Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Knot

Niemand heeft Klaas Knot ooit gekozen, maar dat is de man die de regering ‘adviseert’ over mogelijkheden burgers verder af te knijpen.

 

Het is een beetje een spel. Knot geldt als een soort ‘onpartijdige vakman’, die de regering ‘attendeert’ op ‘knelpunten’. Waarna de regering af kan wijken van verkiezingsbeloften en akkoorden, met verwijzing naar zijn ‘inzichten’. En nu de huizenprijzen hun top lijken te hebben bereikt, ‘adviseert’ hij de regering om het ‘eigen huis’ onder te brengen in ‘Box 3’ (vermogen), inplaats van ‘Box 1’ (werk en inkomen). Afhankelijk van het ’scenario’ kan dat de ‘huizenbezitter’ véél geld gaan kosten, of héél veel geld. 

 

Vooral de ‘burger op leeftijd’, die al een groot gedeelte van zijn hypotheek heeft afgelost, of nooit zo’n hoge hypotheek had, in verhouding tot de huidige, door het beleid van de 'Centrale Bank' opgeblazen waarde van zijn woning, zal aan de zuurstof moeten als dat doorgaat. Knot en zijn vrienden verzopen eerder al via een ‘min-nul procent rente’-beleid de ‘markt’ in gratis geld (voor de banken), en tegelijk zorgden ze er zo voor dat de pensioenen onhoudbaar duur werden, zodat die ‘bejaarde’ daar ook al de vernieling in is geholpen. (En de werkenden, maar die komen daar later pas achter). Geheel los van de continue schending van lopende contracten tussen de burger en de overheid over zulke zaken als ‘hypotheekrente-aftrek’, en aanverwante zaken. 

 

Zeker als je de mogelijke ‘scenario’s’ voorbij ziet komen die kennelijk circuleren om die ‘transitie’ te kunnen ‘faciliteren’, is het een complex verhaal. Je kunt Godsonmogelijk uitrekenen wat voor jou de consequenties zouden zijn. En dat is uiteraard ook precies de bedoeling. De overheid heeft geld nodig voor die JSF, de ‘eindeloze oorlog’ in dienst van de NAVO, waar nu Venezuela weer bij komt, en straks Iran, en wie weet Rusland en China. Om nog maar niet te spreken over alle ‘BullShit’-banen, en subsidies op Tesla’s voor de rijksten. En ’subsidie’ aan energiemaatschappijen voor het verbranden van ‘CO-2-neutrale Houtsnippers’, die ze echter niet hoeven te verbranden, want die centrales gaan dicht, zodat we extra dure stroom uit Noorwegen en Duitsland kunnen kopen. En we willen dat ‘Nordstream-2’ eigenlijk ook niet, omdat we onze vrienden in Oekraïne graag spekken die hetzelfde gas ‘doorvoeren’ en daar grof geld voor vangen. 

 

Zoals gezegd: Het is complex. En het stinkt. 

 

In 2008 werden Nout Wellink, de voorganger van Knot, en zijn vrienden verrast door de ‘kredietcrisis’. Het pensioenfonds van de ‘Verenigde Glasfabrieken’ zag de bui wel hangen, en belegde in goud. Grote paniek bij DNB, die onmiddellijk ingreep, want dat pensioenfonds liep ‘teveel risico’. Maar niet zoveel als wanneer ze naar de ‘deskundigen’ van de DNB hadden geluisterd. En hoewel die goudprijs sindsdien op grote schaal wordt gemanipuleerd door ‘papiergoud’ uit te geven, kopen de Chinezen en Russen zich suf aan het edelmetaal, en willen de ‘Brexit’-Britten Venezuela hun goud, dat ergens in een Britse kluis zou moeten liggen, niet teruggeven. En nee, dat is niet omdat ze het liever aan die Amerikaanse stroman geven die zich recent, zonder te zijn verkozen, uitriep tot president, in opdracht van Trump, want die weigering lag er al. Dus wie weet, hebben ze dat goud allang onderhands verkocht, nadat ze eerder al hun eigen goud van de hand deden? En hoewel ook Nederland veel goud verkocht in die tijd dat de Britten het van de hand deden, zijn we nog relatief rijk aan dat edelmetaal. Maar tweederde ligt wel in kluizen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigde Koninkrijk. Zie maar dat je het krijgt, na de 'Brexit'.

