Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

EeeeeVeeeee

Op welk moment kun je zeggen dat jouw elektrische voertuig schoon is in het gebruik?

 

Als er '24/7' een surplus is aan elektriciteit die wordt opgewekt middels zonnecellen, windturbines, aardwarmte en waterkracht. Tot die tijd rijdt jouw elektrische voertuig op gas, olie, kolen of de splitsing van uranium, wat voor uiteenlopende afvalproblemen zorgt. In Nederland rijdt u op dit moment dus op kolen, en dat is van alle brandstoffen 'Klimaattechnisch' de meest bedenkelijke, als dat uw ding is. Dat er ooit, ergens in de toekomst, een moment zal zijn waarop u daadwerkelijk gebruik zal kunnen maken van elektra die is opgewekt met zonnecellen, windturbines en waterkracht, is geen argument om nu alvast in zo'n auto te gaan rijden. Althans, niet als u het doet om het 'Klimaat' te redden.

 

Een argument kan zijn dat het 'Klimaat' u gestolen kan worden, maar dat u de lokale uitstoot in Amsterdam wil beperken als u daar woont, ten koste van het milieu elders. Of dat die elektrische 'bakkies' een 'must-have-gadget' zijn wil je mee kunnen blijven praten met de elite. Of dat ze zo verdomd snel optrekken. Klinkers uit de straat! Wauw! En dat voor een auto van meer dan tweeduizend kilo 'schoon aan de haak'. Tot voor kort was er ook nog het argument van de 'subsidie', maar dat snijdt geen hout meer, want zeker als je alle bijkomende kosten meerekent, loop je mijlenver achter de feiten aan. 

 

Heeft u wel eens nagevraagd wat het kost om een 'laadpunt' te laten installeren bij uw huis? En ik wil u niet verontrusten, maar hoe lang denkt u dat overheden een snoer over de stoep nog tolereren? Eén geëlektrocuteerde kleuter die met zijn driewieler gevangen werd door uw verlengsnoer, en u bent niet meer van de voorpagina's van de kranten en uit de 'talkshows' weg te denken. Waarna er extra BOA's worden aangenomen om overal in het land werk te maken van het verbod op dergelijke snoeren, en u vacuüm getrokken achterblijft met uw Tesla wegens het tekort aan 'laadpunten' in verhouding tot het aantal elektrische voertuigen. Terwijl u zich in het huidige economische 'Klimaat' geen extra investering meer kunt veroorloven, en de banken gestopt zijn met het verstrekken van krediet, omdat het geld op is. 

 

Dat alles gaat puur over het verbruik, en niet over de belasting die uw auto vormt voor het 'Klimaat' als we kijken naar de productie, en de vraag hoeveel van dat 'bakkie' nog kan worden hergebruikt als u er klaar mee bent. Ver voordat de auto zelf de geest geeft, is de batterij al op. Dat is een enigszins rekkelijk begrip, maar op enig moment ontdekt u dat er op uw instrumentarium te lezen valt dat u nog wel 150 kilometer door kunt rijden, maar stopt die mooie kar toch spontaan, zomaar ineens. Accu leeg. En dan helpt het niet als de Wegenwacht langs komt met een kannetje benzine, zoals vroeger, want dan is het enige wat er op zit de takelwagen. Een installatie van een nieuwe accu is niet zelden duurder dan die hele (gesubsidieerde) auto bij aanschaf, en die oude accu laat zich niet 'recyclen'. 

 

HIER een overzicht geschreven voor de Amerikaanse markt. Voor de Nederlandse markt, met zijn zuinige auto's van Europese makelij, is het beeld alleen maar nog ongunstiger. Bedenk daarbij dat honderd procent 'Groene Energie' een sprookje is in ons land, al helemaal voordat uw elektrische 'bakkie' is afgeschreven. Ik realiseer mij uiteraard dat de overheid haar stinkende best doet om klassieke brandstofmotoren kunstmatig onbetaalbaar, of onbereikbaar te maken, via belastingheffing en wetgeving, dus op enig moment zullen we allemaal gedwongen worden, maar de kans is groot dat niemand nog een auto mág bezitten tegen die tijd, omdat 'Brussel' klaar is met die files op 'hun' wegen, waardoor de 'mensen die ertoe doen' veel tijd verliezen op weg naar hun privé-vliegtuig. En anders kunt het toch niet meer betalen. 

 

Zoals ik hier eerder schreef ben ik uiteindelijk zelf welbewust overgegaan op een 'hybride' auto zonder stekker, en dat bevalt prima, maar dat is technisch een geheel andere propositie. Zoals mijn fiets met 'elektrische hulpmotor' evident wel minder schoon is dan een 'kale' versie, waar de batterij steeds weer moet worden opgeladen, maar daar is het argument dat de functionaliteit toeneemt, waar je sneller de fiets pakt en de auto laat staan, bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zie je nu ook fietsen rondrijden met oneconomische extra dikke banden waar de functionaliteit mij volledig van ontgaat, en halve verhuiswagens die zonder elektrische motor amper van hun plaats zouden komen. Ik vermoed dat we daar snel van genezen raken als de prijzen voor elektra zo hoog blijven, en er meer duidelijk wordt over het gegeven dat die bolides in feite op steenkool rijden, met aanzienlijke verliezen in het energienet, waardoor de 'verbrandingsmotor' in de centrale die de elektra opwekt uiteindelijk niet in de schaduw kan staan van moderne verbrandingsmotoren die de benodigde energie lokaal, als integraal onderdeel van het voertuig, en uitsluitend 'On Demand' opwekken. 

 

Dat alles laat onverlet dat de grote vraag naar zeldzame grondstoffen die nauw samenhangt met de productie van elektromotoren en batterijen in de niet al te verre toekomst voor grote problemen gaat zorgen, in het bijzonder als batterijen ook in toenemende mate gebruikt moeten worden om te zorgen voor stroom op de momenten dat schone opwekking niet mogelijk is, terwijl de centrales die vervuilen gesloten zijn. Het is mijn hoop dat we over niet al te lange tijd rendabel en stabiel stroom op kunnen wekken middels kernfusie, maar tot die tijd dient u de planeet niet door u een EeeeeVeeee aan te laten smeren. Ik begrijp het als u vertelt dat Femke u dwingt, omdat u anders Amsterdam niet meer in komt, terwijl u daar woont, of werkt, en het OV geen optie is, maar kom mij niet vertellen dat u het doet voor het 'Klimaat'.

Landverrader

'Wie is bereid te vechten?', zo luidde de kop boven de column van Beatrice de Graaf in NRC dit weekend.

 

Zij zelf niet, anders had ze al wel ergens in Oekraïne op haar buik in de modder gelegen. Eerder toonde ze zich, op de nationale televisie bij Pauw en Witteman, en in de krant, een groot fan van de helden in Syrië die streden tegen Assad, die later gelieerd bleken met Al Qaida en/of ISIS. Daarbij stelde ze op de televisie dat al die sympathieke Nederlandse jongeren die naar Syrië vertrokken niet tegengehouden konden worden. Trouwens, het was uitgesloten dat een organisatie als ISIS hen wilde hebben. Hallo Pinocchio! En nu breekt ze een lans voor openlijke neo-nazi's in Oekraïne, die er allerminst een geheim van maken dat ze de 'inzichten' en 'praktijken' van ISIS volledig onderschrijven

 

Het is mij inmiddels te gemakkelijk om mevrouw de Graaf te verwijten dat ze gewoon geen idee heeft waar ze over praat (Stupid is), omdat ze louter westerse propaganda consumeert. Ik vrees dat ze donders goed begrijpt uit welke hoek de wind waait, maar dat haar verklaarde Christelijke geloof haar de kracht geeft om te liegen dat het gedrukt staat, omdat alleen de overtuiging, en de van God gegeven hiërarchie er toe doen. Anders valt het niet uit te leggen. Als iemand die verbonden is aan een universiteit hoor je beide zijden van een argument te wegen, en voorzichtig te zijn met je oordeel. Dat predicaat is niet op mevrouw de Graaf van toepassing. Ze is geen John Mearsheimer, of iemand van vergelijkbare signatuur. 

 

Of ze overziet waar ze toe oproept, dat laat ik maar even in het midden. 'Learn to live in an ashtray', schrijft Howard Kunstler, die er beduidend veel meer kijk op heeft dan Beatrice de Graaf. Of het nou over de strijd in Oekraïne gaat, of over de oorlogstaal die Biden uitkraamt waar het Taiwan betreft, om over Iran nog maar te zwijgen, de angst voor een nucleaire Holocaust heeft, buiten de coterie van Beatrice de Graaf, vleugels gekregen in de wereld van mensen die weten waar ze het over hebben, en die niet op de loonlijst bij een NAVO-regering staan, zoals mevrouw de Graaf. 

