Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

De vreugde is van korte duur

Je kunt je altijd in mensen vergissen.

 

In je jonge jaren verzamel je vrienden en vriendinnen om je heen waarmee je de wereld aankunt. Het zijn ‘Goede Knakkers’. Als er wrijving is, dan gaat het over de beste strategie om te zorgen voor een betere toekomst, of omdat er concurrentie ontstaat op het vlak van de ‘partnerkeuze’. En sommigen hebben een ‘Slechte Dronk’ over zich, en dan zijn ze niet te pruimen, maar je ziet elkaar steeds bij de ‘manifestaties’, tegen de oorlog in Vietnam, tegen neutronenbommen, tegen kernenergie, tegen speculatie op de woningmarkt, en het onttrekken van panden in de binnensteden ten bate van bedrijven die er niks te zoeken hebben, en goedkope ‘gastarbeiders’ die de lonen drukken, en je weet: ‘Met die lui erbij komt het goed!

 

Dan kom je elkaar vele jaren later weer tegen, en blijken ze in de zak te zitten bij George Soros, Bill Gates, Blackrock, Vanguard en State Street. Ze zijn vóór de oorlog, maakt niet uit welke. Atoombommen geen bezwaar. Kernenergie? Ja graag! En niks woningen bouwen, zolang er nog een ‘stikstofprobleem’ is! Gastarbeiders? Zet open die poort! Geef ze geld! Méér geld! En voorrang op de woningmarkt. Vaccinatiedwang? Uiteraard! Wie ben jij om voor jezelf te denken?!?

 

Omgekeerd vinden ze jou ook totaal mislukt, want met de nodige mazzel en hard werken zit je er op je oude dag ‘warmpjes bij’, maar één keer getrouwd, blije kinderen die hun eigen glazen ingooien, maar die net als jij geen ‘prik’ zijn gaan halen, hun werk serieus nemen, en hun eigen broek ophouden. En wat is dat met dat gezeur over hoge belastingdruk? Breedste schouders, meneer! Hier, neem een snuif, of een pilletje, daar knap je van op! En stel je niet aan, ga die ‘prik’ halen, net als iedereen! En stop met dat reizen! 

 

Het is in mijn geval niet eens een karikatuur. Maar ik was nooit ‘partijgebonden’, of uitgesproken ‘ideologisch’, terwijl ik begrijp waarom een massale opkomst bij een manifestatie indruk maakt, zolang de vertegenwoordigers onze stemmen nodig hebben, maar tegelijk ben ik er ook huiverig voor, zoals ik hier al enkele malen heb toegelicht. ‘Agnost’ en ‘Vrijdenker’, kan ik het mij niet veroorloven om mij te bekeren tot een ‘Kerk’, en dat is dan met inbegrip van de ‘Consensus Wetenschap’, dus moet ik steeds opnieuw het ‘Wiel’ uitvinden om te bezien of dat wat ik zelf doe nog aansluit bij wat ik wil realiseren. Ik hoef geen ‘Groen Vinkje’ van een ander. Ik ben mijzelf genoeg. Maar het gaat niet om mij, en in laatste instantie ook niet om die ‘Goede Knakkers’, maar de resultante. Waar komen we samen op uit? 

 

Waar ik er totaal geen probleem mee heb om mijzelf te verdedigen, zijn de ‘Goede Knakkers’ in meerderheid minder spraakzaam. Zij hebben elkaar. En ze verwijzen gretig naar elkaar, en dat ‘Iedereen Weet’. Nee. Ik niet. Leg uit? Waarom steun jij beleid waar George Soros, waar Bill Gates, en de moloch Blackrock beter van worden? Waarom laat jij je oor hangen naar de ‘Young Global Leaders’ die jaarlijks bijeenkomen in ‘Davos’, en tussentijds op allerlei ‘Conferenties’ en minder openbare ontmoetingsplaatsen, waar ze de buit verdelen? 

 

O nee! Ben ik ook nog een ‘Complot Wappie?!?’. Ja, okay, ooit waren ze zelf ook wel achterdochtig, maar dat was vroeger. Toen had je nog van die journalisten die twijfel zaaiden over de vraag of het officiële ‘Rapport’ over de toedracht van de moord op Kennedy, of Martin Luther King wel juist was. Die schandalen blootlegden, zoals over ‘MK-Ultra’, ‘Operatie Paperclip, en de bemoeienissen van de CIA met Allende’s Chili, en een reeks moordaanslagen op hun ‘linkse’ vrienden in Zuid-Amerika en Afrika, en ‘Operation Gladio’ in Europa. Maar daar hoor je niks meer over, als je naar ‘Op-1’, ’Nieuwsuur’, ‘Zembla’ of het RTL-Nieuws kijkt. Toch? 

 

Nee, daar hebben ze een punt. Ga maar een mud aardappelen halen in je petje. En neem op de terugweg meteen de dichte gaatjespan mee!

 

Zoals ik hier steeds maar blijf herhalen, zijn het geen ‘Complotten’ waar die ‘Goede Knakkers’ door om de tuin geleid worden. Dat zou onmogelijk zijn, omdat het véél te groot is. Het zijn ‘Plannen’, die open en bloot, slechts hier en daar met een vleugje geheimzinnigheid omgeven, worden geïmplementeerd. In verscheidene ’Table Top Exercises’ was de pandemie tot in detail voorbereid, en de vaccins lagen praktisch klaar. Alleen nog een versnelde ‘goedkeuring’, en prikken maar. De Europese landbouwsubsidies zijn er voor de grootgrondbezitters, zoals Bill Gates, Blackrock, Soros en anderen die tijdens de pandemie ook vele malen rijker werden, omdat ze voorbereid waren. Het drukken van de huurprijzen in Nederland lijkt sympathiek, en wordt politiek opgevoerd om stemming te maken, maar het betekent dat betrekkelijk kleine verhuurders het opgeven, waarna George Soros, Bernhard van Oranje en Blackrock alles binnenharken.  

