Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Justitie 3

September 30, 2016

Het is, in mijn beleving, van het grootste belang dat we de bevindingen van het JIT serieus nemen.

 

Hier op mijn blog heb ik bij herhaling kanttekeningen geplaatst bij het materiaal dat nu door het JIT wordt gepresenteerd als 'onomstotelijk' bewijs. Daar tegenin blijven gaan dient geen doel. Het werkt polarisering in de hand, en bevordert daarmee een agenda van mensen die ik voor geen meter vertrouw. 

 

Zoals ik gisteren schreef, valt te verwachten dat advocaten en deskundigen van eventuele verdachten zullen proberen te bewijzen dat de bevindingen van het JIT niet deugen. In mijn optiek zullen ze daar tenminste ten dele in slagen. Vanaf deze plek kan ik onmogelijk beoordelen hoe betrouwbaar de getuigen zijn die het JIT zegt te hebben. Maar geluidsopnamen, foto's en video die werden verkregen via de 'sociale media', of die werden toegespeeld via een geheime dienst van een mogelijke verdachte, zijn als bewijs kwetsbaar, omdat ze makkelijk naderhand gefabriceerd kunnen zijn. Of opnamen kunnen tonen die juist veel eerder werden gemaakt, en niet in relatie staan tot de ramp. Over het 'readers digest' materiaal dat de Amerikanen beschikbaar stelden zal ik het maar helemaal niet hebben.

 

Er worden nog steeds mensen vrijgesproken, waarvan de aanklagers eerder via de media bekend maakten dat er een 'slam-dunk-case' tegen hen was. Wat vervolgens door diezelfde media liever wordt verzwegen, zodat veel mensen blijven zitten met het idee dat betrokkene schuldig was. Wat vervolgens elders de indruk versterkt dat het van meet af een 'politiek showproces' was. En dat is ook hier het grootste gevaar, als bewijs wordt gepresenteerd dat ter zitting niet overeind blijft. Het verklaart tevens het wantrouwen tegen dergelijke tribunalen bij sommige landen.

 

Wat ik zelf misschien nog wel het sterkste punt vind, is dat 'veldje' dat door Jeroen Akkermans werd opgespoord. Maar ook daar vloeit geen 'onomstotelijk' bewijs uit voort. Al wordt het uiteraard sterker als er geloofwaardige getuigen zijn die een lancering vanaf die positie hebben waargenomen, zoals het JIT stelt.

 

Hoe verschrikkelijk lastig dat ook is, zeker voor de nabestaanden, maar gerechtigdheid is niet synoniem aan 'vergelding'. Geen enkele straf haalt de doden terug. Waarmee ik op geen enkele wijze tracht om te pleiten voor clementie, als blijkt dat enige 'partij' willens en wetens dat toestel uit de lucht schoot, terwijl bekend was dat het een passagierstoestel was. Of als dat toestel bij volle bewustzijn is gebruikt als 'schild'. Of als degenen die de raket afvuurden langs elektronische weg (ECM) de illusie gepresenteerd kregen dat ze op een vijandelijk toestel schoten. Drie condities die ik aanduid als 'opzet', met verschillende mogelijke daders, en waarover slechts duidelijkheid kan ontstaan als de bemanning van dat lanceerplatform wordt achterhaald, en 'gehoord' kan worden. Nog steeds uitgaande van, en passend binnen de verhaallijn van het JIT, zoals dat woensdag werd gepresenteerd.

 

Het JIT is daar op dit moment nog niet aan toe. Omdat men niet weet wat de bemanning van dat lanceerplatform zag. En omdat relevante radargegevens simpelweg ontbreken, voorzover bekend. Ook is de communicatie tussen verkeersleiding en MH-17, en ander verkeer in de omgeving, kennelijk niet beschikbaar. Dus is er nog veel werk te doen voordat er sprake kan zijn van strafvervolging. 

 

Zoals ik gisteren schreef, is het in mijn beleving een kardinale fout om geen onderzoek te verrichten naar de autoriteiten en veiligheidsdiensten die weet hadden van de militaire situatie in dat deel van Oekraïne, en die hoe dan ook steken hebben laten vallen. Of die wellicht een actieve rol hebben gespeeld. 

 

Het grootste gevaar, voor eenieder die oprecht geïnteresseerd is in de toedracht, en vurig hoopt op het voorkomen van een herhaling van dit soort calamiteiten, is dat er nooit een proces komt. Of dat het uitdraait op een 'proces in absentia', tegen 'spookverdachten', gebaseerd op halve waarheden, met een 'gelegenheids-tribunaal', dat is samengesteld door de landen die dit onderzoek naar zich toe hebben getrokken. Dat leidt tot het soort politieke processen waar 'Den Haag' inmiddels patent op heeft, waar geselecteerde 'oorlogsmisdadigers' worden gefileerd, terwijl anderen zelfs niet eens worden gedaagd, omdat het onze 'vrienden' zijn. Dat vergroot de onveiligheid in de wereld alleen maar, en voedt per saldo het vijandsdenken. Met eerder een nog grotere kans dat u in de toekomst, als passagier, op weg naar uw vakantiebestemming, of zakelijke afspraak, hetzelfde lot treft. Omdat het zo'n geweldige manier is om de 'publieke opinie' mee te manipuleren. 

 

Twee bijdragen

September 29, 2016

Ook vandaag twee bijdragen, om aansluiting te houden bij de actualiteit. Het eerste is mijn reactie op de presentatie van het JIT. Het tweede artikel gaat over de Hillary-show bij 'Pauw', na het debat tussen de beide presidentskandidaten.

Makkelijk

September 29, 2016

De Atlantische propaganda in de media is nu zo 'in your face', dat de redactie van het programma 'Pauw' twee fanatieke Hillary-fans, en Poetin-haters, had uitgenodigd om het eerste 'debat' tussen Trump en Clinton te 'analyseren'.

 

De feministische 'journaliste' Margriet van der Linden mocht ongegeneerd haar pamflet 'Team Hillary' promoten, terwijl vaste 'Bilderberger' Alexander Pechtold haar rugdekking gaf. En begrijp mij goed: Het programma heeft uiteraard het volste recht om dat te doen! Het diskwalificeert zich daarmee alleen als 'praatprogramma', dat 'hoor-en-wederhoor' hoog op de agenda zou moeten hebben staan.

 

Niet voor het eerst in dit soort gevallen beperkt 'Pauw' zich tot 'Hoor', en werd Poetin tussen neus en lippen door enkele keren stevig 'gebasht', alsof hij één van de kandidaten was voor het Amerikaanse presidentschap. Het werd, mede daardoor, een bijzonder sneue vertoning. Maar ook door de focus op alle uiterlijkheden en 'show-elementen' die in dat stukje 'agitprop' centraal stonden. Pechtold mocht een paar keer zeggen dat Trump aan de lopende band liegt, met verwijzing naar 'fact-checkers', maar de inhoud kwam niet aan bod. 

