Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Sfeer

Als de wil er niet is om problemen op te lossen, wordt het ingewikkeld.

 

Mijn vorige bijdrage ging over mensen die 'Goede Bedoelingen' hadden, maar er zijn ook mensen die geen 'Goede Bedoelingen' hebben. Althans, niet in die zin dat ze jou willen helpen met de problemen waar jij mee worstelt. Dat wordt een serieus bezwaar als je van hen afhankelijk bent om die problemen op te lossen. En het wordt giftig als ze de indruk wekken jou wel te willen helpen, terwijl dat niet het geval is. In onze huidige samenleving betreft het daarbij niet zelden familie en vrienden, die menen dat ze vooral de 'sfeer' goed moeten zien te houden. 

 

De afgelopen jaren was dat ook de boodschap die politici en 'experts' uitdroegen. De onderhandelingen waren in een 'goede sfeer' verlopen. Niemand was wijzer geworden, en er waren geen vorderingen gemaakt, maar de 'sfeer' was goed. Nou is het helder dat als je te maken hebt met mensen die als bittere vijanden tegenover elkaar staan, zoals de NAVO tegenover Rusland, er geen zicht is op een oplossing. Maar in alle gevallen waarin feiten en argumenten de doorslag moeten geven, is een 'zakelijke' benadering de enige juiste. Evident moeten dan alle feiten bekend zijn bij alle betrokken partijen. 

 

De afgelopen jaren heb ook ik op dit blog veel, héél veel aandacht besteed aan alles rondom 'covid'. Ik heb steeds onderstreept dat ik geen arts ben, en u geen adviezen kon geven van medische aard. Maar u en ik wilden dat probleem te lijf op een manier die ons zou verlossen van 'covid', en van de 'Maatregelen' die ons hele leven overhoop haalden. Maar wat waren de feiten? Wie had de juiste informatie? En werd die wel met ons gedeeld? HIER een video van een Britse arts die zich tijdens de hele episode keurig, professioneel heeft opgesteld, en geen 'gekke dingen' zei. Steeds met verwijzingen naar legitieme onderzoeken in binnen- en buitenland vertelde hoe je bepaalde vragen die er leefden diende te benaderen om een juist antwoord te vinden. Maar nu, net als veel van zijn collega's, onthutst is door een rapport dat is opgesteld door een speciaal team bij de 'Lancet', over de vraag waar dat virus nou vandaan kwam. Want zij concluderen dat het beslist voorstelbaar is dat het werd geproduceerd in een Amerikaans laboratorium, maar dat de toegang tot de data waarmee dat bevestigd of weerlegd kan worden, niet wordt verstrekt. 

 

Elders komt nu ook boven tafel dat de Amerikaanse autoriteiten die geacht werden toezicht te houden op de werking van de inderhaast uitgerolde 'vaccins', gesjoemeld hebben met de data om verborgen te houden dat er wel degelijk sprake was van relatief veel ernstige bijwerkingen, en vermoedens die niet naar behoren werden onderzocht. Terwijl inmiddels niemand nog volhoudt dat die 'vaccins' ook daadwerkelijk vaccineren. Waarbij ik er van mijn kant op wijs dat voor het bewijs dat een medicijn (vaccin) veilig is, en doet wat het geacht wordt te doen, normaal gesproken een traject staat van jaren. Dat traject werd geschrapt, omdat de autoriteiten van oordeel waren dat de nood zo hoog was, dat het gerechtvaardigd was om een risico te nemen. Mijn bijdragen hier op dit blog spitsten zich toe op de vraag of de nood daadwerkelijk zo hoog was, en of bestaande alternatieve behandelmethoden wel serieus waren onderzocht, steeds met verwijzing naar artsen en wetenschappers die daar volgens mij zinnige dingen over zeiden, en onderzoeken over publiceerden. Waaronder een groot aantal mensen die aan de wieg hadden gestaan, of nog stonden, van de 'mRNA-techniek', die revolutionair en omstreden was, en is.

 

Het heeft er alle schijn van dat we bedrogen uitkomen, maar ook bedrogen zijn, door onze 'vrienden' die de sfeer goed wilden houden, en ons smeekten om de autoriteiten niet te tarten. Aanpassingen in de marge waren bespreekbaar, maar radicale afwijzing kon niet worden geaccepteerd, want dat verpestte de sfeer. In een situatie waarin we, meer dan ooit, puur 'zakelijk' naar de problemen hadden moeten kijken. En vooral ook hadden moeten erkennen dat we iets niet wisten, als we het niet wisten. Dat er dan geen oplossing zou zijn, omdat we de feiten niet paraat hadden, of omdat de antwoorden op bepaalde vragen nog niet gegeven konden worden omdat die mettertijd pas beantwoord konden worden, had eerlijk gedeeld moeten worden met de bevolking, maar zéker ook met de artsen.

 

Door de puur politieke omgeving waarin het hele vraagstuk terecht is gekomen, wordt het eerder steeds lastiger om kristalhelder te laten zien hoe de hazen liepen. Dat geldt niet slechts voor de 'mondkapjes' waar nu zoveel misbaar wordt gemaakt, terwijl het op z'n best een 'side-show' is, en inmiddels een ware 'soap'. De WHO vindt het welletjes, en is klaar met 'covid', maar inmiddels is er wel het enigma bijgekomen van de wijdverbreide 'oversterfte', waar ook nog eens kerngezonde sporters zonder aanwijsbare reden ineens omvallen. Het is niet bewezen dat we daar te maken hebben met bijwerkingen van de 'vaccins', maar het kan ook niet zonder onderzoek worden uitgesloten. Probleem is echter wel, dat als de autoriteiten data achterhouden voor onderzoekers, we de complot theorieën voeden waarvan onze 'vrienden' zeggen dat ze de sfeer verpesten. Dat probleem lijkt mij eenvoudig op te lossen. Volledige transparantie zou kenmerkend moeten zijn voor iedere overheidsdienst die zich met gezondheidsvraagstukken bezighoudt, en het is niet meer van deze wereld dat er bestuurders zijn die daar anders over denken. Als je oprecht het vertrouwen tussen de burger en de overheid wilt herstellen, dan moet je daar beginnen. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. En als je het niet weet, doe dan niet net alsof, omdat je de sfeer goed wilt houden.

Go Back

Comment