Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Teflon

Zes miljoen Holocaustslachtoffers draaiden zich om in hun graf, op het moment dat Justin Trudeau, Volodymyr Zelensky, de Duitse ambassadrice Sabine Sparwasser, en het volledige Canadese parlement tot twee keer toe een staande ovatie gaven aan één van de laatst overgebleven SS-veteranen die in Canada…

Read more

Puinhoop

Je kunt het niet bewijzen, maar wel aannemelijk maken.

 

Seymour Hersh houdt vol dat de Amerikanen, samen met de Noren, 'Northstream' opbliezen. Sterker nog, hij voegt er nu aan toe dat het plan daarvoor al in januari vorig jaar werd ontwikkeld, voordat Rusland begon aan haar 'Special Military Op…

Read more

Logisch

Het is niet logisch, dus gebruik dat woord dan ook niet.

 

Eén-plus-één-is-gelijk-aan-twee is logisch. Dat de prijzen van voedsel, zorg, wonen, transport, de opvang voor asielzoekers, en nog vele, vele andere producten en diensten waaraan we niet, of nauwelijks kunnen ontsnappen door het dak gaan…

Read more

Spraakverwarring

Het mythische verhaal over de 'Toren van Babylon' is nu actueler dan ooit.

 

De korte versie is dat de mens de ambitie had om een toren te bouwen die tot in de Hemel zou reiken, waarop God spraakverwarring stichtte onder de bouwers, wat tot gevolg had dat de Toren nooit werd voltooid. Eén van de …

Read more

Criminaliteit

Hoe groot is de 'criminele sector' in ons land?

 

Uiteraard zijn er 'studies' die daar een slag naar slaan, namens deze of gene gesubsidieerde instelling, verbonden aan een Universiteit of andere belanghebbende organisatie. Ik moet u het antwoord schuldig blijven, omdat ik niet zou weten hoe je d…

Read more

Overvloed

Overvloed lokt de hongerigen naar de rijk gedekte tafel.

 

Je kunt het de vluchteling niet kwalijk nemen dat hij of zij het eigen land verlaat als het daar slecht toeven is. En je kunt het de overheidsdienaar niet kwalijk nemen als hij of zij solliciteert op een goedbetaalde 'BullShit-baan'. Of d…

Read more

Doorrekenen

Een fragment uit de 'Algemene Beschouwingen', waarin Caroline van der Plas stelde dat ze niks had met 'doorrekenen', ging op de 'mainstream media' viraal. 

 

Kamerleden zaten te schateren nadat van der Plas bij 'interpellatie' aangaf niet paraat te hebben hoeveel geld er precies 'gemoeid' was me…

Read more

Nagorno-Karabach

Het is vaak niet zo lastig als het wordt voorgesteld.

 

Hoe zat het ook alweer met Armenië en Azerbeidzjan? Toen de Sovjet-Unie uiteen viel, verklaarden beide zich onafhankelijk van 'Moscow', en gingen ze hun eigen weg. Azerbeidzjan rijk aan olie, gas en dichtbevolkt, en overwegend Moslim (Soenn…

Read more

Ballenkanon

Volgens 'IPSOS' willen Nederlanders een 'eerlijker verdeling van de welvaart'.

 

Welke welvaart? De welvaart die door het kabinet actief wordt afgebroken? Verkeerde vraag. 'Leading Question'. De vraag had moeten luiden: 'Wilt u dat het kabinet er naar streeft de welvaart op peil te houden?' We ve…

Read more

Effectief

De 'consensus-wereld' moet het hebben van communicatie.

 

De feiten en argumenten zelf doen er niet toe. En in bepaalde gevallen is het heel wel mogelijk om de 'consensus' een kant op te dwingen die de feiten en de valide argumenten simpelweg negeert. Iets meer dan een jaar geleden had ik het met…

Read more

Spijtoptant

Hebben we te maken met voorlichting, of met reclame?

 

In een amorele samenleving zijn die niet langer van elkaar te onderscheiden, maar traditioneel was er wel een significant verschil. De voorlichter benoemde de feiten, en schetste in welke richting de beleidsmakers dachten, alles getoetst aan …

Read more

Amoreel

Onze 'Westerse' samenleving is in praktische zin 'Amoreel'.

 

'Zonder Moreel Kompas'. Waarbij ik de omschrijving van het woord 'Amoreel' uit de Elfde druk van de Van Dale gebruik, uitgegeven in 1984: 'Zonder morele preoccupatie; Buiten zedelijke overwegingen om handelend of geschiedend', voordat …

Read more

Onderneming

De kosten gaan voor de baten uit.

 

Stel, je hebt een briljant idee voor een product of dienst, maar geen geld. In een klassiek kapitalistische omgeving heb je twee opties. Je werkt je het schompes, leeft super zuinig, tot je voldoende ‘startkapitaal’ hebt, rekening houdend met aanloopverli…

Read more

Even er tussenuit

De komende week ben ik op reis, en maak ik geen tijd vrij om dit blog te voeden, zo is mijn voornemen. Volgende weekend treft u mij hier weer. Geniet nog even van dat lekkere weer, na die verpieterde zomer. Hieronder de bijdrage waarmee ik afsluit. U kunt mij sinds kort ook volgen op Twitter ('X') v…

Read more

Aanpak

Misschien is onze aanpak verkeerd?

 

Als je bepaalde keuzes maakt in de politiek, ingegeven door idealisme, en/of adviezen van 'experts', en de resultaten zijn het tegenovergestelde van wat je ervan had verwacht, of wat de 'experts' je voorspiegelden, keer je dan terug naar de oorspronkelijke sit…

Read more

Spaartaks

Is een 'Spaartaks' een goed idee?

 

De overheid geeft in de meeste westerse landen standaard meer geld uit dan er binnen komt. Sparen komt niet voor in hun woordenboek, anders dan als een mogelijke bron van inkomsten voor de 'Staat' voor hun oorlogen en hobbies, door de 'Spaarder' te scheren. In…

Read more

Controversieel

Als een onderwerp controversieel is, moet je erover kunnen, willen en mogen praten, maar moet je besluiten voor je uit schuiven tot de controverse is opgelost.

 

Op het moment dat een besluit valt, is er geen controverse meer, en dient dat besluit te worden uitgevoerd en/of moet er toegezien …

Read more

Bonus

Van de wieg naar het graf kun je lastig typeren als een reis van 'A naar Beter'.

 

Tenzij je religieus bent, en meent dat toegang tot de Hemel voor jou verzekerd is door je eigen voorbeeldige leven. In mijn eigen agnostische kijk op de wereld is er geen ruimte voor speculatieve vergezichten die m…

Read more

Ballenbak

Laat mij het je nog één keer uitleggen.

 

Op de middelbare school had ik, gedurende twee jaar, een wiskundeleraar die voor het vak geboren was. Niet de wiskunde persé, maar het lesgeven. Hij had engelengeduld met leerlingen die het niet begrepen, en deed er alles aan om iedereen in de klas aan …

Read more

Mensentuin

Het is niet waar, maar wat doet het ertoe?

 

In het verlengde van wat ik gisteren schreef over onze ernstig tekort schietende kennis, afgezet tegen wat we denken te weten, pleitte ik, niet voor het eerst, voor meer 'Nederigheid'. Op het moment dat we ons realiseren dat een groot gedeelte van onze…

Read more

20 blog posts