Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

In een diepe kuil moet je stoppen met graven

Persoonlijk heb ik geen slechte ervaringen met mensen met een 'migratie-achtergrond'.

 

Concreet betekent dat, voor mij, dat er enkele 'hufters' tussenzitten, maar die tref je ook volop aan tussen de geboren en getogen Nederlanders met een lange familiegeschiedenis in ons eigen 'Kikkerland'. En in alle eerlijkheid zijn mijn ervaringen met mensen met een 'Moslim-achtergrond' in ons eigen land eerder overwegend positief, maar ik woon in een 'blank' deel van de randstad, waar het weliswaar wemelt van de 'niet-Nederlanders', maar dat zijn nagenoeg allemaal 'ex-pats' die door een bedrijf zijn uitgezonden, of 'uitgeweken' mensen, waaronder Oekraïeners, die bulken van het geld. In dat deel van de Randstad ook volop mensen met een 'Moslim-achtergrond', maar die werken allemaal, en enkelen bezitten verscheidene panden en ze zijn 'onder de streep' zonder enige twijfel aanzienlijk rijker dan ik, ook al tonen zij het niet. 

 

Al die mensen zijn 'geïntegreerd' vanuit mijn perspectief, zelfs als ze gebrekkig Nederlands spreken. En dan bedoel ik dat ze geen overlast geven, en hun best doen om hier in ons land een bestaan op te bouwen, wat ik hen gun, zoals ik het iedereen gun die hard werkt en niet 'jankt om aandacht' zonder enige reden. Ik heb het niet dagelijks met hen over maatschappelijke kwesties, maar waar dat een keer voorkomt blijkt dat we er in negen van de tien gevallen min of meer hetzelfde over denken. Ik twijfel er niet aan dat zij op gezette tijden 'onrechtmatige' weerstand ondervinden in de vorm van discriminatie door mensen die Nederland het liefst 'Roomblank' houden. De Nederlandse 'Navalny's', zeg maar. En waar ik opmerk dat 'positieve discriminatie' ook geen aanwinst is, zijn ze dat nagenoeg zonder uitzondering direct met mij eens. Ze willen gelijke kansen, maar haten het als mensen hun eigen prestaties, waar ze hard voor gewerkt hebben, toeschrijven aan bevoorrechting. Zelfde beeld onder vrouwen die ik ken, of andere 'erkende' minderheden. Dus stop daarmee, we brengen mensen daarmee in verlegenheid. 

 

Tegelijk ben ik niet blind en doof voor groepen met een 'migratie-achtergrond' die samenklitten en zich 'crimineel manifesteren' of welbewust asociaal opstellen om te kunnen profiteren van hun 'slachtofferschap'. Nederland kreeg daar eind jaren zeventig voor het eerst mee te maken toen de 'Molukkers' overgingen tot het gebruik van geweld, met als culminatie de 'treinkaping' bij 'de Punt' in 1977. Nederland had hen beloften gedaan die ons land niet was nagekomen. Ze hadden die mensen op de boot naar Nederland gezet, maar beloofd te zullen strijden voor een onafhankelijke Christelijke staat op de Molukken, 'for as long as it takes'. Om zich vervolgens neer te leggen bij het gegeven dat die staat er niet zou komen, maar de 'Molukkers' voelden zich, volkomen terecht, bedrogen en verwaarloosd. 

 

De wijze les toen was dat je mensen met een 'migratie-achtergrond' geen beloften moest doen die je niet waar kon maken. Die fout zouden wij nooit meer maken. Totdat we niets geleerd bleken te hebben, en Angela Merkel nawauwelden toen zij riep: 'Wir schaffen das!', en de sluizen wagenwijd open zetten voor alle mensen met een 'niet-westerse achtergrond' die hadden gehoord dat bij ons de bomen tot in de Hemel groeiden, gevolgd door een 'for as long as it takes' belofte aan Oekraïne waarvan ik zeg dat we daar verschrikkelijk veel spijt van gaan krijgen, omdat het totaal niet realistisch is. 

