Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Spreekbuis

Is iemand die tegenspreekt dat er sprake is van een 'Groot Complot' de spreekbuis van de autoriteiten?

 

Nee, want de autoriteiten smeren u hun eigen 'Grote Complotten' aan. Over 'Russen', 'Chinezen', en lieden die verdeeldheid zaaien over vaccins, of hun eigen 'Goede Bedoelingen', en 'Voortreffelijke Keuzes'. Tot in de jaren zestig leek het alsof het 'Grote Verhaal' dat we in het westen met elkaar deelden, en dat culmineerde in de oorlog tegen Zuid-Oost Azië, in een strijd tegen het 'collectivisme' dat werd gepredikt door de 'communisten', beheerst werd door een onaantastbare elite. Ayn Rand predikte het 'individualisme', en voor haar volgers, in die tijd, waren de Kennedy's het ultieme kwaad, waar John furore maakte met: 'Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country!' De overheid was de vijand. Het land een fictie. Individuele vrijheid was de sleutel.

 

Hier op mijn blog heb ik vorig jaar verscheidene bijdragen geschreven over het werk van Ayn Rand, nadat ik 'Atlas Shrugged' nog eens had herlezen. Na herlezing was mijn conclusie dat ze minder radicaal was dan haar meest radicale volgers meenden te mogen concluderen. Waarbij ik overigens aanteken dat er onder de mensen die haar werk aanhalen geen consensus is op dat punt, wat ook niet echt verwonderlijk is, waar ze romans schreef. Hoe het ook zij, sommigen die de 'Staat' als de belangrijkste bedreiging zagen voor de mensheid, gingen op zoek naar manieren om het staatsapparaat te ontwrichten. Het leidde, onder andere, tot 'Operation Mindfuck'. De verspreiding van het idee dat de wereld werd geregeerd door de 'Illuminati'. De bedenkers wisten dat het totale onzin was, maar juist omdat het zo grotesk en absurd was, was het ideaal om aan te tonen dat mensen geen rationele wezens waren. 

 

Het werkte als een zonnetje. Het wantrouwen tegen de 'Staat' nam spectaculair toe, het individualisme werd gaandeweg de norm, en in de documentaire van Adam Curtis uit 2002 waar ik u eerder naar verwees werd geschetst wat voor politieke en maatschappelijke gevolgen dat had. Hoe psychologie hielp om dat proces vorm te geven. En hoe het er voor zorgde dat de interesse in de politiek afnam, de mens 'consument' werd, en grote kapitalistische organisaties, die alleen in naam nog een 'bedrijf' zijn, bijgestaan door 'wetenschappers' die de exploitatie van de menselijke geest als vakgebied hebben, die consumenten opdeelden in 'LifeStyle' groepen, en hen bij de hand namen. Waarbij ook de politiek en de media capituleerden, en 'verkooptechnieken' belangrijker werden dan het product. En u en ik het product werden, inplaats van de klant.

 

Tot enkele jaren geleden beschouwde ik de fluctuaties in de bezoekersaantallen voor dit blog nog als een indicatie voor het 'bereik'. Duizenden bezoekers op een dag was beter dan enkele honderden, zolang het geen 'bots' waren. Ongeacht wat die bezoekers dachten van wat ik op mijn lever had, want waar het aanzette tot twijfel, zelf nadenken, en het volgen van een bepaalde 'lead' op zoek naar wat waar was, en wat niet, was dat winst. Ik was, en ben niet op zoek naar volgelingen, maar wel naar een versterking van het collectief, de gemeenschap, omdat ik vrees dat wat die grote organisaties voor ons in petto hebben perspectiefloos is, tenzij u ergens in de top van de voedselketen zit. Maar dan is dit geen blog voor u. 

 

Inmiddels worden blogs die 'verbindend' zijn, en korte metten maken met het 'Complot Denken', maar die geen schroom hebben om 'lastige vragen' te stellen, de 'consensus-wetenschap' een spiegel voor te houden, en bij 'Complot Feiten' de vuile was open en bloot naar buiten brengen, doelbewust uit beeld gedrukt door 'Big Tech'. Ze zijn 'saai'. Nadat ik u eerder op het spoor zette van een documentaire serie die liefst vier uur duurt, aarzel ik om op die weg voort te gaan, maar ook de documentaire serie 'Can't Get You Out of My Head' van dezelfde maker, Adam Curtis, onlangs op YouTube gezet, is meer dan verhelderend. Die serie is echter nog langer. En waar ik voor wil waarschuwen, is dat het kijken naar die documentaires weliswaar inzicht verschaft in processen die als ongeleide projectielen de hele mensheid in haar voortbestaan bedreigen, maar daarmee geeft het nog geen kant en klare oplossing. Met het kijken alleen bent u nog niet klaar.

 

In het gunstigste geval 'emancipeert' het. Maar het kan u ook het gevoel geven dat het allemaal zinloos is, waar u getrakteerd wordt op een mondiaal overzicht van mensen met 'Goede Bedoelingen', die in hun tijd, en de gemeenschap waar ze deel van uitmaakten, valide punten hadden, maar uiteindelijk 'revoluties' veroorzaakten die niks oplosten, of die capituleerden en cynisch hun kennis gebruikten om de 'schapen' om de tuin te leiden, zodat ze 'tenminste' zelf nog profiteerden, waar die 'schapen' overduidelijk de tijd en de energie die er in werd gestoken niet waard waren. 

 

Het vinden van een evenwicht tussen individualisme en het collectief vergt een nieuwe benadering in een tijd waarin u meer en meer een 'nummer' bent. Een punt op de statistiek. Een getal op de winst/verlies rekening van onpersoonlijke organisaties met een imperfect beeld van een krankzinnig complexe wereld, waarin minuscule verstoringen rampzalige consequenties kunnen hebben als het collectief geen verantwoordelijkheid neemt. 

 

Om kort te gaan zie ik mijzelf als een spreekbuis van mensen die nog een toekomst zien, anders dan als een punt op een statistiek, of een stem in een 'leuterprogramma'.

 

Liegebeesten

Hoe maak je van een 'Ontkenner' een 'Klimaat/Coronawappie'?

 

Door aandacht te besteden aan de argumenten van de 'Ontkenner'. En niet steeds aan te komen zetten met de consensus onder 'wetenschappers', want die is er niet. Niet op het gebied van het 'Klimaat', en niet op het gebied van 'Corona'. En waar die twee programma's in elkaar overlopen wordt het helemaal chaos. Mijn standpunt hier is steeds geweest dat we elke kans aan moeten grijpen om 'duurzaam' te produceren, en de afvalberg te verminderen, maar de kwaliteit van leven moeten zien te handhaven, of zelfs moeten verbeteren. 

 

En zeg nou niet dat dat niet mogelijk is, want elders doen ze dat al. In sommige landen is dat eenvoudiger dan in andere landen, en onze relatief hoge welvaart maakt het lastig om iedereen tevreden te houden. Technologische doorbraken die niet benut worden omdat de 'Wappies' hun zinnen hebben gezet op 'Alles Elektrisch', alsof het dan duurzaam en schoon zou zijn, wat uiteraard 'Bullshit' is, als je serieus kijkt naar hoe elektriciteit wordt opgewekt, en welke grondstoffen en productiemethoden daarbij komen kijken, is suspect. 

 

Er kleven enorme bezwaren aan elektrische auto's. Fossiele brandstoffen zijn eindig, en daar moeten we véél zuiniger mee omspringen dan we nu doen. Mijn stokpaardje is dat we op moeten houden met 'Intimidatie-van-de-Vijand', en de nog altijd uitdijende 'Eindeloze Oorlogen'. En niet alleen omdat het pure verspilling van kostbare grondstoffen is, maar het is pathologische 'shit'. Stupide spelletjes uit paleontologische tijden met middeleeuwse instituten. Luiers verschonen en ophouden met janken. Maar als je gewoon met je huidige auto met verbrandingsmotor kan blijven rijden, bij de pomp kan tanken, maar dan synthetische brandstof, die je auto net zo schoon laat rijden als een elektrische auto, wat is daar dan op tegen? 

 

We produceren teveel CO2, en dan kan Baudet bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland' wel uitroepen dat dat prima is voor de bomen, die CO2 omzetten in zuurstof, maar dan moet je die dus niet kappen om er je elektrische centrale mee te stoken. Iets wat Baudet ook niet voorstelt, maar fossiele brandstoffen er doorheen jagen alsof er geen 'morgen' is, leidt rechtstreeks naar faillissement. Wil je bomen laten groeien, dan moet je ook een programma hebben om bomen te planten. En niet op landbouwgrond, en de boer uitkopen, maar in de 'Sahara', of de 'Sahel'. En dáár je zonnepanelen en windmolens gebruiken om de energie op te wekken voor irrigatieprojecten, of desalinatie van zeewater. En waarom zou je dat aan de Chinezen overlaten, als je mee wilt blijven doen in de wereld?

