Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Bestuurskunde

De belangrijkste drijvende kracht achter de golf van ‘Complot Theorieën’, zijn de ‘Complot Feiten’.

 

Iemand die zich op enig moment belazerd weet door leugenachtige lieden, wordt achterdochtig. Dat is één kant van het verhaal. De logische kant. En een solide argument tegen censuur, ‘staatsgeheimen’, liegende politici en ambtenaren die elkaar beschermen, en journalisten die zichzelf beschouwen als een verlengstuk van de staatsmacht, of de oppositie. 

 

Voor de machthebber en zijn ambtelijke en journalistieke entourage kan het volkomen logisch zijn dat bepaalde informatie niet wordt gedeeld met mensen buiten een zekere ‘kliek’. Het kan de opsporing van criminelen, of de defensie van een land schaden. En in bepaalde gevallen kan het raadzaam zijn een bepaald onderwerp eerst zorgvuldig uit te werken in een kleine groep, alvorens het prijs te geven aan het publiek. Met zeventien miljoen ‘experts’ een zinvolle discussie voeren over milieu- en klimaatmaatregelen, of de bestrijding van een ‘Pandemie’, is niet alleen niet raadzaam, maar ook volkomen contraproductief, zoals we nu aan den lijve ondervinden. Elk van die zeventien miljoen ‘experts’ die bemerkt dat zijn of haar volkomen logische standpunt niet integraal wordt overgenomen, zal de neiging hebben om op zoek te gaan naar onwil, en mensen met ‘belangen’ die moedwillig de boel lopen te verzieken. 

 

Wie achteraf gelijk krijgt, probeert te reconstrueren waarom al die belangrijke mensen op die hoge posten, met toegang tot nóg meer informatie dan degene die het uiteindelijk beter door had, en omringd door een weelde aan weelderig beloonde ‘experts’, toch precies datgene deden wat je juist níet moest doen. Neem ‘Covid’. Als één van de weinigen van de zeventien miljoen ‘experts’ in ons land, zag ik wel wat in de Chinese aanpak. Dat verklaart ook direct waarom we dat dus niet deden, want een zeer ruime meerderheid, en niet alleen mensen dicht bij het vuur, hadden daar een afwijkende mening over. Ik meen, heel eigenwijs en inflexibel, ook nu nog dat we beter de zaak anderhalve maand in het slot hadden kunnen gooien waar dat virus zich openbaarde, om dat virus uit te stampen, en daarna de draad weer op te pakken. Of, als dat onze logistieke en organisatorische capaciteit te boven ging, als overheid de handdoek meteen maar in de ring te gooien, en tegen de burger te zeggen: ‘Sorry mensen. Maar help jezelf, want aan ons heb je niks.’ 

 

Als we vervolgens toch, ‘heel intelligent’, proberen maatwerk te leveren, met maar één parameter die leidend is, en dat is de ‘IC-capaciteit’, dan is dat zelfmoord. Zo verkondigde ik al in februari. Maar als ik het besprak met mensen om mij heen, dan was er bar weinig draagvlak voor die opvatting. Het is geen complot dat we in ons deel van de wereld keuzes maken die de pijn maximaliseert, zo is mijn stellige overtuiging. Ik realiseer mij dat je kunt redeneren dat iemand, ergens, vooraf bedacht dat als er een wereldwijde pandemie zou worden ontketend, de ‘westerse’ landen kansloos waren door hun obsessie met ‘democratie’, die bij ons zo is misvormd, dat we allemaal ‘inspraak’ willen, en ook krijgen, dat het voor ons economisch, cultureel en sociaal een nekschot zou zijn. Dat kan autonoom leiden tot speculatie over boze opzet, en daarmee is dan de ‘complot theorie’ geboren, die vervolgens een geheel eigen leven gaat leiden, en het verder zonder enig bewijs kan stellen. 

 

Hoe groter vervolgens de onmacht, hoe stelliger we geloven dat het allemaal kwade opzet is. Die hysterische reactie sluit naadloos aan bij reeds aanwezige argwaan tegen landen of invloedrijke eenlingen, alsmede degene die reeds in een vroeg stadium waarschuwde voor chaos en kaalslag, in het bijzonder waar die laatste maatregelen aanprees die de ‘institutionele vijand’ in eigen land doorvoerde. Inplaats van tot inkeer te komen, en met hangende pootjes op onze schreden terug te keren, tóch niet zo ‘intelligent’, is de neiging vervolgens om met verdubbelde inzet door te drukken op de ingeslagen weg. Mijn observatie is dan dat als je dat doet, de uitkomst van die keuze eveneens voorspelbaar is, waar het onherroepelijk leidt tot een ‘Big Brother’ die op enig moment resoluut ingrijpt. Of de chaos ontaardt in ‘broederlijke twisten’, en het eind van de beschaving, welvaart een welzijn op het altaar van het ‘Eigen Gelijk’. 

 

Het is geen ‘complot’, maar een proces met een logische uitkomst. Falen heeft consequenties. In het bijzonder als de bevolking van een land zo is geconditioneerd dat men denkt dat er geen consequenties zijn. Omdat we het nu zo hebben geregeld dat iedereen die ‘verward’ is mag rekenen op ondersteuning door de overheid. Dat er altijd een ‘potje’ zal zijn voor de hulpelozen. Maar in een land zonder structuur, waarin ‘verwarring’ de norm is, en tevens een recht, wat we in onze verdwazing een ‘Open Samenleving’ zijn gaan noemen, is er niemand meer om dat ‘potje’ te vullen. Tot de overgrote meerderheid weer leert dat je je behoefte op het ‘potje’ moet doen, loop je maar rond met je poepbroek, dan. Dat is niet omdat iemand dat zo bedacht heeft, maar als je zelf je billen niet af kan vegen, en de zorg is niet ‘geregeld’, gaat het stinken. Je begint met het ideaal van een ‘Open Samenleving’, en je eindigt in het ‘Open Riool’. Of in de dwangbuis van ‘Big Brother’. 

 

Laat mij u op dit punt nog even terugvoeren naar het begin van deze bijdrage. Dat hele proces begint met ‘Complot Feiten’, zoals onthuld door Edward Snowden, Chelsea Manning en Julian Assange, en vele anderen. Met een keur aan mensen die menen dat ze er goed aan doen om in te grijpen op een wijze die u en ik ‘censuur’ noemen. Of geïnstitutionaliseerde leugenachtigheid. ‘Staatsgeheimen’ en ‘Spin’. In ons deel van de wereld meer en meer in dienst van het ‘Financieel/Militair/Media’-complex, met haar ambities om op het hoogste niveau van de voedselketen te mogen bepalen hoe het werkt in de wereld, en wie er de lakens uitdeelt. Een eindeloze reeks van vileine plannetjes die inmiddels ‘Complot Feit’ zijn, door overheden, of machtige organisaties die daar dicht tegenaan schurken, hebben ons vertrouwen in de overheid ondermijnd. En daar eten we nu de zure vruchten van. 

 

Bedenk ook, dat achteraf rectificeren als een ‘complot’ uit de klauw giert, of een ‘leugenballon’ wordt lekgeprikt, het vertrouwen niet herstelt. Als het idee postvat dat de correcties achteraf slechts tot doel hebben een nóg groter ‘complot’ te beschermen, en dat wat in de openbaarheid komt slechts het topje van de ijsberg is, zijn de rapen goed gaar.  En daar zitten we in het ‘westen’ nu dicht tegenaan, of we zijn er al overheen. En dan onderstreep ik nog maar eens, dat het niet uitmaakt of u denkt in termen van een ‘elite’ in eigen kring, of een ‘globalistisch cabal’, of in ‘Enge Russen / Enge Chinezen’ en hun handlangers binnen onze eigen volmaakte wereld. 

 

Het begint bijna altijd met ‘Goede Bedoelingen’. Wij weten hoe het moet, en hoe het zit. Maar we moeten de ‘anderen’ zien mee te krijgen. Probleem is, dat ‘ze’ niet luisteren, en er is geen tijd te verliezen. In mijn geval, als ik begin dit jaar in de top van de voedselketen zou hebben gezeten, en ik wilde persé de ‘Chinese Oplossing’ erdoor drukken, om economische, culturele en sociale zelfmoord te voorkomen, had ik ook mijn toevlucht moeten zoeken tot ‘Complotten’. Slimme manieren om de institutionele weerstand in de samenleving te omzeilen, of te doorbreken, omdat er geen kijk op was dat voor elkaar te krijgen in een land met zeventien miljoen ‘experts’. Dat is het wat de mensen bedoelden die zeiden dat die ‘Chinese Oplossing’ in ons land niet kon. Maar moeten we dan maar accepteren dat we economisch, cultureel en sociaal zelfmoord plegen? Dat is een onmenselijk dilemma, als je oprecht meent dat er een enorme catastrofe dreigt. Beter is het om capabele mensen aan te stellen, die je na een aantal jaren weg kunt stemmen als ze het niet goed doen, en kunt houden als ze tegen de uitdaging zijn opgewassen, zonder in beton gegoten maximale termijn, en niet met zeventien miljoen mensen te willen regeren.

 

Wellicht moeten we nog eens terug naar de tekentafel waar het de ‘bestuurskunde’ betreft?

Coronamelkers

Er zijn mensen die rijk zijn, en er zijn mensen die veel te besteden hebben.

