Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Dissent

'Deutsche Welle' ('DW') is de Duitse staatszender die in dertig talen de wereld informeert over wat er in het 'Wirtschaftswunder' leeft.

 

Voor kiezers die worden opgeroepen om gebruik te maken van hun democratische recht om hun voorkeur bekend te maken, heeft 'DW' enkele intrigerende adviezen. Zij worden er door 'DW' op gewezen dat ze hun stembiljet ongeldig kunnen maken, of het biljet mee naar huis kunnen nemen, om de verkiezingen te verstoren. Ook een mooie optie is een aanvraag indienen om elders te kunnen stemmen, en dan geen stem uitbrengen. En voor wie het niet over zijn of haar hart kan verkrijgen om de boel welbewust te saboteren, rest altijd nog de 'proteststem' op een totaal kansloze kandidaat. 

 

'DW' beschikt niet alleen over radiozenders, televisiekanalen en internetsites om die verfrissende kijk op de democratie uit te dragen. Het organiseert ook opleidingen en 'training' voor 'journalisten'. U zult begrijpen dat deze adviezen niet bedoeld waren voor Duitse of Nederlandse ogen. Ze waren op Rusland gericht, waar vandaag gestemd wordt in de presidentsverkiezing, met meer dan twee kandidaten. 'Buitenlandse Inmenging' in optima forma. 

 

Gisteren publiceerde ik een bijdrage over 'Creating Consent'. Vandaag gaat het over 'Creating Dissent'. Beiden worden tegenwoordig in militaire kring beschouwd als vele malen belangrijker dan de dingen die 'BOEM!' zeggen. Hier op mijn blog schreef ik al eerder dat een hoge militair de 'officieren-in-opleiding' in de jaren zeventig al voorhield dat de NAVO zou winnen van de Sovjet-Unie, zonder dat er ooit een schot zou worden gelost. Middels 'Creating Dissent', door aan te haken bij de grote etnische en culturele verschillen in dat enorme land, en door de 'satellieten' te voeden met extreem nationalistische sentimenten, zou het die geostrategische concurrent de kop gaan kosten. En hij kreeg gelijk.

 

Aan de vooravond van de oorlog tegen Irak mondde een 'War-Game', die liefst $250 miljoen kostte, en waarin de aanstaande invasie werd gesimuleerd, uit op een regelrechte catastrofe voor de 'westerse' invasiemacht. Maar zoals we weten bleek het imposante militaire apparaat van Saddam Hoessein een 'wassen neus'. De glorieuze overwinning werd 'live' op de televisie getoond, en toegeschreven aan superieure militairen, superieur materiaal, en dito tactieken. Maar wat Saddam de kop kostte, was niet dat inferieure materiaal, of tactieken die niet waren opgewassen tegen die van de Amerikanen, Britten, Australiërs en Polen, met Nederland als 'Cheerleader'. 

 

Wat het verschil maakte, was het voorbereidende werk van een kleine groep 'Special Forces' en CIA-agenten die enige tijd voor de feitelijke invasie contact legden met verschillende Iraakse legereenheden, om de etnische en religieuze verschillen uit te buiten, opdat die eenheden het zouden laten afweten als Saddam een beroep op hen zou doen. En dat werkte als in een 'droom'. Complete bataljons gingen, zonder een schot te lossen, naar huis, of gaven zich onmiddellijk over zodra er een eenheid van de invasiemacht in zicht kwam. De luchtmacht kwam niet in actie, of de piloten 'weken uit' naar Iran. 

 

Het verhaal over die selecte groep infiltranten vindt u HIER. Ironisch genoeg gaven ze hun operatie zelf de naam 'Hotel California' mee, naar de hit van de Eagles, omdat ze al direct begrepen wat de consequenties van hun operatie en de daarop volgende invasie zouden zijn: 'You can check out, but you can never leave'. Profetische zwarte humor. 

 

'Creating Dissent' heeft uiteraard ook gevaarlijke kanten. De adviezen van 'DW' om de verkiezingen in Rusland te ontregelen, zijn ook bruikbaar in ons land, en Duitsland. Met de moedwillige invasie van mensen die een 'diverse' etnische en culturele achtergrond hebben in Europa stellen we ons 'kwetsbaar' op, wat de Europese eenheid in gevaar kan brengen. Als dat al niet het vooropgezette plan was. En op het moment dat mensen in oorlogsgebieden doorkrijgen dat ze gepiepeld zijn door een externe macht die niks te bieden heeft, maar alleen komt halen, is de kans groot dat men de verschillen opzij zet, en zich schaart achter de centrale regeringsmacht. In Rusland en China is dat proces voltooid, naar het zich laat aanzien, en vallen de adviezen van 'DW' en andere 'westerse' intriganten niet langer in vruchtbare grond. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat we nu 'Vlam-in-de-Pan' hebben, waar het vuur naar binnen is geslagen. 

 

Gisteren schreef ik over 'Managing Consent', wat in dit verhaal niet de tegenpool is, maar het andere deel van dat symbiotische denken. In dat wereldbeeld bent u de 'trekpop', en zijn de mensen die dit allemaal bedenken en uitwerken de 'spelers'. Het hele idee is, dat mensen feitelijk 'te stom zijn', en dat je ze tevreden kunt houden met 'Brood-en-Spelen', terwijl de 'Spelers' de wereld inrichten naar eigen inzicht. De chaos die ze creëren in 'bevrijde' landen is binnen dat perspectief een overwinning. De enige bedreiging is een land, of groep landen, waar 'Creating Dissent' niet meer werkt. Landen waar leiders aantreden die stug werken aan de welvaart en het welzijn van de bevolking, in de wetenschap dat ze alleen langs die weg de mensheid naar een hoger plan kunnen brengen. 

 

De 'Spelers' in ons kamp slagen er zonder veel moeite in om u bezig te houden met futiele kwesties, maar dat gaat veranderen als binnenkort duidelijk wordt waar 'Abraham de Mosterd haalt', en de leverancier niet meer wil leveren, omdat ons 'Monopolygeld' niks waard is. Omdat de 'Diensten' die wij hen proberen te slijten als tegenprestatie voor de 'Mosterd' onderdeel uitmaken van het 'Management-Verhaal' dat ik hierboven schets. Het 'Consent-Dissent'-circus, 'Failed States', 'Flitsmiljardairs', en vooral veel dingen die 'BOEM!' zeggen. In die landen zitten ze niet (meer) te wachten op een 'Zwarte Piet'-demonstratie in ruil voor hun 'Mosterd'. En als het er op aankomt, stemmen ze lekker tóch! En op de kandidaat die hun welvaart en welzijn vergroot.

Consent

De 'Ombudsman' maakt zich zorgen over de 'vrijheid van meningsuiting' in ons land. 

 

Hij richt zijn pijlen op problemen rond demonstraties van 'minderheden'. In een wat verder verleden beschouwden 'actievoerders' een demonstratie niet als een middel om je mening kenbaar te maken. Het was bedoeld, en slechts effectief, als drukmiddel. Een massale opkomst was essentieel, evenals een vreedzaam verloop. De bedoeling ervan was dat 'beleidsmakers' inzagen dat ze de steun van het volk kwijt waren, of dreigden kwijt te raken. En dat de bevolking een bepaald onderwerp zwaar vond wegen, waar de dames en heren politici het een 'handjeklap'-onderwerp vonden. Iets wat kon worden uitgeruild voor het verwezenlijken van hun 'hobby', of een carrièrestap van een partijbons. 

