Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Schapen

Als je antwoorden wilt op je vragen, moet je zoeken op de plek waar je ze kunt vinden.

 

Voordat ik verder ga met deze bijdrage, wil ik mijn respect uitspreken voor de redactie van het nieuws van RTL, waar ze zichzelf corrigeerden na gisteren ‘relschoppers’ in de Verenigde Staten die een partijkantoor van de ‘Democraten’ aanvielen, te hebben afgeschilderd als ‘Trump-supporters’, waar ik gisteren mijn ongenoegen over uitsprak. Weliswaar ontbrak in de correctie dat het ‘Antifa’ en ‘BLM’-aanhangers waren, en een poging om uit te leggen waarom zijn eigen aanhang, die massaal op hem gestemd zou hebben, hem niet pruimt, maar het is een begin. 

 

Dan terug naar het thema van deze bijdrage.

 

In DIT artikel kunt u lezen hoe ‘Kapitalisten’ tegen de huidige problemen in de wereld aankijken. Voor een deel onderschrijf ik die analyse, maar op een essentieel punt zit de auteur er volgens mij volledig naast. In een ‘kapitalistische’ wereld beschouwt iedereen zichzelf als een ‘ondernemer’. Van jongsaf wordt iedereen in de ‘kapitalistische’ wereld voorgehouden dat ze de ‘architect van hun eigen toekomst’ zijn, wat totale flauwekul is, zoals iedereen die zuinig is geweest, gespaard heeft voor ‘later’, en vervolgens alles ziet verdampen door ingrepen en wanbeleid van de ‘overheid’ zeker in deze tijd ervaart. 

 

Hier op dit blog laat ik geen kans onbenut om te pleiten voor een kleine overheid, maar dat is bij mij een dramatisch ander geluid dan bij de ‘Oostenrijkse’ economen, waar ik er in één moeite door ook voor pleit dat die kleine overheid moet zorgen voor een goede  distributie van wat nu steeds schaarser wordt, en dat is ‘Toegang’. Daar moet je bij ‘Kapitalisten’ niet mee aankomen, alhoewel het ‘Romantische Kapitalisme’ van Ayn Rand, en Adam Smith een ander beest is, zoals ik in verschillende bijdragen vorig jaar heb getracht uiteen te zetten. Bij hen is de ‘ondernemer’ een ethisch bevlogen medemens, en de ondernemers die ik ken, die eigenhandig hun ‘zaak’ hebben opgezet, of uitgebouwd, zijn dat ook. Ze weten dat kapitaal schaars is, dus ze gooien hun geld niet over de balk, maar bij hen zit het hart op de goede plaats, en ze belonen ‘harde werkers’. 

 

Met andere woorden, velen die zich tooien met het predikaat ‘ondernemer’, zijn dat helemaal niet. En een niet gering deel is ‘Uitvreter’. ‘Kapitalist’. ‘Aandeelhouder’. ‘Bankier’. Geen gebrek aan klaplopers en afpersers in de ‘Kapitalistische’ wereld die 24/7 op zoek zijn om ondernemers te grazen te nemen. Waarna ze hun gestolen kapitaal omzetten in ‘Bitcoins’, ‘Goud’ of ‘Waardepapier’, terwijl het hele land in de stront wegzinkt, maar zij steeds rijker worden. ‘Slim’? Nee, verschrikkelijk stupide en verachtelijk, op de keeper beschouwt. Maar ze zijn zo geconditioneerd, dus neem het hen eens kwalijk? Bovenaan die voedselketen staan de ‘Managers’, maar ook de ‘Ondernemers’ die zonder enige visie, maar met ‘Contacten’ en ‘Contracten’ bij de overheid de staatsruif leeg vreten, en kruimels laten voor hun medemens. De ‘Zorgondernemers’, de ‘Openbaar Vervoer’-bedrijven. De ‘Wegenbouwers’. De ‘Cultuur-ondernemers’, en ga het hele rijtje maar langs. 

 

Een ondernemer in de klassieke zin werkt helemaal niet voor geld. Die heeft geld (kapitaal) nodig om zijn of haar visie, zijn droom te realiseren. Als de uitkomst is dat hij of zij daardoor Godsgruwelijk rijk wordt, dan is dat de eigen verdienste. Maar hij of zij zal de laatste zijn om alle eer zelf op te strijken. Grote kans dat hij of zij zal zeggen dat ‘geluk’ een rol meespeelde. Levenspartners, en door hem of haar zorgvuldig, op basis van kwaliteit uitgezochte werknemers op sleutelposities, en échte investeerders, die uit eigen zak kapitaal inbrachten, is hij of zij eeuwigdurend dankbaar voor de kans om die droom te verwezenlijken. Door die bril bekeken is ook de werknemer die bereid is ‘het gras op te vreten’ voor het bedrijf waar hij of zij voor werkt, een ondernemer. Ondernemers, en dat type werknemers, zijn maatschappelijk gezien niet altijd van die makkelijke mensen. Ze weten wat ze willen, en ook wat ze niet willen. 

 

Ongeacht het politieke systeem zijn dat soort mensen betrekkelijk schaars. Je vindt ze in alle lagen van de bevolking, tot en met de zwervers op straat aan toe. De overgrote meerderheid van de mensen in een samenleving is echter ‘uitvreter’ of ‘wave-rider’. En dat is geen schande! Het wordt pas een schande als ze roofzuchtig worden, zich tooien met het blazoen van de ‘ondernemer’, waar ze geen aanspraak op kunnen maken, omdat ze slechts voor krankzinnig veel geld op de winkel passen. En daar vaak ook een verschrikkelijke puinhoop van maken, om te elfder ure het zinkende schip te verlaten en over te stappen op een andere prooi. Parasieten.

 

Het wordt vervolgens pas écht een totale puinhoop als de ‘Wave-riders’ in de politiek iedereen voorhouden dat ze hun ‘rechten’ moeten claimen, zonder ooit te reppen over plichten. In het bijzonder als de ‘kwaliteiten’ die je mee moet brengen om ‘Toegang’ te krijgen tot wat de ‘Wave-riders’ in de aanbieding hebben niet veel meer is dan een ‘Passende Identiteit’, conform de laatste mode. En dat is de situatie zoals we die in het ‘Westen’ hebben geschapen. Het betekent de nekslag voor de ‘functies’ van de overheid, zoals het borgen van goede zorg, een gesmeerd werkend openbaar vervoer, filevrije wegen, en een levendig aanbod op het gebied van cultuur. Om nog maar te zwijgen van voldoende ‘leeftocht’ voor de ‘schapen’, en een veilig en warm dak boven hun hoofd. 

 

En het wordt gevaarlijk als de schapen denken dat ze wolven zijn. 

 

Wat je als schaap, maar ook als ondernemer wil, is een ondernemer die het land bestuurt. Geen ‘Manager’. Geen ‘Wave-rider’. Geen ‘politiek dier’. Maar iemand met visie, durf en verantwoordelijkheidsgevoel. Niet iemand die is ingehuurd door de inlichtingendienst van een ander land, of daar innig mee samenwerkt. Geen saboteur. Niet iemand die door complotten te verzinnen de regie naar zijn of haar hand probeert te zetten, en ondernemers onderuit tracht te schoffelen omdat ze te individualistisch zijn, en niet loyaal zijn aan ‘Oom Biden’, of de andere ‘Atlantische Wave-riders’ waar we in verzuipen. Je wilt iemand die zich omringt met de beste mensen, en niet let op de kleur van hun huid, hun religie, hun sekse, hun leeftijd, hun seksuele geaardheid, en hun bereidheid om de voeten van ‘Oom Biden’ te kussen als hij daarom vraagt. 

 

Ook een échte ondernemer kan falen. Niet zelden spectaculair. Maar ik zie Xi en Poetin, maar ook Macron en von der Leyen als ondernemers die kansrijker zijn dan mensen zoals Trump en Boris Johnson, of Netanyahu, om maar eens wat namen te noemen. En Biden, de Clintons, of Bush zijn stuk voor stuk ‘Wave-riders’ ten voeten uit. De ‘Management-klasse’. Parasieten zonder visie, zwaar leunend op corporaties, die daardoor alle macht naar zich toe hebben getrokken, waardoor de Verenigde Staten nu een stuurloos munitiedepot is, in de buurt van open vuur, dat mij ernstig zorgen baart. 

 

De ondernemer laat zich geen knollen voor citroenen verkopen, maar ‘Wave-riders’ kun je alles wijsmaken. Waar ik in het verleden relatief veel aandacht heb besteed aan rampen in de luchtvaart waarbij vliegtuigen van ‘Malaysian Airlines’ betrokken waren, was de kern van mijn kritiek op wat de ‘Wave-riders’ ons hebben voorgezet op basis van golven sentiment, dat ze zochten op de verkeerde plek. Heerlijk ‘surfen’ op grote golven, maar wat schiet je er mee op? Elke dag eindig je op datzelfde stuk strand, en je hebt niets geproduceerd. Voor een schaap is dat een weelde, zolang het gras groen is, de wolven op afstand blijven, en de schaapskooi veilig en warm is. Vandaar dat ik hier volhoud dat de ‘Vierde Technologische Revolutie’ potentie heeft. Maar niet als je een ‘Wave-rider’ de dienst uit laat maken. Schapen, let op uw zaak!

Herbezinning

Nu wordt het gevaarlijk.

 

Het zal een heksentoer worden om te achterhalen wat waar is, en onwaar, nu alles wat er mis gaat in de wereld de schuld is van ‘de Joden’ (Trump-aanhangers). Het net sluit zich. Kritiek op de ‘Grote Leider van de Vrije Wereld’, zojuist ingezegend in ‘Vestingstad Washington’ met, voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis, nul supporters om hem toe te juichen, maar volop vuurwerk, ‘Dansmariekes’, show en ‘Bekende Amerikanen’, zal niet langer worden gezien als kritiek. Ook niet als die nadrukkelijk opbouwend bedoeld is, in de hoop een catastrofale ontknoping te voorkomen. 

 

Op de treurbuis in het ‘ochtendjournaal’ gisteren beelden uit de Verenigde Staten van gewelddadige ‘demonstranten’ die een partijkantoor van de ‘Democraten’ aanvielen. Ik zag jonge mensen in het zwart, met ‘baclava’s’, vuur op straat, en geweld tegen een gebouw, en ik dacht ‘Antifa’. Maar volgens de ‘drone’ die ons vertelde wat we zagen waren het ‘Trump-supporters’. RT zag, net als ik, ‘Antifa’, die direct na de installatie van ‘Biden/Harris’ in verschillende steden terugkeerden op straat om duidelijk te maken dat ‘Biden/Harris’ net zo min hun president is als Trump dat was. 

 

Hier op dit blog heb ik ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat ik geen fan ben van de zojuist in het zadel gehesen ‘Grote Leider van de Vrije Wereld’, en Trump was ook niet ‘mijn ding’. Het enige waar ik blij mee ben, waar het Trump betreft, is dat hij (op het nippertje) geen nieuwe oorlogen is gestart. Wat minder zijn kwaliteit was, en eerder het gevolg was van de ingetogen reacties van de leiders van landen die hij naar het leven stond, maar het was een relatieve verademing na Bush en Obama, die achteloos het ene na het andere land binnenvielen. 

 

Waar ‘Antifa’, en hun ‘BLM’-broeders, afgelopen jaar openlijk werd gesteund door de partijleiding van de ‘Democraten’ als ze hele steden kort en klein sloegen, en op hoge toon eisten dat de politie zou worden opgedoekt, gaan die ‘Linkse Rakkersnog wat beleven. Maar niet alleen zij. De ‘Warparty’ is in ‘Vestingstad Washington’ herenigd, zo bleek ook in diezelfde nieuwsuitzending, waar de ‘Democraten’ en de ‘Republikeinen’ elkaar snikkend in de armen vielen, en beloofden broederlijk samen te zullen werken tijdens de ‘Grote Schoonmaak’ die nu volgt. Waar ik de afgelopen maanden de scribenten en producenten in de ‘Gevestigde Media’ vanuit deze uithoek op het internet waarschuwde: ‘Be Careful What You Wish For!’, zullen sommigen van hen nog flink in gewetensnood komen, vrees ik. 

