Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Melkkoe

De prijs van olie en gas is in tijden niet zo laag geweest, maar de energierekening gaat volgend jaar fors omhoog

 

Dit jaar belooft al het duurste jaar in tijden te worden, maar er is meer geld nodig voor 'leuke dingen', zoals de steun aan terroristen, en verf voor de JSF, die na elke vlucht opnieuw geschilderd moet worden. Want de 'coating' laat los als je met dat ding gaat vliegen. En liever ook niet mee vliegen bij regen, want de 'primer' op sommige onderdelen is ondeugdelijk, waardoor hij corrosiegevoelig is. 

 

Dat komt dan bovenop alle andere lopende problemen, en het gegeven dat het toestel onbruikbaar is voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim, tenzij we aangevallen worden door België of Duitsland. De rest ligt buiten bereik, en als jachtvliegtuig voor de luchtverdediging is die bommenwerper hoe dan ook niet geschikt. Te zwaar, te traag, en niet adequaat bewapend. Maar hij kan bijtanken in de lucht, dus wellicht dat de Verenigde Staten ons ook gratis kerosine gaan leveren, zoals ze bij onze Saoedische vrienden doen die Yemen in de as leggen? Dat het onderdeel is van de 'deal' om 'Amerikaans' te kopen, en niet 'Europees'?

 

Voor de stijging worden, zoals elk jaar, tal van oorzaken aangewezen, maar hou het maar op 'Melkkoe'. De privatisering van de staatsbedrijven werd ons verkocht als een opsteker voor onze portemonnee, want die 'private' bedrijven konden 'efficiënter' werken, en dat zou resulteren in een lagere kostprijs. Dat kwam er echter niet van, al gooide de toenmalige regering in 2016 de belasting op elektriciteit tijdelijk omlaag, in de aanloop naar de verkiezingen, wat dat knikje aan het eind van DEZE grafiek verklaart. 

 

Ook in de 'kale' kostprijs die de energieleverancier ons voorrekent zit al een belasting verwerkt in de vorm van 'CO2-emissierechten' die Rutte en de zijnen dit jaar een half miljard gaan opleveren. En het is een 'groeimarkt', die 'rechten'. Het wordt als 'derivaat' ook druk verhandeld door allerlei speculanten, waaronder 'Groene Jongens', die willen dat u ze koopt, en dan vernietigt, zodat ze onbetaalbaar worden. Erg 'ludiek', die acties om Nederlandse gezinnen op kosten te jagen, als je zelf bulkt van het 'Groene' subsidiegeld en er niks beters mee weet te doen dan het aan Rutte terug te geven. 

 

In elk geval wordt steeds duidelijker waar uw 'koopkracht' heen gaat: De Schatkist. 

 

Nadat Macron zijn aangezicht schond bij het voorstellen van een 'ecotax', waarbij onze Atlantische vrienden de poten onder zijn stoel vandaan zaagden, beginnen ze in 'Den Haag' nattigheid te voelen. De VVD heeft de 'automobilist' herontdekt, en het CDA die 'sloebers' die zich geen 'warmtepomp' kunnen veroorloven. Overigens ook weer een geweldig staaltje demagogie, om na de goed zichtbare interventie in Franse binnenlandse aangelegenheden door Trump, te wijzen naar 'de Russen'. Maar goed, in 'Den Haag' zijn ze nu wakker. Nu maar hopen dat Buma en Rutte niet worden aangemerkt als 'zetbazen voor het Kremlin'. 

 

Naast de vraag hoe we gaan betalen voor die verf voor de JSF, een nieuwe elektrische auto, een nieuw gasfornuis, een 'warmtepomp', en die explosief stijgende energierekening, zitten we nog in dat Zwarte Gat van die 'Brexit' te kijken, en dreigt de wereldeconomie volgend jaar krakend vast te lopen als gevolg van de 'handelsoorlog' die Trump heeft ontketend. Ik begin te begrijpen waarom ze in 'Den Haag' zo bang zijn voor 'de Russen'. Die kopen de hele failliete boedel straks op voor een appel en een ei.

Hildebrand

Het 'Hildebrandslied' is hoogst actueel.

 

De parabel die stamt uit de achtste, of negende eeuw, verhaalt over twee legers die tegenover elkaar staan, klaar voor de strijd. De aanvoerder van het ene leger is de vader, Hildebrand, en de andere strijdmacht wordt aangevoerd door zijn zoon Hadubrand, die echter weigert te geloven dat hij op het punt staat zijn vader aan te vallen. Volgens hem is het een valstrik. En als de strijd losbrandt, en hij zijn vader op het slachtveld treft, kan hij in feite niet meer terug, en maakt hij zichzelf wijs van doen te hebben met een bedrieger.

 

Hoewel het einde van het origineel verloren is gegaan, eindigt het ermee dat de vader zijn zoon verslaat, nadat alle pogingen om dat stuk onbenul ervan te overtuigen dat hij een gruwelijke fout dreigt te maken, en hem met cadeau's te overreden om terug te komen van die dwaalweg, falen. De zoon gelooft niet in cadeau's. Wat je hebben wilt, moet je je toe-eigenen op het slachtveld. 

 

Het wantrouwen waarvan de zoon blijk geeft heeft de 'westerse' wereld in haar greep. In mijn bijdrage van gisteren stond ik er al bij stil. En in die bijdrage probeerde ik ook duidelijk te maken dat die 'Scheiding der Geesten' eerder een consequentie is van 'bij ons' wijdverbreide 'Identiteit-Politiek', en niet van 'disinformatie' die wordt verspreid door het 'Kremlin'. 

 

Daarmee is niet gezegd dat het 'Kremlin' volstrekt passief is. 'Moskou' pareert in eigen land de fanatieke pogingen van 'westerse' belangenbehartigers om ook dat land mee te slepen in onze val, door de introductie van 'Identiteit' als het enige wat er toe doet in de politiek. Ironisch genoeg was dat ten tijde van de Sovjet-Unie en het 'Warschaupact' zonder meer effectief. De blinde haat voor Russen, het doodenge, fascistoïde nationalisme, en het religieus extremisme in verschillende landen die destijds behoorden tot de 'invloedssfeer' van 'Moskou' is daar het gevolg van. En het behoeft geen betoog dat 'Moskou' ook 'westerse' stemgerechtigden probeert te bereiken om hen op andere gedachten te brengen. Maar wat is daar mis mee?

