Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

Wantrouwen

Maar ze zeiden dat het allemaal wel goed zou komen?

 

'Al te goed, is buurman's gek', zei men in het verleden. Een gezond wantrouwen redde levens. Dit is in zekere zin een vervolg op mijn vorige bijdrage, over liegen, maar dan benaderd vanaf de andere kant. In mijn vorige bijdrage sloot ik af met een korte schets van de techniek die institutionele leugenaars gebruiken om onder vervolging uit te komen. Ze bieden ons een 'Sigaar uit Eigen Doos' aan. Dat lukt uiteindelijk alleen als we 'Al te Goed' zijn.

 

Maar zo hebben we onze samenleving ingericht. Iemand die ergens met open ogen intuint, trakteren we op 'compensatie' vanuit de collectieve middelen, indien betrokkene anders onder het bestaansminimum terecht komt. Is betrokkene niet armlastig, dan halen we de schouders op. Pech! Omdat de leugenachtige bende die ons benadeelt in de meeste gevallen de 'Overheid' zelf is, resulteert dit in doelbewuste 'nivellering'. Het egaliseren van het 'maaiveld', waarbij eenieder die niet in de top van het 'Overheidsapparaat', of de 'Corporate World' zit uit zijn of haar verschoning wordt geholpen, tot hij of zij zielig is, en aanspraak kan maken op 'compensatie'. Langs die weg wordt iedereen onteigend, waarna we alles wat we nodig hebben kunnen 'huren' van de 'Overheid' en hun 'Corporate' vrienden, binnen de beperkingen van ons 'Sociale Krediet', toegekend door diezelfde 'Overheid', en gefaciliteerd door 'Corporate'. Dat is het plan. Het is géén 'Conspiracy Theory', maar een uitgewerkt plan zoals het in geuren en kleuren aan ons is gepresenteerd via 'Studies', gepresenteerd op 'Conferenties' in 'Davos', bij het 'World Economic Forum', en in talloze videos die je op YouTube en andere kanalen zonder veel moeite terugvindt. 

 

Onmogelijk complexe regelgeving, regels die met elkaar in conflict zijn, belastingwetgeving waar niemand nog iets van begrijpt, 'boetes', en 'sancties' die de overheid arbitrair oplegt, 'gedogen' en 'positief discrimineren', zorgen voor een weelde aan mogelijkheden om burgers geld af te nemen, om dat geld vervolgens via de subsidiekraan en 'Overheidsopdrachten' aan 'NGO's' en andere 'Nobele Doelen' te geven, om bovenstaand doel dichterbij te brengen. Eén grote 'Grijze Smurrie' van menselijk DNA dat in die vorm als een 'Kostenpost' op de balans staat. 

 

Hoe kom je van die 'Kostenpost' van 'Al te Goede Mensen' af? Een virus. Oorlog. Hongersnood. Revoluties. Wagenwijd geopende grenzen. Stoppen met criminaliteitsbestrijding. Geld en wapens geven aan Jihadisten en Neonazi's. 'Bloedsport' en levensgevaarlijke vrijetijdsbesteding aanmoedigen. Reizen onmogelijk maken, waardoor je op lokaal niveau 'snelkookpannetjes' creëert waarin kleine ergernissen in minder dan geen tijd 'gaar' zijn. 

 

Laat het even rustig op je inwerken. Begin nou niet meteen te 'Tweeten' richting hoge functionarissen in de 'Overheid' die je ervan verdenkt dat ze 'In het Complot' zitten. Wellicht is het een vorm van 'Artificial Intelligence' die hierin inmiddels leidend is, die ook hen voor de gek houdt, en zijn zij net zo goed 'Buurman's Gek'. Al die ministers, al die rechters, al die mensen die werken bij de 'Overheid'. Allemaal 'Buurman's Gek'. Afgestompt, geconditioneerd op Hoge School en Universiteit, en stapje voor stapje 'genudged' naar een 'Oplossing' waar ze zelf ook niet beter van worden. Teveel wantrouwen leidt tot paranoia, en visies van 'Grote Complotten' en 'Aliens' die het op de mensheid hebben voorzien. Te weinig wantrouwen maakt dat je de criminelen helpt jou te beroven van alles wat je dierbaar is. Te weinig wantrouwen is het logische gevolg van de boodschap dat je kunt vertrouwen op de 'Overheid', die magneet voor leugenaars en machtswellustelingen, die we rustig hun gang laten gaan, omdat ze zeggen dat ze 'Goede Bedoelingen' hebben. Ondertussen scheppen ze een omgeving waarin je het 'touwtje' niet meer uit de brievenbus kunt laten hangen, omdat ze wel wat beters te doen hebben dan onverlaten op te sporen die daar misbruik van maken. Want ze zijn druk met jou de sleutel van de voordeur te ontfutselen, zodat ze vrijelijk naar binnen kunnen om bij jou de kluis leeg te halen, ten behoeve van zichzelf, en de kleine, extreem rijke, en almachtige elite waar zij horig aan zijn. In meerderheid zonder het te beseffen.

 

De komende week zult u het zonder mij moeten stellen. Ik ga even een luchtje scheppen. 

Leugenfabriek

We worden vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, en maand in, maand uit, voorgelogen.

 

We liegen zelf tegen anderen, als we de leugens die ons voor 'waar' zijn verkocht doorgeven aan anderen, zonder te beseffen dat het leugens zijn, of omdat het 'conveniënt' is. Het is 'conveniënt' als we er direct, of indirect, zelf beter van worden, of in ieder geval niet slechter. Onze motivatie om te liegen kan betrekkelijk onschuldig zijn, zoals in die gevallen waar we genoegen nemen met een simpele weergave van een complexe realiteit, terwijl we beseffen dat we bepaalde mensen daarmee tekort doen. 

 

Hier op mijn blog doe ik mijn best om niet te liegen, maar ook ik ben maar een mens, en er is altijd de mogelijkheid dat ik ergens met open ogen intuin, de leugens vervolgens gebruik voor de ontwikkeling van mijn eigen visie op belangwekkende ontwikkelingen, waardoor die visie wordt gecorrumpeerd. Daarnaast is het ook voor mij soms 'conveniënt' om een complexe materie te comprimeren, zoals bij het gebruik van generalisaties, waarmee ik bepaalde mensen tekort doe. In een 'Vrije Markt' moet de consument argwanend zijn om niet te worden besodemieterd, en moeten de producent en handelaar terughoudend zijn met hun leugens. Zijn ze dat niet, dan mijden de klanten hen, en als ze het bont maken worden ze 'met pek en veren' op een 'platte kar' de stad uitgereden, en daar aan hun lot overgelaten. 

 

Die 'Vrije Markt' bestaat niet meer. De 'Overheid' pretendeert dat 'regulering' ons als kwetsbare klanten beschermt, maar bij de 'Overheid' liegen ze ook, aan de lopende band. En veelal niet over details. Maar wat is nou een 'Kardinale Leugen', waarbij degene die liegt wéét dat het volkomen onwaar is, zoals 'Weapons of Mass Destruction' in Irak, het 'Minsk Akkoord', wie er schoten op demonstranten én politie op de 'Maidan' in 2014 om een anti-democratische staatsgreep te forceren, de leugens over 'Russische Inmenging' bij de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016, of wie de emails van Hillary Clinton en de 'Democratische Partij' in de openbaarheid bracht, of wie er strooide met gifgas in Douma, of over de veiligheid van de banken en het monetaire systeem, over vaccins, over 'Covid' zelf en het 'Gain-of-Function'-onderzoek dat eraan ten grondslag lag, en over het 'Klimaat' of 'Stikstof'. De lijst is eindeloos. 