 

Rijke mensen hebben de potentie om veel te besteden, maar veelal moeten ze daarvoor eerst bezittingen ‘liquideren’. Na verkoop van die bezittingen hebben ze het geld dat ze uit kunnen geven. Mensen met een hoog inkomen die het geld laten rollen, ogen rijk, maar zijn niet zelden platzak. Begraven onder de schulden. Want door dat hoge inkomen hebben ze ‘toegang’ tot krediet. Snelle auto’s, grote boten, dure huizen, en ‘kunst’ waar op de veiling astronomische bedragen voor worden neergelegd, maar die in een toenemend aantal gevallen geen ‘tijdloze’ kwaliteit bezitten. Ook het bezit van een ‘voetbalclub’, de ‘must-have’ voor mensen die willen pronken met hun inkomsten, zou ik niet aan willen merken als een blijk van rijkdom. Zeker niet nu door de ‘Coronamaatregelen’ de stadions leeg moeten blijven. 

 

Er zullen lezers zijn die hier al langer lezen wat ik te melden heb, die menen dat mijn sombere verwachtingen over de ontwikkeling van de economie in ons deel van de wereld overduidelijk misplaatst waren. De prijzen van huizen gaan door het dak. De aandelen staan op recordhoogte. Het geld klotst tegen de plinten. Overheden houden iedereen uit de wind die een tegenvaller voor de kiezen krijgt. En ‘sparen’ loont minder dan ooit door negatieve rente. 

 

Er valt veel voor te zeggen om klassieke rijkdom, het ‘bezit’, nu te ‘liquideren’ en de bloemetjes buiten te zetten. Waarom zou je het willen ‘oppotten’, als de overheid in geval van nood toch bijspringt? Is het ook niet beter voor de economie als de ‘omloopsnelheid’ van het geld wordt gemaximaliseerd? Is dat niet de les van de ‘kredietcrisis’, dat ‘austerity’ van een problematische situatie een zwart gat maakt? Moeten we juist daarom nu niet volop geld uitgeven aan onze ‘Groene Droom’? Wat maakt het uit dat dat geld er niet is? Dan schrijven we toch gewoon extra krediet uit, of zetten we de geldpers in de hoogste versnelling? 

 

Onderdeel van die spagaat in onze kijk op wat ons nou welvaart brengt, en wat niet, en voor wie, is de kwestie van de ‘Coronamaatregelen’. Andermaal benadruk ik dat mijn medische kennis ontoereikend is om te beoordelen hoe gevaarlijk dat virus voor uw en mijn gezondheid is. De kritiek op het gevoerde beleid valt uiteen in twee groepen. De ene groep stelt dat er aanzienlijk doortastender opgetreden moet worden, en de andere groep stelt dat we volledig de weg kwijt zijn, omdat het niet veel meer is dan een flinke griepepidemie. Die laatste groep sleept de cijfers van de ‘oversterfte’ naar voren, waaruit blijkt dat de griepepidemie van 2016/17 tot nu toe meer mensenlevens heeft gekost dan ‘Covid-19’, in Nederland. Daar valt geen speld tussen te krijgen, maar wat dan gemakshalve wordt vergeten, is dat de weg naar het eind van het jaar nog lang is, de trend niet bemoedigend, en dat er in 2016/17 niet zulke vergaande maatregelen werden genomen om besmetting te voorkomen. Wat dan weer leidt tot speculatie over andere oorzaken dan ‘Covid’ voor een deel van het aantal doden, zoals minder goede zorg voor ‘Niet-Covid’ patiënten, uitgestelde behandelingen en suïcide door de slechte vooruitzichten. 

 

Die hele zinloze ‘dialoog’ wordt gevoed en gevoerd door de ‘Corona-Melkers’. Of er rechtstreeks aan wordt verdiend, of dat men in dat spel slechts ‘sparringpartner’ is, maakt op zich niks uit. Wel voor uw beleving, als u met elke nieuwe ‘maatregel’ steeds bozer wordt, of waar u ‘mooie mogelijkheden’ ziet om nu eindelijk uw ‘Groene Droom’ te realiseren door gebruik te maken van deze crisis. Maar het zijn twee zijden van dezelfde munt. En het verandert niets aan de uitkomst. Journalisten, ‘kwebbelkousen’ op de televisie, en ‘experts’ die elkaar voor ‘rotte vis’ uitmaken verdienen er leuk aan. Alles wordt ‘verbouwd’ om gebouwen en de ‘leefomgeving’ aan te passen aan de laatste inzichten om onze samenleving ‘Corona-bestendig’ te maken. En wat ongemerkt ook wordt verbouwd, is wat we ooit de ‘economie’ noemden. 

 

Nationaal en internationaal wordt ijverig gewerkt aan een geheel nieuw ‘systeem’, dat in de basis een omkering is van wat het tot nu toe was. Adam Smith bedacht dat de ‘Wealth of Nations’ toenam bij een stijgende productiviteit en vindingrijke oplossingen, waarbij ‘producenten’ en ‘klanten’ elkaar moesten zien te vinden op een ‘Open Markt’. Wie succesvol was als ‘producent’, zag zijn eigen persoonlijke waarde (bezit) groeien. Door vervolgens het gespaarde vermogen te investeren, met een passende rente als vergoeding voor het risico, omdat een investering immers ook mis kon lopen, en de investeerder dan zijn geld kwijt was, bleef iedereen scherp. De producent, degene die zijn of haar eigen geld inbracht om die productie te realiseren, en de klant, die het beste product wilde voor het laagste bedrag. Dat systeem was het ‘kapitalisme’. 

 

Het werd gekaapt door bankiers, die met bergen ‘Fiat-Geld’, geld dat niet bestond, niet verdiend was, maar dat kon worden geleend aan ondernemers door afspraken met de Koning of regering van een land, een ware goudmijn was voor die bankiers. Ik heb daar al meermaals mijn licht over laten schijnen en u verwezen naar relevante artikelen die meer achtergrondinformatie gaven. Het was in de kern geen gezond systeem, omdat bankiers die niet ‘scherp’ genoeg waren, en geld verloren, altijd meer ‘nieuw geld’ uit konden lenen, binnen het raamwerk van de afspraken die gemaakt waren met de Vorst of regering. De enige bedreiging was de regelgeving, en het gevaar van particulieren die het werkelijke bestaande geld uit de circulatie haalden door het op te potten. Vermogen veilig te stellen voor een ‘regenachtige dag’ en ‘tegenvallende oogsten’. 

 

Bij een oplopende schuldenberg hoort, in het kapitalisme, maar ook in het ‘Fiat-Geld’-gedreven systeem met commerciële banken als spin in het web, en de facto machtigste spelers in de wereld, een oplopende rente. Daar is inmiddels geen sprake meer van. De rente wordt kunstmatig laag gehouden, en zelfs negatief gemaakt, door ‘Centrale Banken’ die zo mensen met spaargeld (zoals pensioentegoeden) onteigenen. Om dat proces te kunnen controleren, en te voorkomen dat mensen met een ‘vermogen’ de wijk nemen naar landen waar de rente nog wordt gezien als een vergoeding voor het risico dat men loopt, wordt nu in ijltempo gewerkt aan het ‘digitaliseren’ van de ‘geldmarkt’. Met een ‘druk op de knop’ bent u dan rijk, of arm, afhankelijk van de grillen van degene die de ‘bestanden’ beheert. Dat systeem functioneert nu al in ons deel van de wereld, maar vergt nog wel dat elk alternatief voor de ‘digitale munt’ uit de vergelijking wordt gehaald. Anders ontstaat een ‘Zwarte Markt’ die de macht van de overheid ondermijnt. 

 

Dat nieuwe systeem is niet écht nieuw. In het verleden noemden we het ‘communisme’. Of, wat mijn voorkeur heeft, ‘feodalisme’. Een systeem dat is gegrondvest op ‘credits’. Met de overheid die geeft, en neemt. Rijk is degene die veel subsidie krijgt, en arm is degene die niet ‘naar boven likt’, en ‘naar onderen trapt’. Recht op subsidie wordt verstrekt op basis van onduidelijke voorkeuren, die met het uur kunnen veranderen. Productiviteit is geen criterium meer. Bepalend is ‘toegang’. Nationaal en internationaal wordt er al volop mee gewerkt. ‘Sancties’ en ‘Pluk Ze’, alsmede het nog altijd snel groeiende imperium van tarieven, opslagen, kosten, accijnzen, boetes, léges, variabele ‘eigen bijdragen’ en noem alle creatieve manieren om te ‘sturen’ maar op. 

 

De tragiek is, dat het onvermijdelijk een aanzuigende werking heeft op mensen die niet zouden weten hoe je iets moet produceren, maar die wel graag rijk willen worden. ‘Toegang’ tot overheidsfuncties en gesubsidieerde activiteiten is aantrekkelijk, omdat je dan veel geld uit kunt geven, en dus veel te besteden hebt. Maar ‘tussen je oren’ ben je gewoon een ordinaire struikrover die geen benul heeft van wat nodig is om de mensheid boven zichzelf uit te laten groeien. ‘Cronyism’, zoals volop zichtbaar is bij de Bidens, de Clintons en andere ‘ritselaars’ in de Amerikaanse politiek die al vele jaren druk zijn met ‘netwerken’, is een ziekte die gevaarlijker is dan ‘Covid’. De ‘Coronamelkers’ verliezen zich in het spel, en rollen kissebissend over straat, terwijl iedere notie van welvaart en welzijn uit beeld schuift. Eenieder claimt de beste bedoelingen te hebben, en grootste plannen, waarvoor ze veel geld vrij willen maken. Maar ze bedoelen ‘krediet’. Gunsten. Met schattingen van de waarde van wat we als onderpand inbrengen die kant noch wal raken.