 

Bovenaan in de voedselketen vecht men elkaar de tent uit, terwijl men vol blijft houden dat we echt goed bezig zijn. Overigens heb ik zo'n vermoeden dat Trump's steun voor de 'Gele Hesjes' eerder een reddingslijn voor Macron zal blijken te zijn, dan steun voor de 'Mannen en Vrouwen in Geel', in Frankrijk. Ze mogen dan een bloedhekel hebben aan Macron, maar toon mij een Fransman die geen argwaan koestert jegens Amerikaanse bedoelingen, en ik heb een contract voor de aankoop van de Eiffeltoren voor u klaarliggen. 

 

De door 'hybride oorlogsvoering' geobsedeerde Britten schieten zich ook in eigen voet. 'Brexit' blijkt toch niet zo'n goed idee, maar de met MI-5/6 vergroeide 'kantoren' waar je een 'Regime Change' kunt bestellen, waaruit onder andere het 'Steele Dossier' voortkwam om Hillary te helpen, terwijl 'Cambridge Analytics' Trump hielp, heeft hen blijkbaar verblind voor de schade die het vreten van twee walletjes ook in het Verenigde Koninkrijk zelf aanrichtte. 

 

We naderen nu snel het moment waarop het 'kleuteruurtje' voorbij is, en onze gekozen volksvertegenwoordigers zich met serieuze problemen bezig zullen moeten houden. Macron mag niet hopen op een tweede kans. Hij zal kleur moeten bekennen, en overtuigend weg moeten lopen van zijn Angelsaksische vrienden en hun Franse entourage. Beter Hildebrand, dan Hadubrand, als Hadubrand het verdomd om de realiteit onder ogen te komen. Want wat moet je met zo'n paranoïde fantast als leider?

Kamerbreed

Onmiskenbaar stevenen we af op een 'Scheiding der Geesten'. 

 

Terwijl Mueller en de zijnen met de moed der wanhoop proberen te bewijzen dat Trump en zijn entourage landverraders zijn, die worden aangestuurd door het Kremlin, slepen anderen de Clintons en hun netwerk door de modder. Tegelijkertijd maken Trump en het Amerikaanse Congres met iedereen ruzie. Maar vooral met China, Rusland en Iran. Europa krijgt ondertussen de 'Good Cop/Bad Cop' behandeling, in de hoop dat het 'Oude Continent' incontinent wordt en zich een 'Lifestyle'-luier laat aanmeten, of anders in duizend 'wingewesten' uiteen valt. 

 

Als er regie op zit, dan zie ik even niet wie de lijnen uitzet. In elk kamp dat je kunt identificeren zijn types zichtbaar die menen het roer in handen te hebben, of tenminste invloed te kunnen uitoefenen. Waar dat het geval is, is het steeds vaker van korte duur. En zelfs van steeds kortere duur. Als brisantbommen die exploderen, een uitslaande brand veroorzaken, alles in hun omgeving verwoesten, en slechts smeulende sintels achterlaten. Geen plan. 

 

Steeds vaker betreft het een verrassings- of vergeldingsaanval van de ene 'Lifestyle'-groep op de andere. Homo versus Hetero. Man versus Vrouw. Vrouw versus Man. Zwart versus Blank. 'Groen' versus 'Gas'. Jong versus Oud. Werkend tegen 'Inactief'. Journalist versus Lezer/Kijker. 

 

Het zijn geen compacte groepen. Als je een groene das draagt, mag je het woord voeren namens mensen die zich ernstig zorgen maken over het milieu en klimaat, ook al heb je net een gloednieuwe Bentley gekocht, was je de initiatiefnemer voor de productie van de 'Hummer' voor privégebruik, en heb je een heuse tank in je garage staan. Privévliegtuig? Geen probleem, als je maar pleit voor belasting op vliegtickets. 

 

Die 'Scheiding der Geesten' is enorm lucratief. Onbewust is Johan Derksen een eenmans 'banenmotor'. De ene helft van Nederland klimt op commando in de gordijnen, waarna de andere helft plaatsneemt in een 'Commissie', of 'Kamervragen' stelt, voorbereidt, of de 'Media' bewerkt. Het gaat helemaal nérgens over, maar het is prima voor de 'werkgelegenheid' van zowel betaalde krachten, als 'Vrijwilligers'. Alleen heb je dus een 'Vliegtaks' nodig om het geld op te hoesten voor die onzin.  

 

Kwam de omstreden, maar zeer actuele quote van Michael Faraday ook ergens tegen, die William Gladstone, destijds minister van Financiën, die hem vroeg wat het nut was van elektriciteit, toegevoegd zou hebben: 'Why, sir, there is every probability that you will soon be able to tax it.' En in dat licht bezien is het bizar dat Rutte ons voorhoudt dat hij ook deel uitmaakt van de 'Gele Hesjes'. De hele kwestie is, dat de 'Gele Hesjes' sterk het gevoel hebben dat de besteding van het overheidsgeld hen niet ten goede komt, terwijl ze wel 'Hofleverancier' zijn.

 

Het 'Groene Tapijt' dat 'Kamerbreed' is uitgerold, en enthousiast wordt gesteund door alles en iedereen die zich wetenschapper noemt, behalve als ze voor een 'Conferentie' of 'Klimaattafel' naar de andere kant van de wereld moeten vliegen, of leuterverhalen moeten ophangen over het recht van Nederland om terroristen in Syrië te steunen, genereerde afgelopen week een 'doorbraak'. Maar niet heus. Minister Wiebes van 'Milieuzaken' had met de negen grootste verbruikers van Gronings gas afspraken gemaakt. De negen waren akkoord met een snelle omschakeling op een alternatieve energiebron. Ik dacht, bij het lezen van de kop: 'Wauw!' 

 

Na het lezen van wat er was afgesproken dacht ik: 'Auw!' Want die negen industriële reuzen krijgen gratis stikstof, uit een gloednieuwe stikstoffabriek, die wordt gemengd met 'hoog calorisch' gas om er 'laag calorisch' gas van te maken, zodat ze zonder enige ingreep gewoon door kunnen gaan op de oude voet. Ze hoeven niks aan te passen. Krijgt u ook zo'n deal van Wiebes? Dacht het niet! Want 'Kamerbreed' maakt men plannen om u te 'helpen' kiezen voor elektrisch koken, elektrisch stoken, en elektrisch rijden. Want dat wilt u graag. 

