Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Er is werk aan de winkel

Met geld maak je geld.

 

Gevleugelde wijsheid in kringen van bankiers, 'fondsen' en particuliere investeerders. Traditioneel gaat het dan over rente en winst (deling) als het geïnvesteerde vermogen 'rendeert'. Als de 'leningnemer' de investering terugverdient, mét de verschuldigde rente, en daar bovenop nog winst maakt. Naast die 'zuivere' manieren om met geld over een langere periode geld te maken, wemelt het van de 'casinopraktijken' in de 'financiële wereld'. 

 

Banken, 'fondsen' en particuliere investeerders, die beleggen of lenen voor de langere termijn, lopen risico. Onjuiste inschattingen van marktontwikkelingen, ongelukken en natuurrampen, 'trendbreuken', en concurrenten die de producent aftroeven. Daarnaast hebben die bankiers, 'fondsen' en particuliere investeerders last van uit de hand gelopen 'casinopraktijken', zoals de 'Krediet Crisis' van 2008, en onbetrouwbare overheden.

 

Een overheid is onbetrouwbaar als er een rechter aan te pas moet komen om uit te maken wat er in de praktijk wordt bedoeld met een wet, of om de spaghetti aan wetgeving te 'duiden'. Of als het beleid van de overheid er op is gericht om kosten te besparen in de landbouw en veeteelt, bijvoorbeeld, en schaalvergroting te stimuleren, waarvoor grote investeringen nodig zijn, om zich het volgende moment te bedenken en te eisen dat landbouw en veeteelt beperkt dient te worden tot het 'familiebedrijf', zonder verder enige voorziening te treffen, en jammer dan als die boer, behangen met schulden, ten onder gaat. Maar het is op geen stukken na het enige voorbeeld van wanbeleid. Sancties tegen landen en particulieren, 'regime change' operaties die van lucratieve handelspartners als Libië, rijkste land van het Afrikaanse continent, op slag een koppensnellers-walhalla maken, en alle andere oorlogen uiteraard waar het westen in grossiert, trekken het vloerkleed weg onder bedrijven en particulieren die civiele handel drijven met particulieren en bedrijven buiten ons eigen land. Net als 'Lockdowns' en al die andere unieke maatregelen die ons nog vers in het geheugen liggen van de 'Covid-periode', en ga zo maar door. 

 

Geld dat de overheid uitgeeft valt uiteen in twee delen. 'Onderhoud', en 'Investeringen'. Als de overheid geld ophaalt bij de burgers en bedrijven die het dragen kunnen, en het overdraagt aan Nederlanders in financiële nood, die anders dood zouden gaan van honger en gebrek, en in een kartonnen doos op straat zouden moeten slapen, tegen de laagst mogelijke kosten voor de belastingbetaler, dan is dat 'Onderhoud'. Als we onze nationale defensie op orde houden om het eigen grondgebied te kunnen verdedigen, dan is dat 'Onderhoud'. Politie, fatsoenlijke zorg, en onderhoud aan bestaande infrastructuur, en gebouwen met een publieke functie, is 'Onderhoud', maar niet noodzakelijk de functie zelf! Je hebt geen stoker nodig op de elektrische trein.

 

De overheid dient buitengewoon terughoudend te zijn met 'Investeringen', maar moet er niet voor weglopen als het om veel geld gaat om te mogen verwachten dat het particulier initiatief die lasten wel op zich zal nemen, alsmede de rentebetaling, en waar ze dat wel doen dan ook de winst op mogen strijken. Waar de overheid wel moet instappen, is daar waar het er anders niet van komt, terwijl het bitter noodzakelijk is, óf om te voorkomen dat een product of dienst exclusief wordt, terwijl het hele volk er toegang toe moet hebben, omdat het behoort tot de 'primaire levensbehoeften' binnen die samenleving. Dat zal in de praktijk ook een functie zijn van de welvaart van het land, bij redelijke verschillen tussen 'arm' en 'rijk'. Dat laatste is in discussies altijd een heet hangijzer. 

