Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Brandstapel

In 2015 raadde Bill Gates zijn volgers het boek 'How to Lie with Statistics' aan.

 

Het korte filmpje op 'YouTube' geeft een puntgaaf inzicht in de onderwerpen die hem bezighielden via een korte lijst met 'zomerboeken' die hij verslonden had. Goede kans dat u zelf geen tijd heeft om dat boek te lezen, of dat uw voorkeur eerder uitgaat naar een boek dat wat ontspanning brengt, in deze krankzinnige tijden. Daarom HIER een kort filmpje van iemand die het boek wél las, en begreep, en u uit kan leggen hoe het relevant is voor wat we nu allemaal meemaken. 

 

In het verlengde van mijn bijdragen over 'Stupid', en onze neiging om feiten en wetenschappelijk bewijs te negeren als de groep waartoe wij behoren er niet van wil horen, wil ik andermaal benadrukken dat ik niet belast ben met een 'Louis van Gaal'-attitude waar het zulke complexe zaken betreft als 'Covid', of geostrategische ontwikkelingen, en economisch beleid. Noch neem ik daarmee afstand van Louis van Gaal als coach, die zich in dat interview, waarnaar die link hiervoor verwijst, terecht opwond over de kwaliteit van de vragen, na een eerder gegeven antwoord. Daar was het ook niet dat de journalisten in kwestie dat antwoord niet begrepen, maar 'doorvragen' is een techniek die ervoor zorgt dat iemand te goeder trouw dieper op de materie ingaat, wat altijd de kans op een 'scoop', of een zelf-toegebrachte verwonding met zich meebrengt als de geïnterviewde tracht met hypotheses meer duidelijkheid te geven. Of zich laat meevoeren in een soort 'good cop'/'bad cop' ondervraging waarin hij meer verdachte is dan de trainer van een topclub met verantwoordelijkheden waar zijn 'ondervragers' geen notie van hebben. En daar 'vreten' de media van.

 

Op dit blog tracht ik, inmiddels haast met de moed der wanhoop, de 'gekkigheid' waarin we dreigen te verzuipen te bestrijden met contraire feiten, en inzichten, en serieuze wetenschap, maar eerder om weer wat meer nederigheid terug te brengen in de 'expert-gedreven' maatschappelijke besluitvorming. Om de hyperbolen en hoogmoed eruit te halen door valse zekerheid te vervangen door wat meer hoognodige twijfel. Ik realiseer mij terdege dat 'anekdotisch bewijs', zoals over voetballers die ter aarde storten, wetenschappelijk gezien geen zeggingskracht hebben. Je kunt het aantal gevallen turven, en als je weet hoeveel het er de afgelopen jaren gemiddeld waren, kun je concluderen dat het er nu meer zijn. Maar wat weet je dan? 

 

'Vaccin-sceptici', zoals ondergetekende, kunnen een correlatie zien met 'vaccins' waarvan wordt vermoed dat ze problemen kunnen veroorzaken in de bloedsomloop, en kunnen leiden tot hartfalen. Maar het enige wat je écht weet, is dat het er nu meer zijn dan in voorgaande jaren, áls de 'data' van voorgaande jaren accuraat waren. De rest is speculatief, zonder nader onderzoek. En 'Vaccin-voorstanders' zullen je dat ook direct voorhouden. En terecht! Maar draai het eens om, en leg alle beweringen die 'Vaccin-voorstanders' voor zoete koek slikken eens onder een vergrootglas, en je bent je baan kwijt, wordt verdreven van de 'sociale media', en buitengesloten, uitgemaakt voor 'Wappie', terwijl er nog veel meer horror in de pijpleiding zit. 

 

In DIT artikel schrijft Pepe Escobar over het nieuwe boek van Robert Kennedy Jr., die in Dr. Anthony Fauci iemand ziet die zijn ziel heeft verkocht aan de Duivel. Gelukkig onderschept Escobar in zijn op zich lovende kritiek ook de hyperbolen, waar een gefrustreerde medicus collega's die exact doen wat Fauci hen gebiedt te doen, en na te laten wat Fauci hen gebiedt niet te doen, indeelt in het 'Grote Complot'. Ik hoop dat mijn bijdragen voldoende duidelijk hebben gemaakt dat ik er zo niet in zit. Die volgzame artsen zijn wellicht bang voor hun eigen baan, of gemesmeriseerd door de charismatische Fauci, met een inkomen als ambtenaar dat boven dat van de president ligt, of ze hebben teveel aan hun hoofd om de kritiek die er is op het beleid van Fauci, en de organisaties die aan hem verantwoording verschuldigd zijn, serieus te overwegen. Ze zijn instrumenteel voor wat Fauci, en mensen met wie hij innig samenwerkt, aan plannen hebben ontwikkeld, maar ze zitten niet in een 'Groot Complot'. 

 

Daarnaast blijf ik ook benadrukken dat de term 'Complot' bij mij niet goed valt, omdat het eerder een plan is. Exact zoals Robert Kennedy het ook in beeld brengt, met tal van waanzinnig omvangrijke tests, waarover internationaal is gepubliceerd, met inbegrip van dat 'Gain-of-Function'-onderzoek dat Fauci financierde, en actief promote, samen met een heel arsenaal aan extreem rijke sponsoren, en wetenschappers, in een 'public/corporate'-samenwerkingsverband, zoals actief als ideaal uitgedragen door het 'World Economic Forum'. Evenmin in het geniep. Als mensen nu wakker worden en begrijpen dat die 'techno/feodale' droom scherpe kantjes heeft, dan is dat vermoedelijk al te laat, nu. Maar dan vooral omdat het overgrote gedeelte van de mensheid nog niet wakker is, en ook niet wakker wil worden. Ze willen alleen een goed leven voor zichzelf. En als je ze vertelt dat dat niet het plan is, dan kijken ze naar jou, begrijpen het als wrok en frustratie omdat jij in je kuif wordt gepikt door de 'maatregelen', vooralsnog meer dan zijzelf, en hun relatieve 'geluk' geeft vervolgens de doorslag. 

 

Mensen die rijk en invloedrijk worden met de jaren kijken veelal om zich heen, en vragen zich vervolgens af waarom al die 'sloebers' niet rijk en invloedrijk zijn, zoals zij. Ze begrijpen zelf als geen ander dat ze niet geniaal zijn. Geen briljante leerlingen. Hun 'talent' is dat ze zien waar het geld zit, en wie ze uit moeten schakelen op weg naar de top van de voedselketen. Dat hun medemens het zonder dat 'talent' moet stellen, of morele en ethische bezwaren heeft tegen die exploitatie, maakt dat die 'sloebers' niet zozeer onderworpen moeten worden, maar onderworpen willen worden. Ze willen ogenschijnlijk zelfs zwijmelen in hun misère, en hunkeren naar een leven waarin ze zich kunnen beklagen over het 'Vorstenhuis', en soortgelijke ijdele types die niet hoefden te 'werken' voor hun geld, terwijl ze geen 'zomerboeken' over 'Liegen met Statistiek' willen lezen, maar de laatste roddels over Marco Borsato, of een boek van een schrijfster die opgroeide in een streng Islamitisch milieu, omdat 'iedereen' dat leest. Niet ten onrechte concluderen die rijke en invloedrijke 'self-made' types dat de 'kudde' het zou begrijpen als zij minder welvarend zouden worden, of zelfs voortijdig zouden worden getermineerd. 

 

De kranten en de publieke zenders staan bol van de voorstellen in die richting, en politieke partijen hebben het in hun programma staan. Offers ten bate van de 'Derde Wereld', ten bate van 'het Klimaat', ten bate van een hele waaier aan 'Minderheden', en herstelbetalingen wegens misdragingen van hun voorouders. Met euthanasie als morele plicht na een 'voltooid leven'. Het is geen toeval dat Bill Gates en zijn vrouw, en George Soros actief zijn in die 'markt'. Daar zit het geld! 

 

Mensen die dat soort cynisme voor zichzelf afwijzen, maar wel zien hoe het werkt, behoren in de matrix van Cipolla tot de 'Intelligente' groep, maar zo kijken die rijke en invloedrijke mensen er helemaal niet naar. Die zien 'Stupid', die consequent keuzes maakt die slecht zijn voor hem/haarzelf, én voor anderen, en de 'naïeven'/'hulpelozen', die keuzes maken ten bate van anderen, en ten koste van zichzelf, en ze besluiten die ruime meerderheid te geven wat ze willen. En is het dan crimineel om daar tussenin te gaan zitten, en je het geld wat dat oplevert goed te laten smaken? Hoezo ben je dan een 'bandiet'? Ze geven de mens wat die mens begeert. En ze hebben, eerlijk gezegd, wel een punt. Want ook als lieden als Robert Kennedy, of ondergetekende, en nog zoveel anderen, waar ik van mijn kant met 'links' naar verwijs, die streven naar de 'Wealth of Nations', met dezelfde mores als Adam Smith beschreef in zijn 'Theory of Moral Sentiments', intuïtief, of welbewust, laten zien dat we niet zozeer slaaf gemaakt worden, maar ons aanbieden, dan zijn die boodschappers degenen die op de brandstapel eindigen. 

 

Ja, we weten het, maar we doen het tóch…………..! Waarom? Wat is dat voor een ontwerpfout die ons parten speelt? Het is ironisch dat we nu zo druk zijn met het 'slavernij-verleden', en niet zien hoe alles wat we doen ons tot 'slaaf' maakt. Hoewel initiatieven van anderen het individu kunnen helpen los te komen van een 'verslaving', of destructief verlangen naar een 'onderworpen staat', kunnen we alleen onszelf verheffen. Dat was het wat werd bedoeld met de term 'emancipatie', voordat 'woke' en het nieuwe puritanisme er een Orwelliaanse omkering van maakte. Als ik op de brandstapel eindig voor dit soort ketterse observaties, dan is dat een groot onrecht, maar ik wil niet als slaaf door het leven. U heeft mijn respect, ook als u er anders over denkt dan ik, en andere keuzes maakt. Maar niet als u mij dwingt de 'consensus' onder 'experts' na te leven waar die 'experts' de feiten en de échte wetenschap negeren, en zelf gehoorzamen aan het 'Grote Geld' van de 'public/corporate'-wereld die aan niemand enige verantwoording hoeft af te leggen. Ik zal niet demonstratief de 'consensus' negeren, louter als protest. Dan trek ik mij liever terug. Maar ik kan mijzelf niet wegcijferen, of onzichtbaar maken.

Tribe

Voordat je kiest uit opties, moet je weten waar je uit wilt komen. 

 

Op het moment dat Rutte voor de klas ging staan, en ons vertelde dat hij het roer uit handen had gegeven aan 'de wetenschap', had hij een 'punt-op-de-horizon' moeten zetten. Als hij dat gedaan had, had de échte wetenschap antwoorden gehad. En hadden de 'praatjesverkopers' geen grip gehad op het beleid. Dat is geen klacht, maar een kritiek. Een klacht is op persoonlijke titel. Bij een kritiek is de persoon van de afzender irrelevant, en eerder een distractie.

 

Een klacht is als je elke week een 'column' schrijft over het Koninklijk Huis om gedaan te krijgen dat het wordt afgeschaft. En als het daarnaast je bankrekening spekt, is dat mooi meegenomen. Tot op zekere hoogte verlicht dat de pijn die je voelt omdat er nog steeds zoiets is als een Koning en een Koningin. Een kritiek op de monarchie benoemt de bezwaren, voert argumenten aan om die bezwaren te onderbouwen, met zoveel mogelijk valide bewijs, waarna de discussie kan beginnen. Als je bankrekening er niet onder lijdt is de discussie al niet zuiver meer. 

 

In DIT essay legt de auteur van 'Atomic Habits' uit waarom mensen niet (snel) zwichten voor feiten en wetenschappelijk bewijs. Bij hem ligt de nadruk overduidelijk op het effect van onze inspanning om anderen te overtuigen, en identificeert hij de situaties waarin dat een hopeloze opgave is. De narigheid is, dat het tevens een handleiding is voor kwaadwillenden, die er op uit zijn om te voorkomen dat feiten en wetenschappelijk bewijs het 'laatste woord' krijgen. Maar de aangedragen strategieën zijn daarbij ook niet 'Fool Proof'. Je kan een 'columnist' doodzwijgen, en hopen dat het overwaait, maar die passiviteit kan je ook gemakkelijk opbreken. 