 

In al die gevallen begon het met een 'Kardinale Leugen', als spiegelbeeld van de 'Kardinale Deugden'. Volkomen eerloos, crimineel, laf, corrupt, en strafbaar. Maar zonder consequenties. Omdat we die leugens zelf doorgaven, als de goedgelovige sukkels die we waren, of omdat het 'conveniënt' was. Bijvoorbeeld waar iemand wordt gevraagd om op de televisie, of in de krant, als 'expert' op te treden. Betrokkene beseft wel dat het een leugen is, maar als hij of zij zou onthullen hoe het écht zit, was dat meteen de laatste uitnodiging voor een lucratieve 'gig'. Van een 'expert' wordt in onze wereld niet verwacht dat hij of zij zich heeft ingelezen, maar dat hij of zij kan 'Liegen alsof het Gedrukt' staat, waarna het afgedrukt wordt in de krant, en doorgaat voor 'waar'. 

 

Het duurt even, maar uiteindelijk ben je als consument lelijk de Pineut. Dan gebeurt er iets dat in feite een grove schoffering van het slachtoffer is, als diezelfde liegende 'Overheid' pretendeert zich over de slachtoffers te ontfermen. 'Adding Insult to Injury'. Om die 'Zorg' te kunnen bieden, hebben ze echter uw en mijn geld nodig. Dus eerst belazeren ze de kluit, en daarna beroven ze ons om ons een 'Sigaar uit Eigen Doos' aan te bieden, en het is ongelooflijk maar waar, we zijn ze nog dankbaar ook! Waar is de Pek? Waar zijn de Veren? Waar is die Platte Kar?

Overheidstaken

Wat is nou een 'Overheidstaak', en waar moet de 'Overheid' zich nadrukkelijk niet mee bemoeien?

 

Uit allerlei hoeken en gaten komen nu de 'adviseurs' en 'commentatoren' gekropen die Caroline van der Plas en 'haar' BBB gratis suggesties aan de hand doen die moeten voorkomen dat het uitdraait op een teleurstelling. Onveranderlijk betreft het mensen die gepokt en gemazeld zijn in de 'Haagse' en 'Brusselse' machtspolitiek, en mijn gratis advies is: 'Niet naar luisteren!'

 

Er is geen kant-en-klaar recept voor wat de 'Overheid' weg moet halen bij het privé-initiatief, zoals ik in mijn bijdrage van gisteren nog eens probeerde te benadrukken. In een debat in de Tweede Kamer botsten Sigrid Kaag en Caroline van der Plas, waar de laatste de vraag stelde of de forse uitgaven voor 'Consultants' niet kon worden teruggedrongen, nu de donkere wolken zich samenpakken boven het paradijselijke Nederland? Waarop Kaag afwijzend reageerde, en er op wees dat de regering 'Ambities' had, en te weinig ambtenaren om die waar te maken, dus 'Inhuur' van peperdure 'Consultants' was onvermijdelijk. 

 

Die twee bevinden zich ieder in een eigen universum, en het is uitgesloten dat ze elkaar 'vinden', omdat bij Kaag de 'Ambities' voor alles gaan, terwijl van der Plas meer is van de 'Prioriteiten' die verwijzen naar de basis. De mensen moeten te eten hebben, de beschikking hebben over schoon drinkwater, een dak boven hun hoofd dat meer is dan een haastig opgezette tent in een 'Vluchtelingenpark', of een kartonnen doos, en dat onderdak moet behaaglijk warm zijn in de winter, en de burgers moeten zich kunnen verplaatsen om voedsel te kopen, familie te bezoeken en te verzorgen waar nodig, om naar hun studie of werk te gaan, en om producten naar de afnemer te kunnen brengen, en grondstoffen op te halen. 

 

'Ambities' als de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Yemen, en nu weer Oekraïne, of het van de weg rijden van concurrenten uit landen die zich niet storen aan de dictaten van het 'World Economic Forum', zijn niet eens fatsoenlijk, dus laat staan dat ze voorrang zouden moeten krijgen boven het onderhoud aan de elementaire behoeften. Dat geldt overigens voor een heel breed scala aan 'Overheidstaken', waar 'Den Haag' en 'Brussel' zich hebben opgeworpen als de partij die de kar moet trekken. Al geruime tijd wordt dat de 'Maakbare Samenleving' genoemd, die met elke nieuwe dag groter en nóg groter, en duurder en nóg duurder wordt, terwijl de resultaten niet om over naar huis te schrijven zijn. Van een 'Law-Based' samenleving migreerden we naar een 'Rules Based' samenleving, waarin de 'Overheid' de 'Ambitie' heeft om alles voor iedereen te willen zijn, wat volledig spaak is gelopen, en ook niet meer vlotgetrokken kan worden.

 

Enerzijds was die 'Ambitie' al onrealistisch, omdat het leidt tot 'Micromanagement', wat onveranderlijk leidt tot het verlies van het overzicht, maar het kost handen vol geld, schept verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden, en als de financiële middelen op zijn, de schulden niet meer afbetaald kunnen worden, dan gaat het volk op zoek naar een 'Barbertje' die moet 'Hangen'. Westerse landen hebben al geen stabiele regeringen meer. De onvrede klotst over de plinten. En de verantwoordelijken raken in paniek, óf ze hadden dit voorzien, en hopen die onvrede om te buigen in steun voor hun oorlog tegen Rusland en China. Die kant moeten we niet op.

Wortels

'Dat weet ik nou wel!'

 

Hier op mijn blog keer ik frequent terug naar beschouwingen over het 'Industrieel Kapitalisme', maar het is geen 'Stokpaardje'. Sterker nog, als iemand tegen mij zegt: 'Okay, ik ben overtuigd, we doen het zoals jij voorstelt!', dan weet ik één ding zeker: Die heeft het niet begrepen. Althans, als diegene vervolgens mijn eigen aanbevelingen van jaren geleden gaat lopen uitventen als een verbetering. Want wat toen nog volstond om het tij te keren, is nu bij lange na niet afdoende om een catastrofe te vermijden. Het is geen statisch probleem waar we ons voor gesteld zien, maar een bewegend doel.

 

Wat nodig is, dat is dat men, ieder voor zich, terugkeert naar dat 'Denkraam', zonder de individuele keuzes van deze of gene 'expert' klakkeloos over te nemen. Toen Adam Smith zijn theorie over de creatie van 'Welvaart' voor 'Landen' ontvouwde, moest de 'Industriële Revolutie' nog in alle ernst beginnen. Hij was daarbij geen 'Esoterische Denker' die door 'Het Licht' werd getroffen, om vervolgens een geniale nieuwe structuur voor te stellen, maar eerder een 'Maatschappijcriticus' die zag dat de Nederlanders aan de overzijde van de Noordzee snel rijker werden, terwijl zijn eigen Engeland wegzakte in een moeras van feodale verkwisting. Hoe flikten die maffe Nederlanders dat? Door het 'Kapitaal' daar neer te laten vallen waar de winstgevende productie het hoogst was. Door de innovatieve, ondernemende burgerman de ruimte te bieden, en op te houden met het voeden van feodale 'Landadel', in onze tijde 'Davos'-miljardair met zijn schare 'NGO's', die nooit genoeg geld hadden voor hun strooptochten, en de onderlinge oorlogen om de eigen macht te vergroten. 

 

Wat hij voor zich zag, was een nieuw systeem van landen die de 'Burger' de ruimte zouden geven om naar eigen beste inzicht te 'Ondernemen', binnen de mogelijkheden die het land bood, in open concurrentie met andere 'Ondernemers', zonder overheidsbemoeienis. Dit zou leiden tot lagere prijzen voor een verhoudingsgewijs betere kwaliteit (duurzaam), en welvarende 'Burgers' (Bourgeoisie) die als werkgever het geld dat werd verdiend investeerden in nieuwe ondernemingen, of hun eigen consumentisme, maar wel met groeiende welvaart voor het 'Gewone Volk' tot gevolg, omdat de 'Horigheid' (Slavernij) uit de feodale tijd bij wet verboden zou zijn. 

