Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Verwarring

Mensen die mij schrijven, en die ik spreek, zijn somber.

 

Het zijn dan zeker andere mensen dan die waar het CBS mee spreekt, want die zijn altijd optimistisch over de directe toekomst. Dat zijn dan vermoedelijk van die types zoals die Deense kunstenaar. 'Money for nothing, and your chicks for free'. Het gevoel dat overheerst, is dat het alle kanten op kan gaan, behalve de goede. Gebeurt er nou heel veel? Of juist helemaal niks? Is er ergens iemand die nog grip heeft op de realiteit? Vergeet 'sturen' en iets 'doen'. Gewoon iemand die ziet waar we naartoe gaan? Wat het één met het ander te maken heeft. Hoe het allemaal samenhangt. En wat onze eigen prioriteit zou moeten zijn. 

 

Wat is nou louter een proefballonnetje, en wat is een doortrapte afleidingsmanoeuvre. En waar zijn ze druk om het vloerkleed onder ons bestaan vandaan te trekken? Veel mensen hebben het gevoel dat ze de grip op hun eigen leven beginnen te verliezen. Dat ze, letterlijk, niemand meer kunnen vertrouwen. Maar niet omdat hun vrienden of familie hen bedriegen, maar omdat ze morgen een zijweg in kunnen slaan, en dan ben je ze kwijt. Het is alsof een verschil van mening hebben niet meer mogelijk is. Zonder dat mensen zelfs maar laten weten dat ze het niet met je eens zijn, en dat ook onderbouwen. Maar dat je ook niet kunt zien wat er morgen van je verwacht wordt. Vandaag stellen mensen die het zouden moeten weten, dat iets waar je angst voor hebt zelfs niet wordt overwogen. En een dag later wordt het met terugwerkende kracht ingevoerd. 

 

Met een lekkend 'vaccin' kom je niet van de covid af. Dat weten we al een tijdje. En na een jaar zonder influenza dreigt volgens 'experts' een extra zware griepgolf. Geen garanties. Maar statistisch gezien is dat zo. Daarnaast breken er berichten door het pantser dat mensen die covid hebben gehad significant meer last hebben van aandoeningen in hun bloedsomloop. Culminerend in hartaanvallen, spontane bloedingen op plaatsen waar je dat niet verwacht, met inbegrip van de hersenen, en trombose. Artsen die zich verdiept hebben in de materie stellen dat het 'spike-eiwit' daarvoor verantwoordelijk is, en niet het feitelijke virus. Wat zou betekenen dat degenen die waarschuwden tegen dat mRNA-'vaccin', dat het lichaam leert om dat 'spike-eiwit' te maken, gelijk hadden. Je hoeft geen 'Kuipers' of 'Gommers' te heten om te zien dat we op zo'n tsunami van zorgbehoefte niet voorbereid zijn, omdat de 'experts' dachten dat we allemaal weer konden gaan 'Dansen met Janssen' als we allemaal 'gevaccineerd' waren.

 

Dan is er de exploderende prijs van alles. Maar met de kostprijs van energie voorop. Moeten we daar iets mee? Is iemand daar mee bezig? Wat betekent dat dan voor mij? Moet ik iets doen? Kan ik iets doen? Hoe kan het dat er een nieuwe gaspijpleiding ligt om gas van Rusland naar Europa te vervoeren, tegen lagere kosten, omdat de 'transitlanden' Oekraïne en Polen er geen opslag bovenop kunnen leggen, en dan gaat de prijs van gas door het dak? Is dat dan die reeds aangekondigde 'hyperinflatie'? De rekening die ons wordt gepresenteerd voor het lenen en bijdrukken van geld? En is het dan een goed idee om nóg meer bij te drukken om huishoudens te compenseren, als je niet elders bezuinigt? Maar waarop dan? Of is het de extra belasting voor het realiseren van het plan van Timmermans? Of het oponthoud door juridisch gesteggel over compensatie voor Oekraïne en Polen?  

 

En ja, wie maakt zich nou geen zorgen over de veiligheid van kinderen op het internet. Maar is het niet vreemd dat iemand die de 'CIA' praktisch haar 'thuis' noemt, zich manifesteert als 'klokkenluider', en in feite oproept tot meer censuur? Sinds wanneer doet uitgerekend de 'CIA' alsof ze Julian Assange zijn, terwijl ze de president en het 'Congres' in hun zak hebben? En waarom zit die Assange nog steeds gevangen? Waar is dat standbeeld voor Edward Snowden gebleven? En hoe zit het met Steven Donziger? We leven toch niet in Belarus? Waar begint die censuur, en waar houdt hij op? Hoe bang moet ik zijn voor iets onschuldigs wat ik nu zeg, maar wat me over enkele maanden mijn baan, mijn gezin, en mijn bestaanszekerheid kan kosten? Hoe komt het dat het voelt alsof we midden in een onverklaarde, en onverklaarbare oorlog zitten? Wie hebben daar baat bij? Waarom gaat het in de media nergens anders over, terwijl je toch steeds het gevoel hebt dat niemand je iets nuttigs vertelt?

Onverantwoord

De ziekenhuizen liggen vol mensen die onverantwoorde keuzes maakten.

 

Mensen die hebben gerookt, drugs hebben gebruikt. Op wankele trappetjes en ladders halsbrekende toeren hebben uitgehaald. Op onverantwoorde wijze hebben deelgenomen aan het verkeer. Die tóch naar hun werk zijn gegaan, inplaats van veilig thuis te werken. Die hun leven lang intensief hebben gesport, en daarmee hun heupen, knieën, rug of hart naar de gallemiezen hielpen. Mensen die zichzelf onmisbaar waanden, en uren maakten die simpelweg onmenselijk zijn, wat op termijn zijn tol eist. Mensen die veel teveel aten. Of veel te weinig. Of de verkeerde dingen. Mensen die uitgingen in een wijk waar het gevaarlijk is, terwijl ze het ook thuis gezellig hadden kunnen maken. Mensen met wisselende seksuele contacten die AIDS oplopen. 

 

Een doodenkele keer hoorde je wel eens een actiegroep opperen dat bepaalde groepen uitgesloten hoorden te worden van zorg. Het is kenmerkend voor mensen met een hang naar totalitaire regimes. Al kunt u hen dat beter niet in hun gezicht zeggen, want dan kunt u er vergif op innemen dat ze u 'ontvrienden', of hoog op hun persoonlijke 'hitlist' zetten voor de afrekening tegen de tijd dat zij de macht hebben.

 

Tussen al die onverantwoordelijke mensen liggen dan de mensen die gewoon pech hadden. Die ziek werden. Door een virus, of omdat hun lichaam celstructuren begon te produceren die we typeren als 'kanker', zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Of omdat bepaalde organen in hun lichaam het binnen de garantietijd begeven. En daar bovenop zijn er de mensen die medische zorg kregen voor een bepaalde kwaal of aandoening, waarbij vervolgens bleek dat die zorg hen ernstig in de problemen bracht, omdat zekere 'bijwerkingen' hen fataal worden, terwijl de originele aandoening eigenlijk niet veel meer was dan een ergernis. 

 

In een gezonde samenleving zorgt de gemeenschap voor degenen die ziek worden, een ongeluk krijgen, of onoordeelkundig werden geholpen. Dat laatste kan zijn doordat mensen met zelfmedicatie een probleem alleen maar groter maakten, of ze gingen af op wat het 'kruidenvrouwtje' hen voorschreef, of ze vertrouwden de 'consensus' omtrent zekere medicijnen of een behandeling, die bij nader inzien levensgevaarlijk is. De recente problemen rond zware pijnstillers liggen velen nog vers in het geheugen, vooral degenen die na veel ellende van hun verslaving afkwamen. Maar er was ook eerder een vaccin dat gevaarlijker bleek dan de ziekte zelf. En er woedt al veel langer een felle discussie onder wetenschappers en leken over tal van medicijnen die gebruikt worden om depressieve mensen te behandelen, terwijl uit statistieken blijkt dat menigeen die ze gebruikt later in beeld verschijnt als 'schoolshooter', massamoordenaar, of suïcidaal persoon. Was dat toch wel gebeurd? Of zijn het de medicijnen? Welles. Nietes.

 

Die 'Eed van Hippocrates' wordt meer en meer gezien als een morele verplichting, met als consequentie dat de arts of verzorger meent te moeten handelen uit medeleven, waarbij hij of zij de eigen moraliteit, de eigen normen en waarden, projecteert op de patiënt. Zelf zie ik het als een opdracht om alles te doen wat binnen je vermogen ligt om mensen te redden. Zonder aanzien des persoons. Zonder vragen te stellen. Vriend en vijand, zonder uitzondering. Een verplichting zelfs om je gevoelens uit te schakelen als je aan het werk bent, en je kennis en vaardigheid in te zetten alsof je een wetenschapper bent. 'Kil en zakelijk'. 

