Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Dwergen

Macron heeft in een interview aangegeven dat het zijn bedoeling is ‘ongevaccineerden’ te treiteren en boos te maken.

 

Hier op dit blog heb ik bij herhaling geschreven dat dat de strategie is van de westerse regeringsleiders, en dat je er niet aan toe moet geven. Laat je niet provoceren, of bang maken, hoe lastig dat soms ook is. Per land is de strategie licht afwijkend, maar uitlokking is de gemeenschappelijke noemer. En niet alleen inzake ‘Covid’ en ‘vaccins’, maar over de hele linie, via een tsunami aan ‘maatregelen’ die openlijk discrimineren, en ‘bevoorrechte’ burgers die niet tot de ‘Davos-elite’ behoren al doende uit hun verschoning te helpen. Als dat moet door honden los te laten op betogers, of door op ze te schieten, dan wordt er geschoten en krijgen die vals gemaakte krengen van de politie de vrije teugel. Elders gebeurt het door mensen geld af te pakken met ‘boetes’, te bedreigen met gevangenisstraf, of door hen te ontslaan in landen zonder sociale voorzieningen, bij gelijktijdig door het dak jagen van de inflatie.

 

Het plan van ‘Davos’ is zoveel groter dan ‘Covid’. Het omvat een totale herschikking van de maatschappij, en algemene onteigening, middels ‘Verdeel-en-Heers’. Juist als je denkt dat jij kunt rekenen op ‘voordeeltjes’ als gevolg van ‘overheidsmaatregelen’, ten koste van ’sukkels die het verdienen om vermalen te worden’, blijkt dat ze jou ook niks gunnen. Mijn oproep aan ‘vaccin-weigeraars’ om de kalmte te bewaren heeft niets te maken met misplaatste hoop dat we dan uit zullen komen bij een terugkeer naar het wetenschappelijke bewijs, en de redelijke dialoog. Waar ik mijn hoop op heb gevestigd, is dat ook ‘gevaccineerden’ doorkrijgen dat ze geprostitueerd worden. Dat artsen, zorgpersoneel, politieagenten, restauranthouders, winkeliers, en zelfs bepaalde lagen van het bestuur en de ‘consensus-wetenschap’ het niet meer trekken. En ik schat in dat we daar niet ver meer vandaan zitten. 

 

Op het moment dat ‘Davos’ zijn lelijke totalitaire kop moet laten zien, hoop ik dat we zo ver zijn dat agenten, ‘boa’s’, militairen en ‘consensus-fabrikanten’ in de academische wereld de kant van het volk kiezen. Mijn grootste vrees is dat het dan zal uitmonden in een bloedbad. Vandaar dat ik blijf herhalen dat talloze mensen die weliswaar goed zichtbaar zijn als de vertolkers van die repressieve strategie en zelfs openlijk naar buiten brengen wat de bedoeling is, zoals Macron nu doet, zelf ook misleid en gebruikt kunnen zijn. Door die bril bekeken kan je die openbaring van Macron ook zien als een verzetsdaad, waar het nu al meer mensen heeft wakkergeschud dan al het geschrijf en de ‘YouTube’-filmpjes van ‘antivaxxers’ en andere critici bij elkaar. Waarmee ik niet zeg te wéten dat Macron hier opzettelijk uit de school klapt om ons wakker te schudden, als ‘insider’ die bang is om zelf geofferd te worden door zijn 'vrienden' in 'Davos', of iets in die geest. Maar je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, en leren werken met wat je hebt. Hoe het zat is iets voor historici. Inplaats van Macron op zijn nek te springen, is het in mijn optiek beter om hem op die strategie aan te spreken in de geest van: ‘Leg uit. Wie heeft jou op die gedachte gebracht? Begrijp je wat het betekent als ‘Omicron’ zo onschuldig is als nu wel blijkt? Sinds wanneer is het humaan om olie op het vuur te gooien, als overheid, inplaats van olie op de golven? Zou het kunnen zijn dat je als president zelf misbruikt wordt door machten die jou aan een touwtje hebben?’ Waar hij de 'ongevaccineerden' aanmerkt als mensen die het burgerschap van Frankrijk onwaardig zijn, zouden we hem kunnen vragen of hij de karakteristieke 'Untermensch' voor zich ziet als hij dat zegt? Daarnaast is het interessant om te zien dat hij die 'ongevaccineerden' wegzet als 'links', terwijl ze in 'Washington', 'Den Haag' en 'Berlijn' worden gezien als 'rechts'. Kunt u dat misschien toelichten hoe dat mogelijk is? Zou het kunnen dat 'links' of 'rechts' er niks mee te maken heeft? Dat het meer gaat over feiten, échte wetenschap, en weerstand tegen totalitaire regimes, of ze nou 'links' of 'rechts' zijn? 

