Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

De piramide van Maslow op zijn kop

Door mijn bril bekeken is de westerse samenleving pervers.

 

In elke samenleving zijn er mensen met ‘lusten’ die anderen doen walgen, maar de mensen walgen niet van de samenleving waar ze onderdeel van zijn. Als ‘Vrijdenker’ vind ik dat ik mij niet mag bemoeien met wat andere mensen opwindend, of aangenaam vinden, zolang je mensen niet tegen hun wil betrekt bij activiteiten die daar de expressie van zijn, en met het voorbehoud dat kinderen en ‘zwakken van geest’ recht hebben op bescherming. Dat is ‘sociaal conservatief’. Wat nog volop ruimte biedt voor dialoog, zoals u zult beseffen. ‘Wen er maar aan’ is geen antwoord. Maar ‘Er zit een knop op je tv’, of ‘Je hoeft daar niet heen’, ‘Je hoeft er niet aan mee te doen’, of ‘Je hoeft dat niet te eten’ wel.

 

De term ‘pervers’ komt uit het Latijn, ‘Pervesus’, en betekent ‘Omgedraaid, Verkeerd, Scheel’, en in figuurlijke zin ‘Verkeerd, Slecht, Boos, Afgunstig’ volgens het Woordenboek van Dr. Montijn. En in die zin is onze samenleving pervers. De prioriteiten zijn niet langer goed opgelijnd. We geven voorrang aan zaken die geen voorrang zouden moeten hebben. Onze gevoelens zijn er met ons denken vandoor gegaan. Over de hele linie. Perverse wetgeving, perverse rechtspraak, daders worden slachtoffers, en slachtoffers worden daders. Vergelijk het ook met eerdere bijdragen van mijn hand de afgelopen jaren, waarin ik mijn licht liet schijnen over de vraag wat ‘Vrijheid’ inhield? De ‘Vrijheid om (te doen en te laten wat men wil)’, of de ‘Vrijheid van (opgedrongen schadelijke verplichtingen, surveillance en dwang)’. En waarom ‘Gelijkheid (voor de wet)’ iets volkomen anders is dan het streven naar ‘Gelijke uitkomsten’. 

 

De basis voor ieder mens is dat voldaan is aan de eis dat we kunnen vertrouwen op toegang tot onze primaire levensbehoeften. Wat zijn die primaire levensbehoeften? Dan komen we terecht bij de ‘Piramide van Maslow’. U ziet mij op dit blog keer op keer terugkeren naar de eis dat de overheid zich toelegt op de eerste twee treden van die piramide, en zich niet bemoeit met de vier treden die er op volgen, maar dat overlaat aan de ‘Vrije Markt’. Dan heeft de overheid nog steeds de handen meer dan vol. Maar hebben we het over een ‘Kleine Overheid’. Goed, gezond voedsel en schoon drinkwater. Goede zorg. Een dak boven ons hoofd. Energie. Transport. Privacy. Vrede en veiligheid, binnen de gemeenschap. 

 

Voor elk van die taken van de ‘Kleine Overheid’ zijn particuliere ondernemers en werkers nodig, en hoe je dat optimaal structureert, dat zal per samenleving anders zijn. In een klimaat waar het een gevecht is om voldoende gezond voedsel te produceren, of waar het bitter koud kan zijn, staat de ‘Kleine Overheid’ voor andere uitdagingen dan in een land waar je vandaag een zaadje in de grond stopt, en er morgen een mangoboom staat, en waar de zon overvloedig schijnt, en het eerder te warm is dan te koud. Boven die twee eerste treden wordt het een schiettent, een grabbelton, een flipperkast. En waar Maslow ’seks’ indeelt in die eerste trede is dat wat mij betreft ook al iets waar de overheid niet regulerend hoeft op te treden, afgezien van de bescherming van het individu tegen aanranding en verkrachting. Waarbij die overheid echter nog steeds op moet passen dat men dicht bij het bewijs blijft, en niet tot vele jaren later nog zaken in overweging neemt 

 