 

Niks beloven wat je niet kunt, of zelfs niet wilt waarmaken. Op de korte termijn ben je een 'held', maar de schade die je veroorzaakt op termijn is met geen pen te beschrijven. Waar wij, maar ook de andere landen in Europa, en de Verenigde Staten, de poorten wagenwijd open zetten voor eenieder die geld genoeg heeft om de mensenhandelaren te betalen, begrijp ik al die Nederlanders, waaronder de reeds geïntegreerde Nederlanders, die daar ernstige bezwaren tegen hebben. Uiteraard met die Nederlanders voorop die nu al ogen in hun achterhoofd moeten hebben om te voorkomen dat ze problemen krijgen met de 'Taghi's', de 'verwarde' types met hun messen, en lui die hun eigen cultuur hier aan ons willen opdringen, waar het al van wemelt in ons land, naast de mensen die hier op straat hun stammentwisten uitvechten, alsmede die Nederlanders die begrijpen dat als wij 'for as long as it takes' uiteindelijk niet waarmaken in Oekraïne, we ons de gram van een paar verrassend lichtontvlambare Neonazi's op de hals halen, waar onze samenleving ernstige problemen mee gaat krijgen. 

 

Dat we het niet aankunnen, die migratiestroom, en die oorlog in Oekraïne, dat is nu al geen punt van discussie meer. Het is evident, en nu zitten we in de fase van de bittere verwijten over en weer. Wiens schuld is dat nou? En ondertussen lossen we niks op, maar verspreiden we de problemen zoveel mogelijk, terwijl de miljarden je om de oren vliegen, en gillen we hysterisch naar elkaar omdat het hoe dan ook niet onze schuld is. Als 'de rest' nou had gedaan wat wij wilden……

 

Dat we 'for as long as it takes' in Oekraïne niet waar gaan maken, zit in de pijpleiding die we eerder hebben opgeblazen, met als gevolg hoge kosten voor onze economie, nu de Russen met rasse schreden over de resterende militaire eenheden van Oekraïne heen walsen, wat wel uit moet monden in een aanzienlijk slechtere 'Deal' voor die extreme nationalisten in dat deel van de wereld dan 'Minsk', of 'Istanboel', om nog maar te zwijgen over het eerder afwijzen van het door Victoria Nuland geïnstalleerde regime, teneinde Oekraïne in te kunnen lijven bij de NAVO en de EU, op jacht naar de hoofdprijs: 'Regime change' in Rusland. 

 

Als ik dan kijk naar dit resultaat, en tegen de achtergrond van mijn waarschuwingen hier op dit blog om niet zo stom te zijn, omdat je kon voorzien dat we het niet aankonden, en dat 'Project Oekraïne' alleen maar verschrikkelijk veel levens zou kosten, terwijl de 'BRICS'-landen ons op onze plek zouden zetten, dan rest voor mij de vraag waarom? Indachtig die matrix van Cipolla onderscheid ik dan drie groepen die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. De 'Hulpeloze' medemens die zichzelf wegcijfert, en blind en doof de 'Navalny's' en 'koppensnellers' te hulp schiet. De 'Stupid' medemens die keer op keer keuzes maakt die slecht zijn voor hem- of haarzelf, en voor de samenleving als geheel. En de 'Bandieten' die al wel wisten dat het niet kon, maar mooie mogelijkheden zagen om er zelf van te profiteren. Waaronder die cynische types die ons zonder scrupules onder de bus duwen om hun fascistische, globalistische, grenzeloze wereld erdoor te kunnen drukken als de 'Verelendung' de roep om een 'Verlosser' zou doen toenemen. 

