Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Ziek

Wanneer is iemand ziek?

 

In mijn jonge jaren moest je koorts hebben, en anders was je niet ziek. Snotterende, hoestende, proestende kinderen kregen een zakdoek mee naar school, en klaar. Krassen, schrammen, blaren, pleisters, gips waren geen reden om zielig te doen. Als je iets mankeerde waardoor je gebrekkig functioneerde voor een zekere periode, dan kreeg je een briefje mee van je ouders waarin de leerkracht werd verteld dat je bepaalde activiteiten niet aankon. Of de ouders kwamen even langs op school om het te bespreken, en dan werd er rekening mee gehouden.

 

Eenmaal volwassen kon je je ‘ziek’ melden als het werken je te zwaar viel omdat een virus of fysiek ongemak je te grazen had genomen, of als de arts adviseerde om jezelf enige tijd in acht te nemen, zodat je lichaam kon herstellen. Collectieve verzekeringen vingen dat op. Op mensen die simuleerden werd neergekeken. De gezondheidszorg was een overheidstaak. De winst was dat mensen langer bleven leven, en dat de kwaliteit van hun leven er op vooruit ging door baanbrekende ontdekkingen. Die winst daalde niet neer bij aandeelhouders, bonus-verzamelaars, en administrateurs. 

 

Op enig moment sloeg de stemming om. Simuleren werd ‘slim’, als je er mee weg kon komen. En de winst werd een bedrag in geld op een bankrekening, nadat de zorg ‘geprivatiseerd’ was. Niet écht geprivatiseerd, want de overheid bleef ‘toezichthouder’, ‘contractpartij’ en ‘opdrachtgever’ via wetten en regelgeving, die hele volksstammen ‘werk’ gaf in een extra ‘schil’ die tussen de patiënt en de zorgverlener werd geschoven, met geheel eigen carrièremogelijkheden en eigen opleidingen. Private ‘verzekeraars’, die niks verzekeren, omdat bij een pandemie de kosten toch worden doorberekend aan de belastingbetaler, waardoor ze geen enkel risico lopen, organiseerden een eigen politiedienst met ‘controleurs’ om mensen op te sporen die de boel besodemieterden. Daarnaast werden ook de ‘zorgverleners’ onder het vergrootglas gelegd, waar ze hun eigen ‘bottom-line’ soms hielpen door ‘verrichtingen’ die niet nodig waren, of contra-productief, of onnodig duur.

 

De patiënt werd ‘volwassen’. Een melkkoe die voor de meest uiteenlopende lieden gouden melk gaf. Dat de ‘levensverwachting’ steeg was in die zin eerder bijvangst. De explosief stijgende kosten, door ‘patenten’ en zorg waarvan het nut omstreden was, leidde tot de innovatie van de ‘zorgzame dood’, oftewel ‘euthanasie’, langs uiteenlopende wegen opnieuw een gouden greep voor allerlei mensen met Eurotekens in de ogen. Via te declareren kosten, of subsidiestromen, en tekst voor ‘debat’, ‘onderzoek’, dikke rapporten, ‘advies’ van ‘experts’, en wetgevers met hun ambtelijke mallemolen. 

 

Wat een ware goudmijn was, sinds eind jaren vijftig, dat waren de mensen die ‘ziek in hun hoofd’ waren. Een Amerikaanse belangengroep schreef een ‘handboek’, de ‘DSM’, wat begon als een poging om de diagnoses van artsen en therapeuten die zich bezig hielden met het geestelijke welzijn enigszins te stroomlijnen. Maar inmiddels ben je ‘Ziek in je Hoofd’ als je twijfelt aan de ‘ziektes’ die zij hebben uitgevonden, en verbeterd.

 

Toen begin 2020 ‘Covid’ doorbrak, stelde ik de vraag of we te maken hadden met een hedendaagse variant van de ‘Zwarte Dood’, of dat het eerder een stevige griep was. De term ‘griep’ raakte al snel in ongenade, maar zo gek was dat niet, waar we de vorige ‘Corona’-pandemie vrij algemeen de ‘Mexicaanse Griep’ noemden. Om onduidelijke reden was er direct verzet tegen die aanduiding, ‘Griep’, omdat het de urgentie ondermijnde. Toch is een ‘griep’ nooit ongevaarlijk, en stierven er aan de ‘Hong Kong Griep’ naar schatting één miljoen mensen. En de ‘Spaanse Griep’ die honderd jaar geleden huishield, kostte tussen de zeventien en liefst honderd miljoen mensen het leven, in een tijd met een veel kleinere wereldbevolking. 

 

Door een virale infectie een ‘Griep’ te noemen ontken je het gezondheidsrisico niet. Maar dat was wel de vrees die er leefde bij beleidsmakers en belangenbehartigers. Iedere viroloog die op de televisie verscheen, of in de krant werd geciteerd, riep op tot ‘Testen’. Zonder ‘Testen’ wist je niks. Dat klonk plausibel. Totdat je er achter komt dat de test die gebruikt wordt veel ‘valse positieven’ geeft. Inmiddels is daar zo’n lijvige hoeveelheid literatuur over, dat er stappen worden gezet om een nieuwe methode te promoten, waarvan nog maar weer moet worden afgewacht of dat dan wél bruikbare resultaten oplevert.

 

Merk daarbij op dat 'PCR-tests' voor gevaccineerde mensen met symptomen minder streng is, met een maximale 'cycle threshold' van 28, dan voor mensen die niet gevaccineerd zijn, waarvoor een 'cycle threshold' van 35-40 gebruikt wordt, wat maakt dat het aantal 'valse positieven' onder niet-gevaccineerden hoger uitpakt. En daarbij worden gevaccineerden tot nog toe slechts getest als ze symptomen hebben. Waarom is dat? Mensen met argwaan tegen alles wat te maken heeft met ‘Covid’ worden hierdoor gesterkt in hun idee dat het allemaal één ‘Groot Complot’ is. Of zijn we in meerderheid inmiddels ‘Ziek in ons Hoofd’? Of is het een combinatie?

 

In de basis begrijp ik dat iemand ziek kan zijn zonder symptomen. Een deel van het lichaam functioneert niet naar behoren, maar de persoon die ziek is valt het niet op. Tikkeltje lusteloos. Pijntje hier, pijntje daar. Maar geen koorts, dus door maar weer. En dat kán een onverstandige keuze zijn. De diagnose stellen in een vroegtijdig stadium kan later veel ellende voorkomen. Ellende voor de patiënt, en hoge kosten voor de maatschappij. 

 

Waar de argwanende mens op wijst, is dat er zekere goedkope medicijnen zijn die minimaal net zo goed zijn als de experimentele vaccins, waarvan nog maar moet worden afgewacht of de ‘bijwerkingen’ op termijn niet erger zijn dan de kwaal. Dat bepaalde medische behandelmethoden contraproductief zijn, en de ziekte alleen maar kwaadaardiger maken. En dat de stortvloed aan ‘valse positieve tests’ hele sportcarrières en de economie in het honderd schoppen. De panische autoriteiten en hysterische vaccinatie-hunkeraars zeggen dat die argwanende mens ‘Ziek in zijn Hoofd’ is, terwijl die argwanende mens meent dat de paniekvogels ‘Ziek in hun Hoofd’ zijn. Van mijn kant probeer ik stoïcijns zuiver wetenschappelijke informatie op te graven die koud en kil de feiten benoemt, en identificeert in welke richting we de oplossing moeten zoeken, zonder verwachtingen te scheppen die niet waargemaakt kunnen worden. 

 

Wanneer een mens ziek is, is niet meer vast te stellen door een leek. De thermometer en betrokken observatie waarmee mijn ouders, en ik zelf als ouder, eventuele symptomen op het spoor kwamen, en simulatie mee onderschepten, is blijkbaar iets uit de tijd van de auto die met een verbrandingsmotor was uitgerust, en we hebben nu andere criteria. Wat ik voor mijzelf wel constateer, is dat een maatschappij die mensen die niet ziek zijn isoleert en buitensluit, ziek is. Ernstig ziek. Op sterven na dood. 