 

Wat u echter wil, als ik mij niet vergis, dat is een leefbaar milieu, goede zorg, een dak boven uw hoofd, voldoende te eten en te drinken, en bestaanszekerheid, met werk dat naar behoren wordt betaald, respect op de werkvloer en elders in de maatschappij, en de vrijheid om uw mening te geven, ook als daar niet om wordt gevraagd. En als het even kan, betaalbare energie en producten die uw leven veraangenamen, naast een fatsoenlijk vangnet bij tegenslag. Tot slot blijft u graag mobiel, ook buiten de landsgrenzen, en ziet u graag dat de grenzen van Europa ook échte grenzen zijn. Bezoekers welkom, maar met een termijn die daar overal in de wereld voor staat, tenzij u groot gevaar loopt in eigen land, en u daar niet wordt gezocht wegens criminele of terroristische activiteiten.

 

In uw ogen kan dat zonder banken vet te mesten, en Nederland in te richten als 'paradijs' voor belasting-ontwijkers uit andere landen, als bedrijven en aandeelhouders hun steentje bijdragen middels 'dividendbelasting' en 'winstbelasting'. En als ze iets stuk maken, het ook op eigen kosten weer te repareren. Defensie prima, maar op geen enkele manier kan dat betekenen dat namens u 'gemene zaak' wordt gemaakt met terroristen, de Taliban in Afghanistan, en landen die de soevereiniteit van andere landen schenden zonder plausibele reden. Niet dat we om het minste of geringste onszelf in de nesten moeten werken door de handel als wapen te gebruiken, maar een handje helpen in Irak, Syrië, Jemen, Afghanistan, Libië of Oekraïne, op kosten van de belastingbetaler, zonder uitnodiging van de zittende regering, is imperialisme, en dat is zo on-Nederlands als de pest! Wat ook on-Nederlands is, is de invasie van het privéleven zonder concrete verdenking, en de gijzeling van journalisten als Assange, en klokkenluiders als Snowden. 

 

Volgens mij kan het grootste deel van de Nederlandse bevolking zich er wel in vinden als op basis van het fundament dat ik in de laatste twee alinea's schets Nederland wordt herbouwd. En doe meteen maar heel Europa dan, dan kunnen de 'Gele Vestjes' uit, en kunnen we weer ouderwets met elkaar in gesprek zonder voorwaarden vooraf. En komen we er niet uit? Prima. Ieder zijn ding. Maar je houdt je handen thuis! En je mag best jaloers zijn, als je die energie dan maar gebruikt om het zelf op eigen kracht net zo goed te krijgen als degene waar je jaloers op bent. Dan is belasting betalen ook geen probleem, omdat we allemaal profiteren van wat ermee wordt gerealiseerd.

Arrestatie

De arrestatie van de 'Chief Financial Officer' van het Chinese Huawei in Canada, op verzoek van de Verenigde Staten, is een welbewuste escalatie van de handelsoorlog, die nu op elk moment kan doorschieten naar een échte oorlog.

 

Het is een 'middelvinger' voor degenen die zich zand in de ogen lieten strooien door het bericht dat na de 'G-20' naar buiten kwam, dat de Verenigde Staten en China een wapenstilstand hadden bereikt in die handelsoorlog. China is terecht woedend, en waar Poetin dat soort fratsen tot nu toe gelaten laat passeren, zit Xi op een andere lijn. 

 

Voor de 'Bühne' zal men in de Verenigde Staten wel volhouden dat deze aanhouding een 'juridische' kwestie is, met veel gewauwel over 'onafhankelijke rechters' en dergelijke, maar zo liggen de kaarten natuurlijk niet. Om te beginnen zou het gaan om het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran, die voor China geen rechtmatige basis hebben, en internationaal zijn verworpen. Wat buiten beeld blijft, is dat Huawei marktleider is op het gebied van '5G'-technologie, waar we in Europa grote behoefte aan hebben. Terwijl in de Verenigde Staten grote delen nog complete 'blinde vlekken' zijn voor draadloos internet. Deze manoeuvre is het broertje van het gelijktijdige offensief tegen Europese banken, ontketend door Bill Browder, en waar NRC fanatiek aan meewerkt. Daar gaat het om 'witwassen' van Russisch geld. 

 

De Brits/Amerikaanse 'zakenman' die zich op het snijpunt van de Atlantische 'Deep State' heeft ontpopt als de meest fanatieke tegenstander van Poetin, heeft in de 'Mainstream Media' een natuurlijke bondgenoot. En ik heb geen zin om verzeild te raken in pogingen om licht te werpen op de 'Magnitsky'-zaak, maar voor NRC is de flitsmiljardair Browder een held, en in Rusland denken ze daar anders over. Afgezien van de in Rusland geparachuteerde 'NGO's' die naar de pijpen dansen van Browder, Soros en westerse instellingen die Poetin's bloed wel kunnen drinken. Een Russische filmmaker die van plan was het verhaal van 'Magnitsky' te vertellen door de bril van Browder, ontdekte dat het verhaal beduidend anders in elkaar stak dan Browder stelt, en zijn film won volop prijzen, maar is inmiddels van VIMEO gehaald, doch HIER nog wel 'on line'. NRC vond het nodig om die film weg te zetten als 'desinformatie', maar oordeelt u zelf. 

 

Waar het mij in deze bijdrage om gaat, is de falende strategie van Trump en zijn adviseurs, waaronder Stephen Moore van Browder's 'Heritage Foundation', waardoor nu de 'vuile trucs' zonder serieuze poging om ze te maskeren ter tafel komen. Het idee van Trump en de zijnen was om uit de schulden te groeien, maar waar de Amerikaanse economie nog wel groeit, op papier, is het de schijn die bedriegt, en groeien alleen de voorraden, naast de recente gelegaliseerde 'wietteelt', en de productie van wapens en 'prescription-drugs', in een land dat een groot probleem heeft met verslaving, en waar de levensverwachting voor de derde keer op rij is gedaald. Terwijl het handelstekort niet krimpt, maar toeneemt

 

In hoeverre die confrontaties met China, Rusland en Iran de voorbode zijn van onheilspellende consequenties in de vorm van militaire confrontatie, of slechts bedoeld zijn om 'Europa' te dwingen de kant van de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk te kiezen, kan ik u niet vertellen op dit moment. Beide scenario's zinnen mij niet. Ook als de opzet is te voorkomen dat 'Europa' eieren voor haar geld kiest, en zich bekeerd tot een EurAziatisch Pact om de Dollar kwijt te raken, en niet de producent van haar gebruiksvoorwerpen (China), en gas, olie en andere essentiële delfstoffen (Rusland), en het dus vooral machtsvertoon is ('rammelen met de ketting') om de Europeanen angst aan te jagen, kan het nog steeds volkomen uit de hand gieren.

