Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Stikstof

Dus D66 wil de helft van de veestapel in Nederland opruimen, zodat er weer huizen gebouwd kunnen worden voor het stemvee?

 

Het probleem is de 'stikstofuitspraak' van een rechter die geen idee had wat ze teweeg bracht. Haar werd slechts gevraagd om de wet te 'interpreteren'. De lobby van bepaalde multinationals, die gebruik maken van 'Groene'-activisten om hun 'elektrische' agenda erdoor te drukken, was opgetogen toen de rechter bepaalde dat voor elke activiteit een 'stikstofplan' moest worden opgesteld, om te voorkomen dat eerder gemaakte afspraken om de 'uitstoot' te beperken niet gehaald zouden worden.

 

Onder de feestvierders ook D66, totdat bleek dat hun eigen achterban er snoeihard door geraakt zou worden. Huizen konden niet meer gebouwd, of opgeleverd worden. Met als gevolg een opwaartse druk op de huizenprijzen wegens schaarste, en kaalslag in de sectoren waar 'hoger opgeleiden' hun boterham verdienen, met 'plannen', 'toetsen', 'vergaderen', 'toezicht', 'regelgeving', 'overlegorganen', 'klachtencommissies' en noem maar op. Verbindingswegen mochten niet worden aangelegd. Woningen moesten van het gas, maar de aanleg van een elektriciteitsnet dat de piekbelasting aankan kan niet worden gerealiseerd zonder een tijdelijke toename van de stikstofuitstoot. Sterker nog, het opwekken van méér elektriciteit om aan de geprognosticeerde vraag te voldoen gaat niet lukken zonder extra uitstoot. 

 

Dat laatste is voor juristen geen argument, want dan haal je die elektriciteit in Duitsland. En dat de uitstoot van die bruinkoolcentrales dáár spectaculair zal stijgen, is niet ons probleem. Het gaat, aan het eind van de dag, niet om het redden van het klimaat, of het milieu, maar om het veilig stellen van de 'Groene Agenda', ten bate van geselecteerde multinationals en een politieke klasse die handelt in 'feelgood'-verhalen. In conferenties met Ban Ky Moon, Bill Gates en spijbeltiener Greta Thunberg wordt de koek verdeeld. Dan kun je die simpele boeren, die 'natuur' als vak hebben, missen als kiespijn. 

 

Het bizarre aan het voorstel van D66, is dat daarin een soort uitruil wordt voorgesteld, wat in de kern strijdig is met de 'stikstofuitspraak', die vergt dat per project wordt aangetoond hoe de uitstoot, nodig om dat project te realiseren, wordt geneutraliseerd. Als je die opdracht letterlijk neemt, gaat Nederland per onmiddellijk op slot. Het is Godsonmogelijk om gedetailleerd aan te geven hoeveel stikstof er vrij komt bij de productie, en exploitatie van uw Tesla, bijvoorbeeld. Dus wordt gewerkt met 'aannames', die in alle gevallen een véél te rooskleurig beeld geven van elektrische auto's, elektrische verwarming, elektrisch koken, en noem maar op. Zoals ook al lang bekend is dat de trein niet beter is voor het milieu/klimaat dan het vliegtuig. Zelfs als je niet een bloedeind om moet reizen met de trein omdat een directe verbinding niet mogelijk is, of niet bestaat. Al helemaal niet als we alle spoorwegovergangen gaan sluiten, en het overige verkeer veel extra kilometers moet maken, wat objectief op het conto van de trein moet worden bijgeschreven, omdat het spoor de veroorzaker is. 

 

Wat mij enorm frustreert, is dat je bij associatie in de hoek van de 'klimaatontkenners' wordt gedrukt als je aandacht vraagt voor de feiten, objectieve metingen, en de contraproductieve 'bijdrage' van de politieke- en juridische klasse, met hun conferenties en opzettelijk complexe wet- en regelgeving die zoveel 'BullShit'-banen genereert. Alsmede een krankzinnig makende 'uitstoot' via hun 'woon-werk-verkeer', kantoren, overlegorganen, adviesbureaus en wat er allemaal niet nog meer komt kijken bij dat circus.

 

Schaamteloos stelt D66 dat er geen economisch belang is bij het behoud van die veestapel, omdat de bijdrage aan het 'GDP' minder dan 1% is. Zo hebben ze eerder al de industrie naar China overgeheveld, en de gasvelden geplunderd. Terwijl hun eigen gelul in de boeken staat voor een klein fortuin. Dat vraagt om Jonathan Pie. Het is werkelijk tenenkrommend dat men op bestuurlijk niveau zelfs nu nog meent dat je geen industrie, geen landbouw, en geen veeteelt, of grondstoffen nodig hebt om de welvaart op peil te houden. In aanvulling op de vaak geciteerde wijsheid ter linker zijde van het politieke spectrum, 'In gelul kan je niet wonen', moet daar nu echt hoognodig het kwartje vallen dat een teveel aan gespreksstof dodelijker is dan meer stikstof. In het bijzonder als men de productie van stikstof niet neutraliseert, maar verplaatst, en de extra logistiek die nodig is om de klant tevreden te houden, betekent dat je je eigen tuintje aanharkt, terwijl je het afval over de schutting kiepert. 'Not in my backyard!'

 

Mijn innovatieve idee om de gespreksstof drastisch terug te dringen, en daarmee ook de uitstoot van stikstof, is gebaseerd op het concept van de 'negatieve rente'. Laat politici, adviseurs, 'ThinkTank'-lobbyisten en commentatoren in kranten, tijdschriften, en op de treurbuis, betalen voor het uitdragen van hun mening, inplaats van ze te daarvoor te belonen met een veelal ver boven modaal inkomen. Zoals ik hier, op mijn blog betaal voor het verkondigen van mijn mening. En zonder subsidie, in hun eigen woorden.

Go BackComment