 

In het verlengde daarvan is het de taak van de overheid om alle burgers gelijk te behandelen. En om het gemeenschapsgeld aan te wenden om de capaciteit van de zorg op het benodigde niveau te brengen, en te houden. Als er een keuze ligt tussen het bevrijden van Libië of Syrië, of het zorgen voor de eigen bevolking, dan is dat helemaal geen keuze. De overheid werkt voor degene die de rekeningen betaalt. En dat is de belastingbetaler. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om de vrijheid van de burger te beperken voor een korte termijn, om een zeker probleem de baas te worden. De overheid is dan ook verantwoordelijk voor de gekozen oplossing, en dient daar tegenover de burger rekenschap over af te leggen. Nadat de Nederlandse overheid vernam dat er boven Oekraïne op grote hoogte vliegtuigen uit de lucht werden geschoten, was het een redelijke beperking geweest als vliegtuigen die van Nederlandse bodem vertrokken zouden zijn omgeleid. Als er ergens een ongeluk of ramp is gebeurd, is het redelijk om de toestroom van ramptoeristen in de kiem te smoren, om hulpdiensten het werken niet onmogelijk te maken. Dat soort dingen.

 

Bovenal is het de taak van een overheid om ervoor te zorgen dat de capaciteit die nodig is om een realistische crisis het hoofd te bieden wordt bewaakt. Militaire capaciteit tegen een realistische bedreiging. Schade door storm, of aardschokken, tsunami's, vulkaanuitbarstingen, of ongelukken met schepen, vliegtuigen, treinen en voertuigen op de weg, voorzover realistisch. Het is ook de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende capaciteit in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. In mijn eigen beleving is het daarom onbestaanbaar dat een overheid dat soort taken uit handen geeft aan commerciële partijen die werken met een winstoogmerk. Ik begrijp dat je de illusie kunt koesteren dat dat efficiënter is, maar dat is alleen op papier zo. In de praktijk is het een garantie voor meer problemen, en exploderende (verborgen) kosten. En geen betere illustratie dan de huidige 'Covid'-pandemie.

 

Een commercieel werkende onderneming wil zo'n pandemie rekken, 'm erger maken dan hij is, en 'medicatie' verkopen die niet werkt, maar die wel peperduur is, en bij voorkeur 'bijwerkingen' heeft die weer zicht bieden op méér omzet als die 'bijwerkingen' een nieuwe stroom patiënten genereren. Ideaal is toestemming krijgen voor de behandeling met een bepaald medicijn, of vaccin, wat niet of nauwelijks werkt, maar niet getest kan worden vanwege de urgentie, zodat de 'bijwerkingen' nog niet in beeld zijn, en de werking wordt gemaskeerd door te sjoemelen met de definitie van 'gevaccineerd', en de 'controlegroep' uit te gummen door te streven naar volledige vaccinatie voor het einde van de gebruikelijke testperiode. Het is immoreel, maar waanzinnig lucratief. Niet veel anders dan huurlingen inzetten om een gewapend conflict te beslechten, waarbij je er vergif op in kunt nemen dat die huurlingen het niet erg vinden om de kwestie te rekken, en ook elders gewapende conflicten uit te lokken, omdat ze anders brodeloos zijn. Ooit was dat hét argument tegen een 'beroepsleger', en als we naar de wereld van nu kijken, dan zeg ik dat die critici voor 1000% gelijk hebben gekregen. Dat het nog véél erger is dan in hun angstige visioenen. 

 

Wat cruciaal is, dat is dat alle burgers, met inbegrip van de mensen die werken voor dat soort cynische 'ondernemingen' en overheden, zich realiseren dat ze het tij niet kunnen keren als ze die realiteit niet onder ogen komen. De mensen die werken voor die cynische 'ondernemingen', en overheden, of takken van de overheid met een eigen agenda, zijn niet schuldig. Zij zijn net zo goed slachtoffer. Ze kunnen, en willen niet zien waar hun 'werkgever' voor staat, omdat ze uitgaan van hun eigen nobele inborst en oprecht doen wat ze kunnen om problemen uit de wereld te helpen. Ze geloven hun meerdere. Die gelooft in het management. En die gelooft in hun bonussen. Dan zijn er de 'toezichthouders', van top tot bodem geïnfiltreerd door 'bedrijven' en individuen met belangen. Ook daar werken niet uitsluitende cynici die weten dat het foute boel is. Door 'compartimentalisatie', en het idee van urgentie, dus tijdsdruk, hebben ze het overzicht niet. 

 

Tegen die mensen die Jaap van Dissel op hun nek springen en bedreigen zou ik willen zeggen: 'Houd daar mee op! ' Van Dissel is een sympathieke oude opa die ruim boven zijn macht tilt, en uit ambitie tal van functies bekleed, waardoor hij geen kwaliteit meer kan leveren. Hetzelfde geldt voor Mark Rutte, Hugo de Jonge, Sigrid Kaag en noem ze allemaal maar op. Ja, ze hebben pretenties en een te groot ego, en teveel mensen denken dat ze hen kunnen vertrouwen. Maar ze zijn zelf ook pionnen op een schaakbord. De oplossing is dat je hen negeert, en weer voor jezelf leert denken. En ja, ze veroorzaken bizar veel schade, maar als iedereen 'dumb, fat and happy' achter hen aan blijft sjokken, wordt het probleem alleen maar groter. Zorg voor jezelf, en wijs de overheid af als kinderjuf. Draai de rollen weer om. U bent er niet voor de overheid, maar de overheid is er voor u. Kijk naar Rutte, naar de Jonge, naar Kaag, en naar van Dissel, en realiseer je dat ze blunderden bij de laatste keer dat ze stellig waren over iets, en haal je schouders op. Heb medelijden met hen. Ze zijn slechter af dan u en ik. Ze maken aan de lopende band onverantwoorde keuzes, en hebben ook nog eens geen last van hun geweten als er mensen overlijden als gevolg daarvan. Dan heb je hulp nodig. Toon compassie, en laat zien dat we ook mensen die onverantwoorde keuzes maken niet laten vallen. Concentreer je op de mensen die willens en wetens de gemeenschapszin ondermijnen vanuit hun lust voor macht, of geld.

Gastvrij

Perceptiemanagement is een lucratieve handel.

 

Zeker nu de NAVO er haar 'core business' van heeft gemaakt. Daar zien ze de strijd om uw brein, uw perceptie van de werkelijkheid, als het nieuwe front. Wat waar is, of onwaar, en wat feitelijk juist, of onjuist is, is niet langer belangrijk. Het gaat erom wie de controle heeft over uw 'grijze cellen'. 'Perception Warfare'. 

 

De NAVO staat daarin niet alleen. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze 'trendvolgers' zijn. Intern is er in militaire kringen enige huiver om 'menswetenschappers' de sleutels van de wapenkast te geven. In de commentaarsectie onder mijn bijdrage 'Teugels', over Youp's mobilisatie in de strijd tegen de 'Wappies', ontspon zich een vruchtbare dialoog tussen Willem, een lezer die ik niet persoonlijk ken, maar die vaker nuttige feedback geeft, en mijzelf, wat culmineerde in de vraag hoe je mensen met het hart op de juiste plek de schellen van de ogen kunt doen vallen. Deze bijdrage is een poging om de weg te duiden die ik zie. Maar ik geef toe dat het een 'geitenpaadje' is onder de omstandigheden.

 

Ik hoop dat u de tijd vindt om dat artikel waar ik hierboven naar link te lezen. Merk dan ook op dat ons eigen land vorig jaar een bijdrage leverde door het NAVO-apparaat op het spoor van de 'Wappies' te zetten door de militaire organisatie te mobiliseren in de strijd tegen 'Covid'. Het is geen nieuwe observatie, maar voor die 'menswetenschappers' die willen bepalen hoe u denkt, is alles een oorlog. Sterker nog, ze zijn waanzinnig trots op zichzelf als hun inspanningen ervoor zorgen dat de wapens slechts sporadisch ingezet worden, en iedereen die ertoe doet tot het inzicht is gekomen dat het niet gaat om produceren, handelen, consumeren, en het bezit van het land, de productiemiddelen, of de grondstoffen, maar dat je je meester moet zien te maken van het brein van de mens. 

 

Volgens mij ben je dan goed gek. 

 

De website waar dat artikel op verscheen, wordt getypeerd als 'extreem-links' op websites, en in publicaties die zijn ingehuurd om die 'Perception Warfare' tot een goed einde te brengen. Al kan niemand een uitkomst geven die kan worden gezien als een overwinning, en stellen de mensen die er nu druk mee zijn zelf ook in alle openheid dat er geen sprake kan zijn van een wapenstilstand, of vredesverdrag. Het is, net als de 'War on Terror', en al die andere 'oorlogen', tegen drugs, armoede, covid en noem maar op, een 'Eindeloze Oorlog'. De bron die blijft geven. Tot het geld op is. En daar zitten we angstaanjagend dicht bij. 

 

Voor de goede verstaander: Het geld is nooit 'op', maar als alles onbetaalbaar wordt gemaakt door een overheid die 'investeert' in onproductieve, geldverslindende vingeroefeningen zoals die 'Eindeloze Oorlogen', terwijl ze de productie, verbouw van gewassen, exploitatie en handel op alle denkbare manieren frustreren, zodat je blijft zitten met een bevolking die niet productief is, maar een wapen in de strijd om uw en mijn brein, dan ziet het er beroerd voor ons uit. De regelmatige bezoeker van dit blog zal beseffen dat ik dit niet zie als een nieuwe ontwikkeling. In mijn bijdragen over het 'WEF', en wat de 'Klimaathysterici' willen, of de 'Dierenrechten-activisten', en de liefhebbers van 'Shownieuws', of het politieke 'Identity'-theater dat meer kapot maakt dan je lief is, heb ik steeds hetzelfde patroon blootgelegd. 