 

In uiteenlopende eerdere bijdragen heb ik getracht helder te maken dat een kritiek iets anders is dan een klacht. Sterker nog, wie voorziet dat de 'huizenmarkt' een 'Bubbel' is, zoals ik dat zelf zag voordat in 2008 de bom barstte, die kan daar zijn of haar voordeel mee doen. En dat heb ik ook gedaan, en ik ben er beter uitgekomen. Dito met de 'Dot-com'-bubbel. Ik heb geen klagen. Maar wel kritiek. En die kritiek delen met u is een 'community service'. In het bijzonder als die kritiek verschijnt terwijl er nog iets kan worden gedaan om de schade te voorkomen, of te verkleinen. Maar je kunt de 'community' niet dwingen. Als die als lemmingen de zee in rennen, of zich massaal laten 'vaccineren' met een experimentele gen-therapie, in weerwil van wetenschappelijke bezwaren, dan is dat een individuele keuze. De pijn bij mij zit 'm dan in het gegeven dat dit in mijn perceptie dan vaak een gevolg is van 'kuddegedrag', zoals in dat eerder genoemde essay geïllustreerd, waarbij men zelfs neigingen om te luisteren naar anderen zal onderdrukken om de aansluiting bij de 'kudde' niet te verliezen. 'Stupid', zegt Cipolla dan. 

 

Het bovenstaande laat onverlet dat ook ik uiteraard de plank mis kan slaan. Een 'konijnenhol' in kan duiken waar ik slechts bewijzen vind die ik wil vinden, zonder ooit nog op feiten en argumenten van andersdenkenden te stuiten. Terwijl die als kritiek beslist nuttig zouden kunnen zijn om mijn eigen standpunt naar een hoger niveau te tillen. Mijn kritiek op die andersdenkenden spitst zich meer en meer toe op het gegeven dat ze feiten en de échte wetenschap verloochenen, en toegeven aan de 'verhalen'. En dat gebeurt als je als 'punt-op-de-horizon' iets vaags projecteert als: 'Een lekker leven'. Of: 'Gewoon weer normaal'. Of: 'Je weet wel…..'. 

 

Waar het 'Covid' betreft was er aanvankelijk het idee van 'kudde-immuniteit' dat werd uitgedragen, maar wat al meteen verwaterde onder druk van 'belangen' en tenenkrommend slechte 'modellen', vol met onrealistische 'aannames', gebouwd door, en voor, 'politieke dieren' die zich voordeden als 'experts' en 'volksvertegenwoordigers', of 'journalisten'. Na twee jaar zwabberen, en klagen via de media, waarbij kritiek meer en meer buiten de deur werd gehouden als 'misinformatie', komt nu de 'Matrix' in zicht als einddoel. En dan heb ik het over die film. Een 'Virtuele Werkelijkheid' die geen relatie meer heeft met de realiteit, waarin iedereen geïsoleerd van die realiteit een 'Lekker leven' krijgt aangeboden in de 'Metaverse'. En daar heb ik kritiek op. Die ik hier met u deel. In de hoop dat we er samen beter uitkomen. 

 

Zie het als de verwijzing in dat essay naar de functie van het 'boek', met elke dag een nieuw hoofdstuk. Eerder dan dat van een 'forum', 'debat' of 'praatprogramma'. Dat het in de praktijk nagenoeg een monoloog is, vergt dat ik scherp moet letten op 'de markt', om niet ergens in de stratosfeer te eindigen, geheel los van uw dagelijkse beslommeringen. Dat legt ook beperkingen op waar het de onderwerpen betreft. Maar omdat ik er anders in zit dan degenen die 'effectief' willen zijn, kan ik dichter bij de feiten en het wetenschappelijke bewijs blijven. Een luxe-positie, afgezet tegen de positie van de columnist, het lid van het Vorstenhuis, de cabaretier, de politicus, de kinderarts, de ethicus of de lobbyist voor de farmaceutische industrie, met hun belangen en klachten. De keuze voor (relatieve) anonimiteit, door geen 'Bio' op mijn blog te plaatsen, is vooral ongemakkelijk voor mensen die 'ergens bij willen horen', zoals beschreven in dat essay. Mijn identiteit is geen zorgvuldig gekoesterd geheim, want anders was dit ook geen 'https'-website. Maar ik wil dat het over de inhoud gaat. Over de feiten. Over de argumenten. En niet over mij. Of over de 'tribe' waar u mij bij in zou willen delen.

 

Als dat een ongemakkelijk gevoel geeft, omdat het zomaar zou kunnen dat u mij aardig zou vinden als we tegenover elkaar zouden zitten in de trein, terwijl u geacht wordt mij te haten, of andersom, dan is dat uw probleem, en niet het mijne. Voor dat probleem heb ik wel een oplossing: Minder uw oor laten hangen naar de 'autoriteit' binnen uw groep, en wat meer zelf denken, op basis van feiten en argumenten.

Dominee

Een 'emeritus hoogleraar ethiek' is een dominee met priviléges.

 

Een leven lang geteerd op de zak van de belastingbetaler, in ruil waarvoor je vrij kunt leuteren over 'ethiek'. Ik heb het nu concreet over Govert den Hartogh, die instemmend Marx aanhaalt, volledig uit context, om te onderstrepen dat je mensen die geen vertrouwen hebben in de 'vaccins', best mag isoleren, en 'belasten'. Dat hij theologie studeerde in Kampen verbaasde mij in het geheel niet, nadat ik zijn bijdrage in NRC las. Ooit een liberale krant, en nou niet direct gecharmeerd van wat Marx ons te vertellen had, maar tegenwoordig een publicatie van dominees van de strengere soort, flirtend met het Trotskisme. 

 

Je moet altijd oppassen met 'labels', dus laat mij dat 'Trotskisme' even toelichten. Het is geen gemakkelijke sneer naar die krant, die op enig moment werd gekocht door de Trotskist Derk Sauer, die multimiljonair werd in de tijd dat Yeltsin en de 'Chicago Boys' in Rusland de dienst uitmaakten. Dat is te gemakkelijk. In deze context is een 'Trotskist' iemand die 'loert' naar de leer van Karl Marx, er opzichtig mee flirt, om het populaire sentiment te kunnen mobiliseren voor de eigen agenda, maar uitgaat van een 'permanente revolutie'. Iets in de geest van de 'Culturele Revolutie' in communistisch China destijds, nou niet direct een doorslaand succes. Dat soort mensen maakt wel gemakkelijk vrienden, maar ze gebruiken ze, en als ze niet nuttig meer zijn, duwen ze ze onder de bus. Ze prediken 'solidariteit', maar hebben er niks mee. 

 

Zie bijvoorbeeld hoe simpel NRC nu afrekent met het 'regeringsbeleid', waar ze bijna de architecten van zijn, als we kijken naar de de afgelopen twee jaar. 'Permanente revolutie' is in praktische zin eerder 'nihilisme', als politieke stroming eveneens een in Rusland bekend fenomeen als we meer dan een eeuw teruggaan in de tijd. En NRC is uiteraard, met afstand, de Nederlandse krant die de meeste 'Ruslandkenners', en 'Poetinhaters' huisvest, waarbij ze elke tegenstander van Poetin aan de borst drukken, ongeacht de politieke en maatschappelijke standpunten. Want Poetin staat de 'permanente revolutie', de chaos en wanorde waar ze tegenwoordig van dromen bij NRC, in de weg. 

 

Zelf ben ik niet zo van de 'permanente revolutie', noch van autoritaire structuren die verandering in de weg staan, als die verandering de 'Intelligente' keuze is. Maar dan binnen de matrix van Cipolla's typering, zoals vorige week uitvoerig toegelicht in mijn reeks bijdragen over 'Stupid'. Iemand kan 'hoogleraar' zijn, maar 'Stupid'. En ik meen dat meneer den Hartogh een prominent lid van die congregatie is. Maar geef mij de kans om ook dat toe te lichten. 

 

Er zijn allerlei redenen waarom iemand tot de conclusie kan komen dat 'vaccinatie' tegen 'Covid' onverstandig is. Toegegeven, en dat zal ook het referentiekader zijn van de in Kampen geschoolde theoloog, zijn die redenen vaak ethisch/moralistisch van aard. De afgekickte dominee plaats zijn denken hoogstwaarschijnlijk in dat denkraam, omdat hij van de wetenschappelijke argumenten geen kaas heeft gegeten, zo te zien. Voor mijzelf, en eigenlijk alle andere mensen die ik ken die zich niet hebben laten 'vaccineren', zijn de zuiver wetenschappelijke argumenten juist veruit het belangrijkst, of zelfs de enige argumenten. Zij hebben zich ingelezen over 'Relative Risk Reduction' versus 'Absolute Risk Reduction', en wat 'Immunity Escape' inhoudt, en wat het 'Spike-Eiwit' doet met je bloedsomloop, en wat daarvan de risico's zijn als een 'vaccin' je lichaam leert om dat 'Spike-Eiwit' aan te maken. En nee, het zijn niet slechts die twee artsen in die link die ons daarover het nodige kunnen vertellen, maar lange lijsten van artsen en wetenschappers, velen van naam-en-faam. En een studie die recent in circulatie kwam via een 'Abstract' (voorpublicatie) in 'Circulation', een 'Peer Reviewed' wetenschappelijk tijdschrift waar ik u eerder al naar verwees, onderbouwt het verhaal van die trombose. HIER een uitleg van Dr. John Campbell van wat het betekent, en waarom dit niet genegeerd kan worden. Een andere cardioloog, Dr. Aseem Malhorta, legde bij 'GBNews' uit dat er ook tenminste één andere studie met vergelijkbare uitkomsten was, maar dat publicatie werd tegengehouden omdat de onderzoekers bang waren sponsorgeld van de grote farmaceutische bedrijven te verliezen. Dat lijkt mij persoonlijk meer iets voor een ethicus. En Dr. Campbell en Dr. Malhorta zijn beiden zelf 'gevaccineerd', dus geen 'Wappies'. Maar gewoon artsen die hun roeping serieus nemen.

 

Dat den Hartogh die overwegingen niet adresseert in zijn pleidooi voor het mangelen en uitsluiten van 'ongevaccineerden', is hoogst waarschijnlijk ook het bewijs van het feit dat hij zich niet heeft ingelezen. Hij absorbeert vermoedelijk de ene na de andere 'ethische' discussie in zijn Trotskistische krant, die de wetenschappelijke bezwaren eveneens onbesproken laat, zoals eigenlijk alle publicaties en uitzendingen waar je voor moet betalen, of die drijven op subsidiegeld en 'sponsoring' via de reclame, en voor het maken van sluikreclame. Maar als de wetenschappers die waarschuwen voor wat dat 'spike-eiwit' aanricht als je je lichaam leert om dat te produceren gelijk hebben, dan kunnen we onze borst nat maken voor een woede-explosie onder de 'gevaccineerden' waar de honden geen brood van lusten. 

 

En ik zie in de oplopende 'Oversterfte', zoals het CBS die meldt, een indicatie dat die sceptische wetenschappers en artsen gelijk hadden. Ook omdat het in andere landen met een hoge 'vaccinatiegraad' eveneens zichtbaar is. Bij 'Oversterfte' gaat het om meer mensen die overlijden dan volgens de langjarige 'trendlijn' gebruikelijk is in die tijd van het jaar. Als dat getal '900' is in een gegeven week, op een totaal van tegen de 4000, met nog geen 150 mensen die mét 'Covid' overlijden, dan is 'Covid' niet de oorzaak. En andermaal: Mét 'Covid' betekent ook niet dat iemand dóór 'Covid' is overleden. Confirmatie van de trend, gekoppeld aan een forse stijging van het aantal mensen dat overlijdt aan kwalen die zijn terug te voeren op problemen in de bloedsomloop, waarbij de 'Oversterfte' dan ook hoog zal blijven, ook als het aantal besmettingen daalt, valt dan niet meer weg te redeneren. 

 

Als de andere bedenking van wetenschappers tegen 'vaccinatie' met een 'lekkend vaccin', (een stof die niet immuniseert, maar bepaalde antistoffen produceert, die al dan niet vat hebben op 'nieuwe varianten'), dat die praktijk mensen juist kwetsbaarder maakt voor 'nieuwe varianten', waar 'vaccinatie' de natuurlijke afweer middels 'T-cellen' frustreert, daarnaast ook nog bewaarheid wordt, dan wordt het een slachtveld. Ik wijs er nog maar eens op dat dit geen hypothetisch geval is, maar dat het daarom nooit gelukt is om een vaccin (een écht vaccin) te ontwikkelen tegen dengue en aids. 