 

'Horigheid' zoals die in de feodale tijd bestond, zou je nu 'Rent-Seeking' noemen. Een klasse die inkomen binnen schraapt over de hoofden van de onfortuinlijke meerderheid die kansloos onderaan bungelt. Al zijn sommigen van die kanslozen maatschappelijk gezien niet slecht af, maar als je wat beter kijkt zijn ze een slaaf van de bank, van de 'Davos'-miljardair met zijn 'NGO's', of van de overheid als werkgever, terwijl het nut van hun werk 'Min Nul' is, maatschappelijk beschouwd. Hoe kan het dat zoveel mensen zich die 'Horigheid' laten welgevallen in ons deel van de wereld? Eén blik op de krankzinnige berg schulden die we samen hebben opgebouwd, en je begrijpt waar 'm de schoen wringt. Althans, dat hoop ik dan maar. 

 

Op zich is het aangaan van een schuld-verplichting in een (Industrieel) Kapitalistische samenleving helemaal geen schande, als je dat geleende geld kunt laten 'renderen'. Als je er met winst uitspringt tegen de tijd dat je die schuld hebt afgelost. Daarbij loop je altijd een risico dat het tegenvalt. En omdat ook degene die de lening verstrekt risico loopt, is een geringe opslag op de aflossing van de schuld redelijk als een verzekeringspremie, maar ook de leningverstrekker moet uiteraard wel goed kijken naar wie er vraagt om een lening, voor welk doel, en hoe groot het risico is dat het geld nooit terugkomt, of helemaal nooit rendeert. 

 

In een wereld vol 'Gratis Geld', beheerd door banken en overheden, zijn we terug bij af. Terug in het feodale systeem, en dat is hier al vanaf de eerste bijdrage de boodschap. Het 'Financieel Kapitalisme' is geen 'Kapitalisme' in de geest van 'Wealth of Nations', en u als burger kunt doodvallen. U bent nuttig als 'werkerbij', en als 'frontlijn-soldaat', als slaaf, als 'Horige' voor een elite die alle eigendom opzuigt, en wereldwijd de lakens uitdeelt. Die elite heeft het oog laten vallen op de landen die het 'Industrieel Kapitalisme' nieuw leven hebben ingeblazen, met Rusland en China voorop. De tragiek is vooral dat we in het Westen die realiteit niet zien. We vallen als een blok voor de aantijgingen tegen die landen, hoe exotisch die aantijgingen ook zijn, zelfs als ze in strijd zijn met de feiten en/of de rede, en van de leugens aan elkaar hangen. 

 

Hoe komt dat?

 

De 'Weeffout' in het systeem dat Adam Smith uitwerkte, is het vertrouwen dat hij had in de 'Menselijke Natuur', zoals blijkt als je zijn andere werk leest (een pamflet dat je in minder dan geen tijd uit hebt), waarin hij zijn licht laat schijnen over 'Moral Sentiments'. Zijn religieuze achtergrond maakte hem vatbaar voor het idee dat de mens van nature 'Goed' is, iets wat een hele optocht van 'Verlichtingsdenkers' hem nazeiden. De Amerikaanse 'Founding Fathers' deelden zijn inzichten over de beste manier om landen welvarend te maken, maar waren er niet van overtuigd dat de mens van nature 'Goed' was, wat hen ertoe bracht de macht van de overheid in te perken. Iets waar mensen die van nature 'Kwaadaardig' zijn inmiddels, ook in de Verenigde Staten, gehakt van hebben gemaakt, via een proces van geleidelijke corruptie van de wettelijke bescherming van de Burger, of het domweg negeren van de opgelegde beperkingen, en het vinden van juristen die bereid zijn om 'uit te leggen' dat wat 'recht' is, eigenlijk bedoeld is om 'krom' te zijn. 

 

De crux is, dat Adam Smith de overheid niet zag als de 'Erfvijand' van de Burger. Integendeel! In die tijd was de financiële armslag van het 'Collectief' nog niet groot genoeg voor een robuust fundament, maar hij identificeerde bepaalde 'diensten' die noodzakelijk een Overheidstaak waren. De verdediging van het land, aan de landsgrenzen, en het bestrijden van piraterij waar dat Dievengilde de Vrije Handel bedreigde, zoals het Westen nu de vrije handel met Rusland en China (en tal van andere landen) middels piraterij bedreigt. Waartoe we onze militaire macht hebben opgepompt tot een omvang die ver uitgaat boven wat nodig is voor het beschermen van de landsgrenzen, die we overigens ook nog opzettelijk verwaarlozen om de toestroom van verse 'Horigen' (Slaven) niet te frustreren. 

 

In de opvatting van Adam Smith, en zijn tijdgenoten die er net zo over dachten, zou een groeiende welvaart van het land geleidelijk aan meer ruimte scheppen voor hogere collectieve uitgaven, maar was het essentieel dat die uitgaven duurzaam waren. Het geld diende te renderen, en met weinig onderhoud en lage kosten het fundament onder de welvaart te verhogen. Een hoger opleidingsniveau. Niet noodzakelijk meer 'Onderwijsinstellingen', maar een hoger niveau. Er zou geld komen voor betere infrastructuur, ten dienste van de handel, het transport en de productie. Meer geld voor de zorg, voorzover die gericht was op het onderhouden en verstevigen van de fysiek van de mens. Ik noem maar gewoon enkele willekeurige dwarsstraten op die toen al wel voorzien konden worden als een ambitie.

 

Als het tegenzat met de groei van de welvaart, wat altijd mogelijk was, door een veelheid aan oorzaken, dan zou het als regel volstaan indien de overheid de hand op de knip hield, géén niet projecten opstartte, maar het onderhoud van wat al was gerealiseerd zou borgen. Indien de klap voor de welvaartsgroei voor rekening van natuurgeweld kwam, waren nieuwe investeringen uiteraard onvermijdelijk. De 'Delta-Werken' in Nederland zijn daarvan een goed voorbeeld, totdat het voltooid was, en we konden 'afschalen' naar onderhoud. Inplaats daarvan gingen we allerlei kolder verzinnen, in de vorm van het bouwen van 'Vogeleilanden', en het doorsteken van de duinen, of de aanleg van een nieuwe, bizar grote 'Zeesluis' bij IJmuiden, om die vervolgens niet in gebruik te nemen, om verzilting van het achterland te voorkomen. Alsof je dat niet vooraf had kunnen bedenken. 

 

Afbreken wat nog functioneert, en nog een heel leven voor zich heeft, is in onze tijd een nationaal tijdverdrijf. Doorgaans op basis van een bevlieging van iemand 'met een goed verhaal', die echter verder nergens over heeft nagedacht, maar zo inspirerend kan ouwenelen, dat hij of zij de 'consensus-wetenschappers' met een natte vinger weet te lijmen. U heeft mij hier al meer dan eens zien uithalen richting 'Alles Elektrisch', omdat het betekent dat we gaan rijden, koken en verwarmen op bruinkool, of super-vervuilend LNG uit de Verenigde Staten, of versnipperde bossen uit Oost Europa en Canada. Ondertussen gaan we bouwen aan nieuwe kerncentrales, alsof de gevaren, die ons er eerder vanaf deden zien, ineens als bij toverslag in rook zijn opgegaan, omdat een komiek op de televisie in dienst van de VPRO er reclame voor maakt. Terwijl Japan op het punt staat om zwaar radioactief vervuild water in de oceaan te dumpen, een centrale in Minnesota 400.000 Gallons radioactief water heeft 'gelekt' in de omgeving, in Libië 2.5 ton uranium zoek is, en Oekraïne met enige regelmaat de kerncentrale in Zaporozhye beschiet, sinds die in Russische handen is. Dan nog zijn die centrales er in ons land niet voor 2035 of daaromtrent, als we het allemaal nog kunnen blijven betalen, nu er een nieuwe bankencrisis in aantocht is. En dan leveren ze tussen de negen en dertien procent van de energiebehoefte. Ook na de spectaculair toegenomen behoefte aan elektriciteit als gevolg van het regeringsbeleid? En waar halen we de rest vandaan dan? 'Duurzame' houtsnippers door overal als een bezetene bomen te kappen? Gas uit Alaska, nu Biden het licht op 'Groen' (hoe toepasselijk!) heeft gezet voor de exploitatie van nieuwe gebieden daar om ons de door zijn team opgeblazen 'Northstream' te doen vergeten?

