Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Fatsoen

In de MSM het ene na het andere beschouwende artikel over de gevolgen van de onthullingen omtrent de grootschalige spionage-activiteiten van de Amerikaanse NSA, en haar bastaard-broertjes en zusjes in andere landen.

De focus ligt daarbij veelal op het aanvoeren van rechtvaardigingen die verder niet worden hardgemaakt. Of op mogelijkheden om detectie, en het meelezen door geheime diensten te voorkomen. NRC verwijst bijvoorbeeld naar de website 'Prism-break.org', waar de burger die zich zorgen maakt over de schending van zijn of haar privacy terecht kan voor tips en links naar relevante software.

Ingewijden in de fijne kneepjes van het versleutelen van onze communicatie, en 'hacker-proof' maken van telefoons, tablets en computers, komen met hun adviezen. Of ze slaan er een commercieel slaatje uit. Met een 'wapenwedloop' tot gevolg die u niet kunt winnen, en u alleen maar veel geld kost. Temeer daar u via uw belastingafdracht de spionnen ook al betaalt.

Politici veinzen geschokt te zijn, en beloven nieuwe wetgeving. Terwijl het meer een kwestie is van de al eeuwen bestaande wetgeving, zoals onder andere vastgelegd in de Amerikaanse Grondwet, gewoon te respecteren, en het probleem is uit de wereld. Maar dat zou te simpel zijn, en die politici hun macht en speeltjes ontnemen, dus houd uw adem niet in terwijl u wacht op het vallen van dat kwartje.

Toetreden tot het 'hackers-legioen', dat de tegenaanval inzet, vergt heldenmoed die aan doodsverachting grenst. Naast bepaalde toch nog steeds vrij unieke kwaliteiten op het gebied van soft- en hardware waar maar weinig mensen over beschikken. Een zee aan vrije tijd, en voldoende financiële armslag.

Onze enige hoop voor de mensheid, vrees ik, is een fatsoens-offensief. De voyeurs hou je niet buiten de deur. Al helemaal niet als ze de beschikking hebben over miljarden belastinggeld, camera's en microfoons tot in uw bed, en een leger goed afgerichte trouwe honden die routinematig de baas likken.
Jezelf een dwangbuis aan laten meten waarin je politiek correct kunt genieten van je leven als 'normaal mens', terwijl je langzaam gek wordt van de dingen die je niet meer kunt zeggen, of denken, en waarnaar je zéker niet op het internet mag zoeken om gelijkgestemden te vinden, is mijns inziens ook geen optie. Ook al werkt de pschychofarmaceutische industrie op volle toeren om je neurosen chemisch te onderdrukken. Een samenleving vol chemisch gestabiliseerde zombies is geen vooruitgang.

Het gaat er dus niet om jezelf wijs te maken dat je best de deuren en ramen, en je computer en mobiele telefoon wagenwijd open kunt zetten, omdat je 'toch niks te verbergen hebt'. Die deuren, ramen, en je computer en telefoon stáán wagenwijd open. En u moest eens weten hoe creatief die voyeurs omgaan met ogenschijnlijk onschuldige informatie, als ze de behoefte voelen het 'spannend' te maken. Dus maak u geen illusies.

Wat mij voor ogen staat, is een cultuuromslag die diep in zal grijpen in ons aller leven. Een verbond van burgers die openlijk, maar niet opdringerig, en zonder grote gebaren, of 'maakbaarheids-voorstellen', uiting geven aan hun diep gevoelde walging. Minachting voor de 'Peeping-Toms' van deze tijd. De pathologische voyeurs, die elk begin van fatsoen missen, en voor wie liegen en bedriegen een tweede natuur is.

Het gaat daarbij niet slechts om de NSA en hun verbond van schimmige voyeuristen, die zich verlustigen aan hun machtsspelletjes, en capaciteit om Senatoren, Afgevaardigden en 'Europa' in te laten stemmen met oorlogen, terwijl die door negentig procent van de bevolking worden afgekeurd. Die hele kliek van spionnen, politici, en het grootste gedeelte van de MSM, is reddeloos verloren. Maar ga bij u zelf te rade, wat uw rol is. Kunt u de neiging niet onderdrukken om bestanden op de computer van anderen in te zien? Geniet u van de 'gossip' rond Sylvie Meis en Diederik Samsom? Hangt u aan de lippen van de 'media-souteneurs' die elk jaar meer en meer zendtijd mogen vullen om u op de hoogte te brengen van elke scheet die Gordon laat? Dan is er werk aan de winkel!

Neem een abonnement op 'The Guardian'. Al was het maar om dat laatste bolwerk van journalistieke integriteit in de wereld van de 'traditionele media' te behoeden voor de ondergang. Want de commerciële bedrijven die de advertenties plaatsen gaan die verlieslatende krant niet redden. En als de mogelijkheid zich voordoet, zal de Britse overheid die krant, in nauwe samenwerking met het Londense bankwezen, met groot plezier de nek omdraaien.

Keer u af van de politici met onverklaarbare inkomstenbronnen, professionele 'woordvoeders' die hun eigen geweten op sterk water hebben gezet, en liegen alsof het gedrukt staat. Keer u af van columnisten, bloggers en valse profeten in de media met schimmige connecties, en een markante behoefte aan roddel en achterklap om 'de toon' te zetten. Vráág wie de rekeningen betaalt. En vraag u bij alles wat u leest steeds af: 'Cui Bono?' Wie heeft hier voordeel bij?

Kortom: Pleeg onderhoud aan uw geweten. Respecteer de privacy van anderen. Toon minachting voor voyeurs, maar gooi de baby niet weg met het badwater! Sommige geheimen kunnen beter niet geheim blijven, omdat ze met 'privacy' niks van doen hebben.

Go Back

Comment