Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Veel plezier in je speeltuin

Je kunt de klok niet terugdraaien.

 

In de jaren zeventig en tachtig besloten van Agt en Wiegel om de sluizen wagenwijd open te zetten voor 'gastarbeiders' uit 'Moslimlanden'. Waarom? Omdat economen waarschuwden voor erosie van onze concurrentiepositie in de 'wereldmarkt' door dure 'arbeid'. De industriële 'motor' van onze economie zou stilvallen, en onze welvaart zou afnemen. Daarbij was het oog gevallen op 'Moslimlanden', omdat 'Moslims' buitengewoon gehoorzaam waren, niet zo'n 'Grote Mond' hadden, en dankbaar voor een homp brood. 

 

Alles wat 'Links' was schreeuwde moord en brand, maar nadat de PvdA haar kansen om na de eclatante verkiezingsoverwinning van 1977 te gaan regeren eigenhandig om zeep hielp, was er geen houden meer aan. De 'gasten' kwamen, mochten blijven, en hun familie over laten komen, allemaal op voorspraak van het CDA en de VVD. Het waren geen 'vluchtelingen'. Nu zeggen veel Nederlanders, met inbegrip van mensen die destijds op het CDA en de VVD stemden, dat het een fout was. Wat heeft geleid tot de groei van de PVV, maar ook binnen het CDA en de VVD heeft gezorgd voor interne spanningen. Terwijl de PvdA en andere 'Linkse' partijen zichzelf opnieuw 'uitvonden' als fervente voorstanders van wagenwijd geopende grenzen. 

 

Hoe kwam die 'rolwisseling' tot stand? Onder Kok (Paars) verliet de PvdA de traditionele achterban, de arbeider, en werd alles op alles gezet om van Nederland een 'Service-Economie' te maken, drijvend op 'Kennis' en complexe wet- en regelgeving als 'Banenmotor', gesubsidieerd door de rap groeiende mondiale handel, met Duitsland en China als de 'turbo's', en Nederland die er als 'doorvoerhaven' (Rotterdam en Schiphol) de vruchten van plukte. Terwijl ons land daarnaast ook op een super winstgevende 'gasbel' zat, waarmee de eigen industrie en tuinbouw werd gesubsidieerd. Ook in de landbouw, in de veeteelt, en in de visserij was alles er op gericht om met zo min mogelijk 'arbeid' een zo hoog mogelijk rendement te creëren, met wetenschappelijke methoden. Die opzet legde ons land geen windeieren. En de mensenhandel werd een 'verdienmodel' voor de niet-arbeiders. 

 

Het maakte ons land echter wel kwetsbaar. Wat als het gas op zou raken? Wat als de wereldhandel krakend tot stilstand zou komen door oplopende mondiale spanningen, en isolationisme? Wat als de gemechaniseerde productie roofbouw zou plegen, en per saldo meer schade zou toebrengen dan dat we er plezier aan beleefden? Wat als de 'Moslims' zouden 'emanciperen' in die zin dat ze ruimte op zouden eisen voor hun eigen 'identiteit' binnen een traditioneel 'Joods/Christelijk/Seculiere' samenleving? Wat als de spaghetti-wetgeving wel leuk was voor on-productieve juristen, mensenhandelaren, en wat er allemaal aan kantoren en 'NGO's' onder hing, maar het van de rechtsstaat een 'schiettent' zou maken? Volop 'Loopholes' waar 'crimineel geld' mooi misbruik van kon maken, waardoor ons land zou verworden tot een 'Narco-Staat'. Met mooie kansen voor wat vroeger de 'arbeiders' geweest zouden zijn, maar nu de 'uithalers', 'koeriers', de 'dealers' en de 'huurmoordenaars'. 

 

En nu? Nu zitten we midden in een 'Perfect Storm', waarin al die bedreigingen in één keer werkelijkheid worden, grotendeels door beleid van de eigen regeringen, in verschillende samenstellingen, maar met consequent de bewuste uitsluiting van de 'Bezorgde' mensen, en de 'Boze' mensen. Dat was kortzichtig. Dat was dom (binnen de context van Cipolla's matrix, doen wat slecht is voor jezelf, én voor de gemeenschap, los van 'IQ' of opleidingsniveau). Of het was kwade opzet. Voor het overgrote gedeelte van de mensen die deze ontwikkeling steunden, met inbegrip van velen met een hoog 'IQ' en oogverblindende opleiding aan een universiteit of hogeschool, was het kortzichtig en dom. Geen kwade opzet. Wat echter niet wegneemt dat ze nu, nu ze de grip op de ontwikkelingen kwijt zijn, eerder overhellen naar de mensen met kwade bedoelingen, dan naar de 'Bezorgde' en 'Boze' mensen, en nog extra kolen op het vuur smijten. Waarom?

 

Omdat je de klok niet kunt terugdraaien. 

