Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Wat is de economische waarde van symboolpolitiek?

De huidige voorzitter van de Tweede Kamer zou de 'uitvinder' zijn van de term 'Kopvod'.

 

Een denigrerende benaming voor een 'hoofddoek'. In de Moslim-vijandige kringen rond Wilders kreeg die term vleugels, en de baas zelf kwam op de proppen met het idee om een 'Kopvodden-tax' in te voeren om het dragen van een hoofddoek te ontmoedigen. Een gangbare insteek in Den Haag, waar men steevast inzet op het creëren van een 'verdienmodel' rond ongewenst gedrag. Niet verbieden en bestraffen, maar 'ontmoedigen' door een 'heffing', waarmee het geleuter in die tempel van de 'Democratie' dan weer betaald wordt. Een behoorlijk corrupte, perfide benadering van het concept 'overheid' als u het mij vraagt.

 

Naar schatting achtennegentig procent van alles waar onze Volksvertegenwoordigers zich mee bezighouden valt onder de noemer 'symboolpolitiek'. En wellicht ben ik nog te genereus. Maar graag aandacht voor het gegeven dat ze het zelf allerminst zou zien, en dat velen 'Goede Bedoelingen' hebben, maar worden meegezogen in die mallemolen, omdat je het je niet kunt veroorloven ergens niks van te 'vinden' als collega's er een 'debat' over hebben aangevraagd, de kranten met chocoladeletters op de voorpagina aandacht vragen voor die onzin, en elk 'Praatprogramma' op zoek gaat naar 'experts' en 'gasten' die best bereid zijn om voor de camera te bakkeleien over 'Gebakken Lucht'. In mijn optiek hoort de 'overheid' daar 'soeverein' boven te staan, en zich bezig te houden met wat wél belangrijk is.

 

Hele volksstammen verdienen eraan. U en ik niet. Wij hebben een mening, of vormen een mening, of halen de schouders op. We spreken erover met elkaar, voeren feiten en argumenten aan voor, of tegen een bepaald inzicht, en gaan daarna weer iets nuttigs doen met ons leven. Zo zitten politici, hun 'assistenten', hun 'adviseurs', de 'journalisten' en andere broodschrijvers en 'programmamakers' er niet in. Zonder ruzie geen brood op de plank. En voor iets anders hebben ze in het gros van de gevallen geen talent. 

 

Het zal u, naar ik hoop, niet verbazen dat ik zelf die term 'Kopvod' nooit gebruikt heb, al vond, en vind ik het nuttig om de vraag te stellen of een vrouw uit eigen vrije wil een hoofddoek, of zelfs een burqa draagt, of dat ze daartoe wordt gedwongen. Mijn 'sociaal conservatieve' benadering houdt hier concreet in dat ik vasthoud aan het principe dat ouders grenzen kunnen stellen aan wat hun kinderen mogen dragen, en of ze volop cosmetica mogen gebruiken, of niet. En hoe lang ze mogen 'surfen' op het internet, en welke bronnen wel, en welke niet toelaatbaar zijn. Maar eenmaal achttien, dan zoeken ze het zelf maar uit. Dus is het alleen al daarom raadzaam dat je als ouders luistert naar wat je kinderen willen, en ze naar dat moment toe leidt. Wat betekent dat je concessies zal moeten doen in de aanloop naar dat moment waarop jij als vader of moeder niks meer te vertellen hebt. 

 

Dat er vrouwen zouden zijn die recalcitrant en vol trots juist een 'Kopvod' zouden gaan dragen, om een 'Statement' te maken, daar kon je de klok op gelijk zetten. De ironie is daar dat het 'emancipatoir' is als een meisje of vrouw er voor kiest om een hoofddoek te dragen, en zich te voegen naar de bijbehorende 'leefregels', zonder daartoe te worden gedwongen door wie dan ook. Hopelijk dan wel met voldoende bagage om te beseffen wat dat concreet inhoudt. Zelfde verhaal bij de 'Tradwives' waar iedereen met een broodwinning in de leuterfabriek zich nu over opwindt. Het is niet aan mij om te bepalen hoe iemand zich kleedt, hoe iemand zijn of haar relatie inricht, en aan welke normen en waarden iemand voor zichzelf hecht, waar die afwijkend zijn van wat de 'norm' is, zolang het maar niet in strijd is met de wet. Waarbij ik zou wensen dat de wetgever zich wel tweemaal bedenkt voordat ze zich bemoeien met het privéleven van haar burgers. En jammer dan als dat 'banen' kost in de leuterfabriek. Ga maar iets nuttigs doen met je leven. 