 

Zelf ben ik te oud om opgeroepen te worden om in en anonieme greppel te sterven voor de ambities van de NATO en de religieuze overtuiging van mevrouw de Graaf, maar ook als je niet bent opgeroepen betekent het nog niet dat je kans maakt het er levend af te brengen. Beatrice mag dan een romantisch beeld hebben van de Derde Wereldoorlog, zwanger van heroïsche momenten, maar dat kunt u wel vergeten. Een onjuiste 'taxatie', analoog aan haar romantische beeld van de oorlog in Syrië, gaat ons hier catastrofaal worden, verzeker ik u. Dat gaat niet meer over de thermostaat een graadje lager zetten om Oekraïne te helpen. 

 

Het is serieus weerzinwekkend dat ze mensen die kritiek hebben op de expansiedrift van de NAVO, en al haar vuige plannetjes, gelijkstelt met iemand die minister was in de Vichy-regering, die zich bovendien al in 1933 had bekeerd tot het nationaal socialisme, en dus niet direct karakteristiek was voor de anti-oorlogsbeweging in Frankrijk zoals Beatrice de Graaf loopt te liegen. Bovendien pikant omdat Stepan Bandera, de nationale volksheld van het Oekraïne waar zij zo gecharmeerd van is, nog wel andere koek was dan een minister in de collaborerende regering van wat er restte van Frankrijk na de opmars van de nazi's aan het begin van de tweede wereldoorlog. Om te zeggen dat Bandera en andere nationale helden uit die tijd collaboreerden is de 'understatement' van deze nog jonge eeuw. Maar ze heeft het nergens over Bandera en de standbeelden in Oekraïne ter nagedachtenis van die 'held', die zo'n inspiratie zijn voor de NAVO nu. 

 

Over de ontwikkelingen in Oekraïne zoals ik ze langs zie komen kunt u meer lezen in het 'In English' deel van dit blog. De kop van de column van mevrouw de Graaf verraadt dat ze ons niet ziet als Europeanen die de luxe hebben van een keuze. De geslaagde staatsgreep van de NAVO van 2014 geeft ons 'recht' op dat land, hoe het ook heet, en wie er ook wonen, en de 'plicht' om ons op te offeren voor die terreinwinst. En om te vechten voor het veroveren van de gebieden die er in 2014 zelf voor kozen om zich van 'Kiev' af te splitsen, of dat nu bij referendum alsnog doen, omdat die mensen daar gewoon hun bek moeten houden als er tegen ze gesproken wordt. 'Rechts Richten!'

 

Dat we nu terecht zijn gekomen bij columns waarin mensen voor landverrader uitgemaakt worden als ze de oorlog in Oekraïne laten beginnen met de staatsgreep van 2014, gevolgd door de burgeroorlog in dat land, slechts voor de schijn beëindigd met het 'Akkoord van Minsk', omdat de NAVO tijd nodig had om haar geweer door te laden en verdedigingslinies te bouwen, terwijl de niet aflatende beschietingen van de Donbas-regio ondertussen meer dan 14.000 mensen het leven kostten in acht jaar tijd, geeft mij de koude rillingen. Wie heeft het nog over vage verdachtmakingen in de sfeer van 'naar een universiteit geweest waar spionnen worden geronseld' als je ook iemand kunt 'framen' als een landverrader met de macht van de overheid achter je? Ik begin te begrijpen waarom ministers het bedreigend vinden als demonstranten worden gesignaleerd in hun nabijheid. Deze hetze loopt uit de hand. Ik weet niet wat NRC en mevrouw de Graaf voor ogen staat, maar iemand moet hen tot de orde roepen voor er doden vallen, anders dan de landgenoten die zich de kop al gek hebben laten maken en ergens in een greppel hebben liggen creperen als huurling.

Moedermelk

De Nederlandse Bank waarschuwt dat de 'buffers' in rap tempo wegsmelten als gevolg van de stijgende rente.

 

Dat de rente stijgt is het gevolg van het beleid van de Centrale Banken, die samen met de overheden het beleid vormgaven waardoor de inflatie recordhoogtes bereikte. Daarbij hebben die Centrale Banken zich het schompes gekocht aan 'waardepapieren' om de illusie te wekken van economische stabiliteit, terwijl de bodem onder de bedrijven wegzakte als gevolg van de 'Maatregelen' rondom 'covid'. Maar ook daarvoor kochten die Centrale Banken alles wat los en vast zat om de koersen van aandelen op te stuwen, en de rijkste mensen op aarde via hun 'investeringsfondsen' nog meer armslag te geven om grond en huizen te kopen met hun 'Mickey Mouse'-flappen die regelrecht van de drukpers in hun goed gevulde buidel terecht kwamen. Dat heette 'Quantitative Easing', of 'Geld Verruiming'. 

 

Ook het op grote schaal plunderen van Russische tegoeden en het jatten van alle Russische bezit waar men de hand op heeft kunnen leggen sinds begin dit jaar, en in de jaren daarvoor, gaat ons niet redden. Als de 'buffers' zijn weggesmolten, klopt de Nederlandse Bank aan bij de belastingbetaler om de tekorten aan te vullen, zo waarschuwt de heer Knot, de 'expert' die geacht werd goed op ons geld te letten. Een zuigeling erbij aan de tiet van de belastingbetaler kan die belastingbetaler helemaal niet meer aan. Nog los van het gegeven dat het toch tenenkrommend is dat zo'n op het oog volwassen heerschap als Klaas Knot toch nog niet zindelijk blijkt, en moedermelk en pampers nodig heeft om zich staande te houden in de wereld van de Grote Mensen. 

 

U herinnert zich natuurlijk die 'Kredietcrisis', waarbij nagenoeg het hele financiële bouwwerk van commerciële banken en verzekeraars bij de belastingbetaler aan de tiet moesten, omdat ze veel teveel ongedekt krediet uit hadden gegeven, waardoor ze op omvallen stonden. Vervolgens zetten de Centrale Banken de geldkraan wagenwijd open, door de rente die zij zelf rekenen voor leningen aan financiële instellingen, zelfs tot negatieve waarden te laten zakken, met als gevolg een explosie van de huizenprijzen, ook omdat de regering op hetzelfde moment allerlei obscure listen verzon om het bouwen van nieuwe woningen te torpederen, zodat onze nationale hypotheekschuld inmiddels 804 miljard Euro bedraagt. 

 

De Nederlandse Bank probeerde van haar kant wel iets te doen aan die exploderende hypotheekmarkt, maar dan met pleidooien voor het afknijpen van de burger door de 'rente-aftrek' versneld 'af te bouwen'. Alsof dat iets uithaalt als de rente min-nul is, en je geld toe krijgt als je leent. Waar zit je verstand, Klaas? Maar nu de rente gaat stijgen, en de burger, net als de Nederlandse Bank zelf, de rekeningen niet meer kan betalen, hoef je geen Einstein te zijn om te zien hoe dat af gaat lopen. 

 

Het doel van de Centrale, en commerciële Banken, is de introductie van de permanente 'schulden-slaverij'. Verkocht als een zegen, omdat sprake is van 'volledige werkgelegenheid', tot aan de dag dat je overlijdt, maar met wat je verdient kun je jezelf niet in leven houden, waardoor je geheel afhankelijk bent van wat de overheid je aan 'Krediet' verleent, mits je op komt dagen tijdens de 'Two Minutes of Hate' bijeenkomsten, gedrapeerd in een regenboogvlag, en met een 'Pay-Pal'-petje op. 

 

Het betreft, voor alle duidelijkheid, niet uniek die schulden die u zelf willens en wetens bent aangegaan, om een huis of een auto te kopen of te 'leasen', en meer van dergelijke lang lopende lasten waar u niet onderuit kunt, en ook niet specifiek de schulden van bedrijven, aangegaan om de eigen aandelen terug te kopen en zo de koers van het aandeel op te stuwen, waar u mee blijft zitten via allerlei handige constructies, en waardoor uw pensioenfonds slagzij maakt. Het zijn vooral de schulden die de overheid 'namens u' is aangegaan om u te 'helpen'. Bijvoorbeeld om wapens te kopen voor Oekraïne, wat u dolgraag wilde, maar waar u het geld niet voor had. Althans, niemand heeft u persoonlijk iets gevraagd, maar uw 'vertegenwoordiger' in de Tweede Kamer stemde vóór, en legde daarmee een claim op een deel van uw toekomstige inkomen, naast het deel waarmee die 'vertegenwoordiger' wordt betaald voor het uitgeven van uw geld. Wat u ook dolgraag wilde, maar waar u de eerste cent niet voor had, dat was 'vluchtelingen helpen', 'vaccins kopen die niet vaccineren', en 'boeren uitkopen' om te voorkomen dat ze voedsel produceren. 

 

De lijst met wensen waar uw vertegenwoordigers, namens u, geld voor hebben geleend is eindeloos. En wat al die uitgaven gemeenschappelijk hebben, dat is dat ze niet renderen. Ze leveren niks op, en kosten alleen maar. Nou is het probleem waar we nu tegenaan dreigen te lopen, dat de moeder die de moedermelk geeft, de belastingbetaler, 'droog staat'. Er zit niks meer in die tiet. Moeder is zelf op sterven na dood. Leeggezogen. Dus hoe nu verder?

