Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitslag

Wat is er gebeurd?

 

Een 'Regime Change' operatie via de stembus, dat is even schrikken voor de 'Gevestigde Partijen'. Niet dat Rutte en de zijnen direct de handdoek in de ring dreigen te gooien, want er is nog een geitenpaadje via het oproepen van de 'reserves', de 'Linkse Wolk', als de einduitslag blijft zoals de prognoses nu, op donderdagochtend, aangeven. 

 

Hopelijk sla ik, met mijn koortsige hoofd, geen al te grote wartaal uit, maar ik ben dermate blij verrast dat ik toch achter mijn toetsenbord gekropen ben. Dat de BBB de grote winnaar zou worden, dat is voor mij als zodanig geen verrassing, maar waar ik bang voor was, was dat het beperkt zou blijven tot een 'spectrumverschuiving', met ontevreden burgers die 'Forum' vaarwel zeiden, en overstapten naar de partij van Caroline van der Plas. De politica die ik hier op mijn blog in één adem noem met Pieter Omtzigt, als iemand die integer is, een zeldzaamheid in de hedendaagse politiek. Het werd iets veel mooiers, want ontevreden kiezers die in het verleden helemaal niet eens meer op kwamen dagen, keerden terug naar de stembus, terwijl het CDA als eminente 'leugenfabriek' geslacht werd. 

 

Bij de NOS doen ze moedig of er niet veel aan de hand is. De BBB is een 'protestpartij', en daarmee 'Rechts', terwijl de 'Hoger Gehersenspoelde' kiezer in de onbetaalbare steden 'Links' is, en kiest voor het redden van hun 'Klimaat' waar het 'Thuiswerk-geld' en de 'Gender-Opdrachten' toegang geven tot de hogere segmenten van de 'Woningmarkt', en de kosten voor een elektrische bakfiets, waar je in die microkosmos voldoende aan hebt om je te verplaatsen. En is er een 'Lijm je aan het Kunstwerk'-actie in een andere stad, dan kun je met de trein, als er niet wordt gestaakt. 

 

De BBB is, in mijn ogen, niet 'Links' of 'Rechts', maar 'Doe maar Gewoon'. Progressief in de klassieke betekenis, waar ze het opnemen voor de 'werkers', waar de PvdA en Groen Links van losgeweekt zijn, al zal dat op lokaal niveau nog niet overal het geval zijn, maar hun 'Linkse Wolk Vliegwiel' moment is vastgelopen door versleten lagers, en heeft alleen wat stemmen weggehaald bij de 'Oorlogspartij' D66, naar het zich laat aanzien. Maar niet van kiezers die tegen de Nederlandse steun voor de oorlog tegen Rusland zijn, want die hebben bij die 'Linkse Wolk' ook niks te zoeken. 

 

In de 'beschouwingen' op de televisie ging het ook over het CDA, en her en der werd gesuggereerd dat de BBB op provinciaal niveau wel zaken kon doen met de vertegenwoordigers van die partij, en dat de landelijke partijtop van het CDA zich moet gaan 'bezinnen' over de koers van de partij, omdat de traditionele kiezers van die partij massaal zijn weggelopen. Dat is tekenend voor de manier waarop 'Gevestigde Types' denken over de politiek. Een partij moet achter de kiezer aan hollen, hem of haar zien te paaien, om zo een plek aan tafel te kunnen bemachtigen. Dat is karakteristiek voor de omgekeerde wereld waarin wij leven. En de belangrijkste oorzaak voor het liegen, bedriegen, en volledige gebrek aan integriteit.

 

In de praktijk zal de BBB ook best met lokale PvdA-politici samen kunnen werken, voorzover die nog van het 'Oude Stempel' zijn, en niet zijn ingekapseld door de 'Linkse Wolk', wat een directe bedreiging zal vormen voor de stabiliteit van die onzalige coalitie. 

 

In een democratie hoort een partij de bel te luiden voor ferme standpunten op een beperkt aantal belangrijke thema's, en dan maar hopen dat de kiezer zich daarin kan vinden. Maar die ferme standpunten moeten wel de eerlijke standpunten zijn van degenen die zich namens die partij verkiesbaar stellen, en ook worden uitgelegd. Het moet meer zijn dan een 'Slogan'. Wat tevens inhoudt dat je als partij niet over elk 'wissewasje' een standpunt in moet nemen. Een politiek leider moet ook niet met 'meel in de mond' praten, maar duidelijk maken waar een standpunt het standpunt van de partij is, en waar het een privé-standpunt is dat niet tot uitdrukking komt in het beleid dat de partij voorstaat, omdat de 'Vrije Markt' daar maar voor moet zorgen. 

 

Voorzover ik kan overzien is de BBB geen 'One Issue Partij', zoals de 'Anti-Immigratie Partij' van Wilders, en in de kern ook geen 'Protest Partij' zoals 'Forum'. De gekozen naam suggereert dat wel, alsof je niks bij die partij te zoeken hebt als je geen boer bent. Dat is nu nog geen handicap, maar kan dat in de toekomst wel worden, als de partij zich staande weet te houden. Het gaat niet alléén over 'Stikstof' en doorgeslagen 'Klimaatplannen'. Maar welke onderwerpen maak je je als partij eigen, en welke laat je over aan elke burger afzonderlijk? Er komt de komende jaren veel op ons af, en het hoofd koel houden als bestuurder zal lastig zijn als je het goed wilt doen voor je achterban. 

 

Terecht stelt Caroline van der Plas dat de regering niet verder kan, na deze uitslag. En ik herhaal, vooral ook omdat de opkomst nu hoger was dan in het verleden, omdat burgers die de moed hadden opgegeven terugkeerden naar het kieshokje. Het valt niet te verwachten dat de 'Gevestigde Partijen', die steeds roepen dat je toch vooral moet gaan stemmen, zich iets van de uitslag aan zullen trekken. Sterker nog, via concessies aan de 'Linkse Wolk' zullen Rutte, Kaag en Hoekstra eerder de 'Turbo' op hun plannen willen zetten, terwijl ze zich beraden op de beste strategie om de BBB-kiezers te ontmoedigen. Want daar gaat het alleen om macht. 

 

Mijn conclusie: Er is hoop!

 

Go Back

Comment