 

Er is niks mis met een 'elektrische auto', als de aanslag op de schaarse grondstoffen, de 'carbon footprint' die ervoor nodig is, uit de wereld geholpen wordt. Als er een oplossing komt voor de nu nog héél grote nadelen, afgezet tegen de verbrandingsmotor, zoals het veel grotere gewicht dat je meezeult, wat extra energie kost (bruinkool dus), het bedroevende 'bereik' in het dagelijkse gebruik, de lange 'laadtijd', waardoor een veelvoud nodig is van het aantal 'tankstations' en 'pompen' afgezet tegen wat er nodig is voor auto's met een verbrandingsmotor, en de schrikbarend hoge prijs. Hoe ga je dat doen, als je nu al amper kunt voorkomen dat de stroom uitvalt als het een dag niet waait? En dankzij China zakt de prijs van die voertuigen nu enigszins, maar die mogen er, pervers genoeg, binnenkort niet meer in van 'Europa'. 

 

Zeker, een visionaire regering, of 'Commissie' in Brussel, die had begrepen dat investeren in innovatieve technieken om al rijdend je accu op te laden op de doorgaande wegen, het 'Ei van Columbus' was, waardoor je minder grote accu's nodig hebt, minder zware auto's, minder fijnstof, minder verbruik per afgelegde kilometer, en een waanzinnig bereik zonder ooit te hoeven stoppen, had het project een correcte impuls kunnen geven, als ze die techniek overal in Europa hadden 'uitgerold' vóórdat ze mensen uit hun auto met verbrandingsmotor joegen, en dat niet overgelaten hadden aan 'privé-initiatief'. En als ze dan ook hadden gezorgd voor 'duurzame' manieren voor het opwekken van elektriciteit, bij voorkeur kernfusie, of exotische oplossingen om energie van de zon te krijgen via grote schermen in de ruimte, die meedraaien met de aarde, zodat we geen last meer hebben van dag en nacht, of bewolkt of niet. Daar had Adam Smith wel oren naar gehad. Oorlog met Rusland? Het investeren in een ICC met pompeuze gebouwen in de Nederlandse vestiging van 'FC Den Haag', om Poetin te kunnen vervolgen wegens het 'misdrijf' van het in veiligheid brengen van kinderen die beschoten worden door de het leger van Oekraïne? Nee. Zeker niet. 

 

Het volstaat niet meer om te zeggen dat we van de 'Straight and Narrow' zijn afgedwaald. We bevinden ons als collectief in het feodale sprookjesbos. Ondertussen gaan andere landen gewoon door met het perfectioneren van het 'Industrieel Kapitalisme', ongeacht of dat draait op elektra of enige andere vorm van energie, terwijl wij ons verliezen in 'goede verhalen', die helaas geen wortels hebben in de realiteit.

Treurspel

Het krijgt iets van een treurspel, als mensen die beginnen te beseffen dat hun wereld onecht is, er nog een schepje bovenop doen.

 

Vanochtend zaten bij de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland' maar twee gasten aan tafel, inplaats van de gebruikelijke drie. De 'presentatrice-van-dienst' had voor de gelegenheid haar haar losgegooid, en de eeuwige Uri Rosenthal kwam lobbyen voor Israël met een anti-Iran verhaal, nu Iran en Saoedi Arabië de strijdbijl hebben begraven, en ze in Israël hun hele droom, om middels 'Verdeel-en-Heers' het Midden-Oosten tot hun exclusieve domein te maken, in duigen zien vallen. De andere gaste was een nuchtere boerin van de BBB, Ingrid de Sain, lijsttrekker van die partij uit Noord-Holland, die met beide benen op de grond was gebleven na de monsterzege van haar partij, waar de presentatrice en Uri zich niet goed raad mee wisten. 

 

De 'Gevestigde Partijen' en de 'Gevestigde Media' zijn doodsbang voor die 'No Nonsense'-mensen, die weten waar ze over praten als ze een mening verkondigen, en anders hun mond houden, of vragen stellen. Uri en de presentatrice begrijpen uiteraard ook dat deze gigantische oorvijg voor het tragisch falende kabinet niet zonder gevolgen kan blijven voor de landelijke politiek, maar vooralsnog zetten ze in op het corrumperen, of co-opteren van de BBB-politici, terwijl ze in 'Den Haag' gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. De presentatrice en Uri hadden het over lastige gesprekken met mogelijke coalitiepartijen in het provinciaal bestuur, en vermeden nog even het 'hoofdpijndossier' van een voor het kabinet vijandige 'Senaat', nu het er naar uitziet de de 'Reserves' van de PvdA en GroenLinks hen daar ook niet kunnen redden. 

 

Uri weet niks van de inhoud, maar alles van de wijze waarop de macht wordt verdeeld, en hoe je die vast kunt houden, ook al geeft de kiezer aan dat je op moet krassen. Hij waarschuwde mevrouw Sain voor het hanteren van 'breekpunten', met de opzichtige bedoeling om haar op het hellende vlak van de 'consensus' te zetten, weg van het 'compromis' en het verschaffen van helderheid. Daarnaast stelde hij dat het 'uiteraard' een nachtmerrie-scenario zou zijn voor de BBB als er nu landelijke verkiezingen achteraan zouden komen. De BBB zou het druk genoeg hebben met het vinden van werkbare coalities in de Provincies. Iets wat mevrouw Sain erkende. 

 

Wat niet betekent dat ze de indruk wekte dat ze Rosenthal's advies om toe te treden tot het grote leger van de 'consensus-glijders' ook over zou nemen, en weg zou blijven van 'breekpunten'. Sterker nog, ik kan mij uiteraard ontzettende vergissen, maar Ingrid Sain en Caroline van der Plas lijken mij heel erg van de 'breekpunten'. Ga je over hun 'Rode Lijn' heen, dan doe je niet mee. Even goede vrienden, maar het moet wel werkbaar zijn. Zet je je handtekening onder een 'Akkoord' om mee te mogen doen, waarop blijkt dat je de boel saboteert, en je liegt en bedriegt, dan sta je net zo makkelijk weer buiten. 'Ga je moeder maar pesten!' Maar die twee dames willen ook niet alles voor iedereen zijn, en zich ook niet overal mee hoeven te bemoeien. Dus als ze partijen vinden die bepaalde prietpraat ontzettend belangrijk vinden, en het is niet in strijd met de centrale opdracht waar de BBB op hoopt te scoren, het terugbrengen van duidelijkheid, werkbare, betaalbare oplossingen, en 'afspraak is afspraak', dan mag die hobbyclub best aanschuiven. 

