Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Vermomd

Op momenten waarop je geen tijd hebt om na te denken, maar moet beslissen, val je terug op je intuïtie. 

 

In een tijd waarin vrij algemeen werd verondersteld dat er een fundamenteel verschil was tussen de wijze waarop mannen tot een keuze kwamen, versus de manier waarop vrouwen besluiten namen, was de term ‘vrouwelijke intuïtie’ niet slechts gangbaar, maar allerminst een neerbuigende kwalificatie. In de praktijk was het allemaal een stuk minder eenvoudig. Zeker na de publicatie van Daniel Kahneman’s boek ‘Thinking, Fast and Slow’, in 2011, kwam de aandacht los voor de vraag langs welke weg beslissingen tot stand waren gekomen. 

 

In de praktijk bevat zelfs het meest langzame traject, waarin veel tijd is voor onderzoek en het zetten van logische stappen, intuïtieve keuzes. En in veel gevallen waarin we zelf zeggen dat we intuïtief handelden, zonder na te denken, blijkt bij nader inzien dat we niet echt improviseerden, maar terugvielen op geconditioneerde reflexen waar eerder veel tijd en aandacht was besteed om ze aan te leren, met de vooropgezette bedoeling tijd te besparen als we snel moesten handelen. Die keuze is daarmee dan niet zuiver gevoelsmatig, gebaseerd op een natuurlijk instinct. Om erover te kunnen nadenken is het wel zinnig om een scherp onderscheid te maken, en ‘Fast’ te benoemen als ‘Systeem 1’, en ‘Slow’ als ‘Systeem 2’, maar je kunt dat niet gebruiken als plakplaatjes. En de volgende vraag is dan wat er gebeurt als je doelbewust gaat sleutelen aan besluitvormingsprocessen in de hoop de kwaliteit van de beslissingen op te voeren?

 

Mijn geconditioneerde respect voor een ‘markt’ als een ‘Systeem 0’, de evolutionaire synthese van beide ‘Systemen’ die door Kahneman in beeld zijn gebracht, spat van de pagina’s van dit blog. Met de waarschuwing van mijn kant om te zorgen voor een gezond, goed doordacht fundament, maar die ‘markt’ voor het overige met rust te laten. Wat best lastig is, omdat er dan ook mensen buiten de boot vallen, waar ze praktisch aan de lopende band onjuiste beslissingen nemen. ‘Stupid’ zijn, zou Cipolla zeggen. Al zijn ze nog zo intelligent. 

 

In extreem complexe situaties krijgt ‘Thinking Fast’ de overhand, zelfs bij mensen die nog steeds verwoede pogingen doen om tot een logisch besluit te komen dat ze kunnen verdedigen door argumenten aan te voeren, en relevante feiten te presenteren. Dat brengt mij bij een andere interessante confrontatie in het parlement, tussen de heer de Groot van D66, en de heer van Haga. De heer van Haga heeft vernomen dat de heer de Groot zekere feiten en informatie, die hem werden aangereikt door een wetenschapper, buiten de besluitvorming wilde houden, omdat het zijn reeds gemaakte keuze, en de partijlijn ondergroef. Kan de heer de Groot bevestigen dat hij dat inderdaad gezegd heeft? Tegen de achtergrond van wat Kahneman ons leert over ‘Fast’ en ‘Slow’, zou de heer de Groot dus al ‘Fast’ gekozen hebben, op basis van intuïtie (of loyaliteit), en daardoor is ‘Slow’ niet langer welkom. Er is namelijk haast bij, is dan als regel het argument om te opteren voor ‘shortcuts’. 

 

De heer de Groot wil uiteraard zeker niet bevestigen dat hij een wetenschapper de mond snoerde in een debat over de stikstofproblematiek, waar het over gaat, dus kiest hij ervoor om zich te beroepen op zijn zwijgrecht, omdat het een ‘interne kwestie’ zou zijn. Vervolgens rukt de heer van Haga het tapijt waar de heer de Groot op staat volledig onder hem vandaan, door inhoudelijk op de kwestie in te gaan, en zijn collega volksvertegenwoordiger te vragen of het nou echt zo erg is als een zandverstuiving, door de bemesting, die het gevolg is van de stikstof die neerslaat in de bodem, een weelderig bos zou worden? En dan zie je waar ‘Fast Thinking’ toe kan leiden, want de heer de Groot gaat volledig de mist in met zijn antwoorden. Die clip vindt u HIER

 

Heeft de heer van Haga met zijn eigen standpunt dus gelijk? Nee, dat is niet gezegd. En persoonlijk weet ik ook niet wat dat standpunt precies is. Hier op mijn blog draag ik ook geen ferm standpunt uit, maar vraag ik mijn lezers om vooral na te blijven denken, en geen gedrag te vertonen waarvan ze zelf ook kunnen bedenken dat dat ‘Stupid’ of zelfs ‘Crimineel’ is. Maar ook om niet in je haast keuzes te maken waarvan je achteraf moet concluderen dat je in je paniek veranderde in ‘Kobus Koeienreet’, en al doende van een probleem een regelrechte ramp maakte. Wat mij brengt bij de afsluiting van deze bijdrage, door te verwijzen naar een schisma binnen de ‘Groene Kerk’, zoals beschreven in NRC afgelopen weekend, tussen degenen die menen dat ‘Alles Groen’ perfect samengaat met een groeiende economie, en aan de andere kant de ‘Degrowth’-goeroes die er geen geheim van maken dat ze willen dat we rillend in onze strohut, bijtend op een houtje, ‘austerity’ eisen van ‘Big Brother’, om de planeet te redden. In dat artikel krijgt ook Diederik Samsom, één van de naar Brussel uitgeweken PvdA coryfeeën, de kans om toe te lichten dat hij voorheen uitgesproken ‘Degrowth’ was, maar inmiddels ‘om’ is, en tot het inzicht is gekomen dat dat helemaal niet kan. 

 

Echter, voordat u nu denkt dat er licht gloort aan het eind van de tunnel als er maar meer ‘Groene Groeiers’ opstaan, wil ik u nog even verwijzen naar het gegeven dat het overgrote gedeelte van die ‘Groene Groeiers’ getrouwd is met het ‘Financieel Kapitalisme’, en niet met het ‘Industrieel Kapitalisme’. In dat artikel goed zichtbaar, waar ‘economen’ worden opgevoerd als de helden in dit verhaal, waar zij pleiten voor explosieve prijsstijgingen voor elektrische auto’s (van 25.000 naar 60.000 Euro, in het voorbeeld), om zo het hergebruik van materialen te stimuleren. Alsmede de ‘deelauto’ voor degenen die zich helemaal geen auto van 60.000 Euro kunnen veroorloven. En tegelijk een totaalverbod op alle niet-elektrische voertuigen. En uiteraard geen vlees meer, en alles lekker duur, want dat leidt tot ‘groei’ van het GDP. Maar niet van uw en mijn welvaart. Niet van uw en mijn vrij besteedbare inkomen. En de ‘Groene Groeiers’ zijn dus gewoon ‘Degrowth’-goeroes ‘in vermomming’ die alleen wel mooie mogelijkheden zien om voor zichzelf meer ‘BullShit’-banen, ‘BullShit’-ministeries en ‘BullShit’-bonussen te regelen. Ik weet niet of het u ook is opgevallen, maar in de kranten stond vorige week dat bepaalde pensioenfondsen na vele jaren van stagnatie de uitkeringen weer gingen verhogen, met iets van anderhalve procent. Dat is rekenkundig juist, maar door de gierende inflatie als gevolg van het overheidsbeleid krijgen die gepensioneerden niet méér, maar nog minder vrij besteedbaar inkomen dan in de afgelopen jaren. Om de zandverstuivingen en de oorlogen te redden, en meer ‘BullShit’-banen te creëren.

 

Mag ik ‘Systeem 0’ terug, alstublieft? Dat systeem dat ruimte biedt aan een ‘markt’ voor ideeën, en gezonde twijfel? Waarin we beschermd zijn tegen overhaaste beslissingen en verkeerde voorstellingen van zaken via medeplichtige media? En waarin productieve medemensen weer een kans krijgen?

Vijandschap

De grootste vijanden van het volk van Oekraïne in de Tweede Kamer vinden we in de fractie van D66.

 

Dat vergt uitleg, want zelf zien ze het in die partij anders. En dat is zacht uitgedrukt. Vooral Sjoerdsma en Paternotte zien zichzelf als de punt van de speer in een heroïsche strijd tegen de Duivelse Russen. En dit is hun ‘Moment’ om te vlammen. De crisis waar ze jarenlang naartoe hebben gewerkt. Hun ‘Raison d’être’. In de Tweede Kamer zelf, en in de media, laten ze geen kans voorbijgaan om te benadrukken dat ze de grootste vrienden zijn die ‘Kiev’ heeft in ons land. Hoe kom ik er van mijn kant dan bij om hen weg te zetten als de belangrijkste vijanden van Oekraïne? 

 

Geheel en al bij toeval stuitte ik op enkele video’s van twistgesprekken in de Tweede Kamer tussen die twee, en hun belangrijkste opponenten in dat Haagse kippenhok. Ik had ‘YouTube’ geactiveerd om dat kanaal te gebruiken voor ‘muziek terwijl u werkt’ in de achtergrond, waar ik voor dat doel een fan ben van de muziek die als ‘Whiskey Blues’ wordt aangeboden. Maar ‘YouTube’ bedenkt altijd een aanbod om je te verleiden meer gebruik te maken van hun diensten, en eergisteren zat daar een ‘clip’ tussen van een confrontatie tussen de ‘Boerin’ in het parlement, en een ‘Young Rascal’ van ‘Forum’, en ik gaf toe aan de verleiding om te kijken waar dat over ging. Het was tenenkrommend door de provocatieve, insinuerende toonzetting van de ‘Young Rascal’, die ik wel eens verstandig dingen heb horen zeggen, waardoor zijn argumenten in het geheel niet uit de verf kwamen. En mijn reeds sluimerende bewondering voor de ‘Boerin’ nam nog toe, omdat ze niet hapte. Maar het ‘Tweede Kamer’-kanaal had ook een confrontatie tussen Sjoerd Sjoerdsma en Thierry Baudet in de aanbieding over Oekraïne, en zo was het ‘YouTube’ dan toch gelukt om mij te lokken.

 

Die clip vindt u HIER. Er staat ook een ‘uitgeknipte’ versie op het kanaal van ‘Forum’, zo ontdekte ik later, maar daar ontbreekt de litanie van leugens en geruchten die de heer Sjoerdsma deelt met zijn collega’s op het hoogste niveau van het landsbestuur. Elke bewering van Sjoerdsma is op zijn minst twijfelachtig, of ongenuanceerd, maar Baudet interrumpeert om Sjoerdsma te vragen naar de bron van een ‘quote’. Wie in het Kremlin heeft concreet gezegd dat Rusland haar hoop heeft gevestigd op het creëeren van wereldwijde honger, als wapen in de strijd met de NAVO? (Niet de exacte woorden van Sjoerdsma, maar dat is de strekking, en u kunt zelf zien hoe hij het verwoordt via die link die ik hiervoor gaf). Na wat ‘Heen en Weer’ blijkt dat Sjoerdsma het antwoord op die vraag schuldig moet blijven. Hij doet verder ook niet eens een poging om aannemelijk te maken dat iemand die verbonden is aan het Kremlin dat gezegd heeft, maar neemt de gelegenheid te baat om Baudet weg te zetten als de vijand. In deze interpellatie blijft Baudet rustig, en eigenlijk is dat knap als je iemand zo verschrikkelijk zijn best ziet doen om de vlammen van een verloren oorlog aan te wakkeren. 