Pijplijnslaven

Het ‘Vredesakkoord’ tussen Israël en de ‘Golfstaten’ maakt de weg vrij voor een pijpleiding voor olie en gas naar Europa via Israël.

 

De oorlogen en ‘Regime Change’ operaties van de NAVO gaan over olie en gas. Over de bronnen, en over de controle in de gebieden waar de pijpleidingen doorheen lopen, of waar men die graag zou willen aanleggen. De rest van de argumenten is flauwekul. Hondenbrokjes voor ‘activisten’ die je mee moet zien te krijgen. Ja hoor buurman, het gaat over ‘mensenrechten’. Zou je niet een mud aardappelen halen in je petje?

 

Israël onder Netanyahu had eigenlijk de ambitie om zelf de regisseur/dompteur te worden van het hele olie-circus. Verscholen achter de NAVO-landen trekt het land al enige decennia aan de touwtjes, maar met Trump, hun ogenschijnlijke boezemvriend, liep het anders dan gehoopt. Het ‘Vredesakkoord’ is een eclatant succes voor Trump. Zijn benadering is kenmerkend voor de manier waarop hij handelt, de kaarten dicht tegen de borst gedrukt, van hot naar her over het hele bord stukken verplaatsend, zonder herkenbaar patroon, om dan op het beslissende moment een ‘schaakmat’ af te geven. 

 

Althans, als u mijn analyse van dit spektakelstuk wilt volgen. Andere analisten zijn zeker nog niet zo ver, en velen zullen het nooit zo kunnen (willen) zien. Maar Israël lag al veel langer ‘in bed’ met de Soennitische dictaturen in de regio, en speelde met hen onder één hoedje in de strijd tegen het Shiitische Iran. Verscheidene terreurorganisaties werden misbruikt, of lieten zich misbruiken voor het realiseren van de doelstellingen van het ‘Bondgenootschap’ dat naast de NAVO ook de ‘Golfstaten’ en Saoedi Arabië omvatte. Met Israël als ‘anonieme vennoot’. Formeel omdat Israël en die Arabische landen het niet goed met elkaar konden vinden, maar vooral omdat de bevolking in Israël en in die Arabische landen er op teerde dat ze elkaars gezworen vijanden waren. ‘Brood en Spelen’. Het leverde ongebreidelde hoeveelheden geld op voor meer en meer wapens, die echter niet werden ingezet om elkaar eens even flink de waarheid te zeggen, of om de ‘Kwestie Palestina’ op te lossen via wapengekletter, maar om de Palestijnen te laten dromen, terwijl stukje bij beetje hun land werd opgevreten, de ‘Bondgenoten’ samen optrokken tegen Irak, Syrië en Libië, en (tot nu toe tevergeefs) probeerden Iran te verleiden tot een oorlog. 

 

Trump trok de stekker eruit. Hij maakte het geheime huwelijk wereldkundig, kondigde ijskoud aan dat de bemoeienissen van de Verenigde Staten met de regio maar één doel hadden: De controle over de olie, ten behoeve van de Amerikaanse ‘bottom line’, en de rest kon doodvallen. Helemaal als een verrassing kwam het niet, want reeds voor Trump verkozen werd, stelde hij al dat hij niet begreep waarom Obama zich niet terug had getrokken uit Irak, en de olie had gehouden. En dat was ook exact wat hij deed in Syrië. Val dood met je mensenrechten en je democratie. 

 

Heel even leek het mis te gaan voor Trump, toen Qasem Soleimani in Irak een ontmoeting zou hebben met Saoedische ‘duivenvoor vredesoverleg. Diverse bronnen stellen dat de aanslag op Soleimani tot doel had die ontwikkeling te blokkeren, en verder niks. Want Trump is wel degelijk serieus waar hij stelt ook de Iraanse olievelden te willen toevoegen aan zijn palmares. Net als die van Venezuela. En om Europa af te sluiten van olie en gas uit Rusland, als de Verenigde Staten niet een hand op de pijpleiding hebben liggen. De doorbraak die van Israël een ‘pijplijn-slaaf’ maakt is zeker niet wat Netanyahu op het netvlies stond toen hij Trump in het zadel hielp bij de verkiezingen van 2016. Of de ‘Warparty’ niet ziet dat het niet ‘Rusland’ was, maar ‘Israël’, of dat ze het niet durven benoemen, of dat aspect juist wel kunnen waarderen, doet er op zich niet veel toe. Helder is nu dat Israël naar de pijpen van Trump danst, omdat het hele avontuur in het Midden-Oosten, en olierijk Afrika, een geheel andere wending heeft gekregen. En ook als Biden wint, valt dat niet meer ongedaan te maken. In hoeverre Trump Netanyahu bij de ‘edele delen’ heeft, waar Netanyahu net als Biden te drogen hangt wegens het misbruiken van het ambt voor zelfverrijking, en Trump de almachtige banken van Wallstreet in de tang heeft, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar de ‘leverage’ van de ‘tovenaarsleerling’ (Trump) op de ‘meester’ (Netanyahu) is iets wat mij nog wel even bezig zal houden als Trump de verkiezingen wint.

 

De Russen en de Chinezen doen hun eigen ding, en zijn vooralsnog onbereikbaar voor Trump. Het is hoe dan ook de vraag of de ‘tovenaarsleerling’ zijn hand niet heeft overspeeld door Europa zwaar onder druk te zetten. Een alternatief voor Russisch gas en Russische olie via een nieuw aan te leggen pijplijn via Israël, is voor Europa wellicht een argument om het NAVO-plan niet vaarwel te zeggen. Daarnaast lonken er nieuwe ‘velden’ in en rond de Middellandse Zee, waardoor Europa minder afhankelijk zou kunnen worden van import. Maar het spel is nog niet gespeeld. Ook de Russen worden ongeduldig, en pikken het niet langer dat ‘Brussel’ zich gedraagt als een ‘Opgeblazen Nederland’, parmantig de hele wereld de les lezend.  

 

Waar de Turken nu samen met Azerbaijan proberen Nagorno Karabach als doorvoergebied voor olie en gas naar Europa veilig te stellen, terwijl ze in het Middellandse Zee gebied de bully’ uithangen om ook daar de controle over de winning van olie en gas veilig te stellen voor zichzelf, tot in Libië aan toe, vinden ze de Russen op hun weg. En waar Russische marineschepen nu Iraanse tankers escorteren, na recente piraterij door de Verenigde Staten, die in volle zee Iraanse schepen enterende en de olie aan boord, bestemd voor het noodlijdende Venezuela, voor eigen gewin verkochten, zit een ongeluk in een uitglijder over een plas olie in een klein hoekje. Maar wij in Nederland hebben wel belangrijker dingen aan ons hoofd! Wat is het laatste nieuws over ‘Lange Frans’?

Lotje

We zijn nu, collectief, volledig ‘van Lotje’. 

 

Niet langer in staat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. ‘De Barbaren staan voor de poort!’ Wat is daarop uw reactie? ‘Ja, maar hoe moet dat met 'lange Frans’?’, of: ‘Zie je dan niet dat Willem Alexander ons in de steek laat?’ Lange wie? En hoezo ‘in de steek’? Willem Alexander en zijn gezin verbleven toch in Europa, en u bent toch Europeaan? Of bent u zo'n provinciaal die in de Koning een 'Vader' wil zien? De man heeft geen enkele invloed op het beleid, doet voortreffelijk werk als ambassadeur van onze provincie in Europa, en is onbetaalbaar als ceremoniemeester bij feesten en partijen. Zonder zijn boot zou Youp niet meer weten waar hij het over moest hebben in zijn wekelijkse column voor NRC. En nu verdienen hele volksstammen 'uitvreters' geld aan het geouwehoer over de vraag of hij onmisbaar is in de provincie, of ook 'in functie' kan zijn als hij 'oproepbaar' in Griekenland verblijft. De lijst met bizarre ‘nieuwsfeiten’ begint eindeloos te worden, en het gaat mijn eigen capaciteit om er op dit blog op te reageren, in de hoop tenminste nog de dijken te verzwaren voor de storm in alle hevigheid losbarst, nu echt ruim te boven. 

 

Het kapitalen kostende tijdelijke onderkomen voor de volksvertegenwoordigers is niet ‘Corona-proof’. Een keur aan ‘gespecialiseerde bureaus’ heeft dat vastgesteld. De gangen zijn niet breed genoeg, en de ruimtes voor de lift, en de lift zelf, maken het lastig om anderhalve meter afstand te bewaren. ‘You are kidding me!’ Vertel mij dat je een grapje maakt. Welke volslagen verknipte idioot bedenkt dat je een tijdelijk onderkomen zo had moeten ontwerpen, inrichten en uitrusten dat zelfs de meest hersenloze garnaal er veilig in rond kon spartelen als er een pandemie uit zou breken? Welke, in de ‘Ballenbak’ groot geworden generatie meent nou serieus dat het raadzaam is de burgers om extra offers te vragen om van een noodgebouw voor institutionele ‘uitvreters’ een paleis te maken? Terwijl de échte werkgelegenheid grondig wordt gesloopt door de desinteresse, het onvermogen, en het verlangen om iedereen te ‘pleasen’ van diezelfde kudde ‘uitvreters’? Ik zag de rondleiding door dat optrekje, en dacht bij mijzelf: 'Wie heeft er zo'n kantoor in deze tijd'? De meeste mensen zitten inmiddels weggedoken in een ruim bemeten kast op hun eigen zolder, tussen de ongebruikte tent en skispullen, omdat ze in de vestiging van het bedrijf zelf niet meer welkom zijn vanwege de 'Coronaregels'. Van mij mag het een permanent onderkomen worden, dat noodgebouw, en schrappen we die geplande, peperdure verbouwing van het 'Binnenhof'. Wellicht kan Huawei er zijn hoofdkantoor voor Europa in vestigen, om van daaruit '5G' uit te rollen? Op voorwaarde dat ze het gebouw keurig restaureren met Chinees geld, dat ze eerder aan ons verdienden door ons de producten te leveren waar de werkers in Nederland te duur voor waren geworden. En waardoor we nu niks meer kunnen maken of organiseren, en al negen maanden worstelen met een virus dat ze in China in anderhalve maand hadden uitgestampt.

