Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Brandstapel

In 2015 raadde Bill Gates zijn volgers het boek 'How to Lie with Statistics' aan.

 

Het korte filmpje op 'YouTube' geeft een puntgaaf inzicht in de onderwerpen die hem bezighielden via een korte lijst met 'zomerboeken' die hij verslonden had. Goede kans dat u zelf geen tijd heeft om dat boek te l…

Read more

Tribe

Voordat je kiest uit opties, moet je weten waar je uit wilt komen. 

 

Op het moment dat Rutte voor de klas ging staan, en ons vertelde dat hij het roer uit handen had gegeven aan 'de wetenschap', had hij een 'punt-op-de-horizon' moeten zetten. Als hij dat gedaan had, had de échte wetenschap ant…

Read more

Dominee

Een 'emeritus hoogleraar ethiek' is een dominee met priviléges.

 

Een leven lang geteerd op de zak van de belastingbetaler, in ruil waarvoor je vrij kunt leuteren over 'ethiek'. Ik heb het nu concreet over Govert den Hartogh, die instemmend Marx aanhaalt, volledig uit context, om te onderstrepen…

Read more

Gehoorzaamheidstest

In 'Complot-land' zijn 'Ze' er op uit om ons uit te roeien, of als slaven te verkopen.

 

Over de hele wereld doen dergelijke verdenkingen het goed. In het bijzonder in die sectoren van de samenleving die niets dan tegenwerking ondervinden, binnen de kaders van het eigen verwachtingspatroon. Met m…

Read more

Cultvorming

We zijn, als collectief, het contact met de werkelijkheid kwijt.

 

Amper een maand geleden liet de hoogste baas van het RIVM, de heer Jaap van Dissel, het moegestreden volk weten dat hij geen nieuwe 'Lockdown' voorzag, dankzij de hoge 'vaccinatiegraad'. Wel maakte hij zich zorgen over de kans dat…

Read more

Iedereen

'Zoals iedereen weet'.

 

In mijn bijdrage van eergisteren, onder de kop 'Oversterfte', verwees ik u naar een presentatie van Peter Doshi, waarin hij de vloer aanveegt met het gemakzuchtige 'consensus-denken', terwijl de 'harde' cijfers er geen bewijs voor leveren, of zelfs in een geheel andere ri…

Read more

Knock, knock

"Hallo, is daar iemand thuis?"

 

In mijn HBS-tijd had ik een leraar die op zeker moment zo onwaarschijnlijk moedeloos werd door de onredelijke weerstand van een klasgenote om iets te begrijpen wat toch erg eenvoudig was, dat hij naar haar toeliep, en haar op het hoofd tikte terwijl hij die woorde…

Read more

Oversterfte

De ‘oversterfte’ in Nederland in ‘week 45’ liep vrij plotseling op, zo meldde het CBS.

 

Er stierven 850 mensen meer dan ‘verwacht’, waarvan 127 ‘Covid-patiënten’. Wat precies een ‘Covid-patiënt’ is, in die tekst, wordt verder niet nader gepreciseerd, maar ik denk dat bedoeld …

Read more

Wetsdienaar

Dus die donkere man, in die grijze jas, jeans en sneakers, die van de overzijde van een brede weg, ergens in Rotterdam, gericht op een groep mensen aan de overkant schoot, zoals ik zag op een ‘Facebook-filmpje’, was een ‘stille’?

 

In deze fase van de ‘ontwikkelingen’ is het belangrijke…

Read more

Tribunalen

Ineens gaat het in de ‘Haagse Badkuip’ en de media over ‘Tribunalen’.

 

In mijn bijdrage van gisteren refereerde ik er al even aan, compleet met een meer volledige verwijzing naar de aanvaring tussen twee kamerleden, via twee videofragmenten, die de oorzaak zijn van de ophef. Voordat …

Read more

Stupid4

De prijs van gas steeg opnieuw, nadat de Duitse autoriteiten weigerden de beheerder van ‘Nordstream-2’ een licentie te geven.

 

U heeft die hele ‘soap’ rondom de aanleg hier kunnen volgen. Onder druk van de Verenigde Staten trokken westerse bedrijven zich terug als ‘partners’ in het…

Read more

Stupid3

Laat het gaan!

 

Naast mensen die zich actief afzetten tegen dat wat zij zien als mijn gedachtengoed, zijn er de mensen die vinden dat ik mijn tijd verdoe door te wijzen op de gevaren die ik zie opdoemen uit de mist van beleidskeuzes. Ze zijn het niet noodzakelijk oneens met mij, al zijn er…

Read more

Stupid2

Extrapolerend vanuit hetgeen ik in mijn vorige bijdrage schreef over ‘Stupidity’, heb ik nog wel enige belangrijke aanvullende observaties, voor wie geïnteresseerd is.

 

Tegen de achtergrond van mijn stelling dat ‘Doomers’ het ideale materiaal zijn om ‘Stupidity’ vleugels te geven, is …

Read more

Stupid

In 1976 schreef Carlo Cipolla ‘The Basic Laws of Human Stupidity’.

 

Zie HIER voor een korte, bondige samenvatting van zijn centrale these, maar u heeft wellicht meer aan DEZE gesproken toelichting, als u onbekend bent met de tekst, en achtergrond. Ik haal het hier naar voren, omdat het in zi…

Read more

Bananen

Waarom zijn de bananen krom?

 

Met die wedervraag reageerde mijn moeder als ze geen antwoord had op mijn vraag naar het ‘waarom’. En ze gaf meteen ook zelf het antwoord: ‘Want waren ze recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn’. Mijn vader was uit iets ander hout gesneden, en dee…

Read more

Geschiedenis

Het is een mooi verhaal, maar is het waar?

 

Op de middelbare school kreeg ik interesse voor het vak ‘geschiedenis’, exact omdat de docent ‘saai’ was. Medeleerlingen begrepen in het geheel niet wat ik er interessant aan vond. Hoewel het bestuderen van de ‘geschiedenis’ niet mijn roeping…

Read more

Kalmte

Blijf kalm.

 

Laat u niet provoceren. Benadruk bij ieder contact dat u nog steeds openstaat voor het gesprek. Natuurlijk is dat lastig als iemand aankondigt dat hij of zij er op uit is om je leven tot een hel te maken, of daarnaar handelt. Trek je niks aan van ‘experts’ en ‘BN-ers’ die je w…

Read more

Infarct

Van een ‘infarct’ is sprake als een essentieel onderdeel binnen een complex systeem de last niet meer aankan, en stopt met functioneren.

 

Al ver voor ik met dit blog begon, zag ik hoe beleidsmakers aanstuurden op een ‘infarct’ dat ons fataal zou worden. Moedwillige overbelasting, maar niet…

Read more

Afstemmen

Hoe kom je erachter of ‘covidécht zo ernstig is dat je het hele beleid van een land, en van Europa, er op moet afstemmen? 

 

Alles en iedereen is in de ban van het aantal ‘positieve tests’, de ‘ziekenhuisopnames’, en hoeveel mensen er op de ‘IC’ liggen. Als ik cynisch klink, dan…

Read more

Vertrouwen

Wie kun je nog vertrouwen?

 

NRC publiceerde een paginagroot artikel op de ‘Opiniepagina’ geschreven door Jaap Goudsmit, epidemioloog en viroloog verbonden aan de prestigieuze, en hyper commerciële ‘Harvard T.H. Chan School of Public Health’. In dat artikel oefende hij, en niet voor het ee…

Read more

20 blog posts