 

Nog een derde ‘CLIP’ uit dat arsenaal betrof een confrontatie tussen Wilders en Paternotte, waar Wilders het standpunt verdedigde dat de boycot van Russische olie exclusief de Nederlandse burger raakt, terwijl de Russen er alleen maar rijker van worden. Paternotte omzeilde de inhoud, maar hakte in op Wilders omdat die ooit een ‘speldje’ van Poetin had gehad. En hij wilde niet met Wilders over de inhoud praten, als Wilders geen gebaar maakte door te verklaren dat hij dat ‘speldje’ teruggaf. Nou staat Wilders in dat conflict over Oekraïne allerminst aan de kant van Rusland, en dat maakte hij in dat twistgesprek ook meer dan duidelijk. Maar Paternotte wilde dat ‘speldje’. Over de de oorzaak van de exploderende prijzen voor olie en gas zegt hij, letterlijk, dat Nederland sancties moest instellen. Van wie? En wat nou als die sancties exact het omgekeerde effect hebben van wat ervan werd verwacht? Hoezo is dat ‘speldje’ dan nog een onderwerp van gesprek op het hoogste niveau van de regering van ons land, de volksvertegenwoordiging?

 

D66 wakkert de vlammen van de oorlog in Oekraïne aan, terwijl ‘Kiev’ kansloos is, en de hele Donbas nu praktisch in handen is van de eenheden van de DPR en LPR, gesteund door Rusland. In verschillende ‘pockets’ in de ‘Luhansk Oblast’ bevinden zich nog ingesloten eenheden van Oekraïne die de keuze hebben tussen onvoorwaardelijke capitulatie, met hun nog werkende materiaal, of zich dood vechten. Niemand weet met enige zekerheid hoeveel Oekraïners er al gesneuveld zijn, maar ik zag een bericht voorbijkomen over een nieuwe wet die in de ‘Rada’ is aangenomen die invaliden de kans biedt om zich aan te melden voor het leger. Daarnaast worden nu ook de vrouwen klaargestoomd voor hun laatste rustplaats in dienst van het NAVO-project. Veel Oekraïense mannen die niet naar het front wilden, hadden zich aangemeld voor de ‘burgerwacht’, maar die werden eerder al richting de vuurlinies gestuurd, en zijn nu op. Als Sjoerdsma en Paternotte, met hun krijgshaftige insteek, serieus begaan zouden zijn met het volk van Oekraïne, dan hadden ze de trein naar Kiev genomen om zich aan te melden voor het vreemdelingenlegioen, en hadden we hen nu beweend als slachtoffers, of teruggezien als gevangenen in een kamp in de ‘Donetsk Peoples Republic’, in afwachting van hun doodvonnis, conform het oorlogsrecht, dat ‘huurlingen’ niet de status van ‘krijgsgevangene’ gunt. 

 

Mijn eigen standpunt is nog steeds dat Oekraïne ‘onder de bus is geflikkerd’ door hypocriete, extreem cynische politici die het land in acht jaar hebben opgebouwd tot ‘Aas’ voor hun geostrategische ‘spel’. De ontwikkelingen geven mij geen enkele reden om op dat standpunt terug te komen. Dit is een ‘Proxy Oorlog’, en dat was altijd al het plan. Ongeacht of de heren Sjoerdsma en Paternotte daarover geïnformeerd waren, wat hen dan tot ‘Criminele Insider’ maakt in de matrix van Cipolla, of dat ze diepgelovige, verdwaalde zielen zijn die zelfs nu nog niet begrijpen dat alles wat ze doen schade toebrengt aan de belangen van het volk van Oekraïne, én aan hun eigen belang als representant van het Nederlandse volk, wat hen ‘Stupid’ maakt binnen diezelfde matrix. De passie van Sjoerdsma en Paternotte verblindt hen. En dat is nog los van mijn oordeel over de ‘kwaliteit’ van die passie, die niet anders kan worden getypeerd dan als ‘blinde haat’. 

 

Waarom haten mensen? Bij de één is die haat er met de paplepel ingegoten. Bij de ander is het terug te voeren op een onaangename ervaring. Waarom Sjoerdsma en Paternotte de Russen haten, en daardoor zo ernstig verblind zijn dat ze zelf niet meer weten dat ze staan te ‘wauwelen’ en liegen, kan ik u niet vertellen. Beide politici haalden zich vele jaren geleden al de gram van het Kremlin op de hals door zich vanuit Nederland opzichtig te bemoeien met interne Russische kwesties. Het Nederlandse ‘Opgeheven Vingertje’. En dat escaleerde al veel eerder. Dit extremisme van de beide heren kon niet uitblijven. Er zit geen rem meer op. Bij elk woord hoor je dat het voor hen persoonlijk is. Op geen enkele manier kunnen ze nog afstand nemen om hun keuze te baseren op waarnemingen en bewijslast. Al leeft er op enig moment niemand meer op deze blauwe planeet, ze weten niet van ophouden. Het is voor hen ook onmogelijk (geworden) om te begrijpen dat de meeste inwoners van Oekraïne in feite heel normale mensen zijn, die net als u en ik ‘wel eens wat zeggen’, maar uiteindelijk meer waarde hechten aan vrede, veiligheid en welvaart, voor henzelf, en hun nageslacht. De geostrategische plannen van het ‘World Economic Forum’ en de NAVO, waar Sjoerdsma en Paternotte door zijn gemesmeriseerd als was het hun evangelie, kan die Oekraïners gestolen worden. Daarom stemden ze eerder op Zelensky, die beloofde werk te zullen maken van het akkoord van ‘Minsk’. Waarom Zelensky daar op terugkwam, of dat hij om te beginnen al nooit de intentie had, en loog om electorale redenen, kan ik u niet vertellen, en het doet er ook niet toe. Effectief, in de échte wereld, draagt hij opzichtig bij aan het ‘demilitariseren’ van Oekraïne door de keuzes die hij maakt, aangemoedigd door mensen als Sjoerdsma en Paternotte. Hoe een land dat het straks moet stellen zonder strijdbare mannen, en met een economie die bedolven is onder de schulden, terwijl het nu ook de ‘Donbas’, en als het zo doorgaat ook de volledige kuststrook van de Zwarte Zee moet missen, ooit weer vrede zal kennen weet ik niet. Maar voor mij is het kristalhelder dat Sjoerdsma en Paternotte niks, maar dan ook helemaal niks hebben met vrede, noch met welvaart. Zij halen hun instructies uit een script dat ik niet eens wil lezen, omdat het mij in zijn praktische vertaling teveel herinnert aan ‘Mein Kampf’, waarin de auteur eveneens geen geheim maakte van zijn passie om de Russen en de Joden, die hij over één kam scheerde als ‘communisten’, te begraven, en Rusland onder de voet te lopen als gebied dat ‘Lebensraum’ moest bieden voor het edele Germaanse ras.

 

Omdat ik zelf niet op Baudet, of Wilders stemde, en die twee inzake Oekraïne niet op één lijn zitten, hoop ik dat u begrijpt ik hier geen partijpolitiek bedrijf. 

Opvoeden

Voordat ik u op het verkeerde been zet wil ik graag benadrukken dat ik mijzelf niet beschouw als een expert op het gebied van de opvoeding.

 

In mijn bijdrage onder de kop ‘Associatie’, verwees ik u naar een tabel waarin de verschillen naast elkaar zijn gezet tussen ‘Industrieel Kapitalisme’ en ‘Financieel Kapitalisme’. Wie de verschillen op zich in laat werken, zal wellicht bij zichzelf de neiging hebben bespeurd om op moralistische gronden een voorkeur uit te spreken voor de ene, of de andere stroming. Dat is niet vreemd, maar zuiver wetenschappelijk niet erg productief. De vraag die voorligt is dan ook niet welk systeem beter is vanuit moralistisch oogpunt, maar welk systeem de mensheid vooruit helpt. Waar ik mijn bijdrage van gisteren afsloot met de conclusie dat een doodziek systeem ons niet kan genezen, ligt mijn eigen oordeel er duimendik bovenop. Toch is dat niet een zuiver moralistisch oordeel, maar de praktische conclusie dat ‘Financieel Kapitalisme’ roofbouw propageert, alsmede permanente oorlog en verdeeldheid, naast slavernij (schuldenslavernij), met een onproductieve hegemonistische elite als feodale bovenklasse, wat de bevordering van de ‘Wealth of Nations’ (de welvaart in de verschillende landen) blokkeert. Wat evolutionair bezien een doodzonde is, voor wie de mens ziet als het topje van een evolutionair proces, toegerust met unieke gaven. 

 

Waar ik de afgelopen jaren al veelvuldig stilstond bij de rol van Adam Smith, en zijn inspirerende, maar (uiteraard) gedateerde boek, benadrukte ik van mijn kant consequent dat de huidige economische wetenschap zichzelf weliswaar beschouwt als erfgenaam van wat de Schotse auteur ons leerde over ‘marktwerking’, maar dat het slechts onderstreept dat degenen die dat beweren het werk van Smith waarschijnlijk zelfs nooit gelezen hebben, en anders hebben ze het blijkbaar niet begrepen. Om ‘The Wealth of Nations’ te begrijpen, zo stelde ik daarbij consequent, is het onontbeerlijk dat men ook zijn andere boek leest, ‘A Theory of Moral Sentiments’. Mijn eigen kritiek op Smith is dat hij die ‘Moral Sentiments’, die hij identificeert als fundament onder zijn denken over de ‘markt’ als geneeskrachtig mechanisme, te gemakkelijk wegzet als iets dat bij de mens hoort. Als iets waarmee alle mensen, op enkele markante uitzonderingen na, geboren worden. Hij is daarmee een ‘Kind van zijn Tijd’, want veel liberale denkers die aandrongen op meer vrijheid voor de burger poneerden dat de mens geen religie, of ‘leer’ nodig had, omdat de mens bij de geboorte ‘van nature goed’ was. Als het mis ging met die puntgave nieuwe burger, dan lag dat aan de opvoeding, in de breedste zin van het woord.

 

Dat ‘Nature’ versus ‘Nurture’ debat is sindsdien niet verstomd. Maar het lijkt mij veilig om te stellen dat die ‘Moral Sentiments’ die nodig zijn om een ‘vrije markt’ te laten werken niet voorgeprogrammeerd zijn. Niet ‘Hard-wired’, maar hooguit als een potentie bij de geboorte aanwezig. En dat een degelijke opvoeding beslist geen overbodige luxe is. Waarbij de ene mens meer aandacht nodig heeft in zijn of haar jonge jaren dan de ander. En ook niet in alle gevallen dezelfde aandacht. Terwijl ook niet zonder meer duidelijk is welke autoriteit in dat proces van doorslaggevend belang is. De ouders, de school, broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnen, of enig rolmodel. Ook het lot, maatschappelijke gebeurtenissen, mee- of tegenwind, zijn vormend. Kortom, de ‘markt’ voor opvoedkundige initiatieven is in hoge mate onvoorspelbaar, en elke poging die te reguleren is gedoemd. Maar de structuur van die ‘markt’ moet wel gezond zijn, anders gaat het zéker mis. Een combinatie van ‘top-down’ marktregulatie door de introductie van ‘experts’ die, tegen een zeer ruime ‘vergoeding’, zekere ‘consensus-doelen’ moeten zien te realiseren in een ‘Financieel Kapitalistisch’ systeem, is een recept voor spectaculair falen. En daar zijn we nu getuige van. 