 

Niet alleen die wisseling van de macht in ‘Vestingstad Washington’ baart mij ernstig zorgen. Waar Trump er, terecht, van werd beticht regelmatig lariekoek te verkondigen, zijn we dankzij ‘Covid’ in ‘Europa’ nu ook bedolven onder lariekoek van politici en ‘experts’, die de ene keer ‘Dit’ beweren, en het volgende moment ‘Dat’. Die incomplete informatie verstrekken om ‘draagvlak’ te scheppen. En die elkaar voortdurende tegenspreken. Niet alleen elkaar, maar ook zichzelf, en zonder dat het kwartje valt dat ze eerder zaten te raaskallen. Ieder voor zich hebben ze een ‘passend verhaal’ dat er een vloeiend geheel van maakt, maar voor mij als kritische toeschouwer is het wartaal. Een exercitie in volgzaamheid en effectbejag, gekoppeld aan opzichtig wegkijken van informatie die niet past. Niet anders dan ‘Antifa’ omkatten tot ‘Trump-supporters’ als dat nodig is om niet van je geloof te vallen. 

 

Begin vorig jaar schreef ik dat we twee opties hadden waar het de ‘Covid’-pandemie betreft. Radicaal ‘Lockdown’ waar besmettingen zichtbaar zijn, tot het virus is geïsoleerd en uitgeroeid, zoals ze in Azië deden voordat ‘Covid’ ook bij ons werd ontdekt, ook al was het al minimaal net zo lang ook bij ons in Europa en de Verenigde Staten aanwezig. Of je neerleggen bij het feit dat het virus slachtoffers zou maken, en méér dan de gangbare ‘influenza’, omdat je je ‘Open Economie’ voorrang wilde geven. Dat laatste dan gekoppeld aan adviezen aan ‘kwetsbaren’ om zichzelf te beschermen, vitamine C en D te slikken, en de verstrekking van geneesmiddelen die lijken te werken in te zetten om de symptomen te onderdrukken. Ook in mijn eigen omgeving was er geen begrip voor, en was men groot voorstander van het sparen van de Kool, en de Geit. En een jaar later gaat alsnog alles op slot, maar is het verspreidingsgebied aanzienlijk groter, de economische schade nu al onmetelijk, en is het licht aan het einde van de tunnel gedoofd, met China als het enige land dat vorig jaar nog economische groei noteerde. Maar ook verreweg het minste aantal slachtoffers per 100.000 inwoners had. 

 

Omdat ik geen medicus ben, houd ik mij verre van het verstrekken van aanbevelingen, maar ik volg de ontwikkelingen wel. En wat dan ook opvalt, is dat iedereen nog stééds denkt dat die peperdure ‘mRNA’-vaccins het ‘Ei van Columbus’ zijn, terwijl in Israël, waar ze al véél verder zijn met vaccineren, exact datgene duidelijk wordt waar critici al voor waarschuwden. Ook na vaccinatie kun je nog stééds ‘Covid’ krijgen, ook na je ‘Tweede Shot’, dus wat is het punt? En ja, ook dat nieuws werd overgenomen door ‘RT’, en ik begrijp ook dat ‘de Russen’ het niet vervelend vinden om een concurrent van hun eigen ‘Sputnik’-vaccin negatief in beeld te brengen. Maar het is waar, of het is niet waar. En waarom zou Haaretz daarover liegen? En dat dan tegen de achtergrond van van Dissel die twijfelt aan de effectiviteit van die vaccins tegen de 'Zuid-Afrikaanse' en 'Zuid-Amerikaanse' varianten, terwijl zijn Israëlische collega stelt dat die vaccins nog niet half zo effectief zijn als geadverteerd zonder die extra dreiging. En wat moet ik met de conclusie van de WHO dat de 'PCR-test' veel 'valse positieven' geeft? 

 

In het verlengde van die bezorgdheid die bij mij leeft zag ik ook een bericht voorbijkomen over kankermedicijnen die goed werken, maar jarenlang zijn tegengehouden door de ‘instanties’ die ze moeten goedkeuren, omdat ze te duur zijn, maar nu versneld zullen worden goedgekeurd. Dus je betaalt mensen weelderige salarissen uit de belastingpot, geeft ze een weelderig kantoor met bijbehorende faciliteiten om medicijnen te testen, om ze dan goed werkende medicijnen tegen te laten houden omdat ze te duur zijn? Maar een experimenteel vaccin dat geen bescherming biedt jaag je er in recordtijd doorheen, waarbij de risico’s van bijwerkingen, tot en met dodelijke afloop aan toe, volgens sommige berichten, bij de belastingbetaler terecht komt. ‘Rare Jongens, Die Romeinen’, zou Obelix zeggen. Al helemaal waar tal van studies naar spotgoedkope, bij de drogist verkrijgbare medicijnen wijzen als een werkzaam alternatief voor het bestrijden van de symptomen. 

 

Het gevaar dat ik zie is niet eenduidig. Dat wil ik nog maar eens benadrukken. Allerlei mensen ‘Van Goede Wil’ doen dingen die ze bij hun volle verstand niet zouden doen. Er zitten totaal verknipte lieden tussen, maar die zijn er altijd geweest, en die zullen er altijd blijven. De ‘Perfect Storm’ die ik zie is eerder het gevolg van een totaal geërodeerd verantwoordelijkheidsbesef, en jarenlange ondermijning van de structuur die het fundament vormde onder de samenleving door een verlangen om het iedereen naar de zin te maken. En als dat niet lukte, te doen alsof het wel gelukt is. Het resultaat is een 'positief gediscrimineerde' ‘Heel Holland Bakt’ en ‘Boer Zoekt Vrouw’-samenleving die van het ‘wetenschappelijke’ onbenul aan elkaar hangt, bijeengeveegd door broodschrijvers die denken in ‘scenario’s’, en niet in ‘waarheidsvinding’. In eerdere bijdragen heb ik het getypeerd als ‘decadentie’, maar dat schuurt met het gegeven dat velen die gemesmeriseerd voor de ‘Naakte Keizer’ juichen, omdat je anders een ‘Binnenlandse Terrorist’, of een ‘anti-Vaxxer/Complotdenker’ bent, niet veel hebben om dankbaar voor te zijn. 

 

Als de hele échte economie instort als gevolg van collectief falen, gaan mensen op zoek naar de schuldigen. Wie heeft hen dat kunstje geflikt? Nog maar een keer Hannah Arendt:

 

The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction and the distinction between true and false no longer exist.

 

Alles en iedereen in de incestueuze ‘Gevestigde Wereld’ is druk met ‘nudging’, beïnvloeding, propaganda, selectie van feiten om mensen te ‘sturen’, en consensus-gedreven ‘shortcuts-to-nowhere’ die verkocht worden als ‘wetenschappelijk onderbouwd’, terwijl ze niet meer zijn dan de uitkomst van een peiling onder eenzijdig geïndoctrineerde ‘wetenschappers’, onveranderlijk met dissidenten die hun collega’s met ongemakkelijke feiten en gedegen argumenten om de oren slaan. Die inteelt-kliek is het zicht op feiten en fictie, waar en onwaar, volledig kwijt, waarbij ze keer op keer verrast worden door hun eigen computermodellen, waarvan ze de uitkomsten verwarren met wat waar is. Alleen herbezinning kan ons redden van missers die onvergeeflijk zijn. Maar zelfs dan is waakzaamheid nog geboden, omdat incapabele mensen met macht nog een wanhoopspoging kunnen doen om hun fantasmagorie tot leven te wekken.

They

Het startschot voor de eerste honderd dagen van Joe Biden is gevallen.

 

De verwachtingen in ‘Atlantische’ kring zijn hoog gespannen. Elders heeft men ‘Goede Hoop’, of ziet men vooral ‘Donkere Wolken’ die zich samenpakken. Voor de Amerikanen zelf zullen het zeker spannende tijden worden, ongeacht aan welke kant van het politieke spectrum ze staan. En dan bedoel ik vóór of tégen de ‘Warparty’, de ‘Deep State’, de ‘Elite’, of hoe u ze maar wilt noemen. In mijn bijdrage van gisteren verwees ik u naar een auteur die hen aanduidde met ‘They’. Een term die mij wel bevalt, omdat het de angel uit het idee van een ‘Groot Complot’ haalt.

 

Er gaat vreselijk veel positieve energie verloren in het zoeken naar ‘Big Brother’, en in bepaalde gevallen leidt het tot een ernstige mentale ontsporing, als een diepgewortelde paranoia en een narcistische persoonlijkheid de verleiding niet meer kunnen weerstaan om hun eigen ‘Oplossing’ aan de wereld op te dringen. ‘They’ zijn de haaien in de oceaan. Het is hun natuur dat ze alles aanvallen wat beweegt. Ze hoeven geen toestemming te vragen aan hun ‘Hoofdhaai’, en er is geen plan. En mijn vraag hier is in feite: ‘Gaat de wereld naar de ‘Haaien’?’ Of keren we terug naar civiele, beschaafde omgangsvormen en zicht op collectieve groei als mensheid.

 

Michel Keres schrijft voor NRC ‘Atlantische’ analyses, en met het aantreden van Joe Biden componeerde hij een artikel over de internationale verhoudingen nu Trump het veld heeft geruimd. Dat laatste is enigszins ‘Wishful Thinking’ waar het de situatie in de Verenigde Staten zelf betreft, die behoorlijk op scherp staat, wat de armslag van Biden in de internationale arena behoorlijk kan beperken. Hoe Keres denkt valt af te leiden uit het feit dat hij wel de ‘Pandemie’ en de daaruit voortvloeiende economische problemen benoemt als uitdaging voor ‘Biden/Harris’, maar slechts als een voetnoot verwijst naar de ‘oorlogsmoeheid’ in dat land, en de vele kwesties die grote spanningen oproepen, samenhangend met het ‘Nieuwe Feodalisme’, waarin je via de 'Nieuwe Normaal' ‘Toegang’ krijgt tot ‘Voorrechten’ op basis van je loyaliteit en gewetenloze flexibiliteit, en waarbij objectieve kwaliteiten en geschiktheid sluitpost zijn. 

 

De afgelopen jaren heb ik, noodgedwongen vanwege de actualiteit, veel geschreven over Trump als ‘fenomeen’, waarbij ik er keer op keer op heb gewezen dat het gebrek aan een consistent, coherent en uitvoerbaar plan hem niet minder populair maakte. Als ik uitga van de verkiezingsuitslag, dan moet Biden nog even afrekenen met 75 miljoen kiezers die de voorkeur gaven aan Trump. En dat zijn meer kiezers dan er ooit door Obama op de been zijn gebracht. CNN, en de ‘Warparty’, dus met inbegrip van het overgrote gedeelte van de ‘Republikeinse Partijtop’ in ‘Vesting Washington’, zien Trump als een ‘Sekteleider’. Maar een ‘Sekte’ wordt gekenmerkt door uniform denken, en daar is nadrukkelijk geen sprake van. Wat die 75 miljoen in meerderheid mobiliseerde, is een hartgrondige afkeer van ‘Vesting Washington’ en de ‘Warparty’, en dat is best wel een hoofdpijn-dossier voor Biden en Harris. Of ze er in zullen slagen die geest weer in de fles te krijgen is nog even de vraag. Staccato ‘Gevestigde Leugens’ uitbraken en middels censuur en ‘Berufsverboten’ elk oppositioneel geluid onderdrukken zal wel de reflex zijn, als we kijken naar de realiteit van dit moment. Maar als ik Keres was, of één van de vele andere ‘Koffiedik-kijkers’ in de ‘Atlantische Koffiepot’, zou ik daar toch maar wat meer aandacht aan besteden als een zwakte in hun strategie.

 

Voor Keres, en analisten zoals hij, staat de Amerikaanse macht helemaal niet ter discussie. De enige vraag die hen bezighoudt, is hoe die macht wordt aangewend. ‘They’, waar Keres een gaaf exemplaar van is, zien Rusland niet (langer) als een ‘Wereldmacht’, maar als een ‘Hindermacht’, zoals hij het in zijn artikel noemt. Een ‘Sta-in-de-Weg’. En dat is een extreem gevaarlijk ‘inzicht’, dat herinneringen oproept aan de miscalculatie van Hitler, en voor hem Napoleon. Door de hoge mate van automatisering en robotisering in de oorlogsvoering, kun je betogen dat steun van de eigen bevolking niet langer belangrijk is. Maar dat werpt ons terug op de vraag wat nou precies de drijvende kracht is achter dat denken?

