Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Reset

Jij hebt de oorlog niet meegemaakt’.

 

Met die dooddoener werd de ‘naoorlogse generatie’, met ouders en grootouders, leraren en leidende politici die de oorlog wel hadden meegemaakt de mond gesnoerd als het lastig werd om de argumenten te vinden waarom iets ‘zus’ was, en niet ‘zo’.…

Read more

Murphy

Alles wat verkeerd kan gaan, gaat op enig moment verkeerd’.

 

Dat is ‘Murphy’s Law’. En hier op dit blog is het voor mij de inspiratie om de ontwikkelingen in ons deel van de wereld te zien als een reeks opeenvolgende missers. Als het falen van een ‘modelmatig’ gebouwde wereld, waarb…

Read more

Bierkaai

Niets is zinlozer dan ‘vechten tegen de bierkaai’.

 

Je verzetten tegen iets wat onafwendbaar is. Een spectaculaire daling in het aantal ‘unieke bezoekers’ voor dit blog kan allerlei oorzaken hebben, uiteraard. Dat ik niet ‘gevonden’ wil worden, is uiteraard geen passende verklaring. Ma…

Read more

Raam

Wat gaat de toekomst ons brengen?

 

Traditioneel presenteren gespecialiseerde agentschappen in dienst van de diverse overheden tegen het eind van het jaar, of voorafgaand aan de presentatie van een begroting, een visie op de nabije en middellange termijn. Alles wat zij aan werk hebben verzet, kon…

Read more

Bestuurskunde

De belangrijkste drijvende kracht achter de golf van ‘Complot Theorieën’, zijn de ‘Complot Feiten’.

 

Iemand die zich op enig moment belazerd weet door leugenachtige lieden, wordt achterdochtig. Dat is één kant van het verhaal. De logische kant. En een solide argument tegen censuur, ‘…

Read more

Coronamelkers

Er zijn mensen die rijk zijn, en er zijn mensen die veel te besteden hebben.

 

Rijke mensen hebben de potentie om veel te besteden, maar veelal moeten ze daarvoor eerst bezittingen ‘liquideren’. Na verkoop van die bezittingen hebben ze het geld dat ze uit kunnen geven. Mensen met een hoog inkom…

Read more

Pijplijnslaven

Het ‘Vredesakkoord’ tussen Israël en de ‘Golfstaten’ maakt de weg vrij voor een pijpleiding voor olie en gas naar Europa via Israël.

 

De oorlogen en ‘Regime Change’ operaties van de NAVO gaan over olie en gas. Over de bronnen, en over de controle in de gebieden waar de pijpleidinge…

Read more

Lotje

We zijn nu, collectief, volledig ‘van Lotje’. 

 

Niet langer in staat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. ‘De Barbaren staan voor de poort!’ Wat is daarop uw reactie? ‘Ja, maar hoe moet dat met 'lange Frans’?’, of: ‘Zie je dan niet dat Willem Alexander ons in de steek la…

Read more

Output

Loopt het allemaal volgens plan, of is deze chaos waar we middenin zitten te wijten aan hoogmoed, die voor de val komt?

 

Degenen die menen dat het allemaal volgens plan verloopt, vormen een ruime meerderheid. Wel zijn ze onderling verdeeld, waar de meesten denken dat we het slachtoffer zijn van …

Read more

Complotfuik

De algoritme van de ‘Google-News-Feed’ attendeerde mij gisteren op ‘Lubach op Zondag’.

 

En een dag later zowaar opnieuw, nu met de vermelding dat Lubach met lof wordt overladen. Die promotie wordt nog zijn dood als geloofwaardig criticus van het 'establishment'. Algoritme een beetje verk…

Read more

Wegbereiders

De onthoofding van een leraar in Frankrijk speelt het ‘Front National’ van Marine Le Pen in de kaart.

 

Zelfde beeld elders in Europa, met inbegrip van Nederland. Wat voeding geeft aan de ‘complot-theorie’ dat hier sprake is van moedwillig falen. Maar daar is volgens mij geen sprake van. En…

Read more

Religie

U moet het mij maar vergeven, maar voor religie ben ik niet in de wieg gelegd.

 

Veel verder dan ik stipuleerde in mijn bijdrage van zaterdag, waarin ik stelde gelovige mensen met respect te willen behandelen, kan ik niet gaan. Nederland gaat subsidie verstrekken aan producenten van 'groene water…

Read more

Schaduwpoort

Niet op mij schieten, want ik ben slechts de boodschapper.

 

Maar een onafhankelijke Amerikaanse journaliste heeft 'Schaduwpoort 2.0' uitgebracht. De 'link' verwijst naar het 'YouTube'-adres waar ik de documentaire zag. Er is een kans dat die documentaire door 'Google', als eigenaar van 'YouTube'…

Read more

Mythisch

De mythische beschrijving van het leven van Christus krijgt meer aandacht dan de historische versie.

 

We zijn verslaafd aan 'verhalen'. Zeker waar de feiten fragmentarisch zijn, zoals bij de pogingen om te weten te komen wie die Christus nou écht was, als onomstotelijk kan worden geconcludeerd …

Read more

Drenkelingen

Wat nou als je slim bent, maar het blijkt slim te zijn?

 

Met slimmigheidjes kom je op de korte termijn vaak best ver. Maar als de 'naakte waarheid' daarna weer zijn lelijke hoofd om de hoek van de deur steekt, en je moet méér slimmigheidjes bedenken, wordt het complex. Er gaat verschrikkel…

Read more

Bemoeizucht

Omdat 'Covid' een waar 'Godsgechenk' is voor 'Groene-bemoeials', gonst het ter rechter zijde van het politieke spectrum van de complot-theorieën die menen dat er sprake moet zijn van kwade opzet.

 

Zo zit ik er niet in, al kreeg u wellicht die indruk na mijn vorige bijdrage. Geheel los nog v…

Read more

Kopje-onder

De Nederlandse economie hangt aan de beademing.

 

Daardoor, en door een groei in de 'dienstensector' als gevolg van 'Covid', door meer vraag naar zorg en 'gelul', groeit de werkloosheid niet zo hard als eerder wel werd gevreesd. Hoeveel 'verborgen' werkloosheid er nog is, 'ZZP-ers' met weinig…

Read more

Charme

Vrij algemeen wordt aangenomen dat we vandaag weer een 'Lockdown' voor onze kiezen zullen krijgen. 

 

Het zal niet zo worden genoemd, maar naar het zich laat aanzien komt het er wel op neer. En deze keer is het draagvlak nog een stuk minder solide, en het weer naar verwachting minder fraai dan e…

Read more

Gifmengers

De gifmengers beheersen het nieuws.

 

Als het niet gif betreft waardoor iemand in het ziekenhuis, en op de voorpagina belandt, dan betreft het wel de vergiftigde relaties tussen landen, of tussen groepen en partijen in één land. Steeds is daarbij de vraag wie er nou met dat gif loopt te strooien?…

Read more

Vallen

Het valt wel, maar niet mee.

 

Afgelopen donderdag kopte NRC 'Huisartsen zijn ontstemd over actie voor omstreden medicijn'. De redacteuren Wilmer Heck en Andreas Kouwenhoven pakten uit met een frontale aanval op een arts uit Limburg, Rob Elens, die zegt goede resultaten te hebben gehaald met Hydr…

Read more

20 blog posts