Schijn

Vele jaren geleden raakte ik in China in gesprek met de eigenaar van een uitermate succesvolle Nederlandse 'kledinglijn'. 

 

Dat hij in China was gaf al wel aan waar hij zijn spullen liet maken. En als ik over de lokale markt liep, zag ik overal kleding met dat merk hangen, tegen een fractie van de prijs waarvoor je het in Nederland kon kopen. Waren dat nou 'neppers'? Nee, het waren exact dezelfde kledingstukken, uit dezelfde ateliers, en daarom was het bedrijf ertoe overgegaan de kleding te 'chippen', en 'scanners' bij de douane te parkeren, zodat eenvoudig vast te stellen was of het een peperduur product was waar ze zelf flinke winst mee hadden binnengeharkt, of dat die winst hen door de neus was geboord. 

 

Die kleding was dus geen 'namaak'. En er is wel 'nep', vooral van de simpele kledingstukken die het moeten hebben van een logo, of de naam van een voetballer als 'meerwaarde', maar die zijn niet lastig te herkennen aan kwaliteitsverschillen die je zelfs zonder een 'getraind oog' nog kunt zien. De vraag of u 'teveel' betaalt als u een 'gechipt' exemplaar koopt is lastig te beantwoorden, want kennelijk heeft u het er voor over. Tel daar dan nog de kosten bij op die een douanebeambte met zich meebrengt, betaald met gemeenschapsgeld. In zekere kringen is een voorwerp of 'service' slechts begerenswaardig als het duur is, in de zin dat je er bizar veel voor hebt moeten betalen. 

 

Dezelfde systematiek zien we terug bij 'nieuws', 'politieke partijen' en 'referenda'. Voor sommige mensen zijn alleen de 'gechipte' versies waardevol, en de rest is 'nep'. Hier op mijn blog, schrijvend over het politieke gekrakeel in de Verenigde Staten, wees ik mijn lezers erop dat er feitelijk slechts één partij is, de 'Warparty', en dat de rest 'vulling' is. 'Merchandising'. Andere sticker, zelfde inhoud. En dat zien we nu ook in Europa. Gekozen of niet maakt geen verschil meer. Optisch lijkt het niet op elkaar, maar 'onder de motorkap' is het hetzelfde karretje. Want ook in de autoindustrie is dat de situatie, zoals ik nog niet zo lang geleden liet zien aan de hand van het aanbod aan elektrische bestelwagens. Andere vormgeving, en een ander prijskaartje, wellicht andere 'service' en randvoorwaarden, zoals garantie, maar functioneel niet van elkaar te onderscheiden. 

 

Gisteren fietste ik naar een nog niet zo lang geleden geopende 'Outlet-Mall', waar je 'merkkleding' en andere 'merkproducten' kunt kopen voor minder geld dan wat je er voor neertelt in de 'Speciaal-Zaak'. Maar als regel betreft het 'kelderrestanten' zoals ze dat in de drankenhandel noemen. Het 'model' van afgelopen seizoen. Er was daar meer personeel dan dat er klanten waren, en de kosten voor de elektra die voortvloeien uit de hippe 'warmtepompen', 'klimaatregeling', verlichting en internetaansluitingen voor het beheer van de voorraad en het betalingsverkeer, of de beveiliging, zal inmiddels wel flink in de papieren lopen. Maar vooralsnog onttrekken dergelijke onrendabele projecten veel arbeidskrachten aan het nationale potentieel, waardoor belangrijk werk blijft liggen, en de hele economie in de soep draait. Ik heb geen idee voor hoeveel die 'Outlet-Mall' bij de geldverstrekkers op de balans staat, maar ik wed dat hij in het verkeerde rijtje staat, als een 'asset', terwijl het bijgeschreven dient te worden als een kostenpost in verband met de onvermijdelijke 'sanering' die nadert als gevolg van het overheidsbeleid.

 

Dat brengt mij bij de 'referenda' in de gebieden die niet langer onder controle staan van de NAVO ('Kiev'). Door het gelijkgeschakelde 'nieuws' in ons deel van de wereld 'schijnreferenda' genoemd, omdat ze niet door de NAVO 'gechipt' zijn. Het zijn echter gewoon 'volksraadplegingen', opgesteld door lokale autoriteiten, met per regio andere vragen, maar de cruciale vraag die ertoe doet, is de vraag of de inwoners van die regio's toe willen treden tot de Russische Federatie. De NAVO noemt ze 'schijnreferenda' omdat ze weten dat de uitslag zal zijn dat die gebieden ervoor kiezen om voortaan onderdeel te zijn van Rusland. En niet omdat er gerotzooid is met die referenda, maar omdat die mensen daar dat gewoon oprecht willen. 

 

In mijn eigen beleving spreek je over een 'schijnreferendum' als je een volksraadpleging houdt die er niet toe doet. Zoals we die in Nederland al enkele malen hebben gehad. Bent u voor of tegen het 'Associatieverdrag met Oekraïne'. Tegen. Mooi, dan voeren we het in. Bent u voor of tegen een 'Europese Grondwet'? Tegen. Mooi dan drukken we die erdoor. Dat zijn 'schijnreferenda', slechts bedoeld om de bevolking te laten voelen wie er de baas is in Nederland. 

 

Het grote gevaar is dat types als Rutte geconditioneerd zijn, dat ze oprecht denken dat de Russen net zo leugenachtig en zelfzuchtig zijn als hun westerse 'partners'. Daardoor zijn Rutte en zijn vrienden van de Europese 'Warparty' niet voorbereid op wat er komen gaat. Als die gebieden ergens volgende week deel uitmaken van Rusland, dan is elke aanval op dat gebied een aanval op Rusland. En tot nu toe heeft 'Moskou' steeds laten zien dat een 'Rode Lijn' bij hen niet 'nep' is. Zoals ik op het Engelstalige deel van dit blog schreef, is dit geen geintje, maar een 'Make My Day!', of: 'You Have To Ask Yourself, Punk: Do I Feel Lucky Today!'-moment. Of, zoals ze dan zeggen: 'There Is A New Sheriff In Town.' Gaan we door met 'dollen'? Ik denk dat als we om ons heen kijken we toch moeten constateren dat we geen 'Gelukkige' hand hebben in dit spel, en beter kunnen passen inplaats van bluffen.

 

Laat mij onderstrepen wat ik gisteren schreef, dat 'semantics', 'theatrics', 'merchandising', 'pokerface', moties over koffertjes, gekrakeel in de 'Haagse Goudvissenkom', de Russen en de Chinezen koud laat. Ze willen het hebben over het 'product' en hoe dat functioneert, en niet over de vormgeving. Allerhoogste tijd om wakker te worden en terug te keren naar de realiteit. Een 'chip' van de NAVO voegt niets toe, maar kost u een arm en een been, waar u niks voor terugkrijgt, behalve gierende armoede en verbrijzelde luchtkastelen. Nobel van u om de voetbalclub te subsidiëren door de aanschaf van hun 'merchandising', maar dat stukje katoen met de naam van uw favoriete vedette gaat u niet warm houden komende winter.

Theatrics

In reactie op de woorden van Thierry Baudet in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, stapte Sigrid Kaag op uit protest, en verliet de tempel van de democratie, gevolgd door het voltallige kabinet. 

 

Dat komt toch angstaanjagend dicht in de buurt van Zelensky in Oekraïne, die nog voor de oorlog uitbrak de oppositiepartijen van de weg reed, en de media die hem niet bevielen verbood. Baudet wilde het niet over Kaag's plannen voor een nieuw koffertje hebben, waar ik gisteren enige woorden aan wijdde, maar over haar loyaliteit aan het Nederlandse volk, en haar integriteit, waarbij hij verwees naar Kaag's studie aan 'Oxford'. Hij stelde dat dat instituut er om bekend staat dat de Britse geheime dienst er haar spionnen vandaan haalt, wat een open deur is. Maar daarmee is het nog niet het bewijs dat Kaag een spion is voor de Britten. Los nog van het gegeven dat velen op stategische posities in Nederland er niet voor gerecruteerd hoeven te worden om de Britten vertrouwelijke informatie toe te spelen, en het een hele eer vinden om gevoelige informatie te delen met onze 'bondgenoten' aan de overzijde van de Noordzee. Onze eigen AIVD doet niet anders dan nauw samenwerken met de 'Five Eyes' om daar een wit voetje te halen.