 

Maar ondertussen bewegen we met sneltreinvaart in de richting van meer en meer censuur, meer in het bijzonder gericht tegen mensen die volksvertegenwoordigers wegzetten als ‘uitvreters’, omdat dat een vorm van ‘Hate Speech’ zou zijn. Onder is boven. Links is rechts. En een ‘uitvreter’ is een hoogwaardige producent van wat de maatschappij het meest nodig heeft in deze verwarrende tijden. Ja ja, buurman, ga maar een mud aardappelen halen in je petje. 

 

Het is niet de schuld van iemand in het bijzonder. Het is geen ‘Groot Complot’. Eerder het tragische bewijs van de schade die het gevolg is van ‘Sensory Overload’. Als fenomeen al héél lang bekend, en van alle kanten bestudeerd. In de aanloopfase was ‘automatisering’ het antwoord, en nu is het een onderdeel van het probleem. ‘Automatisering’ geeft ons vleugels, zolang we weten wat die ‘computer’ doet, en wat de beperkingen zijn. De analogie die zich hier opdringt, is die van een ‘God’, of een onfeilbaar geachte leider, die op enig moment zelf ook begint te geloven dat alles wat hij vastpakt verandert in goud. Als volgzame burger hoef je niet meer zelf te denken, alleen nog maar te vragen om ‘gehoord’ te worden. 

 

Bij een leider van vlees en bloed is er nog een ‘eind van de lijn’. Iemand die je uiteindelijk ter verantwoording kunt roepen als het volkomen uit de hand giert. Als de almachtige, superslimme leider zijn of haar hand overspeelt, en alleen nog met toenemende repressie de onvrede kan beteugelen. Bij een ‘God’ en bij ‘Automatisering’ is er niet zo’n adres. Iedereen wijst naar elkaar. En ondertussen neemt de hersenloze chaos exponentieel toe, omdat er bakken met geld tegenaan gegooid moeten worden om het morrende volk ervan te weerhouden in opstand te komen, en alles kort en klein te slaan, zoals hersenloze meutes gewoon zijn te doen. Zo’n ‘beeldenstorm’ lijkt mij niet zo heel ver meer van ons bed. 

 

De ‘Newsfeed’ van Google, en al het ‘Mainstream’ nieuws, getuigt van een institutionele verwarring, en verantwoordelijke politici, wetenschappelijk geschoolde ‘experts’, ‘pratende hoofden’ en al het ‘journalistenvolk’ die als bezetenen van het kastje naar de muur rennen, om beginnende brandjes te doven, of aan te wakkeren. Een golf van ‘Grijze Smurrie’ vol ‘non-news’, hele en halve leugens, en volkomen onrealistische wanen trekt een verstikkende deken over ons heen. Een groeiende groep mensen vlucht in uiteenlopende vormen van ‘Virtual Reality’, via elektronische ‘Games’, ‘Netflix’, drugs, ‘sociale media’ als surrogaat voor de échte wereld, en opportunistische sprookjes van fantasten en oplichters. 

 

Het is verleidelijk om alles wat er mis gaat in die onmogelijke constellatie van virtuele bubbels te wijten aan een ‘Groot Complot’, met ‘Russen’, ‘Chinezen’, ‘Iraniërs’ of onze eigen ‘elite’ in de schaduw als degenen die ons te grazen nemen, dat we niet eens meer zien dat we het zelf zijn. Niet u, of ik. Maar ‘Lotje’. Kortsluiting in ons hoofd. Als een blok gevallen voor de lokroep van een visie op de toekomst die beloofde elke individuele behoefte te zullen vervullen, waarna we ieder onze eigen weg gingen, en nu hopeloos verdwaald zijn in het ‘Grote Enge Bos’ van onze wanen en fobieën, en in toenemende mate de neiging vertonen om ons vast te klampen aan de eerste de beste voorbijganger die er uitziet als een ‘vriend’. Onder voorwaarde dat die ‘vriend’ de volkeren en échte, succesvolle leiders haat en bestrijdt die we geleerd hebben te wantrouwen, omdat ze daar opkomen voor het collectief. Want die tijd, dat we dingen samen oplosten, ligt achter ons. Daar hebben we nu de geautomatiseerde systemen voor. 

 

Hoe zit dat met die aardappelen, buurman?

Output

Loopt het allemaal volgens plan, of is deze chaos waar we middenin zitten te wijten aan hoogmoed, die voor de val komt?

 

Degenen die menen dat het allemaal volgens plan verloopt, vormen een ruime meerderheid. Wel zijn ze onderling verdeeld, waar de meesten denken dat we het slachtoffer zijn van een ‘Russisch Plan’, met daar tegenover degenen die verkondigen dat het onze eigen ‘elite’ is die aan de touwtjes trekt. En aan beide zijden op de flanken de ‘Aliens’, of de ‘Duivel’ die helpt om het plan ten uitvoer te brengen. Om het nog een tandje ingewikkelder te maken, zijn er ook ‘hybride’ vormen die menen dat de ganse wereldtop ‘behekst’ is, danwel haar ziel aan de ‘Duivel’ heeft verkocht. 

 

Daar ergens tussenin vindt u mij. De ‘Roepende in de Woestijn’, vrees ik, die meent dat het ‘Overreach’ en ‘Hoogmoed’ is in ons deel van de wereld. En dan in die zin dat ik constateer dat het niet overal in de wereld gierend uit de klauw loopt. Niet dat ik alle antwoorden heb. Maar veel van wat ons lijkt te overkomen is slechts de logische, onvermijdelijke consequentie van onze eigen onwil om te luisteren naar de mensen die vooraf al zeiden dat je geen groot vierkant blok door een klein rond gat kan drukken. Kenmerkend voor een ‘exacte’ blik op mens en maatschappij. In de ‘alpha’-hoek kan echter alles wat je dromen en verlangens je voorspiegelen. Je moet het alleen écht ‘willen’. De wereld als één groot ‘Harry Potter’-boek.

 

De schrijfster van dat boek wist tenminste nog dat het fictie was, maar is daardoor nu ook zelf keihard in aanvaring gekomen met de meute die niet langer bereid is om ‘geslachtskenmerken’ te beschouwen als ‘onderscheidend’, zoals wetenschappers al eeuwen lang doen, exact om daarvandaan meer te weten te komen over ons individuele functioneren. Maar in de ‘behavioristische’ wereld die wij de sporen hebben gegeven ligt het anders. ‘Input/Output’. En hoe dat ‘apparaat’ werkt zal ons een rotzorg zijn. 

 

Input/Output’-denken hevelt alle gewicht over van de ‘constructeurs’, de ‘uitvinders’, naar de ‘data-analisten’ en ‘communicatiespecialisten’. En dat heeft ernstige consequenties. Op ieder gebied. Kijk naar wat we tegenwoordig ‘Tech-bedrijven’ noemen. Google, Twitter, Facebook, Instagram. Zeker, die bedrijven gebruiken hoogwaardige technologie, en investeren zich kleurenblind om de laatste snufjes te bemachtigen en te implementeren. Maar ze zijn, ‘by design’, gewetenloos, immoreel, ‘Input/Output’ belust op geld en macht. Mondiale macht bovendien. Waarbij de ironie is dat veel van die bedrijven hun leven als Moloch begonnen met verheven idealen. Ze gingen mensen dichter bij elkaar brengen. Google had als slogan ‘Don’t be Evil’, maar een lange rij ‘dissidenten’ en ‘klokkenluiders’ in eigen gelederen stellen dat die tijd geweest is, als het ooit al serieus was. 

 

Zelf ben ik de mening toegedaan dat al die bedrijven ooit écht de beste bedoelingen hadden. Maar zoals J.K. Rowling zou zeggen, raakten ze in de war. En vooral ook in de ‘War’, waar de ‘Warparty’ wel brood zag in de mogelijkheden om hun strijd voor meer dingen die ‘BOEM!’ zeggen ’naar de mensen te brengen’. Vooral Google investeerde zich kleurenblind in wapentuig en ‘Dual Use’ technieken om ‘Input/Output’ te gebruiken om mensen te beïnvloeden. En in mijn bijdrage van afgelopen zaterdag waarin ik uw aandacht vroeg voor de ’Schaduwpoort’-documentaire, ziet u waar dat toe heeft geleid. De ’Top Dog’ van Google raakte direct betrokken bij uiteenlopende ‘Regime Change’-operaties. Ik denk écht dat die lui meenden dat hun superieure ‘Input/Output’-benadering zou leiden tot een ‘Vreedzame Transitie’ in landen die dwars lagen. De politiek verantwoordelijken hadden moeten zeggen: ‘Goed plan! Doen we niet’, want in strijd met het internationale recht, waarin verankerd dat landen soeverein zijn, en hun eigen glazen in mogen gooien. Maar onze politiek verantwoordelijken sprongen gretig, zonder diploma, en zonder zwembandjes, in het diepe. En nu verzuipen we. 