 

Geen enkele organisator van enige demonstratie had het in zijn hoofd gehaald om met twee bussen vol beroeps-demonstranten uit de Randstad af te reizen naar Dokkum om een kinderfeestje te verstoren. Dat werd onder geëngageerde mensen in die tijd algemeen beschouwd als een tenenkrommende afgang. Dito als demonstranten de 'Eerste Steen' wierpen. En waar dat gebeurde waren het doorgaans dan ook provocateurs, die zich vervolgens, als het volledig uit de klauw liep, ontpopten als 'agenten in burger' die hun geüniformeerde collega's hielpen demonstranten die hun voorbeeld hadden gevolgd te 'identificeren' en in de kladden te pakken. 

 

Die systematiek van de inzet van provocateurs leidde tot de implosie van de inzet van het drukmiddel van de demonstratie, door een groeiende paranoia onder de deelnemers. Zelf werd ik in Amsterdam, tijdens een massale, vreedzame betoging, ook een keer door medebetogers 'aangewezen' als een mogelijke provocateur, omdat ik mij als individu bij de massa had gevoegd. Pas nadat ik in het openbaar was gefouilleerd, en een toevallige bekende die langs kawm aangaf dat ik te vertrouwen was, liet men mij met rust. Maar enkele kilometers verderop ging het niettemin mis. In een zijstraat zagen we een militair geleide colonne, in 'activisten-kleding' gestoken agenten, oprukken naar het plein waar de demonstratie zou eindigen, en dus werd het tijd om te 'verspreiden'. Die taktiek trof de bereidheid van geëngageerde Nederlanders om te demonstreren, en daarmee de democratie, in het hart.

 

Wat tegenwoordig doorgaat voor demonstreren is in net iets teveel gevallen eerder een abjecte poging om te provoceren, en de publieke opinie gecontroleerd bij te buigen in de richting die 'Den Haag', of 'Brussel', of 'Washington', als daar al verschil tussen zit, bij te buigen. 

 

Eén van de thema's die destijds velen in het land op de been bracht, was het uit Duitsland overgewaaide initiatief om mensen met een 'onwelgevallige' (destijds 'linkse') mening te treffen met een 'Berufsverbot'. In deze tijd ben je niet 'links' als je daar niet een fel voorstander van bent. Zonder de tussenkomst van enige rechter zette Jesse Klaver de woordvoerder van GroenLinks op straat, omdat hij een stagiair zou hebben belaagd. Ik was er niet bij, dus vraag mij niet om een oordeel. Maar in een rechtsstaat zou het zo moeten zijn dat slechts één autoriteit kan beoordelen of dat gedrag grensoverschrijdend was, en welke straf dan passend is, en dat is de rechter. En niet een ambitieuze 'Popie Jopie' bij die partij, die zichzelf 'God's Gift to Mankind' vindt, en belangrijk genoeg voor een 'documentaire'. 

 

Staat de 'vrijheid van meningsuiting' onder druk in ons land? Reken maar! Maar dan door de 'sturing' van de overheid, de media, en invloedrijke actiegroepen, die tegen betaling meewerken aan het simuleren van 'consent', en de fabricage van 'slachtoffers'. U weet het misschien nog niet, maar u wil graag een 'Sleepwet' om het systeem van permanente 'sturing' verder te verfijnen. Op afgelegen eilandjes binnen de slaafse media staan wanhopige onderzoeksjournalisten die hun vak nog serieus nemen, maar door het ontbreken van een vaste dienstbetrekking, en de bijbehorende bescherming, kunnen zij allang niet meer schrijven wat ze zien en horen. U kunt lang wachten voordat de 'Ombudsman', die immers onderdeel is van dat systeem, gericht op 'manufactored consent', u daar op attendeert.

Escalatie

Afgelopen week tuimelden de geregistreerde bezoekersaantallen voor mijn website abrupt naar een veel lager niveau dan gebruikelijk, om vandaag ineens weer door het plafond te knallen.

 

Bent u zo wispelturig? Of waren het de onderwerpen die u wel, of niet interesseerden? Nou schrijf ik niet voor geld, of reclame-inkomsten, en kunnen 'sterrenstatus' en een plaats aan tafel bij een 'praatprogramma', waar zoveel journalisten leuk bijverdienen, mij gestolen worden. Maar ik maak mij wel zorgen over de razendsnel groeiende 'Rusland-hysterie'. Sterker nog, ik vrees oprecht dat we voorbij het 'Tipping-Point' zijn, en dat die hysterie op de 'automatische piloot' verder gaat, tot de wereld in brand staat. Iets waar ze zich in Engeland al decennia op verheugen?

 

Bij elke nieuwe escalatie ging het mij erom u bij te lichten, opdat u zich niet de kop gek zou laten maken. Maar nu de Britse premier, zonder noemenswaardige oppositie in eigen land, of de rest van de 'westerse' wereld, zonder begin van enig bewijs Rusland aanwijst als het land dat een gepensioneerde dubbelspion, en zijn in Rusland woonachtige dochter, in 'Sleepy Town UK' met een zenuwgas heeft omgebracht, zou ik mijn knopen maar tellen, als ik u was. 

 

De Russen noemen het een ongekende provocatie. En dan hebben ze het niet over het uitwijzen van veertig procent van het ambassadepersoneel, en een groot aantal andere treitermaatregelen om Russen die in Londen zaken doen, of het land zouden willen bezoeken, het bloed onder de nagels vandaan te halen. Ze hebben het dan over die aanval met zenuwgas zelf. Iemand heeft Skripal en zijn dochter vergiftigd. Maar wie

 

Twee auteurs die niet in slaap zijn gesukkeld, schreven over de vele 'uitgeweken' Russen die na de eerste verkiezing van Poetin tot president in Londen neerstreken, en op gewelddadige wijze aan hun eind kwamen. En de achtergrond van het vermeende zenuwgas dat Skripal en zijn dochter in het ziekenhuis deed belanden. Het overicht treft u HIER aan. En Craig Murray, voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan, die vol walging afscheid nam van zijn droombaan toen hij geconfronteerd werd met de vuile spelletjes van zijn bazen, schreef in korte tijd zelfs twee uitstekende artikelen, die u HIER en HIER aantreft.

 

Zoals ik in mijn inleiding duidelijk maak, maak ik mij niet zo heel veel illusies meer over de mogelijkheid het 'Grote Publiek' nog op andere gedachten te brengen. Ik ben niet wanhopig, maar in aanvaarding van het gegeven dat je als individu onmachtig bent tegen dit soort waanzin. Het is ook geen kwestie van berusting, maar zelfs in dit stadium nog altijd meer nieuwsgierigheid. Hoe kan het dat de mens zo nonchalant met haar 'eerstgeboorterecht' als 'intelligent wezen' omspringt? We kennen de experimenten van MilgramZimbardo en anderen, die onze overgevoeligheid voor autoriteit blootlegden. Dat hadden waarschuwingen moeten zijn. Geen handleiding.

 

Toegift:

 

Hieronder, in kort bestek, een alternatieve 'lezing' van de toedracht, die beter aansluit bij de feiten, zoals onder andere gepresenteerd in die hierboven aangehaalde artikelen. 

 

Boris Abramovitsj Berezovski was de eerste 'flitsmiljardair' in Rusland nadat de Sovjet-Unie was bezweken. Volgens de 'Forbes' journalist Paul Klebnikov, die in 2004 in Moskou werd geliquideerd vanuit een rijdende auto, was Berezovski de 'Godfather' van het Kremlin toen Yeltsin en zijn Amerikaanse 'adviseurs' daar de scepter zwaaiden. Pure maffia. 

