Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Uitgelachen

Thierry Baudet is in de 'Tweede Kamer' uitgelachen.

 

Extrapolerend vanuit mijn jonge jaren kan ik u vertellen dat mensen die anderen uitlachen, doorgaans niet de slimsten zijn. Ze wentelen zich in hun collectieve macht over de eenling, die ze niet snoeihard confronteren, maar 'laten bungelen'. Hoe langer de lijdensweg van het slachtoffer duurt, hoe meer plezier ze er aan beleven. 

 

Nou heb ik niet direct iets met Baudet, maar hij raakt bij mij wel een gevoelige snaar als hij het 'Gelul' in de 'Algemene Beschouwingen' aan de kaak stelt als een 'Waste of Time and Money'. Anderzijds begrijp ik ook dat zijn opponenten echt, oprecht, denken dat het nut heeft, dat 'Gelul'. Neem die annulering van de 'Dividendbelasting'. Dat is binnenskamers allang beklonken, en iedereen weet hoe de partijen er tegenaan kijken. Hamerstuk, dus. Maar nee, in de 'Tweede Kamer' besteden ze er onwaarschijnlijk veel tijd aan, om 'Politiek Kapitaal' veilig te stellen, of te voorkomen dat men het kwijtraakt, waarbij men ingestudeerde 'Sound Bites' produceert die aan de feitelijke situatie niks, maar dan ook echt helemaal níks veranderen.

 

Theresa May is in Salzburg afgegaan als een gieter. Haar poging om een 'Deal' af te dwingen die er op neer zou komen dat het Verenigd Koninkrijk zou mogen behouden wat geld oplevert, zonder te betalen voor de lasten, is gestrand. Tegelijkertijd proberen haar 'diplomaten' koortsachtig de resterende landen binnen de EU uit elkaar te spelen. Vooralsnog lijkt alleen Polen toe te happen. Dat land heeft de zakken gevuld met Europese subsidies, en lijkt de sprong te willen wagen. De enige motivatie lijkt het gierende anti-Russische sentiment in het Verenigd Koninkrijk, dat door voornoemde 'diplomaten' actief wordt gebruikt om de EU op te breken. 

 

Zoals ik eerder schreef, ligt daar, en daar alleen, de 'ruimte' voor May en consorten. Polen, de 'Baltische Staten', de 'Scandinavische landen' en Nederland hebben oren naar dat 'Angelsaksische' geluid. De rest van de EU zit op het 'vinkentouw', of ziet er helemaal níks in. Overigens een nogal dubieuze grondslag voor een 'alliantie', dat antisemitisme (die russofobie). Maar dat is de wereld waarin wij leven. 

 

Een derde politicus die de wind tegen had, afgelopen week, was Poetin. Althans, na zijn zeer terughoudende reactie op het ongeval met die IL-20 in Syrië, die tijdens een Israëlisch/Franse aanval op Latakia uit de lucht werd geschoten, vermoedelijk door 'Friendly Fire', maar mogelijk gebruikt als 'Human Shield', gingen vele van zijn 'fans' op de 'AltMedia' ballistisch. Uitgelezen kans om er op te slaan, en wat doet die sukkel?!?

 

Er is een verschil tussen de drie voornoemde politici, die uitgehoond, afgeserveerd en uitgelachen werden. Alle drie liggen ze er vermoedelijk niet echt wakker van. In de ogen van hun vijanden staan ze alledrie te kijk als politici die 'het' niet begrepen hebben. Is dat zo?

 

De stunt van Baudet zie ik in hetzelfde licht als DIT betoog over de vraag of Trump politiek vaardig is, of 'van Lotje'. En waarom de 'Volwassenen' die hem blokkeren minimaal net zo gevaarlijk zijn.

 

May zit gevangen in haar eigen ambitie. Van 'Brexit' een succes maken gaat niet lukken, dus kiest ze ervoor de hele EU mee de afgrond in te sleuren.

 

Over de kalme reactie van Poetin schreef ik al eerder. Zelf zat ik niet op het puntje van mijn stoel, hopend dat Rusland dat incident aan zou grijpen om Israël een lesje te leren. Integendeel! Ik heb bewondering voor die zelfbeheersing, en niet veel affiniteit met degenen op het internet die vurig hopen op die 'Derde Wereldoorlog', in de veronderstelling dat Rusland die dan wint. Dergelijke supporters bevinden zich eigenlijk aan de andere kant van de scheidslijn. Ze zijn (fanatieke) Rusland-supporters, omdat ze Israël en de Verenigde Staten haten. Zoals de 'Atlantici' de Russen haten. 

 

Baudet kan wel varen bij de heisa die is ontstaan rond zijn optreden in de 'Tweede Kamer'. Maar wat moeten we daar als Nederlander mee? May kan wel varen bij de weerstand in de 'Politieke Top', die haar de 'Underdog-positie' cadeau doet, wat haar positie als 'breekijzer' om de EU te slopen niet noodzakelijk schade toebrengt. Maar wat moeten we daar als Europeaan mee? Gunstiger is de breuk tussen de 'Alt-Right'-groepen en Poetin/Rusland, in theorie. Of betekent het eerder dat al doende de laatste spleetjes in het 'IJzeren Gordijn 2.0' nu ook dichtgelast zullen worden? En dan? 'The West Against the Rest'? Of 'The West Against Itself'? Gelet op de eerste twee voorbeelden zou ik zeggen dat die vraag al beantwoord is. Nog even, en we zijn uitgelachen.

 

Inmenging

George Soros en Steve Bannon bemoeien zich intensief met de Europese politiek.

 

Soros wil dat Europa zich ontwikkelt tot 'Vluchtelingen-fabriek', met wagenwijd geopende grenzen en bijbehorende 'Wealth-Transfer' van de belastingbetaler naar de immigrant. Bannon wil het tegenovergestelde. De EU uiteen rukken, en terug naar nationalisme en navelstaren. Beiden zijn ervan overtuigd dat hun eigen land, de Verenigde Staten, er wel bij zal varen als hun plannen voor Europa worden gerealiseerd.

 

'Buitenlandse Inmenging' in optima forma. Maar de enige 'Inmenging' waar de politiek en de media oog voor hebben, dat is de 'inmenging' van Rusland. Rusland wordt weliswaar afgeschilderd als 'in het kamp van Bannon', maar dat is een verzinsel. Bannon schildert Rusland af als een 'Kleptocracy', geregeerd door 'Bad guys'. Als hij niet overloopt van geestdrift voor het idee dat Rusland de grootste bedreiging is voor de wereldvrede, en onze levensstandaard, dan is dat omdat hij in China een groter gevaar ziet. In Tsjechië sprak hij tot het Europese volk, op een bijeenkomst die werd gesponsord door een Tsjechische wapenfabrikant. 'Warparty-with-a-Twist'

 

Het staat vast dat Rusland ook een boodschap heeft voor de bevolking van Europa. 'Niet naar Soros en Bannon luisteren!'. Klinkt mij als muziek in de oren. Laat die 'Regime-Change-miljardair' en die 'beroeps-intrigant' wegblijven, zodat we de weg omhoog weer kunnen hervinden. Zullen we geld steken in die 'Zijde Route' over land naar China? Goedkoop gas en betaalbare olie halen uit Rusland? De buitengrenzen bewaken, en voorlopig alleen maar échte vluchtelingen toelaten, die in hun eigen land hun leven niet zeker zijn? Of steken we ons geld in meer dingen die 'BOEM!' zeggen, en blazen we onze economie op met steeds meer schulden, en door een oogje toe te knijpen voor belastingontduikers en drugsproducenten?  

 

Op zich heb ik er niks op tegen dat Soros en Bannon zich uitspreken, als hen wat gevraagd wordt. Volgens mij zijn ze overigens al ruim voldoende aan het woord geweest, en zit ik niet te wachten op het volgende gesponsorde praatje van Bannon, of een 'diepte-interview' in een Soros-krant met de 'markante miljardair', die zo gruwelijk veel leed teweeg heeft gebracht met zijn financiële manipulatie van de 'geldmarkt'. Waar ik een probleem mee heb, is dat beiden in Europa uitgebreide netwerken van 'NGO's' bouwen, volgeprakt met 'uitvreters', die op slinkse wijze proberen de politieke besluitvorming te frustreren, zodat hun agenda wordt bevorderd. Zowel die 'Inmengers', als de Europeanen zelf lijken 'Europa' niet als hun thuis te beschouwen, maar als een 'Project'. Hoogste tijd om de Europeanen aan het woord te laten, en de 'Inmengers' op de boot náár Libië te zetten, waar nog veel nuttig werk te verrichten is na de 'Regime Change' activiteiten aldaar. 