 

Bepaalde symbolen zijn niet meer dan dat, en waar iemand ze inzet om aandacht te krijgen, of discussie uit te lokken, valt het nog in de categorie 'goedmoedige provocatie', het voorportaal van de emancipatie. Een dialoog met de ouders, leerkrachten, vrienden en vriendinnen, waarin ter sprake komt waar zekere symbolen voor staan, informeert mensen over de mogelijke consequenties. Als Navalny in Rusland voorop gaat in een mars door Moskou, waarbij zijn volgelingen met Nazi-vlaggen zwaaien en de Hitlergroet brengen, terwijl hij hen voorhoudt dat het nobel is om Moslims te verjagen en dood te meppen, dan heeft hij zijn keuzes als volwassen man al gemaakt, en ben ik er verder klaar mee. Zelfde geldt voor zijn aanhang in het Westen waar die staande ovaties geeft aan oud SS-ers, de laatst overgebleven 'Stormtroopers' met een medaille eert voor hun heldendaden in de Tweede Wereldoorlog, en straten en pleinen vernoemt naar mensen die hun steen bijdroegen aan de Holocaust. Kunnen ze daarnaast een verklaring ondertekenen waarin ze zich uitspreken tegen toenemend anti-semitisme, maar zo'n symbolisch gebaar maakt dan al geen indruk meer.

 

Symbolen informeren ons, zolang degene die ze inzet begrijpt waar ze voor staan, en ze vol overtuiging inzet. Mijn moeder droeg in de jaren vijftig als het fris was een hoofddoek, zoals talloze vrouwen in die tijd. Het was modieus, en had geen betekenis. Er zijn nog steeds vrouwen die om die reden een hoofddoek dragen, ook al is het niet meer 'in de mode', maar dat kan omslaan, zeker als meer vrouwen er een geschikt 'Statement' in zien om Moslim-haters met hun problematische bekrompenheid te confronteren, want zo gaan die dingen. Wind je er niet over op, en vraag door als je denkt dat een symbool problematisch is, omdat het staat voor keuzes die de maatschappij in het hart raken. Begrijp ook dat sommige mensen een hoofddoek dragen zonder enige bedoeling. Maar om die meer fundamentele discussie niet te verzieken is het van het grootste belang dat je mensen die betaald worden voor hun mening, of 'expertise', buitensluit. In het bijzonder waar die commercie wordt gefinancierd door lieden met gewelddadige, cynische bedoelingen en ambities.

 

Dat laatste verwijst dan naar de nieuwste loot aan de boom vol met symbool-fruit, waar de complete leuterfabriek zich nu gretig heeft gestort op de vraag welke politici zich laten betalen door Poetin. Zonder enig bewijs wordt er met de beschuldigende vinger gewezen door mensen die zelf innig verknoopt zijn met grote geldschieters als George Soros, Bill en Melinda Gates, of de Clintons, en andere zogenaamde filantropen via een fijnmazig netwerk van stichtingen en 'NGO's' ten bate van politieke beïnvloeding. Hoe bereik je dat die morele en financiële corruptie ons niet naar de rand van de afgrond sleurt, of er overheen? Door de macht van de overheid te beperken middels een bestuursvorm die ik hier heb aangeprezen als een 'constitutionele republiek', waarin de bestuurders dienaren zijn van het volk binnen de constitutie, en daarbuiten geen macht hebben. Als alternatief voor de 'Democratie' zoals die in de praktijk het privéleven van elke burger binnendringt, en onderwerpt aan de grillen van 'Big Brother'.

 

Vanochtend in het nieuws dat krimp van Schiphol goed zou zijn voor de economie. Net als het afbreken van de landbouw, de veeteelt en de tuinbouw, en het verjagen van de industrie uit Nederland, om het land terug te geven aan de natuur, met meer geld voor de wapenindustrie en gelul. Zou het? 

Go Back

Comment