Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Krankzinnig

Volgens ‘Universitair Hoofddocent’ Laurien Crump-Gabreëls is Trump het doelwit van ‘gericht lekken’.

 

Het gaat daarbij om het volledig verzonnen verhaal over Russen die de Taliban betaald zouden hebben om Amerikanen en Britten te vermoorden. Mevrouw Crump ‘analyseert’ er lustig op los, waarbij ze weliswaar erkent dat het hele verhaal zoals het in de media kwam een ‘krankzinnig scenario’ is, maar vervolgens probeert ze het toch zo te draaien dat de lezers van NRC blijven zitten met het idee dat het ‘krankzinnige’ verhaal een ‘kern van waarheid’ bevat. 

 

De faculteit in Utrecht waaraan mevrouw Crump is verbonden heeft een reputatie van ‘nauwe banden’ met Nederlandse inlichtingendiensten. Ook Beatrice de Graaf, die columniste is in NRC, en hoogleraar in Utrecht, is een doorgeefluik voor propaganda uit die hoek. Nuttig om er kennis van te nemen, en daarom besteed ik er hier ook aandacht aan. Maar je moet wel beseffen wat de insteek is als je dat soort ‘analyses’ voorbij ziet komen. 

 

Bij ‘lekken’ gaat het om accurate berichtgeving. Daar is hier in de verste verten geen sprake van. Waar mevrouw Crump zich verkneukeld, omdat het een ‘koekje van eigen deeg’ zou zijn, waar de gelekte emails van Hillary bij de vorige verkiezingen zo’n belangrijke rol speelden, en Trump nu het slachtoffer van een identieke operatie zou zijn, slaat ze de plank niet mis: Er is helemaal geen plank. 

 

Als je een vergelijking zou willen maken met dit ‘krankzinnige’ verhaal, en een vergelijkbaar incident tijdens de vorige verkiezingen, dan kom je terecht bij het ’Steele Dossier’. Dat ‘rapport’ was echter eveneens bedoeld om Trump neer te sabelen, én de Russen zwart te maken. Net als dit ‘krankzinnige’ verhaal stond het van voor tot achter vol met ‘krankzinnige’ aantijgingen waarvoor geen splinter bewijs was. Vier jaar ‘onderzoek’ naar ‘Russiagate’ leverde helemaal niks op. De ‘Trollenfabriek’ in Sint Petersburg verscheen in de rechtbank om zich te verdedigen nadat de ’Speciale Aanklager’ Mueller hen zwart had gemaakt in zijn ‘rapport’, en prompt werd de hele zaak van de agenda gehaald. ‘Alfa Bank’ daagde de auteur van dat ’Steele Dossier’ in Londen voor de rechter, en werd in het gelijk gesteld

 

De mails van Hillary en haar staf daarentegen waren explosief, en inhoudelijk accuraat. Zo explosief, dat degene die ze publiceerde zit weg te rotten in een Britse gevangenis. Dát was klassiek ‘lekken’. Weliswaar houden haar fans vol dat er sprake was van ‘Russische hackers’, maar waar het de mails betreft die van de server van de Democratische Partij werden gehaald, staat vrijwel vast dat ze lokaal werden gekopieerd, en vervolgens werden overgedragen aan een contactpersoon van ‘Wikileaks’.  

 

Waarom die ‘roddeltantes’ uit Utrecht de naam van hun faculteit te grabbel gooien met ‘analyses’ die louter ‘spin’ zijn, weet ik niet. Dat is voer voor psychologen. Maar wat hopen ze ermee te bereiken, zo vraag ik mij af? Is het niet kwalijk genoeg dat dit soort duistere praktijken het politieke klimaat in de Verenigde Staten totaal hebben vergiftigd? Wat is de functie van dat soort ‘spin’? Het geeft bepaalde groepen in ons land hoop dat Trump deze keer het onderspit gaat delven. Maar juist het verspreiden van desinformatie (‘fake news’) kan mensen finaal op het verkeerde been zetten, en hen de kop kosten als ze bijvoorbeeld investeren op basis van de geschapen verwachtingen. Dat Trump de vorige keer won kwam voor ‘iedereen’ als een totale verrassing, juist omdat al die ‘analisten’ niks analyseerden, maar ‘spin’ verkochten. 

 

Bij dit verhaal over de Taliban en Rusland begrijp ik de ‘roddeltantes’ in zoverre, dat Rusland in ons land, om duistere redenen, beschouwd wordt als een existentiële bedreiging, die in mijn optiek echter meer weg heeft van ‘Jodenhaat’ zoals die in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog bestond, waarbij de blik ook strak gericht was op Rusland, waar die ‘Joodse communisten’ het voor het zeggen hadden, met hun ‘Internationalistische aspiraties’, dan op iets wat je een serieuze analyse zou kunnen noemen. Volgens mevrouw Crump wil Rusland graag terug in de G-8, maar volgens mij zijn ze helemaal klaar met die ‘Wallstreet frikadel’. Trump wil Rusland er graag weer bij, om China dwars te zitten. Maar Rusland is zeer content met China als partner

 

Met andere woorden, je kunt niet vrijblijvend onjuiste ‘analyses’ de wereld insturen. Al dat ‘geroddel’ en dat ‘spinnen’ werkt wellicht in het buurthuis, het naaikransje, of de academie wel bij machtsspelletjes rondom de koffietafel, maar het zorgt voor chaos en enorme schade aan de eigen belangen van ons kleine kikkerland. Volgens mij is het raadzaam om weg te blijven bij dat wespennest in de Verenigde Staten, en het analyseren weer serieus te nemen. Want dit is een krankzinnige wereld.

 

Go Back

Comment