 

Een terugkeer naar ‘Industrieel Kapitalisme’ en de ‘vrije markt’ zoals Smith voor ogen stond, vrij van ‘Rentiers’, vrij van mensen die leven van de productie van anderen via ‘vergoedingen’, vergt veel meer dan een intellectuele omschakeling, of het besef dat het vak economie onjuist gestructureerd is. Opvoedkundige initiatieven die rechtstreeks zijn ontleend aan het concept van ‘Financieel Kapitalisme’, en de promotie van ‘schuldenslavernij’, via een omvangrijk systeem van boetes, kostbare ‘hulp’, pillen en poeiers, en ‘scholing’, bij wet geregeld en verplicht opgelegd, zijn een opsteker voor de ‘Rentier-klasse’, maar ze zuigen de productiviteit richting afgrond. Nog los van de vraag welk gedrag dan wordt aangemoedigd, en welk gedrag wordt afgeleerd. De migratie van traditionele opvoedkundige inzichten naar ogenschijnlijk meer ‘humane’ methoden die zijn gestoeld op ‘verleiden’, ‘kopen van gewenst gedrag’, ‘nudging’ en andere vormen van manipulatie worden verdedigd op allerlei gronden, en het is een kansloze opgave om daar in vogelvlucht een oordeel over te vellen. Wel is het evident, mag ik hopen, dat ‘Industrieel Kapitalisme’ (met haar ideaal van ‘Socialisme’), niet kan bestaan zonder wetten. Terwijl het ‘Financieel Kapitalisme’ kotst op wetten, en zweert bij regels. ‘Mag niet!’ is kenmerkend voor een samenleving die geen tijd, en geen geld heeft voor flauwekul. Afspraken, akkoorden, contracten en wetten die systematisch worden ondermijnd en uitgehold door uiteenlopende constructies in de sfeer van ‘gedogen’, ‘discrimineren’, ‘heroverwegen’, ‘consensus-vorming’, zwichten voor lobby’s en dreigen met geweld en destructie van eigendommen en mensenlevens, zijn ‘winstgevend’ in een ‘Financieel Kapitalistisch’ systeem. Tot het mis gaat, en dat is onvermijdelijk, omdat het een 'No Win' (PIGLIFE) systeem is

 

Als ouder heb ik mijn best gedaan om kinderen af te leveren die ‘Mag niet!’ begrepen als een voorwaarde om in een ‘Industrieel Kapitalistische’ omgeving te kunnen functioneren, en profiteren. Gelet op wat we ervan hebben gemaakt, ben ik in de ogen van meer ‘moderne’, ‘Financieel Kapitalistische’ ouders tekortgeschoten, vrees ik. Maar ik heb tot op de dag van vandaag een uitstekende relatie met mijn kinderen, hun partners en kleinkinderen, en ik heb geen spijt of berouw. Andere autoriteiten in het leven van mijn kinderen attendeerden hen op de alternatieve realiteit van het ‘Financieel Kapitalisme’, met de bijbehorende ‘Groepsdynamiek’, het ‘Gezonde Volksgevoel’, ‘Eten, of Gegeten Worden’, het belang van ‘Netwerken’, of hoe je mensen onderwerpt en uitbuit door hen te ‘bevrijden’, en het is aan hen om hun eigen glazen in te gooien. De ‘Industrieel Kapitalistische’ opvoeder kan niet overweg met ‘oudere jongeren’ die weigeren verantwoordelijkheid te nemen, en beperkt zich tot het eerlijk verdelen van de welvaart in de eigen omgeving, zonder condities. Een hoge beloning (verwennen) is niet noodzakelijk schadelijk voor de productiviteit, terwijl afknijpen (‘austerity’) in nagenoeg alle gevallen uitgesproken schadelijk is. Wat bepalend is, is de mentaliteit. De verzameling van ‘Moral Sentiments’ die Smith erbij leverde toen hij een lans brak voor het ‘Industrieel Kapitalisme’. En die mentaliteit moet worden aangeleerd. Laat dat na, of begin er te laat mee, en het leed is niet te overzien.

Kooigevecht

Het valt niet te bewijzen.

 

Eind vorig jaar was er een markante oversterfte, en Pieter Omtzigt vroeg of er een verband was met de vaccins. De belangrijkste promotor van vaccins tegen ‘Covid’, het RIVM, deed onderzoek, en rapporteerde dat er geen verband is, en dat de vaccins goed beschermen. Waaraan die oversterfte dan te wijten was, dat wisten ze niet. Ik weet het ook niet, maar ik vermoed dat het toch die vaccins waren, door alles wat ik erover heb gelezen. Het is een ‘sluipmoordenaar’, volgens een groeiend aantal medici en wetenschappers, alsmede de groep die de oorspronkelijke testresultaten van Pfizer en Moderna tegen het licht houden, en daarin allerlei bewijzen vinden voor de stelling dat die bedrijven het ook wisten. Een monnikenwerk, omdat het over scheepsladingen documenten en emails gaat die de bedrijven aanvankelijk voor vijfenzeventig jaar geheim hadden willen houden, maar een rechter in de Verenigde Staten besliste anders. 

 

Wat ook niet te bewijzen valt, is dat de NAVO wilde dat Rusland orde op zaken zou stellen in Oekraïne. Maar waar de in 2014 door ‘Team Nuland’ aan de macht geholpen Porochenko nu zonder schroom erkent dat het akkoord van ‘Minsk’ uit 2015 slechts bedoeld was om de NAVO in de gelegenheid te stellen militairen en extreem rechtse milities te bewapenen en te trainen voor deze oorlog, die hij in 2016 voorspelde, nadat hij dat verdrag in 2015 al een 'pseudo wapenstilstand' noemde, is het voor mij zo klaar als een klontje dat Oekraïne gebruikt is, danwel zich heeft laten misbruiken als een pion in een geostrategisch ‘spel’. Waarbij ik aanteken dat het voor de opponenten van de NAVO in de wereld niet als een verrassing kwam. En dat ze in meerderheid de conclusie trekken dat het antwoord, de ‘Speciale Operatie’ van Rusland om de gebieden die in dat akkoord van ‘Minsk’ een zekere autonomie zouden krijgen binnen een federaal geregeerd Oekraïne te bevrijden van het door de NAVO geregeerde ‘Kiev’, planmatig verloopt. Niet alleen dat, maar tal van landen buiten de NAVO waren vooraf al ‘aan boord’, omdat ze collectief hun buik vol hebben van de verwurging door het ‘Financieel Kapitalisme’ en de ‘Unipolaire’ wereld onder Amerikaans leiderschap. Ze willen terug naar het ‘Industrieel Kapitalisme’ van Adam Smith, waar ik gisteren uitvoerig bij stil stond. 

 

Bewijzen dat een bepaalde lezing de juiste is, is veelal onmogelijk omdat velen die een bepaalde keuze enthousiast steunen, of het nou om vaccinatie gaat, of om het ontketenen van een oorlog, zelf niet zijn geïnformeerd over het doel. Ze ondersteunen bepaalde ontwikkelingen vanuit een geheel andere motivatie. Een motivatie die als ‘bijvangst/bijwerkingook wordt bediend, maar niet het hoofddoel is van degenen die de finale beslissingen nemen. Zoals we zien bij mensen die de ‘Groene Droom’ op het netvlies hebben staan, en juichen over minder gas, minder olie, minder voedsel, minder mobiliteit, minder consumptie, hogere belastingen, en ‘Big Brother’ die toeziet op de rantsoenen. Want als je een maximumprijs invoert voor olie en andere levensbehoeften, betekent het zeker in deze markt dat het aanbod verdeeld zal moeten worden. En ineens is jouw rit met de auto niet langer noodzakelijk of wenselijk.

 

Uit alles blijkt dat Rusland, en de andere soevereine landen waarmee die militaire krachtpatser zaken doet, zich had voorbereid op deze ontwikkeling. Niet alleen komt er geen einde aan de hoeveelheid artilleriegranaten en precisieraketten die de Russen afvuren op de zwaar gefortificeerde, maar statische verdedigingslinies van Oekraïne, in het NAVO-plan bedoeld om bij een bestorming zoveel mogelijk Russen en landgenoten uit de Donbas te doden. Door de Russische strategie, en het geduld, zijn die verdedigingslinies nu een knekelhuis voor Oekraïense infanteristen, die in steeds grotere aantallen het leven laten, terwijl de Russen en strijders uit de Donbas gestaag waarmaken wat ze wilden bereiken. En dat is de bevrijding van het gebied van de Donbas, en de demilitarisering van Oekraïne, naast het opsporen en berechten van Neo-Nazi’s in dat land die de drijvende kracht waren achter die NAVO-strategie, die van Oekraïne ‘Aas’ maakte in een geostrategisch ‘spel’. Een ‘spel’ dat ze dachten te zullen winnen. Niet primair op het slachtveld. Sterker nog, de NAVO-strategen gingen er vanuit dat Oekraïne in hoog tempo onder de voet gelopen zou worden. Maar de sancties van de NAVO-landen, plus de vele dode Russische militairen, als gevolg van die bestorming van die verdedigingslinies, zouden er een roekeloos avontuur van de doldrieste Poetin van hebben gemaakt, wat hem de kop gekost zou hebben, waarna de NAVO-landen in Moskou de teugels weer in handen zouden krijgen. Dat was het plan. Maar bewijs dat maar eens?

 

Het pakt in elk geval evident volledig anders uit. Door zich in te houden, Oekraïne te laten bestaan, maar als een onder schulden begraven, economisch geamputeerde vazalstaat van het NAVO-imperium, dat zo’n ‘armoedzaaier’ er helemaal niet bij kan hebben, staat ‘Moskou’ op winst, nadat ze de aanslag op hun eigen economie niet slechts hebben gepareerd, maar hun munt, en de opbrengsten uit olie en gas door het plafond schieten. Vooral Europa staat op verlies, en dat is dan nog los van de dreiging van rechts-extremisme dat ‘naar binnen’ slaat, en de hele EU van binnenuit sloopt als rancune de overhand krijgt, en al die wapens in dat land tegen ons gebruikt gaan worden, nadat ze via de zwarte markt zijn verhandeld. Ook door een stil diplomatiek offensief van Rusland voorafgaand aan die ‘Speciale Operatie’ staat Rusland internationaal sterker dan ooit, en is het allesbehalve geïsoleerd.  Sterker nog, Rusland krijgt internationaal meer en meer erkenning als de ‘Go To Problemsolver’. Het eerste Turkse schip met graan heeft de haven van Marieopol verlaten, in een week waarin een nieuwe aanval van Oekraïne op het eerder door de Russen ingenomen ‘Slangeneiland’, in de aanvoerroute naar het door Oekraïense mijnenvelden ontoegankelijk gemaakte Odessa, werd afgeslagen, en veel materiaal van Oekraïne werd verwoest, volgens Russische bronnen. Wel meldde Oekraïne, samen met de Britten, dat de recent geleverde 'Harpoon' raketsystemen met succes waren ingezet tegen een onbewapend 'Rescue' schip van de Russen. Bevestiging van die 'heldendaad' kon ik elders niet vinden. Die aanval op 'Slangeneiland' werd gecoördineerd door de NAVO, zo stelt ‘Moskou’, waar de NAVO-landen feitelijk de regie voeren over de hele oorlog. En het gaat niet goed. U merkt dat aan de pomp, u ziet het terug in de rekening voor gas en elektra, en tekorten aan alles, wat een verwoestend effect heeft op onze financiële armslag, en binnenkort ook zichtbaar zal worden in de supermarkt, naar het zich laat aanzien. 

