Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Cultvorming

We zijn, als collectief, het contact met de werkelijkheid kwijt.

 

Amper een maand geleden liet de hoogste baas van het RIVM, de heer Jaap van Dissel, het moegestreden volk weten dat hij geen nieuwe 'Lockdown' voorzag, dankzij de hoge 'vaccinatiegraad'. Wel maakte hij zich zorgen over de kans dat er 'brandhaarden' zouden kunnen zijn op plaatsen waar relatief veel 'ongevaccineerden' wonen, wat wellicht zou vragen om 'gerichte' maatregelen als de 'zorg' lokaal te zwaar belast zou worden. Waarmee hij voorsorteerde op '2G'. En inmiddels blijken er 'brandhaarden' te ontstaan op onverwachte locaties, met een voorbeeldige 'vaccinatiegraad', en wordt er gesproken over 'code zwart', waarbij commerciële 'zorgleveranciers' bepalen wie er kansloos is, en dus geen aanspraak meer kan maken op 'zorg', met de boodschap: 'Bestel maar een kist', en voor wie men nog wel iets wil betekenen. Daarbij is de maximale capaciteit nu ongeveer de helft van die van vorig jaar, terwijl er veel méér besmettingen zijn, 

 

Evident is dat zorgelijk voor mensen die 'ongevaccineerd' zijn, omdat zij objectief wellicht meer kans maken om een besmetting te overleven, dan een 'gevaccineerde' met een waslijst aan 'onderliggend lijden', maar de geest die door het land waart is dat 'ongevaccineerden' de oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Er is nog geen begin van aandacht voor de mogelijkheid dat de 'vaccins' deze pandemie door 'Immunity Escape' aanjagen, en daarnaast ook nog eens door serieuze 'bijwerkingen' een grotere bijdrage leveren aan de 'zorgvraag' en de 'oversterfte', dan de feitelijke pandemie. Wat niveau 'kruidenvrouwtje' zou zijn als degenen die dat beweren, en met cijfers uit officiële bronnen, naast een groeiend aantal 'klokkenluiders' aan komen om het hard te maken, geen gerenommeerde artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten zouden zijn. 

 

Van mijn kant merk ik op dat de prognose van Jaap van Dissel, zoals hierboven weergegeven, kwalitatief het niveau van het 'kruidenvrouwtje' niet overstijgt. Immers, als je binnen een maand in het ongelijk wordt gesteld, dan is er iets grondig mis met je 'model'. Anders dan degenen die 'boze opzet' vermoeden, vrees ik dat we hier te maken hebben met 'Cult-vorming'. En dat is zorgelijker dan 'boze opzet', zoals Cipolla betoogde in zijn verhandeling over 'Stupid', waar ik vorige week uitvoerig bij stilstond. Zoals hij betoogde zijn 'bandieten' in hun gedrag voorspelbaar, maar iemand die deel uitmaakt van een 'Cult' kan de meest baarlijke nonsense geloven, zichzelf voortdurend tegenspreken, geen antwoorden hebben op de meest eenvoudige vragen, maar niettemin tot in elke vezel overtuigd zijn van het gelijk van de leden van de 'Cult', zoals dat wordt uitgedragen. 

 

Daarbij erken ik dat ik bevooroordeeld ben door het lezen van de werken van Elias Canetti, Hannah Arendt, en anderen die massabewegingen analyseerden, en zich afvroegen hoe het toch kon dat mensen, in strijd met hun eigenbelang, keuzes maakten waar zij zelf beslist niet beter van werden. Als thema uiteraard ook terug te vinden bij Cipolla, Kahneman en Tversky, en andere 'gedragseconomen', of bij Ayn Rand in 'Atlas Shrugged'. Maar voor degenen die daarvoor open staan is het eigenlijk nog een raadsel hoe we zo ver gekomen zijn als mensheid. Dit hele blog staat ik het teken van 'marktdenken' als tegengif, waarbij iemand die het contact met de werkelijkheid kwijt is een aanzienlijk gereduceerde kans heeft om aan de 'guillotine' van de evolutie te ontsnappen. Laat de 'markt' maar bepalen wat kansrijk is, en wat niet. 