 

Een andere 'linkmiegel' die zich opzichting met de binnenlandse politiek van Europa bezighoudt, is Bill Browder. Die werkt niet primair via 'NGO's', en eigenlijk interesseert Europa hem geen ruk. Hij knokt voor het ten gronde richten van Rusland. En als Europa tussen de wielen belandt, zal hij er geen traan om laten. De gruwelijke realiteit is, dat uiteenlopende Europese bestuurders kennelijk op dezelfde pagina van die agenda zitten, en ijverig meewerken aan het slachten van Europa als een welvarend deel van de wereld. We vinden Browder terug in het 'Soros-kamp', maar alleen omdat Soros ook uit is op de vernietiging van Rusland. 

 

De 'Agendapunten' die zij aan ons opdringen hebben niets, maar dan ook helemaal niets te maken met ons eigen belang. Dát belang, ons belang, raakt daardoor op de achtergrond. Een voetnoot in een partijprogramma. Een terloopse opmerking tijdens een persconferentie. De bron van jolijt aan de borreltafel waar de machtigen der aarde elkaar treffen. 'Moet je horen: Toen zei die sukkel dat hij graag een goed pensioen, en fatsoenlijke zorg had, stabiele prijzen, en een eerlijk salaris! Dus ik zei: Hier, heb je een bom! Ga wat nuttigs doen met je leven………!'

Inkomensplaatje

Elk jaar opnieuw die 'Koopkrachtplaatjes'. 

 

De 'Factcheckers' van NRC bogen zich over de uitspraak van Lilian Marijnissen, die claimde dat mensen al veertig jaar niet méér te besteden hebben. Philip de Witt Wijnen, 'Factchecker' van beroep, stelt dat de uitspraak van Marijnissen 'lijkt terug te slaan' op een 'studie' van Rabobank-econoom Martijn Badir. Je zou zeggen: Bel Marijnissen even, en vraag het haar? Maar nee, na die gemakzuchtige aanname concludeert Witt Wijnen dat Badir een ienie-mienie pietsje groei van het 'besteedbaar inkomen' heeft ontdekt, dus 'ONWAAR!'. 

 

Dat is het niveau van 'Factchecking' bij NRC. Politicus zegt 'A', bankier zegt 'B', dus is het 'B'. Ik zou zeggen: 'In gelul kun je niet wonen!' Een verwijzing van Sybrand Buma naar een verhaal rond dat citaat van de 'ouderwetse sociaal democraat' Jan Schaefer, dat Buma bezigde in de 'Eerste Termijn' van het 'Gelul' over de 'Dividendbelasting', en aanverwante kwesties, werd eveneens beoordeeld als 'ONWAAR!'. Want Schaefer had die uitspraak niet in de Tweede Kamer gedaan, zoals Buma stelde, maar tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam, volgens Schaefer's 'biograaf'. En die kan het weten, want die heeft een fiets met een bel……….

 

Maar ondertussen heb je dus nog steeds geen cent te makken, en geen dak boven je hoofd?

 

Het is 'Appels met Peren'. Veertig jaar geleden had je geen 'Factcheckers' die betaald kregen voor een flutstukje in een 'Nationale Nieuwsbode'. Als dat je 'focus' was, en je had nog geen pensioen om van te leven, had je een bijstandsuitkering, en ontwikkelde je je tot 'Vaste Briefschrijver'. Dus de 'Factcheckers' zijn er echt enorm op vooruit gegaan! Bovendien zou zo'n 'Ingezonden Stukje' van een bijstandstrekker wegens gebrek aan kwaliteit destijds niet eens geplaatst zijn. Maar vermoedelijk had het ook niet op de weg van die bijstandtrekker gelegen om een bankier 'blind' op zijn woord te geloven. Ook al was de bankier toen, als regel, nog een gerespecteerde 'Heer', die prudent zorgde voor uw spaargeld, en niet 24/7 bezig was met lucratieve 'Rommelhypotheken', 'Witwaspraktijken' en 'Bonussen'. Dat kon hem namelijk zijn licentie kosten, toen.

 

Kortom, de wereld is veranderd, en vergelijken is ondoenlijk. Een centraal thema op dit blog is dat mensen die écht iets produceren, het nu onwaarschijnlijk veel béter hebben dan veertig jaar geleden, omdat ze zoveel mensen in dienst hebben die niks beters te doen hebben dan 'Lullen'. Als u één van de weinige overgebleven 'arbeiders' bent, of een 'ondernemer' die investeert in iets waar je in kunt wonen, wat je kunt eten, of wat je warm houdt, of de logistiek die die cruciale functies met elkaar verbindt, of kwalitatief verbetert, of u heeft een pensioen uit die sectoren, heeft u nu méér dan veertig jaar geleden. Alleen is het niet 'Vrij Besteedbaar'. 

 

Al die oorlogen, en het gelul erover in de 'Tweede Kamer', zijn van u. Evenals al het gelul over de zorg die u niet krijgt, omdat alles op gaat aan 'Overhead' ('Gelul'). Die donatie aan Unilever en Shell? Van u. Dijken die eerst versterkt worden, om ervoor te zorgen dat u geen natte voeten krijgt, en daarna weer worden doorgestoken voor de vogeltjes? Uw geld. Veertig jaar geleden zorgde de man voor het inkomen, en de vrouw voor het gezin. Maar zij ging werken, en met het geld dat ze verdiende kocht u iemand die de zorg voor het gezin overnam, terwijl uw vrouw gelukkig was met een 'Baas' boven zich, haar eigen 'werkplek', en een beperkt aantal dagen vakantie. Dat werd verkocht als 'Rolwisseling', maar door de vloed aan 'Tweeverdieners' was het enige effect dat huizen voor alleenstaanden onbetaalbaar werden. Wel weer leuk voor degenen die al een huis hadden, want die konden die berg stenen gebruiken als 'Pinautomaat'.

 

Dat alles wat lokaal werd geproduceerd in ijltempo duurder werd, werd gecompenseerd door de import van 'gastarbeiders', en vervolgens het uitbesteden van het échte werk aan 'Chinezen'. U ging niet meer verdienen, maar de prijzen van veel producten daalden als gevolg van al die goedkope arbeidskrachten, waardoor de Nederlandse producent een beroeps-consument werd, op golven geleend geld. Velen maakten van hun hobby hun beroep, met de 'Overheid' als werkgever, 'subidieverstrekker', of 'opdrachtgever'. Ze gingen, kortom, leven op de zak van de rap slinkende groep Nederlanders, en 'gastarbeiders' en 'Chinezen' die nog iets produceerden, geassisteerd door industriële robots, die nu ook in China het échte werk overnemen.

 

Die transformatie maakt het zo verduiveld lastig om te vergelijken. Niet alleen puur cijfermatig, maar ook qua beleving. Veertig jaar geleden waren er vast ook wel mensen die ervan droomden om van 'Factchecking' je beroep te maken. Maar geen hond die daarvoor wilde betalen. En als je ervoor koos daar toch je levensdoel van te maken, hadden zelfs de mensen die verdienden aan jou als 'uitkleringstrekker' daar doorgaans geen vrede mee. Althans, voor de vorm maakten ze je het leven zuur, omdat ze van bovenaf opdracht hadden gekregen je aan te sporen om 'werk' te zoeken. Iets in de sfeer van 'uitkeringsambtenaar', bijvoorbeeld. Of in 'Den Haag' lullen over de woningbouw. 

 

In deze tijd kun je ook voor RTL, de NOS of WNL dag in, dag uit, 'berichten' over 'Orkaan Florence', die geen 'Orkaan' was, maar een 'Media-Event' bijeen sprokkelen, als beroep. Of dag in, dag uit, berichten over een Nederlandse zangeres die 'doorbreekt' in de Verenigde Staten in een extreem commerciële 'productie' die niks produceert, behalve 'Sound-Bites'. En anders is er vast wel ergens een actiegroep met een thema rond de één of andere 'Vergeten Big' waar je leuk bij aan kunt haken.

 

Marijnissen had moeten brullen dat we alleen maar hebben ingeleverd! 'Nul-Uren-Banen'. Gesloopte sociale zekerheid. Krankzinnig makende studieschulden. Langer werken. 'Flexibel' werken. Omhoog kruipende 'lasten'. Uitgevente gasvoorraad. Leeggezogen oudedagsvoorziening. En dat alles om te betalen voor de hobby's van 'Factcheckers', oorlogshitsers en andere beunhazen. Maar……….

