Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Stopverf

Hoe zat het ook alweer?

 

Kennis verspreidt zich als een olievlek. Eén individu ontdekt iets, of een bescheiden groep neemt iets waar, en vervolgens absorberen anderen het nieuws met enige, of verhoudingsgewijs veel vertraging. Het moment waarop de kennis ons bereikt maakt het soms lastig om een 'tijdlijn' te construeren die recht doet aan ons eigen wereldbeeld. Soms duurt het verscheidene decennia voordat de kennis die we nodig hadden om ons een correct beeld van de wereld om ons heen te vormen, en 'sleutelgebeurtenissen' een plek te geven, zich aan ons openbaart. O! Zat dat zo?

 

Het kan zijn dat de aannames die ons wereldbeeld tot dat moment vormgaven echt *volledig* bezijden de waarheid was, terwijl we geen enkele twijfel kenden. In andere gevallen was er wel al enige twijfel, maar had het niet zoveel zin om zonder kennis tegen de 'Consensus' in te gaan, en jezelf de naam te bezorgen van een 'AluHoedje', of 'Complotdenker', wat je leven er niet eenvoudiger op maakt. Maar in zekere gevallen is 'Meehuilen met de Wolven in het Bos' een onverantwoorde keuze, omdat de 'Vervolgschade' enorm is. 

 

Hier op dit blog betoog ik dat we 'nederiger' zouden moeten zijn, omdat we zoveel meer níet weten dan wel. En dat handelen op basis van de 'Consensus' van een bescheiden probleem een niet te stoppen slagaderlijke bloeding kan maken. Wéét je het? Of dénk je het te weten? Draai je op goed geluk aan wat knoppen? Of ben je bekend met het systeem, en weet je exact wat je doet, en wat de gevolgen zullen zijn? 

 

En als iemand zich aan de beleidsmaker opdringt, en betoogt exact te weten hoe het zit, en hoe we dat varkentje moeten wassen, is dat dan grootspraak? Of heeft betrokkene 'Dollartekens' in de ogen? Of een 'Dubbele Agenda'? Zijn er wellicht ook aanwijzingen dat degene die ons de 'oplossing' probeert te verkopen, zelf ook het probleem heeft veroorzaakt, door 'Gain of Function'-onderzoek, bijvoorbeeld? En wat nou als die 'oplossing' per saldo schadelijker is dan het feitelijke probleem? 

 

'Nederigheid' bepleit ik hier niet als een Christelijke 'Deugd', maar als een strategie die ons behoedt voor overhaaste keuzes, en onjuiste beslissingen. 'Even op je handen blijven zitten'. En pas optreden als het onweerlegbare bewijs geleverd is. En accepteren dat je niet overal een mening over hoeft te hebben, en dat bepaalde meningen puur gif zijn. De Amerikaanse 'Talk-Show-Host' Tucker Carlson voorziet dat beleidsmakers die de afgelopen jaren verkeerde keuzes maakten zich gedwongen zullen zien tot het uit de weg ruimen van tegenstanders, en oorlog met Rusland. In het interview waarin hij die vrees met zoveel woorden uitsprak, ging het op zeker moment ook over een nog niet zo lang geleden verschenen boek over de 'Manson-moorden', augustus 1969, die abrupt een eind maakten aan de 'onschuld' van de 'Hippiecultuur'. Zelf publiceerde ik daarover al verschillende bijdragen die u kunt vinden door op dit blog te zoeken op 'Manson' en 'Laurel Canyon'. In dat boek waar Carlson terloops over spreekt, en waarvan hij de titel niet meteen paraat heeft, betoogt de auteur dat er onweerlegbaar banden waren tussen de CIA/FBI en 'The Family', de commune waar Charles Manson de Goeroe van was, zonder overigens te beweren dat iemand binnen de CIA fungeerde als opdrachtgever. En klinkt dat echt zo onwaarschijnlijk als je nog eens naar die club in die tijd kijkt?