 

En maak werk van die 'Nieuwe Zijderoutes' waar ze in China en Rusland al druk mee zijn. Railverbindingen en hoge snelheidstreinen, die vliegtuigen en schepen vervangen voor het vervoer van goederen, en mensen die geen haast hebben. Met elektriciteit uit waterkracht, zonne-energie en windmolens, of binnenkort wellicht zelfs kernfusie, wat een échte 'life-saver' zou zijn. 

 

Niet dat bovenstaande punten met 'Win-Win'-voorstellen meteen ook het laatste woord zijn, maar ik geef u op een briefje dat geen 'Ontkenner' daarover gaat steigeren, of argumenten heeft die ertegen pleiten. Tenzij het iemand is die verzot is op oorlogen en flink heeft geïnvesteerd in de olie- of de wapenindustrie. Iemand van de 'Warparty', die u wil tillen voor zijn 'Groene Agenda', en u daarna berooid achterlaat, om meer te kunnen blijven vliegen en varen met bommenwerpers en oorlogsschepen, om hele landen aan gruzelementen te bombarderen en sanctioneren

 

Iets soortgelijks rond de 'Corona-pandemie'. Wie is er nou niet uitgekeken op die parade van 'deskundigen' en die 'leuterfabriek' die kritiekloos elke 'maatregel' doorgeeft en verdedigt, zelfs als de instructies van 'gisteren' exact tegengesteld zijn aan die van 'vandaag'? Het beleid is niet langer geloofwaardig. De cijfers vliegen je om de oren, prognoses komen en gaan, er gaan mensen dood, maar niemand weet de exacte doodsoorzaak, en of vaccineren nou meer of minder doden tot gevolg heeft. (Zie HIER en HIER voor artikelen van wetenschappers met bedenkingen op basis van de officiële cijfers). Maar één ding is 'Glaringly Obvious', en dat is dat er politieke spelletjes gespeeld worden met de zorg, en de mensen die die zorg 'aan het bed' verstrekken. Ten bate van agenda's van mensen die niet eens inspraak zouden moeten hebben, door de 'belangenverstrengeling'. Dat de 'Gezondheidsraad' nu, in maart, een jaar de uitbraak van die pandemie komt met het advies om vitamine D te slikken, nadat experts in oktober al stelden dat het wel lijkt alsof ze willen dat er mensen dood gaan, en dat er nu eindelijk is begonnen met het beoordelen van dat Spoetnik vaccin, dat als eerste op de markt was, beter werkt dan de concurrenten, en spectaculair veel goedkoper is, terwijl verscheidene landen in Europa al niet meer wachten op die dikke stroop van het EMA, is koren op de molen voor 'Ontkenners'. Wat speelt hier? Hoe gaat het werken als je mensen die vragen stellen die de autoriteiten niet willen beantwoorden uitmaakt voor 'binnenlandse terroristen'? 

 

Het probleem is dat de hele 'Klimaat/Corona-Wappie-agenda' gericht lijkt op het afdwingen van 'gedragsverandering', waardoor de 'Wappies' zelf uiteindelijk ook met lege handen en een leeg hoofd achterblijven, met niet meer dan een fotoboek van hoe het ooit was. Veertigduizend Euro per huishouden om ons van het gas af te krijgen, de verplichting om een elektrische auto aan te schaffen en onze bestaande auto af te stoten naar Polen, Rusland of Afrika, waar ze dan met E-fuel ons lachend voorbij snorren, terwijl wij onze peperdure Tesla staan op te laden, elke driehonderd kilometer, dat is een zinsbegoocheling die meer lijkt op een soort behavioristische psychologische test om te zien hoe gek je mensen kunt krijgen. 

 

Politici, 'wetenschappers' en journalisten moeten weer eerlijk worden, en dan staan ook de 'Ontkenners' in de rij om ook mee te mogen doen met die 'Vierde Industriële Revolutie' en de 'Big Reset'. Het zijn de opportunistische en intellectueel luie, slecht geïnformeerde liegebeesten die het verzieken met hun hele leugens en halve waarheden.

 

Naschrift: De 'Guardian' veranderde de kop boven het artikel op de voorpagina waar de 'gedragsverandering' link hierboven naar verwijst, nadat menigeen geschokt reageerde door de suggestie dat 'Lockdowns' nodig zijn om de 'Klimaatdoelstellingen' te halen. Het is echter evident zo dat velen in 'Groene Sferen' er wel brood in zien. Al willen ze voor zichzelf uiteraard wel een 'Uit de Gevangenis Zonder te Betalen' kaart, passend de 'Green Pass' genoemd, en voldoende subsidie voor hun eigen 'activiteiten' en 'scholingsprojecten'. 

Carousel

Wat nou als er zevenendertig partijen zijn, en je vindt jezelf niet terug in hun programma's?

 

Om heel eerlijk te zijn erken ik direct dat ik niet de programma's van al die partijen heb gelezen. En ik weet ook dat u ze ook niet allemaal hebt gelezen. Sterker nog, de meeste mensen die al vastbesloten zijn om op een bepaalde partij te gaan stemmen hebben het programma van hun eigen partij vaak niet eens gelezen. Zelfs niet als ze lid zijn van die partij. Twijfelaars maken veelal gebruik van een 'Kieswijzer', waar u een serie vragen krijgt voorgelegd over 'populaire thema's' die door de redactie van 'Kieswijzer' zijn uitgezocht. Die redactie heeft voor die 'populaire thema's' uitgezocht hoe elke partij erover denkt, en nadat u de vragenlijst heeft ingevuld komt daar een suggestie uit op basis van 'meeste stemmen gelden'. 

 

Tal van critici hebben er al op gewezen dat die methodiek uitnodigt tot valsspelen. De auteurs van die programma's schrijven hun programma voor hun 'doelgroep', en niet met het oog op een complexe realiteit. Of hun voorstellen uitvoerbaar zijn, en wat de gevolgen zijn voor de samenleving, of zelfs voor hun eigen doelgroep, interesseert hen geen 'ruk'. Niets. Ronkende slogans, pakkende 'One Liners', populaire thema's. Het is een schiettent op de kermis. 

 

De meesten van u zullen eerder vier uur naar uiteenlopende leuterprogramma's op de televisie kijken waar de diverse 'lijsttrekkers' zich presenteren, dan dat u die documentaire kijkt waar ik u eergisteren op attendeerde, maar u begrijpt beter waarom het in de politiek 'nergens' over gaat als u die documentaire prioriteit geeft, en dan begrijpt u ook waarom u zich niet herkent in 'de politiek', of waarom u zich zo ergert aan al dat domme geleuter over hoe iemand zijn koffie drinkt, hoe lang iemand is, of hoe de poes heet. Het kán niet over de inhoud gaan, want die hangt bij al die partijen als los zand aan elkaar. Het is een samenraapsel van poses en slimmigheidjes, bedacht door mensen met een 'PR-achtergrond', die verder nergens verstand van hebben. En niet zelden verkocht door politici die vooral erg onder de indruk zijn van zichzelf. En die daardoor 'daadkracht' en 'vastberadenheid' uitstralen. 

 

'Debatten' worden ook strak geprogrammeerd rond de 'belangrijke thema's'. De smaakmakers voor mensen die het helemaal gehad hebben met al die 'mooipraters', zijn de 'Bad Boys' en de 'Bad Girls'. De 'Trumps'. Afstandelijke intellectuelen met praktische oplossingen, die geen tijd hebben voor de franje, er zelfs hun neus voor ophalen, de 'staatsmannen' en 'staatsvrouwen', komen in dat systeem niet bovendrijven. Sterker nog, ze worden met huid en haar opgevreten en uitgekotst door de 'Bad Boys' en 'Bad Girls' in de politiek, en afgeserveerd door de 'partijleiding', omdat ze niet 'presentabel' zijn. Stijf, gereserveerd, meer 'Poetin', of 'Xi'. Landsbelang. Praktische oplossingen. En je eigen sores los je zelf maar op. Ben je 'Trans'? Of 'Weird'? Daar zijn je ouders voor. Niet de minister president. 

 

In sommige grotere partijen zitten wel dat soort mensen, met een realistische kijk op praktische uitdagingen, en een gereserveerde kijk op de mogelijkheden, maar je vindt ze niet in de etalage. En op de achtergrond worden ze door hun eigen partijgenoten ook vooral als hinderlijk ervaren. En een risico, omdat ze 'Truth to Power' spreken. Het meest markante voorbeeld in de Nederlandse politiek op dit moment is Pieter Omtzigt. En dat is geen stemadvies, maar iets wat ik mis bij andere partijen. Waar ik hier met enige regelmaat een lans breek voor een 'Kleine Overheid', wil ik niet een minder daadkrachtige overheid, maar juist een die veel daadkrachtiger is, en die wegstapt van de 'alles voor iedereen' als opdracht. Zo'n overheid doet niet minder, maar veel méér, omdat wat zo'n overheid aflevert degelijk is, en niet eindeloos moet worden opgelapt, en aangepast aan de waan van de dag. 

