Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Paranoimia

'Als je niks te doen hebt, doe het dan niet hier'.

 

Dat was de 'tegeltjeswijsheid' die in menige kantoorruimte hing. En steeds bedacht ik dan dat het een verademing zou zijn als de mensen die de tijd vonden om zo'n 'tegeltje' of 'poster' op te hangen ontslag zouden nemen, en lekker op het strand zouden gaan liggen met een goed boek, of aangenaam gezelschap, of nadenkend over de zin van het leven. De hoeveelheid tijd die verloren is gegaan aan het 'bespreken' van de wijsheid van die tekst met 'medestanders', die allemaal zo hun eigen verhalen hadden over 'nietsnutten', maakt het al tragisch genoeg. Maar veelal betrof het ook nog lieden die meer in de weg liepen, en het 'operationele proces' verstoorden met hun 'inbreng'. 

 

Voor mijzelf gold eerder de 'tegeltjeswijsheid' die zei: 'Ik houd van werken! Ik kan er uren naar kijken!', terwijl ik zeker niet lui was en de kantjes er vanaf liep als ik was 'ingehuurd'. Integendeel! Ik hechtte grote waarde aan een goed contract dat bescherming bood, en met heldere afspraken, die ook nagekomen moesten worden als er een beroep op werd gedaan, maar hield mij er (vrijwillig) niet aan. Maar steeds zocht ik naar manieren om iets sneller te doen, om de productiviteit per tijdseenheid op te schroeven, en de kosten terug te dringen, en was ik blij als mensen die niks te doen hadden naar huis gingen, inplaats van rondlummelen om hun 'tijd vol te maken'. 

 

De keerzijde van de medaille is, dat mensen in mijn omgeving zo nu en dan dachten dat ik met 'nietsdoen' mijn geld verdiende, waarbij zo nu en dan de opmerking valt: 'Ga eens wat doen!', omdat anderen het gevoel hebben dat ik mijn tijd verspil met 'kijken naar werk', zoals via dit blog. Hoewel de geleidelijke afname van het aantal bezoekers van dit blog deels veroorzaakt zal worden door de 'algoritmes', en mijn weigering om niet te 'adverteren', omdat het me teveel tijd kost als ik dit blog via 'Twitter', 'Facebook', in 'Whatsapp-groepen' of forums zou moeten aanprijzen, en de inhoud zou moeten verdedigen, valt ook niet te ontkennen dat menigeen die hier in het verleden nog wel eens langs kwam voor inspiratie, in deze 'hectische' tijd hier de aandacht mist voor 'actuele onderwerpen'. 

 

In een 'vlammende' video gaat de buitengewoon productieve 'Alternatieve' journalist Joseph Paul Watson tekeer tegen de 'Big Reset'. Hij houdt zijn geëngageerde, en steeds bozer wordende 'volgers' voor: 'They think you are stupid!'. Mijn kijk op die 'Big Reset' is, zoals u niet ontgaan kan zijn, een tandje genuanceerder. En 'Stupid'? Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je daaronder verstaat. Om te beginnen zijn degenen die de 'Vierde Industriële Revolutie' niet aan zagen komen 'laatbloeiers', en waren ze druk met 'andere dingen', waardoor ze nu achter de feiten aanlopen. En zeker als je omkijkt naar waar men dan 'druk' mee was, dan denk ik: 'Was maar op het strand gaan liggen'. Daarnaast 'vlammen' velen die zijn video aanprijzen over een 'Links Complot', terwijl neo-feodalisme, met 'Corporaties' die de dienst uitmaken,  volgens mij toch echt serieus 'Extreem Rechts' is. Maar ik ga er verder geen woorden aan vuil maken, omdat de hele notie van 'Links' en 'Rechts' verworden is tot polemische nietsnutterij. Bij Watson zelf is er geen sprake van dat soort verwarring, want hij veegt 'Links' én 'Rechts' de mantel uit. Maar waar zijn fans zich concentreren op 'Links', zijn ze net zo goed de wegbereiders van het welslagen van die 'Big Reset'. 

 

Hoezo?

 

Voor sommigen is het een geheel nieuwe ervaring dat mensen 'geen tijd' hebben voor een urgent gesprek over belangrijke thema's, maar als liefhebber van 'kijken naar werk' hak ik al héél wat langer met dat bijltje. Mensen zijn niet 'Stupid' in de zin dat ze zich geen beeld zouden kunnen vormen van bepaalde concepten. Maar ze zijn 'Druk!'. Ze moeten de piepers nog op het vuur zetten, en de kinderen uit de opvang halen. En hoe zit dat nou met Thierry Baudet? Wat zegt Gommers? Hé! Een 'Whatsappje'! Wauw! Zie je wat de minister van Pakistan zegt over Macron!?!? Druk, druk, druk, druk……

 

Nee, je bent afgeleid. Afgeleid van de zaken die je eigenlijk vóór zou moeten laten gaan. Dingen die je op de iets langere termijn de kop gaan kosten. En je laat je afleiden door mensen die je in hun 'hokje' willen zien te krijgen, om dan 'samen' op te trekken tegen 'het Kwaad'. Waardoor degenen die zich niet gek laten maken, en geen 'samen' nodig hebben, vrij baan hebben om de samenleving in te richten zoals zij denken dat goed is voor ons. 'Verdeel, en Heers'. Ze geven ons alle redenen om ons 'druk' te maken. Constant wijzigende 'maatregelen' rond 'Covid'. Geen St Maarten. Geen Sinterklaas. Geen Kerst. Geen vuurwerk. Geen 'carbid schieten'. Geen 'jaarwisseling'. Niet meer reizen. Oh! Hé! Wacht even! Een 'Whatsappje'!

 

Gisteren verwees ik u naar een documentaire van een uur en vijftien minuten. Daarin wordt u verteld dat er mensen waren op 'sleutelposities' die zich middels 'war-games' hebben voorbereid op een pandemie, en daar al iets van tien jaar mee bezig zijn. Goede kans dat u zelfs nu nog niet de tijd heeft om er kennis van te nemen hoe die mensen denken, en welke belangen ze dienen, 'Want Baudet!' Of u geeft de voorkeur aan 'Lubach op Zondag', omdat het daar gaat over de 'actualiteit' van 'DeepFakes', waarmee hij zelfs de 'Libelle' haalt. Maar 'DeepFakes' is het nieuws van vorig jaar. Of eigenlijk al de 'Tachtiger Jaren', met 'Max Headroom' die een muziekprogramma presenteerde, en optrad in de hit van de 'Art of Noise' met de passende titel 'Paranoimia', waarin 'Max Headroom' vraagt om te mogen 'slapen'. En dat deden we niet, want we waren 'Druk!', maar waarmee? 

 

We zijn steeds meer bezig, op elk niveau, met problemen waarvoor we allang een oplossing klaar hadden moeten hebben. Maar we waren afgeleid. En daardoor worden we op sleeptouw genomen door degenen die al wel hun scenario klaar hadden, en slechts op de 'Execute'-knop hoefden te drukken. Deels reageren we zoals voorzien in die scenario's, zonder ergens over na te denken, maar waar we uit de bocht vliegen lopen we nog altijd achter de feiten aan. De ruimte om nog invloed uit te oefenen wordt snel kleiner. En vergeet niet dat u niet meer nodig bent. Voor de schaarse functies waarvoor nu nog mensen onontbeerlijk zijn, zijn voldoende 'gedisciplineerde' mensen te vinden. Velen die inderdaad neerkijken op die 'Domme'-meute die niet met zijn tijd mee is gegaan, en die druk is met het speuren naar hun 'Identity', of 'Culturele Beslommeringen' en 'Entertainment'. Als consument, of als producent. 

 

Mijn cynisme over politici en 'experts' die in de weer zijn met 'intelligente' maatregelen komt voort uit mijn persoonlijke motto, ooit aangereikt gekregen door een verstandige collega, dat als je haast maakt wanneer je tijd hebt, je tijd hebt wanneer je haast hebt. Ook een 'tegeltjeswijsheid', maar het gaf, en geeft mij veel tijd om toe te kijken terwijl dingen in het honderd lopen. En dat was in het begin verschrikkelijk frustrerend, maar op enig moment moet je ook berusten, anders heb je geen deel van leven. Anticiperen was altijd minder een kwestie van intelligentie, en grote ijver, en meer een kwestie van 'gezonde argwaan', danwel nieuwsgierigheid, gekoppeld aan 'gepaste luiheid'. Je de kop niet gek laten maken door bijzaken, de 'waan van de dag', waardoor je tijd overhield. En een voorkeur voor 'simpele' oplossingen, die tijd uitsparen, en ervoor zorgen dat je de controle niet kwijtraakt over die facetten waarover je de controle hebt. Nu, met de hulp van 'Artificial Intelligence', reikt de ambitie beduidend verder, en zijn mensen met toegang tot dergelijke systemen ervan overtuigd dat ze een veel grotere mate van complexiteit aankunnen, ook al begrijpen ze de stappen die er gezet moeten worden zelf allang niet meer. 

