Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Ambitie

Wat is nu écht belangrijk?

 

Best een lastige vraag om te beantwoorden. We zijn allen sterfelijk. De tijd die we hebben op aarde is bescheiden. Dus waaraan willen we die tijd besteden? Daarbij komt dat die toch al bescheiden hoeveelheid tijd nog verder wordt ingeperkt door factoren die wij n…

Read more

Chaoten

Wat nou als de oplossing het probleem is?

 

Leg een beleidsmaker een probleem voor, en hij of zij begint over geld. De oplossingen liggen voor het oprapen, en ze kennen de mensen die er best hun schouders onder willen zetten, maar het vergt een 'investering'. Een terugkerend thema op dit blog is …

Read more

Groener

'Ik kan niet groener, als ik rood sta'.

 

Het is een mededeling die door 'Hans de Tweede' op een paal van een stoplicht voor fietsers in Amsterdam-West is aangebracht. En omdat ik één van de weinige fietsers ben die nog wel eens stopt bij een rood licht in die stad, krijg ik het onder ogen. Volge…

Read more

Verantwoordelijk

Je kunt verantwoordelijk zijn, maar niet schuldig.

 

Complexe kwesties gaan ons bevattingsvermogen al snel te boven. Je doet je best, maar soms is dat niet goed genoeg. Achteraf constateer je dan dat je het inderdaad beter anders had kunnen doen, maar helaas. Er zijn verstandige mensen die bedank…

Read more

Rantsoenering

De volgende stap is rantsoenering.

 

Om de 'doelen' te halen. De Rabobank rekent vanaf 1 oktober 5 Euro als je geld wilt storten en met een briefje van 200 of 500 Euro aan komt zetten. En de Nederlandse overheid wil het maximale bedrag dat je bij een bank kunt storten beperken tot 3000 Euro, terw…

Read more

Geestverwanten

Voordat je een probleem op kan lossen, moet je weten wat de oorzaak van dat probleem is. 

 

Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk bestrijden we veelal de vlammen, en niet de brandhaard. Om dat te illustreren neem ik u nog een keer mee terug in de tijd, naar dat wat inmiddels op 'Wiki

Read more

Neoromantiek

Alles wordt duurder, en 'Corona' krijgt de schuld.

 

De nieuwste loot aan de boom zijn de 'Kerstkaarten', want het papier is duur. En dat komt niet door de omschakeling naar 'biomassa' voor de opwekking van elektriciteit, maar door 'Pulp Friction'. Zo'n geweldig geinige woordspeling, dat het als …

Read more

Ploegscharen

Na een week in Duitsland is de batterij weer opgeladen.

 

Elke dag testen om in een hotel te mogen slapen, in een restaurant te mogen eten, of een museum te kunnen bezoeken. Dagelijks als enige zekerheid hebben over de vraag of je wellicht besmet bent, want een 'gevaccineerde' weet dat niet. Als …

Read more

Zelfmedicatie

Zelfmedicatie is niet zonder gevaar. 

 

Anderzijds zijn artsen en toezichthouders ook niet onfeilbaar, zoals de honderdduizenden doden als gevolg van verslaving aan zware pijnstillers nog eens onderstreept. Achteraf weet iedereen wat er verkeerd ging, maar tijdens dat proces is de verleiding

Read more

Twintig

Twintig jaar na '9/11' zijn er nog altijd vragen die niet beantwoord zijn.

 

Onder druk van nabestaanden heeft Biden besloten nog wat meer tot nu toe geheim gehouden informatie vrij te geven. Niet alles. Er zal nog steeds informatie achtergehouden worden als het vrijgeven de nationale veiligheid …

Read more

Kruik

De kruik gaat te water, tot hij barst.

 

Maar wanneer is dat? En wat dan? Michael Every van Rabobank heeft het over 'Nu!' Niet 'op dit moment', maar zoals hij het inkleedt, als het Hebreeuwse woord 'Nu' (Spreek uit 'Noe') met zijn vele betekenissen. Ook hij staat vluchtig stil bij die frontale aa…

Read more

Ivermectine

Vanwaar de wereldwijde strijd tegen het gebruik van ivermectine?

 

Hier op dit blog heb ik talloze links aangereikt naar artikelen waarin werd gesteld dat ivermectine een probaat middel zou zijn om 'Covid' te bestrijden. Ik heb daarbij steeds onderstreept dat ik geen arts ben, en het gebruik niet…

Read more

Veranderaar

Milieudefensie adverteert met de vraag wat voor 'veranderaar' jij bent?

 

Zelf ben ik een 'veranderaar' die niet verandert om het veranderen. Ik moet ervan overtuigd zijn dat wat we weggooien niet langer bruikbaar is, en dat het nieuwe een verbetering is. Die verbetering kan evident zijn, of niet…

Read more

Koekenbakkers

Met een artikel 'Corona-Scepsis in Witte Jas' valt NRC dit weekend de medici aan die moeite hebben met het beleid, en de 'vaccins', die geen vaccin zijn.

 

De tragiek is dat de media niet alleen geen moeite doen om te achterhalen waar die kritiek precies vandaan komt, maar dat ze zelf ook opzich…

Read more

Bezorgd

Nederland heeft nog zeshonderd Afghanen getraceerd die wel naar Nederland willen komen. 

 

Het is zéér de vraag of ze zich bewust zijn van wat hen hier te wachten staat. Deels ook omdat we zelf geen benul hebben van de consequenties van het beleid dat de samenleving vorm geeft. We zijn ons er ui…

Read more

Oud-Vrouwtje

Steve Jobs verkocht computers, en Bill Gates verkocht verhalen.

 

Wie 'marktanalisten' aan het woord laat, hoort exact het tegenovergestelde verhaal. Voor hen was een Apple-computer in het begin een véél te duur apparaat, met beperkte mogelijkheden. Leuk voor grafici en muzikanten, maar 'Wi…

Read more

Stemming

De stemming zit erin!

 

Komend weekend de eerste Formule 1 sinds mensenheugenis. Tegenstanders melden dat ze met de dood worden bedreigd, maar ze gaan onverdroten door met hun strijd. Zo is er nu ook het bericht dat de echtgenoot van Koningin Juliana in 1948 'druk' had uitgeoefend om een bouwstop…

Read more

Broederschap

Terwijl Tom-Jan Meeus in NRC nog van leer trekt tegen de 'ongevaccineerde medemens' die hij een ernstig tekort aan 'broederschap' verwijt, leest Stan Baggen hem vanaf de 'Opiniepagina' de les.

 

Een kentering hangt in de lucht. En dat werd tijd! Weliswaar ligt in het artikel van Baggen de nadruk …

Read more

Afblijven!

Joe Biden voegde de daad bij het woord met een vergeldingsaanval op een 'kopstuk' van ISIS-K.

 

Lokale getuigen spreken van een uitgeroeid gezin, en geen 'kopstuk' te zien. Het is het geijkte patroon, en de consequentie van het inzetten van 'drones' om 'bodybags' aan de kant van de NAVO te vo…

Read more

Opruimen

En een ander mag de rotzooi opruimen.

 

Geprivilegieerde burgers hebben hun personeel om de rotzooi achter hun kont op te ruimen. In de reguliere werkomgeving zijn dat de schoonmakers. Het bedrijf draait op voor de kosten. De ratio is daarbij dat de geprivilegieerde werknemer te duur is om daarme…

Read more

20 blog posts