 

In de economische wetenschap was (en is) het gangbaar om te wijzen op het 'Trickle Down' mechanisme, wat zegt dat je blij moet zijn met rijke mensen, omdat zij er 'kijk' op hebben hoe je geld verdient, en zij geven het immers ook weer uit, waardoor die 'brasser' die van 'paycheck-naar-paycheck' leeft, en nooit iets spaart, er uiteindelijk ook aan verdient. 'Thatcher', 'Reaganomics', vervolgens ook 'Blair' en 'Kok', en nu 'Milei' sturen daarom aan op belastingverlaging, en de verkoop van overheidsbelangen. Vele decennia geleden werd al wetenschappelijk aangetoond dat het zo niet werkt, en al helemáál niet in een samenleving die beheerst wordt door het 'Casino-Kapitalisme'. Ook wel 'Roof-Kapitalisme' of 'Vulture-Capitalism'. Vandaar hier op dit blog aan de lopende band de smeekbedes om terug te keren naar het 'Industrieel Kapitalisme', met haar 'zuivere' methoden om geld te verdienen met geld, en het te behouden voor de samenleving, wat Poetin nu lukt, mede dankzij onze 'sancties', ironisch genoeg. 

 

'Casino-Kapitalisten' leven in een volkomen andere wereld dan de productieve mens. En de 'Krediet Crisis', en recent de 'Covid-Episode', bewezen onomstotelijk dat het systeem dat we geschapen hebben 'Socialisme voor de Rijken' is, toen de overheden de failliete banken en 'fondsen' weer afvulden met vers kapitaal, dat direct, of indirect afkomstig was van de productieve mens, ook wel de 'belastingbetaler' genoemd, en breek mij de bek niet los over die oplichterspraktijken rond de 'Covid-Episode'. 'Casino-Kapitalisten' pleiten steevast om het hardst voor hogere belastingen, als ze eenmaal 'binnen' zijn, omdat ze die niet betalen, terwijl ze zwemmen in de technieken om de 'Staatsruif' leeg te trekken via hun 'Linkse' vrienden, pervers genoeg. Ze hebben duizend-en-één manieren om aan het betalen van belasting te ontkomen, tot en met het 'vernuftige' gebruik van 'Filantropie', waar ik in eerdere bijdragen al bij stilstond. En via het 'WEF', de 'WHO', en de 'Europese Commissie', en andere organisaties die zij direct, of indirect besturen, zijn we druk hen de controle over ons belastinggeld te schenken. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

 

Overheden in het 'westen' gedragen zich zelf ook meer en meer als 'Casino-Kapitalisten', door de schulden op te laten lopen, terwijl ze de bijkomende luxe hebben dat ze naar wens geld bij kunnen drukken, zolang het land soeverein is. Voor 'Industrieel Kapitalisten' is de productie van goederen met 'meerwaarde' de spil waar alles om draait. Voor 'Casino-Kapitalisten' is dat niet het geval. In eerdere bijdragen heb ik al wel geschreven over hoe je in die wereld stinkend rijk kunt worden als de hele productieve economie krakend op een hoop stort. En hoe je dan overal 'Koopjes' hebt waar je je voordeel mee kunt doen. Een overheid die er is voor de burgers zou dat moeten bestrijden. Niet aanmoedigen, en zich er zéker niet zelf aan overgeven!

 

In theorie zou een overheid dus uit moeten rekenen hoeveel ze kwijt denken te zijn aan 'Onderhoud', en aan de voorgenomen 'Investeringen', om vervolgens uit te rekenen hoeveel belasting de burgers af moeten dragen om alles te kunnen bekostigen, zonder ook maar één cent meer te vragen dan dat. Dan blijft er zoveel mogelijk geld over voor het 'particulier initiatief', in een 'Vrije Markt'. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. Teveel variabelen in een systeem dat werkt met duizend-en-één vormen van belasting, met de belangrijkste in de vorm van een 'tabel' met percentages. In sommige landen heeft de overheid een surplus in de vorm van een 'Sovereign Wealth Fund', een reservepotje, maar westerse landen staan nagenoeg allemaal diep in het 'Rood', terwijl ze miljarden vretende plannen hebben die de burger meer dan een arm en een been gaan kosten. (De VS heeft wel afzonderlijke staten met een 'SWF', maar het land verzuipt in de schulden).