 

Voor een ‘geïnformeerde’ keuze is de kwaliteit van de informatie cruciaal. Zekerheid is niet altijd in de aanbieding. ‘Weet niet’ is ook een antwoord. Experimenteren met medicatie, behandelmethoden en injecties waarvan nog niet bekend is hoe ze de fysieke processen in het lichaam beïnvloeden, is onvermijdelijk als je ‘niet weet’. Dan is waakzaamheid geboden, omdat mensen met Eurotekens in de ogen de onzekerheid zien als een buitenkans voor het verkopen van hun eigen ‘slangenolie’. Hoe hoger de winstmarge op een geneesmiddel, test, mondkapje, beademingsmachine, therapie, geestelijke zorg, begeleiding, onderzoek, of ‘capaciteit’, nu, of in de toekomst, hoe voorzichtiger je moet zijn. Ook omdat de winst op zeker moment absurd hoog kan worden, dat ‘mensen met belangen’ bereid zijn gezonde mensen uit te sluiten van zorg, werk en de omgang met andere mensen als ze weigeren patiënt te worden voordat ze ziek zijn.

Collectiviteit

Afgedwongen collectivisme roept weerstand op.

 

Nagenoeg alle mensen in mijn familie, vrienden- en kennissenkring staan zich er op voor dat ze ‘anti-communistisch’ zijn. Elk van hen is gewapend met verhalen over de monsterlijke praktijk. Mijn bijdragen hier over landen die zij verafschuwen, omdat ze ‘communistisch’ zijn, zoals China, Cuba, Venezuela en Vietnam, om er maar een paar te noemen waar ik met enige regelmaat aandacht voor vraag, lezen ze vermoedelijk al niet eens. Het staat ze tegen. Collectief wijzen ze elke nuancering af. 

 

Mijn eigen bezwaar tegen ‘communisme’ betreft de economische leer van de heer Karl Marx. Of een land zich behangt met stickers waarop staat dat ze ‘communistisch’ zijn, ‘democratisch’, ‘liberaal’, ‘theocratisch’, ‘socialistisch’ of wat dan ook, zegt mij niet zoveel. En de stickers die anderen er op plakken zeggen mij als regel nog minder.

 

De ironie is, dat veel mensen die lukraak smijten met termen waarvan ze de betekenis en oorsprong niet kennen, veelal opzichtige representanten zijn van de stroming die ze zeggen te bestrijden. Joodse fascisten en zwarte racisten bestaan. Evenals feministische vrouwenhaters, en socialistische miljonairs. Lees nou eens wat Fred Reed schrijft over zijn land en Cuba, HIER. En Fred Reed is geen communist, of fan van totalitaire regimes. Net als ik zoekt hij in zijn beschouwingen naar praktische ontwikkelingen die evident in de smaak vallen bij de bevolking van een land. Zonder de ogen te sluiten voor ‘scherpe kantjes’.

 

Geen samenleving kan bestaan zonder een mate van collectiviteit. Tevéél roept spanningen op. En niet genoeg zorgt voor chaos. Maar ook verkéérde collectiviteit is een ‘Rode Lijn’. Eenieder van ons is gehouden aan de opdracht om daarover na te denken, en naar eer en geweten te handelen. Impulsief verzet tegen collectiviteit is onzinnig. ‘Domme Dromers’ die de loftrompet steken over een maatschappij die stijf staat van de individualisten, die op elk moment van de dag moeten bewijzen ‘anders’ te zijn, en hun ‘eigen weg’ te gaan, zijn een aanwinst voor de ‘Darwin Awards’. En niet meer dan dat. Hersenloze balletjes in een flipperkast. 

 

Er is geen uniek draaiboek dat voor elke situatie bepaalt of het collectief op moet treden tegen de dissident. U mag het juist vinden dat er wetten zijn die bepalen dat ik bepaalde mensen ‘positiefmoet discrimineren, en dat ik mij moet laten vaccineren met een preparaat dat geen immuniteit biedt en, in mijn ogen, na mij te hebben ingelezen, een gevaar is voor de volksgezondheid, of dat ik de ‘Eindeloze Oorlogen’ en onmenselijke sancties moet steunen, waardoor mensen die u en mij niets hebben misdaan omkomen van honger en gebrek, maar ik weiger. Ik zet mijn hakken in het zand. Met uw eisen gaat u niet slechts te ver, maar u graaft uw eigen graf. Mijn onmacht om u op andere gedachten te brengen beklemt mij, maar ik wil geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van uw dwalingen, en mijzelf beschermen door mij te onttrekken aan uw eisen om te gehoorzamen, ‘of anders’. 

 

Omdat ik ervan overtuigd ben dat u het zou begrijpen als u goed geïnformeerd zou zijn, schrijf ik hier dagelijks over actuele zaken, en laat ik u zien welke informatie u onthouden wordt. Of hoe je een concept en een praktijk ook anders kunt bekijken. Een rabiate ‘anti-communist’ schreef dat het een grof schandaal was dat ‘Beijingcollectieve regels, geldend voor de hele bevolking, had gericht op een beperking van de bevolkingsaanwas. Hij begreep de ‘Oeigoeren’ die zich daaraan onttrokken, omdat Allah hen opdracht had gegeven zoveel mogelijk kinderen op de wereld te zetten, en steunde hen in hun strijd. Dat is in de kern een legitiem standpunt, voor wie de godsdienstvrijheid een warm hart toedraagt. Maar daar staat tegenover dat overbevolking op mondiale schaal, en niet zelden ook lokaal, een onoverkomelijk probleem kan zijn voor wie de opdracht heeft om het collectief van de natie te voeden en te laven. Dat vergt dus een inhoudelijke discussie over wat nou wijsheid is. Laat je de ‘flipper’ dat balletje keren, dat als een losbol door de kast tuimelt, terwijl hij zich als een konijn voortplant, slechts beperkt door zijn natuur, slaaf van Allah’s schepping, of gebruik je je hersens om er als collectief beter uit te komen, zodat de kinderen en kleinkinderen ook nog een toekomst hebben?

 

Met ‘communisme’, de economische theorie van de heer Karl Marx, heeft dat niks te maken. Bij elke wet, en elke regel, is de vraag wat het doel is, of dat doel de mens als onderdeel van het collectief én als individu bedient op een wijze die optimaal is, en of handhaving uitvoerbaar is. De argumenten, en de relevante feiten moeten daarbij ter tafel komen, en ingrijpen onder dwang van straf moet beperkt blijven tot het minimum. In elke situatie waarin de dialoog beheerst wordt door irrationele angsten, hysterische verhalen, op effectbejag gestoelde propaganda, en halve waarheden, of hele leugens, dient een verantwoordelijke overheid niet vol gas te geven, maar bovenop de rem te gaan staan. Het is niet intelligent om achter ‘experts’ aan te rennen die het geheel niet kunnen, of willen overzien. Die in dienst zijn van bedrijven of organisaties met belangen, met inbegrip van de verwerving van subsidie en fondsen voor hun branche. 

 

Collectiviteit dient gestoeld te zijn op respect voor diversiteit. Het is niet de ‘vlag’ die ons verenigt, niet onze ideologie, onze sekse, onze seksuele voorkeur, de kleur van onze huid en andere raciale kenmerken, onze leeftijd, ingeënt of niet, rijk of arm, behorend tot een familie, een ‘clan’, een ‘bende’, een ‘elite’, maar ons ‘mens zijn’.

Winnetou

Washington’ heeft genoeg van verloren conflicten, en is aan winnen toe.

 

Onder de noemer ‘Washington’ kun je in dit verband van alles kwijt. Het is de residentie van de Federale Amerikaanse overheid, maar individuele staten stellen zich steeds onafhankelijker op onder invloed van politieke polarisatie, het beleid rond ‘Covid’, rellen, omstreden verkiezingen, verloren laptops, en uitgaven waar geen inkomsten tegenover staan, nu, noch in de toekomst. Het is traditioneel ook het centrum van de macht in de ‘Atlantische’ wereld, ook al bevindt het hoofdkwartier van de NAVO zich in Brussel, op een steenworp afstand van de zetel van de ‘Europese Unie’. Een ‘Unie’ waar de Britten voorheen gezien werden als de sleutelbewaarder voor ‘Washington’, maar nu de Britten eruit zijn gestapt moet ‘Washington’ het doen met sleutelbewaarders van de tweede garnituur. Nederland, Zweden, Polen en de Baltische staten, waarvan alleen Nederland nog enigszins ‘Europese Royalty’ is, geworteld in een ‘Europese traditie’, Zweden nooit écht mee wilde doen, en Polen vooral opvalt door zich onmogelijk te maken.

