Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Swift

De ‘Regime Change’-operatie in Oekraïne, die in 2014 resulteerde in een staatsgreep, gevolgd door een burgeroorlog, die de pro-westerse eenheden glansrijk verloren, speelt ons nog steeds parten.

 

Victoria ‘Fuck the EU’ Nuland pompte volgens eigen zeggen miljarden in het project, dat primair ging over de controle van het gas dat door Oekraïne naar Europa stroomt. Na de coup plaatste Joe Biden zijn aan drank, drugs en lichtekooien verslaafde zoon, die vanwege dat drugsgebruik was ontslagen bij de ‘Coast Guard’, in een directiezetel van ‘Burisma’. Daarnaast speelden er echter nog andere zaken van geostrategisch belang.

 

Om te beginnen zag ‘Washington’, en bijgevolg de NAVO, in een coup een buitenkansje om de Russische marinebases op het schiereiland van de Krim de nek om te draaien. Iets wat Rusland voorkwam door de autonome republiek op de Krim binnen de federatie van Oekraïne een referendum te laten houden, waaruit bleek dat een overweldigende meerderheid van de lokale bevolking liever verder ging onder de vleugels van ‘Moskou’. Dat was eigenlijk voor niemand een verrassing, want de overwegend Russischtalige bevolking had geen begin van enige affiniteit met de revanchistische nationalisten die in de nazi-collaborateur Stepan Bandera hun Heiland zagen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf Stepan leiding aan anti-communistische troepen die behoorlijk huishielden aan de zijde van Hitler-Duitsland, en ijverig Joden vervolgden. Liefst anderhalf miljoen Joden in Oekraïne kwamen daardoor om het leven, een kwart van alle Joden die tijdens de Holocaust het leven lieten. En in het door ‘ons’ bevrijde deel van het land staan nu overal standbeelden voor de man. 

 

Ook het geïndustrialiseerde oosten van het land nam afscheid van ‘Team Nuland’, maar onder aanvoering van de (in het door ‘Team Nuland’ gecontroleerde gedeelte) ‘gekozencorrupte oligarch Porochenko kregen zij het leger op bezoek. Met Russische hulp, waar het westen ‘Kiev’ te hulp schoot, onder andere door de aanvoer van Jihadisten vanuit Syrië en elders in Europa en de Kaukasus. Het werd een verbluffende nederlaag voor de op papier overmachtige legereenheden waar ‘Kiev’ over beschikte, compleet met een luchtmacht die dagelijks bombardementen uitvoerde op doelen in de ‘Donbas’, met vele burgerslachtoffers, waaronder de inzittenden van vlucht MH-17, toen dat toestel door luchtafweer werd getroffen, en neerstortte. 

 

Het had een wijze les moeten zijn. Maar na een eindeloze serie ‘plaagstoten’, en het negeren van de afspraken die in ‘Minsk’ werden gemaakt om de vrede te herstellen, waarbij het oosten van Oekraïne weer deel zou gaan uitmaken van Oekraïne, met zekere garanties voor de burgerbevolking, heeft het er alle schijn van dat ‘Washington’ en de NAVO het land onder de bus willen duwen, nu dat land hen niks meer waard is, en alleen maar kost, om een excuus te hebben om de banden met ‘Moskou’ te verbreken. De Amerikanen trainen al sinds 2015 zogeheten ’stay behind’ saboteurs om de Russen bezig te houden als ze het land onder de voet zouden lopen. Net als eerder met ‘Gladio’ in Italië, rekruteert de NAVO daarvoor onder rechts-extremisten in Oekraïne. Autonoom een reden waarom Rusland geen enkele behoefte heeft om Oekraïne in te lijven. En ze vrezen de inzet van die terroristen op de Krim en in de Donbas, waar ook ‘Gladio’ werd gebruikt voor ‘False Flag’ operaties en blinde terreur. Ondertussen beweert ‘Washington’ dat men juist beducht is voor een Russische ‘False Flag’-operatie om een oorlog uit te lokken. Reden genoeg voor de analist van de  Rabobank om er een stukje tekst aan te wijden, omdat al die propaganda het toch knap lastig maakt om te bepalen hoeveel risico je loopt met beleggingen.

 

U leest dat er een energieprobleem is door een tekort aan gas, waardoor Groningen binnenkort in een ‘Sink-Hole’ verdwijnt om Duitse huizen warm te houden. Maar dat is niet de realiteit. Europa wordt door ‘Washington’ en de NAVO gedwongen om te stoppen met het aanvoeren van Russisch gas. Iets wat de ‘Groenen’ in dat Duitsland zich geen twee keer laten zeggen. Terwijl hun eigen reserves nog maar genoeg zijn voor zeventien dagen, leveren ze gas aan Polen. Laat ze dan ook kou lijden als dat mis gaat! Maar nee, Rutte vliegt (!) heen en weer naar Berlijn, in het privévliegtuig van de regering, en verzekert zijn ambtgenoot dat Groningers van hem mogen sterven als het er om gaat de Russen een loer te draaien. Ik zeg u: Het is zelfmoord! Geplande zelfmoord in het kader van de ‘Big Reset’. Er is geen andere ratio achter deze idiotie.