Dynamiet

We leven in een dynamische wereld.

 

Geen dag lijkt nog op de dagen daarvoor. Alle zekerheden worden in ijltempo ontmanteld, omdat ze een belemmering zijn voor de nieuwe wereld die lonkt. In de visie van de 'Sjoerd Sjoerdsma's' en 'Hugo de Jonge's' van deze wereld is dat een pareltje van menselijk vernuft en humane principes. In mijn optiek is het een dystopische nachtmerrie. En we hebben beiden gelijk. Dat wil zeggen, het is een kwestie van perceptie.

 

Als 'Sinterklaas' volgend jaar een 'transgender' is die is geschminkt om eruit te zien als de 'Joker' uit de Batman-films, die per roeiboot bij de zwaar gefortificeerde ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester aankomt, en tegen de verzamelde kinderen roept: 'Why so Serious?!?', zou het mij niet verbazen. De burgemeester kan de 'Joker' helaas niet op straat, tussen de mensen ontvangen, omdat burgemeesters overal ernstig worden bedreigd, in een land waar misdaad, volgens de statistieken, een illusie is. Na de intocht ruimen 'Vrijwilligers' de rotzooi op.

 

Hugo de Jonge verklaarde, als vice-premier, op de televisie, dat als 'Den Haag' een week dicht gaat, het land gewoon doorgaat, en niemand er iets van zal merken. Maar als de 'Vrijwilligers' een dag niet op komen dagen, loopt heel Nederland krakend vast. Mijn oplossing: Betaal die 'Vrijwilligers' een fatsoenlijk salaris, en maak van 'Den Haag' vrijwilligerswerk. Maar heeft u een viltstift? Dan kunt u dat op uw buik schrijven! 

 

Volgend jaar Kerst komt het traditionele diner te vervallen, en schuiven we aan bij de 'Klimaattafel' om te horen waar we allemaal voor 'mogen' betalen. Allereerst meer dingen die 'BOEM!' zeggen, maar vuurwerk met Oud-en-Nieuw wordt verboden. Er zal een knallend einde worden verzorgd door daarmee belaste overheidsfunctionarissen, die met traangas, rubberkogels, waterkanonnen, 'Flash-Bang' granaten, en tegen hun houdbaarheidsdatum aanlopende munitie en pantservoertuigen de diverse 'Hesjes', die weigeren om 'Vrijwilliger' te worden, zullen opdrijven. 

 

De 'Sjoerdsma's' zullen ondertussen via 'Brussel' regelen dat Russen, Chinezen en Iraniërs buiten de deur worden gehouden op grond van hun corrupte visie op mens en maatschappij, waarmee ze de 'mensenrechten' schenden. Voor onze eigen bestwil zal de invasie van ons privéleven exponentieel worden opgevoerd, en zullen netwerken van mensen met een politiek niet-correcte visie worden opgespoord en ontregeld. Dat alles in het kader van de gedachte dat je een misdrijf beter kunt voorkomen door de potentiële dader te 'neutraliseren' voordat hij of zij voor 'onrust' kan zorgen. De 'klassieke' visie op mensenrechten, die uitgaat van soevereine landen, en het terugdringen van oorlog als een middel om verschillen van inzicht te beslechten, de vrijheid van meningsuiting, een verbod op martelen, en zonder vorm van proces opsluiten, en het bevorderen van het vrije verkeer van mensen, ideeën en goederen, wordt ingeruild voor een 'Identiteit-Keuzemenu' binnen scherp gedefinieerde kaders die u toegang geven tot 'Vrijwilligerswerk' in uiteenlopende functies die verder niks om het lijf hebben, maar aanzien verschaffen. 

 

Ergens zijn we kennelijk gaan geloven dat 'vrijheid' betekent dat je als een speelbal op de golven dobbert in een eindeloze oceaan, met je medemens verbonden via je mobiele telefoon, en de jou toegewezen 'vrijwilligerstaak', tot je er voor kiest euthanasie te plegen. Ik heb mijn twijfels over de uitkomst van dat experiment. En dat is het grootste eufemisme van 2019, nog voordat we de 'Beste Wensen' hebben kunnen uitspreken. Maar niet klagen, want we doen het ons zelf aan. De verlossing komt ook niet van opportunistische politieke groeperingen die alles verbrijzelen wat op hun pad komt. Of door de 'Wetenschap' met hun 'Modellen' en 'Statistieken' de sleutels van het 'Torentje' te geven. We moeten urgent terug naar een mentale staat waarin we ons 'Gezonde Verstand' gebruiken. En niet bij elk probleem om het hardst roepen dat we nodig moeten 'Vernieuwen'. Het is zinloze verspilling, en een aanslag op het milieu om weg te doen wat nog goed functioneert.

Provocateurs

Philip Freriks, jarenlang correspondent in Parijs voor de NOS toen dat nog een nieuwszender was, beschreef bij Jeroen Pauw waar de 'Gele Hesjes' voor staan.

 

Hij was uitgenodigd om zijn verhaal te doen over een 'sappig schandaaltje' rond zijn ontslag als columnist bij een VPRO-radioprogramma, maar wat hij zei over die 'Gele Hesjes' vond ik oneindig veel interessanter. En ja, het gegeven dat hij ongeveer hetzelfde zei als wat ik eerder die dag zelf hier had gepubliceerd speelt mee in die waardering. Daarnaast merkte hij op dat 'getrainde agitatoren' ter rechter- en linker zijde actief waren om de zaak te laten escaleren.

 

Het zou gaan om types die exact weten wanneer het tijd is om de plaat te poetsen, waardoor zij zelf niet voor de rechter hoeven te verschijnen, omdat ze niet werden aangehouden, en er ook voor zorgen dat ze niet herkend worden. In mijn eigen jaren als demonstrant waren dat doorgaans 'stillen'. In dienst van de overheid als politieagent, of marechaussee, of een geheime dienst, die voorop gingen en escaleerden, om zich vervolgens te ontpoppen als 'opsporingsambtenaar' op het moment dat het politiekordon zich had gesloten, en de degenen die zich hadden laten provoceren werden ingerekend. 

