Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Racket

Het ene moment weet je niet of je met de Bugatti of de Bentley naar je in aanbouw zijnde paleisje zult gaan kijken, en het volgende moment vind je jezelf terug in de daklozen-opvang.

 

Het is de wereld van het ‘Snelle Geld’. De wereld van het ‘Casino Kapitalisme’. Hoeveel ‘waarde’ er precies ‘verdampt’ is bij de ‘Crypto-Exchange’ FTX is vooralsnog niet te becijferen, maar de curator die eerder ‘Enron’ deed is gechoqueerd door de omvang van de fraude. Miljarden zijn ‘verdwenen’. Talloze auteurs doken er bovenop om vragen te beantwoorden die door deze implosie leefden bij slachtoffers en toeschouwers. Van mijn kant heb ik er niet direct iets aan toe te voegen voor wie geïnteresseerd is in de ‘technische’ kant. Maar DEZE schets maakt, hoop ik, het nodige duidelijk over hoe het ‘Financieel Kapitalisme’, anders dan het ‘Industrieel Kapitalisme’, tegen de functie van ‘geld’ aankijkt. 

 

Eigenlijk hoop ik dat mijn trouwe lezers die toelichting niet meer nodig hebben, en dat ze niet ‘in FTX’ zaten. Maar ik wil graag nog eens benadrukken dat we allemaal kwetsbaar zijn, omdat onze hele Dollar/Euro en Pond-wereld in feite één groot ‘Piramidespel’ is, waardoor de ‘waarde’ van uw bezittingen, ‘aanspraken’ en ‘beleggingen’ grotendeels fictie is. En dat is met inbegrip van het ‘berekende’ GDP van landen afzonderlijk. In tal van bijdragen in het verleden schreef ik over die ‘scam’, waarbij op enig moment ook de ‘waarde’ van de drugshandel en prostitutie als een ‘schatting’ werden toegevoegd aan onze totale ‘rijkdom’, om langs die weg meer geld te kunnen ‘lenen’ van onszelf en toekomstige generaties. Geld dat we dan weer mooi konden gebruiken voor de ‘drugsbestrijding’ en het terugdringen van de prostitutie. Hoe je erin kunt trappen is mij een eeuwigdurend raadsel, maar die ballon gaat te water tot hij knapt, en dat is nu. 

 

Niet alleen vanwege ‘FTX’, laat dat helder zijn. Maar vooral als gevolg van het ‘pompen’ van centrale banken en lenen van overheden. Geld dat tegen de plinten op klotste, waardoor steeds meer dwaallichten stinkend rijk werden zonder ooit een slag te werken, of een bedrijf op te zetten dat ook echt iets produceerde, behalve ‘Gebakken Lucht’ en het ‘volwassen’ equivalent van ‘Pokemon-Kaartjes’. Ik denk dat Sam Bankman-Fried en zijn kleuterklas niet eens bang hoeven te zijn voor een veroordeling. Je ziet hem zitten naast Bill Clinton en Tony Blair op het ‘World Economic Forum’, met zijn lange-korte ‘Bermuda’-broek, T-shirt en Jezus-sandalen, en je denkt: ‘Ach gut!’ En dat zal ook hun ‘Spiel’ zijn. Ze speelden ‘Pokemon’, en hoe konden zij nou weten dat de waarde van die kaartjes pure fictie is? 

 

Het hele concept van ‘Marktwaarde’ is, zeker als het om bizar grote bedragen gaat, een rekenkundige illusie. ‘Op Papier’, ja. Maar probeer het er maar voor te krijgen. Op het moment dat je grote aandelenpakketten ‘in de markt’ zet, daalt de waarde. Als ‘Iedereen’ zijn huis wil (of moet) verkopen, daalt de waarde tot nul. En als een recessie toeslaat, wat zijn je ‘Pokemon-kaartjes’ dan nog waard? Grote kans dat je nog moet betalen als je ze weg wilt gooien, omdat een overheid die aan alle kanten geld tekort komt op jacht gaat naar de meest exotische manieren om de burger geld af te troggelen. Het is allemaal geen ‘Rocket-Science’. En onze voorouders die in 1637 ineens ontdekten dat hun ’Tulpen-markt’ een hysterisch excess was wezen ons de weg. Maar dat was beperkt tot één klein land, en drie jaar gekte. Hier gaat het over de hele ‘westerse’ wereld, en decennia van pompen, pompen, pompen.