 

Yeltsin wees op enig moment Vladimir Poetin aan als zijn opvolger, nadat die op kordate wijze een eind had gemaakt aan de aspiraties van Salafistische groepen in Tsjetsjenië, om met hulp van 'westerse' landen en de Saoedi's ook dat gedeelte van Rusland los te weken van 'Moskou'. Die benoeming werd aanvankelijk goedgekeurd door Berezovski, maar kort nadat Poetin tot president was verkozen, trok die het vloerkleed onder de corrupte oligarch vandaan. Berezovski probeerde nog, samen met de 'Yukos'-miljardairs en andere minder frisse types, wanhopig om de hervormingen van het federale stelsel te blokkeren, en zo zijn macht te bestendigen, maar faalde. 

 

Uitgeweken naar Londen, waar hij volop steun kreeg van de Britse geheime diensten, ontketende hij een 'War of Words', en vermoedelijk ook nog wel wat clandestiene acties, om Poetin onderuit te schoffelen. Zijn 'rechterhand' was de later door polonium-vergiftiging omgekomen Litvinenko, die als oud FSB-agent echter pas veel later een verblijfsvergunning kreeg, omdat MI6 hem aanvankelijk niet zag als een aanwinst. Via Litvinenko hield Berezovski contact met de Tsjetsjenen, en oud-KGB-ers die ook geen fan van Poetin waren. 

 

Skripal behoorde eigenlijk niet tot dat selecte gezelschap. Hij werd in Spanje geconfronteerd door een agent van MI6 met zijn illegale handeltjes, en kreeg de keuze: MI6 zou hem in Moskou 'te drogen' hangen, of hij ging werken voor de Britten. En hij koos voor dat laatste. Dankzij Skripal werden in Europa enige Russische 'netwerken' opgerold, voordat de Rus zich liet overplaatsen naar een regionale administratieve functie, en daardoor onbruikbaar werd voor de Britten.

 

Volgens 'bronnen', zoals dat dan heet, werd Skripal, die destijds werkte op de Russische ambassade in Estland, in Spanje 'binnengehaald' door Pablo Miller. In die tijd had MI6 blijkbaar ook Litvinenko operationeel in Spanje, in de jacht op sjoemelende Russen zoals Skripal die ze konden ronselen voor hun 'Regime-Change' operatie. Dat werpt een ander licht op dat verhaal in de 'Mainstream Media' over Litvinenko als 'Triple-Agent'. Die Pablo Miller werkt tegenwoordig voor het bedrijf van Christopher Steele, die dat 'anti-Trump'-dossier samenstelde en aan de FBI presenteerde, voordat hij het verkocht aan 'Team-Hillary', en (een medewerker van) McCain het 'lekte'. Steele was contactpersoon voor MI6 op de Britse ambassade in Londen toen Skripal als dubbelspion werkte. En Salisburry is toevallig ook de woonplaats van Miller, die in zijn commerciële 'nepfunctie' nog altijd contact had met Skripal. 

 

Skripal werd uiteindelijk gearresteerd door de Russen, voor de rechter gesleept wegens hoogverraad, en tot een tamelijk bescheiden gevangenisstraf veroordeeld, als je het vergelijkt met de straffen die westerse overlopers tegemoet kunnen zien! Maar al na enkele jaren werd hij 'geruild' met de Amerikanen voor een stel Russen die in de Verenigde Staten in een cel zaten weg te kwijnen. Waarom de Verenigde Staten geïnteresseerd zouden zijn in Skripal, of dat ze hem er gewoon bij kregen, vermeldt het verhaal niet. Maar na een 'debriefing' gingen Skripal en zijn vrouw op kosten van de Britse belastingbetaler met pensioen in Salisburry. Zijn vrouw overleed daar, en hij verloor nog twee zoons die hun vader niet waren gevolgd, en in Rusland woonden. Ook Yulia, die nu samen met haar vader in een Brits ziekenhuis ligt, is een Russin, en geen Britse. 

 

Omdat dat hele opzetje van Steele (MI6) om Trump onderuit te schoffelen zo hopeloos faalde, rijst bij mij de vraag in hoeverre Skripal niet eerder een dubbel-dubbelspion was? 'Uitgeleverd' aan de Britten, om vervolgens zijn bezoedelde naam in zijn moederland goed te maken door 'MI6', en hun 'commerciële Side-Kick' onder leiding van Steele en Miller te verraden, waardoor de Russen niet 'blind' hoefden spelen in dat spelletje geostrategisch schaak rond die vermeende 'Russische Inmenging'. Het is uiteraard een complot-theorie, maar een stuk geloofwaardiger dan dat de Russen Skripal, die ze immers in verzekerde bewaring hadden, toch maar uit de weg wilden ruimen, zoveel jaar nadat hij in het 'veilige' Engeland was aangekomen. En gelet op het gegeven dat Skripal geen principiële overloper was, maar werd gechanteerd, maakt dat het scenario beslist een stuk geloofwaardiger dan die flauwekul waar ze in NRC mee lopen te leuren, als 'Redactioneel Commentaar'. Wat een paranoïde aanfluiting is dat zeg! Dan is 'Gifgas om Brexit te voorkomen' nog geloofwaardiger. 

 

Op de één of andere manier zien die 'broodschrijvers' voor de 'Atlantische Zaak' ook over het hoofd dat de uitvinder van het vermeende zenuwgas een Poetin-hatende, naar de Verenigde Staten gevluchte Rus is, die in een boek de receptuur van het gif prijsgaf. Bij 'Amazon' te koop voor $30. De Poetin hatende Grigory Rodchenkov op steroïden! Rodchenkov rotzooide met doping voor Russische atleten, werd samen met zijn zus ontmaskerd, maar de Russische autoriteiten kregen de zaak tegen hem niet rond. Alleen zijn zus werd veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Weer terug in functie als 'dopingbestrijder' (sic) ging hij door met zijn lucratieve handeltje, maar net voor hij opnieuw gearresteerd kon worden, dit keer mét bewijs, nam hij de benen naar de Verenigde Staten, waar hij nu in weelde leeft als 'klokkenluider', samen met die 'gifmenger', en een hele hoop maffioso uit de tijd van Yeltsin. Nuttig zolang ze Poetin het leven zuur kunnen maken. Of daarna dood, als 'martelaar' voor de 'Atlantische Zaak'. Zoals ook Berezovski dood in zijn bad gevonden werd, met een strop om zijn nek, twee dagen voordat hij met zijn verloofde af zou reizen naar Tel Aviv om een nieuw leven te beginnen. Kort daarvoor had hij twee brieven aan Poetin persoonlijk geschreven, waarin hij hem om vergeving vroeg. Duidelijk niet waar ze bij MI6 op zaten te wachten, begrijpt u?

Vermoeden

Als je op basis van het vermoeden dat je vrouw het met de buurman doet eerst je vrouw 'aan de tand voelt', waardoor ze in het ziekenhuis belandt, en vervolgens het huis van de buurman in de fik steekt, waardoor het hele gezin in de vlammen omkomt, dan ben je rijp voor 'TBS met dwangverpleging'. 

 

Begin je op basis van een vermoeden een oorlog, of ontsla je een werknemer op 'aanwijzing' van 'MeToo', dan ben je goed bezig. De Verenigde Staten hadden 'aanwijzingen' dat een marineschip van dat militair machtigste land op aarde in de Golf van Tonkin werd aangevallen, en voor de 'daadkrachtige' president was dat een prima excuus om Hanoi te bombarderen, en de oorlog in Zuid-Oost Azië af te trappen, waarbij tegen de drie miljoen mensen omkwamen. Achteraf bleek dat die aanval op dat schip een 'luchtspiegeling' was. En dan zeg ik het vriendelijk.

