Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Schaamgroen

Voor de mensen die ‘Groen’ zien van schaamte, breken er nu gouden tijden aan.

 

In mijn jeugd werd ‘Groen’ zien geassocieerd met jaloezie. Schaamte is het complement van die impuls, onderdeel van het ‘gevoelsleven’ waar de rede geen vat op heeft. De rede kan corrigeren, maar niet voorkomen. ‘Groen’ staat voor een nog altijd groeiend universum aan zinnige gedachten en initiatieven, egoïstisch contraproductief handelen op basis van winstbejag, en totale waanzin. ‘Groen’ op grond van schaamte valt in die laatste categorie, en is destructief, maar genereert een ‘Goed Gevoel’ bij de mensen die zich er aan overgeven. 

 

Een (relatief) tekort aan welvaart genereert bij zekere mensen gevoelens van jaloezie. Ze willen maar één ding, en dat is degene die meer heeft neersabelen, uitkleden en beroven. Het is diezelfde groep mensen die, wanneer het hen voor de wind gaat, overvallen wordt door een gevoel van schaamte. Op geen moment gebruiken ze hun verstand om manieren te vinden om zelf óók welvarend te worden als ze nog in hun jaloerse ‘modus’ zitten. En als de meter is doorgeslagen naar schaamte, zijn ze ook uit op destructie, maar dan van henzelf, wat nu ook resulteert in oorlog. 

 

NRC had op de dag van de ‘Dodenherdenking’ een groot artikel in de ‘Economie’ sectie over een alternatief voor Russisch gas, voor een lagere prijs. Dat is een leugen, maar niet als je ‘Groen’ ziet van schaamte. Dan is het een ‘Geloofsartikel’. Liegen vergt dat je wéét dat hetgeen je met een stalen gezicht debiteert onwaar is. ‘Geloofsartikelen’ zijn vrijgesteld van die toets. Onze gevestigde media zijn niet ‘gemakzuchtig’, niet ‘opportunistisch’, en ze liegen niet over alles, ook al lijkt het daar wel op. In die tijd waarin ‘Groen’ zien nog werd geassocieerd met jaloezie, las je een krant, of keek je naar het nieuws om jezelf te verheffen, en feiten te verzamelen om je te helpen zinnige gedachten en initiatieven te ontwikkelen om de wereld vooruit te helpen. Je wist dat het ‘Parochieblaadje’, dat daarnaast werd uitgegeven, geen betrekking had op die rationele wereld, en dat de religieuze voorganger niet de bedoeling had je voor te liegen als hij verwees naar de ‘Geloofsartikelen’. 

 

Nou ben ik zelf niet religieus opgevoed, dus ‘Parochieblaadjes’ kwamen niet voorbij. Pas op latere leeftijd, toen ik mij inzette voor ‘Amnesty’, toen dat nog een gezonde organisatie was waar werd nagedacht over mensenrechten, die nog niet als ‘Geloofsartikelen’ werden gepresenteerd, kwam ik in contact met ‘Geloofsgemeenschappen’ en ‘Parochieblaadjes’. Ik kende uiteraard vele religieuze mensen, en ik wist dat ze op tal van punten anders dachten over problemen. Ik was tot op zekere hoogte bekend met de teksten die Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten en Hindu’s inspirerend vonden. Maar als groep is men al snel radicaler. Ook in de ontkenning van de realiteit en de feiten. Het hele idee dat de realiteit complex is verdwijnt als de groep met het ‘Parochieblaadje’ begint te zwaaien. Fascinerend daarbij is, dat als je zelf teksten uit hun eigen godsdienstige werken aanhaalt, om aan te geven dat wat er in het ‘Parochieblaadje’ staat wellicht toch op gespannen voet staat met hun ‘Bijbel’, de rapen gaar zijn. 

 

Uitleggen dat LNG, in de Verenigde Staten middels ‘fracking’ uit lastig toegankelijke steenlagen gewonnen, wat gruwelijk slecht is voor het milieu, en kostbaar, waarbij chemische producten worden gebruikt om die steenlagen te ‘breken’, nooit goedkoper kan zijn dan het gas dat via een pijpleiding vanuit Siberië naar Europa stroomt, heeft geen zin. Ze hebben in NRC, hun ‘Parochieblaadje’, gelezen dat het een waar ‘Godsgeschenk’ is, en klaar. Het gas uit Rusland is oneindig veel goedkoper, en minder belastend voor het milieu en het klimaat, zeker als je meeneemt dat het gas uit de Verenigde Staten eerst ‘vloeibaar’ gemaakt moet worden, en vloeibaar gehouden moet worden tijdens de oversteek per schip. Dat die schepen niet op ‘Groene Stroom’ varen. En dat die bedrijven die in de Verenigde Staten gas winnen behangen zijn met megaschulden die wij in Europa nu mogen aflossen, omdat het winnen van gas hiervoor simpelweg niet rendabel kon op die manier. Er waren een oorlog, en sancties voor nodig om ons te dwingen over te schakelen. En Teletekst meldde dat Shell een grote winst had geboekt ondanks de oorlog. Maar dat moet natuurlijk zijn: Dankzij de oorlog. (En voor het afboeken van de bezittingen in Rusland). En met ‘Groen’ in de zin van beter voor het milieu, beter voor het klimaat, en duurzaam, heeft het allemaal niks uitstaande. 

