Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Speeltijd

In mijn bijdrage van gisteren stond ik stil bij de kans dat professionals die trainen voor een noodsituatie in de verleiding kunnen komen om zelf fikkie te steken, of een criminele organisatie een handje te helpen, al dan niet ‘under-cover’, of middels ‘lokkertjes’, om niet onverrichter zake af te zwaaien en met pensioen te gaan, zonder grootse verhalen.

 

Daarnaast zijn er nog de ‘wereldverbeteraar’ die het niet snel genoeg gaat, en de ‘veiligheidsexpert’ die waarschuwt voor onheil, terwijl de vijand lekker rustig zijn nagels blijft vijlen, en ‘Netflix’ blijft kijken, of de epidemioloog die elk moment een uitbraak van dat dodelijke virus verwacht, en dat virus komt maar niet. Volgens Robert Kennedy is Anthony Fauci een serie-fantast die al talloze malen de noodklok luidde, miljarden lospeuterde van het ‘Congres’ en regeringen in andere landen, terwijl er niks aan de hand was. Youp pakte snoeihard uit richting Ab Osterhaus, die de paniek die Fauci verspreidde ten tijde van de ‘Mexicaanse Griep’, bij de aftrap van ‘Covid’, omdat hij Nederland nutteloze ‘vaccins’ had aangesmeerd waar hij zelf leuk aan had verdiend, op golven van blinde paniek. Een soortgelijk verhaal, maar dan in het klein, dus. Maar Youp tapt nu zelf maximaal uit het ‘paniekvaatje’, zoals we weten. Zal ook wel iets te maken hebben met schaamte, waardoor een simpel: ‘Sorry, ik sprak voor mijn beurt’ niet meer volstaat, en je je loyaliteit moet bewijzen door boete te doen.

 

Waar de professional het noodlot een handje helpt om te kunnen doen waarvoor hij of zij getraind is, ligt dat bij de ongeduldige 'wereldverbeteraar', en de ‘veiligheidsexpert’ die nu een keer wil scoren door gelijk te krijgen, beduidend anders. Vooral door de veel grotere schaal, maar ook door de veel grotere complexiteit, waardoor het planmatig beheersen van een uitgelokte, of zelf in scene gezette catastrofe praktisch een illusie is. Dan heb ik het dus nog niet over de 'wereldverbeteraar' of de ‘veiligheidsexpert’ die standaard met ‘false flag’-operaties en misinformatie sturend optreedt uit naam van de verantwoordelijke bewindspersonen. Er zijn nu steeds minder mensen die menen dat Dr. Fauci inzake ‘Covid’ overvallen werd, en overdreven reageerde, en absurde predicties uitventte, louter en alleen om nou eens een keer gelijk te hebben. 

 

Vanaf het prille begin waren er mensen die meenden dat ‘Covid’ een ‘wapen’ was. Dat wil zeggen, dat het ergens in een laboratorium was vervaardigd. Het probleem voor Fauci, Gates, en Fauci’s minder bekende kompaan in overheidsdienst, Robert Kadlec, was dat zij de ‘bright minds’ waren achter het ‘gain of function’-onderzoek, dat zij hadden aangestuurd, en met veel geld mogelijk hadden gemaakt. Juist de reflex van Fauci om te proberen zijn leidende rol daarin uit te gummen keert nu terug om hem in de edele delen te bijten, door de openbaarmaking van emails waaruit zonneklaar blijkt dat hij van de hoed, en de rand wist. Evident greep Fauci tegelijkertijd deze buitenkans om te ‘schitteren’ met beide handen aan. Het is voorstelbaar dat we van doen hebben met een ‘brandweerman’ die pyromaan is, en dus zelf arrangeerde dat dat virus in omloop kwam, maar ik heb mijn twijfels, omdat hij op enig moment Robert Kadlec een mail stuurde waarin hij hem voorhield dat als de Chinezen er niet in zouden slagen de wereld ervan te overtuigen dat het virus geen laboratorium-product was, zij in beeld zouden verschijnen als verdachten. 

 

Als verdachten, omdat ze dan uit moesten leggen wat de gedachte was geweest achter dat ‘gain-of-function’ onderzoek, uitgaande van een ‘lab-leak’. Maar wellicht zelfs als de lieden die een oorlog met een ‘biowapen’ waren begonnen. Kadlec stond er dan gekleurd op, omdat hij uitvoerig had geschreven over de potentie van biowapens, die een aanval mogelijk maakten met ‘plausible deniability’, terwijl de dader zich kon voorbereiden op de bestrijding door vooraf een vaccin te ontwikkelen. Er kwam weliswaar in recordtijd een hele reeks ‘vaccins’ op de markt om ‘Covid’ te bestrijden, maar als China de aangevallen partij was, dan kunnen we nu wel constateren dat het een schot in eigen voet was. Alle voorbereidingen en ‘wargames’ voordat ‘Covid’ zichtbaar werd, alsmede het gegeven dat de Amerikaanse geheime dienst de bondgenoten al in november 2019 waarschuwde voor een pandemie die in Wuhan uit zou breken, voeden het idee dat het inderdaad een biowapen was. Maar wie, o wie, liet dat virus dan los op de mensheid? En met welke uitkomst voor ogen?

