Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Verwijtbaar

Liever zou ik simpelweg zwijgen over de aanwijzing van de militaire top van de ‘rebellen’ in het oostelijke deel van Oekraïne als degenen die vlucht MH-17 hebben neergehaald.

 

Het is voor de Nederlandse regering, en dus voor het JIT, een ‘logische’ stap. Maar het slaat nergens op. Ja, de genoemde mannen waren militair actief in de burgeroorlog, die begon met een coup waarbij de gekozen president, met Amerikaanse en Europese steun, werd afgezet. En als bewezen zou kunnen worden dat personeel dat onder hun leiding viel die raket heeft afgeschoten, zijn zij ‘eindverantwoordelijk'. Zoals Rutte ‘eindverantwoordelijk’ is voor alle doden die er zijn gevallen als gevolg van de bombardementen met F-16’s in uiteenlopende oorlogsgebieden waar wij ook nog eens niets te zoeken hadden. En langs dezelfde weg ook voor alle doden die vielen waarbij door Nederland aan Al Qaida in Syrië geleverde Toyota's werden gebruikt.

 

Dan nog, als dat bewezen zou kunnen worden, wat met het materiaal dat er ligt nog altijd geen gelopen race is, dan zal ook nog moeten worden vastgesteld dat er doelbewust, in de betekenis van ‘willens en wetens’, op een passagiersvliegtuig is geschoten, wil je het moord kunnen noemen. En om daar iets over te kunnen zeggen zul je toch minimaal degene moeten ‘horen’ die op de ‘VUUR’-knop drukte, maar die is niet in beeld. Daarbij rept de NAVO-roeptoeter ‘Bellingcat’ van een ‘verdachte’ die over een communicatienetwerk iets zou hebben geroepen over het neerhalen van een Oekraïens toestel, waarvan NRC dan zegt: ‘Waarschijnlijk MH-17’. Dat is geen bewijs. Ook al omdat niet onafhankelijk kan worden geverifieerd op welk tijdstip, of op welke dag die opnamen zijn gemaakt, die door de (belanghebbende) Oekraïense geheime dienst werd aangeleverd. Een ‘dienst’ die verzot is op het in scene zetten van aanslagen en vervalsen van bewijslast om Russen in het pak te kunnen naaien, en alleen al daarom door elke rechter direct met gigantisch veel argwaan bekeken zou worden, als die onafhankelijk zou zijn. En als het al vlucht MH-17 was waarover dat gesprek ging, dan was het dus geen moord, zoals het JIT u wil doen geloven, maar een noodlottig ongeval, omdat een burgervliegtuig zich in het schootsveld van een luchtafweer installatie in oorlogsgebied bevond. 

 

En ja, ik weet het, ‘de Russen werken niet mee’. Daar hebben ze ook alle reden toe, want ‘westerse’ rechters hebben inmiddels een niet al te beste reputatie als het om ‘rechten’ en ‘Russen’ gaat. Een moeder die afreisde naar de Verenigde Staten om te praten over alimentatie voor haar kind, en een omgangsregeling, kreeg van de Amerikaanse rechter acht jaar gevangenisstraf. En dat is slechts de laatste ‘rechterlijke dwaling’ waarbij Russen, al dan niet ontvoerd uit het buitenland, in de Verenigde Staten achter de tralies belanden na een ‘show-trial’. 

 

Door deze aanklacht wordt eerder pijnlijk onderstreept dat Nederland investeert in ‘politiek theater’, waarbij het de bedoeling is te doen alsof er in Oekraïne geen oorlog gaande was. Terwijl de Oekraïense bommenwerpers en gevechtshelikopters af en aan vlogen om doelen in het oosten van het land te bestoken, en er volop op die bommenwerpers, en helikopters werd geschoten. Die hele gewapende strijd, compleet met Porochenko in camouflagepak in een loopgraaf, die belooft de ‘terroristen’ uit te zullen roeien, is buitengewoon goed gedocumenteerd. En waar NRC over de ‘rebellen’ spreekt als een ‘zelfbenoemde’ regering, gaat dat ook op voor de coup-plegers die eerder in ‘Kiev’ de macht grepen door de gekozen president en zijn regering af te zetten, en die daarna nep-verkiezingen organiseerden in de regio’s die onder hun controle stonden, om de ‘chocolade-koning’ op het pluche te kunnen hijsen. 

 

De enige vraag die dan relevant is, is of het desondanks veilig was om er met passagierstoestellen overheen te vliegen. Ook tijdens de oorlogen in Afghanistan en Irak werd/wordt het luchtruim boven die landen gebruikt door passagiersvliegtuigen, omdat Al Qaida/ISIS/Taliban niet over raketten beschikken die vliegtuigen op grotere hoogte uit de lucht kunnen schieten. In Oekraïne was dat, volgens ‘bronnen’, wel het geval. Terwijl Oekraïne zelf ook zulke systemen ‘operationeel’ had, omdat men in de ban was van Russische gevechtsvliegtuigen die het voorzien zouden hebben op Oekraïense bommenwerpers. Dat luchtruim had dus gesloten moeten zijn, en dan waren er geen burgerdoden gevallen die nietsvermoedend in een vliegtuig van Schiphol naar Kuala Lumpur onderweg waren. En geen van de nu aangeklaagde mensen was daar verantwoordelijk voor. Dus waar gáát dit over?

 

Dit is net zo’n perverse aanfluiting als dat proces tegen die ‘trollenfabriek’ in St-Petersburg die door Mueller c.s. werd aangeklaagd. Groot was de schrik van Mueller toen advocaten van die Russische firma zich meldden, en om inzage van de bewijslast vroegen, die er niet was. Verwacht van Nederland een gelijke schijnvertoning, waarbij ‘verdachten’ zonder serieuze vorm van proces in een maximaal beveiligde bunker, ‘in absentia’, en zonder verdediging, worden veroordeeld, in de hoop dat de stank dan wegdrijft van de nog altijd prangende vraag waarom dat luchtruim in Godsnaam niet gesloten was. En waarom het ministerie van Frans Timmermans niks deed toen het te horen kreeg dat ook vliegtuigen op grote hoogte gevaar liepen. 

 

Fouten maken is menselijk. Ze vervolgens anderen in de schoenen proberen te schuiven is verwijtbaar. Er een showproces van maken in een ‘extra beveiligde rechtbank’ zonder verdachten, of advocaten, en zonder te weten wat de feitelijke toedracht was, is tenenkrommend, en Nederland onwaardig. 

Droogstoppel

Mannen hoeven niet te solliciteren’, staat binnenkort met grote chocoladeletters boven de advertenties waarin de TU-Eindhoven ‘onderzoekers’ gaat werven.

 

Pas als na zes maanden nergens ter wereld een vrouw die aan de minimale eisen voor geschiktheid voldoet gevonden kan worden om die vacature in te vullen, mogen mannen hun vinger opsteken. Zou je daar als man, of vrouw, willen werken? Ik niet. En dat heeft niks te maken met een aversie tegen vrouwen, of mannen die zich in zo’n ‘omgeving’ juist thuis voelen, maar omdat discriminatie altijd kwalijk is, meer in het bijzonder als dat is gericht tegen getalenteerde mensen. En dat geldt zeker voor een universiteit of hogeschool. 