 

Het zou mijnerzijds van extreme zelfoverschatting getuigen als ik u nu probeerde wijs te maken dat ik wel weet hoe de wereld van de toekomst eruit gaat zien, omdat ik genoeg tijd heb om daarover na te denken, want we gaan nu allemaal achter de feiten aan lopen door de exponentiële snelheid waarmee 'Artificiële Intelligentie' zich ontwikkelt. We hebben in theorie nog wel enige tijd om het kader waarbinnen die 'Artificieel Intelligente' systemen dienen te blijven vorm te geven, maar ik ben bang dat er nu al 'scenario's' het 'Groene Licht' hebben gekregen die dat ook tot 'Wishful Thinking' maakt. We hadden het wel kunnen doen. Maar 'Druk!' Hé! Een 'Whatsappje'! Wauw! Moet je kijken! Een monoliet op een geïsoleerde plek in de woestijn in Utah, precies zoals in die film van Stanley Kubrick! Of is het een 'DeepFake'? Of 'Russische desinformatie'?

 

Paranoimia awaits us. Let me sleep………

Speurtocht

Net als u neem ik geen genoegen met 'nep'.

 

Dan heb ik het niet over 'branding'. We zwemmen in de wetgeving die 'Merken' moeten beschermen, en u betaalt wellicht gretig voor die 'Naam', terwijl u het identieke product kan krijgen voor een fractie van de prijs zonder die 'Naam'. Dat moet u zelf weten, wat mij betreft. Maar hoe zit het met 'nepnieuws'?

 

HIER een documentaire die in 'Gevestigde Kringen' wordt beschouwd als het summum in 'nepnieuws', en daarmee een gevaar voor de samenleving, en uw gezondheid. U bent niet 'van gisteren', en u heeft van huis uit, en in het onderwijssysteem kritisch leren denken, dus kijk ernaar, en 'onderwijs' uzelf. Zie het als zo'n tekening die kinderen vroeger kregen tijdens een wat langere reis, om de verveling te verdrijven: 'Zoek de zeven verschillen'. 

 

Mijn vrees is, dat u moeite zult hebben met het vinden van duidelijke bewijzen voor het gegeven dat u te maken heeft met 'nep', omdat het allemaal héél erg plausibel klinkt. Sterker nog, het zou best wel eens helemaal waar kunnen zijn. Maar hoe komen we daarachter? In die documentaire worden enkele gevestigde reputaties door de modder gesleurd. En andere mensen, die door de 'autoriteiten' aan stukken werden gereten omdat ze 'nepnieuws' verspreidden, worden op een voetstuk geplaatst als helden, omdat ze voet bij stuk hielden, en offers brachten om de waarheid, in hun ogen, naar buiten te brengen. En nu bent u de scheidsrechter. 

 

Zie het als zo'n spelletje op de televisie, waarbij je moet raden wie de 'Masked Singer' is, of 'Wie van de Drie', of iets in die geest. Maar dan serieus. Welke aanwijzingen heeft u dat het gaat om 'nep', of dat het juist 'écht' is? Welke informatie heeft u nog nodig om meer zekerheid te krijgen? Waar kunt u die informatie vinden? Gaat het om een geheel van 'A tot Z' gelogen verhaal? Of zitten er elementen in die waar zijn, maar is de boodschap een onlogische extensie, overdrijving, of hypnotische suggestie? Of is het verhaal dat u dacht dat waar was juist 'rafelig', of erger?

 

Vanochtend zat ik naar de dames van 'GoedeMorgenNederland' te kijken, waar 'politiek commentator' Wouter de Winther te gast was, en voor het eerst zag ik een 'pratend hoofd' dat niet gretig op een vraag reageerde met 'correcte lariekoek', maar met een afwijzing in de geest van: 'Sorry, maar waarom vraag je dat aan mij?' De Winther zag niet in waarom hij zou moeten reageren op een vraag over Turkije. Daarnaast gaf hij aan dat hij bij de eerste de beste gelegenheid weer het vliegtuig zou nemen voor een welverdiende vakantie, waar het 'topic' was dat mensen daar nu toch van af zouden moeten zien vanwege 'het Klimaat' en 'het Milieu'. Ook dat leek mij niet geheel de bedoeling. In elk geval zag de presentatrice er enigszins ongelukkig uit, maar wellicht was dat mijn perceptie, en beeldde ik het mijzelf in? 

 

Je kan niet voorzichtig genoeg zijn als het er om gaat een oordeel te vellen over iets wat 'obvious' lijkt. De presentatrice had voor ons ook een 'item' over de G-20, die gehouden had moeten worden in Saoedi Arabië, maar vanwege 'Covid' was het nu een 'Zoom-conferentie'. Merkel had blijkbaar gepleit voor meer hulp aan 'arme landen' in het kader van de aankomende vaccinatie. En daarnaast was er het 'nieuws' dat Trump, waarvan iedereen, behalve Trump, 'wist' dat het zijn laatste G-20 was als president, er halverwege tussenuit was geknepen om te gaan golfen. Nieuws? Of 'Nepnieuws'? Dat hangt er ook een beetje vanaf wat u van Trump in dit stadium verwacht, en hoe u tegen die documentaire aankijkt, denk ik. Als u het gevoel heeft dat die documentaire niet helemaal 'nep' is, of misschien zelfs wel de spijker op de kop slaat, dan bent u misschien ook nog niet zo ver om toe te geven dat Biden honderd procent zeker Trump op gaat volgen, en dat Trump wel wat anders aan zijn hoofd heeft, zoals het uiteenvallen van zijn 'Legal Team'. 

 

Sidney Powell, de voormalige 'aanklager' die het boek 'Licenced to Lie' schreef, over corruptie bij 'Justitie' in de Verenigde Staten, en vorig jaar met succes oud-generaal en 'chef inlichtingen' van 'Defensie' Flynn verdedigde, is feitelijk losgesneden van het 'Legal Team' van Trump, nadat ze had aangekondigd dat ze in processen zou bewijzen dat er was gefraudeerd tijdens de verkiezingen, ten nadele van Trump. Dat is ook waar zijn 'Legal Team' mee bezig is, maar Powell verscheen wel héél nadrukkelijk op de voorgrond, en kondigde aan dat de onthullingen 'Bijbelse' proporties aan zouden nemen. 

 

Mijn 'speurneus' komt dan in actie. Wat speelt daar? Zo'n scheuring in dat 'Legal Team', terwijl eerder al advocatenkantoren die er deel van uitmaakten afhaakten na te zijn bedreigd, klinkt als: 'Einde Bericht'. Het is onmiskenbaar zo dat er niet veel mensen zijn die nog écht geloven dat Biden in januari niet gekroond zal worden. En die dus menen dat Powell professioneel zelfmoord pleegt door zo hoog van de toren te blazen. En wellicht Trump en zijn 'Legal Team' meesleurt in haar val. Dat kwam bij de 'Gevestigde' dames van 'GoedeMorgenNederland' uiteraard niet aan bod, want die weten niet eens wie Sidney Powell is. Zelf doe ik nog altijd geen uitspraken over wie er in januari in het Witte Huis zit, en ik erger mij groen en geel aan dat 'MediaCircus', en het gebrek aan inhoudelijk waardevolle informatie. Maar ook Powell zelf komt daar (nog) niet mee. Wat overigens wel zo verstandig is als ze over het soort bewijs beschikt dat je 'Bijbels' zou mogen noemen, want dan heb je de 'Media' verder niet nodig om de rechtbank te 'masseren' ten behoeve van je 'verhaal'. Dan spreekt het bewijs boekdelen, en is het geen 'bewijs', maar bewijs. 

 

Hoewel ik klaar ben met het 'VerkiezingsCircus', ben ik uiteraard wel geïnteresseerd in onthullingen van 'Bijbelse' omvang. En ik begrijp dan ook wel de spanning die Trump moet voelen waar iemand dat naar buiten wil brengen namens hem, de zittende president die geacht wordt op de hoogte te zijn van alles wat er speelt in het land. Alhoewel er nu al lieden zijn die trots vertellen hoe ze hem om de tuin hebben geleid de afgelopen vier jaar. Waarvan ze in NRC schreven dat het mooi was om te zien dat 'het Systeem' stand had gehouden, 'ondanks Trump'. Je moet er niet aan denken dat de 'Eindeloze Oorlog' stopt! Er wordt al wel het nodige gefluisterd in de 'Conspiracy Hoek', maar ik wil het 'product' zien voor ik een oordeel vel. En ik heb geduld. Het heeft geen pas om mijlen voor de 'muziek' uit te lopen, en lukraak beschuldigingen te uiten. Maar ik ben verzot op lekker, ouderwets bewijs. Zo ontstellend veel beter dan die 'nep' van de 'FactFinding'-websites. Als je 'écht' geproefd hebt, wil je nooit meer wat anders. 

 

In een wereld vol 'Deepfake', en maniplulerende individuen, marchanderende organisaties, 'Gevestigde Media' met 'gekleurd' nieuws, en liegende overheden die je een poot uit willen draaien, of ons een 'Permanente Oorlog' in willen 'rommelen', wordt het steeds belangrijker om zelf te leren zien wat 'nep' is, en wat echt. Dus laat u niet weghouden bij 'Alternatieve' bronnen, maar wees waakzaam, houdt uw kruit droog. En bedenk: 'Cui Bono?'

Allemansvriend

Weer een storm in een glas water.