 

Terecht zeggen de 'Hulpeloze' en de 'Stupide' mensen dat zij zelf beslist geen kwade bedoelingen hadden, en dat ik met mijn waarschuwingen een 'Complot Denker' ben, want die cynische types zijn hun 'vrienden'. Die doen alles 'goed'. Ze geven geld, waaronder geld dat ze van u en mij afpakken via de belastingen, moedigen hen aan, geven hen meer touw, waarmee ze zichzelf op kunnen hangen. Die cynische types bedienen zich inmiddels eerder steeds minder van 'Snode Plannetjes' die ze in het geniep uitwerken, en steeds nadrukkelijker zijn het plannen die ze in alle openheid al jaren van tevoren in hun 'ThinkTanks' uitwerken, en in 'Davos' en 'Brussel' presenteren, waarvan de 'Hulpelozen' en de 'Stupide Medemens' niet zien dat het fascisme is, omdat zij het bos in worden gestuurd met typeringen van hoe je een fascist, of een racist herkent die kant noch wal raken. 'Balletje, Balletje'. Dus hoe krijg je die 'Hulpeloze' en 'Stupide' mensen nou zover dat ze afscheid nemen van hun 'vrienden' die er op uit zijn hen voor de bus te duwen, en inplaats daarvan de 'Intelligente', de 'Win-Win'-oplossingen te kiezen? 

 

Net als de 'Founding Fathers' en Adam Smith kom ik uit op het bestrijden van geconcentreerde 'Macht', waar iemand als Timmermans juist zegt dat 'Macht' geen 'vies woord' is, wat hem betreft, en dat we het Paradijs op Aarde zullen betreden als we hem de 'Macht' geven. Hem, en zijn vrienden bij het WEF, in de EC, bij de WHO en in de NAVO. Dat is geen 'Complot Denken'. Hij zegt het, en hij is nauw verweven met die instituten. Hij houdt zijn gehoor voor dat PvdA/GL ervoor moet zorgen dat de mensen die 'gelijk hebben' nu ook een keer 'gelijk krijgen'. Hij lokt zijn veestapel met een visie van solidariteit en inclusiviteit, om in de praktijk half Nederland achter een 'Gordijn' te zetten middels een 'Cordon Sanitaire' als mensen waar je niet mee praat. Op dat moment dacht hij nog dat hij de 'Verlosser-uit-Brussel' was die gehaald was om het stokje van Rutte over te nemen als bewoner van het 'Torentje', maar dat liep anders. Het valt niet uit te sluiten dat het hem in tweede instantie toch lukt, maar hij is 'aangeschoten wild'. Wat hij, en mensen zoals hij, nu nodig hebben, is een Derde Wereldoorlog om iedereen die het Geel/Blauw en hun voeten niet kussen af te kunnen voeren als 'landverraders', ook al denkt Timmermans zelf al vele decennia niet meer in 'landen', maar alleen nog in globalistische macht en megalomane projecten die ons zullen ruïneren. 

 

Van mijn kant doe ik een klemmend beroep op u om weg te blijven van termen als 'Links', 'Rechts', en de andere stigma die als 'Jodensterren' worden gebruikt om mensen te identificeren, en juist werk te maken van het streven naar werkelijke inclusiviteit door een plek aan tafel te eisen bij die groepen die denken dat zij 'gelijk hebben', voordat ze de macht grijpen om ervoor te zorgen dat ze het ook krijgen. Ontloop hen niet. Ga de discussie met hen aan, want dat vinden ze verschrikkelijk. Neem geen genoegen met dooddoeners als 'Zoals Iedereen Weet', of 'Dat is door Experts aangetoond', cq 'Wetenschappelijk Bewezen', terwijl het om consensus wetenschap gaat. Wijs op de feiten. De échte feiten. Of als die niet voorhanden zijn, wijs er dan op dat niemand het weet, en zij ook niet. Presenteer conflicterende bronnen, en onthul toegepaste trucs om onwelgevallige data te 'filteren'. Hamer op goede definities en de noodzaak om contracten en toezeggingen na te komen, en dus geen contract te tekenen, en geen toezeggingen te doen als je niet kunt overzien wat de consequenties zijn. Blijf respectvol, en luister naar de tegenargumenten. Zwicht niet voor de druk om consensus te bereiken, maar ga het op schrift gestelde compromis met een vastgestelde looptijd niet uit de weg. 

Go Back

Comment