Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Stemming

De stemming zit erin!

 

Komend weekend de eerste Formule 1 sinds mensenheugenis. Tegenstanders melden dat ze met de dood worden bedreigd, maar ze gaan onverdroten door met hun strijd. Zo is er nu ook het bericht dat de echtgenoot van Koningin Juliana in 1948 'druk' had uitgeoefend om een bouwstop voor het circuit van tafel te krijgen, en dat zijn 'stichting' als beloning een donatie had ontvangen van mensen die een warm voorstander waren van dat circuit, op die plaats. 

 

Het lijkt mij niet onredelijk om te stellen dat de 'verzetsgroepen' gebruikmaken van 'guerrilla-tactieken' die met hun originele argumenten weinig of niets van doen hebben. Het gaat om 'stemming' maken. Waarmee ik niet zeg dat Prins Bernhard sr géén druk heeft uitgeoefend. De man stond er om bekend dat hij meende dat het 'Koninklijk Huis' niet louter een ceremoniële aangelegenheid was, en dat het 'Landsbelang' iets was waar de 'Vorst' wel degelijk mede verantwoordelijk voor was. Daarnaast hield hij van snelle auto's, en het 'snelle' leven vol vrouwelijk schoon. Zijn bescheiden adelijke afkomst was niet aan hem af te lezen, zullen we maar zeggen. Maar als hij succesvol was met zijn lobby, dan ligt dat toch écht aan degenen die geen rechte rug hadden, als ze daadwerkelijk principieel tegen waren. Maar ik vermoed dat principiële tegenstand in die jaren van de 'wederopbouw' helemaal geen punt van overweging was. Als er tegenstanders waren, dan waren dat bewoners van Zandvoort die vreesden voor hun zondagsrust, en die geen 'herrie aan hun hoofd' wilden als ze op het strand lagen te bakken, of daar in de duinen graag een villa hadden willen bouwen. Puur eigenbelang dus.

 

Republikeinen zien zo'n 'Vorstenhuis' in het geheel niet zitten. Die hebben liever iemand als Biden of Trump die de lakens uitdeelt. Een 'gekozen' vertegenwoordiger. Zelf ben ik principieel tegen erfelijke macht, wat echter niet wegneemt dat ik dat principe niet in de weg laat staan van een objectieve beoordeling van de hoogste functionaris in een land. Iemand doet het goed. Of iemand verprutst het. En in een tijd waarin we grossieren in stemmingmakerij als grondslag voor de beïnvloeding van het 'Domme Volk', om zo de macht naar ons toe te trekken om 'Alles Groen' en 'Alles Covid' en 'Eindeloze Oorlogen' erdoor te kunnen drukken, waar we op binnenlopen, probeer ik van mijn kant de discussie terug te brengen naar de inhoud en de essentie. En als het Willem Alexander of Maxima is die de nuchterheid zelve is, dan zie ik geen reden om hen af te serveren omdat ze hun mond moeten houden als ceremoniële gasten aan het banket van de macht. In mijn omgeving zijn er velen die de schouders ophalen, en mij voorhouden dat het gewoon vergeefse moeite is. 'Geniet nou maar!'

 

In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik niet het gevoel heb dat ik iets tekort kom, al kan het altijd beter. Alle beperkingen, draaideurwetgeving, en de gruwelijke verspilling die ik zie, en waar ik hier over schrijf, alsmede het verprutsen van kansen voor open doel, zijn mij weliswaar een doorn in het oog, maar ik kan het ook weer van mij afzetten. Komende zondag zit ik zéker voor de buis, maar afgelopen week mistte ik 'Spa', omdat ik onderweg was, terug naar Nederland. Ideale dag om door België te rijden. Lekker rustig op de weg met iedereen die naar die verregende domper zat te kijken, terwijl 'commentatoren' de boel aaneen moesten zien te kletsen tot die nachtkaars vanzelf uitging. 