 

In die ‘Atlantische’ kring wisten ze tot nu toe nog goede sier te maken met opzichtige verdraaiingen van de realiteit, die er bij de ‘Atlantische’ kudde inging als zoete koek. Georgië dat een agressieoorlog startte, waarna ze een tik op hun neus kregen van Rusland, en de ‘Regime Change’ operatie in Oekraïne die niet bracht wat ‘Washington’ ervan had gehoopt, werden verkocht als staaltjes van ‘Russische agressie’. Maar meer en meer mensen zijn uitgekeken op die kletskoek, waar al die oorlogen waar ‘Washington’ ons in heeft betrokken niet alleen niks opleveren, en eerder krankzinnig veel kosten, catastrofaal zijn voor het milieu en het klimaat, wat weer ten koste gaat van onze eigen welvaart, maar het eindresultaat is simpelweg tenenkrommend in alle gevallen. 

 

Daar staat tegenover dat de uitkomst van het conflict rond ‘Nordstream II’ verkopen als een ‘Defeat’ niet echt handig is. Je wilt in deze fase niet met een rode lap voor dat aangeschoten wild gaan staan, want het blijft een formidabel beest, en de beste uitkomst is niet de dood van die plaag. Iemand moet dat beest aan zijn verstand peuteren dat het allemaal zo zinloos is. Nu heeft Biden zijn oog weer laten vallen op Cuba, en dan denk je: ‘Waarom?!?’ Wat bezielt die lui in ‘Washington’? Zo’n beetje het enige wat Obama en hij goed hebben gedaan toen die ‘Nobelprijs voor de Vrede’-winnaar (sic) in ‘Washington’ het beleid van de ‘Warparty’ mocht verkopen, was een deel van de sancties tegen dat land opheffen, waardoor de lokale bevolking wat lucht kreeg, en investeringen op gang kwamen. En als ik dan zie dat Biden juist dreigt om Trump nog naar de kroon te steken, waar die ‘gokhal-exploitant’ nog zuur was over het verlies van ‘Havanna’ waar de maffia het voor het zeggen had tot de broertjes Castro het stokje overnamen, dan zie ik dat recente interview voor mij, waarin de Amerikaanse succesregisseur Oliver Stone, tevens het geweten van een generatie filmmakers, stelt dat John F. Kennedy op het punt stond de ‘Koude Oorlog’ en de crisis rond Cuba te beëindigen, wat resulteerde in een dode president. En dan kan je niet om de vraag heen of Biden wellicht bang is voor zo’n einde, en daarom de ’Nobele Wilde’ uithangt? Uit angst om te sterven als ‘Uithangbord’ voor de échte macht in ‘Washington’, als martelaar, en zonder dat het volk het door heeft. 

 

Karl May, de auteur die zijn fictieve indiaan ‘Winnetou’ aan ons voorstelde, was tijdens zijn jonge jaren blind door vitaminegebrek, overleefde die armoede, raakte geïnspireerd door de sprookjes die zijn moeder hem voorlas, werd leraar en schrijver. Maar zijn reputatie als auteur van mooie avonturen liep een flinke deuk op toen bekend werd dat hij enkele keren was veroordeeld wegens uiteenlopende misdrijven. Hij schreef in de gevangenis over ‘Winnetou’ en ‘Old Shatterhand’ zonder ooit in de Verenigde Staten te zijn geweest, maar tegen het eind van zijn leven ging hij er alsnog naartoe en kwam beladen met souvenirs terug, voor het nageslacht tentoongesteld in ‘Villa Shatterhand’. Toen was hij al een gebroken man, door publicaties over zijn minder frisse strapatsen in het verleden, onder andere door een pamflet van Rudolf Lebius onder de titel: ‘Karl May - Ein Verderber der Deutschen Jugend’.

 

Indianenverhalen reiken niet zo ver meer als voorheen. Maar wat heeft het voor nut om als bedrogen fan van je af te gaan slaan omdat je ooit als een blok voor die verhalen viel, en dacht dat het allemaal op waarheid berustte?

Standaardiseren

Extreme droogte in grote delen van de Verenigde Staten en Canada, maar ook in Argentinië, en zware regenval in delen van Europa en China. 

 

Klimaatverandering’, of een ‘rimpeltje’ in het patroon, en volgend jaar weer normaal? De ‘Wappies’ gaan uit hun dak, want dit is evident waar ze al zo lang voor waarschuwen, en mogelijk komen maatregelen die nu op het programma staan te laat. De ‘Ontkenners’ krijg je niet gek, die lanceren hun raket naar de ruimte ‘just for fun’, en krijg allemaal maar de kolere.

 

In het ‘Ontkenners-vak’ vinden we dan nog de ‘complot-denkers’ die menen dat de recent opnieuw opgestarteHAARP’-installatie er iets mee te maken heeft. Wat weer voortkomt uit de ‘complot-theorieën’ van zekere Amerikaanse wetenschappers die meenden dat de Sovjets daar juist druk mee waren, en dat de Amerikanen moesten investeren in de technologie die dat mogelijk maakte. Zie HIER voor een overzicht van de toegedichte capaciteiten ten tijde van de eerdere sluiting van die installatie. En in Dubai doen ze het om kunstmatig regen op te wekken. En als ze het in Dubai doen, wie weet waar dan nog meer? En wat dat elders dan weer voor consequenties heeft?

 

Wat is wijsheid? 

 

Wijsheid is goed zorgen voor onze planeet, maar blinde paniek vermijden. Rammelen met de geldbuidel in de hoop dat je zo ontwikkelingen ‘beïnvloedt’, trekt alleen lieden aan die snel rijk willen worden op kosten van de belastingbetaler. En ‘vervuilende’ activiteiten verbieden terwijl er nog geen levensvatbaar alternatief is zorgt voor armoede en gebrek, en illegale activiteiten, en daarmee het versterken van de 'surveillance state'. Wijsheid is je verstand gebruiken. Een schier onmogelijke opgave voor mensen die niet veel meer kunnen dan machtsspelletjes spelen en de ‘consensus’ beïnvloeden. 

 

Ook zonder urgentie is dat trouwens aan te raden, om je verstand te gebruiken. Om te stoppen met al die zinloze oorlogen, complete flottieljes de wereld rond laten varen om ’tegenstanders’ op de kast te krijgen, waar ze ’tegenstander’ zijn omdat ze hun burgers onvoldoende de kans bieden om ‘uit de kast’ te komen, zodat ze mensen die druk zijn met het vinden van wegen om verantwoord te leven de mantel uit kunnen vegen op ’TikTok

 

Niet dat we nu ineens allemaal ons huis moeten verkopen om in een oude schoolbus te gaan wonen met spullen die anderen weggooien. Die romantiek van de ’Nomade’ is niet zo aantrekkelijk voor de meeste mensen, en op een bepaalde leeftijd, of in landen met een erg ‘uitbundig’ klimaat, is het ook niet te doen. Een ‘inclusieve’ oplossing die nog betaalbaar is ook, en niet leidt tot ‘Eco-slavernij’, vergt een plan. In een ‘link’ die ik hier enige maanden geleden plaatste, over de spectaculaire ontwikkeling van het lijnennet met hoge-snelheidstreinen in China, werd uitgelegd hoe ’standaardisering’ de kosten spectaculair omlaag had gebracht. En het is net als met ‘Covid’, waar ik u alweer hoor brommen dat wij dat niet willen, maar sterf dan maar. Val dood. Doe het lekker op je ‘Intelligente’ manier, en zie waar dat eindigt dan. 

 

Dat ‘Groen’ inmiddels is verwelkt tot ‘Bruin’ volgens de critici, zit ingebakken in de werkwijze. Het komt niet door de ‘opwarming’ van de aarde. Het is puur mensenwerk. Of liever, inertie onder invloed van een weelde aan gesubsidieerde ’NGO’s’, dito ‘consensus-wetenschappers’, en op belastinggeld azende ‘ondernemers’ die niets ondernemen zonder opdracht van de overheid, waar ambtenaren en politici elkaar bekogelen met vuistdikke ‘rapporten’, terwijl ze critici van hun circulaire, onproductieve werkwijze met een ‘Functie Elders’ het afgefikte bos in sturen, of laten verzuipen in ondergelopen land. Die kliek van querulanten en toneelspelers is mij al geruime tijd kwijt. Ik heb er niet alleen niks meer mee, maar ik ben er bang voor, omdat dat ‘Bruine’ aspect ook mij behoorlijk tegenstaat. 