 

Hier 'menswetenschappen' genoemd gaat het in feite over het hele bouwwerk dat ik doorgaans aanduid als 'consensus-wetenschap', wat geen wetenschap is, maar een religie die bij gelegenheid wel gebruik maakt van wat de wetenschap voortbrengt, als het in hun straatje past. Anders negeren ze het, verdraaien ze het, of censureren ze het, zodat je er geen kennis van kunt nemen. Uw en mijn lot interesseert hen helemaal niks, ook al beweren ze exact het tegenovergestelde. Wat ze doen is amoreel, en wat ethisch is, en wat niet, dat dicteren ze zelf, maar daarin zijn ze van rubber. Amoreel staat bij hen voor 'wetenschappelijk'. En het verklaart ook waarom het hen niet uitmaakt of 'links' aan de winnende hand is, of 'rechts'. 'Blank' of 'Zwart'. 'Man' of 'Vrouw', 'Hetero' of 'Homo'. 'Onder' of 'Boven'. Ze 'managen' de oorlog. 

 

Voor mij is die website niet 'extreem links', maar gewoon rationeel en gezond in de weer met het blootleggen van bedreigingen voor onze samenleving, onze toekomst, onze welvaart. Ik wijs er daarom nog maar eens op dat 'links' en 'rechts' niet meer bestaan, anders dan als een nuttige fictie voor de 'managers' van onze perceptie. De kudde die zij 'managen' omvat mensen die zichzelf typeren als 'links', en mensen die zich typeren als 'rechts'. De 'managers' maakt het niks uit. Ze voeden elk exces, elke 'complot-theorie', elke waan. Hun strijd is met de realisten. Met de individualisten. Met de productieven. 

 

Waar ze bang voor zijn, is dat de bevolking ontdekt dat de vijand geen vijand is. Dat de gevaccineerde ook iemand is met angsten die hem of haar vatbaar maken voor een invasie van het brein, niet anders dan de 'Wappie'. Wat niet mag gebeuren, wat hun grootste angst is, is dat de 'Wappie' en de gevaccineerde samen de wetenschap ontdekken, en de bewijzen dat ze om de tuin worden geleid door cynische 'menswetenschappers' en 'Influencers' die hun ziel hebben verkocht aan de hoogste bieder. Want lees dat artikel, en zie hoe er wordt geleurd met lucratieve contracten en de gebakken lucht van 'Intellectueel Eigendom', wat je niet kunt eten, je kunt er niet in wonen, het houdt je niet warm, en je kunt je er niet mee verplaatsen. 

 

Producerende landen en volkeren zijn nu het primaire doelwit, terwijl in het westen alles 'smelt'. Omdat onze 'managers' als boodschap hebben dat zij de brengers zijn van het 'Licht', is China de 'Dark Side', waar dat land zich verzet tegen een rol als fabriek van de wereld, met krokant gebakken idiotie als beloning. Of, in hun woorden: 'Hou op met die James Bond film!'. Kunnen we dat nog wel? Of is de controle over ons brein al zo ver doorgeschoten dat we weerloos zijn? 

 

Van mij mogen de NAVO, het WEF, en hun visvijvers, 'Big Tech', de 'sociale media', de farmaceutische industrie, de gevestigde media en het 'politieke bedrijf' dat zich meester heeft gemaakt van de bestuurlijke organen, en dat zich als 'War Party' heeft gemanifesteerd, vertrekken. Hoe regel je dat? Wat is een juist antwoord op hun wens om uw en mijn brein te bezitten? De controle weer terugnemen. Toch? We hoeven niet te onderhandelen over een vertrekregeling. Laat ze afdorren. Lul maar lekker verder, in je 'consensus echoput', maar ik denk wel weer ouderwets voor mijzelf, dank u. Ik maak mij geen illusies. Maar ik realiseer mij dat een opstand kansloos is, omdat het hen in de kaart speelt. Verdeel, en heers. Het enige wat hen schade kan berokkenen, is solidariteit, en een hernieuwde focus op wat écht belangrijk is. 

 

De Luitenant-kolonel die te gast was bij de dames van 'GoedeMorgen Nederland' is niet uw vriend. Hij kan het wel worden, als hij beseft dat zijn rol in dat programma die is van 'perceptie manager' en zijn brein al in het schaaltje ligt. 'Gestekkerd'. Ik hoor het hem zeggen in dat programma, op de vraag of 'militair' nou een typisch mannenberoep is. 'Integendeel!', riep hij uit. 'Het product is de veiligheid van het land, en dat gaat mannen én vrouwen aan!' Zoals ik zeg: 'Gestekkerd'. Ingeplugd in de 'Cognitive Warfare'-modus. Een hybride. Nauwelijks nog mens, afgezien van enkele fysieke functies. Maar overigens volledig programmeerbaar. Het was een trieste aanblik. Vol weerzin vertelde hij over de 'Pashtun-code' waar hij in Afghanistan mee was geconfronteerd. Gastvrijheid voor reizigers als een erecode. O horror! 

 

En voordat u probeert mijn brein te 'hacken' door op te merken dat we toch juist bijzonder gastvrij zijn onder de hoede van onze 'managers', wijs ik nog even op 'reizigers'. Intellectueel, en fysiek. Ze blijven niet. Ze komen voorbij, krijgen een vriendelijke ontvangst, en vertrekken weer. Zonder je brein mee te nemen, je land te confiskeren, je grondstoffen te jatten, corrupte bestuurders aan te stellen, of de buren een kopje kleiner te maken.

Systeemcrash

Van een 'systeemcrash' is sprake als alles instort, en er geen steen op de andere blijft staan. 

 

Systemen falen als het geweld een bepaalde grenswaarde overschrijdt. Oorlogsgeweld, natuurgeweld, of extreme zelfoverschatting van de direct verantwoordelijken. Niet zelden een combinatie. Meer in het bijzonder waar getracht wordt de implosie als gevolg van extreme zelfoverschatting te maskeren door een gewapend conflict uit te lokken. 

 

Voordat het systeem het begeeft als gevolg van extreme zelfoverschatting, neemt de censuur toe, en wordt er volop gelogen. Over alles. Niet slechts over de problemen zelf, maar over alles wat het 'sentiment' negatief kan beïnvloeden. Maar wat bovenal niet mag worden benoemd, dat zijn de oorzaken van de problemen, omdat die suggereren dat de problemen zijn ontstaan door menselijk falen. 

 

Neem een betrekkelijk onschuldig voorbeeld, zoals de 'Toeslagen-affaire'. Een gruwelijke mislukking waar inmiddels menige bestuurder over is gestruikeld, en waar het zittende kabinet over is gevallen, dat daardoor 'demissionair' werd. 'Demissionair' betekent dat ze geen 'missie' meer hebben, en alleen nog op de winkel mogen passen, terwijl je juist een regering nodig hebt die schoon schip maakt. Dat hele falende zooitje aan de kant, goed kijken wat er mis is in het systeem dat zij hebben gebouwd, en iets nieuws opzetten dat tegen een stootje kan. Die kant gaat het niet op, naar het zich laat aanzien.

 

Waarom niet? Omdat het denken niet is geëvolueerd onder druk van dit falen. Kijk naar de analyse zoals die nu breed wordt gedeeld, waarin de focus ligt op het vinden van wegen om de slachtoffers te compenseren. Maar wat er mis ging, is dat helemaal niemand in Nederland een 'Toeslag' had moeten krijgen. Ook de mensen niet die 'm wel kregen. En dat heeft niets te maken met een politieke keuze mijnerzijds. Het systeem is simpelweg te kwetsbaar. We kúnnen dit niet. Kijk naar het hele landschap van belastingen, toeslagen, uitkeringen, heffingen, léges, subsidies en noem het allemaal maar op. Er is letterlijk niemand in Nederland die het geheel nog overziet. 

 

Ander voorbeeld. Ik oriënteer mij op de aanschaf van een nieuwe auto. Het hybride-model is aantrekkelijk geprijsd, door een forse subsidie, via een verlaagde BPM, van vele duizenden Euro's. Die auto heeft meer 'snufjes' dan mijn huidige auto, maar is ongeveer even groot, en mijn huidige auto heeft weliswaar een kleinere motor, maar de auto is ook lichter, omdat er geen loodzware batterijen en een elektrisch aandrijfsysteem in zitten. Nou gebruik ik die auto nagenoeg uitsluitende voor de langere afstand, en dan blijkt dat ik met mijn hybride auto aanmerkelijk méér benzine zal verbruiken dan met mijn huidige, niet-gesubsidieerde auto. Nu één-op-zeventien, wordt dan één-op-elf. Maar de 'folder' stelt dat het verbruik iets is van anderhalve liter op de honderd kilometer. Er is ook een benzine-versie, die net zoveel verbruikt als mijn huidige auto. Maar die is duizend Euro duurder, door de hogere BPM. Daar komt dan nog bij dat ik niet kan 'stekkeren' in de parkeergarage waar ik mijn auto stal. Waar zijn we dan mee bezig? 

