Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Stap

October 22, 2016

Waar doen ze 't van?

 

Een lobbygroep die pleit voor een minimumprijs voor alcohol haalde daarmee het nieuws. Het betreft 'STAP'. De officiële naam is 'Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid'. Eén van de vele actiegroepen die Nederland rijk is, die zich tot doel hebben gesteld de taak van de ouders over te nemen, teneinde 'eenheidsworst' te produceren. De volgende stap naar de Heilstaat.

 

Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk dat de ouders zorg droegen voor de opvoeding van hun kinderen, en de verantwoordelijkheid hadden voor hun gedrag. Dat systeem was gratis. Dus daar moest verandering in komen, om de 'service-economie' meer ruimte te geven. De teneur was dat je met 'straffen' niks bereikte, en dat je beter een 'goed gesprek' kon hebben met je kinderen.

 

Veel kinderen hadden daar voldoende aan. Maar dat waren als regel dezelfde kinderen die daarvoor ook al geen straf nodig hadden om zich te houden aan de richtlijnen van hun ouders. Richtlijnen die overigens niet homogeen waren, maar 'Darwinistisch' divers, met als grens een 'overheid-op-afstand', die pas ingreep als er sprake was van overlast. En dat dan ook deed op een wijze die indruk maakte. 

 

Met 'ouders-op-afstanden een 'overheid-op-afstand' bleek dat de jongeren, en volwassenen, die lak hadden aan 'goede gesprekken', steeds meer voor overlast zorgden. Massale vechtpartijen tijdens voetbalwedstrijden en andere massa-evenementen werden gaandeweg de norm. En jongeren werden steeds vaker volledig in coma afgeleverd bij ziekenhuizen. Waarna therapeuten via 'goede gesprekken' probeerden het tij te keren. Dat alles kostte de gemeenschap steeds meer geld. 

 

Daarnaast nam de ergernis in de maatschappij geleidelijk aan steeds verder toe. Statistieken vertelden de burger dat er niks aan de hand was, en dat hun leefomgeving steeds beter en veiliger werd. Maar niet op zondag naar het stadion. En als je kind verzeild raakte op een 'dance- of schoolfeest' mocht je hopen dat de 'goede gesprekken' hun werk hadden gedaan, en er niet één of andere gek het pad van je zoon of dochter kruiste die iets in hun drankje deed, of die 'high' van de 'gedoogde' middelen, al dan niet in combinatie met voorgeschreven 'dope' in de strijd tegen ADHD en depressies, 'rare dingen' deed. 

 

Die 'irrationele angsten' van burgers voedden de roep om méér overheid, en daar sluit 'STAP' naadloos bij aan. Niet geheel toevallig, overigens. Want 'STAP' ontvangt geen subsidie, maar krijgt 'opdrachten' van uiteenlopende overheidsinstellingen, waarvoor ze goed betaald worden, zodat ze een professionele organisatie kunnen onderhouden, die een website in de lucht heeft, en congressen en conferenties organiseert, waar 'service-gerichte' instellingen elkaar ontmoeten, en de bal toespelen. 

 

De vraag die voorop moet staan, is of het gaat werken, zo'n 'minimumprijs'? 

 

Dat hangt er natuurlijk vanaf wat precies het doel is. Ouders vroeger hadden maar één doel, en dat was voorkomen dat hun zoon of dochter overlast veroorzaakte, en/of zichzelf iets aandeed waar ze later verschrikkelijk veel spijt van zouden hebben. De ene ouder legde daarbij de nadruk op de schade die zou kunnen ontstaan door 'overmatig' gebruik van geestverruimende middelen, of in een 'roes' dingen doen die vergaande consequenties zouden hebben voor het latere leven. De andere ouder gunde zoon of dochter juist 'ervaringen' waar ze mogelijk anders spijt van zouden krijgen als ze die kansen hadden laten lopen. 'Darwin' in optima forma. 

 

'Sociale Darwinisten' zitten anders in elkaar. Die bedenken een 'One-Size-Fits-All' oplossing. In de meeste gevallen vermoedelijk met de allerbeste bedoelingen, er vanuit gaande dat iedereen in de wereld hetzelfde is als zij. Of anders gelukkiger zal zijn als ze gedwongen worden net zo te zijn, en te leven, als zij. Maar daarnaast zijn er zonder meer de cynici, die ook wel zien dat het zo niet werkt, maar zich realiseren dat de problemen die ze op die manier zelf creëren hen weer volop werk oplevert. 

 

Het invoeren van een 'minimumprijs' is een straf voor iedereen, omdat sommigen zich te buiten gaan. Als kind had ik al een enorme minachting voor docenten die dat soort fratsen uithaalden, en de 'hele klas' lieten nablijven, omdat er enkelen zaten te klieren. Zo hoopten ze dat de benadeelden hun klierende klasgenoten zouden bidden en smeken om zich in het vervolg te gedragen. 'The Beatings Will Continue, Until Morale Improves!'

 

Hoewel er mensen zijn die dat het 'Ei-van-Columbus' vinden, ervaren de meeste mensen het als het ultieme onrecht, en een minachting voor hun vrijheid en individualiteit. Ik behoor zeker tot die laatste groep. Elke vezel in mijn lichaam verzet zich ertegen. Vandaar dit stukje. Maar er is meer.

 

Zoals gezegd is er voldoende empirisch bewijs dat het ophogen van de prijs niet alleen geen effect heeft, maar bovendien leidt tot crimineel gedrag. Het stelen van die 'kostbaarheden', of geld en bezittingen van ouders en 'derden' om een eerder juist aantrekkelijker 'luxe' te kunnen proeven. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt ook steeds weer dat de overheid uiteindelijk 'uitzonderingen' maakt voor mensen die simpelweg verslaafd raken. Uiteenlopende 'hulpprogramma's' opzet, op kosten van de belasting- en premiebetaler, 'opvang' en 'gebruikersruimte' regelt en de 'methadon-bus' voor laat rijden. 

 

De liberale/libertaire oplossing van 'vroeger', waarbij de 'overheid-op-afstand' bleef, met simpele 'digitale' instructies die bepaalden waar de grenzen lagen in de 'gemeenschappelijke ruimte', en ouders en het volwassen individu verantwoordelijk waren voor de kinderen, en hun leven in de 'particuliere' omgeving, bevalt mij beter. En is, in mijn ogen, ook 'toekomstbestendiger'.

Mosul

October 21, 2016

Wat is het verschil tussen Oost-Aleppo, en Mosul?

 

De ene stad ligt in Irak, en de andere in Syrië. En burgers die weten te ontsnappen uit het belegerde Mosul vluchten naar Syrië. Maar burgers die weten te ontsnappen uit Oost-Aleppo zullen niet snel hun toevlucht zoeken in Irak. In beide steden volop geruchten over het gebruik van burgers als 'menselijk schild', maar in de 'kwestie Mosul' wordt dat zelfs voor de start van het offensief gemeld, terwijl dat voor Oost-Aleppo wordt verzwegen. 

 

Tijdens een vrijwillige gevechtspauze, waarbij Rusland en Syrië stopten met hun aanvallen, spraken beide landen de hoop uit dat burgers, en 'opstandelingen', van de gelegenheid gebruik zouden maken om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld. En was er ruimte voor de VN om hulpgoederen naar de stad te brengen. Het maakt Rusland en Syrië daarbij niet uit of de 'gematigde' rebellen blijven, en Al Qaida vertrekt. Of dat Al Qaida blijft, en de 'gematigde' rebellen, met de burgers, de stad verlaten. Maar het één, nog het ander, gebeurt. En de VN levert ook geen voedsel.

 

De kwestie is natuurlijk, dat het scheiden van Al Qaida en de 'gematigde' rebellen flauwekul is. Een papieren exercitie, waar de Verenigde Staten zich eerder toe verplichtten om tijd te rekken. In de praktijk bestaat dat onderscheid niet. En heb je het als burger in het door Al Qaida bezette deel niet naar je zin? Dan mag je niet vertrekken, maar word je, samen met je geliefden, onthoofd, opgehangen, doodgeschoten, of in een kooi door de stad gereden naar plekken waar een bomaanval dreigt, zodat je als 'burgerdode' kan worden gepresenteerd via de 'sociale netwerken'. 

