Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Stopverf

Hoe zat het ook alweer?

 

Kennis verspreidt zich als een olievlek. Eén individu ontdekt iets, of een bescheiden groep neemt iets waar, en vervolgens absorberen anderen het nieuws met enige, of verhoudingsgewijs veel vertraging. Het moment waarop de kennis ons bereikt maakt het soms lastig om een …

Read more

Kermisattractie

Er is kennelijk geld voor. 

 

Nederland is een welvarend land. De 'Overheid' hanteert strikte normen die aangeven of iemand in armoede leeft, en dan komt daar uit dat er in ons land rond één miljoen landgenoten aangemerkt kunnen worden als 'arm'. Voor hen wordt alles uit de kast getrokken om h…

Read more

Niemand

Niemand had dat zien aankomen.

 

Op het 'In English' gedeelte van dit blog haalde ik al een artikel aan dat verscheen in 'Bild', waarin werd gesteld dat Scholz vorig jaar met Poetin belde om te strijd in Oekraïne te bespreken, waarbij de Duitse Bondskanselier verbijsterd constateerde dat Poetin m…

Read more

Zoutpad

Op gezette tijden voel ik mij bezwaard als ik laatdunkend schrijf over de ‘experts’.

 

Alsof ik het allemaal beter weet. Dat is echter niet de strekking van die kritiek. En ik hoop oprecht dat als u een medisch probleem heeft u naar de dokter gaat, en dat uw eerste stop niet ‘Berendien Uut …

Read more

Spartelen

Al die oorlogen waar we sinds het begin van de eeuwwisseling in hebben geïnvesteerd, deden we er ‘gewoon’ bij.

 

Slechts sporadisch kregen we berichten uit het oorlogsgebied die betrekking hadden op de actualiteit. Als er al aandacht voor was, dan betrof het ‘achtergronden’ die bedoeld war…

Read more

Tombola

Wie kun je nog vertrouwen?

 

In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen’, zegt een bekende ‘tegeltjeswijsheid’. Waarop een in zijn relatie teleurgestelde medemens er cynisch aan toevoegde: ‘En die van haar ook!’ Maar dat is in de kern een onjuiste perceptie van waar vertrouwen…

Read more

Zondeval

Het is allemaal de schuld van Eva.

 

Met haar partner Adam had zij het Paradijs cadeau gekregen van de Schepper (m/v/t), met maar één verbod, en dat was dat het tweetal niet de vruchten mochten eten van de ‘Boom van de Wijsheid’, maar Eva werd verleid door de slang, en de rest is geschiedenis…

Read more

Rechtschapen

Heineken verkocht haar brouwerijen en distributienetwerk in Rusland aan een Russische ondernemer voor het symbolische bedrag van één Euro.

 

Een verlies voor het concern van (naar schatting) honderddertien miljoen als gevolg van de ‘afschrijving’, maar daarnaast is de Russische groeimarkt nu …

Read more

Haas

Het ‘Ochtendnieuws’ op donderdag ging deels over de economie in ons landje rondom het IJsselmeer. 

 

Ondanks alle eerdere opbeurende berichten dringt het nu zelfs tot de ‘experts’ door dat donkere wolken zich boven Nederland samenpakken. De economie bevindt zich officieel in een ‘reces…

Read more

Ontkenner

Bent u een ‘Ontkenner’?

 

Klimaathysterici’, ‘Covidhysterici’ en ‘Russofoben’ hebben gemeen dat ze beducht zijn voor de vijanden in hun midden. De mensen die hun zekerheden in twijfel trekken. De ‘Ontkenners’. Voorheen ‘Sceptici’ genoemd, een gewaardeerde, gerespecteerde fu…

Read more

Knopje

Waar zou dit knopje voor dienen?

 

De Verenigde Staten en 'Nieuwe Revu'-lezers zijn in de ban van een ‘klokkenluider’ die stelt dat het land inderdaad beschikt over ‘Alien Spacecraft’, en dat er ‘Aliens’ zijn geland op aarde, die echter nooit aan ons zijn voorgesteld. Hij getuigde daaro…

Read more

Tijd

Haast je niet, je hebt alle tijd.

 

Met die woorden probeerden bepaalde leerkrachten nerveuze leerlingen voor een proefwerk, test of examen te kalmeren in de tijd dat ik op school zat. Door stress maakte je soms onnodige fouten. Maar als je denkt dat je écht alle tijd zou krijgen, dan kwam je er…

Read more

Materialisme

In een materialistische wereld is het verschil tussen veel en weinig, meer en minder, objectief meetbaar. 

 

Het is niet gezegd dat je met veel en meer ook gelukkiger bent. Meer geld, meer woonruimte, meer vluchtelingen, meer oorlog. Door te tellen en te meten kun je de omvang bepalen en vergeli…

Read more

Ervaringsdeskundigen

Je moet er geweest zijn, of het gedaan hebben, om erover mee te kunnen praten.

 

Omdat de meeste mensen maar betrekkelijk weinig échte vakantiedagen hebben, waarbij het soms ook lastig is om met het hele gezin in dezelfde periode vrij te regelen, is de druk groot om de bestemming en activiteiten…

Read more

Social Shaming

Waar staan we als NAVO-landen met onze pogingen om Poetin uit het zadel te helpen?

 

Volgens verschillende bronnen, waaronder ‘Forbes’, heeft Oekraïne nu haar laatste van de oorspronkelijk negen elite-brigades ingezet. Alle hoop van de NAVO-landen is gevestigd op de ’82nd Air Assault’ Br…

Read more

Gestaalde Kaders

Vorig jaar verwachtte de regering voor 2023 een geringe groei van de economie in 2023.

 

Door onzekerheid, veroorzaakt door de Oorlog tegen Rusland op het grondgebied van Oekraïne, viel niet uit te sluiten dat de groei tot stilstand zou komen. Het werd een recessie in de ‘eerste helft’, met e…

Read more

Huisdier

Het is niet zo, tot het onmogelijk is het nog te ontkennen. 

 

Voor de realisten onder ons is het tenenkrommend dat het, op de één of andere manier, lukte de realiteit zo lang uit beeld te houden. In het bijzonder als die realisten al voorzagen dat bepaalde keuzes onwenselijke consequenties zoud…

Read more

Leuterfabriek

Maar het ging zo goed!?!

 

In ons deel van de wereld ging het decennialang van goed naar beter, met slechts af en toe een dipje. Als dat niet afglijdt, maar afbreekt, abrupt stopt, wiens schuld is dat dan? Hier op dit blog stel ik dat we als collectief gefaald hebben als we dat laten gebeuren. He…

Read more

Spoorzoeken

Elke generalisatie om generaties te karakteriseren doet grote groepen mensen tekort, en geeft anderen teveel status. 

 

Dat is dan nog los van het gegeven dat zo’n karakterisering slechts opgaat voor een bescheiden gebied, met een grotendeels vergelijkbare cultuur. Wat in alle gevallen bovendien…

Read more

Weerbericht

Een van de meest saaie beroepen is het beroep van ‘Weerman’, of ‘Weervrouw’. 

 

Dus als het ‘Nieuws’, dag in, dag uit, bijna geheel gaat over het ‘Weer’, en daarmee verband houdende fenomenen, maar dan gebracht als alarmerend ‘Nieuws’, waar we ademloos naar zitten te kijken, en…

Read more

20 blog posts