 

De meeste kleinere partijen zijn 'One Trick Pony's' die uit armoede ook een standpunt formuleren over de 'populaire thema's', maar daar eigenlijk geen affiniteit mee hebben. 

 

Voor mij is het een luxe die we ons niet langer kunnen permitteren. Maar het is als een snel draaiende carousel op de kermis. Je kunt er niet uit zonder gevaar voor eigen leven, ook al word je kotsmisselijk, en heb je alle vrolijke afbeeldingen nu wel gezien. Ik zou oprecht liever hebben dat ik zag welke partij ons uit dit moeras kan sleuren, maar ik zie het niet. Dit feest duurt nog tot de muziek stopt. Maar wat dan? Ik houd mijn hart vast.

Paleontologisch

We leven vér boven onze 'stand'.

 

E.O. Wilson, een befaamde bioloog die aan de universiteit van Harvard doceerde, merkte in 2009 op:

 

'The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology.'

Een blog, een interview, een column, krantenartikel of optreden als 'gastpresentator' bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland' kan een complexe realiteit niet helder maken. Zelfs een documentaire van vier uur, waar ik u gisteren op attendeerde, zit vol hiaten en halve waarheden, en opzichtige voorkeuren van de documentairemakers. Wat niet wegneemt dat een 'mening', of een 'visie', of een 'schets' van het verleden kwalitatief beter kan zijn dan wat u elders aantreft. 

Het alles overstijgende probleem met onze huidige 'War on Fakenews', is dat het grote gelijkenis vertoont met al die andere 'Eindeloze Oorlogen'. Tegen 'Drugs', 'Poverty', 'Terrorism', 'Crime', 'Climatechange', 'Covid' en ga het hele rijtje maar langs. Er is geen heldere visie op de 'Vijand'. En geen tijd om uit te leggen wat de pleitbezorgers hopen te bereiken, voorzover ze dat zelf al wel weten, of met ons willen delen. Het blijft bij een vage kreet, en enkele lukrake voorbeelden van wat men met grof geweld wil uitroeien, waarvoor alles moet wijken, en geen kostprijs te hoog is. 

Net als iedereen wil ik ook niet belazerd worden met 'Fakenews', zie ik het gevaar van 'Drugs', en hoe 'Poverty' de samenleving ontwricht. En met de huidige ontwikkelingen, en het vooruitzicht dat we niks meer zullen bezitten, zoals het WEF ons belooft, is dat laatste wel een 'puntje' waar we even bij stil zouden moeten staan, alvorens door te leuteren over de poes van de lijsttrekker. De bestrijding van 'Terror', 'Crime' en 'Covid' heeft ook mijn aandacht, en ofschoon ik 'Climatechange' het ultieme voorbeeld vindt van een 'War' die je niet kúnt winnen, omdat je de zon je wil niet op kunt leggen, vulkaanuitbarstingen niet kunt voorkomen, en we elk moment getroffen kunnen worden door een meteoor die een einde maakt aan de min of meer stabiele leefomstandigheden op aarde, ben ik geen 'Ontkenner'. Sterker nog, ik meen dat we het probleem van de grondstoffen en het afval sterk onderschatten.

Zoals ik hier al veelvuldig heb geschreven, is de allergrootste bedreiging voor het milieu en het klimaat, die niet aflatende behoefte om 'Oorlog' te voeren. Al die hierboven genoemde 'Oorlogen' lossen niet alleen niks op, maar ze maken het probleem doorgaans alleen maar groter, en het 'prijskaartje' dat eraan hangt is niet alleen in geld uitgedrukt allang niet meer te behappen, maar het put de aarde alleen maar steeds sneller uit. En ja, dat is beslist met inbegrip van de 'War on Climatechange'. Geen gebrek aan 'Goede Bedoelingen', maar als een 'Oplossing' erger is dan het 'Probleem', doe je écht iets fout. 

In die documentaire serie die over de ontwikkeling van het denken over 'democratie' gaat, onder invloed van mensen die zich realiseren dat we niet met ons 'verstand' kiezen, maar gedreven door een groot aantal onderbewuste verlangens, waarvan vele niet logisch met elkaar samenhangen, of zelfs direct met elkaar in conflict zijn, wordt melding gemaakt van het enorme aantal partijen in Duitsland ten tijde van de 'Weimar-Republiek'. Wel meer dan dertig. Met Hitler die beloofde een eind te zullen maken aan die onzin. En nu hebben we in het onooglijke Nederland zelfs zevenendertig partijen. Maar wie het verhaal zoals het in die documentaire wordt verteld volgt, zal beseffen dat we in Nederland eigenlijk zeventien miljoen 'Partijen' hebben, en dat er van een 'samenleving' nauwelijks nog sprake is. Althans, niet van een 'gemeenschap' met een eigen, herkenbare, en verdedigbare 'identiteit'. 

In Nederland is de expressie die loopt via een tsunami van nieuwe politieke groeperingen betrekkelijk uniek, maar het beeld is overal in het 'Vrije' Westen hetzelfde. Er zijn 'Lifestyle-groepen', maar men heeft niks met elkaar, behalve de 'Likes', en daarbij groeit de regressieve neiging om elkaar de maat te nemen op 'kwaliteiten' die je niet kunt veranderen. De kleur van je huid. Je geslacht. Je seksuele voorkeur. Het sociale 'plateau' van je ouders. Of je nationale, of religieuze identiteit bij je geboorte. Elk van die 'kwaliteiten' wordt geassocieerd met bepaalde normen en waarden, die worden goedgekeurd, of afgewezen, zonder enige nadere discussie. Het identificeert ons, in het 'Vrije' westen, als de prototypes van de inwoners van 'Globalistan'. Waar men nationale, of overkoepelende organisaties zoals de EU, in de armen vliegt, is het louter om de eigen 'Lifestyle' erdoor te drukken, ongeacht de consequenties. Het is geen 'thuis'.

Nog geheel los van het gegeven dat we in die 'Feodale' omgeving als individu kansloos zijn wanneer onze 'OverLords' in de 'Megacorporaties' keuzes maken die tegen onze belangen indruisen, zoals glashelder wordt aangetoond in die documentaire serie, en dat was dan nog vóór de opkomt van de 'sociale media', is die structuur met zijn 'Eindeloze Oorlogen' gruwelijk instabiel, en verkwistend, en niet opgewassen tegen de uitdagingen van een hoog-technologische wereld. Hoe lang denkt u dat we het nog kunnen hebben over wie de mooiste taart heeft gebakken? Welke keuze de boer, op zoek naar een partner, moet maken? Hoeveel 'compensatie' volstaat voor iemand die geboren is met een getinte huid? En hoe je iemand aanduidt die geboren is met een penis? 

Hoe een politicus zijn of haar koffie drinkt, hoe de poes heet van een 'BN-er', of iemand zich 'identificeert' als 'man', 'vrouw' of 'transgender', en met wie hij of zij 'het' doet, en of diegene al 'elektrisch' rijdt? 'I don't give a fuck!' Wel als we op een 'beleefd feestje', of een 'gezellig dineetje' een beetje leuteren over 'niks' om het gezellig te houden. Om waar te maken dat 'The Best Things In Life Are For Free', nadat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de elementaire behoeften om te overleven. Maar het landsbestuur is een serieuze aangelegenheid, evenals het in stand houden van de productie van 'basisvoorzieningen', en de distributie van die voorzieningen, vrede en veiligheid. Als landsbestuurders over de 'feestelijke' inrichting van de samenleving gaan leuteren, moeten ze wegwezen. 'Paleolithic emotions'. Fossiele brandstof voor middeleeuwse instituten.

Conditionering

Wanneer het woord 'conditionering' valt, denken we aan een weloverwogen sturing van mens of dier. 

 

Toch is dat beslist niet het hele verhaal. Pavlov ontdekte dat honden speeksel produceerden als ze een bel hoorden die zij identificeerden met de voedertijd. De hondenbrokken waren in aantocht! Als fenomeen ook herkenbaar bij mensen, en eigenlijk al wel bekend voordat Pavlov erover publiceerde in een wetenschappelijke studie. Maar hij deed eigenlijk onderzoek naar de spijsvertering bij honden, en die 'Pavlov-reactie' was bijvangst. Edward Bernays, de neef van Freud die hier al vaker voorbij kwam, en de vader is van de moderne propaganda, zocht, en vond, mooie mogelijkheden voor praktische toepassingen.