 

In Mosul niet anders. Verwacht wordt dat de strijd rond die stad een miljoen nieuwe vluchtelingen zal genereren, waaronder voormalige strijders van ISIS en aanverwante groeperingen, die hun weg zullen zoeken naar 'gatenkaas' Europa, waar Merkel en Rutte ze met open armen willen ontvangen. Dat laatste nu minder geprononceerd dan in de casus van Syrië, omdat in Irak de Russen niet actief zijn. En dan kan je doodvallen, als vluchteling. Dus ontdekt het westen 'ineens' dat er ook terroristen meekomen. Iemand had dat van de 'FBI' gehoord, en mocht dat de 'kijkertjes' vertellen bij 'Wakker Nederland'. Dat je zelf niet voldoende verstand hebt van wat er in de wereld gebeurt om dat zelf te bedenken, en dat je dat van de 'FBI' moet horen, is tenenkrommend. Maar wel de realiteit in ons land.

 

Je bent in ons land 'terrorisme-expert' als je leuk kunt schrijven over middeleeuwse heethoofden, die in een 'snikheet land' zowaar een standbeeld kregen, terwijl ze niet onder deden voor Abu Bakr al-Baghdadi, in jouw beleving. In mijn beleving ligt het allemaal net 'iets' anders. In elk opzicht, eigenlijk. Met inbegrip van het historische perspectief. En ik vrees dat er onder de mensen die niet zijn opgeleid als 'terrorisme-expert' ook weinig begrip is voor die relativerende kanttekening, als de 'FBI', en ik, gelijk krijgen. Waarbij ik nog maar eens weinig subtiel onder de aandacht breng dat ik voorliep op de 'FBI', en dik drie jaar geleden al waarschuwde voor de naïviteit van Hoogleraar de Graaf. Ruim voor 'Charlie Hebdo', 'Nice', 'Brussel', en andere gruwelen. Maar toen had de 'FBI' nog niet gewaarschuwd………

 

Daarmee ben ik geen 'terrorisme-expert', maar iemand die zijn 'boerenverstand' gebruikt op een manier waarvoor het bedoeld is. Geholpen door het lezen van auteurs die weten waar 'Abraham de Mosterd' haalt. Dit stukje kan gelezen worden als 'zelf-verheerlijking', maar ik hoop eigenlijk dat u beseft hoe 'kinderlijk eenvoudig' het was om die ontwikkeling aan te zien komen. En dat je echt 'gestudeerd' moet hebben om het te missen. Dat wil zeggen, dat je rond moest klotsen in een 'peer-reviewed' gevangenis waar geen sprankje licht in doordringt. En geen 'presentator' het je lastig zal maken.

Deplorabel

October 20, 2016

De NOS bracht in het 'ontbijtnieuws' van dinsdag nieuwe 'tegenslagen' voor Donald Trump.

 

De belangrijkste 'tegenslag' was dat de 'huis-cineast' van de Democratische Partij, Michael Moore, een nieuwe 'documentaire' uitbrengt onder de titel 'Trumpland'. Niemand heeft die documentaire nog gezien, omdat hij nog niet af is. Moore legt er de laatste hand aan. Maar kennelijk is men er bij de NOS van overtuigd dat het niet anders kan, of het is een vernietigende 'schets' van de achterban van Trump, en de 'vastgoedmiljardair' zelf. 

 

Dat lijkt een veilige aanname. Nadat Moore eerder van de daken brulde dat Trump de verkiezingen zou gaan winnen, publiceerde hij een 'handleiding' om ervoor te zorgen dat Trump zou verliezen. Maar dat is dan ook exact de reden waarom 'Trumpland' vermoedelijk geen verschil zal maken. En zeker geen 'tegenslag' zal zijn, omdat iedereen al lang weet dat Moore allesbehalve objectief is. Alleen als die documentaire een serieuze, schokkende onthulling blootlegt, kan het invloed hebben. Maar als het de voorspelbare poging is om de aanhang van Trump weg te zetten als wezensvreemde 'Deplorables', is de kans groter dat de aanhang van Trump erdoor groeit.

 

De andere 'tegenslag' voor Trump was dat Obama de oppositionele presidentskandidaat had gewaarschuwd op te houden met 'janken' over oneerlijke verkiezingen. In de woorden van de Nieuwslezeres. Ook hier vraag ik mij af of ze bij de redactie van de Nederlandse Staatsomroep écht denken dat dat een 'tegenslag' is voor Trump. Voorzover er nog Amerikanen zijn die blij zijn met Obama, en tegen hem opzien, zitten daar geen potentiële Trump-stemmers onder. Obama voert openlijk campagne voor Hillary. Er is helemaal niemand die hem ziet als een 'Staatsman' die 'boven de partijen' staat. Dat soort ontzag geniet hij alleen in Europa. En dan nog alleen bij de 'Legacy' partijen en 'Legacy' media. 

 

De reden dat we in Europa met instemming luisteren naar Obama, als hij uithaalt naar Trump op dit punt, over die verkiezingsfraude, is omdat we maar de helft van het verhaal horen. De 'Legacy' media brengen het als een 'feiten-vrije' 'rant' van een wanhopig naar electoraat snakkende kandidaat die eigenlijk geen kans maakt. Probleem is evenwel, dat het niet 'feiten-vrijis. Sterker nog, het wemelt echt van de berichten over grootschalige fraude, compleet met bewijzen, en recent bliezen twee 'makelaars' die voor Hillary actief zouden zijn, de aftocht na onthullingen.

 

Erger is, dat vermoedens van fraude bij verkiezingen in de Verenigde Staten bepaald niet van recente datum zijn. En het bevreemdt mij dan ook zeer om Obama te horen zeggen dat je geen recht hebt om te klagen vóór de verkiezingen. Dat zal wel een poging zijn geweest om te voorkomen dat hij het verwijt krijgt dat partijgenoot Al Gore ook tot bij de rechter betwistte dat Bush gewonnen had. Maar ook hier willen de kiezers die wél geïnformeerd zijn, en lazen dat één van de mannen die van het organiseren van fraude worden beticht de deur plat liep in het Witte Huis, de afgelopen jaren, van Obama horen hoe dat nou zit? Kortom, dat hij afstand neemt van die praktijken, en het niet doet voorkomen alsof er niet eens 'rook' is, laat staan 'vuur'. 

 

In grote landen zoals de Verenigde Staten en Rusland, met vele afgelegen 'kieslokalen', is het relatief makkelijk om bij verkiezingen te 'rotzooien'. Daarbij zijn de regels in de Verenigde Staten uit het 'Stenen Tijdperk', complex, en niet van deze tijd, omdat je de meeste stemmen in de wacht kunt slepen, en tóch de verkiezingen kunt verliezen. Dan is het des te opvallender dat in het westen de verkiezingen in Rusland al geruime tijd onder het vergrootglas liggen, terwijl die 'Janboel' in de Verenigde Staten niet slechts voor lief wordt genomen, maar als Obama die aanfluiting verdedigt, zou dat een 'tegenslag' voor Trump zijn? Leg uit………

 

Ondertussen blijft het 'tegenslagen' regenen voor Hillary, omdat het onthullen van steeds meer 'mails' door Wikileaks de kiezer een kijkje achter de schermen biedt van een volstrekt cynisch 'apparaat' waar steeds minder kiezers zich in herkennen. CNN 'herinnerde' de 'kijkertjes thuis', en de redactie van de NOS, eraan dat ze van de inhoud van die mails geen kennis mochten nemen, anders dan via de 'Readers Digest'-service van de 'Legacy Media'. Terwijl Kerry, naar verluidt, Ecuador onder druk heeft gezet om Assange van het internet te halen. Wat gelukt is. Maar de stroom onthullingen gaat gewoon door. Dus ook daar is de vraag of 'Team Hillary' zichzelf niet in de voet schiet met dat soort acties.