 

USS Liberty werd door Israël uit het water geschoten, maar de Amerikanen hadden 'aanwijzingen' dat het Egypte was dat de aanval uitvoerde, en kozen de kant van Israël, en keken niet meer om. Zelfde 'daadkrachtige' president. 

 

De Amerikanen en Britten hadden begin deze eeuw 'aanwijzingen' dat Irak 'Weapons of Mass Destruction' had opgeslagen, en ze dulden geen concurrentie, dus vielen ze dat land binnen, en legden zo het fundament voor ISIS. Die wapens werden nooit gevonden. 

 

En nu claimt Theresa May, die ook graag 'daadkrachtig' wil overkomen, om te bewijzen dat een vrouw minimaal net zo onbezonnen en hysterisch kan reageren als een man, dat een dubbelspion en vriend van het Verenigd Koninkrijk, door Rusland om zeep werd geholpen. Compleet met ultimatum eiste ze 'opheldering' van de Russen, zonder een splinter bewijs te overleggen. En 'Washington', 'Berlijn' en 'Den Haag' doen mee. 'Den Haag' volgde in alle bovengenoemde dwalingen het voorbeeld van de paranoïde oorlogshitser, om later haar standpunt enigszins te 'nuanceren' als de publieke opinie zich tegen die 'TBS-er' keerde. 

 

In de 'westerse' pers heeft men het over 'economische-' en 'diplomatieke sancties' van de Engelsen tegen Rusland, dat afgelopen winter de van kou stervende Britten nog het gas leverde om May een gruwelijke afgang te besparen. Maar 'in de wandelgangen' gaat het over de verbanning van 'RT' als tegenhanger voor de Britse propagandazenders, en circuleert in de Britse media het bericht dat May en haar vrienden van de geheime diensten, na het Brexit-fiasco vechtend om te overleven, en blij met elke kans om de aandacht van de snel groeiende binnenlandse problemen af te leiden, bereid zou zijn tot 'offensieve cyber-aanvallen'.

 

Over de hele wereld hebben politici en militairen te kennen gegeven dat een 'cyber-aanval' een oorlogsdaad is. En dat men daar op zou reageren met 'gepaste' tegenmaatregelen, tot en met de inzet van nucleaire wapens aan toe. Vandaar dat de Britse Express stelt dat Theresa May op het punt staat de Derde Wereldoorlog af te trappen. De Russen zijn vooralsnog de enigen die May vragen om bewijs in de kwestie die formeel als aanleiding voor deze oorlogsdreiging wordt aangevoerd: De inzet van zenuwgas waardoor een uitgerangeerde Russische dubbelspion en zijn in Rusland wonende dochter Yulia, plus enige hulpverleners in een Brits ziekenhuis belandden. 

 

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde: 'One does not give 24 hours notice to a nuclear power', en ze voegde er aan toe dat de 'Skripal poisoning was not an incident but a colossal international provocation.' Iemand is uit op oorlog, met andere woorden. En dat zijn niet de Russen. Als we dan even dat lijstje hierboven nog eens ter hand nemen, dan verschijnen 'the usual suspects' eigenlijk direct al in beeld. 

 

Geen gebrek aan 'Poetin-haters' die wel willen verklaren dat het niet anders kan, of de Russen zitten erachter. Daaronder de in Amerika wonende Rus die in de Sovjet-tijd het gif 'novitsjok' uitvond, en doorontwikkelde, en er een boek over schreef waarin hij de samenstelling van dat extreem dodelijke gif met zijn lezertjes deelde. Het is dus bepaald niet zo dat 'het Kremlin' als enige over dat goedje beschikt. Nog geheel los van het gegeven dat de mensen die nu in 'het Kremlin' de dienst uitmaken volop vijanden hebben gemaakt onder de Russen die daar eerder de scepter zwaaiden. Waaronder de vrienden van die gifmenger. Laten we zeggen dat die man als 'getuige deskundige' in elk geval geen voor de hand liggende keuze is. En dan druk ik mij bijzonder voorzichtig uit. 

 

Het alles overstijgende probleem, zoals ik dat zie, is dat er geen 'autoriteit' is om die 'TBS-ers' een halt toe te roepen. De enige autoriteit zou de 'kiezer' in de 'westerse' landen kunnen zijn, die uiteindelijk ook voor elkaar kregen dat de Verenigde Staten en hun 'bondgenoten' zich terugtrokken uit Zuid-Oost Azië. Maar die 'kiezer' zit met zijn fopspeen voor de buis naar 'De Wereld Draait Door' te kijken, zonder te beseffen dat het op hun eigen wereld slaat, die aan het doordraaien is. 

 
 

Vrijwilligers

Steeds meer écht werk wordt gedaan door 'vrijwilligers', terwijl mensen die er alleen over kunnen praten er bakken geld mee verdienen. 

 

Neem het 'vrijwilligersproject' waar de goedbetaalde kletsdames bij 'GoedeMorgenNederland' van WNL, met hun 'gasten' regelmatig reclame voor maken: 'Automaatje' van de ANWB. Mensen met een auto vervoeren ouderen tegen een minimale vergoeding voor de gemaakte kosten naar familie, vrienden of stadscentrum. Ze stoten daarmee beroepschauffeurs het brood uit de mond. Maar geen nood: Die kunnen een 'uitkering' gaan halen, of een aanvulling op hun karige 'nul-uren' inkomen, nadat die is goedgekeurd door mensen die over werk praten

 

Tegelijk gaan er in de 'politiek' (mensen die over werken praten) steeds meer stemmen op om 'uitkeringstrekkers' te verplichten aangewezen werkzaamheden te verrichten. Daar is een woord voor: Slavernij. Het verschil met de 'Uitgewezen Asielzoeker', en zijn 'Bed, Bad en Brood'-regeling, is dat die asielzoeker niet mág werken. Dat hebben de mensen die over werken praten besloten.

 

Een ander groot verschil met regulier betaald werk is dat dát werk bedolven wordt onder de wet- en regelgeving, terwijl een 'vrijwilliger' zich nergens aan hoeft te houden, behalve de meest elementaire wettelijke regelgeving. 

 

Door de eeuwen heen hebben mensen elkaar geholpen. En vele organisaties met een algemeen nut, met inbegrip van de klassieke 'Vakvereniging', drijven op de 'vrijwilligers'. Ook die organisaties zijn met hun tijd meegegaan, en praten meer over werk dan dat ze ervoor zorgen dat er ook betaald werk is. Sterker nog, ze zijn doorgaans ook de drijvende kracht achter steeds scherpere wet- en regelgeving, waardoor commerciële bedrijven het afleggen tegen de 'vrijwilligers'. 

 

'Liefdadigheid', zoals het voorheen heette, werd in het verleden georganiseerd door kerkelijke gemeenschappen, en mensen die bulkten van het geld. En we zijn weer helemaal terug bij 'af'. De feodale realiteit bevalt niet alleen de mensen die bulken van het geld wel, omdat ze per saldo goedkoper uit zijn dan in een maatschappij waarin het allemaal fatsoenlijk geregeld is. Maar zolang ze betaald krijgen, zijn ook de mensen die praten over werk tevreden. Samen vormen ze vooralsnog een ruime meerderheid in 'de politiek', die ons uiteindelijk de wet voorschrijft. 

 

Op dit moment is het in ons land nog zo, dat de 'belastingbetaler' de belangrijkste geldgever is waardoor mensen die praten over werk een inkomen hebben. Naast de pensioenfondsen. Maar hoe meer 'vrijwilligers' de taken van betaalde krachten overnemen, hoe lastiger het zal worden voldoende 'belasting' binnen te harken voor dat leger praters. En over de toekomst van uw pensioen zal ik het maar helemaal niet hebben. 

