Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Vlot

De opeenvolgende regeringen van Mark Rutte worden gekenmerkt door ‘Modern Leiderschap’.

 

Vlotte kleding, vlotte omgang met de pers en de collega’s, klasje op een school om het belang van ‘Modern Onderwijs’ te benadrukken, en een spoor van falende wetten en schrikbarend hoge kosten. Alles wat zijn ministers vastpakken, verandert in een kostenpost voor de burger. In sommige gevallen wordt het eufemistisch een ‘affaire’ genoemd, zoals de ‘Toeslagen-affaire’, maar als regel is het gewoon zo ontzettend fout, en verwijtbaar, dat het niet kan worden getypeerd als iets van ‘wildgroei’. 

 

Het is een patroon. Het is niet exclusief Rutte die verantwoordelijk is, maar het hele ‘speelveld’ dat hij achter zich aan zeult. Hij geeft geen leiding. Hij houdt de boel bij elkaar. Hij heeft geen visie, maar knipt en plakt. Het ‘Toeslagen-drama’, het drama van de schade in Groningen als gevolg van verkeerd beleid rond de gasvelden, pensioen-chaos, Covid-puinhoop, Stikstof-verwarring, Spaartaks-onrecht, Vluchtelingen-drama’s, Afghanistan, Associatieverdrag, de MH-17 die nooit over oorlogsgebied had mogen vliegen als daar zwaar luchtafweergeschut actief was, en ga zo maar door. Er is praktisch geen beleidsterrein in Nederland, of het is visieloos gepruts wat vooral bakken met geld kost, en steeds de put alleen provisorische dempen als het eerste kalf verdronken is, waar alleen juristen, en journalisten beter van worden. 

 

De beste uitkomst is nog stagnatie als gevolg van verwarring en besluiteloosheid, maar veel vaker mondt het uit in kaalslag. Het meest hilarische was recent dat de belastingdienst een megaboete had gekregen, vanwege ‘profileren’. Wie gaat dat betalen dan? De belastingbetaler. Wat is dat voor goedkoop theater? En nu rond die ’Spaartaks’ ook weer die tenenkrommende vertoning. Die wet deugde niet. Een groep mensen tekende protest aan. De rechter veegde het gedrocht van tafel. En nu zou je alleen de mensen die geklaagd hebben datgene geven waar ze recht op hebben, en de rest kan doodvallen? Dat is toch onbestaanbaar in een rechtsstaat, zou je denken? Waar de wet voor iedereen geldt, en iedereen voor de wet gelijk is? En waar de overheid de plicht heeft om toe te zien op deugdelijke, begrijpelijke, uitvoerbare wetgeving? 

 

Zelfs juristen overzien hun eigen vakgebied niet meer in zijn geheel. Het is een lappendeken van knip-en-plakwerk, en met enige regelmaat vindt een jurist weer een ‘loophole’ binnen zijn ‘specialisme’ door over de schutting te kijken, waardoor het hele bouwwerk verzakt als was het een boerderij in Groningen. Het is een schiettent. Een Kafkaiaanse nachtmerrie van totale willekeur, opzichtige vriendjespolitiek, obscure proefballonnetjes, met groeiende repressie om het morrende volk de mond te snoeren. Het gekakel in de media brengt een oplossing ook niet dichterbij. Sterker nog, dat gekakel is onderdeel van het probleem. Rutte en zijn ploeg kunnen erin ’shoppen’, en claimen dat ze ‘goed geluisterd’ hebben, om vervolgens aan te komen zetten met de accommodatie van wéér een deelbelang, waardoor de chaos alleen maar verder toeneemt. 

 

In andere bewoordingen, nog niet geïllustreerd met de opzichtige voorbeelden die ik hierboven noem, omdat die er toen nog niet in die mate waren, heb ik op mijn blog al gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Je kon hem van verre zien aankomen. Als je realistisch was. Niet als je ingetekend had voor het ‘post-realistische’ avontuur van de ‘Identiteitspolitiek’, en een overheid die er wil zijn voor ‘iedereen’, op een wijze die is ontleend aan de mentaliteit van de verkoper van tweedehands automobielen, die voor iedereen een passend karretje in zijn showroom heeft staan. Stuk voor stuk van een ‘Oud Omaatje’ geweest, en een buitenkansje. Mét garantie! (Tot de deur). Geen betere ‘Pleaser’ dan Mark Rutte. Met hem kun je echt alle kanten op, behalve de goede. Net als je denkt dat hij, bij toeval, de juiste richting heeft gevonden, komt hij weer iemand tegen in de wandelgang die hem van het pad sleurt, en die hij toch ook moet ‘meenemen’ om niet te worden afgeserveerd als het op een stemming aankomt. 

 

Ja, ik weet het: Hij, en de meeste Nederlanders, zeggen dat dat juist zo mooi is aan ‘democratie’. En ik zeg dat het er nog niet naast heeft gelegen. Maar dat komt omdat ik van mening ben dat de overheid er niet is om gedetailleerd te sturen, maar zich dient toe te leggen op de grote lijnen. En dat een overheid zich niet moet bemoeien met mensen in ‘Verweggistan’, maar er moet zijn voor de Nederlander. Binnen een Europese familie, met herkenbare buitengrenzen. Als ik bij familie op bezoek ben, ga ik ook niet in overleg over hun huisregels. Ik pas mij aan. En zij passen zich aan als ze bij mij op bezoek komen. Of ze gaan een blokje om, en ik zie ze niet zo vaak, en zij mij niet, omdat het schuurt. Even goede vrienden. Mits ze wel open zijn over hun keuze, en het niet uitmondt in roddel en achterklap.