 

Overigens had ik mijzelf voorgenomen niet over dat debat te publiceren om die reden. Dat soort confrontaties is negentig procent voorgekookt theater, en de tien procent die tenminste nog ergens op slaat, komt in de commentaren achteraf niet meer terug. Pechtold gaf schoorvoetend nog wel toe dat Trump het eerste half uur nog wel volop scoorde, maar toen de 'vuiligheid' het belangrijkste thema werd, was Clinton de ongeslagen kampioen. 

 

Daarnaast neemt die obsessie met Poetin steeds ziekelijker vormen aan. De Amerikaanse journalist Peter Lavelle, één van de vele westerlingen in dienst van Russische nieuwszenders, waarschuwde onlangs nog dat Poetin juist 'gematigd' is, vergeleken bij de politieke concurrentie in Rusland. Het westen speelt 'hoog spel' door te proberen hem pootje te lichten, is de boodschap. Maar die analyse gaat er vanuit dat het westen graag één van hun eigen kampioenen in het Kremlin zouden willen zien. Die 'kandidaten' die nog geen procent van de stemmen kregen bij de laatste verkiezingen voor het parlement. Heel wat minder dan de 'Dierenpartij' in Nederland. Maar dat is helemaal niet wat het westen wil zien te bereiken. Het wil dat het hele land onbestuurbaar wordt, en uiteen valt, met militaire confrontaties tussen groepen die elkaar haten, zoals men in Irak, Libië, Syrië en Oekraïne heeft bereikt. 

 

De enige reden waarom die Atlantici Trump onder geen beding in het Witte Huis willen zien, is omdat hij een 'isolationistische' koers voorstaat. In de praktijk moet nog maar blijken of we niet tóch weer belazerd zouden zijn, zoals met Obama, de 'Vredes-president', als Trump uiteindelijk toch zou winnen. Maar wat het militair-financiële complex koste wat kost wil voorkomen, is dat er minder geld gaat naar de expansionistische strategie die de Amerikaanse buitenlandse politiek heeft gedomineerd sinds de val van de 'Berlijnse Muur'. Clinton, Pechtold, van der Linden en Pauw maakten veel werk van de vraag of Trump wel netjes zijn belasting betaalt. Waar Clinton direct op liet volgen dat die belasting onmisbaar was voor de 'military'. En zo is het maar net. Leuker kan ik het niet maken. Makkelijker wel. Daar draait het allemaal om. De rest is versiering.

 

Justitie 2

September 29, 2016

Het JIT concludeert dat de gebruikte Buk uit Rusland kwam, en daar weer naartoe is teruggebracht. 

 

De bewijzen volgen het eerder door 'Bellingcat' en anderen aangeleverde foto en filmmateriaal, aangevuld met door Oekraïne geleverde tapgesprekken, en geheim gehouden materiaal van de Amerikanen. Tevens zouden er getuigenverklaringen zijn. En foto's van het rookspoor. Volgens het JIT is dit bewijs solide. 

 

Het is te hopen dat het ooit uitdraait op een rechtszaak, zodat die stelligheid getest kan worden, omdat er, zoals bekend voor degenen die hier regelmatig lezen, grote twijfels zijn bij deskundigen die er door een andere bril naar kijken. Wat niet wegneemt, dat ik het verhaal zoals dat door het JIT werd gepresenteerd plausibel vind klinken. Maar dat mag ook wel, na twee jaar kneden en schaven. Advocaten van eventuele verdachten zullen zeker trachten twijfel te zaaien over bewijsmateriaal dat over die periode via de 'sociale media' is verzameld, of aangeleverd door 'derden', daar iedereen dat soort materiaal daar kan plaatsen, fabriceren en manipuleren. Hetzelfde geldt voor afgeluisterde telefoongesprekken.

 

Die laatste kanttekening is slechts bedoeld om te voorkomen dat u dat wat het JIT nu presenteert beschouwt als het 'laatste woord'. En in die zin is het ook onverstandig, lijkt mij, dat het JIT bij haar presentatie de indruk wekte verder geen interesse te hebben in enige 'contra-expertise', en materiaal dat Rusland in het vooruitzicht heeft gesteld op voorhand slechts wil gebruiken om de nu ingenomen positie te versterken. Let daarbij ook op de coulance die men heeft voor de Amerikaanse claim op 'staatsveiligheid', waardoor het JIT genoegen moet nemen met voorgekauwd, geredigeerd materiaal. Waarbij een deskundige van het JIT, die door de Amerikanen is 'gebrieft', en wordt vertrouwd, in een rechtbank zal moeten verklaren wat hem getoond is, zonder dat de details ter tafel komen. 

 

Zie dit niet als een poging om het JIT af te serveren, maar eerder als een waarschuwing. Ter zitting krijgt het OM tegenspel van ingelezen advocaten en deskundigen, en dat is toch anders dan van een groep geaccrediteerde journalisten, die net daarvoor de lezing van het JIT voorgeschoteld hebben gekregen. Wat ik dan ook teleurstellend vind, is dat er niet in één moeite door 'korte metten' is gemaakt met de plausibel klinkende weerleggingen van het 'Bellingcat'-materiaal zoals net zo goed overal te vinden is. Het lijkt mij juist zaak om de 'hearts-and-minds' te veroveren van mensen die het JIT niet serieus nemen, omdat ze een groep landen vertegenwoordigen met een evident belang bij de uitkomst. Dan moet je, denk ik, 'the extra mile' gaan. Maar meer dan deze 'gelikte' presentatie zat er kennelijk niet in, en dat is jammer.

 

De prioriteit nu, zo komt het mij voor, is het ondubbelzinnig achterhalen van de herkomst van dat wapensysteem, en waar het uiteindelijk heen werd gebracht, naast het opsporen van de meest direct betrokkenen. Uit de verschillende gepubliceerde gesprekken blijkt dat er onder de 'separatisten' grote verwarring was na de ramp. Dat was direct na het neerhalen van dat vliegtuig al duidelijk uit de reacties van de 'separatisten' ter plekke. Verder valt op dat het kennelijk een zeer kleine, hooguit licht bewapende, autonome eenheid was, van een dieplader, een VW-bus en een terreinwagen. Waarbij de lanceerinstallatie geheel op eigen houtje naar het betreffende veldje reed, vanwaar de lancering plaatsgevonden zou hebben. 