 

O jee! Goede kans dat we dat zélf zijn! Of anders onze kinderen. Het is 'Bullshit', maar wat moet je anders? En waar je bent ingesprongen voor die vrouw die achter het aanrecht vandaan werd gesleurd, en je je nuttig maakt als 'surrogaat-ouder', heb je recht van spreken als je zegt dat we die kinderen toch lastig aan hun lot over kunnen laten. En trouwens: Hoezo vrouw en aanrecht?! Ja, dát is een lastige. Althans, ik kan mij zéker voorstellen dat vrouwen ook wel méér willen dan luiers verschonen en eten koken. En uiteraard zijn er ook mannen die best wel wat minder tegen die 'gewaardeerde collega's' op kantoor aan willen kijken, en liever met hun kind een balletje zouden trappen na school. Of een goed boek lezen na het boodschappen doen, en vóórdat de kinderen uit school komen. Of bijpraten met een huisman/vriend op een zonovergoten terras terwijl iedereen werkt. Dus 'Rolwisseling' moet op zijn minst bespreekbaar zijn. Maar dat is dít niet, wat ze u verkocht hebben! Dit is beiden beschikbaar zijn voor een 'Baas', voor half geld. En als je dan thuis komt, dan lees je die kop: 'Mensen hebben al veertig jaar niet meer te besteden', en je kijkt snel naar de vet gedrukte conclusie: 'ONWAAR!', en je haalt opgelucht adem. Als de 'Factchecker het zegt, dan moet het wel zo zijn, toch?

Punt

Onmiddellijk na de aankondiging van een overeenkomst tussen Turkije en Rusland over een geweldloze oplossing voor 'Idlib', vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen de Syrische havenplaats Latakia aan. 

 

Onduidelijk is of het Franse fregat Auvergne betrokken was bij de aanval, en in welke capaciteit. Een Russisch 'Sigint'-vliegtuig dat op de weg terug was van een patrouille, volgens de berichten, komt tussen de aanvallers en de Syrische luchtverdediging terecht, en wordt geraakt door een raket die bedoeld was voor de Israëlische aanvalsvliegtuigen. Het Russische ministerie van Defensie stelt aanvankelijk dat sprake was van kwade opzet. Het Russische vliegtuig zou zijn gebruikt als een 'Human Shield', naar analogie van de theorie dat vlucht MH-17 gebruikt zou zijn als een 'magneet' om raketten die bedoeld waren voor bommenwerpers weg te trekken.

 

Poetin reageerde minder vijandig, en spreekt vooralsnog van een tragisch incident. Maar Poetin blijft westerse leiders die openlijk uit zijn op zijn val ook 'vrienden' noemen, dus dat zegt niet zoveel. Tot nu toe heeft Rusland steeds weggekeken van de niet aflatende stroom aanvallen van Israël op doelen in Syrië. Nadat Turkije een Russische jachtbommenwerper die aanvallen had uitgevoerd op Al Qaida/ISIS neerhaalde, incasseerde Rusland dat verlies, en hielden de Russen het bij 'ferme taal'. Dat Erdogan nu desondanks in het 'Russische Kamp' zit, volgens de meeste observatoren, en ondanks het NAVO-lidmaatschap, kwam door een Russische meesterzet, naar het zich laat aanzien. De Russen waarschuwden de Turken dat hun 'Vrienden' op het punt stonden Erdogan middels een militaire coup te verwijderen, wat Erdogan in staat stelde politiek en fysiek te overleven.

 

Het akkoord met Turkije over Idlib, waardoor een oorlog werd voorkomen, was ook zo'n meesterzet, waar westerse landen druk in de weer waren met de voorbereidingen van een 'False Flag' gifgas aanval, die hen het excuus zou geven om Syrië aan te vallen, én de Russen te 'confronteren'. Als commentatoren stellen dat ze weinig vertrouwen hebben in die overeenkomst, dan bedoelen ze in de meeste gevallen dat ook zij dondersgoed weten dat westerse landen uit zijn op uitbreiding van het militaire conflict. De tweehonderdste luchtaanval van Israël in anderhalf jaar, in strijd met iedere denkbare internationale wetgeving, onderstreept dat.

 

Het enige probleem voor Poetin op dit moment dat ik zie, is dat 'bodybags' zijn populariteit in eigen land geen goed doen. Ook al begrijpt iedere Rus die niet op de loonlijst van een westerse 'NGO' staat, dat het westen, met inbegrip van Israël en de 'Golfstaten', en met Saoedi Arabië voorop, smerige spelletjes speelt. Dat Poetin stelt dat het neerhalen van die IL-20 een ongelukkige samenloop van omstandigheden was, waarvoor niemand direct verantwoordelijk was, moeten we volgens mij primair lezen als een poging de gemoederen binnen zijn eigen achterban tot bedaren te brengen. Eerder ging Poetin akkoord met Netanyahu, waar die vroeg om Syrië geen moderne luchtafweer te leveren. Als de Russen tot de conclusie komen dat Israël (en Frankrijk?) dat toestel hebben gebruikt als 'Human Shield', is er zeker een kans dat Poetin dat akkoord nu door de versnipperaar trekt. En dat hij op zoek zal gaan naar mogelijkheden om de politiek verantwoordelijken pootje te lichten. Rusland wil geen uitbreiding van het militaire conflict, en ze zijn bevreesd voor wat er kan gebeuren als westerse vliegtuigen die aanvallen op Syrië uitvoeren stelselmatig uit de lucht worden geplukt. 

 

De commentaren van de 'fanclubs' aan beide zijden van de geopolitieke breuklijn zijn niet echt bemoedigend. De fans van Poetin willen dat hij een vuist maakt, terwijl de fans van de Israëli's van hun kruk rollen van het lachen, en zich feliciteren met die hopeloze Syriërs, en hun inferieure Russische luchtafweer. Maar dit is geen voetbalwedstrijd. Wat velen in het westen maar niet tot hun botte hersens willen laten doordringen, blijkbaar, dat is dat de Russen verdomd goed weten dat ze in een 'conventionele' confrontatie met het westen, en hun extremistische bondgenoten, in hun op religieuze grondslag gevestigde apartheid-landen, geen kans maken. Rusland bezuinigt zelfs op militaire uitgaven, waar haar opponenten de reserveringen voor dingen die 'BOEM!' zeggen steeds verder opschroeven.

 

De Russen hebben, bij monde van Poetin, Medvedev en uiteenlopende leidende politici, steeds benadrukt dat als ze zich genoodzaakt zien te escaleren, ze in één keer 'Nucleair' gaan. Zonder vooraankondiging. Het kan bluf zijn, en het is twijfelachtig dat de Russen daar voor kiezen als de grond in Syrië hen te heet onder de voeten wordt. Ik ga er vanuit dat die optie slechts in beeld komt als Rusland zelf wordt aangevallen, met inbegrip van de Krim. Maar dat wil nog niet zeggen dat Rusland geen opties heeft. 

 

Maar linksom, of rechtsom, in het westen, Israël, Saoedi Arabië en de Emiraten zitten teveel mensen 'Beleid' te maken dat is toegesneden op oorlog. Oorlog tegen Syrië. Oorlog tegen Iran. Oorlog tegen Rusland. Oorlog tegen China. En die mensen zijn le-vens-ge-vaar-lijk! Geestelijk gestoord zelfs. Ziek in hun hoofd. 

 

Het enige wat hun plannen kan dwarsbomen, is dat meer en meer 'vrienden' erachter zullen komen dat die lui geen vrienden hebben. Voor hen bent u kanonnenvoer. Een nummer. Een punt in een statistiek.

Bos

Als uw krant onwaarheden schrijft over bepaalde gebeurtenissen, veronderstel dan niet meteen dat er sprake moet zijn van een 'Complot'.

 

In de meeste gevallen zal de verslaggever te goeder trouw rapporteren wat mensen die hij of zij als autoriteit beschouwt met hem of haar delen. Zelfs die autoriteit denkt wellicht dat het de waarheid, en niets anders dan de waarheid is. Sterker nog, er zijn tal van wetenschappelijke experimenten die ons meer dan voldoende reden geven om ons eigen waarnemingsvermogen in twijfel te trekken. Na een stuk of wat 'vertaalslagen' kan onze eigen getuigenis onherkenbaar in de krant belanden. 

 

Veelal zijn de dubieuze secties niet gebaseerd op feitelijke waarnemingen, maar op het 'invullen van de lege ruimte' tussen die feiten. Daarbij komt het veelvuldig voor dat een zorgvuldige, consciëntieuze verslaggever duidelijk laat blijken waar het verhaal is gebaseerd op een 'logische' veronderstelling, maar blijft dat vervolgens achterwege in de berichten van partijdige publicaties die er belang bij hebben dat de veronderstelling onderdeel wordt van wat we als 'feitelijk bewezen' beschouwen.

 

Doortrapte leugenaars vinden we in alle geledingen van de samenleving. En waar de belangen het grootst zijn, is de kans op leugenaars het grootst. Dat is een open deur, mag ik hopen. Bepaalde bronnen liegen nagenoeg aan de lopende band. Maar als het spannend wordt kunnen velen de verleiding niet weerstaan. En dat is nadrukkelijk met inbegrip van journalisten en wetenschappers. Voorbeelden te over. 