 

Maar voor de mensen die ‘Groen’ zien van schaamte is dat hele milieu, dat klimaat, of zorg voor de schaarse grondstoffen ook helemaal geen argument. Ze willen gestraft worden met hogere prijzen. Ze willen boete doen. Hun mobiliteit en verwarming kwijtraken. Trappenlopen. Met bommen gooien. Meer belasting betalen, en er niks voor terug krijgen. Ze voelen dat dit hún tijd is! 

 

Ze worden gesteund door de cynici, de opportunisten, de geldwolven, voor wie ‘Groen’ een postzegel is. Een reclameslogan. Een manier om klanten te verleiden hun producten te kopen. Of om op hen te stemmen, omdat zij geld in de aanbieding hebben voor ‘Groene’ cadeautjes voor mensen die al die producten en diensten niet kunnen kopen, terwijl ze beloven de mensen die nog wel geld hebben te zullen dwingen die cadeautjes te betalen. (Voorzover het niet hun vrienden, de miljardairs zijn). Het is een extreem perfide vorm van ’nivellering’. In de jaren zeventig was er in Nederland veel discussie over ’Sociaal Democraten’ die wilden ’nivelleren’. De ’Sociaal Democraten’ van toen waren deels lieden die ‘Groen’ zagen van jaloezie, en daar had ik niet zoveel mee. Die zien nu ‘Groen’ van schaamte, en ik heb er nog steeds niks mee. Nu zelfs minder dan destijds, waar u op dit blog kunt vinden dat ik een voorstander ben van het ‘basisloon’, ooit ook in ‘Sociaal Democratische’ kring een ‘ding’, maar later keerden ze zich er fel tegen, omdat ze doorkregen dat het veel mensen met een ‘BullShit’-baan bij de overheid hun ‘werk’ zou kosten. Tevens ziet u mij hier met enige regelmaat uitroepen dat je in ‘Gelul’ niet kunt wonen, maar de ’SchaamGroene’ volksvertegenwoordiger met ’Sociaal Democratische Geloofsbrieven’ tapt nu uit een ander vaatje. 

 

Schaamgroen’ heeft niets, maar dan ook letterlijk helemaal níets met het milieu, het klimaat, duurzaam of welvaartsgroei voor arme landen. Iedere keuze die ze maken komt voort uit schuld en schaamte, jaloezie en andere ‘verhandelbare’ emoties die ons fragiel en chantabel maken, bij gelijktijdige repressie van onze redelijke vermogens, en bereidheid om te kijken naar de realiteit. 

 

Degenen die uit zijn op winst voor zichzelf, maken dankbaar gebruik van de ’Schaamgroene’ medemens, maar ze kunnen hen niet controleren. Tijdens ‘Covid’ verzuchtte de ’Schaamgroene’ medemens dat het weldadig was dat er minder mobiliteit was, dat het goed was dat onze ‘kwetsbaarheid’ werd uitgelicht, en dat de overheid meer armslag kreeg om ’solidariteit’ af te dwingen. En met dank aan ‘Poetin’ maken ze nu vreugdedansjes rond het ‘LNG-gestookte’ kampvuur, vallen ze elkaar snikkend in de armen omdat de roltrappen worden stilgezet, de auto in de ban wordt gedaan, en wat er nog restte van de industrie, het transport, de bouw en de landbouw nu op last van de ‘SchaamteCommissie’, die in ‘Brussel’ de touwtjes strak in handen heeft, wordt gesloopt. 

 

In dat bizarre stuk over spotgoedkope LNG in NRC stond met zoveel woorden dat het vermoedelijk niet de bedoeling van Poetin was geweest om van de Verenigde Staten de grootste exporteur van vloeibaar aardgas te maken. Nee, dat was zeker niet zijn bedoeling. Hij hoopte dat ‘Brussel’ bij zinnen zou komen, en oorlog in Oekraïne zou voorkomen door na acht jaar alsnog de implementatie van ‘Minsk II’ af te dwingen, om vervolgens met Rusland en China te werken aan een betere wereld. Maar ‘Brussel’ koos voor oorlog, wereldwijde hongersnood en zelfdestructie, terwijl we alles wat Russisch was en los rondslingerde in het westen jatten, en beleid optuigden om van Rusland net zo’n ‘succesverhaal’ te maken als Afghanistan, Libië, Syrië, Yemen, Mali, Venezuela, Iran, Irak, Cuba, en al die andere landen die we hebben beroofd van hun grondstoffen en waardigheid, ten bate van onze militairen, en dingen die ‘BOEM!’ zeggen. Het heeft geen zin om ‘Schaamgroen’ te vragen er nog eens naar te kijken, omdat alles wat ze doen contraproductief is als je het afzet tegen wat ze zeggen te willen bereiken. Die ‘Groene Wimpel’ op hun modderschuit is zonder betekenis. Hun praktische instructies halen ze uit het ‘Parochieblaadje’, en het past niet bij hun station in het leven om er zelf ook nog even bij na te denken voordat ze iets doen wat onherstelbare consequenties heeft.

Go Back

Comment