 

Het platform werd dan eenmalig gebruikt, met fatale consequenties. De primaire radarbeelden die Rusland zegt beschikbaar te zullen stellen kunnen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van andere vliegtuigen op dezelfde lokatie, vanuit de Buk gezien, als vlucht MH-17. Als zo'n vliegtuig daar wordt aangetroffen, is het zaak te achterhalen of het opzettelijk de MH-17 gebruikte als 'schild', of dat dat toeval was. Daarmee loop ik vooruit op wat die radarbeelden weergeven, en ga ik er vanuit dat dit verhaal van het JIT overeind blijft in de rechtbank. Maar gelet op het gegeven dat Oekraïne, noch de NAVO kennelijk dergelijke radarbeelden hebben vrijgegeven, moet daar toch ernstig rekening mee worden gehouden.

 

Noteer ook even dat het JIT (nog) niet stelt dat die Buk Russisch was. Want u kunt er vergif op innemen dat de Atlantische media dat vanaf vandaag stelliger dan voorheen zullen beweren. Het kan nog steeds die eenheid zijn van het Oekraïense leger die ze zijn kwijtgeraakt, waarover de NAVO zich in juni al zorgen over maakte. Voor reparaties naar Rusland gestuurd, en na de ramp weer retour de grens over, om te 'verdwijnen'. 

 

Het lijkt mij niet waarschijnlijk, dat als dat het scenario is geweest, Rusland nu nog steeds in onzekerheid verkeert over de herkomst, en uiteindelijke bestemming van die lanceerinstallatie. Het is te hopen dat Rusland op dit punt snel opening van zaken geeft, als het verhaal klopt. En meewerkt aan het verhoren, en eventueel uitleveren, van mensen die hierbij betrokken waren. 

 

Mijn prioriteiten zouden zijn, uitgaande van het verhaal van het JIT zoals nu gepresenteerd:

 

1. Achterhalen wie direct betrokken waren bij deze operatie, en alles in het werk stellen om hen te 'horen'. 

 

2. Achterhalen of er opzet in het spel is, of dat er sprake was van een vergissing.

 

3. Indien een vergissing wordt geclaimd, achterhalen of men het getroffen toestel aanzag voor een vijandelijk toestel. Of dat een vijandelijk toestel dat positief als zodanig was geïdentificeerd het feitelijke doelwit was. 

 

4. Als een (voor de 'separatisten') vijandelijk toestel het doelwit was, achterhalen of dat toestel, al dan niet in samenwerking met de luchtverkeersleiding van Oekraïne, vlucht MH-17 welbewust gebruikte als 'dekking', c.q. 'decoy', of dat dat toeval was. 

 

5. Indien sprake was van opzet, achterhalen hoe de bevelsstructuur liep, en wie dat had bedacht. 

 

Bedenk daarbij, dat het internationaal nog niet is voorgekomen dat er een proces werd gevoerd tegen militaire eenheden die per ongeluk vanaf de grond een passagiersvliegtuig uit de lucht schoten. Niet in het geval van Iran Air 655. En niet in het geval van Air Siberia 1812. Daarbij vlogen die twee vliegtuigen niet over een oorlogsgebied toen ze uit de lucht werden geschoten. 

 

Rest nog mijn bevreemding uit te spreken voor het feit dat het JIT het niet als haar taak ziet om achter de falende instanties aan te gaan die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het luchtruim, en de adequate informatievoorziening aan burgerluchtvaartmaatschappijen. Zeker als zou blijken dat MH-17, en andere burgervliegtuigen, welbewust als 'schild' werden gebruikt, of als de verdediging dat in een rechtszitting aannemelijk kan maken, kan dat wel eens een kardinale vergissing blijken.   

 

Justitie

September 28, 2016

Wat brengt de dag van vandaag aangaande de ramp met MH-17?

 

Komen er dan eindelijk bewijzen boven tafel? Of moeten we het doen met de reeds afgeserveerde verhalen van 'Bellingcat', die zojuist opnieuw in beeld is verschenen als 'leugenfabriek'? Om een eerlijk verhaal te vertellen, en bij de onomstotelijke bewijzen te blijven, is moed nodig, in deze tijd. Toen Kerry stelde dat de Verenigde Staten de 'imagery' hadden die onomstotelijk bewees wie er een raket had afgeschoten, en vanaf welke lokatie, had dat bewijs er al moeten liggen. Maar als het vandaag alsnog wordt gepresenteerd, en het kan worden vastgesteld dat het authentiek is, kunnen we tenminste verder.

 

MH-17 staat al geruime tijd niet meer op zichzelf. Alle mogelijke partijen hebben hun eigen lezingen getracht onder de aandacht te brengen van het 'Grote Publiek'. Naast de vloed aan eigen complot-theorieën van uiteenlopende 'pro-NAVO' amateurs, zoals 'Bellingcat', en 'pro-Russischetegenhangers. Hier heb ik consequent getracht u 'met uw neus op de feiten' te drukken, en gevraagd genoegen te nemen met het gegeven dat ze vooralsnog geen antwoord gaven op de 'schuldvraag'. Los dan van het gegeven dat dat vliegtuig daar uiteraard nooit had mogen vliegen, en dat dat geen fout was van Malaysian, maar van de autoriteiten die zorg dienen te dragen voor de veiligheid van het luchtruim, en de veiligheidsdiensten en ministeries die wisten dat het onveilig was, maar niet handelend optraden om 'MH-17' te voorkomen. 

 

Wat her en der de 'Nieuwe Koude Oorlog' wordt genoemd, is aanzienlijk gevaarlijker dan die 'Koude Oorlog' die door het westen werd opgestart pal na de Tweede Wereldoorlog, met het promoten van het concept van het 'IJzeren Gordijn', en de oprichting van de NAVO, drie jaar later. De reden is de 'hybride' vorm die oorlog in onze tijd heeft, waarbij 'proxy'-strijdkrachten worden gebruikt om gericht landen te destabiliseren, in de vorm van Jihadisten, huurlingen en 'opstandelingen'. Naast de niet-destructieve oorlogvoering middels een steeds hysterischer wordende propaganda-oorlog, en de strijd in 'cyber-space'. MH-17 is, als het niet op voorhand zo was bedoeld, inmiddels een pion op dat schaakbord. Vandaar dat een Nederlandse onderzoeker wel verrassend sterk in zijn of haar schoenen moet staan om een conclusie te presenteren die door de 'bazen' niet wordt gewaardeerd. Met inbegrip van een 'Weet niet'-conclusie, omdat het sluitende bewijs domweg ontbreekt.

