Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Spel

Steeds meer mensen in ons deel van de wereld spelen dat ze 'werken'.

 

Degenen die ik op het oog heb zullen beledigd zijn, en dat begrijp ik. Niet alleen zijn ze echt serieus met hun vak bezig, zien ze het als een verplichting en niet als spel, naast de eventuele vervulling die het hen biedt omdat ze zich er in kunnen 'ontwikkelen', maar wat ze produceren heeft ook maatschappelijk nut. In elk geval in hun eigen beleving. 

 

Als ik het op mijzelf betrek, dan is de productie van een stuk tekst voor dit blog, door die bril bekeken, 'werk'. Zo beschouwt u het niet, want er staan geen inkomsten tegenover, doordat ik dit blog niet commercieel exploiteer. Dat ik ook geen 'baas' heb doet er in deze tijd, vol 'ZZP-ers' die echt keihard werken, niet meer toe. Dat ik hier elke dag een artikel publiceer, wat beduidend meer is dan veel van mijn 'concurrenten' in de wereld van de 'reguliere' media, én commerciële 'bloggers' in de 'alternatieve' circuits, maakt het voor u ook nog geen 'werk'. Sterker nog, er is een kans dat u mij eerder zult verwijten dat het een 'obsessie' is. En de écht kwaadwillenden zullen stiekem denken dat ik wellicht wél wordt betaald, maar dan door een 'vreemde mogendheid'.

 

Van mijn kant zie ik het ook niet als 'werk', maar als iets dat maatschappelijk nut heeft, waarbij het juist beter is als daar géén inkomsten tegenover staan, ik géén verantwoording hoef af te leggen aan een 'baas', en u níet wordt afgeleid door 'commerciële boodschappen'. Maar dat is verschrikkelijk 'Old School'. Iets uit lang vervlogen tijden, toen politici, wetenschappers, schrijvers, musici en sporters die activiteiten er gewoon 'bij' deden. Dat je niet te vertrouwen bent als je het niet voor geld doet, is een vreemde perversie die verraadt dat we fundamenteel anders zijn gaan denken over 'gemeenschap', en 'bestuur' als een 'roeping'. 

 

Overigens ben ik de eerste om te erkennen dat ik voor dit blog volop gebruik maak van professionele 'sites', en dat ik schatplichtig ben aan serieuze journalisten en andere commerciële bronnen. Tevens besef ik dat het een verbetering is dat we wetenschap niet meer laten 'bungelen', en jonge, ambitieuze mensen op weg helpen om langs die weg een bijdrage te leveren voor het welbevinden van de totale mensheid. Althans, dat was ooit de opzet. De wetenschap als neutrale bron van kennis, met gratis onderwijs als basis. En de 'knapste koppen' (m/v) die het een genoegen vonden om jonge mensen op weg te helpen voor een bescheiden vergoeding. Maar ook dat systeem is, in ons deel van de wereld, opgeblazen, uitgehold en gecorrumpeerd door geld, en de eis dat de wetenschapper 'dienstbaar' dient te zijn aan een 'politieke/bestuurlijke/corporatistische elite' die het geld beheert.

 

Daarnaast zou ik, als ik de ambitie zou hebben geld te verdienen met dit 'blog', na moeten denken over 'promotie-activiteiten', waarbij ik mensen die spelen dat ze 'werken' voor mijn karretje span om 'clicks' te versieren, waardoor adverteerders geïnteresseerd raken, en moet ik nadenken over wat de 'consument' wil lezen. Zoals men de 'SP' nu van alle kanten adviseert om de kiezer te 'wenken', zoals een coryfee van de partij het uitdrukte, die teleurgesteld is over het wegvallen van die twee zetels. Ik zou zeggen: 'Blijf lekker jezelf', maar ik heb makkelijk praten, en ben ook geen direct belanghebbende, in die zin dat ik er profijt bij heb. Zelfde waar ik wetenschappers, journalisten en auteurs slechts waardeer als ze 'origineel' en integer zijn, en niet opgehangen aan de consensus en 'gelikt'.

 

Is er een kans dat de 'ongepolijste', 'gepassioneerde', daadwerkelijk bevlogen wetenschapper, journalist, musicus, auteur of politicus weer terugkeert in het 'straatbeeld'? Ja, als de volgende economische crisis een serieuze depressie wordt, en er geen geld meer is voor 'franje'. Al valt te vrezen dat de 'harde kern' in het bestuurlijke centrum van de macht in dat geval de toegang tot de 'kanalen' die wetenschappers, journalisten, musici, auteurs en politici nodig hebben om de samenleving te inspireren dan zullen monopoliseren en 'stroomlijnen'. Het voorbereidende werk daarvoor wordt al verricht door degenen die zijn gezwicht voor het geld, en er een spelletje van maken wie de meeste 'knikkers' of 'stemmen' binnen kan harken, terwijl ze zichzelf, en hun familie, vrienden en kennissen wijsmaken dat ze 'werken'.

Go Back

Comment