 

Het is op zijn minst opvallend dat een gesubsidieerde onderwijsinstelling de vrijheid heeft om te discrimineren. Persoonlijk vind ik het acceptabel als een private onderneming dat doet, mits die keuze niet verborgen wordt gehouden, en ook wordt gemotiveerd. Als de consequentie daarvan is dat het product of de dienst eronder lijdt, zal de ‘markt’ die onderneming ‘disciplineren’. Dat ze bij ‘WNL’ in de ochtend uitsluitend 'vrolijk rechtse' vrouwelijke presentatoren hebben stoort mij niet. Het niveau wel. Maar dat heeft niets met hun ‘vrouw-zijn’ te maken. Het wemelt van de mannelijke presentatoren die minimaal net zo beroerd zijn. En als ik er niet naar wil kijken, zet ik de televisie uit. En dat heeft consequenties.

 

Maar een onderwijsinstelling die niet presteert krijgt gewoon geld van de belastingbetaler. Er zijn wel criteria die de ‘Inspectie’ hanteert, maar die hebben geen relatie tot het wetenschappelijke niveau, of het moet al het aantal ‘papers’ zijn dat deze of gene heeft ‘gepubliceerd’. Maar in veel gevallen is de tijd die daar in gaat zitten alleen maar verspilling van dure tijd en energie. Ambitie, inzicht en vaardigheid zijn in veel technische disciplines, waar het hier over gaat, ongrijpbaar. Maar ‘Einstein’ hoeft in Eindhoven dus niet te solliciteren, tenzij hij zich laat ‘ombouwen’. Niemand maakt mij wijs dat dit is bedacht door iemand die bekend staat als een gedreven wetenschapper. Iemand die lééft voor de wetenschap. Dit is bedacht door ‘Droogstoppel’ (m/v), de verzuurde bureaucraat die niemand ziet staan, en 'gekke dingen' moet verzinnen om zich in de kijker te spelen.

 

De attitude van de basisschool heeft nu het bestuur van de universiteit en de hogeschool bereikt: ‘Bedankt voor het meedoen!’, en hier heb je een prijs. Internationaal is dat geen aanbeveling, en nationaal heb ik mijn twijfels. Maar het is het voorportaal van toestanden die we kennen uit Zimbabwe en soortgelijke landen, waar 'meedoen' belangrijker wordt gevonden dan kwaliteit. Zoals gezegd is dat niet slechts voor mannen een fel rood ‘stoplicht’, maar ook voor vrouwen die het zonder ‘kontje’ ook wel gered hadden. Dit is een klap in het gezicht van iedereen die emancipatie serieus neemt.

Spectre

Verwarring alom.

 

Wie, of welk land, of welke organisatie zit er achter de aanvallen op olietankers? Eerder noemde ik een rijtje mogelijke verdachten, en hun motivatie. Iran, door de Verenigde Staten en de Saoedi’s zonder bruikbaar bewijs aangewezen als de kwade genius, ontkent in alle toonaarden. Maar zelfs analisten die onverkort de Verenigde Staten aanwijzen als de partij die dit fikkie heeft aangestoken, zijn niet blind voor de mogelijkheid dat het land op deze manier werk maakt van eerdere dreigementen om de hele olie-industrie in het Golfgebied lam te leggen, als Iran geen olie meer kan exporteren. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat Shinzo Abe, de Japanse premier die in Iran was ten tijde van de aanval, waarbij ook een Japanse tanker werd getroffen, een ‘aanbod’ bij zich had van de Amerikanen om de sancties op te schorten als Iran naar de ‘onderhandelingstafel’ wilde komen. Voor Iran is dat onbespreekbaar. Er ligt een akkoord met de Internationale Gemeenschap, en Iran houdt zich eraan, maar haar ‘partners’ niet. Die staan toe dat de Verenigde Staten, en bij extensie Israël en de Saoedi’s, het 'B-Team', hen chanteren, en hun economie gijzelen om Iran volledig aan de wil van ‘Washington’ te onderwerpen. Europa en Japan, met name, zijn machteloze, onbetrouwbare ‘spelers’ die zich door de laatste ontwikkelingen vreselijk in de kaart hebben laten kijken. En als dit escaleert, en ze gaan ‘kopje onder’, hebben ze dat aan zichzelf te danken. En daar valt objectief niks tegenin te brengen.

 

Maar dat is nog geen bewijs voor de schuld van Iran. 

 

Als het klopt dat die laatste twee tankers, die geladen op weg waren naar klanten vanuit Saoedische- en UAE-havens, getroffen werden door vliegende projectielen, zoals de Japanse reder stelt, dan constateer ik dat schade aan de stuurboordzijde van die schepen onlogisch is, als de aanval vanuit Iran werd gelanceerd. Onlogisch betekent niet ‘onmogelijk’. Gesproken wordt over ‘drones’. In elk geval waren het geen torpedoes, en geen ordinaire mijnen, gezien de schade die boven de waterlijn zit. Net als bij de explosieven die eerder schade aanrichtte bij tankers in het gebied, was de schade ook niet zo groot dat de schepen onmiddellijk gevaar liepen te zinken. 

 

Door deze escalatie komt de export van olie, en olieproducten uit het Golfgebied onder druk te staan, wat slecht is voor de Saoedi’s en de Emiraten als het leidt tot een nagenoeg volledige stop, maar vooralsnog is daar geen sprake van. Een hogere prijs van olie is als zodanig niet negatief voor die landen, die er bovendien op gebrand zijn Iran in een kwaad daglicht te zetten. Maar als die hogere prijs vooral het gevolg is van snel oplopende kosten voor het transport, omdat tankers en opvarenden onverzekerd zijn, en reders het gebied gaan mijden, is dat uitgesproken slecht nieuws voor die landen, die niet zonder de ‘deviezen’ kunnen om hun economie draaiende te houden, en al die oorlogen en conflicten waar ze inmiddels bij betrokken zijn te blijven bekostigen. Als zij de daders zijn, spelen ze érg hoog spel!

 

Dan zijn daar nog de Amerikaanse ‘haviken’, al dan niet in nauwe samenwerking met de Amerikaanse (en Israëlische) ‘olie- en gasboeren’ die geen pijn lijden als de olieprijs door het dak gaat, maar er juist baat bij hebben. Trump eist een lage olieprijs, omdat hij die nodig heeft voor het op gang houden van de kwakkelende échte economie (exclusief wapens en ‘financials’), en zijn plannen om ‘productie’ terug te halen naar de Verenigde Staten. Maar de bedrijven die middels ‘fracking’ olie winnen trekken vacuüm. Daarbij willen die ‘haviken’ oorlog. In Venezuela liepen ze een blauwtje, en ook elders gaat het niet best met al die oorlogsinspanningen, en in dat kamp zien ze in Iran de sleutel tot het Paradijs. Dat wil zeggen, ze vrezen dat een zelfbewust Iran, met een ‘strakke’ nationale politiek, in samenwerking met Rusland en China, goede kans maakt om door Irak en Syrië, en tot in Libanon, te worden gezien als ‘bevrijder’. Dus ook in die hoek moeten we zoeken naar de daders. 