 

'Extinction Rebellion' blokkeert weer eens het verkeer, nu blijkt dat de burger begraven wordt onder 'Groene Plannen' die hen een arm en een been gaan kosten. En vermoedelijk zelfs hun leven in bepaalde gevallen, waar het 'stroomnet' niet is berekend op de groeiende vraag, waardoor maatregelen zoals nu in het Verenigde Koninkrijk snel dichterbij komen, en olie en gas niet meer leverbaar zijn als gevolg van het beleid. Terwijl de windmolens en zonnepanelen bij lange na de vraag niet aankunnen. Hadden ze dat niet beter eerder kunnen bedenken? Inplaats daarvan maakten ze met George Soros en andere cynische makelaars in 'eigendom' utopische plannetjes, in de veronderstelling dat de 'rijken' wel zouden bijpassen wat ze tekort kwamen. De 'rijken'? George Soros? Bill Gates? Nee, u en ik. 

 

Maar het systeem omvat zoveel meer dan alleen die aspecten van ons leven, en echt alles staat op omvallen. In DIT artikel wordt geschetst waarom dat voor Europa en de Verenigde Staten een groter probleem is dan voor de 'opkomende landen', China en Rusland, en de landen met grote hoeveelheden olie en gas, en andere onmisbare grondstoffen. Het probleem is dat heel ons denken corrupt is. We zijn gaan geloven dat we overal mee wegkomen, omdat er geen 'tucht van de markt' meer is. Alleen nog de 'tucht van de overheid', die het overduidelijk niet kan behappen. Dat is als zodanig geen schande. Maar wuif de missers niet weg, en beloof geen beterschap, als dat betekent dat je het nóg ingewikkelder gaat maken, en je nóg verder boven je macht gaat tillen. 

 

Wellicht één van de grootste perversies die het huidige denken heeft voortgebracht, is dat medici zich moeten beraden op het redden van mensenlevens, omdat ze daarmee de 'Klimaatdoelstellingen' schade berokkenen. Op het moment dat ook de zorg een vijand wordt van de mens, zijn de rapen gaar. Als trend al langer zichtbaar, en het zal allemaal wel erg 'logisch' zijn op een bepaald niveau binnen het systeem, maar kijk naar de consequenties. De tastbare argwaan die zichtbaar is bij mensen die bedenkingen hebben tegen de 'vaccins' wordt erdoor gevoed. Ook zeker bij mij. Ik realiseer mij dat velen die het systeem trouw dienen geen besef hebben van waar het systeem voor staat. Het is complex. 

 

Mijn pleidooi hier, en al vanaf het begin, is dat we terug moeten keren naar de menselijke maat. Mijn voorstel om iedereen een 'basisloon' te geven, en verder niks, behalve het recht om middels arbeid hun inkomen te verhogen, en aanspraak op elementaire voorzieningen, voor iedereen identiek, onderstreept dat ik ook niemand uit wil sluiten van een menswaardig bestaan. Technologische vooruitgang moeten we omarmen waar het onze last verlicht, en ons leven verlengt, terwijl het ons in staat stelt de blik op het universum te richten. Maar we zijn onze ergste vijand, en hebben geen natuurgeweld, kometen of buitenaardse wezens nodig om onszelf te vernietigen. Onze extreme zelfoverschatting is onze ergste vijand, naast onze achterdocht waar landen en volkeren die dichter bij zichzelf blijven er wél in slagen het hoofd boven water te houden. We vergiftigen onszelf met wanen en het idee dat de geldpers alle fouten gladstrijkt. 

 

Uiteindelijk gaat de kade het schip keren, maar wat is dat onvoorstelbaar stom! En waar dat keren het risico met zich meebrengt van oorlog, onderling, of tegen andere landen, om het falen van de bestuurlijke klasse te maskeren, is het van een 'consensus-gedreven' deficiet in ons collectieve intellect van zulke proporties, dat je toch moet aannemen dat wij niet het product zijn van een 'Schepper', of van 'Intelligent Design', want dan is er wel iets misgegaan in het ontwerp. Een terugkeer naar eenvoud, en nederigheid, maar mét ambitie, en de 'tucht van de markt' om ons te helpen de juiste keuzes te maken zal hoe dan ook de uitkomst zijn. Het heeft mijn nadrukkelijke voorkeur om die transitie geweldloos te laten verlopen.

Lokeend

De één zijn dood, is de ander zijn brood.

 

Dat gaat niet alleen op voor huurmoordenaars en drugshandelaren, maar ook voor hun 'civiele' equivalent, het 'militair-financieel-complex', de farmaceutische industrie, de handelaren in euthanasie, en andere delen van de commerciële zorg. Daar is het letterlijk dood. Maar die tegeltjeswijsheid wordt ook gebruikt als een metafoor voor concurrentie en competitie. 

 

Een belangrijk deel van dit blog gaat over de misvatting dat Adam Smith een pleitbezorger was van het 'kapitalisme' in die vorm: 'Eten, of gegeten worden'. Zijn denken verzette zich daar juist tegen, zoals iedereen kan lezen in zijn 'andere boek', 'The Theory of Moral Sentiments', overal te vinden op het internet, zelfs als audioboek, en her en der gratis beschikbaar als een 'PDF'. Nou gaat het mij er niet in eerste instantie om Adam Smith op een voetstuk te plaatsen, want het is evident dat hij zich vergiste in de mens als een moreel bevlogen schepsel. Een kardinale vergissing die je bij zoveel 'Verlichtingsdenkers' tegenkomt. 

 

Moraliteit en ethiek zitten niet ingebakken, maar we hebben de capaciteit om ons in die richting te ontwikkelen. Helaas hebben we ook de capaciteit om onszelf wijs te maken dat we het goede doen, terwijl we onze medemens afslachten, of ons vrolijk maken over zijn onfortuinlijke keuzes, en voortijdig einde. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat we onszelf overtuigen van het idee dat die andere de vijand is. Of tenminste een 'sta-in-de-weg'. Iemand die weigert met zijn of haar tijd mee te gaan, en die de ontwikkelingen die wij voorstaan lang genoeg heeft opgehouden. 'Ga die prik halen, en lul niet!'

 

Wat moreel en ethisch het juiste is, is aan verandering onderhevig. Maar wie stuurt dat proces? En in welke richting? Wat moet je met een overheid die stellig is in haar boodschap aan de burger dat ze druk zijn met het oplossen van de woningnood, terwijl ze keuzes maken op een ander vlak waardoor die woningnood eerder nog verder toeneemt? Bijvoorbeeld. Of die bezorgd is over de druk op de zorg, die is ontstaan door jarenlange bezuinigingen, en privatisering, om vervolgens keuzes te maken die het hele land gijzelen, economisch en sociaal? Bijvoorbeeld. Of die de enige geloofwaardige leverancier van gas op allerlei manieren tegen zich in het harnas tracht te jagen, om dan te roepen dat het een schande is als de prijs van dat gas oploopt, ook al heeft die leverancier daar weinig of niks mee te maken, en is het gewoon de inflatie als gevolg van al dat bijdrukken van geld? Bijvoorbeeld. Naast de belastingen, tarieven, accijnzen en heffingen van diezelfde overheid. 

 

Door woningnood niet te bestrijden, maar toe te laten nemen, komen 'uitzonderlijke maatregelen' binnen bereik waar geen enkel draagvlak voor is als de overheid gewoon haar werk zou doen. Dito als je de zorg opzettelijk frustreert, begraaft onder het papierwerk en toezicht, reorganisaties, en onnavolgbare wetten die de zorginstelling verplichten om prioriteit te verlenen aan mensen die dood willen, hun geslacht willen laten veranderen, en het verzorgen van presentaties op de televisie en het geven van interviews. Terwijl je ze, op straffe van een fikse boete, en dreiging met het schrappen uit het 'BIG'-register, verbiedt om te doen wat een arts denkt dat in het belang van de patiënt is als die zich meldt met Covid. 

 

'Uitzonderlijke maatregelen' die vervolgens de opmaat blijken te zijn voor permanente maatregelen, nadat iedereen eraan gewend is. Veel te vaak fungeert de overheid in de praktijk als een 'lokeend'. Ze schetsen prachtige vergezichten. Leggen in de wet vast hoe de overheid om zal gaan met haar burgers. Sluit contracten met die burgers, die op basis daarvan plannen maken voor hun eigen toekomst, en vervolgens blijken die burgers gehouden te zijn aan dat contract, maar trekt de overheid het vloerkleed onder hun bestaan weg, op aangeven van een Klaas Knot, of een ingehuurde rechter, 'adviseur', of actiegroep. 'Veranderde omstandigheden', of 'voortschrijdend inzicht'. Bij mij leeft niet zelden het idee dat het de overheid was die zelf de omstandigheden veranderde, en dat het 'inzicht' al leefde op het moment dat men het contract met de burger aanging. 

 

Onbetaalbare koopwoningen, en exploderende kosten voor fossiele brandstoffen passen naadloos in de 'Big Reset'-agenda van het 'World Economic Forum', en de Klaas Knot's van deze wereld, zoals u zich vermoedelijk wel zult realiseren. Door overmacht te veinzen kan men het doen voorkomen alsof de overheid zich inspant om de scherpe kantjes van die 'marktontwikkeling' af te vijlen, terwijl het helemaal geen 'marktontwikkeling' is, maar iets dat voortvloeit uit het beleid van de overheden en hun 'Centrale Banken', rechters en adviseurs zelf. Ik las ergens dat nu de subsidie op 'alles elektrisch' kon worden afgebouwd, omdat 'elektrisch' inmiddels concurrerend is met 'fossiel'. Het werd voorgesteld als iets positiefs. Nu was de overheid minder geld kwijt, en hoefde de belasting misschien niet omhoog. Behalve dan voor nieuwe wapens voor het 'militair-financieel-complex', en andere nog te subsidiëren bemoeizucht, zoals Apps met 'groene vinkjes', en het onbetaalbaar maken van het 'betalingsverkeer', en het aflossen van de reeds geëxplodeerde schuld. 