 

Het valt niet te bewijzen, maar wie het slachtveld overziet zou zomaar de conclusie kunnen trekken dat Poetin, en de mensen om hem heen, betere schakers zijn dan von der Leyen, Timmermans, Rutte, Biden, Zelensky en ‘Boris’, om er maar een paar NAVO-coryfeeën uit te lichten. Laat mij u er, in het verlengde van deze conclusie, ook nog op wijzen dat er geen ‘uitdagers’ zijn van voornoemde ‘leiders’ die uit een ander vaatje tappen. In de Verenigde Staten zijn ze nog steeds druk met ‘Trump’ of ‘Biden’. En ik heb hier Rutte al aangemerkt als de opvolger van Stoltenberg, maar het doet er niet toe wie het wordt, want het zijn allemaal visieloze trekpoppen die zich laten souffleren door de ‘Bovenklasse’ van het ‘Financieel Kapitalisme’, de representanten van de ‘Miljardairsklasse’, die de koers uitzetten tijdens hun bijeenkomsten in ‘Davos’ en op de ‘Bilderberg-Conferenties’. En begin nou niet over een ‘Groot Complot’! Het systeem is zo rot als een mispel, en kán geen andere kandidaten en oplossingen voortbrengen. 

 

De onderliggende perversie in het ‘Financieel Kapitalisme’ als concept is dat de ‘winnaars’ ongeschikt zijn voor welke militaire, of politionele taak dan ook. Daar hebben ze hun mensen voor. Zelf zijn ze behept met een ‘Criminele’ inborst, volgens de matrix van Cipolla. Die opzichtige methode om te denken in ‘proxy-oorlogen’, zie je terug in dat concept, dat ook geen enkele aandacht schenkt aan productie van voedsel of goederen, en hogere lonen, als een voorwaarde om de mensheid naar een hoger plan te tillen. Het ‘nieuws’ in ons deel van de wereld is een orgie van uitwassen in de sfeer van ‘Identity Politics’, en de promotie van verstikkende wet- en regelgeving die op ‘winstgevende’ wijze kan worden benut om contracten en subsidie van de hoerige overheid los te peuteren. RTL had een ‘item’ over de optie om je eigen tekst op een projectiel, af te schieten door troepen in dienst van ‘Kiev’ te laten zetten, in ruil voor geld. Met de suggestie van de omroep: ‘Wraak voor MH-17’. Zo denken wij in het westen, in het ‘Financieel Kapitalistische’ systeem, over kwesties van leven en dood. Voor ons in het westen is het een ‘Kooigevecht’, waarbij je geld in kunt zetten op de ene of de andere kampioen. Voor ons is het leven inmiddels één groot ‘Casino’. 

 

De Russen, de Chinezen, de Indiërs, en eigenlijk iedereen buiten de NAVO-landen is er klaar mee. Ze gaan de NAVO niet vragen om zichzelf te onderzoeken, in de hoop dat dan het kwartje valt dat er ‘aanwijzingen’ zijn dat we op het verkeerde spoor zitten met al die verloren oorlogen. Zoals ik zelf ook geen waarde hecht aan enig onderzoek van het RIVM inzake verdenkingen tegen de vaccins die ze aan de man moeten zien te brengen van hun geldschieters in de ‘zelfregulerende’ farmaceutische industrie waarmee ze vergroeid zijn. Het is niet gezegd dat ze niets dan leugens verkopen, maar ‘onder de streep’ gaat het over de waarde van ‘rechten’, ‘patenten’, ‘dividend’, en carrières van ‘bonusgraaiers’. En waar een probleemstelling complex is, en een vaccin niet accuut de dood van een patiënt veroorzaakt, maar wel de voorwaarden schept voor hartfalen, hersenbloedingen en andere ellende, waar critici die vaccins van verdenken, is het leveren van bewijs nog niet zo eenvoudig. De achterdochtige mens zal op zoek gaan naar ‘aanwijzingen’ dat het RIVM wéét dat het niet goed zit, en wellicht de conclusie trekken dat een nieuwe opleving van ‘Covid’ midden in de zomer wel erg conveniënt, maar ook ongebruikelijk is, om oversterfte daar op af te kunnen boeken, terwijl de verkoop van die reeds aangekochte vaccins nog weer een extra ‘boost’ krijgt. Want die achterdochtige mens is al gestuit op ‘aanwijzingen’ dat die vaccins mensen juist kwetsbaarder maakt. Maar welke ‘aanwijzingen’ we accepteren als doorslaggevend, of het nou gaat over vaccins of oorlog, en nog zoveel andere kwesties van leven of dood, een doodziek systeem zal ons niet genezen.

Associatie

Het ene woord lokt het andere uit.

 

Ook in ons hoofd. We zijn de hele dag aan het ‘associëren’, waarbij sommige begrippen door veelvuldig gebruik een ingesleten betekenis hebben gekregen. We hoeven geen uitleg meer. We weten waar het woord voor staat. Denken we. Maar wat nou als je veel weet, maar alles wat je weet is fout? Aantoonbaar onwaar. Onzinnig. Een goede vriend hoorde mij twee jaar geleden aan over ‘Corona’, in de tijd dat het nog geen ‘Covid’ werd genoemd, en ik deelde een schat aan informatie met hem, alles verifieerbaar waar, maar lastig te plaatsen in de actualiteit, en niet besproken door de gevestigde media. Hij verzuchtte dat hij het voor kennisgeving aannam, maar er helaas geen plek voor had in zijn brein, omdat het inhield dat hij dan een te groot deel van wat hij wist moest herzien. Het volgen van de verhaallijn zoals dat tot hem kwam via de gevestigde media, en de door de regering in beeld gebrachte ‘experts’, hield in dat hij tijd, en ruimte in zijn hoofd overhield voor ‘leuke dingen’. Twijfelen aan wat je weet is dan, door die bril bekeken, ‘roofbouw’. Verspilling. 

 

Zelf ben ik veel avontuurlijker ingesteld, en niet zo bang uitgevallen. Maar ook bereid om te accepteren dat bepaalde ‘oppositionele’ kennis wel waar kan zijn, maar dat het niet vergt dat ik ‘á la minute’ mijn hele wereldbeeld om moet gooien om het weer ‘heel’ te maken. Geef het tijd. De stukjes van de puzzel vallen uiteindelijk vanzelf weer op hun plaats. Waarom moet een wereldbeeld ‘volledig’ zijn, terwijl we al weten dat mensen vaak grillig zijn, en onder verschillende omstandigheden ook anders kunnen reageren? Is het dan niet logisch dat het wereldbeeld waarin al die mensen functioneren ook grillig is? Dat de regie ontbreekt? Sterker nog, ik geef het je te doen om uit alles wat we zien gebeuren in de wereld een keurig verhaal te destilleren. It doesn’t make any sense!

 

Maar je moet toch wat.

 

Geen gebrek aan ‘dossiers’ in ons deel van de wereld waarvan ik hier op mijn blog stel dat we een zijweg zijn ingeslagen, waardoor we verdwaald zijn geraakt. Eén van die ‘dossiers’ betreft ons denken over de ‘economie’. En hoe we de ‘échte’ economie, die producten voortbrengt die we nodig hebben om te overleven, en producten die ons leven meetbaar naar een hoger plan tillen, hebben verwaarloosd, waardoor we ten prooi zijn gevallen aan het Neofeodalisme. Bij herhaling keerde ik terug naar Adam Smith, en zijn betoog over de ‘Wealth of Nations’. Hoe zijn schets van een betere wereld de vooraankondiging was van het ‘Industriële Kapitalisme’, en een pleidooi om een eind te maken aan de verwurging door de ‘Bevoorrechte Klasse’, de adel, die leefde van de opbrengsten van hetgeen zij bezaten, en hun militaire avonturisme. Zo’n ‘Bovenklasse’ die niets produceert is in economisch opzicht ballast. Een ‘drag’. 

 

Zo’n ‘Bovenklasse’ die niets produceert, maar geld afroomt van de ‘werkers’ en ‘industriëlen’ noemen we ‘Rentiers’. De economen waar ik u op mijn blog met enige regelmaat naar verwijs behoren in ons deel van de wereld niet tot de ‘school’ die op de universiteiten en hogescholen studenten opleiden die als adviseur van bedrijven, instellingen en overheden adviezen uitbrengen die ons deze kant van het ‘Financieel Kapitalisme’ op hebben gestuurd. Wat is nou concreet het verschil tussen ‘Industrieel Kapitalisme’, en ‘Financieel Kapitalisme’? Op pagina 11 van DEZE verhandeling over de verschillen vindt u een overzichtelijke tabel waarin Michael Hudson die verschillen keurig naast elkaar heeft gezet. Zijn stelling is dat we in feite terug zijn bij ‘Af’. Dat we als een blok gevallen zijn voor de mooie praatjes van de nieuwe ‘Rentiers’, de bankiers, de verzekeraars, de grootaandeelhouders, de speculanten en hun adviseurs, en aan hen ondergeschikte politieke klasse, met hun verleidelijke verhalen over ’Services’ die geen ballast, geen last, geen ‘drag’ zijn, maar een ‘product’. 

 

Vandaar die term ’Neofeodalisme’. En mijn betoog dat Adam Smith zich zou omdraaien in zijn graf als hij zou horen hoe op de universiteiten en hogescholen zijn pleidooi voor ‘kapitalisme’ en een ‘vrije markt’ volledig op zijn kop is gezet. ‘Vrije Markt’ betekende ‘Vrij van Rentiers’. Vrij van de last, van de kosten, die niet-productieve lieden door tussenkomst van de door hen gekochte en betaalde wetgevers en rechters naar eigen inzicht opleggen aan de ‘Marktpartijen’. Dat we in het westen de inkomsten van banken en financiële dienstverleners en juristen optellen bij wat de industrie en de landbouw produceren om tot een ‘GDP’ te komen, is economisch gezien vloeken in de kerk, waar dat geld afgetrokken zou moeten worden als een kostenpost. De enige autoriteit die ‘recht’ heeft op ‘Rent’, is het collectief, vertegenwoordigd door een dienstbare, efficiënt werkende overheid. Een overheid die faciliteert. Een overheid die mogelijk maakt. Die zorgt voor een betrouwbare infrastructuur. Een fatsoenlijke zorg tegen de laagst mogelijke kosten. Een ‘basisinkomen’. Kosteloos onderwijs ten bate van de productieve mens.