 

'Mooi' alleen voor mensen die op zoek zijn naar het conditioneren van anderen, omdat overtuigen niet wil lukken. Bijvoorbeeld als het product of de dienst die men wil verkopen inferieur is, of té complex, met téveel onzekerheden. Zoals eerder gememoreerd maakte Goebbels er dankbaar gebruik van, en het boek van Bernays nam een voorname plek in in zijn bibliotheek. Wat uiteraard bijzonder wrang is, omdat Bernays een Jood was, en zijn oom, met zijn jongste dochter, ternauwernood wisten te ontvluchten uit Oostenrijk. Maar 'conditionering' gaat over macht en illusies, en is niet aan moralistische of ethische grenzen gehouden. In deze tijd zijn er eindeloos veel voorbeelden van 'conditionering' te geven, maar één van de meest opvallende en actuele is misschien wel de promotie van de rechtsextremist Navalny tot held van het 'vrije' westen, en gewelddadige jihadisten die worden verkocht als 'vrijheidsstrijders'. Juist omdat het contra-intuïtief is. 

 

Je kunt mensen 'conditioneren' om zichzelf te vernietigen, door hun ratio uit te schakelen. Als je opmerkt dat mensen inderdaad keuzes maken die onherroepelijk hun eigen leven in gevaar brengen, of waardoor de kwaliteit van hun leven extreem negatief wordt beïnvloed, zonder nut of noodzaak, is de reflex dat er 'iemand' moet zijn die dat proces stuurt. Je komt dan uit bij mensen die bepleiten dat de mens een streep zet door zichzelf, omdat we een aberratie zouden zijn van het evolutionaire proces, en een bedreiging voor de aarde, of zelfs het hele universum, danwel 'Gods Creatie', voor wie daar gevoelig voor is. Mijn stelling hier is dat je je tijd verdoet, omdat je jaagt op spoken. Het is eerder een 'Mentaal Virus'. Een logische ontwikkeling van het zaadje dat Bernays plantte, zo u wilt. Ook wel 'Sociaal Darwinisme' genoemd, waarbij we bevlogen raken door het ideaal van de 'Maakbare Samenleving', en 'conditionering' zien als een geschikte manier om mensen die gewoon 'te dom' zijn bij de hand te nemen. Gevolgd door de verkoop van de illusie van een gehoorzame overheid, die u geeft wat u wilt. Welkom in de wereld van de 'Goede Bedoelingen'. 

 

Tegelijk zijn er 'Ratten' die begrijpen dat we druk zijn ons eigen graf te graven, maar ons niet tegenhouden, omdat het mooie mogelijkheden biedt om te profiteren. Dat zijn niet de 'Complot Meesters', al drijven ze vanzelf naar de top van de voedselketen, zolang er nog iets te eten is. Het zijn de parasieten, die uiteindelijk ook komen te overlijden als het kadaver dat ze leegzuigen de geest geeft. Al die oligarchen hebben niets aan hun (letterlijk) ziekmakende vermogen als er geen 'klanten' meer zijn, of als die 'klanten' niks meer te besteden hebben. 

 

Vanochtend, woensdag drie maart, was Thierry Baudet te gast bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland', en u hoeft mij niet uit te leggen dat menige bezoeker van mijn blog fiducie in Baudet en zijn 'Forum' heeft, omdat hij als enige, in hun ogen, 'Recht voor zijn Raap' de 'conditionering' aanvalt die ons gemesmeriseerd richting de afgrond doet sjokken, zoals zij dat zien. Tegelijk was het hele optreden een bevestiging van mijn bezwaren tegen Baudet als politicus. Niet anders dan ik hier van leer ben getrokken tegen Trump, zonder mij in te laten vangen door de 'Never Trumpers', en met zo mogelijk nog grotere bezwaren tegen Joe Biden en zijn kliek. 

 

De door mij wel vaker aangehaalde Australische journaliste Caitlin Johnstone noteerde op haar blog dat diepgang in deze tijd paarlen voor de zwijnen is, omdat we in onze hoedanigheid als kiezer op onze rug naar het firmament liggen te kijken, en elkaar wijzen op patronen die de wolken vormen. Alsof dat belangrijk is. Nadat Baudet afgelopen week de pers haalde omdat hij wegliep uit een interview waarin hem werd gevraagd hoe hij zijn koffie dronk, en wat hij dacht van de 'broodjescultuur', kwam Maaike Timmerman bij 'GoedeMorgenNederland' aanzetten met: 'Waar woont u?', en 'Hoe lang bent u?', en 'Bent u een antisemiet?' De redactie had die vragen verzameld uit het aanbod van de vragen die door 'Kijkers' waren ingezonden. Timmerman is afgestudeerd aan de 'School voor de Journalistiek', waar ze geconditioneerd werd in deze richting van het 'journalistieke bedrijf', vroeger het exclusieve domein van Henk van der Meijden en de 'Privé', maar nu, door 'conditionering', het enige resterende aanbod, als u de 'alternatieve' media even buiten beschouwing laat. 

 

De tragiek van Baudet, en 'Forum' is dat ze niet onwelwillend staan tegenover het idee dat het allemaal één groot 'Complot' is, zoals Trump in de Verenigde Staten. Met als gevolg dat Baudet zich laat 'Framen' als de 'Bad Boy', maar daar ook gretig in meegaat. Zonder het te beseffen (mag ik hopen), bestendigt hij daarmee die conditionering, die een 'Bel' nodig heeft om de honden te laten kwijlen. Daar komt bij dat Baudet nogal gecharmeerd is van het 'Amerikaanse Voorbeeld', dat de 'Vleesgeworden' vervolmaking is van wat Bernays voor ogen stond. Zoals inzichtelijk gemaakt in the BBC documentaire 'The Century of Self'. Dat was in 2002, toen de BBC nog niet ingelijfd was, en veel kranten nog traditionele journalistiek bedreven. De link die ik hiervoor geef is naar de volledige serie, die u gedetailleerd uit de doeken doet waarom we nu zo verschrikkelijke klem zitten, bestuurlijk gesproken, en hoe democratie als concept veranderd is sinds de jaren twintig van de vorige eeuw, onder invloed van het denken van Freud en zijn erfopvolgers. Het laat zien hoe de stromingen binnen het denken over de psyche van de mens elkaar bevochten om de controle te bemachtigen over de kiezer, met steeds nieuwe technieken, en wat dat betekende voor de kiezers. De afzonderlijke titels van de vier delen van iets minder dan een uur zijn: 'Happiness Machines', 'The Engineering of Consent', 'There is a Policeman Inside All Our Heads: He Must Be Destroyed', en 'Eight People Sipping Wine in Kettering'. U kunt de delen ook apart vinden op YouTube. Ik garandeer u dat u nooit meer hetzelfde zal kijken naar politiek zoals u er nu naar kijkt. 

 

Er is nagenoeg niemand in Nederland die graag zou ruilen met iemand die moet zien te overleven in het huidige Libië. Waarom bewegen we dan die kant op? Die hiervoor aanbevolen documentaire geeft u het antwoord op die vraag. U denkt dat u de controle heeft over uw eigen leven, meer dan ooit, in elk geval tot voor 'Corona', maar u bent het 'product' waar de politiek zich omheen vouwt. Mijn stelling hier, en al vele malen gememoreerd, is dat de Pogo-quote: 'We've seen the Enemy, and he is Us' hoogst actueel is. Het is niet iets wat we bewust willen, maar onze 'conditionering' maakt dat we onszelf niet kunnen helpen. En 'Bad Boys' en 'Bad Girls' versnellen dat proces, waar ze korte metten maken met de 'Politieman in ons Hoofd' als ze op jacht gaan naar de volmaakte individuele vrijheid. Baudet moet confronteren, provoceren, en zich afzetten tegen de 'consensus' op een manier die net zo goed is onderworpen aan de wetten van de 'conditionering', als hij de redactie van 'GoedeMorgenNederland' het verwijt maakt dat ze hem 'Framen', en hij het NOS-journaal in het 'Frame' perst van 'Fake-News'. Het is inherent aan de manier waarop het systeem werkt, met dat circus rond de verkiezingen, en het gebrek aan journalistiek niveau in een wereld waarin iedere krant, elke zender, elke website en ieder tijdschrift 'commercieel' is, en partijen strategieën uitwerken om de kiezer te paaien.

Cascade

Welke crisis steekt er nu met kop en schouders boven de andere uit?

 

We zitten midden in het verkiezingscircus, zo kort nadat we het Amerikaanse circus hadden dat in de media alle aandacht wegzoog, zelfs midden in een pandemie, en de implosie van de economie. Terwijl tussen de bedrijven door de Klimaatpaniek om voorrang schreeuwde, en geheime diensten waarschuwden voor 'Enge Russen'. De toekomstvisie van Klaus Schwab, namens het 'World Economic Forum', was ondertussen voor de één een hele geruststelling, terwijl de ander in blinde paniek wild om zich heen begon te meppen. 

