Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Beschaving

Onderzoekers van de 'Hebrew University' in Jerusalem hebben in een grot in Zuid-Afrika sporen gevonden van menselijke beschaving die 1.8 miljoen jaar terug gaat in de tijd. 

 

Er zijn veel oudere sporen gevonden van menselijk leven, of 'mensachtigen', die zich bedienden van gereedschappen, maar hier gaat het om mensen die zich hadden gevestigd op één plek. Critici zullen niet meteen onder de indruk zijn, en bezwaar maken tegen het gebruik van het woord 'beschaving'. Die 'apen' waren nog niet in staat om met één druk op de knop een nucleaire Holocaust te veroorzaken, en alle leven op aarde te beëindigen, of twintig jaar lang wereldwijd oorlog te voeren, zoals wij. En ze begrepen ook nog niet dat je mensen die onthullen dat je het niet best voor hebt met je medemensen het best op kunt sluiten

 

Dus hoezo: 'Beschaving'?

 

Nee, dat is niet 'flauw'. En het is ook geen logische consequentie in reactie op wat anderen doen, of niet meer dan een smetje op ons overigens kraakheldere blazoen. Natuurlijk is het waar dat die 'apen' simpelweg de technische mogelijkheden nog niet hadden om de wereld aan hun grillen te onderwerpen. Het is zeer goed mogelijk dat als we ze die mogelijkheden hadden aangereikt, ze er ook gretig misbruik van hadden gemaakt, zoals wij nu. Maar besef dan dat waar ik hier 'wij' zeg, dat een vertekening is van de realiteit. Er zijn namelijk ook beschaafde mensen onder ons die niks moeten hebben van die massavernietigingswapens, politieke moorden, 'Regime Change' operaties, 'Eindeloze Oorlogen', en wat er niet allemaal komt kijken bij die machtsspelletjes. 

 

Als je de keuze hebt tussen het aanleggen van een netwerk voor hogesnelheidstreinen, of de fabricage van een nieuwe jachtbommenwerper, wat kies je dan? Als je moet kiezen tussen adembenemende steden bouwen, of een nieuw vliegdekschip, hoe maak je dan die afweging in je bovenkamer? Ik zit op de ochtend van de 'Dodenherdenking' naar de dames van 'GoedeMorgenNederland' te kijken, en daarin een gestaald kader van mensen die iedereen oproepen om een loopbaan bij de krijgsmacht te overwegen, om overal in de wereld te 'vechten voor onze vrijheid'. Helemaal niets, maar dan ook echt niets geleerd van twintig jaar 'Eindeloze Oorlog'. Hoe we in Libië het rijkste land van Afrika met een bloeiende middenstand, en relatief veel vrijheid voor vrouwen, elk spoortje van beschaving rigoureus hebben uitgewist door onze Jihadistische vrienden aan de macht te helpen. En elders niet anders. 

 

Mij komt het voor, zonder dat ik dat hard kan maken, dat die holbewoners meer beschaving in het topje van hun pink hadden, dan menige 'ijzervreter' die we aanbidden als 'vrijheidsstrijder' nu. Ik zeg dit, omdat de keuze om je ergens te vestigen op een vaste plek, niet slechts om er te schuilen tegen de elementen, en natuurlijke vijanden, maar als een gedachte, een zekere bewustwording markeert die verwijst naar 'huisje, boompje, beestje', gezin, familie, gemeenschap, en daarmee dialoog en 'samen'. Wat opofferingen met zich meebracht die moesten worden 'uitgedacht'. De nomadische, expeditionaire geest van de 'krijger' zien we terug bij de mensen die niet bouwen, maar opteren voor krachtiger wapens, die ook niet zijn toegesneden op het verdedigen van huis en haard, maar om het gebied uit te breiden tot de onvermijdelijke reis naar de 'Eeuwige Jachtvelden' een eind maakt aan je leven. 

 

Die mentaliteit van de 'Krijger' speelt ons (m/v) nog steeds parten, en maakt brandhout van de pogingen van de meer vreedzame mens die mooie mogelijkheden ziet om een mondiale, diverse samenleving op te bouwen. Een 'Rule Based' samenleving die logisch in elkaar zit, en gericht is op continuïteit, en de prevalentie van kwaliteit. Het is de 'Krijger' die roet in het eten gooit, en ons aanspoort tot het nastreven van een vooraf bepaalde 'gelijke' uitkomst, of onderscheid op basis van ras, sekse, geaardheid en andere betekenisloze argumenten, om de strijd aan te wakkeren, en de oorlogen gaande te houden. De perverse affiniteit met 'achtergestelden', en onrecht waarvoor we eeuwen terug moeten in de tijd, is een doelbewuste poging om het streven naar beschaving te frustreren, en ruim baan te maken voor de corrigerende invloed van de tot de tanden toe gewapende strijder. 

 

Anderzijds moet de mens die streeft naar beschaving wegen zien te vinden om iedereen die zich aan de elementaire regels houdt de kans te geven zich te verheffen. Die regels moeten derhalve elementair zijn, eenvoudig te begrijpen, niet onnodig complex, willekeur en discriminatie (met inbegrip van 'positieve'), en onderscheid op oneigenlijke gronden, zoals ras, sekse of geaardheid, uitsluiten, en elk mens toegang geven tot een menswaardig bestaan. Zo ver zijn we nog lang niet, maar met behulp van automatisering, robotisering en internationale handel en uitwisseling, bij gelijktijdige rationalisering van het gebruik van schaarse grondstoffen, en het stoppen van de verspilling als gevolg van al die oorlogen en disruptie die uit de koker van machtsdenkers komt, lonkt dat beeld wel. Geen wonder dat de 'Krijgers' en hun voetvegen in ons midden nu alles op alles zetten om dat te frustreren, en hun grip op de media en aanpalende multinationals, bestuurd door de 'predators' die boven zijn komen drijven door concurrenten op weg naar de top de kop af te bijten of dood te trappen, te gebruiken om de 'kwetsbare groepen' te mobiliseren in de strijd tegen de oprukkende beschaving. 

 

Het AD had, samen met andere publicaties, een bericht over anderhalf miljoen banen die gaan verdwijnen als gevolg van de automatisering en robotisering, wat zij de 'zombiebanen' noemen. Dat is iets volkomen anders dan wat ik hier consequent de 'BullShit'-banen noem. Verkoopmedewerkers, vakkenvullers, horecamedewerkers en receptionisten zijn functioneel. Het zijn de 'Engelbanen' uit het artikel, die ervoor in de plaats zouden moeten komen, waar we ons zorgen over moeten maken. Daarbij meegerekend de banen als 'accountant' waar die zich ontpoppen als 'onderzoeker', zoals in dit geval. Het zijn die banen die ons de kop gaan kosten, en de beschaving op de tocht zetten waar het wel uit moet monden in een strijd over steeds schaarser wordende collectieve middelen, als er niemand meer werkt, en we allemaal een 'Engel' zijn geworden die aanspraak maakt op een eigen 'Roze Wolk', en méér geld dan de 'Engel' op die andere 'Wolk'. 

 

De omschakeling van 'ieder voor zich' naar 'samen' wil, zelfs na 1.8 miljoen jaar, nog niet echt vlotten. Dat we niet gelijk zijn, en een gelijke uitkomst dus ook volkomen absurd is, maakt voor beschaafde mensen niets uit. Sterker nog, ze koesteren die verschillen. Tolerant, en solidair, maar niet 'Gekke Henkie'. Respect voor de 'Krijgers' die de 'Wilde Dieren' bij ons vandaan houden, maar geef ze niet de vrije hand uit vrees dat de verveling bij hen toeslaat, en hun jachtinstinct zich tegen ons keert, want dan ben je al dood, maar weet je het nog niet.

Vrijheid

Enorme ophef over een poster van 'Forum' over vijfenzeventig jaar 'Bevrijding'.

 

Op de poster staat een overlijdenskruisje voor het jaartal 2020. De dames van 'GoedeMorgenNederland' vonden het 'walgelijk', wat nog eens onderstreept dat ze zich niet bezighouden met journalistiek. En dat gold eveneens voor de twee journalisten die te gast waren. Een van 'Elsevier' en een van het 'ANP'. Waarmee ik het niet opneem voor 'Forum', en tevens van de gelegenheid gebruik wil maken om te onderstrepen dat iedereen die zich opwindt over die poster daar het volste recht toe heeft. Tot op het moment dat in één moeite door wordt gesuggereerd dat er tegen die mening van 'Forum' moet worden opgetreden. Of dat dergelijke geluiden buiten de orde geplaatst dienen te worden, en mensen met zo'n mening niet meer mogen participeren. 

 

Waarom is dat begrip 'Vrijheid' toch zo lastig voor zoveel mensen? En waarom zegt zo'n medewerker van 'Elsevier' dat hij het de taak vindt van journalisten om mensen te 'prikkelen'? De auteur van 'prikkelliteratuur' noemen we een 'pornograaf'. Een journalist brengt ons het nieuws. Zo objectief mogelijk. Dus, bijvoorbeeld, dat 'Forum' een poster heeft gepubliceerd met daarop een overlijdenskruisje voor het jaartal 2020. Punt. 

 

Natuurlijk heeft elke journalist ook een mening, want hij of zij is ook maar gewoon een mens. Maar als journalist scheidt je die mening van de feiten. Je kunt als journalist iemand vragen naar de bedoeling van een bepaalde uitspraak, of het gebruik van een symbool. Maar je eigen mening mag niet doorsijpelen in je vraagstelling, en die vraagstelling moet niet klinken als een provocatie. De fotojournalist, of televisieverslaggever die in de publieke ruimte opnames maakt, mag geen strobreed in de weg worden gelegd. Maar als hij of zij er op uit is om 'prikkelbeelden' te produceren, is het niet te vermijden dat er een reactie komt van mensen die zichzelf niet als 'pornosterren' opgediend willen terugzien in de krant, het tijdschrift, of op de televisie. 