 

Kortom, ik denk niet in termen van een 'Groot Complot', omdat de plannen er al lang liggen, en iedereen er mee is doodgegooid. De ontwikkeling die we nu zien, is het antwoord op de vraag: 'Hoe gaan ze dat betalen?' Niet 'ze', maar u en ik. En ja, voor járen 'werk'. Je houdt er alleen niks aan over, en als je niet allebei binnen een gezin 'beschikbaar' bent voor de 'arbeidsmarkt', kun je niet eens meer boodschappen doen op de markt, en ben je aangewezen op de voedselbank. En dat 'eigen huis'? Mocht het nog niet volledig zijn overgedragen aan de bank in de vorm van een hypotheek, dan kun je mooi leningen afsluiten om 'alles elektrisch' zelf te betalen, terwijl de overheid je als 'flappentap' gebruikt omdat je een 'bevoorrecht mens' bent in deze tijden van (door de overheid gecreëerde) schaarste op de 'woningmarkt'. En wind je niet teveel op, want dat is slecht voor je hart, en in het ziekenhuis is geen plek voor je, want ze zijn druk met vergaderen over hoe het komt dat er zo weinig bedden, en zo'n tekort aan personeel is. 

 

Maar het was niet te voorkomen dat het zo liep. Kwestie van prioriteiten. En de noodzaak zorgvuldig te werk te gaan. Advies in te winnen. Overwegen. Heroverwegen. Inspraakronde. Medezeggenschap. Zijn we de LGBT+-gemeenschap niet vergeten? Wat vinden de Joden ervan? Is de Imam op de hoogte? Is de voorlichtingscampagne al gestart? Waarom duurt dat zo lang? Covid. Ah! Ja, natuurlijk! Laten we dat eerst oplossen dan! Heeft er iemand een 'Intelligent' voorstel? Hoe krijgen we dat door de 'Tweede Kamer'? Zijn ze al klaar met 'formeren', en het wereldkundig maken van hun 'missie'? Is de LGBT+-gemeenschap tevreden? Wat vinden de Joden ervan? Is de Imam op de hoogte? Zijn er voldoende 'Influencers' ingekocht? Is Nederland er wel klaar voor, of moeten we eerst nog wat landen 'bevrijden' en vluchtelingenstromen voeden?

Teugel

Youp van 't Hek is praktisch even oud als ik, en we zijn allebei geen medische professionals, of bestuurder.

 

We hebben ook allebei een mening die we actief uitdragen, maar veelal niet dezelfde mening, en hij heeft een vele malen groter publiek dan ik. Hij heeft er zijn beroep van gemaakt, en voor mij is het klassieke dienstverlening, en dus gratis. Want het is ook maar een mening. Wel onderbouwd, en hopelijk onderhoudend genoeg om u te boeien, maar nooit vermakelijk. Wat niet wegneemt dat ik grote bewondering heb voor Youp's talent om bepaalde kwesties 'lichtvoetig' aan de orde te stellen. En ik benijd hem ook niet om het vermogen dat hij daarmee bijeen heeft gesprokkeld. 

 

Nederland kent Youp als de 'Buckler-moordenaar', en in zijn conferences en columns gaat het veelal over 'kakkers', over het Koninklijk Huis, en over politici van rechtse signatuur, waar ze op de 'Grachtengordel' niet mee door één deur kunnen. Zoveel 'vormbehoud' treft u hier niet aan, maar het binnenlandse politieke landschap was voor mij ook geen hoofdgerecht, en is dat eigenlijk nog steeds niet. Bewijzen voor mijn standpunten haal ik overal vandaan, wat een dialoog soms ernstig kan bemoeilijken als mijn gesprekspartners niet verder komen dan de 'talkshow-consensus' op de Nederlandse televisie. 

 

Op de televisie zag ik Youp zijn 'come-back' als 'eindejaarsartiest' aankondigen in een programma met ingeblikt gelach en applaus, en een 'Zoom-publiek' van mensen thuis die via het beeldscherm de verrichtingen volgden van hun favoriete komieken, met komische sketches over 'sluikreclame' en andere actuele onderwerpen die mij niet echt boeien. Ik viel er dan ook in omdat mijn vrouw daar tijdens het 'zappen' even was opgehouden, omdat ook de rest niet veel soeps was. Maar ineens was daar Youp als gast, die een liedje ten gehore bracht over 'Wappies'. En onthulde dat hij ook dit jaar weer de 'eindejaarsconference' zal verzorgen, terwijl ik dacht dat hij had aangegeven dat hij zelf meende dat het tijd werd voor 'nieuw talent'. Iets in de geest van 'op het hoogtepunt stoppen', wat Freek ook had moeten doen. 

 

Nou weet u van mij dat ik, in de ogen van Youp en het consensus-publiek, ook een 'Wappie' ben, terwijl ik de brave schapen die lekker meehobbelen met de kudde 'Wappies' vind. Maar laat ik het niet al te ingewikkeld maken, want het is al chaotisch genoeg, en die 'Wappie'-identificatie accepteren als een geuzennaam. In elk geval is mijn voorzichtige conclusie dat ik mij niet ga vermaken met Youp's show. In zijn liedje trok hij het hele repertoire aan vooroordelen tegen mensen die bezwaar maken tegen het vaccinatieprogramma van de plank, om die niet-gevaccineerde medelander aan het eind van zijn lied te laten overlijden aan Covid. 'En jij deed toch niet aan corona?'

 

Door mijn standpunt, en bereidheid om dat toe te lichten, ken ik inmiddels alle argumenten voor, en tegen. En dat is dan met inbegrip van wat mensen aanvoeren die 'eigenlijk' tegen zijn, maar zich over hebben laten halen, of hun verzet gestaakt hebben, omdat vechten tegen de overheid zinloos is. Er zijn beslist mensen tegen het vaccinatieprogramma die volhouden dat corona niet bestaat, maar ik ken ze persoonlijk niet. Wat overigens een geheel ander argument is dan wijzen op de onbetrouwbaarheid van statistieken, en de gebruikte testen. Of de uitleg die erbij wordt gegeven om pieken en dalen in de oversterfte te verklaren. Menigeen die tegen het vaccinatieprogramma is, heeft zelf Covid gehad, en ze geloven de artsen en studies die stellen dat je beter af bent met de bescherming die het eigen lichaam als reactie heeft opgebouwd, en dat je die weerstand schade toebrengt als je middels een injectie met 'mRNA' je lichaam opnieuw confronteert met dat 'spike-eiwit', dat notabene door het lichaam zelf wordt aangemaakt, in dat geval. 

 

Op dit blog tracht ik integer, en zorgvuldig, alle bezwaren en inzichten die er leven tegen die injecties aan u door te geven, zonder u uit te maken voor een 'Nitwit' als u tóch kiest voor deelname aan dat programma van de overheid waar Youp zo blij van wordt. Eén van de 'bijwerkingen' is het ontstaan van bloedpropjes en het aantasten van de bloedvaten, op grond waarvan de Scandinavische landen nu het product van 'Moderna' in de ban hebben gedaan, nadat 'Astra' en 'Jansen' her en der ook al niet meer toegediend mogen worden om die reden. En jammer dan als je er al mee geïnjecteerd bent. 

 

Een probleem is niet slechts de onbetrouwbaarheid van de officiële statistieken, en suggesties over de doodsoorzaak als iemand overlijdt na te zijn geïnjecteerd, maar bovenal dat de focus teveel ligt op effecten die geïnjecteerden op de korte termijn ervaren. Als je binnen drie weken nog niet dood bent, of met één of andere ernstige aandoening je hele leven verwoest ziet worden, betekent het nog steeds niet dat je door het oog van de naald bent gekropen, en het vuurwerk af kunt steken omdat je nu beschermd bent. Het is, en blijft één groot medisch experiment dat op termijn onwaarschijnlijk veel meer slachtoffers op kan leveren dan dat hele Covid als we het hadden laten woekeren. Ik zeg niet dát het zo is. Ik zeg dat we het niet wéten. En dat er artsen, en onderzoekers van naam en faam zijn die daarvoor waarschuwen, maar die worden consequent genegeerd. 

 

Toch zou ik het niet in mijn hoofd halen om mensen zoals Youp, die zich wél hebben laten injecteren, en die straks ook staan te dringen voor hun 'boostershot', voor te houden: 'Jij deed toch niet aan bijwerkingen?', als ze het tijdelijke met het eeuwige verwisselen na een hartaanval, een beroerte, of schade aan vitale organen als gevolg van lekkende bloedvaten, veroorzaakt door die injecties. Ik vind dat geen humor, eerlijk gezegd. Ja, 'galgenhumor'. Maar dat is post-mortem, als degene die een verkeerde keuze maakte je niet meer kan horen, of een vorm van bittere zelfspot. 