 

Dat scenario, waarbij belanghebbende partijen in de ‘particuliere sector’, van wapenproducenten, via olieboeren en banken, ingrijpen om complete landen te dwingen tot een gewapend treffen, is een horrorscenario, maar al langer de realiteit, helaas. Sterker nog, het Amerikaanse Congres lijkt er zelfs op gebrand om schimmige organisaties aan het roer van de ’Staat’ te plaatsen. Wellicht moeten we inderdaad de term ‘Warparty’ inruilen voor ‘Spectre’ uit de ‘James Bond’-films. Een schimmig, commercieel conglomeraat dat geen boodschap heeft aan politici, of kiezers, en zijn eigen weg gaat, en waar nodig politici ‘disciplineert’ middels van hen afhankelijke ‘betrouwbare’ krachten, met de ‘Petrodollar’ als God.

 

Op 27 juni zal Iran de afgesproken hoeveelheid verrijkt uranium dat het mag aanhouden in eigen beheer overschrijden, als direct gevolg van de Amerikaanse sancties, en de slaafse Europese volgzaamheid. Europa jankt nu dat Iran het conflict op de spits drijft, maar dat is onzin. Het land heeft recht op een civiel atoomprogramma, en mét het akkoord, en zónder handelsbeperkingen, heeft het land toegang tot alle medische isotopen en brandstof voor de bestaande centrales, en is deze stap niet nodig. Dat zou ook het geval zijn als Europa zich niets zou aantrekken van de dreiging dat Europa zelf gestraft zou worden als het haar verdragspartner te hulp zou schieten om zich ‘Spectre’ van het lijf te houden. Maar dat vergt een mate van integriteit waar Europa niet over beschikt. Zoals Europa nu functioneert, heeft het de wereld niets te bieden. Dat werd eerder al onderstreept door Victoria ’Fuck the EU’ Nuland, toen ze een akkoord dat Europa had weten te sluiten met de gekozen president van Oekraïne en de oppositie, van tafel veegde, en de coup die ze had gepland namens ’Spectre’ toch gewoon doorging. Ook daar kreunde Europa niet eens van ontzetting terwijl het werd verkracht.

 

Volgens de 'Jerusalem Post', die anonieme bronnen bij de Verenigde Naties aanhaalt, staan de Verenigde Staten op het punt om een 'tactische aanval' uit te voeren op een nucleaire installatie in Iran. Met als smoes de aanval op die twee tankers. Zoals ze eerder deden als 'vergelding' voor een gifgasaanval in Douma, die nooit plaatsvond. Bij die aanval op Syrië kwamen ze ermee weg. Ik vrees dat een aanval op een nucleaire installatie in Iran gevolgen gaat hebben die ze zelfs in 'Washington' niet overzien. Laten we hopen dat iedereen deze keer het hoofd koel houdt, en dat Europa deze keer niet instemmend de kant van 'Spectre' kiest.

Opening

En toen was daar Rutte, die de bedrijven bevel gaf om de lonen op te schroeven.

 

De winsten klotsen tegen de plinten, en de beloning voor de directie stijgt spectaculair, maar waarom blijven de lonen van de mensen die het échte werk doen dan achter? Iets in die sfeer. En dat is opvallend voor een VVD-premier. Een trotse mevrouw van de VVD stelde dat het bewees dat de VVD een echte ‘Volkspartij’ geworden was. 

 

Wat hier interessant aan is, is dat Rutte met één goed getimede opmerking de PvdA, Groenlinks en D66 in hun hemd zet, door hen ‘links’ te passeren. Die voormalige ‘linkse’ partijen zijn druk met ‘aflakken’. LGBT-kwesties, topfuncties voor vrouwen, ‘Zwarte Piet’ en ‘het Klimaat’. Maar dat is niet waar ‘de Nederlander’ mee bezig is. Die maakt zich sappel over stijgende inkomensverschillen, de afbraak van het pensioenstelsel middels ‘modernisering’ en aanpassingen van de ‘rekenrente’, het wegvallen van ‘vaste banen’, en de erosie van de contracten en wetten onder druk van uiteenlopende ‘minderheidsgroepen’ die om onduidelijke redenen voorrang claimen. Op de ‘banenmarkt’, de ‘huizenmarkt’ en de ‘cultuurmarkt’. 

 

In de media geen aandacht meer voor ‘Gele Hesjes’, omdat die ruimte gevuld wordt met demonstrerende Chinezen en Russen. Maar die ‘Gele mannetjes en vrouwtjes’ zijn er nog wel, en Rutte weet dat. Die kijkt kennelijk ook nog wel eens om het hoekje, waar zijn collega’s van de PvdA, Groenlinks en D66 met héél andere dingen bezig zijn dan de kiezer. De PvdA is druk met Timmermans, Groenlinks is druk met het Klimaat, en D66 rent een beetje achter zijn eigen staart aan. Niet genoemd in dit rijtje is de SP, die na deze stunt van Rutte de meeste reden heeft om verbitterd te zijn, maar zo is politiek. Had Rutte dit anderhalve maand geleden gezegd, dan had hij de SP een flinke duw in de rug gegeven, want het is het verhaal van die partij. Maar waarom slaat het dan wél aan als Rutte het zegt? Ten eerste zit Rutte dichter bij het vuur, en luistert men naar hem, en wat ook helpt is dat het ‘nieuw’ is voor die partij. Dus ‘media-aandacht’. 

 

Meent Rutte het?

 

Ja, ik denk het wel. Eigenlijk moet je ‘poep’ in je ogen hebben om niet te zien dat er iets fundamenteel mis is, als er praktisch geen (meetbare) werkloosheid meer is, terwijl de lonen wegzinken. Dat laatste is vooral zo als je de schrikbarende ‘lastenstijging’ ziet, afgezet tegen wat de burger daar voor terugkrijgt. En wat er nog aan zit te komen! Rekenkundig, en opgepoetst door de ‘cijfer-virtuozen’ van het CBS, of het CPB, valt het minder op, maar hele segmenten van de samenleving voelen de hete adem van de deurwaarder in de nek. En er zit ‘zwaar weer’ aan te komen.

 

Dat het niet werkt als je de banken volpompt met ‘gratis geld’, en bedrijven de leningen tegen lachwekkend lage rentes gebruiken om eigen aandelen in te kopen, zodat de beurskoers stijgt, en daarmee de bonus van de directie, werd direct na de ‘kredietcrisis’ van 2008 al uitgebreid uit de doeken gedaan door economen die hun vak serieus nemen, en die ‘Kredietcrisis’ ook zagen aankomen. Ik heb er hier op mijn blog ruime aandacht aan besteed. En nu, elf jaar later, zien mensen als Rutte het ook. Dat is geen gemakkelijke sneer. Als je omringd wordt door mensen die je vertellen dat het oppompen van de banken de ‘Heilige Graal’ is van de moderne economie, terwijl het niet je vakgebied is, wat doe je dan? Pompen!