 

Vrijheid heeft betrekking op beleving en respect. Twee varianten die elkaar bijten moeten in balans zijn voor het optimale resultaat. De 'Vrijheid OM', wat verwijst naar individuele vrijheid, en de 'Vrijheid VAN', wat verwijst naar het respecteren van de rechten van een ander. Hoe je het ook wendt, of keert, maar er is bij mijn weten niet één Nederlander die niet beseft dat de 'Vrijheid OM' door alle 'Maatregelen' sinds begin 2020 dramatisch is afgenomen. En dat is dan met inbegrip van de dames van 'GoedeMorgenNederland', die elke dag janken over wat er allemaal niet meer mag, en de hoop uitspreken dat het allemaal snel voorbij zal zijn. Dat in 2020 de 'Vrijheid OM' is overleden is als zodanig helemaal niet omstreden. De één hoopt op een snelle resurrectie, de ander streeft ernaar, en een derde is bang dat de onvrijheid een blijvertje is. Maar er is helemaal niemand in Nederland die meent dat de 'Vrijheid OM' nu groter, of gelijk is aan de jaren vóór de 'Maatregelen'. 

 

In elke geciviliseerde samenleving is de 'Vrijheid OM' beperkt om de 'Vrijheid VAN' te kunnen garanderen. Je mag niet iemand vermoorden als je daar zin in hebt. Mensen die het risico lopen vermoord te worden moeten door de overheid beschermd worden tegen moordenaars. Ik mag hopen dat u dat met mij eens bent als een doel dat het nastreven waard is, en dat we dan niet op de kansel klimmen om te claimen dat onze 'Vrijheid' geweld wordt aangedaan. Maar recent wijdde ik een bijdrage aan een 'Opiniestuk' in NRC waarin de auteur, en bijgevolg de krant, een lans brak voor 'politieke moord' waar het Poetin betrof, wat wel aangeeft hoe kwetsbaar dat principe is. Nog veel lastiger wordt het waar we ons storten op de 'prikkeljournalistiek', die niks met journalistiek te maken heeft, maar mensen schaadt in hun eer en goede naam. Hoeveel 'Safe Space', en voor wie, willen we vastleggen in de wet? Op welk moment dient de 'Vrijheid van Meningsuiting' geen doel meer dat het nastreven waard is? 

 

Hoe weeg je het belang van de één, afgezet tegen dat van de ander? Alle voorstanders van de 'Maatregelen' claimen dat de wetgever die ze erdoor heeft gedrukt 'Goede Bedoelingen' heeft, en gelegitimeerd is door de kiezer toen hij of zij een hokje rood kleurde, wat in de 'Volksvertegenwoordiging' een meerderheid opleverde voor die beperkingen. Maar het zijn en blijven beperkingen. En dat zal altijd discussie opleveren, waar iemand het onjuist, of overdreven vindt. En die man of vrouw heeft recht op die mening. Zo simpel is het. 

 

Als je een andere mening hebt, is dat eveneens je goed recht. Maar om dichter tot elkaar te komen gaat het zeker niet helpen als je je eigen mening via 'Twitter' of in de krant, op de televisie, of via een blog, de ether in schreeuwt, en maar zien waar het landt. Beter is het om degene met een contraire mening naar zijn of haar motivatie te vragen. Dat levert niet zelden verrassende feiten op, die buiten beeld bleven door het geweld waarmee de mensen met 'Goede Bedoelingen' hun eigen gelijk van de kansel schreeuwen. Feiten, en vragen die laten zien dat bepaalde aannames niet meer zijn dan aannames, en dat andere aannames het beeld volkomen op z'n kop zetten, waardoor het urgent wordt uit te zoeken wat nou feitelijk juist is, en wat niet. Er zijn nu minder sterfgevallen per maand dan gemiddeld, en net als in alle landen loopt het aantal besmettingen op als de vaccinatie op gang komt. Wat is het causale verband? Of is dat er niet? En op welke gronden beslissen we tot vergaande beperking van de 'Vrijheid OM'? 

 

Door de mist van een wereld vol 'Maatregelen' doemt nu al het beeld op dat we er nooit meer vanaf komen. Ook niet als het risico op besmetting 'nul' is geworden. Enerzijds omdat de onredelijke angst, om niet te zeggen hysterie, daarmee nog niet verdwenen is. Maar ook, en dat is voor velen een angstvisioen, omdat de 'Maatregelen' ook naadloos passen op andere 'Agenda's' die helemaal niets uitstaande hebben met welke pandemie dan ook. En dat de 'Vrijheid OM' in 2020 daadwerkelijk is overleden, en resurrectie er niet in zit. 

 

In de basis ben ik blij met mensen die 'prikkelende' uitspraken doen, of 'prikkelende' posters publiceren, omdat het de potentie heeft een inhoudelijke discussie op gang te brengen, zolang die 'prikkelaars' zichzelf maar niet wegzetten als journalist. Als iemand in een krant oproept tot een politieke moord heb ik dat nog altijd liever dan dat hij dat in het geniep voorbereidt, en hoop ik dat de autoriteiten die erover gaan daardoor wakker worden geschud. En als iemand een kruisje plaats voor het jaar 2020, waarmee een partij te kennen geeft dat die van mening is dat de 'Vrijheid OM' zonder valide argumenten wordt beperkt, en we het risico lopen verzeild te raken in autoritaire structuren, dan hoop ik dat de voorstanders van al die beperkingen het zien als een uitnodiging om beter uit te leggen waarvoor die beperkingen nodig zijn. Of om nog eens te kijken naar hun aannames. En of er geen 'Rotte Appels' zitten tussen de mensen die de besluiten nemen, die gewapend met een geheime 'Agenda' de pandemie misbruiken. 

 

Van Baudet en zijn partij is genoegzaam bekend dat ze kritisch zijn over de 'Maatregelen'. En waar we zien dat 'experts' zelf stellen dat bepaalde beperkingen geen enkel effect hadden, is er voldoende reden om de discussie daarover niet te ontlopen. Doe je dat wel, en bestrijd je die oppositionele mening met het heffen van je eigen 'Heilige Kruis' van de 'Heilige Consensus' om die 'Duivel' uit te bannen, dan roep je de problemen over jezelf af. 

 

Laten we de 'Vrijheid' koesteren, en respectvol omgaan met elkaar, maar harde conclusies niet uit de weg gaan waar dat gerechtvaardigd is. En waar we het niet weten, niet uitpakken met het verketteren van mensen die twijfelen aan onze feiten en aannames, of 'Goede Bedoelingen', maar toelichten en uitleggen. We zijn toe aan een ander soort mensen. Aan mensen die nadenken, en doorvragen, alvorens te handelen. Mensen die niet consequent uitgaan van zichzelf, en hoe iets op hen 'overkomt', om dan direct te veroordelen, te dreigen, of te handelen zonder ooit één vraag te hebben gesteld. 'Bommen los! We komen je bevrijden....'

Fabriek

China is nu nog onze 'fabriek'.

 

De consequentie is dat het land, met enige voorsprong, de grootste 'vervuiler' is waar het 'broeikasgassen' betreft. Het land heeft zich echter verplicht om korte metten te maken met die 'uitstoot', en tot nu toe houden ze zich aan hun 'targets'. Andere landen hebben daar meer moeite mee. De Verenigde Staten stapten onder Trump uit het akkoord van 'Parijs', en ze keren nu onder Biden terug, met ambitieuze plannen, maar de vier verloren jaren inhalen zal nog een hele kluif worden. En zoals bekend struikelt ons eigen land ook voortdurend over haar eigen 'doelstellingen'. 

 

De Nederlandse strategie lijkt te zijn dat ze op hun handen blijven zitten tot ze gedwongen worden door de rechter, om dan lukraak draconische maatregelen door te voeren. Waarvan velen contraproductief, want ondoordacht, en alleen 'op papier' een positieve bijdrage. Verschillende westerse landen volgen dat voorbeeld, of doen gewoon niet wat ze hebben toegezegd. En als ze daarop worden aangevallen, wijzen ze naar China, want dat land moet 'eerst' maar eens de uitstoot verminderen. 

 

Ook zonder 'akkoord' had China meer dan voldoende reden om nog eens goed naar dat aspect van hun economische groeimodel te kijken. De vervuiling, en slechte kwaliteit van de lucht in sommige grote industriële centra, was echt wel iets om je zorgen over te maken als regering van dat enorme land. Volgens de auteur van DIT artikel heeft ook China wel doelstellingen, maar geen plan. Maar waar het land in verbluffend korte tijd een enorm netwerk van treinverbindingen, de meeste met hoge snelheid, heeft aangelegd, en enorme projecten voor de opwekking van elektriciteit zonder uitstoot heeft opgezet, is wel duidelijk dat het hen niet ontbreekt aan daadkracht. 

