Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Service

'Service' staat in Nederland voor 'zorg'.

 

Het hangt samen met empathie en gastvrijheid. In het Engels bestaat het ook als werkwoord ('servicing'), wat iets anders is dan 'serveren' ('serving'), en dan betekent het 'onderhouden'. Menige Nederlander die met enige regelmaat in Engelstalige landen …

Read more

Schietgebedje

De 'Christenunie' dringt er bij de Nederlandse regering op aan dat ons land 'actief' blijft in Syrië.

 

Anders dan de naam suggereert, heeft die partij niet overdreven veel op met Christenen buiten Nederland. Getuigenissen van Christenen in Syrië die blij zijn met Assad en 'de Russen', zijn nie…

Read more

Sprookjesbos

De vrijheid van de één, is de gevangenis van de ander. 

 

Thomas Hobbes, John Locke en Jean Jaques Rousseau pikten van oude Griekse wijsgeren het idee van een 'Sociaal Contract' als fundament onder een 'Verlichte Samenleving'. Het principe is dat we uit eigen vrije wil een deel van onze vrijhe…

Read more

Kerstkransje

Wie heeft het nog over 'Vrede op Aarde'?

 

Israël vierde Kerst door Damascus te bestoken met raketten. Als zodanig geen verrassing, want het is bepaald niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst. Rusland is overduidelijk niet blij met die ontwikkeling. Iemand die verslag deed …

Read more

Puur

Waar de Federal Reserve (FED) onder Bush en Obama als een bezetene geld bijdrukte, ging die 'Centrale Bank' onder Trump, tot chagrijn van de vastgoedmiljardair, vol op de rem staan.

 

Anders dan in de meeste landen is de 'FED' als 'Centrale Bank' effectief het eigendom van de grootste bankiers va…

Read more

Afgang

De ontluisterende afgang van de Duitse journalist die tot tweemaal toe tot 'Journalist van het Jaar' werd gekozen door een CNN-Forum, is slechts het topje van de ijsberg.

 

De man is niet alleen een serie-leugenaar, die voor tal van belangrijke kranten en tijdschriften schreef, maar hij wordt er …

Read more

Mattis

De 'Atlantische' wereld is in rep en roer na het opstappen van generaal James Mattis als minister van oorlog in de Verenigde Staten.

 

De directe aanleiding was het besluit van Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Daarnaast wil Trump de troepenmacht in Afghanistan halveren.…

Read more

Gekkenhuis

Suïcidale neigingen zijn er in twee 'kwaliteiten'.

 

Algemeen erkend als een 'pathologie' is de vorm die volgt op een gedeprimeerde gemoedstoestand. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de 'extreme euforie', die ten onrechte niet algemeen wordt erkend als een voorbode van een naderend v…

Read more

Spionage

Spionage is van alle tijden. 

 

Vele boeken, 'fiction' en 'non-fiction', zijn erover geschreven. Tal van films hebben spionage als thema. Doorgaans betreft het spionage waarbij de ene partij de andere militaire geheimen tracht te ontfutselen. Of achter zorgvuldig geheim gehouden plannen tracht t…

Read more

Lampje

Als vergelding voor een poging om de OPWC in Den Haag af te luisteren, had de aparte Nederlandse dienst die sinds 2012 beschikt over een 'offensief cyber wapen' een kwartier lang het licht in de badkamer van Poetin uit moeten zetten, zo stelt de gepensioneerde generaal-majoor Pieter Cobelens in NRC.

Read more

Waardeloos

De banken, en nu ook het CPB, voorzien voor komend jaar, en de jaren daarna, een 'lagere groei'.

 

En de eerder 'geprognosticeerde' stijging van de koopkracht als gevolg van belastingmaatregelen om de stijging van het BTW-tarief te compenseren blijkt ook apenkool, al vermoedt de minister nog wel …

Read more

Trendwatcher

Bij 'Wakker Nederland' hadden ze weer een 'Trendwatcher' als gast om ons te vertellen welke enerverende ontwikkelingen er aan zitten te komen.

 

Haar glazen bol vertelde haar dat we in de niet al te verre toekomst de 'zelfrijdende auto' zouden mogen verwelkomen in ons straatbeeld. En een andere …

Read more

Pot

In april 2017 kopte het AD: 'Net als alle presidenten gaat ook Trump vechten'.

 

Bedoeld wordt dan: Presidenten van de Verenigde Staten, zoals uit het artikel blijkt. En in ons deel van de wereld is er nagenoeg niemand over die dat een alarmerende kop vindt. Sterker nog, een ruime meerderheid jui…

Read more

Suikerspin

'Fake News' krijgt gezelschap van 'Fake People'.

 

Op zich geen nieuwe ontwikkeling, en velen van u zullen bekend zijn met grappige 'apps' om uw beeltenis te 'morphen'. Op tal van feestjes is het een grote hit. Maar de creatie van beeltenissen van mensen die nooit hebben bestaan opent een 'Doos v…

Read more

Wetenschap

Is de wetenschap een vrijplaats?

 

De Belgische wetenschapsfilosoof Maarten Boudry heeft ooit één keer écht gedemonstreerd in zijn leven, en dat was vorig jaar in Budapest tegen Viktor Orbán. De democratisch met overmacht gekozen Orbán is niet populair in zijn kringen vanwege zijn 'autoritai…

Read more

Fantoompijn

Er is een serieuze stroming die meent dat je terrorisme beter dood kan zwijgen. 

 

De aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, met vier doden, vele gewonden, en een dader op de vlucht, wegfrommelen naar een kattebelletje op pagina drie, louter om aan te geven dat je het wel opgemerkt hebt. En he…

Read more

Koprol

De advocaat van Trump draait voor drie jaar de bak in, en wordt financieel uitgekleed.

 

De 'omgeving' van Trump wordt nu verder uitgekleed en opgesloten, uit frustratie over het geflopte verhaal over een 'Russische Connectie'. De 'jonge dame' waarmee Trump zich enige tijd vermaakte moet iets van…

Read more

Navelstreng

Bij elke stap die een regering zet op het wereldtoneel, kun je je afvragen wat de beoogde uitkomst is.

 

Is het een initiatief? Of is het een reactie? Offensief? Of defensief? Is het publiekelijk verkondigde doel zoals het via de pers, en voor het forum van de Volksvertegenwoordiging naar buiten …

Read more

Afdakje

Raymond Kurzweil schreef in 2001 een essay over de algemene toepasbaarheid van de 'Wet van Moore', en voorspelde de 'Singulariteit' als een fase waarin de ontwikkelingen zo snel zouden gaan, dat we er als mens geen vat meer op zouden hebben.

 

Als these niet onomstreden, maar waar ik in mijn vori…

Read more

Melkkoe

De prijs van olie en gas is in tijden niet zo laag geweest, maar de energierekening gaat volgend jaar fors omhoog

 

Dit jaar belooft al het duurste jaar in tijden te worden, maar er is meer geld nodig voor 'leuke dingen', zoals de steun aan terroristen, en verf voor de JSF, die na elke vlucht …

Read more

20 blog posts