 

NRC masseerde de presentatie gisteren al voor met een artikel dat suggereert dat Justitie niets meer heeft dan het gefröbel van 'Bellingcat', waar door andere onderzoekers al enorme gaten in zijn geschoten. Ik hoop oprecht dat ons, als Nederlanders, die blamage bespaard blijft! Temeer daar je al aan de berichtgeving in NRC kunt zien hoe de Atlantische pers er mee vandoor gaat. Daar noemde de redactie het al een 'terreurdaad die zijn weerga niet kent'. Los van het gegeven dat MH-17 niet het eerste passagiersvliegtuig is dat uit de lucht is komen vallen, en zelfs niet het enige dat uit de lucht werd geschoten met een geleide raket, kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een 'terreurdaad', of een ongeluk, als je de daders niet kunt vragen naar hun motivatie. 

 

De hele kwestie van een 'rechtszitting' is in die zin ook prematuur. Degene die 'Iran-Air 655uit de lucht schoten kwamen ook nooit voor enige rechtbank, omdat 'onderzoek' uitwees dat het een ongeluk zou zijn geweest, waarmee enige rechtzitting op voorhand uit beeld schoof. Maar laat daarmee niet gezegd zijn dat ik inmiddels, zonder bewijs, accepteer dat het 'dús' de 'separatisten' waren, en dat het een ongeluk was. Want er waren wel degelijk lieden die er wel bij voeren dat vlucht MH-17 niet verder kwam dan Oekraïne. En dat waren niet de 'separatisten', en niet 'de Russen'. Maar de mensen die er van dromen om de 'Koude Oorlog' nieuw leven in te blazen. En het ook niet erg vinden als die 'Snikheet' wordt. Omdat ze een uitgesproken bloedhekel hebben aan alles wat 'Russisch' is. Dat lijkt mij helder. 

 

Als er keihard bewijs is over 'wie', 'wat' 'waar' en 'hoe', ben ik blij voor de nabestaanden, omdat er dan tenminste helderheid zal zijn over de toedracht. En trots op Nederland.  Dat keiharde bewijs geeft antwoord op de vraag of het een ongeluk was, en MH-17 niet het doelwit, of dat er opzet in het spel was, en we er alles aan moeten doen om de schuldigen in een rechtbank aan de tand te voelen. Of dat bewijs is er niet, en we houden op met speculeren, en complot-theorietjes te verzinnen, tot ergens in de toekomst dat keiharde bewijs opduikt. En dan ben ik ook trots op Nederland, als we dat onverbloemd durven stellen, ondanks de gewekte verwachtingen van 'de politiek'.

 

Blijft nog over het proces tegen de instanties die dat luchtruim hadden moeten sluiten, en/of de burgerluchtvaart hadden dienen te informeren. Ik hoop dat we daar vandaag ook een datum voor krijgen. Want daarvoor is het niet nodig om te weten wie dat vliegtuig naar beneden heeft gehaald. Het is voldoende dat we weten dat die instanties wisten dat er systemen actief waren die hoger reikten dan 'manpads'. 'Case-Closed'. 

 

Gaat dat laatste proces, tegen die instanties, er komen? Wat denkt U? De 'onderzoekende' landen hebben er overduidelijk baat bij het niet zo ver te laten komen, dus dat suggereert 'doofpot'. Maar kan een rechtsstaat als Nederland zich dat soort 'politieke rechtspraak' en geheim gehouden dossiers veroorloven? Ik zou toch hopen van niet? We gaan het zien………

 

PS: Met betrekking tot de feiten, meldde ik hier eerder dat de Russen niet meer over het type Buk beschikten waarmee MH-17 zou zijn neergehaald. Daarna doken er foto's ('Bellingcat') op die zouden aantonen dat dat wel het geval is. Onder andere een foto van Poetin op een militaire basis, voor een lanceerinstallatie van dat specifieke type. De foto stond, en staat nog steeds, op een officiële regering-website, en het zou gaan om een Armeense eenheid, die samen met Rusland oefende. Of Rusland nou wel, of niet van dat soort installaties nog ergens heeft opgeslagen, of zelfs operationeel inzetbaar heeft, is in zoverre irrelevant, dat het niks bewijst. Zoals ook het gegeven dat Oekraïne dat systeem nog wel volop in gebruik heeft, en ook opgesteld had staan, als zodanig geen bewijs oplevert. Zelfs het simpele feit dat bepaalde landen een wapensysteem niet hebben, betekent nog niet dat ze het niet kunnen leveren aan mensen die ze een 'goed hart' toedragen. 

Slachtingen

September 27, 2016

Volgens een redactioneel commentaar in NRC moeten we Aleppo inmiddels vergelijken met 'Dresden', of 'Guernica'. 

 

Er zullen niet veel mensen meer leven die 'Dresden' of 'Guernica' hebben meegemaakt, én de Nederlandse taal machtig zijn. Maar hoe bedenk je het! Vorige week lag er een alomvattend plan om de weg naar onderhandelingen in te slaan. De Verenigde Staten stonden erop dat de inhoud van dat convenant tussen de Russen en Amerikanen geheim bleef. Vervolgens bombardeerden ze Syrische militairen in Deir Ez Zor, waardoor ISIS aan een strategische positie werd geholpen, en zicht kreeg op Armeense Christenen in die plaats om op te knopen. Volgens Syrië was dat een welbewuste, gecoördineerde aanval, gelet op de communicatie die eraan vooraf ging. En daarna volgt een bombardement van een hulpkonvooi, waarbij de schaarse bewijzen die er zijn richting Verenigde Staten wijzen als dader. En gaan de 'handschoenen' weer uit. 

 

'Dresden' en 'Guernica', maar ook 'Coventry', 'Nagasaki' en 'Hiroshima', werden gekenmerkt door het feit dat ze geen strategisch belang hadden. Er waren geen grote groepen militairen gelegerd die een bedreiging vormden. En er was geen cruciale industrie. Het waren geen belangrijke bestuurlijke centra. Die steden werden platgegooid om de moraal van de bevolking te breken. Het wapen dat daarvoor de voorkeur had, was de 'brandbom', en de 'atoombom'. Bij Aleppo hebben we het over een 'knooppunt' van industriële en strategische belangen voor alle strijdende partijen. Waarvan een bescheiden deel bezet is door strijders die nauw gelieerd zijn met Al Qaida. Er was niet één verrassingsbombardement, met louter burgers als slachtoffer, maar een uitwisseling van beschietingen, én bombardementen, met als doel de stad in zijn geheel in handen te krijgen.

 

Hoe strategisch dat deel is dat door Al Qaida wordt gecontroleerd, bleek onlangs nog toen de 'rebellen' de watertoevoer naar het deel van de stad dat niet in hun handen is afsloten. Waardoor ze de eigen bevolking ook te pakken hadden. Daarbij mag u nog even terugbladeren, naar die video van dat konvooi met hulpgoederen dat door de Russen werd gepubliceerd, waarop te zien is dat een zwaar wapen op een 'pick-up'-truck gebruik maakt van de situatie om zich te verplaatsen, terwijl de route 'gedemilitariseerd' zou zijn. 