 

Om te bepalen wat China zal moeten doen om de gestelde doelen te halen, moet je ook weten hoe de situatie in de wereld zich ontwikkelt. Als de Verenigde Staten en Europa in staking gaan als klant, zal de vraag naar industrieel gefabriceerde goederen, en de uitstoot als gevolg van het transport, per schip en per vliegtuig, of trein, en vrachtwagens, afnemen, zonder dat 'Beijing' veel hoeft te doen. Die kant gaat het nu wel op, zoals u weet. Het betekent niet dat China als land daar slechter van wordt. Het kan overschakelen op productie voor de eigen bevolking, en zekere 'diensten' naar een hoger niveau tillen, terwijl ze de productie van goederen exporteren naar landen die nu nog een verwaarloosbare uitstoot hebben, in Afrika bijvoorbeeld, waar de lonen lager liggen dan in China. Een omzetting vergelijkbaar met wat China deed ten tijde van de 'Kredietcrisis', waar het land ook minder last heeft van de 'Covid-crisis' door een andere benadering, en samen met de 'diepe zakken' als gevolg van het handelsoverschot door de jaren, kan het zich veroorloven om 'contrair' te investeren. 

 

Daarnaast is het evident dat China zich razendsnel ontwikkelt tot een technologie-reus. En dan hebben we het over échte technologie, en niet over wat Wallstreet aanduidt als 'Big Tech', wat veelal niet meer is dan een 'Design Bureau', 'Social Media'-monopolist, of distributeur van producten die het bedrijf niet zelf maakt, zoals 'Amazon', of 'Alibaba'. De wereldwijde schaarste aan 'microchips' die in het westen de autoindustrie lam legt, maar ook ons onvermogen om voldoende mondkapjes, ziekenhuiscapaciteit, en besluitvaardige bestuurders te leveren, spreekt boekdelen over onze capaciteiten. Technologie is de sleutel tot doorbraken op weg naar een betere, gezondere toekomst. De grote hoop van mij, en velen die houden van techniek, is dat kernfusie een succes wordt. Er zijn daarnaast nog vele andere mooie mogelijkheden. Sommige welhaast utopisch, maar andere binnen handbereik, als de wil er is. 

 

Met Europa dat aanstaande is om Russisch gas de rug toe te keren, kan China overschakelen van kolen op gas, en met twee vingers in de neus de doelstellingen halen, zonder 'Carbon' de rug toe te keren. Terwijl wij in Europa vacuüm trekken. Aardgas is relatief schoon, vergeleken bij kolen of 'biomassa'. De ironie is dan dat landen als Nederland dergelijke centrales sluiten, om de rechter een plezier te doen, waarna we smerige stroom uit naburige landen gaan importeren. 'Op papier' zijn we dan goed bezig, maar we maken het probleem mondiaal alleen maar groter. Dito waar we het hele land volbouwen met 'Datacenters' terwijl we de landbouw opdoeken, en de boeren subsidie verstrekken om te stoppen, zodat 'Google' en 'Amazon' vrij baan krijgen. 'Gekke Henkie'. 

 

Alle 'Groene Stroom' gaat nu al op aan dergelijke mammoet-consumenten, en aan de productie van 'waterstof', wat elektriciteit vreet. En als we onze behoefte aan gas straks moeten weghalen uit per schip aangevoerde 'LNG', zijn we knap stom bezig als het over het milieu en het klimaat gaat. Maar daarvoor heb je 'wetenschappers' die dat rechttrekken 'in de boeken', zoals grote bedrijven en puissant rijke medelanders hun accountants hebben om de belasting te ontwijken, zodat zij niet hoeven mee te betalen aan het uitkopen van die boeren ten bate van 'Google' en 'Amazon'. 

 

Die voedselproductie afbouwen, terwijl er wereldwijd nu al schaarste is, en moderne landbouw nog altijd beter is voor hoge opbrengsten per hectare, is onze bijdrage aan het platbranden en kappen van bossen elders, die dan moeten worden ingericht voor de productie van de weggevallen capaciteit bij ons. Lekker bezig, 'Gekke Henkie'! Zij geen bos meer, en wij stroom vretende schuren vol zoemende 'servers' waar amper mensen werken, en niks te eten. Maar wel een elektrische auto die op Poolse Bruinkoolstroom rijdt. Wat maakt het uit, als de rechter maar blij is. 

 

Duur voedsel, torenhoge belastingen om boeren uit te kopen, Poolse Bruinkoolstroom te kunnen importeren, en schadevergoedingen te betalen aan de exploitanten zodat ze hun schone, moderne, op aardgas werkende centrales kunnen sluiten, als we ze niet dwingen om gesubsidieerde 'biomassa' te stoken, waarvoor we hele bossen rond de Oostzee en in Noord-Amerika laten kappen, om die bomen per vervuilende boot aan te voeren. Dat is onze bijdrage. Terwijl we sloten geld nodig hebben om alle straten open te breken voor laadstations, elektrische kooktoestellen en verwarming met Poolse Bruinkoolstroom. En als dan de goedkope producten uit China wegvallen, we onszelf in de kou hebben gezet door geen Russisch gas meer af te nemen, wat zullen we dan blij zijn met zo'n atoombom die ons land met de grond gelijk maakt nadat de NAVO één stap teveel heeft gezet in haar 'Eindeloze Oorlogen'. Lekker warm. Daarna een nucleaire winter, en een frisse nieuwe start. Hopelijk zonder 'Gekke Henkie'. 

 

Of gaan we voor die tijd ons verstand nog terugkrijgen?

Reddingssloep

Joe Biden smijt met geld dat er niet is.

 

De biljarden vliegen je om de oren, terwijl de 'Federal Reserve' en daaraan gelieerde organisaties alle ballen in de lucht proberen te houden, er daardoor geen 'markt' meer over is, en het ene na het andere 'bankschandaal' gigantische vermogens wegvaagt. De hele economie is defacto 'genationaliseerd', maar op een wijze die bepaalde 'ingezetenen' schofterig rijk maakt, terwijl anderen in het stof bijten. Om die laatste groep de illusie te geven dat hij er juist voor hen is, heeft hij aangekondigd het minimumloon op te zullen trekken naar $15 per uur. Een sympathiek gebaar, maar hoe pakt dat uit in de praktijk?

 

Die stap, dat verhogen van het minimumloon, zal er in bepaalde sectoren toe leiden dat de automatisering nóg sneller zal gaan dan nu al het geval is. Joe stelt dat niemand die veertig uur in de week werkt minder mag verdienen dat de 'armoedegrens'. Mijn eigen standpunt is dat elke burger voldoende geld dient te krijgen om te overleven, of hij of zij nou werkt of niet. En dat als je werkt, je méér moet krijgen. Het concept van het 'Basisloon'. Als automatisering banen kost, leidt dat in de praktijk tot de creatie van 'BullShit'-banen. Youp illustreerde dat voortreffelijk in zijn column van deze week, waarin hij beschreef hoe het toeging op de 'priklokatie'. En mijn vrouw ging vandaag haar 'shot' halen, en daar was het beeld identiek.

 

Waar het leeuwendeel van die 'BullShit'-banen direct, of indirect tevoorschijn worden getoverd door de overheid, middels regelgeving en subsidies, betekent het dat de overheid meer en meer geld nodig heeft. Waar overheden al verzuipen in de schulden, en de geldpersen al roodgloeiend aanlopen, terwijl men ook het bedrijfsleven niet voor de voeten wil lopen door de belastingen dramatisch op te trekken, waardoor de investeringen van die bedrijven stilvallen, leidt dat tot inflatie. De gebruikelijke manier om inflatie de kop in te drukken is het verhogen van de rente, maar dat overleven onze economieën niet. Die inflatie is al volop zichtbaar in de prijzen van huizen, grondstoffen, de koersen van aandelen en ander 'waardepapier', waarbij sommige 'beursgenoteerde' fondsen, de SPAC's, op papier veel waard zijn, maar niets produceren, en geen bezittingen hebben. Maar als die inflatie de voedselproductie raakt, zul je tot de ontdekking komen dat $15 nog niet genoeg is om een brood te kopen. 

 

Dat laatste is een Horrorscenario. Het overkwam Duitsland tijdens de 'Weimar-Republiek', en bepaalde 'bananen-republieken' hebben er permanent last van. 'Hitler-Duitsland' ontworstelde zich, maar ik hoop dat u begrijpt waarom ik liever niet zou zien dat Joe daar een voorbeeld aan zou nemen. Zelf schermt hij nu nog met 'FDR', die de Verenigde Staten er weer bovenop hielp na de rampzalige 'crash' van 1929. Maar de situatie van toen is niet vergelijkbaar met die van nu. Zowel nationaal, als internationaal. Wat niet wegneemt dat bepaalde elementen van de plannen die hij nu ontvouwt kansen bieden. De tragiek is alleen dat hij ze presenteert als een alternatief voor wat de Chinezen al geruime tijd geleden in gang hebben gezet. Terwijl we beter af zouden zijn als hij zou zoeken naar manieren om nationale inspanningen aan te laten sluiten op de Chinese plannen. Samen, en niet als concurrent. Elk land met zijn eigen identiteit en sterke punten.

 

Concurrentie tussen bedrijven is gezond. Maar tussen landen niet. Sterker nog, het is afgrijselijk stupide, en slecht voor je gezondheid. Niet in de laatste plaats door de ziekmakende verspilling van al die oorlogen, die gehakt maken van alles wat 'Groen' is in je plannen, behalve 'LegerGroen'. Exact omdat Joe het juist expliciet wél zo inkleedt, als een machtsstrijd, heb ik er geen begin van fiducie in. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ik bepaalde ontwikkelingen verkeerd inschat, waardoor we in het westen op miraculeuze wijze onszelf opnieuw uitvinden, en boven komen drijven. Maar vooralsnog zie ik het niet. Ook al omdat we op tal van essentiële gebieden wegen zijn ingeslagen die ons 'probleem-oplossend-vermogen' geweld aandoen. Eveneens prominent zichtbaar in de plannen van Joe is dat hij tal van (vermeende) misstanden te lijf gaat met overheidsingrijpen, en gedwongen bevoorrechting van groepen op basis van criteria die nog niet naast 'kwaliteiten' of 'capaciteiten' hebben gelegen. Maar ik vrees dat Joe zelf ook ruim over de uiterste houdbaarheidsdatum is, en dat hij het niet meer overziet. Ik houd mijn hart vast als ik hem hoor spreken, en ik mij probeer voor te stellen hoe hij herinnerd wil worden. 