 

Als u wilt weten of het nou ‘Klimaatverandering’ is waar we mee te maken hebben, of een ‘rimpeltje’ in de statistiek, dan moet u nog even een jaar of wat wachten. Met de huidige aanpak via de manipulatie van de geldstromen en wetgeving, krijgt u beslist nog alle gelegenheid om uw eigen favoriete theorie te toetsen, als we tussentijds niet in een nucleaire vergissingsoorlog zijn beland als uitkomst van al die verschillende boottochtjes van de NAVO, of andere ‘speldenprikken’. En ja, ook in China zijn er dijken en dammen doorgebroken, en stonden mensen tot hun middel in het water in de ondergrondse. Maar ‘Build Back Better’ is daar geen kreet bedacht door het reclamebureau van de NAVO, maar een ‘mindset’. 

 

Mijn voorstel zou zijn om nu eindelijk eens te stoppen met vergaderen, ‘consensus’ smeden, overleggen, conferenties beleggen, verklaringen uitbrengen, rapporten publiceren, campagnes optuigen, en het paard achter de wagen spannen, maar om eens iets te gaan doen. Anders dan geld uitgeven. En standaardiseren, anders dan op LGBT++++++-beleid, en de vraag wie er moet profiteren van discriminatie. 

 

Protectoraat

Er ligt een akkoord tussen Duitsland en de Verenigde Staten over ‘Nordstream II’.

 

Dat akkoord onderstreept dat Duitsland, en bij extensie ‘Europa’, niet zelfstandig is, maar een ‘protectoraat’ van ‘Washington’. Het is cruciaal dat u voor ‘Washington’ niet leest: ‘De Verenigde Staten’, want dat zou een ontkenning zijn van de realiteit. Het Amerikaanse volk is hierin niet leidend. Een beter substituut voor ‘Washington’ zou dan ‘Davos’, oftewel het ‘World Economic Forum’ zijn, als u op zoek bent naar het centrum van de macht. Of noem het de ‘Welfare/Warfare’-state. De 'Warparty'. Of onze ‘Alter Ego’. 

 

Want het akkoord tussen ‘Berlijn’ en ‘Washington’ is net zo goed een akkoord tussen ‘Berlijn’ en ‘Den Haag’, en tussen ‘Berlijn’ en de binnenlandse oppositie tegen ‘Nordstream II’ uit de hoek van de ‘Groenen’. En daarmee een olijftak om de clan die onder regie staat van George Soros als ‘politieke makelaar’ van het ‘Grootkapitaal’. Tussen Klaus Schwab de ‘Humanist’, en Klaus Schwab de ‘Terrorist’, zoals Joaquin Flores het beschrijft. 

 

Laat ik het anders typeren: Het is een monument voor de ‘Consensus’-wetenschap. Een onwerkbare mix van irrationele standpunten waarvan je op voorhand weet dat het nooit wat kan worden. Deze psychiatrische instelling kan beter gesloten worden, want de ‘Geneesheer Directeur’ en de ‘Directieleden’ zijn zo gek als een deur. 

 

Ga even rustig zitten, en denk er eens over na. Hoezo zou ‘Washington’ iets te zeggen hebben over ‘Nordstream II’? Er zijn twee argumenten die door elkaar worden gebruikt, en ze zijn allebei ziek voor woorden. ‘Groen’ wil van het gas, maar dat kan alleen als we collectief zelfmoord plegen, zoals de vlag er nu bijhangt. En het andere argument is dat het zielig is voor Oekraïne en Polen als zij geen ‘transit-fees’ meer op kunnen strijken voor dat gas dat we, hoe dan ook, nodig hebben. Waarbij moet worden opgemerkt dat ‘Washington’ Heer en Meester is in zowel Oekraïne, als Polen, en de ‘Bidens’, en andere ‘Washington Insiders’,  leuk verdienen als de ‘slavendrijvers’ in die landen, die gretig wapens kopen van geld dat ze als subsidie krijgen van ‘Brussel’, dus van u en mij, en nu, door dit akkoord, daar bovenop van 'Berlijn'. Ontwikkelingshulp voor de familie Biden en consorten.

 

Subsidie is hoe dan ook in onze door en door verrotte, corrupte economie het toverwoord. Miljarden aan subsidie voor ‘Groene’ initiatieven zijn blijven liggen, omdat degenen die op die berg belastinggeld zitten, die u en ik met hard werken hebben opgebracht, niet genoeg ‘risico’ durven te nemen. Lieve mensen, ‘risico’ is iets voor ondernemers, en de overheid is géén ondernemer. Althans, zo was het ooit opgezet. Je betaalde belasting voor collectieve projecten zonder risico. Juist om het risico buiten de deur te houden. Elementaire gezondheidszorg, sociale zekerheid, infrastructuur, scholing, dijken, energievoorziening. belangrijk om over te laten aan ‘Las Vegas’ en ‘marktwerking’, en 'we zien wel'. 

 

Het is in zekere zin de zwakte van ‘Europa’, en niet haar kracht, dat over elk wissewasje ‘consensus’ moet worden bereikt, met als dieptepunt dat ‘Klimaatplan’ van Timmermans, wat niets met ‘Klimaat’, en alles met ‘geldstromen’ te maken heeft. Overigens hetzelfde beeld in de Verenigde Staten. Ik heb geen principieel bezwaar tegen het betalen van belasting, en ik tracht het betalen van belasting ook niet te ontwijken, al is de ‘belastingdruk’ inmiddels véél te hoog, door de manier waarop we deze psychiatrische instelling hebben ingericht. Als Chinees betaal je belasting, en krijg je een trein die 600 kilometer per uur rijdt, mét bijbehorende railverbindingen, en geen dik ‘rapport’ waarin over zo’n optie wordt gefantaseerd, terwijl de belasting op alles vast flink wordt opgeschroefd, omdat die ‘rapporten’ niet goedkoop zijn. 

 

Eenmaal en andermaal pleit ik er niet voor om China te kopiëren, of Rusland dat uiteindelijk die ‘Nordstream II’ voor ons afbouwde, omdat ‘onze’ bedrijven de Pijp aan Maarten gaven toen Trump een keer kuchte. Maar gelukkig was er wel iemand die verdiende aan het schrijven van een ‘rapport’ over die gijzelingsactie, die dus uiteindelijk geen vrucht droeg, omdat Rusland als leverancier van gas de rug recht hield, ook al was het een 'Duits' en 'Europees' belang. Maar ik teken voor de spectaculaire vooruitgang die ze in China en Rusland boeken, ondank, of dankzij, alle sancties, handelsoorlogen, ‘regime change’ operaties en dreigen met oorlog, waar ons belastinggeld naartoe gaat, inplaats van naar cruciale infrastructuur.

 

Het is niet zo dat wij in ‘Europa’, of zij in de ‘Verenigde Staten’, dat niet zouden kunnen wat zij doen, tenzij we onze complete ‘staatshuishouding’ inrichten conform de manier waarop zij dat hebben gedaan. Het is niet eens zo dat China een kopie is van Rusland, of andersom. Maar in beide landen is enige decennia geleden het besef ingedaald dat een ‘dienende’ overheid ‘strak’ moet doen wat nodig is. En niet méér dan dat. Maar zéker ook niet minder. Dat schept duidelijkheid, en dat is een weldaad voor ondernemerschap, en burgers. Weten waar je aan toe bent. En niet die ‘Intelligente’ speeltuin die wij ervan hebben gemaakt, waarin de ‘consensus’ als een onbeheerde tuinslang met wagenwijd geopende geldkraan over het gazon kwispelt. 

 

Nordstream II’ is nu praktisch voltooid, ondanks alle tegenwerking. We kunnen er ons voordeel mee doen, of doorgaan met machtsspelletjes, elkaar bespioneren en manipuleren, gijzelen en oorlog voeren tot de hele psychiatrische inrichting gillend gek is, met slechts hier en daar een eerder in isolatie geplaatste ‘Covidiot’ die tot kalmte maant op zijn blog. De term ‘protectoraat’ is in zoverre misplaatst, dat het geen ‘protectie’ biedt. Maar dat mag geen verrassing zijn. Zoals we nu ook door schade en schande leren dat als je censuur wilt, je het best een voormalige journalist premier kunt maken, eindig je ook met criminaliteit die als wildvuur om zich heengrijpt als je ‘Globocop’ de sleutels van het ‘Paleis van Justitie’ geeft. En je vindt jezelf terug in een inktzwarte nachtmerrie als je de ‘Klimaat-wappies’ de controle geeft over de geldstromen. Zoals je ook niet vreemd moet opkijken als ‘verslaving’ de uitkomst is als je ‘Big Pharma’ de regie geeft over de ‘gezondheidszorg’. En als ze dan ‘schikken’, wie krijgt dan het geld? Exact! de ‘autoriteiten’ die er via het ‘vaccin-kanaal’ weer voor zorgen dat het geld terugkeert in de zakken van ‘Big Pharma’. En wat bent u ermee opgeschoten? U bent dikke ‘rapporten’ rijker. 