 

Maar als je een tot dominee opgeleide 'leuterkoekverkoper' tot 'hoogleraar' benoemt, en je verkoopt zijn praatjes als 'wetenschappelijk', waarbij je hem een platform biedt in je krant, dan kom je uit bij het 'Coronabeleid' van de afgelopen twee jaar. Daarmee zeg ik niet dat hem de mond moet worden gesnoerd. Maar zijn mening is ook maar een mening. Het valt niet uit te sluiten dat degene die bij jou zonnepanelen op je dak legt aanzienlijk beter geïnformeerd is dan de dominee. 

 

Om die reden dient dit een individuele keuze te zijn. En als het 'Erasmus MC' een 'telefoonlijn' inricht, bemenst door studenten geneeskunde, om weifelaars over de streep te trekken, en die geneeskunde-studenten krijgen de opdracht mee om bij geïnformeerde 'antivaxxers' die bellen snel de hoorn op de haak te gooien, dan kun je toch niet volhouden dat dit niet stinkt? Ik heb zelf die lijn niet gebeld, en zou dat ook nooit doen, want ik wil die vriendelijke 'geneeskundestudenten', die van toeten noch blazen weten, niet in verlegenheid brengen. Maar ze zouden nuttiger zijn als 'extra handen aan het bed'. Welk bed? Nou, niet die bedden die onlangs werden verkocht via een veilinghuis, nadat de overheid de 'IJsselmeer-ziekenhuizen' liet sluiten, omdat ze failliet waren. Dat aspect van de zorg lijkt mij eerder iets voor een dominee/ethicus. Moet die zorg wel zo zijn ingericht, met ziekenhuizen die winst moeten maken over de ruggen van patiënten, belastingbetalers en zorgpersoneel?

Gehoorzaamheidstest

In 'Complot-land' zijn 'Ze' er op uit om ons uit te roeien, of als slaven te verkopen.

 

Over de hele wereld doen dergelijke verdenkingen het goed. In het bijzonder in die sectoren van de samenleving die niets dan tegenwerking ondervinden, binnen de kaders van het eigen verwachtingspatroon. Met mijn vorige bijdrage probeer ik een lans te breken voor mensen die zijn 'ingevangen' door de 'Cult' die al die destructiviteit genereert. En onder die machteloze 'gelovigen' ook het overgrote deel van de politici en 'wetenschappers' in de 'consensus-hoek'. Het zijn geen doorgewinterde schobbejakken die u uit uw verschoning trachten te helpen, maar ze zijn 'Stupid' (binnen de matrix van Cipolla), waar ze niet alleen u en mij schade berokkenen, maar net zo goed zichzelf. 

 

Kijk naar de realiteit. Het beleid van nagenoeg alle partijen is destructief, voor wie de blik strak gericht houdt op de noodzaak om monden te voeden, mensen een onderdak te bieden, en dat onderdak behaaglijk warm te houden, en het volk mobiel, gezond en vrij in veiligheid te laten bouwen aan hun eigen toekomst. Alles wat met voedselproductie te maken heeft wordt verboden, gefrustreerd, tegengewerkt, en opgezadeld met directe, en indirecte kosten. Dito voor de bouw, de energiesector, en de zorg. Individuele vrijheden staan op de tocht waar 'experts' hun zorgen uiten over het bereik van de 'Cult'. Mobiliteit wordt op uiteenlopende manieren beperkt, en ontraden. Terwijl de opgelegde 'gastvrijheid' meer en meer gaat lijken op vrijwillige onderwerping. 

 

Dit is geen 'Wij-tegen-Zij'-verhaal. Het sterft binnen de 'Cult' van de 'Complot-Denkers'. Sterker nog, waar de gefantaseerde onzin die men binnen de 'Cult' voor 'logisch' houdt botst op de realiteit, grossiert men in 'verklaringen' die kant noch wal raken. Alle 'tegenslag' die de gelovigen op hun weg tegenkomen, is de schuld van 'de Russen', 'de Chinezen', 'de Ongevaccineerden', 'de Relschoppers', 'Links', 'Rechts', 'Blanke Mannen', of pimpelpaarse melaatse honden, en de arts van je moeder. 'Complot-Denken' is geen bedreiging voor de 'Cult'. De 'Cult' kan zonder 'Complot-Denken' niet bestaan. 

 

De 'Cult' is geen strak georganiseerd systeem. Een deel van u is van harte welkom, zelfs als u op een ander niveau een ketter bent, omdat u de congregatie confronteert met de realiteit. Als 'relschopper' bent u zowel 'Voorkeursvijand' als dat zo uitkomt, als 'Doelgroep' voor ongekende hoeveelheden geld aan 'subsidie'. De 'Cult' is niet eenkennig, maar tot op het bot onvoorspelbaar en grillig als een 'Design-Feature'. Het is niet zozeer van belang dat u gehoorzaamt aan een vast programma, maar dat u leert gehoorzamen, zelfs als de 'Waan-van-de-Dag' u schade berokkent. Vanaf het begin van de 'Intelligente Aanpak' van de pandemie stelde ik hier dat het één langgerekte 'gehoorzaamheidstest' was. Zelfde patroon bij alles rondom 'het Klimaat', 'het Milieu', 'Gender', 'Racisme', 'Vluchtelingen', 'Oorlogen' en wat je maar kunt bedenken. Op geen enkel moment gaat het om de daadwerkelijke oplossing van een probleem. Want als je een probleem oplost, breng je het 'Verdien-Model' van de 'Cult' onherstelbare schade toe. 

 

Het rekken van enig probleem is het 'Brood-en-de-Boter' voor de 'Cult'. De implementatie van 'Oplossingen' die een probleem slechts erger maken, is geen fout. En toch is het geen 'Groot Complot', maar eerder een ziekte. Een 'Stupidity-Epidemic', binnen de matrix van Cipolla. Een perfide vorm van 'Zorg-Verslaving', die zulke monstrueuze proporties heeft aangenomen dat we niet langer in staat zijn onderscheid te maken tussen wat nou belangrijk is, en wat niet. Met als gevolg dat we levensbedreigende situaties wegstoppen in een 'adviesorgaan', of voorleggen aan 'de Rechter', terwijl we miljarden pompen, bruggen van kleur laten veranderen, en campagnes financieren voor een ongrijpbare 'stoornis', of onzichtbaar probleem, waarvan deze of gene 'expert' stelt dat het extreem belangrijk is. En ja, onder die 'experts' ook rauwe egoïsten die hun 'budget' bewaken, en daarmee hun eigen inkomen en aanzien, maar veel vaker nog zijn die 'experts' gewoon 'Stupid'. 

 

We hebben allemaal wel een lijstje met door de overheid gefinancierde activiteiten waarvan we zelf vinden dat het 'weggegooid geld' is. Maar dominant binnen de 'Cult' is de stroming die actief de productie van voedsel frustreert, de bouw van woningen, de energievoorziening, de mobiliteit, de individuele vrijheid en de zorg, terwijl ze zichzelf afficheren als de brengers van het 'Goede Nieuws', door onwerkbare, utopische, contraproductieve 'oplossingen' te bepleiten, waardoor elk probleem alleen maar nóg groter wordt. Zo zien ze het zelf niet. In hun verwrongen perceptie van de realiteit menen ze oprecht dat hun gedroomde 'Magic Bullet' ons gaat verlossen. Of ze zien ook wel in dat hun voorstellen pure destructie zijn, maar ze 'vertrouwen' erop dat als de nood het hoogst is, de redding nabij is. Ook al hebben ze geen idee hoe die redding eruit zou moeten zien, of koesteren ze ongeïnformeerde waandenkbeelden over de mogelijkheden om met 'nieuwe technieken' de schade die ze aanrichten ongedaan te maken. 

 

Mijn zorgen zijn niet van recente datum. Net als economen zoals Michael Hudson en Steve Keen, die door de 'Cult' angstvallig buiten de deur worden gehouden, pleit ik al langer voor een stop op het financieren van de 'groei' door de mensheid te begraven onder de schulden. Mijn frequente verwijzingen naar Adam Smith, en zijn opvattingen over een 'caretaker'-overheid, op afstand van 'de markt', maar anders dan Smith het zag in zijn tijd, door de toegenomen mogelijkheden om meer te doen voor het volk, als gevolg van automatisering en robotisering, bevalt de 'Cult' niet. Mijn probleem hier is, dat ik niet blind ben voor de angstaanjagende verspilling van grondstoffen, de consequenties van vervuiling, en de noodzaak om een solide vangnet aan te brengen in de vorm van een 'Basisinkomen', 'Basiszorg' en elementaire veiligheid, maar dat de plannen van het World Economic Forum, de drijvende kracht achter de 'Cult', slechts in naam overeenkomsten vertonen met wat ik bepleit. 

 

Centrale kritiek van mijn kant op wat gangbaar is binnen de 'Cult', is dat het geschetste toekomstperspectief niet aansluit op de monsterlijke praktijk. De mens is daarin een 'kostenpost', en alleen in zijn 'gehoorzame variant' (voorlopig) nog acceptabel, maar de moeite niet waard. 'Oplossingen' die niet werken zijn op de korte termijn duur, en ze zorgen voor sociale onrust, maar brengen verlichting als die 'oplossingen' mensenlevens kosten, en de lust om voor nageslacht te zorgen erdoor afneemt. In mijn visie op de toekomst is het 'basisinkomen' en de 'basiszorg' geen aspect van het systeem dat er op gericht is om ons gehoorzaam te maken, en eenieder die 'BullShit!' roept als hij of zij 'BullShit!' ziet buiten te sluiten. Al helemaal niet als het gehoorzaamheid betreft aan 'maatregelen' waarvan men onlangs nog stelde dat die contraproductief waren, waardoor ze niet langer 'evidence-based' zijn, maar 'consensus-based', en dus niet meer dan een gehoorzaamheidstest. 

 

Hoewel de 'Cult' wellicht ook mensen voortbrengt die sinistere initiatieven ontplooien om mensen te helpen om uit het leven te stappen, lijken ze er eerder op te vertrouwen dat we onszelf de das omdoen. Dat zie ik dan terug in alle enthousiasme voor plannen om iedereen van het gas te halen, het bouwen van woningen te frustreren door idiote regelgeving, en dito rechters, wat er rest van de industrie en logistieke bedrijven om zeep te helpen, of te begraven onder vereiste 'investeringen' die hun dood worden, terwijl we de landbouw, veeteelt en visserij de nek omdraaien. Niemand bij het World Economic Forum zegt: 'Hé! Wacht eens even! Dat kán helemaal niet!' Vanuit hun 'Sterren-restaurant', exclusieve club, of vanaf hun mega-jacht 'twitteren' ze eerder aanmoedigingen, terwijl hun privé-vliegtuig al klaarstaat om hen naar de volgende 'Klimaat-top' te brengen. 

 

Veel genoegen vanavond voor de buis, waar u de laatste instructies worden aangereikt voor de nieuwe test. Geen test om te zien of u besmet bent met het 'Covid-virus', maar de volgende gehoorzaamheidstest in een reeks waarvan het einde niet alleen nog niet in zicht is, maar waar geen einde aan zal komen. Waarmee ik niet oproep tot gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid, maar eerder om nu terug te keren op aarde, en bij te dragen aan een 'evidence-based' oplossing, inplaats van deze potpourri aan onduidelijke 'trade-offs', en de verkoop van 'vaccins' die geen vaccin zijn, en schofterig duur op de koop toe, mét serieuze verdenkingen door de 'bijwerkingen', waarvan uiteenlopende artsen en wetenschappers zeggen dat ze op termijn schadelijker zijn dan dat hele 'Covid'. Dat de WHO nu waarschuwt voor het idee dat die 'vaccins' mensen beschermen, is niet 'beter laat dan nooit', maar een gotspe! In die zin zijn de 'gehoorzamen' nu 'slaaf gemaakt', want zonder 'boostershot' kun je straks ook niet meer reizen, of werken. Eerst was het 'even die Lockdown', en dan mag je weer. Toen was het 'neem dat vaccin', dan mag je weer. Nu wordt dat twee keer per jaar een 'booster'. Maar omdat die 'vaccins' niet immuniseren, en mogelijk het virus juist helpen, terwijl delen van het natuurlijke immuunsysteem schade ondervinden van die 'vaccins' zelf, volgens tal van gespecialiseerde artsen en wetenschappers, is ook dat niet het eind van de lijn, zo valt te vrezen. 