 

Het is duidelijk dat China en Rusland bang zijn om meegesleurd te worden in de val van Joe en 'Zijn' Verenigde Staten. Xi blijft, net als Poetin, hameren op de noodzaak van samenwerking, het vermijden van gewapende conflicten, en respect voor de Internationale Wetgeving, en Instituten. Maar Joe en zijn vrienden binnen de NAVO, 'Groen' of anderszins, denken niet in die richting. Ze moeten beseffen wat het betekent als ze doorgaan op deze weg, maar als we kijken naar de landen die we inmiddels 'bevrijd' hebben, dan ziet het er gewoon verschrikkelijk somber uit voor ons. Als ook wij straks 'bevrijd' zijn van een menswaardig bestaan en onze voorheen vanzelfsprekende welvaart, is het te laat. 

 

Wie in de 'gevestigde' media op zoek gaat naar een verzoenend geluid richting China en Rusland, mag wel een vergrootglas meenemen. Er is een alles verzwelgende behoefte aan polarisatie bij de 'gevestigde' jongens en meisjes. Ze spelen 'leentjebuur' bij elkaar, voegen er compleet verzonnen verhalen aan toe, citeren anonieme bronnen die vermoedelijk niet eens bestaan, of die helemaal geen toegang hebben tot de drek die ze verkopen aan hun gretige, op sensatie en oorlog beluste 'journalistieke' klantenkring. En het lijkt of ze in een estafetterace zitten, waarbij ze elkaar het 'baarlijke nonsense stokje' overdragen, en naar elkaar verwijzen als je vraagt waar ze die onzin vandaan halen. Of, zoals Caitlin Johnstone noteerde: 'De CIA placht de media te infiltreren. Nu zijn ze de media.'

 

Dat geld niet alles oplost, en in bepaalde gevallen bestaande problemen alleen maar groter maakt, vooral als het niet je eigen geld is, dat is helder. Vooralsnog is de Amerikaanse Dollar de 'wereldhandelsmunt', maar de Russen zijn druk aan het afbouwen. De snel oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland kunnen voor Europa buitengewoon nare consequenties hebben. Ik ben mij er terdege van bewust dat velen in Europa menen dat de Russen ons nodig hebben, en niet andersom. Maar de tijd lijkt mij niet ver meer waarop we die these kunnen gaan testen. Het zijn uw eigen vertegenwoordigers die daar op hebben aangestuurd. Het is niet de schuld van Poetin, en zelfs niet de schuld van Joe. Verwacht geen 'Marshallhulp', maar eerder dat u door de 'Warparty' in Washington het vel over de oren gestroopt zal worden op zoek naar omzet voor hun wapenfabrieken en 'diensten' terwijl de 'PetroDollar' bezwijkt. Kies uw reddingssloep verstandig.

Rijmelarij

Het gebeurt weer.

 

Wat nu doorgaat voor 'Links', was in mijn jonge jaren 'Mataglap-Rechts'. De 'Gekkies'. Zo nu en dan moest je uitleggen waarom een partij die zich 'Nationaal Socialistisch' noemde, niet 'Links' was. Maar extreem rechts. En hoe het kon dat de grondlegger van het fascisme in Italië, de heer Benito Mussolini, uit een 'Links' nest kwam, en zichzelf in de jonge jaren afficheerde als 'anarchist'. 

 

Zelf ben ik nooit zo onder de indruk geweest van die 'labels'. En met de opkomst van 'Brand-Management', 'Imago Management', 'Perception Management', en alles wat daar tegenaan ligt, nog minder dan voorheen. De mens heeft er blijkbaar een hardnekkige behoefte aan om bedrogen te worden. Hoe kan dat? Waarom beloven we onszelf: 'Dat nooit weer!', om het dan vervolgens opnieuw te doen? Nee, de 'geschiedenis' herhaalt zich niet, maar we maken dezelfde fouten. De geschiedenis 'rijmt'. 

 

Een deel van het probleem is dat we zo laks zijn met onze generalisaties. Grote stappen, snel thuis. Op zeker moment 'moet' iets, omdat het 'Groen' is. Of het is goed voor de 'Vrouw', of de 'Gekleurde Medemens'. Punt. Stel geen kritische vragen, sabel het project niet neer. Het is 'besloten'. 'Groen' kan 'Inktzwart' zijn, 'Vrede' kan 'Oorlog' zijn, 'Vrouwen' kunnen diep ongelukkig worden, de 'Gekleurde Medemens' kan zichzelf terugvinden in een ghetto zonder politie, verzuipend in de drugs en met criminele organisaties die er de dienst uitmaken zoals in Haïti, of Jamaica, maar oppositie is gevaarlijk, want voor je er erg in hebt word je 'gecanceld'. 

 

Eerder schreef ik dat ik mij ernstig zorgen maakte over de opkomst van de 'Groenen' in Duitsland. In mijn vorige bijdrage zat een link naar een artikel van 'Deutsche Welle' over een poging om het staatshoofd in Belarus te vermoorden. Met een 'interview' toegevoegd met Manuel Sarrazin, van de Duitse 'Groenen', waarin het er alleen maar over ging hoe Europa ertoe kon bijdragen Rusland op de knieën te krijgen, en met geen woord over die moordpoging werd gerept. Een bekend thema voor wie 'Mein Kampf' heeft gelezen, dat zoeken naar 'Lebensraum' in oostelijke richting. Het probleem zit 'm deels in het promoveren van ongeschikte mensen naar posities waar ze zichzelf vervolgens willen 'bewijzen'. 'Hoezo durf/kan ik dat niet?!?' Die dadendrang komt niet voort uit een heldere visie op mens en maatschappij, en een verlangen om het volk en het land te dienen, maar ze moeten zichzelf zo nodig 'bewijzen'. En als het vervolgens volledig uit de klauw giert, ligt het niet aan hen, want ze hadden 'Goede Bedoelingen'. 

 

Zo zijn we ook aan de 'geactualiseerde' kijk op 'democratie' gekomen. Daarin gaat het niet langer over wat het volk wil, na alles tegen elkaar te hebben afgewogen. Een land is niet 'Democratisch' als het niet de 'Mataglap' agenda omarmt. En middels censuur, en lukrake beschuldigingen over 'inmenging' moeten mensen 'gecoacht' worden om 'correct' te kiezen. Anders volgt een coup, al dan niet met een politieke moord, en oorlog, of sancties. 

 

Als je dit soort argumenten inbrengt, word je verzopen. Je kunt zwemmen in de bewijzen, en verwijzen naar een spoor van vernielingen als gevolg van onze 'Woke'-politiek, maar het is klaar. De rijen worden gesloten. De gestaalde kaders worden getraind. De wapens geproduceerd. De legers geformeerd. We zijn er klaar voor. Waarvoor? 'De Totale Oorlog!'

 

De geschiedenis herhaalt zich niet. Het rijmt. En natuurlijk zijn er mensen die beseffen wat ze doen. Die weten dat mensen die gebukt gaan onder een verlangen om te 'bewijzen' dat ze uit het juiste hout gesneden zijn vrij makkelijk bewerkt kunnen worden. En hoe de moderne technieken in de sfeer van 'Management' als een breekijzer gebruikt kunnen worden om mensen dingen te laten doen die ze bij hun normale verstand nooit in hun hoofd gehaald zouden hebben. Voor die manipulatieve lieden is het één groot 'Milgram-Experiment'. En in 'wetenschappelijke' kringen geen gebrek aan mensen die zwijmelen met technieken in die geest, omdat ze het voor wetenschap houden, terwijl het 'wetenschap' is. In de wetenschap is 'Groen' gewoon 'Groen', en niet 'Grijs' of 'Gitzwart'. In de wetenschap is een man een man, en een paard een paard. En ben je geschikt, of niet. In de 'wetenschap' ligt dat volkomen anders. Je moet in jezelf 'geloven', en dan komt het allemaal wel goed. 

 

In de wetenschap draait het om 'actie' en 'reactie'. Kijk, je doet 'DIT', en 'DAT' zijn de gevolgen. In de 'wetenschap' werkt dat niet zo. Als het in de 'wetenschap' mis gaat, is het altijd de schuld van een ander. Zolang je 'acties' correct zijn binnen het 'model', ben je goed bezig. Via 'Perception Management' kun je mensen die fuik in loodsen, en eenmaal binnen is er geen weg terug meer, anders dan een 'Mea Culpa', maar dat is niet best voor je 'Imago' als het betekent dat je écht het boetekleed aantrekt. Je mag zeggen dat je 'niet trots' bent, of 'Sorry', en door maar weer. Maar onder geen voorwaarde erkennen dat je de plank finaal hebt misgeslagen, en je in een 'roes' hebt gehandeld. 

