Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Allemansvriend

Het ‘Centraal Planbureau’ en het ‘Centraal Bureau voor de Statistiek’ zien zelfs tijdens de diepste crisis eigenlijk alleen tevreden mensen.

 

Een enkele keer hebben die tevreden mensen wel ‘zorgen’, maar door de bril van de statistici en opiniepeilers zijn we een blij en opgeruimd volk…

Read more

Verkenning

China beïnvloedt de wetenschap in Nederland’, stond op Teletekst. 

 

Ook andere gezagsgetrouwe media namen het bericht klakkeloos over van ‘Instituut Clingendael’. Twee dames van dat ‘Instituut’ hadden ‘onderzoek’ gedaan dat volgens mij op de achterkant van een luciferdoosje past…

Read more

Warhoofden

Alweer heel wat jaren geleden pleitte ik ervoor om het goud dat Nederland elders heeft geparkeerd terug te halen naar Nederland, voor het te laat is.

 

Wanneer is het te laat? Als ons land wordt onteigend, en dat goud wordt gestolen door de landen die het nu voor ons ‘bewaren’. En voor die ‘…

Read more

Excuses

Leven in het verleden is kenmerkend voor mensen die de boot hebben gemist, en voor ‘progressieve’ opportunisten.

 

Om heel eerlijk te zijn lig ik er niet wakker van als Rutte namens elke Nederlander, met inbegrip van de Nederlanders die nog geboren moeten worden, excuses aanbiedt aan iedereen…

Read more

Gringo's

Dat Maduro de EU-vertegenwoordiger in zijn land de deur wijst, is begrijpelijk. 

 

De EU streeft in Venezuela hetzelfde doel na als de Verenigde Staten. Ze willen een ‘vriendelijke’ dictator aan de macht helpen die de olie in dat land veilig stelt voor ‘westerse’ belangen. De recente pogin…

Read more

Thuiswerken

Niets is zo goed voor het klimaat, en het milieu in ons land, als ‘thuiswerken’.

 

Dat is zeker het geval als dat ‘thuis’ niet in Nederland staat, maar in een ander Europees land, waardoor de ‘uitstoot’ en andere belastende vervuiling in Nederland tot het absolute minimum wordt terugged…

Read more

Grap

Vooruit dan maar, nog even terug naar de ‘Covid-pandemie’.

 

Spaanse onderzoekers vonden in monsters van het rioolwater van Barcelona dat het virus reeds in april 2019 aanwezig was in die Spaanse stad. Een ‘politiek’ zeer beladen vondst, waar er al veel in is geïnvesteerd om China de ‘

Read more

Apenrots

Wat dienen we te verstaan onder ‘rechtvaardig’?

 

Het woord stamt af van ‘recht’ en ‘vaart’. Zonder kronkelingen recht op het doel af. Voor iedereen te begrijpen die over logisch denkvermogen beschikt, omdat het vonnis logisch voortvloeit uit zekere algemeen erkende beginselen, waar nie…

Read more

Surveillance

Op het gevaar af dat ik een bot toewerp aan degenen die een ‘Groot Complot’ vermoeden achter alles wat er nu uit de hand loopt in ons deel van de wereld, wil ik enige woorden wijden aan het ‘Surveillance Kapitalisme’.

 

Shoshanna Zuboff, hoogleraar in Harvard, schreef er een boek over, e…

Read more

Staatsagent

De ‘steun’ van de overheid voor de KLM is ‘hulp bij zelfdoding’.

 

De afgelopen weken heb ik u diverse malen verwezen naar ‘Atlas Shrugged’, en de filosofie van Ayn Rand. De terminale fase voor de economie in dat verhaal wordt ingeluid door de benoeming van ‘Staatsagenten’ bij de be…

Read more

Machismo

Wat is de ‘NAVO’ nou nog voor een soort organisatie?

 

Opgericht op 4 april 1949 als ‘Noord Atlantische Verdragsorganisatie’ was het onmiskenbaar een organisatie die tot doel had de Sovjet Unie mee te slepen in een wapenwedloop. De Sovjets reageerden zes jaar later, op 14 mei 1955, met de o…

Read more

Vakmensen

Er zitten slechts 24 uren in een dag.

 

Iemand die zijn brood verdient door zijn fysieke arbeid te verhuren aan een werk- of opdrachtgever is beperkt in zijn of haar productiviteit. Eten, drinken, slapen, en reizen van en naar de werkplek absorberen een groot gedeelte van die 24 uur. Mensen die ‘…

Read more

Eigendom

Hoe denkt u over ‘eigendom’?

 

Twee elkaar bestrijdende ‘denkrichtingen’ die voortvloeiden uit de ‘Verlichting’, houden er verschillende opvattingen over na, die niet met elkaar te verenigen zijn. De oorspronkelijke idee over maximale individuele vrijheid, waarbij alles wat het individu…

Read more

Identiteit

Hoe zit dat nou met onze ‘Identiteit’?

 

Op dit blog neem ik afstand van ‘Identity-Politics’ en de bijbehorende filosofische grondslagen. Wat uiteraard niet betekent dat ik u uw eigen identiteit als uniek mens probeer te ontfutselen. Het probleem hier is dat ik achter de ‘Law of Identit…

Read more

Cultuurrelativisme

Montesquieu wordt, samen met John Locke, gezien als één van de grondleggers van de ‘moderne’ Westerse democratieën.

 

Deze ‘Verlichtingsdenkers’ worstelden met de remmende werking van de ‘Absolute’ vorsten, en de invloed van een alom aanwezige religie, waardoor veelbelovende ontwikke…

Read more

Gek

Wanneer is iemand ‘gek’?

 

Een onmogelijke vraag in een wereld waarin niemand nog ‘normaal’ wil zijn. Want ‘gek’ is, door de eeuwen heen, een oordeel die betrekking heeft op het functioneren van het individu dan niet 'normaal' is. De beslissing om de ‘Instellingen’ waar we dergelijk…

Read more

Worst

Omdat tal van serieuze problemen alleen maar groter worden, lijkt het alsof er sprake is van een complot.

 

Er is echter een veel logischer verklaring. Het menselijke vermogen om problemen op te lossen is, ondanks alle pretenties, bescheiden. Een dag heeft niet meer dan vierentwintig uur. En zelf…

Read more

Matrix

In minder dan zes maanden is onze hele wereld radicaal veranderd.

 

Zelfs als het voor u op dit moment niet echt schokkend is, dan zit dat nog in de pijplijn. Bepaalde veranderingen smaken wellicht nog niet zo slecht. Of misschien zelfs naar meer. Ineens die optie van een vervroegd pensioen. Of t…

Read more

Gong

Ineens lag daar een krant in de bus tjokvol 'nieuws' over het 'Chinese Virus'.

 

Het is de Nederlandstalige uitgave van de 'Epoch Times', een publicatie van de extreem rechtse 'Falun Gong' beweging, met als hoofdkantoor New York. 'Falun Gong' wordt in China zelf met argusogen bekeken, omdat h…

Read more

Multiculti

Is een multiculturele samenleving mogelijk?

 

Ja, die is mogelijk, en zelfs wenselijk, waar we daaronder verstaan dat mensen met een verschillende culturele achtergrond elkaar met rust laten, binnen een logisch en fatsoenlijk raamwerk van wetten en regels. Wanneer loopt het uit de hand? Als een c…

Read more

20 blog posts