Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

Falend beleid, of boze opzet

Zijn we het slachtoffer van falend beleid, of van boze opzet?

 

Dat is de vraag die mensen bezighoudt die kritiek hebben op de overheid. En dat is de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk, en eigenlijk van elke Europeaan, elke 'westerling'. Alleen zijn ze het onderling niet eens over wat er dan precies mis gaat. En waar ze op zoek gaan naar de criminelen met hun kwade bedoelingen die het voor iedereen proberen te verpesten, wijzen ze bij voorkeur naar elkaar. De ene keer is 'Extreem Links' het haasje, en heeft 'Rechts' de wind mee, en daarna zijn de rollen omgekeerd, is 'Extreem Rechts' de pineut, en zit 'Links' hoog te paard. 

 

In die groepen vind je de 'Denkers' niet. Maar ook 'Denkers' zijn allerminst onfeilbaar als het er om gaat een antwoord te geven op de vraag die ik hierboven stel. Ik hoop dat ik daarmee voldoende heb onderstreept dat ik mij niet verheven voel boven mijn medemensen. We mogen beslist niet vergeten dat er naast de 'voorkeursgroep-du-jour' ook mensen zijn die simpelweg weigeren om zichzelf te zien als slachtoffer van welke overheid dan ook, ongeacht de perceptie van anderen, en die niet gedreven worden door blinde loyaliteit. Daar reken ik mijzelf ook toe. Het is wat het is. Door te waarschuwen voor de consequenties van bepaalde keuzes, en sympathie voor bepaalde mensen die evident niet te vertrouwen zijn, hoop ik er aan bij te dragen de boel gezond te houden. Maar als de teerling geworpen is, probeer ik er het beste van te maken. Dat neemt niet weg dat ik mij wel behoorlijk kan ergeren, omdat al die zieke spelletjes en flagrante missers zo krankzinnig veel schade toebrengen aan het perspectief van de mens als een geprivilegieerde 'soort', vanwege die unieke capaciteit om te 'Denken'. 

 

Recent schreef ik over een boek van een Duitse neuroloog waarin hij betoogt dat 'ze' de aanval hebben geopend op ons vermogen om te 'Denken'. Vergeet 'ze' even, voor het gemak, omdat het ook toeval kan zijn, zoals hij zelf ook onderstreept, of slechts partieel opzet, met welke motivatie dan ook. Maar in dat boek benoemt hij beleid, producten en gewoonten, die op termijn 'Zombies' van ons maken, en ik kan er geen speld tussen krijgen. Een 'Zombie' voelt zich ook geen slachtoffer, uiteraard, want die heeft geen referentiekader. Hij of zij kan wel zwelgen in zelfmedelijden, omdat de weide aan de andere kant van het hek groener is, of compassie hebben met die koe aan de andere kant op dat dorre stukje land, terwijl die koe of stier zelf in een grazige weide staat, maar er is geen oplossing voor, omdat je dan 'Denkvermogen' en handelsbekwaamheid nodig hebt om te overzien hoe oorzaak en gevolg in elkaar grijpen, wie er verantwoordelijk is, en wat er moet gebeuren om het slachtofferschap op te heffen. Na overleg met het vermeende slachtoffer, want wie weet beschouwt die koe in die dorre weide zich wel als een bevoorrechte koe, omdat ze langer te leven heeft voordat ze afgevoerd wordt richting het slachthuis. 

 

'Denken' is een 'gestapelde' functie die bovenop onze primaire aandriften komt. Het 'Denken' isoleren van die aandriften wordt door velen in onze huidige samenleving getypeerd als 'autisme' wanneer dat structureel is. Op dit blog trek ik op gezette tijden van leer tegen mensen met 'Goede Bedoelingen', die menen voor u en voor mij te kunnen, en mogen beslissen wat goed voor ons is. Om er nog een schepje bovenop te gooien als we aangeven niet geïnteresseerd te zijn. 'Maar ik doe het voor jou!' Of, ook een mooie: 'Je moet ook aan mij denken!'

 

Anders dan Geert Wilders ben ik niet 'om' waar het (wapen-) steun aan Oekraïne betreft, omdat ik nog altijd geen argument heb gevonden om vóór die expansie van de NAVO, en die staatsgreep in Oekraïne van 2014, met de daaropvolgende burgeroorlog te zijn, of begrip op te kunnen brengen voor het negeren van een handtekening onder het 'Minsk Akkoord' dat van Oekraïne een federale, neutrale staat had gemaakt met veel potentie, economisch gezien. Nog geheel los van het idiote gegeven dat de felste voorstanders, die nu overal in Europa de Oekraïense vlag hijsen, tegelijk ook pretenderen zich grote zorgen te maken over het 'Klimaat'. Dat betreft evident niet het 'Onderhandelingsklimaat', maar waar ze eisen dat ik mijn brommer laat staan, zodat zij met tanks op voormalige landbouwgrond rond kunnen scheuren, die 530 liter diesel op 100 kilometer verbruiken, terwijl ze zich in hun PVC-regenjas, gemaakt van aardolie, aan de snelweg lijmen en files veroorzaken, zitten er daar toch wel flink wat printplaatjes los in die bovenkamer. 

 

Nou had ik niet op de PVV gestemd, maar op de BBB, die ook gedwee meeloeit in het koor dat miljarden vrijmaakt voor die gruwelijke aanfluiting, met honderdduizenden doden tot gevolg, en verreweg de grootste ramp voor het 'Klimaat' op dit moment, los nog van de met uranium vervuilde landbouwgrond waar onze 'depleted uranium' granaten en bommen neerkomen. Ik deel het bezwaar van zijn felste tegenstanders waar ze Wilders betichten van 'racisme', maar met die kanttekening dat de partijen die dat als een bezwaar opvoeren zelf openlijk ook 'racistisch' zijn, en dat het in ons land niet mogelijk is om een regering te vormen van partijen waar geen 'racisten' in zitten. Ik ben géén 'racist', let niet op kleur, 'kenmerken', of 'land van herkomst'. Geen voorkeursbehandeling voor wie dan ook. Gelijke kansen, en als je die verprutst, of je hebt de capaciteiten niet die nodig zijn voor een functie, of je kunt je niet vrij maken om een functie naar behoren te vervullen, dan voor jou een ander. 

 

Niet alle PVV-ers zijn 'racisten', zoals er ook mensen op de PvdA/GL-combinatie hebben gestemd die niks moeten hebben van dat 'positief discrimineren'. Zelfde verhaal bij 'fascisme' waar men de PVV van beschuldigt, en bij associatie iedereen die geen bezwaar heeft tegen een regering 'Over Rechts'. Zonder enige twijfel vinden we bij de PVV ook kiezers die dromen van een 'fascistisch' staatsbestel, met een 'krachtige leiding', die in nauwe samenwerking met de belangrijkste corporaties, de geldschieters en de militairen de dienst uitmaken, en afrekenen met de 'communisten' en 'libertairen' in ons midden. Die vind je echter in nagenoeg alle andere partijen ook, maar dan met 'hun eigen Navalny' aan het hoofd. 

 

Mij gaat het erom dat we druk zijn met het slopen van ons land, en van Europa, het slopen van de welvaart, het slopen van de klassieke liberale vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering (partijvorming), de bescherming van het bezit, en de onschuld zolang men niet op grond van bewijs is veroordeeld door een niet-gepolitiseerde, onafhankelijke rechter, bij respect voor het lichaam als iets waar alleen het hoofd dat erop zit over mag beslissen, behoudens in die gevallen waarin iemand evident niet toerekeningsvatbaar is, én een gevaar vormt voor anderen, of waar men nog minderjarig is, en de ouders in laatste instantie toe moeten stemmen. 

 

Ja, die destructie is beleid, en ja, dat gebeurt ook met kwade bedoelingen, maar het is niet zo dat het beleid tot achter de komma wordt vormgegeven door de mensen met kwade bedoelingen. Het is ontegenzeggelijk zo dat de mensen die tekenen voor het beleid in de meeste gevallen 'Goede Bedoelingen' hebben, maar er verder niet over hebben 'Nagedacht'. Geen idee waar ze onderdeel van zijn, of wat de consequenties op termijn zijn van het beleid dat zij voor hun rekening nemen. Opportunisme en hypocrisie vieren hoogtij, en wat ons in deze totale chaos nu nog 'bindt', is de oorlog met Rusland. Meloni die openlijk fascistisch is, met Trudeau, die recent een oud SS-er inviteerde in het Canadese parlement om, samen met Zelensky en andere 'hoogwaardigheidsbekleders' die waren uitgenodigd, de man met een staande ovatie te eren voor zijn bereidheid om in de Tweede Wereldoorlog Russen, Polen, Joden en Roma te vermoorden, de Croo van het stuurloze België, en von der Leyen die zich een weg omhoog blunderde en strooit met miljarden alsof het niet op kan, vertegenwoordigden de voormalige EU in Kiev, nu dus onder de vlag van het 'Bandera' gedeelte van 'Oekraïne' tot een eenheid gesmeed, via een lawine aan verdragen die ons de slaaf maken van dat schizofrene land. 

 

Het is 'Logisch'! Nee, dat is het niet. Wat wel 'Logisch' beredeneerbaar is, dat is dat de onvermijdelijke uitkomst is dat het de 'Big Reset' helpt die alles wat wij bezitten, tot en met ons pensioengeld, en het recht om te mogen beschikken over ons eigen lichaam, overhevelt naar wat in de literatuur wordt aangeduid als de '1%', maar uiteindelijk een nog zeer veel kleinere groep, onder luide toejuichingen van 'Links', én 'Rechts' in ons deel van de wereld, als het vanzelfsprekende offer dat we moeten brengen om onze 'solidariteit' te onderstrepen. Met wie? Met de '1%', onze eigenaren, 'Big Brother', de entiteit die ons in het weiland heeft gezet waar we mogen grazen tot het tijd wordt voor de loopgraaf, voor de 'Meat Grinder'. 

De gevolgen van een verziekte markt

Een goed product verkoopt zichzelf.

 

In een vrije markt zal de koper in principe op zoek gaan naar het beste product voor de laagste prijs. Dat was de basisgedachte van Adam Smith toen hij zijn 'Wealth of Nations' schreef. Laat de koper en de verkoper het lekker zelf uitzoeken. Een overheid was slechts nodig om tussen beide te komen bij geschillen, of 'oneigenlijke' manieren om een koper te dwingen om tot aanschaf over te gaan, of om een verkopende partij te dwingen tot verkoop. 