 

De geschiedenis leert ons wel dat mensen die op enig moment 'gecanceld' werden na de klap in ere worden hersteld, maar niet zelden postuum. Hier op dit blog verkondig ik geen 'Links' geluid, en geen 'Rechts' geluid, maar breek ik een lans voor oplossingen van problemen die 'zinnig' zijn. Rationeel. Logisch. En dat als je 'DAT' niet wilt, je 'DIT' niet moet doen. Het laat mij volkomen koud of iemand man, vrouw, hetero, homo, trans, bi, zwart, blank, of pimpelpaars met geel haar is. Als iemand capabel is, verstandige dingen zegt en doet, krijgt iemand van mij krediet. Op het moment dat iemand mij vraagt om de 'sleutels van mijn leven', is de kans klein dat ik die ga geven. Houd het bescheiden, en voorkom lijden. Breek de ban, en ik ben je man.

Fascinerend

Volgens de Belg Aleksandr Skorobogatov leidt Poetin een criminele organisatie.

 

De in het westelijke gedeelte van Belarus geboren schrijver behoort tot de stroming van het 'absurdisme', en wellicht dat we daar de verklaring moeten zoeken. Hij roept in NRC op tot oorlog tegen Rusland, voor het te laat is. Voor hem is Navalny de enige rechtmatige leider van het 'Democratische' Rusland. Dit zijn desperate geluiden. De extreem rechtse oligarchen-kliek in de 'diaspora', met hun bellicose aanhang, voelen hoe het momentum hen ontglipt. Alles gaat verkeerd voor hen. 

 

Het was een affront toen Poetin bij zijn recente toespraak tot het parlement de hitsers in binnen- en buitenland simpelweg negeerde, en alle aandacht schonk aan de ontwikkeling van Rusland zelf. Als ik er van overtuigd was dat Poetin Europa en de Verenigde Staten ten grave wilde dragen, dan zou ik hier schrijven dat types als Skorobogatov wel geheim agenten van de GRU moeten zijn, waar ze ons uitnodigen zelfmoord te plegen. Maar zo zit Poetin er volgens mij niet in. 

 

Het bereik van lieden zoals deze Belgische auteur is nog altijd groot in ons deel van de wereld. Wat betekent dat het zeker niet ondenkbeeldig is dat we ritueel zelfmoord plegen op golven van blinde en onredelijke haat, hoe dan ook gestructureerd en gemotiveerd. Mij gaat het er niet om Poetin de hand boven het hoofd te houden. Die redt zichzelf wel. Maar ik zou graag zien dat we onszelf dit niet aandoen. Dat we bij zinnen komen voor er geen weg terug meer is. Skorobogatov schrijft dat hij niet begrijpt waarom we niet ingrijpen. Hoe dan Aleksandr? Zelfs als je alle verhalen gelooft die westerse geheime diensten en vijanden van Poetin in ons deel van de wereld over ons uitstorten, is de vraag hoe je Poetin nu nog zou kunnen stoppen. 

 

Er zijn machten die echt draconische 'sancties' voorstaan, waardoor Rusland zou worden afgesneden van Europa. Uiteraard 'Nordstream II' afkappen, en Rusland uit 'SWIFT' zetten. Het komt mij voor dat Poetin al rekening houdt met die mogelijkheid. Het is niet de wens van Poetin of de partijen in het Russische parlement, en het zal de Russische regering voor problemen stellen, en de uitvoering van de voorgenomen economische verbeteringen vertragen. Zal het Poetin bedreigen in zijn politieke macht, of zullen de Russen ons aanwijzen als de agressor? Ik denk dat laatste. Maar niet alleen dat. Ik schat in dat de spankracht van de Russische economie nu, door de relatie met China, zo groot is, dat wij in ons eigen zwaard vallen. 

 

Zonder aardgas zijn de 'Groene Plannen' vooralsnog onuitvoerbaar. En andere bronnen dan het Russische gas zijn een utopie. En dan hebben we het over de langere termijn. Een abrupte onderbreking van de levering, door welke ontwikkeling dan ook, betekent dat Europa vacuüm trekt. Ook het wegvallen van Rusland als afzetgebied voor zekere producten, en de import uit dat land bezijden energie, de overvliegrechten, en culturele uitwisseling, als het zover zou komen, gaat er in hakken. De kans dat Europa desintegreert als het die kant op gaat, is mijns inziens beduidend groter dan dat Rusland bakzeil haalt. De Russen praten nu al niet meer met de EU, en alleen met de regeringen van landen die hen niet constant in het verdomhoekje trappen. Toch is er maar één 'partij' die baat heeft bij het uiteenvallen van de EU, en dat zijn de Britten. 

 

De 'omgeving' van Navalny is Brits. Russische 'expats' met een Brits paspoort. En een keur aan organisaties die hem munitie aanreiken, en zijn oorlogskas op peil houden. Brits, of landen die de Britse vorstin als hun 'soeverein' erkennen. Waarmee echter niet gezegd is dat Skorobogatov weet voor wie hij werkt, en wat de gedroomde uitkomst is van zijn 'manager', die Assange nog altijd gevangen houdt, en nu ook Assange's rechterhand op een flut-aanklacht heeft veroordeeld. En die moeten Rusland gaan 'bevrijden'? Zoiets als Libië, Irak, Afghanistan? 

 

De Russen stellen recent een poging om Loekasjenko in Belarus, de geboortegrond van de Belgische auteur, te vermoorden te hebben verijdeld. Dat westerse veiligheidsdiensten staatshoofden van landen die een eigen koers varen liquideren, is geen nieuws. Het kan zijn dat Skorobogatov zoiets als gedroomde uitkomst voor zich ziet. Een politieke moord. En dat hij het alleen al daarom nodig heeft Poetin af te schilderen als een moordenaar van zijn helden, ook al was het juist Poetin die er druk op zette om ervoor te zorgen dat ze werden opgespoord, en berecht. En ook al strijden Moslim-extremisten uit Tsjetsjenië in Oekraïne en elders aan de kant van Skorobogatov's vrienden tégen de Russen. Het zijn van die ongemakkelijke feiten waar we ons in het westen geen raad mee weten. 

 

Steeds als ik weer zo'n virulent stukje anti-Russische propaganda tegenkom in NRC probeer ik mij voor te stellen wat diegene drijft? Hoe zou zijn vader, acteur en theatermaker, die in Stalingrad vocht, en tussen de andere patriotten uit de Sovjet tijd begraven ligt op de schitterende begraafplaats Vagankovo in Moskou, tegen het activisme van zijn zoon aankijken? Zou hij hem prijzen, of verfoeien? En hoe zou dat uitpakken voor de met een Belgische getrouwde schrijver? Van welke uitkomst droomt hij, als de relatie tussen de VS en Rusland nu al slechter is dan tijdens de 'Koude Oorlog'? Een nucleaire Holocaust? Een nieuw 'IJzeren Gordijn'? Of is het meer een 'PR-pose' om de verkoop van zijn boeken te stimuleren? Heeft Poetin ooit iets onaardigs over zijn boeken gezegd? Is het zijn liefde voor 'Pussy Riot' en de 'Cocaïne' die hem in de 'Zevende Hemel' terecht deed komen, zonder weg terug? In 2012 schreef hij al dat het vonnis van de rechter in de zaak tegen 'Pussy Riot' zou bepalen of Poetin nog een toekomst had. Beetje 'absurdistisch' voor zijn beurt gesproken, en zijn eigen markt verziekt? En dan nu, samen met de redactie van NRC hopend op een politieke moord of de bom? Fascinerend.

Klant

Wat wil de klant?

 

De klant wil voor zichzelf het allerbeste, zonder ervoor te hoeven betalen. In een 'Vrije Markt' zoals Adam Smith zich die voorstelde gaat dat niet. Het optimale binnen een 'Vrije Markt' zoals hij het zich voorstelde, als een evolutionaire verbetering vergeleken met het feodalisme van de Middeleeuwen, in Europa, was dat je het beste product kreeg voor de laagste prijs. De 'Beroeps-Klant', die niet wil betalen, heeft derhalve twee mogelijke opties. Bedelen, huilen, klagen, huichelen en 'dwingelanden' op zoek naar politici die zorgen voor een uitkering, subsidie, toelage, of een 'BullShit'-baan. Of geweld gebruiken.

 

Veel mensen die de recente geschiedenis hebben bestudeerd verbazen zich erover dat 'Linkse' partijen zo gretig zijn om de 'Eindeloze Oorlogen' te steunen. Mij verbaast dat niets. En ik maak mij dan ook grote zorgen over de opmars van de 'Groenen' in Duitsland. Meer nog dan over de opmars van 'Rabiaat-Rechts', waar ik ook koude rillingen van krijg. De 'Groenen' zwemmen in de prachtige plannen, maar vraag ze niet hoe ze ervoor gaan betalen. 'Rabiaat-Rechts' is hun natuurlijke partner, ook al zullen beide groeperingen het in de meest felle bewoordingen bestrijden. Sterker nog, de kans is bijzonder groot dat helemaal niemand nog aandacht besteedt aan wat je te melden hebt als je die stelling betrekt. Maar in DEZE analyse van de situatie in Oekraïne verschijnt het pijnlijk in beeld. 

 

Aan de oppervlakte lijkt de dynamiek, zoals in het artikel ook wordt gesuggereerd, op een behoefte van 'Linkse' politici, of 'Duiven', waar ik in de context van dat verhaal over Oekraïne Zelensky toe reken, om te bewijzen dat ze niet 'laf' zijn. Dat zal, tot op zekere hoogte, meewegen, maar eigenlijk willen beide groepen in Oekraïne die daar nu de macht hebben, sinds de coup van Biden/Nuland in 2014, 'alles', en ze willen er 'niks' voor betalen. Sterker nog, dat was ook de propositie van de EU en de VS in de aanloop naar die coup. 'Sluit je bij ons aan, en Rusland en China betalen de rekening'. 