 

In bepaalde sectoren van de ‘Warparty’ is het simpelweg individueel materieel gewin. Olie, mensenhandel (vluchtelingen), drugs, wapenhandel. Als het maar geld oplevert. Daarnaast zijn er de pathologische types die je vooral terugvindt in de diverse ‘ThinkTanks’ en bij ‘Atlantische’ publicaties en zenders, en in de politiek, die ‘gewoon’ een ingekankerde bloedhekel hebben aan ‘Russen’. Van jongsaf zijn ze geconditioneerd om ‘Russen’ te haten. En ze kunnen er niet aan ontsnappen. Ze doen alsof ze denken, maar alleen al de gretigheid waarmee ze elke exotische beschuldiging aan het adres van ‘de Russen’ voor zoete koek slikken, zonder ooit zelfs maar te zoeken naar bewijs, zegt mij dat het voor hen hun ‘Haaieninstinct’ is dat hen drijft. Een druppel bloed is voldoende om hen helemaal wild te maken. 

 

Op de valreep kondigde Trump nog nieuwe sancties af tegen ‘Nordstream II’, en op enig moment gedurende zijn ‘termijn’ zette hij nagenoeg alle Russische diplomaten het land uit, en werd een Russische jongedame die dicht tegen de leiding van de ‘National Riffle Association’ aan was gekropen gevangen gezet wegens ‘spionage’, terwijl de ene golf van ‘sancties’ na de andere tegen Russische ondernemingen, politici en particulieren de andere opvolgde. Daarnaast stapte Trump uit de nog niet door Bush en Obama al eerder opgezegde verdragen die waren ontworpen om de wereldvrede te bewaken. Maar Keres stelt dat Trump véél te ‘vriendelijk’ was geweest. Zou Michel als buurman ook zo ‘vriendelijk’ zijn? Ben je lekker klaar mee dan!

 

Hij ‘voorziet’ dat Biden de ‘druk’ op Rusland grof zal opvoeren, en kennelijk denkt hij dat dat geen consequenties zal hebben. Daarbij denkt Keres dat Biden ook China onder druk zal blijven zetten, en hij kreeg meteen al gelijk, wat dan ‘gewoon’ een voortzetting is van het beleid van Trump, en wat onvermijdelijk resulteert in de vervolmaking van een ‘Continentaal Machtsblok’ waar het grondstoffenrijke Rusland, met volop landbouwgrond, en het industriële China zich gedwongen zullen zien afscheid te nemen van de Verenigde Staten als handelspartner. En ook dat lag al besloten in Trump’s agenda, waarmee ook voor mij ‘Biden/Harris’ een soort ‘LGBT/Klimaat-smoel’ is op ‘Trump-beleid’. Wat dan weer de ongemakkelijke vraag doet rijzen of het niet allemaal ‘Politiek Theater’ is? Schijngevechten in ‘Haaienland’? En dat is dan niet persé als een verdachtmaking aan het adres van Trump, als een handlanger van de ‘Warparty’ die moest doen alsof, terwijl de ‘Haaien’ in zijn kielzog de lagune binnenzwommen, in voorbereiding op de ‘Big Reset’ en de 'War on Terror' in de Verenigde Staten zelf. Daarvoor was, en is, de ontsteltenis bij Hillary en haar 'vrienden', zoals Biden en Pelosi, te groot. Dat was niet geacteerd. Maar zoals de ‘Keressen’ van deze wereld al vergenoegd hebben vastgesteld, is die 'vriendenclub' er in geslaagd dat ‘Losse Kanon’ in te kapselen met ‘Volwassen Haaien’, zodat hun bezittingen en erfenis geen moment in gevaar zijn gekomen, en in materieel opzicht alleen nog maar zijn gegroeid, in ‘Dollar Value’. 

 

Keres staat ook stil bij het lot van ‘Europa’ zoals hij het ziet. En ook daar voorziet hij dat ‘Biden/Harris’ het beleid van Trump gewoon over zullen nemen, en druk op ‘Europa’ zullen zetten om nóg meer uit te geven aan dingen die ‘BOEM!’ zeggen. En waar Trump een streep zette door ‘handelsverdragen’, gaan die er onder ‘Biden/Harris’ ook niet komen, omdat ‘Biden/Harris’ eerst zullen investeren in het opwaarderen van de Amerikaanse concurrentiepositie, om daarna vanuit een sterkere positie te kunnen onderhandelen. ‘Make America Great Again’. Klinkt als…..?

 

De hamvraag is dan of ‘Europa’ er in trapt. Waarom zouden ze het identieke beleid dat hen zo tegenstond nu omarmen? Vanwege die ‘LGBT/Klimaat’-postzegel? Ik hoop toch dat onze politieke leiders snugger genoeg zijn om in te zien dat ze dan met een gepeperde rekening blijven zitten, en het uitzicht op ‘Grazige Vierde Industriële Revolutie Weiden’ voor toekomstige generaties bij het grof vuil kunnen parkeren.

Toegang

Vandaag is de dag waarop Joe Biden en Kamala Harris in ‘Vesting Washington’ beëdigd worden.

 

Net als bij de campagne-bijeenkomsten van beiden vóór de verkiezingen, zal er nagenoeg geen publiek zijn, zo is de algemene verwachting. Louter ‘Hollywood-Coryfeeën’ en ‘Rijke/Machtige’ Amerikanen zullen ‘Acte de Présence’ geven. De ‘Gevestigde Media’ zullen de schamele opkomst wijten aan de ‘Bestorming van het Capitool’, en ‘Covid’. Tegenstanders van Biden zullen er op wijzen dat er tijdens zijn campagne-optredens al nauwelijks belangstelling was, en dat als er geen spontane ‘Capitool-bestorming’ was geweest, ze die hadden moeten ‘uitvinden’ om te verklaren hoe zo’n opzichtig impopulair team ooit de verkiezingen gewonnen kan hebben. Waarbij Biden/Harris zelfs meer stemmen kreeg dan enig team voor hen. En gelet op de vele rellen vorig jaar, zijn hun aanhangers nou niet direct bang voor 'Covid', of Trump-aanhangers. Dus waarom zouden ze juist nu verstek laten gaan dan? 

 

Voor de ‘Gevestigde Media’ maakt het weinig uit, die zijn aaneengesloten in feeststemming, en ze zullen zonder uitzondering de dreiging die de ‘veiligheidsmaatregelen’ noodzakelijk maakten nog stevig aandikken. Wat de weg vrijmaakt voor de ‘Security State’ die in aantocht is, en waar zij zelf ook behoorlijk last van gaan krijgen, zo is mijn verwachting. Althans, voorzover ze in de basis nog wel enigszins integer zijn. Waarmee ik nog maar eens wil onderstrepen dat mensen als Erik Mouthaan, en andere gemesmeriseerde ‘mooipraters’ niet beseffen waar ze deel van uitmaken. 

 

En wat is dat dan, waar zij deel van uitmaken?

 

Glenn Greenwald, de journalist die destijds bij ‘The Guardian’ het verhaal van Edward Snowden mocht vertellen, voordat ‘The Guardian’ onderdeel werd van ‘MI-6’, en die recent bij ‘The Intercept’ van de bus stapte, waarna ook zijn ‘rechterhand’ in de ‘Snowden-tijd’, die het initiatief nam voor ‘The Intercept’, van de bus werd gegooid, meent dat wat nu zichtbaar is als de ‘beleidslijn’ van Biden en Harris de grond rijp maakt voor een ‘Betere Trump’. Ik denk het niet. En niet omdat er niemand zo ‘goed’ was als Trump, maar omdat het ‘systeem’ zich opmaakt voor de ‘Grand Finale’, en geen concurrentie meer zal dulden. Alles wijst daarop. En ik kan wel janken.

 

Mijn vrienden en familie, en mensen die reageren op mijn blog, doen hun best om mij ‘bij de les’ te houden, door mij op gezette tijden te attenderen op het gegeven dat we het ontzettend goed hebben, ‘Ondanks Covid’, en wat er verder nog mis is in de wereld. Ze hebben veel moeite om te begrijpen waar mijn niet-aflatende ‘maatschappij-kritiek’ vandaan komt, laat staan dat ze zien waar ik heen wil. Ik doe mijn uiterste best om dat helder te maken, maar het valt niet mee. In de kantlijn van dit blog staat dat ik schrijf voor mensen die ‘Niet Klagen’. En wat is het dan wat ik doe? 

 

Al heel lang waarschuw ik voor een ‘neo-feodale’ toekomst, en dan heb ik het over een samenleving waarin ‘Toegang’ verdeeld wordt op grond van ‘Gunning’, met een almachtige kliek bovenaan de voedselketen die niets presteert of produceert, maar zich daar heeft ‘genesteld’ door machtsspelletjes, omkopen, liquideren en ‘Uitgekiende PR’. In een wereld waarin de productie niet meer afhankelijk van de factor ‘Arbeid’, omdat alles geautomatiseerd en gerobotiseerd is, is dat een levensvatbare propositie. De ‘Fascistische’ (‘Corporatistische’) tussenfase was de brug tussen het (‘Hybride-‘) kapitalisme en die feodale staat, in ons deel van de wereld. 

 

Kapitalisme en Communisme waren de theoretische modellen die ons uit de feodale drek van de ‘Middeleeuwen’ trokken, en die draaiden om de optimale inzet van ‘Arbeid’ en de ‘Productiemiddelen’. De ‘Hybride’ vorm, de ‘Sociaal Democratie’, naaide in ‘Europa’ van die intellectuele lappen een eigen pak, maar nog altijd rond de thema’s ‘Arbeid’ en ‘Productiemiddelen’. Automatisering, robotisering, maar vooral de export van productiecapaciteit naar ‘Lage Lonen Landen’, werd ‘opgelost’ door de creatie van ‘BullShit-Jobs’ in talloze schakeringen. Echt volslagen nutteloze ‘Banen’, gesubsidieerde ‘Banen’, waaronder ‘Activisme’, maar ook de absurde beloning van uiteenlopende zangers, acteurs, en beeldend kunstenaars waar een ‘markt’ voor werd gecreëerd, om nog maar te zwijgen van alle studierichtingen in de ‘wetenschap’, aan elkaar genaaid in de ‘Gevestigde Media’ die de ‘Vraag’ naar méér ‘Pulp’ door het dak joegen, wat culmineerde in ‘Identiteitsdecadentie’, waardoor de fascistoïde, ‘Corporale’ platforms die we de ‘Sociale Media’ noemen bestaansrecht kregen, en hun ‘eigenaren’ naar de top van de voedselketen kropen, over de kadavers van een imploderende samenleving waar alle wetten en regels ‘ter discussie’ kwamen te staan. 

 

In een zuiver kapitalistische, of communistische maatschappij is het simpelweg ondenkbaar dat je niet de beste man of vrouw op de juiste plaats zou benoemen. Maar in een feodale, op ‘Gunning’ en ‘Toegang’ gebaseerde maatschappij is het de norm dat prestatie geen enkele rol meer speelt. De enige vraag die beantwoord moet worden, is of betrokkene ‘Loyaal’ is. Het gegeven dat Kamala Harris Biden uitmaakte voor ‘Racist’, tijdens de voorverkiezingen in debat met Tulsi Gabbard roemloos tenonder ging, en als eerste afhaakte, maar nu opduikt als ‘Vice-President’, komt omdat Harris ‘Loyaal’ is aan de ‘Warparty’, en Gabbard niet. HIER de discussie tussen Biden, Harris en Gabbard tijdens de voorverkiezingen. En let even, naast de krachtige argumenten, op het applaus vanuit de met 'Democraten' gevulde ‘CNN-zaal’. 

 

De ‘Vierde Industriële Revolutie’ gaat over de vraag wie we het vruchtgebruik van wat het Kapitalisme en het Communisme hebben opgeleverd ‘Gunnen’. Voor wie hebben wij zelf, en onze voorouders, gezwoegd en gestreden? Voor ons eigen collectieve nageslacht, en een vreedzame wereld? Of voor een in ‘Vestingsteden’ verschanste oorlogszuchtige, wrede, tot de tanden bewapende elite? Eenmaal en andermaal benadruk ik dat velen die in praktische zin hand-en-spandiensten verrichten voor die elite, niet in een ‘Complot’ zitten. Hun ‘Loyaliteit’ wordt gewaardeerd, en op dit moment ook nog wel beloond, maar hun eigen toekomst, en dat van hun kinderen en kleinkinderen staat net zo goed op het spel als dat van u en van mij. Ook hun ‘pensioenpremies’ stijgen met tien procent. Ook zij liggen straks dubbel voor hun ‘Groene Ideaal’, en ze zitten ook ‘thuiswerkend’ hun propaganda te typen voor een systeem dat hen zal verslinden, en de botjes uit zal spugen. 