 

Zoals hier op dit blog al verschillende keren benadrukt, én geïllustreerd aan de hand van PvdA stondpunten, was je in mijn ‘jonge jaren’ links als je streefde naar lotsverbetering voor de ‘werkers’, en je tegen imperialistische oorlogen en staatsgrepen was, en tegen pogingen om de NAVO uit te breiden, en meer macht te geven, terwijl de vrijheid van meningsuiting, gelijkheid voor de wet, alsmede het ‘zelfbeschikkingsrecht’, en de onaantastbaarheid van het lichaam, hoog op de agenda stonden als aandachtspunten. Weg. Niets van over, afgezien van enkele cynische Orwelliaanse omkeringen. Waarbij, ik benadrukte dat al eerder, er ook in die tijd al wel mensen waren die niet zozeer gericht waren op een eerlijke verdeling van de welvaart, maar zochten naar manieren om mensen die meer hadden dan zijzelf te bestelen. Niet gelijke kansen, en gelijkheid voor de wet, maar gelijke uitkomsten. Uit het voorgaande mag u afleiden dat ‘men’ mij in die tijd links noemde, en nu rechts, terwijl ik verder niet van inzicht ben veranderd, of het moest zijn dat ik ‘sociaal conservatiever’ ben geworden, en beter zie waarom een hecht gezin, en familiebanden, belangrijk zijn als bescherming tegen de onsympathieke, harteloze, berekenende overheid en kille bedrijven in de ‘zorg’, zolang die banden maar niet verplicht en benauwend zijn. Maar ik ben daarin niet dogmatisch. Ieder zijn of haar ding. 

 

Samengevat: Het gaat niet om mij, maar om wie of wat we samen kunnen identificeren als individuen of organisaties waar we weinig van te verwachten hebben, als inwoners van Nederland, als Europeanen, als wereldburgers. En waarom lukt het niet meer om daarover met andersdenkenden in gesprek te komen? Dezelfde monopolisering die onze materiële wereld omvat, zien we ook terug in de wereld van de media, en dat leidt tot convergentie, geholpen door oorlogen en rampen, die de overheid het recht verschaft de informatievoorziening te censureren, waarin we stukje bij beetje geconditioneerd worden richting een uniforme berichtgeving, die slechts voor de vorm ‘divers’ is, door de meest banale leuterkoek over onzinnige verschillen tussen mensen op te voeren als existentieel. 

 

Via de loonbelasting, belastingen op eigendom, erfbelasting, accijnzen, heffingen, opslagen, ‘kosten’, ‘bijdragen’, BPM, BTW, sancties, boetes en nog veel meer graailust-gedreven methoden wordt de schatkist gevuld, waarna het wordt weggesluisd naar de top van de voedselketen via ‘investeringen’ en oorlogen, alsmede ‘hulp’, terwijl onderaan de voedselketen gewerkt wordt aan een egaal niveau via subsidies, uitkeringen, leningen, tegemoetkomingen, en ‘regelingen’, totdat iedereen, behalve onze eigenaren, onderaan bungelt, dankbaar met ons ‘Sociaal Krediet’. Waar de mensen die zich ‘inslijmen’ echter hopen op extra ‘Sociaal Krediet’ kan ik mij voorstellen dat het straks niet zo gaat werken, omdat het ‘Systeem’ dan meer dan genoeg ‘slijmjurken’ zal hebben voor hun loopgraven, maar niet veel originele denkers. Het ‘Systeem’ kan niet zonder creativiteit, en wat je in het verleden de ‘Intelligentsia’ zou noemen. En dan heb ik het bij creativiteit niet over mensen die leuk kunnen ‘fröbelen’ in ruil voor subsidie en aandacht, en zoals reeds uitgelegd heeft die ‘Intelligentsia’ ook niks te maken met ‘IQ’ of opleidingsniveau, want waar het technocratische ‘Systeem’ uiteindelijk geen boodschap aan zal hebben, dat is de ‘Consensus Kerk’. De uitblinkers daar mogen als ‘Sergeant’ naar het front. Terwijl ‘AI’ de mens naar de kroon zal steken in de exacte wetenschappen. 

 

Het is niet mijn ideaal, maar als ik zo op ‘X’ kijk, vraag ik mij oprecht af of die destructie nog te stoppen is in ons deel van de wereld. We kunnen het tij samen wel keren, zo komt het mij voor, en zonder bloedvergieten, om daarna een hoogtechnologische samenleving anders in te kleden dan wat men in ‘Davos’ op het netvlies heeft staan. Maar de wil ontbreekt. De ene helft weigert wakker te worden, en blijft zich vastplakken aan wegen en kunstwerken, en eisen dat het reizen wordt verboden, alsmede de productie van voedsel. En de andere helft wordt steeds bozer. ‘Win-Win’, mensen. Zoals Elon Musk recent op ‘X’ schreef: ‘When you hear the names of legislation or anything done by the government, it is worth remembering that the group that sent so many people to the guillotine during the French Revolution was called “The Committee of Public Safety”, not the “Cut Off Their Heads Committee”.’ Klaar met die eufemismen. 

Go BackComment