Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Onrust

Wie onrust zaait, zal onrust oogsten.

 

Jonkvrouwe Kajsa Ollongren is terug van weggeweest. Na een langdurige afwezigheid, als gevolg van complicaties als na een operatieve ingreep aan haar 'bijholtes', werd ze versneld 'herbenoemd' als 'vice-premier', en maakt ze indruk door direct de hoofdschuldige aan te wijzen voor de verwarring over het beleid rond 'Corona' in Nederland: 'De Russen!' Logisch dat ze haar met spoed weer hebben teruggebracht, want dat is écht wat Nederland nu nodig heeft.

 

Het zijn niet de elkaar tegensprekende 'experts', het 'consensusdenken' bij de 'Generaals' in dit verhaal, of de verschillen in beleid tussen Europese landen, en het gedraai over 'mondkapjes' en 'tests', maar 'De Russen!'. Uiteraard. 

 

Ondertussen 'onthult' een de Amerikaanse 'Special Envoy' voor het Midden Oosten dat het zijn taak is om van de regio één groot moeras te maken waar 'De Russen!' in verzuipen. En de Syrische burger een hoge prijs voor betaald, waar dat gepaard gaat met aanvallen op homo's, 'ongelovigen' en Christenen, en 'onze jongens' banken beroven. Ondertussen 'onthult' de FBI per ongeluk de naam van de Saoedische ambassademedewerker die lokaal in de Verenigde Staten de regie lijkt te hebben gehad over het 'team' van Al Qaida dat op '9/11' met gekaapte burgervliegtuigen het WTC en het Pentagon binnen zijn gevlogen. Onthult tussen aanhalingstekens, want iedereen die zich écht heeft verdiept in dat schimmenspel weet dat al bijna twintig ('9/11'), respectievelijk zes jaar ('Syrië'). Maar 'Washington' en 'Den Haag' waren zich van geen kwaad bewust, en werkten daarom ook nauw samen met hun Saoedische bondgenoot in Syrië en Irak om dat moeras voor 'De Russen!' te creëren in die 'zandbak'. En dat valt nog niet mee!

 

Getuige ook het liegen en draaien van Ollongren's collega Bijleveld over de burgerdoden die in Irak vielen bij een bombardement waarbij een complete woonwijk in de as werd gelegd. Bijleveld had er zelf niks mee te maken. Dat was haar voorgangster, mevrouw Hennis, die tegenwoordig in Bagdad verblijft om af te maken waarmee ze begonnen was: Het omtoveren van het hele Midden Oosten in een moeras waarin 'De Russen!' vastlopen. 

 

In mijn beleving kan de opzichtig Russofobe minister van 'Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties' zich beter concentreren op de vraag waarom er inmiddels meer agenten ontslagen, dan opgeleid worden. Terwijl de degenen die nog in dienst zijn niet meer durven op te treden tegen échte criminelen, of op cursus zijn, als ze niet in een 'praatprogramma' zitten om uit te leggen waarom het mis ging. En dan is er nog de vraag waar het 'hulpgeld' voor Sint-Maarten aan is uitgegeven, want in verkapte emancipatieprojecten kun je niet wonen, en aan het geld dat aan de 'strijkstok' van 'organisaties' en ambtelijke snoepreisjes blijft hangen hebben ze daar ook niks. 

 

De hele bestuurlijke bovenlaag in alle toonaangevende 'westerse' landen is verkankerd. Een rotwoord om te gebruiken, maar het moet maar eens worden gezegd. De diagnose moet maar eens worden gesteld. Vooral in het 'Angelsaksisch' geïnspireerde gedeelte van de wereld is men niet langer bij machte op eigen kracht beleid te formuleren, en uit te voeren. De reflex om de lawine aan fouten, zelfoverschatting, 'mismatches' tussen propaganda en werkelijkheid, en het trappen in de valkuilen die men voor anderen heeft gegraven af te schuiven op 'De Russen!', en hun 'aanhang' in de 'Sociale Media', waaronder men in die kringen zonder enige twijfel ook dit blog rekent, is tragisch. Doe gewoon je werk. Hou het simpel. Sla je vleugels niet uit tot duizenden kilometers van je landsgrenzen, maar doe waarvoor je bent aangenomen. Voor de verandering. En druk geen 'foute vrienden' tegen de borst. Geen Nazi's. Geen terroristen.

 

De Nederlandse regering stelt zich binnen Europa snoeihard op tegenover Italië, maar ondertussen formuleert het voormalige opperhoofd van de NAVO, veilig geland in een 'advies-schnabbel', dat ons land een miljard weg moet geven aan 'landen in Afrika'. Na eerst te hebben geregeld dat ons land wordt overspoeld door vluchtelingen, op de vlucht voor NAVO-bommen, NAVO-drones en NAVO-sancties, ziet hij nu 'kansen' om met geld dat we niet hebben, maar zelf ook moeten lenen van toekomstige generaties, 'hulp' te bieden. Iets in de geest van die 'hulp' aan Sint Maarten zeker? 'Emancipatieprojecten' en 'voedselpakketten' van wat hier wordt doorgedraaid, vervoerd door anders werkloos aan de grond staande vliegtuigen van de KLM, terwijl de Chinezen spoorwegen, havens, vliegvelden, irrigatie, elektriciteit en industrie komen brengen, zonder zich met de binnenlandse aangelegenheden te bemoeien. Wie gaat dat winnen, denkt u?

 

Maar je mag het niet zeggen, want dan speel je 'De Russen!' in de kaart. Liever je kop in het zand, en hopen dat het overwaait, terwijl je je zakken vult met belastinggeld. Daar word ik onrustig van. In het bijzonder als dat wat dan nog wél uit de handen van onze volksvertegenwoordigers komt in de uitvoering niet aansluit op wat écht nodig is om de boel niet vast te laten lopen in het zelfgeschapen moeras. In een 'cartoon' is het vermakelijk, maar de werkelijkheid is het tenenkrommend, oliedom, en gruwelijk kostbaar.

Go Back

Comment