Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Augiasstal

Europa heeft, na lang steggelen, een overeenkomst bereikt over een 'Pricecap' op olie afkomstig uit Rusland, dat per schip wordt vervoerd. 

 

Tegelijk stopt Europa zelf met de import van alle olie uit Rusland, behoudens olie aangevoerd via de pijpleiding waar Hongarije op is aangesloten, maar da…

Read more

Basta!

'Ja, okay, het is vreselijk, maar wat heeft dat met mij te maken?'

 

De kans is groot dat, voorzover u instemt met de teneur van mijn bijdragen op dit blog, dat zo ongeveer uw reactie is in veel gevallen. Dat u het opbergt in het archief met 'Onbegrepen Stukken'. Niet omdat de lezing van wat er i…

Read more

Nihilisme

In zijn boek 'Vaders en Zonen' schetst Ivan Turgenev de contouren van een nieuwe generatie, de 'Nihilisten', die zich afzetten tegen de 'Conservatieven' en de 'Progressieven'. 

 

De 'Onverschilligheid' waar ik gisteren over schreef verheven tot een filosofie met praktische consequenties. De …

Read more

WGaF

Nou en?

 

We kunnen geen van allen de last van de hele wereld torsen. Weloverwogen onverschilligheid is derhalve een gezond defensief mechanisme. Hier ziet u dat terug waar ik mij afzet tegen 'Religieuze' wensdromen en de 'Cancel Cultuur'. Bij steeds meer 'Thema's' die in de media en 'Kwebbelprog…

Read more

Huishoudboekje

Voorkomen is beter dan genezen, behalve voor de mensen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van het genezen van anderen.

 

Het CBS meldt dat inmiddels tweederde van de vrouwen in Nederland 'Financieel Onafhankelijk' is. Dat is een vorm van 'Gaslighting', volgens 'Merriam-Webster' het 'Woord…

Read more

Deathwish

De gevaarlijkste mensen op aarde zijn, volgens de 'Koninklijke Marechaussee', 'Manisch-Depressieve' mensen.

 

Omdat je geen afspraken met hen kunt maken. Net als je hen in hun 'Manische' fase treft, ze akkoord zijn gegaan met een oplossing voor een conflict, en jou hun 'Beste Vriend' noemen, word…

Read more

Vervolg

Wie wist wat, en wanneer, en wat deed men met die kennis?

 

In de westerse wereld, en zeker in Nederland, kennen we geen eindverantwoordelijken meer voor het landsbestuur. Alleen 'Politiek Verantwoordelijken'. Een 'Politiek Verantwoordelijke' kan 'beschadigd' raken door een hele reeks blunders, e…

Read more

Crimineel

Wanneer is iemand een crimineel?

 

In een rechtsstaat met begrijpelijke, voor iedereen gelijke wetten, en autoriteiten die ‘onverbiddelijk’ zijn, kun je stellen dat eenieder die is veroordeeld voor een ernstig delict, een crimineel is. En wie slechts ‘verdachte’ is, is onschuldig tot het be…

Read more

SGO

Wat bezielt de ‘Complot Denker’?

 

Op wéér een ‘Top’ waar wereldleiders hun opwachting maakten, de ‘Apec Summit’ in Phnom Penh, brak Emanuel Macron een lans voor een ‘Single Global Order’. Direct brak de pleuris uit in ‘Complot Land’, want nu was het bewijs geleverd dat al die…

Read more

Gezellig

Hoe voorkom je dat mensen elkaar de hersens inslaan?

 

Er is niet één onfeilbare benadering. Om te beginnen tilt niet iedereen even zwaar aan de belangen die ons verdelen. En daarnaast is er het aspect van het temperament. Om met dat laatste te beginnen, onderscheiden we mensen die over elk versc…

Read more

Extremisten

Als je normaal blijft doen, en je verstand blijft gebruiken, word je vanzelf een gevaarlijke extremist.

 

Bij de koffie en een paar crackertjes om de dag te beginnen kijk ik altijd naar de nieuwsbulletins, en krijg ik ook flarden mee van het programma van de Dames die op de Nederlandse Publieke O…

Read more

Plot Twist

Zelfs scenario-schrijvers van slaapverwekkende ‘soaps’ houden van de ‘Plot Twist’.

 

De zorgzame, sympathieke ‘Alpha’-man die in de film een bloeddorstig monster blijkt, en de empathieloze, stugge tegenspeler die uitgroeit tot de ‘Reddende Engel’. Zie HIER een artikel over de ‘A…

Read more

Vlagvertoon

Een vlag is een symbool waarmee een groep wordt geïdentificeerd.

 

In bepaalde, in de wet van elk land omschreven situaties, is het ‘voeren’ van de vlag van een land verplicht. Van oudsher worden op die wijze schepen geïdentificeerd om hun ‘land van herkomst’ te openbaren zonder dat de au…

Read more

Makke Schapen

U ziet wellicht een levendige, bruisende samenleving, waar ik chaos zie.

 

De ondernemer, de werknemer met langlopende verplichtingen, alsmede de gepensioneerde werknemer, en de oprechte investeerder zijn gebaat bij stabiliteit om hun inkomen te optimaliseren en hun plannen te realiseren. De spec…

Read more

Schillen

Mijn mobiele telefoon ligt standaard ergens in een hoek, en vaak is de batterij leeg.

 

Als ik naar een restaurant ga, laat ik mijn mobiele telefoon als regel thuis, waar ik dan spijt van heb als ik bedenk dat ik wel wat meer wil weten over die wijn die mijn buitengewoon goed smaakt, en die ik no…

Read more

Doorgedraaid

Psychologie is een fascinerende hobby.

 

Sinds de oudheid dachten mensen na over ‘mentale processen’ die onze belevingswereld beheersen, en ons handelen inspireren. Het is, zelfs bij benadering, ondoenlijk om een overzicht te schetsen, of aan te geven op welk moment het een ‘broodwinning’ w…

Read more

Racket

Het ene moment weet je niet of je met de Bugatti of de Bentley naar je in aanbouw zijnde paleisje zult gaan kijken, en het volgende moment vind je jezelf terug in de daklozen-opvang.

 

Het is de wereld van het ‘Snelle Geld’. De wereld van het ‘Casino Kapitalisme’. Hoeveel ‘waarde’ er pr…

Read more

Gunnen

Je moet je medemens zijn of haar welvaart ook gunnen.

 

Jaloezie, afgunst, is geen goede eigenschap, maar bewondering wel. Ook waar bewondering iemand aanzet om, in een eerlijke concurrentie, de top te bereiken. De top op een gebied waar anderen het nut niet van inzien zal, in een wereld die word…

Read more

Complotwereld

Er is géénGroot Complot’.

 

Deze bijdrage bevat een ‘Must See’ interview als een bijgevoegde link, maar geef mij even de gelegenheid om dat interview in een denkraam te plaatsen, in de hoop te voorkomen dat u ermee vandoor gaat op een manier die niet constructief is.

 

Er is geen g…

Read more

Tranentrekkend

De kans is groot dat uw politieke voorkeur een andere is dan de mijne. 

 

Daarnaast is het allerminst denkbeeldig dat als we dezelfde politieke voorkeur hebben, op dezelfde partij, man of vrouw stemmen, we het toch op bepaalde punten hartgrondig met elkaar oneens zijn. Waar er weer eens verkiezi…

Read more

20 blog posts