 

Alleen is het lastig om accuraat het moment te voorspellen dat de hele ‘Ponzi-Piramide’ instort. Het is daarbij cruciaal om je te realiseren dat we het niet over de ‘Business-Cycle’ hebben, waarbij vraag en aanbod tijdelijk verstoord zijn, en de ‘markt’ op zoek gaat naar een nieuwe balans. ‘Ponzi’ kent twee standen: ‘Aan’, en ‘Uit’. De curator heeft nog wel ‘liquide middelen’ gevonden in die puinbak op de Bahama’s, maar het meeste geld is weggevloeid naar Oekraïne en de ‘Democratische’ partij in de Verenigde Staten, met ongetwijfeld een kort lijstje met ‘scherpzinnige insiders’ die profiteerden van de ‘geldstromen’. Maar voorzover ze hun winst hebben omgezet in Dollars, Euro’s of Ponden, is het de vraag hoe lang dat nog goed blijft gaan, in een tijd waarin onze regeringsleiders alles uit de kast trekken om te ‘de-industrialiseren’, en alle productieve activiteiten middels wetgeving, en rechtbanken, te frustreren of blokkeren. 

 

Omdat overheden verplichtingen hebben, in de sfeer van uitkeringen, toeslagen, subsidie en langlopende contracten voor de meest uiteenlopende diensten, van de vuilverwerking tot het onderwijs, waar geld voor is zolang ‘Ponzi’ op ‘Aan’ staat, en de overheid geld bij kan drukken of lenen alsof er geen ‘Morgen’ is, maar de bodem onder hun fictieve wereld wegvalt (niet zakt, maar valt) als ‘Ponzi’ op ‘Uit’ terechtkomt, ontkomt helemaal niemand aan de verwoestende effecten. Op dat moment slaat de overheid aan het roven en plunderen. Vooralsnog door ‘vijandige landen’ te strippen, om het ‘spel’ gaande te houden, maar de extreme, ‘Dare Devil’ operatie die FTX was onderstreept dat ‘Uit’ om de hoek staat te wachten met een honkbalknuppel. 

 

Hier op mijn blog bepleitte ik het zoeken naar oplossingen door het ‘World Economic Forum’, de kweekvijver voor ‘Casino Kapitalisten’ en ‘Global Leaders’, een ‘schop’ te geven, en samen met de productieve, en grondstof-rijke landen te zoeken naar wegen om op een gecontroleerde wijze de ‘lucht’ uit het systeem te laten lopen. Tegelijk realiseerde ik mij dat ik tegen ‘dovemansoren’ sprak, in een samenleving waar de ene helft bang is om er op achteruit te gaan, terwijl de andere helft ‘Klimaatbevlogen’ eist dat de hele zaak kort en klein geslagen wordt om de ‘Planeet’ te redden. Dan doel ik niet op u, de bezoekers van dit blog, maar ik bereik slechts een fractie van de Nederlandse populatie, zelfs als ik de andere blogs en websites die min of meer hetzelfde zeggen erbij optel, en er vanuit ga dat bezoekers die zelf niet opzichtig aan de weg timmeren door de publiciteit te zoeken nog wel moeite doen om het thema in hun eigen omgeving aan te kaarten. 

 

Voor mij is het, zoals de regelmatig terugkerende lezer zal begrijpen, onmogelijk om die ‘Eindeloze Oorlog’, met Oekraïne als de kroon op het werk van de NAVO, los te zien van wat ik hierboven schets. En dat komt niet door die directe band tussen FTX en de geldstromen waarmee die oorlog wordt bekostigd, en de huursoldaten worden betaald die de NAVO heeft gecontracteerd voor deze ‘job’, maar omdat de zieke kern van het ‘Rent-Seeking’-denken, wat de basis is van het ‘Financieel Kapitalisme’, geweld nodig heeft om productieve mensen te ‘overtuigen’. Dit gaat niet over defensieve impulsen, maar het aanbieden van ‘Protectie’ naar analogie van wat criminelen doen, en waarom ‘pacifisten’ en militairen die zich terugvonden ver van huis de conclusie trokken: ‘War is a Racket’. 

 

Het enige wat ons nu nog rest, is trachten te voorkomen dat het niet eindigt in een paddestoelwolk, of totalitaire nachtmerrie.

Go Back

Comment