 

Daar komt bij dat Rutte het niet zelf had bedacht. En ik denk dat Rutte ook ziet dat het niet goed gaat, zoals het gaat. Met een ‘Harde Brexit’ die bijna onafwendbaar lijkt, Trump die de export van andere landen naar de Verenigde Staten de nek omdraait, en de bedrijven en particulieren die zich onttrekken aan belastingafdracht door zich te vestigen in ‘belastingparadijs’ Nederland op de huid zit, terwijl het gas op is, en er nu geld bij moet om de verwoestingen die de NAM heeft aangericht te herstellen. Ik zie het nog steeds als zijn heimelijke ambitie om ‘Secretaris Generaal’ van de NAVO te worden, maar als het tegenzit wordt hij ‘klusjesman’ op basis van een ‘wachtgeldregeling’, net als Pechtold. De kiezer gaat niet over zijn benoeming in die NAVO-functie, maar een beetje krediet bij het electoraat om te voorkomen dat hij op typisch Nederlandse wijze wordt afgebrand als die ambitie openbaar wordt, meer in het bijzonder ter 'linker' zijde, kan dan geen kwaad.

 

Ook zonder dat verhaal van die persoonlijke ambitie moet hij wat met dat beeld dat hij de man is die vooral goed voor zijn vrienden in de top van de bedrijven en bij de banken zorgt. En zijn ‘Groene’ randje, en ‘inclusieve’ standpunten op het gebied van ‘Identity Politics’ gaan hem niet redden als de gure wind van de inmiddels alom verwachte recessie (of erger) opsteekt. Maar het wringt met het concept van een ‘vrije markt’ waarin ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar treffen, ook waar het om de ‘arbeid’ gaat. 

 

Maar natuurlijk ziet ook hij dat bijna alles in deze ‘diensten-economie’ leunt op wat de overheid uitzet aan opdrachten. Dat ‘privaat’ met elke dag nadrukkelijker bedrog is in het gros van de sectoren. En dat cijfers over ‘werkgelegenheid’ met al die ‘nul-uren-banen’, ‘ZZP-ers’ en ‘deeltijdmoeders’ gelogen zijn. 

 

En voordat u de voorman van de ‘échte Volkspartij’ gaat zien als een ´echte ‘vriend van het Volk’, moet u zich toch ook even rekenschap geven van het feit dat de stortvloed aan prijsstijgingen en lastenverhogingen die aan deze oproep vooraf zijn gegaan ook zijn handtekening dragen. ‘Netto’ betekent het eigenlijk een omslachtige manier om ‘werk’ te creëren via de overheid. Het is beter dan massawerkloosheid en grootschalige armoede te accepteren door niets te doen, maar ergens moet toch een keer het muntje vallen dat er iets fundamenteel mis is met de relatie tussen ‘werk’ en het recht op een menswaardig bestaan zoals we dat nu inkleden. Terwijl dit systeem ook nog eens verspillend is en het milieu/klimaat geen goed doet, en mensen aan het ‘werk’ houdt die eigenlijk beter voor hun kinderen en hulpbehoevende familie, buren en vrienden kunnen zorgen, of gewoon, spontaan, muziek maken, dansen, ‘bardiensten’ draaien, sporters trainen en wat er niet meer langskomt in een sociale, niet noodzakelijk ‘socialistische’ samenleving. 

 

Als een premier bij ‘werkgevers’ moet bedelen om het geld dat hij hen via de ‘Centrale Bank’ en de ‘commerciële’ banken toespeelt meer te gebruiken om mensen die ‘werken’ fatsoenlijk te betalen, en niet alles in hun eigen zak te laten glijden, of weg te geven aan ‘beursspeculanten’, is er iets fundamenteel mis. Naar analogie met de ‘Fact-Checkers’ van de kranten, beoordelen ‘wij’ dit als een ‘Opening’.

Vertrouwen

Wie kun je nog vertrouwen?

 

Op het internet, en in de media, wemelt het van de mensen en organisaties die grip willen krijgen op wat u hoort, ziet en leest. Alle grote 'platforms' censureren 'content', of beïnvloeden de resultaten van uw zoekopdracht om u weg te houden bij 'content' die ongepast zou zijn. Recent werd het 'account' van Regionaal Archief in Alkmaar verwijderd omdat het Archief zich schuldig maakte aan 'haatzaaien'. Het is niet het enige voorbeeld van curieuze beslissingen van de censor.

 

Daarnaast heeft iedereen het over 'Nepnieuws', waarbij 'lolbroeken' of instanties moedwillig onwaarheden verspreiden. Van lichtvoetige scherts, bedoeld om mensen om de tuin te leiden, en hen daarna op de hak te kunnen nemen omdat ze ook alles zomaar geloven, tot doelgerichte misleiding met een propagandistisch oogmerk, of om er op een andere manier beter van te worden. 

 

Daar komen dan de activisten bij, die zich organiseren rond hun eigen geïdealiseerde kijk op mens en samenleving, die het nuttig en nodig vinden mensen te bedreigen met vervolging, of andere minder frisse vergeldingsmaatregelen als zij bepaalde 'content' niet van het internet verwijderen, en op die manier originele mensen die hebben geleerd om voor zichzelf te denken terroriseren. 

 

Alsof dat allemaal nog niet ernstig genoeg is, hebben academici nu de mogelijkheid ontwikkeld om beeldmateriaal te bewerken met 'Deep Fake' software, waardoor je iemand in beeld een geheel andere tekst kan laten uitspreken dan die welke werd opgenomen. 

 

Voeg daar de grootschalige manipulatie van statistieken en 'onderzoek' aan toe, en de evidente bereidheid om onwelgevallige bewijzen van het ongelijk van machtige politici en ondernemers uit beeld te drukken, en het is duidelijk dat de 'Klimaat-Verandering' waar we ons accuut zorgen over zouden moeten maken een andere is dan die van het klimaat op aarde in de verschillende klimaatzones, als gevolg van 'opwarming', of 'afkoeling', al naar gelang uw religie. 

 

Ja, mensen die liegen, bedriegen, chanteren, bedreigen en manipuleren zijn er altijd al geweest, en zullen er ook altijd blijven. Maar op deze schaal is het nog nooit eerder voorgekomen. Deels is dat toe te schrijven aan het internet, waar 'content' in minder dan geen tijd kan worden gecreëerd. Maar het heeft er ook mee te maken dat we, in toenemende mate, niet meer geïnteresseerd zijn in wat 'waar' is en wat niet. Ieder voor zich claimen we het recht om niet lastig te worden gevallen met informatie die haaks staat op dat wat wij willen geloven. De opkomst van mensen die zonder begin van schroom snoeihard liegen over alles is niet iets van recente datum. Trump is slechts excentriek omdat hij volkomen lak heeft aan het concept van een 'coherent verhaal'. Het zijn niet de leugens en halve waarheden zelf die zijn opponenten het meest in verwarring brengen, want ze liegen, draaien, konkelen en 'spinnen' minimaal net zo hard. Het is de innovatie van het vrijblijvende. Het leven in dienst van de 'act'. 

