Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Bomen

De bomen die tot in de Hemel groeiden, worden nu gekapt, om als houtsnippers te worden verbrand in de centrales die van het gas, van de olie, en van de steenkool af moeten.

 

Die bomen zijn net zo ‘post-realistisch’, puur fictief, als al het andere wat onze leiders en de media ons willen doen geloven. Er is niemand die écht gelooft dat die bomen bestaan, die tot in de Hemel groeien. Zelfs bij de meest devote meeloper is er wel een stemmetje in het overigens tamelijk lege hoofd dat zegt dat de Hemel wel héél hoog is. Maar erin geloven geeft ons enig respijt. En een excuus als we straks aan onze kinderen en kleinkinderen uit moeten leggen waar de welvaart is gebleven die wij zelf cadeau kregen van de generaties voor ons. ‘We hadden echt de beste bedoelingen, kind. We deden het voor jou! Men had ons verteld dat die bomen bestonden, en hoe konden we weten dat het een ‘Kleren van de Keizer’-sprookje was?’ Dat we niet wisten waar die bomen precies groeiden, was onbelangrijk. We kenden ‘experts’ die ons verzekerden dat ze bestonden, en de politici die we hadden uitgezocht uit het goedgekeurde aanbod drukten ons op het hart om naar de ‘experts’ te luisteren, en niet naar de desinformatie van onruststokers. Onruststokers die gelieerd waren met de ‘Russen’. En iedereen wist dat de ‘Russen’ alleen maar olie, gas en steenkool wilden verkopen. En dat ging mooi niet gebeuren! Hah! Dat zou ze leren!

 

Het was zo’n prachtig sprookje. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze er in geloofden. Door de eeuwen heen hebben mensen altijd meer waarde gehecht aan pure fictie, dan aan de realiteit. De realiteit is kil, naargeestig, en vol beperkingen. Polen en Bulgarije gaan als eerste Europese landen ‘van het gas’. Ze weigeren de ‘Russen’ te betalen, en de ‘Russen’ weigeren het cadeau te doen. En al helemaal niet aan landen die praktisch openlijk met hen in oorlog zijn. Polen stelt dat ze voorlopig nog voldoende hebben in de opslagtanks die ze hebben afgevuld met Russisch gas vóórdat ze Rusland naar de strot vlogen. Betaald met ‘Mickey Mouse’-geld, een verzameling ‘enen’ en ’nullen’ op uiteenlopende ‘bankrekeningen’, dat de westerse landen vervolgens ‘waardeloos’ maakten, in reactie op een Russische militaire oplossing om een eind te maken aan de impasse over de status van de ‘Donbas’. Maar in de realiteit gaan ze gewoon verder met Russisch gas kopen, alleen kopen ze het van Duitsland, dat het koopt van Rusland, of een ander Europees land dat gewoon wél in Roebels betaalt, waarna het via 'reverse flow' in Polen terechtkomt. Boerenbedrog dus. Totdat Rusland er een streep door zet.

 

De ‘Donbas’? Dat was een regio van een land dat in 1991 ontstond door zich af te splitsen van Rusland, waar alleen een paar oligarchen beter van werden. Voornamelijk door Rusland af te persen, via exorbitante ‘vergoedingen’ voor de doorvoer van Russisch gas naar de rest van Europa. Na een coup in 2014, georganiseerd door de Verenigde Staten, wat een extreem rechts bewind aan de macht bracht dat een bloedhekel had aan Russen, besloot de bevolking van de ‘Donbas’ regio dat ze geen onderdeel meer wilden uitmaken van dat protofascistische land met Kiev als hoofdstad. De nieuwe machthebbers in Kiev organiseerden ‘verkiezingen’ in de gebieden die zij controleerden, waaraan alleen door hen goedgekeurde partijen deel mochten nemen. Vervolgens kraaiden ze ‘Victorie!’, en verklaarden ze de ‘Donbas’ de oorlog. Dat pakte niet goed uit voor het nieuwe regime, dat een pak slaag kreeg van de ‘opstandelingen’. Een jaar later vonden de kemphanen een oplossing via een federale structuur, tijdens onderhandelingen in ‘Minsk’. Het akkoord droeg de naam van die stad in Belarus, en werd mede ondertekend door de Fransen en de Duitsers. Door de ‘EU’, dus. Maar de Britten en de Amerikanen hadden andere plannen met hun ‘vrienden’ in Oekraïne. Die bewapenden het door de Amerikanen geïnstalleerde regime tot de tanden, en trainden extreem nationalistische vechtjassen uit Oekraïne, en rechts extremistische vrijwilligers uit tal van andere landen voor een oorlog tegen buurland Rusland, die gepland stond voor februari van dit jaar. 