 

Met andere woorden, de ‘Industriële Kapitalist’ is een ’Socialist’, voor wie ’Socialisme’ begrijpt als een systeem met nederige overheidsdienaren die geen dag vergeten dat al het geld dat zij uitgeven het geld is dat anderen hebben verdiend, en in goed vertrouwen hebben afgedragen aan de overheid. Het is volkomen onbestaanbaar dat zo’n overheid dat geld zou spenderen aan oorlogen ver van huis, bizarre frivoliteiten in de ‘LifeStyle’-sfeer, of de ver gaande invasie van het privéleven van de burger, danwel de verkoop van collectieve diensten aan ‘Marktpartijen’ die het recht krijgen om de burger te plukken met ’tarieven’, ‘boetes’, ‘kosten’ en ‘rente’. Onder geen beding zal enige overheid in die wereld van het ‘Industrieel Kapitalisme’/’Socialisme’ het recht om geld bij te drukken, of kredieten te verstrekken, uitbesteden aan private partijen. ‘Socialisme’ is dan de vervulde belofte van het ‘Industrieel Kapitalisme’, dat ‘Wealth’ bracht voor de ’Nation’. Overal waar ik op mijn blog van leer trek tegen een overheid die te ‘Groot’ is, moet u dat lezen tegen die achtergrond. Een overheid die zich heeft laten verleiden door de ‘Rentiers’ om te handelen in strijd met het belang van de productieve burger, de ‘werker’ en de ‘industrieel’/‘landbouwer’. Met als gevolg een oceaan aan ‘BullShit’-banen, bemoeizucht, bestuurlijke willekeur, verspillende (niet productieve) subsidie, discriminerende wet- en regelgeving als reflectie van een ‘Rules-Based’-samenleving die elke structuur ontbeert, en een groeiende klasse die leeft van diefstal (de overheveling van ‘Earned Income’), oorlog en verdeeldheid. 

 

Het parasitaire karakter van ‘Financieel Kapitalisme’, de theoretische en praktische uitgangspositie voor het ‘World Economic Forum’, oftewel ‘Davos’, en de NAVO, noem ik niet zomaar ’Neofeodalisme’, om de goede naam van de aangesloten individuen en organisaties te bezoedelen. Het isNeofeodalisme’ in optima forma. Ik begrijp als geen ander hoe termen als ’socialisme’, en bij extensie ‘communisme’, bij veel mensen in het westen de haren recht overeind zet. Geen haar op mijn hoofd die ervoor pleit terug te keren naar de tijden van het Sovjet-experiment, of de excessen van de ‘Culturele Revolutie’. Bij mij bent u ook aan het goede adres met klachten over profiteurs die misbruik maken van de collectieve voorzieningen, of stroperige ambtenarij in landen waar ’Socialisten’ het voor het zeggen hebben. Waar ik op wijs is dat Adam Smith, en al die andere denkers die de basis legden voor dat wat ‘politieke economie’ zou moeten heten, ’Socialisme’ zagen als de logische uitkomst van ‘Industrieel Kapitalisme’. Automatisering en robotisering niet als een bedreiging voor de productieve mens, maar als een opsteker, waardoor woningen, wegen, hogesnelheidstreinen, luchtvaart, ruimtevaart en de zorg op een logische, ‘Marktgedreven’ manier naar een steeds hoger plan zou worden gebracht, en de ‘Wealth’ van de ’Nation’ met elk jaar verder toe zou nemen, samen met het vrij besteedbare inkomen. Gefaciliteerd door een dienstbare overheid, die ‘Rent-seeking’ aasgieren de pas af zou snijden. Daarom stelde Adam Smith ook dat het een zegen was als beschermingsconstructies zoals ‘rechten’ en ‘patenten’ (die in die tijd een andere naam hadden) geschrapt werden, zodat elk product tegen de laagst mogelijke kosten op de ‘markt’ kon komen. 

 

Faciliteren betekent hier subsidiëren van productieverhogende activiteiten, en protectie van de eigen productie tegen ‘Roofkapitalistische’ interventies, alsmede de bescherming van de bodemschatten als nationaal eigendom. Militaire macht, alsmede politiediensten die toezien op de naleving van elementaire, eenvoudig te begrijpen wetten, zonder onderscheid van toepassing op alle burgers, zijn nuttig en nodig om het soevereine land te beschermen tegen ‘Aasgieren’ en militaire avonturiers die elke dag werken aan de uitbreiding van het ‘Wingebied’ voor hun ‘Services’. De expansie en oorlogen van het westen, onder de vlag van de NAVO, is onlosmakelijk verbonden met de triomfen van het ‘Financieel Kapitalisme’ in het westen sinds ‘Reagan’ en ’Thatcher’ wat er restte van het ‘Industrieel Kapitalisme’ met de grond gelijk maakten. ‘Europa’ verzette zich lange tijd, alhoewel Nederland onder de bezielende leiding van ‘Paarse’ kabinetten al vroeg capituleerde. In hoeverre de charismatische Pim Fortuyn vat had op deze materie, en begreep waarom het mis dreigde te gaan, kan ik u niet met enige zekerheid zeggen. Daarvoor waren zijn publieke uitlatingen en zijn geschreven boeken en artikelen te ‘populistisch’. Ze ontbeerden een intellectuele basis die verwees naar de materie zoals ik u die hierboven heb getracht te schetsen. Hetzelfde voor de meeste andere uitdagers van de ‘Orde’ in Nederland. 

 

Deze bijdrage, noch de andere bijdragen op dit blog, zijn opgehangen aan een vast omlijnd idee over mens en maatschappij. Ik hoop dat deze bijdrage u de kracht geeft om te durven twijfelen aan wat u dacht te weten. Om terug te keren naar de basis, en de betekenis van bepaalde woorden en begrippen nog eens tegen het licht te houden. Al was het maar om mensen die zich tooien met een zeker ‘label’ te kunnen zien voor wat ze zijn. Meer in het bijzonder waar iemand verklaart het ‘Kapitalisme’, of het ’Socialisme’ een warm hart toe te dragen. Waarna blijkt dat ze zijn ingevangen door de Neofeodalisten, die handelen in ‘Services’ die een last zijn voor het ‘Productieve Kapitalisme’, of zijn verworden tot verkopers van ‘LifeStyle’-producten, activisme en media-uitingen in de vaardige handen van hun Neofeodale meesters die hun focus hebben weten te verleggen naar ‘Identitiy Politics’. 

 

Rugvisie

Natuurlijk herinnert u zich die foto nog van Rob Jetten voor de gesloten Hemcentrale.

 

Wij halen hem weg. Stem op ons!’, was de boodschap. Het leidde tot kritiek en artikelen in de krant. Artikelen die nu ineens gewist blijken. ‘Oeps! Het artikel dat u zoekt, en waarnaar Google nog een link aanbiedt, bestaat niet (meer).’ De partijen van Halsema en Timmermans waren vooral ‘not amused’ omdat D66 claimde dat het uniek hun ‘werk’ was geweest dat tot de sluiting van die gloednieuwe, hypermoderne kolencentrale had geleid. Terwijl GroenLinks en de Partij van de Arbeid (sic) in dat dossier toch ook hun molensteen hadden bijgedragen. Het had miljarden gekost, waar de belastingbetaler niks voor terugkreeg, of het moest de belofte van ‘Schone Lucht’ zijn. Maar nu Jetten de kolencentrales weer de sporen geeft, en 'To Hell with the Climate', Poetin-pesten gaat voor alles, haalt hij zelfs internationaal het nieuws. 

 

Tegenstanders van sluiting vonden het vooral onsmakelijk omdat Jetten alle ‘credits’ opeiste, terwijl hun ‘compromisbereidheid’ uiteindelijk toch de doorslag had gegeven. Slechts een handjevol politici vond het bizar dat je een peperdure, hypermoderne centrale sluit voordat je de alternatieven hebt opgelijnd. Bij de ‘Groene Vogels’ werkt het echter andersom. Daar zit men op de lijn dat je de kosten kunstmatig door het dak moet jagen om ‘verandering’ af te dwingen. Geld afpakken, dat je nodig hebt voor de bouw van ‘alternatieven’, die zonder subsidie geen toekomst hebben. En met subsidie ook niet, zoals steeds meer ‘experts’ toegeven. Meer in het bijzonder door de grilligheid aan de ‘aanbodkant’ bij ‘zon’ en ‘wind’, die voor pieken zorgt als je geen energie nodig hebt, en vacuüm trekt als je het koud hebt, en zonder kunstlicht niets ziet, terwijl de opslagcapaciteit van de batterij in je elektrische auto zienderogen afneemt, de bovenleidingen van het spoor bevroren zijn, evenals de wissels, en je af en aan rijdt met je elektrische strooiwagen om te voorkomen dat je elektrische bus van de weg glijdt. 

 

Iets wat zeker een probleem wordt als de ‘klimaatdeskundigen’ zich toch verkeken hebben op de ontwikkelingen, en het verband tussen oorzaak en gevolg, waardoor de modellen de vuilnisbak in kunnen, en we juist weer richting een ‘Nieuwe IJstijd’ gaan. 

 

Tot zover was het ‘Stupide’, maar daar waar de partijgenoten van Jetten tevens geen kans onbenut lieten om de belangrijkste leverancier van het veel schonere gas vol op de bek te timmeren, kan het slechts worden getypeerd als ‘Crimineel’ binnen de matrix van Cipolla. Boze opzet. En D66 grossiert in politici die er hun levenswerk van hebben gemaakt Russen te schofferen. Behalve de corrupte politieke dwerg Navalny, en andere door de NAVO goedgekeurde ‘oppositiefiguren’. Er waren beslist D66-ers, en andere ‘Groene Fanaten’, die dondersgoed wisten waar de NAVO in Oekraïne mee bezig was, en dat het westen vergevorderde plannen had om Rusland op de nek te springen met ‘Sanctions from Hell’ als de provocaties rond de Donbas succesvol waren. Die ook steeds hebben geweten dat het akkoord van ‘Minsk’ louter en alleen bedoeld was om tijd te winnen, zodat de NAVO een machtig leger kon opbouwen in Oekraïne dat, in combinatie met die ‘Sanctions from Hell’ moesten leiden tot de val van Poetin, en de isolatie van China. Waarna de eindoverwinning ‘Davos’ en de NAVO niet meer kon ontgaan.

 

Dat geniale plan was op voorhand gedoemd. De Russen en de Chinezen zagen het van verre aankomen. Poetin waarschuwde ons in 2008 op de ‘Veiligheidsconferentie’ in München voor de gevolgen. Stap voor stap isoleerde het westen zich van de rest van de wereld. Optisch leek er niks aan de hand, omdat iedereen zaken met ons bleef doen. Het gas, de olie, de grondstoffen en halffabrikaten, alsmede de kant-en-klare Chinese consumptiegoederen, kwamen zonder onderbreking onze kant op. Voor de bedenkers van dat geniale plan was dat het onomstotelijke bewijs dat Rusland en China ons nodig hadden, en niet andersom. De realiteit blijkt het spiegelbeeld te zijn, waardoor de ‘draai’ van Jetten, die nu kiest voor kolen en meer uitstoot dan ooit, nog slechts het begin is van een implosie die onze hele droomwereld ineen zal doen storten. Capituleren is nu de enige ‘Intelligente’ oplossing binnen de matrix van Cipolla. Erkennen dat onze ‘experts’ het mis hadden, de vrede tekenen, en terugkeren naar de tekentafel, en de realiteit. Maar de NAVO en ‘Davos’ lijken dermate verbeten dat ze op de lijn zitten van ‘Na Ons de Zondvloed!’ Dat was in de tijd van de ‘Zonnekoning’ nog vooral weinig intelligente grootspraak, maar in een tijd van uiteenlopende massavernietigingswapens, naast nucleair ook biologisch, is dat geen loze dreiging. 