 

De man is in die zin niet uniek. Tal van mensen uit de 'showbiz' en de 'politiek' vinden zichzelf met enige regelmaat opnieuw uit. Steven Derix schreef bewonderend over zijn held Navalny in de Russische politiek, die als 'liberale' politicus de Russen opriep om op een communist te stemmen om 'strategische redenen'. Derix schatte in dat die strategie goede kans van slagen had om van Rusland net zo'n 'vrolijke chaos' te maken als van ons deel van de wereld. Wat bezielt die mensen? Wat voor toekomst zien zij voor zich? Hoe gaat dit morele verval en dit gewetenloze opportunisme ons redden van oorlog en economische slavernij in een volslagen dystopische wereld? 

 

Zoals vaker met dit soort zelfdestructieve neigingen is er niet een duidelijk kantelpunt aan te geven waarop het uit de hand liep. Ergens is het besef gegroeid dat je 'voor jezelf op moest komen', en dat je lak moest hebben aan wat 'waar' was om dat te bereiken. Aanvankelijk moest het nog wel verkocht kunnen worden als een 'coherent verhaal', de 'gepolijste leugen', het 'consensus gedreven' model, maar dat ligt nu ook aan diggelen. 'Ieder voor zich, want God bestaat niet.' Afspraken, modellen, contracten, wetten, regels zijn voor watjes. Er is er maar één die regeert, en dat is de 'Sterkste!'

Heimwee

Laag, lager, laagst.

 

Er zijn in deze tijd ruim voldoende onderwerpen voorhanden waar de emotie het met overmacht wint van de kille feiten. Eén onderwerp dat er met kop en schouders bovenuit steekt, is 'MH-17'. Vanaf het moment dat dat vliegtuig uit de lucht werd geschoten, overheerst 'stemmingmakerij'. Maar dat je een oud generaal die openlijk durft te twijfelen aan de lezing die jouw eigen voorkeur heeft wegzet als een 'landverrader', zoals Hubert Smeets in NRC doet, tart toch wel elk fatsoen, in dit verband.

 

Toegegeven, Smeets formuleert het alsof hij Toine Beukering vrijpleit van 'landverraad', omdat er meer voor nodig is dan het verkopen van 'kletskoek', maar de toon is gezet. De man is een 'NSB-er'. En dat is toch wel extreem brutaal, in dit verband. Want mede dankzij het vileine lobbywerk van anti-Rusland agitator Hubert Smeets, van het propaganda-netwerk 'Raam op Rusland', liep ons land warm voor de staatsgreep in Oekraïne, die enkele notoire, en openlijke neo-nazi's aan de macht bracht in dat land. Met als gevolg een wrede burgeroorlog, gericht tegen alles en iedereen die nog affiniteit had met Rusland, waar het land eeuwenlang deel van had uitgemaakt. 

 

Een burgeroorlog die de inzittenden van vlucht MH-17 het leven kostte. Niet in de laatste plaats omdat de vrienden van Smeets in Oekraïne verzuimden het luchtruim te sluiten toen duidelijk werd dat de 'rebellen' over luchtafweer beschikte dat hoger reikte dan de gebruikelijke 'Manpads'. Dus als iemand zich die tragedie aan zou moeten trekken………

 

Hoe we het ook wenden, of keren, dat wat door Smeets en het JIT als bewijs-voor-schuld wordt opgevoerd in dit dossier is niet 'getest' in een rechtbank, en het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat dat ooit gaat gebeuren. Maar als dat wel zou gebeuren, en het is mogelijk ergens nog een objectieve rechter te vinden die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen, dan moeten we toch vrezen dat het 'indirecte bewijs' van de nauw met de Britse geheime dienst en de NAVO verweven 'Bellingcat', en andere notoire anti-Poetin lobbyisten nog altijd niet tot een veroordeling zou leiden. En dat weet Smeets ook. 

 

Het is eerlijk gezegd angstaanjagend dat een krant, die ooit een platform bood aan Thierry Baudet, op wiens standpunten ik destijds van mijn kant de nodige kritiek had, nu de beoogde Senaatsvoorzitter namens diens partij zo lomp neersabelt. Het badinerende toontje, waar Smeets opmerkt dat de oud-generaal natuurlijk mag 'zeggen' wat hij denkt, terwijl hij hem bij wijze van spreke aanbeveelt voor het vuurpeloton, is een Nederlandse krant onwaardig. Althans, vroeger. 

 

Vroeger, dat was toen feiten er nog toe deden, journalisten niet met de geheime dienst in bed kropen, zich verre hielden van propaganda, en 'waarheidsvinding' voor alles ging voor een redactie van een 'kwaliteitskrant', die NRC ooit was. Deze verloedering waar we nu getuige van zijn hangt nauw samen met de overdosis 'Kremlin-koekeloerders', zoals Smeets zichzelf ooit beschreef, die voor die krant werkzaam zijn, en die aan de lopende band kletskoek mogen verkopen over een land dat ze haten, omdat het zich niet ontwikkelt zoals in hun draaiboek stond. Het is een ziekelijke obsessie. En knap gevaarlijk bovendien, als je gaat strooien met zulke extreem beladen termen als 'landverrader' voor iemand met een militaire achtergrond. Dan slaat het mij koud om het hart. En waar Smeets' collega Derix eerder deze week de gemankeerde Russische 'oppositieleider' Navalny bewierookte, en kansen toedichtte in de strijd tegen Poetin, waar hij kiezers in Rusland opriep om 'strategisch' voor de communisten te stemmen, in september, om de door NRC/'Raam-op-Rusland'-scribenten gehate Poetin uit het zadel te wippen, rook je de heimwee naar de tijden van de Gulag. Brrr!

Tankers

De spanning in de wereld is om te snijden.

 

Maar het Nederlandse nieuws gaat over pas geboren baby panda's, het gekissebis over wie de rekening van ruim 500 miljoen gaat betalen voor de renovatie van het 'Binnenhof' (u en ik, maar ze zijn er nog niet uit welke subsidieslurper het 'in de boeken' moet zetten, dus is daar een ronde van door ons betaald 'overleg' voor nodig, met rapporten en 'communicatietrajecten'), en omgevallen vrachtwagens op deze of gene snelweg, naast het 'wereldnieuws' dat mannen gewoon blijven werken na de geboorte van hun kinderen.

 

In de 'Straat van Hormoez' richtten explosies grote schade aan bij twee tankers, geladen met nafta en methanol, geladen in Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de eerste rapporten ging het over een aanval met torpedo's, maar inmiddels heeft men het over mijnen. Foto's die de schade in beeld brengen laten gaten in de romp zien juist boven de waterlijn. Op één schip brak brand uit. 

 

Hoewel de Verenigde Staten direct Iran als schuldige aanwezen, zijn er vele mogelijke daders, met inbegrip van diezelfde Verenigde Staten, die openlijk uit zijn op een serieuze gewapende strijd met Iran, ook al zeggen ze van niet. Hetzelfde geldt voor de Saoedi's en voor Israël. De eindeloze reeks 'False Flag' operaties waar de Verenigde Staten zich van heeft bediend sinds de 'Golf van Tonkin' om haar imperialistische ambities te ondersteunen maakt dat velen ook hier naar dat land wijzen als meest waarschijnlijke dader. Anderzijds heeft Iran meer dan eens gesteld dat als de Verenigde Staten de export van Iraanse olie en olieproducten zou blokkeren, ze dat zouden vergelden door de hele export vanuit het gebied lam te leggen. 

