Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Wetsdienaar

Dus die donkere man, in die grijze jas, jeans en sneakers, die van de overzijde van een brede weg, ergens in Rotterdam, gericht op een groep mensen aan de overkant schoot, zoals ik zag op een ‘Facebook-filmpje’, was een ‘stille’?

 

In deze fase van de ‘ontwikkelingen’ is het belangrijker dan ooit om het hoofd koel te houden. En ook geen voorbarige, of gemakkelijke conclusies te trekken, al liggen ze nog zo voor de hand. De vraag waarmee ik open is een conclusie die is gebaseerd op de koele mededeling van de media, zonder enige twijfel op aanreiken van de ‘verantwoordelijke autoriteiten’, dat degenen die werden neergeschoten door politiekogels werden geveld. En niet door rubberkogels, maar door de ‘real stuff’. 

 

Al enige maanden ‘waarschuwen’ uiteenlopende ‘experts’ voor ‘radicalisering’. Op grond daarvan stonden op dit blog uiteenlopende oproepen om je niet te laten provoceren, en kalm te blijven. Waarbij ik met mijn lezers deelde dat ik van dichtbij heb meegemaakt hoe agenten-provocateurs in Amsterdam tijdens een vreedzame demonstratie als eersten met stenen begonnen te gooien, nadat zij zich onder de demonstranten hadden gemengd, en toen hun voorbeeld werd gevolgd, ze zich ontpopten als ’stillen’, die samen met geüniformeerde bataljons de échte demonstranten die zich hadden laten provoceren, inrekenden. 

 

In DEZE voordracht van Ernst Wolff, in zijn jonge jaren de Verenigde Staten uitgezet omdat hij als student meedeed aan demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, betoogt hij dat ‘ze’ uit zijn op ‘burgeroorlogen’. Hij maakt ‘ze’ concreet door te verwijzen naar een heel arsenaal aan invloedrijke mensen die zijn geschoold door het ‘WEF’. Aan het begin verontschuldigt hij zich, door te zeggen dat hij geen keihard bewijs heeft voor zijn beweringen over een ‘Groot Complot’. Dat is onjuist, waar hij, niet anders dan ondergetekende, verwijst naar de plannen die er liggen voor een ‘Big Reset’. De fout die hij maakt, is dat hij het blijkbaar wil presenteren als een ‘Groot Complot’, terwijl het gewoon een plan is. In het openbaar uitgevent, via boeken, pamfletten, YouTube-presentaties, door het ‘WEF’ opgeleide en op hun plek geholpen politici, ‘experts’ en journalisten, en een eigen website. Niets geheimzinnigs aan. En je kunt er helemaal blij van worden, kanttekeningen bij zetten, of menen dat het een dystopie is.

 

Waarom het voor zoveel mensen onverwacht komt, is omdat ze hebben zitten suffen. Of dachten dat het hun tijd wel ging duren. Of dat de politici die zij gekozen hadden er nooit akkoord mee zouden gaan. En als je dan wakker schrikt als het plan in de uitvoerende fase zit, dan wekt het de indruk van een overval. Dito als bepaalde ‘details’, zoals het schieten op betogers, je rauw op je dak vallen. En ongeacht of je erbij staat te juichen omdat die ‘relschoppers’ en ‘Wappies’ nog van geluk mogen spreken, omdat ze eigenlijk al veel eerder ‘op transport’ gezet hadden moeten worden, of dat je als demonstrant in je rug wordt geschoten door een ’stille’, die van grote afstand in de menigte schiet. Waarbij ik nog een slag om de arm houd, omdat het in theorie nog steeds een ware heldendaad geweest kan zijn van die ’stille’, als die groep aan de overkant op het punt stond een ongewapende winkelier, die zijn nering probeerde te redden van plundering en brandstichting, of ‘relgeile’ foto-journalist die te dicht bij het vuur was gaan staan, de strot af te snijden. 