 

Natuurlijk, het is een overdrijving. En niet alleen dat, maar we zijn extreem bedreven in het verzinnen van uitvluchten. Sterker nog, we zijn ernstig in onze wiek geschoten als iemand ons ervan beschuldigd niet veel meer te zijn dan 'klaplopers' en 'afpersers'. We werken ons het schompes! En voor weinig! We zwemmen in de schulden, de belastingdruk is moordend, de prijzen rijzen de pan uit. Maar als je goed kijkt, en eerlijk bent, dan zie je dat het klopt. Dat we een 'klanten-samenleving' hebben geschapen. En met exact die twee optie die ik hiervoor presenteer, en waar het in mijn bijdrage van gisteren ook al over ging, maar vanuit een andere invalshoek.

 

Dat stuk over Oekraïne is eerder een militair strategische analyse, maar als je het door mijn bril bekijkt, dan zie je hoe de 'Duiven' en 'Haviken' in ons deel van de wereld geen tegenpolen zijn, maar elkaar de bal toe rollen. Wat nadrukkelijk terugkomt in de schets van de auteur van het artikel, waar hij stelt dat Rusland liefst ziet dat Oekraïne 'ons' probleem blijft. Wij wilden dat land 'erbij'. We mogen het hebben. Zoals we ook die 'loden ballen' van de voormalige Warschau-Pact 'klantenstaten' van de Sovjets mogen hebben. Maar het is klaar nu. Klaar met moorden, 'Eindeloze Oorlogen' om het 'Militair Financieel Complex' te voeden, en de grootschalige marktmanipulatie met 'Fiat Geld'. 

 

Laat mij benadrukken dat aanhangers van 'Rabiaat-Rechts', noch 'Groen/Links' op het individuele niveau beseffen dat ze 'Brothers-in-Arms' zijn. Ze háten elkaar. Die broederschap zie je echter onverbiddelijk terug waar 'Groen/Links' in Europa zich het vuur uit de sloffen loopt voor een 'Rabiaat-Rechtse', corrupte oproerkraaier als Navalny in Rusland, of de uiteenlopende 'Koppensnellers' in Syrië, Libië, Irak en elders. Tot in ons eigen land en elders in Europa aan toe. Een 'Klantenmentaliteit' is tot op het bot corrupt. Mijn kritiek op Adam Smith is dat hij de menselijke aard verkeerd heeft ingeschat. Veel te rooskleurig. Vandaar ook dat ik, wanneer ik verwijs naar Smith en zijn 'Wealth of Nations', steeds aanraadt om zijn andere boek, 'The Theory of Moral Sentiments' ook te lezen. Dat idee van een 'Vrije Markt', waar producent en klant elkaar treffen, met als uitkomst de beste producten voor de laagste prijs, was briljant. Maar het gaat ervan uit dat de producent tevens klant is, en de klant tevens producent. 

 

Het was zeker niet zo dat hij onderschatte dat er een corrumperende werking uitging van een 'laag' binnen de samenleving die alleen maar 'klant' was. Die 'laag' is in die visie de overheid. Een onontbeerlijke 'laag', waar je er niet aan ontkomt bepaalde zaken collectief te organiseren, om de 'Vrije Markt' te faciliteren. Maar hij meende dat de mens in meerderheid 'goed' was, een 'moralistisch' denkend wezen, en dat het wel goed zou komen als we op het niveau van de overheid 'dienaren' zouden benoemen, die beseften wat hun rol was. In theorie is 'democratie' dan de beste oplossing om de 'dienaren' te controleren en aan hun taken te herinneren als ze de kantjes eraf lopen, of wetten bedenken om zichzelf en hun vrienden te bevoordelen. Maar in een 'Klantenmaatschappij' werkt dat niet. Integendeel!

 

De eindeloos, in alle bijdragen hier terugkerende vraag is: 'Wat nou als we het niet meer kunnen betalen?' Bij 'Rabiaat-Rechts' staat op het netvlies dat wij domweg 'recht' hebben op wat anderen in de wereld produceren, omdat we immers 'superieur' zijn. Bij 'Groen/Links' speelt dat niet. Maar daar denken ze dat het geld aan de bomen groeit. 'Iemand' heeft vast wel geld voor hun hobbies, hun cultuur, hun medicijnen, hun therapie, hun 'LifeStyle', en 'zon' en 'wind' zijn 'gratis'. Jazeker, Jodocus, ga nog maar even een mud aardappelen halen in je petje. Op dit moment stijgen de prijzen van huizen, van aandelen, van 'Bitcoins' (gebakken lucht), en van containers, maar vreest een groot aantal ondernemers dat ze het eind van het jaar niet gaan halen. Er is sprake van huurachterstand, loonachterstand, aflossingen op schulden die zijn 'bevroren', en openstaande vorderingen van leveranciers en de belastingdienst. U zegt: 'Door Corona', en ik zeg: 'Door de Maatregelen'. Door de 'Klantenmaatschappij', waarin we recht hebben op alles, en er niets voor hoeven te betalen.

Crimineel

Het gaat echt crimineel goed in ons deel van de wereld.

 

Criminaliteit is 'Big Business'. Onthullingen over containers vol cocaïne die binnenkomen in de haven van Rotterdam, noch de spectaculair toegenomen 'afrekeningen in het criminele milieu' zijn voor mij de directe aanleiding om dit thema aan te snijden. Sterker nog, die verhalen zijn meer 'mist' dan 'onthulling'. Mij gaat het om de mentaliteit van de mensen in het algemeen, en hoe ze geconditioneerd zijn om 'protectie' te aanvaarden van deze of gene criminele organisatie, veelal zichtbaar als 'regering'. Hoogste tijd om nog eens goed na te denken over criminaliteit, en wat dat precies is.

 

Elk mens heeft in zijn of haar leven wel eens, of meerdere keren, of zelfs systematisch, een wet overtreden. Veel wetten zijn stupide, of zelfs gevaarlijk, of niet meer dan een opzichtige manier om burgers hun zuur verdiende geld af te nemen ten bate van een 'regerende' toplaag. Of om hen murw te beuken in een eindeloos Kafkaiaans proces waarbij ze hun leven lang van het kastje naar de muur worden gestuurd. Op enig moment lijken ze aan de winnende hand, om het volgende moment te worden kaalgeplukt omdat een andere 'fractie', een andere 'bende' de overhand heeft gekregen. Maar vaker nog is het dezelfde 'bende', die alleen de bakens heeft verzet. 

 

Concreet gaat het mij dus minder om corruptie, wie er rijk worden, en wie niet, maar om de 'mind-set'. Het ontbreken van een geweten, verantwoordelijkheidsbesef, en een moreel kompas. En het hele bouwwerk slingert nu vervaarlijk door de aardschokken, uitbarstingen, pandemie en het extreme weer. Zowel letterlijk, als overdrachtelijk, waar 'onbetrouwbaarheid' en 'meedogenloosheid' epische vormen aan begint te nemen. Niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst, hoezeer we ook anders zouden willen. Maar op enig moment is roven en stelen lucratief, en kunnen we zelf onze handen in onschuld wassen, omdat we niet direct betrokken zijn. Maar waar de 'Godfathers' zwemmen in het geld, 'druppelt' het aangenaam bij ons, terwijl waaghalzen er tussenin het risico lopen, en waarom zou je de kip die de gouden eieren legt slachten?

 

Geen gebrek aan 'argumenten' om te heulen. Maar op zeker moment worden de 'bazen' te zelfzuchtig, of creatief, of beide, en volgen we ze niet meer. Met humor kun je vaak ongenadig hard uithalen, en de hypocrisie laten zien. DEZE persiflage van de 'Babylon Bee' op het corrupte 'Oscar-circus', die lik-klare zuurstok waar zoveel mensen zoet mee werden (en worden) gehouden, schetst de foeilelijke realiteit van de 'entertainment-wereld'. Maar voordat we gemakzuchtig onze tanden zetten in 'verwende sterren', zullen we toch ook eens in de spiegel moeten kijken. Die containerschepen vol drugs varen niet alleen voor de 'sterren'. 

 

Wie uit is op een samenleving die wordt geregeerd door willekeur, heeft twee opties. Geen wetten, of teveel wetten. Geen wetten is openlijk feodaal. 'I'm the law!' Een teveel aan wetten zorgt voor 'spaghetti', en schenkt de macht aan de 'waan van de dag', de interpretatie die 'gangbaar' is, waarbij de 'bazen' niet soeverein hun wil op kunnen leggen, maar op gezette tijden 'offers' moeten brengen. Van die momenten waarop ze Lagere Afgedankte Goden voor de leeuwen moeten werpen, om het moordzuchtige volk hun 'Bloed' te geven. Het Romeinse 'Circus' is een semi-gecultiveerde vorm, maar wat wij ervan gemaakt hebben in het westen lijkt er sterk op. Gaandeweg worden de 'Spelen' belangrijker dan het 'Brood', en tegen de tijd dat iedereen 'Toeschouwer' is, en niemand nog 'Bakker', treedt het verval in. 

 

Het is niet een 'Groot Complot'. Het is iets waar je als samenleving tegen moet waken, maar op de één of andere manier lukt het ons niet. De verleiding van het 'Gratis Geld' is te groot. En maakt u zich geen illusie over die 'Big Reset' waar zoveel over te doen is, want dat is geen terugkeer naar aloude moralistische principes uit de tijd van de vooruitgang, nederigheid, een terugkeer naar de zakelijke benadering, en zorg voor onze planeet. Het teveel aan wetten gaat hand-in-hand met een consensus gedreven 'wetenschap', die erop gebrand is oppositie de mond te snoeren als er eenmaal 'besloten' is. Het inzetten van censuur, 'Geheime'- en 'Vertrouwelijke' stukken dient op enig moment geen publiek doel meer, maar is essentieel voor het beschermen van de 'kongsi' aan de top van de voedselketen. U en ik hebben zo onze 'geheimen' en opinies waar we niet mee te koop lopen, omdat ze ons in de problemen kunnen brengen. Dus doen we er het zwijgen toe. Of we delen ons standpunt met mensen die we vertrouwen. Als die anderen dat vertrouwen beschamen, kunnen we niet de rechter vragen om die man of vrouw op te bergen. 

