Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Manifest

October 18, 2017

Net als vorige jaren, las ik weer even een pauze in voor een reis die mij wat verder van huis voert, en zo nu en dan buiten bereik van de moderne communicatiemiddelen. Prettig voor de kinderen, die zich mogen verheugen op het 'vruchtgebruik' van woning, auto en 'snuisterijen', en minder stress voor …

Read more

Burnout

October 18, 2017

Juncker wil geen president zijn van de 'Europese Commissie' als de EU uit achtennegentig autonome gebieden zou bestaan.

 

Dat komt in zoverre goed uit, dat we dan misschien eens na kunnen gaan denken over een gekozen president. Tevens is het een opsteker voor al die Europeanen die het idee hebben…

Read more

Tijgers

October 17, 2017

Syrische tijgers komen naar ons land.

 

Lange tijd weinig of geen nieuws uit Syrië in ons land. Maar nu het de Amerikanen en hun bondgenoten gelukt lijkt te zijn Raqqa in te nemen, door een 'deal' te sluiten met IS, die per bus een vrije aftocht kreeg naar gebied elders dat nog in handen is va…

Read more

Angsthaas

October 16, 2017

Angst is een slechte raadgever.

 

Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor 'angst voor de toekomst'. En in deze tijd angst voor techniek. Wat niet wegneemt dat technologische vooruitgang ook ronduit gevaarlijk kan zijn. Tot nu toe was dat in het bijzonder het geval als de 'verkeerde mensen' …

Read more

Robben

October 15, 2017

Jaar in, jaar uit, winnen teams van Nederlandse universiteiten in de Australische woestijn de 'Solar Challenge'.

 

Per vliegtuig worden de wagentjes, teams, en belangstellende sponsoren en journalisten naar het andere eind van de wereld verscheept, om het op te nemen tegen 'inzendingen' van ander…

Read more

Jungle

October 14, 2017

'Schiphol' is een staatsbedrijf, vermomd als private onderneming. 

 

Op die manier kan de directie zichzelf riant belonen, en is het een gewild toevluchtsoord voor mislukte politici, ambitieuze ambtenaren, en 'semi-overheid'-managers met politieke kruiwagens. De 'Autoriteit Consument en Markt' …

Read more

Slochteren

October 13, 2017

Voor de waarde van uw koophuis zijn uiteindelijk maar drie dingen van doorslaggevend belang: Lokatie, lokatie, en lokatie.

 

Toegegeven, die wijsheid heb ik niet van mijzelf. En er valt het nodige op af te dingen. Maar goed beschouwd geldt dat eigenlijk voor alles van waarde. Met inbegrip van je …

Read more

Contract

October 12, 2017

Wat is de waarde van een 'contract'?

 

Dat hangt er vanaf. Van de cultuur, het land waar men woont, en wie de betrokken partijen zijn. Zelf groeide ik op in Nederland, toen nog vrij algemeen gold dat 'Afspraak is Afspraak'. Ook al stond het niet op papier. Zeker van mensen die behangen waren met …

Read more

Feestvarken

October 11, 2017

In 'Den Haag' zijn ze eruit.

 

Direct na de verkiezingen stelde ik dat er snel een kabinet geformeerd zou kunnen worden van de vier partijen die nu een akkoord hebben gesloten. Opgevat als predictie was het een kardinale misser, want D66 wilde niet met de ChristenUnie, omdat die partij de 'Hobby-…

Read more

Carbon

October 10, 2017

Koolstof is een onmisbare grondstof voor onze welvaart.

 

Hoewel landen zich wereldwijd inspannen om hun afhankelijkheid te reduceren, zijn veel van de successen die worden geclaimd eerder doortrapte 'marketing'-verhalen. Het wemelt van de berekeningen die laten zien dat benzine- en diesel-auto's…

Read more

Blindganger

October 9, 2017

Wat is het belangrijkste thema van deze tijd?