 

Een terugkeer naar Kapitalisme of Communisme, of juist méér Sociaal Democratie, is niet het antwoord. We hebben een geheel nieuw systeem nodig! Een andere manier van denken. Sociaal, maar gedisciplineerd en ‘inclusief’. Wie wil werken, of moet werken om deel uit te kunnen maken van een expeditie, of uit wetenschappelijk nieuwsgierigheid, of verantwoordelijkheidsgevoel, moeten we die ruimte ‘Gunnen’, zonder afscheid te nemen van objectieve criteria voor het vaststellen van geschiktheid. Trump zag de wereld door een kapitalistische-bril, en dat was zijn achilleshiel. Zijn analyse van de het fascistische, ‘Corporale’ systeem was correct, maar hij zag niet wat nodig was om dat prachtige land weg te trekken uit de dodelijke omarming van de ‘Warparty’, waar hijzelf, en zijn hele omgeving, met hun rug in de rijrichting zaten. Voor mensen als Steve Bannon is dit een titanengevecht om de overleving van het Kapitalisme veilig te stellen, terwijl dat dertig jaar geleden al is overleden, en dat ook niet meer terugkomt. En ik gebruik fascisme niet uit gemakzucht, maar wat is DIT anders dan een 'NSB-mentaliteit'? Weet u zeker dat u daar bij wilt horen?

 

Biden en Harris, en de ‘Democratische’ tak van de ‘Warparty’, slaan de taal uit van ‘solidariteit’ en ‘gelijke kansen’, maar hun agenda is een andere. Ik zou oprecht dolgraag geloven dat het niet zo is, maar alle signalen staan op bloedrood, en niet op groen. Ik las in mijn krant dat het ‘team’ van Biden een heel ‘diverse’ ploeg is, en ik begrijp wat ze bedoelen, omdat ze slechts kijken naar uiterlijk vertoon en ‘PR-praatjes’, waarbij ‘gewogen’ wordt op ‘mannetje-vrouwtje’, de kleur van de huid, leeftijd, seksuele voorkeur, en al die andere openlijk discriminerende dingen die er helemaal niet toe doen voor wie bestuurlijke kwaliteit wil. Ik zie zelf een homogene club ‘Warparty’-adepten en carrière-haaien voor wie woorden geen enkele betekenis hebben, los van de vraag of het ‘verkoopt’. Maar dat geldt voor mijn krant ook, ben ik bang. En als u zegt, na het lezen van het voorgaande: ‘Jammerjoh! Maar dat gaat ‘m niet worden’, dan heb ik geen mogelijkheden om daar verandering in te brengen. Ik klaag niet, maar tracht te bouwen. Naar mijn inschatting is dat dan net zo ‘Jammerjoh’ voor mij, als voor u als dat kwartje niet valt. En het speelt ook bij ons! Anders, maar ook weer niet. Het is niet een 'Groot Complot', maar eerder 'They'. En ja, de auteur van dat artikel waar die laatste link u naartoe voert is een Moslim, maar wat zou dat? Meer en meer komt het aan op persoonlijke integriteit, en dat is een alarmerend signaal, omdat het nu zo schaars begint te worden. Dus blijf ik, zolang ik nog de ruimte heb, bouwstenen aandragen. En daarna zien we wel weer.

Of....?

Groen moet je doen’.

 

In tal van bijdragen heb ik mij kritisch, tot laatdunkend uitgelaten over ‘Klimaat-Wappies’, terwijl ik met enige regelmaat een lans heb gebroken voor ‘Groene Idealen’. In deze bijdrage wil ik een poging wagen duidelijk te maken waarom u mij niet op de praalwagen van ‘Greenpeace’ aantreft, en dat ik zelfs zo arrogant ben om vol te houden dat we niet bij de ‘Groene Lobby’ moeten zijn als we serieus de vervuiling en verspilling te lijf willen. 

 

Doorgaans is het een goed advies om te beginnen bij jezelf als je de wereld wilt verbeteren. Maar die vlieger gaat hier niet helemaal op. Zeker, er valt nog steeds héél veel te winnen door simpele bewustwording. ‘Recycling’, nadenken voor je iets koopt, en kiezen voor opties die minder belastend zijn voor het milieu, en die verantwoord omspringen met de schaarse grondstoffen. Veelal zijn dat extreem complexe kwesties, met zeer veel ‘variabelen’ en onzekerheden. Zelfs deskundigen vliegen elkaar met enige regelmaat in de haren over de waarde van bepaalde ‘modellen’ die geacht worden ons op weg te helpen. 

 

De focus op individuele keuzes, en de oproep van de ‘Groene Lobby’ om voorbeeldig te leven, en anderen in je omgeving bewust te maken door hen aan te spreken op de keuzes die zij maken, leidt tot een race naar armoede en gebrek, met een uitgesproken ascetische levensstijl, terwijl dat niet nodig is, en bovendien zorgt voor veel frictie en verspilling. Ik reis graag, bij voorkeur in comfort over langere afstanden, waardoor ik zeker geen tegenstander ben van de auto, het vliegtuig, de boot of de trein. Terwijl ik wandelingen door de oogstrelende natuur, zwemmen in een schone zee, zeilen en andere ‘Klimaatneutrale’ activiteit ook zeker kan waarderen. 

 

Waar ik mogelijkheden zie om véél winst te boeken ten bate van milieu en klimaat, dat is door op te houden met al die oorlogen in de wereld. En door een punt te zetten achter al die ‘BullShit-Jobs’. Maar daar hebben we als individu geen grip op. Ja, als je gevangen zit in een ‘BullShit-Job’, dan zou je ontslag kunnen nemen, maar dat is in de meeste gevallen een aanslag op de kwaliteit van je leven, dus dat doe je niet zo snel. Wel als je gewoon doorbetaald zou krijgen, en daardoor veel meer vrije tijd zou krijgen, maar dan moet iemand anders dat geld verdienen, en waarom zou die andere zich voor jou in het zweet werken? In een ‘Kapitalistisch’-systeem gaat dat niet werken, maar ook in een ‘Communistisch’ systeem kun je dat schudden. De ‘Oplossing’, het creëren van steeds meerBullShit-Jobs’, is in elk opzicht stupide. Toch is dat de reflex in beide systemen. Meer wetten en regels, meer supervisie, meer studies, rapporten, opleidingen, cursussen, conferenties, overlegorganen en noem maar op. 'Jobs, jobs, jobs!', zoals Rutte zei toen hij bij Trump op bezoek was.

 

Door ‘Covid’ is het nu zo erg, dat horecagelegenheden, hotels, musea, theaters, festivals en de hele ‘toeristische sector’ gesloten zijn, de mensen die daar werkten geld krijgen van de overheid om niks te doen, of te wachten tot de toko failliet is, terwijl hele legers juristen, accountants, bonentellers, en administratieve horigen in een ‘BullShit-Job’ druk zijn met het ‘regelen’ van al die uitkeringen, subsidies, leningen en de bijbehorende wet- en regelgeving, terwijl het beter andersom zou kunnen zijn. Die hierboven genoemde activiteiten in de ‘recreatieve’ en ‘toeristische’ sectoren, en het bijbehorende transport, zijn allesbehalve ‘Groen’, en vanuit een ascetisch ‘Greta’-standpunt bekeken kunnen we zonder. Maar mijn voorstel is om het verder zonder dat ‘Waterhoofd’ te stellen, zodat we ons toe kunnen leggen op dat waar we in uitblinken: Onbezoldigd ‘ouwehoeren’, feesten en consumeren. Wie gaat dat betalen? De corporaties, met hun geautomatiseerde productielijnen en robots, en krankzinnig hoge 'winsten', uiteraard. 

 

Het zit alleen niet in onze genen, en daar maken die roofdieren aan de top van die corporaties handig misbruik van. Het vooruitzicht van zo’n ‘plantaardig’ bestaan brengt ons in verwarring, want het is strijdig met onze basale impulsen, en levenslange conditionering. Het is ook niet ‘morgen’ te realiseren. En voordat u nu enthousiast de deuren van het restaurant of de theaterzaal weer open gooit, wil ik nog wel even onderstrepen dat dat niet is wat ik voorstel. Dat is namelijk exact waar die ‘Corporate Jongens en Meisjes’ op hopen, om vervolgens die ‘Rebellie’ hardhandig te kunnen onderdrukken. Dit vergt een politieke oplossing, aangestuurd door integere politici, die niet in de zak zitten van het ‘Grote Geld’, en die door hebben dat als we op deze weg voortgaan, we eindigen in een feodaal knekelhuis. 

 

De ontwikkelingen gaan echter wel hard, dat we nu niet eerst weer een ‘studie’ moeten optuigen, gevolgd door een ‘commissie’, die een ‘conferentie’ belegt, want dan lopen we al zo ver achter de feiten aan, dat we kansloos zijn. En ik ben eerlijk als ik zeg dat we eigenlijk al véél te lang gewacht hebben. Ik ben omringd door vrienden die hun hart hebben verpand aan het idee dat het ‘Kapitalisme’ ons gaat redden. Het past bij onze roofzuchtige aanleg, en onze conditionering, maar het is in deze tijd zelfmoord. De narigheid is, dat al die ‘Kapitalisten’ denken dat het enige alternatief het ‘Communisme’ is, of haar ‘Socialistische’ broertje. ‘Ledigheid’ is ook allerminst wat ik bepleit, en zoals ik hierboven stel wil ik helemaal géénGrote Overheid’, met lekker veel ‘BullShit-Jobs’, waar 'communisten' en 'socialisten' patent op hebben. Als ‘mensenhanden’, en het ‘menselijke brein’, niet langer nodig zijn voor de productie, en de productontwikkeling, omdat geautomatiseerde systemen en robots het beter en goedkoper kunnen, is ‘Ledigheid’ niet uw lot, maar ‘Vrijheid’ zoals ‘Vrijheid’ bedoeld is. Als u wilt zingen, zing dan. Als u wilt schrijven, schrijf dan. Als u naar Mars wilt, meld u dan aan, en doe wat nodig is om u te kwalificeren, en nuttig te zijn op die spectaculaire missie. Lees, leer, leef u uit. 

 

De ‘Corporate’-kijk op een ‘Groene Toekomst’, gesteund door de ‘Greenpeace-Wappies’, en evangelisten als de ‘Heilige Greta’, is ascese voor ons, zodat de ‘Grote Jongens’ en de ‘Grote Meisjes’ heerlijk kunnen genieten van hun privé-eilanden, waar ze met hun privé-vliegtuigen heen vliegen, alles bewaakt met privé-legertjes van meedogenloze robots, al dan niet van vlees en bloed, maar geprogrammeerd om zich op te offeren als er ooit iemand vanuit zijn ‘Tiny-House’ onuitgenodigd op bezoek komt. 

 

En waarom kunnen we dat niet meteen morgen invoeren, als we al zo welvarend zijn dat we alle ballen in de lucht kunnen houden tijdens een ‘Covid’-pandemie? 

 

Omdat je dan exact zo feodaal handelt als die ‘Corporaties’ die ik hiervoor typeer. Wat we in zekere zin al hebben gedaan, geruime tijd, door de productie te exporteren naar ‘Lage Lonen Landen’, die onze welvaart door het dak joegen met goedkope spullen, terwijl we ze fileerden via ‘rechten’, ‘accijnzen’, ‘kosten’ en ‘ongevraagde adviezen’, terwijl we de prijs controleerden van olie als grondstof, en andere grondstoffen die niet van ons waren, via de ‘PetroDollar’. In die tijd was de ‘Vierde Industriële Revolutie’ nog te ver weg om het beeld dat ik schets te kunnen realiseren. Automatisering en Robotisering stonden nog in de kinderschoenen. Onze kardinale blunder in dat voortraject was dat we via een ongecontroleerde explosie van wet- en regelgeving een oceaan aan ‘BullShit-Jobs’ uit de grond hebben gestampt, en wereldwijd oorlogen zijn gestart, inplaats van andere volkeren te helpen ook welvarend te worden, met respect voor hun cultuur en leefregels. Daar hoeven we nu geen boete voor te doen door onszelf te ‘Cancelen’, zoals de asceten willen. Gewoon volwassen worden, en ophouden met al dat kinderachtige gedoe. Begin maar eens met ’Nee!’ zeggen tegen al die oorlogen waar Biden en zijn ‘Corporate Friends’ alweer druk mee zijn, vanuit hun 'Vesting Washington'. 