 

Hoewel je voorzichtig moet zijn met de 'beschuldigende vinger', is het doorgaans een veeg teken als iemand kort na een belangwekkende gebeurtenis, waar hij of zij niet met de neus bovenop stond, al weet wie de dader is. 'Wie 'm het eerste ruikt…….'. Toch kunnen mensen met een 'belang' het zelden laten om voor de muziek uit te lopen. Allereerst om de toon te zetten. En ten tweede om te oogsten als vervolgens hun lezing de juiste blijkt, of als zodanig wordt geaccepteerd bij gebrek aan keiharde bewijzen. Die status kan vervolgens weer goed van pas komen bij een volgend incident waar zij 'belang' hebben bij de ene, of de andere lezing.

 

NRC heeft een complete serie over 'nepnieuws', waarin maandag werd verwezen naar 'Complot-Denkers' die de 'Witte Helmen' aanwijzen als een verlengstuk van Al Qaida. Opgezet door de Britse geheime dienst middels een 'cut-out', zoals ze ook de regie voeren over verschillende 'Regime-Change' firma's in het Verenigde Koninkrijk, waaronder 'Cambridge Analytics', en Christopher Steele's 'Orbis Business Intelligence'. Over die dubbelrol van de 'Witte Helmen' heb ook ik hier bij herhaling geschreven, omdat er geloofwaardige aanwijzingen zijn dat ze betrokken zijn bij het ensceneren van 'gifgas-aanvallen'. Het is niet nodig de meest wilde 'Complotten' over die groep te omarmen. Na de onthulling dat Nederland in het geniep van ons belastinggeld terroristen in Syrië steunde, trok de regering ook de stekker uit de geldstroom richting de 'Witte Helmen', omdat eigen onderzoek toch wat onfrisse kwesties, en gebrekkige controle op de geldstroom aan het licht had gebracht. 

 

Conform mijn stelling hier dat het beter is om dat niet als een 'Complot' te zien, houd ik ook nu vol dat NRC hier de plank misslaat. Het is geen 'Complot'. Het is 'Beleid'. Betrekkelijk open en bloot, en geen 'journalist' die zich er druk over maakt. Ze komen er mee weg, dus ze doen het. Goed voor Shell, en goed voor de wapenindustrie, en goed voor onze 'Atlantische Geloofsbrieven'. Het is véél te omvangrijk om een 'Complot' te zijn. En als 'Nieuwsuur' en 'Trouw' de knuppel in het hoenderhok gooien, trek je in NRC een rookgordijn op waarbij je iedereen die die 'onzin' gelooft een 'Complot Denker' noemt, terwijl je de 'Volksvertegenwoordiging' in de 'Commissie Stiekem' vertrouwelijk bijlicht, wat dan door moet gaan voor 'Democratische Controle', en het boek kan dicht. 

 

Ook de gang van zaken rond MH-17 is geen 'Complot', maar openbaar 'Beleid'. De keuze voor Oekraïne als prominent lid van de onderzoekscommissie, alsmede de 'gespannen verhouding' met Rusland in deze zaak (en andere zaken), is ook geen sinister 'Complot', maar openbaar 'Beleid'. Alle communicatie rond die kwestie ademt de vooringenomenheid, en openlijke vijandschap jegens Rusland, wat verder niet verdedigd hoeft te worden, omdat de Nederlandse bevolking er voor valt als een blok. Althans, de bevolking heeft zijn twijfels, zoals ook wel bleek uit dat referendum over dat Verdrag met Oekraïne dat ons door de strot werd gewrongen, maar van de 'Volksvertegenwoordiging' en de 'Pers' hebben de 'Beleidsmakers' niks te duchten. 

 

Als u hier al langer meeleest, dan kent u mijn standpunt: Ik hecht aan een veilige burgerluchtvaart. En die geopolitieke spelletjes irriteren alleen maar. Ik wil weten wat de feitelijke toedracht van dat drama was, en hoe het voorkomen had kunnen worden. Wie hield dat luchtruim open, terwijl bekend was dat er dat soort hoog reikende wapensystemen op scherp stonden? En waarom waarschuwde Nederland en de NAVO de luchtvaartmaatschappijen niet?

 

Was dat 'menselijk falen'? Of cynische opzet, waarbij die burgervliegtuigen werden gebruik als 'Human Shield'? Of, en dán komen we zonder meer wél in 'Complot-Land', was het boze opzet, om Rusland in een kwaad daglicht te zetten? 

 

Aan de hand van 'Bellingcat', de 'journalistieke' poot van de 'Atlantic Council', en fanatiek anti-Russisch en pro-Oekraïens, sjokte het JIT langs het gebaande pad, dat suggereerde dat het een 'Complot' was van Rusland. Zo niet het neerhalen zelf, dan toch wel het verdonkeremanen van bewijzen, alsmede het leveren van de raket waarmee MH-17 uit de lucht werd gehaald. En nu zie je hoe het 'voor de muziek uit lopen' van pas komt, omdat men schamper doet over alternatieve theorieën, waaronder de betrokkenheid van een Oekraïense straaljager. Maar wat men vergeet te melden, is dat men Rusland geen toegang gaf tot de bewijslast, voorzover die bestond uit tastbaar bewijs, in handen van het JIT. Die hele beloofde 'transparantie' was van meet af een farce. Enigszins begrijpelijk, als je Rusland als mogelijke dader of medeplichtige beschouwt, maar dan had Oekraïne ook niet aan mogen schuiven. 

 

Er zijn zeker mensen die in de 'Alternatieve Media' suggereren dat Oekraïne gebruik heeft gemaakt van haar geprivilegieerde kennis door op het internet 'bewijzen' te laten vallen, die daar door 'Bellingcat' werden 'gevonden', teneinde een spoor te creëren dat naar Rusland wijst. Al die foto's en audio zijn als bewijs vederlicht, en waar ik de 'links' heb gevolgd naar commentaren van échte deskundigen op dat gebied, die best in algemene termen iets wilden zeggen over de wijze waarop 'Bellingcat' naar conclusies toewerkt, klonk dat mij plausibel in de oren. Daarmee neem ik verder nog altijd geen standpunt in, maar ik heb liever 'hard' bewijs.

 

De Russen hebben nu documenten overlegd aan het JIT waaruit zou moeten blijken dat die ene Buk die vlucht MH-17 neerhaalde, werd geleverd aan een met naam en toenaam genoemde afdeling van de Oekraïense luchtafweer. Een complete 'Paper Trail', van fabrikant naar de betreffende eenheid, in 1986. Nog steeds geen onomstotelijk bewijs voor de toedracht, net zomin als die foto's en audio-opnamen. En het betekent dat de weg nog altijd open is voor het scenario dat Oekraïne die batterij kwijt raakte aan de 'opstandelingen', die er vlucht MH-17 mee neerschoten. Dus waarom je je dan geroepen zou voelen om direct te 'twitteren': 'I expect some very stupid people will be very excited about the Russian MoD's #MH17 press conference', zoals Eliot Higgins van 'Bellingcat' deed, is mij een raadsel. In theorie blijft zelfs de mogelijkheid bestaan dat de 'opstandelingen' die raket buitmaakten op Oekraïne, 'm lieten reviseren in Rusland, of er zelfs training ontvingen, en nadat MH-17 uit de lucht kwam vallen, dat ding weer de grens over brachten. 

 

Het enige wat die onthulling van de Russen doet, is de wereld vertellen dat het een 'Oekraïense raket' was, in die zin dat het ding ooit aan dat land werd geleverd. Wat dat echter wel teweeg brengt, is dat er nieuwe aandacht zal komen voor het gegeven dat Oekraïne en andere landen, waaronder ons land, moesten weten dat de 'opstandelingen' over dat type luchtafweer beschikten. Wat overigens al veel langer bekend is, omdat de hoogste NAVO-generaal zich al in die zin had uitgelaten op 30 juni, ruim vóórdat vlucht MH-17 naar beneden kwam zetten. Het kan zijn dat dat disinformatie was, maar dan pikt het hem nu wel genadeloos in de kuif. 

 

Mijn grootste ergernis is dat het hele onderzoek zo is ingekleed dat het nooit boven het niveau van een heksenjacht uit is gekomen, en dat het hele idee dat je van die tragedie zou kunnen leren om herhaling te voorkomen niet aanwezig lijkt, omdat dat verantwoordelijkheid neerlegt bij mensen die 'belangen' hebben. 'Belangen' die 'Beleid' genereren. Wat voor de slachtoffers en hun nabestaanden eerder een 'Complot' lijkt, omdat mensen maar moeilijk kunnen verwerken dat hun bestuurders  stom zouden zijn dat ze mee zouden werken aan die 'Lotto', of zelfs het welbewuste gebruik van burgervliegtuigen als 'Human Shield', om maar met Higgins te spreken. Higgins maakt het allemaal niet uit. Zijn enige 'belang' is dat de Russen de Zwarte Piet toegespeeld krijgen, blijkbaar. Hetzelfde geldt voor het JIT, als ik dat zo lees, waar ze niet die bewijzen in dank aanvaarden, en er verder het zwijgen toe doen, maar ze het nodig vinden 'aan te stippen' dat de Russen 'onwillig' waren om zich te laten slachten. 