 

Er zijn altijd situaties denkbaar waarin het gebruik van dodelijk geweld te rechtvaardigen is. Zoals in dat geval van die tiener in de Verenigde Staten, die werd vrijgesproken nadat hij twee belagers doodschoot, en een derde, die met getrokken pistool op hem afkwam, nadat de eerste twee hem onderuit hadden getrapt, en een aanslag met een skateboard zijn hoofd op een haar na had gemist, in zijn arm schoot. Hij werd achterna gezeten door het drietal, omdat hij met een brandblusser een in de fik gestoken vuilcontainer had geblust, waarmee de ‘demonstranten’ het op een benzinestation hadden voorzien. Toen hij het op een lopen zette, omdat hij bedreigd werd, rende hij richting de politie, om zichzelf in veiligheid te brengen. De politie in Kenosha bleef echter op veilige afstand, maar filmde alles wat er op de grond gebeurde wel vanuit een drone, en samen met de beelden op de telefoons en camera’s van anderen, en de verklaring van de man die hij in zijn arm schoot, dat die inderdaad op het punt had gestaan om die tiener neer te schieten, overtuigde de jury dat hij had gehandeld uit zelfverdediging. 

 

Dat was evident niet de situatie waar die ’stille’ zich in bevond, die zich op afstand van het rumoer bevond, en in alle rust kon aanleggen voor het schot. Maar geef hem de kans om uit te leggen wat hem ervan overtuigde dat hij geen andere mogelijkheid meer had. Of wie hem de opdracht had gegeven. Of anders welke rol hij voor zichzelf ziet weggelegd als ‘dienaar van de wet’ in de huidige complexe situatie. Was hij beïnvloed door de ‘experts’ en media, die al hadden aangekondigd dat een gewelddadige ontknoping aanstaande was? En als het klopt dat hij ’niet wit’ was, zoals de beelden leken aan te tonen, en zijn slachtoffer blank, speelde het dan door zijn hoofd dat er zoveel te doen is over ‘racisten’ die praktisch één-op-één gelijkgesteld kunnen worden met ‘anti-vaxxers’? 

 

Wat ik bedoel te zeggen, is dat het bestaan van een plan voor een ‘Big Reset’ niet moet worden beschouwd als gedetailleerd ontwerp voor de uitkomst, laat staan dat er ‘regie’ is gezet op de weg erheen. Veel verder dan enige controle over de ’narrative’, over ‘het verhaal’, reikt die visie niet. Sterker nog, ze grossieren in ‘plausible deniability’, waardoor ze ‘voetsoldaten’ die te vroeg, te ver gaan, zonder probleem onder de bus kunnen gooien. 

 

Nederland heeft al vele, vele jaren te maken met gewelddadige demonstraties, en rellen die nergens over gaan, zoals die rond voetbalwedstrijden, feesten en partijen, of de jaarwisseling. Hoe ‘Rotterdam’ vrijdag anders was dan bij die conflicten, waardoor gericht met ‘scherp’ schieten op burgers ineens gelegitimeerd is, zou normaal gesproken iets zijn voor een debat in de volksvertegenwoordiging, en de gemeenteraad van de stad. Was het Ahmed Aboutaleb die zei: ‘Doe maar!’? Was het een politiechef? Was het privé-initiatief? Zit er een gedachte achter deze toch vrij abrupte escalatie? Welke gedacht is dat dan? Maar de ’sfeer’ is anders dan toen Robby van der Leeden omkwam bij ’strandrellen’ in 2009. Toen moest Aboutaleb diep door het stof, en kon de korpschef zijn biezen pakken. Daar werden de, als agenten herkenbare politie rechtstreeks belaagd door de ‘feestende menigte’, die hen achtervolgde en opjoeg, en kon je nog stellen dat er sprake was van ’noodweer’. Daar was in dat incident dat ik zag op ‘Facebook’ in de verste verten geen sprake van. Maar een diepgravend onderzoek naar de toedracht zie ik hier nog niet in beeld verschijnen. Door de vooraankondiging van een escalatie in ‘rapporten’ van ‘experts’, braaf overgeschreven door de media, is dit een ’self-fulfilling prophecy’ uit het boekje. 