 

Vele malen giftiger zijn de veelvuldige insinuaties dat Baudet, en andere critici van het kabinetsbeleid, 'Russische agenten' en 'onwelriekende reuzel' zijn. Niet dat dat niet zou kunnen, dat iemand een 'Russische agent' is, maar het komt de sfeer niet ten goede als je daar zonder bewijzen mee gaat gooien, zoals we eerder al zagen in de Verenigde Staten. Ondanks alle beschuldigingen aan het adres van Trump en tal van zijn medewerkers werd er in die richting nooit iets gevonden wat zelfs maar suggereerde dat er een kern van waarheid in die beschuldigingen zat. Toch mocht je het vrijelijk 'bespreekbaar' maken, en zijn er nog steeds journalisten en politici, zeker bij D66, die die onzin blijven herhalen. En wie kaatst, moet de bal verwachten. 

 

Zit ik als burger te wachten op dat soort debatten? Nee. Maar zoals al eerder meerdere keren aangegeven snak ik naar meer integriteit, en helderheid over de loyaliteit van politici. Zijn ze, als het puntje bij het paaltje komt, loyaal aan de Nederlandse burger, of aan supra-nationale instituten als de EU, 'Davos' en de NAVO? En hoe je het ook wendt, of keert, dat is in het debat over de voorliggende begroting wel degelijk een erg belangrijk thema, want er vloeit nogal wat geld weg naar vage doelen die niet renderen, of zelfs uitgesproken contraproductief zijn, wanneer we het belang en de welvaart van de Nederlandse belastingbetaler centraal stellen. 

 

Dat de voltallige regering een volksvertegenwoordiger de rug toekeert en wegloopt is uniek in de parlementaire geschiedenis van ons land, en tekenend voor de houding van de regering jegens het volk in het algemeen, dat zichzelf boven de wet verheven acht. Zeker, het betreft nu Baudet, en bij extensie wat er over is van zijn partij, maar de toon is gezet. De regering streeft ernaar om van de Volksvertegenwoordiging een echoput te maken waarin uitsluitend politici aan het woord kunnen komen die de regering naar de mond praten. Discussie over welke 'kunstenaar' het nieuwe koffertje voor Sigrid mag ontwerpen kan nog wel worden getolereerd, maar daar houdt het op. En dat is in deze tijd levensgevaarlijk!

 

In de basis erken ik overigens dat er maatschappijbreed een markant gebrek aan elementair fatsoen zichtbaar is, maar wie daar opmerkingen over maakt wordt afgeserveerd omdat je niet met je tijd mee bent gegaan. Hoe de constatering dat iemand studeerde aan een universiteit die de visvijver is van de Britse geheime dienst, wat feitelijk juist is, onfatsoenlijk zou zijn, dat ontgaat mij volkomen. Hoe eenvoudig is het niet om in een repliek, als je al de behoefte voelt, te stellen dat een 'mus' wel een 'vogel' is, maar dat daarom alle 'vogels' nog geen 'mussen' zijn? Per jaar studeren er oneindig veel meer mensen af aan Oxford die niet benaderd zijn door de geheime dienst voor hand- en spandiensten, dan 'BoJo's' en aanverwante lieden die er wel pap van lusten. Daarnaast was Oxford ook de pleisterplaats van spionnen voor de KGB die infiltreerden in de Britse geheime diensten ten tijde van de 'Koude Oorlog'. En als studenten dergelijke universiteiten in het buitenland opzoeken, dan doen ze dat niet vanwege de voortreffelijke Britse keuken. Bedenk in dit verband ook dat Baudet zelf veelvuldig in verband werd gebracht met 'zekere professoren' in Leiden, dus waarom is de Alma Mater van Kaag onbespreekbaar? 

 

De realiteit is, dat bepaalde 'studierichtingen' op gerenommeerde universiteiten doelbewust zijn opgezet als een kweekvijver voor talent waar geheime diensten in kunnen vissen. Daarnaast hebben universiteiten 'cursussen' waar zulke talenten als Navalny werden gekneed en geïnstrueerd in de schone kunst van het verlenen van hand-en-spandiensten aan de diverse 'Colour Revolutions' waar de NAVO patent op heeft, en Kissinger had een 'klasje' waar hij (onder andere) Poetin leerde hoe de oude vos dacht, terwijl de oude vos 'assessments' over zijn leerlingen doorspeelde aan de Amerikaanse CIA. Zo werkt dat. 

 

De reactie van Kaag vind ik, in het licht van de niet aflatende aanvallen op Baudet vanuit haar eigen partij, waarbij ze zich bepaald niet onbetuigd heeft gelaten, opmerkelijk. Alsof Baudet een voltreffer scoorde. Kaag's loopbaan, die langs uiteenlopende functies voerde die 'contact' met geheime diensten vanzelfsprekend maakt, en waarbij ze terecht kwam in landen waar volop belangstelling voor is vanuit de NAVO, schraagt daarbij de verdenking, maar is nog altijd geen bewijs. Nu is, door deze vertoning van het kabinet, 'iedereen' geattendeerd op dit thema, en ligt ze in dit opzicht onder het vergrootglas, wat toch niet haar bedoeling geweest zal zijn. Alhoewel je ook kunt redeneren dat ze het liever daar over heeft, dan over de vele miljarden die ze wegsluist alsof het niet op kan. 

 

Ongeacht hoe dit thema zich verder ontwikkelt, zou ik u met klem willen aanraden om te blijven kijken naar de 'bal', en u niet op een dwaalspoor laten zetten door de 'Theatrics' van dit kabinet. Het debat dat urgent gevoerd moet worden in ons land gaat over de vraag of we collectief economisch zelfmoord willen plegen door al ons geld, en uiteindelijk ook ons leven, te geven voor Oekraïne en aanverwante prioriteiten van de NAVO, de EU en 'Davos', of dat we daar geen trek in hebben. Koffertjes en 'Oxford' zijn een 'side-show', zelfs als ze in de kern niet onbelangrijk zijn.

Koffertje

Het wordt met de dag drukker aan de ruif.

 

Ten tijde van 'covid' liep het echt storm, maar eigenlijk is er tussentijds niet eens een pauze geweest. Ik zag Paternotte, de 'BN-er' van D66, bij de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland' uitleggen dat er inderdaad overal mensen in nood zijn in ons land, maar er waren ook bedrijven die het (nog) goed deden, dus daar ging de regering het geld vandaan halen dat ze nodig hebben om…….

 

Meer wapens te sturen naar Oekraïne. 

 

Sigrid Kaag, zijn partijgenote en minister van schuldzaken, heeft een gat in haar hand, voorzover je al van een hand kunt spreken. Bij Jinek bracht zij het smachtende volk in vervoering door aan te kondigen dat het 'koffertje', dat al vijfenzeventig jaar meegaat, volgend jaar vervangen zal worden door een 'duurzaam' exemplaar. Volgens mij staat 'duurzaam' voor iets niet weggooien dat nog functioneert, en dat koffertje van haar ziet er helemaal niet uit als een koffertje dat nodig aan vervanging toe is. 

 

Daarbij vrees ik dat mevrouw Kaag niet voor ogen staat dat ze even bij de HEMA binnenwipt om een nieuw exemplaar uit te zoeken, maar dat de 'opdracht' uit zal gaan naar een 'kunstenaar', nadat een 'commissie' zich heeft gebogen over uiteenlopende 'ontwerpen', om uiteindelijk te kiezen voor iets van 'berkenblad met kunstvlees', in 'regenboogkleuren'. Dan chargeer ik wellicht, maar niet veel. In elk geval mag het wel wat kosten, uiteraard, want je kunt de minister van schuldzaken niet op pad sturen met iets wat niet als een 'sierraad' past bij al die fraaie kostuums en idiote hoedjes op de 'Derde Dinsdag'. 

 

De bedrijven die het in deze tijd goed doen, zijn de bedrijven die geld verdienen aan, of via overheidscontracten, met inbegrip van de gesubsidieerde opdrachten van burgers, naast door de overheid middels 'sancties' door het plafond gedreven kosten voor alledaagse goederen en diensten, die daardoor ineens schreeuwend duur geworden zijn, waar die bedrijven dan de vruchten van plukken. Daar het geld weghalen dat je er eerder in hebt gestopt, of naartoe hebt laten vloeien, is kenmerkend voor een 'circulaire' economie. Die van de Belgenmop die ons vraagt hoeveel Belgen je nodig hebt om een lamp in een fitting te draaien. Twee. De één gaat op de stoel staan, en de ander draait de stoel in het rond. Waarmee ze in elk geval al veel economischer zijn dan wij in Nederland, want wij zetten tussen die twee werknemers nog een vergaderzaal vol beleidsmakers, wetgevers, juristen, toezichthouders, enquêteurs, onderzoekers, en hun staf. 

 

Overal om mij heen hoor ik nu verhalen van échte ondernemers, 'eigen baas', die hun bedrijf van de hand doen, sluiten, of al hebben verkocht aan deze of gene vage multinational die als een 'holding' fungeert. Het bedrijf kan het niet meer bolwerken, of de ondernemer heeft Paternotte horen uitleggen dat hij binnenkort Sigrid Kaag op bezoek krijgt, op zoek is naar geld voor een nieuw koffertje en wapens voor Oekraïne, waarop hij of zij besluit de koffers te pakken, om van een afstandje, buiten bereik van Sigrid Kaag, toe te kijken hoe dat af gaat lopen. 