 

Wanneer krijgt dat ‘protectoraat’ nou eens een heuse regering, inplaats van een collectie mafiose 'managers' en 'bankdirecteuren'?

Cyclopen

Van mensen die de ‘realiteit’ ontvluchten, zeggen we dat ze ‘in denial’ zijn.

 

Dit is een extensie van mijn bijdrage van gisteren, een uitbreiding, en toelichting. Ook waar ik hier op dit blog maar blijf hameren op het ontbreken van een ‘Groot Complot’, zonder tegen te spreken dat het wemelt van de lieden met valse plannetjes. In mijn bijdrage van gisteren stond ik er al bij stil dat veel van die valse plannetjes meer het karakter hebben van ‘office politics’, waar ‘vrienden’ elkaar de tent uitvechten, en voor de bus gooien, waarbij ze er niet voor terugdeinzen zich te vermommen als ‘de vijand’. 

 

Dat patroon kan uiteindelijk zo verlammend werken, dat de ‘geheime diensten’ alle controle kwijtraken, en falen in hun taak, het beschermen van de bevolking tegen lieden met kwalijke plannetjes. Maar de rapen zijn pas goed gaar, als de ‘kudde’ daardoor volledig uiteen valt, en we terechtkomen in een regressieve spiraal die alles vernietigt wat onze voorouders hebben opgebouwd. Vandaar dat ik hier uitdraag dat je je kop niet ‘gek’ moet laten maken, maar je ogen open moet houden, vragen moet durven stellen, en geen genoegen moet nemen met ‘consensus’ antwoorden die de realiteit tarten. 

 

Tegelijk ontken ik niet dat de ontwikkelingen die we zien zorgelijk zijn. Maar dat komt niet door de grip die de ‘Complot Regisseurs’ op ons hebben, maar omdat ons ‘gezonde verstand’ het af laat weten. U zult wellicht tegenwerpen dat dat op hetzelfde neerkomt, in de praktijk. In het land der blinden, gaat eenoog er met de buit vandoor. Maar wat moet die cycloop met die buit, als er nog volkeren overblijven die niet capituleren? En die druk zijn met plannen voor de expansie van hun welvaart, als uitkomst van een collectieve inspanning, terwijl wij onze buurman niet eens meer kunnen vertrouwen? 

 

In DIT, enigszins vluchtig geschreven stuk, staat de auteur stil bij de promotie van de term ‘Covidiot’. Het is waardevol omdat het laat zien hoe de cyclopen marchanderen met de ‘realiteit’ ten behoeve van hun agenda, die verborgen blijft achter de pogingen om het ‘groepsdenken’ te sturen in de door hen gewenste richting. Waarom noem ik dat niet een ‘Groot Complot’? Omdat die agenda niet geheim is. En iedereen die niet aangeleerd stekeblind is kan zien hoe ze het doen. Natuurlijk, als je nog nooit gehoord hebt van ‘Blackrock’, of van het ‘World Economic Forum’, of als je ‘in denial’ bent en krampachtig volhoudt dat het geen cyclopen zijn die daar de scepter zwaaien, maar heuse weldoeners, dan kan ik u ook niet meer helpen. 

 

De complexe ‘realiteit’ bevat een weelde aan componenten die niet te vatten zijn in een model. Ontkenning is slechts in extreme gevallen een volledige ontkenning van de ‘realiteit’. Veel vaker betreft het de ontkenning van zekere onwelgevallige feiten en argumenten, die zonder discussie terzijde worden geschoven, omdat ze een bepaalde ontwikkeling blokkeren. Waarbij die ontwikkeling gezien wordt als ‘gunstig’. Ook omdat de bezwaren worden ontkend. Hier op dit blog vindt u al veel informatie over vaccins tegen ‘Covid’, verstrekt door serieuze artsen en wetenschappers, die waarschuwen voor de ‘consensus’ die stelt dat ze u beschermen, zonder enig risico, of met zo’n miniem risico dat het verwaarloosbaar is. In mijn optiek is dat belangrijke informatie, omdat de cyclopen niet alleen primitieve woeste reuzen waren, maar ook schapen hielden, en u niet wilt eindigen als een schaap met zo’n herder. 

 

Inmiddels daalt de ‘realiteit’ alsnog in, dat ook al ben je gevaccineerd, je nog steeds ‘Covid’ kunt krijgen, én anderen kunt besmetten, met als gevolg een ‘nieuw advies’ van de ‘experts’ in het ‘Outbreak Management Team’ om ook gevaccineerden te testen, en anders geen toegang. Wie is er dan de ‘Covidiot’? Ik heb geen glazen bol, maar het komt mij voor dat u stapsgewijs vertrouwd zult worden gemaakt met een ‘realiteit’ die verrekte dicht bij de ‘realiteit’ ligt die critici van het beleid al veel eerder uitdroegen, maar waarvoor zij destijds geen gehoor vonden. Wat dan de vraag oproept, wat nou precies de bedoeling was van het beleid zoals het ons werd opgedrongen? Van de wel, of niet ‘mondkapjes’. De avondklok die wel, of niet zou helpen. Het vaccineren van groepen die zelf geen enkel risico lopen. 

 

Wat mij dan zorgen baart, is niet dat die woeste, primitieve cyclopen er een potje van maken, op jacht naar de ‘Big Reset’, maar dat die makke schapen ‘in denial’ zijn als er iemand ‘WOLF!’ roept. De kudde biedt alleen bescherming als de herder zijn ziel niet heeft verkocht aan de Duivel, of als die herder niet al van nature een woeste primitieveling is uit de school die ‘Greed is Good’ predikte nadat de haan van het kapitalisme victorie kraaide.

Terugslag

Ruim twee jaar geleden schreef ik kort na elkaar twee bijdragen over ‘Pegasus’, waar nu ineens een rel over is ontstaan omdat ook journalisten die werken bij de ‘Gevestigde Jongens’ zijn afgeluisterd.

 

Het onderstreept nog maar eens dat ze niet het nieuws brengen, maar pas misbaar maken als ze in de centrifuge terecht komen die ze zelf hebben helpen bouwen. Want al in 2016, vijf jaar geleden, was dat écht nieuws. Met andere woorden, ze kunnen ermee leven, zolang ze zelf maar gespaard blijven. Mijn bijdrage van mei 2019 droeg derhalve terecht de kop ‘Sneu’. Maar je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, en wie weet wat er nu allemaal los komt? 

 

De software van de Israëlische firma was in 2019 al in verband gebracht met Kashoggi’s gruwelijke dood, en Saoedi Arabië als klant, dus ook dat is geen nieuws. De firma zelf claimt dat ze die software alleen leveren aan brandschone overheden, in de strijd tegen terreur, drugsbendes, mensensmokkelaars en andere criminelen. Maar waar Biden en de ‘Democraten’, alsmede de ‘Never Trumpers’ binnen de ‘Republikeinse’ partij, en zekere journalisten bij de ‘Gevestigde Jongens’ menen dat de ‘bestorming’ van het Capitool op 6 januari, ‘binnenlands terrorisme’ is, en tot 'duizend keer' ernstiger dan ‘9/11’, waar nagenoeg iedereen buiten de Verenigde Staten vooral een uit de hand gelopen demonstratie zag, met ‘ludieke’ elementen, en de Trump-aanhang loopt te leuren met agenten-provocateurs die het fikkie hebben aangestoken, illustreert dat keurig hoe vaag dat soort voorwaarden zijn. 

 

NRC schreef maandag over de ‘180 journalisten’ van ‘gerenommeerde’ kranten, en dat Viktor Orban van Hongarije zijn ‘oog had laten vallen’ op de software. Maar veel interessanter dan wie er zijn of haar ‘oog op had laten vallen’, is het antwoord op de vraag wie er de beschikking over die software had. En wie er, naast die ‘gerenommeerde’ types nog meer in de gaten werden gehouden, en met welk doel? Zoals het bij die krant nu is ingekleed, heeft het vooral een ‘chilling effect’ op ‘bronnen’ en ‘klokkenluiders’, en politici als Macron, en andere Fransen, en de Belg Michel, die allemaal doelwit waren. Maar ook op ‘bloggers’ die veelal alleen formeel kunnen rekenen op dezelfde protectie als hun collega’s bij de ‘gerenommeerde’ publicaties. Dat NRC een dag later met een ‘vraag-en-antwoord’-artikel komt is de standaard techniek die ze bij die krant gebruiken om de ‘lezertjes’ bij te praten over onderwerpen die ze eerder gemist, of buiten beeld gehouden hebben. Om welke reden dan ook. Maar het blijft vooralsnog een verkooppraatje voor 'verantwoordelijken met goede bedoelingen'.