 

Je ziet meer en meer dat men er in het westen vanuit gaat dat wie beschuldigd wordt, geacht wordt in een rol te kruipen van de 'geslagen hond', zelfs als er geen bewijs ligt, de zaak verjaard is, het slachtoffer nooit aangifte deed, er geen getuigen waren, en de lezing van wat er is voorgevallen op zijn minst omstreden is. Dat is zelfs het geval als degene die beschuldigd wordt niet handelde in strijd met de destijds geldende wetgeving, of in een oorlogssituatie, waar andere wetten, normen en waarden gelden. Ik verlang naar een terugkeer naar de rechtsstaat, en onschuld tot het tegendeel bewezen is. Maar zoals mijn zoon zou zeggen: 'Heb je een pen? Schrijf het dan maar op je buik!' Mensen als Higgins leiden de weg. Geen wonder dat het niet best gaat met het MH-17 bos. Of zou ook dat een Russisch 'Complot' zijn? 

Slaapwandelen

Het is niet goed, als het niet duur is. 

 

Toen Adam Smith zijn gedachten op papier zette over 'marktwerking', en hoe een 'Open Markt' de 'Wealth of Nations' ten goede zou komen, kon hij de hedendaagse idiotie niet voorzien. Zelfs in zijn meest koortsige dromen had hij niet kunnen bedenken dat er een 'Markt' zou kunnen ontstaan voor mensen die andere helpen om af te vallen, door hen te vertellen dat ze minder moeten eten, en meer moeten bewegen, en dat iemand dan zou betalen voor dat 'advies'. 

 

Wat hij ook niet kon voorzien, is dat we bepaalde mensen het recht zouden geven om ons geld te lenen dat nog niet verdiend was. Het hele bouwwerk van 'Fiat-geld', dat een commerciële bank in staat stelt om meer geld uit te lenen dan men in kas heeft, en dan nóg rente te heffen, was in zijn jaren een 'Freak-Idea'. Het werd in Engeland geïntroduceerd door de grondlegger van de Rothschild dynasty, die naar het Verenigd Koninkrijk kwam toen Smith al dood en begraven was. Voor Smith was rente nog een gerechtvaardigde opslag voor risico

 

Dat je betaalt voor dingen die gratis zouden moeten zijn, omdat het evident een 'community service' is, is overduidelijk niet exclusief de schuld van de 'aanbieders'. Iemand die kampt met overgewicht kan ook nu nog gratis het advies krijgen om minder te eten, en meer te bewegen. Maar mensen willen ervoor betalen, anders vertrouwen ze het niet. Vervolgens gaan ze klagen, omdat het te duur is, en het 'onbereikbaar' is voor hen, vanwege hun 'smalle beurs'. Samen met de 'aanbieders' pleiten ze dan voor een bijdrage van de overheid, waardoor we allemaal gaan betalen voor advies dat voor de hand ligt, dat je je afvraagt wat er mis is met de educatie van de bevolking? 

 

Als het eenmaal gesubsidieerd is, betekent het niet dat die 'klanten' dan dankbaar zijn en genoegen nemen met die gratis 'service', die dus niet gratis is, maar wordt betaald door de gemeenschap, via de belastingafdracht, of een 'premiestelsel', dat ons besteedbaar inkomen uit écht werk reduceert, en afbreuk doet aan de 'Wealth of Nations', omdat het een rem zet op de productie van goederen die 'Nations' meer welvarend maakt. Nee, men gaat dan op zoek naar een adviseur die een 'privé-bijdrage' vraagt, bovenop de gesubsidieerde adviezen om minder te eten en meer te bewegen, omdat die 'exclusiviteit' afstraalt op de idioot die betaalt. Uw 'Personal Trainer'.....

 

Meer bewegen is simpel. Flink stuk lopen, of fysieke arbeid verrichten. Boodschappen doen op de fiets. Met je kinderen sporten, inplaats van hen (tegen betaling!) op een sportvereniging te plaatsen. Maar nee. Als we al fietsen, moet die fiets elektrisch worden aangedreven, wat een aanslag is op de toch al schaarse grondstoffen die daarbij komen kijken, terwijl het 'opladen' en de productie van die 'gimmick' een deuk slaat in onze 'klimaatdoelstellingen'. Vervolgens gaan we, tegen betaling (!), bewegen op de 'sportschool' of in het 'Fitness Centrum'. Bij voorkeur met subsidie, zodat ik als ('Adam Smith-adept') opnieuw met de rekening blijf zitten voor die flauwekul. 

 

Tot zover is het al redelijk absurd, temeer daar we al die onzin betalen door elke dag meer geld te lenen van onze kinderen en kleinkinderen. Maar het kan nóg idioter! En dat is waar de politicus zich ermee gaat bemoeien, en als 'wetgever' wetten uitvaardigt die mensen dwingen om af te vallen, te stoppen met roken, niet meer te drinken, en noem maar op. Dat alles begeleid door 'deskundigen' die ons 'professioneel' advies geven. 

 

Zonder 'Fiat-geld' zou dit systeem niet kunnen bestaan. Geen klassieke investeerder zou zijn eigen zuur verdiende geld lenen aan mensen die willen afvallen, of stoppen met roken. De enige manier om dat te realiseren, is door mensen met geld hun bezit af te pakken, en het te geven aan mensen die het verkwisten aan 'frivoliteiten', of door geld bij te drukken alsof er geen toekomst is. Bij voorkeur in combinatie. 

 

Er valt nog iets voor te zeggen, als een slimme manier om ervoor te zorgen dat mensen 'zinvol' bezig zijn, terwijl je de productie van alles wat nodig is voor de échte economie uitbesteedt aan industriële robots en computersystemen voor de logistieke en administratieve ondersteuning. Bezigheidstherapie, om te voorkomen dat mensen elkaar 24/7 in de haren vliegen uit verveling. Wel een erg triest mensbeeld, dan. Maar zo zit het niet. En de distributie van onze rijkdom wordt er ook niet beter door gespreid, maar concentreert zich in de groepen die de controle hebben over het 'Fiat-geld'. In elk geval tot iemand de stekker uit dát systeem trekt, en we terugkeren naar écht geld. Geld dat verdiend is, en schaars. En dat alleen wordt uitgeleend als het de 'Wealth of Nations' ten goede komt. 

 

Die transitie kan goedschiks, omdat we beseffen dat 'Upside Down' kapitalisme niet kán werken, en vroeger of later uitmondt in moord en doodslag, intense verveling, drugsgebruik en verspilling. Of het kan kwaadschiks, omdat we door die fase van moord en doodslag heen moeten. In elk geval in dat deel van de wereld dat geabsorbeerd is door de 'Nieuwe Economie', die niets produceert, en alleen consumeert en vernietigt. Dat is dan een erg dure les. Maar hoe duurder, hoe beter?

Berg

Tien jaar na 'Lehman' is er sprake van een zekere nervositeit.

 

Overal viert men uitbundig dat 'de economie' hersteld is, in die zin dat de prijzen van vastgoed en de consumptie weer terug zijn op het niveau van vóór 2008. Daarbij wordt in de meeste landen ook de werkgelegenheid genoemd, en spreekt men alweer van 'oververhitting' die zichtbaar zou zijn op de arbeidsmarkt, omdat bepaalde vacatures niet vervuld worden, wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel.

 

Dat beeld staat in schril contrast tot het 'gesomber' in bijdragen over de economie op dit blog. Toch beweer ik dat ik met elk nieuw record op de beurzen, en elk juichbericht over het 'BNP' méér gelijk krijg. Ik ben mij er terdege van bewust dat menigeen die hier op mijn bijdragen over de economie stuit vindt dat ik typisch een 'Bear', oftewel een 'Doemdenker' ben, waar je beter niet naar kunt luisteren, omdat je dan te 'conservatief' bent, en niet profiteert van de meewind. De kritiek op mensen die het somber inzien in een tijd van voorspoed, is dat ze altijd wel weer gelijk krijgen, omdat de markt nou eenmaal een 'cyclisch' karakter heeft. Maar dat het niet betekent dat ze met hun negativisme gelijk hebben. 