 

In Frankrijk tankte ik overigens langs de snelweg rond Amiens, bij de 'Géant Casino' supermarkt, voor 50 Eurocent per liter minder dan de brandstof in Nederland net over de grens kostte. En dan zit ik vanochtend naar een niet bijster goed ingelichte presentatrice van 'RTL-Z' te kijken, die in een voorbeschouwing na het 'Fear-Porn'-nieuws aan de kijkertjes thuis uitlegt dat de hoge brandstofprijs komt door de beperkte hoeveelheid die OPEC-plus levert. Nee, jongedame, die hoge prijs is het gevolg van de belasting die 'Den Haag' er overheen legt, en de winst die Shell maakt, waar zij ons willen dwingen om over te schakelen op 'Alles Elektrisch', waarna ze ons langs die weg uit onze verschoning helpen door ook de prijs van stroom door het dak te jagen.

 

En waarom doen ze dat? Omdat ze 'waarnemers' mee willen sturen met politieagenten die 'preventief gaan fouilleren', om te voorkomen dat die agenten zich schuldig maken aan 'etnisch profileren'. Wéér een 'Onzin Baan' erbij. Een 'Bullshit Job'. 'Wat doe jij voor de kost?' 'O, ik ben waarnemer bij politiecontroles.' Boven die 'waarnemers' staat een 'manager', die 'rapporteert' aan de 'wethouder', die 'overleg' heeft met de 'Korpsleiding'. Dat 'overleg' levert 'verbeterpunten' op, en er wordt een 'traject' afgesproken, en daarvoor zijn weer 'controleurs' nodig die de 'voortgang' in de gaten houden. Daarover schrijven ze dan een 'voortgangsrapport', dat besproken moet worden in een apart 'overleg', waarna er een 'commissie' moet worden benoemd die de 'besluitvorming' voorbereidt. 

 

Op gezette tijden heb ik hier een lans gebroken voor een andere werkwijze aan de top van het politieke bedrijf. Maar op zeker moment wordt de laag belanghebbenden zó groot, en reiken de tentakels van dat systeem tot in de redactieburelen van een programma dat geacht wordt de 'marktontwikkelingen' toe te lichten, dat je volkomen kansloos bent als je dat voor het voetlicht wilt brengen. Hier op mijn blog heb ik al vele malen bijdragen het levenslicht laten zien waarin ik tracht duidelijk te maken dat er geen 'markt' meer is. Handelsoorlogen, échte oorlogen, sancties, boycots, blokkades, actiegroepen en rechters die zich ermee bemoeien, plus 'centrale-' en 'commerciële' banken die krediet verstrekken alsof er geen 'morgen' is, hebben er gehakt van gemaakt. Voor de balletjes in de 'Globalistische Droomsoep'. Het gerecht dat in 'Davos' wordt geserveerd met een goed glas champagne om te vieren dat de stemming er goed in zit!

 

Elders, buiten bereik van de 'Davos' kliek, zien we iets anders. Niet om te bepleiten dat we het zo gaan doen zoals ze het in China of Rusland doen vestig ik daar bij herhaling de aandacht op. Maar omdat ons 'antwoord' ons met elke nieuwe dag op grotere achterstand zet. Ik begrijp het. Echt waar. Ik begrijp het dat als je een baan hebt als 'waarnemer', of 'presentator' bij een 'economisch' programma, of bij de Shell, of ergens in 'Den Haag', of bij een gesubsidieerde of gesponsorde 'NGO', dat je dan dankbaar bent voor je dagelijks brood. En dat je geneigd bent om het door de vingers te zien als men je dwingt om je te laten injecteren met een 'vaccin' dat geen vaccin is. 

