Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

Augiasstal

Europa heeft, na lang steggelen, een overeenkomst bereikt over een 'Pricecap' op olie afkomstig uit Rusland, dat per schip wordt vervoerd. 

 

Tegelijk stopt Europa zelf met de import van alle olie uit Rusland, behoudens olie aangevoerd via de pijpleiding waar Hongarije op is aangesloten, maar dat land wordt door 'Brussel' gekort op miljarden waar het land recht op heeft, omdat die achterlijke Hongaren opnieuw de voorkeur gaven aan 'Truth-Sayer' Viktor Orbán boven het 'Regime' dat 'De Commissie' voor dat land in gedachten heeft. 

 

De 'Pricecap' is dus eigenlijk bedoeld om andere landen dwars te zitten, maar hoe dat in de praktijk ooit geëffectueerd zou moeten worden is niet alleen mij vooralsnog een raadsel. Rusland heeft al gezegd zich er niets van aan te zullen trekken, en dat alle landen die meewerken aan dit waanzinnige plan kunnen fluiten naar olie uit Rusland. En China, India en tal van andere landen, die al Russische olie krijgen voor minder dan zestig Dollar per vat, waar de kostprijs voor de Russen op rond de twintig Dollar per vat ligt, trekken zich er hoe dan ook niks van aan, en kopen gretig wat wij laten liggen. Wat 'Brussel' blijkbaar niet kan bevatten is dat deze maatregel de prijs van olie opstuwt voor die landen die de 'Pricecap' accepteren, en dat het zal zorgen voor krapte op de oliemarkt in die landen, in het bijzonder voor de hoogwaardige olie, wat bij teruglopende bestedingsruimte voor bedrijven, particulieren en de overheid zal leiden tot schaarste en rantsoenering waar bepaalde diensten draaiende gehouden moeten worden. 

 

Ook de niet-Russische olieproducerende landen kijken hier met afgrijzen naar, omdat ze beseffen dat dit wapen ook tegen hen ingezet zal worden als ze het onbestraft laten, wat betekent dat ze de landen die hier het initiatief toe hebben genomen zeker niet in de armen vliegen. Vooralsnog houdt 'OPEC+' de productie stabiel, omdat ontwikkelingen in China, en een koude winter op het noordelijke halfrond, de vraag zullen aanjagen. Het 'Denken' in 'Brussel' over economie bevindt zich in 'Tralala-land', volledig losgezongen van de realiteit, en de vele mogelijkheden om 'Sancties' te omzeilen, of om te katten tot een voordeel waar het de economie in het getroffen land uitdaagt om goederen en diensten zelf te produceren, inplaats van te importeren. Zie Rusland, dat op steeds meer gebieden autarkisch wordt, en ons niet meer nodig heeft, terwijl het omgekeerde een spijkerharde leugen is. Maar we betalen wel schrikbarend veel meer voor de Russische LNG die we nu per schip aangevoerd krijgen, waar het eerder milieuvriendelijk per pijpleiding Europa bereikte, die onze 'vrienden' echter hebben opgeblazen. Waar de 'McDonalds' in Rusland vertrok, wordt het kwalitatief identieke product via dezelfde verkooppunten nog steeds aangeboden, maar dan geen nutteloos plastic speeltje bij de 'Happy Meal', maar een boek. Of neem de Peugeot-fabriek waar niet langer Peugeots van de band rollen, maar de 'Moskvic 3', geholpen door Chinese producenten, én met meer dan voldoende betaalbare brandstof om nog vele jaren te blijven rijden. 

 

Anderzijds mogen we niet vergeten dat 'Brussel' inzet op 'de-industrialisering', en het ontmoedigen van land- en tuinbouw en de visserij, bij het gelijktijdig binnenhalen van zoveel mogelijk vluchtelingen, en het vernietigen van de Europese welvaart, om 'De Planeet' te redden. U moet het mij maar vergeven, maar ik heb er een hard hoofd in dat we langs die weg zicht houden op iets dat je een 'beschaving' zou kunnen noemen. 

 

Onderwijl storten we ons vol overgave op de oorlog in Oekraïne, sturen we volop 'Groene' dieselgeneratoren die kant op, zonder de diesel die nodig is om ze draaiende te houden, waar het land zelfs al brandstof tekort komt voor haar steeds schaarser wordende mobiele wapensystemen, samen met 'Groene' kanonnen en bommen, om te voorkomen dat de vluchtelingenstroom die ons beloofd is niet tot stand zou komen als de vrede uit zou breken voor het land totaal verwoest is. Wapens die we sturen duiken op bij criminelen in Finland, en salafisten in Nigeria. Het geld voor de 'hulp' wordt naar verluid via zulke oplichterspraktijken als 'FTX' teruggesluisd naar politieke partijen als donaties van het 'bedrijfsleven' in een 'vestzak-broekzak' constructie waar de bende rond Taghi nog wat van kan leren. De hele 'Global South', met Rusland en China, haalt de neus op voor de stank die we verspreiden in de wereld. 

 

Waar moet je beginnen om die Augiasstal schoon te vegen?

Basta!

'Ja, okay, het is vreselijk, maar wat heeft dat met mij te maken?'

 

De kans is groot dat, voorzover u instemt met de teneur van mijn bijdragen op dit blog, dat zo ongeveer uw reactie is in veel gevallen. Dat u het opbergt in het archief met 'Onbegrepen Stukken'. Niet omdat de lezing van wat er is voorgevallen voor u onbegrijpelijk is, maar omdat u het niet kunt 'Plaatsen'. Hoe is dat voor u van belang? En hoe kunt u er iets aan veranderen? 

 

Het is mijn hoop dat u het artikel dat ik als laatste link toevoegde in mijn vorige bijdrage, waarin 'FTX-A' in een veel omvangrijker kader wordt geplaatst, hebt gelezen. Tegelijk realiseer ik mij dat als u het gelezen heeft, de kans groot is dat u het wegbergt in het archief met 'Onbegrepen Stukken' in de zin van: 'Wat moet ik ermee?' Vergelijkbaar wellicht met mijn reactie op alle 'nieuws' over wat er zich afspeelt op de 'Gooise Matras', zoals mijn ouders het al typeerden in de jaren zestig. Voorzover alle betrokkenen volwassen zijn interesseert het mij 'De Rozen', en er zit een 'UIT'-knop op je televisie, dus bemoei je er niet mee. 

 

De wereld die wordt beschreven in dat artikel, waarbij de auteur er geen geheim van maakt een 'insider' te zijn in die wereld, wat maakt dat het een belangwekkend inzicht verschaft in de wereld van het 'Grote Geld', dat niet wordt verdiend, maar geroofd, vanuit het gezichtspunt van een 'Industrieel Kapitalist' als ondergetekende, is door en door crimineel en corrupt. Wat daar een succesvolle 'Trade' is, heeft zelfs niet naast 'Investeren' gelegen, maar iemand heeft goed 'Gegokt', of met 'Voorkennis', of 'Superieure Technologie' anderen hun zuur verdiende geld afhandig gemaakt, op een wijze die niet in strijd is met de wet. Wie dat 'werken' wil noemen, moet beseffen dat het 'verdienmodel' eindig is, omdat het volledig afhankelijk is van de bereidheid van hardwerkende mensen in de productieve sector om afscheid te nemen van een deel van het geld dat ze door écht te werken, of te investeren in productieve activiteiten en innovatie, hebben verdiend. 

 

Persoonlijk zie ik die afdracht liever naar 'minder draagkrachtigen' gaan, dan naar een stel 'Hoog Opgeleide', volslagen immorele 'Gamers' op de Bahama's, een privé-eiland, of enig ander belastingparadijs, die als een 'Sidekick' geld stoppen in de oorlog in Oekraïne en de drugshandel, en als 'Verzekering' een handeltje gaande houden in 'Jong Grut' en 'Bestialiteiten' om politici te kunnen chanteren. Dat geldt ook voor de 'Gooise Matras', maar puur in die specifieke context binnen een beperkte gemeenschap die al vele decennia 'de naam' heeft. Met andere woorden, ik wil dat het collectief, de 'Overheid', wij allen samen, voorkomt dat hardwerkende mensen geschoren en uitgebeend worden door 'Financieel Kapitalisten', en dat op een mondiale schaal, zonder anderen mijn eigen morele principes op te dringen. Dat is geen moralistisch standpunt, maar een praktisch, volkomen rationeel standpunt. Of iemand snuift, spuit, slikt, overspelig is, zijn of haar lichaam te gelde maakt, een 'Bully' is, of valt als een blok voor experimentele vaccins, en 24/7 met een masker rond wil lopen, het eigen lichaam verminkt op zoek naar de juiste 'Identiteit', zal mij een zorg zijn. Ik wil alleen niet het slachtoffer zijn van dergelijke praktijken, en via de 'Overheid' gedwongen worden om het te subsidiëren. 

 

Op nationaal, Europees, en mondiaal niveau moeten we af van dat 'Financieel Kapitalisme'. Van dat 'Casino-Kapitalisme', dat zich vermomt als 'Dienstverlening'. Dat héle 'Circus' dat in dat artikel in beeld wordt gebracht moet worden opgerold, voordat het onze dood wordt. Ga niet wachten op 'ZE', want die hangen allemaal aan het infuus, of ze zijn 'Kaltgestellt' via de 'Cancel Cultuur'. Eerst heeft mijn generatie, de 'Babyboomers', een generatie 'Yuppen' voortgebracht die hun gepamperde achterwerk afveegden met de bevlogen idealen van hun ouders. En nu hebben de 'Yuppen' binnen dat amorele systeem een nieuwe generatie voortgebracht die pretendeert 'Idealen' te hebben, en als een 'Robin Hood' te stelen om de buit weg te geven, terwijl ze hun goedgelovige slachtoffers in hun gezicht uitlachen, en bedenken hoe ze van die 'Sukkels' af kunnen komen om de 'Planeet' te redden voor eigen vruchtgebruik. 