 

Er is, in het westen, geen wil om de terreur van ISIS en Al Qaida, en daarmee nauw samenwerkende groepen, aan te pakken. Of wellicht zijn het slechts enkele 'hooggeplaatste' lieden, met toegang tot bevelsstructuren, waardoor ze autonoom hun bazen voor het blok kunnen zetten, die ieder zicht op een uitweg blokkeren. En doet Obama het in zijn broek voor hen? Maar niemand die zelfs maar af en toe, en dan nog terloops, een krant opslaat, denkt dat er in het deel van Aleppo dat door 'Damascus' en de Russen wordt bestookt louter vreedzame burgers rond het openhaardvuur zitten te beven. Grote delen van dat bezette gebied zijn volkomen verlaten door burgers. Ze worden 'bewoond' door lieden die hopen op een kans van een gevecht van 'deur naar deur'. 

 

Bij tientallen bombardementen kwamen, volgens westerse schattingen, 85 mensen om. Niet 85 burgers. Maar een mengeling van 'strijders', en burgers. Burgers die, om welke reden dan ook, nog altijd niet gevlucht zijn, nadat Al Qaida daar de macht overnam. Ik wil niet zeggen dat ik op de 'eerste boot' had gezeten, maar dan toch wel op de tweede. Dat is geen excuus om die mensen dan maar als doelwit te beschouwen. Of dat ze geen idealen mogen hebben, en niet mogen dromen van het Kalifaat. Maar als je die mannen van Al Qaida aan je borst drukt, moet je er toch ernstig rekening mee houden dat het vliegtuig, of de 'drone' die boven jullie hoofden cirkelt kwaad in de zin heeft. Het zijn niet altijd hulpvaardige westerlingen. En dat komt toch ook een beetje omdat Al Qaida zelf niet zo hulpvaardig is, zeg maar. 

 

In Dresden kwamen in twee dagen van zware bombardementen geen 85 mensen om, maar 25.000. In Guernica kwamen bij één gecoördineerde aanval van het Duitse 'Condor Legioen', vele honderden burgers om. Volgens lokale waarnemers destijds 1654. In Hiroshima en Nagasaki stierven door slechts twee bommen tussen de 129.000 en de 249.000 mensen. Aleppo met dat soort slachtingen vergelijken deugt van geen kanten. Dat soort hysterie dient slechts één doel: De haat aanwakkeren jegens 'Damascus' en de Russen. Méér oorlog, en zeker niet minder!

 

Laat er geen misverstand over bestaan, dat ook ik vind dat elke dode in die regio er één teveel is! Maar er kan geen enkel misverstand bestaan over wiens primaire verantwoordelijkheid het is dat daar zoveel oorlog is. Westerse landen, de Verenigde Staten voorop, maar op de voet gevolgd door Europese landen met ambities, hebben zich sinds het begin van deze eeuw eerder nóg nadrukkelijker met de binnenlandse aangelegenheden van Irak, Iran, Syrië, Libië en Yemen bemoeit dan ze daarvoor al deden. Dat Messianisme is de directe oorzaak, en helpt groepen aan wapens en ideeën die je nog niet met een doosje lucifers kunt vertrouwen. 

 

Wellicht zitten er lieve dromers tussen die 'rebellen', maar het gros zou ik niet als mijn buurman willen. Niet omdat ze Moslim zijn, maar omdat ze extremist zijn. En extremisten kun je beter niet aanmoedigen!

Snoepgoed

September 26, 2016

Kan een land failliet gaan?

 

Bedrijven gaan failliet. Particulieren gaan failliet. Dat faillissement wordt 'uitgesproken' door een rechtbank, als de rekeningen niet meer worden betaald, en schuldeisers hun vorderingen 'hard' maken. De Zuid-Koreaanse containervervoerder 'Hanjinviel recent om, en dat heeft consequenties voor tal van klanten, leveranciers en geldschieters. Maar ook voor tal van landen, waar vele tienduizenden banen verloren dreigen te gaan. En niet alleen in Zuid-Korea.

 

Een andere kandidaat voor het knekelhuis, is 'Deutsche Bank'. Als die bank omvalt, is de slachting nog vele malen groter dan bij 'Hanjin'. Wereldwijd. Maar uiteraard zeker in Duitsland, en daarmee ook in Europa. Temeer daar Merkel uitsluit dat de Staat de verliezen 'absorbeert', en beleggers en klanten derhalve het grootste risico lopen om met de 'gebakken peren' te blijven zitten. 

 

Hoeveel bedrijven er feitelijk insolvabel zijn, in de westerse wereld, en China, met name, door een achterblijvende vraag, wilde speculatie, en verkeerde investeringen, is verschrikkelijk moeilijk te zeggen. Op golven van vers geperst geld kochten tal van bedrijven, met geleend geld, eigen aandelen op, om langs die weg de koersen een 'steun in de rug'  te geven, en de bonussen van het management veilig te stellen. Centrale Banken in het westen, en China, kochten met vers geperst geld 'schuldpapier' van banken en bedrijven, en die moeten, direct of indirect, worden afgeboekt als die bedrijven omvallen, en banken met 'stroppen' blijven zitten. Dat komt, per saldo, op het conto van de belastingbetalers van China, de 'Eurozone', Japan en de Verenigde Staten.

 

Politici en economische adviseurs in westerse landen zijn positief gestemd over de economie, ondanks de 'zorgen' over bepaalde regio's, of sectoren. Meestal de 'Usual Suspects'. Voor hen gaat het om 'groei'. En 'werkgelegenheid'. Maar als blijkt dat we, als Europese burger, voor elke €18 ECB-stimulans per saldo welgeteld slechts €1 'groei' van het GDP terugkregen, klopt er toch écht iets niet. 

 

Over 17 jaar is het Nederlandse gas op. Al voor die tijd vervalt die subsidie voor multinationals als Shell, en de Nederlandse overheid, die 'deelnemen' in de NAM. Wat hebben we gekocht met dat geld? Het begon goed, met grote investeringen in dat wat we nu de 'Deltawerken' noemen, waaronder in feite ook de uitbreiding van Rotterdam, waardoor ons land rendement haalde uit dat gratis geld dat zomaar uit de grond kwam. De laatste decennia ging het echter mis, in mijn optiek. We verzetten de bakens, om van Nederland een 'service-economie' te maken, en investeren nu in 'vogeleilanden', wegen als 'biljartlakens', die kort na de openstelling alweer worden opgebroken, om te worden geperfectioneerd met het laatste model 'vluchtheuvel', 'drempel' of 'sluis'. 