 

Op het 'Maidan-plein' in Kiev, in Syrië en Libië, en elders waar de karavaan van de 'kleurenrevolutie' langs trok ten bate van de door 'ons' gewenste 'Regime Change' in die landen, waren het huurlingen en quasi professionele provocateurs. In dienst van-, getraind en/of geïnstrueerd door 'ons'. Zoals er ten tijde van de studentenprotesten die een einde maakten aan de oorlogen in Zuid-Oost Azië ook geruchten waren over 'communistische infiltranten' die ons het hoofd op hol joegen, anders dan die voornoemde 'stillen'. En het staat vast dat activisten uit kringen rond 'Baader-Meinhof' nauwe contacten onderhielden met geheime diensten uit het 'Oostblok', maar dat was volgens mij nadat de zaak al was geëscaleerd. Die veiligheidsdiensten gingen, bij mijn weten, niet zo cynisch te werk als de scherpschutters die op het 'Maidan-plein' actief waren, en daar zowel 'eigen' demonstranten als ordetroepen neerschoten om de coup van mevrouw Nuland veilig te stellen. Ook de beelden van jonge gasten die in Damascus met een scooter aan komen rijden, positie innemen achter een muur, en op betogers én de begeleidende ordetroepen beginnen te schieten, staat mij nog helder voor de geest. Waar de door 'ons' gesteunde 'oppositie' claimde dat de scherpschutters in dienst waren van de regering, houd ik mijn twijfels, en denk ik dat het eerder 'onze' provocateurs waren, zoals 'Damascus' beweerde. 

 

Hoewel ik beslist niet uitsluit dat 'extreem-rechts' en 'extreem-links' beschikken over doorgewinterde actievoerders die geweld niet schuwen, vind ik de suggestie van een nieuwe 'kleurenrevolutie', deze keer in Frankrijk om Macron te wippen, uitgedacht door 'ons' ('Washington', 'Londen') niet op voorhand ongeloofwaardig. Als dat hier het geval is, dan loopt Macron meer risico dan hij beseft. En niet alleen hij, persoonlijk, maar heel Frankrijk, en zelfs heel Europa. Daarbij helpt het niet dat 'Europa' eerder niet duidelijk afstand heeft genomen van wat er in 'Kiev', Syrië en Libië is gebeurd, al mogen we aannemen dat ze in 'Parijs' en elders in de Europese hoofdsteden niet helemáál achterlijk zijn. Ze mogen het dan niet van de daken schreeuwen, maar ze lezen ook kranten

 

Overigens heeft 'Parijs' zelf ook de hand gehad in wat zich voltrok in Syrië en Libië, waar ons eigen land volop betrokken was bij de staatsgreep in 'Kiev', en heeft Europa in Italië en elders eerder al te maken had met 'Gladio', dus weten ze van binnenuit hoe het werkt. Maar los van het risico dat 'insiders' in het eigen administratieve en militaire apparaat Macron en 'Europa' niet gunstig gezind zijn, nu hij openlijk in aanvaring is gekomen met 'Washington' na pleidooien voor een Europees leger, en een eigen 'Smoel' op het wereldtoneel, en 'Londen' hem ook niet meer herkent als vriend, is het nog maar de vraag of er wel een geschikt tegengif is? 

 

Het terugdraaien van de voorgenomen verhoging van de brandstofprijzen is in zekere zin een handreiking, maar durft Macron het aan om de kant te kiezen van de 'Gele Hesjes'? Niet alleen in eigen land, maar in heel Europa. De snel groter wordende groep die klem komt te zitten tussen de razendsnel rijker wordende '0.1%' van de wereldbevolking, en de 'hongerpaal'. Of moeten we eerst door de fase heen van 'Rusland-vóór-Poetin', om het zo maar uit te drukken? En nee, daarmee zeg ik niet dat Europa een 'Poetin' nodig heeft, maar wél iemand die beseft dat 'Europa' zich los moet weken van de 'Washington-Concensus' willen we overleven. 

 

Totdat er ondubbelzinnig bewijs wordt geleverd voor kwade opzet van 'bondgenoten', zoals wordt gesuggereerd in bovenstaande 'link' naar de mogelijkheid van een 'Kleurenrevolutie' in Europa, met regie in 'Washington' en 'Londen', is het 'complotdenken'. Maar dat geldt ook voor de suggestie dat goed getrainde agitatoren in dienst van Franse 'rechtse' en 'linkse' oppositiegroeperingen de boel op stelten zetten. Of dat 'Poetin' erachter zit.

Brokken

'Anti-Rutte-reclame, betaald door Poetin' kopte Tom-Jan Meeus boven zijn column van dinsdag.

 

Een welbewust misleidende kop, want het verwijst naar reclameboodschappen die werden ingekocht door 'Brandpunt', en de stunt van het 'Lifestyle-blad' 'VICE' in de Verenigde Staten, waarvan 'journalisten' zich valselijk voordeden als senator. Beide journalistieke bolwerken creëerden zelf 'nepaccounts' om te bewijzen dat het mogelijk is om rotzooi te trappen. En omdat zij daar in slaagden, zo is blijkbaar de suggestie, mag je zonder verder bewijs de president van een land ervan beschuldigen dat hij langs die weg Rutte heeft geprobeerd zwart te maken. 

 

Nou is van Meeus bekend dat hij 'well connected' is waar het de 'veiligheidsdiensten' betreft, maar dat hij zo brutaal uithaalt in dezelfde week waarin zijn Britse evenknie Luke Harding zichzelf voor schut zette met een sprookje over Assange en Manafort, dat mag rustig opmerkelijk genoemd worden. Het lijkt op een 'offensief van de doorgewinterde onbenulligheid' om te testen hoe stupide de lezers van NRC zijn. 

 

Waar het verhaal eerder was dat 'Facebook' was misleid door 'Enge Russen', worden de bloedhonden nu op pad gestuurd om Zuckerberg zelf neer te sabelen, omdat 'Facebook' een 'War-Room' had waar ze 'Nepnieuws' bedachten om George Soros te beschadigen. En nu is Soros in de aanval. Dus bedenkt Meeus, trouw als hij is, 'Nepnieuws' om én Zuckerberg, én Poetin te kunnen schoppen. Wat moet je dan een ongelooflijk lage dunk van je lezers hebben! 