 

In een cynisch commentaar op de ontwikkelingen schreef Michael Every van de Rabobank dat recente keuzes in China een 'Derde Waarschuwing' waren. 'Brexit' en 'Trump' waren voor hem de eerste signalen. Zelf zie ik al vele, vele tekenen aan de wand vér voor 'Brexit' en 'Trump'. Every houdt ook niet op om zijn gehoor voor te houden dat er helemaal geen 'markt' meer is. Bij hem ligt het accent dan op wat de 'FED' en andere 'centrale banken' uitspoken, maar voor mij zijn dat slechts pionnen op een bord, of hooguit de 'lopers' of de 'paarden'. Het zit 'tussen onze oren'. We willen niet kiezen. We willen in het westen de boter, én het geld van de boter. Het CO-2-circus subsidiëren, én het Formule 1 circus binnenhalen, met zijn bijdrage aan de circus-economie, omdat we anders geen geld hebben om dat CO-2-circus te subsidiëren. Die circulaire feest-economie heeft geen toekomst. Met elke nieuwe dag neemt de polarisatie binnen de samenleving daardoor verder toe, terwijl we de productieve delen van de economie verwaarlozen, uitkopen, onteigenen, beboeten, en met sancties en oorlogen onmogelijk maken.

 

Desillusie is gegarandeerd. Voor de kater houd ik mijn hart vast. Every begrijpt ook dat velen in het westen er van overtuigd zijn dat de aanpak van Xi gedoemd is. In ons deel van de wereld is het ondenkbaar dat je de oligarchen en mega-succesrijke bedrijven dwingt om bij te dragen aan het op niveau houden van de koopkracht van de 'middenklasse'. Waarom zelfs 'linkse' partijen alles op alles zetten om die 'middenklasse' te nivelleren tot 'bijstandsniveau', ten bate van de oligarchen, is mij een raadsel. Soros is in 'linkse' kring uitgegroeid tot een soort 'goeroe'. In 2010 prees hij de Chinese regering, maar nu kan hij hun bloed wel drinken, omdat China niet meedoet om van 'Davos' het centrum van de wereld te maken. Het 'Big Reset' programma is een feodale greep naar de macht, gedragen door 'links' én 'rechts', maar 'links' is nóg enthousiaster dan 'rechts', sinds ze de arbeider buiten de poort hebben gezet, op de trein naar China, en 'links' bestaat uit studenten en 'mensen die betaald worden door de belastingbetaler'. De retorische vraag die Every stelt, is: 'Stel nou dat Xi gelijk heeft?'

 

In de plannen van Xi zitten elementen die in het westen simpelweg onmogelijk zouden zijn. Kinderen onder de achttien slechts drie uur per week laten 'gamen', om 'game-verslaving' te voorkomen, krijg je er bij ons niet door. Tenzij het werkgelegenheid oplevert voor gesubsidieerde activisten, juristen, 'wetenschappers', 'waarnemers' en 'controleurs' en deelnemers aan 'overlegorganen'. Dus niet 'Top-Down' besloten op basis van een brede visie op de maatschappij, en márs. Maar zoals Poetin in Rusland heeft laten zien is zo'n aanpak van een besluitvaardige leider die de oligarchen en bedrijven bij de teugel neemt, en dwingt om te investeren in het landsbelang, niet op voorhand kansloos. Mijn inschatting is dat Xi niet ten val komt omdat het volk zich tegen hem keert, aangejaagd door stemmingmakende lieden met belangen. 

 

U zult dan wellicht opmerken dat als Xi daar in slaagt, dat komt omdat hij opponenten geen kans geeft om stemming tegen zijn beleid te maken, door een brede toepassing van censuur, en surveillance, en dan geef ik u gelijk. Dat speelt absoluut een rol. Maar moet je die censuur en surveillance dan uitbesteden aan de oligarchen en 'Big Tech', zoals wij het hebben ingekleed? Denkt u nou oprecht dat onze insteek uiteindelijk beter is? Dat wij boven komen drijven, omdat Jan de Hoop in het RTL-Nieuws nu spreekt over een 'witte vrouw' die werd verkracht door 'zwarte mannen', inplaats van haar een 'blanke vrouw' te noemen, om de censuur van 'Big Brother' te ontlopen?

 

Geniet aanstaande zondag maar van de Formule 1, of van het 'overleg' waarin de 'vervolgstappen' worden besproken om die race in Zandvoort voor volgend jaar de nek om te draaien. Maar hier op mijn blog zal ik er op blíjven hameren dat we het kind met het badwater weggooien, en dat de Keizer geen kleren aanheeft.

Go Back

Comment