 

Er valt veel voor te zeggen om te beginnen met het opheffen van wetten die het 'geheim' of 'vertrouwelijk' maken van bepaalde informatie tot doel hebben. Hoe crimineler het 'milieu', hoe meer waarde men hecht aan 'geheim' en 'vertrouwelijk', omdat het 'business model' daarom vraagt. Als je weet dat iemand er op uit is om jou te beroven, of te liquideren, reduceert dat de kansen op succes voor die crimineel. Als John Kerry zijn Iraanse ambtsgenoot vertelt dat het Israël is dat verantwoordelijk is voor de aanvallen op Iraanse posities in Syrië, waar die Iraanse militairen strijden tegen Soennitische terroristen (Al Qaida en ISIS), dan is de reflex dat John Kerry moet 'bloeden'. Waarom? Die aanvallen zijn in strijd met het Internationaal Recht, en het schaadde destijds de positie van de Amerikanen die wilden pronken met hun nieuwe inzicht dat Al Qaida en ISIS, bij nader inzien, toch niet zulke goede vrienden waren. 

 

Dat iemand als Gauci, de 'Corona-Tsaar' in de Verenigde Staten, tot het inzicht komt dat een eerder geproclameerd inzicht je reinste flauwekul was, met alle ver reikende gevolgen van dien, valt toe te juichen. Maar het grote schandaal is dan dat de onderzoeken die de 'Heilige Consensus' uitdagen moedwillig buiten beeld werden gedrukt. Criminaliteit zit 'tussen de oren'. Het is een 'Mental State', en die komt voort uit 'Klanten-Denken'. Het idee dat anderen de plicht hebben om voor jou te zorgen. Omdat je 'superieur', zelfs 'exceptioneel' bent, of 'zielig'. 

 

Toegeven aan die 'luiheid' betekent niet dat je inactief wordt, maar dat je je energie 'investeert' in het ontwikkelen van strategieën om anderen te beroven. Sancties, regime-change, eindeloze oorlogen, 'Fiat-Geld', subsidie, uitkeringen, toelagen, en een weelde aan beschermingsconstructies, vastgelegd in de wet, om jouw 'recht' desnoods bij de rechter te kunnen halen. Waarbij de rechter uiteraard zelf ook 'klant' is van een systeem dat erop is ingericht om te zorgen voor 'aanvoer'. De link hiervoor naar de website waar dat 'Klanten-Denken' aan de orde wordt gesteld is, hoe kan het anders, zelf ook exemplarisch waar het verwijst naar een bepaalde 'training' waar iemand weer goed geld aan verdient. Ik zou zeggen: 'Stop er gewoon mee!'  Zet een streep door al die 'BullShit'-banen, alle 'bezigheidstherapie', en maak de 'Spelen' en de 'Sport' gratis. Niks mis met 'luie' mensen, maar het moet niet gaan lijken op 'werk', en het is voldoende als je ze met een 'basisloon' weghoudt bij de verleiding om zich crimineel te verrijken.

ADE

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

 

Zo nu en dan komen er verhalen langs van 'wonderbaarlijke genezingen'. De afgelopen week presenteerde de 'Google-Feed' een verhaal van een Nederlander die opgegeven was door zijn Nederlandse arts, met uitgezaaide prostaatkanker, en ook de 'second-opinion' van het gespecialiseerde 'Anthony Leeuwenhoek' ziekenhuis stuurde hem naar huis met de boodschap dat het tijd werd om afscheid te nemen. Koppig zocht hij zijn heil in België, vond daar een arts die zijn prostaat wel wilde verwijderen, en zes jaar later is hij er nog steeds, en hij voelt zich kiplekker. 

 

Of er een rationele uitleg is, en waar die dan op wijst, of dat de man een medisch wonder is, weet ik niet. Maar dat dit het bewijs is dat Nederlandse artsen 'niet deugen', en Belgische wel, gaat mij te ver. Ik vermoed dat iemand die een soortgelijk verhaal wil vinden, maar dan omgekeerd, met falende Belgische artsen, en een wonderbaarlijke redding in Nederland, ook wel ergens iets zal vinden in de archieven. Om onduidelijke redenen zijn we de 'geneeskunde' meer en meer als een 'exacte wetenschap' gaan zien, terwijl we allemaal weten dat het daar niet bij in de buurt komt. Sommige ingrepen zijn praktisch routine, met een accurate en praktisch gegarandeerde uitkomst. Ook al kan er rek zitten in de termijn die vooraf wordt opgegeven voor volledig herstel.

 

'Complicaties' treden op als de arts, of verzorgend personeel, of de patiënt 'onzorgvuldig' is. Maar het kan ook toeval zijn. Een onvoorziene, en ongelukkige samenloop van omstandigheden. Onder goede medische zorg verstaan we in ons deel van de wereld een heldere communicatie tussen de arts en de patiënt over de risico's van een ingreep of behandeling, waarna de patiënt mag kiezen. Maar in bepaalde gevallen wordt de patiënt geen keuze gelaten. Dat doet zich voor als de patiënt niet bij kennis is, niet toerekeningsvatbaar is, of als de patiënt een risico vormt voor zijn of haar omgeving. Maar het kan ook zijn dat de behandelende arts zekere informatie achterhoudt, omdat hij of zij inschat dat de patiënt die complexe materie niet op waarde kan schatten, of als de keuzestress het genezingsproces negatief beïnvloedt.

 

Waar het problematisch wordt, is waar artsen zelf niet naar behoren worden geïnformeerd, omdat iemand bedenkt dat die arts dan wellicht de verkeerde keuze maakt, of patiënten volledig informeert, waar dat onwenselijk is. Nou is 'volledig' in alle gevallen een illusie, en het zou ieder consult oprekken tot een seminar. Daarbij zijn veel risico's niet of nauwelijks in kaart te brengen. Waar we recent worden doodgegooid met kakelende 'specialisten' en 'leken' die een bijdrage leveren in de discussie over 'bijwerkingen' zie je hoe fragiel onze kennis is. Alles wat we doen in ons leven, elk hap voedsel, elk drankje, en elke pil of therapie heeft 'bijwerkingen'. Als het iets nieuws is, dan valt daar vooraf veelal nog niet veel over te zeggen, tenzij bepaalde componenten notoir te boek staan als de (meest waarschijnlijke) oorzaak van trombose, bijvoorbeeld. En als dat dan ook nog bewezen wordt omdat er mensen dood neervallen, komt dat in de 'bijsluiter'. 

 

Aan de patiënt, in samenspraak met de arts, de keuze. Wat is, voor die patiënt, het grotere risico? En is er ook een ander geneesmiddel dat dat risico niet heeft? Welke risico's heeft dat alternatieve geneesmiddel dan wel? Is daar al iets over bekend? Of hebben we te maken met een 'experimenteel' geneesmiddel? Is het een gok? Wat zeggen de mensen die er hun levenswerk van hebben gemaakt kennis te verzamelen over de werking van dergelijke geneesmiddelen, en alles weten van de risico's van de ziekte zelf, en de kans op 'complicaties' in een latere fase? 

 

Zeker als er geen haast geboden is bij een beslissing, kan de patiënt zich inlezen. Iets wat de meeste patiënten echter nalaten, omdat ze het te druk hebben met belangrijke dingen. Kijken naar 'leuterprogramma's', de laatste Netflix-productie, 'gamen', of 'Facebook' en wat de 'Google-Feed' ons voorzet over alle 'BN-ers'. Allemaal dingen die mij geen tijd kosten, want het is niet mijn 'ding'. Dus ik heb tijd om te graven. En dan stuit je bijvoorbeeld op het fenomeen 'Antibody Dependent Enhancement' (ADE), waar ik u al eerder naar verwees, op basis van wat een vermaarde Belgische viroloog daarover naar buiten bracht. Maar in DIT artikel van augustus vorig jaar wordt het redelijk begrijpelijk uitgelegd. En waarom het vaccineren met een 'lekkend' vaccin tijdens een pandemie spectaculair uit de klauw kan gieren. 

 

Geen zekerheid. Maar als het gebeurt, als het virus muteert en potenter wordt, juist dankzij de vaccinaties, zijn de rapen goed gaar. En zijn de gevaccineerden extra kwetsbaar. Ik besef dat je van burgers nauwelijks mag verwachten dat ze zich over dit risico informeren, maar van een medische professional verwacht ik dat wel. En al helemaal van de verantwoordelijke 'toezichthouders' en politici. Maar als ze al 'bewegen' wanneer dat wordt ingebracht in de discussie, dan is dat onveranderlijk om die informatie weg te drukken. Waarom? 

 

Het zijn niet de minsten die hun hele medische reputatie te grabbel gooien om ons te waarschuwen. En ja, het zijn doorgaans medici die tamelijk kritisch staan tegenover de 'farmaceuten', en bepaalde collega's die bekendheid genieten als 'televisiedokter', omdat ze bijna dagelijks te zien zijn in de 'leuterprogramma's', terwijl ze wellicht toch beter even naar hun kritische collega's kunnen luisteren, voordat het schip dat zij besturen met man en muis vergaat, omdat ze meer oog hadden voor de camera dan voor die ijsberg recht vooruit. 