 

Ophef over de 'nummer 9' op de lijst van kandidaten voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 'GroenLinks'. De dame in kwestie is overtuigd 'Moslima', en ze onderhoudt contacten met de 'Moslim Broederschap'. Wat ik niet begrijp aan die ophef, dat is dat nagenoeg elke politieke partij in Nederland zich het vuur uit de sloffen loopt voor die 'Moslim Broederschap', en enthousiast de oorlogen steunt die tot doel hebben die organisatie in landen als Libië, Syrië en Irak aan de macht te helpen. Zelfs Israël trekt nu alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen, met verse bombardementen op Syrische doelen, na een historische vrede met Saoedi Arabië en andere 'Moslim Broederschap'-geïnspireerde landen in het Midden-Oosten. 

 

'GroenLinks' is, vanaf de oprichting, een 'polder-partij' bij uitstek. Het was een fusie van gestaalde Stalinisten van de CPN, 'Blote Libertairen' van de PSP, die de aandacht trokken door een naakte vrouw met een koe in het Nederlandse weidelandschap op de verkiezingsposter af te beelden, waarbij één van de kamerleden pleitte voor de erkenning van het leed dat pedoseksuelen werd aangedaan, en de 'Gutmensch-Christenen' van de PPR. Die 'Allemansvriend' staat al vele jaren vooraan als er ergens terroristen verdedigd dienen te worden. Zonder het terrorisme zelf openlijk in de armen te sluiten, want dat is 'electoraal' niet handig. Maar ze sieren zich met een blik op de 'individuele vrijheid' waar je alle kanten mee op kan, behalve de goede. 

 

Het is de 'Soros-partij' bij uitstek, en ze zijn onontbeerlijk bij het bevorderen van de 'Big Reset'. Maar op andere momenten zetten ze zich weer af tegen de 'Corporaties' en het 'Grote Geld'. Het oogt bij uitstek opportunistisch, maar dat geldt hooguit voor een enkeling binnen die partij. De aanhang is vooral 'verward'. Een gezellige familie vol 'gekke typetjes' die door elkaar heen roepen, en die graag 'mee willen doen'. Dromend van een idyllische 'Groene', leider-loze wereld waarin iedereen 'zichzelf' kan zijn in de 'Safe-Space' van 'Politiek Correcte' taalgebruik, en zwaar leunend op 'Social Shaming', via de mobilisatie van lynch-groepen die 'foute mensen' aanvallen die lak hebben aan dat sprookje, en die een man een man noemen, en een paard een paard. En die zonder bewijs niet te bewegen zijn om de 'Groene Illusie' in de armen te vliegen. 

 

Op zich zie ik wel waarom de 'Moslim Broederschap' daar wel iets in ziet, want 'GroenLinks' is zeker geen gevaar voor hen, maar juist een warm pleitbezorger voor het verstrekken van subsidies aan alles wat de 'Broederschap' nodig heeft. 'Groen' is ook hun kleur. En 'verwarde' mensen die aanslagen plegen of met messen lopen te zwaaien wijzen ze daar ook niet de deur. En als je deel uitmaakt van 'GroenLinks' mag je zonder mondkapje of 'social distancing' samenkomen op de Dam om 'blanken' uit te maken voor 'racisten', en gehakt te maken van een traditioneel kinderfeest, waar ze in die kringen helemaal niks mee hebben. 

 

Als het juist uw partij is, maak ik u geen persoonlijk verwijt. Op zich is een 'allemansvriend' een prettiger persoon dan zo'n 'azijnpisser' die complete groepen buiten de deur zet, omdat ze niet deugen. Pas als je de 'waan-van-de-dag' uit het oog verliest, en je krijgt zo'n 'lynch-mob' over je heen, begrijp je dat een wat meer inhoudelijke discussie en een 'moreel kompas' wellicht toch te prefereren zijn. En dat je mensen wel ruimte moet bieden om 'zichzelf' te zijn, maar niet als die 'zelf' anderen op basis van de kleur van hun huid, hun geslachtskenmerken, hun seksuele voorkeur, of religie of visie op de toekomst identificeert als iemand die bestreden moet worden, en die niet meer mee mag praten. 

 

De 'allemansvriend' is bij uitstek de ideale gastheer voor de 'activist'. De 'allemansvriend' kan geen 'nee' zeggen, en laat zich plukken tot er niks meer te halen valt. 'Jij nog een kopje subsidie? Positief-discriminatie koekje erbij?' En voordat u mij verkeerd begrijpt, spreek ik hier ook geen oordeel uit over mevrouw Bouchallikht, het gewraakte lid op de lijst. Waar haar eigen tolerantie haar tot sierraad is, waardoor ze zich oprecht helemaal thuisvoelt bij 'GroenLinks', 'Allemansvrienden-onder-elkaar', zie ik haar niet als een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. En past ze ook prima bij die partij. Het gaat om de 'Verkeerde Vrienden' die meeliften. Van cynische miljardairs, tot terroristen, en bezoekers van 'Klimaatconferenties' die in privé-vliegtuigen arriveren, en keihard liegen over de 'maatregelen' en 'producten' die ze aanbevelen. 

 

Samenvattend zeg ik dus dat je niks hebt aan een partij als 'GroenLinks' als je niet van het 'Klimaat-kastje' naar de 'Identiteitsmuur' wil rennen als een 'Kip-zonder-Kop', om ergens tot de slotsom te komen dat je de verkeerde meesters hebt gediend, of een mes in je rug, of een bom op je hoofd te krijgen van een 'Verkeerde Vriend'.

Laatste kans

Al uw bezit is niet meer, of minder dan een recht.

 

De wetten van het land zijn de ultieme scheidsrechter. Als een land het geld afschaft, is er geen 'grootheid' meer waarin u dat bezit kunt uitdrukken, en kunt u hooguit nog spullen ruilen. In een land waarin alle spullen bij wet het eigendom zijn van het collectief, dat het gebruik ervan toewijst op grond van regels die zijn vastgelegd in de wet, zitten we in de droomwereld die veel utopisten al eeuwenlang inspireert. In het ideale geval, vanuit die visie op de mens en de samenleving bekeken, met een 'merit-driven' beloning, waarbij de mensen die het meest waardevol zijn de hogere beloning krijgen. Zelfs in die vorm is het geen zuiver 'communisme'. Maar het kan nog erger.

 

Waar 'corporaties', kongsi's van mensen die de macht naar zich toe hebben getrokken gedurende een voortraject, alle bezit gemonopoliseerd hebben, is het niet het collectief dat bepaalt hoe hoog uw uitkering is, wat dan nog het enige is waar u recht op heeft, maar een bescheiden, feodale, buitensporig 'rijke' elite. Waarin 'rijk' staat voor het simpele gegeven dat ze zichzelf alles kunnen veroorloven, zonder ooit af te hoeven rekenen. 

 

Ook waar het collectief formeel de eigenaar is, en de rechten toewijst, is er een gevaar dat die macht mensen aantrekt die hun 'vrienden' bevoorrechten. 

 

Dergelijke systemen zijn niet levensvatbaar in een wereld waarin de mens productief is, maar tot op grote hoogte is het nu al zo, in onze huidige maatschappij, waarin machines en robots steeds grotere delen van de productie voor hun rekening nemen. De bijdrage van die machines en robots zal nog exponentieel stijgen, tot (nagenoeg) al het échte werk geautomatiseerd is. Dat is de belofte van de 'Vierde Industriële Revolutie'. U hoeft niet alleen niet meer te werken, maar u mág zelfs niet werken. 

 

In de basis een droomwereld, van de geboorte tot aan je dood niets dan vrije tijd. Maar net als voor een 'huisdier' staat of valt de kwaliteit van je leven in dat geval bij de vraag wat voor 'baasje' je treft. Mijn betoog hier, al vanaf het begin van dit blog, vele, vele jaren geleden, is dat we urgent na moeten denken over de structuur die we meegeven aan die toekomstige maatschappij, die nu met rasse schreden dichterbij komt, terwijl we nootjes peuzelend zitten te kijken naar het Amerikaanse 'verkiezingscircus', het eindeloze 'Covid-gedoe', en andere flauwekul. Het zal die machine, en die robot, worst zijn hoe we het inrichten. Maar ik lig daar wakker van. En dan meer in het bijzonder van mijn medemens, die druk 'voorsorteert' op die realiteit met claims die kant noch wal raken.

 

Nee, u heeft, wat mij betreft, géén recht op méér krediet omdat uw verre voorouders leed is aangedaan. Of omdat u deel uitmaakt van een 'zielige minderheid'. Of omdat uw geklieder met verf, klei of woorden, of enige andere vrije expressie van u een 'cultureel verheven persoon' maakt. Of omdat u door en door 'politiek correct' bent dat u dagelijks de laatste grillen via de 'Gevestigde Media' opslurpt, en implementeert, ook al zei u gisteren nog iets héél anders. En u krijgt ook niet meer krediet omdat u de grootste groep relschoppers kunt mobiliseren. Als het aan mij ligt. 

 

Maar het ligt niet aan mij. Het ligt aan ons. Lukt het ons om, op de valreep, alsnog onze hersenen te gebruiken op een manier waarvoor ze bedoeld lijken? Lukt het ons om ons weg te rukken van de 'waan van de dag', en vooruit te blikken? Of laten we ons hossend en verbale drek spuwend op forums, in 'praatprogramma's' en in de 'Gevestigde Media' en op 'Alternatieve Blogs' naar de slachtbank leiden? Ik ben niet hoopvol gestemd op dit moment, omdat de waanzin alleen maar verder toeneemt in ons deel van de wereld. Ik wijt dat niet aan onwil, maar aan onvermogen. Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, maar ze komen zo rottig uw strot uit, en in meerderheid denkt u dat het zo'n vaart niet zal lopen. Dat u nog tijd heeft. Dat het iets is voor 'later'. En dat er altijd een mogelijkheid zal zijn om fouten te corrigeren. Maar dit is zo'n keuze die je maar één keer kunt maken. Dus wat wordt het?