 

In 2019 schreef ik dat Rutte zichzelf in de etalage had gezet als de volgende Secretaris Generaal voor de NAVO, en in de vijf jaar daarna heeft hij alles uit de kast getrokken om zichzelf in de kijker te spelen, van ons geld, en ten koste van heel veel doden wereldwijd. Maar het gaat hem waarschijnlijk lukken zoals de vlag er nu bijhangt. Krijgt die organisatie daarmee het beste product tegen de laagste prijs? In mijn optiek had die hele organisatie al opgedoekt moeten zijn toen haar 'raison d'être' wegviel, en dat dode paard achter ons aanzeulen gaat ons nu mogelijk de kop kosten, ongeacht welke man of vrouw zich omhoogslijmt op kosten van de belastingbetalers van het land dat hem of haar voortbrengt. 

 

In ons deel van de wereld is al heel lang bijna nergens nog sprake van een vrije markt. Zelfs 'rommelmarkten' zijn 'gereguleerd' door bemoeials. Niet alleen de overheid, maar daarnaast een hele optocht van gesubsidieerde zedenprekers die menen uw en mijn keuzes te moeten 'sturen'. Het ene moment dwingen ze ons om af te zien van alles wat 'fossiele' brandstoffen gebruikt, omdat onze brommer gegarandeerd zal zorgen voor de ineenstorting van het totale ecosysteem op aarde. Het volgende dwingen ze ons om ons pensioenpotje om te keren om er tanks voor te kopen die in het geval van de Leopard 530 liter diesel gebruiken om 100 kilometer te kunnen rijden in operationele omstandigheden, en laten we het maar helemaal niet hebben over de gevechtsvliegtuigen, afgezet tegen dat moderne lijntoestel waarmee u naar uw vakantiebestemming vloog toen dat nog mocht. En waarom? Omdat ze zich ergens in de wereld verkeken hebben op de 'vijand', die ons in 2007 nog vroeg om te overwegen vrienden te worden, door op te houden met die provocaties. Maar dat was geen opsteker voor de geplande carrières van de 'Ruttes', de 'ThinkTankers', en de 'Talk-Show Schnabbelaars', dus we 'moesten' wel.

 

In januari 2022, een maand voordat Rusland haar SMO aftrapte, schreef ik er DIT artikel over, dat volgens mij nog steeds staat als een huis. Een goed product dat, in een vrije markt, zichzelf zou verkopen. Maar de opinie-markt is één van de minst vrije markten die er is in ons deel van de wereld, en kwaliteit, noch prijs zijn bepalend voor wat de klant zich aan laat smeren. Sterker nog, 'gratis', waar ik alle kosten draag, is eerder verdacht. Liever de opinie van een peperdure Rob de Wijk en mensen 'met belangen' in het leger die gelijk lopen met die van het 'Militair Industrieel Complex', en ernstig gestoorde types die een verborgen agenda hebben door onverwerkte familie-drama's toen hun voorouders duizend jaar geleden ergens moesten vluchten, en al hun rijkdommen achter moesten laten. 

 

Er is onwaarschijnlijk veel veranderd sinds Adam Smith nadacht over de heilzame 'marktwerking'. In zijn tijd bestond 'gratis geld', dat naar believen kan worden bijgedrukt door commerciële banken, nog niet. De drukpers werd nog niet misbruikt voor grootschalige reclamecampagnes en propaganda. List en bedrog horen bij de mens, evenals hysterie. In de rijke 'Lage Landen', die Smith hadden geïnspireerd tot het schrijven van zijn these die de basis vormde onder wat we 'Kapitalisme' zijn gaan noemen, had de 'Tulpenmanie' in de zeventiende eeuw menige welvarende burger compleet uit zijn verschoning geholpen. Maar het was nog niet geïnstitutionaliseerd, zoals nu in onze tijd. Bovendien zijn er in onze tijd, vooralsnog, sociale vangnetten en verzekeringen die mensen beschermen tegen hun eigen stupiditeit, waardoor het nadenken over een aankoop op een veel lager pitje is komen te staan. 

 

Dat geldt niet uniek voor het individu, maar ook voor al die 'Instituten' vol met functionarissen die geld krijgen van de belastingbetaler. 'No Skin In The Game'. Dan verlies je een oorlog, wat maakt het uit? Om de hoek is er alweer een nieuwe. Dan breng je met je oorlog om het volk te 'bevrijden' een welvarend land als Libië naar de rand van de afgrond, en stroomt half Afrika Europa binnen. 'So What?' Mooie nieuwe kansen voor uitbreiding van de 'Think Tank' met een gesubsidieerde sectie 'vluchtelingenproblematiek'. Geld zat. En als het op is, dan leen je bij van toekomstige generaties, of je drukt het bij waardoor je weliswaar de koopkracht van de bevolking sloopt, maar dan hadden ze maar 'ThinkTanker', militair, 'expert', of politicus moeten worden, of iets bij de 'gevestigde-media'. 

 

Hier op dit blog, en sinds de introductie van een Engelstalige sectie vooral daar, heb ik beargumenteerd wat er mis ging voor ons, de westerse belastingbetalers, en meer in het bijzonder het volk van Oekraïne, maar ook dat van Rusland. Hoe het negeren van toezeggingen om de NAVO niet in oostelijke richting uit te breiden tot een lawine aan missers heeft geleid, waarbij de overheden die ons hadden moeten beschermen tegen list en bedrog er de belangrijkste producenten van werden. Als ik op 'X' kijk, en in de 'gevestigde media', dan wemelt het van de mensen die 'Onder' verwarren met 'Boven', die menen dat 'Links' 'Rechts' is, en andersom, en 'Buiten' is voor hen 'Binnen'. Zonder dollen. Er zitten talloze serieuze 'Trollen' tussen die de misvattingen welbewust aanjagen, maar de overweldigende meerderheid wekt de indruk volledig de kluts kwijt te zijn. 

 

Via de eerste stap op het traject van de uitbreiding van een organisatie die opgeheven had moeten worden, om plaats te maken voor iets geheel anders, kwamen we begin 2022 in de 'Verkeerde Oorlog' terecht. Maakt even niet uit of u mij kunt volgen als ik zeg dat de NAVO-landen die oorlog wilden, om 'regime change' in Rusland te kunnen forceren, als opmaat voor de onderwerping van China aan de wil van de NAVO, of dat de NAVO-landen gewoon te stom waren om te begrijpen wat er op het spel stond, maar er lag een strategie klaar. Tal van voorheen gerespecteerde geostrategische analisten als Mearsheimer en Sachs, maar nog vele, vele anderen, zeggen hetzelfde als ik, maar voor de NAVO was dat geen reden om nog eens achter de oren te krabben. In die bijdrage van januari 2022 schetste ik al wat die strategie behelsde, 'Sanctions from Hell' en 'Stay Behind' militairen die in Oekraïne moesten doen wat Al Qaida en de Taliban voor ons hadden gedaan in Afghanistan in de jaren tachtig. In dat artikel waarschuwde ik er al voor dat dat 'm niet ging worden, omdat Poetin geen ezel is die zich twee keer aan dezelfde steen stoot, en ongetwijfeld dat draaiboek had bestudeerd. Maar ik ben geen dik betaalde 'expert'. 

 

Door mijn bril bekeken was het een 'Verkeerde Oorlog' door de onderliggende motivatie van de NAVO-landen, maar de oorlog die de Russen er van maakten is ook 'Verkeerd' omdat we die niet kunnen winnen. In Irak, Afghanistan, Libië en Syrië maakte het allemaal niet zoveel uit voor degenen die ons bij de hand namen en ons ervan wisten te overtuigen dat we lekker bezig waren met onze NAVO, maar deze keer gaat het ons de kop kosten. Om te beginnen hebben we nog niet 'afgerekend' wat die vorige oorlogen allemaal gekost hebben, waar we die kosten voor ons uit hebben geschoven naar volgende generaties. Maar nu loopt echt alles in de soep, omdat we niet de juiste wapens hebben voor deze oorlog, geen industrie meer die ze kan fabriceren, en geen tijd meer om de productie, peperduur door alle 'graaiers' die we met de jaren hebben toegevoegd, weer op te bouwen, als we er al in slagen om de vakmensen die je daarvoor nodig hebt op te leiden. Onze militairen kochten complexe, kwetsbare, onderhoudsgevoelige wapensystemen voor hun 'Mickey-Mouse' oorlogen tegen 'midgets', maar industriële grootmachten als Rusland en China partij geven, zonder nucleaire escalatie, dat kunnen we wel schudden. 

 

Dit product hadden we nooit moeten kopen. Mijn grote vrees, en dat zou ook die van u moeten zijn, is dat de NAVO deze keer 'tot het gaatje' gaat. Niet uit vrees voor een Russische bezetting van Europa, want dat gaat hoe dan ook niet gebeuren zolang we nog interessant zijn als handelspartner, en niet volledig vervallen tot een piratennest. Nee, de NAVO wil Europa opofferen door er een geconsolideerd piratennest van te maken, en wat er rest van de strijdmacht in Oekraïne tegen de tijd dat de Russen klaar zijn, om te vormen tot een terroristische entiteit die Rusland zelf bestookt met alles wat de NAVO nog wel kan leveren, zonder acht te slaan op de consequenties voor de eigen burgerbevolking. Volgens de laatste peiling wil 72% van de bevolking van Oekraïne dat deze waanzin stopt. Maar bijna dertig procent verlangt ernaar om martelaar te worden voor een verloren zaak, en daar zal de NAVO gebruik van blijven maken. De rest zoekt maar een veilig heenkomen in de EU. Dat moet vroeger of later escaleren, want Rusland, én China, dat ook niet achterlijk is, kunnen het zich niet permitteren om NAVO 'ThinkTanks' en commandoposten, op de grond, in de lucht, of ter zee, niet aan te vallen, dan. Een ruime meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordigers in ons land steunt die ontwikkeling. Hoe dan? 

Schizofrenie als staatsvorm

Democratie is een onvolkomen systeem, maar beter dan de alternatieven, hield Churchill ons voor. 

 

Dat was in 1947, nadat hij als voorman van de Conservatieven in 1945 de verkiezingen had verloren van zijn Sociaal Democratische tegenstrever. Hier op mijn blog heb ik al verschillende keren verwezen naar Churchill's plan om direct na de overwinning op Nazi-Duitsland door te stomen naar Moskou. Roosevelt in de Verenigde Staten had er geen oren naar, en toen Truman, die uit ander hout gesneden was, en er mogelijk wel in mee was gegaan, gelet op zijn gretigheid om in Korea te vechten, het roer overnam na het overlijden van Roosevelt als de zittende president was Churchill al uit beeld. 