 

De aanklacht gericht aan het adres van de 'Chef-van-Poetin', wiens bedrijf die reclame op 'Facebook' heeft geplaatst waarvan Meeus zegt dat daarmee de Amerikaanse verkiezingen werden 'gesaboteerd', is op dit moment 'onder de hamer', zogezegd. De 'Speciale Aanklager' had in zijn ijver dat bedrijf aangeklaagd, en die kwam opdagen bij de rechter, mét een verzoek om inzage in de bewijslast. Daarop stampte Mueller keihard op de rem, en weigerde inzage, ondanks een eerste opdracht van de rechter om met de bewijzen te komen, en nu probeert hij fanatiek om onder het vervolg uit te komen, waarbij een 'hogere rechter' wél bereid bleek geheimhouding van de bewijslast te accepteren. Want wat hij heeft, is minder dan niks. De eerder met veel vertoon gearresteerde Michael Flynn zal effectief worden vrijgesproken. Officieel omdat hij zo goed heeft meegewerkt, maar hoezo zou het strafbaar zijn om de ambassadeur van een ander land te ontmoeten, als je in het volle licht van de camera's zichtbaar bent als gast in dat land, zoals Michael Flynn was. Daarnaast heeft de overijverige Mueller nog een verwaarloosbare serie 'Facebook'-advertenties over actuele kwesties in de Verenigde Staten opgedoken, zowel voor als na de verkiezingen, en met thema's die zowel de Republikeinen als de Democraten aanspraken. 'Clickbait' dus. Een techniek die wordt gebruikt door duizenden gespecialiseerde bedrijven die geld hopen te verdienen via het internet. Zoals DEZE cameraman uit Wageningen, die het als een leuke bijverdienste zag, in een wereld waarin vast werk en een fatsoenlijk salaris een utopie zijn geworden. 

 

En ja, dat ik er een bijdrage aan wijd vandaag betekent interdaad dat ik mij zo langzamerhand groen en geel erger aan het totale gebrek aan scrupules bij 'sommigen' in de wereld van de 'media'. Het begint echt behoorlijk onfatsoenlijk te worden, die blinde Poetin-haat. Zeker als je het afzet tegen wat we weten over de al zo lang bestaande professionele, militaire organisaties die aan de lopende band het internet bestoken met hun besmettelijke propaganda en haat. Dit kan echt niet langer door de beugel. Hier komen brokken van. Hoe? Kijk HIER naar Stan van Houcke en Emiritus Hoogleraar Kees van der Pijl, die u haarfijn uit de doeken doen wat de 'Modus Operandi' is van redacteuren als Meeus. En waarom dat levensgevaarlijk is. 

Loslaten

Doemdenken is 'hot'.

 

Lotfi El Hamidi, columnist bij NRC, verklaart het kapitalisme voor dood. David Attenborough predikt op de 'Klimaattop' in Polen dat we ons op moeten maken voor het einde van de beschaving. Putin, Xi en 'Brussel' zien de Dollar verdwijnen als 'wereldhandelsmunt'. Terwijl nu zelfs dat oude vertrouwde 'OPEC' de geest geeft. En Europa? Na de recente scheuring, waarbij het Verenigd Koninkrijk zich losmaakte, en nu in gevecht is met haar eigen schaduw, neemt de onrust ook op het continentale gedeelte toe, en kan het zomaar zijn dat een ondergang van de door schandalen, en onfortuinlijke beslissingen geplaagde 'Deutsche Bank' de hele wereld in zijn val meesleept. 

 

Uw regering houdt u voor dat de tijd van 'goedkoop gas' verleden tijd is, en dat u de broekriem stevig aan moet halen als u nog wilt blijven koken en stoken. En niet alleen Nederland zakt langzaam weg in het gat dat we zelf hebben geschapen door als beesten dat Nederlandse gas te verbrassen, ook Teheran en omgeving zakken weg in de aardkorst. Elders dreigen complete eilanden onder het wateroppervlak te verdwijnen als gevolg van de stijging van het zeewater. Of de daling van de zeebodem?

 

Michael T. Snyder verkondigt al veel langer het 'Einde Der Tijden', en heeft daarbij niet slechts het oog laten vallen op ontwikkelingen die de 'American Dream' bedreigen, zoals de titel van zijn blog verraadt, maar daarnaast ziet hij ook overal seismisch geweld. En dan hebben we het nog niet gehad over verdwijnende banen als gevolg van robotisering/automatisering, de risico's van een 'Nuclear Holocaust' nu de Verenigde Staten het ene na het andere verdrag over die wapens opzegt, terwijl ze hun strijdgassen nog altijd niet vernietigd hebben. En de snel aanzwellende roep om de vrijheid van meningsuiting in te dammen. 

 

U leest erover op een blog dat 'Jammerjoh' heet. Alleen is die naam nooit gekozen omdat het tijd is om afscheid te nemen van wat u dierbaar is. Eerder het tegenovergestelde. Wat niet wegneemt dat u de 'trends' hier al eerder tegenkwam. Steeds bedoeld om u te waarschuwen, zodat u passende maatregelen kon nemen, voorzover nodig, en binnen uw vermogen. Of 'lawaai' te maken om ervoor te zorgen dat het tij gekeerd zou worden. Maar zonder valse hoop te wekken, want sommige processen denderen door zonder te stoppen, omdat de wil ontbreekt er iets tegen te ondernemen. Of omdat de initiatieven die men ontplooit de problemen alleen maar groter maken. 

 

De belangrijkste reden voor de chaos die al die onheilsprofeten zien opdoemen, is dat we te hoog reiken. Of de controle uit handen geven aan 'Intelligente Systemen' die niet zozeer intelligenter zijn dan wijzelf, omdat we ze zelf gebouwd en gevoed hebben, maar die we ondertussen wel vertrouwen omdat ze sneller zijn. In elk geval tot het mis gaat. En dan gaat het in negen van de tien keer ook meteen goed mis!

 

'Artificial Intelligence' rukt in geen enkel gebied zo snel op als in de lucratieve bezigheid van het 'oorlogvoeren'. Want al die dingen die kapot gaan voeden onze existentiële stress, wat zich vertaalt in 'vijanddenken'. Lotfi El Hamidi constateert dan wel dat het kapitalisme dood is, en de 'middenklasse' in ijltempo wordt opgevreten, maar hij ziet ook kansen. Helaas heeft hij daarbij zijn 'Old School' bril op, en denkt hij in termen van 'Vakbonden' en 'Actiegroepen'. Ik zeg: 'Computer Says No'. 