 

Gisteren zat ik aan een tafeltje op een terras te lunchen, en naast mij zaten twee 'financiële mannen' van multinationale bedrijven die druk aan het 'afslanken' waren, waarbij ze elkaar verhalen vertelden over welke deuren er al dichtgevallen waren, en hoe hun leven 'morgen' afgelopen kon zijn als deze of gene grote klant niet afkwam met dat lucratieve contract. Waarbij ze vergeleken hoe ze er zelf voorstonden, en één van hen droeg als voordeel aan dat hij de 'zeilboot van de zaak' mocht gebruiken, zodat hij niet een boot hoefde te huren. Nou weet ik niet hoe lang dat bedrijf zich het bezit van zo'n boot die niet hun 'core-business' is nog kan veroorloven, maar uiteindelijk wordt dat op veel grotere schaal de toekomst. Geen fatsoenlijk inkomen meer, dat je naar eigen inzicht kunt besteden, maar 'Credits'. 

 

De overheid die iedereen plukt tot er niks meer te plukken over is, waarna je als ondernemer of werknemer 'Credits' krijgt waarmee je dingen kunt huren van de overheid. Dat bijna vijftig procent van de Nederlanders moeite heeft om de rekeningen te betalen, zoals recent op Teletekst stond, dat verbaast mij niks. Ik denk dat het percentage eerder nog hoger ligt, terwijl Nederland er beslist niet armlastig uitziet. Hier op mijn blog heb ik in het verleden al de nodige aandacht geschonken aan 'nep-rijkdom', in de vorm van een 'eigen huis' dat niet van de bewoner is, maar van de bank, via de hypotheek, en de 'eigen auto' die van de 'Lease'-firma is. Spullen op afbetaling, 'vruchtgebruik' via een abonnement, of vakanties betaald met een credit-card die maandelijks een forse rente vraagt over het openstaande bedrag, en zelfs mensen met 'aandelenpaketten' die ze betaald hebben met geleend geld, maskeren de nood die ontstaat nu alles, maar dan ook echt alles, in sneltreinvaart duurder wordt. 

 

Zeker, wie tot nu toe duur 'biovoer' at kan een stap terug doen en bij de goedkopere super boodschappen gaan doen, om Sigrid Kaag niet teleur te stellen als ze langs komt met de collectebus van de belastingdienst op jacht naar geld voor al die wapens en het salaris van de commissieleden die voor haar een nieuw koffertje uit moeten zoeken. Maar het eind van de inflatie is nog niet in zicht, en hoe groter de 'trog' wordt om particulieren en bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van het overheidsbeleid, hoe dichter we bij het moment komen waarop u niets meer bezit, en alles kunt huren van Sigrid Kaag en haar team, waarbij u kunt betalen met 'Credits'. De 'Digital Currency', die er nu in ijltempo doorheen wordt gedrukt, zal het mogelijk maken exact te traceren waar u uw 'Credits' aan uitgeeft, en tevens de mogelijkheid scheppen om te voorkomen dat u 'Credits' uitgeeft aan bestedingsdoelen die niet zijn 'goedgekeurd', of niet zijn 'goedgekeurd' voor u. Op enig moment zwemt u in de 'Credits' waarmee u naar 'praatprogramma's' kunt kijken waar Sigrid Kaag het hoogste woord heeft, en haar nieuwe koffertje toont, maar de 'Credits' voor vervoer zijn op, zodat u niet even een frisse neus kunt gaan halen aan het strand. Terwijl 'Credits' voor een reis naar het buitenland per vliegtuig alleen nog maar worden uitgegeven aan mensen die het echt verdienen, zoals Paternotte, de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland', of de 'kunstenaar' die het nieuwe koffertje heeft gemaakt. 'Waardevolle' mensen kortom.

Muziek

De economische destructie die het gevolg was, en is, van beleid rond 'covid', en nu 'Oekraïne', klinkt bepaalde 'Groene Dromers' als muziek in de oren.

 

Zoals u HIER kunt lezen had Poetin, in antwoord op vragen die hij kreeg in Samarkand, tal van praktische tips voor ons als we serieus zouden zijn. Lees dat artikel, en constateer met mij dat onze leiders degenen zijn die het voor iedereen, met inbegrip van mensen in arme landen, verzieken. En ik zeg dat dat geen falen is, maar boze opzet. Los van de vraag of ze beseffen wat de gevolgen zullen zijn. Want de 'Groene Dromers' in het 'Planbureau' zijn er voor zichzelf van overtuigd dat we hen dankbaar zullen zijn. 

 

In die kringen, de kringen van de 'Groene Dromers', meent men dat impopulaire maatregelen nodig zijn om ons van onszelf te redden. Met praten komen we er niet. Tijd voor actie, om weerstanden in de samenleving te overwinnen, op weg naar het 'Duizend Jarige Rijk', het 'Paradijs op Aarde', het beloofde 'Utopia'. Het is dan ook marsmuziek die door de luidsprekers schalt. In Duitsland, met name, oefenen de 'Groenen', die bij de laatste verkiezingen slechts vijftien procent van de stemmen haalden, onevenredig veel invloed uit op het beleid, iets wat in dat land eerder gebeurd is, en dat liep niet goed af. Maar, net als na 1933, ligt het vooral aan de 'zwakke schakels' op de achterhand, van de SPD-kanselier die van voren niet weet dat hij van achteren nog leeft door de talloze compromissen die hij heeft moeten sluiten op weg naar de top, en een CDU/CSU die inzake 'Oekraïne' geen oppositie voert, maar nog kolen op het vuur gooit, nu olie en gas op rantsoen zijn, terwijl de 'Groenen' vasthouden aan het sluiten van de kerncentrales, die overigens, net als in Frankrijk, problemen schijnen te hebben waardoor open houden hoe dan ook al een gepasseerd station is. 

 

In ons eigen land ligt het ook niet zo eenvoudig. Geen politicus kan het zich nog veroorloven om 'gezien' te worden als een scepticus waar het over 'Groene Dromen' gaat, maar dat betekent niet dat ze allemaal op dezelfde pagina zitten. Waar de één een doorgewinterde 'Wereldverbeteraar' is, ziet de ander vooral 'Eurotekens' bij varianten op de 'Mondkapjes-deal'. De bestuurlijke lethargie die het kabinet nu wordt verweten is niet exclusief te wijten aan een 'Groene Agenda' die tot doel heeft de 'Big Reset' naderbij te brengen, en de kassa te laten rinkelen van de 'bedrijven' die de vette contracten al klaar hebben liggen, ten koste van de belastingbetaler, zo is mijn stellige indruk. Er waren beslist leidende politici in ons land die oprecht dachten dat Rusland in minder dan geen tijd zou bezwijken onder de sancties, terwijl het land verstrikt zou raken in een onregeerbaar bezet Oekraïne, nadat het door de NAVO gedroomde Russische offensief van hun marionet in Kiev een 'president in ballingschap' had gemaakt, met 'Stay Behind' saboteurs die het leven van de bezetter, en de bevolking van dat land, tot een hel dienden te maken.

 

Als dat scenario was uitgekomen, zouden de prijzen voor gas en olie slechts tijdelijk voor stress hebben gezorgd, en wellicht dat zelfs niet, waarna de prijzen gedicteerd zouden zijn door het westen via stromannen in Rusland, dat volgens plan opgeknipt moest worden in machteloze 'onafhankelijke' staten, die eenvoudig tegen elkaar uitgespeeld konden worden. Hoewel men in 'Brussel', 'Washington', 'Londen' en 'Den Haag' de champagneflessen nog niet uit de koeling heeft gehaald, begint het in de westerse landen zelf nu serieus problematisch te worden, met zelfs in Nederland bijna de helft van de bevolking die aangeeft niet rond te kunnen komen. 

 

Dat laatste klinkt ongeloofwaardig, maar niet als je bedenkt dat zelfs de snuif cocaïne van de student nog is gekocht op afbetaling. Je kunt bezuinigen door niet meer te snuiven, maar die schuld blijft open staan, de rente stijgt, en de baantjes die 'voor het oprapen liggen' betalen niet, of je komt in de knel met je geweten. 