 

Wat het in mijn ogen extra pijnlijk maakt, is dat ik er inmiddels van overtuigd ben dat een spotgoedkoop middel zonder serieuze bijwerkingen, ivermectine, moedwillig van de markt wordt gehaald, terwijl het zo veel levens had kunnen redden. En ik realiseer mij dat de consensus-getrouwen menen dat artsen en wetenschappers die ons daar op wijzen eerder het hedendaagse equivalent zijn van het 'Kruidenvrouwtje' uit 'Zalk', maar dat is beslist niet het geval. Niet alleen zijn het artsen en onderzoekers van naam en faam, maar onder hen ook 'volledig gevaccineerden'. 

 

De wedergeboorte van Youp als propagandist voor de consensus doet enigszins onwerkelijk aan. Ik vraag mij af of het spijt is, omdat hij eerder de introductie van alcoholvrij bier in zijn eentje met vele jaren heeft vertraagd, waar dat product wel de nodige levens had kunnen redden. Niet dat Youp verantwoordelijk is voor de verkeersdoden en mensen die met schade door teveel alcoholconsumptie te vroeg onder de groene zoden terechtkwamen. Zoals hij ook niet verantwoordelijk zal zijn als achteraf toch blijkt dat die 'vaccins' schadelijker voor een mens zijn dan Covid, statistisch bezien. Maar dit zijn typisch kwesties waarin al te grote stelligheid, uitgaande van een gevoel, en goed van vertrouwen, grote gevolgen kunnen hebben. Het valt niet uit te sluiten dat die injecties voor iemand als Youp, met 'onderliggend lijden', statisch gezien een batig saldo te zien zal geven, terwijl jongeren, die amper iets te vrezen hadden van Covid, statistisch gesproken, 'getermineerd' werden. Ik weet het niet. Youp weet het niet. En zelfs de experts en de bestuurders weten het niet. Dus geniet straks van de 'come-back' van Youp als het 'geweten van de Natie', maar neem het bovenstaande even mee voordat u zich bij de teugel laat nemen door een komiek.

Rijtijdenbesluit

De overheid is er voor u, en voor mij, de burgers.

 

Het is eenvoudig om dat te illustreren aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden. Irak, Afghanistan, Libië en Syrië, uiteraard. Maar ook de gesmeerde wijze waarop ze de woningnood opgelost hebben, de schade als gevolg van de aardbevingen in het noorden van het land te lijf zijn gegaan, de problemen rond de 'toeslagen' hebben opgelost, en de evidente expertise die ze hebben gemobiliseerd in de 'Corona-crisis'. 

 

De lijst met successen is nog véél langer, maar wat heeft het voor zin om cynisch te doen, als je zelf de oplossingen ook niet hebt? Of misschien hebben we die wel, maar vertaal het maar eens naar de uitvoering. Lekker makkelijk vanuit je luie stoel commentaar leveren in de krant, het praatprogramma, of op je blog. Maar doe het maar eens! 

 

De trouwe lezer zal zich realiseren dat ik weliswaar nadrukkelijk behoor tot de critici van de overheid, maar dat ik consequent betoog dat de overheid juist een heleboel niet moet doen. Dat we niks te zoeken hebben in Afghanistan, Irak, Syrië of Libië, en waar we nu weer China, Rusland en Iran proberen te verleiden tot vijandelijkheden. Ik kan niet spreken voor u, maar voor mij hoeft het niet. En als we het geld, de brandstoffen, en de grondstoffen die daar allemaal aan zijn verspild verstandig hadden gebruikt, hadden we ook geen woningnood, geen klimaatprobleem, was energie niet zo duur, hadden we menskracht te over gehad voor de zorg, en was er geen noodzaak geweest burgers hun 'toeslag' af te pakken, of het herstel van hun woning te rekken, om al die geld-slurpende oorlogen mee te bekostigen.

 

Mijn strijd tegen de 'complot-denkers' dreig ik te verliezen, vrees ik, omdat we overal zien hoe de messen worden geslepen voor een dystopisch vervolg. Toch houd ik vol dat het overgrote gedeelte van de bestuurders zich er niet bewust van is waar ze deel van uitmaken. Ze zien overal alleen maar 'lichtpuntjes', in elk dossier. Naast macht. En ze ergeren zich groen en geel aan de criticasters. De Koning heeft zelfs gesproken met die slachtoffers van de toeslagen-affaire! Wat willen we nog meer? En ja, er gaat wel het één en ander mis in het 'Covid'-dossier, maar dat is ook een geweldig complex geheel! 

 

U, mijn trouwe lezer, zal zich herinneren dat ik begin 2020 al schreef dat we het onnodig complex máken, door te opteren voor dat wat we de 'Intelligente Lockdown' noemden, en wat nu een grote, geldverslindende Janboel is, waarbij we traditionele beschermingsconstructies en wettelijke bepalingen van tafel hebben geveegd om de weg vrij te maken voor experimentele medicijnen. Ik begrijp het als u het ziet als een 'Groot Complot', en ik spreek ook niet tegen dat er lieden zijn die er wel bij varen, omdat het naadloos past in hun agenda, maar dat zijn niet de mensen waarvan sommigen menen dat ze opgeknoopt zouden moeten worden. Bij het zien van zo'n getekende 'galg' in het programma van 'Jinek' had ik overigens een compleet andere associatie dan de geselecteerde 'consensus-commentatoren', want ik speelde vroeger 'galgje', maar blijkbaar kenden de 'consensus-commentatoren' dat niet. Opgegroeid met een beeldscherm, inplaats van met een potlood en een stuk papier. 

 

In dat verre verleden kreeg ik ooit een lift, (dat is een spotgoedkope manier van reizen, waarbij je langs de kant van de weg gaat staan met je duim omhoog, in de hoop dat iemand je meeneemt), van een vrachtwagenchauffeur die lange uren maakte, en moeite had om wakker te blijven. Hij nam lifters mee op voorwaarde dat ze tegen hem bleven praten om ervoor te zorgen dat hij niet in slaap viel achter het stuur. Toen hij nog jonger was snoof hij voor dat doel ammonia, maar dat gaf gezondheidsklachten. Tegenwoordig hebben we een 'rijtijdenbesluit', en zijn we nog welvarend genoeg om die last te kunnen dragen. Maar donkere wolken pakken zich samen boven onze enclave in een wrede wereld, omdat de bestuurders die zich voor u en mij inspannen in slaap zijn gevallen achter het stuur. Teveel hooi op hun vork genomen. Van alles beloofd. De koffie, de coke, amfetamine of 'medicijnen' eisen een te grote tol. En tegen hen praten over niks, dat doet iedereen al, en dat maakt het allemaal alleen maar erger. 

 

Hoogste tijd voor een 'rijtijdenbesluit' voor bestuurders. Terug naar de essentie, en dat goed doen. Bemoei je niet met mij als ik meer vertrouwen heb in ivermectine, vitamine D en Zink, dan in paracetamol als voorportaal voor de beademing, en dwing mij niet om dienst te doen als proefkonijn voor een omvangrijk medisch experiment, en 'vaccins' die geen vaccin zijn. Of ivermectine-achtige experimentele pillen die nog niet getest zijn, met verdenkingen tegen de toegevoegde stoffen, en bovendien peperduur, als er een medicijn is dat al veertig jaar in omloop is, en waarvan uiteenlopende onderzoekers en specialisten zeggen dat het werkt, zonder significante bijwerkingen of risico's. 

 

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben geen benul waar het over gaat. Er komen dagelijks zoveel adviezen en rapporten langs, over al die aspecten van hun 'Intelligente Aanpak', dat ze allang door de bomen het bos niet meer zien. En dat is dan nog geheel los van de tijd die ze kwijt zijn om concurrenten met een geheel andere taakopvatting, zoals Pieter Omtzigt of Mona Keijzer, van de weg te rijden. Werp één blik op een persconferentie, of 'talkshow-optreden', en je beseft dat ze vér boven hun macht tillen. Ja, ze hebben 'experts' die hen adviseren, het gros met complexe belangen, en gebonden aan de 'consensus' binnen hun 'peer-group', zodat je daar ook niks aan hebt. Waarom zouden u en ik dan niet af mogen gaan op wat échte experts ons laten zien, ook al hebben die geen 'gebarentolk' in dienst? Van die experts die hun hele reputatie in de waagschaal leggen terwijl ze de argumenten en gemanipuleerde 'data' van hun 'consensus-collega's' van tafel vegen, en hen oproepen tot een dialoog over de wetenschappelijke basis onder hun beweringen? 

 

Een chauffeur die in slaap valt achter het stuur is knap gevaarlijk. Maar wat denkt u van arts/adviseur, een bestuurder van een land, of een organisatie zoals de EU of de NAVO? Brrrr!

Oplossingen

Onlangs werden bedrijven beboet die frituurvet opkochten, en prijsafspraken hadden gemaakt.

 

Er is een 'waakhond' die er op toeziet dat alleen de overheid de markt mag verstoren. De overheid duldt geen concurrentie. De perversie is dat dergelijke ingrepen ons worden verkocht als iets waar de consument baat bij zou hebben. In het onderhavige geval gaat het om bedrijven die frituurvet opkopen, wat een afvalproduct is, waar men biobrandstof van maakt. Het drukken van de prijs van dat afval komt uiteindelijk de consument van biobrandstof ten goede. Waarom zou de overheid daar op tegen zijn?