 

De 'Ongevaccineerden' zijn niet blij met alle manieren waarop ze te kijk worden gezet als 'asocialen', en de manieren waarop normaal functioneren hen onmogelijk gemaakt wordt. Maar vlak de 'gevaccineerden' niet uit die langzaam maar zeker wakker worden in een 'Horror Film'. En als 'Covid' niet verdwijnt, maar 'Oversterfte' als gevolg van hartfalen, hersenbloedingen en andere ellende die is terug te voeren op malheur in de bloedsomloop, waar artsen en wetenschappers voor waarschuwden wanneer die 'vaccins' massaal zouden worden ingezet, dan kun je als 'beleidsmaker' beter een 'Ongevaccineerde' treffen dan iemand die niet of nauwelijks beschermd is tegen 'Covid', maar tot de conclusie is gekomen dat die 'spuit' zijn of haar leven bekort. Daar teken ik dan bij aan dat de regie van de 'Cult' geen medelijden zal hebben met die 'beleidsmakers', en hen zonder met de ogen te knipperen onder de bus zal gooien. De fabrikanten van het spul, en de media die het aanprijzen treft immers geen enkel verwijt? De contracten pleitten hen op voorhand volledig vrij van enige aansprakelijkheid. Ze moesten wel leveren, voordat de testen om de effectiviteit en de veiligheid aan te tonen klaar waren, omdat 'wij' dat 'vaccin' wilden. Toch? Ja toch? Gewoon gehoorzaam knikken.

Cultvorming

We zijn, als collectief, het contact met de werkelijkheid kwijt.

 

Amper een maand geleden liet de hoogste baas van het RIVM, de heer Jaap van Dissel, het moegestreden volk weten dat hij geen nieuwe 'Lockdown' voorzag, dankzij de hoge 'vaccinatiegraad'. Wel maakte hij zich zorgen over de kans dat er 'brandhaarden' zouden kunnen zijn op plaatsen waar relatief veel 'ongevaccineerden' wonen, wat wellicht zou vragen om 'gerichte' maatregelen als de 'zorg' lokaal te zwaar belast zou worden. Waarmee hij voorsorteerde op '2G'. En inmiddels blijken er 'brandhaarden' te ontstaan op onverwachte locaties, met een voorbeeldige 'vaccinatiegraad', en wordt er gesproken over 'code zwart', waarbij commerciële 'zorgleveranciers' bepalen wie er kansloos is, en dus geen aanspraak meer kan maken op 'zorg', met de boodschap: 'Bestel maar een kist', en voor wie men nog wel iets wil betekenen. Daarbij is de maximale capaciteit nu ongeveer de helft van die van vorig jaar, terwijl er veel méér besmettingen zijn, 

 

Evident is dat zorgelijk voor mensen die 'ongevaccineerd' zijn, omdat zij objectief wellicht meer kans maken om een besmetting te overleven, dan een 'gevaccineerde' met een waslijst aan 'onderliggend lijden', maar de geest die door het land waart is dat 'ongevaccineerden' de oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Er is nog geen begin van aandacht voor de mogelijkheid dat de 'vaccins' deze pandemie door 'Immunity Escape' aanjagen, en daarnaast ook nog eens door serieuze 'bijwerkingen' een grotere bijdrage leveren aan de 'zorgvraag' en de 'oversterfte', dan de feitelijke pandemie. Wat niveau 'kruidenvrouwtje' zou zijn als degenen die dat beweren, en met cijfers uit officiële bronnen, naast een groeiend aantal 'klokkenluiders' aan komen om het hard te maken, geen gerenommeerde artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten zouden zijn. 

 

Van mijn kant merk ik op dat de prognose van Jaap van Dissel, zoals hierboven weergegeven, kwalitatief het niveau van het 'kruidenvrouwtje' niet overstijgt. Immers, als je binnen een maand in het ongelijk wordt gesteld, dan is er iets grondig mis met je 'model'. Anders dan degenen die 'boze opzet' vermoeden, vrees ik dat we hier te maken hebben met 'Cult-vorming'. En dat is zorgelijker dan 'boze opzet', zoals Cipolla betoogde in zijn verhandeling over 'Stupid', waar ik vorige week uitvoerig bij stilstond. Zoals hij betoogde zijn 'bandieten' in hun gedrag voorspelbaar, maar iemand die deel uitmaakt van een 'Cult' kan de meest baarlijke nonsense geloven, zichzelf voortdurend tegenspreken, geen antwoorden hebben op de meest eenvoudige vragen, maar niettemin tot in elke vezel overtuigd zijn van het gelijk van de leden van de 'Cult', zoals dat wordt uitgedragen. 

 

Daarbij erken ik dat ik bevooroordeeld ben door het lezen van de werken van Elias Canetti, Hannah Arendt, en anderen die massabewegingen analyseerden, en zich afvroegen hoe het toch kon dat mensen, in strijd met hun eigenbelang, keuzes maakten waar zij zelf beslist niet beter van werden. Als thema uiteraard ook terug te vinden bij Cipolla, Kahneman en Tversky, en andere 'gedragseconomen', of bij Ayn Rand in 'Atlas Shrugged'. Maar voor degenen die daarvoor open staan is het eigenlijk nog een raadsel hoe we zo ver gekomen zijn als mensheid. Dit hele blog staat ik het teken van 'marktdenken' als tegengif, waarbij iemand die het contact met de werkelijkheid kwijt is een aanzienlijk gereduceerde kans heeft om aan de 'guillotine' van de evolutie te ontsnappen. Laat de 'markt' maar bepalen wat kansrijk is, en wat niet. 

 

In zijn meest 'bloedeloze' vorm ontaardt dat in een slachting als het wordt begrepen als een pleidooi voor 'eten-of-gegeten-worden'. Dan betreed je 'Idi Amin-territory', waar die wrede dictator stelde dat in Oeganda onder zijn leiding de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd was. Maar dat hij niet kon garanderen dat je na het uiten van je mening nog vrij was. Ironisch genoeg een geluid dat je in deze tijd ook kunt beluisteren bij de 'Cult', waar ze de volgelingen willen beschermen tegen de verwoestende invloed van contact met de werkelijkheid. 

 

Als je luistert naar Jaap van Dissel, en zijn secondanten in 'adviesorganen' en de politiek, dan zijn ze niet blind voor de opzichtige missers, maar onveranderlijk ligt dat niet aan hun 'model', maar aan de mensen. Die gedragen zich niet zoals in het model 'aangenomen'. Ik zeg dan: Dan is je 'model' niet goed. Zij keren het om. Het 'model' is foutloos, maar de mensen deugen niet. Dan zit je al angstaanjagend dicht bij een 'Jonestown'-uitkomst. En 'Complot-denkers' zeggen dan dat het de hele opzet is. Dat iemand, ergens, volledig lucide bedacht dat 'overbevolking' het hele probleem was, en dat hetgeen we nu zien de oplossing is die zij bedachten. Ik zeg van mijn kant dat het één het ander niet uitsluit. Maar dat al die 'Cult-leiders' waar ik mijn pijlen op richt niet 'in het complot' zitten, maar als er al sprake is van zo'n 'complot', zij zelf ook de dood in de ogen kijken, en hun geliefden meeslepen. 

 

Om leden van een 'Cult' te 'deprogrammeren' is een fundamenteel andere benadering vereist dan bij het ontmaskeren en uitschakelen van criminele elementen. Een crimineel hoef je niet uit te leggen dat wat hij zegt niet klopt. Maar iemand die deel uitmaakt van een 'Cult' is een 'gelovige'. De 'consensus' is zijn of haar anker. Naast het confronteren van de 'gelovige' met de werkelijkheid, met de feiten, met dat wat wetenschappelijk kan worden bewezen, is het zaak te benadrukken dat we ook heel veel dingen niet weten. En wat iemand gelooft, of hoe groot de groep gelovigen is die hetzelfde geloven, of uit dat geloof hoop putten omdat het een toekomst schetst zonder 'Nieuwe Lockdown', is van geen enkele betekenis in de werkelijkheid.  

 

Laat mij tot slot nog benadrukken dat de ontwikkelingen rond 'Covid' op geen stukken na het enige serieuze probleemgebied zijn, en dat praktisch elk beleidsterrein nu in de greep is van de 'Cult'. Klimaat, 'gender', ras, het denken over oorlog en vrede, over de economie, en noem het allemaal maar op. Het is losgeweekt van alle realiteitsbesef. Dat sprookje, die 'Safe-Space', die 'Metaverse', die wereld van 'Modellen', in elkaar gezet door 'experts' die geen voeling meer hebben met de werkelijkheid, omdat hun eigen werkelijkheid niet verder reikt dan hun 'Zoom-bereik' waarin 'office-politics' bepalend is voor de keuzes, en niet de vraag of iets realistisch is, staat op knappen. Hier op dit blog al jaren de 'Alles-Bubbel' genoemd. 

 

De realiteit is, dat veel mensen die aanvankelijk wel zien dat 'gelovigen' flauwekul verkopen, op enig moment toch overstag gaan, en instappen, omdat het hen persoonlijk anders pijn gaat doen. Rond de 'vaccinatie' zag ik dat overal terug, waar mensen hun bedenkingen hadden, maar zwichtten omdat ze dan tenminste hun vrijheid terug zouden krijgen. Je zou denken dat als dat vervolgens fictie blijkt te zijn, die groep weer uittreedt. Maar zo werkt het dus niet. Eenmaal binnen zijn ze 'volgers', en sommigen ontwikkelen zich tot fanatieke zeloten die de oorspronkelijk volgelingen nog naar de kroon steken bij het bedenken van manieren om de resterende 'ongelovigen' bij de 'Cult' te betrekken, of anders te 'neutraliseren'. Dat is de functie van '2G' en 'Code Zwart'. Een ogenschijnlijk legitieme, 'logische' keuze die gehakt maakt van wat feitelijk juist is, en wetenschappelijk kan worden bewezen. Daarom is het zo cynisch dat 'Cult-volgers' bij elke gelegenheid zichzelf uitroepen tot mensen die het oordeel van de wetenschap respecteren. 'Stupid'.

Iedereen

'Zoals iedereen weet'.

 

In mijn bijdrage van eergisteren, onder de kop 'Oversterfte', verwees ik u naar een presentatie van Peter Doshi, waarin hij de vloer aanveegt met het gemakzuchtige 'consensus-denken', terwijl de 'harde' cijfers er geen bewijs voor leveren, of zelfs in een geheel andere richting wijzen. Maar veel vaker nog is het beeld complex, en doen we aan 'Cherry Picking'. We halen die cijfers eruit die ons vooroordeel bevestigen, en negeren wat ons niet bevalt, of waar we geen verklaring voor hebben. Dat was in dat artikel van belang, waar er meer mensen sterven dan statistisch 'normaal' is in een gegeven periode, dus 'oversterfte', maar waar dat de vraag oproept waar die mensen dan aan sterven? Het 'knee-jerk'-antwoord is: 'Covid'.

 

Zo hebben we voor de meest uiteenlopende fenomenen een simpele verklaring. De vlag op de modderschuit. Ergens beseffen we wel dat het eenvoudig is, maar het geeft ons een goed gevoel als 'iedereen' weet dat dat het 'juiste' antwoord is. Saamhorigheid in stupiditeit. Althans, als we onszelf vervolgens verbieden om er verder nog over na te denken, en ons gemakzuchtig mee laten slepen door het 'gezonde volksgevoel'. Waarom? Omdat het 'veilig' is. Maar als het antwoord nou eens niet 'Covid' is, maar 'de vaccins', of liever: 'het spike eiwit' dat ons lichaam door die 'vaccins' leert maken, dan is het niet slechts schijnveiligheid, maar ronduit suïcidaal. En zeker waar iemand overlijdt mét 'Covid', maar niet exclusief dóór 'Covid', en we de andere oorzaken niet onderkennen als 'bijwerkingen', is dat 'knee-jerk' antwoord een 'shortcut to nowhere', als ons doel het vergroten van onze kennis en veiligheid was. 