 

Terwijl de 'Legacy Media' zich vastbijten in de strijd tussen Hillary en Donald, en alles uit de kast trekken om Hillary te laten winnen, haken steeds meer Amerikanen af. Het vertrouwen in Hillary en Donald is nu  laag, dat er al ijverig wordt gespeculeerd op een 'militaire coup' als de betere optie. Of een meteoor die er in één klap een eind aan maakt, voordat één van die twee 'clowns' hun hand op de 'Vuurknop' legt, en ons de 'nucleaire winter' cadeau doet. Of de grenzen opengooit voor vluchtende terroristen van ISIS en Al Qaida-filialen, en de burgeroorlog in dat land pas écht een 'impuls' krijgt. 

 

De deplorabele staat van de 'nieuwsgaring' in ons land kan 'onzichtbaar' blijven als het lukt om Hilary op het pluche te hijsen. Maar anders kan het bijna niet anders, of er komt nog veel meer 'los' over de wijze waarop de 'Legacy Partijen', en de 'Legacy Media' u en mij systematisch hebben voorgelogen, en erger. Zou er een 'contingency plan' klaarliggen voor zo'n situatie? Of is dat die 'militaire coup'? En ben ik daar dan mede verantwoordelijk voor, omdat ik die twee 'clowns' hier allebei ongeschikt heb genoemd? Of is er toch iets grondig mis, daar, waardoor dat soort 'kandidaten' boven komen drijven?

Prorail

October 19, 2016

'Prorail' wordt weer formeel eigendom van de belastingbetaler.

 

Zoals tal van 'privatiseringsoperaties', was de 'privatisering' van de NS van meet af een 'balletje-balletje'-operatie, bedoeld om de bestaanszekerheid van het reguliere personeel te ondergraven, en de beloningsruimte voor 'managers' op te krikken. En bij de overheid zelf de behoefte aan 'managers' en 'ministeries' te vergroten, door nieuw te scheppen controle- en overlegorganen in het leven te roepen, en de vraag naar 'juristen' te vergroten die 'contracten' moesten 'ontwerpen' en 'toetsen', en wetgeving moesten aanpassen aan de 'nieuwe situatie'.

 

Van een volstrekt commercieel opererend bedrijf, dat op zuiver commerciële afwegingen, geheel autonoom beslissingen diende te nemen, en maar moest zien waar men het geld vandaan haalde, was nooit sprake. Dito bij andere bedrijven in het 'openbaar vervoer', en uiteenlopende 'nuts-bedrijven'. De 'nine-to-five'-mentaliteit van de monteur, machinist en conducteur verdween, maar wat dat aan 'productieverhoging' genereerde verdween, mét rente, in de zakken van 'vergadertijgers' bij de overheid, en het 'geprivatiseerde' bedrijf, waar politici en 'bestuurders', buiten de 'Balkenende-norm' om, leuk hun carrière konden voortzetten. 

 

Overal, in de zorg, bij het onderwijs, het openbaar vervoer, de 'nutsbedrijven', en het 'bankwezen' leidde 'privatisering' tot een 'draaideur' tussen overheid en bedrijfsleven, werd het personeel dat het werk doet gekort, of vervangen door goedkopere krachten via de 'koppelbazen' in de uitzendbranche, en stegen de kosten de pan uit door het steeds verder uitdijende 'waterhoofd'. En als het mis ging, bij de 'NS', bij 'Prorail', bij 'ING', of bij andere semi-private bedrijven, mocht de belastingbetaler dokken. 

 

Zo geformuleerd klinkt het al snel als 'kinnesinne'. Of 'Beste Stuurlui'. Maar waar ik heen wil, is dat al die kunstmatig geschapen 'waterhoofden' in feite 'werkgelegenheidsprojecten' zijn. 'Bezigheidstherapie', op kosten van de mensen die écht nodig zijn om de trein of bus te laten rijden, het spoor te onderhouden, de straat veilig en schoon te houden, zorg te dragen voor elektra en gas, de 'handen aan het bed', de 'juf' of 'meester' in de klas, die de post bezorgen, en ons spaargeld beheren. Niet alleen dat ze daarmee 'ballast' vormen voor de échte economie, omdat ze eigenlijk louter een 'kostenpost' zijn, maar ze kosten degenen die het werk doen direct, of indirect, ook nog eens bergen tijd. 

 

Daarmee is de verspilling nog niet ten einde, want al die mensen moeten ook nog van en naar hun werk, wat een enorme belasting is voor het toch al overspannen wegennet, en wat slecht is voor het milieu. Zouden ze gewoon lekker thuisblijven, zou er ook minder druk zijn op de 'NS' en het openbaar vervoer in de 'spits', wat de kosten ook weer zou drukken, en het milieu nóg meer zou helpen. Daarbij kan een kleinere organisatie toe met minder complexe systemen voor personeelsbeheer en administratie. Kan de vrijkomende kantoorruimte beschikbaar komen voor wonen en vrije-tijd. 

 

Met de snel toenemende automatisering en 'robotisering' is het een kwestie van tijd voor treinen, bussen, en taxi's, maar ook vracht- en bestelauto's, het af kunnen zonder bestuurder, en zonder mensenhanden die de logistieke processen, zonder lunch-, plas-, of koffiepauze, en 24/7, voor hun rekening nemen. Een zegen voor het milieu, ook al omdat er niemand over is met een inkomen, en er dus geen goederen of diensten afgenomen zullen worden. En dat willen we uiteraard voorkomen. Dus hoe gaan we dat doen?

 

De 'gevestigde orde' in de politiek heeft ingezet op het nóg verder oppompen van dat 'waterhoofd'. Nóg meer 'managers' en 'bestuurders'. En af en toe een 'reorganisatie' om een 'geprivatiseerd' bedrijf weer terug te leiden naar de 'Staatsruif'. En dan, na verloop van jaren, weer te 'privatiseren'. Elk van die stappen omgeven door 'advies-' en 'communicatiebureaus', na tal van 'studies', waarvoor veel 'wetenschappers' nodig zijn. Kortom, meer van hetzelfde. Te bekostigen met 'Mickey Mouse'-geld dat ongelimiteerd van de 'drukpers' rolt. Dat laatste wordt echter steeds lastiger, zodat nu wordt aangestuurd op de invoering van 'negatieve rente' op spaargeld, en het vacuüm trekken van de pensioenpotten.

 

'Bezuinigen', als de overheid dat doet, betekent dat de overheid 'diensten' waar voorheen voor werd betaald door de burger via de belastingpot, wordt overgeheveld naar de burger rechtstreeks, of een 'lagere overheid', die daarvoor de 'lokale belastingen' verhoogt, zonder dat de burger iets terugziet van het geld dat die overheid nu bespaart. Niet anders dan de adel in de middeleeuwen deed. 'Na ons, de Zondvloed!'

 

In mijn optiek gaat dat niet werken. Werken werkt niet meer. En meer regelgeving en bemoeizucht, met 'Agenda's' die moeten worden uitgevoerd om de mensheid te redden, is zelfs contraproductief. Nog niet zo heel lang geleden droomden mensen van meer 'vrije tijd', maar zonder al te veel inkomen in te moeten leveren. De 'gevestigde orde' bracht daar tegenin dat dat geen haalbare kaart was, omdat we dan de 'concurrentieslag' in een 'geglobaliseerde economie' zouden verliezen. De lonen moesten omlaag, en de lasten omhoog. Maar lees het voorgaande nog even aandachtig door. Die 'dure monteur', '-postbode' of '-serveerster' is het probleem niet. Dat 'waterhoofd' is het probleem. En het 'krediet' dat niet terugkomt.

 

Logisch dat de 'gevestigde orde' er doelbewust voor koos dat 'waterhoofd' op te pompen, op golven van 'krediet' (geld geleend van toekomstige generaties), omdat niet iedereen de kwaliteiten heeft om een goede 'monteur' te zijn, om het zo maar even banaal uit te drukken. Als je een tijdje als 'minister' het land hebt geleid, wil je niet terugkomen in de maatschappij als 'loodgieter'. Er waren dus banen nodig die goed betaalden. Liefst beter dan 'minister'. En dat is gelukt. Maar hoe nu verder?