 

Bewijs

Je hebt bewijs, en 'bewijs'.

 

Bewijs is knalhard, onomstotelijk. Bij 'bewijs' gaat het erom 'mensen-die-ertoe-doen' te overtuigen dat iets waar is. Nu de eerste Nederlander een 'schikking' in de bus heeft gekregen voor 'Appen' tijdens het rijden, omdat de 'slimme camera' toch niet slim genoeg was om een blikje chocolademelk te onderscheiden van een 'smartphone', en er voor het verzenden van de 'schikking' ook geen mens meer naar de foto kijkt die het 'bewijs' is, en dus niet het bewijs, is het bewijs daarvoor wel geleverd, zou je zeggen. Maar zo zit de mens niet in elkaar, helaas. 

 

Wat we geloven (willen) dat waar is, laten we niet snel los. In DIT verhaal over Lord Maloch Brown, een Brit met innige connecties met George Soros, staat het verhaal over de gestolen verkiezingen in de Filippijnen, waar hij zo trots op is, dat hij exact beschreef hoe hij die eerste 'Kleuren-Revolutie' had opgezet. Goede kans dat u nog nooit van de man gehoord heeft, maar het is een 'mannetjesputter' op de achtergrond die u beter niet uit het oog kunt verliezen als u wilt weten wat waar is, en wat niet. 

 

Toen Trump al tijdens 'Election Night' de overwinning opeiste, ruim voordat alle stemmen geteld waren, barstte er in de 'Gevestigde Media' een ware storm los. Dat was hún plan! NRC schreef verontwaardigd over Trump die niet op de officiële uitslag had gewacht, om vervolgens aan te haken bij 'Associated Press' toen die hetzelfde deed, maar dan voor Biden. En tussendoor vochten, en vechten de 'verslaggevers' en 'pratende hoofden' als leeuwen om de 'kijkertjes thuis' wijs te maken dat de 'poststemmen' uiteindelijk de doorslag zouden geven, of gegeven hebben. Want 'poststemmen', zo wist iedereen, waren voor Biden. Ja toch? 

 

Waarom nou tóch weer terug naar dat verschrikkelijke circus in de Verenigde Staten, dat nog vele maanden alle aandacht weg kan zuigen van véél belangrijker zaken? Omdat het instructief is. Omdat we allemaal wéten dat de wedstrijd niet gespeeld is tot het laatste fluitsignaal, en er daarna nog weer nieuwe wedstrijden zullen zijn, maar als die 'tegengoal' valt, knapt er iets. Je kan zeggen: 'Niet midden op de weg blijven staan staren naar die koplampen, maar dóórlopen!', maar dat kost zo veel moeite. Tal van begaafde sporters halen, zelfs met top-coaches aan hun zijde, de top niet door die mentale 'dip'. Dus hoe kan je verwachten dat 'Jan en Miep Boezeroen' dat wél op kunnen brengen? En al helemaal als de 'Gevestigde Media' je toeschreeuwen: 'Blijf naar die koplampen kijken!'.

 

Die 'Gevestigde Media' investeren veel, héél veel in het zwart maken van bloggers die nu nog doorlopen, en weigeren om te blijven staan tot ze overreden worden door die vrachtauto. Of Biden of Trump achter het stuur zit kan ik u niet vertellen, daarvoor zijn die koplampen te verblindend, en nog te ver weg. Maar ik weet wel dat ik niet door die vrachtwagen plat gereden wil worden. Inmiddels sta ik zelf veilig langs de kant van de weg, en ik roep anderen toe om mijn voorbeeld te volgen, en zich in veiligheid te stellen, maar ik kan u niet dwingen, of komen halen en u tegen u zin meeslepen. 

 

Vanuit de berm zie ik hoe de 'Gevestigde Media' Rudy Guilliani (die ook mijn vriend niet is) belachelijk maken door de sporen van 'make-up' die over zijn gezicht liepen tijdens een persconferentie prominent in beeld te brengen. Met de vermelding dat die arme Guilliani er nu praktisch alleen voor staat, omdat verschillende advocatenbureaus die eerder betrokken waren bij het 'Legal Team' van Trump de benen hebben genomen. Ze 'vergeten' niet te vermelden dat die advocatenkantoren zich terugtrokken na te zijn bedreigd, maar ze zien dat niet als een onoorbare manier van handelen in 'verkiezingstijd'. Zoals ze het ook niet onoorbaar vinden om verder onbesproken te laten wat Guilliani te melden had. Hooguit zeggen ze dat Trump nog 'volhoudt' dat hij gewonnen heeft, terwijl 'iedereen' allang Biden in de armen heeft gesloten als de volgende president. De advocaten van Trump maakten in die zin de kachel aan met het 'moderne' inzicht dat het de 'Gevestigde Media' zijn die bepalen wie er wint, en die bijgevolg ook eisen dat een strijd die in de rechtbank uitgevochten hoort te worden, eerst aan hen dient te worden voorgelegd ter beoordeling. De presentatie zelf was rommelig, en als de advocaten bewijzen hebben voor hun claims, dan hielden ze die nog achter. 

 

Er is geen bewijs dat Biden gewonnen heeft, of Trump, maar 'bewijs' zou moeten volstaan. Zelfs als het bewijs straks iets anders laat zien? Ja, die kans is groot. Daarmee neem ik zelf echter nog geen voorschot op wat er mogelijk nog gaat komen, maar zeg ik slechts dat er weliswaar aantoonbaar op grote schaal is gefraudeerd, zoals bij alle Amerikaanse verkiezingen, en er ook al mensen zijn aangeklaagd om die reden, maar dat de 'schaal' waarop bij lange na niet voldoende is om het 'bewijs' dat de 'Gevestigde Media' de wereld in slingeren te overstemmen. Dat betekent dat de aanhang van Biden meent dat Biden ook écht gewonnen heeft, terwijl de aanhang van Trump meent dat er is gefraudeerd, en Biden, gesteund door de 'Gevestigde Media' de verkiezingen heeft gestolen. Daarbij zeggen mensen niet dat ze 'geloven' in het 'bewijs', maar dat ze het simpelweg zéker weten. Als er dan verder geen bewijs meer langskomt, dan is dat het uitgangspunt voor de komende jaren, waarin nog héél wat staat te gebeuren! Komt dat juridisch overtuigende bewijs er wél, dan betekent het in één klap het einde van de 'Gevestigde Media', én van de 'Democratische' partij, alsmede een aantal instituten bij de overheid die hadden moeten weten dat er iets niet goed zat. Of dat ook wel wisten, maar 'in het complot' zaten, en dan dreigt een échte coup. Dus zet de nootjes nog niet terug in de kast als dat circus uw passie is. Een 'Plot-Twist' is nog altijd mogelijk. 'De Sleeze-Bag Colombo' versus 'de Deep State', dames en heren! 'Place your Bets!'

 

Op enig moment in januari rolt die vrachtwagen met hoge snelheid over de verzamelde massa, en zijn we nog niks wijzer. Tenzij dat bewijs alsnog boven tafel komt. De vraag die ik mijzelf stel, is of het wezenlijk verschil maakt voor mij, en de mensen waar ik veel om geef, en de toekomst van de mensheid als geheel, wie er die verkiezingen wint. Ik zou oprecht willen dat ik die vraag zou kunnen beantwoorden alsof het een 'zwart/wit'-kwestie is, zoals de 'Gevestigde Media' en de beide kandidaten het voorstellen. Maar ik zie niets in de 'Corporatieve' samenleving die Joe Biden ons door de strot probeert te drukken, en ik zie niets in een radicale afwijzing van de 'Vierde Industriële Revolutie' die sommigen in het kamp van Trump op het netvlies hebben staan. Bedenk daarbij echter dat velen ter 'linker' zijde in het 'anti-Trump' kamp beslist niets moeten hebben van een 'Corporatieve' samenleving, en dan liever alles kort en klein slaan, terug naar een primitieve samenleving. Terwijl er onder de Trump aanhangers velen juist mateloos gecharmeerd zijn van het 'Laissez Faire' kapitalisme waarvan in Rusland al bewezen is dat alle macht dan in handen komt van de 'oligarchen', dus de 'corporaties', en wat ons in 2008 bijna de wereldeconomie kostte 

 

Lieden als Malloch Brown, Soros, en anderen die in de 'Trumpiaanse' wereld 'Swamp-Creatures' worden genoemd, of 'marionettenspelers', zijn niet almachtig in de wereld. Maar wel in onze westerse wereld. Steve Bannon, die aan de kant van Trump lieden als Brown en Soros tegengas geeft, doet dat met dezelfde technieken. In alle gevallen zeggen ze dat ze het voor onze eigen bestwil doen. En wie weet menen ze dat ook. Ze wéten dat de bestaande praktijk rond Amerikaanse verkiezingen, en het gebruik van zekere machines fraude in de hand werkt, maar ze gokken erop dat het hen voordeel op gaat leveren. Door te frauderen, of door te 'bewijzen' dat de ander fraudeert. Om die reden worden 'Tech-bedrijven' ook verleid, of gedwongen, om 'achterdeurtjes' in de software in te bouwen, of laten ze die zelf opzettelijk van het slot. De corruptie zit zo ontstellend diep, en het vergiftigt ons denken zo verschrikkelijk, waarbij we menen zeker te weten dat anderen net zo corrupt zijn als wij, of anders zijn ze gewoon 'dom', dat we vergeten dat we er samen voor staan. We moeten samen die machtswellustelingen in de politiek, de 'Gevestigde Media', de 'geheime diensten', bij de 'Corporaties' en in het 'Militair/Financieel/Media'-complex te lijf, anders is er geen toekomst meer. 