 

Die hele ondoorzichtige geschiedenis van de 'Pop Cultuur' in het zonnige Californië, de experimenten met LSD door Timothy Leary, waarbij bepaalde onderzoekers in dienst van de 'Overheid' op zoek waren naar roesmiddelen die geschikt waren om militairen hun angst en morele remmingen te doen vergeten, terwijl in diezelfde kringen gevreesd werd voor de invloed van de 'Anti-Oorlogsbeweging', en men liever zag dat die initiatieven zouden ontsporen, omdat de 'Chaos' kansen bood om middels 'Verdeel-en-Heers' maatschappelijke processen te sturen, leent zich niet voor een op kennis gebaseerd eindoordeel. Het is onmogelijk om een scherpe scheiding aan te brengen tussen cynische machtswellustelingen en dromers die zich lieten misbruiken. Tussen daders en slachtoffers. Tussen naïeve meelopers en lieden met plannen. 

 

'Nederigheid' roept op om het kaf van het koren te scheiden. Om waakzaam te zijn voor 'spelers' die ons zand in de ogen strooien, en ons oproepen om keuzes te maken op grond van gevoelens en sentimenten. Die ons oproepen om niet te wachten tot alle feiten binnen zijn, omdat dat te lang duurt, en we geen seconde meer te verliezen hebben. Voor een deel zijn beleidsmakers die dramatisch slechte keuzes maakten in zoverre onschuldig dat ze 'Goede Bedoelingen' hadden, en niet wisten dat ze op sleeptouw werden genomen door cynische lieden met onfrisse bedoelingen. Het enige wat je hen kunt verwijten is dat ze 'ongeduldig' waren. Gestrest. In paniek. Beïnvloedbaar. Niet geschikt voor die baan. 

 

En als de kennis die eerder ontbrak dan beschikbaar wordt gesteld, is het lastig om te onderkennen dat men de plank volledig heeft misgeslagen. Dat kost stemmen. Het schaadt de carrièrekansen. Het zorgt voor erosie van het 'Netwerk'. Doek erover, en doorgaan of er niks gebeurd is. Die houding garandeert dat je zelf nooit zult bijdragen aan het vergroten van onze kennis, en dat je als 'Stopverf' in de weg zit. En als die groep blinde 'Goedmutsen' te groot wordt, de toegang tot kennis erdoor wordt geblokkeerd, en de druk in de leiding opbouwt, dan komt er een moment dat die leiding het begeeft. Dat de massa de schellen van de ogen valt. Dat ineens iederéén ziet dat de 'Keizer' geen kleren aanheeft. Dat alles wat ons is verkocht als de 'Gospel', de 'Consensus Leugen', pure fictie is. En wat dan? 

 

De sombere voorspellingen van Carlson, die in dat interview zegt dat hij zijn huis durft te verwedden over zijn predictie dat de NAVO volgend jaar openlijk in oorlog is met Rusland, moet u begrijpen als een waarschuwing. 'Bij Ongewijzigd Beleid' is dat een zekerheid. Waarbij hij duidelijk maakt dat die 'logica' ontspruit aan bedreigingen voor de zittende machthebbers in ons deel van de wereld van binnenuit. Wat Rusland doet, of nalaat, heeft amper of geen invloed. En ik deel zijn analyse. Enige probleem is, dat 'Gewijzigd Beleid' niet per definitie soelaas biedt, als dat betekent dat Trump vrij baan krijgt, en die een oorlog met China zal ontketenen, eveneens ontsproten aan de behoefte om problemen in ons eigen deel van de wereld, als gevolg van verkeerde keuzes in het verleden, te 'rectificeren'. Waarbij het niet uitmaakt wat China doet of nalaat. Want je kunt veel zeggen van Trump, maar niet dat het een 'nederige' man is. Ik hoop zelf dat Robert F. Kennedy Jr. de voorkeur krijgt, zonder dat hij tegen een kogel aanloopt, maar hoe dat uit zal pakken voor de op instorten staande economie in het westen, en de wereldvrede, kan ik u ook niet met zekerheid vertellen. 

Go Back

Comment