 

Stacy Herbert en Max Keiser, die een programma maken voor 'RT' over de financiële wereld, produceerden vorige week een uitzending over de angst die bijna tastbaar is door ontwikkelingen die de 'architecten' van de financiële wereld niet in de hand hebben. 'There will be Fear' is een inventarisering van alle geluiden die de afgelopen week ook de 'Gevestigde Media' in ons deel van de wereld bereikte. You Tube heeft voor u een waarschuwing onder de clip waar ik u hiervoor naar verwijs, dat RT deels, of volledig wordt gefinancierd door de Russische overheid. Terwijl RT zelf bij de door de Amerikanen Keiser en Herbert geproduceerde uitzendingen steeds vermeld dat de daarin verkondigde visie niet noodzakelijk die van de redactie is. 

 

De analyses van Keiser en Herbert hebben betrekking op de wereld van het geld. Geld is de smeerolie van de wereldwijde handel. En de situatie die nu geschapen is kan maar op drie manieren eindigen, elk met pijn voor andere groepen. Maar dan nog kan het licht niet op 'sein veilig'. Er is veel gesteggel over de vraag of 'Currency' (Dollar- of Eurobiljetten, en geld op een rekening) ook 'Money' is, omdat 'Currency' volledig onder controle staat van overheden, die het naar behoefte kunnen manipuleren, en afpakken. In die vorm vertoont het veel overeenkomsten met wat Klaus Schwab voor ogen staat na de 'Big Reset', waarbij u niks zult bezitten, en alles zult huren, maar volledig gelukkig zult zijn. Meer een vorm van 'Sociaal Krediet'. De charme van 'Bitcoin' is dat het zich aan die controle onttrekt, al verlangen overheden wel dat je de waarde 'opgeeft' waar het om belastingheffing over het vermogen gaat. En het is 'ontduiking' als je het verzwijgt. Maar omdat niemand je 'account' kan inzien als ze de code niet hebben, is het voor velen de ideale vluchthaven. Tot de computers worden ontwikkeld die gehakt maken van je 'beveiliging', of toegang tot het internet aan banden wordt gelegd, zodat je niet meer bij je 'account' kan. Of wanneer de vraag naar 'Bitcoins' gewoon verdampt, omdat je er niks mee kan kopen, en er geen 'wisselkoers' is met enige valuta waarmee je nog wel iets kan kopen. In dat geval heeft het alleen een krankzinnige hoeveelheid energie gekost die beter nuttig aangewend had kunnen worden. 

 

Waar ik gisteren ook al verwees naar de angst voor hyperinflatie, is dat in die uitzending dus ook het thema. Maar in hoeverre is dat op dit moment de grootste bedreiging? Het is gevaarlijk voor mensen met een pensioen, of spaargeld. Maar alles wat je bezit blijft je bezit. Tenzij het één leidt tot het ander. Zoals ik de visie van Klaus Schwab begrijp, voorziet hij die ontwikkeling ook. Onhoudbare overheidsfinanciën, en bakken vers geperste Dollars en Euros, maar ook Yuans, wat op enig moment het hele systeem als een kaartenhuis ineen doet storten. En dan de mondiale introductie van een 'Eenheid' die staat voor 'Sociaal Krediet', opgelegd door overheden, gecontroleerd door de aan het WEF verbonden oligarchen en banken. Mijn inschatting is dat China en Rusland niet meedoen, en dan hebben we in het westen een niet gering probleem. Temeer waar we die landen nu treiteren met 'sancties' waar we maar kunnen.

 

Naast, of parallel aan de economische/monetaire crisis is daar het vraagstuk van de pandemie. Hoe kun je die het best bestrijden? En voor sommige anderen, die er een buitenkansje in zien om hun 'Klimaatdoelstellingen' te verwezenlijken door middel van de 'Maatregelen', is de vraag eerder hoe je er het best van kunt profiteren? Terwijl we allemaal nadenken over hoe en wat, scheurt de EU al op dit punt, omdat landen als Tsjechië, Slowakije en Hongarije lak hebben aan de EMA als de autoriteit die mag bepalen welk vaccin in de EU-landen mag worden gebruikt, en welke vaccins niet. De EMA is een politieke pion, en daardoor loopt het hele EU-project averij op. De EU wordt geacht een organisatie te zijn die gericht is op het bevorderen van de handel, en gemeenschappelijke organisaties die worden opgezet door die EU zouden dat dus ook als opdracht in hun 'merg' moeten hebben zitten, en niet de frustratie van economische activiteit en het frustreren van de internationale handel door een pandemie meer kans te geven. 

 

Na het Russische vaccin, dat het eerste was ter wereld, en het Chinese vaccin waar Victor Orban in Hongarije zich mee liet vaccineren, komt er binnenkort nog een Cubaanse concurrent op de markt. Mijn stelling is dat als westerse landen exclusief kiezen voor westerse producten, dat een verkeerd signaal is naar de rest van de wereld, waardoor we ons isolement bezegelen. Ook al omdat pleidooien uit de 'Derde Wereld' om zekere patenten en rechten vrij te geven, zodat ze in die landen hun eigen productie op kunnen zetten, op een keihard 'Njet!' zijn gestuit. En die westerse vaccins peperduur en complex zijn, terwijl ze kwalitatief zeker niet beter zijn. Met Rusland, China en Cuba als de leveranciers van goede, betaalbare, en snel leverbare vaccins staat het westen er slecht op als ze daarnaast die producten om politieke redenen buiten de deur houden. De 'Derde Wereld' kijkt mee.

 

Enigszins buiten beeld, maar daarmee misschien zelfs nog wel gevaarlijker, is de situatie in het Midden-Oosten. Waar werd verwacht dat Biden terug zou keren naar het verdrag met Iran, als Iran dat ook zou doen, kunnen we dat nu wel vergeten. Biden heeft geen enkele intentie om terug te keren naar dat verdrag, en het voorstel van Europa om te gaan 'praten' was kansloos. Er valt niks te praten. Er ligt een akkoord. Doe wat je belooft hebt, of anders is het klaar. Daar komt het recente Amerikaanse bombardement op een grenspost tussen Syrië en Irak bij, waar militieleden gelegerd waren die streden tegen ISIS, en de permanente bombardementen door Israël van doelen in Syrië, waarbij Rusland zich inmiddels op het standpunt stelt dat het klaar moet zijn, of anders worden Israëlische vliegtuigen een legitiem doelwit voor de Russen in Syrië, ook als ze boven Libanon, Jordanië of internationale wateren hun dodelijke lading afvuren. Dat kan echt rap escaleren dan! 

 

Elk van de hierboven geïdentificeerde 'Choke Points' is in isolatie nog wel beheersbaar, als de wil er is om een cascade van onfortuinlijke gebeurtenissen te voorkomen. Maar mijn vrees is dat die wil ontbreekt. Om niet te zeggen dat het er alle schijn van heeft dat bepaalde lieden die wij van ons belastinggeld betalen er op aan sturen het juist zo complex mogelijk te maken, zodat ze hun 'Multi-Dimensional-War-Plans' in de praktijk uit kunnen proberen. Maar waar de 'sancties' al geacht werden Rusland, China en Iran op de knieën te kunnen dwingen, komt het mij voor dat de uitkomst van zo'n conflict op voorhand al wel vaststaat, en dan zie ik niet dat wij dat gaan winnen.

Weimar

Als je wilt vluchten uit een brandend gebouw, moet je niet blijven beuken op de nep-nooduitgang die op de muur is geschilderd.

 

Joe Biden is pas een maand officieel president, maar een groeiend aantal commentatoren reageert al met het nodige ongemak op wat ze zien. Caitlin Johnstone vat in een reeks 'Truisms' samen dat er niks verbeterd is met Joe inplaats van Donald. In haar geval is het een duidelijk geval van 'I told you so'. Anderen, die wel degelijk meer hadden verwacht, raken verbitterd. En ondertussen gaat het alweer over de vraag of Trump in 2024 weer mee zal doen. Na vier jaar campagne tegen Trump, gaan we toch niet nóg eens vier jaar verspillen met zo'n schijnvertoning? 

 

De liberale rechtsstaat als concept ging over de relatie tussen de burgers en de staat. De burger betaalde belasting, en was gehouden aan voor iedereen in het land gelijke regels, en de staat zorgde voor vrede, veiligheid en elementaire zorg. Verschillende filosofen, en politici die zich op het concept beriepen, hadden zo hun verschillen van mening over de concrete invulling, maar tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was het de succesformule. Wat ging er mis?

 

Om te beginnen is lang niet iedereen er van overtuigd dat wat we ervan gemaakt hebben niet goed is. Sterker nog, velen denken dat het nu absoluut beter is, en waar er nog problemen zijn wordt er gewerkt aan een oplossing. De oplossingen die worden overwogen maken het leven juist beter, en niet slechter, betogen zij. Als er al problemen zijn, dan is dat omdat klassieke liberalen nog vast zitten in hun sociale contract. Die generaties kunnen niet omgaan met algehele vrijheid, en vinden dat zelfs bedreigend. Maar de wereld is nu 'geglobaliseerd', en vergeet dat concept met die soevereine landen maar, dat komt nooit meer terug. Als Biden zegt dat de Verenigde Staten terug is van weggeweest, dan bedoelt hij dat: Als onderdeel van 'Globalistan'. 