 

'ZE' gaan ons niet redden, en de grootste bedreiging is dat de wanhopige slachtoffers op enig moment opteren voor totalitaire verlossing, en dan zijn de rapen goed gaar! We moeten met spoed bruggen bouwen tussen integere mensen, op zoek naar een veel kleinere, maar effectieve 'Overheid' gestoeld op 'Industrieel Kapitalistische' principes, en compromissen, inplaats van consensus. Weten dat je niet krijgt wat je het liefst zou willen, en instemmen met het compromis, om vervolgens dat 'Akkoord' te respecteren en na te leven, om datgene te voorkomen waar we nu middenin zitten. Totale immorele 'Rules Based' chaos, 'Ieder voor Zich' in een wereld vol échte, en 'Cancel Bommen', en (voor de gelovigen onder u) een onmachtige 'Almacht' voor ons allen, die hoofdschuddend op haar wolk toekijkt hoe we het opnieuw weten te verprutsen. 

 

Het is van het grootste belang dat we ons afkeren van 'Mensen met Goede Bedoelingen', in het bijzonder waar zij zich 'Uitverkoren' wanen, om de focus te verleggen naar 'Integriteit', en de bereidheid om compromissen te sluiten, 'Akkoorden' en 'Afspraken' na te komen, en genoegen te nemen met wat objectief haalbaar is, binnen een systeem dat bevrijd is van de corrumperende werking van 'Fiat Geld'. Dat is niet 'Morgen' gerealiseerd, en velen op invloedrijke posities in onze westerse 'Financieel Kapitalistische' maatschappij zullen zich met hand en tand, en mogelijk zelfs met geweld verzetten, als we er niet in slagen hen de schellen van de ogen te doen vallen. Want ook zij zijn niet zelden meer slachtoffer dan dader, maar gemesmeriseerd door cynische types zoals aan u voorgesteld in dat artikel waar ik u naar verwijs.

 

Als je boos bent is het moeilijk kalm te blijven. Maar met geweld los je niks op. Geweld kan nodig zijn om je te verdedigen tegen rovers, schurken en cynische 'Regime Change'-types die een gemesmeriseerde kudde 'kanonnenvoer' achter zich aan slepen die gehoorzaam plundert en moordt om zich meester te maken van rijkdommen die hun 'Leiders' niet toebehoren. Maar vooralsnog zijn wij die kudde, en daar moet met spoed verandering in komen. Zeg: 'Basta!'

Nihilisme

In zijn boek 'Vaders en Zonen' schetst Ivan Turgenev de contouren van een nieuwe generatie, de 'Nihilisten', die zich afzetten tegen de 'Conservatieven' en de 'Progressieven'. 

 

De 'Onverschilligheid' waar ik gisteren over schreef verheven tot een filosofie met praktische consequenties. De Russische 'Nihilisten' uit de negentiende eeuw, in de aanloop naar de communistische revolutie in dat land, dat laatste in feite als een 'progressieve' reactie, en niet alleen op het conservatisme van de Tsjaren, waren niet de eersten, en niet de laatsten die wel brood zag in 'Nihilisme'. Zelf kwam ik hen voor het eerst tegen in de kritieken van de 'Anarchist' Pjotr Kropotkin, een tijdgenoot van de 'Nihilisten', toen ik mij vele decennia geleden in die revolutionaire bewegingen en bijbehorende gedachtenwereld verdiepte. De totalitaire reactie die er op volgde absorbeerde het 'Nihilisme', door 'Leiders' te baren die de massa gebruikten, nadat de idealisten uit de weg waren geruimd, of langs natuurlijke weg de geest hebben gegeven. Iets dergelijks is ook zichtbaar is in het fascisme waar het zichzelf zag als de erfgenaam van de 'Nihilist' Nietsche, en een reactie op het 'progressieve' van de 'Weimar Republiek'. 

 

Zeker bij 'Nihilisten', en later de 'Modernen' en 'Postmodernen', is de aanduiding in laatste instantie een 'Embleem' voor een lege, zinloze wereld, vrij van normen, waarden, of gedachten en 'logica'. En ongeacht of de beoefenaren dat station bereiken bij toeval, via het inslaan van een intellectuele dwaalweg, via hun religie, of door een 'aandoening' die gehakt maakt van hun 'Geweten'. Erover lezen helpt om je te genezen van de aanvechting om hun voorbeeld te volgen. HIER een bescheiden overzicht op 'Wiki', niet langer de meest objectieve informatiebron, maar dat artikel is netjes, omdat (nog) niemand op het idee is gekomen het te censureren. (De Engelstalige 'Wiki' is completer dan de 'Readers Digest' in onze eigen taal).

 

Het zal u niet verrassen, mag ik hopen, dat ik 'Financieel Kapitalisme' zie als een uitgesproken 'Nihilistische' expressie, nauw verweven met 'Identiteitspolitiek' en 'Who Gives a Fuck?!?' als handelsmerk. Alles kan, en alles mag, en niets heeft zin, behalve de individuele bevrediging. Hoe die gestructureerd is maakt niet uit, al is het wel zaak sluw om de 'Cancel-Klippen' heen te zeilen, en tegenstrevers te trakteren op 'Cancel-Bommen' van eigen makelij, waarvoor je de 'Macht' nodig hebt, die je naar je toetrekt door 'Politieke Kwezels' en 'Religieuze Idioten' aan je te verplichten via een uitgekookte 'Consensus Strategie'. Veel beloven, en niks geven, doet de 'Gek' (en de 'Politieke/Religieuze Kwezels') in vreugde leven. Een interessante illustratie van dit fenomeen is Musk's aankoop van 'Twitter', en hoe hij nu dreigt om openbaar te maken hoe 'Twitter' in het verleden is gebruikt om verkiezingen te beïnvloeden, terwijl de EU hem dreigt als hij werk maakt van zijn belofte om de vrijheid van meningsuiting weer in ere te herstellen. Waarna Apple bakzeil haalde om niet meegesleurd te worden door die lawine. Of de EU eveneens water bij de wijn zal doen om te voorkomen dat Musk openbaar maakt hoe die niet-gekozen 'Leiders' en hun 'toezichthouders' het publieke debat manipuleren, dat is nog even afwachten. Yellen, onlangs samen met Sam Bankman-Fried, Zelensky en Zuckerberg te gast op de 'Dealbook-Event' van de 'New York Times', waarvoor het chique applausvee $2100 per kaartje mocht neertellen, heeft haar bedreigingen inmiddels weer ingeslikt.

 

Hillary Clinton die, toen ze betrapt werd op liegen over wat er in Libië was voorgevallen, uitriep: 'Wat maakt het uit?!?', 'Who Gives a Fuck?!?', met andere woorden, is karakteristiek voor de westerse wereld. Hier op dit blog wijs ik mijn lezers voortdurend op handelingen die blijkbaar 'Goed' zijn omdat ze ons in het westen voordeel brengen, maar 'Fout' zijn als anderen zich er ook van bedienen. Met als actueel voorbeeld het vernietigen van de elektriciteitsvoorziening in een land tijdens een gewapend conflict, wat de NAVO consequent als eerste doet, waarna ze het aangevallen land trakteren op een 'Shock and Awe' offensief, om de winplaatsen van olie en gas te veroveren, of het land 'veilig' te maken voor pijpleidingen voor olie en gas vanuit de door 'ons' beheerste wingebieden, naar de havens en afnemers. Ik zeg 'ons', maar we hebben het niet over een door normen en waarden verbonden collectief. Om 'ons', het volk, mee te krijgen, en ervoor te zorgen dat we de gepeperde rekeningen blijven betalen voor die avonturen, krijgen wij, naar keuze, leugens voorgezet die we graag horen om verder te dromen en ons 'Geweten' op sterk water te zetten.

 

Mijn verzet tegen het idee dat er ergens een geheime groep actief is die de regie heeft, en ons middels een 'Groot Complot' uit onze verschoning helpt, terwijlt het wemelt van 'Wellustelingen' die 'Complotten' bedenken, en afspraken maken, akkoorden sluiten, beloften doen die ze nimmer van plan zijn na te komen, om ons via een 'Consensus Strategie' uit te schakelen, of op valse gronden voor hen te winnen, is de expressie van die observatie die ik hierboven schets. Je kunt 'Nihilisten' niet vangen als groep, want ze bestaan niet als groep. Ze maken gebruik van de gelegenheid die anderen hen bieden. Als ze denken dat het voor hen voordelig is om 'Nordstream' op te blazen, en ze denken dat ze ermee weg kunnen komen, dan zoeken ze er partners bij. Dat kunnen 'Religieus of Ideologisch Bevlogen Idioten' zijn, of mensen met een militaire achtergrond die nergens over nadenken en gewoon slaafs doen wat hen wordt opgedragen. Meer dan dat is het niet. 

 

Als een 'Nihilist' zich meester maakt van deze of gene 'Fact-Check'-site, of hij koopt zich in bij een krant of zender, is er geen haar op zijn of haar hoofd die druk is met het gevaar van 'misinformatie', want dat is een concept waar hij of zij helemaal niets mee heeft. De krant of zender hoeft ook niet een bepaalde 'kleur' te hebben, of pal te staan voor herkenbare normen en waarden, maar waar nodig 'Dirt' in omloop te brengen, de 'Cancel-Bommen'. En de 'Fact-Check'-site kan vandaag iets als 'Onwaar' bestempelen, en morgen als 'Waar', al naar het uitkomt. In eerdere artikelen waarin ik de verontrustende ontwikkeling naar meer en meer chaos onder uw aandacht trachtte te brengen, verwees ik u naar artikelen van de Canadese onderzoeksjournaliste Cynthia Chung, die betoogt dat een groep excentrieke Britten al sinds de negentiende eeuw druk zijn met de bouw van een 'Wereldregering' die haar bestaansrecht ontleent aan permanente vervreemding, waardoor de massa als 'was' in de handen zou zijn van een intellectuele bovenklasse. 