 

Historisch is het zo gegroeid, dat 'Den Haag' de Provincies 'aanstuurt', en dat is ook niet onlogisch, mits de centrale overheid zich beperkt tot het onderhoud aan het fundament, en wegblijft van 'micromanagement', om daarna de Provincies en Gemeenten de rekening te sturen. Maar ik geef u op een briefje dat er met de BBB in het bestuur een 'rolwisseling' gaat plaatsvinden, waarbij het mij allerminst zou verbazen als delen van 'Gevestigde Partijen' in de Provincie zich losmaken van het landelijke bestuur van die partijen, om mee te mogen doen met deze revolutionaire nieuwe aanpak, waarbij ze ook écht iets in de melk te brokkelen krijgen. Want ook in de 'Gevestigde Partijen' hebben velen de buik meer dan vol van de 'Consultancy Cultuur' die 'Den Haag', als onderafdeling van het niet-Democratische 'Brussel', dat zelf haar opdrachten krijgt uit het elitaire 'Davos' en het moreel corrupte 'Washington', heeft overwoekerd, en verstikt. 

 

Rutte claimt dat zijn 'Oorlogscoalitie' een mandaat heeft van de kiezer, maar dat is sinds het 'Functie Elders' gesjacher om de CDA-fractie op te schonen, en de langste 'formatie' ooit, een 'Levende Leugen', en de oorzaak van deze uitslag nu. Nederland is, in meerderheid, klaar met leugenaars, draaikonten, hielenlikkers, jargon-babbelaars, commissies, adviseurs en aandacht voor de 'Aansteller-achter-de-Politicus'. Deze verkiezingen waren de uitspraak van het 'Tribunaal' over het regeringsbeleid, en de rol van de 'Gevestigde Media'. De regeringspartijen, de meeleunende 'oppositie' in de 'Reservebankjes', en de 'Gevestigde Media', kunnen er beter naar luisteren, voordat de oorlog waarmee ze lopen te leuren naar binnen slaat. Dat is van mijn kant geen dreigement, maar een ontnuchterende constatering. 

Bankieren

Vorige week vielen in de Verenigde Staten enkele middelgrote banken om. 

 

De Amerikaanse autoriteiten besloten de spaarders te redden, maar de aandeelhouders waren hun geld kwijt. Daaronder enkele Nederlandse pensioenfondsen, waar het net weer iets beter mee ging. Althans, waar het de ‘dekkingsgraad’ betreft, wat vooral komt door de stijgende rente, en niet door het rendement op het vermogen, dat in veel gevallen negatief uitpakte. En nu zijn er zorgen over ‘Credit Suisse’. Als je in zo'n omgeving de rente opschroeft als 'ECB', waardoor de economie 'afkoelt', terwijl we nu toch rap door onze voorraad Russisch gas heen raken die we vorig jaar nog even snel in de voorraadkelders wegpropten, waardoor energie straks helemaal onbetaalbaar wordt, en er nog open rekeningen liggen uit de 'Corona-tijd', dan wordt het snel interessant.

 

De aard van de problemen nu is anders dan tijdens de ‘Kredietcrisis’, maar de sector is niet gezond. HIER een uitzending van Tucker Carlson, die ontketend is de laatste tijd, waarin hij de vloer aanveegt met de kwaliteit van het management van banken en hun ‘woke’ agenda. Dat bedrijven soms kapitalen uitgeven aan je reinste flauwekul, ingegeven door ‘marketing’ types en ‘management consultants’, heeft al wel meer bedrijven de kop gekost. Het giftige hier is dat je de indruk krijgt, als je Carlson hoort, dat de mensen richting de top ‘positief gediscrimineerd’ omhoog zijn gevallen, of politieke ‘kruiwagens’ hadden voor een erebaantje in een sector waar ze de ‘ballen’ verstand van hebben. 

 

Hunter Biden, ‘de zoon van’, en andere familieleden, zijn een goed voorbeeld van mensen die niets hoeven te kunnen, om in een gespreid bedje te landen. Dat banken meer en meer worden gezien als ideële organisaties die de hobbies van politici en ‘NGO’s’ dienen te financieren, op weg naar het ‘Paradijs op Aarde’, dat staat op gespannen voet met hun oorspronkelijke taak, als veilige ‘kluis’ voor spaargeld. Op zich valt er wel iets voor te zeggen dat een bank meedenkt met wat politici voorstaan, zolang het projecten betreft die maatschappelijk nut hebben, en in die zin uiteindelijk ook renderen. 

 

Dat brengt mij terug bij het idee dat ‘Industrieel Kapitalisme’ de welvaart in een land verhoogt. Infrastructuur, huizen, en innovatie vallen onder die noemer. En ‘Silicon Valley’ was ooit het paradijs voor innoverende ondernemers, maar stukje bij beetje verdwaalde de branche in een ‘Fabeltjeskrant’ vol buitenissige idiotie en hypes waar je niet in kunt wonen, die je niet warm houden, die je niet kunt eten, en die geen bijdrage leveren aan de productie van goederen, het transport, of het verhogen van de nuttige productie van de menselijke soort. Ik ben zeker niet de enige die zich verbaast over de gebrekkige infrastructuur in de Verenigde Staten, de kwaliteit van de ‘bordkartonnen’ huizen, telecom, elektra, en de bedroevende kwaliteit van voertuigen die in de Verenigde Staten worden voortgebracht. Het geld gaat op aan oorlogen en consumentisme. 'Entertainment', 'Fast Food', 'Games', pretparken, casino's. 

 

Meer en meer het zelfde beeld in ons eigen land. We ‘investeren’ in de afbraak van alles wat produceert, om ruimte te maken voor meer nutteloze onzin. Okay, ik overdrijf enigszins, wat Nederland betreft, maar dat is wel de trend. U zal misschien zeggen dat die afbraak noodzakelijk is om de ‘klimaatdoelen’ te halen. Of enige andere esoterische bevlieging van groepen die claimen dat ze gesteund worden door de ‘wetenschap’, maar dat is daar eerder het gevolg van een vroegtijdige schifting in de studierichting, het verlagen van exameneisen, het afschaffen van toetsen, en niet willen luisteren naar dissidenten binnen de eigen studierichting. Caroline van der Plas kreeg het in een commissie aan de stok met minister van der Wal van Natuur en Stikstof toen ze koeltjes opmerkte dat al die plannen om boeren uit te kopen kennelijk eerder werden ingegeven door het verlangen om woningen op die landbouwgrond te bouwen (voor de vers gearriveerde landgenoten), dan dat het haar ging om de natuur. 

 

Natuurlijk is het van belang om ‘sustainable’, ‘duurzaam’, scherp in het oog te houden, maar het klinkt volledig ongeloofwaardig uit de mond van iemand die in één moeite door als minister, of actievoerder, al die zinloze oorlogen verdedigt die we aan de lopende band ontketenen, waarbij ook nog eens niemand iets zegt als onze ‘vrienden’ de ‘Northstream’ pijpleidingen opblazen en de grootste door mensen veroorzaakte milieuramp ooit creëren. Of als we gas dat door leidingen naar ons toekwam vervangen door gas dat met schepen van de andere kant van de oceaan naar ons toe moet komen, terwijl die hypocriete ‘Groene Rat Biden het licht op ‘Groen’ zet voor olie boringen in Alaska. Binnenkort schrapt de Amerikaanse regering al die 'Groene' projecten en plannen, 'om Europa te helpen'. En dan zijn we nog dankbaar ook!