 

Hevig spartelend na de totaal onverwachte zege van Trump bij de vorige presidentsverkiezingen, zijn we nu getuige van een episch gevecht tussen het ‘Militair/Financieel/Media’-complex en een ‘Los Kanon’ in het hart van de ‘Input/Output’-gedreven wereld. De onvoorspelbare ‘Input’ van een man als Trump maakt de op statistieken en ‘data-analyse’ drijvende ‘Input/Output’-meute radeloos. Zijn fans zeggen dat dat opzet is. Maar wie terugbladert ziet dat Trump altijd al zo is geweest, en dat het dus niet zozeer een weloverwogen strategie is met een ultiem doel in de geest van ‘Herstel van de Orde’. Ook ik heb geen idee waar hij heen wil. Maar ik weet wel dat de ‘Input/Output’-meute niet onze vrienden zijn, want ik ben geen programmeerbaar sujet dat gelukkig wordt van het idee dat er voor mij een plekje is gereserveerd in de ‘Mainstream Sprookjeswereld’, tjokvol ‘Groene Illusies’, en bijeen gehouden door haat voor de ‘Villain of the Day’. 

 

Door die geïsoleerde positie, niet zozeer tussen de ‘partijen’, maar erboven, of eronder, zonder macht om iets te veranderen, en zonder ambitie om partij te kiezen, bezie ik de ontwikkelingen in de wereld, en meer in het bijzonder in ons deel van de wereld, als een ‘toneelstuk’ met een krankzinnig ‘plot’. Je weet niet welke ‘slechterik’ gaat winnen, of dat ze elkaar in de apothéose snikkend in de armen sluiten. Bak met popcorn onder handbereik. 

 

Op dit moment denk ik dat de paniek in het ‘Input/Output’-kamp  alomvattend is, dat ze zichzelf de das omdoen. Ze dachten eerder dat ze Trump van de weg konden rijden met een keur aan leugens en wilde beschuldigingen over ‘Russen’, maar dat liep stuk. Nu zijn ze zover dat ze volop censureren om grip te houden op de ‘Input’, maar Trump gebruikt dat in zijn voordeel. Hij doet niet eens moeite om die censuur de nek om te draaien, maar gooit er nog een paar scheppen bovenop door weg te lopen uit een ‘biased’-interview dat juist moest dienen om de controle over de ‘Input’-kant terug te krijgen. En hij zegt niet af voor het volgende debat met de onzichtbare Biden, die worstelt met de onthullingen over wat er op de laptop van zijn zoon staat, hoewel al is aangekondigd dat de vooringenomen ‘gesprekleider’ de microfoon uit zal zetten als het debat ontspoort, zoals de vorige keer. Als dat gebeurt, loopt Trump ook weg, en krijgt hij alleen maar méér aanhang. 

 

De gerichte censuur om uit beeld te houden wat er op die laptop van Hunter Biden staat, terwijl stukje bij beetje meer belastende feiten naar buiten komen, is net zo goed ‘Input’ die een bepaalde ‘Output’ moet genereren. Maar anders dan bij de gangbare ‘fratsen’ van Trump, waarmee hij slechts de ‘Input’-kant van zijn opponenten verstoort, door pure onberekenbaarheid, is dit spijkerhard en feitelijk juist, want anders zouden de Bidens en hun supporters in de ‘Warparty’ al een smaadproces zijn begonnen. Het is daarom alsof Trump en zijn entourage zich hier op hebben voorbereid. En met een chirurgische ‘timing’ het hele ‘Input/Output’-kamp aan flarden scheuren. Daar was de chaos toch al compleet, omdat men iedereen tot ‘vriend’ had gemaakt die bruikbaar was op enig moment, terwijl die ‘vriendenschare’ elkaar bij gelegenheid ook de kop afsnijdt, of oproept tot een bombardement als het hen even niet zint. 

 

Zeker de onthulling van Trump’s advocaat, dat er op de laptop van Hunter Biden ‘pedoplaatjes’ zouden staan, juist op het moment dat de ‘platforms’ als een bezetene tekeer gaan tegen ‘complot-theorieën’ over pedoseksuelen die het voor het zeggen hebben in de ‘Input/Output’-wereld, is volgens mij dodelijk voor Joe Biden. Zo niet electoraal, dan toch wel in het vervolg. Dat ik u hier op attendeer betekent niet dat ik, zonder het materiaal gezien te hebben, of daarvan een gedetailleerde beschrijving te hebben gezien (en liever niet!), zelfstandig een oordeel vel. Maar dat iemand van de FBI die gespecialiseerd is in kinderporno betrokken is bij het onderzoek, geeft wel aan dat het niet allemaal flauwekul is. De vraag is dan ook niet hoe u of ik reageren, maar hoe de Amerikaanse kiezer oordeelt. En Giuliani heeft een goed idee hoe die kiezer in meerderheid denkt, en daarom deed hij opnieuw aangifte, dit keer bij de lokale politie van Delaware, omdat de FBI, die het materiaal al maanden in bezit heeft, om politiek opportunistische redenen, op het dossier blijft zitten. En niet omdat het niks voorstelt, of omdat het 'Russisch Nep-Nieuws' zou zijn. De tegenaanval die de 'Guardian' en Sacha Baron Cohen hebben gelanceerd op Giuliani, terwijl de rest van de Biden-getrouwe media het hele verhaal doodzwijgen, kun je beter niet negeren als je mensen wilt informeren over wat er speelt. Bij teveel aan één oog blinde 'Amerika-deskundigen' in ons deel van de wereld is dat het probleem, en onderdrukken van het nieuws gaat niet helpen. Ondertussen zoemt het van de berichten over grootschalige verkiezingsfraude, en dat maakt dat ik er niet gerust op ben dat na drie november de rust in de Verenigde Staten weer zal keren. Mijn grootste angst is echter dat een ‘Input/Output’-genie zal bedenken dat ze een externe oorlog van formaat nodig hebben om weer grip te krijgen op de ‘Output’. En dan staat nu ook uw dochter ‘rechts te richten’. Ik houd mijn hart vast!

Complotfuik

De algoritme van de ‘Google-News-Feed’ attendeerde mij gisteren op ‘Lubach op Zondag’.

 

En een dag later zowaar opnieuw, nu met de vermelding dat Lubach met lof wordt overladen. Die promotie wordt nog zijn dood als geloofwaardig criticus van het 'establishment'. Algoritme een beetje verkeerd ingeschat, wellicht. De uitzending die volgens Google ‘Trending’ was, ging over ‘complotdenkers’. Daarin legde Arjen Lubach helder uit hoe je in een ‘Complot-fuik’ terechtkwam via een onschuldige zoekopdracht, door de suggesties van de algoritme van Google te volgen. Bij een ‘News Feed’ wordt in feite zelfs de zoekopdracht al voor je ingevuld. ‘Iedereen’ kijkt naar dat programma van Arjen Lubach over ‘Complotdenkers’, dus dat mag je niet missen, anders kun je niet ‘meepraten’. 

 

In de basis was die uitzending van Lubach beslist informatief, voor wie nog niet besefte hoe Google, Facebook, Twitter, YouTube en die hele kerstboom van de ‘sociale media’ werken. Dat het hen slechts gaat om de ‘clicks’, en de ‘cookies’ die u voeden met reclame. ‘Gepersonaliseerde’ reclame als je hen de kans geeft door je ‘geschiedenis’ niet te wissen en alle ‘cookies’ te accepteren. Wie dan goedgelovig is ingesteld eindigt met het idee dat we geregeerd worden door pedoseksuelen, dat de Russen invloed uitoefenden op de verkiezingen in de Verenigde Staten, dat het de Russen waren die de email accounts van Hillary en de ‘Democratische Partij’ hebben gehackt, terwijl het een ‘dump’ was van een ontevreden medewerker die al die mails op een ‘memorystick’ zette en aan ‘Wikileaks’ gaf, en dat het verhaal over ‘Weapons of Mass Destruction’ in Irak écht waar was, en dat Assad Douma bestookte met gifgas

 

Uit het ‘Complot’-aanbod kun je je eigen realiteit destilleren. Lubach illustreerde dat, voor de kijkers die traag van begrip zijn, met het voorbeeld van een supermarkt, waarbij je via de keuze voor een blikje ‘RedBull’ naar de chips wordt geleid, en uiteindelijk niet eens meer ziet dat er ook verse groente in diezelfde supermarkt ligt. ‘Iedereen’ ziet vooral die verse groente, maar jij bent verdwaald in de sectie ‘Junk Food’. 

 

Wat (uiteraard?) ontbrak in die uitzending, dat zijn de ‘complotten’ die ‘Iedereen’ gelooft die vertrouwt op de ‘Mainstream Media’. Hier op dit blog doe ik mijn uiterste best om uw kritische geest te voeden, zodat u niet in deze of gene ‘complot-fuik’ terecht komt. Niet die van de geesten die ons ‘ontstegen’ zijn en die leven in een fantasiewereld vol demonen en enge ziektes die onderdeel zijn van het ‘Grote Eeuwenoude Complot’ om ons te overheersen, maar ook niet de eindeloze reeks ‘complotten’ waar de ‘Mainstream Media’ u op trakteren om u te kunnen ‘melken’. De omvang van de groep gelovigen is niet doorslaggevend voor de vraag of iets waar is, of niet. Die observatie ontbrak in het programma van Lubach, en dat is een tragische omissie. 