 

Naast het bewaren van de kalmte, is het zaak dat je er op bedacht bent dat men jou ineens in de armen sluit, en op het spreekgestoelte hijst, als hun ’nieuwe held’ die zoveel mensen de ogen heeft geopend voor een ‘dwaling’, die echter helemaal geen dwaling was, maar een gecalculeerd ingebrachte leugen om de volgzaamheid van de kudde te testen. Neem dan niet dankbaar de plaatst in van de geofferde voorganger. Blijft staan dat ‘Davos’ evident uit is op massavaccinatie met een ‘vaccin’ dat niet alleen niet werkt, maar volgens tienduizenden ‘klokkenluiders’ en kritische wetenschappers eerder een regelrechte bedreiging is voor de gezondheid. Zeker tegen de achtergrond van suppressie van behandelingen met onschuldige medicijnen die al tientallen jaren volop in gebruik zijn, en die een fractie kosten van wat de ‘vaccins’ kosten, en zonder de noodzaak van grootschalige ontwrichting van de maatschappij en de economische activiteit, en het optuigen van organisaties ten behoeve van een ‘vaccinatieprogramma’ die ons een arm en een been kosten, als het daar bij blijft. Ze willen af van de 'controlegroep'. En ze hebben haast!

 

In elk politiekorps zijn er agenten te vinden die bereid zijn de hond los te laten, of te schieten op ongewapende burgers. In elk land zijn er mensen die warmlopen voor het ’tegen de muur zetten’ van ‘ongevaccineerden’, ’nabestaanden van slavenhandelaren’, ’scheefwoners’, ‘mensen die CO2 uitstoten’, ‘heteroseksuelen’, ‘homoseksuelen’, ‘linkse rakkers’, ‘rechtse rakkers’, ‘OMT-querulanten’, ‘praatprogramma-bewoners’, ’Safe-Space-idioten’, en ’Tik-Tok-gekkies’. En daarnaast kennen we uiteraard nog het fenomeen van de ‘False Flag’, waarbij iemand zich voordoet als een ‘opstandeling’, of een ‘dienaar van de wet’, terwijl de opdrachtgever waar zij hun orders van krijgen in het tegenovergestelde ‘kamp’ zit. Een terugkeer naar de civilisatie vanuit een wereld die overloopt van de types die ‘via de band’ spelen, met doelbewust boos maken, treiteren, discrimineren, beledigen, verleiden en uitlokken, is onze collectieve opgave voor 2022 en de jaren daarna. ‘Build Back Better’ en een ‘Big Reset’ om definitief af te komen van ‘Davos’ en de ’triljonairs’ die daar de lakens uitdelen, om terug te keren naar de menselijke maat, en het respect voor een universum, en de daarin aanwezige krachten die van ieder van ons intellectuele dwergen maken. 

 

Uitlokken is een 'two-way-game'. Veel beter is het om gewoon je fatsoen te houden, in het bijzonder als je je machtig waant. 

 

Go BackComment