 

In sommige landen, meer in het bijzonder landen die pas laat inschakelden en relatief recent de liberale rechtsstaat als concept omarmden, na experimenten met totalitaire regimes van de communistische variant, of die nog worstelen met de invloed van de religie, waarbij het seculiere bestuur moet knokken voor erkenning, zoals in Syrië, proberen wij de leiders daar juist uit de weg te ruimen, omdat ze niet 'democratisch' zouden zijn. En het is waar dat ze in die landen geen heil zien in 'Globalistan'. Maar hoe is 'Globalistan' dan de ultieme belofte voor iedere hedendaagse 'democraat'?

 

Een terugkeer naar de ideeën van Hobbes, Locke en Rousseau, maar in een wereld waarin de mens niet langer nuttig is als 'arbeider', vraagt om vindingrijke, 'inclusieve' oplossingen om te voorkomen dat we vervallen in rabiaat feodalisme, het techno-fascisme, of zelfs het einde van de mens als het uitmondt in een alles vernietigende oorlog. Dat zou de uitkomst kunnen zijn als 'Globalistan' de resterende soevereine staten direct confronteert. Maar het zou ook het gevolg kunnen zijn van de implosie van grensbewaking, bij een steeds verder oprukkende behoefte om 'slachtoffers' te helpen, waardoor we eindigen in een gevecht om de status van 'slachtoffer' te kunnen bemachtigen, die ons toegang geeft tot wat de 'corporaties' aan kruimels kunnen missen, voor zolang als dat nog duurt. 

 

Al veel langer wijs ik er hier op mijn blog op dat u weliswaar allemaal belasting betaalt, maar dat steeds meer mensen ook hun volledige inkomen te danken hebben aan wat er via de belastingpot hun kant op komt. Via een contract met de overheid voor de levering van zekere goederen of diensten. Als een subsidie, of een door de overheid direct, of indirect gefinancierde 'dienst' of 'taak'. Als een toelage, een 'budget', geld voor 'onderzoek', toeslag, uitkering, en noem maar op, al die mooie benamingen die ervoor zijn bedacht. Zelfs de mensen die nog écht produceren, of in de logistiek zorgen voor de distributie of aanvoer van goederen die we nodig hebben, of de bouw van huizen, het plaatsen van zonnepanelen, of de productie en distributie van voedsel hebben als klant mensen die hun geld van de overheid krijgen, en zouden zonder dat het hoofd niet boven water kunnen houden. 

 

Het wordt urgent dat we nadenken over een nieuw sociaal contract. Een groeiende groep mensen die druk zijn met speculeren in de 'financiële markt' wijst erop dat er al langer geen sprake meer is van een 'markt', maar dat de 'prijsontwikkeling' van aandelen, maar ook van andere goederen, zoals 'vastgoed', alarmerend naar hyperinflatie wijst. Naar 'Weimar'. En dat de 'Centrale Banken' het niet meer in de hand hebben. Dat ze de rente niet kúnnen laten stijgen om dat inflatiespook onder controle te krijgen als het ontsnapt, voorzover dat al niet manifest is. En dan?

Plan

Tot voor kort waren we allen reizigers op weg naar een ongewisse toekomst. 

 

Maar door de 'maatregelen' is de sleutel uit het contactslot getrokken, en zijn we geen reizigers meer, maar 'Sitting Ducks'. De toekomst blijft ongewis, maar er zijn mensen met een 'Plan'. U maakt deel uit van dat 'Plan', en velen hebben de afgelopen jaren hand-en-spandiensten verleend om dat 'Plan' te bevorderen. In de meeste gevallen zonder te beseffen wat het 'Plan' in de praktijk behelsde. Ook voor hen is het dan een schok als de 'Lockdowns' door de plannenmakers worden bezongen als een weldaad

 

De 'Groene Agenda' van het 'WEF' is geen geheim 'Plan'. Het was, en is geen 'Complot'. En de kans is groot dat u bij de komende verkiezingen opnieuw op een partij stemt met uitgesproken 'Groene' bedoelingen, zonder dat u zich realiseert dat de 'Lockdown' dan semi-permanent wordt. Althans, in het 'WEF'-scenario dat in 'Den Haag', en bij de rechterlijke macht leidend is. Dat is in ons deel van de wereld het enige 'Plan' dat acceptabel is voor de oligarchen, en de door hen gefinancierde 'Groene Lobby', die bij ons de dienst uitmaken. 

 

Er is wel enig ongemak bij de leidende 'Groene' politici, waar ze hun 'Tienerleger', cruciaal voor het 'Plan', want gemakkelijk beïnvloedbaar, niet teveel van zich willen vervreemden. Dat genereert grote stukken in de krant, en oproepen van 'Groene' politici om nu de 'jongeren' te ontzien. En ze moeten als de wiedeweerga weer naar school om te worden 'bijgepraat' over het 'Plan'. De 'thuisomgeving' is giftig, nu, waar een groot aantal volwassenen, maar inmiddels ook jong-volwassenen, het helemaal gehad hebben met het 'Plan' en de restricties op mobiliteit en dingen die slecht zijn voor het milieu en het klimaat. 

 

Hier op dit blog heb ik al meteen gewezen op het 'Nut' van de 'Intelligente Maatregelen' voor het bevorderen van de 'Groene Agenda', terwijl ze in de strijd tegen het 'Virus' onzinnig waren. De strijd tegen het 'Virus' vraagt om 'Laten Gaan', met advies aan 'kwetsbare groepen' om veel aandacht te schenken aan hygiëne en het bewaren van afstand tot mogelijke besmettingsbronnen, aangevuld met medicatie en vitamines waarvan bekend is dat ze een positief effect hebben, óf de 'China/Nieuw-Zeeland'-methode van afgrendelen en dat virus uitstampen, eventueel aangevuld met een betrouwbare, niet te kostbare, en niet te ingewikkelde 'Griepprik', en door maar weer. Maar, en dat zeg ik er met de nodige nadruk bij, degenen die u die 'Intelligente Maatregelen' hebben voorgespiegeld als het 'Intelligente' antwoord op dat 'Virus', zaten niet in een 'Complot'. Ze dachten niet na, lieten zich bij de hand nemen door de mensen met het 'Plan', waar 'Lockdowns' vroeger of later toch moesten worden geïntroduceerd, evenals reisrestricties voor de langere termijn, en daar past dan weer zo'n 'Vaccinatiebewijs' perfect in, omdat je altijd kunt claimen dat er weer een nieuwe 'mutant' is, dus 'helaas…..'.

 

Iemand kan dus exact doen wat het 'Plan' behelst, zonder het te beseffen. Het lijkt een onfortuinlijke consequenties, maar het zat in de architectuur. En het was niet geheim. 

 

De overeenkomsten met de 'Eindeloze Oorlogen' is onthutsend, eerlijk gezegd. Ook daar zie je dat hele volksstammen doof en blind het 'Plan' uitvoeren van de 'Globalisten/Oligarchen', in de veronderstelling dat ze druk zijn met het 'bevrijden' van mensen. De 'Christen Unie' en 'D66' roepen nu op tot een boycot van de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar, omdat er téveel gastarbeiders zijn omgekomen bij de bouw van die stadions. Ze zouden zélf geboycot moeten worden, vanwege hun steun aan de 'Eindeloze Oorlogen', die hele landen verwoest en onbestuurbaar hebben gemaakt, en waar krankzinnig veel mensen bij zijn omgekomen, of in lekke rubberbootjes de zee op zijn gestuurd. Maar je kunt die politieke leiders er niet op aanspreken, want ze zien het niet. Het is gewoon groot. Dat hebben ze gedelegeerd. 