 

Haar artikelen zijn fascinerend, en niet in strijd met wat ik hier zelf schrijf, omdat 'Wereldregering' daar uiteindelijk niet meer is dan de herintroductie van een Feodale structuur, gekoppeld aan de wens om het aantal te voeden 'monden' dramatisch te verminderen, zodat er meer overblijft voor de 'Leidende Elite', al dan niet met 'Eugenetica', en binnenkort 'implantaten' nog te 'verbeteren', maar overwegend zonder visie, anders dan een primitieve lust om 'TopDog' te zijn, in een 'Dog Eats Dog'-wereld. De dystopische wereld die Chung beschrijft is niet iets dat ons in de toekomst staat te wachten, als we niet opletten. Het is meer en meer onze wereld nu. Het is niet 'Links', of 'Rechts', en geen strak geleide dictatuur. Maar u en ik hebben er niks in de melk te brokkelen, en we kunnen elk moment 'Gecanceld' worden als we ons niet koest houden. Een andere term dan 'Nihilisme' is 'Trotskisme', de 'Permanente Revolutie'. 

 

Geheel los van de vraag of u blij bent met deze hypocriete samenleving vol dieven, profiteurs, leugenaars, moordenaars en oplichters, en of u zelfs gretig bijdraagt aan de verspreiding door u in te zetten voor de oorlogen die ervoor moeten zorgen dat ook Rusland en China hun verzet staken, zou ik u toch willen vragen om eens na te denken over het leven van uw kinderen in zo'n 'Nihilistische' constellatie. Er zijn zoveel 'aanwijzingen' dat we onszelf in gevaar brengen, terwijl we onze welvaart en kwaliteit van leven in moordend tempo vernietigen, met meer en meer jonge mensen die bezwijken onder de druk, dat ik zelf niet begrijp dat niet véél meer mensen inzien dat we extreem ongezond bezig zijn. We laten ons het bos insturen met beloften over 'zorg' en 'opvang', terwijl we zien dat die met elke nieuwe dag verder uit beeld schuiven omdat er zelfs voor de meest banale voorzieningen al geen geld meer is. Waar is het ideaal gebleven van 'Volwassen' mensen in een 'Volwassen' samenleving? Wie heeft al die gemankeerde types waar in die laatste link een overzicht van wordt gegeven binnengelaten in het centrum van de macht? Op welk moment zijn we gezwicht voor het idee dat de permanente bevrediging van onze meest primitieve, infantiele lusten en het 'belonen' van amoreel gehoorzaam gedrag ons de 'Hemel op Aarde' zou brengen? Dit, gewaardeerde lezers, is een 'psychotische' staat van ontbinding.

WGaF

Nou en?

 

We kunnen geen van allen de last van de hele wereld torsen. Weloverwogen onverschilligheid is derhalve een gezond defensief mechanisme. Hier ziet u dat terug waar ik mij afzet tegen 'Religieuze' wensdromen en de 'Cancel Cultuur'. Bij steeds meer 'Thema's' die in de media en 'Kwebbelprogramma's' voorbij komen denk ik: 'Who Gives a Fuck?!?', om het maar even goed hard neer te zetten. Tegelijk kan ik er niet omheen dat ik hier onderwerpen aansnijd waarvan velen in Nederland zeggen: 'Who Gives a Fuck?!?

 

Ursula von der Leyen openbaarde tijdens een speech dat er inmiddels 100.000 militairen uit Oekraïne om het leven zijn gekomen. Aan beide zijden van het conflict zijn er mensen die zeggen: 'Who Gives a Fuck?!?', en de EU deed na die speech moeite om dat getal uit de presentatie te wassen. Niet omdat het niet correct is, maar omdat ze menen dat het afleidt, en de Europese burger moedeloos kan stemmen. Ze denken daar in de top van de EU: 'Who Gives a Fuck?!?' Nou, ik dus. Maar daarentegen heb ik echt helemaal niks met wat Matthijs van Nieuwkerk wel of niet gedaan heeft, of wat er verder allemaal voorvalt in dat 'Sodom en Gomorra' van de 'Televisiewereld'. Ik mis iedere aandrang om daar nou eens goed de 'Bezem' doorheen te halen, terwijl we in oorlog zijn met Rusland, maar als ik de 'Gevestigde Media' mag geloven, ben ik de enige overgebleven Nederlander die zoiets heeft van: 'Grow Up!' en 'Grow a Spine!', en, niet te vergeten, een 'Geweten'.

 

Bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland' waren de kamerleden Gert Jan Segers van de ChristenUnie, en Ulysse Ellian van de VVD aangeschoven om een lans te breken voor het beperken van het recht op vrije meningsuiting, en het verbieden van partijen, om de 'Democratie' te redden (sic). Die keuze werd onderbouwd met niet gespecificeerde klachten van de 'Joodse Gemeenschap', of wat er nog van over is sinds de Holocaust. Die Holocaust kostte zes miljoen Joden, en tot anderhalf miljoen Roma het leven. Over die laatste groep hoor je zelden, en ook de tien miljoen Russen die het slachtoffer werden van de expansiedrang van Duitsland en hun bondgenoten in die periode blijven als regel onvermeld. Of men heeft zoiets van: 'Who Gives a Fuck?!?' Nou, ik dus. 

 

Dat Joden in ons land, verhoudingsgewijs, in groten getale konden worden afgevoerd, kwam uiteraard door een zekere onverschilligheid die tot op de dag van vandaag een smet op ons nationale blazoen vormen. Het is goed dat mensen dáár op wijzen, die onverschilligheid op een moment waarop we wakker hadden moeten zijn, maar bezig waren met 'Andere Dingen'. Je wekt de doden echter niet tot leven door van Joden een 'Totem' te maken. Het zijn allemaal gewoon mensen, zoals u en ik, en mensen maken fouten, en sommige mensen binnen elke willekeurige groep zíjn 'Fout'. Ze pleiten bijvoorbeeld voor censuur, of het verbieden van politieke partijen. Ze moffelen het aantal gesneuvelde jonge mannen in Oekraïne onder het tapijt, of kijken weg van een staatsgreep, om hun geostrategische agenda door te kunnen zetten. Een agenda waarin de ambitie tot uitdrukking komt van expansie in oostelijke richting, wat de vorige keren (Napoleon en Hitler) al eindigde in een tranendal, en deze keer halen 'we' met de NATO Moskou niet eens, naar het zich laat aanzien. 

 

Die hardleersheid is een mirakel. Ulysse Ellian, geboren in Kaboel, en aan tafel met een speldje op de revers in de vorm en kleuren van de vlag van Iran, het land van zijn vader, de 'rechtsgeleerde' kwebbelkous Afshin Ellian, eveneens regelmatig te gast bij de Dames, maakt zich grote zorgen over de bedreiging van Joden in Nederland. En in Iran maken ze zich grote zorgen over de dreiging van een aanval op dat land door de 'Joodse Staat', die met de regelmaat van de klok moordaanslagen pleegt in Iran, sabotage-acties uitvoert, en daarbij nauw samenwerkt met Soennitische terreurbewegingen die in dat land actief zijn. De enige atoommacht in het Midden-Oosten duldt geen concurrentie, heeft ambities in oostelijke, en noordelijke richting, en accepteert akkoorden waarin Iran belooft geen atoomwapens te zullen produceren niet, omdat Israël het liegen over de eigen intenties en 'operaties' tot een kunst heeft verheven, en zoals de waard is…….

 

Wat steeds weer terugkeert, dat is de giftige invloed van 'Religie', in welke verschijningsvorm dan ook, dus met inbegrip van de 'Klimaatkerk', zoals ik op dit blog betoog. Karl Marx mag de plank dan misgeslagen hebben over de kansen van een 'Planeconomie', waarbij 'wetenschappers', en niet de ondernemers leidend zouden zijn in het productieproces, maar dat 'Religie' is als 'Opium voor het Volk', dat zag hij goed. Wat hij mistte, is dat de 'Ideologie' die uiteindelijk zijn naam zou dragen net zo goed een vorm van 'Religie' is, en dat de problemen beginnen bij 'Massa en Macht', zoals Elias Canetti ons voorhield. Individueel zijn we 'Mensen met Goede Bedoelingen'. Maar geef de groep de 'Macht' om anderen het zwijgen op te leggen, en hun politieke partijen zonder concrete aanleiding te verbieden, en je weet niet waar je blijft. 

 

De 'Hybride'-versies, door 'Consensus' bijeengedreven 'Religieuze' groeperingen, met hun geloof in 'Modellen', en/of een 'Hogere Macht', maar onlosmakelijk verbonden met de handel in 'Vijanden', zijn nog erger dan de 'Pure' versies. Keer op keer schrijf ik hier op mijn blog dat ras, geslacht, religie, leeftijd, seksuele voorkeur of status binnen de 'Kwebbel-Cultuur' mij niet boeien. Ik heb er ook geen 'oog' voor. Of iemand een Jood is, of een Palestijn, interesseert mij niet alleen niet, maar ik zíe het ook niet, totdat betrokkene zich uitdost met een 'Armband', een zeker 'Hoofddeksel', een 'Gewaad', een 'Speldje', of een 'Vlag', waarmee diegene een signaal afgeeft dat hij of zij er zelf niet toe doet, als mens. Verk(n)ocht aan een religie of ideologie. Althans, als diegene niet frequent nonchalant wisselt tussen de aangeboden 'Identiteiten' om langs die weg duidelijk te maken dat het er niet toe doet met welke symbolen je loopt te zwaaien. De ene dag een Keppeltje, en de volgende een Palestijnse sjaal, of een vlag, op z'n kop of niet, en dan niet om huichelachtig 'Erbij te Horen', maar eerder 'contrair', om de dialoog gaande te houden, zolang daar nog ruimte voor is. Zolang de Segers en Ellians in deze wereld niet ingrijpen om meer 'Uniformiteit' af te dwingen, en elke opening richting een dialoog te onderdrukken, zodat ze ongegeneerd wapens kunnen blijven sturen naar een land waar mensen bij duizenden sneuvelen, zonder uitzicht op wat dan ook, terwijl Boris Johnson en zijn Amerikaanse vrienden de lokale regering, dankzij hen aan de macht gekomen, aansporen om niet op te geven. 

