Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Washok

In mijn ogen is iemand die iets kan waar ik absoluut geen verstand van heb, als snel een ‘expert’. 

 

Maar dan moet hij of zij het wel goed doen. ‘Trust, but verify!’. Waarbij ik in dat geval de klant ben die eisen mag stellen, en als de ‘expert’ zegt dat te kunnen leveren, is hij of zij in het vervolg mij ‘Go To’-leverancier. Als ik niet krijg wat in gevraagd heb, maar het is mij wel beloofd, en hij vraagt desondanks een vergoeding, dan is die ‘expert’ een oplichter. Zeg ik nu iets vreemds? Nee toch?

 

In deze tijd lijkt die regel niet meer op te gaan. Natuurlijk, we leven in een land met 17 miljoen voetbal-coaches, en iedereen is beter dan de minister-president, terwijl die Koning helemaal niks presteert wat wij zelf niet veel beter kunnen. Dat is 100% Nederlands. Het is niet goed, of het deugt niet. Vaak volstaat het overhandigen van de sleutels van het washok, met de uitnodiging om daar te beginnen met het reinigen van de vuile was. Maar het wordt wel een ding als ‘experts’ er inderdaad niet alleen opzichtig niks van terecht brengen, maar elkaar ook nog de hele tijd publiekelijk in de haren vliegen, of afvallen. Een ‘team’ van de WHO had net geconcludeerd dat ‘Covid-19’ niet is ontsnapt uit het laboratorium in Wuhan, of iemand heeft hen kennelijk ‘op andere gedachten gebracht’? Of zijn dat weer de 'Newspapers of Record' die de hele boel bij elkaar liegen? Maar goed, de WHO zegt nu dus dat alle scenario's nog steeds mogelijk zijn, al zal DIT scenario niet populair zijn in die kringen, vermoed ik. Daarom voel ik dat ik minimaal net zoveel ‘expertise’ in huis heb als die trekpoppen met hun agenda's. Niet op medisch of microbiologisch niveau, maar daar gaat het blijkbaar allang niet meer over. Waar gaat het dan wel over?

 

Volgens DIT overzicht van een reeks opmerkelijke ontwikkelingen gaat het over de ‘Bottom-Line’ van zekere ‘Farmaceutische Reuzen’, en zitten leidende politici in het ‘Complot’. Dat laatste geloof ik niet. Volgens mij toont hun optreden afdoende aan dat ze zelf ook bij de neus genomen worden. De één na de ander verklaarden ze dat ze er zelf ‘de ballen’ verstand van hadden, maar dat de ‘wetenschap’ ons ging redden. Niet dus. En daardoor staan zij nu ook voor joker. Maar zaten die ‘wetenschappers’ dan in het ‘Complot’? Of waren dat ‘blaaskaken’ die zich voordeden als ‘expert’, maar er zelf ook ‘de ballen’ verstand van hadden? 

 

Helemaal in het prille begin van de ‘Pandemie’ was daar Youp, die ons voorhield dat een veelvuldig op de televisie zichtbare viroloog een charlatan was die ons in 2009 al eens had opgelicht met vaccins voor de ‘Mexicaanse Griep’, die bij nader inzien niks voorstelde. Nou heb ik die ‘Mexicaanse Griep’ zelf gehad, en ik was toen twaalf jaar jonger, maar dat hakte er aardig in kan ik u verzekeren, meneer van het Hek! Maar sinds Youp zelf door de ‘Covid-barrière’ is getrokken tapt hij ook uit een ander vaatje. Sterker nog, hij is een ware ambassadeur, al komt zijn recalcitrante aard weer een beetje terug waar hij nu meent dat je ‘jongeren’ niet langer hun ‘vrijheid’ kunt ontnemen. Akkoord, maar eerlijk gezegd heb ik het ook wel eens beetje gehad met de ‘Maatregelen’ en het ‘Gehannes’. En voordat u mij verkeerd positioneert, denk ik dat zelfs Rutte er wel klaar mee is, terwijl de ‘Man-met-die-Schoenen’ inmiddels liever niet geboren had willen worden. Dus wat is hier nou aan de hand? 

