Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Verkiezingen

In 2014 voerde Louis van Gaal radicale veranderingen door in het elftal dat in Brazilië het WK moest zien te winnen.

 

Vriend en vijand waren verrast door een on-Nederlandse verdedigende speelwijze, en markante keeperswissel, maar het bracht wel succes. Nou ben ik niet één van de zeventien miljoen 'coaches' die Nederland rijk is waar het om voetbal gaat, en deze bijdrage gaat over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer, in een Europese en mondiale context, en niet over voetbal. Ik mag graag kijken naar een goede wedstrijd, maar blijf er niet voor thuis, en ik heb geen favoriete club. Iets soortgelijks in de politiek, en in discussies over problemen in de samenleving. Ik ben derhalve een 'zwevende' kiezer, die 'strategisch' kiest, en akkoord gaat met wat werkt. 

 

Aan het eind van mijn 'Hogere Beroepsopleiding' trok ik de conclusie dat veel van wat ik geleerd had onbruikbaar was in het beroep waar ik van jongsaf van droomde om het te mogen uitoefenen. Naast noodzakelijke basiskennis die tijdloos was, en absoluut noodzakelijk. Het curriculum was van overheidswege vastgelegd, waarbij 'experts' wanhopig probeerden de snelle ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden, wat leidde tot een grote hoeveelheid nutteloze ballast aan overdreven gedetailleerde kennis, van systemen en methoden die al bij het grof vuil stonden toen ik aan mijn opleiding begon. 

 

Militaire analisten merken veelal op dat generaals altijd de 'vorige oorlog' proberen te winnen, en het door politici bestelde materiaal is daar ook nagenoeg altijd op afgestemd. Vandaar dat de NAVO in Oekraïne faliekant op haar gezicht gaat. Ze dachten de Russen te kunnen verslaan met een strategie die eind jaren tachtig succes bracht in Afghanistan, waar we de Moslim-extremisten van Al Qaida steunden in de strijd tegen de seculiere, maatschappelijk liberale, maar dictatoriale communisten die gesteund werden door de Sovjets. Deze keer door gebruik te maken van neo-Nazi's in Oekraïne die dromen van een revisie van de uitslag van de Tweede Wereldoorlog. Eerst om zo in 2014 een staatsgreep mogelijk te maken die een einde maakte aan de democratie in het land, en vervolgens door het 'nieuwe' Oekraïne te gebruiken als 'aas' om een oorlog met Rusland uit te lokken. En nu valt de gepeperde rekening op de mat. 

 

Veel, zo niet nagenoeg alle problemen waar we in Nederland, én in Europa mee worstelen, zijn terug te voeren op de 'Eindeloze Oorlogen' van de NAVO, die weer het product zijn van het 'Unipolaire' denken dat in de mode raakte nadat de Sovjet Unie 'belly-up' ging. Het is cruciaal om je dat te realiseren. Om je niet af te laten leiden door gedetailleerde discussies over de nuances binnen een probleemgebied, en 'consensus gedreven' oplossingen die elders in de samenleving de problemen alleen maar spectaculair veel groter maken, en/of schreeuwend duur. Maar om eerlijk te zijn zie ik in ons bestel geen partij die bereid is het probleem dat de oorzaak is (de 'Eindeloze Oorlogen' en het 'Unipolaire' denken) bij de wortel aan te pakken. Of het moest 'Forum' zijn, maar daar weet je niet waar je eindigt als je er op stemt. En ik ontwaar daar niet direct bestuurlijke potentie, om het zo maar eerbiedig uit te drukken, geheel los van alle relletjes waar die partij naam mee maakt. Wat tragisch is, omdat ze zeker wel kwaliteit in huis hebben, maar het komt op deze manier niet uit de verf, en je hebt er niks aan als je gelijk hebt, maar het niet krijgt.