 

Er is een NGO die op dit moment een subsidie-gedreven advertentiecampagne op de televisie heeft om kinderen in Zuid-Afrika aan een 'Schooluniform' te helpen. Uw donatie geeft die NGO het geld om de 'buitengesloten' kinderen aan een 'Schooluniform' te helpen, waardoor ze weer meetellen bij hun vriendjes en vriendinnetjes. En de NGO zelf heeft ook geld nodig voor de 'medewerkers', kantoorruimte, stookkosten, en vliegtickets, wat allemaal steeds duurder wordt. We zien een meisje, aanvankelijk gekleed in een hippe spijkerbroek-met-scheur, waarmee ze in Nederland helemaal 'De Bom' zou zijn, die aan een 'Gender-bevestigende' rok wordt geholpen, waarna ze weer opgenomen wordt in de groep. Nou ben ik zelf geen pertinente tegenstander van 'Schooluniformen', waar ze kinderen kunnen helpen om te letten op kwaliteiten die ertoe doen, inplaats van de 'Armbanden', 'Speldjes', 'Vlaggen', en de prijs van de kleding, die afleiden. Maar enige school die dat tot norm verheft moet ervoor zorgen dat élk kind zo'n 'Schooluniform' krijgt, en dat mag nooit worden afgewenteld op de ouders. In de praktijk een lastig te realiseren ideaal, en zéker in landen waar het de mensen al ontbreekt aan de allereerste levensbehoeften. Mijn donatie gaat dan naar de eerste levensbehoeften, en met een zo laag mogelijke 'Overhead' aan 'medewerkers', kantoren, verwarming en tickets. 

 

Soortgelijke campagne voor hulp aan kinderen uit oorlogsgebieden die 'psychische ondersteuning' nodig hebben. Nee, je moet de wapens laten zwijgen. Geen denken aan dat ik geld doneer om 'psychologen' en de farmaceutische industrie in leven te houden, en een 'Stichting' die hen aan een 'Baan' helpt, terwijl mijn belastinggeld verdwijnt in dat 'Zwarte Gat' dat Oekraïne heet, om de oorlog van de NAVO tegen Rusland daar gaande te houden. Ik zeg dus niet, als ik verhalen lees over zwaar beschadigde kinderen: 'Who Gives a Fuck?!?', maar ik wijs erop dat degenen die het geen 'Fuck' interesseert, en die ongemakkelijke feiten uit hun toespraken en persberichten 'wassen', niet geholpen mogen worden om hun inhumane activiteiten te maskeren, of zelfs te verkopen als een 'Humane Oorlog'.

Huishoudboekje

Voorkomen is beter dan genezen, behalve voor de mensen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van het genezen van anderen.

 

Het CBS meldt dat inmiddels tweederde van de vrouwen in Nederland 'Financieel Onafhankelijk' is. Dat is een vorm van 'Gaslighting', volgens 'Merriam-Webster' het 'Woord van het Jaar'. Het staat voor het in verwarring brengen van gezonde mensen, om daarvan te profiteren. Het woord is ontleend aan de titel van de film 'Gaslight' uit 1944. Immers, je bent pas 'Financieel Onafhankelijk' als je zoveel spaargeld, of 'aanspraken' hebt, dat je niet meer hoeft te werken. Tot dat moment, als het ooit komt, moet je werken om rond te komen, of terug kunnen vallen op een 'sponsor'. 

 

Een 'sponsor' kan de partner zijn, het kunnen de vermogende ouders zijn, of het kan de belastingbetaler zijn die via de 'uitkering' zorgt dat je niet van honger en gebrek omkomt. Daarnaast kan het een bedrijf zijn, of een vermogende medemens die wel brood ziet in het 'sponsoren'. En tot slot is daar de 'overheid' die van werkende burgers geld afpakt voor 'collectieve doelen', waaronder, prominent, de salarissen voor alle mensen die werken, of 'werken' voor de 'overheid

 

Laat mij, met klem, benadrukken dat ik allerminst van mening ben dat vrouwen niet 'horen' te werken, en niet mogen kiezen voor een carrière. In één moeite door voeg ik daaraan toe dat ik ook geen moeite heb met 'rolwisseling', waarbij de man de partner in een relatie is die 'thuis' blijft, noch relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht met een dergelijk arrangement, of groepen mensen die onderling afspraken maken over wie er 'thuis' blijft, terwijl de rest zich verhuurt aan een 'werkgever', of de 'eigen onderneming' draaiende houdt zodat er voldoende geld binnenkomt. 

 

Met andere woorden, ik vind het niet op mijn pad liggen om mij te bemoeien met het 'Huishoudboekje' van medelanders, zolang ze niet terugvallen op een verplichte bijdrage van mij via de 'belastingpot'. Daar voeg ik zelfs aan toe dat de maatschappelijke waarde van mensen die ervan afzien om als 'loonslaaf' door het leven te gaan ernstig wordt onderschat. Echter, ik heb er niet meer voor over dan een 'Basisloon'. Oftewel iets in de geest van 'AOW' voor iedere volwassen Nederlander, arm en rijk, met daar bovenop het geld dat je verdient door te werken, of wat je bijeen hebt geschraapt waardoor je overigens 'Financieel Onafhankelijk' bent, en verder geen uitkeringen, toeslagen of subsidies meer. En iedereen bij de 'overheid' die geld verdient in die 'flessentrekkerij', die tombola van de 'uitkeringen', 'toeslagen' en 'subsidies', zoekt maar éérlijk werk. Of een vriendelijke 'sponsor', anders dan de belastingbetaler. 

 

De kans dat we zo'n systeem nu nog van de grond tillen lijkt mij verkeken. 'Gaslighting' heeft van gezonde mensen hulpbehoevende wrakken gemaakt, die menen dat 'volledige werkgelegenheid' gelijk staat aan de 'Hemel op Aarde'. Voor de 'overheid' ja, die door het afromen van de 'werkenden' geld binnenharkt voor de eigen hobbies, maar het is het tegenovergestelde van emancipatie. Emancipatie, van de vrouw en de man, is oorspronkelijk een streven om de mens te bevrijden van het juk van de slavernij. In een gezonde relatie met een volwassen partner vloeit het gezamenlijke inkomen naar het 'Huishoudboekje', en beslissen de partners samen over de besteding. Daar waar er geld in overvloed is zal dat minder snel een punt van overleg en discussie zijn dan in een relatie waar men elke 'cent' om moet draaien. En het wordt een onmogelijke opgave als de partners de voorkeur geven aan 'Wisselende Relaties', en meer bezig zijn met scheiden, dan met plannen maken voor de toekomst. 

 

Kritiek van mij op de 'overheid' beperkt zich niet langer tot een gezonde discussie die je hebt met een betrouwbare partner, omdat de 'overheid' zich gaandeweg heeft ontwikkeld tot een partner die uitgesproken onbetrouwbaar is in deze 'Rules Based' wereld, die stijf staat van de 'Cancel Mechanismen', en 'Religieuze' bevliegingen, zoals 'Klimaat', al die oorlogen, en 'zorg' voor minderheden', die een zware wissel leggen op het 'Huishoudboekje' van de 'overheid', en mij als 'sponsor' het nakijken geven. Maar niet alleen mij. Door de 'kostwinners' brodeloos te maken, via het slopen van de industrie, de voedselproductie en transportsector, stevenen we af op een extreem ongezonde samenleving, waarin iedereen 'hulp' nodig heeft van de 'overheid', of pretendeert 'hulp' te verstrekken, waarvoor het geld afkomstig is van diezelfde 'overheid'. Behoudens, vooralsnog, de burgers die 'Financieel Onafhankelijk' zijn, waaronder ondergetekende, met mijn bijeengesprokkelde pensioenaanspraken, waarvoor ik decennialang premie in de pot heb gestort. Maar die staan nu bovenaan de lijst om onderuit te worden gehaald door de 'Genezers' in 'Den Haag' en 'Brussel', voor wie dat een 'Verdienmodel' is. Hun 'Core Business'. 

 

In een relatie met een schurk, die van jou profiteert, en middels 'gaslighting' probeert jou ervan te overtuigen dat het ongemakkelijke gevoel dat je hebt op niets is gebaseerd, en dat jíj 'gek' bent, heb je nog de keuze om er een punt achter te zetten voordat je niets meer over hebt, en uiteindelijk bovendien ook nog denkt dat het aan jou ligt. Totdat je een bepaald punt passeert, waarop terugkeer naar je gezonde 'zelf' pijnlijk wordt. Vanaf dat moment laat je je gaan, en sta je toe dat je misbruikt wordt. Maak je jezelf wijs dat je 'Financieel Onafhankelijk' bent door slaafs naar je 'werk' te gaan, waar je een hekel aan hebt, omdat het een 'BullShit'-baan is, en je '24/7' op je hoede moet zijn voor 'Cancelaars' die je een poets kunnen bakken, terwijl je veel liever bij je kinderen zou zijn, en de taken zou verrichten die het gezin ten goede komen, inplaats van die kinderen over te dragen aan een 'Nine-to-Five'-professional die klauwen met geld kost, en die de kinderen opstookt tegen de ouders, om hen rijp te maken voor de 'Loonslavernij'. Je zou hen véél liever leren dat emancipatie betekent dat je vrij bent om je eigen pad te kiezen, zonder ooit afstand te nemen van je verantwoordelijkheden, zoals die voor je kinderen, en hun toekomst. 