 

Wat te denken van de man die een taxi neemt, en na een interessante rit niet blijkt te kunnen betalen. Politie erbij, man blijkt 'seriepleger', en de taxichauffeur kan fluiten naar zijn geld, want het is 'flessentrekkerij', en dat mag gewoon in Nederland. De chauffeur kan wel 'aangifte' doen, wat hem nog tijd kost bovendien. En dan maar zeggen dat het met de criminaliteit in ons land de goede kant op gaat. Als je bij de politie werkt, en je moet dat zien te verkopen, en de chauffeur moet waarschuwen dat hij zijn boosheid en frustratie niet moet laten blijken, omdat hij dan in één cel komt met de 'Boze Boeren', hoe hou je dat dan vol? Bedenk daarbij dat de passagier in kwestie ook niet geweigerd kan worden, want hij had een donkere huid, en je ervaring als chauffeur kan je zeggen dat je die passagier beter kunt laten staan, maar dan ben je helemáál de Sjaak, want dan 'profileer' en 'discrimineer' je, en dáár weten ze bij de politie wel raad mee! Niet iedereen die zijn rekening niet kan betalen moet vrezen voor oplopende schulden, en een 'hulpverlener' die in je nek hijgt om te voorkomen dat je aan de 'voedselbank' ontkomt, omdat de leverancier van elektra en gas prioriteit heeft. Ruim baan voor de 'flessentrekkers'. 

 

Er zijn van die dagen dat je geneigd bent de 'Pijp aan Maarten' te geven, en vandaag is zo'n dag. Omdat ik vandaag te horen kreeg dat een goede vriend, die slachtoffer werd van mensen met 'Goede Bedoelingen', die als ware 'Stay Behind'-saboteurs een boomstronk over een veel gebruikt pad voor mountainbikers hadden gelegd, vermoedelijk om de natuur te bevrijden van mountainbikers, omdat ze er hun hondjes uitlaten die zich eraan storen, zich gewonnen geeft, en het tijdelijke met het eeuwige zal gaan verwisselen. De pijn en de beperking maken het leven ondraaglijk, ondanks alle lieve mensen om hem heen. En dan kijk ik naar die boomstronk die de beleidsmakers over de weg hebben gelegd, en dan kan ik die marsmuziek van de mensen met 'Goede Bedoelingen' niet meer aanhoren!

 

Doorgaans pak ik in Amsterdam de tram, als ik niet op de fiets ben, of lopend, maar voor het eerst nam ik de metro. Dat had ik op zo'n dag als vandaag beter niet kunnen doen. De steriele, ongeïnspireerde stations, en een trein vol 'zombies' die allemaal slechts oog hadden voor hun telefoon, versterkte het gevoel van deze 'Prinsjesdag' die me nog lang bij zal blijven: Het slaat nergens op, het gaat nergens over, en het 'nieuws' gaat over de 'hoedjes' van het vrouwelijke klapvee in de schouwburg. Doe maar de 'Marche Funèbre' als het nieuwe volkslied.

Kwetsbaar

'De leugen regeert'.

 

Het is zo'n 'volkswijsheid' waar je in de praktijk niets mee kunt. Een 'Gevleugeld Woord'. Iedereen knikt, maar tegen de tijd dat je toekomt aan de praktische invulling, is het gevlogen. Hier op dit blog probeer ik mensen te wapenen, zodat ze tenminste onderkennen dat ze worden voorgelogen. En waar ik verwijs naar zekere instellingen, organisaties, regeringen of de media die liegen, tracht ik zichtbaar te maken dat er binnen die groepen sprake is van 'complexiteit', waardoor het zaak is om weg te blijven van 'ZE'. Er zijn altijd mensen binnen die groepen die wel degelijk de 'Beste Bedoelingen' hebben, die niet door hebben waarvoor ze gebruikt worden.

 

Toch ontkom je er niet aan collectieve verbanden aan te wijzen als de bron van de leugens, zeker waar die groepen praktisch aan de lopende band niets anders doen dan liegen, zoals de NAVO. Terwijl er binnen de uiteenlopende strijdmachten uiteraard ook volop 'straight-shooters' zijn, maar die vind je niet op een leidinggevende positie, of zelfs maar in de buurt daarvan. Nou bestaat de kans dat u één van die mensen bent die schouderophalend wegloopt als ik schrijf dat de NAVO één grote leugenfabriek is, omdat u dat niet slechts accepteert, maar aanmoedigt, waar deceptie cruciaal is als je een oorlog wilt winnen. Dus wat verwacht je dan? 

 

Langs die weg belanden we in de sprookjeswereld die ons losweekt van de realiteit, en ons onderdompelt in een 'Game of Thrones'-verhaal, waarin de leugen regeert, en we niet eens meer weten wat 'waarachtig' is, en wat niet. Daarom beledig ik mijn lezers aan de lopende band door te onderstrepen dat 'WE' het zelf willen. Dat 'WE' voorgelogen willen worden, en gretig op pathologische leugenaars stemmen. De leugen kan alleen maar regeren omdat we haar verwelkomen. Dat gaat verder dan dat we niet zien dat we bedrogen worden. We willen niet zien dat het sprookje één grote leugen is. Uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken hebben dat al omstandig aangetoond. Het is onze Achilleshiel.

 

Het Verenigde Koninkrijk is financieel, economisch en moreel volkomen failliet. Mensen lijden er honger, en de komende winter belooft een slachtveld te worden als gevolg van defect, om niet te zeggen extreem corrupt overheidsbeleid op ieder denkbaar niveau, en gedurende meerdere decennia, ongeacht de 'kleur' van de regering. Maar de afgelopen week werden er bakken belastinggeld door de plee gespoeld om de begrafenis van de oudste telg van een defecte familie luister bij te zetten. Wat bezielt die Britten? Waar zitten hun hersens? 

 

De Britten zijn, van alle volkeren in de wereld, het verst gevorderd op het pad van de permanente leugen, waarbij hun 'geheime diensten' de spreekwoordelijke spin in het web zijn. Wij, in Nederland, zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die zij voor zichzelf maken, zoals wij in Nederland ons ook wel druk kunnen maken over de slangenkuil die in de Verenigde Staten model staat voor het 'politieke proces', al tijden geleden grotendeels gekaapt door diezelfde Britse 'geheime diensten', die in 2016 zowel het 'kamp' van Trump, als dat van Hillary in hun zak hadden, maar onze opdracht in Nederland, en Europa, luidt dat we besmetting moeten zien te voorkomen. En dat gaat ons niet best af. Waar is de 'Nuchtere Nederlander' gebleven? Op welk moment hebben we die op de post gedaan? 

 

Bij de vorige verkiezingen spoorde ik u aan om uw stem uit te brengen op een 'Straight Shooter', als u die nog kon vinden in het gedrang om de kiezersgunst. Mijn stem ging daarom naar Pieter Omtzigt, al zijn er tussen die voormalige CDA-politicus en mijzelf evident grote verschillen van inzicht, en sommige verschillen zijn principieel van aard. Maar voordat we zelfs maar zicht kunnen krijgen op herstel van het vertrouwen in de politiek, moeten we meer, véél meer integriteit de 'vergaderzaal' binnen loodsen. De bevestiging van mijn gelijk kwam direct na de verkiezingen, toen de 'onderhandelaars' als hoogste prioriteit hadden het vinden van een 'functie elders' voor Omtzigt. Ik werd op mijn wenken bediend. En ik ben dankbaar voor het gegeven dat Omtzigt, en andere kwalitatief betere politici binnen het CDA, het voor gezien hielden.

 

Integriteit is dus nog iets anders dan 'populistisch' gillen dat alle politici leugenaars zijn, en dat het stuk voor stuk slaven zijn van 'Davos' en de NAVO. Er schuilt een groot gevaar in de aanname dat alles gelogen is. In bepaalde kringen is het niet lastig om mensen te doen geloven dat de aarde plat is, dat de landing op de maan nep was, en dat Bush een buitenaards wezen is, een reptiel in de huid van een mens. En dat draken bestaan waarop je weg kunt vliegen. Om je te wapenen tegen leugenaars zul je zelf beter beslagen ten ijs moeten komen dan twijfelen aan alles, en om te beginnen het hoofd moeten bieden aan de bereidheid om jezelf voor te liegen. 

 

Dus als de 'Usual Suspects' je vertellen dat massagraven in Izium het bewijs zijn van misdaden tegen de menselijkheid, begaan door de Russen, houd er dan rekening mee dat het tegenovergestelde waar is. Dat de Russen gesneuvelde Oekraïense militairen en burgerslachtoffers hebben begraven die in het open veld werden achtergelaten toen er fel werd gevochten om die plaats eerder dit jaar. Aangevuld met mensen die sneuvelden bij de willekeurige beschietingen van burgerdoelen door Oekraïne, waar je in onze media weinig of niks over leest, maar die aan de orde van de dag zijn. Waarom zou u daar rekening mee moeten houden? Omdat de 'Usual Suspects' een lange historie hebben van wreedheden en leugens om hun oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Joegoslavië te rechtvaardigen, en hun eigen excessen te verbloemen. En nu ze in een existentiële, 'Maken of Breken' strijd met Rusland verwikkeld zijn die ze de afgelopen jaren zorgvuldig hebben gepland, terwijl de media 'embedded' zijn, is het zaak je ogen en oren open te houden. 