 

De praktische kant van mijn visie staart ons allen in het gezicht, want uw en mijn ‘leeftocht’ wordt dan niet langer gegenereerd door het leveren van ‘arbeid’, maar is in feite een beloning voor ’Niet In De Weg Lopen’. De ver doorgevoerde variant op het ’Social Credit System’ waar ze in China druk mee in de weer zijn, en waar de ‘Corporate’-kapitalisten ons tegen opzetten, omdat het ‘onmenselijk’ zou zijn, en ‘slaven’ van ons zou maken. Dat klopt als we die ‘Corporate Jongens en Meisjes’ laten bepalen wat fatsoenlijk is, en wat niet. Maar niet als we de macht terugpakken, nu dat nog kan. Als we snel zijn. 

 

In mijnGroene Visie’ redden we het milieu en het ‘Heilige Klimaat’ op een ‘organische’ manier, door op te houden met ruziemaken, en op te houden met nutteloos ‘werk’, en niet door op te houden met ademen en leven zoals de asceten en ‘Corporate’ bepleiten. 

 

Tot ziens in de kroeg, het restaurant, het theater en aan het goudgele strand, in een vreedzame wereld, waar u voor niks mee mag in mijn zelfgebouwde boot, om bruinvissen en zeehonden te ‘spotten’. Tenzij u liever op mijn zelfgebouwde waterfiets de beenspieren aan het werk zet. Eindje zeilen dan? Speelt u bij het kampvuur op de gitaar, waarna iemand anders een ‘performance’ neerzet waar we over een paar jaar nog over praten, en zijn vriendin ons bijpraat over astrofysica. Of heeft u geen tijd, omdat u nog geld voor wapens over moet maken aan Jihadistische ‘vrienden’ van ons, nadat u dat geld recent heeft teruggevorderd van frauderende ‘bijstandsmoeders’…?

Leiding

Wie heeft hier de leiding?

 

Ooit was dat een zinvolle vraag. Iemand stak zijn of haar vinger op, of werd door anderen geïdentificeerd als degene die de eindverantwoordelijkheid had. Bij hem, of haar moest je zijn met complimenten en kritiek. Bij die ‘Baas’ of ‘Chef’ stopte de organisatie. ‘Top-Down’, ook wel ‘Piramide’, of ‘Hiërarchisch’. Een organisatievorm waar we in deze tijd geen genoegen meer mee nemen, omdat die ‘autoritair’ is. Sommige organisaties bloeiden op door een meer ‘democratische’ structuur, anderen gingen roemloos ten onder. Sommige landen konden de weelde dragen, anderen bezweken onder de last. 

 

Het fenomeen ‘Complot-Denken’ wordt gevoed door het idee dat er iemand moet zijn die de leiding heeft. Het is diezelfde vraag als waarmee ik opende: ‘Wie heeft hier de leiding?’ We kunnen ons met geen mogelijkheid voorstellen dat het uit zichzelf zo’n puinhoop wordt. Daar moet een kwade genius achter zitten. Uiteraard is dan de eerst aangewezene iemand die er niet voor terugschrikt de verantwoordelijkheid op te eisen, en in alle openheid de leiding te accepteren. Die noemen we voor het gemak de ‘dictator’. 

 

Dit hele blog staat stijf van de oproepen om weg te blijven van dat denkpatroon, en te accepteren dat er geen regie op zit. Althans, geen menselijke regie. Maar dat wat er mis gaat een gevolg is van hoogmoed, misplaatste ambitie, hebzucht, leugenachtigheid en andere onhebbelijkheden waarvan we al eeuwen weten dat ze geen sierraden zijn voor de persoonlijkheid. Wat echter niet wegneemt dat er volop mensen zijn die ‘Complotten’ bedenken, en uitvoeren, om zekere ‘Processen’ naar hun hand te kunnen zetten, of hun eigen verantwoordelijkheid voor misstanden en catastrofes af te dekken, en wakkere mensen op een dwaalspoor te brengen. Maar die mensen hebben niet de leiding in functionele zin, exact omdat ze het ‘Proces’ niet beheersen, en degenen die voor hen werken zonder dat te beseffen, hen niet kennen. Of tenminste niet herkennen als degene die de leiding heeft.

 

Neem de meeslepende ‘documentaire’ van Erik Mouthaan die in de Verenigde Staten op bezoek ging bij NeoNazi’s die best voor de camera de Hitlergroet wilden brengen, waarop Erik in de auto terug van die reportage in tranen stelt dat dat niet ‘Zijn Amerika’ is. Maar grote kans dat hij, zonder het zelf te beseffen, te gast was bij ‘FBI-provocateurs’, en dat hij met zijn ‘documentaire’ iets deed wat hij bij zijn volle verstand nooit zou doen. Maar wie heeft daar de leiding in dat 'Proces'? Bij wie moet je zijn voor de eindverantwoordelijkheid? En wat nou als die groepen het ‘Capitool’ bestormen? Was dat het plan? Of is het een ongestuurd ‘Proces’ met onbedoelde consequenties? Dito waar we wereldwijd Jihadistische extremisten, en Neo-Nazi’s in landen als Oekraïne wapens en geld hebben gegeven, om hun land te ‘bevrijden’. Als ze dan vervolgens het ‘World Trade Center’ binnenvliegen, bij wie moet je dan zijn voor de eindverantwoordelijkheid? 

 

Het onnozele is dat we altijd vallen als een blok voor de ‘Complotten’ die passen bij onze eigen kijk op de wereld, terwijl de ‘Complot-Theorie’ van onze verklaarde tegenstanders simpelweg belachelijk is. Als de ‘Guardian’, tegenwoordig een verlengstuk van de Britse en Amerikaanse geheime dienst, schrijft dat Assad achter de verwoestende explosie in Beiroet zat, net op het moment dat Biden aantreedt en de oorlog in dat land weer nieuw leven inblaast, of dat Trump een ‘Manchurian Candidate’ was die werkte voor de Russische FSB, vallen velen daar als een blok voor. Ook als jarenlang speurwerk niets oplevert wat maar naar bewijs ruikt, blijft het ‘waar’. Maar als iemand een rapport componeert over fraude bij de verkiezingen, of verwijst naar ‘Agenten Provocateurs’ in het gezelschap dat het ‘Capitool’ bestormde, wuift men dat weg als onzin. Verzinsels. En waar er bewijs wordt bijgeleverd, zijn daar andere verklaringen voor. 

 

In de eerder door mij aangeprezen documentaire ‘The Social Dilemma’ leggen tal van ‘insiders’ uit hoe de ‘Sociale Media’ mensen gewetenloos een eigen ‘Complot-Konijnenhol’ binnenleiden op jacht naar ‘clicks’, om langs die weg reclame te kunnen verkopen. Alles wat ze ‘Trending’ kunnen maken, is geschikt. Of het ‘waar’ is, of ‘onwaar’, interesseert hen helemaal niks. Nu al die ‘Platforms’ druk zijn met het censureren van de ‘Content’ wordt dat verkocht als het nemen van verantwoordelijkheid, en een ‘Grote Schoonmaak’, maar de realiteit is anders. In DIT artikel vult Jonathan Cook de boodschap die in die documentaire wordt uitgedragen nog aan om ons er op te attenderen dat het allemaal niet zo onschuldig is. 

 

Waar ik zelf op dit blog tracht bewustwording te creëren voor het gegeven dat zo’n exponentieel groeiende ‘Artificial Intelligence’-realiteit ons ontglipt, waardoor er aan het eind van de rit niemand van vlees en bloed meer de leiding heeft, maar ‘HAL-9000’, en dat dat een onwenselijke situatie is voor onze kinderen en kleinkinderen, en (hopelijk) nog vele generaties na hen, zijn er velen die daar geen angst voor hebben. Omdat ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Of omdat ze zich er niet eens van bewust zijn dat hun gedrag nu al wordt gestroomlijnd door ‘AI-platforms’. Of omdat ze het verwelkomen, zonder randvoorwaarden, onder het uitroepen van kreten als: ‘Mooi toch!’, en ‘Je kunt de vooruitgang niet stoppen!’. Dat laatste is een boodschap die u hier ook al aantrof waar ik mijn licht liet schijnen over de ‘Big Reset’ en de ‘Vierde Technologische Revolutie’. Maar hoe ‘HAL-9000’ denkt en welke handelingsvrijheid hij heeft bepalen wij nu. Of niet. 

 

De leiding over die ontwikkeling uit handen geven, en overlaten aan het toeval, en een selecte groep oligarchen die druk is met het verzamelen van alles van waarde voordat het doek valt, is buitengewoon onverstandig. Op grond van dat besef ben ik al jaren druk met het kweken van bewustwording, en het waarschuwen voor de gevolgen van onze neiging om de leiding uit handen te geven aan ‘Mensen met Modellen’, en zonder verantwoordelijkheid. Tot dusver tevergeefs. En waar de ‘Gevestigde Media’ in handen zijn van die oligarchen zie ik nu hoe ze de chaos aanwakkeren, en ‘Jong’ opzetten tegen ‘Oud’, omdat ze ‘Jong’ in hun zak hebben via hun telefoon en tablet, en de ‘Sociale Media’. Recent wees ik economen op de toekomstvisie die leidend is binnen het ‘World Economic Forum’, over een wereld ‘Zonder Bezit’, waarop ik werd weggehoond. ‘Hoezo geen bezit? Ik heb mijn haar…..’. Ja. Eet smakelijk. En als je haar je warm moet houden in de toekomst, dan kun je maar beter niet meer naar de kapper gaan om die bontmantel te laten fatsoeneren. 

 

Echt, ik begrijp ‘democratie’, en ‘We Zijn Allemaal Verstandige Mensen’, maar we zijn wel een ‘Beetje Dom’, om met Maxima te spreken. Om leiding te kunnen geven moet je je bewust zijn van je eigen beperkingen, en die van het systeem waarbinnen je als leidinggevende functioneert. Kom daar maar eens om in deze tijd.

Muizenissen

Wat ‘waar’ is, en wat niet, is tot op grote hoogte niet veel meer dan een afspraak. 

 

Mijn niet aflatende ijver om onderscheid te maken tussen wetenschap, en ‘wetenschap’, zal bij talloze lezers van dit blog wringen, omdat ze ‘wetenschappelijk’ geschoold zijn. Of omdat ze deel uitmaken van een organisatie, bedrijf, onderzoekscentrum, overheidsinstelling of opleiding die deels wel is gebaseerd op wat de wetenschap heeft voortgebracht, maar volledig ingepakt in ‘wetenschap’. Dat is nou eenmaal onvermijdelijk, omdat er niets meer uit ons handen komt als we geen stap zetten zonder eerst absoluut zeker te weten wat de consequenties zijn. In die zin heb ik totaal geen moeite met ‘wetenschap’. Het wordt pas problematisch als ‘wetenschap’ (religie, ’narrative’) zich hult in de mantel van de wetenschap, en verkondigt dat wat men aan consensus bijeen heeft gegrabbeld ‘waar’ is. 

 

Die hele ‘toeslagenaffaire’ is terug te voeren op de fictie dat wat een ‘computermodel’ als uitkomst genereert, ‘waar’ is. Die computer, en de ‘exacte’ software, geconstrueerde en geschreven door wetenschappers die zijn opgeleid om te denken in ‘enen’ en ‘nullen’, genereert gegarandeerd een uitkomst die ‘waar’ is, in die zin dat je die exact kunt uitrekenen, want dat is het wat die computer doet. De identieke ‘invoer’ geeft keer op keer dezelfde resultaten. Exact. Een wetenschapper weet dat het zonder betekenis is in de realiteit, omdat het maar een fractie van die realiteit beschrijft, en niet de realiteit is, maar een ‘wetenschapper’ denkt in ‘magische modellen’, en ziet de slachting die wordt aangericht niet tot het veel te laat is. ‘Computer Says No’. Daar is het gat van de deur. Sorry meneer/mevrouw, maar zo is het afgesproken. Dat is de wet. 

