Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

President Kennedy

In een wereld die niet door politieke-, materiële- en morele corruptie zou worden beheerst, was Robert F. Kennedy jr. torenhoog favoriet om in november tot president van de Verenigde Staten te worden verkozen.

 

Helaas leven we niet in zo'n wereld, en is het zelfs zo erg met ons gesteld dat we ons af moeten vragen of we november wel gaan halen. En of er dan nog wel sprake zal zijn van iets dat voor eerlijke verkiezingen door kan gaan in dat land, toch ooit de bakermat voor het concept van een functionerende grondwettelijke republiek. De politiek in dat land is afgegleden tot een 'kijkspel', een circus, Las Vegas op steroïden, 'Gotham'. 

 

Robert F. Kennedy jr. is de zoon van Robert F. Kennedy die in 1968 in Los Angeles werd vermoord, op een moment dat hij aan kop ging in de voorverkiezingen voor het presidentschap als kandidaat van de Democratische Partij. Onder zijn broer John F. Kennedy, drie jaar eerder in Dallas vermoord, was zijn vader minister van Justitie. Beide moorden staan nog altijd hoog op de lijst van 'conspiracy theorists' die grote moeite hebben met de officiële toedracht, en menen dat de CIA en/of de FBI er de hand in hadden. Verdenkingen die vaste grond onder de voeten kregen toen begin jaren zeventig het bestaan van 'MK-Ultra' aan het licht kwam, met Sirhan Sirhan, die opdraaide voor de moord op Robert F. Kennedy, als een mogelijk slachtoffer van die duistere praktijken, en de geruchten werden bevestigd dat J. Edgar Hoover, decennialang hoofd van de FBI, gemene zaak maakte met delen van de maffia, en als homoseksueel en travestiet die van jonge jongens hield 'compromat' verzamelde om zijn tegenstanders daarmee te chanteren. (Zie: 'One Nation Under Blackmail' van de onderzoeksjournaliste Whitney Webb).

 

Bewonderaars van John F. Kennedy als president realiseren zich dat zijn privéleven hem, zeker in die tijd, kwetsbaar maakte voor chantage. De broers Kennedy waren beiden in de ban van Marilyn Monroe, die zelf ook onder 'duistere' omstandigheden om het leven kwam. Die achtergrond is hier van belang, omdat ook Robert F. Kennedy jr. die nu als onafhankelijke kandidaat een gooi doet naar het presidentschap, niet geliefd is bij de 'autoriteiten', en uitgekotst wordt door het politieke establishment van beide partijen. Het gros ziet in hem een grotere bedreiging dan in Trump, en dat wil wat zeggen! Trump zou Kennedy benaderd hebben om met hem als kandidaat vice-president mee te doen, maar voor die 'eer' heeft Kennedy bedankt.

 

Waar Trump formeel kandidaat is voor de Republikeinen, terwijl de hele familie Kennedy versmolten is met de Democraten, geeft het al wel aan dat Robert Kennedy attractief is voor Amerikanen uit beide segmenten van het gevestigde politieke bedrijf, dat voor het 'Grote Publiek' niet meer dan twee partijen kent, ook al is er meer keus dan u wordt voorgespiegeld. Op dit blog heb ik al vaak genoeg geschreven dat het in de praktijk eigenlijk maar één partij is: De 'Warparty'. Robert Kennedy heeft in recente boeken hard uitgehaald naar de 'Warparty' als de motor achter 'Gain of Function' onderzoek, waarvan hij op overtuigende wijze laat zien dat het versmolten in met 'bio-warfare', iets wat hem zelfs door Michael Shermer, de inspirator achter de publicatie 'Skeptic', wordt nagedragen, omdat Kennedy's scepticisme hem te ver gaat. 

 

Zie HIER hoe Kennedy zich aan de Amerikanen presenteert als een alternatief voor Biden en Trump. Kennedy lijdt aan spasmodic dysphonia, een zeldzame aandoening die zijn stem beïnvloedt, wat in een wereld die al moeite genoeg heeft met luisteren naar wat iemand te melden heeft, zeker geen voordeel is. Hij is niet de droomkandidaat van imago-fetisjisten die de wereld van de politiek domineren, en ook door zijn keuze voor kandidaat vice-president maakt hij het zich niet makkelijk. Nicole Shanahan is de ex van Sergey Brin, de grondlegger van Google, die door de meer radicale elementen onder de Trump aanhangers wordt beschouwd als 'extreem links'. Onder andere in de 'Epoch Times' verscheen een afkeurend commentaar, waarbij werd gesteld dat die keuze alles te maken had met geld. Mevrouw Shanahan zit goed in haar 'slappe was', en betaalde voor een spotje ten bate van Kennedy's campagne tijdens de 'Super Bowl'. 

 

Anderzijds moeten we ons realiseren dat in het verdorven politieke klimaat in de Verenigde Staten de publicatie 'Epoch Times' verbonden is aan de 'Falun Gong', waar de machthebbers in China grote problemen mee hebben, daar ze die organisatie zien als een stuk gereedschap van de CIA om China te ontwrichten, en Nicole Shanahan een Chinese moeder heeft met familie in China. Voor de 'Falun Gong' is de fanatiek tegen China tekeer gaande Donald Trump de betere keuze, maar dat soort motivaties blijft altijd onder de oppervlakte in een wereld die drijft op 'beïnvloeding', en niet op inhoudelijk scherpe discussies.

 

De relatie met Brin zou zijn gestrand op basis van de verdenking dat Nicole overspel had gepleegd met Elon Musk, wat beiden ontkennen, waarbij Musk onderstreept dat Sergey en hij goede vrienden zijn. Waarom is dit interessant? Omdat er goede redenen zijn om aan te nemen dat Nicole 'invloedrijk' is in die kringen van de 'Tech-wereld' die zijn uitgekeken op de 'Warparty', en open staan voor een 'frisse wind'. Hoewel Kennedy er in de peilingen nog niet bijzonder goed voor staat, en zijn kandidatuur in de gevestigde media steevast wordt gezien in de context van wie daarvan meer schade ondervindt, Biden of Trump, is de weg nog lang, en kan er nog veel gebeuren. De sterk gepolariseerde media zien Kennedy niet staan, en in ons land hoor je niets over hem. Toch durf ik het aan hier te schrijven dat niet moet worden uitgesloten dat er een 'Ground Swell' in de maak is die Kennedy boven de twee circusartiesten waar iedere 'Amerika Deskundige' zich op concentreert uit tilt, en de 'Warparty' in ernstige verlegenheid brengt tussen nu en november. Als ze hem niet omleggen voor die tijd. 

Go Back

Comment