 

In dat artikel waar ik naar verwees wordt ‘winstoogmerk’ als motivatie naar voren geschoven. Maar ingekapseld door een ‘WEF-strategie’ met een ‘looptijd’ die al ver voor de ‘uitbraak’ begon, compleet met een ‘prettig getimede’ ‘War Game’ waarin een pandemie werd gesimuleerd die ‘toevallig’ dezelfde naam droeg als de pandemie die enkele maanden later formeel werd afgekondigd. Dat riekt naar een ‘Groot Plan’, temeer daar het evident is omgeven met censuur als iemand daar iets over publiceert. En ook dit artikel zal wel weer uit de gratie raken van de zoekmachines, evenals het vorige, maar dat is dan maar zo. U kent mijn aversie tegen een groot mondiaal ‘Complot’, en eerlijk gezegd weet ik ook niet of ik nu moet capituleren als dit chronologische overzicht, die ‘TimeLine’, en die gebeurtenissen en acties exact zo hebben plaatsgevonden, juist omdat het allemaal goed zichtbaar was voor de buitenwereld, en zeker ook voor alle direct betrokkenen, die onmogelijk allemaalBad Actors’ kunnen zijn. 

 

Een verhaal over ‘modellenbouwers’ en contacten met ‘Farmaceutische Reuzen’ is relevant voor wie grip wil krijgen op het verhaal-zoals-het-zich-ontrolt. Het meurt, niet anders dan dat verhaal dat ik gisteren publiceerde, of de nu open en bloot bekende samenspanning om Trump pootje te lichten, en ongeacht of liefde, of geld, of macht, of hysterische angst, of een combinatie de drijvende kracht is, houd ik vol dat zulke kneuzen op enig moment spijt krijgen, als ze beseffen waar ze aan hebben meegewerkt. Identiek aan al die broodschrijvers en politici, of ‘wetenschappers’ die doen of ze ergens verstand van hebben, maar een te grote broek hebben aantrokken.

 

In DIT zuiver technische ‘Peer Reviewed’ verhaal gaat het over de gevaren van mRNA-vaccins, waar de auteur wijst op indicaties dat de hersenen kunnen worden aangetast door het vaccin, met ziektes als ALS en Alzheimer tot gevolg. Waar de producenten van die ‘vaccins’ geen verantwoordelijkheid voor dragen, ook al is het eigenlijk geen vaccin, omdat immuniteit niet het oogmerk is. Ik laat het over aan mensen die er voor hebben doorgeleerd om dat artikel op waarde te schatten, maar ondergetekende leek maakt zich daar zorgen over. Probleem hier is uiteraard dat geen enkele ‘expert’ kan garanderen dat wat in dat ‘Peer Reviewed’ artikel staat onzin is. Dat moet blijken op de langere termijn. Maar niet grappig als dan de hele bevolking al is ingeënt met juist die vaccins.

 

Zoals in tal van kritische artikelen al is gezegd, begrijp ik persoonlijk niet waarom de inzet op ‘vaccins’ (die geen vaccin zijn, én experimenteel) zoveel nadruk krijgt. Ja, ‘Lobby’, ‘Big Pharma’, ‘Geld Verdienen’. Maar steeds als ik een bericht tegenkom over een veelbelovend medicijn, waardoor de symptomen radicaal worden onderdrukt, en de kans op overlijden kleiner wordt dan met een gangbaar ‘vaccin’, tegen véél lagere kosten, én zonder de noodzaak van verlammende ingrepen in de economie, dan krijg ik haast medelijden met die leidende politici die zelf ook met een kluitje in het riet worden gestuurd. Die echter wel ‘Politiek Verantwoordelijk’ zijn, en niet die ‘kluitjes bakkers’, die zich altijd kunnen verschuilen achter het argument dat ‘niemand’ het wist, wat nu wel héél erg in het oog begint te springen. Je zal maar, zonder het te beseffen, het hele land naar de verdommenis helpen, louter en alleen omdat je goed was van vertrouwen. ‘Maar hij zei dat zij de ‘expert’ was! En de media hielden informatie waaruit het tegendeel bleek weg!’ Ja, Jammerjoh! Maar vooral voor al die mensen die bedrogen werden door ‘Beun de Haas’ en consorten, met hun infantiele ‘Plannen’ en handel in ‘Angst’. De argwaan begint over de hele linie te groeien, maar de schade is al aangericht.  De eerste Europese leider die zijn/haar kont tegen de krib gooit en ‘Basta!’ zegt krijgt nog wel enig krediet wellicht, als dat balletje vaart krijgt. Maar wat moet de rest? Ga maar even in het washok kijken of je je daar nog nuttig kan maken.

Go Back

Comment