 

Joe Biden is de zetbaas van de 'Plannenmakers' in 'Washington', en hij zit dichter bij het vuur, en is beduidend cynischer dan die verdwaalde 'Goedmutsen' in ons eigen land. Zie de staatsgreep die hij in 2014, overigens mét steun van Nederlandse 'Goedmutsen', in Oekraïne organiseerde. Het liep uit op een drama voor Oekraïne. Maar niet voor Biden persoonlijk, die via zijn zoon Hunter, die hij parachuteerde in een baan bij Burisma, waardoor hij zijn zware hand op de gaskraan kon leggen, en kon bepalen hoeveel Russisch gas Europa kon afnemen, en tegen welke prijs. De semi-autonome provincies in het oosten van het land, waar de industrie gevestigd is, en het schiereiland de Krim, namen afscheid van de door Biden c.s. geïnstalleerde junta, wat tot een burgeroorlog leidde toen de 'Chocoladeprins' die door Biden en zijn team aan de macht waren geholpen de oorlog verklaarde aan de 'separatisten'. Op de Krim organiseerden ze een referendum, waarbij de bevolking met een overweldigende meerderheid opteerde voor aansluiting bij Rusland, en ze danken hun Orthodoxe Lieve Heer nog tot op de dag van vandaag dat ze die stap hebben gezet. Maar Biden heeft andere plannen

 

Daar kun je het met 'D66' of de 'Christen Unie', maar ook met andere 'Gevestigde Partijen' in ons land niet over hebben, want het is groot. Ze begrijpen het gewoon niet. Ze zien niet waar het 'Plan' ons naartoe voert. Als Biden nu zegt dat hij nooit zal accepteren dat de bewoners van de Krim liever deel uitmaken van de Russische Federatie, dan begrijpen ze dat bij 'D66' en de 'Christen Unie', en die andere 'Gevestigde Partijen' gewoon niet. Die politieke leiders zitten écht niet in het 'Complot', plannen te smeden voor de komst van 'Big Brother'. Sterker nog, in hun verwrongen voorstelling van zaken strijden ze juist tégen 'Big Brother', de 'autoritaire' Poetin en zijn Chinese vrienden. Want al hun vrienden en buren zullen het u bevestigen: Ze hebben 'Goede Bedoelingen'! 

 

Je kunt er eigenlijk alleen nog maar hoofdschuddend, en met open mond naar kijken. Hoe is het mogelijk dat mensen echt alles weggeven aan mensen die ze 'Vertrouwen', terwijl die mensen dat 'Vertrouwen' aan de lopende band beschamen? En niet een missertje, een menselijke fout, maar echt systematisch. Waarbij die charlatans in de politiek en de media consequent de schuld voor al dat falen bij anderen weten te leggen en zelfs geen vermoeden lijken te hebben van het 'Plan' waar ze aan werken. Toen Biden afgelopen week een grenspost tussen Irak en Syrië liet bombarderen, waar een Irakese strijdgroep gelegerd was die strijd tegen ISIS, en die al jaren geleden onderdeel is gemaakt van het Irkaese leger, wat zou daar de consequentie van zijn, denkt u? Wilt u dat ook, dat ISIS weer wat meer ruimte krijgt, om de NAVO aan een voet tussen de deur te helpen die aan nog vele honderdduizenden het leven zal kosten? Ik kan wel janken dat ik in één land woon met mensen met bestuurlijke verantwoordelijkheid die dat allemaal boven de pet gaat. Ik begrijp het dat 'Mien Dobbelsteen', en 'Flip Taartenbakker' er geen kaas van hebben gegeten. Maar als je de leider bent van een politieke partij, kun je je die 'Tiener-mentaliteit' niet meer veroorloven. Dan eindigen de tieners van 'Mien' en 'Flip' in de asla van een nucleaire oorlog, of aan het spit van een 'Warrior' in de 'Hunger Games'. 

 

'Wir haben es nicht gewusst…….' O, jawel! Maar je hebt het verdrongen. De oorzaak is gelegen in het feit dat er een handel is in 'Goede Bedoelingen', sinds we weg zijn gedreven van principes en integriteit. De 'Goede Bedoelingen' moeten ons, en vooral ook de kiezer, een 'Goed Gevoel' geven. Het vereist geen denkwerk, of een plan. Geen visie op de toekomst. Je wil deel uitmaken van de 'Gekwalificeerde Meerderheid', zodat je niet met je 'Goede Bedoelingen' naar het strafbankje wordt verwezen. Dus eis je 'Lockdowns' tot de stemming omslaat. 'Mondkapjes' tot de stemming omslaat. Je eist een 'Vaccinatie-pas', tot de stemming omslaat. Je eist meer 'Surveillance', tot de stemming omslaat. Je eist meer 'Oorlog', tot de stemming omslaat. Je bent geen politiek leider, maar een trekpop op het schoolplein. En alleen de 'Bovenmeester' heeft een 'Plan'. 'Ja Meester.'

 

'Kleutertje, luister!'

Deskundigheid

Op welk moment is iemand een deskundige?

 

NRC mobiliseerde een 'Post Doctoral Fellow' die verbonden is aan de 'Blavatnik School of Government' te 'Oxford' om Baudet, die in het verdachte 'Leiden' afstudeerde, de mantel uit te vegen met betrekking tot zijn verdwaalde 'Neurenberg' opmerking. Baudet maakte, volgens de 'Post Doctoral Fellow' uit 'Oxford' een 'eerstejaarsfout'. Ik schreef er eerder over, en zie in de repliek van de 'Post Doctoral Fellow' eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat ik in die bijdrage opmerkte. En ik kan, en wíl ook helemaal niet voor Baudet spreken, en ik mis ook de 'Academische Statuur', maar wat ik vooral mis is de wil om mij te mengen in dat theoretische gelul. 

 

Met andere woorden, het interesseert mij echt 'de Rozen' hoe een stel 'Academici' denken over een praktisch probleem. Als de 'Post Doctoral Fellow' de weg vrij wil maken voor een praktijk waarin mensen veroordeeld kunnen worden op grond van wetgeving die pas werd ingevoerd ná de handeling waarvoor iemand is aangehouden, omdat diegene al wel 'wist' (had moeten weten) dat het immoreel was wat die verdachte op enig moment deed, dan zet ze daarmee de deur open voor de 'Inquisitie' en de 'Heksenjacht' op basis van het 'Gezonde Volksgevoel'. En hoe die deskundige schriftgeleerde het ook wendt, of keert, maar dat staat haaks op het idee van een liberale rechtsstaat, en riekt naar feodalisme.

 

Daarmee zeg ik niet dat ze geen deskundige is. Ik spreek slechts uit dat ik aan haar deskundigheid geen behoefte heb, zoals ik ook geen behoefte heb aan mensen die beter weten wat God bedoelde dan ik, na een grondige studie van Bijbelteksten. Het zal wel, en veel plezier ermee. Maar het heeft voor mij geen praktisch nut. 

 

Eveneens in NRC ergens een hele verhandeling over de vraag of het nou slecht gaat met de economie, of dat het wel meevalt. Want het CBS meldt minder faillissementen dan gemiddeld, en de ING meldt minder ondernemers die er de brui aan geven. Het is voer voor schriftgeleerden, die lichtjaren verwijderd zijn van de praktijk. Ik begrijp het. Ik begrijp hoe zij denken. Maar het heeft niks met economie te maken. Maar ook daar weer gun ik hen alle scherpslijperijen en gegoochel met de betekenis van bepaalde begrippen, alleen liever niet van mijn geld dan. De Griekse stam van het woord 'economie' verwijst naar 'huishoudkunde'. De Academische bestudering van die 'huishoudkunde' wordt in Nederland geschaard onder de Sociale Wetenschappen, en bij onze zuiderburen onder de Gedragswetenschappen. Dat verklaart een hoop. 

 

Voor Adam Smith, algemeen gezien als de grondlegger van economie als een belangrijk aspect van wat daarvoor het domein was van de filosofie, niet anders dan het denken over het recht, was het de uitdaging om een manier te vinden die de welvaart van een land naar het hoogst haalbare niveau stuwde. Hoe houd je je huis op orde, en zorg je dat het dak niet gaat lekken, er altijd genoeg te eten en te drinken is, en de kachel het doet. 'Basic'. Maar waar mogelijk met enige luxe, in de vorm van een groter huis, kwalitatief beter eten en drinken, wellicht 'klimaatregeling'. En waarom niet: Goede zorg, prima educatie, comfortabele kleding, voldoende geld om te reizen, en allemaal om dat 'huishouden' rijker, comfortabeler te maken, en voor iedereen in het land. De 'Wealth of Nations'

 

Wat we ervan gemaakt hebben is iets héél anders. Economie/huishoudkunde is wetenschap, waar het zich concentreert op cijfers die staan voor 'koopkracht' ('Wealth'). Sociologisch en Gevoelsmatig (Gedragswetenschappen) zit eerder in de hoek van 'Knollen voor Citroenen'. Hoe kun je het 'verkopen'? Hoe zorg je ervoor dat mensen het 'pikken'? Op welke manier laat je ze allemaal voor jou werken, zonder dat ze in opstand komen? Hoe krijg je vrouwen zo gek om te gaan werken voor een 'baas', waar het ideaal eerder was dat ze thuis konden blijven als de man genoeg verdiende om het 'huis' te kopen en te onderhouden waar het echtpaar van droomde? En hoe regel je dat ze op enig moment allebei tachtig uur voor een 'baas' (en de overheid die de belastingen int) willen werken, om in een kleiner huis te mogen wonen dan toen die man nog de enige 'kostwinner' was, waarbij dat huis ook nog eens nooit van hen zal zijn, maar eigendom blijft van de bank (oligarchen). 