 

Dat mensen die bulken van het geld, en religieuze organisaties, bereid zijn fors te investeren in organisaties die uiteenlopend 'vrijwilligerswerk' organiseren, en 'in de markt zetten', is niet zo vreemd. Het heeft niets te maken met hun goede inborst. Ze zijn niet de hulpvaardige buurman, of de lieve opa of oma die de kinderen opvangen als de ouders op pad moeten om ergens te praten over werk om hun inkomen op peil te houden. Ze zien kansen. Unieke kansen! Kansen om de plek in te nemen van regeringen, vakverenigingen en andere maatschappelijke organisaties die ooit in het leven werden geroepen om mensen te verheffen uit de slavernij. 

 

En wat doen wij? We keren 'vrijwillig' terug naar die afhankelijkheid, aan de hand van mensen die praten over werk. Die eerst het échte werk exporteerden, omdat het elders, waar nog volop slaven waren, goedkoper kon. Dus niet om hen te verheffen of zoiets. En inmiddels hebben we daar de 'regelgeving' aan toegevoegd waardoor allerlei écht werk in feite bij wet verboden is, of kunstmatig  duur wordt gemaakt, dat niemand het eindproduct nog kan betalen. Een droom voor lieden die bulken van het geld, en hun leger 'vrijwilligers' die niet worden gecontroleerd op hun 'uitstoot', 'urenstaat', 'ARBO'-conforme arbeidsomstandigheden, 'privacy-bescherming', 'training sociale vaardigheden', en toezicht op 'gelijkheid' en quota voor vrouwen, minderheden en plaspauzes.

 

Een humane, op welvaart gerichte samenleving zou er niet in trappen. Maar wij organiseren zelfs vrijwillig een 'Nationale Vrijwilligersdag' om het te vieren! 

Volksvermaak

'Hoeveel Belgen zijn er nodig om een gloeilamp te verwisselen?'

 

Het juiste antwoord was dan: 'Twee. Eén klimt op een kruk en houdt het peertje vast, en de ander draait de kruk in de rondte!' Een 'klassieke' Belgenmop waaruit moest blijken hoe dom en inefficiënt onze zuiderburen waren. Maar als er al een kern van waarheid in zat, dan hebben we de afgelopen decennia toch een behoorlijke 'inhaalslag' gemaakt! 

 

Hoeveel journalisten, 'experts', advocaten en televisieprogramma's zijn er nodig om het voortkabbelende proces tegen Willem Holleeder 'uit te leggen'? Tienduizend lijkt mij een erg voorzichtige schatting als we iedereen turven die op de televisie, in de kranten, in tijdschriften of als politicus een leuke 'grijpstuiver' heeft bijverdiend door zijn of haar 'inzicht' met ons te delen. Hoeveel dat theater precies bijdraagt aan ons nationale GDP valt niet te becijferen, maar dat is bepaald niet gering! 

 

Vroeger werkte iedereen voor zijn of haar dagelijks brood. En als iemand zich de rijkdommen van een ander op illegale wijze toe-eigende, of hem of haar naar het leven stond, dan pakte de politie die onverlaat op, bereidde de Officier van Justitie een zaak voor, en sprak de Rechter recht op basis van tamelijk eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke wetgeving. Indien schuldig, dan werd betrokkene overgeheveld naar een 'Huis van Bewaring', waar professionele bewakers er op toezagen dat hij of zij de opgelegde tijd uitdiende. Maar die tijd hebben we ver achter ons gelaten. 

 

'Trial-by-Media' was voorheen iets waarvoor juristen buitengewoon huiverig waren, omdat het een enorme bedreiging was van de rechtsgang. Maar vind nu maar eens een jurist, OvJ of Rechter die geen 'mediatraining' heeft gehad. Over en weer verzekeren ze ons voor de camera en in 'exclusieve interviews', dat alle aandacht hen niet beïnvloedt. Zorgvuldig uitgezochte autisten, of rabiate leugenaars zonder zelfkennis. 

 

Wat ook zeker heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling, is de rol van 'Den Haag', waar men elke nieuwe dag weer een of andere 'wet' produceert. Liefst met een boekwerk aan bijlagen waarin toelichtingen en uitzonderingsbepalingen worden geformuleerd. Zeker in combinatie met reeds eerder 'aangenomen' wetten is zo een 'Oersoep' ontstaan waar je naar hartenlust in kunt vissen op zoek naar een wet die je bevalt. De rest is 'beïnvloeding'. Goochelen met woorden, sympathie en antipathie kweken, 'imago' bouwen, of afbreken. En waar er genoeg geld is, kan dat zelfs de complete samenleving op zijn kop zetten als het nodig is om een 'Bad Boy'-imago ingang te doen vinden bij het 'Grote Publiek'. 

 

Volgens mij is dat geen levensvatbare propositie voor een gezonde samenleving, maar u ziet er wellicht eerder een doorbraak in, omdat het de ultieme overwinning is van 'Democratie' zoals het bedoeld is. Maar ik heb helemaal niets met dat 'Gesundes Volksempfinden'. Nationaal vind ik het weggegooid geld waar veel teveel mensen zich onledig houden met 'verdienmodellen' waar je niet in kunt wonen, die niets produceren wat je kunt eten, of iets wat je warm en veilig houdt. En internationaal vormt het een krankzinnig makende bedreiging waar 'beleidsmakers' en 'activisten', op aanreiken van 'experts', en ondersteund door de media, zonder ooit bewijs te hoeven leveren, willekeurige personen en landen kunnen 'veroordelen', waarna 'sancties' volgen die op geen enkele manier verschillen van wat in de Middeleeuwen door intellectuelen uit die tijd werd aangeduid als een 'heksenjacht'.

 

Wat mij fascineert, is dat de mens als soort blijkbaar niet los kan komen van die extreem primitieve neiging. Als het weer eens gruwelijk uit de klauw is gelopen, nationaal of internationaal, vallen ons kortstondig de schellen van de ogen, en beloven we elkaar om nooit meer zo kortzichtig en hysterisch achter een vijandsbeeld aan te lopen. Maar één of twee generaties verder kunnen we ons weer niet inhouden.

Miscalculatie

Het is niet moeilijk om je rijk te rekenen.

 

Zelfs als we onfeilbare wetenschappelijke modellen gebruiken om een predictie te doen over ontwikkelingen op een beperkt gebied, kan de uitkomst finaal anders zijn. Neem de 'Oostvaardersplassen'. De modellen gingen uit van de ontwikkeling van een weelderig, parkachtig landschap met veel bomen, en 'Grote Grazers'. Het werd een kaalgevreten dorre vlakte. Waardoor een hoogleraar die vanaf het begin bij het 'project' betrokken was nu voorstelt om er maar een moeras van te maken, en wat fietspaden aan te leggen. 

 

En wie kon voorspellen dat 'koploper' PSV dit weekend in Tilburg bij 'degradatiekandidaat' Willem II met 5-0 van de mat zou worden gespeeld? 

 

Het zijn doorgaans niet de échte deskundigen die stijl achteroverslaan als het allemaal anders blijkt te zijn, en de bal nog altijd 'rond'. Maar de 'fans'. Met inbegrip van 'investeerders', of 'beleidsmakers' die er miljoenen belastinggeld in hebben gestopt, en die hun geld, of carrièreperspectieven in rook zien opgaan. Anderzijds zijn er dan altijd de mensen die steeds gewaarschuwd hebben dat die predicties niet juist waren, en zich gefrustreerd of wanhopig afvragen waarom 'men' niet beter naar hen luisterde. Wat dan weer niet wil zeggen dat zij géén fouten kunnen maken. 