 

Formeel stuurt Trump aan op een lage olieprijs, maar de producenten in de Verenigde Staten 'bloeden dood' omdat ze te hoge kosten hebben, en de bondgenoten in het 'Golfgebied' hebben geld nodig voor alle oorlogen waar ze bij betrokken zijn geraakt. Particuliere partijen die de olieprijs graag zouden zien stijgen, van ambitieuze ondernemers tot terroristische organisaties, hebben ook toegang tot het soort explosieven dat hier in het spel is. Daarbij komt het mij voor dat mijnen die in het water dreven, of magnetische mijnen, minder waarschijnlijk zijn, gelet op de lokatie van de schade, en de bijna gelijktijdige explosies op twee verschillende schepen. Daarbij claimt één rederij dat het schip werd getroffen door objecten die vlogen. 

 

Eén van de getroffen schepen is van een Japanse rederij, terwijl de Japanse premier juist op bezoek was in Iran om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen rond de Amerikaanse sancties. Afhankelijk van de bron die je raadpleegt zou Japan autonoom belang hebben bij het vinden van wegen om weer Iraanse olie te kunnen importeren, ongeacht wat de Verenigde Staten daarvan vinden, terwijl anderen menen dat Shinzo Abe de 'boodschappenjongen' van 'Washington' is, net als Europese politici die willen 'bemiddelen'. 

 

Naast de landen, ondernemers en terroristen die zo allemaal hun eigen belangen hebben, zijn er nog de Houthi's in Yemen, die hun strijd tegen de Saoedi's, gesteund door een schare NAVO-landen, Al Qaida en ISIS, steeds nadrukkelijker exporteren naar de regio. In de presentatie van dat conflict in Yemen doen de 'westerse' strijders het voorkomen alsof er geen verschil is tussen Houthi's en Iran. De wrede slachting die in Yemen wordt aangericht is niet populair in het 'westen', maar op het hoogste politieke niveau verleent het 'westen' volop steun, en is het nadrukkelijk mede verantwoordelijk voor dat bloedbad. In hoeverre de Houthi's hun activiteiten met Iran coördineren weet geen mens. Het is zeker mogelijk dat de Houthi's autonoom besluiten nemen waardoor 'Teheran' in de problemen wordt gebracht, en andersom. 

 

Kortom, het is een 'doos-met-gezichtjes', en zelfs 'aanwijzingen' volstaan niet om deze of gene partij te betichten van het plannen van deze aanslagen. Wel is het zonneklaar dat de eigengereide beslissing van de Verenigde Staten om uit het akkoord met Iran te stappen deze ontwikkeling in de hand heeft gewerkt, en dat 'Washington' er gebruik van maakt om haar oorlog tegen Iran verder vorm te geven, al eindigt het in een wereldbrand. Daarbij moet u beseffen dat Iran niet écht geïsoleerd is, en dat deze strijd alles te maken heeft met het zeer veel grotere conflict met China en Rusland. En de nu snel naderende economische implosie, ook in Europa, als we niet krachtig op de rem gaan staan.

Medusa

Ivan Goloenov is weer op vrije voeten, en politie-eenheden die betrokken waren bij zijn aanhouding zijn op non-actief gesteld, hangende een onderzoek naar hun handelwijze en connecties.

 

Het is onwaarschijnlijk dat degenen die achter zijn arrestatie zaten deze wending hadden voorzien, en zij moeten zich nu serieus zorgen gaan maken. Helemaal verrassend is dit echter niet, want zo belandde vele jaren geleden Khodorkovsky ook al achter de tralies. Hij en zijn kompaan Leonid Nevzlin kwamen in beeld na de brute moord op een burgemeester die zich had verzet tegen de praktijken van 'Yukos Oil'. Beiden verblijven inmiddels in het westen, en hebben hier de status van 'martelaar' en 'filantroop'. En recent verdween ook een gouverneur voor elf jaar achter de tralies wegens corruptie. 

 

Van meet af zat het 'Kremlin' er bovenop. De woordvoeder van Poetin liet direct weten dat ze de afwikkeling nauwgezet in de gaten hielden, en de staatssecretaris voor 'communicatie' bewierookte de pers, die er eveneens bovenop zat, tot en met RT aan toe. Hoe pijnlijk anders is dat in ons deel van de wereld, waar de collega's van Assange helpen hem te slachten. Maar wat moet je verwachten van 'journalisten' die feitelijk voor de geheime diensten werken, en acht ton krijgen als dat uitlekt? Die straf voor de geheime dienst lijkt mij eerder een aansporing om beter af te schermen welke journalisten en 'pratende hoofden' er allemaal op de loonlijst staan, dan dat het een realistische compensatie is voor geleden schade, of een straf voor het bezoedelen van de 'vrije' pers. (Niet geheel onvoorspelbaar dook NRC er direct bovenop, en 'Fact-checkte' dat de claim van Trouw in de voorgaande link 'ongefundeerd' was). 

 

De westerse media doen verkrampte pogingen om de eer op te eisen voor de vrijlating van Goloenov, waarbij ze de Russische journalisten en redacties die onverbiddelijk zijn kant kozen proberen in te lijven als onderdeel van het verzet tegen Poetin, maar ik ben bang dat verder iedereen wel ziet dat dit hoe dan ook een overwinning is voor diezelfde Poetin. En ja, het is zeker mogelijk dat lokale bestuurders in Moskou, waar Goloenov over schreef, achter deze poging zitten om hem te 'framen'. Maar zeker is dat niet. Vlak de mogelijkheid niet uit dat het juist de 'vrienden' van Goloenov in Riga, waar de 'Meduza'-website zich bevindt waarvoor hij werkte, of daaraan verbonden 'diensten' die samenwerken met die 'vrienden', hem onder de bus hebben willen gooien, in de veronderstelling dat het ze zou gaan lukken Poetin de 'Zwarte Piet' in zijn handen te drukken. In zekere zin een 'Russische Assange' te creëren, al is drugsbezit en distributie nog wel wat anders dan vrijen met een lekkend condoom. Maar daar kun je in Rusland niet voor worden gearresteerd. Daarvoor moet je, vooralsnog, uniek in Zweden zijn. (Obscure, lugubere naam trouwens, dat 'Meduza' voor een anti-Poetin propagandakanaal).

 

Die alternatieve mogelijkheid opper ik niet omdat ik daar aanwijzingen voor heb, maar eerder om aan te geven dat het ook nu nog niet 'logisch' is om voor de muziek uit te lopen, en maar vast een 'usual suspect' aan te wijzen als de schuldige. De vraag 'Wie heeft er Voordeel bij' genereert nog steeds verschillende kandidaten, en alleen zorgvuldig onderzoek kan de ontknoping brengen. Helaas moeten we constateren dat als die ontknoping de 'elite' in ons deel van de wereld niet bevalt, we het ook niet terugvinden in de krant of het nieuws. Zie de moord op Nemtsov door onze 'vrienden', de Tsjetsjeense 'verzetsstrijders' die ons overal zo goed helpen. In Syrië, in Libië, en in Oekraïne. En natuurlijk in Rusland zelf, en in China via hun contacten met de 'Oeigoeren'. 

