Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Carbon

Koolstof is een onmisbare grondstof voor onze welvaart.

 

Hoewel landen zich wereldwijd inspannen om hun afhankelijkheid te reduceren, zijn veel van de successen die worden geclaimd eerder doortrapte 'marketing'-verhalen. Het wemelt van de berekeningen die laten zien dat benzine- en diesel-auto's over hun totale economische leven minder 'belastend' zijn voor het milieu dan 'hybrides' of volledig elektrische auto's. En dat gaat zeker op voor ons land, waar de centrales primair kolen stoken, omdat dat goedkoper is dan gas. Daarnaast is het gas uit eigen bodem bijna op. Maar uiteraard zijn er ook meer dan genoeg 'experts' die u voor kunnen rekenen dat elektrisch rijden wel degelijk gunstig is voor de 'CO2-uitstoot'. Dan nog is koolstof een essentieel onderdeel voor de productie, en het gebruik van uw 'Tesla'.

 

Berekeningen die laten zien dat een elektrische auto wel degelijk minder belastend is, laten als regel buiten beschouwing dat die fabriek, de windmolens en het elektriciteitsnet dat nodig is om de energie op te wekken en te transporteren zelf ook een 'Carbon-Footprint' hebben, los van de kolen of het gas dat ze verstoken. De constructie van die 'motor-op-afstand', de gebruikte onderdelen, het onderhoud, de administratie, en het complete planologische proces, inclusief politieke besluitvorming, wegen allemaal mee als je het eerlijk wilt berekenen. Maar dito bij olie, of gas, uiteraard. 

 

Nou gaat het mij in deze bijdrage niet om de vraag wie er nou met de 'Groene Vlag' mag zwaaien. En naast de totale 'CO2-uitstoot' kun je ook wijzen op het belang van het reduceren van de lokale vervuiling. Nee, waar het mij om gaat is dat u extreem voorzichtig moet zijn met het geloven van de politici en 'experts' die u aanpraten dat we onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas moeten verminderen om het milieu te beschermen, terwijl ze eigenlijk een andere agenda hebben. Met andere zorgen. 

 

Door de keuzes die onze politici de afgelopen decennia hebben gemaakt, is er daadwerkelijk een grote kans dat olie, kolen en gas op korte termijn een 'schaars goed' worden. Cyril Widdershoven is een Nederlandse 'Olie- en Gasexpert' die niet 'televisiegeniek' is, maar wel goed kan uitleggen hoe de geopolitieke verhoudingen in de energiewereld veranderen, als gevolg van de wijze waarop 'wij' zijn omgegaan met 'Poetin'. En mij interesseert het, voor dit perspectief, totaal niet of u meent dat 'wij' daar goed aan hebben gedaan vanuit een ideologisch, of moreel standpunt, of dat u de Russische leider een 'Lichtend Voorbeeld' vindt. Zolang u maar beseft wat de gevolgen zijn. 

 

Degenen die het bloed van Poetin wel kunnen drinken hadden deze uitkomst hoogst waarschijnlijk niet verwacht. In het 'R2P'-segment van die Poetin-haters en Russofoben vinden we ongetwijfeld mensen die er geen traan om zullen laten. Die het eerder een zegen vinden dat we zo niet alleen die 'Enge Russen' kunnen dumpen, maar tegelijk ook af zijn van die 'Enge Arabische' landen. Ze zien het als een buitenkansje om in ons deel van de wereld dat idyllische sprookje te kunnen realiseren van een terugkeer naar het leven van 'wat de aarde opbrengt', en de 'Trekschuit'. En euthanasie voor iedereen die het allemaal teveel wordt. 

 

Hoewel die 'R2P'-groep groot lijkt, garandeer ik u dat de aanhang in de praktijk niet zo standvastig zal blijken te zijn als ze met hun doodzieke kind op de fiets en met de trekschuit naar de kruidendokter moeten, die niks voor hen kan doen, omdat zijn voorraad kruidenthee niet meer wordt aangevuld nu er niet meer gevlogen en gevaren wordt. Het overgrote deel van die sectie van de samenleving zal daarbij niet snel toegeven dat ze een catastrofale inschattingsfout hebben gemaakt, en zich om de tuin hebben laten leiden door hun politieke voormannen- en vrouwen. En de verkeerde 'experts' als hun goeroes tegen de borst hebben gedrukt. Ze zullen eerder overlopen naar het kamp van de keiharde geostrategische machtswellustelingen die willens en wetens dat fikkie in het Midden-Oosten hebben aangestoken, en doelbewust de Russen hebben geprovoceerd om zich te verzekeren van de controle over de olie- en gaswinning in de wereld. Die 'R2P'-groep zit tjokvol 'klagers', en ze zullen als een blok vallen voor het verhaal dat die 'Enge Poetin' hen hun 'Eerstgeboorterecht' heeft afgenomen. 

 

Degenen die hier al langer lezen zullen zich realiseren dat ik het zelf beschouw als een klassiek voorbeeld van 'eigen schuld, dikke bult'. Maar hoe nu verder?

 

De reflex van de machtshongerige lieden die ons bij de hand hebben genomen, en ons hierheen hebben gevoerd, is niet om de handdoek in de ring te gooien. Daarom hadden ze ook niks met Trump en zijn isolationistische politieke agenda, die nu dood en begraven is. Ze zullen eerder geneigd zijn de inzet nog te vergroten, en de tactiek van de 'Verschroeide Aarde' toe te passen waar ze hun zin niet krijgen. In binnen- en buitenland. Als de 'R2P'-meute zou begrijpen dat ze geblunderd hebben, zou het gevaar met niet al teveel verlies in te dammen zijn. En het is beslist de moeite waard het te proberen. Maar reken daar maar niet op. Het is onwaarschijnlijk lastig om grote groepen mensen te bereiken met de boodschap dat ze hebben zitten verzaken. 

 

Overigens doet 'Poetin' niet alleen goede zaken op het gebied van olie en gas, maar kocht Rusland zich tevens in bij de producenten van uranium. En als u uitkijkt naar 'betaalbare' energie uit zon en wind, dan kunt u niet om China heen. In ons deel van de wereld hebben we de kennis wel in huis om te 'innoveren', maar zonder gigantische hoeveelheden subsidie kan het niet concurrerend worden geproduceerd. En hoe ver kun je gaan met het uitmelken van de huizenbezitters, het verhogen van de BTW, het uitkleden van de 'oudedagsvoorzieningen', en het vragen van meer en meer 'Eigen Bijdragen' voor van alles en nog wat, om die subsidies te kunnen verstrekken, en de 'Dividend-belasting' te kunnen verlagen om nog meer 'Postbus-bedrijven' aan te trekken, zonder dat je de vitale organen van het maatschappelijke verkeer raakt?

Go Back

Comment