Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Orde

Bij welk loket moet u zijn als u zich zorgen maakt over de erosie van de ‘orde’ in de wereld?

 

Zoals ik hier met enige regelmaat benadruk, ben ik niet onder de indruk van de argumenten die ons moeten overtuigen van een ‘Groot Complot’ dat uit is op het vestigen van een ‘Wereldorde’. Geen gebrek aan mensen die menen zeker te weten dat het allemaal goed zal komen, als we eerst maar net zo leren denken en handelen als zijzelf, maar dat is nog geen doorwrocht plan. Waar ik hier zo nu en dan verwijs naar ‘Big Brother’, of de ‘Warparty’ en andere ‘overstijgende entiteiten’, zie ik die niet in dat licht van een ‘Wereldorde’. Eerder als een soort ‘Logische Consequentie’ van een zieke blik op mens en maatschappij. 

 

Tekenend voor die ambitieuze types die grossieren in angst, gewetenloze morele corruptie, en gebrek aan respect voor de menselijke maat, is dat ze juist sterk de neiging hebben om elke vorm van ‘orde’ stuk te slaan, of te ondermijnen. Hun aangeboren, en gecultiveerde argwaan voedt hun behoefte om chaos te scheppen, terwijl ze stellig beweren dat anderen daarvoor verantwoordelijk zijn. Het is het centrale thema in het sprookje over ‘Beïnvloeding’ dat bedoeld is om ons ervan te overtuigen dat we niet voor onszelf kunnen denken. 

 

De ‘Verenigde Staten’ en haar bondgenoten zijn sinds de aftrap van deze nieuwe eeuw vooral goed in het opzeggen van bindende internationale verdragen en wetsregels. Trump donderde eerder het ‘Klimaatakkoord’ in de vuilnisbak, gevolgd door het ‘Akkoord’ met Iran, en nu moet het ‘INF-Verdrag’ uit 1987 er aan geloven. Bush zette al een streep door het ‘ABM-Verdrag’. En Bush, Obama en Trump veegden hun achterwerk af met bepalingen over het respecteren van de soevereiniteit van andere landen, het martelen van gevangenen, het zonder vorm van proces gevangen houden van verdachten, het per ‘drone’ uitvoeren van executies zonder dat een rechter zich over de zaak heeft kunnen buigen, en een wolk aan andere regels die tot doel hadden te voorkomen dat de wereld (opnieuw) zou afglijden richting chaos. En dan laat ik de minachting voor de opdracht om de vrije handel en het vrije verkeer van mensen en ideeën geen geweld aan te doen nog buiten beschouwing.

 

U kunt tegenwerpen dat ik het verkeerd zie, omdat al die verdragen, akkoorden, wetsteksten en grote internationale organisaties de ordening van de samenleving juist in de weg stonden, of dat het verstikkend werkte, en het juist goed is dat er een beetje ‘lucht’ komt, en duidelijkheid wordt geschapen over wie hier nou eigenlijk de baas is. Maar dan stel ik dat u zich een rad voor ogen laat draaien. En daar komt u achter als u zelf, of uw geliefden worden gemarteld, zonder proces worden vastgezet, per ‘drone’ worden omgebracht, of als uw vermogen en/of vrijheid verdampt door ‘sancties’, waarna u een ‘INF-raket’ op uw pet krijgt, terwijl degenen die ‘m afvuren zich schuil houden onder een ‘ABM-paraplu’. 

 

De orde die wij in het westen nastreven is niet in orde. Terug naar de tekentafel.

Go Back

Comment