Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Die mensen zijn gestoord

Deze bijdrage gaat over ‘Wet van Behoud van Ellende’.

 

Die ‘Wet’ zegt dat mensen die iets hebben opgebouwd zich met hand en tand verzetten als er mensen langskomen die stellen dat het tijd wordt om ermee te stoppen. Degenen die willen dat je ermee ophoudt menen dat je ‘Ellende’ veroorzaakt. Ze hebben daarvoor argumenten. Maar als het jouw bedrijf is, tevens je pensioenvoorziening, dan is de kans groot dat je die argumenten niet accepteert. Of andere oplossingen voor je ziet. Dus dat boeren, tuinders, vissers, mensen werkzaam in de industrie of de transportsector de kont tegen de krib gooien als overheidsfunctionarissen wetten aannemen die je bedrijf, of het bedrijf waar je met veel plezier al vele jaren werkt tot sluiting dwingt, dan knapt er iets. 

 

Zelfde beeld als iemand jaren gestudeerd heeft om zich te bekwamen in de ‘Klimaatwetenschap’, of de ‘Transitiekunde’, of bepaalde takken van de ‘Gezondheidszorg’, en men kijkt nog eens goed, en het blijkt allemaal flauwekul. Of als je net een goed lopende ‘NGO’ hebt opgestart, verzekerd van sponsorgeld en subsidies, en een plek aan tafel in alle ‘Praatprogramma’s’, en ineens is er geen probleem meer, door welke reden dan ook. Of je hebt de toppen bereikt in de ‘NAVO-Think-Tank’-wereld, en ineens breekt de vrede uit, en ben je ‘Behang’. Om gek van te worden!

 

Dus dat mensen die zoiets overkomt gestoord zijn, dat is niet zo verwonderlijk. Ze ‘Zien’ dingen die er niet zijn, en ze verdenken mensen die ze als tegenstander identificeren van allerlei lelijks, terwijl die mensen zich van geen kwaad bewust zijn, En voor je het weet zit je in een uitslaande brand waar niemand het nog heeft over de inhoud, en het zuiver en alleen nog maar gaat over de vorm. Zoals we weten kan die strijd eeuwenlang doorgaan, met de meest afgrijselijke moordpartijen tot gevolg, terwijl mensen amper nog weten waar het in eerste aanleg over ging. ‘Rare Jongens, die Romeinen!’, zou Obelix zeggen. Nogal hardleers. En wat kan hen dat ene minuscule dorpje op de grens van Normandië en Bretagne nou schelen? Vanwaar die expansiedrift?

 

Boeren, tuinders en vissers zorgen voor het voedsel, en zonder voedsel gaan we dood. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Ook de mensen die niks beters te doen hebben op hun vrije zaterdag dan zich met hun ‘Knuffel’ aan het wegdek van de A-12 te lijmen willen dat niet, en zo formuleren ze het ook niet. Ze keren zich tegen het opwekken van energie door koolstof-houdende brandstoffen te verstoken, wat als consequentie heeft dat heel veel activiteiten gestopt moeten worden, met inbegrip van de productie van windmolens en zonnepanelen, en ’stekkerauto’s’. Maar ook een groot gedeelte van de land- en tuinbouw en de visserij, en de industrie en het transport. Als je daar op wijst, en aangeeft dat minder voedsel, minder spullen, en sterk verminderde mogelijkheden om spullen die we nodig hebben te transporteren consequenties heeft, blijkt dat ze zich daarmee verzoend hebben, terwijl het bij anderen binnen hun groep eigenlijk het doel blijkt te zijn, eerder dan het stoppen van de verbranding van koolstof-houdende brandstoffen. Het moet ‘kleinschaliger’, en ‘bio’, en veel mensen consumeren teveel, en moeten op dieet, of iets anders eten. Sommigen hebben een ‘business’ in die sectoren die ze graag zouden zien groeien, ten koste van de concurrentie, en daar is het simpelweg eigenbelang. 

