Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Laat u leiden door de wetenschap

Waar voert de wetenschap ons naartoe?

 

Begin deze eeuw slaagden Nederlandse wetenschappers erin om onschuldige virussen beduidend gevaarlijker te maken via 'Gain of Function', genetische manipulatie van bestaande virussen waardoor ook de mens geïnfecteerd kan worden door virussen die alleen bij andere diersoorten voorkomen, of waardoor virussen beduidend gevaarlijker worden voor de mens. Zo'n product was, naar nu algemeen wordt geaccepteerd op grond van de verzamelde bewijzen, verantwoordelijk voor de recente 'pandemie'. De enige vraag die nog rest, is of het gaat om een niet-gedetecteerd 'lek' vanuit het laboratorium in Wuhan, of dat het daar, en wellicht ook in Iran, door een 'klant' welbewust is uitgezet. 

 

Vanaf de ontdekking van de theoretische mogelijkheid van 'gene-splitting' is er volop discussie geweest in de wetenschappelijke wereld over de vraag hoe de techniek kon worden gebruikt om mensen te behoeden voor erfelijke ziekten, en zelfs kanker, en hoe we konden voorkomen dat de techniek zou worden aangewend om 'biowapens' te maken. In militaire kring zijn 'biowapens' niet bijzonder populair, maar er is een kleine groep fanatieke pleitbezorgers die menen dat zo'n wapen veruit te prefereren is boven andere massavernietigingswapens, indien de producent zelf beschikt over een afdoende werkend vaccin. Sinds 'Gain of Function' realiteit werd, zijn de geldstromen die verband hielden met pogingen om virussen gevaarlijker te maken, én tegelijk een vaccin te ontwikkelen om geselecteerde groepen te beschermen, geëxplodeerd. 

 

Het onderzoek in Wuhan, in een laboratorium gebouwd door een Franse firma, werd via diverse kanalen primair gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetaler via 'grants' die door Anthony Fauci en zijn geestverwanten waren toegewezen aan geselecteerde 'onderzoeksbureaus', die het feitelijke onderzoek weer hadden uitbesteed aan een enorme selectie laboratoria over de hele wereld. Dat werd nodig nadat Obama een moratorium afkondigde op dat soort onderzoek vanwege het gevaar van 'lab-leaks', die veel frequenter voorkomen dan de meeste mensen beseffen, maar doorgaans vroeg genoeg worden geïsoleerd om pandemieën te voorkomen. Vandaar de verdenking dat deze pandemie eerder een doelbewust door de klant in circulatie gebracht product was, hoe dan ook gemotiveerd. 

 

Begrepen de Chinezen dan niet hoe gevaarlijk dat soort onderzoek was? Om te beginnen moet je dan de vraag stellen: 'Welke Chinezen'? En ook: 'Welke Amerikanen?', en 'Welke Europeanen?'. Dat 'Gain of Function' onderzoek is 'gewild' onder wetenschappers omdat het snel tot 'publicaties' leidt die weer toegang geven tot meer onderzoeksgeld, en individuele 'standing' in de wereld van de wetenschap. 'Peer Reviewed' publicaties die via een web van geld beschikbaar gesteld door de Chinese overheid praktisch allemaal door de Chinese autoriteiten worden gecontroleerd, wat ook verklaart waarom je daar in die publicaties bijna alleen maar 'onderzoek' vond dat ons vertelde dat die pandemie zoönotisch was, een virus dat spontaan was 'overgesprongen', al wist men wel beter. 

 

De Chinezen opteerden zelf voor de ontwikkeling van een traditioneel vaccin, evenals de Russen, maar in de VS en Europa ging men voor het revolutionaire concept van een 'mRNA'-vaccin, wat her en der de verdenking opriep dat er sprake was van boze opzet, waar die techniek en dat 'Gain of Function' onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Het hele bovenstaande verhaal over vaccin-onderzoek dat verstrengeld is met het onderzoek naar 'biowapens' heeft onder wetenschappers, én onder leken, de scepsis over vaccins in het algemeen doen toenemen, en dat is uiteraard niet zonder risico. Om die twijfel bij leken weg te nemen wordt nu vól ingezet op 'reclame' voor vaccinatie, het bespelen van politici om te komen tot dwang, en chantage van twijfelaars via het sentiment, en door hen aan te wijzen als 'alu-hoedjes' die geen vertrouwen hebben in de wetenschap. 

 

Wetenschappers op die manier van de weg drukken kun je natuurlijk vergeten, voorzover ze integer zijn en de materie hen niet boven het hoofd gaat. Dat laatste is belangrijk, omdat iemand wel wetenschapper kan zijn, zelfs medisch wetenschapper, maar daarom nog niet geschoold is in deze toch wel heel specifieke 'tak van sport', en als de 'Peer Reviewed Publicaties' het dan ook af laten weten, wordt het al snel précair, en mag een 'witte jas' zich niet laten verleiden tot het inzetten van 'Authority Bias' om het publiek een kant op te slepen die men objectief inhoudelijk niet kan verantwoorden. 

 

We moeten terug naar een cultuur die niet drijft op triljoenen aan sponsoring, reclame voor farmaceutische bedrijven, geld van 'investeerders' als Bill en Melinda Gates en vergelijkbare handelaren in 'Goede Doelen' die er zelf 'onder de streep' als 'vaccin-boer' alleen maar rijker en machtiger van worden, en overheden die miljarden aan subsidie overhevelen richting onderzoek waar een weldenkend mens van zegt: 'Maar wacht eens even…..!' Om het vertrouwen in vaccinaties in het algemeen te herstellen volstaat censuur, ontslag van dissidenten, en een met veel geld 'gepimpt' PR-offensief niet, en mag het onderzoek naar 'Oversterfte' niet in handen komen van 'Mensen met Belangen'. Al helemaal niet 'politieke belangen' waar men hoopt te vermijden dat het onderzoek aantoont dat zekere keuzes schade hebben toegebracht aan de gezondheid van de bevolking die niet opweegt tegen het batige effect, voorzover dat er al was, per saldo, en op termijn. 

 

Wetenschap is een methode die zich niet leent voor het voeden van een 'consensus'. Je wéét het, of je weet het niet. Het is geen encycliek. Twijfel is geen zwakte, maar een levenselixer voor serieus wetenschappelijk onderzoek. De eigen twijfel 'informeert' de eigen keuze en faciliteert individuele afwegingen gebaseerd op een waaier aan kennis over de eigen persoonlijke situatie, in afwachting van wéten. De twijfel voedt tevens de discussie met anderen, eveneens behept met dezelfde twijfel, om te komen tot wegen die uiteindelijk zullen moeten leiden tot wéten. Twijfel leidt helaas ook tot beschimping, diskwalificatie en bedreiging door 'Ware Gelovigen', waar geen zinnig gesprek mee te voeren valt. Laat u er niet door uit het veld slaan, maar maak ook niet de fout om van uw eigen twijfel een dogma te maken, en zo alle wéten af te wijzen. 

Go Back

Comment