 

In Nederland deed de affaire rond ING veel stof opwaaien, waarbij uiteenlopende commentatoren zich opwonden over het 'geschonden vertrouwen', en dat ze niet begrepen dat die bankjongens niet door hadden hoe belangrijk het was dat het publiek 'vertrouwen' moest hebben in de bank die hun zaken behartigde. Nou ga ik niet zeggen dat dat helemaal niet belangrijk is, maar dat fenomeen van lak hebben aan je klant, of de kiezer, de kijker of de abonnée, als het maar geld oplevert, en/of belangengroepen tevreden stemt, is een maatschappelijk probleem. Sterker nog, dat ING een oogje toekneep om geld binnen te halen waar een crimineel luchtje aan zat, interesseert menige 'investeerde' helemaal niks, zolang de 'resultaten' maar goed zijn. En waar de overheid de omzet van criminelen schaamteloos optelt bij het 'BNP' om meer ruimte te hebben om geld uit te geven dat er niet is, is het typisch een gevalletje van 'Pot verwijt de Ketel' waar die overheid vervolgens een boete oplegt, die uiteindelijk wordt betaald door de klanten van die bank een poot uit te draaien. Met economie heeft dat soort gesjoemel niks te maken, maar het kan wel de 'druppel' zijn.

 

Waarom ik, ondanks alle Hosanna-berichten over de economie niet optimistisch ben, heeft alles te maken met mijn analyse van de 'Global Economy' als een inherent onstabiel systeem. En het ergert mij meer dan ik u zeggen kan dat degenen die tekenden voor het beleid 'post-2008' echt élke kans die ze hadden om de constructiefouten eruit te halen, om zeep hebben geholpen. Zoals ik tegen de ontwikkelingen aankijk, zijn we als dat hert midden op de weg in een aardedonker deel van de wereld, dat als aan de grond genageld blijft staan, omdat de zon op een onverwacht moment, en een ongewone plek op de horizon opkomt. Het is alleen niet de zon, maar het zijn de koplampen van een gigantische vrachtwagen met een blinde bestuurder. 

 

Niet voor het eerst wijs ik naar het theoretisch onderzoek van de econoom Hyman Minsky, en anderen uit die 'school', maar DIT is echt een belangrijke aanvulling, omdat het beter laat zien waarom je niet kunt voorspellen wanneer een instabiel systeem implodeert, of hoe omvangrijk de 'lawine' zal zijn. Terwijl het tegelijk een warm pleidooi bevat om weg te blijven van instabiele 'bergen'. 

 

'Post-2008' is het tegenovergestelde het geval. De 'verschillen' tussen 'Haves' en 'Havenots' is alleen maar verder toegenomen. Ongeveer de helft van wat we 'handel' noemen op de beurs van 'Wallstreet', en op andere aandelenbeurzen in de wereld komt nu voor rekening van 'algoritmen', met 'Centrale Bankiers' op de achterhand. 'Werk' is niet meer wat het was. En de rol die de steeds verder oplopende wereldwijde schuldenberg speelt wordt opzichtig onder het tapijt geveegd. We hebben niet alleen niks geleerd, maar ook de 'beleidsruimte' die er in 2008 nog was om de boel te redden, is er nu niet meer, met de rente op nul procent, en overheden en Centrale Banken die behangen zijn met triljarden aan 'Liabilities'. 

 

Dat alles garandeert niet dat de volgende 'correctie' ook meteen de nekslag zal zijn, maar de mate van instabiliteit is nu eerder nóg groter dan in 2008. Daarbij spelen de grootmachten in de wereld verraderlijke geostrategische pokerspelletjes die klauwen vol geld kosten, die worden onttrokken aan de échte economie. 

 

Naarmate we doorzetten op de ingeslagen weg, wordt een 'zachte landing' minder waarschijnlijk. Het is niet onmogelijk dat er in het diepste geheim allang een plan klaarligt om de hele zaak in één keer grondig te herstructureren als de 'Alles Bubbel' klapt, maar dan weten ze dat wel erg goed te maskeren! 

 

Zelf speculeren over een vervolg is onbegonnen werk, omdat op voorhand niet valt vast te stellen hoe groot de schade zal zijn. Je kunt de instabiele regio's en 'markten' wel in kaart brengen, maar het is niet gezegd dat zij de klap niet zullen overleven als dat 'finale zandkorreltje' valt, en de 'berg' bezwijkt, zoals het in dat artikel waar die 'link' naar verwijst wordt voorgesteld. Instabiele delen kunnen het overleven. Stabiele delen kunnen worden meegezogen. De schade kan alomvattend zijn, of omvangrijk, maar ook partieel. De 'trigger' kan een relatieve kleinigheid zijn, zoals het omvallen van een 'gevestigde naam'. Zoals 'Tesla'. Maar ook een niet-economische gebeurtenis, zoals de strijd in Syrië, bakermat van de beschaving, waar tussen de Eufraat en de Tigris de vroegste nederzettingen gevonden werden van mensen die zich vestigden op één plek, en zich in leven hielden met landbouw, veeteelt en de jacht. Duizenden jaren voordat de jacht op olie en gas een 'gatenkaas' van dat gebied maakte, waar mensen elkaar op niks af de strot afsnijden, en met bommen en raketten bestoken. Analyses van 'Goeroes' kunnen ons helpen de risico's in kaart te brengen. Maar juist omdat 'Alles' een 'Bubbel' is, kan het je focus ook verleggen naar een gebied dat uiteindelijk eerder een bijrol vervult. Of zelfs gespaard blijft, relatief in elk geval, vergeleken bij wat er omheen allemaal instort. 

 

In de omgeving van een vulkaan vind je zeer vruchtbare grond. Toch valt er veel voor te zeggen om niet op een actieve vulkaan je hoofdstad te bouwen.

Tragisch

Het begint nu echt pijn te doen.

 

In mijn bijdrage van gisteren stond ik stil bij de leugens, halve waarheden, 'spin', 'blinde vlekken' en snoeiharde propaganda die de vrede, veiligheid en welvaart in de wereld bedreigen. Ik noemde als voorbeelden het 'Weapons of Mass Destruction'-verhaal, Halbe Zijlstra die ons wilde doen geloven dat Poetin plannen had om de wereld te veroveren, en daarom verzon dat hij aanwezig was in de 'Datsja' waar Poetin daarover sprak, en de hulp van Nederland aan Al Qaida, waarover de regering de Tweede Kamer nu 'vertrouwelijk' heeft voorgelicht, omdat het een 'Staatsgeheime' operatie betreft. 

 

De lijst is zonder veel moeite uit te breiden tot een onleesbare, nagenoeg eindeloze opsomming van (inmiddels) bewezen leugens. Wat echter niet betekent dat iedereen nu de schellen van de ogen zijn gevallen, en degenen die in een vroegtijdig stadium onderkenden dat er iets gruwelijk mis was, en wat het gevaar was van die leugens, ook de erkenning krijgen die hen toekomt. 'Nepnieuws' verovert de wereld als thema, maar zoals Bas Heijne in een lijvig artikel in 'Raam-op-Rusland-krant' NRC dit weekend nog eens onderstreept, wil men het in zijn omgeving alleen over 'Trump' en 'Russen', en hun 'Volgelingen' hebben. En dat is een buitengewoon serieus probleem!

 

In de aanhef naar zijn betoog veegt Heijne de vloer aan met de baas van de 'NPO', die het geld dat de overheid hem geeft niet langer wil steken in 'journalistieke' programma's die Heijne ziet als onontbeerlijk voor het overeind houden van 'het verhaal'. Maar dat is de functie niet van een journalist, en daarom deugen die programma's ook niet. En klopt het dat de burger van 'vandaag de dag' liever 'vertier' heeft, en dat veel van die geromantiseerde verhalen uiteindelijk informatiever zijn dan wat de gesubsidieerde 'Raam-op-Rusland'-media brengen. 

 

Het kan niet voldoende worden benadrukt dat de erg eenzijdige berichtgeving in de 'Mainstream-Media', met hun 'Allowed List' of 'Real Reporters', zoals Glenn Greenwald het uitdrukt, inderdaad minder waardevol is dan een avondje 'House of Cards' op 'Netflix', als je wil weten hoe het er in 'Washington' aan toe gaat. Terwijl wij in Nederland nu onhandig worstelen met het gegeven dat de Nederlandse regering terroristen steunde in Syrië, was dat al lang een thema in 'House of Cards', en lagen de bewijzen daarvoor al torenhoog opgestapeld in de annalen van de 'Alternatieve Media'. En ja, de Russen zitten soms achter die onthullingen, zoals Poetin die op de G-20 in Istanbul drie jaar geleden al man en paard noemde, maar in de 'westerse' media werd doodgezwegen. 

 

Natuurlijk is Rusland ook niet vies van disinformatie, of liegen, als dat in hun belang is. Maar ze draaien zich niet zo opzichtig in de nesten als hun 'westerse' tegenstrevers, die het moeten hebben van het falende geheugen van hun burgers, omdat het inmiddels één eindeloze reeks verzinsels is die ons als 'nieuws' bereiken, gelardeerd met 'zielige hondjes'-verhalen, en elke 'clip' over een orkaan die er op het internet te vinden is. Jaar in, jaar uit. Het is sneu.