 

Daarmee is niet gezegd dat Rusland de kans niet te baat zal nemen om af te rekenen met Oekraïne, ‘Washington’, en ‘Brussel’ als wij geen veiligheidsovereenkomst willen sluiten die recht doet aan de toezegging die ‘Washington’ en haar Atlantische bondgenoten deden, dat de NAVO niet in oostelijke richting uit zou breiden. Rusland en China hebben een vreedzaam Europa nodig voor het realiseren van de ‘Nieuwe Zijderoute’, die gaat over handel, en niet over imperialisme. Er is niemand in Moskou die opgezadeld wil worden met het besturen van Oekraïne, maar een kuststrook langs de Zwarte Zee toevoegen aan de Donbas, en het geheel tot een autonome ‘bufferzone’ bestempelen, met gegarandeerde autonomie nu ‘Kiev’ geen belangstelling heeft in een vreedzame oplossing, opent een landroute naar Servië, Montenegro en Griekenland, waar China al veel in heeft geïnvesteerd. Terwijl het tevens de geplande ‘Turkstream’ pijpleiding beveiligt, die het hele netwerk dat door Oekraïne loopt overbodig maakt. Tevens maakt het de ‘Zwarte Zee’ definitief een door Rusland gecontroleerde zee, zodat het land verder verschoond blijft van provocaties van Britse, Amerikaanse, en Nederlandse marineschepen. 

 

Ja, de NAVO-landen zullen de banden met Rusland verbreken, maar dat gaat ons pijn doen, en niet de Russen. Véél pijn! Kou, honger en gebrek. Lege schappen. Peperduur Amerikaans gas dat met extreem klimaat-vijandige schepen moet worden aangevoerd, terwijl de Verenigde Staten nooit genoeg kunnen produceren om ons warm te houden in Europa. Geen treinen met spullen uit China meer. En ‘Washington’ zal Rusland, en vervolgens ook China ’straffen’ door ze de toegang tot ’Swift’ te ontzeggen, zo is de verwachting, maar we zullen ’swift’ merken dat het de genadeklap is voor de ‘EuroDollar’-dominantie, met alle gevolgen van dien. Ook in Afrika en Zuid-Amerika, en elders in Azië. 

 

U zegt dan: Dat laten onze leiders echt niet gebeuren! En ik zeg dan: Buitenkansje om de ‘Big Reset’ te forceren, en te beginnen met het ‘Build Back Better’ programma van het ‘World Economic Forum’. Om ‘better’ terug te kunnen bouwen, moet je eerst vernielen. De sloopkogel erdoor! Tot we tevreden zijn met een korstje brood en een ‘vaccin’. Rutte is enthousiast, en laat ons nog even weten dat Klaus Schwab van het ‘WEF’ de kamerdebatten ‘op de voet volgt’, vermoedelijk dan toch om te bezien of zijn vazallen progressie boeken bij de implementatie van de plannen waar Rutte zo enthousiast over is. Xi Jinping ziet het niet zitten, maar dat komt ook omdat China vooral bouwt. Ook de Chinese leider is enthousiast over ‘vaccinatie’ in de strijd tegen ‘Covid’, en evident niet terughoudend met ‘Lockdowns’, maar het betreft andere ‘vaccins’, naast medicijnen, en de Chinese variant van de ‘Lockdowns’ is met ‘militaire precisie’, en kort, maar krachtig, terwijl die bij ons erop gericht zijn maximaal te verstoren en te slopen, en zoveel mogelijk kosten met zich mee te brengen, op jacht naar de overheveling van steeds meer bezit naar een kleine, extreem rijke toplaag. Waar Xi Jinping opzichtig een andere koers vaart, dat is waar hij wil samenwerken, en elk land zijn autonomie gunt, met eigen oplossingen, binnen een raamwerk van internationale afspraken, en wederzijdse assistentie in de strijd tegen globale bedreigingen. Waar Xi Jinping het heeft over een ‘people-centered philosophy of development’ denkt hij niet aan het belang van de multinationals, ’shareholder value’, en de oligarchen, of onproductieve ‘Bekende Chinezen’ en de verkopers van leuterpraat, zoals recente interventies in China zelf ook onderstrepen. Falende bestuurders hebben in China ook een ‘houdbaarheidsdatum’ die je uitdrukt in uren.

 

Zijn slotwoord is de moeite van het integraal plaatsen op dit blog zeker waard

 

Fourth, we need to discard Cold War mentality and seek peaceful coexistence and win-win outcomes. Our world today is far from being tranquil; rhetorics that stoke hatred and prejudice abound. Acts of containment, suppression or confrontation arising thereof do all harm, not the least good, to world peace and security. History has proved time and again that confrontation does not solve problems; it only invites catastrophic consequences. Protectionism and unilateralism can protect no one; they ultimately hurt the interests of others as well as one's own. Even worse are the practices of hegemony and bullying, which run counter to the tide of history. Naturally, countries have divergences and disagreements between them. Yet a zero-sum approach that enlarges one's own gain at the expense of others will not help. Acts of single-mindedly building "exclusive yards with high walls" or "parallel systems", of enthusiastically putting together exclusive small circles or blocs that polarize the world, of overstretching the concept of national security to hold back economic and technological advances of other countries, and of fanning ideological antagonism and politicizing or weaponizing economic, scientific and technological issues, will gravely undercut international efforts to tackle common challenges.

The right way forward for humanity is peaceful development and win-win cooperation. Different countries and civilizations may prosper together on the basis of respect for each other, and seek common ground and win-win outcomes by setting aside differences.

We should follow the trend of history, work for a stable international order, advocate common values of humanity, and build a community with a shared future for mankind. We should choose dialogue over confrontation, inclusiveness over exclusion, and stand against all forms of unilateralism, protectionism, hegemony or power politics.

De vraag is dan: Pakken we die uitgestoken hand? Pas als we dat doen, kunnen we gaan bouwen aan een andere wereld, die beter is, zonder die verspillende 'Eindeloze Oorlogen', verzakkingen in Groningen, en die niet gestoeld is op vernielen om ruimte te maken voor het Nieuwe Feodalisme, en wegen zoeken die ons in staat stellen onze eigen cultuur te borgen, terwijl we onze eigen broek ophouden. 

Go BackComment