 

'Iedereen', die de 'consensus' heeft omarmd, ziet 'andersdenkenden' als destructieve lieden in een overigens harmonieuze, idyllische samenleving. Dat die 'andersdenkenden' artsen zijn, en wetenschappers, die zélf op onderzoek uitgaan, of kennis bezitten waardoor ze een voorsprong hebben op andere artsen en wetenschappers, maakt voor mij een wereld van verschil. Bij de 'Dames' van 'GoedeMorgen-Nederland' was kinderarts Károly Illy weer eens te gast. Lid van het OMT, en fanatiek voorstander van massale 'vaccinatie', ook van minderjarigen, die hij hoogst persoonlijk bij elke gelegenheid tracht te overtuigen om toch vooral die prik te gaan halen. Hij stelde dat de tegenstanders van 'vaccinatie' tegen 'Covid' niet naar programma's als 'GoedeMorgen Nederland' kijken, en dat het daarom cruciaal is dat mensen zoals hij het 'Woord' richten tot die dolende zielen, om hen terug te voeren naar de kudde. Nou ben ik uiteraard opzichtig een uitzondering op de 'Károly-regel', al ben ik geen trouwe kijker. Maar in mijn optiek is het omgekeerde het geval. Hij mist informatie van zijn 'andersdenkende' collega's, omdat hij zo druk is met het verspreiden van het 'Woord'.

 

Niet alleen aangaande de hele 'Covid-materie' gaat het mis. Het is in de praatprogramma's ook een optocht van 'gezonde Nederlanders' die aanhaken bij de 'consensus' over 'relschoppers'. Het kost mij geen enkele moeite om mijn afkeuring uit te spreken over mensen die vernielingen aanrichten, plunderen, hulpverleners naar het leven staan, of die uit zijn op een 'matpartij' met de politie. Zie ook mijn commentaren over wat zich ontspon in 'Kenosha' tijdens de grootschalige rellen, plunderingen en brandstichtingen daar, met twee doden tot gevolg. Maar meeblaten in dat koor, zonder op zoek te gaan naar de oorzaken, of genoegen te nemen met bizarre 'redenaties', zoals die van mevrouw Keklin Yücel, oud kamerlid voor de PvdA, eveneens aangeschoven bij de 'Dames', zult u mij niet horen doen. Sterker nog, ik krijg er 'uitslag' van. Eerst stelt ze dat we in Nederland héél weinig regels hebben, terwijl er niet eens meer een jurist te vinden is die alle wetten en regels in ons land kent, laat staan dat burgers er bekend mee zijn. En dan heb ik het nog maar niet over de interpretaties van al die verschillende wetten en regels, en hoe ze met elkaar, en het gezonde verstand, interfereren, waardoor de praktijk erger is dan de dystopische wereld die Kafka schetste in zijn boeken. En dat is dan nog de wereld van vóór 'Covid', waarbij de in Duitsland wonende schrijver C.J. Hopkins stelt dat wat we nu meemaken niet zozeer een vervelende onderbreking is van de 'Normaal', maar de 'Nieuwe Normaal' die geweld oproept. Laten we zeggen dat mevrouw Yücel en de heer Hopkins elkaar niet verstaan. 

 

Maar vervolgens reutelt ze vrolijk verder, over afzien van geweld, en dat we in ons land conflicten met woorden oplossen. Om er vervolgens op te laten volgen dat ze van mening is dat sommige uitlatingen in het parlement niet door de beugel kunnen, en dat ze graag strafrechtelijke vervolging zou zien. 'Cherry Picking'. En in het voorbijgaan bewijst ze het gelijk van Hopkins. Maar zonder zich daar bewust van te zijn, want ook zij heeft ongetwijfeld de 'beste bedoelingen'. Het is om wanhopig van te worden! En dat zie je ook in toenemende mate bij mensen die zich wanhopig afvragen waar de ouders van die 'rellende' kinderen zijn? Thuis, voor de buis, waar hen via praatprogramma's aan de lopende band wordt voorgehouden dat 'opvoeden' betekent dat je moet gehoorzamen aan je kind, waar je nog wat van hen kunt leren, omdat ze op school de laatste instructies hebben gekregen over alles wat er toe doet. Omdat de school is geëvolueerd van een 'kennisfabriek' tot 'vormingscentrum', met als resultaat de hedendaagse praktijk zoals die zich aan ons openbaart. En dat je hen de ruimte moet geven, en niet in de weg moet lopen. Met soortgelijke instructies is de politie ook decennialang op pad gestuurd. Masseren. 'Het gesprek aangaan'. Achteruit lopen. Gedogen. Positief discrimineren. Niet profileren. Vertrouw op het 'model'. En meld je aan voor een 'praatgroep' of gespecialiseerde therapeutische sessie als je depressief wordt van de uitgevente machteloosheid, de geestdodende realiteit van een dienst als 'veldwachter' in je 'flitsbusje' langs de snelweg, of als je voelt dat je elk moment kunt 'knappen' door de opgekropte woede en frustratie. 

 

Mart Smeets zat bij Jinek, en nadat Aboutaleb vol trots had verteld dat hij in zijn jonge jaren 'tikken' kreeg als hij zich misdroeg, kwam Mart op de proppen met herinneringen aan zijn activistische jonge jaren, met demonstraties tegen de oorlog in Vietnam. En hoe zijn vader hem 'op zijn donder' gaf als er verhalen kwamen over het afsteken van rotjes in de buurt van politiepaarden. Maar beste Ahmed, en beste Mart, zelfs bij wet hebben we 'tikken' en 'op de donder' geven verboden, en de sanctionering overgeheveld naar de overheid, die 'taakstraffen' uitdeelt, en boetes oplegt waar de ouders vervolgens voor opdraaien. De tijd dat de politie aan de deur kwam om de ouders te informeren over een kind dat zich misdroeg, met het advies om hem of haar 'op de donder' te geven, ligt tientallen jaren achter ons. Als de politie zich meldt aan de deur, is het eerder omdat een 'NSB-er' ouders heeft verlinkt die hun kind 'op de donder' gaven. Op aangeven van de 'experts' heeft de overheid zich actief tegen de ouders gekeerd. Die trein is vertrokken. Ouders zijn er in toenemende mate ook niet meer voor hun kinderen, omdat ze allebei zijn ingeschakeld in de 'Arbeitseinsatz', en beiden wel moeten werken om de hypotheek, of de huur en de energierekening te kunnen betalen. Voorzover ze nog bij elkaar zijn. Kijk naar de zoon van je Amsterdamse collega, Ahmed, die met een echt vuurwapen over straat ging. De wereld is fundamenteel veranderd door het overheidsbeleid. 

 

Los daarvan, en zonder de ogen te sluiten voor het gegeven dat kinderen die worden mishandeld autonoom ook wel degelijk een probleem vormen, blijf ik maar hameren op de noodzaak om op zoek te gaan naar de argumenten die 'relschoppers' zelf opvoeren. Ik hoor Aboutaleb dan wel zeggen dat hij het niet begrijpt, omdat de gemeente vele miljoenen in 'projecten' voor jongeren steekt, en hij best 'wil praten' met burgers die grieven hebben, maar als je ziet dat het bereik van die 'projecten' en het 'gelul' zo langzamerhand 'min nul' is geworden, en eerder als een rode lap op een stier lijkt te werken, waarbij mensen blijkbaar het idee hebben dat ze niks meer te verliezen hebben, dan is er toch écht meer aan de hand. Dan is 'zoals iedereen weet' geen antwoord meer waar je mee wegkomt. Omdat het 'Woord' een leugen is. Een sprookje. 

 

De politie, en hulpverleners, kunnen alleen functioneren in een systeem waarin 'afspraak-is-afspraak' geldt. Waar elke burger de gelijke is van elke andere burger 'voor de wet', met slechts een scheiding op basis van leeftijd, tussen 'minderjarig', en 'volwassen'. Een systeem waarin 'politieke dieren' niet met een eigen agenda de regie voor 'politie-optreden' naar zich toe trekken, en andere normen hanteren voor 'relschoppers' waar ze mee sympathiseren, dan voor 'relschoppers' die hun agenda weerzinwekkend vinden. Dat opportunisme, en het schermen met 'modellen' vol 'aannames' die evident 'politiek' zijn, waardoor je zelfs kunt 'bewijzen' dat '2G' meer besmettingen oplevert dan '1G', door de 'aanname' in te voeren dat de tests slechts voor 80% betrouwbaar zijn, en de 'aanname' dat 'vaccins' goed beschermen. Het enige wat je daarmee bewijst, is dat je het niet weet. En dat we dus meer mensen nodig hebben zoals Peter Doshi, en de waslijst met artsen en wetenschappers die alles en iedereen opzij schuiven om te wéten, en daarmee hun eigen loopbaan in gevaar brengen. Of waar het demonstranten en 'weigeraars' betreft, zichzelf 'markeren' voor de 'Zwarte Lijst' in de 'surveillance samenleving'. 

 

'Iedereen' zit niet in het 'Grote Complot', maar 'iedereen' is 'Stupid', of 'hulpeloos', binnen Cipolla's matrix. En de 'andersdenkenden' hebben niet de waarheid in pacht, maar hun kracht is dat ze durven te twijfelen aan de 'aannames', en dat wat 'iedereen weet', waardoor ze wel op zoek moeten naar antwoorden. Dat levert kennis en inzichten op die voor 'iedereen' niet zijn weggelegd.

Knock, knock

"Hallo, is daar iemand thuis?"

 

In mijn HBS-tijd had ik een leraar die op zeker moment zo onwaarschijnlijk moedeloos werd door de onredelijke weerstand van een klasgenote om iets te begrijpen wat toch erg eenvoudig was, dat hij naar haar toeliep, en haar op het hoofd tikte terwijl hij die woorden sprak. In deze tijd zou hij door een plethora aan Tribunalen gemangeld zijn, en uit zijn functie zijn gezet, maar in de zestiger jaren van de vorige eeuw lag dat allemaal anders.

 

Maandagochtend was Ingrid Michon, volksvertegenwoordigster voor de VVD in de Tweede Kamer, te gast bij de 'Dames' van 'GoedemorgenNederland'. Geheel voorgeprogrammeerd nam ze krachtig afstand van de 'relschoppers' die het land dit weekend teisterden, waarbij ze opmerkte dat we 'allemaal' last hadden van de 'maatregelen', en dat we blij moesten zijn dat 'de politiek' had geregeld dat iedereen nog wel naar school kon, en naar het werk. Zelden heb ik iemand ernstig 'uit fase' horen leuteren in een 'praatprogramma'. Maar ik ben geen serieuze consument van dat soort geestdodend amusement, en het zal best wel eens een heel stuk erger zijn geweest, ergens.

 

Het is geen verwijt aan mevrouw Michon. Ik ben er zeker van dat ze 'goede bedoelingen' heeft. En waar ze apetrots vertelde dat er een half miljard extra naar de bestrijding van de 'criminaliteit' gaat, blijkbaar haar 'specialisme' binnen de fractie van haar partij, is ze wellicht niet meer te redden, maar ik wil toch een poging wagen. Je lost problemen niet op met geld. En al helemaal niet met geld dat je bij moet drukken, of moet lenen, omdat er onvoldoende binnenkomt. Je lost een probleem op door de oorzaak van dat probleem te analyseren, en het weg te nemen. Het is mijn stellige overtuiging dat als je daar serieus werk van maakt, je zult ontdekken dat de overheid, en haar warrige wet- en regelgeving, en onnodige complexiteit, alsmede 'foute vrienden', de oorzaak zijn. En dat nóg meer geld erin pompen het probleem alleen maar nóg groter maakt dan het al is.

 

Je hoeft geen 'commissie' in te stellen om te begrijpen waarom Nederland plotseling in de greep is van 'rellen', waarbij 'relschoppers' met 'scherp' worden beschoten. Voordat ik verder ga, vraag ik u om een moment stil te staan bij het gegeven dat als zoiets zou gebeuren in Moskou, Beijing, of Minsk, de media bol zouden staan van de berichten over wrede repressie van het 'vrijheid-minnende-volk'. Waarom zeg ik dat? Omdat dergelijke onrust een veeg teken is. Overal waar de 'macht' wordt uitgedaagd door hordes die geweld niet schuwen, gaat het mis als het tegengeweld van de overheid welhaast een reflex is. In het bijzonder als die overheid 'geholpen' wordt door provocateurs. En die kans is groot als de overheid al een kant heeft gekozen in een gepolariseerde maatschappij, die ze zelf heeft geschapen, door bepaalde kritiek 'buiten de orde' te plaatsen. Of er 'onderzoekers' op af te sturen, die dikke 'rapporten' schrijven, waarna er 'commissies' worden opgetuigd, en geld wordt vrijgemaakt waar alleen die 'onderzoekers' en de mensen in de 'commissies' van profiteren, alsmede geselecteerde vriendenclubs die uiteindelijk worden 'aangewezen' als gesubsidieerde 'probleemoplossers'. 