 

Er is helemaal niemand die niet ziet dat dit systeem niet vol te houden is, en dat een failliet nabij is. Maar iedereen heeft er belang bij, want zo is het systeem ingericht. Niet alleen de juristen, die er een dik belegde boterham aan overhouden. Maar iedereen heeft een eigen lijstje met wetten en regels die geschrapt moeten worden, of ‘vereenvoudigd’, maar ook een lijstje met wetten en regels waar niemand aan mag komen, en die nog dienen te worden uitgebreid. Dus is een vlotte manager/verkoper de aangewezen persoon om ons blij te maken met ‘gebakken lucht’. De vriend van iedereen. Tot en met terroristen en neonazi’s aan toe, als ze maar belangstelling hebben voor een karretje in de showroom. 

 

Twee mogelijke uitwegen uit dit moeras. De overheid trekt zich terug, en concentreert zich op de wetten die het fundament versterken, en zoek het verder lekker zelf uit. Of de overheid pakt door, en snijdt de burger af van mogelijkheden om zich te beklagen, waarmee je in een dictatuur terechtkomt. Dat laatste staat overduidelijk op het programma. Al die falende wetten zijn niet de schuld van falende bestuurders, die teveel hooi op de vork nemen, maar irritante burgers die teveel bezig zijn met zichzelf. Grote groepen onderaan de samenleving zijn feitelijk al afgesloten van het recht. Ze kunnen een advocaat niet betalen, en vakverenigingen en politieke partijen zijn de ‘Identiteitshoek’ ingedreven, waardoor mensen die onderaan bungelen hun interesse verloren. Niet geheel onlogisch, in die zin dat de traditionele ‘arbeider’ een zeldzaamheid werd, vervangen door een ‘hoger opgeleide’ leuterklasse die leerde dat ‘opkomen voor jezelf’ betekende dat je de overheid moest petitioneren om aan al je grillen te voldoen. Met, om te beginnen, een ‘baan’ waarvoor het geld direct, of indirect uit de belastingpot komt. 

 

Kortom, wij worden niet door ‘Big Brother’ bedreigd in ons bestaan, wij zijnBig Brother’. Met naar behoefte een vlotte kermisklant, een komiek, een acteur, een verkoper van tweedehands auto’s, of een geriatrische patiënt, of een ‘positief gediscrimineerde’ representant van willekeurig welke ‘minderheid’ als uithangbord. Kwaliteit is geen criterium voor de functie van ‘poster-child’ voor de overheid, omdat geen sterveling nog het overzicht heeft. De enige voorwaarde binnen het huidige systeem is dat iemand met ambitie om in de regering te komen gewetenloos is, en geen begin van enige visie op de wereld van morgen heeft. Elke neiging om te vragen ‘waarom?’ dient op school en universiteit met wortel en tak te zijn uitgeroeid, en te zijn vervangen door onvoorwaardelijke eerbied voor de ‘Heilige Consensus’. En het zou prachtig zijn als die ‘HC’ vrede, veiligheid en welvaart bracht, maar helaas is het tegenovergestelde het geval. Zeker buiten het reeds veroverde gebied dat door de NAVO wordt gecontroleerd, staat de ‘HC’ voor ‘Big Brother’ die met grof geweld en ‘sanctions-from-Hell elk vermoeden van productiviteit en geborgenheid verpulvert. 

 

Het fascinerende is daarbij dat eenieder die ‘Big Brother’ tegenspreekt, die zichzelf een spiegel voorhoudt, en zegt: 'Dit kan niet! Dit wordt te dol!', ‘Extreem Rechts’ is in de vocabulaire van ‘HC’. Wat voor veel verwarring zorgt, omdat nogal wat traditioneel ‘Linkse’ en ‘Liberale’ mensen juist een systeem dat wordt gedomineerd door ‘Big Brother’ beschouwen als de ultieme nachtmerrie van een protofascistische samenleving. Met als gevolg dat je nu twee groepen hebt die elkaar voor ‘Extreem Rechts’ uitmaken, wat de chaos alleen maar groter maakt. Wat ook weer de bedoeling is, blijkbaar. De Russen strijden in Oekraïne tegen extreem-rechts, dat eveneens de grootste dreiging vormt voor Nederland, volgens de AIVD. Dus zou je denken dat ze mooi samen op kunnen trekken, maar dan blijkt dat de neonazi’s waar de Russen een probleem mee hebben opeens toch de bondgenoten van de AIVD zijn. Als Kafka het zo had opgeschreven in zijn dystopische romans, dan was hij afgevoerd naar een tehuis voor mensen met een zware psychische stoornis, en had men hem ondervraagd over de verboden middelen die hij gebruikt moest hebben, en wie zijn leverancier was. 

 

Als u verstandig bent bouwt u nu aan uw vlot om de komende zondvloed het vege lijf te redden, want deze Babylonische Spraakverwarring, met dit soort ‘Moderne Leiders’, met hun vlotte kleding en vlotte babbel, heeft geen toekomst.

Go Back

Comment