 

En nu, met ‘Big Tech’ aan het roer, gaan we nog wat beleven! Het zijn niet de wetenschappers, de ‘techneuten’ waar we bang voor moeten zijn, maar de ‘wetenschappers’ die zich in de leiding van het bedrijf hebben genesteld, en denken dat wat hun wetenschappelijke collega’s construeren, uitkomsten geeft die ‘waar’ zijn. Die ‘exact’ zijn. Wat ze ook zijn, in wetenschappelijke zin, als een uitkomst die je na kunt rekenen, als je voldoende tijd hebt, en goed kunt rekenen. Maar met onze menselijke realiteit heeft het helemaal niets uitstaande. Het deelt de mensheid op in groepen die het op elkaar gemunt hebben, tot er geen mens meer over is, alleen nog ‘automaten’. Slaven. Volgelingen. Apathische broedmachines. Platgespoten en geprogrammeerd om te falen. 

 

In mijn krant stond dat Trump 30.000 keer had gelogen. Niet 30.001, en niet 29.999 keer. Nee, exact 30.000 keer. Elke wetenschapper die zoiets leest slaat vol walging de krant dicht. En niet omdat hij of zij niet weet dat Trump grossierde in wartaal, en/of feitelijk onjuiste informatie, maar omdat die wetenschappelijke geest zich er bewust van is dat héél veel mensen alles aan elkaar liegen. Veelal zonder het te beseffen. Of omdat het in hun métier de norm is, waardoor je winst kunt maken. Of ‘stemmen’ kunt scoren. Of invloedrijke mensen voor je kunt winnen. Of abonnees en adverteerders voor je krantje binnen kunt harken, inderdaad. Waarbij ik nog maar eens in herinnering roep dat je ook kunt liegen door iets niet te melden, terwijl je wéét dat het ‘waar’ is, en cruciaal voor het begrip dat iemand nodig heeft om de wereld te kunnen begrijpen. Of in elk geval te weten dat wat voor ‘waar’ wordt verkocht minimaal omstreden is. 

 

Mijn eigen kijk op vooruitgang is dat we er samen uit moeten zien te komen. Maar dat bepaalde kwesties dermate complex zijn, dat we niet oeverloos kunnen blijven kletsen over wat nou ‘waar’ is. Dat genereert een noodzaak voor ‘simpele’ keuzes, die eenvoudig zijn uit te leggen, maar niet ‘waar’ zijn zoals ‘1+1=2’ ‘waar’ is. Dergelijke keuzes moeten echter tot een minimum worden beperkt. Ze zijn een rigide obstakel, en in sommige gevallen een ‘Steen des Aanstoots’, omdat er ook onnodige beperkingen uit voortvloeien voor mensen die zich dienen te conformeren, waardoor hun individuele vrijheid wordt beperkt, ten bate van het collectief, en dat is lastig. Begin 2020, toen de ‘Corona’-pandemie de kop opstak, stelde ik dat we óf kort, kordaat, en krachtig in moesten grijpen, zoals ze in verschillende Aziatische landen en Nieuw-Zeeland hadden gedaan, óf niks doen, en jammer dan voor de mensen die het niet zouden overleven. Ik sprak er met tal van ‘wetenschappers’ over, en met de ‘Man-in-de-Straat’, en eigenlijk iedereen verwierp die keuze tussen twee ‘kwaden’, en wilde liever ‘Schipperen’. En dat werd het. Bent u er gelukkig mee? Nee. Maar het was wel de reflectie van onze eigen keuze, in meerderheid. 

 

Bent u voorgelogen? Ja, over allerlei aspecten, in die zin dat de ‘Intelligente’-aanpak keuzes vroeg zonder dat er een wetenschappelijk antwoord voorhanden was, dus werden het ‘wetenschappelijke’ antwoorden, die kwispelend als een trouwe hond door het leven gaan. Maar niet noodzakelijk in die zin dat degenen die u bij de hand namen ook wísten dat ze stonden te liegen. In hun ‘briefing-paper’ stond ’30.000’, en dat is exact. Daar kun je wat mee!

 

Het is niet alleen dat die ‘exacte’ bagger niet exact is, maar het zegt ook nog eens niks over de ‘kwaliteit’ van die leugens. In een ‘alternatieve’ kijk op de gezondheidsproblemen van de Russische rechts-extremist Navalny staat dat hij nou niet direct de ‘top-fitte’ sportman is waar mijn krant hem voor houdt. Sterker nog, als ik dat zo lees, is hij een ‘Dead Man Walking’, en doen ze er in Rusland verstandig aan om hem niet te arresteren als hij vandaag aankomt in dat land. Als hij overlijdt is het natuurlijk altijd hoe dan ook de schuld van ‘Poetin’, waar hij ook verblijft in de wereld, en al springt hij zelf voor de bus, maar in een Russische cel aan zijn einde komen is toch nog altijd een tandje erger, publicitair gesproken. En hopen op openheid in de ‘Westerse’ media is hopen op een wonder. Al helemaal nu de censuur hand over hand toeneemt, en zelfs die enkeling die nog wel eens iets ‘ondeugends’ durfde te schrijven, nu ook angstvallig naar de eigen navel staart om niet ‘Gecanceld’ te worden.

 

Na mijn bijdrage van gisteren dook het aantal bezoekers weer spectaculair omlaag, na een voorzichtige groei de afgelopen week. Of had dat niks te maken met mijn bijdrage, maar was dat het 'Toeslagen-effect'? Als ik kijk naar de oorsprong van het ‘verkeer’ dat op dit adres terechtkomt, dan is het aantal verwijzingen van ‘Google’ inmiddels verwaarloosbaar. ‘Bing’ genereert nog wel verkeer, maar ondanks mijn pogingen om het ‘midden’ te promoten als een verstandig vertrekpunt voor uw beschouwingen in deze controversiële tijden, met oproepen om uw ziel niet te verkopen, en uw hoofd erbij te houden, en na te blijven denken, wordt dit blog, samen met vergelijkbare websites, meer en meer een uithoek waar je alleen nog maar komt als je beschikt over een ‘Geheime Schatkaart’. Daarvoor waarschuwde ik al meer dan een jaar geleden. Het is wat het is. De ‘wetenschap’ wil het. U wil het in meerderheid. Het is de ‘Intelligente’-weg. Maar ik denk van niet.

 

Er zijn eerder steeds meer aanwijzingen voor ‘regie’ inzake de bestorming van het ‘Capitool’, waar de reeds in mijn vorige bijdrage uitgelichte ‘BLM’-activist kennelijk gezelschap had van een ‘CNN-Oppasser’ die de ‘liaison’ was met de ‘Gevestigde Jongens en Meisjes’. Een ‘Duo-rol’ die vaker voorkomt. Ik had u in dit verband nog de Brits/Syrische ‘Syrian Danny’ in herinnering willen brengen, die zelf aanslagen pleegde waarover hij dan ‘rapporteerde’, maar een video waar Wiki naar verwijst is inmiddels door YouTube verwijderd. Ook andere ‘Onafhankelijke Journalisten’ willen nog wel eens niet écht onafhankelijk zijn. En ook buiten 'Washington' speelt dit. Schimmige figuren met onduidelijke financiële bronnen die dingen doen die niet bij hun publieke profiel passen. Nadat die ‘BLM-activist’ die nu volop in het nieuws is verkondigde dat hij via ‘chat-groepen’ al dagen van tevoren die stormloop op het ‘Capitool’ had gecoördineerd, werd het lastig vol te houden dat binnen de overheid verder niemand er ooit iets over had gehoord. De politiechef die eerder al ontslag nam, nadat hij had aangegeven dat zijn verzoeken aan de bewakingsdienst, die onder verantwoordelijkheid van Nancy Pelosi staat, doof was geweest voor zijn verzoeken om extra menskracht, wordt nu onder de bus gegooid, las ik op ’Teletekst’. Hij is kennelijk de ‘Fall Guy’. 

 

Uw ‘Intelligente’-wereld is erg levendig, en ik begrijp het als u het al stressvol genoeg vindt zonder die ‘muizenissen’ over zaken die in de marge lijken te spelen. Dat is klassiek waarom mensen op zeker moment kwetsbaar worden wanneer hoofdzaken en bijzaken dooreen gaan lopen. Waar téveel aandacht wegvloeit naar extreem complexe, onoplosbare problemen die op hun beloop worden gelaten, die we slechts de baas zouden kunnen door simpele oplossingen door te voeren. Want als je de vraag al niet eens meer begrijpt, hoe kun je dan hopen op het vinden van een oplossing?

Verkiezingsverhaal

De Nederlandse ‘Fake Impeachment’ van Rutte c.s. laat ik even voor wat het is.

 

Niet dat de onderliggende kwesties, de ‘Toeslagen-affaire’ en het ‘Corona-Beleid’, mij niet interesseren, maar eerder om nog eens te onderstrepen hoe volslagen absurd de situatie in de Verenigde Staten is, en hoe gevaarlijk dat ook voor ‘Europa’ is. Nederlandse politici die nu de mond vol hebben over het ‘nemen van verantwoordelijkheid’ door het kabinet enkele weken eerder ‘demissionair’ te maken, of op te stappen als ‘lijsttrekker’, om aan het andere eind van de tunnel terug te keren, opnieuw gekozen, of in een lucratieve baan waar hun ‘netwerk’ goudgeld waard is, zijn niet geloofwaardig. Maar zo doen we dat al tientallen jaren, en het werkt, dankzij het theater dat de ‘Gevestigde Jongens en Meisjes’ er omheen bouwen, compleet met ‘Spookhuis-spanning’ over de vraag of ze nou op zullen stappen, of niet. Kermis.

 

In het ‘Algemeen Dagblad’ stond een uitvoerig artikel over Trump die zijn advocaat, Rudi Guilliani niet wilde betalen, wat Google mij twee dagen achtereen in de ‘Feed’ voorzette. Het was een overgenomen roddelstukje uit de ‘Washington Post’, de krant van Jeff Bezos, gebaseerd op anonieme ‘bronnen’, en ‘vermoedens’ van ‘deskundigen’, maar sinds Trump door de beheerder van zijn ‘campagnefondsen’ is afgesneden van donaties, is het niet onwaarschijnlijk dat het geld op is. Alleen is het dan minder een kwestie van Trump die niet wil, maar zijn tegenstanders die het onmogelijk maken. En dat is toch een weinig subtiel verschil, zou ik zo zeggen. Ik voel mij altijd enigszins schuldig als ik dat soort ‘pulp’ van de ‘Gevestigde Jongens’ dan toch lees, omdat je bijdraagt aan het ‘trending’ maken van die leugens en verdraaiingen. Maar binnenkort is dat alles wat er nog rest, die bagger.

 

Information-Warfare’ vergt een ‘platform’, en het is evident dat het uitgummen van Trump nog maar het begin is. Ook bij bepaalde 'Alternatieve Media' wordt nu ijverige geveegd in de aanloop naar de 'Nieuwe Normaal' onder Biden/Harris, terwijl ook de voormalige presidentskandidaat Ron Paul het zwijgen wordt opgelegd. ‘Careful what you wish for’. Als Hillary had gewonnen in 2016, had niemand op een leidinggevende functie in ‘Europa’ beseft dat die ‘Regime Change’-technieken puur gif zijn. Over de hele linie was men op ‘leidinggevend niveau’ in de ‘Westerse Wereld’ akkoord. Niet dat men niet begreep dat het ‘smerige spelletjes’ waren, maar ze waren nuttig en nodig om ‘democratie’ te brengen in landen met een autocratische bestuursvorm. Na de ‘omwenteling’ zou het wel enige tijd ‘onrustig’ zijn, maar met onze hulp kwam het allemaal op zijn pootjes terecht. Dat werkte dus niet, en in Libië, Syrië en Oekraïne, maar ook Brazilië, Egypte, Hong Kong, Venezuela en Turkije, en andere ‘targets’ van Victoria Nuland en haar ‘specialisten’, zijn de problemen nu groter dan voor de ‘Regime Change’ interventies. Dat wordt geweten aan ‘Bad Actors’, Rusland voorop, dan China en Iran, en met Trump in het ‘Witte Huis’, immers een ‘Pion van Poetin’, was het wachten op de ‘Reset’. Die is nu. En ineens valt, her en der, het kwartje. ‘Fuck the EU’, zei Victoria Nuland al ten tijde van de ‘Regime Change’-operatie in Oekraïne, en dat was geen ‘matter of speech’. 