 

Het is niet zo dat 'relschoppers' noodzakelijk doorhebben hoe ze 'gepiepeld' worden. En dat is voor elk van hen ook anders. Maar ze voelen zich verbonden door hun collectieve argwaan die voortvloeit uit loze beloften, opzichtig liegen, en wegduiken achter 'experts', die vervolgens glibberiger blijken te zijn dan een paling in een emmer snot als je van hen heldere antwoorden verwacht. Het is niet erg om het niet te weten, maar zég dat dan ook! Ik ben mij er bewust van dat zo'n 'Knock, knock'-actie van die leraar bruusk is, en dat het zelfs tot een trauma kan leiden bij de minder robuuste mensen onder ons, maar voort-etteren op deze weg gaat eindigen in tranen, of erger. Er moet met spoed weer enige realiteit in de discussie terugkeren.

 

De 'pessimist' ziet één 'Groot Complot', en het naderende einde van de wereld. De 'optimist' denkt dat die nieuwe gebouwen die ze neerzetten in het concentratiekamp 'sanitaire voorzieningen' zijn, en dat de gevangenen binnenkort eindelijk mogen 'douchen'. De realist gebruikt zijn verstand, in het volle besef dat er 'bandieten' zijn, met gruwelijke 'oplossingen', dat er daarnaast 'naïeve', 'hulpeloze' mensen zijn, en dat er 'Stupids' zijn die het voor iedereen verzieken, zoals ik in een reeks bijdragen afgelopen week heb getracht te onderbouwen aan de hand van een matrix van de econoom Cipolla, die hij in de jaren zeventig als serieuze gedachte presenteerde. De realist kan de mensheid niet redden. Hooguit wat meer realisme in de discussie brengen. 

 

De tragiek is daarbij dat in een gepolariseerde wereld een zuiver zakelijke presentatie van de feiten amper nog bereik heeft. Terwijl een 'harde' boodschap nog steeds de doelgroep mist, die ingegraven in de eigen bunkers op positief nieuws van de eigen commandant wacht over de gewonnen oorlog. De mensen die het niet nodig hebben om 'wakkergeschud' te worden, benutten het als munitie, en dat brengt de vrede ook niet dichterbij. 'Knock, knock' resulteert daardoor niet in een doorbraak, maar in rancune, zelfs als degene die ten overstaan van de hele klas op het schededak wordt getikt later dondersgoed begrijpt waarom. 

 

HIER een 'hard' verhaal over alarmerende ontwikkelingen die raken aan het fenomeen 'Oversterfte' waar ik gisteren al over schreef. Ik kies met opzet voor die 'versie', om mensen zoals mevrouw Michon 'op het hoofd te tikken', maar niet om degenen die het al wisten aan het lachen te maken, omdat mevrouw Michon zo 'dom' is. Ze maakt, in mijn optiek, deel uit van een kudde die 'Stupid' is, maar dan dus in de betekenis van Cipolla's matrix, waar dat niks zegt over het 'IQ' of andere aspecten van iemand's vaardigheden of aanzien. Daarbij gaat het er mij nog niet eens om haar in contact te brengen met de notie dat er wel degelijk redelijke argumenten zijn om 'vaccinatie' af te houden, als je leven je lief is, maar eigenlijk wil ik haar ook 'laten zien' dat het negeren van die argumenten en 'data' leidt tot de verdenking van doelbewuste massamoord, waar mevrouw Michon in dat geval evident zelf ook eerder slachtoffer van zal zijn, dan dat ze dader is. Vandaar 'Stupid'.

 

Met andere woorden, het is nog niet eens die 'bijwerking', en het gegeven dat 'experts' die het 'vaccin' moesten beoordelen er geen oog voor hadden, ondanks beslist heftige waarschuwingen van experts die daar bang voor waren, maar doorzetten terwijl de 'signalen' op rood springen, waardoor boze opzet van een 'Complot Theorie' doorschiet naar 'Complot Praktijk' is niet slim. Je zult dan toch minimaal de koe bij de horens moeten nemen, en de dialoog moeten zoeken met de artsen en wetenschappers die klaar zijn met 'zoals iedereen weet'. Het is beslist mogelijk dat die artsen en wetenschappers zich vergissen, maar je kunt ze nu niet meer negeren. Als die 'vaccins' als vaccin een daverend succes waren geweest, dan waren die 'bijwerkingen' nog weggedrukt als 'ruis'. Maar dat kan niet meer.

 

Hoe je van een falende overheid terechtkomt in een maalstroom waar die overheid op enig moment niet meer tegenop kan zwemmen, is niet op te hangen aan één aspect, zoals het falende 'Covid'-beleid, de falende criminaliteitsbestrijding, falende oorlogen, falende energiepolitiek, falende toeslagen, falende 'formaties', falende industriepolitiek, falende monetaire politiek, falende klimaatpolitiek, en noem het allemaal maar op. Op enig moment 'voelen' mensen dat de overheid een machteloze grabbelaar is, en jongeren voelen dat eerder dan hun ouders. Op enig moment presenteert een nieuwe docent zich aan de klas, en voor het eind van het eerste lesuur 'weet' elke leerling: 'Die kan geen orde houden!' Hoe? Niet uit te leggen. Iets met verkeerde 'chemie'. Klemtoon op de verkeerde zaken. Autoriteit waar die kinderen direct doorheen prikken. Verkeerde grappen. Een perverse mix van dreigen en belonen, verkeerde prioriteiten, en een gebrek aan mensenkennis, afgedekt door 'trucjes'. En voor je het weet staan die leerlingen op het hoofd van die docent te tikken: 'Hallo, is daar iemand thuis?'

 

In die HBS-tijd begreep ik al dat docenten die geen orde konden houden slachtoffers waren, en geen daders, ook al kon je er vergif op innemen dat ze steeds vaker met 'scherp' zouden gaan schieten. Zelf deed ik niet alleen nooit mee aan het 'slopen' van zo'n docent, maar probeerde ik mijn klasgenoten ervan te overtuigen dat ze de problemen over zichzelf afriepen door zich te laten gaan. In één markant geval betekende het dat die docent zich tegen mij keerde, in de valse hoop dat hij daardoor aan populariteit zou winnen. Op de dag dat hij mij de klas uitstuurde om te onderstrepen hoe dramatisch slecht zijn mensenkennis was, meldde ik mij bij de directeur van de school, die verder geen uitleg meer nodig had, omdat hij al wel wist hoe dramatisch slecht die docent was. Het jaar daarop werkte hij op een andere school, waar ze hem vanaf het begin 'coachten' om te voorkomen dat het ook daar mis zou gaan.

 

Een organisatie, of systeem, zonder 'zelf-lerend vermogen', waar elk falen wordt verdoezeld en afgekocht, heeft geen toekomst. Je kunt vriendjes worden met de raddraaiers om je 'machtsbasis' te verbreden, met bergen geld voor 'gender', 'klimaat', en noem het hele spectrum aan 'aandachtspunten' maar op, maar als je de 'oversterfte' laat gaan, en de criminaliteit voedt door er een half miljard extra 'cashflow' in te pompen, zonder te weten waar het geld blijft, sta je al met één been aan de verkeerde kant van de Styx. En niet op de boodschapper schieten nu!

Oversterfte

De ‘oversterfte’ in Nederland in ‘week 45’ liep vrij plotseling op, zo meldde het CBS.

 

Er stierven 850 mensen meer dan ‘verwacht’, waarvan 127 ‘Covid-patiënten’. Wat precies een ‘Covid-patiënt’ is, in die tekst, wordt verder niet nader gepreciseerd, maar ik denk dat bedoeld wordt dat iemand positief getest was op ‘Covid’. Dat laat de mogelijkheid open dat een andere kwaal de patiënt noodlottig werd, als je een patholoog zou vragen de doodsoorzaak vast te stellen. Niet anders dan bij een terminale patiënt die griep krijgt, of een ‘ziekenhuis-infectie’. Maar als er tegen de 4000 mensen overlijden, waarvan 127 die (ook) ‘Covid’ hadden, dan relativeert het de invloed van ‘Covid’ op dat totaal wel. 

 

Ook elders verschijnen er opvallende berichten over ‘plotselinge sterfte’, en serieuze hartklachten, met name onder sporters. En het behoeft geen betoog dat velen die gemotiveerd worden door de verhalen over ‘bijwerkingen’ van de ‘vaccins’, nu zoiets hebben van: ‘Zie je wel!’ Maar bereidt u er op voor dat degenen die de ‘weigeraars’ geen warm hart toedragen van hun kant aan zullen komen dragen met zaken als ‘uitgestelde zorg’, en in één moeite door de ‘weigeraars’ daar de schuld van zullen willen geven. Ook al ontstond die wachtlijst vooral door het falen van ‘Plan-A’, de ‘Intelligente Lockdown’. Maar bedenk dat er bij de ‘vaccinatie-test’ die Pfizer deed ook meer mensen stierven in de groep met ‘gevaccineerden’, dan in de ‘controle-groep’. En Alex Berenson, voormalig wetenschapsjournalist van de New York Times, toonde aan dat het nog erger was. Eénentwintig doden in de groep met ‘gevaccineerden’, en vijftien in de ‘placebo’-groep. Maar omdat er twee in de ‘placebo-groep’ overleden die gediagnostiseerd waren ‘met Covid’, en slechts één in de groep ‘gevaccineerden’ die ‘met Covid’ overleed, werd het ‘vaccin’ effectief verklaard, en wereldwijd uitgerold. Dat er in de groep ‘gevaccineerden’ vier overleden omdat hun hart het begaf, terwijl dat er in de ‘placebo’-groep maar één was, geeft te denken als je die berichten over hartfalen leest als mogelijk gevolg van 'vaccinatie' leest. 

 

De hele test werd daarbij echter verstoord door op enig moment ook de ‘niet gevaccineerden’ alsnog te ‘vaccineren’, wat van het hele idee van ‘double blind’ testen een complete aanfluiting maakte. Peter Doshi, van het ‘British Medical Journal’, legde tijdens een ‘hearing’ een publieke verklaring af waarin hij de vloer aanveegde met wat ‘iedereen weet’. Hij hoopte met die verklaring ‘kritisch denken’ te injecteren in de discussie over de ‘vaccins’, en ‘weigeraars’, maar waar dat ‘wat iedereen weet’ de ‘consensus’ is, is het onbegonnen werk, zo vrees ik. Waar hij zich concentreert op de Britse situatie, lijkt DEZE interpretatie van de ONS-data hem echter wel gelijk te geven. Anderzijds blijft voorzichtigheid bij het interpreteren van cijfers geboden, maar wordt dat Britse beeld ook voor ons land ondersteund waar een Diederik Gommers nu stelt dat 60% van de 'Covid'-patiënten in zijn praktijk 'volledig gevaccineerd' is.

 

Van mijn kant wil ik niet gemakzuchtig de conclusie trekken dat de voorspelde ‘bijwerkingen’ van die ‘vaccins’ nu hun tol beginnen te eisen, en dan ook nog onder relatief jonge en gezonde mannen, zoals je nu steeds vaker leest, maar ik werp elke verwijzing naar de ‘ongevaccineerden’ als oorzaak van deze nieuwe piek in de ‘oversterfte’ rigoureus van de hand. Niet in de laatste plaats door het welhaast ‘anekdotische’ bewijs waar bijna elke ‘expert’ zijn eigen ‘cijfers’ heeft over de verhouding tussen ‘gevaccineerden’ en ‘ongevaccineerden’ die een beroep doen op enig ziekenhuis. Op de website van ‘Euromomo’ kunt u die vreemde trend zien, dat in de landen die participeren de ‘oversterfte’ nu vergelijkbaar is met vorig jaar rond deze tijd, maar dat er minder ouderen, en meer jongeren en jong-volwassenen sterven. En wat veranderd is, dat is het gegeven dat nu zoveel mensen ‘gevaccineerd’ zijn, en vorig jaar rond deze tijd praktisch niemand.