 

Het aantal mensen dat begrijpt dat het huidige systeem geen uitweg biedt, en er 'radicaal' andere antwoorden nodig zijn, groeit nog steeds. En het hardst onder de 'Legacy' deskundigen, werkzaam bij grote financiële instellingen, zoals de 'geplaagde' 'Deutsche Bank', en 'voormalige' Centrale Bankiers in de VS, Europa en India. En iedereen heeft een plan………..

 

Wat nodig is, is een 'herontwerp'. Geen 'restauratie', of 'onderhoud'.

Gezellig

October 18, 2016

Net als ik schreef Arjen van Veelen zaterdag over de 'Clownspaniek van 2016'.

 

Het gegeven dat hij betaald wordt voor het geven van zijn mening, terwijl ik een klein offer moet brengen om u te overtuigen, is niet het enige verschil. Tegenwoordig is van Veelen één van de vele 'columnisten' van NRC die het 'gezicht' van die voormalige krant bepalen, sinds het 'nieuws' in bulk van de 'telex' wordt geplukt, voorzover dat nog enige ruimte krijgt. 

 

Waar ik die 'hype' in verband breng met de behoefte om de aandacht af te leiden van gebeurtenissen in de wereld die uw en mijn leven aardig in de war kunnen schoppen, beziet van Veelen het door een volkomen andere 'bril'. Hij brengt het in verband met de 'clowns' die als 'Boze, Witte Mannen', ook wel 'Deplorables' genoemd, door het leven gaan. 

 

Wat kenmerkt 'Boze, Witte Mannen?' Volgens van Veelen zijn dat typisch van die lui die bang zijn voor 'verkrachtende vreemdelingen'. Irrationele angsten, blijkbaar, die hen motiveren om te kiezen voor zo'n 'Clown' als Donald Trump, die immers grossiert in de promotie van 'stereotypen' waar je bang voor moet zijn. 

 

Iets met 'splinter' en 'balk'? 

 

'Boze, Witte Mannen', om nog maar niet te spreken van 'Deplorables', is in dit verband het oer-stereotype. De 'Losers'. En als je door die bril naar de samenleving kijkt, zie je niet dat je zelf ook een 'Clown' bent. 'Geschminkt' als 'Regenboog-Piet', maar niettemin een 'Clown'. Omdat je de inhoud laat voor wat die is, en fanatiek naalden in het 'Voodoo'-poppetje prikt, in de hoop 'het verschil' te maken. Vandaar dat ik zaterdag beide 'bewegingen' die in de Verenigde Staten elkaar in de haren vliegen over wie er de volgende president mag leveren, wegzet als onderdeel van het 'circus'. 

 

Enige verschil, zo u wilt, is dat de 'Clowns' waar van Veelen impliciet voor in het strijdperk treedt, die van Hillary, staan voor de 'gevestigde orde', waar die van Trump helemaal klaar zijn met die 'gevestigde orde'. En, uitzonderingen daargelaten, komt dat niet primair omdat die opstandelingen bang zijn voor 'verkrachtende vreemdelingen'. De oorzaken liggen veel dieper, maar de 'Clowns' van Hillary proberen, kostte wat kost, die oorzaken buiten beeld te houden, en de 'focus' te verleggen naar vijanden in het 'Boze Buitenland'. Meer in het bijzonder Rusland. Opdat de aandacht wordt afgeleid van de weinig verheffende wijze waarop Hillary 'Links lult', en 'Rechts haar zakken vult', zoals zo velen in haar entourage. 

 

Overigens moet mij in dit verband nog iets anders van het hart, waar van Veelen die 'irrationele' angst voor 'verkrachtende vreemdelingen' opvoert als een bron van inspiratie voor 'Boze, Witte Mannen', en dat is dat die 'Boze, Witte Mannen' daar gezelschap krijgen van 'Boze, Vrouwen'. Niet alleen 'Witte'. En dat die 'irrationele' angst ook overslaat op de 'LGBT'-gemeenschap als er weer ergens 'flyers' opduiken waarin homo's in het vizier verschijnen, of als er twee 'in elkaar getikt' worden op de pont naar Amsterdam-Noord. Dat is namelijk niet 'gezellig'. 

 

Laat volstrekt duidelijk zijn dat ik de angst van mensen voor 'vreemdelingen' juist helemaal niet tot thema wil maken van welke discussie dan ook. Wel vind ik het volstrekt normaal dat mensen gedrag dat in strijd is met wettelijke bepalingen aankaarten, als de overheid de indruk wekt niet adequaat op te treden. Maar het bevreemdt mij, dat mensen die er vandoor gaan met sensatieverhalen over een 'handtastelijke' Trump vijfendertig jaar geleden, zonder dat ooit aangifte werd gedaan, in één moeite door mensen die wél aangifte deden tegen lieden die hen onzedelijk hebben betast, of erger, wegzetten als 'hysterische' types. 

 

Nog problematischer, maatschappelijk bezien, is dat die 'Boze, Witte Mannen' als regel niet echt bang zijn uitgevallen, en als de overheid het laat afweten sterk de neiging hebben zelf orde op zaken te stellen. Dit in tegenstelling tot de 'Safe Space'-types waar Hillary op leunt, die al bang worden van 'politiek-incorrect' taalgebruik, en dan om overheidsingrijpen huilen. Waardoor ik, samengevat, geen idee heb waar van Veelen het over heeft.

 

Maar waar de mensen die van Veelen, en andere 'Legacy Media', aanduiden als 'Boze, Witte Mannen' problemen mee hebben, dat zijn de gevolgen van de 'Globalisering', 'automatisering', 'robotisering', en 'vuile spelletjes'. Die hebben hen reeds bereikt, en bereiken binnenkort ook de 'columnisten', omdat het soort gedachteloze praat dat daar de norm is beter, en goedkoper door een stukje 'software' geschreven kan worden. Tegen die tijd, als je niet meer betaald krijgt voor het ventileren van je neerbuigende mening, maar je er voor moet betalen, zoals ik, krijgen we er een hele hoop 'Boze, Witte Mannen' bij. Die dan 'ineens' begrijpen dat je bij 'Wallstreet-Hillary' niet aan hoeft te kloppen.

Cyber

October 17, 2016

De Verenigde Staten hebben, bij monde van Joe Biden, Rusland de oorlog verklaard.

 

Vermoedelijk is dat nieuws voor u? Maar de Amerikaanse vice-president deelde mee dat zijn land Rusland 'proportioneel' aan zal vallen met 'cyber'-wapens. Obama zou hiertoe besloten hebben, nu de ene na de andere golf onwelgevallige informatie over het land spoelt, afkomstig uit 'gehackte' accounts, en 'gelekte' informatie over de activiteiten van Amerikaanse overheidsdiensten. Weliswaar heeft de Verenigde Staten geen spoor van bewijs dat de Russische overheid er achter zit, en is het primair 'Wikileaks', en aanverwante organisaties, en 'klokkenluiders' die voor de informatiestroom zorg dragen, maar sinds Hillary iedereen die haar voeten niet kust betitelt als een 'Russische spion', is dat geen punt van discussie meer. Blijkbaar.

 

Biden wees de CIA aan als de overheidsdienst die in 'cyberspace' de degens zal kruisen met de levensgevaarlijke Russen. Wat uiteenlopende 'ingewijden' de wenkbrauwen al heeft doen fronsen, omdat voor dat soort klusjes als regel de NSA de eerst aangewezen instantie is die dat soort opdrachten in de wacht zou slepen. Sterker nog, geen gebrek aan onthullingen over 'cyber-aanvallen' van de Verenigde Staten op andere landen, instellingen en privé-personen in de achter ons liggende periode. Met inbegrip van 'vijandige' economische spionage bij formele bondgenoten. 

 

Dat voedt bij mij het idee dat het plan niet zozeer 'cyber-warfare' behelst, maar de productie van 'nep-onthullingen' in de geest van wat men al doet om 'fake-nieuws' te produceren voor Al Qaida, en het 'spinnen' van onthullingen zoals rond de 'Panama-Papers', waar de 'Legacy Media' vol in de aanval gingen op Poetin, die echter juist níet in die 'Papers' voor kwam. Althans, niet persoonlijk. Wel blijkt uit de niet aflatende stroom onthullingen uit het 'Clinton-kamp' dat er iets stinkt. Dat de 'Clinton-Foundation' en John Podesta, via een in ons land gevestigde brievenbusfirma, zaken deden met de 'Russische maffia', en daardoor kwetsbaar zijn, omdat de FSB op de achtergrond 'meekeek', of handelde. 