 

Maar goed, ik laat mij gaan. De ‘financiële wereld’ in het Westen staat er niet goed voor. Schuldenbergen, ‘woke’ banken met ‘zweverige’ mooipraters in het management, en op grote schaal jatten van andere landen wat ze eerlijk verdiend hebben, zoals bij Iran, Venezuela, Rusland en Syrië, met ‘argumenten’ die nergens op slaan, maakt dat beleggers en landen huiverig worden om zaken te doen met westerse banken. Een rechter in Londen heeft uitgesproken dat Oekraïne de drie miljard die het in 2013 leende van Rusland, dus voor de staatsgreep van Victoria Nuland, niet hoeft terug te betalen, omdat ze dat geld ‘onder dwang’ hadden geleend. Dus als je klem zit met je hypotheek, gewoon de Britse rechter inschakelen en zeggen dat de bank je gedwongen heeft. Er zit ook geen rendement in ‘gender’, en alom wordt gevreesd dat de ambitieuze plannen voor ‘Alles Groen’ nooit gaan renderen door luchtfietserij, en de huidige trend om geldstromen om te buigen naar nóg meer geld voor oorlogen. Wat niet ‘sustainable’ is, en weggegooid geld als een beetje diplomaat wel een oplossing had kunnen bedenken. Las ergens dat een ‘Belangrijke’ Amerikaan voorstelde om op Taiwan alle chipfabrieken plat te bombarderen als China die provincie niet af zou staan aan de Verenigde Staten. Tuurlijk joh! Dat soort dingen. Hoe komen al die hitsers daar mee weg? Omdat er geld zit in 'Boom/Bust'

 

Maar het wordt puur gif als je er de mondiale aspiraties aan toevoegt van lieden zonder geweten, zoals de auteur van 'Confessions of an Economic Hitman' HIER gedetailleerd uit de doeken doet, aan toevoegt. Dat heeft zelfs niet naast 'marktwerking' of fatsoenlijk bankieren gelegen.

Uitslag

Wat is er gebeurd?

 

Een 'Regime Change' operatie via de stembus, dat is even schrikken voor de 'Gevestigde Partijen'. Niet dat Rutte en de zijnen direct de handdoek in de ring dreigen te gooien, want er is nog een geitenpaadje via het oproepen van de 'reserves', de 'Linkse Wolk', als de einduitslag blijft zoals de prognoses nu, op donderdagochtend, aangeven. 

 

Hopelijk sla ik, met mijn koortsige hoofd, geen al te grote wartaal uit, maar ik ben dermate blij verrast dat ik toch achter mijn toetsenbord gekropen ben. Dat de BBB de grote winnaar zou worden, dat is voor mij als zodanig geen verrassing, maar waar ik bang voor was, was dat het beperkt zou blijven tot een 'spectrumverschuiving', met ontevreden burgers die 'Forum' vaarwel zeiden, en overstapten naar de partij van Caroline van der Plas. De politica die ik hier op mijn blog in één adem noem met Pieter Omtzigt, als iemand die integer is, een zeldzaamheid in de hedendaagse politiek. Het werd iets veel mooiers, want ontevreden kiezers die in het verleden helemaal niet eens meer op kwamen dagen, keerden terug naar de stembus, terwijl het CDA als eminente 'leugenfabriek' geslacht werd. 

 

Bij de NOS doen ze moedig of er niet veel aan de hand is. De BBB is een 'protestpartij', en daarmee 'Rechts', terwijl de 'Hoger Gehersenspoelde' kiezer in de onbetaalbare steden 'Links' is, en kiest voor het redden van hun 'Klimaat' waar het 'Thuiswerk-geld' en de 'Gender-Opdrachten' toegang geven tot de hogere segmenten van de 'Woningmarkt', en de kosten voor een elektrische bakfiets, waar je in die microkosmos voldoende aan hebt om je te verplaatsen. En is er een 'Lijm je aan het Kunstwerk'-actie in een andere stad, dan kun je met de trein, als er niet wordt gestaakt. 

 

De BBB is, in mijn ogen, niet 'Links' of 'Rechts', maar 'Doe maar Gewoon'. Progressief in de klassieke betekenis, waar ze het opnemen voor de 'werkers', waar de PvdA en Groen Links van losgeweekt zijn, al zal dat op lokaal niveau nog niet overal het geval zijn, maar hun 'Linkse Wolk Vliegwiel' moment is vastgelopen door versleten lagers, en heeft alleen wat stemmen weggehaald bij de 'Oorlogspartij' D66, naar het zich laat aanzien. Maar niet van kiezers die tegen de Nederlandse steun voor de oorlog tegen Rusland zijn, want die hebben bij die 'Linkse Wolk' ook niks te zoeken. 

 

In de 'beschouwingen' op de televisie ging het ook over het CDA, en her en der werd gesuggereerd dat de BBB op provinciaal niveau wel zaken kon doen met de vertegenwoordigers van die partij, en dat de landelijke partijtop van het CDA zich moet gaan 'bezinnen' over de koers van de partij, omdat de traditionele kiezers van die partij massaal zijn weggelopen. Dat is tekenend voor de manier waarop 'Gevestigde Types' denken over de politiek. Een partij moet achter de kiezer aan hollen, hem of haar zien te paaien, om zo een plek aan tafel te kunnen bemachtigen. Dat is karakteristiek voor de omgekeerde wereld waarin wij leven. En de belangrijkste oorzaak voor het liegen, bedriegen, en volledige gebrek aan integriteit.

 

In de praktijk zal de BBB ook best met lokale PvdA-politici samen kunnen werken, voorzover die nog van het 'Oude Stempel' zijn, en niet zijn ingekapseld door de 'Linkse Wolk', wat een directe bedreiging zal vormen voor de stabiliteit van die onzalige coalitie. 

 

In een democratie hoort een partij de bel te luiden voor ferme standpunten op een beperkt aantal belangrijke thema's, en dan maar hopen dat de kiezer zich daarin kan vinden. Maar die ferme standpunten moeten wel de eerlijke standpunten zijn van degenen die zich namens die partij verkiesbaar stellen, en ook worden uitgelegd. Het moet meer zijn dan een 'Slogan'. Wat tevens inhoudt dat je als partij niet over elk 'wissewasje' een standpunt in moet nemen. Een politiek leider moet ook niet met 'meel in de mond' praten, maar duidelijk maken waar een standpunt het standpunt van de partij is, en waar het een privé-standpunt is dat niet tot uitdrukking komt in het beleid dat de partij voorstaat, omdat de 'Vrije Markt' daar maar voor moet zorgen. 

 

Voorzover ik kan overzien is de BBB geen 'One Issue Partij', zoals de 'Anti-Immigratie Partij' van Wilders, en in de kern ook geen 'Protest Partij' zoals 'Forum'. De gekozen naam suggereert dat wel, alsof je niks bij die partij te zoeken hebt als je geen boer bent. Dat is nu nog geen handicap, maar kan dat in de toekomst wel worden, als de partij zich staande weet te houden. Het gaat niet alléén over 'Stikstof' en doorgeslagen 'Klimaatplannen'. Maar welke onderwerpen maak je je als partij eigen, en welke laat je over aan elke burger afzonderlijk? Er komt de komende jaren veel op ons af, en het hoofd koel houden als bestuurder zal lastig zijn als je het goed wilt doen voor je achterban. 

 

Terecht stelt Caroline van der Plas dat de regering niet verder kan, na deze uitslag. En ik herhaal, vooral ook omdat de opkomst nu hoger was dan in het verleden, omdat burgers die de moed hadden opgegeven terugkeerden naar het kieshokje. Het valt niet te verwachten dat de 'Gevestigde Partijen', die steeds roepen dat je toch vooral moet gaan stemmen, zich iets van de uitslag aan zullen trekken. Sterker nog, via concessies aan de 'Linkse Wolk' zullen Rutte, Kaag en Hoekstra eerder de 'Turbo' op hun plannen willen zetten, terwijl ze zich beraden op de beste strategie om de BBB-kiezers te ontmoedigen. Want daar gaat het alleen om macht. 

 

Mijn conclusie: Er is hoop!

 

Geveld

Geveld door griep, vandaag geen bijdrage, of anders later op de dag. 

Kiesplezier

Vandaag mag u weer naar de stembus.

