Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Navelstaren

Niet uit mijn naam.

 

In mijn vorige bijdrage verwees ik naar 'politieke moord', en het bedreigen van politieke tegenstanders als iets waar ik geen fiducie in heb. Tegelijk maak ik onderscheid tussen de 'heethoofd' die in zijn of haar blinde woede iets roept, en de geïnstitutionaliseerde 'Kill L…

Read more

Chums

Deze bijdrage gaat over het boek ‘Chums’.

 

Geschreven door de auteur Simon Kuper, die ook in het Nederlands schrijft. Het is vooral het relaas over een bescheiden groep Oxford-studenten die in het Verenigde Koninkrijk de macht naar zich toe trok, en de ‘Brexit’ forceerde. Maar wie het boek…

Read more

Cake

En door maar weer.

 

Opnieuw een hoop heibel over het ‘schuldenplafond’ in de Verenigde Staten. Het land slaagt er maar niet in om haar huishoudboekje op orde te brengen, en dat betekent dat de zittende regering naar het ‘Congres’ moet om te bedelen om meer te mogen lenen van toekomstige ge…

Read more

Bejaardenvlucht

In de Verenigde Staten is het de normaalste zaak van de wereld als mensen na hun pensioen verkassen naar een andere staat. 

 

Er bestaan lijstjes met staten die gunstig afsteken bij andere staten. Naast het klimaat, de belastingdruk en de kwaliteit van de zorg, kun je tal van andere argumenten b…

Read more

Kaalslag

Wat was er eerder? De Kip, of het ei?

 

Een treffende analyse van een bepaald fenomeen hoeft geen ‘sluitende’ verklaring op te leveren om valide te zijn. Waardevol. Het is geen exacte wetenschap, maar wel iets wat de gemeenschap vooruit helpt, en wat die gemeenschap derhalve dient te koesteren.…

Read more

Klef

Elke relatie is anders.

 

Niet alleen de relatie tussen partners-voor-het-leven, maar ook de relatie die we hebben met leveranciers, de werkgever, vrienden, en ‘de politiek’, ‘de overheid’, om er maar een paar uit te lichten. Er zijn mensen die alles samen met hun partner beslissen, in goed…

Read more

Bergafwaarts

Gaat het nou te snel, of niet snel genoeg?

 

De ene groep is razend, omdat het ‘vijf-over-twaalf’ is, en er nog altijd geen ‘witte rook’ uit de schoorsteen van de vergaderzaal komt. De andere groep is bang dat we spijt krijgen van beslissingen die er op neerkomen dat we het kind met het bad…

Read more

Wederopbouw

Amper begonnen aan mijn loopbaan, attendeerde een oudere collega mij op het belang van ‘pensioen’.

 

Hij was zelf wel ouder, maar nog lang niet toe aan zijn pensioen. Althans, in die tijd duurde een jaar voor mij nog altijd een eeuwigheid. Dat was ook ver voor de wereld waarin de commercie al…

Read more

Weggesmolten

Volgens het CBS is het vertrouwen weg.

 

Het vertrouwen in ‘de Instituten’ is als sneeuw voor de zon weggesmolten. Vreemd genoeg vindt het CBS dat de burger nog wel vertrouwen heeft in de politie en de rechtspraak. Dat lijkt mij een kwestie van tijd, maar dat is niet geheel en al de schuld van …

Read more

Lammetjespap

Als ik niet geboren was, had ik die ‘Tweet’ ook niet gepubliceerd’.

 

Met die gouden woorden pareerde Caroline van der Plas een ‘Telegraaf Jodocus’ die haar frontaal aanviel op de ‘Tweet’ waarin ze vraagtekens zette bij de wijsheid om Zelensky op 4 mei, ‘Dodenherdenking’, uit t…

Read more

Draai

Toen de inflatie rap begon te stijgen, werd ons door de experts voorgehouden dat het van voorbijgaande aard was.

 

Geen reden voor paniek. En al helemaal geen reden voor forse looneisen. Inmiddels weten we beter. De vraag blijft dan of ze echt geen benul hebben, of dat ze gewoon in ons gezicht lo…

Read more

Kapitaal

Als je in de jaren zeventig in Nederland vroeg hoe het kwam dat de samenleving niet volmaakt was, dan was de kans groot dat je als antwoord kreeg dat het de schuld was van het ‘Kapitaal’. 

 

In een (destijds) kapitalistisch Walhalla als de Verenigde Staten was dat een stuk minder populair, a…

Read more

Maatregel

De regering voert een ‘gasmaatregel’ door om het gasverbruik terug te dringen.

 

Een gezin dat meer verbruikt dan achthonderd kuub krijgt te maken met hogere belasting. Critici vrezen dat mensen die al onderaan de samenleving bungelen, en in slecht geïsoleerde huurhuizen wonen, de dupe zijn. …

Read more

Van Speijkje

Wie had dat gedacht?

 

Alle keuzes die we maken, of die voor ons worden gemaakt, hebben consequenties. Zelf zullen we onaangename consequenties zoveel mogelijk willen vermijden, hoewel we, binnen grenzen, wel bereid zijn risico te nemen. Als we dat risico af kunnen dekken met een verzekering,…

Read more

Medelijden

Knijp mij, dit kan niet waar zijn!

 

In een wat verder verleden voegde ik wel links toe naar een website waar ‘Darwin Awards’ werden uitgereikt aan mensen die ‘streken’ uithaalden waarvan iedereen met twee werkende hersencellen op voorhand wist dat het niet goed af kon lopen. ‘Leedverma…

Read more

Voorzien

Wie had dat kunnen voorzien?

 

U ziet mij hier aan de lopende band een lans breken voor de ‘Ondernemer’, en de ‘Vrije Markt’, waarbij ik er op wijs dat ‘managers’ niks te zoeken hebben in het bedrijfsleven, omdat het geen ‘Ondernemers’ zijn, maar ‘ambtenaren’. Generaliserend ges…

Read more

Doos

Wat staat ons nog te wachten?

 

Mijn benadering van ontwikkelingen in ons eigen land, en in de wereld, is tamelijk onorthodox, afgezet tegen wat gangbaar is in de media, en op blogs. De ‘evangelisten’ in de media weten waar ze heen willen, en welke machten en krachten het bereiken van dat ideaa…

Read more

Misalignment

Gisteren sloot ik af met een ‘Toegift’, waarin ik verwees naar een video waarin twee ‘ingewijden’ stilstonden bij het probleem van ‘Misalignment’.

 

Los van het gegeven dat de kans groot is dat velen geen tijd hadden voor, of geen zin hadden in die video, ook omdat hij liefst anderhal…

Read more

Obsceen

Wat zou je doen als je een obscene hoeveelheid geld kreeg, met de opdracht om het uit te geven aan ‘Klimaatzaken’?

 

Dat is een serieuze vraag. Ik ben uitgesproken scepticus, zoals u weet. Maar wel begaan met het ‘leefklimaat’. Mijn bedenkingen mag u niet afdoen als desinteresse, of een ‘…

Read more

Dogmatix

Vreemde jongens, die Romeinen!

 

Het zijn de gevleugelde woorden van Obelix, waar hij zich verbaast over de ambities van de Romeinse troepen, die niet begrijpen dat ze kansloos zijn tegen de ‘Onoverwinnelijke Galliërs’ uit het onooglijk kleine vissersdorp op de grens van wat nu Normandië en Br…

Read more

20 blog posts