 

Laat mij benadrukken, en niet voor het eerst, dat ik zelf geen medicus ben, en ook niet ontken dat 'Covid' mensenlevens kost. Als 'geïnformeerde' potentiële patiënt, die knap ziek is geweest van de 'Mexicaanse Griep', de vorige bloedserieuze 'corona-pandemie', denk ik dat het risico van 'ADE' realistisch is. In het bijzonder waar niet het hele virus wordt aangeboden via een vaccin, maar een gedeelte. En dat het natuurlijke afweersysteem, geholpen door een gezonde levensstijl en vitamine 'D' als supplement in tijden met weinig zon, of voor mensen met een tekort om andere redenen, wellicht met medicatie die geacht wordt de symptomen te onderdrukken, terwijl de kosten en bijwerkingen verwaarloosbaar zijn, de betere optie zijn op dit moment. 

 

De narigheid is dat het geen zin heeft om op de uitnodiging van de GGD te reageren met de vraag hoe dat nou zit met het risico van 'ADE', waar ze al niks weten over de risico's van 'bijwerkingen', omdat het immers in alle gevallen een experimenteel vaccin betreft. Beschikbaar gesteld door de farmaceuten onder voorwaarde dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van toediening. U zult dus in alle gevallen teruggeworpen worden op uw eigen verantwoordelijkheid. Met betrekking tot uw eigen gezondheid, en die van anderen. Maar inmiddels wel onder druk van vergaande beperkingen als u die prik voorbij laat gaan. En dat maakt dat ik mij erover op blijf winden. Dat zou minder zijn als we gewoon openlijk alle risico's zouden mogen weten, en kunnen bespreken. Als dit fout gaat, was het dan een 'complot'? Nee, een fuik waar we ingezwommen zijn als gevolg van grootschalige incompetentie, en het compartimentaliseren van kennis en kunde, met hooguit enkele cynische types op cruciale plekken die op 'winst' staan als het fout gaat, maar niet hoofdelijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

Ongeschikt

De toespraak van Poetin tot het Russische parlement, afgelopen week, veroorzaakte paniek in het westen.

 

Vorig jaar pakte Poetin uit met een presentatie van tal van nieuwe geavanceerde wapens, superieur aan wat de NAVO-landen er tegenover kunnen zetten. Althans, voorzover publiek bekend. De Amerikanen met name hebben een adembenemend 'Black Budget' voor verscheidene departementen, en wie weet wat ze nog verborgen houden voor ons. Iets in de sfeer van 'Alien Technology' wellicht, 'Reverse Engineered' vanuit vliegende schotels die ze in 'Groom Lake' uit elkaar hebben gehaald? Maar dit jaar ging het helemaal niet over ons. Niet over de NAVO. Alsof we er niet meer toe doen. En dat deed pijn in 'Washington' en 'Brussel'. 

 

Niet alleen dat, maar alle investeringen en aandachtspunten die Poetin aankondigde leken verdacht veel op wat in ons deel van de wereld wordt nagestreefd door 'Links', maar dan zonder de 'gekkigheid'. Voor Poetin blijft het gezin de hoeksteen van de samenleving, en zijn leerkrachten er om onderwijs te geven, en artsen en verplegers om mensen te genezen. En de politie en justitie zijn er om de rust te bewaren en criminelen in te rekenen. Maar daarnaast wemelt het van de 'Groene' voornemens, en opperde hij dat er gekeken moest worden naar de invoering van een 'Basisloon' in de strijd tegen de armoede. Er moest geld en aandacht naar het onderwijs, met inbegrip van het muziekonderwijs. En de gestegen levensverwachting was mooi, maar in de regio's buiten de grote steden was nog een hoop werk te verzetten.

 

Je kreeg bijna medelijden met de 'Kremlin-koekeloerders' die hoopten op munitie voor hun eigen kostbare agenda, op jacht naar een 'wit voetje' in 'Washington' en het NAVO-hoofdkwartier, waardoor wij geen geld overhouden voor lotsverbetering, en het moeten stellen met meer 'gekkigheid' en 'Maatregelen' die ons worden verkocht als 'voor ons eigen bestwil'. Maar onder de streep wordt het er alleen maar beroerder door. Voor de 'Koekeloerders' viel er weinig te halen. Poetin verwees cryptisch naar de karakters in 'Jungle Book', en hij had het over 'Rode Lijnen', en dat je die beter niet kon negeren, omdat je daar spijt van zou krijgen. Maar concreet werd het niet. 

 

Hoe groot de armslag is van Rusland om die plannen in te vullen terwijl het land door het westen in toenemende mate wordt geïsoleerd, en nu ook openlijk economisch onder vuur wordt genomen door de Amerikanen, is iets wat de toekomst uit zal wijzen. Maar als we ons verrekenen, dan hebben we een angstaanjagend groot probleem. Dat probleem is niet dat we op enig moment onder de voet gelopen zullen worden door Russische militairen, en 'Trollen' die onze goedgelovige parlementariërs, die bezorgd zijn over het lot van de rechts-extremistische Navalny, in het ootje nemen. Maar dat we in de steek gelaten worden, en onze op oorlog en marktmanipulatie gestoelde economie implodeert. En wij als een genetisch gemanipuleerde aap in een roestig horloge zitten te kijken op zoek naar het antwoord op de vraag waar het mis is gegaan met ons. 

 

In dat roestige horloge vinden we het antwoord niet. Het is niet maar één vergissing. Het is een breed spectrum aan fundamentele fouten. Wij hadden in het westen allang kunnen realiseren wat ze in China en Rusland nu op het programma hebben staan. Een 'BasisLoon'-vangnet, en hoogstaande wetenschappelijke (inplaats van 'wetenschappelijke') ontwikkelingen, met een adembenemend intergalactisch perspectief, alles 'duurzaam', vreedzaam en veilig, met respect voor het individu. Maar we moesten zo nodig oorlog voeren en 'BullShit'-banen creëren waardoor mensen afhankelijk werden, en angstig lurkend aan hun fopspeen naar elkaar loeren om te zien of de ander niet meer subsidie krijgt. Wat een tragiek! 

 

Inmiddels zijn we zo ver afgedwaald dat we, tot aan de korpsleiding van het politiekorps en de politieke leiding in ons deel van de wereld aan toe, menen dat een 'Goede' agent 'niet blank' is, jong en lesbisch, en loert op een kans om haar collega's onderuit te schoffelen in de pers, zonder acht te slaan op criminele segmenten in de samenleving als aandachtsgebied. Terwijl 'Den Haag' en 'Brussel' het drukker hebben met zichzelf dan met het land, en Europa. En met 'Maatregelen' die in niets afwijken van de dystopische toekomstvisie van Orwell en anderen uit die 'Complot-Hoek', die toen nog niet zo werd aangeduid, omdat men het beleefde als nuttige waarschuwingen voor mogelijk onheil. Wie had ooit kunnen bedenken dat we het als een script voor een ideale samenleving zouden omarmen, onder het uitroepen van verwensingen aan het adres van landen waar ze ons voorbeeld niet willen volgen? 

 

Zou ik een jonge, 'niet blanke', lesbische politieagente zijn, dan zou ik niet zo geïdentificeerd willen worden, en op zoek gaan naar de optimale strategie om criminelen in de kraag te vatten, samen met mijn collega's. Daarbij zou ik niet 'gedogen', en niet 'discrimineren', en volop 'profileren' om de pakkans zo groot mogelijk te maken. Tevens zou ik contacten met de pers schuwen, waar hedendaagse journalisten slechts uit zijn op het creëren van schandalen en het opkloppen van ergernissen tot het een uitslaande brand is. Ik zou, als jonge, 'niet blanke', lesbische politieagente totaal ongeschikt zijn voor wat er nu van agenten wordt verwacht.

 

Zou ik regeringsleider zijn van Nederland, dan maakte ik korte metten met al dat achterbakse gedoe, en zou ik in 'Brussel' bij de 'EU' en de 'NAVO' met de vuist op tafel slaan om ze weer aan het werk te krijgen, en te doen waarvoor ze gecontracteerd zijn, namelijk het bevorderen van de welvaart en DEFENSIE van de aangesloten landen. En niet het optuigen van eindeloze oorlogen met 'foute vrienden', en de creatie van milieurampen, of het spelen met chemische wapens, en participeren in demonstraties in andere landen, of het censureren van 'geluiden' die 'Big Pharma' niet bevallen.

 

Daarnaast zou ik exact zulke plannen willen realiseren als Poetin aan de Russische volksvertegenwoordiging heeft voorgelegd. En ik zou raddraaiers en nihilisten dreigen met 'Rode Lijnen'. Zonder daar verder iets over los te laten. Je houdt je fatsoen, en anders zul je het merken. Ik vrees dat Tjeenk Willink mij niet gaat bellen omdat er grote behoefte is aan iemand die zo tegen het landsbelang aankijkt, en dat ik een 'functie elders' zal houden. Maar ik hoop dat u begrijpt waarom ik onze kansen in de concurrentie met Rusland en China niet hoog inschat, tenzij we ergens die 'Alien Technology' al klaar hebben staan om ons lot een handje te helpen. Maar waarom zouden de 'Aliens' juist ons helpen dan? In elk geval houdt dat soort fantasieën mij niet bezig, en schrijf ik ook niet om een 'wit voetje' bij Poetin en Xi te halen, maar zou ik zo dolgraag zien dat we weer terugkeren op aarde, en doen wat goed is voor Nederland, Europa en de mensheid. 

View older posts »