 

Hoe het afgelopen was als Churchill was herkozen, en hij Truman had weten te overtuigen dat geaborteerde plan een kans te geven, dat weet niemand. De feiten zijn de feiten zoals ze er liggen, en voorzover we ze kennen. Met dat laatste bedoel ik dat het plan van Churchill geheim was, en pas vele jaren na zijn dood uit de archieven boven kwam drijven, waardoor het in de 'officiële geschiedenis' van die tijd die ons wordt onderwezen, en via de media en boeken van 'erkende experts' tot ons komt geen rol speelt. Maar het was beslist meer dan een 'Brainfart', en geen terloopse opmerking of verzuchting. Het was een uitgewerkt plan. Het maakte geen onderdeel uit van de verkiezingscampagne, uiteraard, dus als het was doorgezet, kun je niet volhouden dat het 'conform de wil van het volk' was. 

 

Gelet op de verkiezingsuitslag is het niet geheel en al denkbeeldig dat er in het Verenigde Koninkrijk een revolutie was uitgebroken als Churchill en Truman hun bondgenoten uit de Tweede Wereldoorlog, de Sovjets, hadden verraden, maar het blijft 'koffiedik'. Andere feiten, van vóór de oorlog, die er op wijzen dat de Britten 'gemene zaak' maakten met Hitler-Duitsland in de hoop dat Hitler werk zou maken van zijn belofte om de Russen op hun nek te springen, zoals hij zijn aanhang in 'Mein Kampf' had beloofd te zullen doen, zijn na de oorlog 'gewist' en vervangen door 'alternatieve feiten', waarbij Neville 'Peace in our Time' Chamberlain onder de bus werd gegooid, maar vanuit het Russische perspectief ziet die 'Great Patriotic War' er op belangrijke punten anders uit, meer in lijn met de feiten. 

 

Wat ik daarmee wil zeggen, is dat iedereen zijn eigen feiten 'kiest' uit het aanbod, om daar een samenhangend verhaal omheen te bouwen, waarbij feiten die niet 'passen' worden uitgegumd, en bepaalde feiten ook helemaal niet bekend zijn. Als ze dan opduiken hebben ze geen invloed meer hebben op de reeds gevormde opinie. 

 

Het gevaar van de 'Sociale Media' is in talloze studies van alle kanten belicht. Samengevat: 'Opinions are like assholes, everyone has one'. En hoe groter de druk om ergens iets van te 'vinden', hoe sneller we feitenvrij dingen gaan roepen. En daar schuilt evident een groot gevaar in. Ineens is iedereen in ons land 'patholoog anatoom', en wéét men dat 'Poetin' Navalny heeft 'vermoord'. Ik zeg niet dat het ondenkbaar is, maar je wéét niks zonder dat alle feiten op tafel liggen, en er zijn andere mogelijkheden als je begint met de vraag 'Cui Bono'? Nog geheel los van de vraag wat dat 'vermoorden' dan concreet inhoudt, want als Assange overlijdt in gevangenschap zal ik ook schrijven dat hij door degenen die hem zonder grond gevangen hielden in de zwaarst beveiligde gevangenis, onder een absurd zwaar regime, is 'vermoord'. Zo heb ik nog wel een lijstje mensen die volgens mij juist beschermd hadden moeten worden door de autoriteiten, die hen echter gevangen namen en weg lieten rotten in een cel, of de deuren open zetten voor een aanslag door een tekortschietende beveiliging, of zelfs via een 'demoniserende' bejegening. Dat Rusland die helikopterpiloot in Alicante liquideerde, die in overleg met de SBU van Oekraïne overliep naar Oekraïne, met helicopter en al, waarbij de SBU zijn twee andere bemanningsleden in koelen bloede liquideerde, om hem vervolgens met een half miljoen op zak in de Spaanse badplaats te parkeren, daar hoef ik de bewijzen niet voor te zien. Maar Navalny? En ja, dan speelt dus mee of je sympathiseert met zijn rechts-extremistische, uitgesproken racistische gedachtengoed, of niet. Niet mijn ding, terwijl ik wel sympathiseer met wat Assange en Snowden probeerden te doen, waar de Navalny-adepten in nagenoeg alle gevallen dan weer niks mee hebben. 

 

Dat interview waar ik in mijn voorlaatste bijdrage naar 'linkte', is praktisch een monoloog van iemand die in kaart heeft gebracht hoe de 'Sociale Media' aanvankelijk welbewust werden gelanceerd als een stuk gereedschap om 'Regime Changes' te kunnen effectueren, door gebruik te maken van het gegeven dat zoveel mensen feitenvrij 'denken', en op golven van passie, sentiment en vage verdenkingen zijn te mobiliseren. Alle 'Big Tech' firma's die daarin de leiding hadden waren opgezet, en werden ondersteund, door 'DARPA', en op directieniveau zie je hoe het een 'duiventil' was waar mensen die bij de CIA, of het 'civiele' zusje de 'NED' werkten daar landden, of van dat 'Big Tech' station ergens in de 'Atlantic Council', waar zeven voormalige directeuren van de CIA gehuisvesd zijn, terechtkwamen, of soortgelijke organisaties. Daar gaat het er dus om welbewust gebruik te maken van de zwakte van democratie als systeem, terwijl men 'autocraten' uitdaagt om zich tegen het door hen opgehitste volk te verzetten dat eist dat er naar hen geluisterd wordt. Merk op dat het daarbij gaat om het 'geactiveerde' deel van de bevolking, waarbij de media dat proces actief begeleiden, terwijl de oorzaak van die onvrede amper van belang is. 'Boze Boeren' of 'Klimaatactivisten'? Maakt niet uit, als nationale regeringen maar doen wat hen 'van hogerhand' wordt opgedragen. 

 

U moet dat hele exposé maar kijken om vat te krijgen op de chronologische ontwikkeling, maar door die manipulatie, met de daaropvolgende 'zelfcensuur' van de 'Platforms', tot Elon Musk 'X' kocht en daar het roer omgooide, veranderde de 'bestuurlijke elite' de definitie van wat democratie is tot 'respect voor de instituten' (die zij beheren). De 'functie' van NSC, Pieter Omtzigt, in de 'formatiebesprekingen' was afdwingen dat de andere partijen op schrift beloofden niet te tornen aan het 'respect voor de instituten'. Met inbegrip, of eigenlijk in het bijzonder, de supra-nationale 'instituten' via de belofte om zich onverkort te schikken in wat is vastgelegd in bestaande 'Verdragen', ongeacht of de inhoud en praktische consequenties ooit zijn getoetst in de volksvertegenwoordiging. Kort voor Kuipers de benen nam naar zonnig Singapore, tekende hij nog een 'Verdrag' met de 'WHO' van Bill Gates, waarmee Nederland toezegt zich te zullen onderwerpen aan de directieven van Gates cum sui in het geval van een nieuwe pandemie. Met inbegrip van een situatie die door de 'WHO' wordt aangemerkt als een 'Klimaat-Noodgeval'. Begrijpt Omtzigt wat zijn eigen rol is? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik zie hem niet als iemand die op de 'loonlijst' staat van het WEF of een aanverwante 'boven ons gestelde organisatie' en om die reden welbewust, en geconcentreerd, Nederland bij de hand neemt naar een 'Nieuwe Werkelijkheid' die, in mijn eigen optiek, 'fascisme avant la lettre' is. Met een niet-verkozen elite, die samen met de corporaties, de banken, de clerus en de militairen de dienst uitmaken, gebruikmakend van NGO's, en 'juristen' met een bord vol 'spaghetti-wetgeving', en daaronder de nationale parlementen die de feitelijke leiding slechts mogen 'petitioneren'. Maar Rutte was tevreden dat Wilders nu ook begreep dat wapensteun voor de oorlog van 'zijn' NAVO op het grondgebied van Oekraïne simpelweg onontkoombaar was. Evenals al het andere dat voortvloeit uit 'Agenda 2030' en de keuze voor massaimmigratie.

 

Dat systeem is fundamenteel anders dan de 'constitutionele republiek' met in haar hart een stelsel van 'onwrikbare' rechten voor de burger die vrij is om zijn of haar eigen glazen in te gooien. Dat systeem werd ontwikkeld in de Verenigde Staten door wat we de 'Founding Fathers' noemen, die onderling anders dachten over tal van kwesties, maar het erover eens waren dat het land beter af was als het volk zou worden beschermd tegen hun ingevingen. De feiten, zo redeneerden zij, zouden iedereen 'disciplineren', en daar moest de overheid niet in willen sturen. De evolutie (of 'Gods Hand') zou 'als vanzelf' zorgen voor het beste resultaat. De overheid had een bescheiden taak op de achtergrond, moest faciliteren en zorgen voor optimale veiligheid binnen de landsgrenzen, maar daarbuiten had die overheid geen taak. Die 'anti-koloniale' houding was kenmerkend voor de Verenigde Staten tot en met de Tweede Wereldoorlog. Daarna, en zeker na de dood van John F. Kennedy, werd het een 'Hegemon', een 'Imperialistische Mogendheid' die eigenlijk het stokje van de Britten overnam. 

 

Nederland is een klein land in dat grote geheel, en traditioneel zijn we gericht op de bevordering van het 'Vrije Verkeer' tussen landen en volkeren, maar niet als een eis, gekoppeld aan subsidiestromen, herverdeling van inkomen, en afgedwongen 'gelijkheid' op het niveau van de uitkomsten. Zoals vaak genoeg onderstreept op deze pagina's was ons zeventiende eeuwse 'vrijgevochten', anarchistische land, het land van Spinoza, de inspiratie voor Adam Smith toen hij zijn 'Wealth of Nations' schreef. Wat de 'Founding Fathers' weer inspireerde tot hun keuzes. Waarbij ik als kanttekening vermeldde dat het concept werd ondermijnd door de introductie, in het Verenigd Koninkrijk, van 'fiat geld' dat naar believen kon worden 'bijgedrukt' door commerciële banken. Ons land is, toen het die draai maakte, weg van industrie, landbouw en handel als basis, richting 'service economie', verworden tot een schizofrene entiteit die naar believen terugvalt op één van haar vele 'persoonlijkheden' zonder logische overgang. De ene keer Dr Jekyll, de andere Mr Hyde. Zo de wind waait, waait ons petje. Dat is ongezond. 'Wir haben es nicht gewusst!' Dat klopt wel, want het was je andere persoonlijkheid die zich daar manifesteerde, idioot. De ene keer 'Alles Groen' en de volgende moeten we ons spaarvarkentje omkeren voor 'Alles Dood'. Alleen in een fascistische staatsvorm is dat geen absurde propositie, omdat het daar slechts draait om ultieme gehoorzaamheid. Elke irrationele wending is een test. Daar bouw je geen stabiele samenleving mee op, en win je geen oorlogen mee. 

Voltooid leven

Als je niet (meer) wilt weten wat waar is, en wat niet, dan is je leven voltooid.