 

Om van die 'leugenfabriek' af te komen, moet je als volk stoppen met het voeden van de reptielen. Stoppen met het voeren van de 'Aaseters', de 'Rent-Seekers', de 'Sprookjesvertellers'. Prins Andrew is een man van vlees en bloed, die van minderjarige vrouwen houdt, en kind aan huis was bij de 'makelaar-in-minderjarig-grut', Jeffrey Epstein en zijn 'headhunter' Ghislaine Maxwell, en geen 'Prins-op-het-Witte-Paard'. Harry en zijn vrouw maken 24/7 ruzie met de familie, en Charles trouwde met de overspelige Camilla, nadat zijn eerste vrouw de benen had genomen met een steenrijke Egyptische 'lover' die haar meer te bieden had dan een nepwereld. En dan hebben we het nog maar niet over het familielid met de Nazi-sympathieën, of die andere, van oorsprong Duitse familieleden met hun eigenaardigheden die zich over de Britten hebben ontfermd als waren het hun kinderen. Je kunt je betere ouders voorstellen, maar je hebt ze niet voor het uitzoeken. Echter, op zeker moment ben je volwassen, en wordt het tijd om je eigen weg te gaan. 

 

Het praktische nut van een regering, en/of een 'vorstenhuis' ontken ik niet. Iemand die de lintjes doorknipt, de vergadering voorzit, en 'kleur' brengt in het zakelijke bestaan heeft meerwaarde, zelfs als het lastig te becijferen is. Maar die hobby moet niet uit de hand lopen. Individuele leden van hedendaagse vorstenhuizen staan vaak dichter bij het volk dan de omhooggevallen windvanen op de diverse ministeries, en in de machtige organisaties met grootse plannen voor de ganse mensheid. Het 'verdriet' van de Britten bij het afscheid van Elisabeth is, in mijn optiek, de expressie van het besef dat ze weten dat ze 'Royally Screwed' zijn door hun eigen 'vertegenwoordigers', omdat de leugens die zij produceren aanzienlijk kwalijker zijn dan dat onschuldige sprookje van de Windsors, waarvan iedereen kan zien dat het een sprookje is, juist omdat de familie opzichtig disfunctioneel is, of in elk geval net zo disfunctioneel als hun eigen families. 

 

Leugens, met andere woorden, zijn er in soorten en maten. En het is aan ons om er een halt aan toe te roepen, en de leugenaar die ons schade berokkent af te stoppen. Doen we dat niet, dan falen we als collectief, en valt er niet aan te ontkomen dat we de conclusie trekken dat de oorlogen, destructie, kaalslag en morele corruptie onze zegen heeft. Dat was de conclusie van Hannah Arendt, Elias Canetti, en een weelde aan menswetenschappers die na de Tweede Wereldoorlog onderzochten hoe het kon dat miljoenen mensen hun eigen destructie over zich afriepen door een systeem te omarmen dat van de leugens aan elkaar hing. De conclusie destijds, dat het allemaal vooral erg 'onvolwassen' was, ook te vertalen als 'ongeëmancipeerd', of evolutionair achterop geraakt, of 'gedegenereerd', kan nu worden herhaald. We zijn kwetsbaarder dan ooit, omdat we menen te weten wat we niet kunnen weten.

Junkfood

Vanaf het prille begin was er discussie over de vraag of het 'Internet' goed was, of fout. 

 

Verkeerde discussie. Elke technische vinding, alle kennis, kan gebruikt worden om het leven van de mens naar een hoger niveau te tillen, of om het ellendig te maken, en zelfs te beëindigen. Gemechaniseerd vervoer, over land, door het water, of door de lucht, kan gebruikt worden om de mens in staat te stellen om te reizen, en goederen te vervoeren, maar je kunt er ook geschut op zetten en bommen mee afwerpen. In onze westerse wereld zijn we nu zo ver heen, dat we het reizen en vervoeren verbieden, terwijl we het schieten en afwerpen van bommen de sporen geven. Dan is er iets losgetrild in je hersenpan, of je bent te grazen genomen door een 'brain-altering' virus of 'medicijn', beide potentieel het product van laboratoria. 

 

En dat brengt ons bij de constatering dat degenen die menen dat we meer bommen en granaten moeten produceren, vaker ten strijde moeten trekken, en niet moeten verzaken bij het ontwikkelen van geniale manieren om mensen van het leven te beroven, met inbegrip van de ontwikkeling van biowapens, zelf niet het idee hebben dat ze fout bezig zijn. Integendeel! Er zijn teveel mensen, en dat vormt een bedreiging voor het 'Klimaat' en de kwaliteit van leven. En mensen die hen ervan betichten fout te zijn, zijn per definitie, en zonder verdere discussie, zelf fout, en dienen met voorrang te worden bestreden. Ze zijn juist uitgesproken goed bezig als ze manieren bedenken om al die nutteloze, en tegendraadse types uit te roeien. Toch?

 

Vandaar dat een kunstenaar die in Australië een grote muurschildering produceerde van een Russische en een Oekraïense militair die elkaar omhelzen, op grote weerstand stuitte, en het kunstwerk moest worden overgeschilderd, waarbij de kunstenaar excuses aan moest bieden. De vijand is de vijand, en daar praat je niet mee. En dat is markant, want waar mensen die enthousiast waren over het internet, had men het over de prachtige mogelijkheden om informatie uit te wisselen, waardoor we naar elkaar toe zouden groeien. We stonden aan de vooravond van de 'Information-Age', met ongekende mogelijkheden, en een mondiale verbroedering. 

 

Van meet af was echter duidelijk dat er lieden waren die daar geen heil in zagen, omdat ze de controle over de informatie niet kwijt wilden. Met een ultieme krachtsinspanning 'kochten' zekere 'uitgevers' elke krant, elk tijdschrift, elke zender, en elke 'node' op het internet met een aanzienlijk bereik, of ze maakten hen afhankelijk van de 'advertentie-inkomsten', of liever 'Paid Content'. Alles wat buiten hun bereik bleef maakten ze zwart, wat een geheel eigen dynamiek in het leven riep. Hier op mijn blog heb ik de luxe dat ik niet afhankelijk ben van een 'uitgever', adverteerders of donaties, maar waar haal ik mijn informatie vandaan? En hoe 'weeg' ik die informatie? 

 

Het simpele gegeven dat iets wordt gepubliceerd door een 'ingevangen' bron betekent nog niet dat het onbetrouwbaar is. Vooral bronnen die het moeten hebben van donaties hebben veelal nog bruikbare informatie, en er zijn buiten het bereik van de westerse 'Moguls' ook bronnen in landen die beschouwd worden als de vijand die, naast de propaganda voor hun 'eigen' zaak, ook informatie verstrekken waar je goed mee uit de voeten kunt. Daarnaast zijn er nog voldoende barsten en gaten in het pantser waardoor zo nu en dan een straaltje licht ontsnapt aan de duisternis van het uniforme gereutel, en de 'Celebrity Bagger'. Maar de trend is niet bemoedigend. 

 

Wat mij persoonlijk erg steekt, is dat we zo simpel te verleiden zijn om binnen het 'Spektakel-Aanbod' te blijven. Het meest markante voorbeeld is de strijd tussen 'Trumpianen' en 'Biden-adepten' in de Verenigde Staten, en daarbuiten. Ik zeg niet dat het geen serieus gevecht is, maar het is lood om oud ijzer. HIER een goed artikel over de laatste ontwikkelingen, waar ik hier op mijn blog verder geen aandacht meer aan heb geschonken, hoewel ik mij realiseer dat er een nog altijd groeiende kans is dat het hele zaakje ontbrandt op golven van onvrede, aangewakkerd door de media. Met als gedroomde uitkomst voor de 'Usual Suspects' de 'noodzaak' om rust en orde te herstellen door de 'Deep State' te mobiliseren, waarna we goed in de aap gelogeerd zijn, zoals men dan zegt. 

 

Zelfde beeld in Europa, waar openlijk wordt gewerkt aan het om zeep helpen van de democratische instituten, met als argument dat het nodig is om de 'Democratie' te redden. Heb je het ooit zo zout gegeten? Maar het klopt in zekere zin wel, want onze gekozen vertegenwoordigers maken er, samen met de niet-gekozen bureaucraten in 'Brussel', een steeds grotere puinhoop van. En het systeem is zodanig ingericht dat het geen rem zet op de ambities van machtswellustelingen. Niet eens een financiële rem. Helaas ligt een plan om terug te keren naar 'wijsheid' ook niet op tafel, en voor ons in het westen, waar het internet het grootste bereik heeft, trek ik de voorlopige conclusie dat het fout was. Niet het internet zelf, maar wat wij ermee gedaan hebben. En dan ben ik geneigd om op te merken dat het anders was gelopen als dat internet enkele decennia eerder het daglicht had gezien, toen we een meer volwassen samenleving hadden, stevig verankerd in het 'Industrieel Kapitalisme', en het besef dat het geld niet aan de bomen groeit. 