 

Ja, dat beweert Roger Stone, openlijk één van de strategen achter Trump, en dus partijdig. Maar het doet de feiten die hij noemt geen geweld aan. En dat brengt mij bij een ander aspect van wat Obama kennelijk bedoelt als hij het over 'Cyber-oorlog' heeft, en dat is de invoering van censuur. Ironisch genoeg gebracht als een inspanning om 'feiten-vrije' stellingname in discussies te ontmoedigen, en de kwaliteit van de meningsvorming te verbeteren. Dus voor onze eigen bestwil. De fanatieke pogingen van de 'Legacy Media' om de inhoud van de niet aflatende stroom onthullingen buiten beeld te houden, drijft 'Washington' tot wanhoop. En zo'n 'filter' om ongewenste informatie te onttrekken aan het zicht van de burger zal er niet komen voor de verkiezingen van volgende maand. Te laat om Hillary te redden, als dat nodig is.

 

Volgens de 'Legacy Media' is dat niet nodig, omdat Hillary 'ver voor ligt' op Trump. Toch zijn er 'signalen' dat die 'polls' die zij aanhalen niet slechts tekortkomingen hebben, waardoor de 'foutmarge' nogal groot is, maar dat de 'bias' zo groot is, dat er meer nodig zal zijn om te voorkomen dat Hillary het aflegt tegen Trump in november. De derde 'poot' van het plan van Obama, dat door Joe Biden 'cyber-oorlog' wordt genoemd, zal dan toch moeten zijn dat 'Washington' ervoor zorgt dat Hillary wint, ongeacht de uitslag. Niet slechts om de 'Legacy Partijen' overeind te houden, maar ook om te voorkomen dat de 'Legacy Media' in de hele westerse wereld imploderen. 

 

Snowden, Assange en andere 'cyber-specialistendeden lacherig over de aankondiging van Biden, omdat het nogal vreemd overkwam dat je zoiets aan de 'Grote Klok' zou hangen. En dan ook nog de CIA naar voren zou schuiven als de organisatie die de kar moet trekken. Maar in mijn beleving begrijpen de 'nerds' het verkeerd, omdat ze onder 'cyber-warfare' teveel naar de computers van overheidsinstellingen kijken, die 'gehackt' kunnen worden, en beschadigd met 'malware'. Ik denk zelf eerder aan het gebruik van 'technieken' om 'blogs' en 'sites' die gezien worden als 'Hillary-vijandig' te 'vergiftigen' met links en geredigeerde teksten die op 'subtiele' wijze Rusland, Poetin en Trump in een kwaad daglicht stellen. 

 

Toegegeven, dat is honderd procent 'complot-theorie', maar nadat ik vorige week bemerkte dat er 'onregelmatigheden' waren rond mijn eigen blog, wil ik u toch vragen om op uw hoede te zijn. Mocht u het idee hebben dat er iets niet klopt, laat u mij dat dan even weten? Bij voorbaat dank!

 

PS: Lees in dit verband ook vooral de 'Weekend'-bijdrage van 'Rusland-correspondent' Steven Derix en 'redacteur' Leonie van Nierop in NRC. De karaktermoord op Assange die moet 'bewijzen' ('feiten-vrij', uiteraard) dat Assange voor Poetin werkt. Compleet met suggestieve tekening. 'Schot voor de boeg' voor het 'cyber'-initiatief van Biden. En in die krant ook een groot 'interview', met welgeteld één 'quote', met de man die schuil zou gaan achter de 'haatcampagne' tegen hun geliefde Hillary. Ook al is hij op geen enkele wijze betrokken bij de campagne van Trump; was hij in Arkansas degene die de 'smearcampagnes' van Bill en Hillary tegen opponenten organiseerde; en noemt Guus Valk zijn 'broeder in het kwaad', David Brock, een 'journalist', terwijl hij de leider is van de 'Super-PAC' die uit alle macht Hillary het 'Witte Huis' in probeert te helpen. 'Toeval bestaat niet'. Niet in dit soort opzetjes, en de 'Legacy Media'.

Lontje

October 16, 2016

Mijn bijdrage gisteren was voor velen wellicht een beetje 'Grote Stappen, Snel Thuis'.

 

Daarom een toelichting. 

 

Drie jaar geleden schreef ik een bijdrage waarin ik kort stilstond bij de loopbaan van Erich Mielke, de gevreesde en verguisde chef van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst. Een anti-fascist van het eerste uur, die ver voordat anderen het gevaar zagen van Hitler en zijn 'bruine horde' al de wapens had opgenomen. Gedreven door een oppositionele ideologie, het communisme, die eveneens vele onschuldige slachtoffers zou maken. 

 

Anders danig religies, waarin een oppermachtige God, of Goden, wikken en beschikken, beloven ideologieën een lotsverbetering die de 'logische' consequentie is van het volgen van de aanwijzingen die bedacht zijn door degenen die dat 'plan' hebben uitgedacht. Binnen het concept van een religie is in de meeste gevallen nog plaats voor 'zondaars' die met rust gelaten kunnen worden, omdat God, of de Goden, uiteindelijk met hen af zullen rekenen. Als het niet in dit leven is, dan wel in het 'Hiernamaals'. Of een volgend leven. 

 

Ideologieën kennen die luxe niet. Oppositie, en hindernissen, moeten worden opgeruimd. Uiteraard bij voorkeur door twijfelaars te overtuigen, omdat daarmee het draagvlak voor het 'Plan' groter wordt. Maar je kunt niet eindeloos blijven soebatten. Als mensen niet voor 'rede' vatbaar blijken, en daarmee het 'Plan' in gevaar brengen, zijn 'drastische' oplossingen eenvoudigweg niet te vermijden. Ook mensen die wel degelijk 'geloven' in het 'Plan', en dus geen 'oppositie' vormen, kunnen wel degelijk een 'hindernis' zijn. Een 'blok aan het been'. Spuitje halen, en wegwezen! Of een bomgordel om, en maak jezelf nuttig!

 

Met de ontkerkelijking die na de Tweede Wereldoorlog de westerse landen stormenderhand veroverde, nam de behoefte aan een 'klassieke' ideologie die 'oplossingen' had voor de problemen die mensen hadden echter niet toe. Fascisme en communisme werden gewantrouwd. 'Humane' versies kregen wel enig krediet. Meer in het bijzonder de post-Christelijke variant van de 'Sociaal-Democratie', door critici echter steevast 'communisme-met-een-menselijk-gezicht' genoemd. En als zodanig perfect om het 'rauwe' communisme de pas af te snijden. Waarbij de suggestie van de critici is, dat er uiteindelijk niks 'menselijks' is aan die 'sociaal-democratie', omdat hun 'maakbaarheids-ideaal' uiteindelijk net zo 'doods' en 'kil', en 'mechanisch' is als de totalitaire varianten. 

 

Daarnaast was er al veel langer het liberalisme, of de 'libertaire' kijk op de samenleving, die echter dermate 'individualistisch' is, dat je niet van een ideologie kunt spreken. Verder dan een setje 'handige tips' om te voorkomen dat mensen elkaar afslachten reikt die filosofie niet. De onderlinge verschillen tussen mensen die stellen liberaal, of libertair te zijn, zijn dan ook groot. Wat ze gemeen hebben, is dat ze uitgaan van 'leven, en laten leven'. Dat werkt, maar binnen zekere grenzen. En daarover gaat dit blog. Want we lopen tegen die grenzen aan, en wat nu?