 

Om kort te gaan spreek ik mij deze ronde uit voor een stem op de partij van Caroline van der Plas, wat niet betekent dat ik u verguis of verwijten maak als u mijn voorkeur niet deelt. Ze zat vanochtend bij de Dames van 'GoedeMorgenNederland', waar ze vragen kreeg over haar favoriete voetbalclub, en haar beroep voordat ze besloot de BBB op te richten. Ook mocht ze meepraten over een uitgave van de 'Libelle', die voor één keer een 'themanummer' voor mannen had uitgegeven, omgedoopt tot 'Libello' (???), als ik het goed heb, waarin het ging over de 'Laaggeletterde Man'. Zonde van haar kostbare tijd, maar dat kun je haar lastig verwijten. Het was haar aan te zien dat ze er net zo over dacht. Maar ze legde geen minachting aan de dag voor de andere gasten, of de presentatrice, zoals ze wel deed bij 'Khalid en Sophie', waar die in hun leuterprogramma de draak staken met iemand die klaar was met de overlast in Budel, waardoor middenstanders hun zaak opdoeken, en de bus niet meer stopt bij bushalte van het AZC. Het schoot haar, volkomen terecht, geheel in het verkeerde keelgat. En gelukkig kwam dat bij de Dames toch ook nog aan de orde.

 

Naijlende vrienden van mij waren juist bekeerd en enthousiast over de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, waar ik zelf bij de vorige landelijke verkiezingen een 'voorkeursstem' op Omtzigt had uitgebracht, en waarom dan nu niet op NSC stemmen? Wat al die 'voorkeursstemmen' teweeg brachten dat heeft u allemaal kunnen zien. Het CDA is niet meer. En Wopke is nu 'Milieu-Commissaris' in Brussel, als opvolger van Frans Timmermans, die als 'lijstduwer' eerder furore maakte, maar als 'lijsttrekker' van de 'Combinatie-partij' vooral brede weerzin opwekt. Mijn respect voor Omtzigt staat nog steeds als een huis, maar ik ben er niet zeker van dat zijn integriteit en dossierkennis ons de verlossing gaan brengen waar ons land naar snakt. Van de regen in de drup als NSC straks een 'CDA-lookalike' wordt, waarmee ik niet zeg dat hij daarnaar streeft, maar anderen binnen zijn partij vermoedelijk wel. 

 

Nou zult u opmerken dat de BBB ook een CDA-coryfee heeft binnengehaald in de vorm van Mona Keijzer, die door het CDA werd uitgekotst vanwege haar dissidente opvattingen ten tijde van de 'Lockdowns'. Een ander traject dan het 'Functie Elders'-verhaal waardoor Pieter Omtzigt de partij uit werd gerost. Daarbij is Keijzer niet het 'gezicht' van de BBB, al twijfel ik er op dit moment niet aan dat ze wel loyaal is aan de standpunten die door de partij worden uitgedragen. Tegelijk is er in de media teveel aandacht voor de 'gezichten', en te weinig aandacht voor de inhoud. Aandacht voor de persoon van de lijsttrekker, of mensen op de kieslijst, kan gerechtvaardigd zijn als er vrees is voor versplintering of afsplitsingen en 'ruzie in de tent' voor het eind van de rit, wat bij 'Forum' evident een argument is, maar onder dit gesternte zijn er meer partijen die bijeen geharkt zijn op jacht naar de macht, of het behoud ervan, die instabiel zijn. Dat geldt in het bijzonder voor 'GL/PvdA', zeker tegen de achtergrond van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. 

 

Even goede vrienden als u weinig op heeft met mijn keuze, of u nu 'Links' stemt, of 'Rechts', en voor ieder van ons geldt dat we achteraf spijt kunnen krijgen, omdat een partij na de verkiezingen keuzes maakt die ons rauw op het dak vallen, zonder dat we er nog iets aan kunnen veranderen. Uitgesproken 'Oorlogspartijen' kunt u echter beter mijden, als u belang hecht aan oplossingen voor Nederlandse en Europese problemen, en graag ziet dat ons land welvarend en (betrekkelijk) veilig blijft. Dat maakt het lijstje verrassend kort. Het roer moet om. We moeten een 'coach' aanstellen die begrijpt dat je nu niet weer met '4-3-3'  de grasmat op moet hollen. En het team dat de 'coach' het veld instuurt na de verkiezingen moet de opdracht begrijpen, en uit kunnen voeren. Wij zijn, met zijn allen, die 'coach'. Het is ook uw verantwoordelijkheid, dus ga stemmen!

Go Back

Comment