 

Anders dan de 'overheid' bied ik geen kapstok aan waaraan je jas op kunt hangen terwijl je wacht op je beurt bij de 'Genezer', u aangeboden door de 'overheid', betaalt met vers geperste 'flappen', binnenkort 'Enen' en 'Nullen' op uw door de 'overheid' beheerste, volledig digitale 'Krediet-Score', een maat voor uw meegaandheid, en niet uw productieve bijdrage aan de maatschappij. Hoe meegaander, hoe 'Financieel Onafhankelijker', in het 'Orwelliaans'. Met een paddenstoelwolk aan het eind van de lijn. Want op enig moment beginnen de 'tekorten' bij de 'overheid' pijn te doen, en kan de 'overheid' niet meer leveren wat het beloofd heeft, omdat de leveranciers betaald willen worden, en de 'overheid' niets heeft om mee te betalen. Want wat moet een leverancier met te vergeven 'Krediet Scores' voor gedwee consumerende schapen die wel op komen dagen op hun 'werk', maar niets produceren?

Deathwish

De gevaarlijkste mensen op aarde zijn, volgens de 'Koninklijke Marechaussee', 'Manisch-Depressieve' mensen.

 

Omdat je geen afspraken met hen kunt maken. Net als je hen in hun 'Manische' fase treft, ze akkoord zijn gegaan met een oplossing voor een conflict, en jou hun 'Beste Vriend' noemen, worden ze overvallen door hun 'Depressieve' fase, en trekken ze, zonder met hun ogen te knipperen, de pen uit de handgranaat. Zelfs een welgemeend 'Sorry' kan er niet af. Ze zijn voor de wetgever 'ontoerekeningsvatbaar'. En ik hoop dat het u duidelijk zal zijn waarom je dergelijke mensen niet in de buurt moet laten komen van verantwoordelijke functies, en dingen die 'BOEM!' zeggen. 

 

Volgende op de lijst zijn mensen met een 'Deathwish'. De 'Religieus Bevlogen' medemens, dienstbaar aan een 'Hogere Macht', en bereid zichzelf op te offeren om 'Het Goede' te bevorderen, en 'Het Kwaad' te bestrijden. Het is cruciaal dat u 'Religieus Bevlogen' uitbreidt tot elke denkbare groepering die als een 'Massa' verwikkeld is in een 'Existentiële' strijd, die niet meer willen praten of luisteren, dus met inbegrip van de meer extreme elementen binnen zulke groepen als 'Extinction Rebellion', die serieus denken dat hun leven 'Over' is als ze er niet in slagen 'Het Kwaad' met wortel en tak uit te roeien. Ultra-Nationalisten en Jihadisten, volop gebruikt door de NAVO in Oekraïne en elders, behoren eveneens tot die 'Deathwish'-groep. 

 

Maar wat niet onderschat mag worden, dat is de rol van de 'Waterdragers' voor die laatste groep. Degenen die de 'Deathwish'-cult cynisch misbruiken voor hun eigen territoriale ambities en macht enerzijds, en de mensen met een bepaalde 'Status', maar te dom om voor de Duvel te dansen anderzijds. De 'Expert', met andere woorden. Daar wemelt het van, maar ik wil er hier één uitlichten, en dat is professor Thea Hilhorst, vanochtend, dinsdag 29 november, te gast bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland', het kwebbelprogramma van de NPO. Haar 'expertise' is 'Humanitaire Hulp en Wederopbouw', dus geen exact vak, maar gesubsidieerde betweterij, met toegang tot véél geld van belastingbetalers en macht. Je ziet de paddenstoelen en puntmutsen al. Wat een denigrerende diskwalificatie lijkt, maar ik bedoel er slechts mee aan te geven dat het in dat soort sectoren niet gaat over wat realistisch is. Het is handel in 'Goede Bedoelingen', en een realist heeft niets te zoeken in die 'Consensus Discipline', want je wordt er horendol. Een expansievat vol 'Manische' mensen die het verdommen om ergens over na te denken. En levensgevaarlijk als ze boos of neerslachtig 'Gedeprimeerd' raken.

 

De professor windt zich op over de humanitaire crisis in Oekraïne. Wie niet? Maar dan komt het: Om aan het lijden van de bevolking in dat land een halt toe te roepen, moet de NAVO volgens haar de Russische opslagplaatsen en productiefaciliteiten van de raketten in de as leggen waarmee Rusland systematisch de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne uitschakelt. Met andere woorden, de NAVO moet een nucleaire Holocaust starten om de humanitaire situatie van de burgers in Oekraïne te verbeteren. Want die opslagplaatsen en productiefaciliteiten bevinden zich in Rusland, en als de NAVO die aanvalt, is dat de lont in het kruitvat, en kan professor Hilhorst haar puntmutsenfabriek wel sluiten. Het is echt niet dat ik het haar niet gun dat ze goed betaald 'werk' heeft waardoor ze zelf in haar levensonderhoud kan voorzien op kosten van de belastingbetaler. Maar dat mens is levensgevaarlijk, en kent haar 'klassiekers' niet. 

 

Het aanvallen van de energievoorziening in een land is wat de NAVO steeds als eerste doet. Ze deden het ook toen ze Servië de oorlog verklaarden, waarbij de Nederlandse luchtmacht actief betrokken was, en ze deden het in Irak. Dat Rusland in deze 'Special Military Operation' een half jaar heeft gewacht is een mirakel, en het bewijs dat Rusland (te lang) heeft gehoopt op een uitweg via de 'onderhandelingstafel'. Deze escalatie had inderdaad voorkomen moeten worden, en die hele oorlog had nooit plaats mogen vinden, omdat er oplossingen waren die zo ontzettend voor de hand lagen, dat je stekeblind, of harteloos cynisch moet zijn om ze niet te (willen) zien. Bij professor Hilhorst denk ik dan 'stekeblind', en bij Wopke Hoekstra denk ik 'harteloos cynisch' in dienst van 'Big Oil' en het 'Angelsaksische belang', op jacht naar de zeggenschap over Russisch gas en Russische olie, of 'Religieus Verdwaasd', 'Borderline Deathwish'. Er lag namelijk een akkoord, 'Minsk II', waarmee in 2014 een eind werd gemaakt aan de oorlog in dat land, begonnen door de 'Nuland/NAVO-clan' met een staatsgreep, en vervolgens uitgebreid tot een een burgeroorlog door 'hun mannetje' Porochenko, de corrupte Chocolade-Koning van Oekraïne, naar verluid met steun van NAVO-eenheden, die echter in een 'Cauldron' bij Debaltseve vast kwamen te zitten, waardoor de NAVO aan de 'onderhandelingstafel' terechtkwam, om te redden wat er te redden was. En dus niet vanuit humanitaire bevlogenheid. 

 

Geen letter op dit blog mag begrepen worden als een gebrek aan compassie met de burgerbevolking van dat gemankeerde land, dat al worstelt met haar identiteit sinds de aftrap in 1991. En wie meent dat de Verenigde Staten en Groot-Britannië een gezegende invloed hebben gehad op de ontwikkelingen in dat land, en dat het logisch is dat ze zich nu opdringen als geldschieters en managers van de oorlog daar, die het directe gevolg is van de staatsgreep die ze organiseerden in 2014, waarmee de democratie in dat land de nek om werd gedraaid, heeft schuld aan deze ramp. Het zijn, in meerderheid, dezelfde mensen die ons de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië hebben gebracht, en die compromisloos doen wat zij willen, al eindigt het in tranen, en erger. 

 

Heel nauwkeurig identificeren hoe het kan dat iemand zich ontwikkelt tot een levensgevaarlijke medemens is de droom van elke pacifist, om tenminste zicht te hebben op de dreiging. Vanuit mijn beroep kreeg ik de trainingen die tot doel hadden gevaarlijke mensen te identificeren, en te neutraliseren op een niet-gewelddadige wijze, en dat kleurt deze bijdrage. 'Eén-op-Eén' ben je niet kansloos, maar hoe groter de groep wordt, hoe ingewikkelder het probleem, en op enig moment heb je 'Stalen Zenuwen' nodig om een resolutie te forceren. Dan heb ik het over iemand die het gevaar ziet, maar kalm blijft, en doet wat nodig is, zonder zich af te laten leiden. Kom daar maar eens om in onze hedendaagse samenleving.

Vervolg

Wie wist wat, en wanneer, en wat deed men met die kennis?

 

In de westerse wereld, en zeker in Nederland, kennen we geen eindverantwoordelijken meer voor het landsbestuur. Alleen 'Politiek Verantwoordelijken'. Een 'Politiek Verantwoordelijke' kan 'beschadigd' raken door een hele reeks blunders, en als de 'schade', in de ogen van de volksvertegenwoordigers groot is, wordt de 'Politiek Verantwoordelijke' verzocht om, na enige tijd 'Wachtgeld', over te stappen naar een ruimhartig betaalde baan in het 'bedrijfsleven', waar het 'Netwerk' van de bestuurder winstgevend kan worden gemaakt, of men wordt 'Minister van Staat' na een afkoelperiode de blunders en leugens min of meer vergeten is. 

 

Nu de NAVO in oorlog is met Rusland, eerst gluiperig slechts in de vorm van 'solidariteit'  met Oekraïne, hoe dan ook geformuleerd, terwijl het nooit om Oekraïne, of het Oekraïense volk ging, maar om te verhullen dat de NAVO acht jaar lang heeft toegewerkt naar dit moment, door Oekraïne vol te stampen met wapens, training, ondersteuning en geld voor de bouw van militaire fortificaties, bij het gelijktijdige aanjagen van 'ambities' die niet op vreedzame wijze konden worden gerealiseerd, maar inmiddels alleen 'in naam' nog afzijdig, komen de onthullingen. Eerst was daar Boris Johnson, die aan CNN uitlegde dat de Duitsers en de Italianen geen trek hadden in oorlog, en de Fransen dachten dat het over zou waaien, maar hoe hij, Boris, samen met zijn Amerikaanse vrienden, de 'Europeanen' had verschalkt, en gedisciplineerd. 

