Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Word een keer volwassen!

Elon Musk koestert, net als ik, de droom van de mens als een 'Multi-Planet Species'. 

 

Vanaf de aftrap van dit blog heb ik een lans gebroken voor het idee dat overbevolking, en alles wat daarmee samenhangt, waaronder uitputting van de grondstoffen, en de 'impact' van onze consumptie op milieu en klimaat, schreeuwt om groei in die zin. 'Ruimtereizen', en de ontwikkeling van een habitat in of onder het wateroppervlak van de uitgestrekte oceanen. Net als Musk stel ik mijzelf de vraag wat er van terecht gaat komen, nu we in sneltreinvaart afstormen op de Derde Wereldoorlog

 

Het is niet vanzelfsprekend dat er na zo'n grootschalige botsing niets overblijft van onze mooie blauwe planeet, maar het valt allerminst uit te sluiten dat het neerkomt op collectieve suïcide. In theorie kun je je voorstellen dat zo'n Derde Wereldoorlog de vorm aanneemt van een semi-permanente staat van oorlog over een beperkt front, of infrequent oplaaiende uitbarstingen van geweld, zoals in de 'Tachtig Jarige Oorlog'. Met volop verwoestingen en menselijk leed, maar geen nucleaire Holocaust. Degenen die lust hebben om te knokken en zich te 'bewijzen' treffen elkaar op de grens, en slaan elkaar daar tot moes. Ene kant 'Team' Baudet en Wilders, andere kant 'Team' Klaver, Paternotte en Timmermans, en doe je best 'mannen'! 

 

Stupide, maar tenminste geen algehele, volkomen zinloze destructie. Die fase zijn we feitelijk al voorbij, met een op expansie gerichte NAVO die openlijk op zoek is naar werelddominantie, en daarbij gestuit is op Rusland en China, en eigenlijk alle landen die niet impliciet of expliciet zijn ingevangen door de NAVO. Dat invangen is deels gestoeld op 'grootvadersrechten' die nog stammen uit de tijd dat de NAVO geacht werd ons te beschermen tegen de 'Communisten', en nooit opgezegd toen die dreiging wegviel, vervolgens via quasi democratische processen, gestoeld op het aanbod dat de NAVO de lidstaten kan, en zal beschermen, en tot slot via doortrapte 'regime change' activiteiten, of via oorlogen om landen te 'bevrijden'. Die 'Regenboog-Coalitie' is intern allesbehalve coherent, en bestaat aan de linkerkant uit 'dromers', en aan de rechterkant uit spijkerharde Nazi's. Ze delen het idee dat diplomatie, weloverwogen compromissen, het naleven van contracten, akkoorden en afspraken iets is van 'vroeger'. Slim, sluw, doortrapt, en via beïnvloeding de 'consensus' naar je toetrekken, om direct door te schuiven naar méér, omdat de 'consensus' slechts een momentopname is, wrikken ze zich omhoog en naar voren. 

 

Ook dat hoeft niet noodzakelijk uit te monden in een totale vernietiging van onze mooie blauwe planeet, en alles wat onze voorouders hebben opgebouwd, maar die 'Regenboog-Coalitie' is zo instabiel en vergeven van de psychopaten op sleutelposities, dat het doodeng wordt als ze minder slim zijn dan ze denken te zijn, en in de directe confrontatie met de 'Rest van de Wereld', ondanks hun fenomenale arsenaal aan wapens en ongelimiteerde hoeveelheden geld voor oorlogen en daaraan gerelateerde activiteiten, het onderspit delven. En dan? Zoals de vlag er nu bijhangt heeft de NAVO zich volledig verkeken op Rusland als tegenstander, en staan we op een tweesprong. Escaleren? Of verdere destructie van onze eigen economie en samenleving voorkomen, omdat de eigen bevolking anders in opstand komt, en er bij escaleren geen ontkomen meer is aan paddenstoelwolken, biowapens en daaraan verwante massavernietigingswapens? 

 

Nederland is, om voor mij volkomen duistere redenen, uitgegroeid tot 'Gidsland' op zoek naar algehele destructie, terwijl we ons presenteren als 'Haantje de Voorste' op zoek naar manieren om de wereld te behoeden voor een 'Klimaatramp'. Volkomen schizofreen. Pathologisch de weg kwijt. Met politici en media die elk contact met fatsoen en logica, en de realiteit kwijt zijn, en elkaar op niks af de strot afbijten. De 'Verklaringen' die moeten aantonen dat we 'Goede Bedoelingen' hebben vliegen je om de oren, maar geen van die ronkende 'PR-Stunts' is gebaseerd op enig principe

 

Ook hier weer stuiten we op een volledig gebrek aan 'scherp definiëren' als voorwaarde om vrede en veiligheid dichterbij te brengen. Een principe is een 'grondoorzaak', een 'beginsel'. Het is onwrikbaar, en (bijvoorbeeld) vastgelegd in een Grondwet die voor iedereen geldt, en hetzelfde werkt. De 'Vrijheid van Meningsuiting', indien een principe, kan niet worden beperkt. Als we afspreken dat 'discriminatie' verboden is, dan zijn daarop geen uitzonderingen. Waarom is dat verwaterd? Omdat 'in principe' ons een rad voor ogen draait. 'In principe ben ik er om zeven uur'. Dat is niet meer dan een intentieverklaring. Er kan iets tussen komen. De brug stond open. Ik had een lekke band. Iemand had mijn fiets gestolen. Ik heb mij verslapen. Ik had bij nader inzien toch niet zoveel zin………..

 

De toezegging dat de NAVO 'geen inch' in oostelijke richting zou uitbreiden, bleek gebakken lucht. De handtekeningen onder het 'Minsk Akkoord' bleken de inkt niet waard waarmee ze gezet waren. Het was zelfs niet 'in principe', en al helemaal geen principieel standpunt. Toen Poetin in 2007 op de 'Security Conference' in München waarschuwde voor de consequenties als we doorgingen opportunistisch gebruik te blijven maken van dat soort lichtzinnig bedrog en machtsmisbruik, was het blijkbaar eerder een aansporing om hem keihard op zijn bek te slaan, en zijn plaats te wijzen. Hou daar mee op! Het dient geen enkel doel, en we verbranden de schepen die van ons ruimtereizigers moeten maken. We kunnen in vrede en veiligheid samenleven, als je mensen die het niet met je eens zijn niet opsluit achter een 'Cordon Sanitair', ze niet verbaal tart en valse beloften doet, of in hun gezicht spuugt op zoek naar een gewelddadige reactie die je als excuus kunt gebruiken om die ander tot moes te slaan of op te bergen. Wordt een keer volwassen! 

Go Back

Comment