 

Omdat de overheid wil dat iedereen elektrisch gaat rijden, dus moet de prijs van fossiele brandstoffen omhoog. Prijsopdrijving is in het belang van de overheid, dus sturen ze er hun 'waakhond' op af om dat voor elkaar te krijgen. Als de prijs voor biobrandstof daardoor stijgt, en de consument andere keuzes maakt, dan blijven we met dat frituurvet zitten, dat dan als afval niks meer oplevert, maar waar de producenten van dat afval moeten gaan betalen voor de 'verwerking'. Aan wie? Aan de overheid natuurlijk!

 

Ook de olieboeren, waar 'Den Haag' innig mee samenwerkt, varen er wel bij, want als de prijs van reguliere brandstof dichter bij die van biobrandstof komt te liggen, schakelen consumenten over op die reguliere brandstof, waarvan het verbruik per kilometer gunstiger is, maar wat nu nog wel veel duurder is. 

 

Zo af en toe verzucht er wel eens iemand dat ik beter oplossingen kan aandragen, dan problemen identificeren. Het wordt dan pijnlijk als mensen er vilein aan toevoegen dat ik toch zo tegen 'klagen' ben? Nou dan! Maar dan begrijpt u volgens mij niet helemaal wat klagen is. Ik klaag niet. Ik beschrijf hoe een liegende, bedriegende, manipulerende overheid u een poot uitdraait, en waarom. En waarom zij in praktische zin een 'marktpartij' zijn, tevens een monopolie, en dat ze er niet voor terug schrikken hun macht te misbruiken waar het hen goed uitkomt. Ze zijn niet, zoals Adam Smith het zich voorstelde, een partij op afstand van die markt, en een neutrale rechter waar marktpartijen in een conflict belanden. 

 

Daarbij maken ze op mondiaal niveau 'gemene zaak' met de overheden elders, om te voorkomen dat consumenten zich onttrekken aan hun grijpgrage handen. Wie heeft nou met droge ogen kunnen kijken naar het spektakelstuk over een bescheiden investering van Wopke Hoekstra, die via de 'Maagdeneilanden' liep? Nederland is misschien wel hét belangrijkste belastingparadijs op aarde. Vele miljarden aan belasting worden ontdoken via Nederland. En dan is het een probleem als de demissionaire minister van financiën een belegging in een project in de 'Derde Wereld' liet lopen via een bevriende intermediair, die de route via de 'Maagdeneilanden' gebruikte om de Nederlandse staat niet mee te laten profiteren, alhoewel hij alles keurig opgaf bij de belastingen, en de hele constructie heeft gemeld bij de formatie van het vorige kabinet, waar niemand er een probleem in zag. 

 

Zelf houd ik mij niet bezig met dat soort opties, en betaal ik keurig, zonder vluchtroutes. Maar ik moet zeggen dat door al het gehuichel bij mij zo langzamerhand wel iets begint los te trillen. 

 

De belangrijkste reden voor mij om geen oplossingen aan te dragen, is gelegen in het feit dat de overheid inmiddels de reputatie heeft opgebouwd dat het een extreem ondankbare, en onbetrouwbare partner is. Op vrijwel elk terrein. Je kunt het niet één bepaalde politicus, of ministersploeg verwijten. Het is het hele systeem dat zo rot is als een mispel. Maar niet alleen in ons land. 

 

Neem het concept van 'thuiswerken', waar de regering bedrijven en werknemers toe oproept. Voeg dat in het beeld van exploderende woonlasten, en oplopende inflatie, bij een tombola aan regels, voorschriften en pesterijen. Waarom zou je dan niet je hele hebben en houden oppakken, en ergens gaan wonen waar de huizen een fractie kosten van wat ze hier kosten, je minder kwijt bent om je huis te verwarmen, omdat het er in de winter warmer is, de elektriciteit wordt opgewekt met kernenergie, natuurschoon meer is dan een 'MH17-bos', of een 'vogelreservaat' waar je niet mag komen, waar alle landbouwers naartoe trekken die met uw belastinggeld worden uitgekocht, omdat er nog volop aan landbouw wordt gedaan, terwijl de burgemeester er wordt gekozen, en dus ook naar je luistert? Zoals Frankrijk, bijvoorbeeld. 

 

Win-win, toch? Jij werkt lekker thuis, in de tuin, of ergens aan het strand met je laptop op je schoot. Je laat je woning achter voor een andere liefhebber, waardoor de prijzen omlaag kunnen. Je houdt die verbannen boer gezelschap in de kroeg. Je verbruikt alleen nog 'schone' elektra, inplaats van die bruinkoolstroom, of zogenaamde 'groene' stroom uit verbrande bossen, zoals in Nederland. Minder druk op de zorginstellingen. En je verlost 'Den Haag' van je belastingafdracht, zodat ze de handen vrij hebben om dat 'toeslagendossier' nou eens op orde te brengen. 

 

Geweldige oplossing. Maar reken er maar op dat 'Den Haag' daar anders over denkt, en dat ze u aan zullen slaan omdat het bedrijf waar u voor werkt in Nederland staat. Het gaat ze namelijk niet om het oplossen van al die punten waarvan ze zeggen dat ze er problemen mee hebben. Het gaat ze om geld en macht. En jij kunt tegenwerpen dat ze niet moeten zeuren, omdat het bedrijf waar jij voor werkt immers belasting betaalt over de winst, maar dat is alleen op papier zo. En de hele Covid-janboel, waardoor het reizen een soort 'Russische Roulette' wordt, maakt ook dat een oplossing die in de basis foutloos is, als je uitgaat van oprechte bedoelingen, opzettelijk onmogelijk wordt gemaakt. Als jij niet zeker weet dat je gewoon één keer per jaar even de TGV naar Nederland kunt nemen, omdat je geen 'negende prik' hebt gehaald, of omdat het 'vaccin' waarmee je bent geprikt ineens niet meer meetelt, of omdat een 'Wolkewietje' in een adviesraad er een quarantaine, of 'Lockdown' doordrukt, kun je niks oplossen. 

 

En dat is ook het hele idee. Jij moet niet eens wíllen denken in oplossingen. Je moet denken in gehoorzamen en betalen. En dankbaar zijn. En mensen met vragen afblaffen, omdat ze problemen veroorzaken. Het hele concept doet erg denken aan die zwakke leerkrachten, die niet wilden straffen, en daarom een hele klas na lieten blijven, om zo de onschuldigen te mobiliseren tegen de leerlingen die het hem of haar lastig maakten. 'The beatings will continue, until morale improves!'

 

Kijken

Als je links kijkt, zie je rechts niets.

 

Het is een cliché, maar wel waar. Geestige varianten zijn de de aanraking aan één kant van je lichaam, waardoor je je instinctief naar die kant keert, terwijl degene die jou aanraakte aan de andere kant naast je gaat staan. Of 'Kijk daar!', en als je je omdraait een flinke hap uit je nagerecht nemen. Je moet kijken, om te zien. Maar je kunt je wel beschermen tegen wat er kan gebeuren als je niet kijkt, door te anticiperen.

 

Net als velen van mijn generatie kreeg ik 'les' in kijken van mijn ouders en leerkrachten, om mij in staat te stellen veilig een weg over te kunnen steken. Dat was in een tijd waarin er nog geen 'zebra's' waren, laat staan dat er stoplichten waren voor voetgangers, of voetgangersbruggen en tunnels. Kijken was je enige redding. En jong geleerd, oud gedaan. Maar je kunt het ook afleren als je woont in een stad, of dorp, waar niet-voetgangers worden geweerd uit het straatbeeld. Met alle gevolgen van dien als je dan weer ergens bent waar dat (nog) niet het geval is. De bestuurder met de 'goede bedoelingen' schept daarmee de randvoorwaarden voor méér verkeersslachtoffers onder voetgangers, door hen beter te beschermen. 

 

Anderzijds kan een weg druk zijn, dat je hoe dan ook niet veilig over kunt steken door te vertrouwen op je eigen ogen, als grote delen van de verkeersstroom aan het zicht onttrokken zijn, en er grote verschillen zijn in de snelheid waarmee andere verkeersdeelnemers zich voortbewegen. 

 

Bij het kijken naar een gedeelte van een uitzending van 'Jinek' ging het over de demonstratie tegen de 'coronapas' in Amsterdam, waarbij alle aanwezigen die er hun mond over open deden zich opwonden over een galg, 'Prinsenvlaggen' en 'Jodensterren'. Voor mij is het een voorbeeld van 'Kijk daar!', terwijl men je berooft van alles wat waardevol is. Zoals ik eerder schreef kun je beargumenteren dat het alleen al daarom beter is dat soort symboliek te mijden, maar ik vrees toch dat degenen die daar nu een enorm punt van maken niet wíllen zien waar het de demonstranten om te doen was. En dat ze ook niet willen dat u dat wel weet. 

 

De 'complot-denker' zal tegenwerpen dat ze het zelf wél weten, maar ik vrees toch van niet. Althans, in de meeste gevallen. De lessen die zij hebben gevolgd hebben hen geconditioneerd om strak één kant op te kijken. Wat er buiten hun blikveld gebeurt, bestaat voor hen niet. Het is simpelweg onbestaanbaar dat 'Jinek' bespreekbaar maakt wat de 'doctors4covidethics', een grote groep artsen, specialisten en wetenschappers van naam en faam die het 'vaccinatiebeleid' geen warm hart toedragen, te melden hebben. Het is een aspect van hun conditionering. Het is geen boze opzet. 