 

Vervolgens was daar afgelopen week Angela Merkel, die een interview afgaf aan 'Der Spiegel', waarin ze schetste hoe ze voorzag dat de schofterige manier waarop het westen acht jaar lang was omgegaan met de 'Kwestie Donbas', waarbij 'Minsk II' simpelweg volledig genegeerd werd, een 'Akkoord' louter en alleen om tijd te winnen, terwijl de NAVO Oekraïne prepareerde voor haar rol als 'Proxy', wel moest eindigen in een oorlog met Rusland. Om dat te voorkomen bepleitte ze om 'als Europa' in gesprek te gaan met Poetin. Impliciet bevestigend wat Johnson schetste, hintte ze dat ze de Russen had willen verleiden de bevolking van de 'Donbas' te verraden, in ruil voor het in gebruik nemen van 'Northstream II' en het opheffen van bepaalde sancties. Een insteek die in Europa zelf op weerstand stuitte bij landen als Nederland, Polen en de 'Baltische dwergen'. En Johnson en Biden, uiteraard. 

 

Dat ze ook in Moskou 'Nul' op het rekest kreeg wijt ze aan het gegeven dat ze nog maar kort Bondskanselier zou zijn. Dat komt op mij over als pure luchtfietserij, want Poetin proberen te verleiden om de bevolking van de 'Donbas' te verraden voor economisch gewin mag in het westen de normaalste zaak van de wereld zijn, maar zo zit Poetin niet in elkaar. En dat had ze kunnen weten. Niet alleen heeft Poetin dat keer op keer met klem benadrukt, sinds de 'Veiligheids-Conferentie' in München van 2007, vijftien jaar geleden, maar het was de Amerikanen in Syrië ook niet gelukt om langs die weg Poetin om te kopen, waar ze hem voorstelden dat hij Assad zou laten vallen om de Jihadisten, die door de NAVO gesteund werden, ruim baan te geven in dat land, in ruil voor een stuk uit de taart van de voor wapenfabrikanten en oliemaatschappijen lucratieve 'War on Terror'. Ook Merkel geeft aan dat ze slechts geïnspireerd was door het 'Kopen van Tijd' voor Kiev om zich op deze oorlog voor te bereiden, iets wat Porochenko eerder ook al ruiterlijk had toegegeven waar het 'Minsk II' betrof. Een variant op het 'Peace in Our Time'-papiertje waarmee Hitler Chamberlain naar huis stuurde. Alleen is Poetin geen Chamberlain, en er was nooit enige kans dat Merkel's 'Minsk III' de Russen zand in de ogen had gestrooid, om van daaruit door te gaan naar 'Minsk IV', 'Minsk V' enzovoorts, tot je je zin hebt gekregen, in de karakteristieke 'Mission Creep' strategie van de 'Consensus Wereld'. 

 

Als deze confrontatie met Rusland, in Oekraïne, en via de nauwgezet voorbereide economische oorlogsvoering, en grootschalige diefstal van Russische 'belangen' en bezittingen succesvol was geweest, en Poetin was van het toneel verdwenen, dan hadden onze 'Leiders' zich verdrongen voor de microfoon en de camera om hun aandeel in dat succes te onderstrepen. Nu de zaak begint te scheuren vreest men 'Politiek Verantwoordelijk' te worden gehouden, maar meer nog dat de ernstige averij die het westen dreigt op te lopen deze keer ook zomaar zou kunnen resulteren in meer schade voor henzelf dan een 'Motie van Afkeuring', gevolgd door zakkenvullen in deze of gene 'Raad van Commissarissen', of 'Decorbaan' bij de overheid. 

 

Dan heb ik het nog niet over 'Tribunalen' of 'Revolutionaire Toestanden', maar maatschappijbreed slinkt de financiële ruimte voor 'Versiering' en 'Waterhoofden' in ijltempo. De overheid die als een bezetene alle ballen in de lucht probeert te houden door te strooien met 'Pepernoten' uit naam van 'Sinterklaas'-Kaag komt onwerkelijk op mij over, gelet op wat er nog in het vat zit als deze zinloze strijd niet binnen de kortste keren wordt beëindigd. Mijn vrees is dat men in Nederland, in de 'Politieke Top', nog steeds rekent op een snelle eindoverwinning voor de NAVO, met een 'Herstelperiode' waarbij de Russen worden 'aangeslagen' via het plunderen van hun economie, die op dit moment weerbarstig overeind blijft, terwijl die van de Europese landen kraakt in al haar voegen. Elders begint het besef echter te groeien dat er een wonder nodig is om te voorkomen dat de NAVO er niet met 'Boter en Suiker' in gaat. 

 

Nou zult u mij niet onmiddellijk horen horen zeggen dat de wonderen de wereld uit zijn, want is het niet wonderbaarlijk dat de NAVO zich zo afgrijselijk in de eigen voet schoot, met een strategie die, zeker achteraf bezien, volkomen kansloos was? Een omwenteling in China of Rusland zou uiteraard een wereld van verschil kunnen maken, als het tenminste zou betekenen dat 'westers' georiënteerde leiders het in die landen over zouden nemen. Maar ik acht de kans groter dat het in Europa en/of de Verenigde Staten mis gaat met de politieke elite die ons bij de teugel heeft. Al is een systeem met een herkenbare, verantwoordelijke leider in principe kwetsbaarder dan een collectief 'Politiek Verantwoordelijke' beunhazen die naar elkaar kunnen wijzen als het gierend uit de klauw loopt. 

 

Waar in Rotterdam nog met scherp werd geschoten tijdens demonstraties tegen de 'Lockdown', proberen de westerse media nu fanatiek de onrust in China op dit punt aan te wakkeren, waarbij ze de aanhouding van een Britse Agent-Provocateur/foto-journalist van de BBC opvoeren als het bewijs voor barbaarse Chinese praktijken, maar gaat dat ons redden? Geheel los van de vraag hoe we in ons deel van de wereld de zaak bijeen gaan houden als we al niet eens kunnen voorkomen dat voetbal-hooligans, die ook nog fan zijn van een ander land dan Nederland, en daarom een 'positief gediscrimineerde minderheid' vormen, in onze steden auto's in de fik steken, terwijl hun vrienden van de 'Klimaatkerk' wegen en luchthavens afsluiten. 

 

Corendon is klaar met Schiphol, en wijkt uit naar Brussel. Ik kan niet overzien of het betekent dat Nederlanders de 'vliegvakantie' daardoor zullen mijden, zoals de 'Klimaatkerk' wil, of dat ze massaal met de auto naar Brussel gaan om van daaruit het vliegtuig te nemen, danwel met de door steenkoolstroom voortgestuwde trein naar de luchthaven van Brussel boemelen, met al hun bagage, maar de 'Extinction' van de Nederlandse samenleving nadert met rasse schreden, zo komt het mij voor. Mochten de reislustigen die het zich nog kunnen veroorloven om te vliegen, met de auto naar Brussel willen, of met de auto Europa in willen trekken, dan zal dat ergens in de niet te verre toekomst, na de implosie, wellicht in een auto zijn die in Moskou uit de heropende autofabriek van Peugeot komt rollen, zij het dat het geen Peugeot meer is, maar een Chinees model dat daar nu wordt geproduceerd. Peugeot zal de geïnvesteerde miljarden af moeten schrijven, en kan het wel vergeten dat ze met de huidige hoge energiekosten, en belasting ten bate van de lonen van de 'Politiek Verantwoordelijken' met hun staf, hun 'Conferenties', en de subsidies, ooit nog kunnen concurreren.

 

Ook andere ondernemingen sluiten in rap tempo de deuren, om te verkassen naar landen waar nog wél energie is om de zaak draaiende te houden. De 'Politiek Verantwoordelijken' in Europa die nu wakker schrikken, omdat de Verenigde Staten dubbel profiteren, door ons af te sluiten van betaalbare energie, en ons peperduur 'LNG' te verkopen, voorzover leverbaar, terwijl ze Europese bedrijven lokken met subsidies, zijn in paniek omdat hun 'Vervolgbanen' in de 'Raden van Commissarissen', na de 'Motie van Afkeuring', ook verdwijnen. Ik ben zelf niet bang voor de Russen, maar wel voor de slopers die van onze 'Politiek Verantwoordelijken' ruim baan krijgen, en wat ze zullen bedenken als ze hun doel bereikt hebben, en ons industrieel en agrarisch gesloopte land vol ligt met brandende autowrakken, en aan het wegdek en kunstwerken vastgeplakte 'Klimaatgekkies'.

Crimineel

Wanneer is iemand een crimineel?

 

In een rechtsstaat met begrijpelijke, voor iedereen gelijke wetten, en autoriteiten die ‘onverbiddelijk’ zijn, kun je stellen dat eenieder die is veroordeeld voor een ernstig delict, een crimineel is. En wie slechts ‘verdachte’ is, is onschuldig tot het bewijs is geleverd van een wetsovertreding. Dan nog blijft er enige speelruimte, want wat is dan precies ‘ernstig’? Verwacht van mij niet het definitieve eindoordeel, en deze bijdrage heeft ook niet tot doel u aan te zetten tot ‘haarkloverij’, maar om helder te maken dat de inrichting van ons land haaks staat op het verlangen om criminelen op te sporen, te straffen, of weg te houden van de slachtoffers. 

 

Keer op keer ziet u mij te keer gaan tegen de ‘Cancel-Cultuur’, waarbij ik benadruk dat mensen die menen het slachtoffer te zijn van criminele medemensen slechts één ‘adres’ hebben om aangifte te doen, en dat is de politie. Wat suggereert dat ik daar goede ervaringen mee heb, maar het tegenovergestelde is waar, tot mijn grote spijt. Ik maak de politie echter geen verwijten, maar de ‘wetgever’, die het voor de politie opzettelijk onmogelijk maakt om te functioneren, teneinde de criminele vrienden van de politici te helpen hun criminele activiteiten ongehinderd voort te zetten. Echter, dat doen die politici slechts in enkele gevallen als lid van een criminele organisatie. In het overgrote gedeelte van alle gevallen doen ze het ‘Met de Beste Bedoelingen’. Om uiteenlopende, soms opzichtig verknipte redenen, kiezen ze de kant van de dader. 