 

Maar dat betekent nog niet dat je dan maar doof en blind, en dom, door moet gaan op de ingeslagen weg! En de 'Bezorgde' en 'Boze' medemens moet schofferen, en behandelen als uitschot, als 'Low-Life', als 'Ongedierte', want daar komt narigheid van. Grote narigheid! Moord en doodslag. Oorlog. Detentie en deportaties. Vernietigingskampen, waar mensen die worden aangemerkt als 'Ongedierte' op 'wetenschappelijke' wijze uit de samenleving worden verwijderd. Terwijl de criminelen de sleutel krijgen van de schatkist en de wapenkamer. En ja, ik realiseer mij terdege dat er onder de 'Bezorgde' en 'Boze' mensen interesse is in het terugdraaien van de klok door de fout van van Agt en Wiegel, van het CDA en de VVD, te herstellen, op weg terug naar een samenleving zoals die was toen die nog 'goed' was. Wat niet kan. Je kunt niet de mensen die hier als nageslacht geboren en getogen zijn op de trein zetten, 'terug' naar het land van hun ouders en grootouders. Dat 'denken' lag ten grondslag aan het 'Arische' ideaal van de heer A.H. met alle gruwelijke excessen die daar het gevolg van waren. (Bedenk daarbij echter dat het niks te maken heeft met fascisme, wat een bestuurlijk model is!) Maar sluit de ogen niet voor de mensen die ons hier gebracht hebben, die 'Bezorgde' en 'Boze' mensen kwalificeren als 'Ongedierte', 'Verraders' en oproepen tot een intenser 'Cordon Sanitair' dan we al hadden. 

 

Ondertussen stort het hele utopische bouwwerk van een 'Heilstaat' in, en welke 'Haters' er uiteindelijk aan het langste eind trekken valt onmogelijk te voorspellen, ook omdat veel zal afhangen van ontwikkelingen buiten onze 'postzegel'. Hier op dit blog heb ik recent op het 'In English' gedeelte mijn licht laten schijnen over het interview van Tucker Carlson met Poetin, en bevestigd dat ik begreep waar Poetin het over heeft, en wat hem voor ogen staat. Terwijl ik tegelijk moet constateren dat degenen die, zonder er ook maar een seconde over na te denken, menen dat het 'bewijst' dat ik een 'Verrader' ben, en 'Ongedierte', klaar voor een enkele reis naar het vuurpeloton, of de gaskamer, niet eens begrepen wat Poetin zei. Carlson begreep dat wel, zoals hij in een aparte nabeschouwing op 'X' uit de doeken deed. Hij zag een ernstig teleurgestelde Poetin, die had gehoopt op vriendschappelijke banden met het westen, vrije handel, en welvaartsgroei voor allen, maar nu is hij tot de conclusie was gekomen dat wij Rusland zien als vijand, en dat we die 'Koude Oorlogsmentaliteit' niet kunnen afschudden, deels uiteraard ook omdat het lucratief is voor het 'Militair Industrieel Complex', maar ook omdat het westen zich is gaan beschouwen als imperialistische mogendheid die na de 'overwinning' op de Sovjet-Unie rechten heeft, maar geen plichten. Waarbij het westen zelf het 'Industrieel Kapitalisme' inruilde voor het 'Roofdier-Kapitalisme' van de ontspoorde 'Service Industrie'.

 

Zijn hele relaas, waarbij hij teruggreep op de gebeurtenissen tot in de negende eeuw, was geen vooraankondiging van Russische ambities om de klok terug te draaien. Hij liet zien hoe vijandschap en oorlogen geen blijvende invloed hebben gehad op de 'broederschap' tussen volkeren die overstijgend is, in zijn beleving, in de vorm van een gedeelde cultuur, die geen monoliet is, maar gestoeld op wetten, respect en vertrouwen. Wat niet kan bestaan tussen landen die geleid worden door 'Intelligente' mensen (wederom, binnen de matrix van Cipolla, niks te maken met 'IQ' of opleidingsniveau, maar strevend naar 'Win-Win'-oplossingen), en landen die in de greep zijn gekomen van 'Bandits' (criminelen, roofdieren) (Cipolla: Ik win, jij verliest), of waar de chaos de norm is door een overvloed aan domme mensen, ongeacht 'IQ' of opleidingsniveau ('Stupid' bij Cipolla: Ik win er niks bij, maar jij ook niet), kenmerkend voor landen waar de weelde tegen de plinten op klotst, en elke stupiditeit wordt gladgetrokken met geld van de overheid. Eén grote speeltuin.

 

En nee, de Russen komen ons niet redden, en ze gaan ons niet bezetten en onderwerpen, zolang Poetin in dat land aan de macht is. En hetzelfde geldt voor China en Xi. Als je niet geïnteresseerd bent in 'Afspraak is Afspraak', een 'Mens van je Woord', is er geen opening om te komen tot 'Win-Win'. Zorg maar voor jezelf. Maar niet denken dat je wel over Rusland's, of China's 'Red Lines' kunt gaan, omdat er altijd een weg terug zou zijn, en 'geintje, moet kunnen'. Want dan kom je van een koude kermis thuis. Je had het wel beloofd, maar je bedoelde het anders. Je had het wel toegezegd, maar daarna kwam er iemand aan de macht die er geen boodschap aan had. Je had het wel beloofd, maar dat was alleen om tijd te winnen. Het stond niet op papier. Het stond wel op papier, maar we vonden een jurist bereid om het anders uit te leggen dan iedereen het begrijpt. Zal wel. Dit is de 'Red Line'. Veel plezier in je speeltuin, wij hebben werk te doen. Kijk maar hoe lang je het volhoudt in een land waar mensen geld verdienen met 'Puppy-Yoga', en subsidie voor organisaties die zich elke twee weken ergens aan de snelweg vastlijmen, terwijl je de gasleidingen opblaast waardoor je industrie, land- en tuinbouw, en de huishoudens vacuüm trekken. 

Go Back

Comment