 

En voor de goede orde: Ik roep niet op tot 'bijltjesdag', maar vraag die 'Gevestigde Media' eens wat er zo belangrijk is aan make-up die onder de schijnwerpers over het gezicht van een advocaat loopt terwijl hij een belangrijke verklaring aflegt? Of liever: Niet vragen, want je krijgt toch geen fatsoenlijk antwoord. Maar draai die knop om. En loop door, uit het licht van die koplampen. Blijf denken! Zoek naar bewijs. Écht bewijs. Weg, vér weg van het consensus-denken van de 'experts'. U bent geen punt op een statistiek, maar een mens van vlees en bloed.

Appie

We waren even afgeleid.

 

Het is als met 'appen' in de auto. Mensen wéten dat het levensgevaarlijk is, maar ze kunnen de verleiding niet weerstaan. In een aflevering van de serie 'Black Mirror' (als ik mij niet vergis), gijzelt een man, die zijn geliefde is kwijtgeraakt bij een ongeval, waarbij ook een andere automobilist omkwam, een werknemer van 'WhatsApp', om langs die weg de CEO van dat bedrijf te spreken te krijgen. Die zit ergens op een verlaten berg in een van zijn vele 'mansions' te 'mediteren', en wil niet gestoord worden. De gijzelnemer blijkt op het moment van het ongeval een 'Appje' aan zijn geliefde te hebben verzonden, en omdat ze dat 'Appje' wilde lezen, knalde ze op die andere auto. Even afgeleid. 

 

Dit blog is één langgerekte waarschuwing tegen avonturen die ons afleiden van de hoofdzaak, terwijl achter onze rug ons huis wordt leeggehaald. Vanuit mijn perspectief bezien. Maar het is als met die reclame van die 'DJ's' op de televisie, die op zoek zijn naar luisteraars voor hun radioprogramma's, waarbij 'Herrie' met een gelukzalige blik wordt aangeprezen als iets waar je helemaal gelukkig van wordt. Natuurlijk, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Je hebt geen leven meer als je 24/7 met je kruisboog de achterdeur in de gaten moet houden, omdat 'ze' elk moment je huis leeg kunnen halen. En als je de door 'Covid' geplaagde stad niet meer in durft, omdat er idioten rondlopen met een vlammenwerper.

 

Op donderdagochtend zit ik naar de dames van 'Goedemorgen Nederland' te kijken, en daar is de 'hoofdeconome' van de ING te gast. Ze had eerder als prognose naar buiten gebracht dat Nederland zwaar zou worden getroffen door de 'Maatregelen', en pas enig herstel eind 2023, maar nu verwacht ze dat Nederland begin volgend jaar weer terug zal zijn op het niveau van vóór de 'Maatregelen'. Alleen zullen er volgend jaar nog wel heel veel ontslagen vallen, maar dat heeft niets met de economie te maken……….

 

Dan ben je van Lotje. Dan leef je in de 'Matrix'. De 'Big Reset Subsidie Bubbel'. Zolang haar bank maar rentedragende, door de overheid gegarandeerde leningen mag verstrekken aan bedrijven in nood, terwijl die overheid zelf zich ook, namens de belastingbetaler, diep in de schulden steekt, gaat het prima met Nederland!

 

Anderzijds zie ik dat ook bij economen van de 'Oostenrijkse School', die gruwen van al het 'gratis geld' dat richting bedrijven en werknemers is gegaan om de schijn op te houden, waardoor die ING-mevrouw nu vrolijk kirrend een 'meevaller' kan melden (voor haar bank), de kortzichtigheid. In die kringen gaat er niets boven 'Laissez Faire' kapitalisme, en vanuit dat perspectief keren zij zich ook tegen het 'globalisme' van de 'Big Reset', zonder zich te realiseren dat ze zelf de munitie hebben aangedragen voor die krankzinnige accumulatie van 'rijkdom', waardoor machtige individuen zich nu warmlopen voor het geven van het laatste zetje, met een 'corporatistische' samenleving als einddoel, waarin ook de mens een 'commodity' is geworden. 

 

Na de 'Big Reset' zullen we geen last meer hebben van die economen, zoveel is zeker. Geld zoals u dat nu kent, bestaat dan niet meer, en commerciële banken evenmin. Alleen nog 'Credit', dat u verstrekt wordt op basis van 'nader te bepalen criteria', en waarmee u bij de 'corporaties' kunt huren wat u nodig heeft. Maar tot die tijd leiden ze ons af van urgente keuzes die we nu moeten maken. Of we blijven 'Appen', en wachten op de klap. Amerikaanse verkiezingen, oorlogen overal, immigratie, Covid, onthoofdingen, bonnetjes, toeslagen, zwangere BN-ers, Zwarte Piet, en een optocht van 'experts' met hun eksterogen. Blijf vooral lekker 'Appen'. 

 

De enige écht belangrijke kwestie op dit moment, is hoe we de 'machines' programmeren die ons zéér binnenkort in alles 'de baas' zijn. Vertrouwen we de mannen en vrouwen die zich nu in de directies van die 'corporaties' hebben genesteld, en nog worden geselecteerd op basis van hun bereidheid ons te exploiteren via het 'Winner Takes All' principe? Die geen verantwoording verschuldigd zijn aan enige 'Staat', maar die 'Staten' willen gebruiken als controlemechanisme, waar nodig met nepverkiezingen? Of houden we vast aan het collectief van de 'Natie Staat' als bestuurlijk orgaan, en de 'machines' dienstbaar aan dat collectief? Dat is zo'n keuze die je maar één keer kunt maken. Of je kiest niet, en blijft lekker 'Appen' tot het licht uitgaat.

Tien

De eerste tienduizend jaar waren het lastigst.

 

Ruwweg tienduizend jaar geleden ging de mens over op een sedentaire leefwijze, waarbij we ons vestigden op één plek, en het land in cultuur brachten. Met bepaalde vindingen werden stappen gezet op weg naar meer welzijn en welvaart, terwijl ook onze destructieve 'kwaliteit' met nieuwe uitvindingen groter werd. De gemiddelde levensduur van mensen nam toe door de beheersing van onze leefomgeving, en de stand van de medische wetenschap. 

 

Met de komst van de 'Moderne Tijd', zo rond 1800, groeide het aantal door mensenhanden gemaakte gebruiksvoorwerpen waarvan de gebruikers niet goed wisten hoe ze precies werkten. Daarvoor waren er ook bepaalde processen die de vorm hadden aangenomen van rituelen, nadat mensen proefondervindelijk hadden vastgesteld dat je iets op deze of gene wijze moest doen om resultaat te hebben, of dat een bepaalde grondsoort beter geschikt was voor zekere gewassen, en dat teveel, of te weinig water de oogst negatief kon beïnvloeden, zonder dat men gedetailleerd op de hoogte was van het waarom. Kennis over 'de natuur' was van levensbelang, tot aan de 'Moderne Tijd'

 

In de 'Moderne Tijd' groeide onze kennis en kregen we grip op de natuur, die we tot op zekere hoogte naar onze hand konden zetten door bepaalde ingrediënten toe te voegen, of uit de omgeving te 'filteren', en door zaden te 'veredelen'. Parallel aan die ontwikkeling kwamen er steeds meer voorwerpen, maar ook processen, die slechts door experts begrepen werden. Bedienen en participeren lukte nog wel, al waren er soms vaardigheden voor nodig die lang niet iedereen bezat. 

 

Inmiddels zijn we in ijltempo een fase binnen getreden waarin zelfs de experts geen benul meer hebben van de processen, of gereedschappen die al worden gebruikt, omdat ze door 'Kunstmatige Intelligentie' zijn ontworpen en geproduceerd. De theorie achter die processen en gereedschappen kennen sommige specialisten nog wel, en hen lukt het ook nog wel om er invloed op uit te oefenen, en achteraf inzichtelijk te maken hoe die 'Kunstmatige Intelligentie' tot bepaalde keuzes kwam, maar dat groepje specialisten wordt snel kleiner. 

 

In mijn eigen professionele omgeving begon ik met 'houtje touwtje', waarbij je kennis over het gereedschap waarmee je werkte dusdanig was, dat je het, bij wijze van spreken, op je zolderkamer kon nabouwen. En tegen het eind waren tal van systemen en processen ver gaand geautomatiseerd, en klonk uit de monden van de specialisten met enige regelmaat: 'Wat doet ie!?!', als er iets onverwachts gebeurde. En in bepaalde gevallen was het ook onmogelijk voor de specialist om nog invloed uit te oefenen, omdat de mate van instabiliteit zo groot was, dat de mens niet meer bij machte was de controle te behouden zonder hulp van een 'computer'. Dan hebben we het over een tijdsbestek van dertig jaar. 