 

Ouders die hun kinderen door en door kennen, en leerkrachten die dagelijks te maken hebben met een leerling, kunnen enige speelruimte inbouwen om in afzonderlijke gevallen het optimale resultaat te bereiken. Dat levert een spanning op die vergt dat deze autoriteiten handelen op basis van ervaring en empathie, wat in deze context iets anders is dan berekend effectbejag om kinderen waar je sympathie voor hebt te bevoordelen, of dicht bij een politiek correcte keuze te blijven. Empathie is ‘inlevingsvermogen’, en dat is juist een kwaliteit die niet selectief is, en geen boodschap heeft aan wat politiek correct is, zoals ik eerder betoogde. Ingezet als een ‘Public Relations’-wapen om de eigen grandeur beter uit de verf te laten komen in de ‘Cancel-Cultuur’, is het crimineel als daarmee een voorkeur, of vooroordeel wordt afgedekt, en de ‘emotionele kaart’ wordt getrokken om een (jeugdige of volwassen) misdadiger de hand boven het hoofd te houden, in weerwil van iedere logische afweging. Echter, de invoering van rigide ‘protocollen’ die elke speelruimte voor die ouders en leerkrachten wegneemt is geen verbetering, maar het voorportaal van een lugubere ontknoping.

 

De wetgever, en de door de wetgever aangestuurde opsporingsautoriteiten kennen de daders en slachtoffers niet, en kunnen zich die speelruimte niet veroorloven. Het hoeft niet ‘digitaal’, maar de wetgever en de opsporingsautoriteiten moeten niet ‘fijnmazig’ willen sturen, en weerstand bieden aan de klaagzang van de media om op incidenten te reageren. Net als u, mag ik hopen, begrijp ik het als iemand zonder inkomen, en een lege maag een ‘appel steelt’. En u kunt meer van dat soort voorbeelden bedenken, waarin het individu zich in een ‘overmachtssituatie’ bevindt. ‘Leven of Dood’. Maar daar zijn andere gereedschappen voor, in een welvarende, beschaafde leefgemeenschap. Zoals het ‘Basisloon’. Maar maak dat ‘fijnmazig’ door er een systeem met ‘uitkeringen’ van te maken, en je zuigt criminaliteit aan, waar mensen zich tegoed doen aan wat in het Engels ‘Unearned Income’ heet, wat in deze context tevens verwijst naar het ‘Waterhoofd’ dat uit de grond gestampt wordt om het geld dat de overheid van ons afneemt te distribueren. Alles ‘Met de Beste Bedoelingen’, maar de ‘hardwerkende Nederlander’ is het kind van de rekening, en zeult op zeker moment een ‘Financiële Sector’ achter zich aan die hem/haar uitput, en leegzuigt. 

 

De schets die Whitney Web geeft van het netwerk van banken, verzekeringsmaatschappijen, inlichtingendiensten, politici, juristen, vakbonden, de ‘entertainment-business’, de handel in drugs, ‘protectie’, prostitutie, ‘vastgoed’ en ‘casino’s’ in de Verenigde Staten in haar boek ‘A Nation Under Blackmail’, laat geen spaan heel van de ’Top van de Piramide’. Alle ’namen’ van leidende politici, van ‘vooraanstaande banken’, en de hele waaier van ‘veiligheidsdiensten’, met hun ‘adviseurs’ en juristen komt voorbij. Dat was niet wat de ‘Founding Fathers’ voor ogen stond, zoveel is zeker. Hele families zien we terug in die genoemde sectoren, opgegroeid in de veronderstelling dat wat zij doen wellicht niet altijd even netjes is, maar dat ‘Goede Bedoelingen’ voorop staan, wat hen vrijpleit. Slechts een bescheiden deel van die criminelen is verdorven tot op het bot. Maar ook de mensen waarvan u en ik menen dat ze oprecht ‘Goede Bedoelingen’ hebben, of waar we bij een uitzending over de verkiezingen in dat land sympathie voor hebben, draaien in een te groot aantal gevallen de hand niet om voor moord en doodslag, en de rest van de criminele handelingen zijn voor hen dagelijks werk, met bureaus die met man en macht werken aan ‘image-management’ en het beschermen van het ‘Merk’, zoals zelfs ‘Bekende Mensen’ in toenemende mate worden gezien. Integriteit en een geweten zijn alleen maar lastig.

 

In ons eigen kleine ‘Kikkerland’ zijn we niet veel beter, waar ons land al tijden een spil is in de drugshandel, die we niet vrijgeven, maar via onmogelijke ‘gedoogconstructies’ fenomenaal lucratief weten te maken voor mensen met de juiste connecties. We hebben wereldwijd een reputatie opgebouwd als een land van ‘losse zeden’, ‘gedogen’, ‘jurisprudentie’ en ‘positieve discriminatie’, terwijl we wereldwijd vooraan staan als er weer ergens oorlog is, omdat de wapenhandel en de bancaire sector altijd wel wegen vinden om er grof aan te verdienen, terwijl het geweld dat dagelijks nieuws is op raadselachtige wijze uit de statistieken wordt gefilterd, en juridische procedures praktisch een ‘tombola’ zijn waarvan niemand nog begrijpt hoe de rechter tot zijn of haar oordeel is gekomen, zelfs al wordt de ‘motivatie’ erbij gegeven, maar door er een duur woord aan te hangen (‘jurisprudentie’) klinkt het alsof erover is nagedacht. 

 

Mijn stelling dat ‘Financieel Kapitalisme’, als opvolger van het ‘Industrieel Kapitalisme’, verantwoordelijk is voor die ontwikkeling, ontslaat het individu niet van het vermijden van criminele zelfverrijking, maar integriteit en de ‘Rechte Rug’ zetten de ‘Rechtschapen Nederlander’ met zijn ‘Industrieel Kapitalistische’ mentaliteit met elke nieuwe dag op grotere achterstand. Dan heb ik het niet over de financiële kant, maar de morele kant, al volgt de financiële kant op de voet. Op enig moment doe je niet meer mee als je geen ‘Sloper’ en ‘Parasitaire Profiteur’ bent. Dan ben je een ‘Dief van je Eigen Portemonnee’. Waarmee ik niet lukraak mensen die andere keuzes maken dan ik afserveer als criminelen, of uitvreters. Ik ben ‘Meneer Pastoor’ niet, waarvan ik overigens ook allerminst zeker ben dat die niet ook over een ‘Criminal Mind’ beschikt. Ik heb geen intentie om mijn medemens op te jagen. Noch heb ik de illusie dat er een systeem is waarin criminaliteit niet langer bestaat. Sterker nog, in nagenoeg alle gevallen waarin politici en hun adviseurs hun voorstellen aan de mens proberen te brengen met die smoes, dat ze de criminaliteit uit zullen roeien, is het in nagenoeg honderd procent van de gevallen een doortrapt plan om de criminele concurrentie uit te schakelen. Maar een systeem met louter parasieten is ten dode opgeschreven, en het moment van overlijden komt al voordat de voedingsbodem is kaalgevreten.

SGO

Wat bezielt de ‘Complot Denker’?

 

Op wéér een ‘Top’ waar wereldleiders hun opwachting maakten, de ‘Apec Summit’ in Phnom Penh, brak Emanuel Macron een lans voor een ‘Single Global Order’. Direct brak de pleuris uit in ‘Complot Land’, want nu was het bewijs geleverd dat al die artikelen over een ‘Elite’ die uit is op het veroveren van de ‘Wereldmacht’ geen gestoorde gedachte is. Hoe kijk ik, die maar blijft herhalen dat er géénGroot Complot’ is, hier nu tegenaan? Geef ik mijn ‘Ongelijk’ toe? 

 

Nee. Integendeel! Om te beginnen is er geen sprake van een ‘Geheime Agenda’ als Macron zich in het openbaar uitspreekt als voorstander van een bepaald ‘Plan’. Ten tweede is de enige groep mensen die niet gediend is van ‘Orde’, terug te vinden in de diepste krochten van het ‘Empire of Chaos’, als collectief ook wel aangeduid als de ‘Neocons’. Maar geen label dekt de lading, omdat hun voorliefde voor het scheppen van ‘Chaos’ maakt dat ze niet als een groep samenwerken. Ze gooien elkaar net zo makkelijk onder de bus als dat nuttig en nodig is om hun eigen ‘Bottom Line’ naar een hoger niveau te tillen. Visieloos egoïsme dat hoort bij ‘Rent Seeking‘Financieel Kapitalisme’, zoals hier betoogt. En Macron maakt fouten, maar hij is geen Trudeau, Biden, Johnson of Truss, voorzover ik kan zien. 

 

Net als de Chinezen, en de Russen, snakt Macron naar ‘Rust in de Tent’. Op het moment dat Putin en Lavrov vorig jaar een soort van ultimatum stuurden naar de NAVO-landen, die ze stoïcijns hun ‘Partners’ zijn blijven noemen tot aan deze gewelddadige ontknoping in Oekraïne, waarin ze voorstellen deden voor een Europese veiligheidsstructuur, maakten ze ook duidelijk dat de wereld als geheel behoefte had aan bindende wetten, een ‘Single Global Order’ derhalve. Ik onderschrijf dat van harte! Zo’n ‘Single Global Order’ is een ander beest dan wat ‘Pappa Bush’ bij het omvallen van de Sovjet Unie de ‘New World Order’ noemde, en wat de ‘Neocons’ aanduidden met hun plan voor een ‘New American Century’. Het heeft in die vorm ook geen raakvlak met wat ‘Davos’ voor ogen staat. 

 

De Russen en de Chinezen werken onverdroten aan de realisering van hun visie, gebaseerd op een ‘Frame’ van solide, voor alle lidstaten bindende wetten, de ‘Single Global Order’ die afrekent met de ‘Rules Based Disorder’, met, binnen de ‘Single Global Order’ soevereine, autonome landen die hun eigen weg gaan. Nou moet uiteraard nog blijken hoe Macron die ‘Single Global Order’ voor zich ziet, en als het net zo’n verstikkend gedrocht wordt als de ‘Rules Based Swamp’ waar de EU mee loopt te leuren, met de NAVO als mondiale politieagent, dan is het een doodgeboren voorstel. Maar Frankrijk is niet typisch de drijvende kracht achter dat Brusselse monstrum, en het land staat ook niet te boek als slaafse volger van de NAVO. 