 

Zoals ik al in mijn vorige bijdrage stelde, leeft het besef dat we 'iets moeten' ook nadrukkelijk bij mensen die ideologisch bevlogen plannen uitdenken, maar realiseerde men zich begin jaren negentig dat 'fascisme' en 'communisme' een 'slechte pers' hadden. De innovatie was een hybride vorm die als 'Agenda 21' het levenslicht zag. Critici noemen het 'communisme', of 'fascisme', al naar gelang hun eigen perspectief de ene, of andere ideologie als het 'ergste kwaad' ziet. Maar het is beide. Een symbiose van 'goede bedoelingen', gecoördineerd op het niveau van 'Bilderberg', 'World Economic Forum' en 'Bohemian Grove', uitgaande van modellen die zijn gebouwd door mensen die met hun 'rug in de rijrichting' zitten, zoals ik dat noem. 

 

Het punt is, dat je 'Agenda 21' niet kunt kwalificeren/diskwalificeren op basis van de bedoelingen. Dat is kenmerkend voor ideologieën. Geen gebrek aan goede bedoelingen. En vanaf het moment dat het plan, of de 'Agenda', af is, begint de 'race' tegen de klok, moet je in de uitvoering 'pragmatisch' zijn, en vallen de eerste doden. Aanvankelijk als 'gebroken eieren' bij het maken van het 'omelet'. Maar dat station zijn we, vierentwintig jaar later, ruim gepasseerd. Enige tijd geleden zijn de 'handschoenen' afgelegd, en is het serieus.

 

Oppositie, en hindernissen, zijn een 'sta in de weg'. De dialoog is ten einde. Het is 'nu, of nooit!'. De planeet moet worden gered! Geen discussie. Wat 'we' in 1992 al hadden besloten, moet nu worden uitgevoerd. Er is teveel in 'geïnvesteerd' om nu nog terug te trekken, en andere wegen te bewandelen. 'We' hebben zelfs tijd verloren door het zwakke beleid van Obama. 'We' moeten 'doorpakken'. Proberen 'wegen' te vinden die naar het doel leiden, met zo min mogelijk slachtoffers aan 'onze' kant. Maar naar het zich laat aanzien zullen er ook 'hier' offers gebracht moeten worden. 

 

In elk geval moeten 'we' de 'kudde' bijeen zien te houden. Als dat niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. In elk geval hebben 'we' de 'tools'. Globale 'surveillance', en ultieme technieken om de 'massa' te helpen de 'juiste' keuzes te maken. Of anders 'bezig te houden' met 'horrorclowns', 'vloggers' en 'dieren-in-het-nieuws', zodat 'we' achter hun rug om de zaken kunnen 'regelen' die 'geregeld' moeten worden. 

 

Mielke was, zonder enige twijfel, een man die zijn hart op de 'Goede Plaats' had zitten, toen hij besloot zijn leven te wijden aan het bestrijden van het fascisme. Zoals velen die 'Agenda 21' steunen 'Goede Mensen' zijn. Vol prachtige, niet te verwezenlijken idealen. De oogkleppen steeds verder dichtgeschroefd, tot er nog slechts een smal streepje licht op hun netvlies valt. Met daarin de boodschap om niet te verzaken! Om zich niks aan te trekken van nieuws dat hen laat zien dat ze de 'nieuwe 'Nazi's' zijn. Of de 'nieuwe Stalinisten'. Het maakt niet uit dat hun voorvrouw in de Verenigde Staten door zwendel, leugens, en perfide karaktermoord aan het bewind komt. Het is een VROUW! De Hemel zij geprezen………….!

 

Of nee. Wacht. Is het toch meer religie dan ratio?

 

Ik vrees van wel. En met een 'kort lontje', zonder de Almachtige God die 'wikt en beschikt'.  En zonder het liberale 'Leven, en Laten Leven'.

Horrorclowns

October 15, 2016

Ineens zijn daar de 'horrorclowns' als media-hype.

 

Het fenomeen is al bijna zo oud als Methusalem, maar nu zijn ze functioneel, om de aandacht af te leiden van de horror-vertoning van de 'presidentsverkiezingen' in de Verenigde Staten, en onze sponsoring van horror-clowns in Syrië en elders, ten behoeve van 'regime change'-operaties. 

 

Laat volstrekt duidelijk zijn dat ik niet zo paranoia ben dat ik die amateurs die in ons land opduiken ervan beschuldig 'agenten van de CIA' of van 'de FSB' te zijn. Zo werken die dingen niet. Mijn bewering is eerder dat 'mensen-met-belangen' op enig moment mogelijkheden zien om de aandacht te trekken door een onderwerp te 'promoten', waardoor ze op een ander niveau ongestoord 'hun ding' kunnen doen. Daartoe werken ze met wat er is. Slechts in een beperkt aantal gevallen reiken ze het 'brandende lont' doelbewust aan, of 'voeden' ze de trend. 

 

Door een lokaal opduikende 'grapjas' tot een landelijk thema te verheffen, met actieve medewerking van de 'Legacy Media', en bereidwillige 'pratende hoofden', creëren ze een hype. De ene keer is het een 'vlogger'. En nu dus een 'horrorclown'. En waag het niet om er geen mening over te hebben als iemand je een microfoon onder je neus duwt, en te zeggen dat je het liever over die 'clowns' hebt die in de Verenigde Staten de vloer aanvegen met het fenomeen 'presidentsverkiezingen', want dan ben je een 'agent van de Russen'. Dito als je stelt dat het westen, met haar confronterende politiek in Syrië hard op weg is een oorlog met Rusland (en China en Iran) uit te lokken.

 

Dat je als volwassen man of vrouw een enorme aandrang op voelt komen om ook als 'horrorclown' anderen schrik aan te jagen, nadat iemand het landelijke nieuws heeft gehaald langs die weg, begrijp ik zelf niet zo goed. Maar net zo goed als je er vergif op in kon nemen dat asociaal 'vloggen' een 'hit' zou worden door de media-aandacht, en er meer vrijwilligers af zouden reizen naar Syrië, nadat vertegenwoordigers van de overheid, op de nationale televisie, en in kranten en tijdschriften, hadden aangegeven dat je dergelijke mensen niet kon tegenhouden, en een generaal b.d. het nieuws haalde door hen 'heldenstatus' toe te dichten, wist ik vanaf het 'startschot' dat we nog wekenlang 'plezier' zouden beleven aan verhalen over 'copy-cats'. 

 

Wat ik dus eigenlijk zeg, is: 'Toeval bestaat niet'. Wel in die zin dat ergens iemand het op zijn heupen krijgt, en spontaan de 'horrorclown' uit gaat hangen voor zijn, of haar lichtelijk obscure 'gerief'. Maar hoe dat vervolgens 'gemanaged' wordt, is een kwestie van (weloverwogen) keuzes. En dat zie je terug in het gegeven dat ineens 'iedereen' in de 'Legacy Media' het er over heeft. Ook daar niet het 'Grote Complot', waarin elk 'pratend hoofd' dat door 'Wakker Nederland', de 'NOS', of 'RTL' voor de camera wordt gesleept zich ervan bewust is hoe het wordt ingezet om de aandacht van belangrijker zaken af te houden. Zonder enige twijfel vindt een 'jurist' die mag komen uitleggen hoe de politie middels een 'escalatietraject' zal proberen de 'horrorclowns' te ontmoedigen zichzelf héél belangrijk. Evenals de 'eenheden' die een stel kinderen van de straat trokken die met 'horrorclown'-maskers op andere kinderen bang maakten, en daarom via een 'halt-traject' aan criminele vriendjes worden geholpen. 

 

Een ander 'gemanaged' verhaal, is dat van een Egyptische 'Tuk-Tuk' chauffeur, die voor de camera uit zijn dak gaat over de situatie in zijn land. Wereldnieuws, uitgerekend op de dag dat Rusland en Egypte een gezamenlijke militaire oefening houden, en er geruchten de ronde doen over een militaire basis in dat land voor de Russen. Na de mislukte 'regime-change'-activiteiten, die een eind maakten aan het tijdperk van Moebarak, die andere 'vriend' van de VS die een mes in zijn rug kreeg, werden ook daar de bakens verzet. Die 'Tuk-Tuk'-chauffeur is ongetwijfeld oprecht boos. Maar van die uitbarsting een 'virale' gebeurtenis maken, vergt een welbewuste keuze. Die keuze werd vergemakkelijkt door degene die het filmpje maakte, en het kort na de publicatie op het internet er weer vanaf haalde. Maar het was 'opgepikt', en beschikbaar gemaakt door 'derden'. Ra ra door wie, en met welk doel……….