 

Kortom, het wordt al snel een erg complexe discussie, en in die kringen wémelt het dan ook van de hypocrieten. Dat zorgt ervoor dat een discussie op inhoud met hen simpelweg onbegonnen werk is. Wat ook de ergernis is van de boeren, vissers, mensen werkzaam in de industrie of het transport. Steeds als ze denken te weten wat de bedoeling is, en ze komen met de oplossing, na forse investeringen, dan komt het ‘Lijm-Team’ met nieuwe eisen. Deels uiteraard voorspelbaar, want als het doel bereikt is, zijn ze brodeloos, en kunnen ze naar huis, achter de geraniums gaan zitten en hun zonden overdenken, zonder bron van inkomsten. Voor die professionele beroepsgroepen, die daadwerkelijk iets produceren, en bijdragen aan de gemeenschap op het niveau van de primaire levensbehoeften, is het om volkomen gek van te worden. Ik herinner mij nog een discussie in de Tweede Kamer tussen Caroline van der Plas en Jan Paternotte, waar van der Plas de oplossing presenteerde van het ‘Stikstof-Probleem’, waarop Paternotte zonder schroom stelde dat hij nog een hele lijst met andere eisen had klaarliggen voor het vervolg, en dat die boerenbedrijven gewoon moesten stoppen. 

 

Ook als je er op wijst dat de door het ‘Lijm-Team’ geëiste omzettingen slechter zijn dan doorgaan op de weg waar we ervaring mee hebben, is er geen enkele inhoudelijke discussie mogelijk. Je komt er niet achter of het iemand als Paternotte nou gaat om het milieu, het ‘Klimaat’, Poetin-pesten, danwel dat hij zekere belangen in de ‘Transitie-business’ heeft, of dat hij zijn instructies van ‘Derden’ krijgt en zelf nergens meer over nadenkt, om als een ‘Trouwe Soldaat’ te doen wat er van hem wordt verwacht. En dat geldt beslist niet alleen voor Paternotte. Consequent zullen ze je voorhouden dat ze de ‘wetenschap’ aan hun zijde hebben, maar als je dan wijst op studies van organisaties waar ze zelf graag naar verwijzen die een ander geluid laten horen, zoals HIER en HIER bijvoorbeeld, dan vallen ze terug op Greta Thunberg, de klimaat-miljonair en schoolverlater, en organiseren ze weer een ‘Actie’, en ben jij een ‘Wappie’. 

 

Studie na studie toont aan dat het geld dat geacht wordt ‘duurzaam’ en ‘gezond’ te bevorderen verkeerd terechtkomt. Geheel los van het gegeven dat miljarden die worden weggepist om er wapens en munitie voor te kopen, of ‘Regime Change’ activiteiten mee te bekostigen, opzichtig het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat men zegt te willen bereiken. In nauwe samenwerking met die ‘Think-Tanks’, die ook geen werk meer zouden hebben als de wereldwijde vrede uit zou breken. 

 

Stel, je komt naar Nederland vanuit Afrika, en lichtelijk doorgesnoven, of in een kwade bui, zet je enige boze woorden op het internet over ‘Zwarte Piet’, zonder er echt over na te denken. Maar het ‘talentenbureau’ van George Soros meldt zich, en trekt de portemonnee als je voor hen ‘Kick Out Zwarte Piet’ op wilt zetten. Ze kunnen ook regelen dat je de schuld bij die mensenhandelaar die je van Afrika naar Europa bracht niet hoeft af te lossen, omdat zij die mensen heel toevallig wel kennen. Je eigen ‘business’ als de voorman van een heuse ‘NGO’, waarvan Soros er vele heeft. Ik weet niet of het precies zo gaat, maar de verbanden zijn geen fictie. Ineens vind je jezelf terug in een ‘business’ die staat, of valt, bij het bestaan van ‘Zwarte Piet’. Een heuse ‘Haat/Liefde’-verhouding. Zonder ‘Zwarte Piet’ geen ‘business’. Geen subsidie, geen sponsorgeld, geen uitnodigingen voor ‘Praatprogramma’s’ en ‘Spelshows’. Dus moet je wel stevig tekeer gaan op dat kinderfeest om ervoor te zorgen dat er altijd mensen zullen zijn die hun ‘Zwarte Piet’ willen houden. En je moet er voor waken dat het nooit een inhoudelijke discussie wordt. 