 

Er zijn bepaalde 'beleidsterreinen' waar de 'bevoegden' maar beter geen fouten kunnen maken, omdat de gevolgen catastrofaal zijn voor de mensheid als geheel. Omdat 'experts' zelfs in zeer bescheiden 'projecten' de plank al finaal mis kunnen slaan, en ook de 'fans' verblind kunnen zijn door hun enthousiasme, zijn de meer behoedzame mensen als regel warm voorstander van 'Marktwerking', waardoor wat werkt vanzelf boven komt drijven. En wat niet werkt een stille dood sterft. 

 

'Democratie' is een vorm van 'Marktwerking', mits integer uitgevoerd. Maar daar schort het steeds meer aan, en dat heeft consequenties. In het bijzonder waar beslissingen moeten worden genomen over uitermate complexe systemen waarin tal van 'beleidsterreinen' samenkomen. Zoals 'Oorlog-en-Vrede'. Een tamelijk kleine onachtzaamheid, of een ontbrekend element in het 'beslissingsmodel', en we zijn 'toast'. Maar exact omdat de burger beseft hoe complex de materie is, brandt die er liever de handen niet aan. Als we dan het 'speelveld' overzien, met alle oorlogen waar we ons sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie als concurrent in hebben gestort, op voorspraak van de 'experts', dan denk ik: 'Geen weelderig landschap met veel bomen en 'Grote Grazers', maar een dorre, kaalgevreten woestenij waar niks meer groeit, behalve extremisten'. 

 

Na de presentatie van een heel arsenaal aan moderne Russische wapens, expliciet bedoeld om het Amerikaanse 'raketschild' te omzeilen, las ik in de 'westerse' pers de commentaren, hopend op signalen dat men begreep dat de 'Nucleaire Afschrikking' terug was van weggeweest. Maar kennelijk is het 'beslissingsmodel' nog niet aangepast. Om te beginnen schreven zelfbenoemde geopolitieke 'experts' dat de 'wapen-experts' die zij hadden geraadpleegd twijfelden aan de operationele beschikbaarheid van genoemde wapens, of zelfs het bestaan ervan in twijfel trokken. Daaraan gekoppeld stelde men dat die hele presentatie primair voor 'binnenlands gebruik' was, omdat Poetin 'successen' nodig had. En de Russofobische 'correspondent' van NRC schreef dat nucleair voortgestuwde kruisraketten met een schier oneindig bereik in feite 'oude meuk' was. Volgens hem hadden de Amerikanen iets dergelijks in de jaren zestig van de vorige eeuw al ontwikkeld, maar hadden ze die revolutionaire voortstuwing bij het 'Grof Vuil' gezet om de Sovjets niet te bruuskeren. (Je moet er maar opkomen…..).

 

Le-vens-ge-vaar-lijke zelfoverschatting!

 

Hoe groot het bereik is van mijn blog kan ik u niet met enige zekerheid zeggen. En ook niet of 'experts' hier meelezen, want het is een tamelijk gesloten groep mensen, die overal prachtige parken en weelderige bossen zien, waar ik naar een kaalgevreten vlakte sta te staren. En ik realiseer mij dat veel van de blogs en websites die gelijke waarschuwende woorden laten horen hoe dan ook, per definitie, worden gezien als onderdeel van 'Russische Beïnvloeding'. Maar het zij zo. 

 

Mocht u oog hebben voor de risico's van het gehoorzamen aan een 'Matrix' die louter 'Failed States' en 'extremisten' voortbrengt, dan is het toch wel handig als u dit soort boodschappen, zoals deze bijdrage, onder de aandacht brengt van een groter publiek. Ik zou ophouden met er op vertrouwen dat de 'experts' echt wel op tijd wakker worden.

Pyrrhus

Europese 'Atlantici' zitten op 'dood spoor'.

 

Dat zitten ze al veel langer, maar het dringt nu pas tot hen door. Los dan van de betrekkelijk kleine groep 'raddraaiers' bij uiteenlopende 'ThinkTanks', kranten, zenders en tijdschriften, op universiteiten en in de politiek, die welbewust hun ziel verkochten aan het 'Grote Geld'. Maar we moeten voorzichtig zijn alle pleitbezorgers van het 'Atlantische' geweld niet over één kam te scheren. Tegelijk is het ook onverstandig om de scheuren in het 'Atlantische' pantser te bewieroken als een doorbraak.

 

Neem Bas Heijne. In zijn column van dit weekend in NRC zet hij zich af tegen de 'Top' van de ING-bank, vanwege de 'loonsverhoging' van vijftig procent voor de 'CEO' van dat bedrijf. Dat is op zich niet verrassend. Maar wel dat hij het schetst in de 'zwart/wit' tinten van een 'Elite' versus het 'Volk'. Waarbij hij het beeld schetst van een 'Elite' die er vanuit gaat dat de storm die deze exorbitante 'loonsverhoging' nu veroorzaakt, vanzelf weer gaat liggen, omdat 'de politiek' en 'de media' uiteindelijk toch weer terugkeren naar het 'gefröbel' dicht bij huis dat hen stemmen en lezertjes oplevert. 

 

Heijne hoeft maar door NRC te bladeren om bevestigd te krijgen dat het 'Hemd' nader is dan de 'Rok', en dat 'journalistiek' in deze tijd niet veel meer is dan 'bijvoeren' om zelfs de meest rabiate criticus van de koers die we voorliggen te 'verzadigen'. Opnieuw vele pagina's over 'Rusland', waar de gehate Poetin naar verwachting volgende week met overmacht de verkiezingen zal winnen. Verkiezingen, ja. Met een hele schare uitdagers, waaronder een aantal vrouwen met volop landelijke bekendheid door hun rol in de media. Maar de wegens corruptie veroordeelde, met 'westers' geld, mediatraining, en politieke 'talking-points' gelanceerde Navalny mag niet meedoen. Vanwege die veroordeling. Wat overigens hoe dan ook weinig verschil maakt, omdat Navalny landelijk niet in de buurt komt van de 'kiesdrempel' waar hij, of zijn partij, wél meedoet. Behalve in Moskou, waar hij echter ook met ruime cijfers verloor toen hij zich kandidaat stelde voor het burgemeesterschap. 'Oppositie' voor die 'raddraaier' is dan ook een erg groot woord.

 

Het probleem voor die 'Atlantici' is de niet langer te verhullen rol van het 'Grote Geld', en de 'Winner-Takes-All' mentaliteit van Trump die dat zichtbaar maakt. Van mijn kant benadruk ik dat wat Trump nu doet, niet significant afwijkt van wat zijn voorgangers deden. Door de geopolitieke ontwikkelingen wordt het 'Grote Geld' nu geforceerd haar 'Hand' te laten zien. En daar heeft Trump geen moeite mee. Het is voorstelbaar dat Hillary het gordijn wat langer had laten hangen, maar serieuze analisten zagen al veel langer aankomen dat de 'Voorstelling' moest beginnen.

 

Beter dan ik het u uit de doeken kan doen, laat Charles Hugh Smith zien dat het in de huidige wereldeconomie allang niet meer gaat om 'in-' en 'uitvoer' van producten, maar dat 'Kapitaalstromen' bepalen wie er te eten heeft, en wie niet. Zoals een eeuwenoude wijsheid, in een 'modern' jasje zegt: 'De één zijn dood, is de ander zijn opslag van vijftig procent'. Het 'geheim' van Poetin en Xi is dat ze goed voor 'het Volk' zorgen, en zich niet laten meezuigen door 'geneuzel'. En dat elke Rus en elke Chinees weet dat 'het westen' er op uit is om hen uit te buiten ten behoeve van een 'Hofhouding' die geen serieuze 'meerwaarde' heeft in economische zin. Die 'Dictatuur van het Proletariaat' waar Marx de Russen en Chinezen op trakteerde was geen succes. Maar het heeft de bevolking daar wel het 'gereedschap' aangereikt om de belangen van het 'collectief' beter op waarde te schatten. Het hielp dat de plundering onder leiding van de 'Harvard-Boys' na de ineenstorting van het communistische regime in Rusland de gemiddelde Rus vol in de armoede stortte. Ze zijn daar klaar met het eten van 'Genadebrood'. 