 

'Virale' filmpjes en activiteiten, van het tot vervelens toe herhaalde 'bus-fragment' van Trump, via 'Horrorclowns' en 'Tuk-Tuk'-bestuurders, zijn de nieuwe wapens in de strijd van radeloze Atlantici, die uit alle macht trachten de greep op de 'publieke opinie' terug te krijgen, om hun 'Agenda21' erdoor te drukken. Het is geen 'complot'. Die 'Agenda' is gepubliceerd, en iedereen die na 1992 bij de VN, en in regeringen van landen die zich gecommitteerd hebben, iets te betekenen had, zit op 'dezelfde pagina'. Voor ons aller bestwil. 

 

Nederland was in die zin ooit 'Gidsland'. En nu vooral 'Proeftuin'. Koenders stond vooraan te dringen toen er geld moest worden vrijgemaakt voor een op Rusland gerichte propagandazender om die 'Agenda' er ook in dat land door te drukken. En dat vergt een 'communicatie-strategie'. Hoe pak je dat aan? Grote delen van het beleid, zoals die innige vriendschap met Al Qaida in Syrië, en productie van nep-nieuws voor die organisatie, zijn niet 'uit te leggen'. 

 

In mijn bijdrage van gisteren stond ik er ook al bij stil, eigenlijk. De manier waarop het in het vat wordt gegoten, is dat regeringen, en 'commissarissen' bij de EU en de VN, en andere mensen met een 'Missie', geadviseerd door 'deskundigen', wetten in elkaar flansen die worden verkocht als een verbetering, omdat het mensen meer 'vrijheid' geeft. Zoals de vrijheid om ons, middels euthanasie, te verlossen van de loden last die wij vormen op het 'budget' van 'Den Haag', net nu we nóg meer geld nodig hebben voor dingen die 'BOEM!' zeggen. Of wetten om vrijheden die niet goed 'geborgd' zijn nauwkeuriger te omschrijven. En als je nog een keer met je ogen knippert, blijkt het geen vrijheid, geen recht (waar je vanaf kunt zien), maar een plicht. Of, zoals minister Edith Schippers het bij 'Pauw' zei, waren dat de 'verworvenheden' die ze zich niet meer af lieten pakken, en waar iedereen zich aan dient te spiegelen. Het is, met andere woorden, geen 'maximum', maar een 'minimum'. En wie niet mee kan, of wil, moet naar een door de overheid beheerde 'heropvoeding'. Met inbegrip van kinderen die andere kinderen aan het schrikken willen maken met een eng masker. 'HALT!' Zo gaan wij in 'Proeftuin Nederland' niet met elkaar om! 

 

Waar ik u middels deze bijdrage toe uit wil nodigen, is om met mij het besef te delen dat iemand die 'Top/Down' door een mondiale ('globalist') bril een 'sterkte/zwakte'-analyse doet, vanuit zijn of haar opdracht om 'Agenda 21' uit te voeren, niet dezelfde blik op de realiteit heeft als iemand die 'Bottom/Up', vanuit de eigen, of hooguit nationale praktijk, de wereld in tuurt, en met zijn/haar 'handen in de klei' probeert er het beste van te maken. Beiden 'doen wat nodig is', maar hoe krijg je het nou voor elkaar om iemand zo gek te krijgen om enthousiast voor wetten en beleid te stemmen, die niet in zijn of haar belang zijn? Dat vergt 'talent'.

Ruimen

October 14, 2016

Bejaarden die zich schamen voor het feit dat ze, in deze moeilijke tijden, met hun AOW en snel oplopende zorgkosten de 'werkenden', en 'Den Haag', in de weg zitten, kunnen binnenkort een pilletje bij de dokter gaan halen om er een eind aan te maken.

 

Lilian Marijnissen verwoordde het milder, waar zij het een cynisch voorstel vond om nu 'vrijwillige' euthanasie voor lichamelijk gezonde bejaarden in te voeren, nu landelijk volop kritiek wordt geuit op de consequenties van het kabinetsbeleid aangaande de zorg voor oudere hulpbehoevenden. Maar zelfs dat kwam haar al op een storm van kritiek te staan uit de hoek van de partijen die helemaal in hun nopjes zijn met dat kabinetsvoorstel. Men eiste zelfs excuses van de SP! 

 

Eerlijk gezegd zie ik het ook als een 'opgeruimd-staat-netjes'-actie. Uiteraard wordt er deemoedig gerept over 'zorgvuldige trajecten'. Maar 'vooralsnog' mogen alleen bejaarden er 'gebruik' van maken. Blijkbaar is het kabinet er van overtuigd dat 'zorgverleners' ruim voldoende tijd hebben om dat 'zorgvuldige traject' te borgen, ondanks het gegeven dat het teveel moeite is om de luier van meneer of mevrouw te verschonen, en andere zorg te bieden die hem of haar wellicht weer zin in het leven zou geven, opdat hij of zij zich niet overbodig voelt, maar een volwaardig onderdeel van de samenleving. 

 

Van nabij heb ik ervaren dat ziekenhuizen wel raad weten met mensen die 'geen zin' meer hebben, ook al zijn ze niet terminaal ziek, als de 'naasten' dan niet onmiddellijk de hakken in het zand zetten. Dus mijn vrees is deels dat als dat nu eigenlijk al de praktijk is, het wel degelijk gerechtvaardigd is om argwaan te hebben. Mijn eigen ervaring is dat menige 'zorgverlener' het in deze tijd eerder als zijn of haar taak ziet om de familie te helpen in te stemmen met zo'n 'beslissing', dan dat ze de bejaarde proberen te helpen die depressieve gevoelens te overwinnen. 

 

Hoe 'borg' je zo'n traject? Wat zijn de 'criteria'? Hoe stel je objectief vast dat aan die 'criteria' is voldaan? In 2012 noemde Suzanne Van de Vathorst, secretaris van de commissie Levenseinde in het Erasmus MC, en lid van de regionale euthanasie toetsingscommissie, zo'n wet een 'DRAAK'. In mijn woorden. 

 

Bij 'Pauw' vroeg Jort Kelder onlangs aan de verantwoordelijke minister of ze inzage had in de 'overhead' kosten in de 'zorg'. Die komen uit hetzelfde potje als de AOW en de 'handen aan het bed', namelijk de 'staatsruif', oftewel 'belastingpot'. Bij de 'zorg' hebben ze er van overheidswege alleen nog een stel 'verzekeraars' tussen geschoven, die eerst een greep in de kas mogen doen, voordat u aan de beurt komt. Ze prevelde iets onsamenhangends over kosten voor 'reclame' die niet noemenswaard waren gestegen. Maar dat was de vraag niet, mevrouw de minister, die de ambitie heeft om minister van economische zaken te worden! Hoeveel geld gaat er naar al die lagen van het management, de bonussen, bij 'instellingen', 'verzekeraars', en de overleg- en controle-organen die de overheid met haar beleid ruim baan heeft gegeven? Ten koste van de AOW en de 'handen aan het bed', want je kunt een Euro maar één keer uitgeven, nietwaar? 

 

Er kwam ook iets uit in de zin van een maatschappelijke 'vraag' naar meer toezicht om al die 'processen' te 'borgen'. En ja, dat kost ook geld, begrijpt u wel, meneer Kelder? Misschien begreep meneer Kelder het wel, maar voor mij praatte ze 'in haar eigen straatje', en klonk het vooral 'ontwijkend'. Want je wilt als minister natuurlijk niet door duidelijkheid te scheppen, of een onhandige verspreking, waardoor mensen de schellen van de ogen vallen, de 'kip die de gouden eieren legt' slachten. Stel je voor dat er geen geld meer over zou blijven voor het 'overleg' en de 'adviseurs' die nu betrokken zijn bij de wetswijziging, en nieuwe 'toezichthouders' en 'campagnes'. Dat zou een regelrechte ramp zijn! 