 

Die conclusie komt niet uit de lucht vallen, en u mag het lezen als pretentieus geblaat van iemand die zichzelf verheven acht boven het gepeupel, maar dan doet u zichzelf tekort, en gaat u over tot de orde van de dag, het voeden van uw informatiehonger die is uitgemond in vraatzucht. Een gezond dieet is in onze westerse wereld inmiddels geen overbodige luxe, maar voordat u daarin een oproep ziet voor censuur, moet ik u toch tegenspreken. Bij dieet zie ik geen van bovenaf opgelegd 'universeel regime' voor mijn geestesoog verschijnen, maar 'je verstand gebruiken'. Je hebt geen 'expert' nodig om je te vertellen dat friet, snacks en Magnums, weggespoeld met suikerhoudende frisdrank, ongezond is als je niet anders eet dan dat, ongeacht of je er dik van wordt, of niet. En dat laatste is hier erg belangrijk. Jij bent zelf de architect van je eigen leven, en het kan 'lekker' zijn om 24/7 naar 'Celebrity News' te kijken, en geen seconde te missen van het circus rond de 'Uitvaart', maar je wéét dat het niet goed voor je is, zonder dat iemand je dat hoeft te vertellen. Zo nu en dan een 'Extravagante' uitspatting is voor de meeste mensen niet funest, al zijn sommige genotsmiddelen voor sommige mensen uitgesproken kwalijk, omdat ze 'niet goed vallen'. 

 

Hoogste tijd dat we informatie door een volwassen bril leren bekijken. Wat de 'Moguls' u voorzetten via de media die zij in beheer hebben, is 'junkfood'. Doe uzelf, en uw nageslacht, en deze prachtige blauwe planeet, een groot plezier, en val niet als een blok voor de verleiding, maar gebruik je verstand.

Kaasschaaf

'Toeval bestaat niet' is het vertrekpunt voor de serieuze 'complot-denker'. 

 

Dat het Franse EDF uitgerekend nu de laagste productie van elektriciteit verwacht in dertig jaar, met zesentwintig van de zesenvijftig nucleaire centrales in onderhoud, deels vanwege corrosie, met een prijskaartje van negenentwintig miljard, kun je niet bedenken als je een 'thriller' schrijft over het einde van Europa. Althans, je lezers zouden het vergezocht vinden in combinatie met alle andere problemen op de energiemarkt. 

 

Daarbij zijn de schulden van het bedrijf nu zo hoog opgelopen, zestig miljard aan het eind van het jaar, dat de Franse overheid een 'bod' heeft uitgebracht op de vrij verhandelbare aandelen om het 'geprivatiseerde' bedrijf weer terug te brengen onder de paraplu van de overheid. De Franse belastingbetaler mag daarvoor bijna tien miljard ophoesten. Dan nog zal de productie ruim onder dat van 2021 liggen in de komende twee jaar, en blijft de belastingbetaler zitten met een schuld van zestig miljard. Ik weet niet wat de verkoop van die aandelen destijds heeft opgeleverd, maar zeventig miljard voor zestien procent van de aandelen in EDF? Een waarde van het bedrijf destijds, toen het nog volledig van de belastingbetaler was, van rond de vierhonderdveertig miljard? Geloof je het zelf?

 

In heel Europa worden 'nutsbedrijven' van de markt gehaald, of om zuiver politieke redenen onteigend, zonder vergoeding, waar het vestigingen zijn die eigendom zijn van Russische ondernemingen, die dus gewoon gestolen worden. De conclusie dat 'privatisering', de trend die ook in Europa vleugels kreeg door de populariteit van Reagan en Thatcher destijds, en het omvallen van de Sovjet-Unie, niet heeft gewerkt, is ontoereikend. Het hele plan heeft gewerkt als een 'zonnetje', waar het de grootste 'wealth transfer' was van 'arm' naar 'super-rijk' uit de geschiedenis van de mensheid, wat van meet af de bedoeling was. Terwijl de ogenschijnlijke omkering van dat proces niet gezien moet worden als een herstel, maar als de 'kers' op de taart, omdat de staatsmacht inmiddels niet meer in handen is van het volk, maar toebehoort aan de 'super-rijken', via 'Public/Private-Partnerships' die 'Brussel', 'Londen' en 'Washington', en de 'Lagere Overheden' in de andere Europese hoofdsteden in hun zak hebben. 

 

Je moet er bewondering voor hebben, omdat ze ons hebben geplukt zonder dat we wakker werden. Een operatie zonder verdoving was het niet, maar dat is geen excuus. We hadden meer aandacht moeten besteden aan het doel van de operatie, maar we snakten naar de verdoving. Een 'opium-oorlog', maar dan niet in China. En het is zelfs zo tragisch, dat de 'armen' overal 'rijken' zien die nog wel wat kunnen missen om de 'dealer' te kunnen betalen, en juichend aan de zijlijn staan als de burgers die nog wel wat hebben worden gestript. De creativiteit van beleidsmakers om de hele zaak strak te trekken via wet en regelgeving die de 'middengroepen' verheffen tot het 'Kind van de Rekening' had ik zelf liever anders aangewend gezien, om welvaart te creëren inplaats van het af te breken, maar het is knap, die kaasschaaf-kaalslag zonder dat mensen in opstand komen. 

 

Vliegen, rijden en varen worden, op allerlei manieren ontoegankelijk gemaakt, en het is duidelijk dat de 'super-rijken' die ons bij de hand hebben genomen, de eigenaren van alles, menen dat we blij moeten zijn met onze 'roesmiddelen', en als we willen reizen, dan kijken we maar naar Netflix. Abrupt stoppen met reizen bij decreet is lastig te verkopen, maar door er één grote chaos van te maken worden we eerst 'ontmoedigd', waarna de resterende 'vraag' niet meer rendabel kan worden geëxploiteerd, omdat er geld bij moet. En dat zou ten koste gaan van hun privé-ruimtereisjes, 'just-for-fun', of hun privé-jets om van 'Klimaatconferentie' naar 'Vaccinatieconferentie' te vliegen. Of met hun van de Russen gestolen 'super-jachten' even ergens een luchtje te gaan scheppen. Die politici zijn daarbij ook niet gratis, en vergen ook onderhoud. 

 

Voedsel en wonen moet ook 'gedistribueerd' voor onze eigen bestwil, en de contouren van een 'oplossing' zie je reeds uit de mist opduiken. Na verscheidene bijdragen te hebben geschreven over complexiteit die we niet kunnen 'managen' door een teveel aan variabelen, gaat deze bijdrage eerder over simpele, doorgaans reeds bestaande, en functionerende systemen die moedwillig verziekt worden door de toevoeging van onnodige complexiteit, om een excuus te hebben 'eenvoudige' oplossingen door te drukken die alleen de 'super-rijken' bedienen, en ons, het 'plebs', met lege handen achterlaat. Ik zag het ook bij Paul Scheffer die in NRC een groot 'Opiniestuk' kwijt kon als 'gewaardeerde gast', waarin hij stelde dat 'iedereen' het over complexiteit heeft, terwijl het allemaal eigenlijk heel simpel is. En dan heeft hij het over de 'vluchtelingenproblematiek' en bijbehorende 'bevolkingsgroei'. Met 'rekenvoorbeelden' die reiken tot 2050, met als referentie de aanwas vanaf het jaar 2000. Alsof we hadden kunnen voorzien, in 2000, dat de NAVO overal oorlogen op zou starten om die vluchtelingenstromen op gang te brengen, en de 'natuurlijke barrière' van Gaddafi's Libië te slopen, terwijl de EU de grenzen wagenwijd open zou gooien. En 2050? Wellicht is er dan door de bijwerkingen van het vaccinatieprogramma, een nieuw biowapen, of wat ook maar de oorzaak is van de oversterfte waar we nu al last van hebben, de bevolking gehalveerd, of dood als gevolg van de NAVO-expansie in oostelijke richting die uit de hand liep. Of zijn we zelf allemaal op de vlucht geslagen. Hoe weet hij nu al wat in 2050 het 'aanbod' zal zijn?

 

Dus toch een 'Groot Complot'? Nee. Wel een plan. Inclusief de methode om het doel te bereiken. Overal kun je boeken en artikelen vinden over 'nudgen' en de 'kaasschaaf-methode' om weerstanden de baas te worden. In onze roes hebben we elke stap geaccordeerd, als we er niet zelf om gevraagd hebben. Om het 'Klimaat' te redden. Om mensen te 'Bevrijden'. Om 'Minderheden' te helpen. Om 'Positief' te kunnen discrimineren. Om 'Ongelijkheid' te bestrijden. Om 'Sinterklaas' van de agenda te kunnen schrappen. Om 'Ongevaccineerden' te isoleren. Om 'Vluchtelingen' in ter Apel te kunnen stapelen. Het kost wat, maar dan heb je ook niks. En dan is het niet toevallig dat het zo uitpakt.

View older posts »