 

Je ademt nog, je hart pompt nog bloed door je lichaam, maar je hersenen genereren nog slechts primaire impulsen, die eenvoudig te manipuleren zijn, waardoor je feitelijk het bezit bent van anderen. Een 'Zombie'. Nou hoop ik dat u in de gelegenheid bent geweest om de afgelopen dagen dat lange 'interview' (feitelijk een monoloog) te bekijken waarnaar ik in mijn vorige bijdrage verwees, terwijl ik op de 'Wadden' stoom afblies die uit mijn oren kwam door alle ontwikkelingen in de wereld. Wat een gekkenhuis!

 

De boog kan niet altijd gespannen zijn, en je moet jezelf ook tijd gunnen om 'de boel de boel te laten', zolang je daarmee niet verzaakt. Nou kan ik de wereld niet naar mijn hand zetten, en wil ik dat ook helemaal niet, dus verzaak ik niet als ik even een beetje meer afstand neem, en de batterij oplaad, al blijf ik de ontwikkelingen wel volgen, en was ik tussen de bedrijven door nog wel actief op 'X' om her en der tegengas te geven waar de idiotie door 'ontwikkelingen' zelfs in een stroomversnelling kwam. In alle eerlijkheid zeg ik er dan meteen bij dat ik niet meteen verwacht dat we snel weer in rustiger vaarwater terechtkomen. 

 

Er zijn vele wegen die leiden naar een einde aan de nieuwsgierigheid, en stoppen met wíllen weten 'hoe het zit'. Je kunt niet alles weten, en sommige mensen haken alleen al daarom af nog voor ze goed en wel begonnen zijn. In de 'schoolbanken' absorberen ze wat hen wordt voorgezet als een spons, omdat een 'goed cijfer' hen een prettig gevoel geeft, zonder ooit kritisch naar de lesstof te kijken. Anderen belanden in de 'Consensus Wetenschap', waar 'waarheidsvinding' geen rol speelt, en iedereen elkaar voorhoudt dat iets niet 'waar' hoeft te zijn, als het maar 'werkt'. Dat wil zeggen, bij benadering een resultaat geeft waar je naar streeft, hoe dan ook gemotiveerd. En dan zijn er uiteraard de mensen die meenden een betrouwbare krant, of zender te hebben geïdentificeerd die hen kon vertellen wat waar was, en wat niet, om niet meer op te kijken. Als dan het muntje valt dat die ooit best wel betrouwbare bron een producent is geworden van nepnieuws en propaganda, dan is de kans groot dat iemand afhaakt, de schouders ophaalt, en verder geen moeite meer doet. 

 

Zeker, er zijn ook die mensen die zo kritisch en achterdochtig zijn, dat ze zichzelf voorbij rennen, en in de meest bizarre sprookjes gaan geloven die ze voor 'bewezen waar' houden, en dat schiet ook niet op. In laatste instantie is 'waar' eigenlijk altijd een benadering, of een wetmatigheid die, binnen strak omschreven condities, volkomen voorspelbare uitkomsten biedt. Dat laatste staat op dit blog zelden centraal. Maar als ik in 2019 schrijf dat Rutte druk doende is om de opvolger van Jens Stoltenberg te worden, en iemand spreekt mij tegen omdat hij of zij 'gelezen' heeft dat hij het onderwijs in gaat als hij stopt met Nederland de vernieling in helpen, dan heb ik medelijden met die 'Zombie'. In 2019 stond niet vast dat hij het ook zou worden. Dat zeg ik ook niet. Er had van alles mis kunnen gaan, en nóg. Maar let nou een beetje op, want die ambitie van hem heeft consequenties. Dat traject moet 'gesmeerd' worden met miljarden en toezeggingen namens Nederland, en deelname aan oorlogen, en als die de toekomst van uw kinderen veranderen in een regelrechte hel, dan mag u daar best wel even over nadenken.

 

Mijn stelling hier is dat (verhoudingsgewijs) grote welvaart mensen lethargisch maakt. Gericht op consumptie, en niet geïnteresseerd in 'politiek', met alle gevolgen van dien. Terwijl ook een situatie die praktisch uitzichtloos is mensen de lust ontneemt om uit te zoeken wat 'waar' is, en wat niet, omdat overleven alle energie wegzuigt. En dat is dan los van persoonlijkheidskenmerken. Sommige mensen worden als 'Zombie' geboren. Anderen geven het op enig moment op. En sommigen blijven nieuwsgierig tot ze hun laatste adem uitblazen. Voor die laatste categorie is het wel prettig als ze op gezette tijden ook vinden wat 'waar' is, terwijl anderen nog met hun hoofd in een emmer naar de echo van het 'nieuws' luisteren dat hen door anderen wordt voorgezet die de vooropgezette bedoeling hebben hen te bedonderen.

 

Rond alle 'Grote Thema's' heb ik van mijn kant informatie aangedragen waarvan ik meende dat die van groot belang was, omdat mensen belazerd werden, en worden. Daarbij heb ik steeds gezegd dat niet iedereen die leugens verspreidt kwade bedoelingen heeft. Velen zijn 'Zombies' die er een goed gevoel aan overhouden als hun berichten gewaardeerd worden door mensen waar ze tegen opzien. Maakt niet uit of het waar is, of niet. 'Stupide', want slecht voor henzelf op de iets langere termijn, en onwaarheden zijn altijd slecht voor het collectief. Covid, Oekraïne, Klimaat, Immigratie, Voedselvoorziening, Energie, en in zijn onderlinge samenhang, zijn complexe thema's. Maar een vaccin vaccineert, of niet. Een medische ingreep geneest meer mensen dan erdoor komen te overlijden, of ziek worden, of niet. Oekraïne gaat winnen, of niet. Het wordt warmer, of kouder, en je kunt er iets aan doen, of niet. Je kunt de toestroom van 'asielzoekers' en arbeidsmigranten absorberen zonder pijn voor de bestaande bevolking, of niet. Iedereen zal voldoende gezond voedsel kunnen bemachtigen tegen een acceptabele vergoeding, of niet. Er is voor iedereen een acceptabele woonruimte, of niet. De overheid kan voldoende energie garanderen voor bedrijven en huishoudens, nodig voor productie, verwarming, voedselbereiding, transport en 'diensten', of niet. De regering doet wat nodig is tegen de laagste kosten, of niet. 

 

Hopelijk beseft u dat ik nog geen begin van enige aandrang voel om mijn leven als voltooid te beschouwen, waar de uitdagingen met elke nieuwe dag alleen maar verder toenemen, en zelfs als ze mij persoonlijk niet (meer) gaan raken, heb ik nog wel kinderen en kleinkinderen die ik een goed leven toewens, maar eigenlijk gun ik iedereen het beste. Zelfs de 'zieke geesten' die ik zo af en toe tegenkom op 'X' die oprecht menen dat het liquideren van lieden die vraagtekens zetten bij de 'vaccins' terecht was geweest, en die roepen om interneringskampen voor mensen die de neonazi Navalny en de neonazi strijdgroepen in Oekraïne niet op handen dragen, of die blij worden van een Israëlische minister die tijdens een persconferentie uitgilde dat ze hoopte dat Palestijnse babies die de slachting in Gaza overleefden, over tachtig jaar nog zouden weten wat 'de Joden' hen hadden aangedaan. Maar het beste voor hen is niet dat ze vrijelijk door kunnen denderen op die door primaire lusten ingegeven weg, maar dat ze hun verstand terugkrijgen. 

Even een paar dagen niet

Even andere dingen aan mijn hoofd, maar kijk vooral DEZE uitzending

Het lachen zal ons vergaan

Het is niet om te lachen.

 

Leedvermaak genereert bij gezonde mensen een gevoel van schaamte. Je lacht om de stommiteit van iemand, maar moet je die man of vrouw, dat kind, niet in bescherming nemen? Stel dat je zelf zoiets stoms deed, zou je het dan begrijpen als mensen je uitlachten? Ja, in bepaalde gevallen lachen we zelf het hardst om onze eigen stommiteit, en dan is er geen schade. En als iemand door zijn of haar eigen stommiteit is overleden, dan zijn hooguit de nabestaanden gegriefd.

 

Om bijdragen over pertinente stommiteit op mijn blog hier te illustreren verwees ik in het verleden nog wel naar de website waar een redactie 'Darwin Awards' uitkeerde aan mensen die zichzelf uit de vergelijking haalden. De website wordt niet meer echt onderhouden, maar dat komt volgens mij vooral omdat je niet meer weet waar je kijken moet, zo groot is het aanbod. Het is de overtreffende trap van veel mildere programma's vol met 'Bloopers'. En de liefhebber vindt op 'YouTube' en 'TikTok' uren leedvermaak in dat genre. Mensen met een pleziervaartuig kennen wellicht het fenomeen van de 'dagjesmensen' bij de sluis van Harderwijk, waar mensen de hele dag in een campingstoel met een koelbox vol lekkers zitten te kijken hoe het mis gaat in de sluis met al die mensen die niet kunnen varen. Met als overtreffende trap de 'ramptoerist', die omrijdt om te kunnen zien wat er over is van de auto's die betrokken waren bij een ernstig ongeval, of er met het hele gezin een 'dagje' van maakt om te gaan kijken naar weggespoelde huizen. 

 

Op 'X' kwam ik vanochtend weer een bericht tegen van een 'gevaccineerde' medemens die zich vrolijk maakte omdat een 'wappie' op de leeftijd van 44 was overleden aan corona. Kennis van een vriend, van een verre neef, dus wie weet of het waar is, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Zelf ben ik niet geprikt, volg ik het nieuws over bijwerkingen die zich na verloop van tijd pas openbaren, naast de bijwerkingen die al meteen hun tol eisen, en de 'onverklaarbare' oversterfte, maar zonder ook maar een begin van leedvermaak als er weer ergens plotseling iemand dood bij neervalt, waarbij het vermoeden is dat het komt door een 'hartconditie', of hersenbloeding die samenhangt met dat 'Spike'-eiwit dat het lichaam na de prik zelf aanmaakt. Sterker nog, ik ben intens verdrietig, en ook wel boos als ik zulke verhalen lees. Zelfs als het fanaten betreft die tijdens die besmettingsgolf op hoge toon eisten dat iedereen die geen prik haalde gedeporteerd diende te worden, of in isolatie diende te worden opgesloten. 

 

Zelfde verhaal als er nu rellen uitbreken in Den Haag tussen verschillende 'stammen' uit Eritrea, die elkaar, én de hele stad kort en klein slaan, pal nadat ze 'gespreid' zijn op voorspraak van de regering in 'Den Haag' en de gebruikelijke 'Goedmutsen' in de (sociale) media. En ja, uiteraard erger ik mij dan als ik hen daar zie opduiken om de politie en 'hulpdiensten' vanuit hun 'reces' veel 'sterkte' te wensen, terwijl ze allerlei 'Stoere Praat' uit hun toetsenbord laten vloeien, waarvan je weet dat als een agent die aanmoedigingen ter harte zou nemen, hij of zij morgen oneervol zou worden ontslagen als gevolg van de 'Regels' die zij al doende overtraden. 