 

Wat eveneens ontbrak, was de observatie dat ‘Epstein/Maxwell’, en de ‘NXIVM-slave cult’ geen fictie zijn, en dat de vertakkingen van die twee groepen pedoseksuelen wel degelijk vér reiken in de wereld van de macht. Dat kun je beter niet uit beeld drukken als je wilt voorkomen dat goedgelovige mensen zich ingraven. In mijn ‘extra’ bijdrage van zaterdag, juist voor dat programma van Arjen Lubach, verwees ik u naar een documentaire op ‘YouTube’ waarin ‘klokkenluiders’ uit de doeken doen hoe zekere bedrijven met ‘belangen’ te werk gaan om hele landen te destabiliseren door mensen tegen elkaar op te zetten. Keurig gedocumenteerd, met ‘insiders’ die gewerkt hebben voor die bedrijven, en zelf hebben meegebouwd aan de capaciteit die ze nu bekritiseren, omdat die niet langer alleen wordt gebruikt om in andere landen chaos te stichten, maar ook is losgelaten op de Verenigde Staten zelf. 

 

Wat de kracht was van dat programma van Lubach, was dat hij onderstreepte dat de bedrijven die met hun algoritmes ‘clicks’ vangen gewetenloos zijn. Het interesseert hen helemaal niks wat de gevolgen zijn voor de samenleving, als het maar geld oplevert. Maar in het verlengde daarvan kom je volautomatisch terecht bij de handelaren in ‘rauwe macht’. Niet ideologisch gedreven, in de zin dat ze de wereld beter willen achterlaten dan ze hem aantroffen bij hun geboorte als bewust levend mensenkind. Dus eindigen die ‘click-jagers’ onveranderlijk in de ‘invloedssfeer’ van wat ik hier het ‘militair-financieel-media-complex’, oftewel de ‘Warparty’ noem. Géén hechte groep. En ze steken hun eigen vrienden zonder gewetensnood een mes in de rug als dat nodig is om meer macht te vergaren. 

 

Dat thema ziet u hier op dit blog ook terug waar ik bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond de geflopte volksmenner Alexei Navalny tegen het licht houdt, die alleen nog waarde heeft als offer. Een observatie die u niet mag lezen als iets dat ingebracht kan worden als bewijs tegen deze of gene met ‘belangen’, en toegang tot Navalny. Slechts als een waarschuwing om niet te geloven wat ‘Iedereen’ gelooft, omdat de ‘Google-News-Feed’ u de ‘Trending’ berichten voorschotelt waarin staat dat Poetin heeft getracht die onruststoker, die bij verkiezingen niet meer stemmen haalt dan twee procent, als hij een goede dag heeft, van het leven te beroven. Dat klinkt zo verschrikkelijk onwaarschijnlijk, als je er zonder ‘Complot-Bril’ op naar kijkt, en meeneemt dat het verhaal van Navalny zelf constant verandert, dat je het wel wilt uitschreeuwen naar al die andere bezoekers van de supermarkt, die als makke schapen hun karretje volladen met het voorgeschreven voer. 

 

Uit de ‘Complot-Fuik’ blijven is hard werken. Anders dan Lubach suggereert, dat iemand die het nieuws ‘kritisch’ volgt zich beperkt tot het stellen van vragen die slechts betrekking hebben op de franje en de details, probeer ik u te laten zien dat dat juist ‘slaapverwekkend’ en onzinnig is, en dat het er om gaat de ‘Grote Lijnen’ te bewaken. Dus, bijvoorbeeld, niet: ‘Hoe regelen we de opvang van die vluchtelingen?’, maar ‘Hoe maken we een eind aan al die oorlogen en ‘Regime Change’ operaties in olielanden, en voorkomen we die vluchtelingenstromen?’ Het is zeker niet onverstandig om de geschiedenis van uw ‘Browser’ op gezette tijden te wissen. Zelf heb ik mijn ‘Browser’ zo ingesteld dat hij dat automatisch doet als ik ‘m afsluit. En ik sluit ‘m af na een gerichte zoekopdracht, om ‘m vervolgens opnieuw te laden, exact om te voorkomen dat ik een fuik in word getrokken. Daarnaast zijn er verschillende ‘Browsers’, en verdient het aanbeveling de verschillen te onderzoeken, en niet gemakzuchtig de grootste (Google) te gebruiken. Maar de eerste verdedigingslinie is uw eigen gezonde verstand.

Wegbereiders

De onthoofding van een leraar in Frankrijk speelt het ‘Front National’ van Marine Le Pen in de kaart.

 

Zelfde beeld elders in Europa, met inbegrip van Nederland. Wat voeding geeft aan de ‘complot-theorie’ dat hier sprake is van moedwillig falen. Maar daar is volgens mij geen sprake van. Enkele jaren geleden wierpen een paar uitgesproken ‘progressieve’ dames van mijn eigen leeftijd mij voor de voeten dat ik mij keerde tegen een opvang voor 'verwarde' dakloze verslaafden in het centrum van de stad waar ik woon, omdat ik de binnenstad ‘exclusief’ en ‘duur’ wilde houden. ‘Not in my Back-Yard!’ De PvdA-wethouder die het project vormgaf sloot zich daar gretig bij aan. Ik was een elitaire rechtse zak hooi. Voor mij werd daarom, buiten de vergadering om, een ontmoeting geregeld met twee dames die betrokken waren bij de veiligheidsprotocollen in de stad om mij te overtuigen dat ik mij ten onrechte zorgen maakte.

 

Ergens vorig jaar werd voor de deur van de ‘progressieve’ dames een dealer doodgeschoten, waarop ze direct hun woning verkochten en naar een veiliger plek verhuisden. En de wethouder, die zelfs op schrift allerlei dingen had beloofd die zijn opvolger onmiddellijk na de opening van het centrum direct weer schrapte omdat ze ‘wettelijke’ niet konden, was doorgeschoven naar het provinciale bestuur. Leuk carrière gemaakt op grond van een ‘succesvol’ afgerond project. Een project dat een melkkoe is waar sloten belastinggeld in omgaan, omgeven met een barrage aan overlegstructuren, regelingen, speciale telefoonnummers die je kunt bellen, wolken ‘beveiligers’ die in drommen surveilleren in het normaal gesproken drukke gebied, maar dankzij ‘Covid’ nu even niet meer, en het is een komen en gaan van politievoertuigen.

 

Goede bedoelingen, een tekortschietende mensbeeld, onbekendheid met culturele verschillen, en het perspectief van groeperingen in de samenleving met verwachtingen die haaks staan op die van u en mij, in de mix met ‘carrière-tijgers’, en ‘handhavers’ die niet mogen of kunnen handhaven, mede door een Gordiaanse knoop aan wet- en regelgeving, en een 'Stichting' met Eurotekens in de ogen, genereert gegarandeerd chaos, frustratie, woede en onbestuurbaarheid. Op enig moment dat u een politicus hoort zeggen: ‘Wir Schaffen Das!’, moeten uw haren recht overeind gaan staan. Waar Angela Merkel dat van de toren riep toen de instroom van asielzoekers op zijn hoogtepunt was, bedoelde ze de logistieke kant van de kwestie. Opvang, procedure voor de schifting tussen ‘verblijfsstatus’ en ‘op transport terug’, woning, werk, school voor de kinderen, ‘inburgering’ voor de ouders. Dat soort dingen. 

 

Zelfde bij die ‘opvang’ waar ik mee opende. Logistiek is het allemaal keurig afgehamerd met de subsidieslurpende ’Stichting’ die de commerciële opvang ‘verzorgt’ op kosten van de schatkist. Ze hebben zelfs een prachtige ‘gebruikersruimte’ waar je ontspannen harddrugs kunt gebruiken, zodat de overlast in het gebouw zelf beheersbaar blijft. Maar er mag niet ‘gedeald’ worden, dus dat gebeurt dan elders in de wijk. Maar dat is hun verantwoordelijkheid niet. Sorry. Ze willen wel ‘meedenken’………

 

Exact omdat ik begrijp hoe al die opportunisten en utopisten denken en te werk gaan, druk in de weer met ‘protocollen’ die ervoor moeten zorgen dat het ‘op papier’ klopt als een bus, waarbij veel tijd, geld en energie wordt gestoken in de ‘communicatie’, ben ik nog steeds geen ‘rechtse zak’. Eerder iemand die zich zorgen maakt over de ‘wegbereiders’ van die voorspelbare extreem rechtse reactie als ze nu niet extreem snel de bakens verzetten. Maar de voortekenen zijn niet gunstig. Het leedvermaak in Rusland, waar die achttienjarige koppensneller werd geboren die heel Frankrijk in shock achterliet, is logisch. In Europa inviteerden we radicale Moslims uit Tsjetsjenië om bij ons asiel aan te vragen, om zo te ontsnappen aan die barbaarse Poetin. Waar zitten je hersens? 