 

Waar men niet zo snel ziet wat het alternatief zou moeten zijn voor systemen, processen en afspraken die we zelf hebben voortgebracht, of waar de 'klassieke' oplossingen hun uitwerking missen, is de mens geneigd de schuld daarvoor bij een ander te leggen. Simpelweg omdat het onverteerbaar is om te moeten toegeven dat men de controle over het eigen leven kwijt is, en ook niet weet hoe men het weer terug kan krijgen. Dat is de fase waarin men 'de Joden' 'de Russen' nodig heeft als vijand. En dat lost niet alleen niks op, maar gelet op het niveau van de bewapening, en de snel voortschrijdende automatisering/robotisering, is het zelfmoord. Dus zeg ik: 'Laat los!' 

 

De 'Oude Wereld' is niet meer te redden, en de 'Nieuwe' biedt kansen, als we 'm naar behoren inrichten, en schragen met heldere, eenduidige, voor iedereen identieke afspraken. Waarbij we ons inspannen om niemand achter te laten, zonder ons de kaas van het brood te laten eten. Ik heb mijn eigen ideeën over een stevig fundament, met een 'basisloon', waarop we naar hartelust kunnen bouwen, omdat het sterk genoeg moet zijn. Maar ik sta open voor alternatieven.

Luisteren

Wat willen de 'Gele Hesjes'?

 

De aanleiding voor de golf van protesten die in Frankrijk begon, was de snelle stijging van de prijs van autobrandstof. Meer in het bijzonder diesel, met een ruime meerderheid (rond 80%) van de privé-rijders die auto's hebben die op die brandstof rijden, omdat ze in dat land niet het nadeel kennen van een hogere wegenbelasting. Want wegenbelasting kennen ze in het geheel niet in Frankrijk. Alleen tol, voor wie gebruik maakt van de snelwegen, die formeel privébezit zijn. Voor Macron stond al snel vast dat het 'raddraaiers' waren uit de 'extreem-rechtse' hoek van het Franse politieke spectrum. Marine le Pen wordt gezien als de belangrijkste boosdoener. In de meest recente peilingen doet ze het beter dan de zittende president, dus vaart zij wel bij een crisis, zo is de theorie.

 

Dat le Pen niet te beroerd is om de vruchten te plukken van het tumult behoeft geen betoog. Net als elke westerse politicus in de 'oppositie' beperkt zij zich niet tot het politieke debat in de volksvertegenwoordiging, maar mobiliseert zij 'de straat'. De politieke strijd in de Verenigde Staten vindt inmiddels bijna uitsluitend buiten het Congres plaats, via de media en de 'thinktanks', met verslagen politici aan de zijlijn die revanche willen, waarbij complete legers 'trollen' worden ingezet, en loyale ambtenaren worden gemobiliseerd om te 'lekken' en samen te spannen. De publieke mening van een belanghebbende hoeft daarbij niet overeen te komen met het doel dat men heimelijk nastreeft. 

 

Ook in Frankrijk is de regering net een duiventil, vol opportunisten, zoals Macron zelf, die zich op enig moment ook losweekte uit de politieke stroming waar hij lid van was, om voor zichzelf te beginnen. En wat de 'Gele Hesjes' verbroedert, en waardoor hun protest overslaat, is het gevoel dat politici er voor zichzelf zitten, waarbij zij worden vergeten. 

 

Vanochtend zat ik naar het Telegraaf-programma 'Wakker Nederland' te kijken, waar een veelgevraagde 'Media Deskundige' en een gezette VVD-er te gast waren. En op enig moment legde de presentatrice aan haar gasten voor dat een minister, die onlangs in het nieuws kwam omdat ze graag een keer met Johan Derksen wilde praten, zich nu weer druk maakte over bezoekers van studentenverenigingen die zich niet welkom zouden voelen omdat ze geen alcohol dronken. 

 

Wilt u weten wat de 'Gele Hesjes' daarvan vinden? 

 

Die reageren ongeveer hetzelfde als de 'Media Deskundige', die uit zijn rol viel, en als zijn mening gaf dat het volkomen absurd was dat een minister zich daarmee bemoeide. En hij vond het bedreigend, omdat je er vergif op in kon nemen dat de volgende stap zou zijn dat er op één dag in de week geen alcohol gedronken mocht worden, om mensen met een 'andere cultuur' terwille te zijn. En nee, dat is geen uiting van racisme, maar van bezorgdheid. Niemand moet lid worden van een studentenvereniging, en het is geen verplichting om naar programma's met Johan Derksen te kijken. En ik zag die 'Media Deskundige' al in zijn 'Gele Hesje' op het 'demonstratieplein' in Den Haag staan, bij wijze van spreken. Benzineprijs? Ja, hoog. Maar luister nou eens naar me!

Hesje

Als de voortekenen niet bedriegen, kunt u over een jaar met zesduizend Euro subsidie een 'elektrische' auto kopen.

 

Niet alleen dat, maar u wordt daarnaast ook vrijgesteld van het betalen van wegenbelasting voor een aantal jaren, naar het schijnt. Tegelijkertijd wordt uw woning in die periode afgesloten van het aardgas om u te 'helpen' met het kiezen voor elektrisch stoken en koken. Waarom? Omdat u dat wil. 

 

Dat laatste moet ik misschien even toelichten? Want de kans is groot dat u die wensen nooit heeft uitgesproken, en ook geen geld heeft voor de vereiste 'investeringen'. Want die zesduizend Euro subsidie is geen cadeautje voor u, maar voor de fabrikanten van elektrische auto's. Zonder subsidie, bij het gelijktijdig nóg verder opschroeven van de belasting op gangbare brandstoffen, en subsidiëren van elektriciteit, zijn die auto's simpelweg onbetaalbaar. En dat heeft een reden. Meerdere redenen zelfs.