 

Inplaats van Macron’s voorstel neer te sabelen als een poging om ‘Davos’ in het zadel te houden, zouden critici van ‘Davos’, ‘Brussel’ en andere uitgesproken westerse machtscentra, er goed aan doen om het idee op zijn mérites te beoordelen, en er een eerste voorzichtige poging in te zien om Europa te redden van de ondergang. Er is helemaal niks ‘dystopisch’ aan een ‘Single Global Order’, maar individuele landen kunnen de vrijheid die hen wordt gegund misbruiken om in eigen land een ‘dystopische’ samenleving in te richten, zonder dat de ‘Single Global Order’ mogelijkheden heeft om in te grijpen. Dat is het ongemakkelijke aan het streven van Rusland en China. De architectuur van de ‘Single Global Order’ die zij op het netvlies hebben staan is in hoge mate vergelijkbaar met dat wat de ‘Founding Fathers’ in de Verenigde Staten ook voor ogen stond. Een ‘Harde’, compacte grondwet, die de macht van de ‘Federale Overheid’ (de ‘Single Global Order’) aan banden legt, en veel autonomie voor de ‘Staten’. 

 

Macron, die in eigen land te maken heeft met kiezers die de eigen traditie en cultuur niet zonder slag of stoot in willen leveren voor een met PetroDollars gesmeerde, lucratieve, ‘Free for All’, chaotische bende, en hypes, kan het zich helemaal niet veroorloven om het land uit te leveren aan de ‘Crazies’ en oorlogshitsers. Kortom, ik blijf bij mijn stelling dat het wemelt van de idioten die menen in het geniep met aanslagen en ‘Regime Change’-operaties, liegen en bedriegen, de ontwikkelingen in de wereld naar hun hand te moeten zetten, en om die ‘Complotten’ bloot te leggen hebben we nog veel méérComplot Denkers’ nodig. Voorheen journalisten genoemd, voordat die beroepsgroep ‘Embedded’ werd en zich specialiseerde in propaganda. Maar blijf met twee voeten op de vaste grond, en laat je niet ontwapenen door lieden die je, bewust of onbewust, op een dwaalspoor zetten.

Gezellig

Hoe voorkom je dat mensen elkaar de hersens inslaan?

 

Er is niet één onfeilbare benadering. Om te beginnen tilt niet iedereen even zwaar aan de belangen die ons verdelen. En daarnaast is er het aspect van het temperament. Om met dat laatste te beginnen, onderscheiden we mensen die over elk verschil van mening ruzie maken, en hun gelijk willen krijgen, terwijl er ook mensen zijn die bij het geringste vermoeden van een meningsverschil roepen: ‘Laten we het gezellig houden!’ Over die laatste groep gaat deze bijdrage, maar de ‘stoorzenders’ die overal een aanleiding in zien om eens stevig op de vuist te gaan met hun medemens zijn uiteraard de ‘FireStarters’.

 

Recente bijdragen waarin ik mij afzet tegen het idee dat vrouwen betere leidinggevenden zijn omdat ze van nature ‘verbindende’ kwaliteiten hebben is niet ingegeven door ‘vrouwenhaat’, noch in strijd met het belang van leidinggevenden die uitslaande branden op tijd blussen. Ik hoop dat dat duidelijk is uit de bijdragen van mijn hand. Waar zit voor mij de pijn dan? Die zit ‘m in de verstoorde balans, en de giftige wijze waarop ‘Laten we het gezellig houden!’ berekenend wordt ingezet, door vrouwen én mannen om mensen met een oppositionele kijk op bepaalde zaken de mond te snoeren, nog voordat ze hun mening hebben kunnen geven. 

 

Sommige, zwaar getraumatiseerde mensen zijn hyper-allergisch voor conflicten, en als ze zelfs maar vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van onenigheid, roepen ze in paniek: ‘Laten we het gezellig houden!’. Die mensen hebben hulp nodig. Waarom? Omdat veel conflicten beter uitgesproken kunnen worden, voordat het ‘bijltjesdag’ is, en er doden vallen. Maar het ‘uitpraten’ moet je leren, en in laatste instantie moet je ook bereid zijn te accepteren dat de argumenten van een ander, en/of de feiten die hij of zij aandraagt, kwalitatief de betere zijn. Het betekent niet dat die ander ‘gelijk’ heeft, of de ‘waarheid’ spreekt, maar het is beter doordacht. Het is niet noodzakelijk dat je capituleert, want een compromis waar je allebei mee kunt leven, en een afspraak om de consequenties op een later moment nog eens te evalueren, als herziening nog mogelijk is, is alleen onredelijk als het evident is dat die ander feilloos weet hoe het zit, terwijl jij maar aan het ‘grabbelen’ was, of fantasten napraatte die jij voor experts hield, terwijl het ‘experts’ blijken te zijn. Als je dat niet begrijpt, kun je beter niet de leiding krijgen, en al helemaal niet in de buurt komen van de functie van minster van buitenlandse zaken, of premier, of president van een land.

 

Een leidinggevende die zelf geen belang heeft bij de uitkomst, of het compromis, kan zijn of haar gewicht in goud waard zijn door een verbindende rol. Daarmee doel ik op het scherpzinnig volgen van de dialoog, het ondervangen van drogredenaties, en het aanreiken van alternatieven voor de zekerheden waarmee de strijdende partijen schermen. Maar ook, en dat is van het grootste belang, het voorkomen van de stopzin: ‘Laten we het gezellig houden!’, strategisch gebruikt om iemand het zwijgen op te leggen. De leidinggevende zelf kan wel op enig moment vol op de rem gaan staan door de strijdende partijen te vermanen: ‘Laten we het gezellig houden!’, maar daarbij ga ik er vanuit dat die leidinggevende leiding geeft, en niet een betrokken partij is. De zogeheten ‘Onafhankelijke Voorzitter’, zeg maar. 

 

In het ideale geval hebben volwassen mensen die een conflict hebben geen ‘Onafhankelijke Voorzitter’ nodig, en lossen ze hun conflicten op volwassen wijze op. Ik hoop dat deze schets duidelijk maakt waarom ik er geen uitgesproken voorstander van ben om kinderen te ‘pamperen’, en Nederland in te richten als een ‘Kinderopvang’, geleid door mensen die de hele dag roepen: ‘Laten we het gezellig houden!’ En dat is dan een eufemisme. Los van de consequentie dat je kinderen langs die weg opvoedt tot hulpeloze schepsels die nooit volwassen zullen worden, leer je ze ook nog dat ze anderen het zwijgen op kunt leggen door te roepen: ‘Laten we het gezellig houden!, om vervolgens te doen wat ze zelf willen, zonder rekening te hoeven houden met een ander, wat catastrofaal afloopt voor het land als ze ‘positief gediscrimineerd’ op een station in de maatschappij zijn aangeland waar ze de macht hebt om anderen te dwingen. Ik vind dat zelf zo’n ‘Open Deur’, dat ik mij afvraag waarom ik hier nog een stukje over zou moeten schrijven? Maar overal om mij heen zie ik ‘Volwassen Kleuters’ met ‘Scheermesjes’ spelen, tot op het niveau van de ‘Wereldleiders’ en ministers van buitenlandse zaken aan toe. Doof en blind weigeren om in gesprek te gaan, en waar er toch gesproken wordt, is het louter voor de sier, en heeft men het over de ‘Goede Sfeer’. Ze hebben het ‘Gezellig Gehouden!’. En ja, er zijn akkoorden getekend, maar alleen om het ‘Gezellig te Houden’. 

 

Alle argumenten en ongemakkelijke feiten zijn omzwachteld door ‘verbindende’ teksten, en broeien in hun zwachtels door tot het kookpunt, gevolgd door ‘bijltjesdag’. Totdat de vlam in de pan slaat leven we in een droomwereld waarin de ‘Sfeer Goed’ is, terwijl er helemaal niets is opgelost. Sterker nog, als iemand volhardt in het vragen om aandacht voor zijn of haar argumenten, en ongemakkelijke feiten inbrengt, smijten we de deur in zijn of haar gezicht dicht, en gaan we verder met ons onbetekenende geleuter en onze nietszeggende akkoorden met louter ‘vrienden’. Hoe iemand bij zijn of haar volle verstand kan verwachten dat het eindresultaat de ‘Hemel op Aarde’ zal zijn, is mij een eeuwigdurende raadsel. Repressie, oorlog, moord en doodslag en stromen vluchtelingen zal je bedoelen. Leugens, schijnheilige, achterbakse plannetjes om anderen te manipuleren, om voorrang te krijgen omdat je zielig bent. Het Kleuterparadijs. 

 

Nergens is die giftige cultuur verder geperfectioneerd dan in de westerse politiek. Ik zag op YouTube een filmpje langskomen van een ‘overleg’ over de invoering van de ‘Digitale Euro’, en de uitfasering van ‘Cash’. Minister Kaag van Schuldzaken en Inflatie vertelde de aanwezige politici hoe die transformatie was ingekleed, waarop een geïrriteerde PVV-er de minister voorhield dat de volksvertegenwoordiging niet eens akkoord is met de uitfasering van ‘Cash’, en ook niets gevraagd is, terwijl hij vooral bezwaren zag, en meende dat het Nederlandse volk er niks van moet hebben, waarop de voorzitster de minister in bescherming nam met een variant op de volzin: ‘Laten we het gezellig houden!’ En als je nog een keer met je ogen knippert, dan is alle geld ‘Digitaal’, en eenvoudig door de overheid af te romen, of aan te vullen via de manipulatie van ‘Enen’ en ‘Nullen’ in een computerbestand, en vindt u zichzelf terug in een wereld met ‘Sociaal Krediet’, waarin u niets bezit, en u intens gelukkig bent, omdat als u dat niet bent u onmiddellijk tot de orde wordt geroepen: ‘Laten we het gezellig houden!

View older posts »