Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Slavernijverleden

Kenmerkend voor de ultieme verdwazing in het ‘politieke’ debat, is de ‘discussie’ over het ‘slavernijverleden’.

 

Waar gáát dat in Godsnaam over? Iedereen met ‘zuiver’ Nederlandse ‘roots’ heeft familie die profiteerde van de inkomsten uit de handel in slaven. En iedereen die later is ‘ingeschakeld’, tot en met de ‘bootvluchtelingen’ die nu ons land bereiken, profiteren van de welvaart die daardoor werd gegenereerd. Ons land staat van voor tot achter vol met monumenten die getuigen van de rijkdommen die in de ‘Gouden Eeuw’ werden vergaard. Het ‘GDP’ van ons land nu drijft op de waarde van monumentale panden, infrastructuur en kunstschatten uit die periode. 

 

Die rijkdom stelt ons in staat keuzes te maken die andere landen niet hebben. Met inbegrip van de keuze om arme sloebers uit door ons ‘bevrijde’ landen op te vangen, en een sociaal stelsel overeind te houden waar menig land jaloers op is. Dat maakt die handel, met een hedendaagse bril op, niet verdedigbaar als een moreel hoogstandje. Maar het is volkomen bizar om te zien dat we nu in het ene na het andere land de condities scheppen waardoor slavernij in déze tijd weer mogelijk is. En dat we tegelijkertijd druk doende zijn om van Europa, onder aanvoering van multimiljardairs als Soros, en al die ‘Dot.Com’-kopstukken uit de Verenigde Staten met hun liefde voor de Clintons, van Europa één grote ‘Goedkope-lonen-fabriek’ te maken door de grenzen wagenwijd open te zetten.

 

Verrek, maar hoe kun je nou niet zien dat al die ‘handelaren’ die tussen de noordkust van Afrika en Europa heen en weer pendelen exact datzelfde doen wat Nederlanders, en andere ‘zeevarende naties’, in de zeventiende eeuw deden? Ja, ze ketenen niet eigenhandig mensen vast aan het dek, en ze jagen ze niet op met zwepen, maar met bommen, en ‘strategisch’ geplaatste terreurorganisaties, die de ene keer ‘bestreden’ moeten worden, en het volgende moment weer onze ‘vrienden’ zijn, en dan ‘rebellen’ heten. De opzet is geraffineerder dan destijds, maar het netto-resultaat is hetzelfde. 

 

In alle eerlijkheid vind ik die immorele, op diep geworteld racisme gestoelde handel in de achter ons liggende eeuwen uiteindelijk minder verwerpelijk dan die cynische manipulatie waar we nu het slachtoffer van zijn. Dat racisme was achterlijk, zoals zoveel praktijken uit die tijd. We hebben het over een periode in onze geschiedenis waarin ook wij nog mensen het hoofd afhakten, vierendeelden en martelden om ‘bekentenissen’ los te peuteren. Nu zijn dat alleen onze ‘vrienden’ die dat doen. Hoe kan iemand bedenken dat je lieden die de ingewanden van gedode tegenstanders oppeuzelen, en dat je best een homo van het dak mag kieperen, of een ‘Christenhond’ aan het kruis mag nagelen, hun ‘democratische vrijheid’ moet geven? En nee, dan heb ik het niet over die arme sloebers die uiteindelijk huis en haard verlaten om zich, met vrouw en kinderen, in te schepen op de ‘Soros-ferry’, maar over de types die we, met miljarden tegelijk, bewapenen om die mensen onze kant op te drijven. 

 

Gisteren noteerde ik dat we zelf de grootste vijand van onze welvaart en welzijn zijn. Dat is, hoe zuur ook, nog tot daar aan toe. Als wij zo achterlijk willen zijn om exact datgene te doen wat garandeert dat we van onze habitat één grote, rokende sintel te maken, wie houdt ons dan tegen? Maar waar halen we de krankzinnige gedachte vandaan dat we anderen, voor hun eigen bestwil, met ons mee het verderf in moeten slepen? Wat voor religieuze verdwazing, of welke ‘schrijffout’ in de ‘software’ van onze ‘Matrix-wereld’ is daar verantwoordelijk voor? Ik bedoel: Je zou bijna gaan denken dat het niet anders kan dan dat wij slechts bestaan in de ‘virtuele’ realiteit van een verveelde bouwer van ‘computer simulaties’ die leeft in een universum dat miljarden jaren ouder is dan dat van ons, zoals Elon Musk schijnt te denken. 

 

Mijn eigen ‘antwoord’ op dit soort verdwazing is minder esoterisch, vrees ik. We zíjn gewoon zo stom! Niet u, of 'de anderen', maar als 'soort'. Mijzelf inbegrepen. Wat mij ertoe aanzet nederigheid te promoten, en dicht bij datgene te blijven dat 'werkt'. En als er iets duidelijk niet 'werkt', dan is dat 'Sociaal Darwinisme'. Alle pogingen om langs religieuze of 'wetenschappelijke' weg 'God' naar de mond te praten, of naar de kroon te steken, eindigt in tranen door miscalculaties en onze onwaarschijnlijk grote tekortkomingen, waardoor we keer op keer een 'te grote broek' aantrekken, met alle gevolgen van dien. 

Go Back

Comment