Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Transhumaan

Wellicht bent u gepokt en gemazeld in kennis over de term ‘Transhumanisme’, maar goede kans dat als u die term laat vallen in gezelschap men u aankijkt met niets dan vraagtekens in de ogen.

 

Door de ‘dialoog’ in bescheiden kring over de ‘Big Reset’, de ‘Vierde Industriële Revolutie’, is het in bepaalde kring nu helemaal’ Hot’. Men kijkt elkaar aan met een ‘Je weet wel….’, blik. Maar ik vrees dat de participanten in die ‘dialoog’ niet echt ingevoerd zijn. Mijn ‘bekering’ was het gevolg van het lezen van het boek ‘Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid’ van Douglas Hofstadter, geschreven in 1979, en ook in het Nederlands vertaald. Waarmee ik maar wil zeggen dat het geen nieuw thema is, en dat we ruimschoots tijd hebben gehad ons er op voor te bereiden.

 

Helaas hebben we die tijd niet optimaal benut. En dan druk ik mij erg vriendelijk uit. Af en toe plaats ik hier een sneer naar mensen die verslingerd zijn aan ‘Boer zoekt Vrouw’, of ‘Heel Holland bakt’, maar iemand die daar niet genoeg van kan krijgen kan daarnaast uiteraard een briljant denker zijn die de ‘Transhumane’ mens scherp op het netvlies heeft staan. Minder vertrouwen heb ik in de mensen die zijn blijven hangen in de thema’s van de ‘Eerste Industriële Revolutie’, en die zich nu opmaken om de ‘Gouden Eeuw’ nog eens te bestuderen, en meer in het bijzonder het ‘Slavernijverleden’.

 

Omdat die insteek volgens mij leidt naar een ‘Slavernijheden’, en daar zit ik niet op te wachten. Je kunt alleen veranderen waar je zelf keuzes hebt in het hier en nu, die niet belast zijn door schuld- of schaamtegevoelens die vanuit het verleden worden geprojecteerd op huidige, en toekomstige generaties. Terwijl gedane zaken geen keer nemen. Al helemaal niet als alle betrokkenen al enige eeuwen dood en begraven zijn.

 

In de basis bent u al ‘Transhumaan’, in die zin dat u het natuurlijke verval bestrijdt met een keur aan protheses. Vullingen in uw gebit en uw borsten, kunstmatige gewrichten, implantaten die u weer doen horen, of zien, en ga zo maar door. Daarnaast bestrijden we actief allerlei ziektekiemen die de kwaliteit van ons leven bedreigen. Er zijn mensen die zich daartegen verzetten, maar die zijn schaars en niet zelden ‘compromis-bereid’ als het hun eigen leven betreft, of dat van een dierbare. 

 

De technologische mogelijkheden gaan nu zo snel, dat we de controle volledig kwijt zijn. Dat was al veel langer het geval, waar u de adviezen van ‘experts’ overnam. Maar die ‘experts’ volgen nu de adviezen van ‘expert systems’, die in toenemende mate zichzelf ‘bouwen’. Waar dat ophoudt weet ik ook niet. Er is bijvoorbeeld veel te doen over ‘Industriële Spionage’, waarbij we vooral beducht zouden moeten zijn voor de Chinezen. En uiteraard ook voor de Russen. Hoewel ook bondgenoten zich aantoonbaar vergrijpen aan onze ‘Bedrijfsgeheimen’. In onze primitieve geest gaat het over een mens van vlees en bloed die onze ideeën steelt, en daar voordeel mee behaalt voor het bedrijf waarvoor hij of zij werkt.