 

Sociologie en Gedragswetenschappen onderzoeken ook hoe je mensen zo gek krijgt om zich te voegen naar zekere 'Maatregelen'. Wat is daarvoor nodig? Wie moet hen vragen, of opdracht geven 'dit' of 'dat' te doen, ook al is niet duidelijk of het ergens goed voor is, omdat de échte deskundigen daar zelf nog helemaal niet uit zijn. En hoe profiteert de staat, of een groep oligarchen die de Sociologen en Gedragswetenschappers betalen, maximaal als daarna de vrijheden, die eerder vanzelfsprekend waren, weer spaarzaam worden teruggegeven? Welke prijs kan men daarvoor vragen, zonder dat de pleuris uitbreekt? 

 

Dat soort 'deskundigheid' stond in de 'post-feodale' tijd niet in erg hoog aanzien, maar is alweer enige tijd volop terug van weggeweest. In de feodale tijd was dat de taak van de 'Kerk'. Nu hebben we daar 'wetenschappers' voor. 'Post Doctorale' schriftgeleerden die elkaar vliegen afvangen op de betekenis van punten en komma's, en behangen met jargon en geheel eigen definities van woorden die voor u en mij iets heel anders betekenen. Je zou zeggen: 'Laat maar lullen!', maar op één of andere ingenieuze wijze lukt dat niet. Het soort échte deskundigen dat ons aan het eind van de feodale middeleeuwen uit de droom hielp, en ons de schellen van de ogen lieten vallen waar het de minder frisse bedoelingen en praktijken van de 'Kerk' betrof, die ontbreken in deze tijd, of krijgen niet ons luisterend oor. 

 

Eerlijk gezegd heb ik op dit moment liever te maken met traditionele gelovigen en hun 'Kerk', omdat die mensen inmiddels geleerd hebben dat het 'spirituele' en de 'mystiek' naast de realiteit staan, als een aanvulling. Een verrijking voor wie er gevoelig voor is, maar niet iets dat de plaats in kan nemen van zorg voor de 'Basics'. Zover zijn ze nog niet in 'wetenschappelijke' kring. Sterker nog, ze maken zich op voor een 'Showcase' om te bewijzen dat hun dogma belangrijker is dan een dak boven je hoofd, een kachel in huis, eten en drinken, en dat 'luxe' en reizen iets is waar je je voor dient te schamen. Waarbij de rechtsstaat 'functioneel' is, en ondergeschikt aan het belang van de Staat of de mensen die de rekeningen betalen. Ik pas.

Gebakje

De volgende stap is een 'vaccinatie-paspoort'.

 

Voor de vorm wordt er nog wel over gesteggeld, maar het is een uitgemaakte zaak. In 2016 reeds gelanceerd als het 'ID2020'-project past het naadloos op de 'Covid-19' pandemie, en het al eerder afgetrapte 'Big Reset'-initiatief, dat nu ook in de uitvoeringsfase zit. Als die 'Covid-19' pandemie niet spontaan langsgekomen was, had hij uitgevonden moeten worden. We mogen de belangrijkste spelers dankbaar zijn dat ze al zo ver van tevoren da visie hadden dat het deze kant op zou gaan. 

 

Waar zouden we nu zijn, als John Hopkins, samen met het World Economic Forum, en de Bill en Melinda Gates Foundation in oktober 2019 niet alvast hadden geoefend? En als Bill en Melinda niet zoveel geld hadden gestoken in Pfizer en Moderna voor het ontwikkelen van die hypermoderne, experimentele vaccins die ons DNA kunnen programmeren? Het is niet echt goedkoop spul, en als we straks voor elke reis naar het buitenland opnieuw een injectie moeten gaan halen, met het hele gezin, tegen kostprijs, om verzekerd te zijn van de laatste 'update' voor ons DNA, wordt reizen iets van vroeger. Temeer daar de nieuwe 'Digital Currency' die eraan zit te komen, en standaard negatieve rente, het onmogelijk zullen maken om te sparen. 

 

Het zijn stappen op een pad dat niet verborgen is gehouden, en daarom is het ook geen 'Groot Complot'. Als je de informatie gemist hebt om je te waarschuwen voor deze ontwikkeling, dan kan dat wel kloppen. Maar dat ligt dan ergens anders aan. Het was niet geheim. Honderdduizenden mensen uit tal van 'wetenschappelijke' disciplines waren, en zijn er bij betrokken, ieder binnen zijn of haar eigen specialisme. Het zijn de 'deskundigen' die alle dagen in de keuvelprogramma's hun opwachting maken. Boeken en rapporten zijn erover verschenen. Lezingen gehouden. Congressen. Geldstromen werden omgebogen om het te realiseren. Om modellen te maken. Om de organisaties op te zetten die onze 'pols' voelen in de uitvoering, om te zien hoe het 'draagvlak' zich ontwikkelt. We hebben er zelf voor betaald, via de belastingen waaruit de budgetten en subsidies werden gehaald. Laag op laag 'geschoolde' functionarissen. Niet dat zij wel het héle traject overzagen, maar het was werk. 

 

Recente ontwikkelingen, meer in het bijzonder rond 'Covid-19' dat wel héél mooi 'viel', ook om Biden te legitimeren als president na een campagne vanuit de kelder onder zijn huis, zijn een steen des aanstoots voor de serieuze 'Complot Denkers'. Maar onomstotelijk bewijs voor 'Foul Play' heb ik nog niet langs zien komen, afgezien van het gerotzooi met cijfers over de ernst van de pandemie, waar helemaal niemand nog iets zinnigs over kan zeggen, als u het mij vraagt. In tal van landen is ineens geen enkel geval meer van de ordinaire griep, waardoor je die verhalen houdt over 'Corona=Griep'. Ik heb het zelf opgegeven. Temeer daar het nu steeds nieuwe 'varianten' regent, met oncontroleerbare verhalen over wat dat precies betekent voor degenen die reeds 'Covid-19' hebben gehad, of gevaccineerd zijn, zoals voorheen ook altijd het geval was met de jaarlijkse 'Griepprik'. In elk geval staat wel als een paal boven water dat er bij de bestuurders in ons deel van de wereld geen sprake is van paniek, anders zouden ze als bezetenen gezorgd hebben voor een goedkeuring van dat 'Spoetnik'-vaccin, of dat Chinese vaccin. Inplaats daarvan voeren ze een theaterstukje op over een Brits vaccin dat wel of niet in voldoende mate geleverd zou kunnen worden, als afleiding. En helpen ze de economie om zeep.

 

Waar u in het verleden al die ontwikkelingen miste, omdat u de verhalen van 'doemdenkers' die waarschuwden voor dit hele scenario niet vertrouwde, ook al lieten ze u de openbare bronnen en uitspraken van direct betrokkenen zien en horen, en 'Mainstream' u niet informeerde, begint nu het 'afknijpen' van de informatiestroom over de volle breedte. Waar dat 'niet-geautoriseerde' berichten over 'Covid-19' betreft kun je volhouden dat het nou eenmaal verschrikkelijk gevaarlijk is, omdat het de bereidheid van burgers om zich te laten vaccineren, en de 'Maatregelen' na te leven, in gevaar brengt. Ook al zijn er talloze goedkope, en veelbelovende, natuurlijke, of zelfs bewezen bestaande behandelmethoden, die echter niet 'toegestaan' zijn, want even experimenteel als die vaccins, maar niet gedekt door het 'Grote Geld', en spotgoedkoop. Maar, zoals gezegd, zou je dan verwachten dat elk vaccin dat werkt welkom zou zijn, en dat is dus niet het geval. Daarnaast zien we nu ook censuur waardoor berichten die kritisch zijn over de NAVO, of bombardementen van de NAVO op milities die ISIS bestrijden in Syrië, waarbij tweeëntwintig strijders om zeep werden geholpen door Joe Biden, buiten beeld worden gedrukt. 

 

Mocht u niet gelukkig worden van deze ontwikkelingen, dan zou ik zeggen: 'Geef het nog een jaartje!' Niet dat het dan allemaal gaat wennen, maar tegen die tijd weet u niet beter. Het duurt volgens het World Economic Forum nog tot 2030 voordat u echt niets meer zult bezitten, met uw 'sociaal krediet' kunt huren wat u nodig heeft, als u zich gedraagt, en intens gelukkig zult zijn. Hoe ze dat precies gaan klaarspelen weet ik ook niet natuurlijk. Maar tot nu toe loopt het allemaal op rails. Mij verbaast het oprecht hoe meegaand mensen zijn, als het er op aankomt. Zet ze een voetbalwedstrijd voor, een roddel over de 'Meilandjes', een gewezen 'gekkenbekkentrekker' die een taartenbakprogramma heeft, en zevenendertig verschillende partijen om uit te kiezen bij de komende verkiezingen, die al begonnen zijn door het 'stemmen per brief', waar ze in de Verenigde Staten zulke mooie resultaten mee hebben behaald, en afvoeren dat gebakje. Als die lekkernij niet snel leert tussen de regels door te lezen, dan ziet het er niet zo best uit. 

View older posts »