 

Het wordt nu echt de hoogste tijd dat we afscheid nemen van ‘zoals iedereen weet’, en dat we weer wat strikter worden in wat feiten zijn, en wat we moeten scharen onder de noemer ‘gefantaseerde invulling’. Juist ook omdat al die ‘spin’ om mensen te dwingen zich te laten ‘vaccineren’ nu behoorlijk pijn gaat doen. Eerder schreef ik al dat als iemand aan de lopende band liegt, en halve waarheden verkoopt, of belangrijke informatie achterhoudt, diegene op een bepaald moment ook niet meer geloofd wordt als hij of zij uiteindelijk dan toch nog de ‘harde cijfers’ op tafel legt. Aan de andere kant, als die ‘harde cijfers’ ongunstig zijn voor ‘het verhaal’, dan kunnen we lang op die ‘harde cijfers’ wachten, vrees ik. Daarvoor staan er nu teveel ‘experts’ en beleidsmakers in de frontlinie, en hebben ze al teveel ‘geïnvesteerd’ in ‘wat iedereen weet’ om nog met fatsoen terug te kunnen als het toch allemaal niet zo fraai is. In degelijke situaties zie je onveranderlijk de vlucht naar voren. En waar de ‘experts’ eerste de ‘Intelligente Lockdown’ aanprezen, vervolgens de ‘vaccins’, zijn nu de ogen gericht op een experimenteel medicijn van Pfizer. Zelfde problemen als met het ‘vaccin’: Het is experimenteel, en er zijn artsen en wetenschappers die beducht zijn voor ‘bijwerkingen’, of menen dat de ‘werking’ niet alleen het virus bestrijdt, maar ook gezonde menselijke cellen, met alle gevaren vandien. En dan kijk naar India, met ‘Ivermectine’, en blijft het pijn doen dat we nu dan opnieuw iets experimenteels opgedrongen krijgen. Mij komt het voor dat nu het moment is aangebroken dat de ‘experts’ en beleidsmakers de medicijnkeuze na besmetting los moeten laten, en maar zien waar dat scheepje strandt. Geef het een kans.

 

Als dat nou een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen in de overheid, en de wankelmoedige, maar tevens ernstig overbelaste zorg kan herstellen, zonder dat het schade toebrengt aan het absente traject in die vroegste fase van een besmetting, waar de ‘experts’ niet verder komen dan thuis in quarantaine, met een paracetamolletje, waarom dan wachten op weer een nieuw experimenteel medicijn waar nu reeds ophef over is, en wantrouwen, omdat die ‘vaccins’ van dezelfde firma ook geen vaccins bleken te zijn, maar op zijn best een experimentele profylaxe. Wat heb je te verliezen, als Mark Rutte, of Hugo de Jonge, of ’secretaris generaal’ op een ministerie in deze fase? Kijk om je heen. Welke 'expert', welke journalist, welke krant, gooit jou straks onder de bus? Welke 'expert' zal zeggen dat het allemaal mislukte omdat je niet, tot in detail, zijn of haar advies volgde, terwijl je daar niet eens kennis van droeg wat dat dan was, omdat het weggemoffeld was in 'consensus-BullShit'? Maar omdat hij of zij ergens bij 'Jinek', of de 'Dames' van 'GoedemorgenNederland' een tip van de sluier oplichtte, had jij dat moeten weten? Laat je niet langer om een boodschap sturen! Wat nou als er een paar grote ego’s sneuvelen van ‘adviseurs’ die het mis hadden? Nu kan je het vege lijf nog (net) redden, met een beetje geluk, omdat iedereen beseft dat jullie geen arts zijn. En omdat ze je willen geloven als je zegt dat je te goeder trouw handelde. Maar wacht nou niet te lang, want op zeker moment is dat geen argument meer. ‘Oversterfte’ kan lang weggeschreven worden onder redelijk geloofwaardige ‘noemers’, maar de rek is er nu wel uit. ‘Leiden van voren’ vergt zo nu en dan durf. Of, zoals de Britten dan zeggen: ‘Pick your poison’.

Wetsdienaar

Dus die donkere man, in die grijze jas, jeans en sneakers, die van de overzijde van een brede weg, ergens in Rotterdam, gericht op een groep mensen aan de overkant schoot, zoals ik zag op een ‘Facebook-filmpje’, was een ‘stille’?

 

In deze fase van de ‘ontwikkelingen’ is het belangrijker dan ooit om het hoofd koel te houden. En ook geen voorbarige, of gemakkelijke conclusies te trekken, al liggen ze nog zo voor de hand. De vraag waarmee ik open is een conclusie die is gebaseerd op de koele mededeling van de media, zonder enige twijfel op aanreiken van de ‘verantwoordelijke autoriteiten’, dat degenen die werden neergeschoten door politiekogels werden geveld. En niet door rubberkogels, maar door de ‘real stuff’. 

 

Al enige maanden ‘waarschuwen’ uiteenlopende ‘experts’ voor ‘radicalisering’. Op grond daarvan stonden op dit blog uiteenlopende oproepen om je niet te laten provoceren, en kalm te blijven. Waarbij ik met mijn lezers deelde dat ik van dichtbij heb meegemaakt hoe agenten-provocateurs in Amsterdam tijdens een vreedzame demonstratie als eersten met stenen begonnen te gooien, nadat zij zich onder de demonstranten hadden gemengd, en toen hun voorbeeld werd gevolgd, ze zich ontpopten als ’stillen’, die samen met geüniformeerde bataljons de échte demonstranten die zich hadden laten provoceren, inrekenden. 

 

In DEZE voordracht van Ernst Wolff, in zijn jonge jaren de Verenigde Staten uitgezet omdat hij als student meedeed aan demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, betoogt hij dat ‘ze’ uit zijn op ‘burgeroorlogen’. Hij maakt ‘ze’ concreet door te verwijzen naar een heel arsenaal aan invloedrijke mensen die zijn geschoold door het ‘WEF’. Aan het begin verontschuldigt hij zich, door te zeggen dat hij geen keihard bewijs heeft voor zijn beweringen over een ‘Groot Complot’. Dat is onjuist, waar hij, niet anders dan ondergetekende, verwijst naar de plannen die er liggen voor een ‘Big Reset’. De fout die hij maakt, is dat hij het blijkbaar wil presenteren als een ‘Groot Complot’, terwijl het gewoon een plan is. In het openbaar uitgevent, via boeken, pamfletten, YouTube-presentaties, door het ‘WEF’ opgeleide en op hun plek geholpen politici, ‘experts’ en journalisten, en een eigen website. Niets geheimzinnigs aan. En je kunt er helemaal blij van worden, kanttekeningen bij zetten, of menen dat het een dystopie is.

 

Waarom het voor zoveel mensen onverwacht komt, is omdat ze hebben zitten suffen. Of dachten dat het hun tijd wel ging duren. Of dat de politici die zij gekozen hadden er nooit akkoord mee zouden gaan. En als je dan wakker schrikt als het plan in de uitvoerende fase zit, dan wekt het de indruk van een overval. Dito als bepaalde ‘details’, zoals het schieten op betogers, je rauw op je dak vallen. En ongeacht of je erbij staat te juichen omdat die ‘relschoppers’ en ‘Wappies’ nog van geluk mogen spreken, omdat ze eigenlijk al veel eerder ‘op transport’ gezet hadden moeten worden, of dat je als demonstrant in je rug wordt geschoten door een ’stille’, die van grote afstand in de menigte schiet. Waarbij ik nog een slag om de arm houd, omdat het in theorie nog steeds een ware heldendaad geweest kan zijn van die ’stille’, als die groep aan de overkant op het punt stond een ongewapende winkelier, die zijn nering probeerde te redden van plundering en brandstichting, of ‘relgeile’ foto-journalist die te dicht bij het vuur was gaan staan, de strot af te snijden. 

 

Er zijn altijd situaties denkbaar waarin het gebruik van dodelijk geweld te rechtvaardigen is. Zoals in dat geval van die tiener in de Verenigde Staten, die werd vrijgesproken nadat hij twee belagers doodschoot, en een derde, die met getrokken pistool op hem afkwam, nadat de eerste twee hem onderuit hadden getrapt, en een aanslag met een skateboard zijn hoofd op een haar na had gemist, in zijn arm schoot. Hij werd achterna gezeten door het drietal, omdat hij met een brandblusser een in de fik gestoken vuilcontainer had geblust, waarmee de ‘demonstranten’ het op een benzinestation hadden voorzien. Toen hij het op een lopen zette, omdat hij bedreigd werd, rende hij richting de politie, om zichzelf in veiligheid te brengen. De politie in Kenosha bleef echter op veilige afstand, maar filmde alles wat er op de grond gebeurde wel vanuit een drone, en samen met de beelden op de telefoons en camera’s van anderen, en de verklaring van de man die hij in zijn arm schoot, dat die inderdaad op het punt had gestaan om die tiener neer te schieten, overtuigde de jury dat hij had gehandeld uit zelfverdediging. 

 

Dat was evident niet de situatie waar die ’stille’ zich in bevond, die zich op afstand van het rumoer bevond, en in alle rust kon aanleggen voor het schot. Maar geef hem de kans om uit te leggen wat hem ervan overtuigde dat hij geen andere mogelijkheid meer had. Of wie hem de opdracht had gegeven. Of anders welke rol hij voor zichzelf ziet weggelegd als ‘dienaar van de wet’ in de huidige complexe situatie. Was hij beïnvloed door de ‘experts’ en media, die al hadden aangekondigd dat een gewelddadige ontknoping aanstaande was? En als het klopt dat hij ’niet wit’ was, zoals de beelden leken aan te tonen, en zijn slachtoffer blank, speelde het dan door zijn hoofd dat er zoveel te doen is over ‘racisten’ die praktisch één-op-één gelijkgesteld kunnen worden met ‘anti-vaxxers’? 

 

Wat ik bedoel te zeggen, is dat het bestaan van een plan voor een ‘Big Reset’ niet moet worden beschouwd als gedetailleerd ontwerp voor de uitkomst, laat staan dat er ‘regie’ is gezet op de weg erheen. Veel verder dan enige controle over de ’narrative’, over ‘het verhaal’, reikt die visie niet. Sterker nog, ze grossieren in ‘plausible deniability’, waardoor ze ‘voetsoldaten’ die te vroeg, te ver gaan, zonder probleem onder de bus kunnen gooien. 

 

Nederland heeft al vele, vele jaren te maken met gewelddadige demonstraties, en rellen die nergens over gaan, zoals die rond voetbalwedstrijden, feesten en partijen, of de jaarwisseling. Hoe ‘Rotterdam’ vrijdag anders was dan bij die conflicten, waardoor gericht met ‘scherp’ schieten op burgers ineens gelegitimeerd is, zou normaal gesproken iets zijn voor een debat in de volksvertegenwoordiging, en de gemeenteraad van de stad. Was het Ahmed Aboutaleb die zei: ‘Doe maar!’? Was het een politiechef? Was het privé-initiatief? Zit er een gedachte achter deze toch vrij abrupte escalatie? Welke gedacht is dat dan? Maar de ’sfeer’ is anders dan toen Robby van der Leeden omkwam bij ’strandrellen’ in 2009. Toen moest Aboutaleb diep door het stof, en kon de korpschef zijn biezen pakken. Daar werden de, als agenten herkenbare politie rechtstreeks belaagd door de ‘feestende menigte’, die hen achtervolgde en opjoeg, en kon je nog stellen dat er sprake was van ’noodweer’. Daar was in dat incident dat ik zag op ‘Facebook’ in de verste verten geen sprake van. Maar een diepgravend onderzoek naar de toedracht zie ik hier nog niet in beeld verschijnen. Door de vooraankondiging van een escalatie in ‘rapporten’ van ‘experts’, braaf overgeschreven door de media, is dit een ’self-fulfilling prophecy’ uit het boekje. 