 

Waar de via tal van 'kanalen' gesubsidieerde 'Mainstream-Media' in ons deel van de wereld hun neus ophalen voor 'RT', omdat die zender geld krijgt van 'het Kremlin', is het een pathetisch gevalletje 'Pot-verwijt-de-Ketel'. Waarom is het nou onmogelijk voor die huilebalken om weg te stappen van het spelen van de 'man', en nou eens een keer gewoon de 'bal' te raken? Waarom leren ze er niks van als ze ingehaald worden door de feiten? 

 

Eén reden, zo blijkt uit het stuk van Heijne, is dat hij propageert dat we een blind vertrouwen moeten hebben in 'de wetenschap'. Hier op mijn blog heb ik zelf al verschillende keren betoogd dat wetenschappers van de 'harde' soort, de klassieke wetenschap, zichzelf helemaal niet ziet als degenen die een 'eindbod' in handen hebben. Integendeel! In die sectoren van de wetenschap buitelen 'bollebozen' voortdurend over elkaar heen, omdat ze het volkomen oneens zijn met hun collega's. Samen zetten ze dan proeven op die moeten bewijzen wie er gelijk heeft. Maar zo werkt het in de 'zachte' wetenschap niet. Die is georganiseerd zoals de kerk. Tijdens 'Synodes' tracht men een consensus te bereiken, met zo min mogelijk dissidenten, na voorbereidend werk van 'Peer Reviewed'-tijdschriften, die direct of indirect worden gesponsord door belanghebbenden. Dat is geen 'waarheidsvinding', maar religie. En terwijl we spreken worden de brandstapels opgetuigd voor de 'heksenverbrandingen', die ongetwijfeld zullen volgen op de golven van censuur die nu, mét steun van de 'Real Reporters' op de 'Allowed List', wordt uitgerold.

 

En natuurlijk, als je een 'Real Reporter' bent zie je het niet zo. Dan word je 's nachts zwetend wakker vanwege de 'Russische Trollen'. Gelukkig zijn er nog steeds échte journalisten, en échte wetenschappers, die in alle openheid laten zien hoe iets werkt, en niet vanuit geheime laboratoria, geheime diensten voeden, die in het geheim terroristen de spullen leveren die op het boodschappenlijstje staan, en als het uitkomt een geheime 'briefing' van de 'Volksvertegenwoordiging' noodzakelijk maken, om de illusie hoog te houden dat het allemaal heel erg met feiten en democratie te maken heeft. Hoe je, als je dat gelooft, nog in de spiegel kunt kijken zonder je kapot te schrikken, is mij een eeuwigdurend raadsel. 

 

Op onnavolgbare wijze sleept Heijne 'linkse' wetenschappers naar het schandblok, omdat die teveel naar Derrida hebben geluisterd, die betoogde dat er vele waarheden zijn. Volgens Heijne is dat niet zo. Maar, Bas, wat jij 'waarheden' noemt, zijn constructies gebouwd op feiten. Die feiten, daar kunnen we het als regel nog wel over eens worden. Maar hoe jij die feiten groepeert, en welk gewicht je er aan toekent om grip te krijgen op het fenomeen dat je bestudeert, introduceert subjectiviteit. Dan zul je ook nog zien dat er ontbrekende elementen zijn, die je met aannames vult, en is het orgel vals. 

 

Laten we bij het leveren van spullen aan die terroristische organisatie in Syrië blijven, die opereert onder een andere naam, maar eigenlijk gewoon 'Al Qaida' is. Inmiddels heet het dat er spullen 'terechtgekomen zijn bij'. Maar ze zijn gewoon geleverd. En Ko Colijn breekt namens de wapenlobby in de 'Raam-op-Rusland-krant' alweer een lans voor de 'mantel der liefde'. Allemaal niet zo erg. We moeten niet overdrijven. Maar die organisatie staat gewoon op de internationale lijst met terroristische organisaties. Waar blijf je dan met je 'waarheid'? En dat is het probleem voor Heijne, Colijn, Smeets en al die andere 'journalisten' en 'wetenschappers' verbonden aan 'NAVO-Thinktanks', dat zíj het zijn die te diep in het Derrida-glaasje kijken. Poetin zegt: Terroristen. Bom erop als ze niet ontwapenen, en geen zin hebben in onderhandelingen. Anders kom je niet van die Sharia-rechtbanken en terreur af. Trump zegt: Dit heb ik beloofd aan de kiezer, en dat voer ik uit! De 'Real Reporters' begrijpen dat niet. Het is niet hun wereld. Maar wel die van de meeste mensen in de ware wereld.

Klakkeloos

Met boter, en suiker.

 

Op de middelbare school las ik, buiten het lesprogramma op de HBS om, over de kinderlijk eenvoudige manier waarop de Nazi's het Duitse volk voor zich wisten te winnen. Terwijl iedereen wist dat het uit zou draaien op moord, doodslag en oorlog. Niet dat elke Duitser ook voorzag dat het uit zou monden in een Wereldoorlog. Ongetwijfeld dacht een meerderheid dat het Germaanse Rijk met enkele snelle confrontaties ('Blitzkrieg') de 'Lebensraum' zou creëren waarvan elke rechtgeaarde Duitser droomde. Terwijl men binnen dat Rijk orde op zaken zou stellen door de 'Eeuwige Jood' uit de vergelijking te halen.

 

Voor mij als middelbare scholier was het een reis door 'Absurdistan'. Zo goedgelovig als de mensen waren, in die tijd. Maar er is niks veranderd. Mogelijkerwijs zijn we nu nog goedgeloviger dan die Duitsers toen. En voorzover we niet geloven, zijn we lethargisch. Niet bereid om ons leven te laten verpesten door na te denken over de leugens die ons in het verderf dreigen te storten. Proost!

 

Mensen liegen, suggereren, manipuleren, of geven te goeder trouw onjuiste informatie door. We begrijpen soms niet wat er tegen ons wordt gezegd, en trekken de verkeerde conclusies. Mensen bemoeien zich met zaken waar ze geen verstand van hebben, en/of die ze niks aangaan. Dat is een ergernis, en bron van frustratie. In extreme gevallen leidt het tot oorlog en vervolging van groepen die geen kwaad in de zin hadden, en geen bedreiging vormden. 

 

De oorlog tegen Irak was gebaseerd op doortrapte, welbewuste leugens over 'Weapons of Mass Destruction'. Halbe Zijlstra was nooit in de 'Datsja' waar Poetin zijn plannen ontvouwde over een herstel van Rusland als wereldmacht, en Poetin sprak daar niet over op de wijze waarop Zijlstra het aan ons verkocht, maar de media namen zijn woorden klakkeloos over, en die muffe geur is blijven hangen. De regering leverde tot voor kort materiaal aan Moslim-extremisten, die ze zeiden te bestrijden. Maar wie erover schreef was een 'Complot-Denker'. 

 

De lijst met leugens, halve waarheden, disinformatie en verzwegen feiten is oneindig lang. En elke dag komen er nieuwe leugens bij. Als iemand er op wordt afgerekend, blijkt steeds weer dat 'iedereen' het al veel langer wist, en is het doorgaans een 'afrekening in het criminele milieu'. Politici en andere belanghebbenden die een ander pootje lichten om er zelf beter van te worden. Of om de burger een rad voor ogen te draaien, door te doen alsof men 'transparantie' voorstaat, en 'af wil rekenen met het verleden'. En vervolgens vinden we degene die loog over 'Weapons of Mass Destruction' in Irak terug bij de 'Raad van Commissarissen' van ING, en zijn we verbaasd als die club zich blijkt te hebben beziggehouden met 'Witwas-praktijken'. 

 

Gisteren schreef ik over de ontwikkelingen rond de 'Skripal-vergiftiging', en daags nadat twee Russen die in Salisbury waren toen de Skripals in aanraking kwamen met een 'Neurogif', in een interview tegenspreken dat ze ook maar iets te maken hebben met die zaak, en dat ze vaker naar Europa reizen, veelal naar Zwitserland, brengt de 'Raam-Op-Rusland-krant', NRC, het 'nieuws' dat eerder dit jaar twee Russische spionnen in Nederland zijn tegengehouden die de intentie hadden in Zwitserland een laboratorium te 'hacken' waar het OPCW stoffen laat onderzoeken na verdenking van het gebruik van gifgas. 