 

En nee, ik trek geen fles 'Bubbels' open na de val van Avdeevka, dat laat ik aan de 'Ollongrens', de 'Ruttes', en de 'von der Leyens' over, bijeen in München waar ze vierden dat ze nog vele miljarden hadden gevonden om die oorlog daar gaande te houden tot de laatste inwoner van Oekraïne in zijn, of haar graf ligt, en er niets meer over is van dat land. Ik begrijp die mensen niet. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Ik zie Ollongren op 'X' schrijven dat ze blij is met al dat geld, dat onvermijdelijk ten koste gaat van bestedingen die ik zelf onwaarschijnlijk veel hoger op mijn prioriteitenlijst heb staan, en dat het belangrijk is dat de NAVO 'woord houdt'. Hoe krijgt ze het uit haar toetsenbord? Hoe? De NAVO en 'woord houden'?!? Ze hadden ooit hun woord gegeven dat de NAVO geen 'inch' naar het oosten zou opschuiven. Daarna tekenden NAVO-landen het 'Minsk'-akkoord, dat in de 'Security Council' werd bekrachtigd, om recent doodleuk te vertellen dat ze nooit van plan waren het door te zetten, omdat het slechts bedoeld was om tijd te winnen voor de bewapening van Oekraïne voor deze oorlog met Rusland. Lachen…..

 

Gisteren ook op 'X' overal aanvaringen met mensen die helemaal 'los' gingen als fanclub van Alexei Navalny, de extreem rechtse, racistische provocateur waarover Michel Krielaars schreef in NRC. Hoe hij hem de eerste keer zag, als luidruchtige voorman van de 'Russische Mars', temidden van alle openlijke Nazi's, pleitend voor een 'zuiver' Rusland, en de deportatie van niet-Russen. Geen wonder dat Wilders ineens op het nieuws dook en Poetin verketterde vanwege zijn barbaarse regime. Een geestverwant was bezweken. Maar…..

 

Niks 'maar'! Zelfde verhaal in Oekraïne, waar overal in de westerse pers geschreven werd over de openlijke fascisten van 'Azov', 'Aidar', de 'Kraken'-voetbalhooligans en Russische Nazi's die in het post-2014 Kiev waren neergestreken, en nu de 'elite' vormen van het leger in dat land dat we afvullen met geld en wapens. Die artikelen zijn in veel gevallen verwijderd, maar nog wel op te sporen in archieven, zoals Brian Berletic HIER laat zien, aangevuld met een accurate analyse van de ontwikkeling van die oorlog aan de hand van westerse media, wat hem niettemin een plekje heeft bezorgd op nóg een lijst met 'pro-Poetin' publicisten, omdat zijn analyses wél professioneel zijn en waardevol voor wie wil weten hoe die strijd zich ontwikkelt. Het is 'Darwin Award'. Zelfmoord. Niet anders dan eerder met Al Qaida en ISIS. Niet om te lachen! 

De vloek van Bourgeois-Links

Het is, en blijft een enigma.

 

Hoe kan het dat bourgeois-links warmloopt voor openlijke rechts-extremisten in Oekraïne en Rusland, terwijl ze in iedereen die vraagt of dat 'positief' discrimineren, die wagenwijd geopende grenzen, en het bewapenen van rechts-extremisten en mensen die dromen van een Kalifaat wel verstandig is, uitkafferen voor 'racist' en 'fascist'? 

 

Gisteren werd de dood van Alexei Navalny groots gevierd op 'X' als het 'bewijs' dat Poetin een 'moordenaar' is. Natuurlijk, als Assange komt te overlijden in gevangenschap houd ik mij ook niet snel in, maar die twee verschillen hemelsbreed van elkaar op vrijwel elk punt. Net als hun achterban. Navalny was een rechts-extremist die een raszuiver Rusland nastreefde, en openlijk verkondigde dat hij niet-Russen wilde deporteren. Dat verzin ik niet om hem te beschadigen. Hij roeptoeterde het op zijn YouTube kanaal en hij was een prominente deelnemer in de 'Russische Mars'. EuroNews noemde het een 'complex legacy'. Maar complex was het niet echt. Hij was een racist en pleitbezorger van een autoritaire fascistische bestuurlijke cultuur. 

 

Wat het 'complex' maakte, was dat hij Poetin tegenover zich vond, én het Russische volk, terwijl bourgeois-links, én 'gevestigd rechts' in het westen Poetin juist probeerde weg te zetten als een wedergeboren Hitler. Navalny deed verschillende pogingen om via de stembus zijn macht te vergroten, maar faalde keer op keer, omdat de Russen hem niet 'vraten'. Hij smeedde uiteindelijke onmogelijke coalities om een gooi te doen naar de positie van burgemeester van Moskou, maar zelfs in die stad, met talloze bevoorrechte pro-westerse inwoners en verveelde, over het paard getilde 'reljongeren', die met een zekere weemoed terugdenken aan de 'Wilde Jaren' van het roofkapitalisme onder Yeltsin, toen de 'Harvard Boys' het nog voor het zeggen hadden, moesten ze hem niet. 

 

Ten tijde van zijn mysterieuze vergiftiging heb ik uitvoerig over hem geschreven, en ook verwezen naar zijn eigen video-boodschappen waarin hij zich presenteerde als een openlijke racist en fascist. Waarbij ik er op wees dat er gegronde redenen waren om aan te nemen dat die vergiftiging eerder het werk was van zijn 'handlers' in Londen, waar zijn reisgenote voor MI-6 werkte, omdat ze een 'martelaar' van hem wilden maken, gelet op het gegeven dat hij electoraal geen deuk in een pakje boter sloeg, maar als 'martelaar' nog wel bruikbaar kon zijn. Daar voerde ik ook de argumenten op voor die verdenking. Zie HIER, HIER en HIER. Wat uiteraard lijnrecht tegenover het 'officiële' westerse verhaal staat, uitgevent door 'Bellingcat' dat innig samenwerkt met de NAVO en westerse geheime diensten, die de FSB aanwezen. Niemand heeft de 'smoking gun', en hooguit 'aanwijzingen', dus elke theorie is een 'complot theorie'. 

 

Waarom Poetin de minst waarschijnlijke kandidaat is als het 'brein' achter die vergiftiging, dat werd gisteren op 'X' en in de 'gevestigde media' nog eens dik onderstreept. Navalny was electoraal geen bedreiging, maar als 'martelaar' wel een 'kopzorg'. Dus waarom zou Poetin Navalny om laten leggen? Als dat zijn vurige wens was, dan kreeg hij bovendien de kans toen Navalny uit eigen vrije wil in 2021 terugkeerde naar Rusland, na in Berlijn te zijn hersteld van zijn mysterieuze gif-avontuur. Zijn vertrek uit Rusland, werd geaccordeerd door Poetin, nadat een alerte bemanning van het vliegtuig waar hij in zat toen hij onwel werd, en het ziekenhuis daar zijn leven hadden gered. Zijn 'handler' van MI-6 filmde de episode aan boord, en reisde met hem naar Berlijn. Waarom zou Poetin dat doen als hij Navalny dood wilde? Denk nou even na!

 

Zoals vooraf aangekondigd door de Russische autoriteiten werd hij bij terugkomst in Rusland aangehouden op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten, en vervolgens ook veroordeeld. Er was geen enorme mensenmassa om hem op te wachten bij zijn terugkeer, en afgezien van zijn trouwe fans en door het westen bekostigde ondersteuning en schare journalisten kraaide er eigenlijk geen haan naar toen hij werd afgevoerd naar een strafkamp. Destijds schreef ik dat, als mijn theorie klopte, en dat zijn westerse 'vrienden' een martelaar in Rusland van hem wilden maken, hij veiliger was in de gevangenis dan erbuiten. Maar nu is hij toch overleden, onder nog onopgehelderde omstandigheden, kort voor de verkiezingen in Rusland, en op het moment dat in Oekraïne Avdeevka viel. Toeval…..

 

De terugkeer van Navalny, aan de 'vooravond' van de oorlog tussen de NAVO en Rusland op het grondgebied van wat vóór 2014 nog Oekraïne was, bevreemde mij destijds. Het leek zo onlogisch, zelfs als je accepteert dat Navalny een gepassioneerde nationalist was die zichzelf de 'bevrijder' van Rusland waande. Maar als u meegaat in het scenario van de uitgewerkte strategie van de NAVO die ik hier, en op het 'In English' gedeelte heb beschreven, als een opzetje om 'regime change' af te dwingen in Rusland, dan past het wel. Alleen mislukte die strategie, en toen zat Navalny klem. Gegokt, en verloren. Al helemaal toen de eveneens extreem rechtse Prigozhin struikelde bij zijn poging om de facto de macht in Rusland over te nemen. Precies het soort opstand waar Navalny al jaren van had gedroomd

 

Ja, ook Prigozhin kwam ellendig aan zijn einde, maar ook daar is de exacte toedracht nou niet direct zonneklaar. Kán het zijn dat Poetin zijn extreem-rechtse, ultra nationalistische, fascistoïde tegenstrevers opruimt, waar hij immers ook streeft naar 'de-Nazificatie' in Oekraïne? Ja. Uiteraard. Poetin is geen 'Ghandi'. En zijn tegenstrevers zullen gretig verwijzen naar Litvinenko en de Skripals, maar ook daar is het allerminst duidelijk hoe de hazen liepen. Litvinenko bezocht Israël voor hij ziek werd, en bekeerde zich op zijn ziekbed tot de Islam, terwijl de tamelijk zeldzame radioactieve isotoop waarmee hij werd vergiftigd toch een 'fingerprint' na moest laten die te herleiden zou zijn tot een specifieke kerncentrale, zoals de 'Anthrax' die in de VS werd gebruikt rond 2001 ook uit een Amerikaans laboratorium bleek te komen, en niet uit Irak, zoals werd gesuggereerd. Skripal had Poetin een brief geschreven waarin hij vroeg om te mogen terugkeren naar Rusland, terwijl hij in Salisbury nauw had samengewerkt met zijn oorspronkelijke Britse 'handler' toen hij voor de Britten was gaan spioneren, die intensief betrokken was bij de pogingen om in 2016 de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. Dus hadden de Britten er meer baat bij om Skripal het zwijgen op te leggen dan Poetin.