 

Nadat Rudi Guilliani op ‘YouTube’ de rol van John Earle Sullivan bij de ‘bestorming van het Capitoolin het zonnetje had gezet, werd hij alsnog aangehouden, nadat hij eerder op CNN werd gepresenteerd als ‘Getuige à Charge’. De oprichter van ‘Insurgence USA’, een met ‘BLM’ en ‘Antifa’ gelieerde groep activisten, was vóór 6 juni al op de hoogte van plannen in die richting via ‘chat-groepen’ die zonder enige twijfel ook de aandacht hebben van de relevante autoriteiten. Als ze er al niet de initiatiefnemers waren, zoals in DIT artikel wordt beschreven door een deskundige ooggetuige. Een ‘Regime Change’-operatie in die lezing. De kers op de taart. Waarmee niet gezegd is, uiteraard, dat er geen Trump-aanhangers bij betrokken waren. Het overgrote deel was 'Trump-fan', het merendeel in 'Carnavalskostuum' en met grote vlaggen, wat enigszins aangeeft hoe serieus ze waren. Maar wie heeft ze ertoe aangezet? En wie waren die tegenstanders van Trump die ook vol in beeld waren? De 'Gevestigde Jongens en Meisjes' maken er een potje van met hun sprookjes, en lijken er eerder op uit om olie op het vuur te gooien, dan op de golven. 

 

Trump dreigt vermorzeld te worden door krachten die helemaal niets hebben met ‘democratie’, of met ‘Groen’ en ‘Woke’, maar die thema’s gebruiken als breekijzer om de volle winst op weg naar de ‘Vierde Technologische Revolutie’ op te kunnen strijken. Om nog iets terug te doen geeft hij alle documenten vrij over ‘Russia-Gate’, waar geïnteresseerden in zullen terugvinden hoe obscuur er is gehandeld door ‘mensen met belangen’, binnen en buiten de Verenigde Staten, om hem het regeren onmogelijk te maken. Hij zal er in ‘Europa’ geen eerherstel door krijgen, maar in ‘Parijs’, ‘Berlijn’ en ‘Rome’ groeit het besef dat het ‘Europese Project’ niet in goede handen is bij hun ‘NAVO-partners’. De hamvraag is nu of ze zich vergist hebben in Trump. Was hij wel een ‘Bully’, en geen goede strateeg, bovendien nog teveel versmolten met het idee dat de Verenigde Staten de ‘Baas’ waren in de wereld, en alleen al daardoor ‘Recht’ hadden op de olie, maar eigenlijk nog de minste van de twee kwaden? 

 

Ook in ‘Europa’ schrikt men er niet voor terug om met ‘infiltranten’ te werken die doelbewust worden ingezet om groepen te laten ‘radicaliseren’, om hen vervolgens te kunnen liquideren. Als techniek door de jaren verder ontwikkeld en verfijnd, waarbij het internet een belangrijke ‘asset’ is geworden. Maar na een aantal behoorlijk onfrisse missers realiseert men zich in ‘Europa’ nu meer dat het een tweezijdig zwaard is dat voor de korte termijn wel mogelijkheden biedt, maar ook ‘gekaapt’ kan worden voor anti-democratische doeleinden. Het is één ding om rabiate neo-nazi’s, jihadisten of communisten de wind uit de zeilen te halen, maar het wordt precair als mensen die geleerd is ‘To Think Differently’ nu ‘Gecanceld’ worden door dezelfde organisaties die eerder zo loyaal leken aan de idealen van het ‘democratische proces’. 

 

Hier op mijn blog probeer ik mensen ‘met goede bedoelingen’ wakker te schudden, voordat het te laat is. Als u schuldbewust het ‘vliegen’ afzweert vanwege ‘Covid’ en om ‘Het Heilige Klimaat’ te redden, terwijl Jeff Bezos druk is met toeristische ruimtereizen, en Bill Gates de grootste maatschappij ter wereld voor privé-jets aan zijn bezittingen toevoegt, dan wordt u gepiepeld. Als de dame die de architecte was van de puinhoop in Libië onder Obama. Biden en Clinton, nu door Biden wordt voorgedragen als de minister die de Amerikaanse ‘Hulp’ in haar portefeuille heeft, dan wordt u gepiepeld. De biljarden die Biden belooft om de ‘Gewone Amerikaan’ weer aan een ‘Job’ te helpen, komen daar niet terecht, maar in de zakken van zijn vrienden. 

 

Een kersverse volksvertegenwoordiger uit Georgia heeft aangekondigd ‘Articles of Impeachment’ te zullen presenteren tegen Joe Biden. Verwacht er niet te veel van, als u ergens nog de vage hoop heeft dat de onderste steen nog boven gaat komen in de ‘Verkiezingsverhaal’, want de belangen zijn afzichtelijk groot, en de ‘Warparty’ is verdeeld, maar niet over de vraag of ze ‘democratie’ misschien toch nog een kans zullen geven. Dat het boek ‘1984’ van Orwell niet aan te slepen is, spreekt boekdelen. Een groeiend aantal mensen wil zich alsnog op de hoogte stellen van wat hen te wachten staat, en niet wat ze gemist hebben. Ze hadden van de ‘Gevestigde Jongens’ gehoord dat het over de Sovjet-Unie en China ging, maar ineens blijkt het over ‘ons’ te gaan. Wat nu?

Verder

Hoe nu verder?

 

Alle ogen zijn gevestigd op ‘Washington’. Niet op de Verenigde Staten, maar op de politieke arena, waar Joe Biden en Kamala Harris zich opmaken voor hun ‘Eerste Termijn’. Alom wordt gespeculeerd over de vraag wanneer Biden uit beeld zal schuiven, zodat Harris het stokje over kan nemen. Houdt Biden het vier jaar, of vier maanden vol? En maakt het wat uit? Ja, en nee. Harris sloeg tijdens de voorverkiezingen, waarin ze Biden voor een ‘racist’ uitmaakte, geen deuk in een pakje boter, en ze haakte als eerste af. Maar ze is in het buitenland minder ‘besmet’ dat Biden, en Harris ligt marginaal beter bij de BLM-Deplorables. Terwijl haar ‘Law-and-Order’-achtergrond potentieel meer bereik heeft aan de ‘Republikeinse’-kant van de ‘Warparty’.

 

Vier jaar ‘Trump’ was een verrassing voor het politieke ‘Establishment’ in ‘Washington’. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dat ‘Establishment’ is niet wars van ‘Trumpisme’. Integendeel! Het had alleen nooit een politieke dimensie mogen krijgen. ‘Pulp’ in de ‘Gevestigde Media’ is geen bedreiging, maar een ‘Asset’. Het houdt het volk bezig. En de ‘Sociale Media’ hadden ook die functie vóór ‘Trump’ de door schandalen en corrupte politiek zwaar beschadigde Hillary versloeg. Dat domein heeft ‘Washington’ nu met allerlei kunstgrepen weer in handen, nadat eerder al de ‘Gevestigde Media’ vol op het orgel gingen om hun eigen creatie terug te krijgen in de ‘fles’ waaruit hij was ontsnapt. 

 

De vraag die mij bezighoudt, is of die focus op ‘Washington’ nu betekent dat de ‘pikvolgorde’ in de ‘Westerse Wereld’ weer hersteld zal worden, of dat tal van landen, met inbegrip van landen in Europa, nu zelfbewuster zullen opereren? In tal van ‘Hoofdsteden’ heeft men het spektakel van een ongelijke, wrede machtsstrijd in ‘Washington’ gade geslagen. Dat Trump het ‘Amerikaanse Sentiment’ beter verwoordde dan zijn tegenstrevers, kan niemand zijn ontgaan. De ‘Gevestigde Jongens en Meisjes’ hebben echt alle denkbare zeilen bij moeten zetten om nog zicht te houden op een terugkeer. Of ze uiteindelijk via fraude Biden en Harris in het zadel hebben weten te helpen, of dat het een reguliere overwinning was, zal eeuwig ter discussie blijven staan, nu er nooit enige ‘audit’ is geweest, en Trump geen kans werd geboden om voor een ‘Onpartijdige Rechter’ (Voorzover die er zijn in dat ernstig gepolitiseerde justitiële apparaat), en ‘Het Volk’ uiteen te zetten wat er mis was met die ‘2020’-verkiezingen. 

 

Zoals ik eerder opmerkte, was het simpele gegeven dat Trump als president omgeven was door wat in de ‘Gevestigde Media’ de ‘Volwassenen’ werd genoemd, in feite een coup in de klassieke betekenis. In hoeverre het een mislukte strategie van Trump en zijn ‘intimi’ was, conform de aloude wijsheid dat je je vrienden dicht bij je moet houden, maar je vijanden nóg dichter bij, om ze niet uit het oog te verliezen, of dat hij geen keus had, zullen we binnenkort wel lezen en horen. Velen uit de omgeving van Trump zullen nu willen claimen dat ze nooit écht aanhangers waren van zijn politieke opvattingen, maar ‘in functie’ waren, of bleven, om op hem te passen. Handlangers van de ‘Deep State’, 'Burgemeesters in Oorlogstijd', en trots op hun verraad. Maar wat dat eenvoudig maakte, was dat Trump eigenlijk geen serieus politiek programma had. Hij had een zak vol ‘populaire ideeën’, niet anders dan wat er ook in Nederland voorbij komt tijdens een avondje televisiekijken. Het was geen coherente strategie. Daar voeren alle politici campagne mee, maar die gooien die zak na de verkiezingen in een hoek, en kijken er niet meer naar om. Trump was een 'populist' omdat hij probeerde zijn beloften na te komen.

 

Waar hij toegaf aan de onvrede onder Amerikanen over het verlies van ‘Jobs’, leidde dat tot een openlijk vijandige opstelling tegen die landen die in een ‘geglobaliseerde’ wereld de productie hadden geabsorbeerd, terwijl de Verenigde Staten zich onder zijn voorgangers hadden toegelegd op het spelen van ‘politieagent’, maar zeker sinds ‘9/11’ zonder legitieme basis, als een dictator. Als een potentaat. Als een hegemonist, levend in een bubbel van superioriteitswaan, van ‘Exceptionalism’, waarmee Bush, Obama en Hillary furore maakten, maar waar Trump ook zeker niet vies van was. 

 

Wie mijn bijdrage van gisteren las, waarin ik nog eens in herinnering riep dat ik in 2016 Jill Stein (van de Amerikaanse ‘Groenen’) de beste kandidate vond, terwijl ik voor ’2020’ mijn oog had laten vallen op de ‘Democrate’ Tulsi Gabbard, zal wellicht de kluts enigszins kwijt zijn geraakt, omdat ik hier nou niet echt vreselijk gecharmeerd ben van ‘Klimaat Gekkies’ en ‘Woke-Identity-Politics’. Maar Stein had de betere plannen voor een land dat investeringen nodig had in civiele sectoren, naast een grote schoonmaak in een land waar milieu en ’Stewardship’ sluitpost zijn, waarbij ze dat geld weg wilde halen bij wat de voormalige CIA-analyst Ray McGovern het ‘MICIMATT (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think Tank) complex’ noemt. En Gabbard dito, zij het met nog iets meer realiteitsbesef, en minder ‘dromerig’ dan Jill Stein en de ‘Groenen’. Beiden hadden de 'Warparty' het nakijken gegeven, en via wisselende coalities met de 'Republikeinen' en 'Democraten' moeten regeren, waardoor die partijen intern vooral naar elkaar zouden hebben gekeken, en er intern volop discussie zou zijn losgebarsten die meer om het lijf zou hebben gehad dan die povere permanente ruzie en verdachtmakingen waar we de afgelopen vier jaar op zijn getrakteerd, en waarvan we nu het crescendo gaan beleven. 