 

Om die 'groei' te kunnen realiseren, pompten we in Groningen zo hard, dat de hele provincie wegzakt in één groot 'sinkhole'. Wel weer goed voor de werkgelegenheid, maar niet voor de toekomst van ons land. Schade voorkomen is beter dan die genezen. 

 

Ook andere aspecten van de 'service-economie' die een 'impuls' kregen, zoals een niet aflatende stroom van wetten en regels die over de hele linie de bemoeizucht spectaculair deed toenemen, wat alleen maar kost, en niks oplevert, behalve gesubsidieerde 'banen', maken ons land niet 'toekomstbestendig'. En dan druk ik mij voorzichtig uit! 

 

En bij de volgende wending denkt u natuurlijk: Daar gaat hij weer met zijn 'Rusland'! Maar inderdaad zie ik daar economische ontwikkelingen die ik ook zo graag bij ons zou hebben gezien! Zo'n beetje het laatste land ter wereld dat nog een positieve rente geeft op spaargeld. En waar volop wordt geïnvesteerd in fabrieken en landbouw op een wijze die perspectief biedt voor de toekomst. Ook daar gesubsidieerd door olie, gas en mineralen. Waar eerder alleen geselecteerde oligarchen spuugrijk van werden, maar de laatste tijd worden daar ontwikkelingen aangekondigd, én gerealiseerd, die ons tot nadenken zouden moeten stemmen. 

 

De sancties tegen dat land, en de monetaire en financiële oorlogvoering die bedoeld was om het land op de knieën te dwingen, faalt niet slechts, maar zijn per saldo een enorme opsteker! Het dwingt Rusland om 'self-contained' te worden, en alles wat men nodig heeft zelf te produceren. Wat lukt. En ik zie dat land niet meer terugkeren naar die misère van de jaren negentig, nu het zelfbewustzijn vleugels krijgt. Maar eerder steeds aantrekkelijker worden voor investeerders, en landen in de regio, met inbegrip van westerse landen, zoals Japan

 

De Verenigde Staten probeerden, met de 'fracking'-revolutie, iets soortgelijks te bereiken, maar dat lijkt mislukt. Daarbij heeft het de wind tegen als men de productie die men de afgelopen decennia heeft uitbesteed aan andere landen, zoals China, terug wil brengen. De potentie is er wel om dat weer opnieuw op te starten. Net als in Europa. Maar de bevolking is gewend geraakt aan een 'levensstandaard' die werd bekostigd met het 'gratis geld' dat de 'service-economie' binnenbracht. 'Diensten' die werden opgedrongen aan landen die wel de productie mochten hebben, maar niet de 'rechten', die toevielen aan 'oligarchen'. En de financiële tovenarij die mogelijk werd gemaakt door de Dollar als 'wereldhandelsmunt'. Met de Euro kortstondig als interessant alternatief. 

 

Als u nu afhaakt, omdat dit 'weer zo'n typisch pro-Poetin verhaal' dreigt te worden, kan ik u verder ook niet helpen. Ja, het heeft te maken met Poetin, en zijn 'entourage', die doen wat het 'Brookings Institute' in 1999 nog voor onmogelijk hield. Dat concludeerde: 'However, I think policy would be better served by acknowledging that Russia is not on the path towards becoming a modern market economy. It has rather developed a new economic system that cannot be “reformed” by marginal efforts, no matter how persistent. It will have to be dismantled. That task may be as big a one and require, from both inside and outside Russia, as much commitment to solve, as the original task of replacing the command economy with a market economy. We should have no illusions that it will be cheap.' 

 

Dat laatste is een 'understatement', daar het er naar uitziet dat die inspanning onze 'begrafenis' zou kunnen worden. De expansie van het westen, waarmee op de golven van het sentiment dat '9/11' losmaakte in 2001 een prioriteit van werd gemaakt, kostte geld. Véél geld! Héél veel geld!! Geld dat werd geleend van toekomstige generaties. En wat is er dan belangrijker dan schuld? Vooral in relatie tot wat er met dat geld is gekocht? Is het geld uitgegeven aan 'snoepgoed', door de politieke 'candyman', om stemmen te kopen? Of is er geïnvesteerd? En in wat dan? In dingen die 'BOEM!' zeggen, nodig om die expansie mogelijk te maken?  Dan heb ik nieuws voor u. We zijn een doodlopende steeg in gerend.

 

De analist van 'Brookings', die invloedrijke 'ThinkTank', had gelijk dat Rusland niet op weg was een traditionele kapitalistische 'markteconomie' te worden, maar meer een moderne versie van het soort economie, met 'nationale kampioenen', dat van de 'Aziatische Tijgers' zulke 'groeikernen' maakte. Afgekeken van Japan, voordat de Verenigde Staten dat land dwongen de bakens te verzetten, waarna 'stagflatie' zijn intrede deed. De 'sterke man', die de analist van Brookings voorzag als een optie om het land te behoeden voor desintegratie, kwam er. Maar de 'Global Economy' werd een deceptie. 

 

Het 'kapitalisme met een menselijk gezicht', Poetin's ideaal, met als zijn historische helden Charles de Gaulle, Ludwig Erhard en Franklin D. Roosevelt, kwam, net als elders, in de verdrukking door het expansionisme van het pure 'roofkapitalisme' in het westen. En volslagen krankzinnige machtswellustelingen die zich meester maakten van 'De Staat' in westerse landen, en manieren bedachten om 'de politiek' buiten de vergelijking te houden. Door de verspreiding van 'desinformatie', en het 'tweaken' van 'polls' en het 'nieuws'.

 

Een land kan failliet gaan zoals Zimbabwe. Of Griekenland. Maar dat wordt altijd voorafgegaan door een moreel failliet. Dat de burgers niet opvalt. Of waar ze liever geen aanstoot aan nemen, omdat het hun leven te 'complex' maakt. Tot de rekening op de mat valt. Maar dan is het te laat. Het 'snoepgoed' was lekker, zolang het duurde. 

 

Hulpkonvooi 4

September 25, 2016

De afgelopen week bracht ik u een serie bijdragen over het 'hulpkonvooi'. 

 

Die berichtgeving liep uit de pas met wat u vernam via de westerse MSM, omdat de informatie kwam uit Russische, en onafhankelijke bronnen. Niet noodzakelijk 'onpartijdige' bronnen. Al is dat altijd een precair onderwerp. Wanneer kun je zeggen dat iemand 'partijdig' is? Als hij of zij onwelgevallige feiten en inzichten publiceert? 