 

Inmiddels hebben we wereldwijd teveel experts, die nog slechts 'experts' zijn. Mensen die geen grip hebben op de processen en het gereedschap waarmee ze werken. En waar ze bepaalde processen proberen te controleren met behulp van 'Kunstmatige Intelligentie', zoals bij verkiezingen, waarbij de strategie wordt uitgedacht door een 'computer' die binnen 'modellen' rekent aan bepaalde 'scenario's', gaat het ook echt volkomen fout. Mensen zijn zichzelf niet meer. Ze zijn zelf een stuk gereedschap geworden, en trachten wanhopig om zich de hen toebedachte rol eigen te maken, en nog geloofwaardig over te komen. Maar het wordt steeds tenenkrommender. 'We luisteren naar de 'experts'……..'.

 

Van 'Voetbal-experts', 'Amerika-experts', 'Rusland-experts', 'China-experts' en dergelijke wisten we al veel langer dat ze uit hun nek kletsen. Ze hebben een enkele keer 'leuke inzichten', geschikt voor een 'praatprogramma', als 'entertainment', en sommigen krijgen er zelfs grof geld voor, ook als ze aantoonbaar keer op keer de plank volledig misslaan. 'Volgende keer beter'. Maar bepaalde keuzes maak je maar één keer in je leven, en daarna is je kans voorbij. Of het gepruts levert zo verschrikkelijk veel schade op, dat het beter is het wrak af te zinken, en een nieuwe ark te bouwen. 

 

Dat is het verhaal van de 'Big Reset', zij het dat de 'experts' in dit geval al geruime tijd naar dit moment hebben toegewerkt. Niet in het geniep. Er is een weelde aan artikelen, filmpjes, presentaties en boeken over de naderende omslag. 'TED'-presentaties, 'WEF'-producties die op YouTube staan, van korte 'heads-up' samenvattingen, zoals ik gisteren als link gaf, tot uitvoerige beschouwingen met een weelde aan 'experts', die al wel weten dat hun rol binnenkort is uitgespeeld, omdat 'Kunstmatige Intelligentie' ons bij de hand heeft genomen op de meest uiteenlopende terreinen. Overigens is dat niet één geïntegreerd systeem dat 'met één mond spreekt', waardoor die 'experts', vertrouwend op hun eigen computers en 'modellen', allemaal wat anders zeggen. Het is niet hún eigen, hoogst persoonlijke inzicht dat ze met ons delen. Ze zijn niet meer dan de 'pratende hoofden' die het 'presenteren'. Aan de 'politici', die het 'vertalen' naar een 'politiek verhaal', om voor de camera te doen alsof ze het begrepen hebben. Maar niemand begrijpt het écht. Het is niet het eind van een besluitvormingsproces. 

 

En ja, waar uiteenlopende systemen, elk met hun eigen 'focus', keuzes uitbraken, wordt het verschrikkelijk ingewikkeld. Elk voor zich zijn het 'Expert Systems', maar ze werken in een intellectueel vacuüm. Evenals de 'experts' die de uitkomsten 'presenteren'. Garantie tot de deur dat het ook werkt in de échte wereld. 'Operatie geslaagd, patiënt overleden' is een realistische uitkomst. Het kan een kwestie zijn van hoogmoed. Teveel hooi op de vork geladen, zoals met al die 'automatiseringsprogramma's' van de overheid standaard gebeurt, maar ook bij veel bedrijven. Of het kan een 'modellenbouwer/automatiseerder' zijn die meer oog heeft voor de eigen 'bottom-line', en die zichzelf 'onmisbaar' programmeert. Of bepaalde uitkomsten zijn in onze ogen wel kardinale missers, maar niet in de ogen van de 'modellenbouwers' die van ons af willen. Of in elk geval van ons als mens, met onze onvoorspelbare grillen, ingevingen, creativiteit en nukken. 

 

Met andere woorden, een systeem, een 'model', of een proces kan ogenschijnlijk falen, omdat u er iets anders van verwacht, terwijl het als een zonnetje werkt. Je zit er naar te kijken, en je roept: 'Wat doet-ie nou!?!', maar de uitkomst is conform de specificaties. Dat het geautomatiseerde systeem of de robot, of het 'model' een onorthodoxe oplossing kiest, die immoreel of onethisch kan zijn, maar daarom nog wel werkt, is niet vreemd. Hoe complexer de systemen, het 'model' of het proces, hoe groter de kans op deviaties van wat wij zelf nog kunnen behappen. De 'maatregelen' rondom 'Covid' vallen u wellicht rauw op het dak, als u werkzaam bent, of was, in de 'toeristenindustrie', het 'zakenverkeer', de 'luchtvaart', de 'horeca', of de 'detailhandel', maar 'Greenpeace', 'GroenLinks' en 'D66'', zijn helemaal in hun nopjes. Die wrikken nog een keer extra met dat slagersmes waarmee die branches een doodsteek krijgen door de 'maatregelen'. U kunt zelfs donor, lid of kiezer zijn waar die groeperingen op steunden, zonder dat u begreep dat ze het op uw baan, en uw favoriete restaurant, uw kroeg, uw 'poppodium' en uw vakantie hadden voorzien. 

 

Rond 2030, zo hebben de computers van het 'World Economic Forum' uitgerekend, zult u het begrijpen. Niet hoe die systemen, processen en 'modellen' werken, en waarom de 'experts' en 'politici' het lieten gebeuren. Maar u zult bezitloos gelukkig zijn, al dan niet met behulp van een op u toegesneden pil en geïmplanteerde chip, met op uw 'behoefte' toegesneden 'spelprogramma's' en 'praatprogramma's' met 'experts' en andere 'BN-ers', eten wat de pot schaft, wonen op de lokatie die u wordt toegewezen, en vol ontzag kijken naar de machines die maken waar mensen vroeger een eeuwigheid over deden, en halsbrekende toeren voor uit moesten halen. Dat is over tien jaar. Niet tienduizend.

Nietsnut

'Wie noem jij een nietsnut!?!'

 

Iedereen in een 'BullShit'-baan. Maar eigenlijk is het nog erger, omdat het 'nut' niet 'niets' is, maar negatief. Voor de samenleving, maar ook voor de 'nietsnut' zelf, die een groot deel van zijn of haar leven vergooit aan activiteiten die geen enkel ander doel hebben dan het verwerven van inkomen, om de bank te kunnen betalen. En maar hopen dat ze in 'Den Haag' of 'Brussel' niet ineens het roer omgooien, waardoor je zonder 'BullShit'-baan zit, of je onderneming onder je handen naar de haaien gaat, terwijl ze de gesubsidieerde 'instellingen' open houden. 

 

Op dit moment gaan talloze ondernemingen naar de haaien als gevolg van wat 'Den Haag', aan wet- en regelgeving, of uitvoeringsbepalingen de wereld in stuurt. 'Den Haag' zegt dat ze geen andere keuze hebben, want de 'experts' leiden uit hun 'modellen' af dat het zo moet. En iedereen die het beter weet is een 'complot-denker', en een gevaar voor de samenleving. Volgens NRC hebben een aantal 'nietsnutten' met een 'BullShit'-baan bij 'Defensie' lange tijd de 'complot-denkersin de gaten gehouden, maar zijn er twijfels gerezen over de vraag of dat nou wel een taak is voor 'Defensie'? De 'nietsnutten' bij NRC menen dat dat meer een taak is voor de politie, de geheime diensten en de daaraan gekoppelde 'media', en concurrentie van 'Defensie' kan tot misverstanden leiden. 

 

Die laatsten, de geheime diensten, worden daarbij dan weer ondersteund door de Amerikaanse NSA, die via Denemarken de Europese landen bespioneert. Iets waar de geheime diensten in Nederland helemaal niet wakker van liggen. Sterker nog, ze doen samen met de Duitsers ijverig mee. En het is allemaal 'werk'. Een heel land vol camera's, zwermen met 'drones'. Allemaal 'werk'. Het moet allemaal wel goed in de wet zijn vastgelegd, dus daar hebben weer hele scheepsladingen mensen 'werk' aan. Activisten die 'kritisch' zijn hebben gesubsidieerd 'werk' aan het rebelleren. Juristen aan beide kanten van een geschil hebben 'werk' aan de processen, naast de staf van de rechtbanken. Wat weer 'werk' genereeert bij de 'media', en een wolk aan 'experts' bij 'ThinkTanks'. Allemaal met hun eigen 'communicatie-specialisten', 'strategen' en 'spin-doctors'. Je kunt er maar druk mee zijn.

 

Je kunt het niet eten, het houdt je niet warm, het beschermt je niet tegen weer en wind, en het vrolijkt je niet op. Maar het levert geld op. En met geld kun je eten kopen, de kachel stoken, en de bank betalen die je de hypotheek voor een huis verstrekt. In de schaarse uurtjes die overblijven kun je wellicht nog iets doen dat leuk is, maar alleen als je klaar bent met administreren ten behoeve van mensen die ook allemaal 'werk' hebben in dezelfde sfeer, aan de andere kant van de computerterminal. Bezigheidstherapie.

