Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Toegevoegde waarde

Een drietal dolenthousiaste voetbalfans had zich uitgedost als Rijkaard, Gullit en Winter, sterren van 'Duitsland 88'. 

 

Meteen 'nieuws', want 'Blackface'. Die voetbalfans waren namelijk blank. O nee! Wit. Babyrose, maar met een door het werken in de buitenlucht gebruinde kop. Of door de zonneb…

Read more

Ga toch fietsen!

De eerste zes maanden van het jaar was het in Nederland twee graden warmer dan gemiddeld.

 

Een charmante 'Keti Koti'-mevrouw legde in de 'nieuws'-uitzending uit waarom wij daar niks van hebben gemerkt. Het was namelijk warm tijdens de nacht. Overdag was het beduidend frisser, en zagen we de zon …

Read more

Stoelen rechtzetten op de Titanic

'Maar jij hebt het antwoord ook niet!'

 

De narigheid van mijn positie in het maatschappelijke debat is dat ik mij verzet tegen 'oplossingen' die het probleem niet bij de wortel aanpakken, in het bijzonder waar ze een probleem uiteindelijk alleen maar groter maken, terwijl ik wel onderken dat er …

Read more

Een wereld vol passanten

Zonder de steun van mijn vrouw had ik hier vandaag niet gestaan.

 

Op die wijze spraken succesvolle mannen die in het zonnetje werden gezet hun waardering uit voor hun vrouw die tijdens hun carrière (enigszins) op de achtergrond was gebleven. Wat het concreet betekende dat wisten alleen de ec…

Read more

Niet bijster gezond

We zijn er anders over gaan denken.

 

Dat verwijst niet naar het individu dat op basis van nieuwe informatie zijn of haar weloverwogen mening over een bepaald onderwerp heeft herzien. Het verwijst naar de transformatie van normen en waarden. Die transformatie verloopt weinig transparant, de e…

Read more

De ontketende spelers

Elke keten is zo sterk als haar zwakste schakel.

 

Selecteren van geschikte mensen voor een functie, hen opleiden zodat ze er klaar voor zijn, en coachen 'on the job' om het optimale uit een individu, het team en de organisatie te halen is allesbehalve eenvoudig. Door te automatiseren en te r…

Read more

De onderneming dreigt schipbreuk te lijden

Over wat voor ondernemers hebben we het?

 

Er zijn ondernemers met een plan, en ondernemers met een idee. Daarmee wil ik niet zeggen dat de ondernemer met een plan het kan stellen zonder creativiteit en vindingrijkheid, of dat de ondernemer met een idee geen plan nodig heeft, maar de ondernemer m…

Read more

Niet op dat knopje drukken!

Doe dat nou niet, want daar komt gelazer van.

 

Hier op dit blog laat ik geen gelegenheid voorbijgaan om te pleiten voor een kleine, terughoudende overheid en een 'Vrije Markt' waar de 'Vrije Burger' mag spelen voor eigen rekening. Mijn argument is dat we als mens de complexe markt niet kúnne…

Read more

Een zielige vertoning

Als je je ziel eenmaal verkocht hebt, is het een helse klus om 'm terug te veroveren.

 

Niet elke keuze in ons leven heeft dramatische consequenties, maar een enkele keer zijn er schijnbaar onbeduidende keuzes die langlopende relaties om zeep kunnen helpen, omdat ze een lawine aan consequenties m…

Read more

Verkeerde afslag

Als je exact kunt voorspellen wat je tegenstander gaat doen in een conflictsituatie, en je hebt voldoende tijd, is de kans groot dat je zult winnen.

 

Zelfs in sportcompetities heeft een club, of individuele speler die de tegenstander vooraf goed heeft bestudeerd, beduidend meer kans dan het …

Read more

Hoe ontwikkelt dat complotdenken zich in iemand?

Als bestuurders kapitalen uitgeven aan projecten waarvan je zelf het nut totaal niet inziet, ga je zoeken naar een verklaring, anders dan de opgegeven verklaring.

 

Toch is het heel wel mogelijk dat die bestuurder wel degelijk oprecht meent goed bezig te zijn. Neem de beslissing van een Amste…

Read more

Hoe zit het nou écht?

Maar hoe zit het dan wel?

 

Soms kun je de mening van iemand pareren met een snelle rectificatie. Veel vaker is dat niet het geval, omdat hun mening verwijst naar een complex systeem waar zij zelf, en wij, slechts beperkt zicht op hebben. Er zijn mensen in de media, en in de politiek, die erin gr…

Read more

Vreedzame coëxistentie

En als het je niet bevalt, dan heb je gewoon pech.

 

De opkomst bij verkiezingen voor het 'Europees Parlement' is al jaren bedroevend laag. Tel daarbij op de stemmen die verloren gaan doordat mensen op partijen stemmen die het niet halen, en dan kom je uit bij de conclusie dat het volledige 'Parl…

Read more

Niet op het verkeerde knopje drukken

Je moet niet op het verkeerde knopje drukken.

 

Sommige mensen hebben een diepgeworteld (voor-) oordeel tegen mensen uit andere landen. Dat is een open deur. Joden, Moslims, Christenen, Russen, Amerikanen, Duitsers, mensen uit Oekraïne, Frankrijk, Italië, alsmede bepaalde groepen in eigen lan…

Read more

Tom Poes, verzin een list!

Goed idee, doen we niet.

 

Onlangs schreef ik negatief over Rob Jetten, en bij extensie zijn partij, omdat ik geen hoge pet op heb van 'Bestuurskunde' als studierichting, en een partij vol met dat soort types. Zelfde verhaal als bij 'management-opleidingen' en een weelde aan studierichtingen in d…

Read more

Maak uw stoelriemen vast

Fatalisme is het geloof aan, of de leer van een onvermijdelijk voorbeschikt noodlot.

 

Dat vind ik in mijn Van Dale. Zelf houd ik het erop dat het een onderbewuste morbide obsessie is die maakt dat mensen de verkeerde keuze maken voor zichzelf, en de samenleving als geheel. En dan zitten we weer …

Read more

Vergeet de campagnes

In Nederland gaan de campagnes voor verkiezingen door tot in het stemhokje.

 

Elk land dat verkiezingen organiseert voor bestuurlijke posten heeft een eigen traditie, een eigen mores, en eigen wet- en regelgeving. U weet waarschijnlijk, vanuit mijn eerdere bijdragen, dat ik een warm pleitbezorger…

Read more

Gezocht, Meer Wijsheid

Wat is wijsheid?

 

We leren van onze fouten, zolang ze ons niet het leven kosten, of 'debiliseren' (geestelijk en/of lichamelijk op slot zetten). En we leren van de fouten van anderen. Door toe te kijken hoe ze proberen een probleem op te lossen, en falen, of door de verhalen van anderen over hoe…

Read more

Is het een overheidstaak?

Wat moeten we subsidiëren, en wat beslist niet?

 

Ten dele ligt die discussie in het verlengde van mijn bijdrage van gisteren, over 'Klagen', waar groepen de overheid petitioneren door te 'Klagen', waarna de politiek hen afkoopt. Waarbij er een perverse relatie is ontstaan tussen de politiek…

Read more

Is het soms allemaal de schuld van God?

Welbeschouwd is het allemaal de schuld van God.

 

Als Hij Adam en Eva niet had geschapen in Zijn Evenbeeld, was er niks aan de hand geweest. Hoewel ik hier welbewust, en zonder enige ironie, uit respect voor mijn gelovige medemens, hoofdletters gebruik waar zij dat (in meerderheid) ook zouden…

Read more

20 blog posts