Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Tredmolen

Reageren, of anticiperen?

 

Systemen zijn 'geregeld', of 'ongeregeld'. Een voorbeeld van een simpele 'regeling' in een systeem is het 'overdrukventiel'. Als de druk in het systeem te hoog wordt, gaat het ventiel open, tot de druk in het systeem weer binnen de tolerantiewaarden ligt. Het systeem reageert op de druk, maar anticipeert niet. In een systeem waar een pomp minder hard gaat draaien als de druk in het systeem richting een grenswaarde gaat, anticipeert het systeem, wat (marginaal) complexer is dan een systeem met een overdrukventiel. Je kunt het systeem ook niet beveiligen, en dan klapt op enig moment de leiding op de zwakste plek, en is het klaar.

 

In buitengewoon complexe systemen zal het in de praktijk buitengewoon lastig, of zelfs onmogelijk zijn om het systeem afdoende te beveiligen. En geen gebrek aan voorbeelden van complexe systemen waarvan men dacht dat die goed beveiligd waren, maar op zeker moment klapt de hele zaak toch uit elkaar, of breekt er iets af, en is de schade niet te overzien. Door 'redundancy', meerdere systemen die hetzelfde doen naast elkaar, kan het systeem dat nog werkt het overnemen van het systeem dat de geest geeft, maar dat is een dure, en 'zware' oplossing. Denk aan een traditionele centrale naast windmolens of zonnepanelen, voor als de wind niet waait, en de zon niet schijnt.

 

Hier op mijn blog pleit ik al vanaf het prille begin voor de invoering van een 'Basisinkomen', recentelijk hier getypeerd als 'AOW voor iedereen', ongeacht het inkomen uit arbeid, of je bezit, voor elke volwassen burger met een Nederlands paspoort. Bij gelijktijdige afschaffing van dat onmogelijk complexe bouwwerk aan 'regelingen' en subsidies. Eenvoudig en goedkoop, vergeleken met de spaghetti die we ervan hebben gemaakt, maar grote groepen in de samenleving die werkzaam bij de overheid, of 'aanleunende' semi-zelfstandige bedrijven, stichtingen, 'NGO's' en noem het allemaal maar op, zitten dan ineens thuis met niet meer dan een 'Basisinkomen'. Dus dat kan je wel willen, en het kan beter en goedkoper zijn, maar als je dat via het parlement voor elkaar moet krijgen, kun je het wel schudden als je dat niet goed begeleid. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt.

 

Daar komt bij dat het 'WEF' rondloopt met iets dat er op lijkt, het 'Universal Basic Income', waar in kringen waar ik overigens grote affiniteit mee heb, die niet blij worden van de wereld die het 'WEF' nastreeft, grote weerstand tegen bestaat. Ook omdat het in de visie van het 'WEF' gekoppeld is aan 'Central Bank Digital Currency', een 'Digital Identity', afgelopen week goedgekeurd door de EU, en 'Social Credit', een beloningssysteem voor makke schapen. En de mogelijkheid om via 'Central Bank Digital Currency' mensen die zich misdragen, in de ogen van 'Big Brother', in een handomdraai gedeeltelijk of geheel te onteigenen. Of 'Credit' dat niet gebruikt is weer weg te nemen.

 

Talloze 'Influencers' op politiek gebied, van 'Links' én van 'Rechts', maar ook de wakkere 'Infuencers' in het 'Centrum', verzetten zich fel tegen meer centralistische 'Controle', zoals manifest in de plannen van het 'WEF' en daarmee geassocieerde organisaties, zoals de EU inmiddels is gaan functioneren, als een 'Super Staat' zonder democratische legitimering, die niets meer heeft met het bevorderen van welke handel of échte economische activiteit dan ook. Men vreest in die kringen de beperking van de 'Vrijheid', en dan vindt u mij aan uw kant. Maar een ongeregeld systeem, totale chaos, dat wilt u ook niet, toch? Er zijn mensen die zich 'Libertair' of 'Liberaal' noemen die menen dat 'de Markt' ons gaat verlossen, maar zoals ik hier op mijn blog keer op keer onder de aandacht heb gebracht dacht zelfs Adam Smith, de prominente voorvechter van de 'Industriële Vrije Markt' dat niet. Sterker nog, hij voorzag dat met het stijgen van de welvaart ('Wealth of Nations'), de samenleving 'socialistischer' (socialer) zou worden, door groeiende mogelijkheden voor weloverwogen collectieve voorzieningen. 

 

En dat is de invalshoek van waaruit ik het benader. Hoe minder mensen er nodig zijn voor de productie van wat we nodig hebben, hoe groter de armslag voor sociale voorzieningen, zoals infrastructuur, onderwijs en cultuur, tot we in 'Utopia' geen van allen nog hoeven te werken om aan geld te komen, opdat we niet van honger en gebrek omkomen. Omdat geautomatiseerde, geregelde systemen en robot-technologie ons nagenoeg geheel bevrijd hebben van de noodzaak om arbeid te verrichten. Wat niet wil zeggen dat we collectief achter de geraniums plaats kunnen nemen om te wachten op de 'man-met-de-zeis', of het 'Pilletje-van-Pia', maar noem die activiteiten die we ontplooien geen 'werk'. Koppel er geen beloning aan. Of uitkering, of subsidie. 