 

Hoe het precies zit, dat weet niemand. Ik ook niet. Maar ik weet wel dat ik zelf problemen heb met (neo-) Nazi's, openlijke racisten, fascisten en roof-kapitalisten, hoewel ik mij realiseer dat er momenten zijn waarop je met dat soort mensen samen zult moeten werken. Daar ging mijn bijdrage van gisteren over. Samenwerken is niet hetzelfde als hen aan je boezem drukken, en voor hen de straat op gaan om te eisen dat ze macht krijgen. Integendeel! Wilders heeft zich in zijn 'enthousiasme' verschillende malen uitgesproken voor 'oplossingen' die Navalny ook op het netvlies stonden, al was Navalny nog een tandje radicaler, en werkte hij openlijk samen met neo-Nazi's in Rusland, en Oekraïne, waar hij als kind veel tijd doorbracht en ook de Oekraïense taal leerde, wat verwijst naar 'Bandera-nationalisme'. Wilders laat het flirten met openlijke Nazi's wel uit zijn hoofd, omdat hij dan zijn Joodse supporters kwijt is. Zelfs de AfD heeft het niet over deporteren, zoals Navalny bepleitte, ook al worden ze er wel van beschuldigd. 

 

Waar Bourgeois-Links ergens zit met zijn/haar hoofd valt niet te begrijpen. Het heeft in elk geval niks te maken met de noodzaak om compromissen te sluiten, desnoods met de 'Duivel'. Ze ontlenen hun passie voor steun aan de meest verschrikkelijke lieden aan een vaag, verwrongen idee over 'mensenrechten' in een 'grenzeloze' wereld 'bevrijd' van principes, waarin het 'Gezonde Volksgevoel' oppermachtig is, waarbij ze zich laten 'coachen' door organisaties die dag in, dag uit, druk zijn met machtsspelletjes. Die organisaties vertellen ons niet waar iemand als Navalny voor staat als dat 'onhandig' is, en 'Bourgeois-Links' doet ook geen moeite dat uit te zoeken. Mocht er iemand op hun pad komen die hen wijst op ongemakkelijke feiten, dan is die persoon de gebeten hond. 

 

Zo komen ze ook aan hun weerzin tegen Assange. 'Was er niet iets met twee Zweedse vrouwen?' Ja, er was iets met twee Zweedse vrouwen. Maar het héle verhaal hoeven ze verder niet te horen. Geen tijd voor. Ze hebben hun instructies, en mars, op naar het Oostfront. Wat grappen en grollen, leuk liedje erbij, kameraadschap, vlaggen, vlammende speeches……. 

 

'Beam me up, Scotty'.

Een partij is geen onderneming

Waar zijn we in Godsnaam mee bezig?

 

Op het 'In English' gedeelte van dit blog beschreef ik recent hoe mijn eigen familie, en aangetrouwde familie, 'Goed' was in de oorlog. Niet iets waar ik mij op voor kan laten staan. En ik heb ook niet de neiging om mensen wiens ouders, of grootouders 'Fout' waren in de oorlog daar op aan te kijken. Sterker nog, zelfs die 'Foute' mensen zélf daar moesten we na de oorlog mee verder. Ja toch? Dat je de ergste misdadigers eruit licht en tegen de muur zet, of opknoopt, dat begrijp ik. Dat je ze opzuigt om ze vervolgens een 'erebaan' te geven, omdat ze bruikbaar waren als 'anti-communisten', dat begrijp ik niet. Dat gaat mij te ver. Véél te ver. 

 

Daar werd de basis gelegd voor de verwarring die ons nu parten speelt. Precies die opportunistische houding van: 'De vijand van mijn vijand, is mijn vriend'. En dan nog los van de vraag hoe een land dat in die oorlog je vriend was, onmiddellijk daarna de vijand is, terwijl dat land veruit de grootste offers heeft gebracht in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Hoe dan? 

 

In datzelfde artikel memoreerde ik al dat 22.000 jonge mannen dienst namen bij de SS, om aan het 'Oostfront' te vechten tegen de Russen. Terwijl er, tot 1944, slechts 25.000 Nederlanders, mannen én vrouwen, op een of andere manier betrokken waren bij het 'Verzet', en niet meer dan 1.700 Nederlanders namen de wijk naar Engeland. Dat werken voor het 'Verzet' was doorgaans tamelijk onschuldig, maar uiteraard wel levensgevaarlijk werk. De groep 'vuurwapen-gevaarlijke' verzetsmensen was vele malen kleiner. Terwijl achter die 22.000 SS-ers hele scheepsladingen collaborerende 'Burgemeesters-in-Oorlogstijd' schuil gingen. Zulke helden waren we niet, statistisch gesproken. 

 

Er vloeide sindsdien héél wat water door de Rijn, mensen die 'de Oorlog hadden meegemaakt' stierven uit, en van die 26.700 Nederlanders die op de één of andere manier actief participeerden in de strijd tegen de Duitse bezetter is hooguit een handjevol over. Maar we beloofden elkaar plechtig dat we het nooit zouden vergeten, en nooit weer zouden laten gebeuren. 

 

En dan steunen we in Oekraïne openlijke Nazi's, aanhangers van de oorlogsmisdadiger en de fanatieke antisemiet Bandera, als ze in 2014, met steun van de Amerikanen, een coup plegen, en onmiddellijk beginnen met het 'zuiveren' van het land van pro-Russische landgenoten. En we zwijgen als in Estland de premier een Russische tank bij een monument in Narva, die herinnert aan de overwinning van de geallieerden op Nazi-Duitsland, weg laat halen, terwijl daar wel een gedenkplaat staat voor de gevallen Nederlandse SS-ers. 'What The Fuck'!?!

 

Rusland is geen communistisch land meer, al is er nog altijd een communistische partij die zitting heeft in het democratisch gekozen parlement. Maar Nazi's zien we ineens overal weer opduiken, zeker binnen de NAVO en daaraan verwante 'ThinkTanks'. En ze blijken hun 'Drang nach Osten' te hebben behouden. Maar het gaat verder, en dieper. Want in ons land was de PvdA, en waren andere 'linkse' partijen, doorgaans terecht, trots op hun 'Verzetshelden', en puilde de PvdA uit van de Joden die de oorlog hadden overleefd. Onder den Uyl was de PvdA daarom mordicus 'pro-Israël', en stond die partij uitgesproken afwijzend tegenover de autoritaire, vrouw-onvriendelijke, homo-vijandige, niet zelden wrede Islam. De PvdA was fel tegen de instroom van Turkse en Marokkaanse 'gastarbeiders', en met haar standpunt won die partij in 1977 tien zetels met de slogan: 'Kies de Minister President!' Vervolgens hielp het 'Congres' van die partij de kansen op een nieuw 'Kabinet den Uyl' vakkundig om zeep, en begon de partij te glijden.

 

In handen van 'Nijenrode Business Universiteit' alumnus en latere bankdirecteur Wim Kok werd de partij getransformeerd tot een 'Paars' gedrocht, wat de partij wel weer terugbracht aan de 'macht', maar onherkenbaar voor de oorspronkelijke achterban, de 'arbeider' en de 'Intelligentia', afgevuld met 'ambtenaren', 'wetenschappers' en andere 'Burgemeesters-in-Oorlogstijd' die uiteindelijk steeds verder opschoven van 'Anti-Vietnam' in de richting van 'pro-NAVO', in een tijd waarin die NAVO druk was met het bewapenen van Al Qaida, en alles in het werk stelde om wat er over was van de 'Sovjet Unie' te verscheuren, om er wingewesten van te maken voor de 'Roofkapitalisten'. De PvdA en 'GroenLinks' bewezen wel 'lippendiensten' aan mensen die gruwden van de excessen in de 'Moslim-wereld', en ze hadden daarvoor ook hun 'Poster-Kinderen', maar de Somalische Ayaan Hirsi Ali, begonnen als lid van de PvdA, dat al worstelde met haar 'Denk-fractie', schoof door naar de VVD, voor welke partij ze tot 2006 in de Tweede Kamer zat. En uit die VVD 'ontsnapte' de PVV in 2005 toen Wilders zich afsplitste als fel criticus van de Islam, en opzichtig 'pro-Israël'.

 

Het 'Joodse Geld' verhuisde mee, en in 2010 verkeerde de PvdA, en 'Klein Links' in een existentiële crisis omdat de PVV de klassieke 'arbeider', de 'Dokwerker', en vele Joden in Nederland wegzoog uit die partijen, en zich begon af te zetten tegen het steeds fascistischer wordende 'Europa'. Waarmee ik primair doel op de bestuurlijke structuur, van een onverkozen elite, die in nauwe samenwerking met grote corporaties, de banken en de militairen de lijnen uitzet, met daaronder steeds machtelozer wordende nationale parlementen. Terwijl de opzet van de EEG puur gericht was op de creatie van een 'Vrije Markt', en niet meer dan dat. De structuur om beleid te gaan maken voor de hele Unie, met een eigen buitenlandse politiek, ontbrak, en ontbreekt tot op de dag van vandaag, voor wie hecht aan democratische principes. 

 

Binnen de PVV, net als eerder binnen de PvdA, maar ook in andere partijen, vinden we uitgesproken 'racisten', en tal van uitspraken van Wilders in het verleden, waaronder zijn gewraakte vraag of zijn partijgenoten 'Meer of Minder Marokkanen' wilden, riepen, en roepen, terecht grote weerstand op. Maar wat we niet mogen vergeten dan, is dat de 'omgekeerde discriminatie', de zogenaamd 'positieve' variant, daar primair debet aan is. U mag schreeuwen en tieren, en mij op 'X' uitmaken voor een 'fascist', of wat u ook maar kunt bedenken, maar ik sta voor gelijke kansen, niet voor gelijke uitkomsten, en iedereen gelijk voor de wet, de vrijheid van meningsuiting, en wars van on-democratische bestuurlijke structuren, en supra-nationale organisaties die in Nederland de dienst uit kunnen maken. En in 'Overheidsdienst' bent u onherkenbaar als de representant van een ideologie, religie, of carnavalsvereniging. Als u thuis 'mysterieus gesluierd' door het leven wilt gaan, of als privé-persoon in een Burka, of met een keppeltje op, of een swastika op uw kale hoofd getatoeëerd, of een afbeelding van Stalin op uw T-shirt over straat wilt gaan, dan hebben anderen daar niets over te zeggen, wat mij betreft. Maar de 'Overheid' is neutraal, en beoordeelt elke burger gelijk, op grond van heldere criteria die geen onderscheid maken. Dus zijn ook haar representanten 'in functie' neutraal. 

 

Of u op een stukje koe wilt kauwen, of liever meelwormen eet, is niet mijn zaak. Of u uw geld wegschenkt aan de Kerk, of de Moskee, of de Sjoel, of u steekt het liever in een riant onderkomen voor uzelf: Niet mijn zaak. Of u zich wilt laten prikken met een experimentele stof, of niet, is niet mijn zaak. Ik heb zelf liever hoffelijke, fatsoenlijke mensen in mijn omgeving, die echter niet hypocriet zijn, en een 'open boek' in hun uitspraken en lichaamstaal, maar als u vanaf uw 'telefoon' grossiert in 'emo's' en schuttingtaal op 'X', of tijdens demonstraties, dan is dat maar zo. Als u maar van mij afblijft dan. 

