Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Paradijs

Quitte, of Dubbel.

 

Er zijn nu zoveel regels, wetten, gedoogconstructies, uitvoeringsbepalingen en door 'targets' en bonussen gedreven prioriteiten, dat we rustig mogen spreken van totale willekeur. Een 'opsporingsambtenaar' kan, om redenen die jij niet kunt bedenken, of weten, besluiten tot een 'verbaal', terwijl je deed wat je al jaren elke dag doet, en anderen ook ziet doen. In sommige gevallen ben je je ervan bewust dat het formeel verboden is, maar kennelijk 'gedoogd', maar in andere gevallen is het een volslagen verrassing. 

 

Als het formeel verboden is betekent het nog niet dat je kansloos bent als je een rechtszaak aanspant. Maar ook als het als een volslagen verrassing komt, en je zelfs kunt aantonen onschuldig te zijn, betekent het ook nog niet dat een rechter je dús vrij zal spreken. Daar heb ik zelf ervaring mee, zoals ik al wel eerder hier heb verteld, waar een rechter van mij te horen kreeg dat ik eenvoudigweg niet 'fout geparkeerd' kón hebben gestaan, omdat ik mij op de Canarische eilanden bevond, en mijn auto had achtergelaten in de garage. Maar het was een 'kentekenovertreding', en ik had geld genoeg om het te betalen, dus……..

 

Dus wat? Betalen. En niet protesteren, anders kwam er nog een straf bovenop wegens het beledigen van de rechtbank. Voor mij was dat het moment waarop ik definitief klaar was met de manier waarop wij in ons land de samenleving hebben ingericht. Ik begrijp het als een 'opsporingsambtenaar' coulant is als degene die de overtreding begaat overduidelijk niet wist dat het verboden was. En al helemaal als letterlijk iedereen het doet, en juist die ene burger eruit wordt gepikt. Zo werd ik gisteren naar de kant gesommeerd door een 'opsporingsambtenaar' te water, omdat we ons met vier volwassenen in een boot bevonden die niet tot één huishouden leken te behoren. Daarin had de opsporingsambtenaar volkomen gelijk. Maar we bevonden ons in de buitenlucht, en op veel meer dan anderhalve meter van elkaar. 'Shoot me', maar los nog van het gegeven dat ik niet echt warm loop voor al die 'maatregelen', wist ik oprecht niet dat ik in overtreding was. Gelukkig was de 'opsporingsambtenaar' coulant.

 

Op zo'n moment heb ik sterk de behoefte om de dialoog aan te gaan, maar ik weet al hoe dat eindigt. Dan krijg je alsnog die 'Corona-boete', van honderd Euro per persoon, en goede kans dat de andere drie niet echt heel veel behoefte hebben om dat gevecht aan te gaan, waardoor je uiteindelijk alleen voor de rechter staat, je vrienden en vrouw schade hebt berokkend, en áls je die zaak wint, sta je nog steeds op verlies. Al was het alleen maar omdat de dag verpest is, de vriendschap in gevaar is gebracht door je 'eigenzinnige' optreden, zij toch betaald hebben, en je er zelf tijd aan kwijt was om in de rechtbank je verhaal te doen.

 

Hoe zou het zijn als 'opsporingsambtenaren' in dergelijke gevallen mij, uit eigen zak, een gelijk bedrag zou moeten betalen bij vrijspraak? Wedden dat ze knap terughoudend zouden zijn? Het is uiteraard in deze context volstrekt onrealistisch, en het is ook geen serieus voorstel. Maar een gedachte-experiment om onder de aandacht te brengen dat het een grabbelton is, dat hele juridische systeem dat we hebben opgebouwd. Een weelde voor juristen, en alles wat daar aan hangt aan 'BullShit'-banen, tot en met websites aan toe waarin wordt uitgelegd dat iets weliswaar verboden is, maar hoe je ermee weg kan komen. Sommige van die websites zijn 'vrolijke kabouter'-websites, en andere websites en publicaties zijn feitelijk ronduit crimineel van aard. Oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering, 'ethisch hacken', als journalist vermomd provoceren en uitlokken. 