 

Stein en Gabbard liggen dicht bij het ‘Europese Sentiment’, maar worden ook door de ‘Gevestigde Media’ in Europa nadrukkelijk uit beeld gedrukt. De reden daarvoor is dat het ‘Atlantische Think Tank’-wereldje dat die ‘Gevestigde Media’, en de ‘Europese Politiek’ voedt, vasthoudt aan die ‘Atlantische’ rolverdeling, met ‘Washington’ en haar ‘Warparty’ als mondiale politieagent, ‘Europa’ als de verwende ‘Adel’ en de ‘Patriciërs’, en de rest als het ‘productieve plebs’. Gabbard had het in ‘Washington’ minimaal net zo lastig gehad als Trump om zich staande te houden, maar ze had een andere toon aangeslagen in de relatie met ‘Europa’, en met ‘Europese’ steun het evenwicht in de wereld kunnen herstellen, waar China en Rusland, en nog een groot aantal landen, hoe dan ook niet meer terugwillen naar een wereld waarin ‘Washington’ de mondiale politieagent is. 

 

Dat kwartje is bij Merkel en Macron wel gevallen, zo is mijn indruk. Maar in landen als Nederland, of Polen en de ‘Baltische Staten’, of Engeland, gaat men uit van herstel van de ‘pikvolgorde’ met alle mogelijke, en onmogelijke middelen. In 1994 schreef Joe Biden de ‘Patriot Act’, die na ‘9/11’ wet werd en de grondwettelijke vrijheden al grotendeels onderuit schoffelde. In 2019 werd de ‘Patriot-Act 2.0’ al voorbereid door zijn partijgenoten, die van de Verenigde Staten een rigide dictatuur maakt, voor wie zich geen zand in de ogen laat strooien. Dat op Twitter de ‘hashtag 1984’, verwijzend naar Orwell’s dystopische toekomstschets, werd verwijderd, en tal van ‘Gevestigde Media’ nu stukken publiceren waarin wordt betoogd dat iemand met een ‘conservatieve’ kijk op mens en samenleving geen aanspraak kan maken op het gedachtegoed van Orwell, is een veeg teken.

 

Met de ‘gedroomde’ terugkeer van de ‘Warparty’ als ’Top-Dog’ in ‘Washington’, is het nog maar de vraag of ‘Europa’ nu snikkend in de armen van Joe Biden en zijn ploeg zal vallen. Zoals ik hier al noteerde is de golf van censuur die Trump en zijn aanhang trof, nog voor de machtsoverdracht, én de poging om te voorkomen dat Trump zich ooit nog kandidaat kan stellen, door een ‘Impeachment’ zelfs ‘After the Fact’ erdoor te drukken, voor Merkel en Macron wel een schok. Het bewijst zonneklaar dat ‘Washington’, als ze nu al niet door fraude de macht terug hebben weten te krijgen, er niet zeker van zijn dat het hen over vier jaar gaat lukken Trump en ‘Trumpisme’ ook ‘ingeblikt’ te houden. Tegelijk heeft ‘Europa’ niet de mogelijkheden om de rol van globale politieagent over te nemen van ‘Washington’, en wordt een opleving van de ‘Regime Change’-activiteiten en oorlogen, met de bijbehorende vluchtelingenstromen, een zware belasting voor ‘Europa’, dat nu alle zeilen bij moet zetten om niet hopeloos achterop te raken in de concurrentie met China en Rusland om mee te mogen doen met de ‘Vierde Industriële Revolutie’. 

 

Met Biden/Harris en de ‘Warparty’ in het zadel in ‘Washington’, en ‘Big Tech’ als de échte machthebbers, gaat al het geld in de Verenigde Staten naar ‘MICIMATT’-activiteiten en ‘Wokeism’ als uithangbord en ‘Mediapulp’ om ‘Het Volk’ afgeleid te houden, maar ‘Europa’ heeft nog een keuze. 

 

Voor meer achtergrondartikelen die mijn visie in grote lijnen ondersteunen, maar zonder de ‘Europese’ focus, zie HIER.

 

Kaartjes

Hoop doet leven.

 

Vier jaar lang duurde de strijd van de ‘Never-Trumpers’ tegen ‘The Donald’. Maar nu hebben ze de volle winst binnen. Op het nippertje, en met veel rumoer, omdat Trump en zijn aanhang menen zeker te weten dat Biden door fraude meer stemmen haalde dan Obama destijds, waar ook Trump Obama in de schaduw stelde deze ronde. De opkomst voor ‘2020’ was dus massaal, en dat zou een enorm spektakel moeten worden in Washington bij de inauguratie, want de ‘Never-Trumpers’ kunnen nu opgelucht ademhalen, en hebben echt wel iets te vieren.

 

Een schamele opkomst zal de ‘Trump-Aanhang’ sterken in hun overtuiging dat er gefraudeerd is, dus je zou zeggen dat ‘Team-Biden’ er veel aan gelegen is om de aanhang naar Washington te krijgen, maar het tegenovergestelde is het geval. Al meteen adviseerde Biden zijn aanhang om niet naar de inauguratie te komen, ‘vanwege Covid’. En de gebeurtenissen van de afgelopen week rond het ‘Capitool’ komen wat dat betreft ook als geroepen voor Biden c.s., waar er direct spookverhalen opdoken over grootschalige verstoringen door ontevreden ‘Trump-Aanhangers’. Dus als Biden daar praktisch alleen staat, met de Clintons, George Bush, Mike Pence en opgetrommelde ‘Die-Hards’ uit de ‘Warparty’, temidden van overweldigende ‘Security’, dan is dat ‘logisch’. 

 

Nou waren de ‘Vreedzame Demonstranten’ die het afgelopen jaar winkels plunderden, en herkenbaar in beeld met grootbeeld-televisietoestellen liepen te slepen, en winkelwagens vol ‘hebbedingetjes’, zoals sierraden, telefoons, tablets en laptops naar huis reden, niet echt onder de indruk van ‘Covid’, dus waarom ze nu, op die dag waar ze allemaal vier jaar lang naar uitgekeken hebben, verstek zouden laten gaan, dat is toch nog wel een dingetje. En waar ze afgelopen jaar heel ‘Vreedzaam’ met getrokken pistool en slagwapens achter een tiener aanrenden die een brandende vuilcontainer had geblust waarmee die ‘Vreedzame’ jongens een benzinestation hadden willen opblazen, lijken ze mij ook niet echt onder de indruk van ‘Pro-Trumpers’. En als ze in ‘Alabama’ massaal op komen dagen, waarom dan niet volgende week?

 

Het is op dit moment dus ongewis hoeveel feestgangers er de 22e naar Washington komen, maar één ding is zeker, en dat is dat Trump er niet bij zal zijn. Of de échteMachthebbers’ ook ‘acte de présence’ zullen geven valt nog te bezien. Een ‘hoofdpijnpuntje’ voor de ‘Winnaars’ is dat bij het ‘Capitool’ al bleek dat de mensen die geacht worden hen te beveiligen veelal ook ‘Trump-Aanhangers’ zijn. ‘Deplorables’ die onderaan de maatschappij bungelen, en als ‘Beveiliger’ een hongerloontje bijeen schrapen, terwijl zij de klappen opvangen, en een ‘Covid’-besmetting oplopen voor hun ‘Broodheren’, die zelf bloed aan hun handen hebben. Zelfs de politieagent die omkwam bij de ‘Bestorming’ van het ‘Capitool’ was een 'Veteraan' en overtuigde ‘Trump-Aanhanger’. Wat dat betreft komen de gerobotiseerde tanks en ‘Robocops’ van ‘Google’ net iets te laat. Maar wel weer op tijd voor de oorlogen die Biden en zijn ‘Aanhang’ nieuw leven in willen blazen, of nog op willen starten. De Russen sturen alvast versterkingen naar Syrië, synchroon met de Amerikanen, terwijl onze ‘Vrijheidminnende Vrienden’ van Al Qaida zich al warmlopen met nieuwe aanslagen, en Israël zich het schompes bombardeert om ‘Damascus’ op de knieën te krijgen. Dus zet de grenzen in Europa maar vast weer open. 

 

Ongeacht of Biden en met hem samenwerkende ‘Never-Trumpers’ hebben gefraudeerd zoals de ‘Trump-Aanhang’ gelooft, of dat hij volkomen eerlijk de verkiezingen heeft gewonnen, is de ‘Aanhang’ van Biden niet gering. En na de verkiezingen eerder nog gegroeid, waar velen die op Trump stemden zich van hem hebben afgekeerd, zoals ook de banken die zijn zakenimperium hebben gefinancierd nu heel opportunistisch hun handen van hem af trekken. Trump zelf gaat een lastige tijd tegemoet, zoveel is zeker. En waar hij en zijn ‘Aanhang’ in 2016 scandeerden dat het tijd werd om Hillary in het cachot te gooien, is er een grote kans dat de ‘Revanchisten’ nu hem zullen vervolgen om hem op te bergen. De meest fanatieke ‘Oorlogshitser’ in het kamp van de ‘Warparty’, John Bolton, op enig moment nog de ‘Veiligheidsadviseur’ van Trump, ruikt ook bloed. Zijn oproep voor zuiveringen is hem op het lijf geschreven, maar anderen zijn daar al druk mee bezig. Hoogste tijd kortom om de bakens te verzetten als je nog een toekomst wilt hebben. Maar nu afgedwongen 'neutraliteit' door de golf van repressie de norm gaat worden, wil ik u nog een keer meenemen naar 'The Origins of Totalitarianism' van Hannah Arendt, waar ze stelde: The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, but people for whom the distinction between fact and fiction and the distinction between true and false no longer exist."

 

Alles wat zich nu voltrekt, aan censuur, vrijheidsbeperking en méér oorlog, is wat de ‘Never-Trumpers’, binnen en buiten de Verenigde Staten wilden. Zij zijn direct verantwoordelijk voor wat u de komende vier jaar, en vermoedelijk nog veel langer, voor de kiezen krijgt. Waar dat onaangenaam is zullen zij zich in allerlei bochten wringen om u mee te krijgen in hun verhaal dat ze geen andere keuze hadden, en dat de ‘Vijand-van-hun-Vijand’ nou eenmaal hun ‘Vriend’ moest zijn, om de ‘Vijand’ te verslaan. In aanleg niet anders dan degenen die eigenlijk niks met ‘Trump’ hadden, maar helemaal klaar waren met die ‘Corrupte, Incestueuze Zooi’ in ‘Washington’ die zo magistraal in beeld is gebracht in de serie ‘House-of-Cards’. Degenen die nu gewonnen hebben, zijn degenen die in die serie Francis Joseph Underwood en zijn vrouw aan de macht helpen, en houden. Ik wens ze veel plezier met hun overwinning, en zal ze hier inwrijven dat het wel degelijk hun verantwoordelijkheid is, zolang mij dat nog vergund is. En daarna zal ik zwijgen, terwijl zij ‘hun ding’ doen. Hun ‘Droomwereld’ uitbouwen, die voor velen een ‘Nachtmerrie’ zal zijn, zo valt te vrezen. Ook voor velen van hen, maar daar kan ik geen medelijden mee hebben. 

 

Wie meent dat het voorgaande betekent dat ik liever ‘Trump’ had gehad, die is niet integer, als men al langer leest wat ik hier te melden heb. In 2016 vond ik Jill Stein de betere kandidate, en voor 2020 had ik mijn oog laten vallen op Tulsi Gabbard. Beiden waren kansloos. Niet tegen Trump, maar tegen de kandidaten van de ‘Warparty’. Tegen Hillary en Biden, gesteund door de ‘Gevestigde Jongens en Meisjes’ die dat hele corrupte, en op oorlog en ‘Regime Change’ beluste imperium consequent de hand boven het hoofd hielden, en hielpen om die hele show gaande te houden. Zij waren daardoor ook verantwoordelijk voor Trump, waar Hillary hem wilde als tegenstander, maar vervolgens roemloos ten onder ging. Dat was een ‘miscalculatie’, maar ik hoop dat u ziet waarom die ‘Gevestigde Meute’ niet deugt als u overziet wat een catastrofale puinhoop ze ervan hebben gemaakt met hun calculaties en modellen. Het is geen ‘Complot’. Het is pathologische stupiditeit, en een hang naar het sturen van democratische processen om het volk de keuze te ontnemen, ten faveure van een technocratische elite, die nu de touwtjes in handen heeft. ‘Sit back, and Relax. Let the Show begin. Frank Underwood is Baaack!’ Heeft u al kaartjes?

View older posts »