 

Terwijl Aleppo weer volop in de aandacht staat van Syrische militairen en Russen, na het opblazen van het 'staakt het vuren', ettert dat verhaal van dat 'hulpkonvooi' nog steeds door. Nadat 'de Russen' in de beschikbare video's geen sporen zagen van een bomaanval, offreerde iemand die pretendeerde kennis te hebben van de 'vingerafdrukken' van uiteenlopende wapensystemen, dat wat zichtbaar was op de ongeredigeerde, voor westerse consumptie verknipte videoregistratie, de 'handtekening' droeg van een 'Hellfire'-raket. Niet van een bombardement door 'de Russen' of 'Damascus'

 

Zijn 'nick' ('Paveway'), suggereert dat hij bekend is met moderne Amerikaanse wapensystemen. Maar ik had ook op die gedachte kunnen komen om mijzelf 'Paveway' te noemen. Terwijl ik geen 'expert' ben. Gewoon omdat het een 'nick' is die mij goed in de oren klonk. Hoewel mijn eigen bronnen en inzichten, in de tijd dat ik 'Hare Majesteit' diende, altijd beter bleken dan die van de Nederlandse Inlichtingendiensten. (Ja, dat is 'grootspraak', vergeet het maar. Niet belangrijk. Maar ik ben niet zo'n amateur als die werkloze hobbyist van 'Bellingcat'). Ik weet dus wel genoeg van dergelijke systemen om te begrijpen waar 'Paveway' het over heeft. En ook genoeg om te weten dat verschillende systemen inderdaad hun eigen 'vingerafdruk' hebben. Dus concentreer ik mij op de genoemde feiten, en argumenten, en dan zeg ik: 'Zit wat in! Lastig te weerleggen!'

 

Nog altijd is daarmee het onomstotelijke bewijs niet geleverd dat die Amerikaanse 'Drone', typisch uitgerust met zo'n 'Hellfire' raket, de aanval lanceerde. En niet 'de Russen', of 'Damascus'. Partijen die beiden fel ontkennen. Forensische onderzoek ter plaatste had kortte metten gemaakt met alle 'complot-theorieën'. Maar dat is geen haalbare kaart. 'De Russen' en 'Damascus' zijn niet welkom in het door 'rebellen' bezet gehouden gedeelte. En westerse onderzoekers, met inbegrip van 'Ban&Co', zijn verre van betrouwbaar in het geval van 'Syrië'. En al helemaal als 'Rusland' daarbij in beeld verschijnt. Dus dat gaat 'm niet worden, dat indringende, onafhankelijke onderzoek waar 'de Russen' om vroegen. De kar rijdt alweer. 

 

Je mag niet 'zomaar' verbanden leggen. Geen 'appels' met 'peren' vergelijken. Niet verwijzen naar het 'gedoe' rond Hillary, als je het over 'Syrië' hebt om op die wijze een verband te suggereren. Ook niet nu steeds meer naaste medewerkers van haar 'immunity' krijgen aangeboden, en iedereen weet dat er willens en wetens wetten werden overtreden inzake het gebruik van een particuliere 'server' door de toenmalige 'Minister van Buitenlandse Zaken', en huidige presidentskandidaat, Hillary Rodham Clinton (HRC). En Obama die haar privé-adres gebruikte, maar met een 'pseudoniem'. Een rechter die niet wil tegenhouden dat die mails openbaar worden gemaakt, conform de wet in dat land, maar pas de verkiezingen. Ik ben het echter met 'Mish' Shedlock eens, dat 'HRC' de gevaarlijkste vrouw op aarde is. En dat wat er nu gebeurt in Syrië, net als daarvoor in Libië, haar 'handtekening' draagt. Terwijl het niet goed met haar gaat. Die vrees is allang niet meer voorbehouden aan mensen die je 'alt-right' kunt noemen. Over het hele politieke spectrum worden mensen wakker. Ondanks de overvloed aan 'man-bijt-hond'-verhalen in de MSM die de aandacht afleiden. 

 

Er is geen spoor van bewijs dat HRC zich op dit moment bemoeit met de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Laat staan dat ik haar in de schoenen zou willen schuiven dat ze iets van doen zou hebben met de aanval op dat konvooi! Maar er zijn 'in de administratie' mensen aan het voorsorteren, in de veronderstelling dat HRC de overwinning domweg niet kan ontgaan. En anders………!

 

Een hoop mensen zien 'aanwijzingen'. Zoals in het veto van Obama, waarmee hij het Amerikaanse volk het recht ontneemt om een proces te starten tegen 'bondgenoot' Saoedi Arabië, nadat de publicatie van de geheime '28 pagina's' zo'n proces zeker kansrijk maakt. En dan niet zoals met het proces over de schuld van Iran, dat er werkelijk helemaal níks, maar dan ook níks meer te maken had, maar door een 'rechter' toch werd aangeslagen voor $10,5 miljard. Nooit was er een groter onrecht, denk ik. Een klap in het gezicht. Maar Obama en HRC hangen aan het Saoedische infuus, en laten 'chop-chop-country', de bakermat van Al Qaida en ISIS, wegkomen met moord. 

 

Wie meent dat daarmee het laatste woord gezegd is, ziet nog over het hoofd dat een proces tegen Saoedische 'royals' onverkwikkelijke feiten naar boven zouden kunnen brengen over de nauwe samenwerking tussen de Saoedi's en verschillende Amerikaanse 'ambten', waaronder dat van president. Aspecten die niet terechtkwamen in die '28 pagina's'.

 

'Project Syrië' is, met andere woorden, niet iets waar de Verenigde Staten zomaar van weg kunnen lopen. Ze zijn chantabel. Als land, door de vergaande 'coulance', om het maar vriendelijk te zeggen, jegens landen met 'ambities'. En die 'ambities' bezorgen Europa koppijn! Terwijl 'de Russen' stug volhouden: 'Komt niks van in!' Een verschil met 'Ghouta' is, dat die 'false flag' daar werd uitgevoerd door de 'rebellen', die hun eigen mensen met gifgas bestookten, naar het zich laat aanzien. Terwijl, als het waar is dat een 'Predator' een 'Hellfire' raket afschoot op dat konvooi, kort na het bombardement op Syrische troepen bij Deir Ez Zor, de 'vuile handen' wel érg dicht bij 'Washington' komen te liggen!

 

Nogmaals: Ik neem geen voorschot op de bewijslast! Ik wijs u op de feiten. En daarbij hoort de 'vingerafdruk' van een wapensysteem, dat zelfs nog meer zegt over de mogelijke dader, dan een échte 'vingerafdruk' in een moordonderzoek, waar we slechts op zoek zijn naar een antwoord op de vraag of 'het westen' er achter zat, of toch 'de Russen' en 'Damascus'.

Freakshow

September 24, 2016

Er is iets vreemds aan de hand met onze kijk op 'verkiezingen'.