 

Zonder concreet plan, en niet gesteund door de journalistiek, roeren ‘Boze Burgers’ zich in Europa, het Verenigde Koninkrijk, en in de Verenigde Staten. De ene helft zwenkt naar (extreem) Links, en de andere naar (extreem) Rechts. Exact het beeld dat Poetin schetste op het economische Forum in St Petersburg, waar ‘de Rest druk is met het smeden van alternatieven voor het spoor van vernielingen dat wij achter ons laten. In Frankrijk is Macron zijn machtsbasis in het parlement kwijt, met twee ‘vleugels’ die scherp gekant zijn tegen ‘Davos’ en de NAVO. In Nederland bestaat geen Links alternatief voor het ‘Overvolle Centrum’, omdat de SP geen ‘smoel’ meer heeft, en stuurloos ronddobbert op de ‘Woke-Oceaan’ van de ‘Identity Politics’. Ter Rechter zijde zijn er vooral ‘splinters’, met Forum als meest uitgesproken oppositie waar het gaat over de rol van ‘Davos’ en de NAVO. Maar die partij is historisch onstabiel. In Duitsland gaat straks zo ontzettend veel kapot als we zo doorgaan, dat ik mijn hart vasthoud voor een nieuwe ‘Absolute’ leider, terwijl de politieke chaos in het Verenigde Koninkrijk ook zomaar ‘Links’ of ‘Rechts’ uit de flank kan schieten. ‘Onstabiel’ en ‘Italië’ zijn praktisch hetzelfde woord. Terwijl er ook aan de poten van de stoel van de Katholieke Kerkvader schijnt te worden gezaagd.

 

Wat concreet de ‘Druppel’ zal zijn, het ‘Boerenprotest’, de vermalen ‘Middenklasse’ die door ‘Davos’ wordt aangeslagen voor de ‘Energietransitie’ (van gas naar kolen), en meer oorlog dan ooit, de kansloze jongeren, de honger en de kou, de ‘black-outs’, ontevreden vluchtelingen, danwel ontevreden burgers die vluchtelingen voor zien gaan in de ‘banenmarkt’ en de ‘woningmarkt’, of ‘gevaccineerden’ die erachter komen dat ze er met hun ‘vaccin’ niet gezonder op zijn geworden, valt niet te voorspellen. Op enig moment zullen de mensen die ‘Stupid’ waren toen ze geestdriftig de ‘Rob Jettens’ van onze wereld tegen de borst drukten enerzijds, en de ‘Criminelen’ die de ‘experts’ leverden die de ‘Plannen’ maakten anderzijds, elkaar in de haren vliegen. ‘Stupid’ voelt zich bedrogen, terwijl ze zelf beter hadden moeten opletten. En de ‘Criminelen’ verwijten hun ‘Stupid’ partijgenoten gebrek aan loyaliteit. En voor je het weet zit je midden in een burgeroorlog, of ‘Tribunalen’, en laat dat ‘beschaafde’ dan maar weg. Of een nucleaire Holocaust, of het leed van een biowapen dat nog vele malen dodelijker is dan ‘Covid’ en het 'Covid-beleid'. 

 

Op het moment dat Litouwen de doorvoer van goederen van Rusland naar de Russische enclave Kaliningrad blokkeerde, schreven verschillende commentatoren met een meer realistische kijk op de ontwikkelingen dat het best eens direct tot een nucleaire escalatie zou kunnen leiden, omdat het een directe aanval op Rusland zelf is. En tot nu toe zien de realisten dat bij Poetin een ‘Rode Lijn’ ook een ‘Rode Lijn’ is. Dito waar Oekraïne boorplatforms in de Zwarte Zee bestookt met raketten. ‘Brussel’ stelt dat de blokkade van goederen naar Kaliningrad geen blokkade is, omdat alleen goederen op de Europese ‘sanctielijst’ geblokkeerd worden. Waaronder dus eerste levensbehoeften. Tegelijkertijd deblokkeert ‘Brussel’ bij nader inzien, net als de Verenigde Staten eerder, graan en kunstmest uit Rusland, omdat ze beginnen te beseffen dat hongerige burgers de ‘Jettens’ van deze wereld rauw lusten, met een flinke lik sambal. Maar voor dat graan en die kunstmest zal dan nog steeds met Roebels betaald moeten worden. Los daarvan is het maar zeer de vraag of ‘Moskou’ nog wel bereid is ‘onvriendelijke’ landen iets te leveren. En waar die ‘onvriendelijke’ landen er op rekenen dat ze altijd nog wel aan hun spullen kunnen komen door ‘wederverkoop’, als Hongarije, of een ander minder oorlogszuchtig Europees land Russisch graan, en Russische kunstmest koopt, en het doorverkoopt aan de ‘onvriendelijke’ landen, zou ik daar maar niet op rekenen. 

 

Het hele sprookje dat Rusland ons ‘geld’ nodig heeft voor de productie van wapens die het land nodig heeft om het vol te houden in Oekraïne, is al finaal door het ijs gezakt. Wat Rusland nodig heeft, is een industrie die die wapens, en de munitie voor die wapens kan produceren, en die industrie hebben ze. Wat ze ook hebben, dat zijn de grondstoffen die ze daarvoor nodig hebben, en de energie, alsmede de technische ‘Know-How’. De arbeidskrachten die ze nodig hebben betalen ze in Roebels, vrij converteerbaar in andere valuta dan de Dollar en de Euro, maar die hebben ze niet meer nodig. En waar ze nog wel in Dollars of Euros moeten betalen, biedt ‘Unionpay’, de Chinese Creditcard-service, die nauw samenwerkt met ‘Mir’, de Russische dienst voor het betalingsverkeer, uitkomst. 

 

Om kort te gaan, zou ik nu niet graag bestuurder zijn in dienst van D66. Maar ook andere ‘Middenpartijen’ die de belangen van de burger uit het oog verloren, en zich de kop gek hebben laten maken door ‘Davos’ en de NAVO, mogen wel ogen in hun rug ontwikkelen.

Schaakgrootmeester

Een Russische schaakgrootmeester en fan van Poetin bedankte het westen voor de sancties.

 

De strekking van zijn stukje was dat Rusland er geweldig van had geprofiteerd, met een Roebel die sterker is dan 'ooit', en recordopbrengsten uit de export van olie, gas en andere producten en grondstoffen. Dat is niet helemaal de strekking van wat Poetin zei op de economische conferentie in St. Petersburg, maar ook hij heeft er beslist alle vertrouwen in dat de schade voor Rusland erg mee zal vallen dit jaar, terwijl de toekomst er rooskleurig uitziet. Garantie tot de deur, uiteraard, want als de NAVO escaleert naar een openlijke oorlog met Rusland inplaats van de 'War by Proxy' die het nu is, wordt het voor alle betrokken landen erg ongewis. 

 

Maar Poetin, en inmiddels ook nagenoeg iedere serieuze commentator in het westen, verwacht inmiddels dat de schade voor het westen, en meer in het bijzonder Europa, vele malen groter zal zijn dan de schade voor Rusland. Zeker in Europa dreigt alles kapot te gaan wat ons lief is. Niet alléén door de sancties en de gigantische kosten van die 'War-by-Proxy' zelf. Ook door het reeds eerder in gang gezette beleid, op elk terrein, waarvoor nu definitief het geld ontbreekt. Elk aspect van de 'Woke'-agenda, alsmede de hele 'Energietransitie' en reductie van 'uitstoot'. Dat was al een hoofdpijndossier, die 'transitie' en de reductie van 'uitstoot', maar zonder bepaalde grondstoffen, met gebroken 'Supply Chains', en escalatie van vijandigheden die nu ook China op de korrel nemen, is het vér voorbij 'niveau sprookjesbos'. Het is suïcide.

 

De Russen 'schaken' rustig verder, en ik weet niet waar onze eigen politieke leiders zijn met hun hoofd, maar ik kan er geen lijn in ontdekken. Het beeld dat ik nu op mijn netvlies heb, is dat van de tiener die door de ouders gestraft wordt met een week huisarrest, wat betekent dat die ouders zelf ook de deur niet uit kunnen, terwijl die tiener het hoe dan ook die week druk had door een proefwerkweek, en dan nog steeds via de regenpijp naar buiten, en weer naar binnen kan als hij of zij daar behoefte aan heeft. 

 

Niemand weet zeker hoe dit af gaat lopen, maar ik voorspel dat we er met een bebloede kop uitkomen als we niet snel een einde maken aan dat avontuur in Oekraïne, de omvangrijke leugens, en de bedenkers van dit 'fantastische' (fantasierijke) experiment buiten de deur zetten. Poetin ziet een toekomst waarin extremisme in Europa hand over hand zal toenemen, het civiele bestuur de grip op mens en maatschappij verliest naarmate er minder geld zal zijn om onrust af te kopen, en als consequentie het uiteenvallen van de EU. Iets wat John Mearsheimer ook al schetste in die lezing waar ik u eerder naar verwees. Onze leiders zullen Poetin en Mearsheimer negeren, tot ze tegen een muur lopen, zo valt te vrezen. 

 

Niet dat ze nog niet door hebben dat hun strijdplan nu al volledig de vernieling in is gegaan, en dat de beoogde schade die de Russische economie zou ondervinden, gevolgd door onrust in Rusland en een einde aan het tijdperk 'Poetin', je reinste luchtfietserij was. Ze worden in schokken wakker voor de realiteit van een koude winter, met massaontslag en wellicht zelfs honger en gebrek, waardoor nieuwe 'Lockdowns' nodig zullen zijn om revoluties te voorkomen. Maar ze gokken blijkbaar op de ontwikkeling van alternatieven die, onder druk van schaarste en gebrek, sneller in productie genomen kunnen worden, terwijl er ook alternatieve vindplaatsen van olie en gas en andere grondstoffen zullen worden ontwikkeld, zoals olie uit Suriname, en gas uit Israël. Waar ze dan echter geen rekening mee houden, dat is dat het beslist niet ondenkbeeldig is dat die landen tegen de tijd dat de olie begint te stromen liever zaken doen met Rusland en China, dan met die 'Flipperkast' in het westen. 

 

Mijn advies aan de Nederlandse regering, en aan 'Brussel', is om lering te trekken uit dit debacle, de verantwoordelijke politici en groeperingen die dit beleid steunden te bedanken voor hun 'input', en weer terug te keren uit de ballenbak voordat het finaal uit de klauw giert. Niet blíjven proberen dat grote vierkante blok door dat kleine ronde gat te hameren. Die schaakgrootmeester overdrijft, en steekt de draak met ons, maar hij heeft een punt. Het past niet.

Zinloos

Is dit blog zinloos?

 

Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik zou willen dat ik dat kon. Meer in het bijzonder zou ik zeker willen weten dat mijn blog niet contraproductief is. Contraproductief in die zin dat ik mijzelf tekort doe, maar dat ik de samenleving als geheel, per saldo, vooral schade berokken. Kortom, ik wil weten dat ik niet 'Stupid' ben binnen de matrix van Cipolla. Of 'Hulpeloos' binnen diezelfde matrix. 