 

Als ik al kritiek heb op mevrouw Marijnissen, dan is het dat ze nog te 'soft' is voor die cynische schrapers en baantjesjagers. Niemand in Nederland pleit nog voor het onnodig laten lijden van mensen die ziek zijn. En als een behandeling om dat lijden te beperken, of weg te nemen, resulteert in een sneller einde, zullen er nog maar weinig mensen protesteren omdat het kennelijk de 'Straf van God' is als die mensen verteerd worden door ondraaglijke pijn. Maar 'helpen' door de stekker eruit te trekken, terwijl iemand geestelijk klem zit, of vereenzaamd in een steeds individualistischer maatschappij, waarin ze niet meer zijn dan een 'kostenpost' in een statistiek, ontlokt bij mij de wens om de stekker uit 'Den Haag' te trekken, en terug te keren naar een meer integere interpretatie van de 'Eed van Hippocrates'.

Paraplu

October 13, 2016

Toen ik vanochtend aan mijn vrouw vroeg hoe lang we het uit zouden kunnen houden met de voorraden in huis, als er iets onverwachts zou gebeuren, was haar antwoord: 'Je verpest mijn hele dag!'

 

Zoals u weet ben ik er niet gerust op dat we het 'droog' houden. Er is een risico dat je voor schut loopt met je paraplu, maar er zijn ook handzame kleine exemplaren die je in je tas of binnenzak kunt stoppen. Daarbij ben ik zelf niet zo bezorgd over wat andere mensen denken. Of ze vinden dat ik voor schut loop, of niet. Maar dat hoef ik u vermoedelijk niet te vertellen. 

 

Een andere kwestie is, of je veel hebt aan een paraplu als het echt 'noodweer' wordt. In Haïti, waar orkaan 'Matthew' honderden mensenlevens eiste, had je weinig aan een paraplu. Wel aan voldoende voorraad. Maar u begrijpt dat mijn zorgen zich niet toespitsen op de weergoden. De malheur waar ik beducht voor ben is het product van 'mensenhanden'. Economisch, politiek, sociaal of militair. Danwel een combinatie in uiteenlopende samenstellingen. 

 

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog waren er meer dan voldoende Joden in Duitsland, en de omringende landen, die zagen dat we het niet droog zouden houden. Ondanks de geruststellende woorden van leidende politici, die 'Peace in our Time' beloofden, en het onrustige volk opriepen om hun nachtrust er niet onder te laten lijden. Sommigen hadden geen keus. Maar ook onder de Joden die een keus hadden waren er velen die bleven, omdat een 'anker' hen op de plaats hield, en dat met hun leven bekochten, of waardoor ze het grootste deel van hun familie verloren. Ook dat was geen 'natuurramp', maar een 'conflict' dat het product was van 'mensenhanden'. 

 

Elke oorlog opnieuw zijn er meer mensen die de 'tekenen aan de wand' niet zien, of er hun kop voor in het zand steken. Naast degenen die het wél zien, maar er heilig van overtuigd zijn dat 'hun kant' aan het langste eind zal trekken. Waaronder degenen die niet kunnen wachten op een kans om de 'held' uit te hangen. Onafzienbare rijen boeken, films en wetenschappelijke artikelen zijn er over dat specifieke aspect van oorlog en lokale gewapende conflicten geschreven. Tijdens de 'Koude Oorlog' hielden die mensen uit hun slaap, en zorgden velen ervoor dat ze altijd wel een 'paraplu' in een kast hadden liggen. Terwijl de bevolking van overheidswege eens per maand werd getrakteerd op loeiende sirenes, onderdeel van de organisatie die zich bezighield met de 'Bescherming Burgerbevolking'. Opgeheven in 1986, tijdens de 'Glasnost', drie jaar voor de 'Val van de Muur', en tegenwoordig met een geheel eigen museum. Volgens de initiatiefnemer van die 'Glasnost', is dat prematuur.

 

Gisteren vroeg ik retorisch wat de 'Vrienden', die Trump niet meer heeft, nu gaan doen? 

 

Vooralsnog beperken ze zich tot het falsificeren van 'polls', om de illusie te wekken dat Hillary ruim op kop ligt in de strijd tegen 'The Donald'. Daarnaast zijn er berichten over gesjoemel met de verkiezingen zelf. Inclusief activisten die mensen die zijn overleden registreren als kiezer om Hillary aan voldoende stemmen te helpen. En stapelen de bewijzen zich op dat 'Team Hillarynauw samenwerkt met de 'Legacy-Media'. Wat ik eigenlijk een mooiere term vind dan 'Mainstream', omdat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar bronnen die hen niet '24/7voorliegen, waardoor die inmiddels meer 'Mainstream' zijn dan de 'Legacy-Media'. 

 

In Rusland lijken ze er niet gerust op dat het daar bij blijft. Waarom ze dat denken, en of ze een punt hebben, of dat ze maatregelen nemen die primair bedoeld zijn voor 'binnenlands gebruik', om de positie van Poetin en de zijnen te versterken, kan ik u niet met honderd procent zekerheid vertellen. Tegen die laatste uitleg pleit vooral dat Poetin in eigen land ongeëvenaard populair is. Dus hij heeft dat niet nodig. Roffelen op de 'Oorlogstrom' om het volk te verenigen achter de 'Vlag', om een externe vijand de pas af te snijden, is als regel de 'oplossing' voor politici die interne problemen het hoofd willen bieden. En als zodanig dus zeker welkom in de Verenigde Staten en Europa. 

 

Tot nu toe slaan de tirades van leidende Amerikaanse politici, die alles in het werk stellen om het morrende volk Rusland te geven als een 'bot om op te kluiven', niet aan. Zoals ik hier onlangs nog liet zien, wijst onderzoek in de Verenigde Staten uit dat de beide kandidaten voor het presidentschap minder populair zijn dan Poetin. En ik zie die trend niet veranderen, met de manier waarop er nu campagne wordt gevoerd. De nieuwste pogingen om de 'focus' van de bevolking te verleggen naar die externe vijand, door de verhalen over 'Aleppo', en 'de Russen' die verantwoordelijk zouden zijn voor het 'hacken' van instellingen die Hillary in het Witte Huis proberen te krijgen, maken ook geen indruk. Het enige wat gebeurt, is dat stekeblinde aanhangers van Hillary, die systematisch weigeren kennis te nemen van wat die 'hacks' aan criminele en immorele handelingen zichtbaar maken, met elke nieuwe dag hysterischer roepen om 'actie'. En dát is zeker verontrustend!

 

Blijkbaar nemen ze dat in Rusland serieus. De afgelopen maand waarschuwden ze zelfs formeel voor de mogelijkheid van een 'false flag'-provocatie die zou leiden tot de aftrap van de 'Derde Wereldoorlog'. Ze organiseerden grootschalige oefeningen van hun eigen, nog bestaande organisatie 'Bescherming Burgerbevolking'. Ze plaatsten, in antwoord op het Amerikaanse 'anti-raketschild', Iskander-raketten die uitgerust kunnen worden met nucleaire koppen in Kaliningrad. En ze roepen Russen die kinderen hebben die in het westen studeren op om die kinderen terug te halen naar Rusland. Zelfs als dat betekent dat ze hun studie voortijdig af moeten breken. 

 

Daarnaast annuleerde Poetin een bezoek aan Frankrijk, nadat François Hollande aankondigde er een publicitair slaatje uit te willen slaan door 'Aleppo' tot het enige onderwerp te verheffen. Nadat Frankrijk, vanaf het prille begin betrokken bij de burgeroorlog in Syrië, eerder in de Verenigde Naties het initiatief had genomen om een 'besluit' voor te leggen om Rusland te dagen wegens 'oorlogsmisdaden'. Dat kan dus heel goed de reden zijn dat Poetin dat bezoek afzegde. Maar daarnaast zal hij het gevoel hebben dat hij persoonlijk risico loopt in westerse landen, én dat zijn land hem 'thuis' harder nodig heeft dan op 'staatsbezoek' in landen die er geen geheim meer van maken dat ze klaar staan om 'erop te slaan'.

View older posts »