 

In Frankrijk zijn ze alweer wat verder, na enkele gruwelijke aanslagen, en tenenkrommend anti-semitisme, homohaat, en bruisende vrouwenhaat, en pakten ze na het neerschieten van die koppensneller ook meteen de hele familie van de dader op. In Nederland zien we koppensnellers nog als ‘verwarde mensen’ waar je de GGD op af moet sturen, en niet de politie. Macron zit inmiddels meer op de lijn van Poetin en Xi, al zal hij dat zelf bij hoog en bij laag ontkennen. Het geduld is op. De politiefunctionarissen in Frankrijk, en de gemiddelde Fransman, zijn er nu wel klaar mee. 

 

In de context van deze ontwikkeling vraag ik andermaal aandacht voor het gegeven dat de door ons op een voetstuk geplaatste rechts-extremist Alexei Navalny Tsjetsjenen in een videoboodschap voor zijn aanhangers al eens bestempelde als kakkerlakken die je uit moet roeien. Zo zit Poetin er overduidelijk niet in. Vindt u nou oprecht dat we Navalny een kans moeten geven? Want dat is het waar die ‘wegbereiders’ mee bezig zijn. Niet willens en wetens, in het gros van de gevallen. Maar uit naïviteit en utopische verblinding. Als het dan compleet uit de hand loopt, zijn ze ook de eersten die een bordje ‘Te Koop’ op Nederland en Europa plakken, en op zoek gaan naar veiliger oorden. Maar waar vindt je die dan nog? Want inmiddels heb je overal van dat soort ‘wegbereiders’, met diepe zakken van gulle miljardairs. Wat staat hen precies voor de geest? Hoe werkt dat in hun bovenkamer? Wie geeft hen het idee dat ‘There will be no liberty on board this ship until morale improves’ een goed uitgangspunt is? Dat was in 1966 nog iets om je vrolijk over te maken, maar wie bedacht dat het een valide instructie voor politieke dieren is? 

 

Zullen we niet gewoon weer ons verstand gaan gebruiken?

Religie

U moet het mij maar vergeven, maar voor religie ben ik niet in de wieg gelegd.

 

Veel verder dan ik stipuleerde in mijn bijdrage van zaterdag, waarin ik stelde gelovige mensen met respect te willen behandelen, kan ik niet gaan. Nederland gaat subsidie verstrekken aan producenten van 'groene waterstof', terwijl de CO-2-uitstoot daardoor toeneemt. De vage belofte is dat ergens in de toekomst er ooit zoveel energie zal zijn uit windmolens, dat tegen die tijd de netto-uitstoot, op papier, minder zal zijn dan nu het geval is. Dat wil zeggen, als we niet net zo'n situatie krijgen als in het Verenigde Koninkrijk nu, waar een tekort aan wind betekent dat huishoudens de komende weken zonder stroom komen te zitten. Wie echter nadenkt over kernenergie als alternatief, kan meer vis gaan eten uit Japan, dan geef je zelf licht, en ben je er gloeiend bij, als ze straks meer dan een miljoen liter radioactief vervuild water uit Fukushima in de Stille Oceaan laten stromen.

 

Daar staat je zwaar gesubsidieerde Tesla dan aan de 'laadpaal', geproduceerd door de rijkste wanbetaler ter wereld. Je hebt al niet kunnen koken, de verwarming deed het niet, en geen verlichting, internet of televisie in huis, tenzij je nog zo'n 'noodaggregaat' op diesel of benzine in de garage had staan. Buitenshuis eten lukt ook niet, vanwege 'Covid'. Maar de regering werkt keihard aan een oplossing. Eerst moet echter de affaire rond de 'toeslagen' nog vóór 2025 worden opgelost, en moet het ei worden gelegd over de 'mondmaskers'. 

 

Op de televisie een komen en gaan van bewindslieden die ons bezweren: 'We kunnen het!'  Wat ze kunnen is niet helemaal helder. En ondertussen vraagt Michael Avery van de Rabobank zich af hoe beleggers kunnen weten in welke bedrijven ze veilig en verantwoord kunnen beleggen, in tijden van oprukkende censuur. De 'Tech-bedrijven' achter de 'sociale media' schijnen niet meer te weten of ze nou een 'platform' willen zijn, of een ordinaire 'website'. Een 'platform' is niet aansprakelijk voor de 'content'. Maar een website wel. Voor mij reden om 'comments' niet te plaatsen voor ik ze gelezen heb. Daarbuiten waande ik mij altijd veilig, in een land dat internationaal goede sier maakt met haar 'vrijheid van meningsuiting'. Maar inmiddels is het zo gesteld dat als je níet oproept tot 'Regime Change' in landen die door 'Den Haag', 'Brussel' en 'Washington' worden aangewezen als vijanden, je risico loopt te worden aangeklaagd wegens 'heulen met de vijand'. Een groep wereldvreemde 'wetenschappers' wil zelfs dat bij een technologisch project de firma Huawei, koploper in het veld van échte 'Tech'-bedrijven, buiten de deur wordt gezet wegens 'mensenrechtenschendingen'. Ze betogen dat Huawei apparatuur aan de Chinese overheid levert, die er die vriendelijke Oeigoeren mee onderdrukt. 

 

Daarmee kies ik geen partij voor China in haar binnenlandse politiek, maar wil ik slechts onderstrepen dat je van een 'Tech'-bedrijf niet mag verwachten dat het zich met politiek bemoeit, want daar komt heibel van. Dito waar je als 'wetenschapper' vergeet dat je de wetenschap hoort te dienen, en niet de Mammon van de 'Warparty'. Los nog van het simpele gegeven dat niemand meer lijkt te weten wat we precies onder 'mensenrechten' zouden moeten verstaan, nu de censuur om zich heen grijpt. Middels 'sancties' hongeren we complete landen uit. Middels 'Regime Change' schuiven we gekozen volksvertegenwoordigers aan de kant. We maken van rechts-extremisten en ultra-nationalisten 'oppositieleiders', ook al halen ze amper de kiesdrempel bij verkiezingen. En we steunen hen openlijk als ze via straatprotesten het land ontregelen, in voorbereiding op een coup, waarna we een burgeroorlog ontketenen als een deel van het land afstand neemt van de coupplegers, en zich aansluit bij het buurland. Dat laatste na een overtuigend referendum, dat we echter net zo min erkennen als verkiezingsuitslagen. En we hebben altijd nog onze 'vrienden' achter de hand om lekker rotzooi te trappen onder de vlag van 'gematigde rebellen'. 

 

Onlangs in mijn krant een enorm uitgebreid artikel over de handel in olie en geraffineerde producten tussen Iran en Venezuela, waarbij die bilaterale handel tussen twee soevereine staten werd omschreven als 'smokkel'. Niemand heeft het over het kapen van schepen met olie in volle zee, als de eerste de beste 'Somalische piraat', en dat de diefstal van 31 ton goud door de Britten ervoor zorgt dat Venezuela geen geld heeft voor de bestrijding van de 'Covid-pandemie', want het is een 'mensenrecht' om te sterven voor onze ambities met olielanden. Toch? Maar ik blijf zeggen dat een land als Nederland, met goud dat ligt opgeslagen in Londen, beter haar knopen kan tellen vóór 'Boris' en de zijnen in de 'No-Deal-Brexit' een argument vinden om ook ons goud te confiskeren. Dan zeggen dat je was afgeleid door 'Mondkapjes', 'Groene Waterstof', 'Oeigoeren', 'Toeslagen' en die waaier aan 'Regime Change'-oorlogen waarbij je graag 'Haantje-de-Voorste' wilt zijn, om een 'wit voetje' te halen bij de 'Warparty', valt niet goed bij de kiezer die aan het opdrogende 'NOW-infuus' ligt, kan ik u wel verzekeren. 

 

Schaduwpoort

Niet op mij schieten, want ik ben slechts de boodschapper.

 

Maar een onafhankelijke Amerikaanse journaliste heeft 'Schaduwpoort 2.0' uitgebracht. De 'link' verwijst naar het 'YouTube'-adres waar ik de documentaire zag. Er is een kans dat die documentaire door 'Google', als eigenaar van 'YouTube', van het internet wordt gehaald, al begint dat censureren van materiaal waarin Trump rooskleurig wordt afgeschilderd, of waar hij electoraal voordeel van kan hebben, zich tegen de bedrijven en instellingen te keren die daar het hardst op inzetten.

 

'Twitter' haalde net voor het weekend opzichtig bakzeil, toen er op het internet een storm van kritiek opstak, nadat de 'Tech-reus' berichten over de inhoud van een computer van Hunter Biden van het internet had geprobeerd te vegen. De computer was afgeleverd bij een reparateur. Die trof op de computer materiaal aan waar hij 'nog niet dood mee aangetroffen wilde worden', waarop hij die computer overhandigde aan de FBI. Maar de 'New York Post' had de 'scoop', en kennelijk ook een 'back-up' van de harde schijf. Onduidelijk is of Hunter Biden die computer eigenhandig bij de reparateur afleverde, of dat iemand die de computer van hem had ontvreemd langs deze weg het vloerkleed onder de Bidens vandaan probeert te trekken. In elk geval zingt nu ook een voormalige zakenpartner van Hunter als een kanarie, en hoewel Biden wordt overladen met donaties van rijke Amerikanen 'met belangen', die als de dood zijn dat Trump opnieuw gekozen wordt, is het maar zeer de vraag of die honderden miljoenen in zijn 'oorlogskas' het verschil gaan maken. 