 

Wat mij altijd intrigeert, is dat er dus ergens mensen betaald worden om naar de privégesprekken van gewone mensen te kijken, die hun werk doen, of zich manifesteren als ‘betrokken burger’, en dat iemand in de regering dat een ‘goede investering’ vindt. Maar dat betekent ook dat als het jaren achtereen niks oplevert, de druk groot wordt om er zelf voor te zórgen dat het rendeert. Het opent deuren om mensen te beïnvloeden, of af te persen. De ‘data’ op hun computers en telefoons te manipuleren. ‘Blog’-artikelen en mails te manipuleren, of te blokkeren. En hoe sterk staat een autoriteit dan in zijn of haar schoenen? Of is de moralistisch denkende, en ethisch handelende mens bij hen al lang geleden overleden? En die vazallen die de hele dag mechanisch doen wat hen is opgedragen, en daarvoor hun geweten uit moeten zetten. Hoe kan dat ooit een betere wereld opleveren?

 

Edward Snowden meent dat dit zal uitgroeien tot het ‘Verhaal van het Jaar’, maar waarom dan? Ik zou het toejuichen, maar als ik dat slappe verhaaltje in NRC lees dat er een ‘complot’ van Viktor Orban van probeert te maken, vermoedelijk omdat Poetin wel wat érg ongeloofwaardig was, en weggemoffeld op pagina 2, onder het nieuws over de meest recente reisbeperkingen, zie ik de vlammen nog niet uit het dak slaan. De publicaties die zich nu roeren zijn de ‘huisbladen’ van de respectievelijke geheime diensten. Het wemelt daar op de redactieburelen van de ‘embedded’ journalisten. Waardoor het best eens zo zou kunnen zijn dat het hele verhaal onderdeel is van het uitgebreide netwerk van westerse spionagediensten die vooral elkaar bespioneren. 

 

Over dat fenomeen heb ik al vaker geschreven. En dat ook tegen de achtergrond van al die wilde beschuldigingen over Chinezen en Russen die computers ‘hacken’ en ‘malware’ plaatsen, terwijl een onbekend aantal van die ‘hacks’ en die ‘virussen’ vermoedelijk een westerse oorsprong hebben. Het maskeren van de oorsprong van een stuk ‘code’ en het achterlaten van misleidende ‘aanwijzingen’ dat het de vijand was, behoort tot de ‘toolkit’ van inlichtingendiensten. En als je betrapt wordt, dan laat je een drietal ‘embedded journalists’ een stukje schrijven dat het eigenlijk de Chinezen waren die jouw software hebben gejat. 

 

De wereld boven de lakens is al complex genoeg. Ik realiseer mij dat die hele giftige kliek die onder de lakens druk is met perverse spelletjes een gevaar vormt. Het is niet voor niks dat er met enige regelmaat ‘brave soldaten’ als Snowden, Binney, Drake, Manning en nog zoveel anderen hun geweten volgden, en eruit stapten. Je kunt je voorstellen dat degenen die ik hier noem slechts een druppel van een veel groter stuwmeer van mensen is die worstelen met hun geweten, omdat ze twijfelen aan de doelstellingen van de organisaties waar ze zich ooit als goede patriot bij hebben aangemeld. Om vervolgens dingen te ontdekken, en dingen te moeten doen, die neerkomen op het verkopen van je ziel aan de duivel. 

 

Je stem verheffen tegen het fenomeen ’spionage’ doe je alleen als je een agenda hebt. Al die verhalen over enge Chinezen, enge Russen, terwijl het de eigen vrienden zijn die het warenhuis leegtrekken, vergt een heel bijzonder soort ‘bias’. Dat krijg je niet uit je toetsenbord als je in de wereld staat met een universele morele code. Je moet, net als racisten, extreme nationalisten, en misogyne of homofobe lieden het idee hebben dat jij en je club superieur, exceptioneel, uitverkoren bent. Anders kan je niet functioneren als ’spreekbuis’ voor deze of gene geheime dienst, wanneer je weet dat onschuldige mensen het slachtoffer zijn. Alle andere mensen wéten dat landen spioneren. Dat hoef je ze niet dag in, dag uit te vertellen. Maar als dan blijkt dat het je eigen vrienden zijn, en niet de ‘vijand’, en dat bepaalde ‘technieken’ wel héél erg onethisch zijn, dan is er een risico van een terugslag die het hele wapen onklaar maakt. 

 

Waarheid

Er is maar één waarheid, maar we missen de taal, of een systeem om die zichtbaar te maken.

 

Hier op mijn blog hanteer ik voor die ene, unieke waarheid, doorgaans de term ‘realiteit’. De ‘realiteit’ die onze individuele waarheden een hart onder de riem steekt, als een redelijke benadering, of die op een vernietigende wijze in zijn hemd zet. Uiteraard zijn degenen die bevestigd worden in hun eigen ‘gelijk’ er als de kippen bij om de ‘realiteit’ aan te roepen als kroongetuige, terwijl degenen die erdoor in hun hemd worden gezet die ‘realiteit’ proberen weg te moffelen. (Afghanistan, Libië, Syrië, Irak, Oekraïne, MH-17, Covid....).

 

Daarbij moet uiteraard worden aangetekend dat de ‘realiteit’ hoe dan ook complex is, maar als je een bepaalde ‘uitsnede’ maakt die beoogt een ontwikkeling binnen die ‘realiteit’ zichtbaar te maken, en je trekt die statistiek uit beeld op het moment dat de trend die zichtbaar is je niet bevalt, verandert de ‘realiteit’ daarmee nog niet. 

 

We zijn inmiddels vertrouwd geraakt met de kreet dat er meerdere ‘waarheden’ zijn. Jouw waarheid, en mijn waarheid. Maar dat is ‘zweverig’ gedoe. Beter is het om te zeggen dat we de waarheid niet kennen, anders dan in zijn manifestatie als ‘realiteit’, terwijl we zo graag zouden anticiperen, om te weten wat waar is in de toekomst. Hoe onze  ‘realiteit’ zal leiden tot bepaalde uitkomsten. En hoe we daar invloed op uit kunnen oefenen. In religieuze kring met een monotheïstische beschouwing staat de ‘Almacht’ voor de waarheid. Die kun je petitioneren op uiteenlopende manieren. Voor de seculiere mens zijn sommige methoden ronduit kinderlijk, maar waar dat petitioneren loopt via ‘voorbeeldig gedrag’, moraliteit en ethiek, is het evident dat het een gewenste ontwikkeling dichterbij brengt, zolang kwaadwillenden geen roet in het eten gooien. 

 

Voor seculieren ligt het ‘genuanceerd’, waar ze die ene absolute waarheid simpelweg ontkennen, en ze vertrouwen op hun ‘modellen’ van de realiteit om de toekomst te kunnen manipuleren in hun voordeel. Dat geeft hen een grote mate van vrijheid om te ‘bedenken’ hoe ze een toekomstige ontwikkeling niet zozeer kunnen voorzien, om er optimaal van te profiteren, maar om die ontwikkeling naar hun hand te zetten. Wat onherroepelijk leidt tot onfrisse initiatieven. Die een zware hypotheek op de toekomst leggen. 

 

Het is een soort ‘dope’. Het geeft de gebruiker een goed gevoel. Het brengt hem of haar in een staat van euforie. Totdat de ‘realiteit’ er een eind aan maakt. Om die reden loop ik hier te leuren met ‘contraire’ informatie, die moedwillig buiten beeld wordt gehouden door degenen die zich ‘Almacht’ wanen, terwijl ze ‘junkies’ zijn die leven in een roes. Dat ‘broeikasgassen’ resulteren in ‘opwarming’, zult u mij hier niet zien ontkennen. Maar ik heb daarnaast ook oog voor wetenschappelijk onderzoek dat wijst op een nieuw ‘Solar Minimum’. En je kunt een zekere verklaring voor een schokkende ontwikkeling onderdrukken, maar op enig moment zal je er toch mee geconfronteerd worden, als degenen die ergens van worden beschuldigd het oppakken en ermee vandoor gaan. En dan is het enige wat je kan redden het ‘onomstotelijke bewijs’. Oftewel de waarheid, en niets dan de waarheid. Maar niet jouw of mijn persoonlijke versie. Of de ‘invoer’ in je model van de ‘realiteit’, maar de 'realiteit' zelf.