 

Maar los van dat verhaal over goud en pensioenen, was hét verhaal van de ‘kredietcrisis’ dat Amerikaanse banken onverantwoordelijk veel geld hadden uitgeleend, door onhoudbare hypothecaire leningen te verpakken als ‘beleggingsproducten’ met een gegarandeerd hoog rendement, en een ‘AAA’-status, waardoor ze aantrekkelijk waren voor pensioenfondsen. En dat hebben we geweten! Je zou dus zeggen: Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast, dus hou die banken kort. Zorg dat ze niet te gretig geld uitlenen. Maar Knot en de zijnen deden exact het tegenovergestelde. Nadat de belastingbetaler die banken van de ondergang had gered, en zijn pensioenkorting slikte alsof híj de patiënt was, en niet die banken en financiële instellingen, verzopen die ‘Centrale Bankiers’ hun commerciële ‘partners’ in gratis geld. En dat moest ergens naartoe. Hypotheken dus. En omdat exploderende huizenprijzen op papier vertaald worden in ‘economische groei’, deden Knot en de opeenvolgende regeringen niets om dat proces af te remmen. Recent werd er wel gemorreld aan de ‘hypotheekrente-aftrek’, maar dat was enerzijds iets voor de toekomst, en anderzijds geen serieuze pijn met die absurd lage rente. 

 

Begrijp mij goed: Ik pleit niet voor een hoge rente vanuit een soort puriteins principe. Maar rente hoort een vergoeding te zijn voor risico. En wie heeft er ooit gehoord van een negatief risico als je geld uitleent? Dus dat degene die geld uitleent genoegen neemt met een lager bedrag dat men uiteindelijk terugkrijgt. Dat is de ‘MMT’, oftewel de ‘Modern Monetary Theory’, waar in DIT artikel vakkundig de vloer mee wordt aangeveegd. Een sprookje. Bedrog. Een piramidespel. 

 

Maar de overheid heeft geld nodig voor al die exploderende hobby’s en wat daar allemaal mee samenhangt, en de enigen die nog wat te verteren hebben, zijn degenen ‘op leeftijd’, als ze tenminste een eigen huis hebben, en een ‘aanvullend pensioen’. Althans, als je je concentreert op de burger die keurig zijn belasting betaalt. Véél meer geld zit er bij de bankiers, ‘financiële instellingen’ anders dan ‘oudedagsvoorzieningen’, de multinationale ondernemingen, en extreem rijke multimiljardairs voor wie Nederland een belastingparadijs is. Of waar ze je graag helpen de weg naar een ‘paradijs’ te vinden. Maar dat zijn de ‘onaanraakbaren’. En de leveranciers van een ‘fluwelen kussen’ voor de hardwerkende ‘beleidsmakers’ en ‘Centrale Bankiers’, die daar na bewezen diensten hun zakken vullen tot er niks meer in past. 

 

Hoe die lui het voor elkaar krijgen om ‘journalisten’ zo ver te krijgen dat ze keer op keer een stukje in elkaar draaien om ons wijs te maken dat het redelijke voorstellen zijn, is mij nog altijd een raadsel. En als ze dat geld nou afpakten om mensen met een ‘nul-uren baan’, of ‘ZZP-ers’ zonder begin van sociale voorzieningen te helpen, of die van honger en gebrek doodvriezende bejaarden in die voormalige ‘Warschaupact-landen’ die we er zo nodig bij wilden hebben, was het nog te verkopen. 

 

Die ‘Gele Hesjes’ in Frankrijk begrijpen net zo min iets van al die complexiteit die moedwillig in de wet- en regelgeving wordt gestopt als u en ik. Maar ze begrijpen wel dat ze ‘gepiepeld’ worden. Het nadeel van die strategie om alles opzettelijk zo ondoorzichtig mogelijk te maken, is dat als de vlam in de pan slaat omdat mensen klaar zijn met dat ‘skimmen’ van hun inkomen en vermogen, je die vlammen bijna niet meer kunt blussen. Je kunt concessies doen door aan wat knoppen te draaien, maar het blijft één ondoorzichtige ‘zwarte doos’ voor de burger. Een onontwarbare knot ’spaghetti’. Zelfs als je het hele systeem dan alsnog sterk vereenvoudigt, en transparant maakt, denken ze nog steeds dat er ergens wel iets niet zal kloppen, omdat ze geen vergelijkingsmateriaal hebben. En ze vertrouwen je niet meer. 

 

Dus als je de bevolking een poot uit wilt draaien, doe het dan open en bloot. En zorg voor een goed, steekhoudend verhaal, waarbij je volledig transparant laat zien waar het geld heen gaat, en waarom de ontvanger daar recht op heeft. En als je bang bent dat die burger niet akkoord gaat met een donatie aan Al Qaida, of Neonazi’s, of een ‘bak schroot’ die doorgaat voor ‘gevechtsvliegtuig’, of de bonus van een stel bankiers, of de ‘bottom-line’ van een stel buitenlandse belastingontduikers en multinationals, dan moet je het misschien gewoon niet doen…………

Go Back

Comment