Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Tribunalen

Ineens gaat het in de ‘Haagse Badkuip’ en de media over ‘Tribunalen’.

 

In mijn bijdrage van gisteren refereerde ik er al even aan, compleet met een meer volledige verwijzing naar de aanvaring tussen twee kamerleden, via twee videofragmenten, die de oorzaak zijn van de ophef. Voordat ik van wal steek nog maar even herhalen dat ik geen lid ben van ‘Forum’, en er niet op heb gestemd. Ik  heb wel ooit op D66 gestemd, maar dat was in een andere tijd, toen Sjoerd Sjoerdsma en Pepijn van Houwelingen nog geboren moesten worden. Wat nu volgt is dan ook geen wraakoefening, want ik heb zelf nooit enige ambitie gehad om ergens een ‘zetel’ te bemachtigen, voor welke partij dan ook. Ik ben nooit ‘kandidaat’ geweest voor een politiek of bestuurlijk ambt. 

 

Wat is een ‘Tribunaal’? Volgens de ‘etymologiebank’ is het een ‘soort rechtbank’. Dat begreep u ook al wel. Maar wat voor ‘soort’? Het woord verwijst naar ‘Tribus’, en in de oudheid was een ‘Tribunaal’ een soort ‘overleg’ van ‘wijzen’ binnen de stam die, al dan niet op basis van geschreven wetsteksten, recht spraken. Wat met de eeuwen evolueerde, via een ‘afdeling van de Romeinse bevolking’, vormen van ‘jury-rechtspraak’, totdat we na de Tweede Wereldoorlog (Neurenberg) uitkwamen bij een ‘bijzondere rechtbank’ voor ‘politieke overtreders’. In die vorm onveranderlijk opgezet door de ‘overwinnaars’ en hun machtige vrienden, die nog een appeltje te schillen hebben met de leiders die zijn afgezet, of als een drukmiddel om zekere politici tot het inzicht te laten komen dat ze aan de ‘verkeerde kant’ staan als ze geen afstand nemen van de ‘overwonnen politieke klasse’. 

 

In die ‘moderne’ vorm is het angstaanjagend als je behoort tot een groep politici die ervan wordt beschuldigd dat ze hun macht misbruiken, en daarom voelde Sjoerdsma zich bedreigd door van Houwelingen waar die hem voorspiegelde dat er op enig moment ‘Tribunalen’ zouden oordelen over de besluitvorming rond ‘Corona’. Want daar ging het over. Uiteraard raakt dat niet slechts de heer Sjoerdsma, maar vele politici die zitting hebben in de Tweede Kamer, of ergens een bestuurlijke functie hebben, of propaganda bedrijven ten bate van die groep. In mijn bijdrage van gisteren gaf ik al als mijn mening dat ik geen fan ben van ‘Tribunalen’, al draag ik ‘Neurenberg’ wel een warm hart toe, waar dat ‘Tribunaal’ zich ook nadrukkelijk richtte op de toekomst, en er ‘codes’ uit voortvloeiden die bedoeld waren de positie van de burger tegenover de staatsmacht te versterken. Zoals de ‘code’ die zegt dat de burger niet mag worden onderworpen aan medische experimenten, waar ik in eerdere bijdragen al naar verwees in de context van de ‘vaccins’ die experimenteel zijn. Met toestemming voor gebruik op basis van een ‘noodverordening’, om de ‘pandemie’ het hoofd te bieden, maar experimenteel. 

 

Waar burgers uit eigen vrije wil, na integer te zijn geïnformeerd, kiezen voor participatie in dat experiment, is dat niet bezwaarlijk. Maar waar zij gedwongen worden, of worden voorgelogen om hen te verleiden, is dat evident iets waar een ‘Tribunaal’ niet licht over zou oordelen, als het zo ver zou komen. Zoals ik in mijn vorige bijdrage onderstreepte, is mijn streven er nadrukkelijk op gericht die ontwikkeling te voorkomen, door transparantie te bepleiten, en iets van een dialoog in leven te houden, ondanks de snel om zich heen grijpende censuur, de dreigende repressie, en nu het geweld, en een overmaat aan ‘spin’. Laat mij tevens nog eens onderstrepen dat ik er voor mijzelf van overtuigd ben dat veel mensen die transparantie bestrijden, klokkenluiders buiten beeld houden, en die zich lenen voor het promoten van ‘Freedom Juice’, de beste bedoelingen hebben. Ze zijn alleen ‘Stupid’. 

