Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Voorbeschikking

De samenleving verandert voortdurend onder invloed van evolutionaire en revolutionaire processen, alsmede door toeval. 

 

Die veranderingen vinden plaats op elk niveau. Lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal. Van een evolutionair proces spreken we als een omzetting logisch verklaarbaar is. Een…

Read more

Napoleon

Op zeker moment moet je 'loslaten'.

 

Een suïcidaal mens redden is niet altijd mogelijk, en dat geldt ook voor een suïcidaal volk. Als u al wat langer meegaat herinnert u zich wellicht nog de hilarische 'sketch' van Bram en Freek, 'Neerlands Hoop in Bange Dagen', waarin Freek iemand over de tel…

Read more

Omstandigheden

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Zo nu en dan bereiken mij reacties in de sfeer van: 'Waar maak je je druk over, je kunt er toch niks aan veranderen.' Naast reacties van mensen die blij zijn dat er tenminste 'iemand' niet op zijn handen blijft zitten. Dat laatste dan tot het moment…

Read more

Kansspel

'Place your bets'.

 

Wie verstoken is van betrouwbare informatie, is aangewezen op gokken. In bepaalde filosofische kringen, ondersteund door psychologisch onderzoek, is al langer bekend dat wie het volk kan laten twijfelen aan wat zijn ogen zien en zijn oren horen, kan bepalen wat het volk geloo…

Read more

Micro

Wordt het 'Macro', of (meer) 'Micro'?

 

Na alle ophef over 'Positie Elders', en wat daarmee samenhing, treedt er nu een 'Éminence Grise' aan die langs dezelfde lijnen denkt als de met pek en veren afgevoerde dames die hem voorgingen. Optisch niet, maar feitelijk wel. Wat goed zichtbaar is in zij…

Read more

Weten

Maar is het wetenschap?

 

Raúl Ilargi Meijer schrijft HIER de frustratie van zich af over claims dat het beleid rond 'Covid' wetenschappelijk zou zijn. Het is ook mijn ergernis, waar de 'consensus-gedreven' academische disciplines veel teveel macht krijgen over ons leven. Niet alleen waar het 'C…

Read more

Uitlaatklep

'Wat wil Poetin aan de Oekraïense grens?', vraagt Eva Cukier zich in NRC af vanuit Moskou, waar ze correspondente is van het anti-Poetin propagandakanaal 'Raam-op-Rusland', met NRC als uitlaatklep. 

 

Je zou zeggen: 'Ga het hem vragen. Je bent daar toch om te corresponderen?' Maar zo werkt dat …

Read more

Luier

'Oplossen' betekent 'onzichtbaar maken'.

 

Alle televisieprogramma's, overheidsinstellingen en private ondernemingen die zich hebben gestort op de markt die bevolkt wordt door de 'hulpelozen', doen het tegenovergestelde. Ze voeden de vraag naar hulp, en maken mensen afhankelijk. Niet alleen dat, …

Read more

Kierewiet

Wat is de oplossing?

 

Voor elk probleem is wel een oplossing. Maar sommige oplossingen brengen weer nieuwe problemen met zich mee. Dus voordat je een probleem te lijf gaat, zul je de vraag moeten beantwoorden of het de moeite waard is om het op te lossen. Hoe serieus is het? Dat speelt al helema…

Read more

ID2020

Kun je mensen dwingen om zich te laten inenten?

 

Ja, verschillende landen in de wereld vereisen dat je bent ingeënt tegen bepaalde zeer ernstige ziektes die in dat land een probleem (kunnen) vormen voor de volksgezondheid. In de praktijk wordt daar zelden of nooit op gecontroleerd. De inenting h…

Read more

Vertrouwenscrisis

Midden in een diepe politieke vertrouwenscrisis, een pandemie die maar doorettert, en een economie die drijft op subsidie, breekt de AEX door de geluidsbarrière.

 

U mag het mij proberen uit te leggen, en dan wijzen op een trend in alle westerse landen, waarbij het omvallen van enorme 'fondsen',…

Read more

Paradijs

Quitte, of Dubbel.

 

Er zijn nu zoveel regels, wetten, gedoogconstructies, uitvoeringsbepalingen en door 'targets' en bonussen gedreven prioriteiten, dat we rustig mogen spreken van totale willekeur. Een 'opsporingsambtenaar' kan, om redenen die jij niet kunt bedenken, of weten, besluiten tot een…

Read more

Noodrem

Van jongsaf heb ik mij verbaasd over het fenomeen 'noodrem' in de trein.

 

Iemand moet op enig moment bedacht hebben dat zo'n 'noodrem' een goed idee was. Wellicht in een tijd waarin je de machinist nog kon zien, en als je waarnam dat hij onwel werd, dan kon je de trein tot stilstand brengen voor…

Read more

Mieraskerk

Binnen vierentwintig uur nadat de media haar pijlen richtte op de 'Mieraskerk' in Krimpen, werd er een aanslag op die kerk gepleegd. 

 

Althans, als het een Moskee was geweest, of een Synagoge, dan was het benoemd als een aanslag. Maar omdat het een kerk was, was het een 'knal'. En kennelijk min…

Read more

Kampioenschap

Na zijn aanstelling als de nieuwe president van de Verenigde Staten, verklaarde Joe Biden dat het land terug is als de leider van de 'Vrije Wereld'.

 

Waar ik gisteren enige woorden wijdde aan leiderschapsstijlen, heeft dat geen betrekking op dit soort 'leiderschap'. Zelfs het meest onogelijke la…

Read more

Gezellig

Laten we het gezellig houden.

 

De 'aantekeningen' van de 'Verkenners' van de VVD en D66 bevestigden dat 'Modern Leiderschap' niet gaat over de inhoud, maar om de 'sfeer'. Ollongren en Jorritsma moesten ervoor zorgen dat politici die het over de inhoud willen hebben buiten het kabinet blijven, en…

Read more

Suez

Met man en macht wordt gewerkt om de blokkade van het Suez-kanaal op te heffen.

 

Nadat een groot containerschip uit het roer liep, en dwars in het kanaal kwam te liggen, brak er her en der paniek uit. De Amerikaanse marine kondigde aan een oorlogsschip te sturen, wat nogal potsierlijk overkomt. …

Read more

Sadomasochisme

De Amerikaanse zaakgelastigde voor Iran die door Biden werd benoemd, schreef een boek met de pakkende titel: 'The Art of Sadism'.

 

Daarin legt dat 'wonderkind' uit hoe je een land middels sancties en andere sadistische ingrepen op de knieën kunt krijgen, zonder formeel ten strijde te trekken. He…

Read more

Democratie

Dag 'Verkenners'.

 

De pleuris brak uit in het Haagse nadat op een foto die genomen werd van Ollongren 'aantekeningen' te zien waren die tal van partijen in verlegenheid brachten. Om te beginnen de 'Verkenners' zelf. Er werd niet eens meer geprobeerd de zaak nog te redden. Verreweg de heetste aar…

Read more

Formatie

De 'Nederlandse Bank' mengt zich volop in de formatiebesprekingen met ongevraagde 'adviezen'.

 

Klaas Knot wil dat, nu de verkiezingen voorbij zijn, Rutte ophoudt met strooien met geld, nadat hij een maand geleden nog stelde dat er pas op de rem gestaan mocht worden als we terug waren op het oude…

Read more

20 blog posts