Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Theatrics

In reactie op de woorden van Thierry Baudet in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, stapte Sigrid Kaag op uit protest, en verliet de tempel van de democratie, gevolgd door het voltallige kabinet. 

 

Dat komt toch angstaanjagend dicht in de buurt van Zelensky in Oekraïne, die nog voor de oorlog uitbrak de oppositiepartijen van de weg reed, en de media die hem niet bevielen verbood. Baudet wilde het niet over Kaag's plannen voor een nieuw koffertje hebben, waar ik gisteren enige woorden aan wijdde, maar over haar loyaliteit aan het Nederlandse volk, en haar integriteit, waarbij hij verwees naar Kaag's studie aan 'Oxford'. Hij stelde dat dat instituut er om bekend staat dat de Britse geheime dienst er haar spionnen vandaan haalt, wat een open deur is. Maar daarmee is het nog niet het bewijs dat Kaag een spion is voor de Britten. Los nog van het gegeven dat velen op stategische posities in Nederland er niet voor gerecruteerd hoeven te worden om de Britten vertrouwelijke informatie toe te spelen, en het een hele eer vinden om gevoelige informatie te delen met onze 'bondgenoten' aan de overzijde van de Noordzee. Onze eigen AIVD doet niet anders dan nauw samenwerken met de 'Five Eyes' om daar een wit voetje te halen.

 

Vele malen giftiger zijn de veelvuldige insinuaties dat Baudet, en andere critici van het kabinetsbeleid, 'Russische agenten' en 'onwelriekende reuzel' zijn. Niet dat dat niet zou kunnen, dat iemand een 'Russische agent' is, maar het komt de sfeer niet ten goede als je daar zonder bewijzen mee gaat gooien, zoals we eerder al zagen in de Verenigde Staten. Ondanks alle beschuldigingen aan het adres van Trump en tal van zijn medewerkers werd er in die richting nooit iets gevonden wat zelfs maar suggereerde dat er een kern van waarheid in die beschuldigingen zat. Toch mocht je het vrijelijk 'bespreekbaar' maken, en zijn er nog steeds journalisten en politici, zeker bij D66, die die onzin blijven herhalen. En wie kaatst, moet de bal verwachten. 

 

Zit ik als burger te wachten op dat soort debatten? Nee. Maar zoals al eerder meerdere keren aangegeven snak ik naar meer integriteit, en helderheid over de loyaliteit van politici. Zijn ze, als het puntje bij het paaltje komt, loyaal aan de Nederlandse burger, of aan supra-nationale instituten als de EU, 'Davos' en de NAVO? En hoe je het ook wendt, of keert, dat is in het debat over de voorliggende begroting wel degelijk een erg belangrijk thema, want er vloeit nogal wat geld weg naar vage doelen die niet renderen, of zelfs uitgesproken contraproductief zijn, wanneer we het belang en de welvaart van de Nederlandse belastingbetaler centraal stellen. 

 

Dat de voltallige regering een volksvertegenwoordiger de rug toekeert en wegloopt is uniek in de parlementaire geschiedenis van ons land, en tekenend voor de houding van de regering jegens het volk in het algemeen, dat zichzelf boven de wet verheven acht. Zeker, het betreft nu Baudet, en bij extensie wat er over is van zijn partij, maar de toon is gezet. De regering streeft ernaar om van de Volksvertegenwoordiging een echoput te maken waarin uitsluitend politici aan het woord kunnen komen die de regering naar de mond praten. Discussie over welke 'kunstenaar' het nieuwe koffertje voor Sigrid mag ontwerpen kan nog wel worden getolereerd, maar daar houdt het op. En dat is in deze tijd levensgevaarlijk!

 

In de basis erken ik overigens dat er maatschappijbreed een markant gebrek aan elementair fatsoen zichtbaar is, maar wie daar opmerkingen over maakt wordt afgeserveerd omdat je niet met je tijd mee bent gegaan. Hoe de constatering dat iemand studeerde aan een universiteit die de visvijver is van de Britse geheime dienst, wat feitelijk juist is, onfatsoenlijk zou zijn, dat ontgaat mij volkomen. Hoe eenvoudig is het niet om in een repliek, als je al de behoefte voelt, te stellen dat een 'mus' wel een 'vogel' is, maar dat daarom alle 'vogels' nog geen 'mussen' zijn? Per jaar studeren er oneindig veel meer mensen af aan Oxford die niet benaderd zijn door de geheime dienst voor hand- en spandiensten, dan 'BoJo's' en aanverwante lieden die er wel pap van lusten. Daarnaast was Oxford ook de pleisterplaats van spionnen voor de KGB die infiltreerden in de Britse geheime diensten ten tijde van de 'Koude Oorlog'. En als studenten dergelijke universiteiten in het buitenland opzoeken, dan doen ze dat niet vanwege de voortreffelijke Britse keuken. Bedenk in dit verband ook dat Baudet zelf veelvuldig in verband werd gebracht met 'zekere professoren' in Leiden, dus waarom is de Alma Mater van Kaag onbespreekbaar? 

 

De realiteit is, dat bepaalde 'studierichtingen' op gerenommeerde universiteiten doelbewust zijn opgezet als een kweekvijver voor talent waar geheime diensten in kunnen vissen. Daarnaast hebben universiteiten 'cursussen' waar zulke talenten als Navalny werden gekneed en geïnstrueerd in de schone kunst van het verlenen van hand-en-spandiensten aan de diverse 'Colour Revolutions' waar de NAVO patent op heeft, en Kissinger had een 'klasje' waar hij (onder andere) Poetin leerde hoe de oude vos dacht, terwijl de oude vos 'assessments' over zijn leerlingen doorspeelde aan de Amerikaanse CIA. Zo werkt dat. 

 

De reactie van Kaag vind ik, in het licht van de niet aflatende aanvallen op Baudet vanuit haar eigen partij, waarbij ze zich bepaald niet onbetuigd heeft gelaten, opmerkelijk. Alsof Baudet een voltreffer scoorde. Kaag's loopbaan, die langs uiteenlopende functies voerde die 'contact' met geheime diensten vanzelfsprekend maakt, en waarbij ze terecht kwam in landen waar volop belangstelling voor is vanuit de NAVO, schraagt daarbij de verdenking, maar is nog altijd geen bewijs. Nu is, door deze vertoning van het kabinet, 'iedereen' geattendeerd op dit thema, en ligt ze in dit opzicht onder het vergrootglas, wat toch niet haar bedoeling geweest zal zijn. Alhoewel je ook kunt redeneren dat ze het liever daar over heeft, dan over de vele miljarden die ze wegsluist alsof het niet op kan. 

 

Ongeacht hoe dit thema zich verder ontwikkelt, zou ik u met klem willen aanraden om te blijven kijken naar de 'bal', en u niet op een dwaalspoor laten zetten door de 'Theatrics' van dit kabinet. Het debat dat urgent gevoerd moet worden in ons land gaat over de vraag of we collectief economisch zelfmoord willen plegen door al ons geld, en uiteindelijk ook ons leven, te geven voor Oekraïne en aanverwante prioriteiten van de NAVO, de EU en 'Davos', of dat we daar geen trek in hebben. Koffertjes en 'Oxford' zijn een 'side-show', zelfs als ze in de kern niet onbelangrijk zijn.

Go Back

Comment