 

Ook als mijn 'subversieve' scenario niet wordt bewaarheid, gaat er voor Poetin niks kapot als corrupte bestuurders in Moskou hierdoor tegen de lamp lopen. In Moskou heeft Poetin minder aanhang dan elders, tot nu toe. Moskou is een wespennest van 'pro-westerse' machten die zich met hand en tand verzetten tegen Poetin, en de enige plek waar Navalny, kandidaat van 'Washington', genoeg stemmen haalt om hem boven de kiesdrempel uit te tillen. Ben de naam van die wegens corruptie veroordeelde 'corruptiebestrijder' in dit avontuur niet tegengekomen, los van een 'Yipee!'-tweet nadat het ministerie van binnenlandse zaken de zaak tegen Goloenov van tafel had geveegd. En, curieus in dit verband, bij het organiseren van een niet aangekondigde, dus 'illegale' demonstratie nádat Goloenov was vrijgelaten, waarbij een paar honderd van zijn aanhangers werden aangehouden. 

 

Goloenov kan opgelucht ademhalen, maar ook hij zal toch wel willen weten wie hem dit kunstje geflikt heeft. En beseffen dat het niet Poetin was.

Bedoelingen

Afgelopen week stond er op Teletekst het bericht dat de ene variant van de beoogde CO-2 heffing 'goedkoper' was dan de andere.

 

Op zijn best was die 'minder duur', maar het blijft een 'heffing', oftewel 'belasting'. Een ander 'juichbericht' betrof de huizen die zoveel duurder waren geworden dat we allemaal 'rijker' waren. En nóg beter: Die prijzen bleven zeker tot 2021 stijgen, volgens de autoriteiten. Het zou mij verbazen, gelet op het wereldwijde economische klimaat, maar hoezo ben je 'rijker' als je huis duurder wordt? Als je geen 'eigen' huis hebt betekent het slechts dat je eerder significant armer zal worden door de hogere huren die er het gevolg van zijn. En ben je 'eigenaar', dan gaat je 'WOZ-waarde' omhoog, en wordt je langs die weg geschoren. Verkoop je je huis, en ga je op zoek naar een andere woning, dan is die óók duurder geworden.

 

Daarover 'huilen' was in het verleden een beetje gênant, want voor ons gevoel gingen we er eigenlijk elk jaar nog wel op vooruit. Als dat niet zichtbaar was op het salarisstrookje, dan voelde het wel zo, omdat zoveel artikelen elk jaar weer goedkoper werden. Volgens mijn vrouw, die doorgaans de boodschappen doet, zijn bepaalde producten inmiddels echt dubbeltjes duurder. En ik kreeg recent 'aanbiedingen' van gereedschap dat ook significant duurder was dan een jaar geleden.

 

Bedenk bovendien dat wat u er afgelopen jaren 'bij kreeg' uiteindelijk in veel gevallen een 'sigaar uit eigen doos' was. U ging later met pensioen, en dat pensioen werd 'versoberd'. En met de hypotheekrente op een extreem laag niveau werd de 'aftrek' uitgekleed, waar u nog niet echt pijn aan had, en zelfs 'netto' juist aan overhield, maar dat wordt beduidend anders als die rente gaat stijgen. Daar is op dit moment nog geen zicht op. In Denemarken informeerde onlangs iemand als privépersoon naar de mogelijkheden van een lening, en daar bood de bank hem geld toe als hij die bij hen af zou sluiten. 

 

Net als Trump strooit de Nederlandse regering ook kwistig met 'tarieven'. En die extreem lage rente komt ook uit de koker van (westerse) overheden die op die manier de economie willen 'stimuleren', wat betekent dat ze 'gratis geld' weggegeven aan geselecteerde vrienden. Banken, multinationals via kortingen op de normale belastingtarieven, extreem rijke oligarchen die in 'Den Haag' afspraken kunnen maken als ze hier een 'postbusfirma' opzetten, of een 'hoofdkwartier' openen. Subsidies op Tesla's en andere 'Groene' projecten, met inbegrip van vogeleilanden, doorgestoken dijken, wolven op de Veluwe, 'grazers' in de Oostvaardersplassen, windmolenparken op land en in zee, en miljarden voor centrales die 'houtsnippers' verbranden, wat 'groen' is als zij het doen, en ernstig 'fout' als u ze verbrand in de open haard. (Niet om uitleg vragen).

 

Door de 'rekenrente' voor pensioenfondsen steeds verder omlaag te drukken worden de gepensioneerden uitgekleed. Dat die rechthebbenden gekort worden lijkt misschien nadelig voor de economie, maar dat is schijn. De pensioenpotten puilen uit, juist door die lage 'rekenrente' die de overheid dicteert. Wat de overheid ook dicteert, is dat al dat geld moet worden 'belegd'. Die fondsen kopen zich dus kleurenblind aan aandelen en obligaties, terwijl het inmiddels verstandiger is om er goud voor te kopen, of andere 'edelmetalen', of het gewoon in een kluis te leggen, zodat het zijn waarde behoudt als de aandelenmarkt 'ploft', terwijl ook de obligaties belast worden door negatieve rente. Maar daar heeft de overheid ook iets op bedacht: De strijd tegen 'cash'. De overheid heeft die uitpuilende pensioenpotten dus nodig voor haar eigen agenda, en als die 'bejaarden' geld tekort komen, dan 'eten ze hun huis maar op'. Een eufemisme voor het overdragen van de erfenis aan de banken, die we onlangs hebben gered met ons belastinggeld, en waardoor die rente nu zo bizar laag staat.

 

Er komt nu ook een extra heffing voor al die lege bussen en treinen die de overheid van 'geprivatiseerde' vervoersbedrijven inhuurt, omdat dat zoveel goedkoper zou zijn dan die bussen en treinen in eigen beheer houden. En we weten ook waarom: De overheid kan het zich niet veroorloven om tegen een chauffeur te zeggen: 'Dan trek je maar een luier aan!', als hij om een plaspauze vraagt. Of tegen een machinist zeggen: 'Voor jou tien anderen!', als hij of zij kapot gaat van de PTSD door al die lui die voor de trein stappen. 

 

Waar ook véél 'gratis geld' in is gaan zitten, is het terugkopen van 'eigen aandelen', om de koers van de aandelen van het bedrijf omhoog te stuwen, zonder dat het bedrijfsresultaat daar aanleiding voor geeft. En ja, als die rente gaat stijgen, is de 'rentelast' voor u. De werknemer, die dan zal moeten bezuinigen, op hetzelfde moment dat de waarde van uw woning door het ijs gaat, alle subsidies worden afgeschaft, én die goedkope Chinese spullen, én dat goedkope Russische gas niet meer deze kant op komt, als gevolg van 'sancties' of 'tarieven'. Of gewoon omdat Rusland het gas liever verkoopt aan China, in ruil voor die goedkope Chinese spullen, inplaats van aan ons voor onduidelijke 'diensten'. 