 

Hopelijk is het overbodig om te onderstrepen dat ik er zelf niet bij was, in Rotterdam, en dat ik de situatie niet kan beoordelen op zijn mérites. Ik kan er alleen niet aan voorbijgaan, omdat het aangemerkte doel van de demonstranten mij evident na aan het hart gaat, en ik hier op mijn blog eerder waarschuwde voor zo’n soort ‘ontwikkeling’, als gewenste uitkomst. Waarmee nog altijd niet bewezen is dat provocateurs actief waren. Noch kunnen we weten of alle deelnemers aan de demonstratie oprecht waren, en niet eerder door de sensatie van het ‘lonkende geweld’ werden aangetrokken. En plaats dat dan eens in de context van de mededeling dat meer dan de helft van de demonstranten minderjarig was. Wil je echt het risico lopen op dode kinderen, in de jacht op honderd procent 'gevaccineerden'? De repressie van ‘ongevaccineerden’ zal hierdoor echter in een stroomversnelling komen, waarbij totalitaire ingrepen op minder weerstand zullen stuiten, omdat de ‘kudde’ liever niet opvalt door een ‘eigen mening’ te formuleren, als die contrair is aan de trend. En die trend, die wordt aangereikt door al die mensen die geschoold zijn door het ‘WEF’, in een proces dat al bijna vijftig jaar loopt, en miljarden heeft gekost die ik zelf liever aan iets anders besteed had zien worden. 

 

Die ‘ongevaccineerden’ hebben geen eigen ‘kampioenen’ op invloedrijke posities. In praktisch alle landen zijn plannen voor ‘vaccinatiedwang’ in voorbereiding, of reeds geïmplementeerd. In China, Rusland of Hongarije niet anders dan in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk. Viktor Orban formuleert het anders dan Rutte, of Macron, of Bojo, maar onder de streep is de boodschap gelijk: Laat je prikken, of sterf!’. Het is curieus en omineus, waar het virus op wereldschaal vooralsnog niet meer slachtoffers maakt dan de gemiddelde griepepidemie, terwijl ‘vaccineren’ niet betekent dat je niet besmet kan raken, ziek kan worden, en overlijden, of het virus doorgeven. Daarbij zijn het de landen en regio’s met de hoogste ‘vaccinatiegraad’ die nu oplichten als epicentrum van nieuwe besmettingen. Ik kan het alleen maar begrijpen door dat ‘Big Reset’ prisma, waar iedereen-die-er-toe-doet in de wereld zich opmaakt voor wat er gaat komen als het doek valt voor dat wat we door de eeuwen hebben opgebouwd. Waarbij dat plan weliswaar niet het enige plan is dat ‘in de race is’ voor het vervolg, waar China en Rusland zich vooralsnog niet lijken te voegen, maar niemand de mogelijkheden die deze pandemie biedt wil laten schieten. Linksom, of rechtsom, maar mensen die voor zichzelf denken, en vasthouden aan feiten en bewijzen, vormen een gevaar. Niet anders dan tegendraadse types die niet zozeer denken, en weinig ophebben met feiten en bewijzen, maar die zich ook niet laten invangen. 

 

Opgegroeid met ’natuurkundige wetten’, en het idee dat een heldere, voor iedereen gelijke ‘grondwet’ de basis zijn voor een gezonde samenleving, en de emancipatie van de menselijke soort, ben ik ook nu nog haar ‘dienaar’, en kan ik het niet opbrengen te wijken voor de ‘Metaverse’ en zijn belofte van ‘geluk-in-volgzaamheid’, tot de dood er op volgt. Al helemaal niet als ik het idee heb dat die dood eerder wordt bespoedigd als ik mij laat ‘vaccineren’ met een experimenteel middel waarvan artsen en onderzoekers, die er hun hele status en loopbaan voor opgeven, van zeggen dat het gevaarlijk is, en niet beschermt, waarbij ze de ‘data’ erbij leveren om dat aan te tonen. Daarover morgen meer.

Go Back

Comment