 

Bij de aftrap van het ‘vaccinatieprogramma’ zaten er ineens allerlei mensen in de ‘Lift’ die over elkaar heen kropen om zichtbaar te zijn als degene met de meest extreme standpunten over ‘weigeraars’. Nu verlaten ze allemaal hun post, en vegen ze hun publieke ‘accounts’ schoon, omdat het hele verhaal inmiddels iets is waar je maar beter niet mee geïdentificeerd kunt worden, want met wetenschap had het allemaal niet veel uitstaande. Ze hoeven vooralsnog niet te vrezen voor repercussies door of namens de overheid, en eerlijk is eerlijk, ze werden zelf ook voorgelogen, laten we dat niet vergeten. Maar er gaat wel wat kapot als je eerder toch heel duidelijk het ‘Gezicht’ was van een campagne waar meer en meer wetenschappers die beduidend minder gretig waren om het voortouw te nemen eerder al voor waarschuwden dat het stonk, die nu verhaal komen halen waar zij stevig werden beschadigd door hun vakbroeders die blind en doof de ‘Industrie’ en de ‘Toezichthouders’ geloofden, zonder nog eens in hun eigen studiemateriaal te duiken om te zien of er wellicht toch iets niet helemaal in de haak was?

 

Die flat in Rotterdam die werd opgeblazen was dus vrijwel zeker een ‘drugslab’. Ik zag beelden van de eerste reddingsoperatie, en iemand vond een blauwe ton tussen het puin. Op dat moment dacht ik zelf al meteen: ‘Je hoeft verder niet meer te speculeren’. Dat de politie toestond dat ‘Derden’ daarna de ‘Crime Scene’ betraden om te zoeken naar vermisten, verbaasde mij niks, zonder dat ik concreet met een beschuldigende vinger naar zekere verantwoordelijken wijs. En nu ik hoor dat de hele buurt al wist dat er ‘iets niet pluis’ was, omdat de Ferrari’s, Bugatti’s en Range Rovers er af en aan reden, met ‘Bling-Bling’-types als eigenaar, kom ik terug op die ‘Wet van Behoud van Ellende’. Die drugshandel is voor Nederland belangrijker dan al die agrarische bedrijven bij elkaar. ‘Hilversum’ en de ‘Grachtengordel’ zijn grootverbruikers. Vissers uit Urk en Volendam die door de overheid finaal werden afgeknepen, kwamen in het ‘circuit’. Nederland is een ’Narco State’ waar allerlei extreem lucratieve criminele ‘handeltjes’ samenkomen. Een beetje suf met zo’n trekker over een lapje grond rondjes rijden, of in een fabriek dingen produceren, transport van iets anders dan ‘Bling-Bling’-types met hun privé-vliegtuigen, en drugs, daar heeft niemand in Den Haag nog interesse in. Het kost energie, legt beslag op grond die beter gebruikt kan worden voor een ‘datacenter’ voor massa-surveillance om chantage en ‘cyber-crime’ te monopoliseren. Wapenhandel, mensenhandel, dope, en ‘sekschange’-operaties in het basispakket, dáár loopt men warm voor!. 

 

Het is geen ‘Plan’, geen ‘Complot’, maar in die vorm zoals ik het hier schets de ‘Wet van Behoud van Ellende’. De participanten beseffen doorgaans niet eens wat hun rol is, behalve dat het niet raadzaam is er tegenin te gaan. En ja, het is een ‘Uitvergroting’ van de realiteit, maar hoeveel totaal gestoorde mensen zijn we al kwijt? Mensen die dingen doen, dingen zeggen, en keuzes maken waarvan je als ‘Win-Win’-georiënteerde mens zegt: ‘Hoe kan dat?!?’ Er is wel steeds een verklaring die, in isolatie, logisch klinkt, in veel gevallen, maar dan nog steeds wijst op een omkering van de prioriteiten. Nee, niemand betreedt een ‘Crime Scene’ tot het onderzoek is afgerond. Nee, we gaan niet prikken met een experimentele vloeistof voordat we weten dat het werkt zoals beweerd wordt, en zonder gevolgen die erger zijn dan de kwaal. Nee, we gaan de voedselvoorziening niet slopen, maar ervoor zorgen dat die gezond wordt, en op een hoog peil blijft. Nee, we schaffen ‘carbon’ niet af, maar waar we wel het mes in zetten, dat zijn al die uitzichtloze oorlogen. En, o ja! We gaan weer handhaven! Ach, je mag toch wel dromen van een betere wereld?

 

Go Back

Comment