 

Dus ik heb met dit blog 'Goede Bedoelingen'. Er is echter altijd een risico dat iemand je woorden omzet in actie die strijdig is met je 'Bedoelingen'. Omdat je in veel te algemene termen over een kwestie schreef, of omdat de lezer niet kan lezen. Of omdat bepaalde resoluties in de ene omgeving een andere lading hebben dan in een andere omgeving. Wie zich uitspreekt, stelt zich kwetsbaar op. Daar komt in mijn geval nog bij dat ik geen concreet doel heb. Ik draag geen ideologische of religieuze boodschap uit, maar schrijf vanuit een soort 'noodzaak', een 'drang'. De hoop om bij te dragen aan de bevrijding van de mensheid die zovelen inspireert.

 

In een voorwoord van het boek 'The Destiny of Civilization' van de door mij bewonderde econoom Michael Hudson verwijst Lau Kin Chi naar een passage in 'How Steel was Tempered', een boek van Nicolai Ostrovsky uit 1936 dat ik niet ken. Die passage luidt:

 

'Man's dearest possession is life. It is given to him but once, and he must live it as to feel no torturing regrets for wasted years, never know the burning shame of a mean and petty past; so live that, dying, he might say: all my life, all my strength were given to the finest cause in all the world - the fight for the Liberation of Mankind.'

 

Die woorden verwijzen, in de beleving van Lau Kin Chi, naar de niet aflatende ijver waarmee Michael Hudson zich heeft ingespannen om te laten zien hoe het 'Roof Kapitalisme', het 'Rentier Capitalism', hier op mijn blog aangeduid als 'neofeodalisme', crimineel is binnen de matrix van Cipolla, en om de mens te waarschuwen voor de consequenties als we dat pad kiezen. Tegelijk zit ik dan in mijn maag met het gegeven dat diezelfde 'Roofkapitalisten' de afgelopen decennia de ene na de andere oorlog zijn begonnen, allen verkocht als een poging om mensen elders, zuchtend onder autoritair leiderschap, te bevrijden. Wie bekend is met het werk van Michael Hudson, Steve Keen, Paul Craig Roberts, David Graeber, Dick Bezemer, Brett Christophers, John Stuart Mill, Hyman Minsky en anderen zal begrijpen waarom dat wat de 'neocons'/'neoliberals' (representanten van het 'Roofkapitalisme', en 'Finance' inplaats van economie) ons door de strot hebben gewrongen leidt tot eeuwige slavernij, inplaats van bevrijding. Meer in het bijzonder 'Debt Slavery', en een samenleving waarin u en ik niets meer zullen bezitten, en verplicht gelukkig moeten zijn, anders zwaait er wat! 

 

Dit blog verzet geen bergen. En gelet op de ontwikkelingen in de wereld, met het 'Roofkapitalisme' dat nu openlijk zijn greep op Europa en de Verenigde Staten (met haar satellieten) tot een dodelijke omhelzing maakt, zijn die realisten in de economie niet aan de winnende hand. En bevind ik mij in het verkeerde kamp. Dit is een achterhoedegevecht, zo u wilt. En dus bereiken mij gratis adviezen om de handdoek in de ring te gooien, en 'lekker te gaan genieten'. Nagenoeg alle mensen om mij heen houden de ogen stijf gesloten, en grossieren in de boodschap dat meer chaos en meer schuld ('gratis geld' en 'subsidie', naast 'rentedragende leningen'), beheerd door een de geprivatiseerde 'Meesters van de Drukpers', de 'Bankiers' en 'Miljardairsklasse', 'Wallstreet' en 'Londen', de wereld van de 'Haute Finance', in een oceaan van 'Identity-Politics' en 'Lifestyle-Keuzes', staat voor bevrijding. Maar capituleren is voor mij geen optie. Mijn geweten zit in de weg. Maar ook het besef dat je wel je kop in het zand kan steken, maar dat het de realiteit niet verandert.

 

Het meest opmerkelijke fenomeen, voor mij, is het gemak waarmee de 'Roofkapitalisten' zich meester hebben weten te maken van wat ooit doorging voor 'Links' in de westerse wereld. Door de aandacht te verleggen naar 'Identity Politics' en 'Klimaat', en 'Bevrijding' met de inzet van (veel) geweld, en geforceerde 'Scholing' teneinde de 'Schuldslaven' weg te lokken van een 'Law-Based-Society', naar een 'Rules-Based-Society'. Op dit blog heb ik getracht te laten zien dat die rekrutering van 'Links' verliep via de export van de industriële productie en de grondstofwinning, en de absorptie van 'Links' in de wereld van de 'Finance' via de 'Service Economie'. De 'verheffing' van het 'plebs' tot 'rechthebbenden', speculant in het 'Casino' van de gemanipuleerde 'aandelenmarkt', bewoner van het 'Service Paleis', dat tot voor kort werd gesubsidieerd door de landen die de industriële- en agrarische productie en grondstoffenwinning overnamen. 

 

In de ogen van eenieder die zich de welvaart goed laat smaken, en ook nu nog plannen maakt voor 'meer cultuur', 'meer sport', 'meer spel', 'meer aandacht voor Identity', 'meer overheidsbemoeienis', 'meer subsidie', meer 'klachtenlijnen', meer 'ombudsmensen', en 'meer oorlog' om mensen elders te 'bevrijden', ben ik niet slechts zinloos bezig, maar uitgesproken 'Stupid'. Immers, mijn bijdragen zouden de 'Schuldslaven' in andere landen op verkeerde gedachten kunnen brengen, waardoor ze op enig moment kunnen bedanken voor het subsidiëren van ons 'Service Paleis'. Een reflex die identiek is aan de reactie van de adel op de ideeën van Adam Smith en andere grondleggers van het klassieke, 'burgerlijke' liberalisme. Geheel los van gewetensnood houd ik vol dat een feodaal systeem zelfdestructief is, waarbij de representanten van dat feodale systeem uiteindelijk zelf de argumenten aan zullen dragen die de 'Schuldslaven' emanciperen. Niet dit blog is er de schuld van dat ze in China en Rusland, Brazilië, Mexico, Venezuela, Argentinië, India en Pakistan, Iran en Zuid-Afrika, Libië, Syrië en Namibië, begrijpen hoe het westen 'Finance' gebruikt om die landen arm en hulpbehoevend te houden. Niet dit blog wees China en Rusland de weg naar de uitgang. Maar ze zijn weg, en komen niet meer terug. En nu? Spartelen we tegen? Reageren we ons af, en gaan we escaleren door van de 'proxy-wars' in Oekraïne, Syrië of andere brandhaarden een nucleaire confrontatie te maken? Gaan we huilen? Of keren we terug op aarde?

Optuigen

Onjuiste, of onvolledige informatie is gevaarlijk, zelfs als het geen pertinente leugens zijn.

 

Het kan gevaarlijk zijn voor een individu, voor een groep mensen, of voor een heel land. Door die bril bekeken begrijp ik de opwinding die is ontstaan als gevolg van de aantijgingen aan het adres van zekere inwoners van het vredige Bodegraven. Terwijl 'Justitie' honderden zaken seponeert wegens capaciteitsgebrek, en plannen ontwikkelt om Franse jongeren uit probleemgebieden naar Nederland te halen, jaagt men op mensen die dingen zeggen, schrijven, of doen waardoor enige bestuurder zich bedreigd voelt. Hoe men die afweging maakt zou ik u niet kunnen vertellen. Laat mij benadrukken dat ik geen lans breek voor mensen die anderen bedreigen. Maar als het 'Openbaar Ministerie' iemand die bij mij had ingebroken laat gaan, terwijl men iemand opsluit die in een 'benevelde' toestand onbezonnen dingen schrijft op een forum, dan zou dat op gespannen voet staan met mijn eigen prioriteiten. 

 

Onze eigen overheid liegt en bedreigt aan de lopende band, en geen gebrek aan onjuiste, of onvolledige informatie, maar 'nul' kans dat er ooit iemand moet bloeden. Elk 'dossier' van belang wordt 'gemanaged' op een manier die garant staat voor onjuiste en onvolledige informatie. Het is ook niet zo dat bestuurders dat ontkennen. Wel neemt het soms vele, vele jaren voordat ze erkennen dat ze lachend iemand, of een complete groep militairen onder de bus hebben geflikkerd. 'Maar ik zeg toch 'Sorry'?

 

Wie als privépersoon lichtgelovig is, en meent dat het niet anders kan, of Bodegraven is een 'Satanisch Lustoord' vergelijkbaar met Epstein's pedo-eiland, of de NXIVM-cult, verdwijnt achter de tralies. Maar wie liegt over 'Weapons of Mass Destruction', de actuele situatie in Afghanistan, Syrië, Libië of Oekraïne ten bate van militair avonturisme, en geostrategische machtsspelletjes waarbij miljoenen doden vallen, heeft niets te vrezen. Sterker nog, het vormt een mooie aanbeveling op je CV voor de volgende carrièresprong richting de top van de EU, of de NAVO. 

 

HIER en HIER twee video's waarin 'contraire', maar erkende professionele analisten met een militaire achtergrond de situatie in Oekraïne tegen het licht houden op een manier die u niet in Nederland op de televisie ziet, of in een krant tegenkomt. Is dat wat zij zeggen onjuist? Voorzover ik kan waarnemen zijn hun observaties vele malen accurater, en daardoor bruikbaarder, dan de informatie die uw krant of zender u verstrekt. En dat is gevaarlijk! Ook voor u, uw familie en vrienden. Vooral als het correct is wat Ritter en Johnson zeggen over de militaire slagkracht van de NAVO, omdat die oorlog daar in Oekraïne gemakkelijk kan uitmonden in een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland. En in dat geval vrijwel direct 'nucleair' zal zijn, als onze eigen conventionele militaire organisatie zo'n soort oorlog als nu wordt uitgevochten in Oekraïne helemaal niet aankan. Met klem raad ik u aan om DEZE lezing van John Mearsheimer te bekijken, die zonder de discussie na afloop een uur van uw kostbare tijd vraagt, maar elke minuut waard is.

 

Die professionals in die video's zeggen heel zinnige dingen over mens en materieel. Ze zijn niet, zoals sommige andere commentatoren, exclusief lyrisch over alles wat Rusland doet. Ze zijn realistisch waar ze erkennen dat Russische militairen sneuvelen, en dat het in de praktijk niet lukt om al het door het westen geleverde materiaal te vernietigen voor het operationeel inzetbaar wordt. Ritter maakt daarbij onderscheid tussen het reguliere leger van Oekraïne, waar hij grote bewondering voor heeft, en het 'scum', de rechts-extremistische groepen en westerse 'avonturiers' die al acht jaar lang verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op het grondgebied van de Donbas dat al sinds 2014 door de DPR en de LPR bestuurd werd. 

 

Waar ik vanaf het begin van deze oorlog schreef dat Oekraïne door de NAVO onder de bus is geflikkerd, en dat het altijd al de bedoeling was om Oekraïne te gebruiken als 'Aas', blijf ik bij die stelling. Tevens zie ik geen enkele reden om terug te komen op mijn stelling dat de NAVO zich heeft vergist in de strijdwijze, de strategie van de Russen, als ze hen zo ver zouden krijgen dat ze gewapenderhand in zouden grijpen. Alleen al het gegeven dat Rusland tussen de 50.000 en 60.000 granaten en projectielen afvuurt op de posities van het leger van Oekraïne, terwijl Oekraïne niet verder komt dan 5 á 6.000, en recente toezeggingen door de Verenigde Staten om nog eens 36.000 stuks munitie te leveren, wat minder is dan Rusland per dag afvuurt, zou tot nadenken moeten stemmen. Alsmede het gegeven dat Oekraïne haar recent van Frankrijk verkregen houwitsers gebruikt om civiele doelen te bestoken. 