 

Zelfs in zo'n 'Utopie' blijven er taken die vragen om arbeid, wat naar behoren beloond dient te worden. En eenieder die meer te besteden wil hebben dan het 'Basisloon' zal arbeid moeten verrichten om aan die extra bestedingsruimte te komen. Maar we moeten extreem terughoudend zijn met iets arbeid te noemen, om verspilling van kostbare grondstoffen tegen te gaan, en mensen te behoeden voor het vergooien van hun leven in een 'Circulaire Economie', door als een loonslaaf in een 'BullShit-baan' die een hamster in een tredmolen nadoet de slaaf te worden van een ander. 

 

Wat is dan het verschil tussen wat het 'WEF' wil, en wat mij voor ogen staat? Dat is dat het 'WEF' de 'Controle', en de distributie van de collectieve welvaart naar zichzelf, naar een kleine bovenlaag toe wil trekken, waarbij ze ijverig gebruik maken van geselecteerde mensen met een 'BullShit-baan' om iedereen tegen elkaar op te stoken, terwijl ze de rest laten verpauperen, of termineren via hun 'Eindeloze Oorlogen' en andere onfrisse initiatieven die ik hier nu even niet zal benoemen, maar die u gemakkelijk zelf kunt bedenken als u omkijkt naar wat er recentelijk is gepasseerd in de wereld. Het doet mij pijn om te zien dat 'Rechtse', 'Centrum' en 'Linkse' medemensen geen grip hebben op wat Adam Smith en andere liberale denkers uit die tijd op het netvlies stond, en effectief hun kansen op een prettig leven vergooien door de focus op 'werk'. Slaven hebben gegarandeerde volledige 'werkgelegenheid'. Je denkt toch niet dat Bill Gates, of Klaus Schwab, of George Soros dat wat ze doen 'werk' noemen? Of dat ze hun kapitaal hebben verworven door te 'werken'? Ooit was het de droom van de 'arbeidersbeweging' om zich vrij te maken van de noodzaak om te 'werken' tot je er bij neerviel, simpelweg om in leven te blijven, en een dak boven je hoofd te hebben, door de beloning voor 'arbeid' op te krikken naar een niveau waardoor ook zij meer konden genieten van het leven. Wat is er gebeurd? 

 

Als ik naar de 'treurbuis' kijk, wat niet overdreven vaak voorkomt, dan zie ik de ene na de andere 'slaaf' door beeld schuiven met een 'BullShit-baan', die thuis hoort te zitten met een 'Basisinkomen', en op moet houden met zijn of haar medemensen te treiteren. Wat doe jij precies? 'Ik ben 'Desinformatie expert''. Mooi! Hier heb je een 'Basisinkomen', en maak er wat van! En jij? 'Ik ben de werkloze lijsttrekker voor de PvdA/GL-combinatie'. Mooi! Hier heb je je 'Basisinkomen', en doe je best! En jij? 'Ik schrijf stukjes in het 'Financieel Dagblad''. Mooi! Hier heb je je 'Basisinkomen', en leef je uit! En jij? 'Ik presenteer het programma'. Top! Hier heb je je 'Basisinkomen' en doe je ding! Het collectief kan, tot op zekere hoogte, faciliteren, voorzover de gemeenschap daar geld voor over heeft. Camera's, studio's. Ik ontken het maatschappelijke nut van 'Zang en Dans' niet, maar noem het geen 'werk'. 

 

Dat klinkt vooral erg 'zuur', maar het voorkomt dat mensen op zoek gaan naar 'legitimatie', en dan uitkomen bij 'spijkers-op-laag-water' zoeken. Ik zag een 'lokkertje' voorbij komen voor een VPRO-programma met de heer Sander Schimmelpenninck, die in Zweden woont en voor elk programma naar Nederland komt fietsen uit bezorgdheid over het 'Klimaat' (Not!), dat ging over ongepast gedrag op de 'Sociale Media'. Net daarvoor had ik hem op 'Twitter' aangesproken op het gebruik van termen als 'Domme Kip', 'Nuttige Idioot', 'Boerenlul' en 'Proleet' in reacties op postings van anderen die problemen hebben met het wegbelasten van de erfenis, waar Schimmelpenninck een groot voorstander van is. Ook omdat hij zelf niet zit te wachten op kinderen, zo begrijp ik. Ik vrees dat de heer Schimmelpenninck mij daarom nu 'geblokt' heeft. En nu denk ik dat hij die woorden niet spontaan uit zijn toetsenbord liet vloeien, maar dat hij 'werk zoekt' en welbewust in een bepaalde 'hoek' van het politieke spectrum provoceert om zekere reacties uit te lokken waar hij in zijn programma goede sier mee kan maken. Zo blijft het 'werk' in de wereld. Maar wie zit daar op te wachten, behalve die lieden van het 'WEF' die op zoek zijn naar een stok om de 'hond' te slaan? Laat dat systeem nou ongeregeld, en zonder 'vergoeding', en concentreer je als samenleving op wat nuttig en nodig is. En geef de 'Controle' niet aan calculerende, cynische types die nog nooit een slag gewerkt hebben in hun hele leven. 

 

PS: Als iemand verkozen wordt om zitting te nemen in de Tweede Kamer, dan dient dat uiteraard wel te worden vergoed. Maar een 'lijsttrekker' die nog geen zitting heeft in dat college zal het moeten doen met een 'Basisinkomen' wat mij betreft.

Go Back

Comment