 

Deze keer geen concreet stemadvies van mij, in de vorm van het etaleren van mijn eigen voorkeur, ook omdat de betere keuze per provincie anders zal zijn. De partijen zelf wekken immer de indruk dat het in feite landelijke verkiezingen zijn voor de Senaat, en Rutte was dinsdagochtend bij de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland', na de avond daarvoor al tijd ingeruimd te hebben voor de 'Mannen' van 'Inside', en zijn boodschap was dat het in feite een 'race' was tussen zijn partij, met de 'coalitiegenoten' in zijn regering, en het 'Blok' van 'GroenLinks' en de 'PvdA'. En wilde je lagere belastingen, dan moest je op de VVD stemmen, wilde je juist dat ze omhoog zouden gaan, dan zat je goed bij de 'Linkse Wolk'. Was het maar zo simpel.

 

Op deze website heb ik bij de vorige landelijke verkiezingen aangegeven dat we dringend behoefte hadden aan integere politici. Politici die zeggen wat ze doen, en doen wat ze zeggen. De belangrijkste steen des aanstoots van de meeste mensen die ik spreek, is dat de overheid een volslagen onbetrouwbare partner is. Geen gebrek aan landelijke voorbeelden, van 'Groningen', via 'Corona' naar 'Toeslagen', en alle oorlogen, maar ook lokaal en regionaal scoort de overheid hoog als het er om gaat een instantie, of bedrijf aan te wijzen waar mensen geen begin van vertrouwen meer in hebben. En dat komt niet omdat er compromissen gesloten moeten worden.

 

Een duidelijk, werkbaar compromis, dat verkoopt zichzelf. Wanneer gaat het mis? Als het wel een compromis is, in die zin dat het wet- of regelgeving betreft die tekstueel de reflectie is van wat er uit het 'overleg' (de Koehandel) is gekomen, maar niemand die tekst begrijpt, en het daarmee onwerkbaar is geworden. Waarna de rechter mag beslissen hoe je moet interpreteren wat de wetgever heeft opgeschreven. Dat de overheid met ruime voorsprong de minst betrouwbare partner is waar burgers niet omheen kunnen, is een fout in de uitvoering, en niet in het ontwerp. Het heeft niets te maken met democratie, of niet. Het is niet 'logisch' dat het een Janboel is omdat we in een democratie leven. 

 

Politici houden ons voor dat wij allen samen de overheid zijn. En dat die overheid derhalve complex en ondoorgrondelijk is, omdat de samenleving zoveel 'smaken', 'kleuren' en meningen bevat. Dat is lariekoek. De overheid is een 'Dienstbaar Bestuurlijk Lichaam'. De overheid, politici en ambtenaren, zijn er voor ons, de burger, en niet andersom. Althans, dat is het idee. Maar dat gaat schuiven op het moment dat je de overheid organisch laat groeien totdat feitelijk iedereen in dienst is van de overheid. Als de overheid verreweg de grootste werkgever in het land wordt, met daarnaast nog een waaier aan subsidies, contracten met die overheid als opdrachtgever, waarbij de politici en ambtenaren die over het geld gaan geen 'Skin in the Game' hebben. 

 

Als u of ik genaaid wordt door de belastingdienst, om maar even een deel van de overheid eruit te lichten die frequent de voorpagina's haalt, dan hebben we formeel de mogelijkheid om de rechter in te schakelen. Ik worstel daar op dit moment zelf ook mee, omdat een regeling uit de jaren negentig, contractueel vastgelegd, en toen voor mij volkomen helder, tussentijds eenzijdig enkele maken werd 'aangepast' door de overheid, en niemand bij de belastingdienst, of daarbuiten, mij kan vertellen in welke 'regeling' mijn situatie nu thuishoort. Degene die namens de belastingdienst pleit tegen onze eigen lezing van de wet, om langs die weg zoveel mogelijk te kunnen 'innen' voor het Oekraïne-project van Sigrid Kaag, heeft geen 'Skin in the Game'. Of hij of zij wint of verliest is hem of haar om het even. En dat geldt voor het gros van de politici ook. Het zal ze worst zijn. Terwijl je als burger eigenlijk mag verwachten dat de wet- en regelgeving zo kraakhelder, en niet voor meer dan één uitleg vatbaar is, dat verwarring uitgesloten is. Je kunt die belasting te hoog vinden, maar dat is geen conflict dat je in de rechtbank uitvecht. In laatste instantie zijn niet die ambtenaren verantwoordelijk voor die chaos, maar de politici die de wetten goedkeuren, en tussentijds het contract met de burger eenzijdig verscheuren, om een nieuwe realiteit op te dringen, die ver strekkende gevolgen kan hebben voor de kansloze burger, die zich voelt als een bal in het zwembad van een dolfinarium, blootgesteld aan grappen en grollen van niet geheel serieuze bestuurders. Een casino. Een 'Rules Based' samenleving, waar die burger baat heeft bij een 'Law Based' samenleving, met heldere contracten met de overheid waar niet aan te tornen valt.

 

Recent toonde ik u enkele fragmenten van debatten in de Tweede Kamer, waarbij ik er op wees dat de enige die in die fragmenten wist waar het over ging, Pieter Omtzigt was. En hoe de minister van financiën stond te grabbelen, terwijl ook andere 'specialisten' maar een beetje ordinair stonden te blaten om punten te scoren. Nou is Omtzigt uiteraard als econometrist in het voordeel als het gaat om complexe financiële kwesties, maar ook in andere discussies hamert hij op het fundament onder de rechtsstaat als waarborg, en dat je niet moet verdwalen in pogingen een 'consensus' te bereiken door de democratische principes ondergeschikt te maken aan jouw 'wensenlijstje'. 

 

De overheid dient u en mij te ontlasten, door kraakhelder, ondubbelzinnig, voor iedereen begrijpelijke, en voor elke burger gelijke wetten door te voeren die een onwankelbaar fundament onder de samenleving leggen. Iedere aanvechting om de overheid in te richten als een supermarkt, met voor alle klanten een passend product, moet krachtig worden onderdrukt, want dat leidt tot bestuurlijke chaos en gierende onvrede, terwijl het de samenleving als geheel kwetsbaar maakt voor populistische ontsporingen. Dat is het principe van een 'Kleine Overheid'. Dat heeft niets te maken met de getalsmatige omvang van die overheid. Ik pleit er hier tevens voor om talloze diensten die we in deze tijd beschouwen als cruciaal, onder de verantwoordelijkheid van de overheid te brengen. Ik heb geen bezwaar tegen een overheid die het elektriciteitsnet, en de productie van elektra in eigen beheer neemt. Integendeel! En hetzelfde geldt voor het 'Openbaar Vervoer', dat van mij ook kostenloos mag zijn, maar dan wel voor iedereen. Dat moet de burger ontlasten, in die zin dat die burger er van op aan kan dat als hij de stekker in het stopcontact steekt, het apparaat stroom krijgt, van goede, stabiele kwaliteit. En als zij gebruik wil maken van enige collectieve voorziening, ze niet eerst een fraudegevoelig formulier in hoeft te vullen, of enige 'toets' moet passeren, waarbij een kwartje meer inkomen maakt dat een dienst voor haar ineens niet meer kostenloos is, maar haar meteen op grote achterstand zet vergeleken met de buurman, die een kwartje minder inkomen heeft. Onderwijs, gezondheidszorg dito. En werk dan niet met centraal vastgestelde 'loonschalen', voor de mensen die daar werken, maar borg de kwaliteit door fatsoenlijk te betalen. 

 

Het is nodig om belasting te heffen om die overheid in staat te stellen haar werk naar behoren te doen. Maar schaf die tombola van belastingen, heffingen, tarieven, accijnzen, premies en kosten af, en houd het simpel, en haal dat pakhuis vol uitkeringen, subsidies, tegemoetkomingen, toeslagen en dergelijke leeg, en vervang dat door één, voor alle burgers (vanaf een bepaalde leeftijd) identiek 'Basisloon', waarbij elk minuut 'contractwerk' daar bovenop komt en dus ook loont. Rutte roept dat we het rijkste land van Europa zijn, maar het is ook het duurste. En dat is dan nog los van de hele discussie over de vraag of het 'GDP' wel maatgevend is voor landelijke rijkdom. Een bedrijf als Phillips is nog niet armlastig, door de revenuen van alle 'rechten', maar als producent is het allang over en uit. Ze doen vooralsnog leuk mee bij het opkrikken van het 'GDP', maar als werkgever heb je er niks meer aan. En waar Rutte recent ook ASML een doodsteek verkocht, mogen we best zeggen dat hij een ander 'rijk' op het netvlies heeft staan dan u en ik.