 

Hier op mijn blog heb ik al verschillende bijdragen gewijd aan de rol van het 'Grote Geld', en hoe 'rechten' en 'patenten' er voor zorgen dat de opbrengst van producten wegvloeit van de mensen, en landen, die produceren. Of waar het grondstoffen betreft: Bezitten, omdat het hún bodemschatten zijn. In NRC schreef Maarten Schinkel al dat de aandelen van bepaalde Zweedse staalproducenten omhoog waren gegaan bij de aankondiging van de handelsoorlog door Trump, waarmee hij (naar nu zelfs de optimisten niet meer kunnen ontkennen) de Europese en Japanse economie zelfs harder treft dan die van China. Hoe kon dat? Gewoon, omdat die 'Zweedse' staalproducent eigenaar is van Amerikaanse fabrieken die staal produceren. Geen vuiltje aan de lucht voor de eigenaren en directie van dat 'Zweedse' bedrijf. Alleen de Zweedse arbeiders kunnen aan de hongerpaal. 

 

In hoeverre die geprogrammeerde verpaupering van de Europese en Japanse 'bondgenoten' een wig zal slaan tussen de Verenigde Staten enerzijds, en Europa en Japan anderzijds, valt te bezien. Bedenk ook dat Trump nu al 'uitzonderingen' maakt voor Canada, Australië en Mexico, en langs die weg zal het weinig moeite kosten de EU-landen tegen elkaar uit te spelen. En het is maar zeer de vraag of 'het Volk' in de Europese landen dat dan het haasje is zal begrijpen dat ze in 'Washington' en 'New York' ('Wallstreet') moet zijn om verhaal te halen. En dat is het onverwachte punt dat Heijne maakte, maar wellicht zonder het zelf te beseffen. 

 

Vanuit 'het Volk' gezien is het nu zaak dat 'Brussel' zich bekeert tot het 'EurAziatische' project van Rusland en China, met behoud van eigen identiteit. Maar zonder die identiteit op te dringen aan haar buren en handelspartners. De 'Elite' zoals Heijne die definieert heeft andere plannen, en ziet graag dat we ons verliezen in lokaal geneuzel, een wirwar van wet- en regelgeving om de samenleving te 'perfectioneren', en de identificatie van 'producenten-landen' en landen met veel grondstoffen als een bedreiging voor 'onze' welvaart. Ik vrees dat 'Heijne-en-de-zijnen' nog niet zo ver zijn, en dan liever de 'Heldendood' sterven in een 'Pyrrhusoorlog'.

Zoenen

Christiaan Weijts, die elke vrijdag één bescheiden 'column' mag schrijven in NRC op pagina twee, stort zich deze week op de wereld van de 'marketing'.

 

Zijn stelling is, dat posters met 'zoenende homo's' van pakkenboer 'Suitsupply', die vervolgens worden vernield, slimme marketing is. Uitgedacht door een 'algoritme' dat precies uitdoktert wie de klanten zijn, en hoe je die het best voor je product kunt winnen, tegen de laagst denkbare kosten. En als je de media dan zo gek weet te krijgen dat ze gratis reclame voor je maken, door de vernieling van een stel posters als belangrijk nieuws te presenteren, met inbegrip van een 'kiss-in-manifestatie' in het 'ludieke' Amsterdam, onder toeziend oog van de pakkenboer, ben je binnen.

 

Mijn stelling is, dat Weijts een beetje laat wakker wordt. Politieke 'pakkenboeren' werken al vele tientallen jaren zo. En menige wapenproducent zorgt langs die weg voor steeds meer 'vraag', in nauwe samenwerking met de politieke 'pakkenboeren' en de media, waaronder NRC. Een klein stukje verder in NRC de column van Michel Kerres, 'redacteur geopolitiek', die elke twee weken een stukje tekst plaatst over wat er in zijn kringen rondzingt. En deze week gaat het over 'Oude Autocratische Mannen' die de 'Democratie om zeep helpen'. Het gaat dan niet over D66, dat de ene na de andere verkiezingsbelofte, en alle 'kroonjuwelen' van de partij op 'Marktplaats' heeft gezet. Of over onze 'Volksvertegenwoordiging' die de uitslag van het ene na het andere referendum door de 'shredder' haalt. Of de 'Democratische Partij' in de Verenigde Staten, die kandidaat Bernie Sanders terzijde schoof ten faveure van de onvermijdelijke Hillary door te sjoemelen bij de voorverkiezingen. Ook niet over de staatsgreep van 'Victoria-Fuck-the-EU-Nuland' in Oekraïne. Nee, het gaat over Poetin, en zijn Chinese ambtgenoot, Xi. Wie anders?

 

Eerlijk gezegd ben ik er wel klaar mee, al dat 'gedoe'. Ik weet niet of die 'complot-theorie' van Weijts juist is. Persoonlijk was ik al bekend met 'Suitsupply' als pakkenboer, maar zal ik door die ophef geen pak meer, of minder kopen. En ik zal ook geen pak kopen bij 'Suitsupply' als dat pak mij niet zit, louter om 'homo's' te steunen. Ook ben ik niet voornemens om op de trein naar Amsterdam te stappen om daar 'aapjes te kijken' als ze hun 'kiss-in-manifestatie' houden. Als 'nieuws' is het wat mij betreft ook een absolute 'non-event'. Maar gelet op het gegeven dat ik dagelijks wordt getrakteerd op 'dieren in het nieuws', maak ik mij niet overdreven veel illusies.

 

Interessanter, wat mij betreft, is het nieuws over die Sergei Skripal en zijn dochter, die nauwe banden blijkt te hebben onderhouden met een werknemer van Christopher Steele. Dat is die 'voormalige' Britse spion die, betaald door de Clinton-campagne, een 'dossier' samenstelde over (toen nog) 'kandidaat Trump'. Kennelijk zat het zenuwgif in een brief die de dochter in het restaurant opende. Een brief van 'goede vrienden'. 

 

Daarmee is de zaak zeker nog niet opgelost, maar dit 'complot' boeit mij meer dan dat van 'Suitsupply'. Grotendeels onttrokken aan het oog, omdat de 'Mainstream-Media' het onderwerp schuwen als de pest, ontspint zich rond die Amerikaanse verkiezingen een 'Thriller' van 'House-of-Cards' formaat. Volgens de Russische miljardair Oleg Deripaska, die zich beroept op wat zijn advocaat hem heeft verteld, gaan achter 'Fusion GPS', de 'Spin-in-het-Web' aan de kant van de 'Hillary-clan', de eeuwige George Soros, en een stel 'Silicon Valley'-miljardairs schuil. Omdat Deripaska, anders dan Halbe Zijlstra, wel keurig vertelt dat hij het niet zelf heeft opgetekend uit de mond van Daniel Jones, ex-FBI, ex-stafmedewerker van de machtige 'Democratische' senator en 'Hillary-confidante' Dianne Emiel Goldman Berman Feinstein, en tegenwoordig dus werkzaam voor 'Fusion GPS', is het eenvoudig af te serveren als 'nepnieuws'. Ook al stelt Deripaska dat zijn advocaat onder ede een verklaring daarover heeft afgelegd voor de 'Senate Intelligence Committee'Maar het artikel is zeer lezenswaard, ook door de quote van Victoria 'Fuck-the-EU' Nuland van iets wat zij zei tijdens de recente 'Veiligheidsconferentie' te München. En dat 'panellid', en Amerikaanse senator Sheldon Whitehouse, meent dat wat velen inmiddels aanduiden als een antidemocratische 'Deep State', zoals Nuland dus, in feite 'knowledgeable professionals' zijn. De mensen waar je heen gaat als je, als Volksvertegenwoordiger, je standpunt moet bepalen. 

