Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Blog posts : "General"

Omslagsysteem

Onder een 'omslagsysteem' verstaan we regelingen waarbij 'productieven' betalen voor 'niet-productieven'.

 

Via premies betalen de 'werkenden' voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten, door een geestelijke of lichamelijke handicap niet kunnen werken, of die een bepaalde leeftijd hebben bereik…

Read more

Oorlogshitsers

De hoogwaardigheidsbekleders uit Israël en de Verenigde Staten vliegen af en aan tussen die twee landen, wat de geruchten doet aanzwellen dat er 'ietsop handen is.

 

Dat 'iets' zou dan, volgens velen, te maken hebben met Iran, de nieuwe 'aartsvijand' van Israël sinds Saddam door de Verenigde …

Read more

Irrelevant

'Aap, wat heb je een mooie jongen!' (Betekenis)

 

Noord- en Zuid-Korea lijken op koers om vijfenzestig jaar na de eerste oorlog in de 'Domino-reeks' de strijdbijl te begraven. Laten we de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is, maar er zijn meer ontwikkelingen in de wereld die du…

Read more

Oersoep

Bent u een leider, een volger, of geen van beiden?

 

In een inspirerend artikel dat oorspronkelijk verscheen op de ‘counterpunch.org’ website, maar vervolgens werd overgenomen door uiteenlopende andere websites, schrijft C.J. Hopkins over de hegemonie van wat hij de ‘corporatocracy’ noemt…

Read more

Ontspoord

Volgens Avigdor Liberman, de Israëlische minister van oorlog, is Iran klaar voor een ‘Regime-Change’. 

 

Wat helder is, dat is dat men in Iran niet blij is met het bedrog van de ‘westerse’ landen, die na het eerdere akkoord niet over de brug komen. En dat drijft de gematigde politici in d…

Read more

Getuigen

De Russen brachten getuigen uit Douma naar Den Haag die verklaarden dat er geen aanval was geweest met gifgas. 

 

Bij de NOS stond getuigen tussen aanhalingstekens, en werd die persconferentie ingepakt met ‘wederhoor’, oftewel propaganda voor de ‘Witte Helmen’ en hun sponsors. Mocht u nog …

Read more

Huurmoordenaars

Stukje bij beetje komt er meer naar buiten over de ‘snipers’ die op het Maidan-plein huishielden, en daarmee de coup tegen de gekozen president het laatste zetje gaven.

 

Al direct gonsde het van de geruchten dat ‘westerse’ scherpschutters dat klusje klaarden, al dan niet met medewerking, o…

Read more

Leugens

Liegen zit bij het gros van de politici ‘in de genen’.

 

Of het nou gaat over zoekgeraakte bonnetjes, bezoekjes aan Poetin, en wat hij daar gezegd zou hebben, of een ‘memo’ waarin een medewerkster van de ambassade in Kiev waarschuwde dat het luchtruim boven Oekraïne niet veilig was, of nu w…

Read more

Bedreigd

Iedereen die tegen de oorlog is, is een ‘Trol’, een ‘Nuttige Idioot’, of een ‘Verrader’.

 

Tegen wélke oorlog, vraagt u? Tegen enige oorlog. Tegen oorlog zijn is zo ‘Sixties’. De kinderen en de kleinkinderen van die ‘dromers’, maar ook de ‘dromers’ zelf, hebben het roer…

Read more

Compromisloos

Er is en kans dat u, na het lezen van mijn vorige bijdrage, waarin ik stelde dat we niet langer bereid waren tot het sluiten van compromissen, niet begreep waar ik het over had.

 

Immers, in deze tijd doen we praktisch niet anders dan compromissen sluiten? De inkt van het ene compromis is nog nie…

Read more

Alles

We leven in een ‘post-ideologische’, en ‘post-religieuze’ tijd, waarin je geacht wordt iedere opening naar enig compromis op voorhand uit te sluiten.

 

Iedereen wil alles. En nu. En als dat een conflict oplevert met anderen, die iets anders willen, dan zoekt de overheid maar uit hoe ze …

Read more

Patent

De ‘Ombudsman’ van NRC is niet de enige die zich verslikte in het ‘Skripal’-nieuws. 

 

Maar omdat hij vertelde met zijn lezing ‘goede sier’ te hebben gemaakt tijdens een ‘bijeenkomst van juristen in Utrecht’ die ging over ‘Nepnieuws’, voel ik mij toch geroepen er weer op terug …

Read more

Voorspelbaar

Het begint  voorspelbaar te worden, dat rellen met ‘gifgas’. 

 

Niet dat het in brede kring begint op te vallen dat er iets niet klopt. En je kunt nog niet echt spreken van ‘gewenning’, waardoor mensen de interesse verliezen. Maar zelfs bij mensen die louter de ‘Mainstream Media’ …

Read more

Repatriëren

De ‘kinderombudsvrouw’ roept de Nederlandse overheid op om kinderen van ouders die zijn geëmigreerd naar Syrië en Irak, om zich bij IS te voegen, gedwongen terug te halen naar Nederland.

 

Nu IS is verslagen, verblijven de meeste kinderen van die Jihadisten in vluchtelingenkampen. Dat de l…

Read more

Valser

Robert Gore van het ‘Straighlinelogic’ blog vroeg zich af of die gifgasaanval in Syrië niet tóch had plaatsgevonden zoals de ‘westerse’ landen beweren.

 

In een intrigerend stuk erkende hij dat het onlogisch leek, en het alleen al daarom onwaarschijnlijk was dat de Syriërs en/of de Russ…

Read more

Schellen

Voor de NAVO-landen, Israël en Saoedi Arabië is Syrië een ‘speeltuin’.

 

Dat gold ook voor de andere landen waar de NAVO zich mee bemoeid heeft sinds de Sovjet-Unie de geest gaf. Maar Syrië is de ‘slagroom-op-de-taart’, omdat er nu ook wordt teruggeschoten. Althans, de kruisraketten en …

Read more

Gorilla

Er is een vermaard onderzoek waarbij werd aangetoond dat mensen die gevraagd werd te tellen hoe vaak een bal werd overgegooid in een groep, er voor zorgde dat de proefpersonen niet opmerkten dat er een levensgrote gorilla door het beeld wandelde.

 

Wie eenmaal is geattendeerd op dat aspect, mist …

Read more

Verdelgen

De Russische minister Lavrov bracht naar buiten dat een Zwitsers laboratorium, dat van de OPCW monsters had gekregen van het ‘zenuwgif’ dat de Skripals velde, van het type ‘BZ Toxin’ was.

 

Minister Blok laat inmiddels weten dat de Russen 'mist' verspreiden, wat de vraag oproept wat Blok …

Read more

Vuurwerkshow

De gemankeerde ‘vuurwerkshow’ van de Amerikanen, Britten en Fransen in Syrië heeft zijn beslag gehad.

 

De grootste NAVO-landen schoten voor ongeveer $200 miljoen aan vuurwerk af in de richting van doelen waarvan Syrië zegt dat die al waren ontruimd. Daarnaast stellen de Russen en Syrië…

Read more

Adembenemend

In tal van publicaties staan beschouwingen over een op handen zijnde militaire confrontatie tussen de belangrijkste NAVO-landen, en Rusland in Syrië.

 

Donderdag schreeuwde NRC vanaf de voorpagina: ‘Adembenemend - wie durft wat?’. Een dag later gevolgd door: ‘Vergeldingsactie tegen Syrië l…

Read more

20 blog posts