 

De professionals waar ik u naar verwijs onderstrepen dat ze het mis kunnen hebben, als de veelheid aan informatie die hen bereikt door henzelf verkeerd 'gewogen' wordt, en ze de verkeerde 'filters' aanbrengen om leugens eruit te filteren, en onvolledige informatie aan te vullen. Een gevaar is altijd dat je teveel in je eigen predicties gaat geloven, als je er voor jezelf van overtuigd bent dat je goed hebt 'gewogen', en dat je 'filters' juist staan afgesteld, terwijl je toch een cruciaal element over het hoofd ziet. Of we het nou over 'Covid' hebben, over 'Klimaat', over de economie, of over de oorlog in Oekraïne. 

 

Kortom, waar ik naartoe wil, is dat het vreemd is als een samenleving wakker ligt van onjuiste, of onvolledige informatie die ons wordt aangereikt door een burger net als wij, terwijl professionals en 'experts' in dienst van, of gecontracteerd door de overheid vrijelijk een loopje mogen nemen met de waarheid. Zelfs als dat leidt tot 'Srebrenica', het verwoeste Irak, het verwoeste Afghanistan, het verwoeste Libië, het verwoeste Yemen, en nu het verwoeste Oekraïne. En de verwoeste economie die er het gevolg van is. Of de in de kiem gesmoorde loopbaan van een integere politicus die met een 'functie elders' wordt weggewerkt. Of mensen die niet kregen waar ze recht op hadden. Of 'vrienden' van politici die kregen waar ze geen recht op hadden. 

 

Nogmaals, voor alle duidelijkheid, pleit ik allerminst voor een vrijbrief voor burgers om anderen te beschuldigen zonder bewijs, of om hun medemensen te bedreigen. Maar het wringt. Ook waar sommigen aan de lopende band lukraak beschuldigingen mogen ventileren aan het adres van mensen die ze niet mogen, of die hen in de weg zitten, omdat ze een 'beschermde status' hebben als representant van deze of gene minderheid, die door de politiek op handen wordt gedragen, terwijl anderen onder het vergrootglas liggen, en nog niet met hun ogen kunnen knipperen zonder dat 'experts' in beeld verschijnen die gevraagd wordt dat knipperen te duiden. En o wee als de 'expert' de conclusie trekt dat er een aanzet uit spreekt om een ongeautoriseerde 'Two Minutes of Hate' op te tuigen.

Logica

In de spreektaal staat 'logisch' voor 'vanzelfsprekend' in relatie tot een bepaalde conclusie.

 

Maar de 'logica' is niet meer dan een (waardevol) stuk gereedschap dat, indien goed gebruikt, falsificatie binnen een redenatie ondervangt. Maar twee mensen die het niet eens kunnen worden over de vertrekpositie, de aannames die het fundament vormen, of de 'datasets' die bruikbaar zijn, kunnen ieder voor zich volstrekt logisch redenerend uitkomen bij radicaal verschillende conclusies. Het simpele gegeven dat men zich bedient van de logica, is daardoor geen enkele garantie dat de conclusie ook juist is. 

 

De overeenstemming die men bereikt binnen de 'consensus-wetenschap' is ook niet de uitkomst van een logisch proces, maar van koehandel. Dus is het ook geen wetenschap, maar religie. Over de vertrekpositie was geen overeenstemming, en de 'datasets' zijn arbitrair gefilterd, veelal als uitkomst van een separaat onderhandelingsproces. Ik kom hierop, omdat een goede vriend van mij, met wie ik van mening verschilde over een bepaald onderwerp, op enig moment stelde dat zijn conclusie 'logisch' was, waardoor hij met 'een pion' voorstond. Volgens mij had hij zichzelf, door die conclusie te trekken, schaakmat gezet. 

 

Voordat u nu het gevoel bekruipt dat ik een claim leg op de juiste conclusie, moet ik u (nogmaals) uit de droom helpen, waar ik in mijn vorige bijdrage, en vele bijdragen daarvoor, juist met klem heb benadrukt dat de mens complexe problemen niet in zijn volle omvang kan overzien. Hoe meer aannames, en hoe zwaarder de filters om de 'datasets' terug te brengen tot overzichtelijke proporties, hoe groter de kans op fouten. De logica is daar niet schuldig aan. De logica is geen onbruikbaar stuk gereedschap, maar je moet er wel vakkundig mee omgaan, en weten wat de beperkingen zijn. Wetenschappers eisen daarom ook dat enige conclusie reproduceerbaar moet zijn. Elke keer dat een bepaalde proef, onder gelijke omstandigheden wordt herhaalt, moet de uitkomst exact hetzelfde zijn. Dan pas is het bewijs geleverd dat een volgorde van handelingen volstrekt logisch leidt tot een vooraf voorspelbare uitkomst. 

 

In nagenoeg alle grote kwesties van dit moment, of het nou 'Covid' is, de oorlog in Oekraïne, of de ontwikkeling van de economie, is er geen denken aan dat we ooit op puur wetenschappelijke wijze een onontkoombare conclusie bereiken. Er is, om te beginnen, geen overeenstemming over de aannames die het vertrekpunt vormen. En de 'datasets' zijn allen 'gewogen' en 'gefilterd', veelal ook nog op basis van evidente, aantoonbare 'bias' (partijdigheid of individuele voorkeur), zodat het gebruik van logica binnen het traject zonder betekenis is. Hooguit kan het dienen om de weelde aan 'onzin' die in een discussie wordt ingebracht uiteen te pulken, om te laten zien dat bepaalde aannames niet deugen, of dat de gebruikte 'datasets' volkomen onbruikbaar zijn als gevolg van 'weging' en 'filters'. 

 

Om die reden benadruk ik hier op mijn blog ook dat een 'I Told You So'-moment, wanneer een prognose accuraat de ontwikkelingen die men waarneemt blijkt te hebben voorspeld, geen reden is om achterover te leunen en aan te nemen dat de eigen aannames, de eigen 'filters' en 'wegingen' dús goed waren. Of in elk geval beter dan die van de concurrenten die een andere uitkomst hadden voorspeld. Concreet zie je nu overal het kwartje vallen dat Oekraïne helemaal niet op winst staat. De Telegraaf noteert daarom: 'Er lijkt een kentering zichtbaar in de oorlog met Rusland: 'Poetin weet het spel goed te spelen'. Terwijl ik hier stel dat er helemaal geen sprake is van een kentering, en dat Rusland het spel vanaf het eerste schot al goed speelde, en zich degelijk had voorbereid, waardoor het land meteen al op winst stond. Maar dat de aannames bij westerse commentatoren niet deugden, onder andere over wat 'winst' inhield voor de Russen, en dat de 'datasets' die ze gebruikten volkomen 'bagger' waren. Dat mijn eigen prognose deze hele ontwikkeling al voorspelde, betekent echter allerminst dat er geen fouten in mijn eigen aannames of 'datasets' kunnen zitten.

 

Zelfde verhaal voor de consequenties van het 'sanctiebeleid'. Mijn prognose was, en is, dat we daardoor onze toch al bijzonder kwetsbare economie om zeep helpen, met als gevolg 'black-outs', massaontslagen, bedrijfssluitingen, verwoeste 'Supply Chains', gierende inflatie, hongersnood, tekorten, astronomische prijzen voor energie, nodig voor het verwarmen van onze huizen, voor het bereiden van ons voedsel, voor transport, de industrie, de landbouw, de visserij, de bouw en de zorg. Of, met andere woorden, we blazen eigenhandig de 'Rentier-Economy' op, en trekken de stekker uit de Dollar en de Euro als 'munten' die internationaal gebruikt werden voor de handel en als 'Safe Haven' voor reserves van landen met een 'Surplus-Economie', zoals China en Rusland. Het is suïcidaal. Maar binnen een kader van bepaalde aannames en 'datasets' kan het een volkomen logische keuze zijn, met een sterk afwijkende prognose voor de uitkomst. Anders dan mijn prognose, die niet van recente datum is. 

 

En breek mij de bek niet los over 'Covid', de 'vaccins' en de 'Lockdowns'. 

 

Wie werkt met een onjuiste prognose, als gevolg van onjuiste aannames, en onbruikbare 'datasets', kan een tijd lang heel gelukkig zijn, en menen dat het allemaal wel goed komt. Inzake 'Covid', 'Oekraïne' en de economische vooruitzichten zeg ik, met verwijzing naar de waarneembare ontwikkelingen: 'Vergeet het!' Tegelijk onderken ik dat je onderscheid moet maken tussen de mensen die oprecht menen dat de prognose die bij hen als 'correct' op het netvlies staat, en van waaruit ze logisch redenerend conclusies trekken voor zichzelf, die bepalend zijn voor hun toekomst, en anderzijds de mensen die al wel weten dat die hele prognose 'BullShit' is, maar zwijgen omdat ze voor zichzelf voordeel kunnen halen uit die 'voorkennis', en daarom doen of hun neus bloedt. 

 

Concreet, uitgaande van de 'Consensus Prognoses', die ons eerder al 'Afghanistan', 'Irak', 'Syrië', 'Libië', 'Toeslagen', 'Woningnood', 'Overvolle AZC's', en nog zoveel andere catastrofes hebben gebracht, zie ik twee groepen met criminele intenties, die wéten dat die prognoses 'BullShit' zijn, maar die hun mond houden, omdat ze menen dat het hen voordeel zal brengen. Twee groepen met diametraal tegenovergestelde 'Natte Dromen', die tot elkaar zijn veroordeeld. De neofeodale 'elite' die streeft naar een maximalisering van de 'Rentier-Economy', die belooft hen schofterig rijk en machtig te maken. En anderzijds de 'Groene Dromers'. Hun paleis staat in 'Davos'. Het is een onmogelijk huwelijk, en zonder de landen die de grondstoffen monopoliseren, en leidend zijn in de industriële productie, is dat paleis hoe dan ook een luchtkasteel. 

 

Die criminele segmenten, de aartsleugenaars en 'spindoctors', de 'nudgers', de wapenhandelaren en bankiers, de 'zwevers' en fantasten die propageren dat je in 'cultuur' kunt wonen, dat het je warm houdt en als voedsel kan worden geconsumeerd, die bereik ik hoe dan ook niet met dit blog. Ik hoop vooral de gemakzuchtigen te bereiken, die de prognoses 'logisch' vinden klinken, en die niet begrijpen waarom ik de dialoog opzoek, en ongemakkelijke vragen stel over hun aannames en 'datasets', waarvan 'iedereen' die ze kennen gebruik maakt. Wat ook vooral 'waar' is omdat degenen die er géén gebruik van maken zwijgen om de 'lieve vrede' niet te verstoren, of anders buiten de deur worden gezet. De technieken om jezelf te beschermen tegen onwelgevallige prognoses die onheil in het vooruitzicht stellen zijn legio. De defensieve lijn die enige criticus er op attendeert dat de eigen prognose 'logisch' in elkaar steekt is populair, ook onder 'Complot Denkers' en mensen met een religieuze overtuiging anders dan de 'Consensus Wetenschap'. Daar eindigt de discussie niet. Daar begint hij pas.

View older posts »