 

Het is mooi als je je 'werk' leuk vindt. Het is nog mooier als dat werk ook écht werk is, en je voedsel produceert, warmte levert, huizen bouwt, mensen geneest, mensen of spullen vervoert, spullen verkoopt of distribueert, spullen die mensen nodig hebben produceert, en dingen organiseert waar mensen blij van worden. Dan nog staan we aan de vooravond van een technologische revolutie die maakt dat ook dat werk meer en meer gedaan zal (kunnen) worden door geautomatiseerde systemen en mechanische robots. Dus moet je nadenken over de inrichting van de wereld waarin je niet alleen, om te beginnen, all 'BullShit'-banen schrapt, maar ook het échte werk geen mensenhanden meer vergt. 

 

Hoe richt je een wereld vol 'nietsnutten' in? Ik zag Lilian Marijnissen blij kirren bij de dames van 'Goede Morgen Nederland', omdat er nu consensus lijkt in de 'volksvertegewoordiging' over het optrekken van het minimumloon. Een bezorgde 'nietsnut' van de Erasmus Universiteit waarschuwde dat het zou leiden tot verlies van 'werkgelegenheid'. Maar is dat niet iets om blij van te worden, als 'werk' wordt geautomatiseerd, en je eindelijk iets nuttigs kan gaan doen? Maar dan moet de maatschappij daar wel op ingericht zijn, anders loopt het uit op moord en doodslag. 

 

Traditioneel denkende 'nietsnutten' breken zich dan het hoofd over manieren om zelfs de mensen 'met een uitkering' aan toegang tot een concert van de 'Rolling Stones', of een wedstrijd van 'Ajax' te helpen. Ik heb meer zoiets van: Ga lekker zelf muziek maken! Organiseer je eigen straatvoetbaltoernooi. Wordt creatief! Help een ander, die jou dan weer helpt. Vergeet de 'Grootverdieners' in de 'entertainmentwereld' en de 'sport'. Een soort 'Luxe-Cuba', met 'Tech' om het werk te doen, en zonder moordende 'sancties' en 'embargoes', en 'tariefmuren', of 'reisbeperkingen'.

 

In dat beeld is de 'Tech' van het collectief, en niet van de '0.00001%'. Er zal nog steeds écht werk zijn, en hopelijk met mensen die het met hun hele ziel en zaligheid doen, en voor elke seconde die ze werken een redelijke vergoeding krijgen. Wie geen écht werk heeft, geniet van het leven met een 'Basisinkomen', en een beetje 'klussen' voor een ander, die dan ook voor jou 'klust' als het zo uitkomt. Wil je luxe, of reizen en meer van de wereld zien, dan zul je toch moeten werken, of anders creatief worden. 'Liften'. Bestemmingen kiezen waar het leven een stuk goedkoper is, zodat je er van je 'Basisinkomen' prima kunt rondkomen. Asociaal? Noem je een 'aandeelhouder' nu een 'asociaal'? Want in die opzet is dat wat al die mensen zijn die verkiezen om niet te werken. Aandeelhouder van een productiefaciliteit die voor de gehele samenleving produceert. Volledig geautomatiseerd. Het verschil met de aandeelhouder van nu, is dat je niet hoeft te 'handelen' in aandelen, maar met de rest van de bevolking wel beslist over nieuwe investeringen om de productie op peil te houden, en de kwaliteit van de producten waar mogelijk naar een hoger plan te stuwen, zodat je op 'wereldschaal' niet gaat achterlopen bij de concurrentie, door het kiezen van de juiste 'fondsbeheerder', voor wie het werk is, met een redelijke vergoeding, maar geen 'winstdeling' of 'bonus'.

 

Als dat te hoog gegrepen is, en u heeft er geen vertrouwen in, dan zou ik gewoon niks doen, en afwachten welke kruimels de jongens en meisjes van het 'World Economic Forum' u toegooien, in ruilt voor méér 'Surveillance State', waarbij de linkerhand de rechter in de gaten houdt, en chips in je hersenen je gedachten kunnen 'lezen' voordat jij je er bewust van bent, zodat een centrale computer je tijdig kan 'uitschakelen' als je een risico begint te vormen voor de '0.00001%', in ruil voor een aalmoes. In mijn boekje is dat zombie-slavernij, of erger. 

 

De technologische vooruitgang stoppen gaat niet lukken. Er voor vluchten, of je kop in het zand steken, kun je vergeten. De hele boel kort en klein slaan, of je tijd en energie steken in het verketteren van andersdenkenden, of de 'Masked Singer' en 'Beau-wat-ben-je-een-mooie-jongen', terwijl de klok tikt, betekent dat je je lot in handen geeft van anderen. Maar de inrichting van de maatschappij staat (nog) niet vast. Of er nog een toekomst is voor u, en uw kinderen, is aan ons. Of aan de '0.00001%'.

Opzet

Wanneer is er sprake van boze opzet?

 

Afgelopen week bleek er, binnen drie dagen, in drie gevallen sprake van een dubbele afschrijving op rekeningnummers van mij, en mijn vrouw. In totaal meer dan vierhonderd Euro. Drie verschillende 'kaarten', twee 'pinpassen' en een 'credit card', en drie verschillende bancaire instellingen. Drie keer bellen, met drie verschillende oplossingen. Twee bevredigend, en één is nog even afwachten, omdat het tien dagen gaat duren. Maar wat nou als we het niet hadden opgemerkt?

 

In het geval van de 'credit card' klonk de verklaring, dat twee 'opdrachten' elkaar hadden gekruist, als geloofwaardig, en wie weet was het de 'systemen' op een later moment ook wel opgevallen dat het saldo aan het eind van de maand één keer als incasso was aangeboden aan onze bank, terwijl het ook was verrekend met een positief saldo dat was ontstaan door stornering van vliegtickets. Bij de dubbele afschrijvingen van 'pinbetalingen' heb ik daar minder vertrouwen in, maar waar het twee verschillende ondernemingen betreft, en dus ook twee verschillende 'terminals', rest dan nog de vraag of het geld alleen van mijn rekening, en dat van mijn vrouw, was 'afgeboekt', maar was het ook twee keer 'bijgeboekt' bij de ondernemingen waar we met onze pinpas hadden betaald, of was het ergens bij de banken blijven hangen?

 

Het lijkt allemaal zo prachtig, dat 'electronisch betalen', en ik zou ook niet meer zonder 'pinpas' en 'credit card' willen. Maar dat al dat 'digitaal betalen' ook behoorlijk fout kan gaan, dat behoeft geen betoog. Ik geef toe dat ik op enig moment dacht aan de 'Big Reset', met als gedroomde uitkomst dat we allemaal niks meer zullen bezitten, maar onvoorstelbaar gelukkig zullen zijn. En dat als het zo zou gaan dat je 'ongemerkt' gestript wordt, en na een bepaalde datum geen verhaal meer hebt, ik niet zie dat ik daar als een 'Happy Camper' uitkom. 

 

Vervolgens zit ik naar het 'nieuws' te kijken, en vertellen twee erg blij kijkende omroepsters dat Nederland het eerste land is in Europa met 'slimme camera's' die gaan registreren of u achter het stuur zit te 'appen'. Nou hoeft u mij niet te vertellen dat dat levensgevaarlijk is, maar de 'oplossing' bevalt mij allerminst. Wat blijkt? De camera registreert het kenteken van de auto, en de handen van degene achter het stuur, maar niet het gezicht. Dan weet je dus nog steeds niks. En dat zeg ik niet zomaar. Ik heb het zelf een keer aan de hand gehad dat ik een 'schikking' thuiskreeg voor een parkeerovertreding, op een moment dat ik op vakantie op Gran Canaria verbleef, met mijn zoon, mijn enige, en ruimschoots minderjarige huisgenoot op dat moment, en de betreffende auto in de garage had achtergelaten. Mooi niet dat die boete van tafel ging! De rechter oordeelde dat als ik er twee auto's op na kon houden, omdat ik met de andere naar Schiphol was gereden, en die daar op de parkeerplaats had achtergelaten, ik die boete ook wel kon betalen. Ik was met stomheid geslagen. En toen ik mijn stem weer terughad protesteerde ik tegen dat verknipte 'vonnis', waarop de rechter dreigde er nog een boete wegens het 'beledigen van de rechtbank' bovenop te doen. 

 

Op dat moment begreep ik dat het hele boetesysteem niets te maken had met het bestrijden van ongewenst gedrag. Het is gewoon een vorm van belasting. Dito met 'accijnzen'. Met uitgestreken smoelwerken staan 'volksvertegenwoordigers' te pleiten voor 'hoger boetes' en 'nieuwe accijnzen' om te helpen de maatschappij beter te maken. Maar het gaat om hun eigen 'bottom line'. Sindsdien vielen de voorbeelden van boze opzet als rijpe druiven in mijn mandje. En dat maakt mij ook zo fel op de 'nietsnutten' zoals ik ze hier omschrijf. De mensen met een 'BullShit' baan, en de huichelaars in de 'volksvertegenwoordiging' die weigeren het volk dat op hen gestemd heeft te vertegenwoordigen. Het is niet dat ik hen hun pleziertjes niet gun, maar wees dan eerlijk als je iemand berooft. Daarom ziet u mij nog mild oordelen over de mensen achter de 'Big Reset', want ze zijn tenminste eerlijk. Dat kun je van de uitvoerders niet zeggen. Voorzover ze het al begrijpen wat hun opdracht precies is als ze op pad worden gestuurd om een mud aardappelen te halen in hun petje. 

