Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Maar gelukkig is het niet onze schuld

Gelukkig is het nooit onze schuld.

 

In de kantlijn van dit blog staat dat het bedoeld is voor mensen die niet klagen. Het 'gebemoei' van mensen, die ook nog eens kakelen als een 'kip zonder kop', inconsequent en op zichzelf gericht, vol van hun eigen 'Goede Bedoelingen', en die voor het dwingend opleggen van elke 'oplossing' die in hun bekrompen brein als 'kakken' opkomt zonder serieus denkwerk aankloppen bij de overheid, gaat ons de kop kosten. Toch is dat niet zozeer een klacht, maar eerder een waarschuwing om daar niet mee door te gaan, omdat er uiteindelijk meer kapot gaat dan u en mij lief is. We kunnen de last van de hele wereld niet op onze schouders nemen, en overal een mening over hebben die de toets der kritiek kan doorstaan. 

 

Op het 'In English'-gedeelte van dit blog schreef ik gisteren dat het mij voorkomt dat we in de VS en Europa druk zijn met een 'Gotham-Competitie'. Wie slaagt er het best in om van een welvarend deel van de wereld een complete decadente, criminele, door-en-door corrupte, onleefbare chaos te maken? Het is, voorzover we het al zien dat het bergafwaarts gaat, uiteraard niet onze schuld! Het zijn de anderen, die niet naar ons willen luisteren, die we zelf buiten de orde hebben geplaatst middels een 'Cordon Sanitaire', en een overheid die traag is met het implementeren van de wetten, het toekennen van de subsidie, de toeslagen, de tegemoetkomingen, de uitkeringen, de kortingen, en de prijsmaatregelen die verlichting moeten brengen. 

 

Zoals bekend sta ik buitengewoon kritisch tegenover het concept van 'zuivere democratie', met rechters die naar hartelust kunnen grasduinen in een gierton vol spaghetti-wetgeving, en ben ik een warm pleitbezorger van een 'constitutionele republiek', waarin de overheid slechts een bescheiden aantal taken heeft, de rechter dus ook een geringe armslag heeft, en 'de markt' een grote vrijheid heeft om dingen op te lossen naar eigen inzicht. Maar ik ben daarin geen 'absolutist' met een dictaat. Ik houd u niet voor dat u naar mij moet luisteren, en dat het dan allemaal wel goed komt met ons. Sterker nog, ik heb dat 'Messianisme' hier aangewezen als een belangrijke factor die maakt dat we er zo'n puinhoop van maken, en dan past het mij niet om te denken dat ik wél de 'antwoorden' heb. Los het liever zelf op, samen met anderen, in goede harmonie, middels een dialoog gebaseerd op feiten en argumenten, die leidt tot werkbare compromissen. Maar hoed u voor de 'consensus'. 

 

In mijn bijdrage van gisteren riep ik u op om u te laten leiden door de wetenschap, om vervolgens in de tekst nog eens te onderstrepen dat we minder wéten dan 'wetenschappers' pretenderen. De 'consensus wetenschap' is geen wetenschap, maar ideologie of religie. Een coterie van predikanten, waarvan het grootste gedeelte 'zondig' is en niet leeft conform de door hen zelf opgestelde leefregels, waarvoor men een koffer vol smoesjes heeft. Geen gebrek aan historische voorbeelden van de ellende die het gevolg is van een ideologie of religieus dogma dat 'alomvattend' het leven van allen binnen haar bereik domineert, en dat geldt zeker ook voor de 'consensus wetenschap'. Maar we hadden 'Goede Bedoelingen'! Ja, Jodocus, ga maar een mud aardappelen halen in je petje, en neem op de terugweg de dichte gaatjespan mee! Concentratiekampen, wereldoorlogen, terreur en censuur kwamen, en komen voort uit 'Goede Bedoelingen'. 

 

De afgelopen drie weken reisde ik met mijn vrouw door Thailand. Ik ben er naartoe gevlogen. Heb mij daar verplaatst met 'auto's met chauffeur' (taxi), ook over langere afstanden, wat heel betaalbaar is voor ons door de (in onze ogen) bescheiden kosten van benzine, het vliegtuig op een binnenlandse vlucht, een Quad, achterin een 'pick-up truck', een snelle ferry met drie 250 PK motoren, en op de scooter op het eiland Koh Phayam, een authentiek 'hippie-eiland' waar de sfeer nog in de buurt komt van hoe het vroeger op Ibiza was. Ik ben dus niet één van die 'senioren' met 'vliegschaamte' die wegkwijnt achter de geraniums om de wereld te redden van de 'Klimaat-ondergang' die het nutteloze CBS heeft 'ontdekt'. Integendeel! Ik ben in deze fase eerder iemand die terugverlangt naar de tijden waarin Jim Morrison, de 'Lizzard King', uitriep: 'I want to have my kicks, before the whole shithouse goes up in flames!' Zij het dat ik destijds minder pessimistisch was, en ook niet geneigd om zo ver te gaan als Morrison, anders had ik net als hij al enige decennia grassprietjes omhoog liggen duwen. 

 

Zeker, ik realiseer mij hoe die wilde jaren 'zeventig' van de vorige eeuw ook grote overeenkomsten vertoonde met 'Gotham' voor wie zich liet gaan, en ik heb vrienden en vriendinnen verloren aan de 'drugs' en onzalige experimenten die voortkwamen uit onvolwassen gedrag en onverantwoorde keuzes. Maar dit 'Gotham' wat we nu aan het bouwen zijn is eerder de antithese van hoe mensen destijds in het leven stonden. Een reactie. De wraak van de 'vijftigers' en 'veertigers' van nu die toen geboren werden, en de overlevende 'senioren' van toen die óf de boot misten door hun 'beschermde opvoeding', óf schuldbewust beseffen dat ze 'door het oog van de naald zijn gekropen', en nu van gekkigheid niet weten hoe bekrompen ze moeten zijn om het goed te maken. Hoe het ook zij, die moordende wil om je met het leven van anderen te bemoeien, tot en met mensen die aan de andere kant van de globe leven, en van jouw bestaan geen weet hebben, dát is de chaos-genererende, empathieloze, hysterische, pretentieuze doodklap waar ik van zeg dat het in alles overeenkomsten vertoont met een 'stroming' waarvan we na de vorige wereldoorlog tegen elkaar zeiden: 'Dat nooit weer!'

Go Back

Comment