Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Gewichtig

Hoe verberg je je zonder je te verstoppen?

 

Er zijn tal van onderzoekers die zich bezighouden met de beperkingen van ons vermogen om te zien wat zich onder onze ogen afspeelt. Of hoeveel moeite we hebben met het vinden van een duidelijk herkenbaar object in de massa. Of het horen van een signaal in 'random noise'. Er zijn technieken die ons daarbij kunnen helpen, en sommige mensen beschikken van nature al over die capaciteit. Voor mensen die niet over die capaciteit beschikken, is het alsof degenen die daar erg goed in zijn over een 'zesde zintuig' beschikken. Ook wel 'intuïtie' genoemd.

 

Met 'intuïtie' heeft het echter niks te maken. Het is eerder een kwestie van de verdeling van je aandacht, waarbij je 'routine-informatie' negeert, en slechts die aspecten toelaat die afwijken. Daarmee voorkom je 'sensory overload', die de aandacht wegzuigt van het unieke naar het algemene, wat een reflex is van het systeem om niet in paniek te raken, omdat het allemaal 'teveel' wordt.

 

'Specialisatie' kan er voor zorgen dat je binnen een beperkt aandachtsgebied dingen opmerkt die anderen missen. Anderzijds kan het ook betekenen dat je een zeker fenomeen wel opmerkt, maar niet ziet hoe het functioneert in samenhang met de wereld die je, dankzij je specialisatie, hebt buitengesloten. 

 

Een hele samenleving kan al doende bepaalde informatie geheel over het hoofd zien, zelfs als die informatie ergens wel langsgekomen is, terwijl een andere samenleving datzelfde gegeven helder op het netvlies heeft staan, louter door een verschil aan 'gewicht' dat er aan wordt toegekend. Iets kan 'gewichtig' zijn, en ook zonder constant te worden herhaald, bijblijven, waardoor men het 'ziet' waar anderen het uit de 'database' schrappen. Maar iets 'gewichtigs' kan ook uit beeld verdwijnen door een 'oorverdovend lawaai' dat ons dwingt te gaan filteren om niet gek te worden.

 

Het 'fenomeen Trump', met alles wat daar op en aan hangt, is één grote muur van 'geluid' en 'beeld'. Hij is niet de enige die daarvoor verantwoordelijk is. Zijn opponenten laten zich bepaald niet ongemoeid. Beide kanten 'rellen' zich een ongeluk, en missen het nieuws. Ze missen wat samenlevingen elders registreren als opmerkelijk, zelfs als het door hun beeld schuift. Je kan waarschuwen voor de Derde Wereldoorlog, en het klappen van de 'Alles-Bubbel', maar men ziet het niet. 'Ja, maar hoe zit het nou met Brett Kavanaugh?!' En: 'Worden het nou Roetveeg-Pieten?!'. En: 'Hoe zit het nou met die Russische luistervinken die ergens in april stilletjes op het vliegtuig werden gezet, maar nu het nieuws beheersen?!' En: 'Komt Unilever nou, of komen ze niet?!'

 

Een jaar geleden openbaarde Rusland dat Amerikaanse onderzoekers bezig waren met het oogsten van 'bio-samples' in Rusland. De Russen suggereerden dat het doel de ontwikkeling van 'ras-specifieke' biologische wapens was. En nu vragen ze aandacht voor dubieuze proeven in Georgië, die hun vermoedens lijken te bevestigen. Het valt in het schot van een alarmistisch artikel over onderzoek van 'DARPA' naar de mogelijkheid om virussen te verspreiden als biologisch wapen middels insecten. Als je het hele verhaal, met verwijzing naar bronnen en recente onthullingen op een rij zet, zoals HIER, is het knap eng!

 

'Ja, okay. Maar wordt die Brett Kavanaugh nou benoemd? Wat is het laatste nieuws over die Pieten? Moeten we ons zorgen maken over Russische luistervinken die proberen uit te vinden wat het OPCW écht heeft gevonden? Hoe is het afgelopen met dat zielige hondje?' In Rusland liggen ze niet wakker van die onzin, maar kenen ze weer wél gewicht toe aan die plannen van 'DARPA', die bij ons in de 'ruis' verdwijnen, of in het geheel niet aan bod komen. En mij vindt u dan in het 'Russische kamp'. Niet omdat ik 'pro-Russisch' ben, maar omdat ik tegen biologische oorlogsvoering ben. Sterker nog, ik ben eigenlijk nog steeds heel erg tegen oorlog in het algemeen, zoals zovelen in een niet al te ver verleden in Europa. En we zijn nu niet in meerderheid vóór, maar we hebben geen aandacht over voor het beoordelen van die dreiging. 

 

Waar iemand er op wijst dat het toch wel erg obscuur is, en doodeng, wordt het afgedaan als 'Russische desinformatie', en zijn we weer terug bij de laatste 'MeToo'-rel, het Sinterklaasfeest, iemand die een rondje Friesland zwemt, en in welke zak die twee miljard die Rutte nog over mag hevelen van uw portemonnee naar de winnaar van die 'Staatsloterij' zal verdwijnen nu Unilever bedankt heeft. En dan ineens is het oorlog, omdat massale sterfte onder Russen door 'Moskou' wordt toegeschreven aan de inzet van een 'bio-wapen'. Of de 'Alles-Bubbel' klapt, terwijl we net nog twee miljard hebben weggegeven aan de 'Gelukkige Winnaar' van Rutte's-Jackpot. Hoe kan dat nou? Waarom zagen we dat niet aankomen?

Go Back

Comment