 

De 'EU' blijkt ook niet meer bij machte om wapensystemen en bijbehorende munitie te produceren, wat pijnlijk duidelijk is geworden in Oekraïne. Hier heb ik al vele jaren terug een lans gebroken voor een Europese wapenindustrie, ontkoppeld van die van de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk, bij gelijktijdige onderdrukking van de neiging om je als 'EU', als bijwagen van de NAVO, wereldwijd overal mee te bemoeien. De 'EU' moet ook snel véél 'Kleiner' gaan denken. Hou toch op met al die pogingen om grote vierkante blokken door kleine ronde gaatjes te rammen. Houd op met die corrumperende geldstromen in de geest van 'gedragsbeïnvloeding' om modelmensen te scheppen die niet veel meer kunnen dan opzitten en pootjes geven. Zorg voor vrede! Ga praten! Onderhoud en verbeter de infrastructuur! Sloop de tariefmuren en sancties! Houd op met dromen over expansie! En stop met liegen en bedriegen, en het tekenen van 'Akkoorden' als je niet van plan bent om ze na te komen.

 

Veel 'Kiesplezier'! Maar ik vrees persoonlijk dat het eerst nog een stuk slechter moet worden, voor het kwartje valt dat we het kind met het badwater hebben weggegooid. 

 

Autoriteit

'Authority Bias' verwijst naar de neiging van mensen om genoegen te nemen met de mening van iemand met een bepaalde status, en het eigen kritische denkvermogen naar bed te brengen. 

 

Een titel, een maatschappelijke positie, of een functie zijn allerminst een garantie voor kwaliteit. Al helemaal niet in een maatschappij waar de exameneisen eroderen om meer leerlingen te laten slagen, en toetsen die werden ingevoerd om te zien of een student het tempo wel bij kon houden, worden afgeschaft. Ook de 'Cum Laude' toevoeging wordt geschrapt, en maatschappelijke posities en functies vereisen niet langer een kwaliteitseis (de beste kandidaat), maar ze worden vergeven op basis van een hele waaier aan discriminerende voorwaarden aangaande ras, de kleur van de huid, sekse, seksuele voorkeur, en de bereidheid om te accepteren dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om een groot vierkant blok door een klein rond gat te rammen. 

 

Met de jaren is er een nog altijd verder vollopend stuwmeer van 'afgestudeerde' burgers ontstaan, waarvan menigeen amper de eigen naam kan schrijven, om het maar even te chargeren. Ik ben in elk geval over het algemeen niet onder de indruk van het kennisniveau van mensen met een 'titel', maar het is veelal nog beroerder gesteld met hun capaciteit om kritisch te denken, en hun eigen beperkingen onder ogen te komen. Dat zal niet snel het geval zijn in de 'exacte' studierichtingen, al is de slijtage zelfs daar merkbaar. In het bijzonder op het snijvlak van de 'Consensus Wetenschap', en de 'exacte' wetenschappen. En dat is een serieuze bedreiging!

 

HIER een sombere predictie van iemand die in alle denkbare opzichten een 'Autoriteit' is. Verschillende voltooide studies, een weelde aan hoge posities, en een vermogend man. Niet omhooggevallen middels een 'kruiwagen', of 'positieve discriminatie', en ook zeker niet iemand die omhoog likt, en naar onderen trapt, of die bereid is om te knikken als zijn 'meerdere' beweert dat het mogelijk is een groot vierkant blok door een klein rond gat te rammen. 

 

Ja, hij verdient geld als 'consultant', en ja, hij is al vele jaren een 'Goldbug', en in die video leurt hij met adviezen die sommigen immoreel zullen vinden, zeker in Europa. In essentie zijn dat adviezen die gestoeld zijn op het maken van winst over de lijken van je medemensen, wat mij tegenstaat, evenals het advies om te zorgen voor een vuurwapen, en te leren hoe je het moet gebruiken. Dit hele blog staat in het teken van het voorkomen van dat soort 'oplossingen', door de ontwikkelingen die ons daar naartoe voeren om te buigen, en terug te keren op onze schreden, voor het te laat is. 

 

Omdat ik hem al heel lang volg, en hier frequent verwezen heb naar artikelen en boeken van zijn hand, weet ik dat hij, net als ik, zijn best heeft gedaan het tij te keren. Maar alles wat hij in die video zegt klopt, of het is een betrouwbare aanname. En de 'vector' van de ontwikkeling stemt niet hoopvol, waarmee ik mij wel erg voorzichtig uitdruk. Mijn enige angst is dat als een kritische massa wordt bereikt van mensen die de hoop op een uitweg verliezen, er dan geen houden meer aan is. 

 

Van mijn kant blijf ik benadrukken dat als je om je heen kijkt, wij het niet slecht hebben in Nederland, ook al kan het altijd beter. Dat is mijn punt niet. Maar het kan verrassend snel veranderen als je de bodem niet draineert, en die machtige boom ineens omvalt, en niet meer te redden is. Die boom gedijt niet in een stuwmeer van onbenul. De kwaliteit van de bodem, de juiste voedingsstoffen, voldoende water, maar niet teveel, is cruciaal. Vandaar mijn pleidooien voor een overheid die zich beperkt tot het onderhoud aan het fundament, en de natuur (de 'Vrije Markt') het werk laat doen. 

 

Meer en meer geld onttrekken aan dat onderhoud, om elders oorlog te voeren, de zakken van corrupte lieden te vullen, terwijl je de 'energiezekerheid' en voedselproductie, alsmede de industrie de nek omdraait, op aangeven van 'Mensen met een Titel', die die titel hebben binnengesleept dankzij steeds lagere exameneisen, het verwijderen van toetsen, de introductie van religieuze prietpraat als examenstof, en een tsunami aan oneigenlijke criteria in de sfeer van ras, sekse, seksuele voorkeur, en aangeleerde stompzinnigheid waardoor je geen 'aanstoot' geeft, dat gaat 'm niet worden. 

 

De cruciale vraag is dan altijd of degenen die de boom 'verzuipen' zelf wel degelijk weten dat ze de boom die de vruchten draagt waar we allemaal welvarend van zijn geworden om zeep helpen? Of dat ze 'stupide' zijn in de geest van Cipolla's matrix, of Bonhoeffer's theorie die zegt dat 'stupide' mensen gevaarlijker zijn dan 'slechte' mensen. Ik zat vanochtend weer eens naar de 'Dames' van 'GoedeMorgenNederland' te kijken, waar Sigrid Kaag, de minister van oorlog die het huishoudboekje van de overheid erbij doet, en Han ten Broeke, afgestudeerd 'politicoloog' na een studie van tien jaar, die uit de VVD-fractie 'terugtrad' wegens 'grensoverschrijdend gedrag', waar hij een 'lekker jong ding' in de fractieburelen het hof had gemaakt, om daarna door te stoten als voorzitter van de BOVAG, en lobbyist voor de wapenhandel via het 'Den Haag Centrum voor Strategische Studies' (HCSS), opgezet door het TNO, maar tegenwoordig eigendom van het 'Managementteam'. Dan verdien je als 'manager' van die toko geen rooie rotcent als je geen rijke klanten aantrekt, en de wapenhandel is 'booming business', dus die Han zit er warmpjes bij. Dan heb ik toch liever Jim Rickards.

View older posts »