Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Achterlijk

Eén op de tien Fransen gelooft dat de aarde plat zou kunnen zijn’, kopte NRC dinsdag.

 

Zo’n ‘Broodje Aap’-verhaal in een ‘serieuze’ krant moet direct je stekels overeind zetten. Niet dat we de uitkomst van het ‘onderzoek’ als zodanig in twijfel hoeven te trekken. Er zijn altijd wel ‘Practical Jokers’ die op dat soort imbeciele vragen met opzet het ‘onjuiste’ antwoord geven. Gewoon, om die ‘onderzoekers’ te dissen. Of omdat ze een slok teveel op hebben. Of ze kruisen per ongeluk het verkeerde hokje aan. Of het is een vorm van ‘protest’, om te onderstrepen dat die vraag imbeciel is. En ja, hier of daar zal er wel iemand rondlopen die het slachtoffer werd van een experiment van de CIA met LSD, die sindsdien denkt dat de aarde plat is. Maar je voelt al direct aan dat die ‘controlevraag’ niet het verhaal is.

 

Het blijkt te gaan om raszuivere propaganda tegen ‘politiek incorrecte’ standpunten. De voorbode van censuur op onwelkome informatie die ons boven het hoofd hangt. Bij associatie ben je, volgens NRC, ook niet goed snik als je stelt dat ‘immigratie’ een doelbewuste poging is om de ‘bevolking te vervangen’. Of als je meent dat ISIS en Al Qaida creaties zijn van ‘westerse inlichtingendiensten’. Of dat Aids een ziekte is die oorspronkelijk in een ‘reageerbuis’ werd ontwikkeld. En je bent helemaal compleet geschift als je denkt dat schadelijkheid van vaccins door de overheid en de farmaceutische industrie ‘onder de pet’ wordt gehouden. 

 

Op het Aids-verhaal na, stuk voor stuk niet eens ‘complot-theorieën’, of ‘alternatieve waarheden’, maar gewoon klip en klaar aantoonbaar feitelijk juist, zonder voorbehoud. Hoe Aids opeens zoveel slachtoffers kon eisen onder mensen, is tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel. Dus het enige juiste antwoord op de vraag waar Aids vandaan komt, is: ‘Geen Idee’. Als dat antwoord niet in het rijtje voorkwam, is iedereen die een keuze maakte uit het aanbod dus even dom. Maar het meest achterlijke is dat een ‘serieuze’ krant denkt hier mee weg te kunnen komen, zonder dat het iemand opvalt dat ze de weg bereiden voor censuur. 

 

Het ultieme probleem van dit soort ‘onderzoek’, is dat er geen ruimte is voor het toelichten van je keuze. Dat Al Qaida een product is van ‘westerse’ inlichtingendiensten, die tot járen na het ’succes’ in Afghanistan, waar ze de Sovjets een bloedneus bezorgden, werden ingehuurd om een handje te helpen om Ghadaffi om zeep te helpen, en in Bosnië en Kosovo de burgeroorlog wat broodnodige ‘impulsen’ te geven, is  goed gedocumenteerd, dat je echt enige tijd op Mars moet hebben gewoond als je dat niet weet. (Ja, ik weet het: Praat maar tegen mijn kont, want mijn kop is ziek………..).

 

Iets soortgelijks met massa-immigratie. Het wemelt van de economen en beleidsmakers die ons voorhouden dat we die migrantenstromen domweg nodig hebben in de strijd tegen de ‘vergrijzing’. Maakt niet uit of u het daarmee eens bent, of niet. ‘Google’ op verhalen van politici en economen die dat betogen, en je vindt een waslijst met bruikbare voorbeelden. Bij de één leest het als een ‘aanvulling’ op hun betoog dat we om ‘humanitaire’ redenen de grenzen wagenwijd open moeten zetten. Bij de ander ontbreekt dat ‘humanitaire’ aspect nagenoeg geheel. In het bijzonder waar die stukjes alweer wat ouder zijn, en dat verhaal over de ‘vergrijzing’ het enige ‘kunstje’ in de stad was om migratie van ‘gelukzoekers’ te verdedigen. En dan hebben we het écht niet over politici en economen in de marge!

 

Dat het ‘toeval wil’ dat de oorlogen die wij over de hele wereld hebben ontketend om ‘vrouwen te bevrijden’, die vurig gewenste migratiestromen op gang hebben gebracht, is helemaal niet ‘toevallig’. Het is niet eens ‘bijvangst’. Hoeveel vrouwen heeft Angela Jolie met haar oorlogen ‘bevrijd’ in Libië, Syrië en elders in de wereld? Doe toch niet zo mal……!

 

En breek mij de bek niet los over die ‘geniën’ die zich vrolijk maken over dat ‘domme volk’ dat nog denkt dat de aarde ‘plat’ is. Ik kijk uit naar een enquête onder dat soort ‘onderzoekers’ waarin de vraag luidt hoe onze habitat er uit ziet in vier dimensies. Je ziet die schaapachtig opengezakte bekkies van al die slimme types voor je……..

Go Back

Comment