 

Ondanks het gegeven dat we wéten dat krankzinnig krachtige computers, gekoppeld aan oneindige opslagruimte, écht degenen zijn die naar ons ‘luisteren’, via een mondiaal ’surveillance systeem’, waarvan de Amerikaanse ’NSA’ de organisatie is die het meest tot de verbeelding spreekt, maar dat is zeker niet de enige partij in dat spel. Dus als u aan het ‘Thuiswerken’ bent, ‘ziet’ zo’n ‘Super-Computer’ u al op dat briljante idee komen, nog voor u het aan uw ‘Zoom-collega’s’ heeft kunnen presenteren, en kort daarna is het al ergens geïmplementeerd, op een niveau waarop u het niet eens herkent als uw idee. Op dit moment ‘Vissen’, of ‘Oogsten’ toegewijde systemen, en trekken ze de vijver leeg, of oogsten ze uw hersenvruchten, in ruil voor de illusie dat u bizar creatief en slim bent, en lekker bezig voor ‘het bedrijf’. Is dat immoreel?

 

Eenieder die zich op het standpunt stelt dat het collectief belangrijker is dan het individu, maar dat het collectief het individu wel fatsoenlijk moet honoreren, zit er anders in dan iemand die het individu centraal stelt, en een ‘Almacht’ in de vorm van een God het laatste woord dient te hebben. En mijn standpunt is dat als je die discussie aan anderen overlaat, je op enig moment de keuze en consequenties voorgezet krijgt, en je niet veel anders kan dan je schikken. Dus is het van het grootst mogelijke belang om iemand de leiding in handen te geven die doet wij jij het liefst zou willen zien dat er gebeurt. Ik ben zelf geen voorstander van het promoten van ‘Pilletjes van Pia’ voor iedereen die niet meer nuttig is, en ik kies nadrukkelijk voor een leidinggevende die het collectieve belang boven zijn of haar eigenbelang stelt,  als hoogste belang. 

 

De ‘Big Reset’-types in ons deel van de wereld lijken eerder gecharmeerd van het nut van het individu, binnen hun eigen beperkte ‘frame’, en voldoende surveillance, geweld en ‘False Narratives’ om zich de meute van het lijf te houden terwijl zij oogsten, of de vijver leegvissen. Daar kun je, net als ik, niet blij mee zijn, maar ‘Transhumanisme’ of die ‘Vierde Industriële Revolutie’ ga je er niet mee stoppen. Terug naar ‘paard en wagen’ en een ‘hutje op de hei’ mag het ideaal zijn voor de ‘Klimaat-Wappies’, maar dat wil u echt niet. Dus hoe regelen we nou dat we straks geen slaven zijn van ‘Transhumane’ Meesters? Door ‘Transhumanisme’ te democratiseren. Is dat waar de huidige partijen mee bezig zijn? Ik dacht het niet! Sterker nog, die doen echt alles verkeerd om dat te realiseren, maar niet omdat ze ‘In het Complot’ zitten. Maar omdat ze nog in hun negentiende-eeuwse denkraam zitten en druk zijn met ‘werk’, en de ‘onderneming’, wat in die vorm allang een gepasseerd station is. Ingehaald door een zich exponentieel snel ontwikkelende ‘Artificial Intelligence’, waarvan ze zelf het idee hebben dat ze nog tijd hebben om er enige ‘Commissies’ naar te laten kijken, alvorens een stuk of wat ‘Conferenties’ te beleggen, om te bespreken wat ze twintig jaar geleden al klaar hadden moeten hebben.

 

Hoe komen we weer in het zadel? Door de hulp te accepteren van landen die het ‘Aaskapitalisme’ al eerder een schop gaven, om de mensheid te beschermen en oplossingen te verzinnen die écht intelligent zijn, en niet uit een ‘model’ komen rollen dat niemand nog begrijpt. Een ‘model’ dat inspiratie haalt van het internet, dat nu nóg rijker gevuld is door het ‘Thuiswerken’, waarvan de oogst na enkele complexe berekeningen, die in een nanoseconde gebeurd zijn, briljante oplossingen genereert die je beter niet aan échte mensen kunt voorleggen. Maar die zijn toch druk met ‘Heel Holland bakt’.

Go Back

Comment