 

In zijn meest 'bloedeloze' vorm ontaardt dat in een slachting als het wordt begrepen als een pleidooi voor 'eten-of-gegeten-worden'. Dan betreed je 'Idi Amin-territory', waar die wrede dictator stelde dat in Oeganda onder zijn leiding de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd was. Maar dat hij niet kon garanderen dat je na het uiten van je mening nog vrij was. Ironisch genoeg een geluid dat je in deze tijd ook kunt beluisteren bij de 'Cult', waar ze de volgelingen willen beschermen tegen de verwoestende invloed van contact met de werkelijkheid. 

 

Als je luistert naar Jaap van Dissel, en zijn secondanten in 'adviesorganen' en de politiek, dan zijn ze niet blind voor de opzichtige missers, maar onveranderlijk ligt dat niet aan hun 'model', maar aan de mensen. Die gedragen zich niet zoals in het model 'aangenomen'. Ik zeg dan: Dan is je 'model' niet goed. Zij keren het om. Het 'model' is foutloos, maar de mensen deugen niet. Dan zit je al angstaanjagend dicht bij een 'Jonestown'-uitkomst. En 'Complot-denkers' zeggen dan dat het de hele opzet is. Dat iemand, ergens, volledig lucide bedacht dat 'overbevolking' het hele probleem was, en dat hetgeen we nu zien de oplossing is die zij bedachten. Ik zeg van mijn kant dat het één het ander niet uitsluit. Maar dat al die 'Cult-leiders' waar ik mijn pijlen op richt niet 'in het complot' zitten, maar als er al sprake is van zo'n 'complot', zij zelf ook de dood in de ogen kijken, en hun geliefden meeslepen. 

 

Om leden van een 'Cult' te 'deprogrammeren' is een fundamenteel andere benadering vereist dan bij het ontmaskeren en uitschakelen van criminele elementen. Een crimineel hoef je niet uit te leggen dat wat hij zegt niet klopt. Maar iemand die deel uitmaakt van een 'Cult' is een 'gelovige'. De 'consensus' is zijn of haar anker. Naast het confronteren van de 'gelovige' met de werkelijkheid, met de feiten, met dat wat wetenschappelijk kan worden bewezen, is het zaak te benadrukken dat we ook heel veel dingen niet weten. En wat iemand gelooft, of hoe groot de groep gelovigen is die hetzelfde geloven, of uit dat geloof hoop putten omdat het een toekomst schetst zonder 'Nieuwe Lockdown', is van geen enkele betekenis in de werkelijkheid.  

 

Laat mij tot slot nog benadrukken dat de ontwikkelingen rond 'Covid' op geen stukken na het enige serieuze probleemgebied zijn, en dat praktisch elk beleidsterrein nu in de greep is van de 'Cult'. Klimaat, 'gender', ras, het denken over oorlog en vrede, over de economie, en noem het allemaal maar op. Het is losgeweekt van alle realiteitsbesef. Dat sprookje, die 'Safe-Space', die 'Metaverse', die wereld van 'Modellen', in elkaar gezet door 'experts' die geen voeling meer hebben met de werkelijkheid, omdat hun eigen werkelijkheid niet verder reikt dan hun 'Zoom-bereik' waarin 'office-politics' bepalend is voor de keuzes, en niet de vraag of iets realistisch is, staat op knappen. Hier op dit blog al jaren de 'Alles-Bubbel' genoemd. 

 

De realiteit is, dat veel mensen die aanvankelijk wel zien dat 'gelovigen' flauwekul verkopen, op enig moment toch overstag gaan, en instappen, omdat het hen persoonlijk anders pijn gaat doen. Rond de 'vaccinatie' zag ik dat overal terug, waar mensen hun bedenkingen hadden, maar zwichtten omdat ze dan tenminste hun vrijheid terug zouden krijgen. Je zou denken dat als dat vervolgens fictie blijkt te zijn, die groep weer uittreedt. Maar zo werkt het dus niet. Eenmaal binnen zijn ze 'volgers', en sommigen ontwikkelen zich tot fanatieke zeloten die de oorspronkelijk volgelingen nog naar de kroon steken bij het bedenken van manieren om de resterende 'ongelovigen' bij de 'Cult' te betrekken, of anders te 'neutraliseren'. Dat is de functie van '2G' en 'Code Zwart'. Een ogenschijnlijk legitieme, 'logische' keuze die gehakt maakt van wat feitelijk juist is, en wetenschappelijk kan worden bewezen. Daarom is het zo cynisch dat 'Cult-volgers' bij elke gelegenheid zichzelf uitroepen tot mensen die het oordeel van de wetenschap respecteren. 'Stupid'.

Go Back

Comment