 

'Niet te verifiëren' is nog zacht uitgedrukt. De MIVD die de twee onderschept zou hebben in Den Haag, onderweg naar Zwitserland (?!?), heeft geen commentaar. Waaruit die 'intentie' zou blijken wordt niet duidelijk. En waarom zou je een laboratorium willen 'hacken' dat geacht wordt volledig transparant haar bevindingen te delen met de hele wereld, in de strijd tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens? Informatiewaarde? Nul-komma-nul. Maar het valt keurig in het schot waar de 'Raam-op-Rusland-krant' geen begin van interesse heeft in 'waarheidsvinding' waar het Rusland betreft, maar dag in, dag uit, loopt te 'stoken'. Op een wijze die mij herinnert aan wat ik in mijn middelbare school tijd las over de manier waarop de Duitsers werden klaargestoomd voor wat uiteindelijk zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog, en de Holocaust. En alle 'Mainstream Media' nemen het klakkeloos over.

 

Op mij maakt het vooralsnog een 'Alle Hens aan Dek'-indruk, om het Britse 'Skripal-verhaal' te redden, nu er eerder meer, dan minder vragen komen over de 'Official Time Line'. Dat 'Bellingcat' nu ook haar masker laat vallen, en laat zien een 'Intelligence Insider' te zijn die vecht voor de Britse geheime dienst, en 'samenwerkt' met door het 'westen' opgezette 'loketten' in Rusland, met Rusland praktisch nog als enige 'target' van haar 'journalistieke' bedrijvigheid, geeft mij eveneens het gevoel dat het water 'Londen' nu tot de lippen staat. 

 

Geduld is een schone zaak. 

Opgespoord

Helaas was ik te gretig bij het overnemen van kritiek op gepubliceerde foto's van twee verdachten in de 'Skripal-zaak'. 

 

Zoals HIER toegelicht, is er een mogelijke verklaring voor een identieke 'Timestamp' op de foto's van beide mannen in een identieke ruimte. Onder een eerdere bijdrage waarin ik de link plaatste naar een artikel waarin werd gesuggereerd dat de foto's kennelijk gemanipuleerd waren, had ik apart al een correctie als naschrift geplaatst. Maar ik hecht eraan die mogelijke misser hier nog eens te herroepen. Dit artikel had ik ook al eerder geschreven, en willen publiceren, maar toen bleek de 'Moonofalabama' website, met de uitleg, onbereikbaar. Dus heb ik even gewacht. En daardoor kan ik nu wel de nieuwste ontwikkelingen meenemen. 

 

Het is uiteraard van het grootste belang dat wie de waarheid hoopt te vinden, zo dicht mogelijk bij de feiten blijft. Die zijn op dit moment nog altijd niet eenduidig. En dan druk ik mij uiterst bescheiden uit. Zeker nadat Poetin op een internationaal forum stelde dat Rusland de mannen geïdentificeerd heeft, en dat het geen geheim-agenten of criminelen zijn. Waarmee de zaak niet uit de wereld is, omdat het maar zeer de vraag is of het 'westen' genoegen neemt met verklaringen van de twee. Nadat ze contact hadden gezocht met de hoofdredactrice van 'RT', nam die een interview af dat een licht chaotisch, geïmproviseerd karakter draagt. Oordeel zelf

 

Hoe het nu verder gaat zullen we moeten afwachten. De kans dat Rusland de mannen uitlevert voor verhoor in het Verenigd Koninkrijk is niet bijster groot, gelet op de weinig frisse manier waarop dat land Julian Assange gevangen houdt, nu Zweden de tamelijk absurde aanklachten tegen hem heeft laten vallen. Maar zijn het de daders? Of 'suspects of convenience' die erbij worden gelapt?

 

Alle denkbare scenario's zijn nu mogelijk. 

 

1. Die twee zijn wel degelijk geheim agenten, en 'Moskou' zit erachter.

2. Die twee zijn geen geheim agenten, maar zijn wel als daders betrokken, namens zichzelf, of een nog te identificeren 'derde'.

3. Die twee zijn toevallige passanten (zakelijk of privé in Salisbury) die door de Britten zijn 'aangewezen' omdat het Russen zijn.

4. Die twee zijn naar Salisbury gelokt (door vrienden die hen vertelden dat Salisbury de moeite van een bezoek waard is) om als zondebok te dienen in een ingenieus complot om Rusland in diskrediet te brengen, en/of Sergei Skripal en zijn dochter de stuipen op het lijf te jagen. 

5. Die twee zijn wel degelijke GRU-agenten, én ze waren in Salisbury voor Skripal, maar als 'liaison', omdat Skripal functioneerde als dubbel-dubbelspion die de 'Regime-Change-business' van MI-6-agent Christopher Steele voedde met disinformatie, en zo MI-6 een hak zette, waarop de Britten zelf langs de 'Novichok'-weg wraak namen.

6. Vul maar in…..

 

Uit het gegeven dat Poetin bekendmaakt dat het, voor de Russen, gewone burgers zijn, en geen criminelen, valt af te leiden dat de Russen zelf hen al aan de tand hebben gevoeld, en hun achtergrond hebben nageplozen. Tenzij het dus tóch Russische spionnen zijn. Bedenk dan wel dat het Verenigde Koninkrijk direct al aangaf niet eens te streven naar uitlevering van beide verdachten, wat hoe dan ook vreemd is. Zelfs als je je realiseert dat Rusland niet op zo'n uitleveringsverzoek in zou gaan, zou dat nog steeds het streven moeten zijn, zoals Nederland ook aangeeft te streven naar uitlevering van mensen die zij verdenken van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH-17, als ze die tenminste weten te identificeren op een wijze die wat betrouwbaarder is dan de 'losse geruchten' op voorspraak van de Oekraïense geheime dienst, die graag 'klooit' met de bewijslast, en 'Bellingcat' dat in de zak zit bij het 'Atlantische' bondgenootschap.

 

Als het verhaal van de beide mannen de politieke top in het Verenigde Koninkrijk niet bevalt, zal men beweren dat het een verzonnen verhaal is. En dat het verhaal van die twee niet in goede aarde zal vallen in 'Londen', daar kunnen we vergif op innemen, om die passende beeldspraak maar even in stelling te brengen. De Britse ambassadrice bij de Verenigde Naties had eerder al een verband gelegd tussen de vergiftiging van de Skripals, en 'Syrië', wat nog eens onderstreept dat 'iemand' in het Verenigde Koninkrijk echt dolgraag ziet dat het in de wereld finaal uit de klauw loopt. En inmiddels is daar de verdenking van vergiftiging van een 'Pussy Riot'-held bijgekomen, die tijdens het WK een wedstrijd verstoorde, maar van de rechtbank huiswaarts keerde met 'uitvalverschijnselen'. 

 

Als die twee Russen echt volslagen bij toeval juist op de dag van de aanslag in Salisbury waren, terwijl de Britse autoriteiten naarstig op zoek waren naar Russen die ze de schuld in de schoenen konden schuiven, dan zitten we straks met een 'welles/nietes'-verhaal opgescheept, dat Rusland, en die twee, niet kunnen winnen. In het interview zeggen ze zich zorgen te maken over hun handel in 'preparaten' voor 'Firness-beoefenaren'. En als dat hun legitieme 'business' was, dan is die nu dood. Daarnaast zweeft 'boven de markt' dat die twee een homoseksuele relatie hebben, waar ze in het interview zelf steeds op terugkomen met ontkenningen. Want dat is ook geen opsteker voor hun 'business'. Maar dan is het wel extra zuur als juist zij hier het slachtoffer van worden, omdat het 'westen' graag goede sier maakt met haar tolerantie op dit gebied. En dan die twee 'sportschool-dudes' onder de bus gooien is wel érg cynisch. Het zou tegelijk ook wel verklaren waarom Poetin niet met hen liep te leuren, maar de hoop uitsprak dat ze zelf 'uit de kast' zouden komen. Maar laten we niet voor de muziek uitlopen. Dit verhaal is nog niet af. 

 

In het Verenigde Koninkrijk moet men zich gerealiseerd hebben dat de Russen die twee zonder al te veel problemen zouden weten op te sporen. Tenzij het geen Russen waren, maar 'agenten' van een andere belanghebbende natie, die soms aanslagen plegen terwijl ze reizen op een paspoort van 'bevriende landen'. Die optie kunnen we nu dus (vrijwel zeker) uitsluiten. Maar het is duidelijk dat de onthulling van de beide verdachten de mist nog niet heeft doen optrekken. Een interessant aspect in het interview is overigens dat beide mannen claimen door hetzelfde 'poortje' te zijn gelopen op 'Gatwick', omdat de één wat beter Engels spreekt dan de ander, en ze daarom bij dezelfde paspoortcontrole willen passeren. Dat de GRU iemand naar Engeland zou sturen die gebrekkig Engels spreekt, is niet het enige weinig professionele aspect aan het hele verhaal, als klopt wat de Britten beweren. Dus ik blijf nog even nieuwsgierig, als u het niet erg vindt. 

View older posts »