 

Wat dat betreft is die 'klimaat-gekte' een schot in de roos. De ultieme manier om ons te verzoenen met toenemende armoede. Eerder schreef ik over die Zweedse 'activiste' die een jaar lang wilde spijbelen van school 'voor het klimaat', en dan een wereldreis wilde gaan maken 'voor het klimaat', maar niet wilde vliegen. Ik deed haar nog wat ideetjes aan de hand voor leuke cruises, en een dieseltrein van New York naar Miami, 'voor het klimaat'. Maar ook cruises mogen niet meer. Autorijden was al taboe. Eigenlijk mag reizen niet meer. Dus kun je maar beter stil in een hoekje dood gaan. En als dat niet vanzelf gaat, is er altijd nog de ruime 'euthanasie-regeling'. Of je wordt 'activist'! Dan mag je met één van de 'Greenpeace-schepen' mee, of met de 'actie-auto' van de 'dierenactivist', of met je privé-vliegtuig van de ene naar de andere 'Klimaatconferentie' reizen, die stuk voor stuk ware extravaganza's zijn waar niet op een grammetje CO-2 meer of minder wordt gekeken. Geen wonder dat de aanhang voor die 'beweging' zo snel groeit!

 

Kortom, ik schrijf nog wel eens over mensen met een 'BullShit'-baan, die beter thuis kunnen blijven, en niet alleen om het 'Klimaat' een dienst te bewijzen, maar er zijn lieden die echt helemáál boter op hun hoofd hebben! En wij daar maar voor betalen, met al die tarieven, 'taksen', accijnzen, heffingen, afdrachten, boetes, en wie weet wat voor eufemistische termen ze nog zullen weten te verzinnen voor ordinaire belasting. 

 

Kom maar. Vertel mij maar dat ik het verkeerd zie. Dat alleen míjn 'uitstoot' een probleem is, omdat de 'goede bedoelingen' ontbreken. Zoals mijn zelfzuchtige standpunt waar ik pleit voor een goede defensie, en om ons niet met andere landen te bemoeien, wat een wáánzinnige opsteker zou zijn voor het 'Klimaat', tevens een eind zou maken aan de vluchtelingenstromen, en velen het leven zou sparen, ook niet meer past in deze tijd, omdat het ontbloot is van 'goede bedoelingen'. En dan zeg ik: 'Geen idee wat u bedoelt, maar 'goed' is het niet!'

 

(Niets ten nadele van oprecht betrokken burgers, maar 'actievoeren' is in deze tijd een gesubsidieerde 'business', compleet met carrièremogelijkheden en 'headhunters' die op 'talent' jagen, en 'managers' van professionele 'PR-bureau's' die kranten, weekbladen, praatprogramma's, documentairemakers en zenders die 'nieuws' fabriceren materiaal leveren voor hun 'producties').

Vuurtoren

Humor is zo nu en dan beter om een probleem zichtbaar te maken dan een ernstig stuk proza.

 

Onder een artikel over een bijna-aanvaring tussen een Amerikaanse kruiser, en een Russisch fregat, midden op zee, schreef iemand de volgende anekdote:

 

'This is the transcript of a radio conversation of a US naval ship with Canadian authorities off the coast of Newfoundland in October, 1995. Radio conversation released by the Chief of Naval Operations 10-10-95. 

 

Americans: Please divert your course 15 degrees to the North to avoid a collision. 

 

Canadians: Recommend you divert YOUR course 15 degrees to the South to avoid a collision. 

 

Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course. 

 

Canadians: No. I say again, you divert YOUR course. 

 

Americans: This is the aircraft carrier USS Lincoln, the second largest ship in the United States' Atlantic fleet. We are accompanied by three destroyers, three cruisers and numerous support vessels. I demand that YOU change your course 15 degrees north, that's one five degrees north, or countermeasures will be undertaken to ensure the safety of this ship. 

 

Canadians: This is a lighthouse. Your call.'

 

De Amerikanen claimden dat het Russische fregat verwijtbaar had gehandeld. Volgens het zeerecht zat die Amerikaanse kruiser echter fout. Maar kennelijk claimt de bemanning van die kruiser dat het schip niet manoeuvreerbaar was, omdat het één koers moest houden ten bate van een 'deklanding' van de terugkerende helikopter. Als zodanig komt het vaker voor dat marineschepen andere schepen 'verzoeken' hun koers te verleggen, terwijl ze zich buiten de territoriale wateren bevinden, en ook niet hebben aangegeven dat een bepaald deel van de oceaan gebruikt zal worden voor een militaire oefening. Met je zeilbootje kun je dan maar beter even van je koers afwijken, in het bijzonder als je net onderweg bent naar een haven in het land van die marine, anders kan dat je hele dag verpesten. 

 

Zoals ik hier eerder schreef, is het niet ongebruikelijk dat marineschepen en militaire vliegtuigen elkaar zéér dicht naderen. Ook in vredestijd. In de gespannen situatie van nu is dat niet zonder risico. Toen de Turkse luchtmacht een Russische jachtbommenwerper, die een aanval had uitgevoerd op posities van terroristen in Syrië, uit de lucht schoten, reageerde Rusland ingetogen. Toch waren er duidelijke indicaties dat het 'moord-met-voorbedachte-rade' was, en geen defensieve actie van Turkije. Dito toen Israël een aanval uitvoerde op doelen in Syrië, en daarbij een Russisch toestel dat terugkeerde van een verkenningsmissie als 'Human Shield' gebruikte, met fatale gevolgen. Daarvoor had de Syrische defensie in 2012, bij de aftrap van de 'Regime-Change' operatie van de NAVO in Syrië, al een spionagevliegtuig van Turkije uit de lucht geschoten, dat laag en hard op de Syrische kust afvloog.

 

De Amerikanen claimen aan de lopende band rechten die ze niet hebben. En ze spelen gevaarlijke spelletjes. Is het westen uit op oorlog? 

 

Die vraag stellen, is hem beantwoorden, vrees ik. Waarbij ik wel de kanttekening plaats dat ik mij voor kan stellen dat degenen die de plannen maken niet direct denken aan een alomvattende militaire confrontatie. Geen 'Derde Wereldoorlog' waarbij alle wapensystemen worden ingezet, en ook het Amerikaanse vasteland onder vuur komt te liggen. Het is alleen de vraag wanneer in 'Moskou' en 'Beijing' de maat vol is. Zowel de Russen als de Chinezen willen onder geen beding meegesleurd worden in een 'slow-burning-fuse'-oorlog, met langzaam escalerende vijandelijkheden. Als voor hen de maat vol is, zo hebben Poetin en Xi al verschillende malen aangegeven, dan gaat in één keer de pen uit de handgranaat. Of dat een loos dreigement is, of niet, lijkt mij iets wat je niet wilt testen. Maar daar denken ze in 'Washington' duidelijk anders over. Ze gedragen zich als een kleuter die met een twijgje een ratelslang probeert te bewegen om te bewijzen dat hij nog leeft.

 

Ik zeg: 'Vuurtoren! Recht vooruit!'.

 

View older posts »