 

Het is puur 'Kafka'. Voorstanders spreken over 'tolerantie', maar dat is het niet. Tolerant betekent dat je meent dat zekere gedragingen niet door de beugel kunnen, maar je wil het niet verbieden. Elke burger mág zich dus gedragen zoals onwenselijk is, maar het valt af te raden. Het is beter voor je als je niet rookt, maar we verbieden het niet. Op het moment dat je het verbiedt, is het niet langer toegestaan, zonder uitzonderingen. De wet, met andere woorden, dient 'hard' te zijn, voor iedere burger gelijk, en de wetgever moet vooraf in klare taal laten weten wat wel, en wat niet mag, en een organisatie hebben opgetuigd die bij machte is om overtredingen op te sporen, en daders voor de rechter te brengen. Met een 'pakkans' dicht bij de honderd procent. 

 

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, uiteraard. Zelfs internationaal is er op dit moment de grootst denkbare verwarring. Om die reden hebben China en Rusland het initiatief genomen om te proberen weer wat lijn in de internationale wet- en regelgeving te brengen. De kans dat dit initiatief door het westen wordt opgepikt als een positief signaal, is praktisch nul, helaas. Het westen heeft geen behoefte aan bindende regels die voor allen in gelijke mate gelden, want wij hebben immers 'democratie'? In die hedendaagse uitleg van wat dat is, komt het dicht bij totale, feodale willekeur. Waan van de dag, en bestuurders die bij het formeren van kabinetten de kranten raadplegen om te weten te komen wat er van hen wordt verwacht. 

 

'As we speak' is Joe Biden met zijn team alweer druk in de weer om zijn troepen in Oekraïne te mobiliseren voor een confrontatie met de opstandige Russisch sprekende Oekraïners in het oosten van het land, die sinds de coup van Biden en Nuland in Oekraïne gesteund worden door buurland Rusland. Ook heeft hij aangekondigd dat het veroveren van de Krim, waar de bevolking per referendum in grote getale voor aansluiting bij de Russische Federatie stemde na die staatsgreep, hoog op de agenda van de 'Warparty' staat. De vorige keer kregen de troepen van Biden en Nuland overtuigend 'klop' van de 'rebellen', ondanks de op papier overweldigende slagkracht van Biden's troepenmacht. Tactisch en strategisch, en met korte aanvoerlijnen vanuit Rusland, en zonder taalkundige of culturele barrière, waren de rebellen echter geen partij voor Biden's troepenmacht. 

 

Voor Europa is het ronduit ongemakkelijk dat 'Washington' haar existentiële conflict naar Europees grondgebied brengt. Europese bestuurders hebben echter hun handen meer dan vol aan de door hen zelf geschapen Covid-chaos, en besteden te weinig aandacht aan de dreiging die uitgaat van dat conflict. Ook omdat velen het idee hebben dat áls het ergens mis gaat tussen het Chinees-Russische blok en de NAVO, dat in China zal zijn. Weliswaar heeft Jens Stoltenberg als 'sprekend hoofd' van de NAVO recent nog lopen juichen over de prachtige mogelijkheid om de NAVO een nieuwe 'lease on life' te geven met China als tegenstander, maar hoezo 'Noord Atlantische Verdragsorganisatie'? Over aanvoerlijnen gesproken……

 

Maar los van die zuiver militaire overwegingen, is de vraag die mij uit mijn slaap houdt: 'Waarom in Godsnaam?!?' Welke volledig verknipte idioot verlangt er nou naar oorlog tussen grootmachten die tot de tanden bewapend zijn? Als je oprecht meent dat 'totale willekeur' en de 'waan van de dag' de toekomst hebben, laat dat dan maar zien. Maak van je eigen land een uitstalkast van succesverhalen. In de Verenigde Staten werd vorig jaar stevig de strijd aangebonden met alles wat politie was, en werden processen gevoerd tegen 'opsporingsambtenaren' die verantwoordelijk werden gehouden voor de dood of verwonding van arrestanten. Tegelijk spoelde een golf van gewelddadige criminele activiteiten over het land, en met de nu door Biden wijd geopende grenzen krijgen de 'cartels' vrij toegang. Hoe lang nog voordat de Verenigde Staten net zo'n paradijs zijn als Mexico? 

 

U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik ben zelf iemand die graag weet waar hij aan toe is, zodat ik plannen kan maken voor de toekomst, en niet afhankelijk ben van wat een feodale 'Overlord' vandaag voor mij in petto heeft. Het ouderwetse idee van de 'rechtsstaat', zeg maar. Met échte tolerantie en solidariteit.

Go Back

Comment