 

Pleitbezorgers van deze dwangmaatregel zijn stekeblind voor de 'kosten'. Recent pleitte Arjen Lubach met passie voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Hij heeft natuurlijk gelijk dat het zonder die vorm van 'opwekking' onbestaanbaar is dat we de uitgesproken 'doelstellingen' gaan halen. Dat 'Fukushima' welgeteld slechts één ongelukkige Japanner het leven kostte, is echter een slag in de lucht. Met het smelten van reactoren daar kwam een onbekende, maar beslist niet onbetekenende hoeveelheid splijtstof in 'het milieu' terecht. Eén van die gesmolten reactoren hebben ze zelfs nog niet kunnen lokaliseren en isoleren, omdat die nog steeds bezig is zich een weg te banen door de aardkorst conform het scenario dat bekend staat als het 'China Syndroom'. Ooit één van de angstverhalen die hielpen om mensen te mobiliseren tégen kernenergie. 

 

Mijn bezwaar tegen de 'Lubach-lobby' is dat die 'gemakshalve' vergeet dat plutonium, en haar iets minder giftige broertjes en zusjes, algemeen beschouwd worden als een groot gevaar voor de volksgezondheid, als mensen aan die stoffen worden blootgesteld. Kortom, hoeveel gevallen van kanker en andere aandoeningen direct, of indirect via de voedselketen, het gevolg zijn, en nog zullen zijn, van 'Fukushima' kan geen sterveling becijferen. Niet anders dan bij de verbranding van 'fossiele brandstoffen', en productie van 'fijnstof' en koolstofdioxide. Het is slecht voor je, maar elk getal dat er op wordt geplakt is, op zijn best, een schatting. En in het slechtste geval een welbewust poging tot manipulatie van de 'volkswil' ten bate van economisch gewin.

 

Hier op dit blog heb ik er al meerdere bijdragen aan gewijd, waarbij ik allerminst het standpunt heb ingenomen dat we doof en blind moeten zijn voor de gevaren en risico's van uiteenlopende vormen van energie-opwekking, maar dat we ons geen zand in de ogen moeten laten strooien door cynische lobbyisten, die met hun privévliegtuig van conferentie naar conferentie reizen, en schuiven met 'aandelen' om te profiteren van de zorgvuldig gekweekte hysterie die zich van ons meester maakt terwijl 'opinieleiders' ons een rad voor ogen draaien. Omdat ze er 'belang' bij hebben. Of omdat ze er 'de ballen' verstand van hebben.

 

De 'Tweede wet van de Thermodynamica' zegt dat de totale energie in het universum weliswaar gelijk blijft (conform de 'Eerste wet van de Thermodynamica'), maar dat de 'entropie' met het verbruik van energie toeneemt. Dat wil zeggen: 'Hernieuwbaar' is een fabeltje. 'Nepnieuws'. Een welbewuste leugen. Althans, binnen onze huidige kennis van wat het universum ons te bieden heeft. Wat betekent dat we prudent om moeten springen met grondstoffen. Alle grondstoffen. En zeker de tamelijk zeldzame, en nu al peperdure grondstoffen die nodig zijn bij de productie en het transport van elektriciteit, en de omzetting van elektriciteit in beeld, geluid, warmte en voortstuwing. Je wilt niet weten wat een aanslag op de kwaliteit van ons leefmilieu zo'n uitzending van 'Lubach op zondag' is. Hoeveel energie er onherroepelijk verloren gaat bij de voorbereiding, productie en uitzending van dat programma, en het onderhoud aan alle systemen, met inbegrip van die televisie bij u thuis, die er voor nodig zijn om u in staat te stellen zijn boodschap te vernemen.

 

We kunnen het milieu, en toekomstige generaties geen grotere dienst bewijzen dan te snijden in 'Bullshit'-banen, 'Bullshit'-uitzendingen, 'Bullshit'-conferenties, 'Bullshit'-publicaties, en vooral de 'Bullshit'-oorlogen, maar ik vrees dat dat te hoog gegrepen is. Niet alleen zijn we compleet verslaafd aan 'Bullshit', omdat we anders geen idee hebben hoe we onszelf bezig zouden moeten houden, en het leven zonder zinloze oorlogen saai is. Maar wie kunnen we vertrouwen als we willen dat het kaf van het koren wordt gescheiden? Dus verbranden en leuteren we gewoon verder, en laten we ons, in toenemende mate, leiden door de 'Waan-van-de-Dag'. 

 

Let wel: Ook ik claim allerminst dat ik het allemaal beter weet. En ik ben daarbij de eerste om toe te geven dat het zuiver 'functioneel' inrichten van de samenleving ten bate van een maximaal opgeschroefde 'levensverwachting' strijdig is met de ambitie van de gemiddelde mens. Sterker nog, merk met mij op dat de groepen die pleiten voor het 'elektrocuteren' van de 'fossiele mens' als regel ook dwingende leefregels in petto hebben voor wie, met subsidie, lang en 'productief' mogen blijven leven. 

 

Wat ontbreekt, is een 'holistische' kijk op 'kosten' en 'baten'. Zo'n perspectief is ook niet realiseerbaar, omdat het de rekencapaciteit van elke computer, en menselijke tegenhanger, verre overtreft. Verlichte voorouders kwamen tot de conclusie dat een 'Vrije Markt' uiteindelijk het optimale antwoord is. Maar daar zijn we inmiddels verder van verwijderd dan ooit. En dat vréét energie, en genereert een tsunami aan 'Bullshit'. Omdat cynische lieden geen enkel belang hoog achten, behalve hun eigenbelang. Het manipuleren van de 'markt', de moedwillige creatie van 'schaarste', het opjagen van de 'kosten', het verstrekken van 'subsidie', en het uitlokken van oorlogen om bezit te kunnen nemen van de 'grondstoffen' is hun dagelijks 'werk'. En we trappen er nog in ook. Of je trekt een 'geel hesje' aan, en je laat je schofferen als 'extreem rechts tuig', 'vriend van Poetin', terwijl provocateurs om je heen de autobanden in de fik steken, zodat de ME je van de openbare weg kan spuiten, die gereserveerd is voor de gelukkigen die zich een elektrische auto kunnen veroorloven, en je met traangas besprenkelen. Dus wat moet je? Machteloos een stukje schrijven voor je blog. 

 

Of wellicht valt het kwartje nog voordat we collectief het licht uitdoen, en er nog slechts in enkele zwaar beveiligde bastions, met hun eigen kerncentrales, kleine groepen bevoorrechte slimmeriken zich tegoed doen aan de weelde die ze bijeen hebben geschraapt, terwijl ze zich vermaken met oude afleveringen van 'Lubach op Zondag', zoals de meest doorgewinterde 'complot-denkers' zich de toekomst voorstellen.

View older posts »