 

Hopelijk is het overbodig om te onderstrepen dat ik er zelf niet bij was, in Rotterdam, en dat ik de situatie niet kan beoordelen op zijn mérites. Ik kan er alleen niet aan voorbijgaan, omdat het aangemerkte doel van de demonstranten mij evident na aan het hart gaat, en ik hier op mijn blog eerder waarschuwde voor zo’n soort ‘ontwikkeling’, als gewenste uitkomst. Waarmee nog altijd niet bewezen is dat provocateurs actief waren. Noch kunnen we weten of alle deelnemers aan de demonstratie oprecht waren, en niet eerder door de sensatie van het ‘lonkende geweld’ werden aangetrokken. En plaats dat dan eens in de context van de mededeling dat meer dan de helft van de demonstranten minderjarig was. Wil je echt het risico lopen op dode kinderen, in de jacht op honderd procent 'gevaccineerden'? De repressie van ‘ongevaccineerden’ zal hierdoor echter in een stroomversnelling komen, waarbij totalitaire ingrepen op minder weerstand zullen stuiten, omdat de ‘kudde’ liever niet opvalt door een ‘eigen mening’ te formuleren, als die contrair is aan de trend. En die trend, die wordt aangereikt door al die mensen die geschoold zijn door het ‘WEF’, in een proces dat al bijna vijftig jaar loopt, en miljarden heeft gekost die ik zelf liever aan iets anders besteed had zien worden. 

 

Die ‘ongevaccineerden’ hebben geen eigen ‘kampioenen’ op invloedrijke posities. In praktisch alle landen zijn plannen voor ‘vaccinatiedwang’ in voorbereiding, of reeds geïmplementeerd. In China, Rusland of Hongarije niet anders dan in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk. Viktor Orban formuleert het anders dan Rutte, of Macron, of Bojo, maar onder de streep is de boodschap gelijk: Laat je prikken, of sterf!’. Het is curieus en omineus, waar het virus op wereldschaal vooralsnog niet meer slachtoffers maakt dan de gemiddelde griepepidemie, terwijl ‘vaccineren’ niet betekent dat je niet besmet kan raken, ziek kan worden, en overlijden, of het virus doorgeven. Daarbij zijn het de landen en regio’s met de hoogste ‘vaccinatiegraad’ die nu oplichten als epicentrum van nieuwe besmettingen. Ik kan het alleen maar begrijpen door dat ‘Big Reset’ prisma, waar iedereen-die-er-toe-doet in de wereld zich opmaakt voor wat er gaat komen als het doek valt voor dat wat we door de eeuwen hebben opgebouwd. Waarbij dat plan weliswaar niet het enige plan is dat ‘in de race is’ voor het vervolg, waar China en Rusland zich vooralsnog niet lijken te voegen, maar niemand de mogelijkheden die deze pandemie biedt wil laten schieten. Linksom, of rechtsom, maar mensen die voor zichzelf denken, en vasthouden aan feiten en bewijzen, vormen een gevaar. Niet anders dan tegendraadse types die niet zozeer denken, en weinig ophebben met feiten en bewijzen, maar die zich ook niet laten invangen. 

 

Opgegroeid met ’natuurkundige wetten’, en het idee dat een heldere, voor iedereen gelijke ‘grondwet’ de basis zijn voor een gezonde samenleving, en de emancipatie van de menselijke soort, ben ik ook nu nog haar ‘dienaar’, en kan ik het niet opbrengen te wijken voor de ‘Metaverse’ en zijn belofte van ‘geluk-in-volgzaamheid’, tot de dood er op volgt. Al helemaal niet als ik het idee heb dat die dood eerder wordt bespoedigd als ik mij laat ‘vaccineren’ met een experimenteel middel waarvan artsen en onderzoekers, die er hun hele status en loopbaan voor opgeven, van zeggen dat het gevaarlijk is, en niet beschermt, waarbij ze de ‘data’ erbij leveren om dat aan te tonen. Daarover morgen meer.

Tribunalen

Ineens gaat het in de ‘Haagse Badkuip’ en de media over ‘Tribunalen’.

 

In mijn bijdrage van gisteren refereerde ik er al even aan, compleet met een meer volledige verwijzing naar de aanvaring tussen twee kamerleden, via twee videofragmenten, die de oorzaak zijn van de ophef. Voordat ik van wal steek nog maar even herhalen dat ik geen lid ben van ‘Forum’, en er niet op heb gestemd. Ik  heb wel ooit op D66 gestemd, maar dat was in een andere tijd, toen Sjoerd Sjoerdsma en Pepijn van Houwelingen nog geboren moesten worden. Wat nu volgt is dan ook geen wraakoefening, want ik heb zelf nooit enige ambitie gehad om ergens een ‘zetel’ te bemachtigen, voor welke partij dan ook. Ik ben nooit ‘kandidaat’ geweest voor een politiek of bestuurlijk ambt. 

 

Wat is een ‘Tribunaal’? Volgens de ‘etymologiebank’ is het een ‘soort rechtbank’. Dat begreep u ook al wel. Maar wat voor ‘soort’? Het woord verwijst naar ‘Tribus’, en in de oudheid was een ‘Tribunaal’ een soort ‘overleg’ van ‘wijzen’ binnen de stam die, al dan niet op basis van geschreven wetsteksten, recht spraken. Wat met de eeuwen evolueerde, via een ‘afdeling van de Romeinse bevolking’, vormen van ‘jury-rechtspraak’, totdat we na de Tweede Wereldoorlog (Neurenberg) uitkwamen bij een ‘bijzondere rechtbank’ voor ‘politieke overtreders’. In die vorm onveranderlijk opgezet door de ‘overwinnaars’ en hun machtige vrienden, die nog een appeltje te schillen hebben met de leiders die zijn afgezet, of als een drukmiddel om zekere politici tot het inzicht te laten komen dat ze aan de ‘verkeerde kant’ staan als ze geen afstand nemen van de ‘overwonnen politieke klasse’. 

 

In die ‘moderne’ vorm is het angstaanjagend als je behoort tot een groep politici die ervan wordt beschuldigd dat ze hun macht misbruiken, en daarom voelde Sjoerdsma zich bedreigd door van Houwelingen waar die hem voorspiegelde dat er op enig moment ‘Tribunalen’ zouden oordelen over de besluitvorming rond ‘Corona’. Want daar ging het over. Uiteraard raakt dat niet slechts de heer Sjoerdsma, maar vele politici die zitting hebben in de Tweede Kamer, of ergens een bestuurlijke functie hebben, of propaganda bedrijven ten bate van die groep. In mijn bijdrage van gisteren gaf ik al als mijn mening dat ik geen fan ben van ‘Tribunalen’, al draag ik ‘Neurenberg’ wel een warm hart toe, waar dat ‘Tribunaal’ zich ook nadrukkelijk richtte op de toekomst, en er ‘codes’ uit voortvloeiden die bedoeld waren de positie van de burger tegenover de staatsmacht te versterken. Zoals de ‘code’ die zegt dat de burger niet mag worden onderworpen aan medische experimenten, waar ik in eerdere bijdragen al naar verwees in de context van de ‘vaccins’ die experimenteel zijn. Met toestemming voor gebruik op basis van een ‘noodverordening’, om de ‘pandemie’ het hoofd te bieden, maar experimenteel. 

 

Waar burgers uit eigen vrije wil, na integer te zijn geïnformeerd, kiezen voor participatie in dat experiment, is dat niet bezwaarlijk. Maar waar zij gedwongen worden, of worden voorgelogen om hen te verleiden, is dat evident iets waar een ‘Tribunaal’ niet licht over zou oordelen, als het zo ver zou komen. Zoals ik in mijn vorige bijdrage onderstreepte, is mijn streven er nadrukkelijk op gericht die ontwikkeling te voorkomen, door transparantie te bepleiten, en iets van een dialoog in leven te houden, ondanks de snel om zich heen grijpende censuur, de dreigende repressie, en nu het geweld, en een overmaat aan ‘spin’. Laat mij tevens nog eens onderstrepen dat ik er voor mijzelf van overtuigd ben dat veel mensen die transparantie bestrijden, klokkenluiders buiten beeld houden, en die zich lenen voor het promoten van ‘Freedom Juice’, de beste bedoelingen hebben. Ze zijn alleen ‘Stupid’. 

 

Die aanvaring in de Volksvertegenwoordiging liep volledig uit de klauw toen Sjoerdsma ‘Hitler’ erbij haalde, en van Houwelingen wegzette als een ‘neo-Nazi’, zonder dat de voorzitter ingreep. Hoe die wilde beschuldiging een antwoord was op de vraag van van Houwelingen aan Sjoerdsma, of hij bereid was het buitenspel zetten van volksvertegenwoordigers in Letland te veroordelen, is mij een eeuwigdurend raadsel. Als het niet de vooropgezette bedoeling was om van Houwelingen ‘over de rooie’ te krijgen, dan was het gewoon ‘Stupid’. Dan kun je, in de context van de vraagstelling, beter verwijzen naar het gegeven dat Nazi’s in Letland openlijk marsen organiseren waarop ze er geen geheim van maken dat ze menen dat het ze spijt dat Hitler en de zijnen het onderspit hebben gedolven in die laatste Wereldoorlog. En hoe dat zich verhoudt tot het uitzetten van die ‘ongevaccineerde’ parlementsleden. Als je het dan toch over die boeg wilt gooien. 

 

Dat hele uitstapje van Sjoerdsma, waarin hij van van Houwelingen eiste dat die afstand nam van beweringen van andere leden van zijn partij, dat het ‘apart zetten’ van ‘ongevaccineerden’ hen herinnerde aan de wijze waarop het de Joden was vergaan in de aanloop naar de Holocaust, is bizar, als je er even over nadenkt. Zeker tegen die achtergrond van dat ‘Letse voorbeeld’. Het is juist extreem belangrijk, zo komt het mij voor, dat je historische paralellen in een open debat tegen het licht houdt, om te voorkomen dat we als mensheid dezelfde ‘Stupid’ keuzes maken. Dan helpt het niet als je van die Holocaust iets ‘sacraals’ maakt. Die massaslachting trof, naast de Joden, ook de Roma, en mensen die door het ‘medische establishment’ uit die tijd waren aangewezen als ‘disfunctionele’ lieden waar je vrijelijk mee kon experimenteren om het ‘Germaanse Ras’ te verbeteren. In de basis is het dan onbelangrijk of degene die overeenkomsten ziet tussen toen en nu een punt heeft. Als dat niet het geval is, dan is het aan de mensen die menen dat iemand zich ten onrechte zorgen maakt om uit te leggen waarom dat misplaatst is. Dan heb je een debat op inhoud, met een beetje geluk. 

 

Goede kans dat zo’n open debat niet leidt tot een resolutie, niet leidt tot ‘consensus’, omdat de kwestie extreem complex is, en veel van de ‘data’ onbruikbaar zijn omdat ermee is ‘gerommeld’, of dat ze verkeerd gebruikt worden, waardoor de statistiek die eruit voortvloeit een onjuist beeld geeft.

 

De narigheid is uiteraard dat ‘inverse reasoning’ voor veel onnodige ’spaghetti’ in de lopende discussies zorgt. Onbedoeld, of opzettelijk waar het wordt ingezet om verwarring te stichten, de discussie over een bepaald punt (het uitzetten van ‘ongevaccineerde’ parlementsleden) om te buigen naar een discussie over ‘Tribunalen’, waardoor het oorspronkelijk thema uit beeld schuift, en niet langer wordt geadresseerd, waardoor de machthebbers en hun sympathisanten gewoon door kunnen gaan met iets wat onoorbaar is, alsof dat van minder belang is. Terwijl het één concreet nu een bedreiging vormt, en het ander hooguit hypothetisch een uitkomst zou kunnen zijn. Dat soort ‘debat-technieken’ maken van de democratische besluitvorming een karikatuur. En als die bom barst, zitten we opgescheept met ‘Tribunalen’, en overvolle kerkhoven. Voorkomen is beter dan genezen. Maar dat vergt niet zozeer meer aandacht voor ‘omgangsvormen’, maar een strijd tegen ‘debat-technieken’, tegen ‘vervuilde’ statistieken, en het gebruik van de ‘consensus’ als ‘wetenschappelijk bewijs’. Dan komt het met de ‘omgangsvormen’ ook wel goed. Maar vooralsnog bewegen we ons in tegenovergestelde richting, en dat is best angstaanjagend, gelet op de oorlogszuchtige taal die politici en de media bezigen.

 

Als mij dan beelden bereiken via Facebook, waarop te zien is dat iemand in burger, van de overkant van een brede straat, doodgemoedereerd een demonstrant neerschiet in Rotterdam, dan lijkt het startschot voor die ontwikkeling inmiddels gegeven. Wie heeft daar baat bij? Vraag je dat eens af. 

View older posts »