 

Het probleem van landen, en 'Casino-Spelers' in de financiële wereld die bulken van de schulden, maar zolang ze de rente maar op kunnen hoesten nog de 'Grote Meneer' uit kunnen hangen, dat is dat als de rente gaat stijgen, er een moment komt waarop men moet 'liquideren' in een 'dalende' markt. En dan kan het snel gaan, zoals we in 2008 zagen. Tegen die achtergrond moet u zien dat de 'formatie' aanhikt tegen een gapend gat van iets van dertig miljard over een periode van vier jaar. Veel meer dan bekend was toen de verkiezingsprogramma's werden 'doorgerekend'. Die kunnen allemaal de vuilnisbak in, nog los van het gegeven dat ze hoe dan ook niet op elkaar aansluiten. En eerlijk gezegd denk ik, zonder dat te kunnen onderbouwen, met de gebrekkige informatie die er is, dat het een zuinige schatting is, gelet op ontwikkelingen in de wereld, en in Nederland zelf. Hoe hoog de uitgaven zullen zijn, uitgaande van het 'Onderhoud', alsmede de 'Investeringen' waar eerdere kabinetten zich al toe verplicht hebben, dat kun je misschien nog enigszins inschatten, met de natte vinger. Maar hoe hoog zijn de inkomsten dan? 

 

Het hele punt is dat je met geld meer geld kunt maken, zeker als we kijken naar bankiers die tot tien keer meer geld uitlenen dan ze 'in de boeken hebben staan' als tegenwaarde. Maar als je moet gaan saneren omdat mensen hun spaargeld van de bank halen, om het in een oude sok te stoppen, of er 'Bitcoins' of goud van te kopen als 'appeltje voor de dorst', buiten bereik van de banken, of omdat het 'onderpand' gebakken lucht blijkt te zijn, zoals in 2008, ben je sneller door je 'buffers' heen dan je 'assets' kunt verkopen, en word je een 'Bear Stearns' of 'Lehman Brothers'. Een overheid die moet gaan knijpen (bezuinigen, of meer belasting heffen), omdat de vorige regering op grote voet leefde, zoals nu in Nederland, loopt het risico om in het gezonde vlees te snijden, en de particulieren en bedrijven die wél belasting betalen onderuit te halen, waarna het hele bouwwerk instort. 

 

Uit het bovenstaande mag u afleiden dat de 'formerende' partijen onder de omstandigheden niet moeten proberen een beetje aan de knoppen te draaien om te situatie weer gezond te maken, en wat meer belastinggeld binnen te harken. Niet snijden in het 'Onderhoud'. Maar in de 'Investeringen'. Welke 'Investeringen'? De 'Investeringen' die niet renderen. Die geen zicht bieden op een meetbaar positief resultaat voor het land, bij gelijktijdig de 'Botte Bijl' in alle uitgaven waar de 'Casino Kapitalisten' alleen maar beter van worden. Wat doorgaat voor 'Links' in Nederland zal huilen en in woede uitbarsten, als het mes gaat in de 'Adviezen', de 'Leuke Dingen', de vette subsidies, oorlogen elders, uitgaven voor 'vaccins' die niet vaccineren, en 'Transities' die burgers uit hun verschoning helpen waar ze niks voor terugkrijgen, behalve een 'elite' van 'Casino Kapitalisten' die in het script straks voor 'Big Brother' mogen spelen. Werk aan de winkel!

Go Back

Comment