 

Bedenk dat van het hele oorspronkelijke 'Russische Inmenging'-verhaal niets meer over is. Behalve de 'kiss-in-manifestatie' van de 'Mainstream Media' die er op volgde, en waar die column van Kerres onderdeel van is.

Ghouta

Hoe zit het nu met 'Oost-Ghouta'?

 

Alle platitudes zijn van toepassing om de ellende in die buitenwijk van Damascus te 'verklaren'. Het gebied was oorspronkelijk een oase die zich vormde in de loop van de Barada rivier, en de groei van Damascus mogelijk maakte. Vanaf de jaren tachtig verhuisde veel industrie naar die regio, en kwam er volop ruimte voor woningen. Voor de start van de 'Regime Change' operatie in Syrië woonden er om en nabij twee miljoen mensen. In 2017 was dat aantal afgenomen tot ongeveer vierhonderdduizend. 

 

Los van het economische belang van de vruchtbare regio, heeft Damascus volop 'last' van aanslagen door (zelfmoord-) terroristen die op gezette tijden burgerdoelen aanvallen in de hoofdstad, waardoor de regering, na de bevrijding van Aleppo en Deir Ez Zor de aandacht verlegde naar 'Oost-Ghouta'. Net als ten tijde van Aleppo, schreeuwen 'westerse' politici en de 'westerse' media dat het Syrische leger en haar bondgenoten opzettelijk burgers treffen, en hulp blokkeren. 

 

Dat er bij de strijd volop burgers sneuvelen, dat betwist eigenlijk niemand. Dat is ook niet anders in andere regionale oorlogen die worden uitgevochten in dichtbebouwde steden. Ook in Irak en Yemen komen elke dag opnieuw burgers om. Toch is de situatie anders dan Rotterdam in 1940, of Coventry,  Londen, Leningrad en Stalingrad, of Berlijn en Dresden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om nog maar te zwijgen van Hiroshima en Nagasaki. 

 

Uiteenlopende 'westerse' publicaties benadrukken dat de (tot de tanden gewapende) groepen die in 'Oost-Ghouta' actief zijn slechts voor een klein deel geassocieerd zijn met Al Qaida. Dat is hier voor hun verhaallijn cruciaal, omdat de VN-Veiligheidsraad weliswaar oproept tot een 'Staakt-het-Vuren', maar een uitzondering maakt voor de strijd tegen Al Qaida en ISIS. Omdat de strijders geen uniform dragen, en allemaal een baard hebben, of ze nou 'gematigd' zijn of niet, is er in de praktijk slechts één manier om de 'slechteriken' te identificeren. Dat zijn degenen die blijven schieten na de afkondiging van een 'Wapenstilstand'. 

 

Hoewel al die verschillende groepen een eigen naam, commandant en 'westerse' sponsor hebben, is dat in de praktijk hoe dan ook een volkomen fictief onderscheid. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze onderling precies hetzelfde denken, en hetzelfde hopen te bereiken. Maar het is toch vooral 'de Vijand van mijn Vijand, is mijn Vriend'. In NRC worden twee groepen aangewezen als 'gematigd', en dat zouden in dat gebied de grootste groepen zijn. Dan hebben we het over Jeish al-Islam, en Faylaq al-Rahman. 

 

Jeish al-Islam is 'Salafistisch', en volgens NRC mogen we hen niet onder de noemer 'terroristen' scharen. Ik zou zeggen, leest u zelf even op Wikipedia waar de groep voor staat, welke 'roots' ze hebben, en hoe ze zich hebben onderscheiden sinds hun oprichting. En vertel mij dan even of u graag zou zien dat ze bij u in de straat een filiaal oprichten. Besteed ook wat extra aandacht aan de laatste paragraaf, waarin we het volgende kunnen lezen:

 

'On 30 April 2017, Jaysh al-Islam fighters opened fire on demonstrators who called for an end to the rebel infighting. Between 26 April and 1 May, more than 95 rebels were killed during clashes between Jaysh al-Islam, Tahrir al-Sham, and the Rahman Legion. The clashes led to Syrian Army advances in eastern Damascus.'

 

Om te zeggen dat je goed bezig bent als je in die groepen je vertrouwen vestigt voor de opbouw van een beter Syrië nadat ze Assad en zijn gezin een mes in de anus hebben geprikt, zoals in Libië met Ghadaffi, vind ik vooral getuigen van een mentale staat waarvoor je in ons land vroeger hoog op de lijst met verdachte personen van de AIVD kwam te staan. Maar de tijden veranderen, nietwaar?

 

Faylaq al-Rahman zijn, nog steeds volgens NRC, geen 'Salafisten', maar 'Fundamentalisten'. En dan tussen aanhalingstekens 'Moslimbroeders'. De groep waar de huidige leider van Al Qaida, Al Zawahiri, op veertien jarige leeftijd lid van werd, en die in Syrië een aanslag pleegde op de vader van Assad, omdat ze het niet konden verkroppen dat hij vrouwen gelijke rechten gaf aan mannen, en overheidsfuncties toe wilde wijzen op basis van kwaliteit, inplaats van religieuze achtergrond. Ik nodig u van harte uit om DIT artikel van William Polk uit 2013, dat notabene verscheen in 'The Atlantic', grondig te lezen om een beetje beeld te krijgen van waar die 'Broeders' voor staan in Syrië. 

 

Dat zijn dus de 'gematigde' vrienden die door 'Den Haag' met F-16's worden ondersteund. Ik krijg er koude rillingen van, moet ik u bekennen. Wat niet wegneemt dat ik, net als ieder mens met een hart, de wanhoop nabij ben over wat de burgerbevolking daar wordt aangedaan. In mijn optiek zijn ze voor onze 'gematigde vrienden' een 'Human Shield'. Zie ook het Wiki-artikel waar ik u naar verwees. En net als in Aleppo is er een bepaald niet geringe kans dat als je op de bus stapt om dat Hellegat te verlaten, als je de kans geboden wordt, je door onze 'vriendenmet bus en al wordt opgeblazen middels een autobom verstopt in een voertuig met 'hulpgoederen'. 

 

Toen Polk zijn historisch overzicht schreef, en de problemen verklaarde vanuit 'buitenlandse inmenging', de enorme toestroom aan vluchtelingen uit het naburige Irak, waar de Amerikanen flink hadden huisgehouden, en een historische droogte waardoor oogsten mislukten, was er misschien vaag nog de hoop dat een dialoog op basis van feiten de verdere escalatie nog zou kunnen stoppen. Maar wat Polk niet wist, was dat 'het westen', en Israël, noch de 'Golfstaten', met Saoedi Arabië voorop, daar oren naar hadden. Vele, vele 'Salafisten' of 'Fundamentalisten', die onze 'vrienden' zijn in deze 'Vuile Oorlog', zijn niet eens uit Syrië afkomstig. Ze krijgen hun geld, en wapens, en training, en satelietbeelden, en instructies, en luchtsteun van 'ons'. De enige feiten die voor 'ons' van belang zijn, zijn de 'feiten op de grond' die we zelf creëren.

View older posts »