 

Die aanvaring in de Volksvertegenwoordiging liep volledig uit de klauw toen Sjoerdsma ‘Hitler’ erbij haalde, en van Houwelingen wegzette als een ‘neo-Nazi’, zonder dat de voorzitter ingreep. Hoe die wilde beschuldiging een antwoord was op de vraag van van Houwelingen aan Sjoerdsma, of hij bereid was het buitenspel zetten van volksvertegenwoordigers in Letland te veroordelen, is mij een eeuwigdurend raadsel. Als het niet de vooropgezette bedoeling was om van Houwelingen ‘over de rooie’ te krijgen, dan was het gewoon ‘Stupid’. Dan kun je, in de context van de vraagstelling, beter verwijzen naar het gegeven dat Nazi’s in Letland openlijk marsen organiseren waarop ze er geen geheim van maken dat ze menen dat het ze spijt dat Hitler en de zijnen het onderspit hebben gedolven in die laatste Wereldoorlog. En hoe dat zich verhoudt tot het uitzetten van die ‘ongevaccineerde’ parlementsleden. Als je het dan toch over die boeg wilt gooien. 

 

Dat hele uitstapje van Sjoerdsma, waarin hij van van Houwelingen eiste dat die afstand nam van beweringen van andere leden van zijn partij, dat het ‘apart zetten’ van ‘ongevaccineerden’ hen herinnerde aan de wijze waarop het de Joden was vergaan in de aanloop naar de Holocaust, is bizar, als je er even over nadenkt. Zeker tegen die achtergrond van dat ‘Letse voorbeeld’. Het is juist extreem belangrijk, zo komt het mij voor, dat je historische paralellen in een open debat tegen het licht houdt, om te voorkomen dat we als mensheid dezelfde ‘Stupid’ keuzes maken. Dan helpt het niet als je van die Holocaust iets ‘sacraals’ maakt. Die massaslachting trof, naast de Joden, ook de Roma, en mensen die door het ‘medische establishment’ uit die tijd waren aangewezen als ‘disfunctionele’ lieden waar je vrijelijk mee kon experimenteren om het ‘Germaanse Ras’ te verbeteren. In de basis is het dan onbelangrijk of degene die overeenkomsten ziet tussen toen en nu een punt heeft. Als dat niet het geval is, dan is het aan de mensen die menen dat iemand zich ten onrechte zorgen maakt om uit te leggen waarom dat misplaatst is. Dan heb je een debat op inhoud, met een beetje geluk. 

 

Goede kans dat zo’n open debat niet leidt tot een resolutie, niet leidt tot ‘consensus’, omdat de kwestie extreem complex is, en veel van de ‘data’ onbruikbaar zijn omdat ermee is ‘gerommeld’, of dat ze verkeerd gebruikt worden, waardoor de statistiek die eruit voortvloeit een onjuist beeld geeft.

 

De narigheid is uiteraard dat ‘inverse reasoning’ voor veel onnodige ’spaghetti’ in de lopende discussies zorgt. Onbedoeld, of opzettelijk waar het wordt ingezet om verwarring te stichten, de discussie over een bepaald punt (het uitzetten van ‘ongevaccineerde’ parlementsleden) om te buigen naar een discussie over ‘Tribunalen’, waardoor het oorspronkelijk thema uit beeld schuift, en niet langer wordt geadresseerd, waardoor de machthebbers en hun sympathisanten gewoon door kunnen gaan met iets wat onoorbaar is, alsof dat van minder belang is. Terwijl het één concreet nu een bedreiging vormt, en het ander hooguit hypothetisch een uitkomst zou kunnen zijn. Dat soort ‘debat-technieken’ maken van de democratische besluitvorming een karikatuur. En als die bom barst, zitten we opgescheept met ‘Tribunalen’, en overvolle kerkhoven. Voorkomen is beter dan genezen. Maar dat vergt niet zozeer meer aandacht voor ‘omgangsvormen’, maar een strijd tegen ‘debat-technieken’, tegen ‘vervuilde’ statistieken, en het gebruik van de ‘consensus’ als ‘wetenschappelijk bewijs’. Dan komt het met de ‘omgangsvormen’ ook wel goed. Maar vooralsnog bewegen we ons in tegenovergestelde richting, en dat is best angstaanjagend, gelet op de oorlogszuchtige taal die politici en de media bezigen.

 

Als mij dan beelden bereiken via Facebook, waarop te zien is dat iemand in burger, van de overkant van een brede straat, doodgemoedereerd een demonstrant neerschiet in Rotterdam, dan lijkt het startschot voor die ontwikkeling inmiddels gegeven. Wie heeft daar baat bij? Vraag je dat eens af. 

Go BackComment