 

De Russen eisten eind 2021 onderhandelingen over een veiligheidsstructuur met akkoorden en afspraken die wél zouden worden nageleefd, maar de Amerikanen en de Britten wilden persé hun oorlog, waar ze al zoveel geld aan hadden uitgegeven. En die kregen ze. Maar ze hadden de strategie van de Russen niet goed ingeschat. Wat de NAVO op het netvlies had staan, was dat de Russen zich meester zouden proberen te maken van de grote steden, en meer in het bijzonder Kiev, om daar een alternatief voor het door de Amerikanen geïnstalleerde regime te installeren. Waarna de Russen verstrikt zouden raken in een eindeloze oorlog met de door de NAVO getrainde ‘Stay Behind/Gladio’ vechtjassen, en dood zouden bloeden zoals de Sovjet-Unie eerder in Afghanistan. En de Amerikanen eerder in Vietnam, en daarna weer in Irak en eveneens Afghanistan. Met een door de NAVO opgetuigde ‘regering-in-ballingschap’ die praktisch op de pof het vuurtje gaande kon houden. Dat gebeurde echter niet.

 

De NAVO-landen, anticiperend op het welslagen van hun eigen plan, confiskeerden alle Russische bezittingen in het westen, en kondigden aan te zullen stoppen met Russische olie, Russisch gas, en Russische steenkolen, in de vooronderstelling dat die combinatie van een geldverslindend militair avontuur, en een doodschop voor de Russische economie, in minder dan geen tijd het einde van Poetin zou inluiden. Mispoes. De Russen gingen er niet ‘vol’ in, maar namen de tijd. Daarnaast lieten ze Kiev, en de andere steden (behalve het strategische Marieopol) praktisch ongemoeid, en volstonden ze met ‘belegeren’, terwijl ze met raketten systematisch alles plat legden wat het regime nodig had om oorlog te kunnen voeren. Waarbij het regime dus ook niet was voorbereid op de oorlog die ze kregen. Daarnaast bleek de Russische bevolking niet onder de indruk, en steunen ze Poetin, en niet de NAVO, terwijl het autarkische Rusland, niet langer afhankelijk van westerse import, welhaast de schouders ophaalde over die sancties. Die raakten vooral rijke Russen met belangen in het westen, en het ‘bancaire’-wereldje, oftewel de vrienden van ‘Washington’ en ‘Londen’. Hoor maar wat Biden erover zegt: 'Klare Taal', toch? Eigenaren van voetbalclubs, westerse winkelketens en bedrijven en ‘resorts’, met jachten en paleizen die direct en indirect veel geld opleverden voor westerse landen, en die nu op kosten van de belastingbetaler moeten worden onderhouden, tenzij Bill Gates of George Soros nog geld over hebben gehouden aan de vaccin-productie dat ze niet nodig hebben voor hun ‘Regime Change’ projecten. 

 

De omschakeling van de beoogde ‘guerrilla-oorlog’, met ‘Al Qaida’-achtige berggeiten die het ‘staande leger’ van de Russen uit zouden putten en demoraliseren, naar een confrontatie tussen ‘staande legers’ waarbij ‘Kiev’ zwaar geschut, tanks en vliegtuigen nodig heeft, is nu in volle gang. Maar elke nieuwe zending wordt kort na aankomst in het land, en zeker voordat het in de buurt kan komen van het front, verpulverd met raketten en Russische artillerie die reeds ter plaatse is. In strijd met wat Nederlandse militairen zeggen, dat we die houwitsers niet kunnen missen voor de verdediging van Nederland als het nog verder uit de klauw loopt, weet onze nationale briljante ‘functie-elders’-strateeg Ollongren het beter, en zet ze ze op de trein om door een Russische raket tot schroot te worden verwerkt. In dit tempo blijft het niet bij de demilitarisering van Oekraïne, maar wordt heel Europa gedemilitariseerd. ‘Throwing everything but the Kitchen Sink’. 

 

Het is mij een raadsel waarom landen als Finland en Zweden staan te popelen om toegelaten te worden tot de NAVO. Ik zie niet hoe de actualiteit in Oekraïne militaire planners vertrouwen kan geven in de strategie van die organisatie. Maar het zijn uiteraard ook niet de militairen die daar de dienst uitmaken, maar van die geniale politieke dieren zoals Ollongren. De beheerders van de bomen die tot in de Hemel groeien. Als ze al luisteren naar militairen, dan zijn dat de types die omhoog zijn gezogen wegens gebrek aan gewicht, bereid hun moeder te verkopen voor een plek in de ‘staf’. 