Een heel strakke matrix neerleggen is niet aan mij besteed, maar maatregelen die worden overwogen mogen niet in strijd zijn met de vereisten die de eerste twee treden van die piramide aan de ‘Kleine Overheid’ stellen, en mogen niet (onnodig) ingrijpen in de tredes daarboven, wat mij betreft. Op ‘X’ kom ik aan de lopende band totaal verwarde medemensen tegen, die allerlei wensen en eisen hebben voor de ‘Grote Overheid’ waar zij zelf de voorkeur aan geven. Bij voorkeur een die mondiaal opereert. Ik kwam een uitspraak tegen van de schrijver Adriaan van Dis, die ergens had opgemerkt dat de blanken in de wereld een minderheid vormen, en dat we dus zullen moeten ‘wennen’ aan mensen die niet blank zijn. U zult hopelijk begrijpen dat ik zo’n racistische uitspraak totaal niet kan plaatsen. Waar het een pleidooi is om alle grenzen te slechten, en maar te zien wat er van komt, is van Dis volgens mij compleet ‘gestoord’ zoals ik het typeerde in mijn bijdrage van gisteren. Wat maakt het uit of iemand blank, geel, zwart, bruin, of pimpelpaars met lichtroze stippen is? Zolang het gedrag in het openbaar maar niet pervers (‘Verkeerd, Slecht, Boos, Afgunstig’) is, binnen de algemeen geldende regels en gebruiken in onze Nederlandse samenleving, is iedereen welkom. Sterker nog, ik heb liever een zwarte meneer of mevrouw die zich wél gedraagt, dan een blanke die meent dat het zijn of haar goed recht is om ‘Verkeerde, Slechte, Boosaardige of Afgunstige’ dingen te doen, door zich te prostitueren voor andere culturen. 

 

Ander voorbeeld kwam van Dolf Jansen, die helemaal blij werd van een Nederlandse minister die in Nigeria op bezoek was om daar te praten over de ‘vluchtelingenproblematiek’. Hij stelde dat dát de betere weg was, afgezet tegen strakke grensbewaking. Ik heb sympathie voor zijn belevingswereld, ‘Goede Bedoelingen’ en zo, maar de regering in ons land maakt er hier al een geweldige teringzooi van, dus hoe moeten die bewindslieden een land als Nigeria dan gaan helpen? Wat gaan we doen? ‘XR-demonstraties’ organiseren? Boeren in Nigeria dicteren hoeveel ‘Stikstof’ ze uit mogen stoten? Dammen in het land weghalen om daar ook de ‘natuur te herstellen’? Optredens van Dolf Jansen en Hans Sibbel verzorgen? Denk nou eens na! Onze ‘Hulp’ is eerder de oorzaak van alle ellende. Waarom? Omdat wij grossieren in ‘Cocktail Parties’, ‘Wetenschappelijke Studies’ en andere opzetjes die tot doel hebben spullen te verkopen die wij produceren, waardoor dat subsidie is voor onze eigen bedrijven en de ‘Rapporten Schrijvers’, waarvoor we dan ‘Leningen’ verstrekken die het land nooit af kan betalen, terwijl we de olie er weghalen, en de winsten die Shell daarmee maakt omzetten in gesubsidieerd, of gesponsord theater, ‘Goed Gevoel’ actiegroepen, en ‘reclame-inkomsten’ voor ‘Influencers’ en andere nutteloze programma’s in ons deel van de wereld, waarna de rest in de zakken verdwijnt van de rijksten op aarde, verzameld in ‘Davos’, of ergens anders waar volop cocktails worden geserveerd, en men met elkaar spreekt over het ‘Klimaat’. Pervers. Verkeerd, Slecht, Boos, Afgunstig. Omgekeerde wereld. In het bijzonder als we die perverse stijl proberen op te dringen aan landen die nog wél iets produceren, door hen ‘Pussy Riots’ cadeau te doen, die copuleren in de foyer van een museum, of ongevraagd een ‘Punk Concert’ verzorgen in een Christelijk Orthodoxe kathedraal, en als ze daar niet blij zijn met ons cadeau, dan sturen we de NAVO op ze af. 

 

Adriaan, Dolf, Hans en al die anderen die zich op ‘X’, en in de reguliere media opwinden over mensen die de erosie van de eerste twee treden van de piramide van Maslow niet meer pikken, en het verdommen om meelwormen-burgers en gefrituurde kakkerlakken uit de fabriek van Bill en Melinda Gates te eten, of natte voeten te krijgen door de weggehaalde dammen en duinen, en die liever bomen planten dan ze te kappen, die geen brood zien in een peperduur ‘vogeleiland’, maar liever zouden zien dat het geld naar de boeren gaat om hen in staat te stellen gezond en verantwoord te produceren, en die genoeg hebben van steden vol gestoorde mensen die drugslaboratoria in flatgebouwen opzetten, of er als demissionair premier een kijkje gaan nemen als er één de lucht in gaat, om dan aan te komen zetten met ‘traumahulp’, inplaats van handhaving en voorkomen dat er moet worden genezen, moeten we er op wijzen dat een leven als ‘cultuurdrager’ niet inhoudt dat je de piramide van Maslow op zijn kop moet zetten. Nee, de behoefte aan ‘zelfactualisering’ is niet belangrijker dan al het andere. Maar nog belangrijker: De ‘Overheid’ heeft daar ook helemaal geen taak, en zeker niet waar die het belastingsysteem gebruikt om de ‘Afgunst’ van het perverse deel van de bevolking te lenigen, op jacht naar ‘Gelijkheid’ als uitkomst, inplaats van ‘Gelijkheid’ als vertrekpunt.

Go Back

Comment