 

Die 'Schaduwpoort 2.0' documentaire is beslist de moeite meer dan waard. Bij versie '1.0' kreeg de journaliste in kwestie volop gratis reclame, omdat ze werd gearresteerd, maar vervolgens weer werd vrijgelaten. Of de 'Tech-reuzen' hun censuur-campagne doordrukken in deze fase, om het verhaal bij de kiezer, en de geïnteresseerde buitenstaanders, vandaan te houden, weet ik niet. Maar het lijkt mij knap onverstandig. 

 

Mijn vrees is anderzijds dat u in die documentaire het bewijs ziet voor een 'Groot Complot', waar ik u op deze website juist probeer weg te houden van dat idee. Als u naar die documentaire kijkt zonder een 'Complot-Bril' op, zult u zien dat eigenlijk alles al wel bekend was. Zeer zeker voor de frequente bezoeker van dit blog. De 'PsyOps'-techniek, gebruikt in een land als Irak, maar ook in Syrië, Libië en Oekraïne, is hier al diverse malen uitvoerig toegelicht. De bedrijven die betrokken waren bij de ontwikkeling van dat 'Hegeliaanse' concept van 'Verdeel-en-Heers', en technieken om onderzoekers op een dwaalspoor te brengen, of naar een 'dader' te leiden die onschuldig is, bieden het via hun eigen websites open en bloot aan voor commerciële toepassingen. Recent besteedde ik nog aandacht aan 'gepersonaliseerde reclame' van een 'aanbieder' die via 'Zerohedge' boodschappen verspreidt die het 'Kremlin' aanmerken als moordmachine. En hoe die 'aanbieder' zich verschuilt achter een 'dienstverlener' die maakt dat ze vanuit de anonimiteit kunnen werken. 

 

Een Amerikaanse professor publiceerde al een 'paper' met de pakkende titel 'Pentagon Ji-Jitsu', waarin alles al staat wat in die documentaire ook aan bod komt, maar dan als een abstracte bedreiging voor de samenhang van de samenleving in de Verenigde Staten, en niet als een zeer persoonlijke aanval op Trump. Het is, met andere woorden, niet zozeer een 'Complot', maar een aspect van wereldwijde ontwikkelingen waar 'Mainstream' angstvallig over zwijgt. En u kunt mij veel proberen wijs te maken, maar niet alle journalisten zitten in dat 'Complot'. Het is veel subtieler. Ze publiceren er deels misschien niet over omdat de 'Mediabedrijven' hen de ruimte niet bieden. Maar ook, en vooral, omdat ze 'Ware Gelovigen' zijn, zoals ik in mijn vorige bijdrage probeerde te illustreren. Ze wéten het wel, maar geven het niet aan u en mij door. Iets in de geest van 'Loose Lips Sink Ships'. In hun getroebleerde geest zijn we in oorlog. En die oorlog moet gewonnen worden. Dus kunnen Assange, Snowden, en collega's achter 'Schaduwpoort 2.0', met hun 'Klokkenluiders', doodvallen. 

 

Tegen mijn gewoonte in publiceer ik deze bijdrage als tweede artikel op dezelfde dag, en morgen niks, om u meer tijd te geven kennis te nemen van die documentaire. En mocht de censuur toch toeslaan, wat ik zéér onverstandig zou vinden, omdat het op scherp zetten van de toch al ernstig gepolariseerde verhoudingen in de wereld ons de kop gaat kosten, dan begrijpt u tenminste waarom zoveel Amerikanen in Donald Trump een hedendaagse versie zien van 'Batman'. Als Trump dan wint, zult u ook kunnen begrijpen waarom, en dat het niet 'extreem-rechts' was, maar eerder de (terecht) bezorgde, doorgaans a-politieke Amerikaan die weinig moet hebben van 'Washington'. 

 

Als Trump wint, zijn we dan 'Out of the Woods'? Dat is hier mijn uitgesproken twijfel, omdat Trump zich niet profileert als een 'Witte Duif'. Soms is een simpele oplossing die te mooi lijkt om waar te zijn ook exact dat: Te mooi om waar te zijn. Ook dat is dialectiek. Maar Biden…….? Serieus?

Mythisch

De mythische beschrijving van het leven van Christus krijgt meer aandacht dan de historische versie.

 

We zijn verslaafd aan 'verhalen'. Zeker waar de feiten fragmentarisch zijn, zoals bij de pogingen om te weten te komen wie die Christus nou écht was, als onomstotelijk kan worden geconcludeerd dat iemand zoals Hij bestaan heeft, is de interesse in het échte verhaal gering. Voor gelovigen is het helemaal geen punt van discussie, uiteraard. Die begrijpen helemaal niet wat ik bedoel, ook al wemelt het in hun eigen kring van de 'interpretaties' van de 'Bijbelteksten', die in het 'Nieuwe Testament', zelf ook weer een selectie uit het totale aanbod, waar religieuze scherpslijpers tijdens het 'Concilie van Nicea' een volledig arbitraire selectie uit maakten, een 'punt op de horizon' zien. De rest van het beschikbare materiaal werd begraven, net als de 'onderste stenen' waar ik het in mijn vorige bijdrage over had. Slim! Maar niet intelligent.

 

Zelf ben ik niet religieus opgevoed, maar waar ik 'Hij' met een hoofdletter schrijf in de voorgaande tekst probeer ik te onderstrepen dat ik mijn medemens respecteer, en er niet op uit ben hem of haar mijn eigen 'verhaal' door de strot te wrikken. Sterker nog, ik heb geen eigen 'verhaal'. Slechts snippers informatie die, in toenemende mate, indruisen tegen wat 'Mainstream' ons aan fabeltjes tracht te verkopen als het 'juiste verhaal'. Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel te doen is over wat nou 'juist' is, en wat niet. Geen gebrek aan 'Fact-Checkers' en andere niet geheel betrouwbare 'filters'. Als u hier al langer leest bent u bekend met feiten die het 'Grote Publiek' zijn ontgaan, omdat 'Mainstream' het er niet over wil hebben. Of omdat 'Mainstream' er luidruchtig tegen optreedt, waar het hun 'verhaal' ongeloofwaardig maakt. Maar ook degenen die hier nog nooit op bezoek kwamen, en ook niet op vergelijkbare blogs of websites die de andere zijde van het 'verhaal' belichten, krijgen het nu ook voor de kiezen. 

 

Er is een campagne gestart om aandacht te vragen voor bedreigingen van journalisten, en mensen werkzaam bij de (westerse) 'Mainstream Media'. Die campagne gaat overigens hand in hand met een vloedgolf aan pogingen om berichten die niet in het 'verhaal' passen te censureren, en de repressie van 'Mainstream Media' die niet onder controle van westerse conglomeraten staan. Citeren uit dergelijke niet-geautoriseerde bronnen, of het toevoegen van een 'link' naar die bronnen, werd al langer verdacht gemaakt, maar de invoering van een 'Inquisitie' is niet ver af. 

 

Uitgangspunt op dit blog is steeds geweest dat er geen sprake is van een 'Groot Complot'. Een journalist, een 'pratend hoofd', een politicus, kan een 'Ware Gelovige' zijn, en met verve het 'verhaal' uitdragen waar hij of zij in gelooft, samen met iedereen op de redactie, of in de partij, maar dat betekent nog niet dat die trouwe vazal 'In Het Complot' zit. Zelfs niet als diegene wéét dat het 'verhaal' grotendeels verzonnen is, en mooi om waar te zijn. Het is mensen eigen om te hechten aan een 'Mythische' versie die alles verklaart. Ver voorbij de feiten. Dergelijke loyaliteit wordt giftiger als de bewijzen zich opstapelen dat men al veel langer in een leugen leeft. 

 

Natuurlijk is het ironisch als ze vervolgens aandacht vragen voor de 'Free Press'. Die Orwelliaanse omkering van de betekenis van woorden, zoals 'Free', neemt in deze tijd epidemische vormen aan. Het heeft geen pas om de priesters en zeloten die ons hun 'verhaal', hun mythe, proberen te slijten naar het leven te staan. Ze liegen, ze laten informatie die niet in hun 'verhaal' past weg, of ze 'spinnen' het uit het zicht, maar slechts een cynische enkeling beseft dat ze daarmee de 'Duivel' dienen die ze menen te bestrijden, en dat ze al doende de 'Apocalyps' naderbij brengen. Althans, de volledige ineenstorting van de wereld die ze zeggen te verdedigen, door doelbewust 'andersdenkenden' op te jagen, verdacht te maken, en af te voeren naar de brandstapel van de 'social shaming', of erger.

 

Onze complexe wereld is complex. Niet te verklaren via de adoptie van een eenduidig 'verhaal'. Hele generaties die groot zijn geworden met 'enen' en 'nullen', en digitale contrapties met hun 'keuzemenu's', zijn het contact met de nuancering kwijt. Voeg daar de omkering van de betekenis van bepaalde begrippen aan toe, en je blijft zitten met een 'Doos met Gezichtjes'. Mijn stelling hier is, dat je weg moet blijven van pogingen alles te willen zijn voor iedereen. Mondiale politieagenten falen keer op keer. Het begint ermee dat iemand bedenkt hoe je een zeer bescheiden hoeveelheid historische feiten 'logisch' kunt verbinden. Slim! Maar niet intelligent, zoals ik in mijn vorige bijdrage betoogde. En het loopt beslist uit op tranen als de feiten ook nog eens niet blijken te kloppen. Dan denk je dat je over water kunt lopen, maar verzuip je omdat je ook niet eens kunt zwemmen. Het was een mooi 'verhaal', maar met geloof alleen wordt het nog geen werkelijkheid.

View older posts »