 

Oekraïne ging Polen en Bulgarije voor, en kuste het Russische gas vaarwel in de voorbereidingen op deze militaire ontknoping. Het was echter fictie. Het land kreeg van andere EU landen gas dat die landen zelf uit Rusland hadden geïmporteerd, met subsidie van de Europese belastingbetaler. Ook Polen en Bulgarije zullen via zo’n truc vast nog wel aan gas kunnen komen, waardoor het allemaal vooral symboolpolitiek is. Vooralsnog maken de Russen geen aanstalten om die trukendoos de nek om te draaien. Je zou denken dat ze in Moskou zoiets zouden hebben van: ‘Sterf maar!’ Al die landen die aankondigen te zullen stoppen met Russisch gas als zij er klaar voor zijn, terwijl ze via hun ‘proxy’ Oekraïne in oorlog zijn met Rusland. Waarom zouden de Russen de stekker er niet zelf nu uittrekken? Die westerse Hemelse bomen kwekers beweren dat Rusland niet zonder de inkomsten kan. Maar zoals de boycot van Russische olie laat zien betekent het dat de prijs alleen maar stijgt, wat in andere markten ook doorwerkt, en daar kan Rusland zijn olie nog steeds zonder problemen kwijt. Daarnaast is het uiteraard zo dat gas en olie die je in de grond laat zitten uiteindelijk toch ook een ‘appeltje voor de dorst’ is. Vraag dat maar aan Nederland, dat de bloemetjes buiten zette door gas te pompen alsof er geen ‘morgen’ was, en nu zonder zit. En ook nog eens zonder alternatief, omdat daar niet in is geïnvesteerd. Het geld ging allemaal naar de kwekerijen voor bomen die tot in de Hemel groeien. 

 

Nou kan ik niet in het hoofd van Poetin en zijn collega’s kijken, die in Rusland de lijnen uitzetten en tegen het licht houden, maar er zijn twee overwegingen om de gaskraan niet dicht te draaien die ik goed kan begrijpen. Ten eerste omdat het op deze manier kristalhelder is dat het onze eigen leiders zijn die ons de duimschroeven aandraaien, en in het economische verderf storten, en niet de Russen. Wat over niet al te lange tijd politiek krediet op kan leveren, als meer en meer mensen in Europa beginnen te begrijpen dat die bomen die tot in de Hemel groeien er niet zijn. En dat de houtsnippers van die bomen ook geen vlam willen vatten, ondanks de seances die onze politieke leiders hebben opgetuigd, op advies van de ‘experts’. En ten tweede willen de Russen dat de hele wereld begrijpt dat Dollars en Euros ‘gebakken lucht’ zijn, en dat je Roebels, of Yuan, of goud moet hebben als je je economie draaiende wil houden. Maar dan moet je als Rusland ook wel bereid zijn om te leveren aan wie betaalt, anders loop je tegen hetzelfde probleem aan als nu met de Dollar en de Euro. Dat is het lastige van ‘Adam Smith’ en zijn gedachten over een ‘Vrije Markt’, dat die ook daadwerkelijk vrij moet zijn. Vrij van politieke inmenging. Buiten de beperking van de verkoop van wapentuig waarmee jouw eigen defensie gevaar loopt. 

 

Binnen de NAVO werkt het exact andersom. Omdat de NAVO niks heeft met defensie. Defensie van wat? Als enige toegestane globale macht moet je slechts zorgen voor voldoende tegenstand en verse vijanden, zodat je kunt blijven groeien. Tot in de Hemel. En als je afpersing en diefstal van bezittingen nodig hebt om vijanden te creëren, dan pers je af, en steel je als de raven. Sabotage en ‘cybercriminaliteit’ om hele volkeren aan de hongerpaal te krijgen, zodat ze nijdig worden, en je ze af kunt knallen, is een prioriteit, evenals het controleren van de handel in drugs. Verreweg het meeste geld dat de NAVO-landen spenderen om hun militaire capaciteit vleugels te geven gaat daar in zitten. Hoe maak je mensen ‘pislink’ en verslaafd? Sluit een akkoord, en kom het niet na. Maak ze duidelijk dat ze niet moeten denken dat je hun vriend bent. Verkoop ze bomen die tot in de Hemel groeien, en lach ze uit als ze erachter komen dat ze er in zijn gestonken, en dat die bomen niet bestaan, en de vaccins niet vaccineren, maar je immuunsysteem aantasten, waardoor je afhankelijk wordt.

Go BackComment