 

Dat brengt mij bij de mogelijkheid dat het een 'wereldverbeteraar' was die haast had. In juli 2020 schreef Klaus Schwab van het ‘World Economic Forum’ de profetische woorden:

 

Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: Never. Nothing will ever return to the ‘broken’ sense of normalcy that prevailed before the crisis because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global trajectory’. 

 

Steeds meer virologen en epidemiologen, ook degenen die hondstrouw het verhaal van de ‘Lockdowns’ en ‘vaccins’ volgden, en zelfs de WHO, trekken uit een explosieve verspreiding van ‘Omikron’, bij afnemende aantallen patiënten in het ziekenhuis, en op de ‘IC’s’, de conclusie dat het virus nu ‘endemisch’ is, zoals de reguliere griep, en dat we terug kunnen naar normaal. Uit bovenstaande tekst blijkt al wel dat Schwab daar anders over denkt, en hij is evident niet de enige ‘invloedrijke’ persoon. Let wel, een terugkeer naar normaal zou nog altijd betekenen dat we blijven zitten met een economische ravage door de torenhoge schulden, de roodgloeiend aangelopen geldpersen, en daardoor volledig uit de klauw gieren inflatie. Echter, zoals Michael Hudson, in gesprek met Ben Norton HIER uiteenzet, was het breekpunt in september 2019 al bereikt. Ook toevallig net voordat ‘Covid’ de beleidsmakers en bankiers redde, omdat de schade die zij zelf hadden veroorzaakt nu kon worden afgeboekt op ‘Covid’. 

 

Dan zitten we nog met de mogelijkheid dat de ‘vaccins’ zelf voor meer hart-en vaatziekten zorgt, en ‘autoimmuniteit’, waardoor we van de regen in de drup raken als we kijken naar de druk op de zorginstellingen, de noodzaak om kwetsbare mensen te beschermen, en de ‘uitval’ die de economie belast, als de meest sombere predicties bewaarheid worden. En tegelijkertijd heeft het er alle schijn van dat de overheden in een grote samenzang het ijzer nu willen smeden terwijl het heet is, en die ‘Big Reset’ erdoor willen drukken die onze hele wereld radicaal op zijn kop zet. Maar betekent dat nou dat we naar de ongeduldige 'wereldverbeteraar' moeten kijken als degene die dat virus losliet? 

 

Alsof we daarmee nog niet voldoende mogelijke verdachten in beeld hebben, is er ook nog de oplopende spanning met Rusland in Europa rond Oekraïne, maar eigenlijk veroorzaakt door de lust van de NAVO om haar invloedssfeer uit te breiden Hoewel de landen die worden verzwolgen door het bondgenootschap nou niet direct iets hebben om blij van te worden. Dat gold al voor Afghanistan, Irak, Libië, en Syrië, maar ook voor Oekraïne en Georgië. De nood in militaire kring is hoog. Nadat men er eerst warmpjes bijzat met oorlogen tegen ‘communisten’, en ‘Sovjet-dreiging’, vreesde met in dat ‘complex’ het ‘vredes-dividend’ nadat de Sovjet-Unie de pijp aan Maarten gaf. Als alternatief vonden ze Al Qaida (de Islamitische terreur) uit, die uitging van organisaties die de NAVO zelf had opgezet, en toen dat als een nachtkaars uitging, ook omdat de NAVO-landen Al Qaida weer tegen de borst drukte voor de strijd in Libië, Syrië en Oekraïne, waardoor terroristen die doelen in westerse landen aanvielen werden weggezet als ‘verward’, zat men daar ook met de handen in het haar. Overschakelen op biologische oorlogsvoering en cyberwarfare, aangevuld met ‘binnenlandse terroristen’ die geen ‘vaccin’ willen, kan ook daar een ‘veiligheidsexpert’ geïnspireerd hebben. Denk ook aan de ‘anthrax-scare’ van 2001 die samenviel met ‘9/11’, waar we nu van weten dat de dader een Amerikaan was die gebruik maakte van Amerikaanse voorraad. Al blijft dat een schimmig verhaal, ook omdat Donald Rumsfeld, destijds CEO van Searle Pharmaceuticals, als afgezant van Reagan, de levering van Amerikaanse anthrax aan Saddam Hoessein regelde, toen Irak de door Saddam, namens de Verenigde Staten ontketende oorlog tegen Iran dreigde te gaan verliezen. 

 

Wat ik maar wil zeggen, is dat het opsporen van iemand die met een virus strooit nog lastiger is dan een pyromaan ontmaskeren die bij de brandweer werkt, of een ‘under-cover’ agent opmerken die wel érg dicht op het vuur is gekropen. Daarom schreef ik eerder dat we de blik strak op de ‘bal’ gericht moeten houden, en niet moeten blijven zeuren bij de ongeïnteresseerde scheidsrechter over een onbestrafte overtreding aan het begin van de wedstrijd. Eerst zorgen dat je niet met honderd-tegen-nul van het veld gaat als de speeltijd erop zit.

Go BackComment