 

Je ziet het ook terug in de reacties van de gasten aan tafel bij 'Jinek' in die uitzending, waar ze menen dat het dragen van een 'Jodenster' een expressie is van 'antisemitisme'. Dat is onzin, want het is overduidelijk bedoeld als een protest tegen 'apartheid'. Die demonstranten hadden zich ook uit kunnen dossen met een 'blackface', maar met exact hetzelfde resultaat. Die 'Identiteits-wappies' die de 'talkshows' aflopen om het evangelie te verkondigen, waarbij ik Paternotte van D66, te gast bij 'Jinek' als 'expert coronapas', 's ochtends weer zag bij de dames van 'GoedeMorgenNederland', kúnnen niet zien wat zich buiten hun tunnelvisie allemaal voltrekt. Ze zien, letterlijk, niet dat het aantal besmettingen in de meest 'gevaccineerde' landen hoger ligt dan in landen die het niet best doen. 

 

Natuurlijk zijn er allerlei verklaringen mogelijk voor observaties die niet stroken met je vooroordeel. En waar het de tegenstanders van vaccinaties meer om te doen is, dat is de vraag of die 'vaccins' niet erger zijn dan de kwaal, op de langere termijn. Maar als ze ook nog eens niet beschermen, wat is de discussie dan nog?

Mijnenveld

'Kan niet ligt op het kerkhof, en wil niet ligt ernaast'.

 

Typisch zo'n 'wederopbouw' slagzin waar generaties na de oorlog mee opgroeiden. Toch zijn er bepaalde wensen die écht niet kunnen, en projecten die je niet moet willen. Van die generatie waar ik toe behoor, nu getypeerd als de 'boomers', verruilden er velen het aardse bestaan voor de 'eeuwige jachtvelden' bij het experimenteren met drugs en activiteiten waarvan hun ouders zeiden dat het beter was van niet. Maar als ze waarschuwden voor de gevolgen als hun kinderen door zouden zetten, kregen ze de echo van die slagzin terug uit de echoput. 

 

Er waren miraculeuze 'narrow escapes', met oogstrelende beloningen. Maar ook vele mislukkingen, met tragische consequenties. In bepaalde gevallen was het succes niet echt een mirakel, omdat de ondernemende geest wel degelijk dondersgoed wist wat hij of zij deed. Er waren risico's, maar die waren te overzien. Hun ouders, en anderen die waarschuwden, zagen beren op de weg die er niet waren. En er was daarnaast ook de groep die domweg mazzel had. Het mijnenveld overgestoken met hun benevelde hoofd, zonder dat er een explosief afging. De wereld van de 'showbiz' is vergeven van de verhalen over excentrieke types die mazzel hadden, naast een zeker talent, en anderen hadden eveneens talent, maar duwen al decennialang de grassprietjes omhoog. 

 

In mijn vorige bijdrage schreef ik cryptisch over 'twijfel', en stelde ik dat gecultiveerde twijfel ons de kop ging kosten. Wat ik daarmee bedoel, is dat de ondernemer, de vakman en de expert het zich niet kunnen veroorloven om te twijfelen bij alles wat ze doen. Zekere risico's zijn verantwoord, maar als alles neerkomt op 'God Zegen de Greep', dan komen we van een koude kermis thuis. Het échte leven is geen videospel, waarin je na te zijn opgeblazen weer opnieuw kunt beginnen, net zolang tot je alle hindernissen hebt 'genomen'. Niet alleen is 'dood' in het échte leven ook daadwerkelijk dood, maar er zit geen ontworpen structuur in het 'spel'. Als je het veilige pad dat je in het echte leven eerder bewandelde nogmaals aflegt, bestaat de kans dat hindernissen die je pas verderop tegenkwam zich verplaatst hebben. Of er zijn nieuwe bijgekomen die er eerder niet waren. Je kunt de mentaliteit die gecultiveerd is via 'gamen' niet meenemen naar het échte leven. Maar als je kinderen van jongsaf conditioneert met spelletjes, en je richt je 'wetenschappelijke' onderzoek in met 'speltheorie' als basis, dan creëer je een 'mindset' die zelfdestructief is. En niet slechts voor het individu, maar voor eenieder die erdoor geraakt wordt.

 

Op het hoogste bestuurlijke niveau in ons deel van de wereld hebben zich mensen genesteld die aan de lopende band liegen. Die zich daar ook niet voor generen, en die eenieder die niet meedoet, en bij vergissing is opgeklommen tot hun niveau, aan een 'Functie Elders' helpen. Hun hele 'denken' is zozeer vergiftigd door hun formele en informele educatie, dat ze zich inbeelden dat alles kan, als je maar wilt. En eenieder die in de weg loopt is een hindernis die je moet zien te nemen. Dat wil zeggen: Uit de weg moet zien te ruimen. Parkeren buiten beeld en gehoorsafstand. 'Wir schaffen das!'

 

Waar het extreem veel pijn gaat doen, is waar de wetenschap inmiddels ook op een zijspoor is gezet, met een 'Functie Elders', en de creatieve, manipulatieve geesten zich getooid hebben met het etiket 'wetenschapper', waarbij ze doelen op de 'consensus-slangenkuil' waar 'harde data' niet meer zijn dan franje op een rottend lijk. Het misstaat een échte wetenschapper niet om met een these te komen, om een onderzoeksterrein af te bakenen. Maar vervolgens moet wel nog het bewijs worden geleverd dat de these juist is. Is het onderzoeksterrein omvangrijk, met tal van complexe relaties die op onvoorspelbare wijze veranderen, vergeet het dan maar. In mijn bijdrage 'Chaoten' van 26 september stond ik daar ook al bij stil. 

 

Tevens wees ik er in vorige bijdragen op dat de 'Managers' er wel brood in zien, die chaos. Niet dat zij het op kunnen lossen. Maar onoplosbare problemen zijn ideaal voor hun eigen 'bottom line'. Een manager in het bedrijf waar ik zelf voor werkte legde ooit uit dat het een uitdaging was om ergens in de sectie waar jij verantwoordelijk voor was de hele boel gigantisch uit de klauw te laten lopen, hoewel je wist hoe je het op kon lossen, om er voor het volgende jaar een 'target' van te maken, waardoor je 'bonus' op voorhand alweer veilig was gesteld. En mocht je vermoeden dat je op de nominatie stond om promotie te maken, of te worden wegbezuinigd, dan was het zaak een 'mijnenveld' achter te laten voor je opvolger, zodat jouw regeerperiode nog gunstig afstak tegen wat die klungel ervan bakte. 

 

Al langer schrijf ik dat de gasprijs zal exploderen als gevolg van het beleid van onze eigen bestuurders en rechters, en dat Poetin/Rusland de schuld zal krijgen. Naast een waaier aan andere gelegenheidsargumenten die passen in de agenda van de 'Managers'. En niet alleen dat u dat gaat merken in de portemonnee deze winter, maar het is ook een nekschot voor de landbouw, waar de kunstmestproductie stil komt te liggen. Ik begrijp het als mensen dan de conclusie trekken dat het allemaal één 'Groot Complot' is, omdat het allemaal naadloos in de 'Groene Agenda' past, maar toch is dat mij te makkelijk. Of eigenlijk juist te lastig, omdat het een mate van coördinatie vereist die ze niet in huis hebben. Ik ontken niet dat er mensen zijn die vooruit kijken, zien welke kant het noodzakelijk opgaat, niet anders dan ik hier tracht te doen, om vervolgens met hun kapitaal te schuiven om zich ervan te verzekeren dat ze ervan zullen profiteren. Wat ik zelf dan weer niet doe, omdat ik het immoreel en onethisch vind. En het een bijdrage levert aan de destructie, terwijl ik wil bouwen. 

 

Mijn droom voor de mensheid is grotere algemene welvaart, vrede, veiligheid, vrijheid in verantwoordelijkheid, waaronder bewegingsvrijheid, dus reizen, goede zorg, en expansie van onze mogelijkheden door het universum ons 'thuis' te maken, met de wetenschap als basis. Daar zit het geld niet voor de 'Managers' en de neo-feodale vampiers die zich meester hebben gemaakt van de bestuurlijke structuur onder de 'Jan Klaassens' en 'Katrijns' die alles aan elkaar liegen. En denken dat ze goed bezig zijn. Alleen nog even de twijfelaars opruimen. Ze zien zichzelf al triomfantelijk met hun 'Award' in beeld, maar ik ben bang dat velen van hen dat genoegen niet zullen smaken als ze zo doorgaan, maar grassprietjes omhoog drukken, samen met zoveel andere onschuldige dromers, en doemdenkers, als ze volharden met hun motto: 'Waar een wil is, is een weg!' Zonder te beseffen dat je helemaal de weg die zij gaan niet moeten willen gaan. Dat je beter om het mijnenveld heen kunt gaan, dan er dwars doorheen. Het is geen moed, maar dommigheid, want ze hebben die mijnen daar ook nog eens zelf gelegd, voor hun opvolgers, en de kaart weggegooid.

View older posts »