 

Zoek daar in dit politieke landschap maar een partij bij. Zoals ik hier ondubbelzinnig, en zonder schroom heb geschreven, kwam ik voor de verkiezingen uit bij de BBB, en ik heb nog steeds geen spijt. Zonder dat dat betekent dat ik het met elk standpunt van die partij eens ben, en ik ben ook geen 'lid'. Ze zullen hun best moeten blijven doen om mij te behouden. Een partij met 'leden' begrijp ik vanuit de wens om geld binnen te harken voor campagnes, en het 'ledenbestand' dat men gericht kan mobiliseren. Maar ik vind anderzijds dat een politieke partij geen 'aandeelhouders' moet hebben die de koers uitzetten, met een 'management' dat het moet zien te verkopen. Dan gaat een partij opportunistisch, en principeloos zwalken op jacht naar kiezers, en dat is geen goede zaak. Op 'X' en in de reguliere media, en in de VVD zelf, is inmiddels de aanval geopend op Yesligöz, compleet met beelden uit de Tweede Kamer waar haar 'lichaamstaal' verraadt dat ze de vertegenwoordigster van de Partij voor de Dieren niet hoog heeft zitten. U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik vind het zelf heerlijk verfrissend, na die 'allemansvriend' Rutte die overal zijn 'zeteltjes' vandaan haalde, maar als een Kameleon door het leven gaat, wat hem geknipt maakt als 'Young Global Leader' voor het 'World Economic Forum' en de NAVO, maar je weet niet waar je aan toe bent met hem. Geen ziel. Zelfde met Timmermans, Klaver, Kaag, Jetten en ga dat hele rijtje met 'Blobs' maar na. Leggen net zo gemakkelijk een krans bij het monument op de Dam, als bij een monument ter nagedachtenis aan de gevallen SS-ers in Estland. Hangt er vanaf wat de 'aandeelhouders' willen. 

Ga eens op reis

De reiziger is een bevoorrecht mens.

 

Zelf heb ik mijn hele leven gereisd, deels voor mijn werk, maar ook, tot op de dag van vandaag, om ergens te gaan kijken waar ik nog niet eerder was, of om iets te doen wat nieuw is. Of waar ik wel al eerder was, maar om te zien hoe het veranderd is. Met andere woorden, iemand die jaar in, jaar uit, naar dezelfde lokatie gaat zit naast mij in het vliegtuig, of in de trein, of we staan in dezelfde file, maar ik zie hen niet als reizigers. Tegelijkertijd stap ik niet voor een reis als de kans groot is dat je niet meer terugkomt. Ik ben niet 'verslavingsgevoelig', maar drugs is niet mijn ding, en ik stap ook niet in een pantserauto om eens voor mijzelf te gaan kijken aan het front in Oekraïne. 

 

Tucker Carlson vloog naar Moskou om Vladimir Poetin te interviewen, maar daarnaast dook hij op in Abu Dhabi als gast op een 'World Governments Forum', waar hij vertelde hoe verbaasd hij was over Moskou als stad. Hoe mooi en veilig het was, hoe goed de service, afgezet tegen de Amerikaanse steden. Wat ook gezegd kon worden van Abu Dhabi, waar hij was, en Singapore, dat hij ook met name noemde. Hij zou ook de belangrijkste Chinese steden kunnen noemen, maar wellicht is hij daar nog niet geweest. 

 

Nou ken ik al die steden, die ik meermalen bezocht, en zag hoe ze zich ontwikkelden. Ook die in de Verenigde Staten, en de belangrijkste steden in Europa, steden in Zuid-Amerika en Afrika en Azië, terwijl ik ook buiten die stedelijke omgeving ben wezen kijken, en zag hoe mensen tevreden waren, of ontevreden. Carlson vertelt dat zijn vader, die als diplomaat Moskou bezocht in de Sovjet periode, geen hoge pet op had van wat die stad haar inwoners te bieden had. En dat was ook mijn indruk. Er was behoorlijk wat ruimte voor verbetering, om het maar voorzichtig uit te drukken. Maar het kon nog erger. Vanaf het moment dat de 'Harvard Boys' de vrije teugel kregen in Rusland, vervielen hele delen van de bevolking in bittere armoede. En nam de misdaad bezit van de stad. Nu is het een schitterende stad, met veel cultuur, en jaren geleden bezocht ik er een optreden van een bekende Amerikaanse 'rapper', die geen stadion vulde, maar het is niet alleen het 'Bolshoi', waar ik overigens ook geweest ben, in de Sovjet-tijd. 

 

Buiten Moskou en St Petersburg is het zeker niet overal pracht en praal, maar de 'stijgende lijn' is ook daar duidelijk waarneembaar. De medische zorg staat in Rusland nog steeds op een hoog niveau, en is niet onbetaalbaar. Zoals Carlson ook opmerkt, daar in Abu Dhabi, worden die landen met die welvarende steden geregeerd op een manier die wij in het westen afwijzen, wegens het ontbreken van…….

 

Van wat eigenlijk? 

 

Mensen die die landen niet kennen, anders dan via de media, of kritische boeken, en klachten van 'NGO's', zeggen dat die landen 'onvrij' zijn. Ik kan bevestigen dat als je met je spuitbus aan de gang gaat in de ondergrondse van Moskou, of als je je in Shanghai vastlijmt aan de snelweg, of in de Emiraten een blik verf over een kunstwerk gooit, of in Singapore over het tolhekje in het metrostation springt om 'proletarisch' te reizen, of je neemt iets mee uit de winkel zonder te betalen, of je bekrast auto's omdat je daar lol in hebt, dat je dan snoeihard wordt aangepakt. In die landen ook geen jarenlange procedures als de overheid besloten heeft om ergens iets te gaan bouwen. Maar als regel komen ze je wel tegemoet als jouw volkstuintje moet wijken door je ergens anders een vergelijkbaar tuintje te bieden, en mogelijk beter dan wat je had. Stemmen om daarna te worden getrakteerd op maandenlang 'show' en polariserende twistgesprekken die niks opleveren behalve groeiende ergernis, en bittere verwijten over de 'vorm', kennen ze daar ook niet, en in sommige van die landen heeft niemand ooit een stembus gezien. 

 

Ook als je je er veilig en welkom voelt, en goed kunt opschieten met de bevolking, zonder dat je hinder hebt van de autoriteiten, omdat je je spuitbus, lijm, kraspen en blik met verf hebt thuisgelaten, en je betaalt voor je kaartje, en afrekent na het boodschappen doen, en je probeert geen drugsdealer te vinden die je verslaving moet voeden, betekent het nog niet dat je er ook zou willen wonen. Het kan zijn dat je nogal gehecht bent aan je 'Vrijheid van Meningsuiting', terwijl dat in die landen niet overal de hoogste prioriteit heeft. In Thailand is het onverstandig om de koning te portretteren op een wijze die in Nederland praktisch de norm is geworden. Als ik daar ben heb ik niet de minste aandrang om de Thai te laten weten wat mijn mening is over die man waarvan ze een portret aan de muur hebben hangen, als ik die al zou hebben, want het gaat mij niks aan. Ik ben daar te gast. Dat er 'NGO's' zijn die geen bestaansgrond zouden hebben als ze geen poging zouden wagen om de kachel aan te maken met de lokale autoriteiten, en dat er toeristen zijn die menen dat als je in Bloemendaal naakt mag zwemmen, dat in Dubai ook moet kunnen, dat weet ik. Maar die zijn gek. 

 

Een totaal verblinde Amerikaanse Russofoob met een Duitse achternaam, die per dag enkele malen opduikt op mijn 'For You' tijdlijn op 'X', en die niet kan wachten op de Derde Wereldoorlog, kotste op Carlson. Allereerst omdat je in zijn ogen een landverrader bent als je Poetin een kans geeft om uit te leggen wat hem bewogen heeft om militair op te treden tegen Oekraïne, wat John Mearsheimer ons overigens ook kan vertellen, die daarom eveneens 'persona non grata' is in de gevestigde media. Maar daarnaast schamperde hij over Carlson's observaties over Moskou, en stelde hij dat de rest van Rusland een 'Derde Wereldland' is. Waarop ik reageerde met de vraag of hij wel eens een 'Road-Trip' in zijn eigen land had gemaakt? Of in een restaurant in de minder populaire delen van New York had gegeten? 

 

Ook New York verandert, en ik ben er alweer enige tijd niet geweest, maar ik herinner mij nog een bezoek aan een voortreffelijk 'creools' restaurant, 'Sylvia's', in Harlem. Brede, totaal verlaten straat, totale duisternis, afgezien van her en der daklozen die bij open vuur in grote olievaten probeerden een beetje warm te blijven. En toen we als 'witneuzen' het restaurant verlieten, op zoek naar een taxi, vluchtte de geuniformeerde beveiliger bij de deur naar binnen, want dat werd hem kennelijk te link. De eenzame blanke taxichauffeur die ons eerst voorbijreed, om daarna met gierende banden te stoppen, was op zijn hoede. Na een minuut of vijf ons gekoeterwaals in een vreemde taal aangehoord te hebben, vroeg hij nieuwsgierig: 'It is none of my business, but what were you doing out there?!?

 

De reiziger is een bevoorrecht mens, omdat hij of zij de kritiek van ideologen, zendelingen en om werk verlegen 'NGO's' kan relativeren. Een goede, hoog opgeleide vriend van mij gaf mij ooit een roman over de Russische maffia om mij ervan te overtuigen dat Rusland een land was waar je niet in positieve bewoordingen over kon spreken. Ik las dat boek, waarna hij vroeg of ik nu wel besefte wat een vreselijk land dat Rusland was. Hoe bestaat het dat iemand op grond van een roman, of een ideologisch gekleurd verhaal, of de opzettelijke provocaties van een 'NGO', zijn of haar beeld van een land, een volk, een cultuur vormt? Als je de 'Godfather' hebt gezien, weet je nog niks over de Verenigde Staten. 

 

Op 'X' krijg ik amper nog berichten van mensen die ik 'Volg', en vooral veel berichten van mensen waar ik het totaal niet mee eens ben. Eén van die mensen beklaagde zich erover dat hij allemaal 'Russische Trollen' in zijn 'Tijdlijn' tegenkwam, en dat het hem mateloos ergerde. Hij suggereerde dat 'De Russen' een 'Trollenleger' hadden gemobiliseerd in hun propagandastrijd, zoals de Britten er een hebben. En ik twijfel er geen seconde aan dat hij mij ook aanmerkt als een 'Russische Trol'. Ik reageerde op zijn observatie met de suggestie dat het wellicht zo was dat de 'algoritme' wilde dat we eens met elkaar gingen praten, inplaats van in een echoput de bevestiging van onze vooroordelen te krijgen. Ik realiseer mij uiteraard dat je ook kunt bedenken dat het een 'commercieel' opzetje is om meer 'hits' te genereren, maar zoals al wel bleek uit de gecoördineerde terugtrekking van een groot deel van de 'gevestigde jongens en meisjes' uit protest tegen de restauratie van 'hun' Twitter tot een platform waar mensen vrij zijn om hun mening te uiten, is dat een beetje een gok, dan. 

