Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Plan

Ineens heeft iedereen in Europa een 'plan'. 

 

Algemeen beseft men dat Trump ons een spiegel heeft voorgehouden. En wat we daarin zagen was een laf, volgzaam, ruggengraatloos deel van de wereld dat decennialang functioneerde als een 'LifeStyle-proeftuin', en economische kolonie van de Verenigde Staten. Helaas zie ik vooralsnog geen serieus 'plan' om ons te herpakken. Iedereen reageert nog steeds vanuit de ingesleten reflex en hoogst persoonlijke 'LifeStyle'-keuze met het bijbehorende advies om nu 'door te pakken'. 

 

We moeten de 'Iran-Deal' redden. En het 'Klimaatakkoord'. En de 'Transgenders'. En Oekraïne. En Syrië. En……

 

Misschien moeten we eerst eens proberen een manier te vinden om onszelf te redden. 

 

Om dat te realiseren zal er héél wat moeten veranderen aan de manier waarop wij, collectief, tegen 'politiek' aankijken. En zullen we onze ambities bij moeten stellen. Niet meer alles willen regelen. Niet meer op elk incident reageren met nieuwe wet- en regelgeving. Geen 'wetenschappers' meer opleiden die op zoek gaan naar de volgende 'onderdrukte minderheid'. En de 'buitenlandse politiek' niet aan 'Washington' en 'Tel Aviv' overlaten. En ons oor niet laten hangen naar de 'wapenlobby'. 

 

Wat dat laatste betreft zag in NRC dit weekend twee 'opiniestukken' van lieden die verbonden zijn aan 'Clingendael', een van de geïnstitutionaliseerde spreekbuizen voor die wapenlobby in Nederland. Willem Post, 'Amerika deskundige', geeft Trump impliciet gelijk, en roept Europa op zich te herpakken door die 'Roze Bril' eens af te zetten. De ander is Iric A. van Doorn, en aan 'Clingendael' verbonden als 'ontwikkelingseconoom'. Hij stuurde een 'ingezonden brief' waarin hij Europa juist verweet 'Lui en Volgzaam' te zijn. Op het eerste oog lijkt het een spagaat binnen die professionele lobby. Maar onder de streep verkopen ze allebei méér wapens. 

 

Méér dingen die 'BOEM!'-zeggen kopen gaat Europa niet redden. Integendeel! Het slaat radicaal de bodem weg onder ons reddingsvlot. Al helemaal als we dat 'Europese leger' in gaan zetten om tussen de strijdende partijen in de wereld te springen ten bate van ons 'Respect voor de LifeStyle'-thema, in werelddelen waar men alleen met kunst en vliegwerk weet te overleven. Het is alsof je mensen die om dreigen te komen van honger, dorst en gebrek, een Rolls Royce cadeau doet. Daar hebben ze niet om gevraagd, en ze kunnen er niks mee. Maar het staat wel erg 'gul'. 

 

En zeg nou niet dat ik overdrijf, want het prijskaartje dat aan onze 'hulp' hangt, door alle 'overhead', maakt dat het een 'Rolls Royce' is. Goed voor de 'werkgelegenheid' in ons deel van de wereld, maar overigens pure kapitaalvernietiging, en een aanslag op de 'Wealth of Nations'. 

 

Terug naar de tekentafel. 

 

Terug naar een 'opgeschoonde' ambitie, die bij de geboorte van de EU het 'diverse' veld verenigde. Economische samenwerking in een open markt, met collectieve buitengrenzen. Punt. Het werkte ooit als een zonnetje voor de 'Verenigde' Staten, voordat 'Washington' het 'LifeStyle'-pad op ging. En in het 'Verenigde' Koninkrijk, voordat 'Londen' het voorbeeld van 'Washington' en 'Brussel' volgde. En het werkt nu in Rusland en China. En de invloed van die laatste twee landen in de wereld groeit niet door hun 'hands-on' bemoeienis met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen, maar juist omdat men de 'hulp' beperkt tot economische samenwerking, en defensie van soevereiniteit. En wegblijft van de verleiding om uiteenlopende gewapende groepen te voorzien van wapens en luchtsteun, ten bate van een heimelijke imperialistische agenda.

 

De EU moet niet groeien, maar krimpen. Niet noodzakelijk letterlijk, door afscheid te nemen van landen die er nu onderdeel van uitmaken. Die rappe uitbreiding, aangemoedigd door 'Washington', was weliswaar een (dure) vergissing. Maar het heeft geen pas landen die hechten aan een eigen identiteit de deur te wijzen. Dat is een middelpuntzoekende kracht die werkt als een 'zwart gat', waaruit geen licht kan ontsnappen, met als centrum een 'politiek correcte' massa die alle 'informatie' vernietigt. 

 

'Misstanden' moeten weer iets worden waar we ons het hoofd over breken, en die het maatschappelijke debat voeden, terwijl de centrale overheid zorgt voor een solide fundament. En niet meer dan dat. Armoedebestrijding, gezondheidszorg, veiligheid en een 'open markt', met één internationaal gerespecteerde 'munt', en een verdedigbare 'buitengrens', dát is de agenda. En veiligheid is gediend bij goede relaties en vrije handel met omringende soevereine staten, en andere federatieve 'blokken', die intern hun eigen boontjes maar moeten zien te doppen. 

 

'Wetenschap' moet weer waardevrij worden, wars van de ambitie om bij te dragen aan het vinden van nóg dodelijker wapens, manieren om mensen te beïnvloeden, en in de gaten te houden. En alle studierichtingen die louter 'adviseurs' voortbrengen, moeten nog eens goed tegen het licht gehouden worden. Wat is de meerwaarde? Of zijn die 'adviseurs' juist de kostenpost die de verdeeldheid aanjaagt? En nee, dat is geen voorzetje om de vrijheid van meningsuiting te beperken! Maar laat een mening weer een mening worden. 

 

Go Back

Comment