 

Zelfs achteraf, als veel meer bekend is over deze tijd, en historici er een min of meer logisch verhaal van maken, zal het nog niet eenvoudig zijn een keuze te maken. Ja, het verhaal vertelt zichzelf, tot op zekere hoogte. Maar hoe grijpt het persoo…

Read more

Schoonmaak

October 8, 2017

Je zou zeggen, dat als de ene grootmacht de andere beschuldigt van het actief ondersteunen van terroristen, en de fotografische bewijzen erbij levert, dat 'Groot Nieuws' is.

 

Maar dat was vroeger. 

 

Nog maar eens: Het is geen complot. De media doen er uit eigen vrije wil het zwijgen toe. De…

Read more

Strafhof

October 7, 2017

Het 'Internationaal Strafhof' is volop in het nieuws, omdat het een corrupte puinhoop is, om het zo maar even samen te vatten.

 

Critici, waaronder ondergetekende, zeggen al langer dat het een 'politieke-processen-fabriek' is, waar slechts diegenen worden berecht waar westerse mogendheden het oog…

Read more

Inquisitie

October 6, 2017

De beelden die ons bereikten vanuit Catalonië, afgelopen zondag, logen er niet om!

 

Met grof geweld probeerde 'Madrid' de Catalanen duidelijk te maken wie er de baas was in Spanje. Alsof 'Madrid' nog iets te vertellen heeft in eigen land, waar 'Brussel' de dienst uitmaakt. Terwijl 'Brussel' naa…

Read more

CanDo

October 5, 2017

Minister Hennis is klaar.

 

Op de valreep gesneuveld door een vernietigend rapport over ondeugdelijk materiaal, waardoor twee militairen nu niet meer in leven zijn. Uiteenlopende 'pratende hoofden' gaven commentaar, en prezen de bewindsvrouwe voor haar optreden in de Tweede Kamer. Maar vriend en …

Read more

Stroop

October 4, 2017

Wat is de optimale verhouding tussen overheid, en 'private sector'?

 

Menigeen die op hoge toon afgeeft op 'Brussel' of 'Den Haag' doet dat niet omdat men gekant is tegen overheidsbemoeienis. Sterker nog, velen die tekeer gaan tegen de 'elites' die ons het leven zuur maken, willen eigenlijk alle…

Read more

Savant

October 3, 2017

Je kunt een afschuwelijk hoog IQ hebben, en geweldig kunnen leren, maar nog steeds zo dom zijn 'als het achtereind van een varken'.

 

Als zodanig is dat eigenlijk geen nieuws. Geen gebrek aan voorbeelden van mensen die behangen zijn met lof vanwege hun intellectuele vermogens, en productie binnen…

Read more

Poetsen

October 2, 2017

Ontwikkelingen in de Verenigde Staten, met inbegrip van haar expedities in landen ver van huis, beheersen het nieuws.

 

Zeker ook op dit blog figureert dat land prominent in de bijdragen over verschillende onderwerpen. En wellicht moeten we eens wat meer aandacht schenken aan zaken dichter bij hu…

Read more

Conduit

October 1, 2017

Wie van u weet waar Jaroslavl ligt?

 

Het is een Russische stad op ongeveer 250 kilometer ten noordoosten van Moskou, aan de Wolga, die op de 'Werelderfgoedlijst' staat. Een van de steden die deel uitmaakt van de 'Gouden Ring' van bezienswaardige plaatsen die interessant zijn voor toeristen di…

Read more

Borst

September 30, 2017

En nu?

 

Ook het verhaal van Zuckenberg over 'Russische beïnvloeding' is al ingestort voor de 'Speciale Aanklager' zich erover heeft kunnen buigen. Het was van meet af al een erg onsamenhangend verhaal, alsof $100.000 aan advertenties voldoende was om de campagne van Hillary, die $1.2 MILJARD

Read more

20 blog posts