 

Als je zou protesteren tegen het gegeven dat het gezicht van de bestuurder opzettelijk NIET wordt weergegeven, door die 'slimme' camera, dan krijg je de subsidievretende 'privacy-waakhonden' over je heen. 'Schending van de privacy!' Heb je die aardappelen al? Geen gelegenheid laten ze onbenut om zich op de borst te kloppen, omdat ze 'beter zijn dan China', maar ze zijn ontelbaar veel erger! Die hele 'privacy' interesseert ze helemaal geen laars. Ze willen alleen niet gedwongen worden om die bestuurder ook daadwerkelijk positief te identificeren, omdat dat een erosie is van hun 'vrij besteedbare' inkomsten. Dus moet het een 'kentekenovertreding' zijn. In hetzelfde 'nieuws', en later nog eens bij een 'praatprogramma', ook een bericht over een spectaculaire aankoop van nog een hele zwerm 'drones' door de politie, die prachtige beelden kunnen maken, en daar geen vlek over de gezichten of 'persoonskenmerken' uit angst voor de schending van uw privacy. Het is allemaal zo lamlendig doortrapt. 

 

Als u aan deze bijdrage de notie overhoudt dat het zaak is uw rekeningafschriften goed te controleren, dan is dat al winst. Want die hele operatie om u van het 'cashgeld' af te helpen, is geen 'service'. Het maakt u 'bereikbaar' voor negatieve rente, en u bent het die de risico's loopt als kwaadwillenden zich meester maken van uw saldo. Daarnaast ziet de belastingdienst elke stuiver die u bezit, en dus ook waar er nog iets te halen valt. Een wet om dat te regelen is zo gemaakt. En de 'volksvertegenwoordigers' die er zelf van eten, en er hun hobby's mee bekostigen, hoor je echt niet klagen. Dat ik voor een kleine, compacte overheid, glasheldere wetten, een basisinkomen en verder geen franje, en zonder bewijs geen veroordeling ben, begrijpt u nu misschien ook beter?

Flitsend

Na een flitsende start met vergaande beschuldigingen over fraude bij de presidentsverkiezingen, die hij gewonnen zou hebben, en aankondigingen van rechtszaken waarin hij dat zou bewijzen, is het betrekkelijk rustig geworden.

 

Anderzijds heeft Trump zich nog niet gewonnen gegeven. Dus mogen we nog vuurwerk verwachten? Of sputtert het uit als een nachtkaars? Of wordt er niks bewezen, maar blijft hij zitten tot hij uit het Witte Huis wordt gedragen? De eerste rechtszaken, en pogingen om zaken aanhangig te maken bij lokale rechtbanken, waren voor Trump geen opsteker, ook al was er voor hem ook wel goed nieuws. Voor zijn tegenstanders andermaal een reden om een beroep op hem te doen om zijn verlies toe te geven, en Joe Biden te feliciteren. Onder andere Obama maakt zich zorgen over de toekomst voor de democratie in de Verenigde Staten als Trump het er op aan laat komen. 

 

Wat bijdraagt aan de relatieve stilte, is dat de ‘Gevestigde Media’, en de ‘platforms’, Trump nu openlijk censureren als hij over fraude begint. Daarnaast hebben ‘Never-Trump’-partijgenoten, die eerder het ‘Lincoln Project’ hebben opgezet om van Trump af te komen, de jacht geopend op zijn advocaten. Waar die met de staart tussen de benen afdruipen, bang om na de ‘Big Reset’ die eraan zit te komen zonder werk te zitten, of alleen zaken in de ‘sociale advocatuur’, waar in de Verenigde Staten geen droog brood mee te verdienen valt, wordt het er voor Trump zeker niet eenvoudiger op. Dat er geen strorm opsteekt als politici advocaten zo openlijk chanteren, is ook kenmerkend voor het klimaat en de rol van de 'Gevestigde Media' in deze.

 

Op zich is het een peulenschil om fraude bij verkiezingen in de Verenigde Staten aan te tonen. HIER het verhaal van een bejaarde dame die al dertig jaar niet stemde, en ineens geregistreerd stond als ‘Democrate’, en ook zo gestemd zou hebben, in 2017. Dat had dus niks met deze verkiezingen te maken. Maar HIER een identiek verhaal, waarbij het ging over een vrouw die van de ene naar de andere staat was verhuisd. Maar iemand had, onder haar naam, met haar geboortegegeven, op het oude adres, een stemformulier aangevraagd voor stemmen per post. En inmiddels wemelt het van dat soort verhalen. Daarbij zou de verificatie per handtekening handmatig zijn teruggeschroefd naar een ’40% nauwkeurigheid’. Zo zijn er ook mensen die jaren na hun dood nog stemmen. Maar om dat allemaal na te trekken, en te verifiëren, gaat járen duren. Er daar gaan Biden en de zijnen niet op zitten wachten. En het Hooggerechtshof ook niet. 

 

Zou Trump kunnen bewijzen dat dit niet individuele fraudeurs betreft, met een passie voor politiek, en voor die vriendelijke Joe Biden, maar een van bovenaf georchestreerde coup-poging, dan zou dat uiteraard anders liggen. Maar in het huidige censuur-klimaat is het dan nog steeds de vraag of hij dat voor het voetlicht weet te brengen, en of hij toegang krijgt tot de rechtbanken die hij nodig heeft om er juridisch ‘hard’ bewijs van te maken. En ja, natuurlijk is het verschrikkelijk beschamend dat ze in de Verenigde Staten niet allang dat soort fraude met wortel en tak hebben uitgeroeid. 

 

De advocate van Generaal Flynn, die inmiddels (buiten beeld van de ‘Gevestigde Media’) de vloer heeft aangeveegd met de beschuldigingen tegen haar cliënt, het ‘Openbaar Ministerie’, de regering van Obama, én de rechtbank, keurig volgens alle procedures, meent eveneens dat er sprake is van grootschalige, bewijsbare, van bovenaf georganiseerde fraude, en ze kondigde in een interview aan dat het juridische team rond Trump de ‘Kraken’ in zou zetten. Die dame is geen Trump, en ze flapt er niet zomaar iets uit. Dus zou er nog iets in de pijplijn zitten?

 

Degenen die menen dat Trump dit niet gaat redden doen een beroep op hem om alles openbaar te maken rond ‘Russiagate’, bij wijze van afscheidscadeau, of ‘trap na’. Anderzijds is die specifieke kennis ook veel waard in het ‘politieke spel’, maar niet meer als je het vrijgeeft. Mijn kennis van het juridische oerwoud in de Verenigde Staten waar het verwijst naar verkiezingen schiet hier tekort om u een overzicht te geven van alle mogelijk vervolgstappen, als Trump de handdoek niet in de ring gooit. In elke staat gelden ook weer andere regels. En het zijn de individuele staten die primair verantwoordelijk zijn voor de integriteit van de verkiezingen. Procedurele fouten bieden Trump nog altijd kansen, terwijl het tellen nog doorgaat, sommige reeds getelde stemmen weer moeten worden afgetrokken van de reeds gepubliceerde totalen, en in Georgia het tellen opnieuw is begonnen.

 

Naast fraude met poststemmen is een andere grote ‘klapper’ voor wie kwade bedoelingen heeft, de soft- en hardware in machines en computers die worden gebruikt. Ook daar geen gebrek aan geruchten, en zelfs een alweer wat ouder interview met een directeur van ‘Dominion’, die stemmachines levert, waarin hij toegeeft dat de uitslag via die machines te manipuleren is. Maar hoeveel van die verdenkingen zijn doodlopende straatjes? Zo verscheen er op enig moment een filmpje dat moest bewijzen dat er gefraudeerd was, terwijl dat identieke filmpje eerder was gebruikt om verdenkingen van fraude bij Russische verkiezingen te ondersteunen. Het lijken misschien pogingen om het standpunt van Trump te ondersteunen, maar ze zuigen slechts tijd en energie weg van de meest kansrijke claims. Dus ‘desinformatie’, en het leveren van materiaal dat gemakkelijk ‘debunked’ kan worden, om vervolgens bij associatie alle claims overboord te kieperen.

 

Belangrijker voor ons in Nederland is of we ook iets gaan leren van deze aanfluiting? Temeer daar een weelde aan partijen ineens mooie mogelijkheden lijkt te zien in stemmen per post. En over ’stemmachines’ is eerder al het nodige te doen geweest, ook in Nederland. Een combinatie van niet bepaald ongefundeerde twijfel aan de integriteit van het electorale systeem, gekoppeld aan economisch zware tijden, plannen voor een ‘Big Reset’ die verder niet aan de kiezer worden voorgelegd, een pandemie die maar blijft opduiken, een deken van censuur die wordt uitgerold, en burgeroorlog in de Verenigde Staten, of iets wat daar dicht tegenaan hangt, zou ik op dit moment een hogere prioriteit geven dan de eksterogen van ‘TransTruus’, of wie er de ‘Gemaskerde Zanger’ is, en hoe hoog de extra belasting moet zijn voor ‘thuiswerkers’ om noodlijdende banken uit de wind te kunnen houden. 

 

In een flits kan alles veranderen.

View older posts »