 

Dat we de waarheid niet zullen weten, omdat die te veel omvat, en zelfs de snelste ‘supercomputer’ er geen vat op krijgt, om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid dat er ‘dimensies’ zijn die buiten het bereik van ons waarnemingsvermogen gaan, vinden mensen lastig te verteren. De pleister van de ‘Almacht’, die je kon aanroepen, maar met een ongewisse uitkomst, bevalt velen niet meer. Maar het ‘Sociaal Darwinisme’ met zijn cynische manipulatie heeft al zoveel kwaad gedaan, en ik begrijp niet waarom we daar in blíjven investeren. Het is niet onze kracht, maar onze zwakte. Een molensteen om onze nek, en we staan op snel dunner wordend ijs.

Netjes

De winnaar schrijft de geschiedenisboeken.

 

Je leeft in revolutionaire tijden als die boeken worden verbrand, en ingeruild voor een nieuwe versie, met nieuwe helden, nieuwe slechteriken, en nieuwe slachtoffers. Wie zich ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ bevindt, moet zich zorgen maken. 

 

De geschiedenis, van een land, van een volk, zelfs van een familie, is nooit een ‘dode letter’. Er zit altijd rek in, waar zekere feiten ook anders geïnterpreteerd kunnen worden, door meer ‘aspecten’ erbij te betrekken waardoor de ‘context’ verandert. Voor mij is journalistiek in zijn klassieke vorm wetenschap, waar een journalist tracht feiten op te sporen, en ‘zichtbaar’ te maken, zonder een bepaald belang. Helemaal zuiver is dat nooit, want welk mens kan nou claimen zonder belangen te zijn? Maar er zijn mensen die het als een ‘roeping’ zien op onder de steen van de consensus te kijken, om te zien wat daar is weggemoffeld. In die geest schrijf ik hier mijn dagelijkse bijdragen. 

 

Dat houdt je ‘netjes’, zouden ze vroeger zeggen. Maar met de introductie van de ‘wetenschap’, de op consensus gebaseerde tegenhanger van de wetenschap, is dat radicaal veranderd. Dat experiment bevalt mij niet, omdat het eerder is geprobeerd. Toen noemden we het ‘religie’. En hoewel ik besef dat de mens behoefte heeft aan meer dan de wetenschap kan bieden, wordt het precair als de consensus zich tegen de wetenschap keert. En dat is op dit moment beslist het geval. 

 

Feiten zijn ‘zichtbaar gemaakte’ gebeurtenissen, die zelf veelal zijn opgebouwd uit elementen die vatbaar zijn voor ‘interpretatie’. Als ‘zichtbaar’ is dat het aantal besmettingen met ‘Covid’ juist spectaculair oploopt in landen en regio’s met de hoogste ‘vaccinatiegraad’, dan is dat een feit. Je kunt er niet omheen. Maar wat is de reden? En wat betekent het? 

 

Waar de moderne kijk op ‘nieuws’ is dat het de consensus dient te verdedigen, of de consensus dient voor te gaan in het gebed, staat de moderne ‘journalist’ voor de keuze. Verzwijgen, verdraaien, of ‘interpreteren’? Feiten die niet bevallen, omdat ze het ‘verhaal’ van de ‘wetenschap’ geweld aandoen, of volledig op zijn kop zetten, zijn er inmiddels zoveel, dat het steeds lastiger wordt om het eindresultaat min of meer logisch voor het voetlicht te brengen. De narigheid is, dat degenen die zich geen knollen voor citroenen laten verkopen, of erg gehecht zijn aan de geschiedenisboeken waar ze mee opgroeiden, het verzwijgen, verdraaien en ‘interpreteren’ gaan zien als even zoveel bewijzen voor een ‘Groot Complot’. Terwijl die ‘misdienaren’ en lagere goden in de liturgie van de ‘wetenschappelijk uitleg’ zich van geen kwaad bewust zijn. In hun eigen beleving doen ze gewoon ‘netjes’ wat er van hen verwacht wordt. Ze zijn ‘goede soldaten’. Maar ‘goede soldaten’ in een ‘foute oorlog’ zijn geen aanwinst voor de mensheid als geheel. 

 

Daar staat tegenover dat degenen die een probleem hebben met die ‘foute oorlog’ weg kunnen lopen met bepaalde feiten, zonder zich er rekenschap van te geven dat er elementen in dat feitelijk juiste beeld zitten die wel degelijk vragen om ‘interpretatie’, als men vat wil krijgen op de oorzaken, en gevolgen. Was die ontwikkeling vooraf bekend? Wie wisten dat? Waarom zwegen zij? Of hadden ze het kunnen weten, maar dwong hun passie hen om weg te kijken, en te hopen dat een bepaalde ontwikkeling zich niet zou manifesteren? Of is het opgeroepen beeld onjuist, en is er een onschuldige verklaring voor? Wellicht iets in de geest van onbetrouwbare testen, of bedenkt u het maar. 

 

Trouwe lezers van dit blog zullen niet verrast zijn door deze ontwikkeling, waar ik u eerder al vertrouwd maakte met artsen en wetenschappers die ernstige bedenkingen hadden. Tegen de vaccins, tegen bepaalde ‘maatregelen’, en tegen het vaccineren tijdens een pandemie met een ‘lekkend’ vaccin. Waarbij u echter in het oog moet houden dat die critici als zodanig onderling ook zo hun ‘turfoorlogen’ hebben, wat betekent dat ook zij elk een eigen ‘interpretatie’ zullen hebben om te verklaren wat we nu zien. Het maakt uiteraard nog wel enig verschil of een viroloog die waarschuwde voor nieuwe mutanten als gevolg van het vaccineren met een ‘lekkend’ vaccin gelijk heeft, of dat degenen die stelden dat die vaccins zelf niet deugden gelijk hebben gekregen. Of dat het een combinatie is. En dat staat dan weer los van de kritiek die betrekking had op het idee dat de ‘spike’-proteïne gevaarlijker is dan dat hele virus. 

 

Hoe we het ook wenden, of keren, we hebben nog geen winnaar die de geschiedenisboeken mag schrijven, en waakzaamheid is geboden, omdat in de kantlijn degenen die nattigheid voelen zich opmaken voor een échte oorlog over de vraag of iemand, of een land, aangewezen kan worden als ‘schuldige’ voor deze hele pandemie. Wat u daarbij goed in de gaten moet houden, is dat er een ontwikkeling in die consensus zit die weinig goeds voorspelt. Het zijn ‘babystapjes’, maar van het virus als een product van natuurlijke processen, en iets waar we rekening mee moeten houden voor de toekomst, naar een theorie over een ‘lek’ vanuit een laboratorium, wat verwijst naar iets héél anders, zegt mij dat het volgende ‘babystapje’ zal zijn dat het een biowapen was, dat opzettelijk in circulatie is gebracht. 

 

Zoals ik u hier al heb laten zien, circuleert die theorie al, buiten de consensus, maar als de consensus zich er meester van maakt, weet u niet waar u blijft. Om die reden heb ik u hier op dit blog alvast vertrouwd gemaakt met zekere feiten die voor bepaalde belangengroepen beslist ongemakkelijk zijn, waar zij degenen zijn die de patenten in bezit hebben, het onderzoek hebben opgezet, en het geld ervoor hebben vrijgemaakt. Als we in die fase terechtkomen, zal het nagenoeg onmogelijk zijn om dat soort informatie nog met u te delen, zo valt te vrezen. Als we kijken naar de stortvloed aan ‘alternatieve waarheden’ die nu al over ons worden uitgestort, op jacht naar de overwinning van ‘nieuwe inzichten’ op het gebied van ras, geslacht, seksuele voorkeur, en de economie, of wat goed is voor de mens van de toekomst, en de planeet, alles gedragen door een consensus binnen de ‘wetenschap’, dan kunt u er vergif op innemen dat u straks denkt dat onder in werkelijkheid boven is, links rechts is, en zwart is wit. En de dader is slachtoffer. 

 

Maar als u een goede, sluitende, wetenschappelijk verantwoorde verklaring heeft voor het simpele feit dat het aantal besmettingen juist spectaculair oploopt in landen die voorop lopen met hun vaccinatieprogramma, anders dan dat die vaccins niet deugen, dan houd ik mij aanbevolen.

Monument

Wie is hier nou de ‘Wappie’?