 

Ga eens met elkaar praten. Praten. En luister dan ook. Zoek het uit. Verzamel argumenten. En ga zelf eens kijken in een land als die mogelijkheid zich voordoet. Ja, de Cosa Nostra komt van Sicilië, en de Camorra zit in Napels, maar ik ben ze er niet tegengekomen. En de Russische Maffia is voor een belangrijk deel Israëlisch

Stappen we over onze eigen schaduw heen?

Overal chaos, buiten de 'BRICS'-landen.

 

Het is niet alleen in Nederland een geweldige bestuurlijke puinhoop. Hoe is dat mogelijk? Ik zit vanochtend naar de Dames van 'GoedeMorgenNederland' te kijken, wat de laatste tijd geen gewoonte meer is door de voorspelbare gasten en voorspelbare teneur, met een 'blijde samenzang' over de 'schokkende' verkiezingsuitslag, en dan hoor ik Jacco Vonhof, voorzitter van het 'MKB', ineens verzuchten dat het in ons land één grote bestuurlijke puinhoop is, en dat er niet meer te werken valt met die regel-spaghetti. 

 

Nou kennen we Vonhof als een 'Blij Ei', een 'Teamspeler', en zeker geen 'Onruststoker'. Maar hij kan het niet meer volgen. Hij wees erop dat er een verschil is in het streven naar een goed 'Investeringsklimaat', wat de demissionaire club trachtte te realiseren, in zijn beleving, en een goed 'Ondernemersklimaat'. Ik begrijp heel goed wat hij zegt, maar dat die demissionaire club druk was met het optimaliseren van het 'Investeringsklimaat', daar zet ik grote vraagtekens bij. In mijn optiek was, en is die demissionaire club druk met het omploegen van Nederland in lijn met de gedachte dat ons nationale belang gelijkloopt met het belang van de 'BlackRocks', de bazen van het 'World Economic Forum' en daarmee versmolten supra-nationale organisaties. En dat zijn geen 'Investeerders', maar aasgieren. 

 

Waarbij ik er van mijn kant op heb gewezen dat Frans Timmermans zijn ziel heeft verkocht aan die club, of erdoor wordt gechanteerd, omdat ze hem op elk moment kunnen 'hangen' door de 'Narrative' over wat er nou mis ging rond vlucht MH-17 te wijzigen, waar zijn ministerie die ramp had kunnen, en moeten voorkomen, en nog wat 'akkefietjes' die hem chantabel maken, wat maakt dat ik hem niet in het 'Torentje' wil zien. Want hij is 'Hun Man', en niet de vriend van de 'Gewone Man'. 

 

Vonhof sprak de hoop uit dat een nieuw kabinet meer stabiliteit zou brengen. Waarbij hij één voorbeeld gaf, dat hem kennelijk hoog zat, en dat was het 'elektrisch rijden'. Eerst met sloten subsidie iedereen verleiden tot de aanschaf van een elektrisch vervoermiddel, en vervolgens blijkt de infrastructuur dat helemaal niet aan te kunnen, en wordt de stekker uit de 'regelingen' getrokken, waardoor elektrisch rijden ineens stukken duurder is dan benzine of diesel. Om nog maar te zwijgen over 'handig' of 'onhandig', en los van het bezwaar dat je met een elektrische auto feitelijk op steenkolen rijdt, omdat zon en wind niet in de buurt komen van het voldoen aan de vraag, terwijl er nog geen oplossing is voor de inherente instabiliteit van de opbrengst, die op een goede dag maximaal is als er geen vraag is (overdag), en inkakt als iedereen na een lange werkdag de auto aan de laadpaal hangt, de verwarming weer wat opschroeft, kunstlicht nodig heeft, de televisie aanzet, en elektrisch gaat koken. Ik breid het enigszins uit, want zo'n 'Talkshow' is van de 'Soundbites', en het bovenstaande is al teveel tekst.

 

Als je een échte ondernemer, dus geen 'manager', 'Influencer' of drugshandelaar op de praatstoel krijgt en vraagt tegen welke problemen hij of zij aanloopt, neem dan maar een stevige borrel en een grote zak popcorn mee, want als hij of zij daar al tijd voor heeft is er wel meer dan dat 'elektrisch rijden'. En ook de 'Gewone Man', die geen eigen onderneming heeft, voelt zich voortdurend 'gepiepeld'. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om erbij te zeggen dat al die slachtoffers tegelijk vaak ook de daders zijn, waar ze niet ophouden met het petitioneren van de overheid om bepaalde kwesties beter te 'regelen'. 

 

Goed 'Besturen' valt niet mee, weet ik uit ervaring. Ik ben niet gretig om bestuurlijke taken op mij te nemen, en zie ervan af als je kunt zien aankomen dat het een tijdrovende, onbevredigende Janboel wordt, omdat de andere bestuurders sterk de neiging hebben om iedereen te plezieren. Kan mij niet schelen hoeveel het 'schuift'. Dat zal u niet verrassen als u hier al wat langer leest wat ik te melden heb. Eveneens ben ik snel weg als mijn 'Baas' (zoals de overheid) zich inhoudelijk met de mij toevertrouwde taken begint te bemoeien, met als doel een wat 'organischer', wat 'menselijker' beleid om zijn of haar bonus (stemmen) veilig te stellen, of in een poging om het aantal 'Boze Mails' te verminderen. Het beleid moet menselijk zijn, maar ook werkbaar. Luisteren naar mensen die menen dat het anders moet is je opdracht als leidinggevende, maar als het niets oplevert voor het collectief, ga dan niet lopen prutsen. Je moet ook durven zeggen: 'Je hebt een contract. Als het je niet bevalt, dan is daar het gat van de deur.' Anders wordt je gek, en vliegt het geld de deur uit. 

 

Waarom is de arbeidsmarkt in Nederland overspannen? Omdat het landsbestuur steken heeft laten vallen, op jacht naar de bonus, en minder 'Boze Mails', met een premier die geroemd werd omdat hij een 'Verbinder' was, wat ik dan een 'Allemansvriend' noem, voortdurend op zoek naar de 'consensus' waar zich de meeste kiezers ophouden. Op 'X' kom ik voortdurend als kritiek op de PVV tegen dat die partij geen 'leden' heeft. Ik denk dan bij mijzelf: 'Thank God!', ook al is dat op zich geen argument om op de PVV te stemmen, uiteraard. Maar ik wil helemaal geen partijen die lijken op een onderneming met 'aandeelhouders' die de koers uitzetten, en een 'Trekpop' die als manager maar moet zien hoe hij of zij dat kan verkopen. Die chaos schept volop werkgelegenheid, zoals iedereen weet die ooit zo stom was om een bestuursfunctie te aanvaarden waar men het 'gezellig' wilde houden. Binnen de kortste keren kom je niet alleen om in het werk, met een uitpuilende 'In-Box', maar krijg je bovendien te maken met de meest verschrikkelijke intriges, en als je niet oppast, als bestuur, vliegt het geld de deur uit, en volgen de 'bestuurswisselingen' elkaar in hoog tempo op, omdat iedereen binnen de kortste keren horendol wordt. 

 

In die fase bevinden we ons nu in Nederland. Waar ik van mijn kant toe oproep, is om tot inkeer te komen, en het bestuur sterk te stroomlijnen door radicale ingrepen gericht op het terugdringen van de chaos, en bijgevolg de verspilling die daarmee samenhangt. Dat is in eerste instantie niet populair, maar het is zoveel beter dan wachten tot 'Big Brother' orde op zaken stelt, wat in mijn optiek het doel is van het voeden van die chaos via 'Open Grenzen' en het opzetten van groepen tegen elkaar. Op het 'In English' gedeelte van dit blog verwees ik al naar een belangwekkende verkiezingstoespraak van Robert F. Kennedy, en hij slaat de spijker op de kop. Dat hij geen partij-organisatie achter zich heeft staan, geen grote donoren bereid vindt om zijn campagne vleugels te geven, en door de gevestigde media wordt weggezet als een 'Complot-Denker', maakt voor mij niks uit. Is hij 'Links'? Is hij 'Rechts'? Zal mij een zorg zijn waar hij wordt ingedeeld. Hij is verfrissend in een oceaan vol 'Soundbites', en ik denk dat het 'MKB' en de 'Gewone Man' in de VS blij zouden zijn als hij president werd, maar het zal nog een héle hijs worden, omdat degenen die de VS omploegen teneinde hun 'Big Brother' te kunnen presenteren als de 'oplossing' niet de vrienden zijn van het 'MKB' of de 'Gewone Man', maar van de 'BlackRocks'. En de 'BlackRocks' hebben het geld, en de media in hun zak, alsmede de gevestigde partijen. (Maar niet noodzakelijk alle politici van die gevestigde partijen).

 

Zoals de vlag er in Nederland nu bijhangt, zie ik meer in een regering 'Over Rechts', zolang we samen kunnen voorkomen dat het niet ontspoort in een deconfiture van racistisch getint beleid en wraakzucht, met 'Tribunalen' en heksenjachten, want dan spannen we het paard achter de wagen. Door te verwijzen naar Kennedy hoop ik te onderstrepen dat mensen die zich 'identificeren' als 'Links' de omslag ook mee kunnen maken, en kunnen voeden, als ze uit hun trance wakker worden die hen aanspoort om te denken in dat soort tegenstellingen. 'BlackRock', 'Vanguard', 'StateStreet', het IIEB, George Soros, Bill Gates en de 'Young Global Leaders' van het 'WEF' zijn niet jullie vrienden. Dat Wilders achtereenvolgens Plasterk, en vervolgens Kim Putters, beiden lid van de PvdA, opvoert als informateur is voor de PvdA-aanhang verwarrend, ook waar Wilders aangeeft open te staan voor een brede samenwerking en niet exclusief met partijen die in de media worden aangemerkt als 'Rechts'. Het is niet zozeer 'sluw', maar eerder onverwacht verstandig. Depolariserend, waar de leiders van de 'Niet-Rechtse' partijen, met hun 'roeptoeters' op 'X' en in de media, eerder verder willen polariseren en het 'Cordon Sanitair' nog wat willen aanscherpen. Wat gaat het worden?

View older posts »