 

Ooit presenteerden partijen hun standpunten in een programma, lichtten die toe waar nodig, waarna de kiezer gevraagd werd zijn of haar voorkeur kenbaar te maken. De uitslag werd bekendgemaakt, en waar nodig werd een coalitie gevormd. Daarna ging iedereen weer aan het werk. Ook de politici, waarbij journalisten ons vertelden wat er te melden was over de besluiten die werden genomen, zodat je wist wat er terecht kwam van die programma's. 

 

Iedereen wist op voorhand dat de armslag van een politieke partij niet alomvattend was. Of je moest in een land leven met een 'Presidentieel' systeem, en een bescheiden aantal partijen. Dan nog konden 'oppositionele' partijen, binnen en buiten de volksvertegenwoordiging, roet in het eten gooien. 

 

Toen kwamen de 'peilingbureaus', die vóór de feitelijke verkiezingen al bekendmaakten wie er zou gaan winnen, en wie niet. Dat zorgde voor een grote behoefte bij politici om meer ruimte te krijgen om hun programma's 'toe te lichten'. Of liever: Bij te stellen, om zich zo omhoog te werken in de gunst van de kiezer. Geïnstitutionaliseerde volksverlakkerij werd daarmee de norm. Dat 'toelichten' kon in speciaal daarvoor vrijgemaakte zendtijd, waarin de politici met elkaar in debat konden. Of buiten die formele confrontatie om, door geldverslindende reclame en bijeenkomsten te organiseren. Die er per saldo vooral voor zorgden dat bestuurders in de aanloop naar de verkiezingen niet meer aan werken toekwamen. 

 

Inmiddels is het hele systeem zo verloederd, dat 'peilingbureaus' en journalisten het als hun taak zien om te helpen de kiezer een bepaalde kant op te sturen. En als dat niet lukt, op voorhand al de handdoek in de ring te gooien, en te beginnen met de 'blame-game'. Waarbij de kandidaat, of de partij, niks te verwijten valt. En over enig programma heeft niemand het meer. Dat is niet meer dan een 'verplicht nummer' in de aanloop naar het binnenhalen van de 'Grote Prijs'. 

 

In het westen zijn we er zo gewend aan geraakt dat het zo werkt, en dat die hele poppenkast van de 'verkiezingen' niet meer is dan een 'gelikte Miss-Verkiezing', waarbij commentatoren op elk handgebaar, en elke knipoog letten om er een diepere betekenis aan toe te kunnen kennen. Maar je kunt als kandidaat stervende zijn zonder dat het invloed heeft op de uitslag. Dan is het voor de betrokken 'peilingbureaus' en journalisten niet te bevatten dat ze in andere landen daar niet gevoelig voor zijn. 

 

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Rusland verschenen er in de westerse pers tal van stukken waarin de pro-westerse oppositie kansen werden toegedicht. Poetin mocht dan ongekend populair zijn, maar de partij die hem had voortgebracht wankelde, zo liet onder andere Steven Derix ons via NRC weten. De 'Kremlinkoekeloerders' produceerden het ene na het andere ronkende stuk proza over de voortgang die 'Yabloko' en 'Parnas' boekten, sinds de teleurstellende resultaten bij de vorige verkiezingen. Met dank aan de sancties, waardoor de economie van Rusland wankelde. En gulle gevers, die zorgden voor 'diepe zakken' om de kandidaten de kans te geven zich op een 'moderne' wijze te profileren. Derix liet ons op 15 september vanuit zijn standplaats Moskou weten dat de oppositie weer 'sexy' was. 

 

Drie dagen daarvoor schreef Derix een artikel dat was gebaseerd op 'onderzoek' van 'Levada', het 'peilingbureau' waar Derix alle vertrouwen in heeft, nadat het door 'de Russen' werd aangemerkt als een 'Foreign Agent', omdat het bureau Amerikaans geld ontvangt om van de verkiezingen in Rusland net zo'n 'freakshow' te maken als in de Verenigde Staten. Dat laatste, het gebruik van 'freakshow', moet ik hier natuurlijk wel even toelichten. Het is de benaming voor het Russische parlement in dat artikel van Derix. Terwijl ik er vrij zeker van ben dat een groot deel van mijn lezers zich serieus zorgen maken over het niveau van de politiek in de Verenigde Staten op dit moment. Een zorg die ik met hen deel. En hoe moet je die orgie daar dan noemen? Maar Levada had 'gepeild' dat 'Verenigd Rusland' nog slechts de steun had van 35% van de bevolking. 

 

Ook de op Rusland gerichte propagandazenders van Koenders en zijn kornuiten, braakten aan de lopende band oproepen uit om de bakens te verzetten. En wat blijkt? 'Parnas' en 'Yabloko' werden weggevaagd. En 'Verenigd Rusland' wint met 53% van de stemmen, in verkiezingen die algemeen werden aangemerkt als de 'schoonste ooit'. Dat is een niet geringe 'foutmarge' voor Levada en Derix! Zeg maar dat het ze reduceert tot de 'lachertjes van de klas'. 

 

Prompt verschenen er na de verkiezingen héél andere berichten in diezelfde pers: 'Zoals verwacht….'. Ja, maar niet door jullie, jongens! Of je hebt je lezertjes consequent en welbewust voorgelogen? Ik denk dat laatste. Levada en Derix, en al die 'ThinkTanks' en westerse 'NGO's' die zich met de binnenlandse politiek van Rusland, en andere landen er omheen bemoeien, liegen zich kleurenblind. Het is nu zo erg, dat Timoshenko zelfs al terugverlangt naar de tijd van vóór de staatsgreep door 'Team Nuland', omdat de bevolking van Oekraïne de huidige situatie beschrijft als 'systematische genocide'. Ze zijn 'genaaid'! En bedankt!

 

En nou gaat het mij niet om die Russische verkiezingen. Maar om de vraag of het niet eens tijd wordt dat we die 'peilingbureaus' allemaal aanmerken als 'Foreign Agent', samen met journalisten die zelf politiek bedrijven, waar ze pretenderen verslaggever te zijn. Van een columnist kan ik het zetten. Maar houdt 'Kerk' en 'Staat' gescheiden!

Ook vandaag

September 23, 2016

Ook vandaag een tweede bijdrage. 

 

Maar meer als een 'toegift', om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond dat konvooi. Die 'toegift' ('Hulpkonvooi 3'), staat onder de bijdrage van vandaag, 'Cui Bono'. Omdat de westerse MSM dat nieuws niet 'oppikken'. En ik ben heel erg van 'hoor, en wederhoor'. En simpele feiten. Doe ermee wat u goed dunkt.

View older posts »