 

In NRC neemt Christiaan Weijts stelling tegen de ‘Klimaat-ontkenners’, die hij vergelijkt met de ‘Anti-Vaxxers’, waar het noodweer dat Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk teisterde, in zijn beleving het gevolg is van de ‘Klimaat-verandering’. En wie moeite heeft met de voorstellen van Timmermans is een gevaar voor de samenleving. Het ‘Klimaat’ en ‘Covid’ zijn uitgegroeid tot religieuze thema’s, waar je niet meer genuanceerd over mag denken en spreken. Hel en Verdoemenis wachten ons als we niet doen wat de Dominee ons opdraagt te doen. 

 

Voor mij buitengewoon ongemakkelijk, dat soort extremisme. Van beide kanten, overigens. De hysterie, en de ontkenning die daar een reactie op is, staan het gezonde verstand in de weg, en waar de hysterie aan de winnende hand is, zie je hoe ‘De Kerk’ profiteert, maar niet kan leveren. Triljarden verdwijnen er in bodemloze putten, en het hele ‘plan’ van Timmermans gaat over geld. Wie het krijgt, en wie in moet leveren. Met Weijts, en velen met hem, als warme pleitbezorgers. Maar uiteindelijk net zo goed slachtoffers, niet anders dan degenen die dachten dat het vaccin hen zou beschermen, maar die nu ‘dubbel-gevaccineerd’, of enkelvoudig met ‘Jansen’, doodziek zijn. ‘Jansen’ dat zojuist een ‘zonnecrème’ uit de handel heeft genomen, omdat het kankerverwekkende stoffen bevatte. Lekker smeren, op advies van de medische wereld, in de strijd tegen huidkanker. En dan blijkt dat je het ervan krijgt. 

 

Vorig jaar was het droog en snikheet in Nederland, en dat kwam door de ‘Opwarming van de Aarde’, een andere term voor ‘Klimaatverandering’. Maar nu het stervenskoud was in juni en begin juli, en nat, zijn we terug bij ‘Klimaatverandering’. Gisteren kwam in een gezellig gesprek over ‘koetjes’ en ‘kalfjes’, bij de barbecue in Frankrijk, heerlijk in de zon, het thema ‘overstromingen’ voorbij, met vrienden die in Limburg wonen. Hij van de ‘watersnood’ die zestig jaar geleden ‘Tuindorp’ bij Amsterdam blank zette, en ik van de ‘watersnood’ in Zeeland, zeven jaar daarvoor. Ik herhaalde mijn mantra, dat we zuinig moeten zijn op onze mooie Blauwe Planeet, maar wel ons verstand moeten blijven gebruiken. Niet de grondstoffen uitputten. Waar mogelijk de ‘uitstoot’ terugdringen, en dan niet ‘op papier’, zoals via het verbranden van ‘biomassa’, maar écht. Voorzichtig zijn met gevaarlijke alternatieven als kernsplitsing, maar ‘vol gas’ met onderzoek naar kernfusie. En stoppen met al die verwoestende, en extreem vervuilende oorlogen. De ‘Gebruik je Verstand’-benadering, die is weggespoeld, ondergesneeuwd en opgebrand. 

 

Hier op dit blog verdedig ik enerzijds consequent dat je ‘de markt’ zijn werk moet laten doen, waarbij de producent en de klant elkaar ontmoeten, en het eindproduct een hoogwaardig product is, voor de laagste prijs. Tegelijk onderstreep ik daarbij dat bepaalde ‘diensten’ bij uitstek het domein zijn van een ‘overheid’. Wat we de ‘infrastructuur’ noemen. Wegen, waterwegen, luchthavens, spoorverbindingen, electriciteitsnet, glasvezelverbindingen, scholen, universiteiten, elementaire medische zorg, en een solide, maar simpel sociaal vangnet, politiediensten, rechtspraak en defensie, en het ophalen en verwerken van vuilnis. 

 

Als ‘Brussel’ de ‘spoorwegen’ zou ‘nationaliseren’, om snel en effectief een geolied netwerk van ‘hoge-snelheid’ treinverbindingen aan te leggen, en 'nodes' die aansluiten op de ‘Green-BRI waar China druk mee is voor vrachtvervoer, om de veel uitstoot genererende scheepvaartverbindingen af te kunnen bouwen, had ik staan applaudisseren. Als ‘Brussel’ met een plan was gekomen om in heel Europa één standaard voor de medische zorg, en een simpel, betaalbaar sociaal vangnet te scheppen, had u mij niet horen klagen. Als ‘Brussel’ had afgekondigd dat alle landen in Europa zich voortaan zouden beperken tot pure defensie van de buitengrenzen, zonder ambities om buurlanden te lokken middels ‘regime change’, of Europese landen weer af te stoten als ze niet ‘Woke’-genoeg zijn, en definitief te stoppen met die ‘Eindeloze Oorlogen’ ver van onze grenzen, had ik een zucht van verlichting geslaakt. En breek me de bek niet los over elementaire medische zorg die ‘evidence based’ is, en niet aan de leiband ligt van ‘Big Pharma’, en charlatans me Eurotekens in de ogen.  

 

Het klimaat verandert. Het verandert al vele eeuwen. Vooral onder invloed van zonneactiviteit, bewegingen van de maan, die op aarde voor eb en vloed zorgen, en verschuivende tektonische platen op aarde, die voor vulkaanuitbarstingen zorgen, en golfstromen beïnvloeden. En als er een komeet neerploft op aarde, kan het op slag echt dramatisch veranderen. Dat laatste valt wellicht nog te beïnvloeden, met wat gezamenlijke inspanning, maar die andere dingen niet. Tegen die achtergrond is het ronduit gevaarlijk om je uit te leveren aan de ‘Klimaat-Wappies’ die denken dat Frans Timmermans ons gaat verlossen door geldstromen om te buigen van uw portemonnee naar hun ‘Kerk’. Vooral gevaarlijk, omdat veel problemen waar we wél iets aan kunnen doen dan niet slechts buiten beeld blijven, maar zelfs onbesproken in de vuilverbrandingsoven verdwijnen. 

 

Al het plastic dat ronddobbert in zee. De fosfaten die voor algengroei zorgen, waardoor zeestromen weer worden beïnvloed, en de biotoop van meren, zeeën en oceanen, waarbij ook het dumpen van radioactief vervuild water niet moet worden uitgevlakt. En een terugkerend thema op dit blog is dat ‘alles elektrisch’ zijn eigen grootschalige problemen met zich meebrengt, zoals de vraag waar we al die zeldzame mineralen vandaan gaan halen? Wat we moeten met de wieken van windmolens die het eind van hun levensduur hebben bereikt? Dito voor de zonnepanelen. En prachtig die ‘waterstof’, maar als het er op neerkomt dat je gas moet stoken in een elektriciteitscentrale om met die elektra waterstof te maken, dan doe je écht iets verkeerd. Dito waar je ‘Groene Stroom’ gaat gebruiken om ‘cryptomunten’ te ‘delven’, en ga zo maar door. O, en mocht er komende winter ineens geen gas meer zijn, dan is dat niet de schuld van 'de Russen' die politiek bedrijven met gas, maar van de Europese rechter

 

Zou het niet tragisch zijn, als we echt bákken geld uitgeven aan ‘Intelligent’ beleid, dat zo dom is als het achtereind van een varken? Moet je dat nog vragen, na het ‘Covid’-debacle? In NRC stond die weekend ook een artikel over het falen van de ‘modellen’ die ons gedrag voorspellen, en dat er nog wel tien jaar nodig was voor betere ‘modellen’. Ik ben met stomheid geslagen als ik dat soort dingen lees. Die angst om duidelijk te zijn, concreet te zeggen wat je verwacht, en wat je doelen zijn, en denken dat je alles op kunt lossen met verleiden en beboeten. Dat soort spelletjes gaat ons de kop kosten. Na de watersnood van ’53 stampten besluitvaardige politici in minder dan geen tijd een ‘Delta-plan’ uit de grond. Na de watersnood die ‘Tuindorp’ onder water zette werd de dijk verzwaard die het begeven had. In deze tijd zouden we in beide gevallen ‘gedragswetenschappers’ en ‘influencers’ inzetten, die met subsidies en belastingen moeten proberen het water voortaan weg te denken, terwijl de verzopen stukken land op kosten van de belastingbetaler zouden worden ingericht als monument voor ‘Klimaathysterici’. Zoals Patrick Armstrong terecht opmerkt, leven we in een tijd waarin de 'satire' dood is, omdat mensen het verschil niet meer zien tussen écht, en 'bullshit'. 

View older posts »